TÌM HIỂU TÀI NGUYÊN RỪNG TUYÊN QUANG HIỆN TRANG VÀ ĐỊNH HƯỚNG

H­íng dÉn: Th.S TrÇn ThÞ TuyÕt Thu Nhãm 11: Hoµng Minh Tïng Ng« Ngäc Tó NguyÔn ThÞ Kim Tó NguyÔn ThÞ Kim Vui TrÇn V¨n Vinh Vò ThÞ Hång V©n
k49khmt.co.nr

Mục lục

Phần một: Tổng quan về Tuyên Quang  I. Điều kiện địa lý tự nhiên  1. Vị trí địa lý  2. Đặc điểm địa hình  3. Khí hậu  II. Tài nguyên đất  III. Điều kiện kinh tế - xã hội  Phần hai: Tiềm năng du lịch của Tuyên Quang  I. Đôi nét về lịch sử Tuyên Quang  Phần ba: Tài nguyên rừng Tuyên Quang  I. Hiện trạng sử dụng rừng ở Tuyên Quang  II. Đa dạng sinh học  III. Định hướng phát triển  1. Đối với việc phát triển du lịch  2. Đối với việc trồng rừng  3. Đối với việc khai thác rừng  Phần bốn: Kết luận và khuyến nghị
k49khmt.co.nr

MỞ ĐẦU
Với

khí hậu nhiệt đới gió mùa rừng ở nước ta phong phú cả về số lượng và chủng loài sinh vật. Rừng có vai trò quan trọng trong nhiều mặt của đời sống xã hội. Trong lịch sử dựng nước giữ nước của dân tộc ta rừng là khu căn cứ an toàn và là lợi thế trong thế trận chiến tranh của nhân dân ta. Ngày nay do hoạt động kinh tế – xã hội rừng đã bị khai thác không đúng mục đích và trong tình trạng suy thoái nghiêm trọng nó đòi hỏi xã hội phải có cơ chế hợp lý để khai thác đi đôi với phát triển rừng bền vững.
k49khmt.co.nr

I. Điều kiện địa lý tự nhiên 1. Vị trí địa lý
Tuyên

Quang là tỉnh miền núi phía Bắc Có toạ độ địa lý: 21o30’ - 22o40’ vĩ độ Bắc và 104o53’-105o40’ kinh độ Đông Bắc giáp tỉnh Hà Giang, phía đông giáp tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên, phía tây giáp tỉnh Yên Bái và phía nam giáp tỉnh Phú Thọ.

k49khmt.co.nr

k49khmt.co.nr

2. Đặc điểm địa hình
Gồm

địa hình tích tụ và địa hình đồi núi Có thể chia địa hình Tuyên Quang thành 3 vùng địa hình như sau: (1) vùng núi phía Bắc tỉnh độ cao phổ biến từ 200 – 600 m (2) vùng đồi núi giữa tỉnh độ cao trung bình dưới 500 m độ dưới 250 (3) vùng đồi núi phía Nam tỉnh mang đặc điểm địa hình trung du.
k49khmt.co.nr

3. Khí hậu
Đặc

điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa mùa đông lạnh – khô hanh, mùa hè nóng ẩm mưa nhiều. Nhiệt độ trung bình trong năm từ 22 – 240C. Lượng mưa trung bình từ 1.500 mm – 1.800 mm Độ ẩm trung bình là 85%.
k49khmt.co.nr

II. Tài nguyên đất
Có

lớp vỏ phong hóa dày thích hợp phát triển lâm nghiệp. Đất lâm nghiệp 363.130,2 ha chiếm 61,88%. Đất nông nghiệp 71.635,1 ha chiếm 12,21%.

k49khmt.co.nr

III. Điều kiện kinh tế - xã hội
Là

tỉnh có nhiều dân tộc sinh sống nhưng có dân số thấp. Diện tích bình quân theo đầu người cao (năm 2004 là 0,87 ha/người). Vẫn còn tình trạng du canh du cư đốt nương làm rẫy. Có tiềm năng phát triển du lịch.

k49khmt.co.nr

Phần hai: Tiềm năng du lịch của Tuyên Quang I. Đôi nét về lịch sử Tuyên Quang
Ở

Tuyên Quang có hơn 300 khu di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng Di tích lịch sử Tân Trào cùng Lán Nà Lừa, mái đình Hồng Thái là những nơi được nhiều người biết đến Thác Mơ là thắng cảnh đẹp với 3 tầng tháp xếp tầng lên nhau Suối khoáng Mỹ Lâm có nhiều nguyên tố đa lượng, vi lượng có chứa nhiều chất khoáng có tác dụng chữa bệnh và phục hồi sức khỏe Rừng nguyên sinh Naf Hang có hệ động thực vật phong phú và quý hiếm.
k49khmt.co.nr

Phần ba: Tài nguyên rừng Tuyên Quang I. Hiện trạng sử dụng rừng ở Tuyên Quang
Năm S (ha) rừng Rừng tự nhiên (ha) Rừng trồng (ha) 2000 357.354 287.606 69.737 Độ che phủ rừng (%) >51 44.840 28.917 Rừng đặc dụng Rừng sản xuất (ha)

2005 374.070

297.523

76.547

63,08

-

-

Qua hai năm diện tích rừng tăng lên do làm tốt chính sách trồng rừng
k49khmt.co.nr

II. Đa dạng sinh học
Rừng

tự nhiên Tuyên Quang có trữ lượng gỗ lớn có giá trị kinh tế cao tuy nhiên khai thác không hợp lý, đốt nương làm rẫy nên chất lượng rừng tự nhiên giảm nhiều. Rừng Tuyên Quang có hệ thực vật phong phú với 760 loài:thực vật bậc cao các loài dây leo… Hệ thực vật núi đá vôi có tính pha trộn của nhiều loài thực vật thực vật bản địa Bắc Việt Nam;thực vật Hymalaya Vân Nam Quảng Châu.
k49khmt.co.nr

III. Định hướng phát triển 1. Đối với việc phát triển du lịch
Du

lịch là một thế mạnh của Tuyên Quang, nó hội tụ tiềm năng phát triển với cả ba hình thái:  du lịch lịch sử văn hóa  du lịch sinh thái  du lịch nghỉ dưỡng • Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, trong năm năm tới xác định là ngành phát triển kinh tế của tỉnh.
k49khmt.co.nr

2. Đối với việc trồng rừng
Phát

triển theo hướng hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến. Trước kia trồng rừng với mục đích phủ xanh đất trống đồi núi trọc.Hiện nay trồng rừng với mục đích phát huy tiềm năng về đất nông nghiệp để nâng cao giá trị thu nhập. Các lâm trường có thể tuyển chọn loại cây có chất lượng và năng suất để trồng và khai thác. Các vườn ươm có thể có kế hoạch sản xuất cây giống hợp lý.
k49khmt.co.nr

3. Đối với việc khai thác rừng
Với

diện tích rừng tre nứa lớn, cơ hội cho Tuyên Quang phát triển kinh tế rừng là hợp lý và khả thi Mô hình kinh doanh dựa vào rừng được triển khai cuối năm 2005 đã thực sự cải thiện đời sống nhân dân miền núi. Các hoạt động dạy nghề mây tre đan xuất khẩu đã được triển khai.
k49khmt.co.nr

Mô hình kinh doanh dựa vào rừng
Chi

cục kiểm lâm hỗ trợ tập huấn cho người dân.Hướng dẫn chính sách bảo vệ rừng để các cơ sở chế biến tre có thể khai thác và mua bán nguyên liệu tại địa phương. Chi cục kiểm lâm kết nối người dân vùng nguyên liệu với doanh nghiệp xuất khẩu.

k49khmt.co.nr

Phần bốn: Kết luận và khuyến nghị
   

Tiềm năng du lịch ở Tân Trào và tài nguyên rừng Tuyên Quang phong phú. Sự thiếu hiểu biết và quản lí lỏng lẻo của chính quyền nên các khu rừng ở đây đều đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Hiện tượng du canh, du cư, đốt nương làm rẫy vẫn diễn ra nên chưa phát huy được hết tiềm năng vốn có của vùng. Có nhiều dự án được đưa ra, nhưng chúng chưa phát huy được hiệu quả tối đa. Phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với bảo vệ và phát triển rừng . Truyền thông cho người dân, giúp họ thấy được vai trò của rừng và tác hại của việc mất rừng. Lồng ghép các chính sách bảo vệ rừng vào các hoạt động cụ thể của địa phương. Thực hiện chính sách giao đất, giao rừng cho bà con trồng và và bảo vệ dưới sự quản lí của các cơ quan chức năng. Khai thác đi đôi với bảo vệ rừng. Cần đầu tư, quy họach khu di tích dể thu hút khách du lịch
k49khmt.co.nr

Giải pháp :

H ̀N A TH N Â H C

̉M A C

! N Ơ

k49khmt.co.nr