Trường THCS Triệu Thuận

Kế hoạch sử dụng thiết bị môn Công Nghệ 6

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ MÔN CÔNG NGHỆ 6

I. Kế hoạch chung
TÊN CHƯƠNG MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - Nêu được đặc điểm của các loại vải thường dùng trong may mặc, những yêu cầu khi lựa chọn và bảo quản trang phục. - Tự làm được một số sản phẩm đơn giản như bao tay trẻ em, vỏ gối. - Có ý thức liên hệ thực tế đến việc may mặc trong gia đình, sử dụng và bảo quản trang phục hợp lí để tiết kiệm nguyên- nhiên liệu cho sản xuất các loại vải; vệ sinh lớp học sau khi thực hành và hứng thú với việc học tập phân môn KTGĐ. - Nêu được tác dụng, công việc để sắp xếp đồ đạc hợp lí trong gia đình và giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp. - Biết trang trí nhà ở bằng một số cây cảnh, hoa và đồ dùng thông dụng. - Cắm được các dạng hoa trang trí phù hợp và sáng tạo. - Hình thành tác phong làm việc đúng quy trình, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, ý thức giữ gìn nhà ở, trường lớp sạch sẽ, ngăn nắp, không vứt rác bừa bãi và sáng tạo trong trang trí nhà ở. NỘI DUNG CỤ THỂ - Các loại vải thường dùng trong may mặc.. - Lựa chọn trang phục - Sử dụng và bảo quản trang phục. - Ôn một số mũi khâu cơ bản. - Thực hành Cắt khâu bao tay trẻ em, Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh Sơ đồ quy trình sản xuất vải sợi thiên nhiên - Tranh Sơ đồ quy trình sản xuất vải sợi hóa học - Tranh Kí hiệu giặt, là - Bộ mẫu các loại vải - Diêm (bật lửa), bát nhựa đựng nước, một số mẫu vải các loại. - Bộ dụng cụ và vật liệu cắt thêu may

CHƯƠNG 1: MAY MẶC TRONG GIA ĐÌNH

CHƯƠNG 2: TRANG TRÍ NHÀ Ở

- Sắp xếp hợp lí đồ đạc trong gia đình. - Thực hành Sắp xếp hợp lí đồ đạc trong gia đình. - Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp. - Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật. - Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa. - Cắm hoa trang trí. - Thực hành Cắm hoa

- Tranh Trang trí nhà ở bằng cây cảnh. - Tranh Nguyên tắc cắm hoa. - Dụng cụ cắm hoa: bình tròn, bình cao, dao, kéo, mút xốp.

Giáo viên thực hiện: Trương Thị Ánh Ngọc

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. quả.Chi tiêu trong gia đình. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC . chi tiêu trong gia đình gồm những khoản nào.Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn. . . . vệ sinh khu ăn uống và lớp học sau khi thực hành.Thực hành Bài tập tình huống về thu. trộn hỗn hợp rau muống. NỘI DUNG CỤ THỂ .Hộp dụng cụ tỉa hoa và trang trí món ăn. vệ sinh an toàn thực phẩm và những cách bảo quản chất dinh dưỡng khi chế biến món ăn bằng các phương pháp chế biến khác nhau.Thực hiện chi tiêu có kế hoạch một số khoản chi tiêu trong gia đình và của bản thân.Có ý thức liên hệ thức tế.Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình.Thực hiện những công việc cụ thể để chế biến được những món ăn đơn giản trong gia đình( bữa cỗ.Thu nhập của gia đình .Thực hành chế biến món trộn dầu giấm. liên hoan) . tham gia các công việc vừa sức để góp phần tạo ra thu nhập cho gia đình. .Vệ sinh an toàn thực phẩm .Tranh Các phương pháp chế biến món ăn CHƯƠNG 3: NẤU ĂN TRONG GIA ĐÌNH CHƯƠNG 4: THU CHI TRONG GIA ĐÌNH Giáo viên thực hiện: Trương Thị Ánh Ngọc . .Quy trình tổ chức bữa ăn .Thực hành Xây dựng thực đơn .Thực hành Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau. . . gồm các nguồn nào.Nêu được thu nhập của gia đình là gì. củ. .Cơ sở của ăn uống hợp lí . .Các phương pháp chế biến thực phẩm.Có ý thức thực hành tiết kiệm. chi trong gia đình. tiệc. .Trường THCS Triệu Thuận Kế hoạch sử dụng thiết bị môn Công Nghệ 6 TÊN CHƯƠNG MỤC TIÊU CẦN ĐẠT . có hứng thú học tập và vận dụng vào lĩnh vực nội trợ trong gia đình. .Nắm vững được những nguyên tắc ăn uống hợp lí.

.Bộ mẫu các loại vải .Trường THCS Triệu Thuận Kế hoạch sử dụng thiết bị môn Công Nghệ 6 II.Tranh Sơ đồ quy trình sản xuất vải sợi hóa học . kim. .Tranh vẽ phóng to cách tạo mẫu giấy. kéo 2 mẫu vỏ gối hoàn chỉnh: + Vỏ gối có trang trí đường diềm + Vỏ gối có thêu trang trí mặt gối X . bìa.Tranh Sơ đồ quy trình sản xuất vải sợi thiên nhiên . vải.Diêm (bật lửa).Tranh ảnh về nhà ở. -Tranh ảnh về các loại trang phục . X Giáo viên thực hiện: Trương Thị Ánh Ngọc . bát nhựa đựng nước. một số mẫu vải các loại. hoa văn phù hợp với vóc dáng cơ thể. chỉ. là X X X X X X THIẾT BỊ DẠY HỌC Đã có Tự làm Cần bổ sung 2 3 4 5 3 6 7 4 8 9 5 10 11 6 12 13 7 14 8 9 10 20 15 16 17 18 19 . cách chọn vải có màu sắc. . sắp xếp trang trí nhà ở.Mẫu hoàn chỉnh 3 đường khâu. kim khâu len. len màu.Mẫu bao tay hoàn chỉnh.Tranh Kí hiệu giặt. X X X - Tranh vẽ võ gối phóng to X X - Kim. Kế hoạch cụ thể TUẦN TIẾT 1 1 2 TÊN BÀI DẠY Bài mở đầu Bài 1: Các loại vải thường dùng trong may mặc Bài 1: Các loại vải thường dùng trong may mặc (tiếp) Bài 2: Lựa chọn trang phục Bài 2: Lựa chọn trang phục (tiếp) Bài 3: Thực hành Lựa chọn trang phục Bài 4: Sử dụng và bảo quản trang phục Bài 4: Sử dụng và bảo quản trang phục (tiếp) Bài 5: Thực hành Ôn một số mũi khâu cơ bản Bài 6: Thực hành Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh Bài 6: Thực hành Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh (tiếp) Bài 6: Thực hành Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh (tiếp) Bài 7: Thực hành Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật Bài 7: Thực hành Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật (tiếp) Bài 7: Thực hành Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật (tiếp) Ôn tập chương I Ôn tập chương I (tiếp) Kiểm tra thực hành Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong gia đình Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong gia đình (tiếp) . chỉ.

Tranh ảnh về nhà ở.Tranh hình 3.Tranh . Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm (tiếp) Bài 17: Bảo quản chất dinh .19 sgk dưỡng trong chế biến món ăn Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn X X X X Giáo viên thực hiện: Trương Thị Ánh Ngọc .Trường THCS Triệu Thuận TIẾT 21 11 22 23 12 24 25 13 26 27 28 29 30 31 16 32 17 18 19 38 39 20 40 41 21 42 22 43 33 34 35 36 37 TÊN BÀI DẠY Bài 9: Thực hành Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong gia đình Bài 9: Thực hành Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong gia đình (tiếp) Bài 10: Gìn giữ nhà ở sạch sẽ. .Tranh vẽ sơ đồ cắm hoa Bài 14: Thực hành cắm hoa (tiếp) Ôn tập chương II Ôn tập chương II (tiếp) Kiểm tra học kì I Bài 15: Cơ sở của ăn uống hợp . ảnh về sắp xếp góc học tập.16 sgk phẩm.Tranh ảnh về nhà ở. lá. kéo.Tranh hình 3.Tranh hình 3.13 sgk lí Bài 15: Cơ sở của ăn uống hợp lí (tiếp) Bài 15: Cơ sở của ăn uống hợp lí (tiếp) Bài 16: Vệ sinh an toàn thực .1 đến hình 3. ngăn nắp Bài 11: Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật Bài 11: Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật (tiếp) Bài 12: Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa Bài 12: Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa (tiếp) Kế hoạch sử dụng thiết bị môn Công Nghệ 6 THIẾT BỊ DẠY HỌC Đã có Tự làm Cần bổ sung X X X X TUẦN .Vật liệu cắm hoa: các loại Bài 14: Thực hành cắm hoa hoa. hoa khô.Dụng cụ cắm hoa: Bình cắm. (tiếp) dao. . sắp xếp nhà ở. hoa giả) . sắp xếp nhà ở.Tranh vẽ sơ đồ sắp xếp phòng ở 10m2 . mút xốp hoặc đế Bài 14: Thực hành cắm hoa ghim…… (tiếp) .14 đến hình 3. . cành Bài 14: Thực hành cắm hoa .Nguyên tắc cắm hoa trang trí X X x X X X 14 15 Bài 13: Cắm hoa trang trí Bài 13: Cắm hoa trang trí (tiếp) .Trang trí nhà bằng cây cảnh Tranh ảnh về cây cảnh và hoa Một số mẫu hoa ( hoa tươi.17 đến hình 3.

Tranh hình 3. củ.Các hình ảnh về các bữa ăn trong ngày . củ. số loại rau. X X Giáo viên thực hiện: Trương Thị Ánh Ngọc ... các bữa tiệc.20 đến hình 3.Trường THCS Triệu Thuận TIẾT TÊN BÀI DẠY (tiếp) Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm (tiếp) Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm (tiếp) Bài 19: Thực hành Trộn dầu giấm Rau xà lách Bài 19: Thực hành Trộn dầu giấm Rau xà lách (tiếp) Bài 20: Thực hành Trộn hỗn hợp Nộm rau muống Bài 20: Thực hành Trộn hỗn hợp Nộm rau muống (tiếp) Kiểm tra thực hành Bài 21: Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình Bài 21: Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình (tiếp) Bài 22: Quy trình tổ chức bữa ăn Bài 22: Quy trình tổ chức bữa ăn(tiếp) Bài 22: Quy trình tổ chức bữa ăn(tiếp) Bài 23 : Xây dựng thực đơn Bài 23 : Xây dựng thực đơn (tiếp) Bài 24:TH.Tranh Các phương pháp chế biến món ăn .23 sgk . quả Bài 24 : THTỉa hoa trang trí món . bữa cỗ.Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau. có trang trí.Một số mẫu thực đơn chuẩn các bữa ăn thường ngày. quả (tiếp) Ôn tập chương III Bài 25 : Thu nhập gia đình Bài 25 : Thu nhập gia đình (tiếp) Bài 26 : Chi tiêu trong gia đình Bài 26 : Chi tiêu trong gia đình (tiếp) Kế hoạch sử dụng thiết bị môn Công Nghệ 6 THIẾT BỊ DẠY HỌC Đã có Tự làm Cần bổ sung X TUẦN 44 45 23 46 47 24 48 49 25 50 51 26 52 53 27 54 55 28 56 57 29 58 59 30 60 31 32 33 61 62 63 64 65 . bữa ăn tự phục vụ. Một số hình ảnh về các món ăn có người phục vụ.Sơ đồ tổ chức bữa ăn hợp lí X .

TH Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình (tiếp) Kế hoạch sử dụng thiết bị môn Công Nghệ 6 THIẾT BỊ DẠY HỌC Đã có Tự làm Cần bổ sung TUẦN 34 Giáo viên thực hiện: Trương Thị Ánh Ngọc .Trường THCS Triệu Thuận TIẾT 66 67 68 69 35 70 TÊN BÀI DẠY Ôn tập cuối học kì I Kiểm tra cuối năm học Kiểm tra cuối năm học (tiếp) Bài 27 : Thực hành Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình Bài 27.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful