Công thức toán học trong Excel

Là chương trình tự động chuyển đổi sang công thức toán học equations trong file excel. Ví dụ sử dụng: Nhập công thức sau trong Excel: =(SIN(x)^2)/(1+COS(x)) = (SIN (x) ^ 2) / (1 + COS (x)) Click chuột vào nút lệnh Render Eqn trên thanh công cụ.

Kết quả thu được sẽ là:

Ngoài công thức viết theo cách viết của Excel chương trình còn có thể chuyển đổi từ cú pháp LaTeX sang dạng công thức: VD: \int_3^4 sin(x^2) \ int_3 ^ 4 sin (x ^ 2) Sẽ cho kết quả:

\ sum_ (n = 1) ^ N \ frac (a_n ^ 2) (2) Sẽ cho kết quả: Hướng dẫn cài đặt Để cài đặt add-in này, hãy làm theo các bước sau: - Tải file về, giải nén và lưu vào một vị trí thuận tiện (ví dụ như Desktop): - Mở Excel, Từ của sổ Excel chọn menu Tools / Add-Ins ...

chọn và click OK.zip (Kích cỡ: 24. Chọn Browse.Hộp thoại Add-Ins xuất hiện. Chúc các bạn thành công! excelEquations. Tìm đến nơi mà bạn đã lưu file Add-in vừa tải về ở bước 1.42 KB / Tải về: 1034) . Lưu ý: Nếu hộp thoại Sercurity warning xuất hiện thì nhớ chọn Enable Macros nhé.