P. 1
Huong Dan Su Dung Phan Mem VieTex

Huong Dan Su Dung Phan Mem VieTex

|Views: 1,308|Likes:
Được xuất bản bởiHo Ngoc Vinh

More info:

Published by: Ho Ngoc Vinh on Oct 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • Lời giới thiệu
 • I.1. Chương trình cần cho VieTeX
 • I.2. Các bước cài đặt
 • I.3 Cấu hình VieTeX với các chương trình đã cài đặt 17
 • I.3. Cấu hình VieTeX với các chương trình đã cài đặt
 • I.4. Chạy các chương trình mẫu
 • I.5. Địa chỉ các chương trình đã nói trong phần này
 • II.1. Giao diện chính của VieTeX... 21
 • II.1. Giao diện chính của VieTeX
 • II.2. Thanh tiêu đề
 • II.3. Thanh trạng thái
 • II.4. Thanh công cụ
 • II.5. Cửa sổ dự án
 • II.5.1. Thư mục ký hiệu và công cụ
 • II.5.2. Thư mục mẫu LaTeX
 • II.5.3. Menu tương tác trong cửa sổ dự án
 • II.5.4. Chứa danh sách lệnh và gợi ý
 • II.6. Cửa sổ đầu ra và hiện tập log
 • II.7. Cửa sổ chính nơi soạn thảo tệp TeX
 • II.7.1. Menu nhấn phím phải chuột không văn bản chọn
 • II.7.2. Menu nhấn phím phải chuột có văn bản chọn
 • II.7.3. Menu trên đầu mỗi tên tệp
 • III.1. Quá trình soạn thảo văn bản LA
 • III.2. Tạo ra tệp LA
 • III.3 Mở và đóng tệp LATEX đã có 34
 • III.4. Tạo cây dự án (Project)
 • III.5. Tạo một dự án TeX (Folder)
 • III.6. Biên dịch chung tệp TeX trong VieTeX
 • III.6.1. Giới thiệu chung các chương trình biên dịch TeX
 • III.6.2. Biên dịch theo tệp chính và tệp chính mở
 • III.6.3. Biên dịch có lỗi
 • III.7. Biên dịch theo văn bản chọn
 • III.7.1. Các phương án dịch phần văn bản chọn
 • IV.1. Cài đặt phông tiếng Việt ... 49
 • IV.1. Cài đặt phông tiếng Việt
 • IV.1.1. Các bước cài đặt cho dịch LaTeX và PDFLaTeX
 • IV.1.2. Dịch theo XeLaTeX
 • IV.2. Phần mềm gõ bàn phím Unikey
 • IV.3. Cắt dán và sao chép văn bản
 • IV.4. Định dạng và thêm bớt vào dòng và khối văn bản
 • V.1. Tự động đóng các móc... 55
 • V.1. Tự động đóng các móc
 • V.2. Macro biên tập và gõ nhanh cài sẵn
 • V.3. Gõ tắt cụm từ và khối lệnh
 • V.3.1. Gõ tắt có cấu trúc một dòng
 • V.3.2. Gõ tắt có cấu trúc một tệp
 • V.3.3. Nạp các từ gõ tắt
 • V.3.4. Thực hiện gõ tắt
 • V.4. Hoàn thành tự động
 • V.4.1. Các phương pháp hoàn thành tự động
 • V.4.2. Cấu hình sử dụng hoàn thành tự động
 • V.4.3. Sử dụng hoàn thành tự động
 • V.4.4. Một số hoàn thành tự động đặc biệt
 • VI.1. Chức năng tìm kiếm chính trong VieTeX... 69
 • VI.1. Chức năng tìm kiếm chính trong VieTeX
 • VI.2. Hộp tìm kiếm và thay thế trên tệp hiện hành
 • VI.3. Tìm theo một dự án
 • VI.4. Các dạng tìm kiếm khác
 • VI.5. Tìm kiếm trong tệp
 • VI.6. Tìm kiếm nhanh
 • VI.7. Tìm kiếm ngược
 • VI.7.1. Biên dịch sang DVI và xem qua lại giữa VieTeX và Yap.exe
 • VI.7.2. Biên dịch sang PDF xem giữa VieTeX và Sumatra
 • VI.8. Những tìm kiếm ngắn khác
 • VI.9. Tìm kiếm trên Internet
 • VII.1. Nhập khối lệnh của LaTeX
 • VII.1.1. Lấy các môi trường văn bản
 • VII.1.2. Môi trường toán
 • VII.1.3. Môi trường bảng và ma trận
 • VII.2. Sưu tập lệnh và môi trường
 • VII.2.1. Nhập môi trường và lệnh LaTeX hoàn thành tự động
 • VII.2.2. Thực hiện sưu tập lệnh
 • VII.2.3. Mục đích dùng sưu tập lệnh
 • VII.3. Hướng dẫn sử dụng tạo Macro Script
 • VII.3.1. Cấu trúc macro Script
 • VII.3.2. Các lệnh di chuyển con trỏ
 • VII.3.3. Các lệnh cắt dán
 • VII.3.4. Thực hiện biên dịch một Script
 • VII.4. Gán số công thức bằng nhãn
 • VII.4.1. Gán số bằng nhãn trong LaTeX
 • VII.4.2. Quy tắc đánh số chung
 • VII.4.3. Gán số công thức toán
 • VII.4.4. VieTeX trợ giúp kiểm soát nhãn
 • VII.4.5. Kết luận
 • VII.5. Liệt kê danh sách lệnh cấu trúc
 • VII.6. Kẹp gấp
 • VII.6.1. Khái niệm về kẹp gấp (Folding)
 • VII.6.2. Các loại kẹp gấp
 • VII.6.3. Cách sử dụng
 • VII.6.4. Các phím tắt và cài đặt
 • VII.6.5. Kẹp gấp đặc biệt
 • VII.6.6. Kết luận
 • VIII.1. Tô mầu cho văn bản soạn thảo... 105
 • VIII.1. Tô mầu cho văn bản soạn thảo
 • VIII.2. Tô màu đánh dấu
 • VIII.2.1. Tô màu các từ tìm kiếm
 • VIII.2.2. Tô màu theo lựa chọn
 • VIII.2.3. Tô màu khi gõ ký tự mới
 • VIII.3. Đánh dấu văn bản
 • VIII.4 Lấy các lệnh tô màu cho LaTeX 108
 • VIII.4. Lấy các lệnh tô màu cho LaTeX
 • IX.1. Đưa hình vào văn bản... 110
 • IX.1. Đưa hình vào văn bản
 • IX.1.1. Nhập hình
 • IX.1.2. Nhập hình bằng giao diện
 • IX.2. Nhập bảng vào văn bản
 • IX.2.1. Bảng với hàng và cột
 • IX.2.2. Lấy bảng bằng giao diện
 • IX.3. Các chương trình vẽ hình
 • X.1. Các chương trình định dạng đầu ra ... 118
 • X.1. Các chương trình định dạng đầu ra
 • X.1.1. Định dạng kích thước trang
 • X.1.2. Chuyển trang in hai mặt để đóng sách
 • X.1.3. Chọn một số trang lấy ra
 • X.1.4. Chương trình gép trang
 • X.1.5. Định dạng tóm tắt
 • X.2. Gép nối chương trình cho sản phẩm tốt
 • XI.1. Kiểm tra chính tả... 124
 • XI.1. Kiểm tra chính tả
 • XI.1.1. Giới thiệu
 • XI.1.2. Cơ sở dữ liệu cho tài liệu tham khảo
 • XI.1.3. Cài đặt và sử dụng
 • XI.1.4. Sử dụng kiểm tra chính tả
 • XI.2. Một số danh sách từ điển lệnh và macro
 • XI.2.1. Từ điển các lệnh đã biết
 • XI.2.2. Từ điển phông và gói lệnh tiếng Việt dùng Unicode
 • XI.2.3. Phông tiếng Nga và các gõ trên bàn phím Latin
 • XI.2.4. Các loại từ điển khác
 • XII.1. Giới thiệu
 • XII.2. Cơ sở dữ liệu cho tài liệu tham khảo
 • XII.3. Thiết lập cơ sở dữ liệu
 • XII.3.1. Loại dữ liệu và trường
 • XII.3.2. Chi tiết một số loại tài liệu
 • XII.4. Sử dụng bibtex biên dịch
 • XII.4.1. Lấy tài liệu vào
 • XII.4.2. Tệp chính gọi các thư viện
 • XII.4.3. Các bước biên dịch
 • XII.4.4. Các lỗi biên dịch có thể xảy ra
 • XII.5 VieTeX quản lý tệp Bib và biên dịch 143
 • XII.5. VieTeX quản lý tệp Bib và biên dịch
 • XII.5.1. Soạn thảo tệp bib
 • XII.5.2. Tìm kiếm và xem tài liệu
 • XII.5.3. Lấy từ khóa vào tài liệu
 • XII.6. Kết luận
 • XIII.1. Sách về TeX với mã nguồn... 148
 • XIII.1. Sách về TeX với mã nguồn
 • XIII.1.1. Giới thiệu
 • XIII.1.2. Hướng dẫn biên dịch
 • XIII.2. Cài đặt và sử dụng gói lệnh
 • XIII.2.1. Gói lệnh là gì
 • XIII.2 Cài đặt và sử dụng gói lệnh 151
 • XIII.2.2. Đặc điểm của gói lệnh
 • XIII.2.3. Cài đặt và sử dụng gói lệnh
 • XIII.2.4. Những gói lệnh lấy từ trên internet
 • XIII.2.5. Kết luận
 • XIII.3. Gói lệnh titledot.sty
 • XIII.3.1. Giới thiệu
 • XIII.3.2. Tạo lập gói lệnh
 • XIII.3.3. Sử dụng gói lệnh
 • XIII.3.4. Thay Chương bằng các tiêu đề khác
 • XIII.4. Các luận án mẫu
 • XIV.1. Chức năng File
 • XIV.2. Chức năng Edit
 • XIV.3. Chức năng Block
 • XIV.4. Chức năng Insert
 • XIV.5. Chức năng Search
 • XIV.6. Chức năng Mark
 • XIV.7. Chức năng Macro
 • XIV.8. Chức năng Options
 • XIV.9. Chức năng Project
 • XIV.10. Chức năng Execute
 • XIV.11. Chức năng LaTeX
 • XIV.12. Chức năng Graphics
 • XIV.13. Chức năng Tools
 • XIV.14. Chức năng Users
 • XIV.15. Chức năng Window
 • XIV.16. Chức năng Help

¼ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ º ¹ ½ ¹ ½ ¹ ½ ¹ ½ NGUYỄN HỮU ĐIỂN ¹ ½ ¹ ½ ¹ ½ ¹ ½ ¹ ½ ½ ¹ ½ ¹ ½ ¹ HƯỚNG DẪN ½ ¹ ½ ¹ ½ ¹ Sử dụng VieTeX 2.9 ½ ¹ ½ ¹ ½ ¹ Bản 1.

1 ½ ¹ ½ ¹ ½ ¹ ½ ¹ ½ ¹ ½ ¹ ½ ¹ ½ ¹ ¹ ½ ¹ ½ ¹ ½ ¹ ½ ¹ ½ ¹ ½ ¹ ½ ¹ ½ ¹ ½ Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội 2011 ¹ ½ ¾ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¸

¼ ¹ Lời giới thiệu ¹ ¹ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¸ ¾
A Nhu cầu soạn văn bản bằng L TEX tăng nhanh trong những năm gần đây. Tôi là A người có may mắn học được trước một số kĩ thuật soạn thảo bằng L TEX, tôi muốn A phổ biến những công cụ soạn thảo bằng L TEX tới các bạn. Hiện nay những công cụ trợ giúp soạn thảo văn bản có công thức toán học được phát triển rất nhanh và nhiều, ta cần nắm được những kiến thức cơ bản thì có thể sử dụng dễ dàng. VieTeX là một chương trình soạn văn bản TeX và kết hợp với MiKTeX, chỉ là chương trình trợ giúp cho việc soạn thảo mã nguồn TeX tốt hơn. Trên thế giới có nhiều chương trình soạn cho TeX. Mỗi chương trình đều có thế mạnh riêng. Nhờ vào một số mã nguồn mở mà tôi soạn ra chương trình này, kết hợp với kinh nghiệm sử dụng TeX lâu năm của tôi, nhằm giúp người dùng thuận tiện khi sử dụng TeX. Đặc biệt là các chương trình sau tôi có sử dụng 1. Thư viện Neil Hodgson’s Scintilla mã nguồn mở cho hệ soạn thảo (1998-2011 by Neil Hodgson). 2. Chương trình mã nguồn mở notepad2 của Florian Balmer Đây là phương án tôi thực hiện biên dịch, so với các bản của các tác giả trên đã được cải tiến rất nhiều và theo quan điểm người dùng soạn TeX: đơn giản, dễ thực hiện, trợ giúp tối đa TeX và miễn phí. VieTeX bao gồm các công cụ soạn thảo bình thường và đặc biệt: 1. Tất cả các chức năng và phím tắt của các chương trình soạn thảo trên Windows đều được kế thừa. 2. Thực hiện hoàn thiện các từ trong khi đang gõ vào từ Window và từ danh sách bên ngoài. 3. Làm các thư mục khối theo môi trường. 4. Kiểm tra Chính tả tiếng Anh và tiếng Việt. 5. Làm Macro cách gõ tắt và viết các Script. 6. Tự đặt mầu chữ cho các lệnh của TeX và các ký hiệu đặc biệt

Lời giới thiệu 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

4

Tự đặt các lệnh biên dịch trên dòng lệnh. Tự đặt các phím tắt cho các chức năng chương trình. Đối chiếu các ngoặc đối xứng. Chọn khối theo hình chữ nhật Chọn chế độ ngắt dòng trên màn hình. Tự động thụt đầu dòng Đánh dấu văn bản để tìm lại. Rất nhiều mẫu có sẵn như luận án, làm sách, soạn đề thi,.... Chế độ menu tương tác mọi vị trí khi nhấn phím phải chuột. Rất nhiều thanh công cụ ký hiệu nằm ngang hoặc thẳng đúng. Dây treo hầu hết các ký hiệu toán học để lấy vào, khi lấy vào được nhớ trong lệnh menu tương tác các lệnh farvorite (Lệnh hay dùng). Những công cụ đặc biệt dùng cho TeX 1. Tra cứu những lệnh và môi trường của LaTeX. 2. Hoàn thiện lệnh LaTeX tự động khi gõ. 3. Thực hiện "File project" cho tài liệu nhiều tệp. 4. Kiểm tra nhãn đối chiếu trong văn bản (liệt kê danh sách nhãn). 5. Kiểm tra đa nhãn của văn bản (hiện lên danh sách nhãn) 6. Tìm ngược lại tệp nguồn từ Yap.exe. 7. Chọn mầu cho chữ, nền chữ, hàng và cột trong bảng bằng trực quan. 8. Thư mục các ký hiệu để soạn lệnh LaTeX trực quan. 9. Chuyển đổi định dạng sang PS và PDF dễ dàng. 10. Gọi tùy chọn của MiKTeX để thêm cấu hình hoặc gói lệnh dễ dàng. 11. Tự động đóng các ngoặc đối xứng. 12. Làm viết tắt theo khối hoặc dòng và lấy vào dễ dàng. 13. Tô mầu và soạn thảo, biên dịch kết hợp với Bibtex. 14. Thực hiện biên dịch và kết hợp liên hoàn để đến đầu ra cuối cùng. 15. Kết hợp làm chỉ mục từ khóa, từ điển thuật ngữ,... 16. Biên dịch theo văn bản chọn, theo đánh dấu và đến vị trí con trỏ. 17. Biên dịch trong cửa sổ của VieTeX và bên ngoài đều được. 18. Công cụ lập môi trường đồ thị và bảng theo giao diện, theo chức năng,... 19. Tổ hợp định dạng dữ liệu với giao diện dễ thực hiện như psbook, psnup, psmerge, psresize,... 20. Có các Menu lưu các thao tác vừa thực hiện như Các tệp mới mở, các tệp chính của dự án, các dự án,.... 21. Sự qua lại vị trí tập nguồn TeX và DVI theo yap.exe thực hiện chính xác. 22. Sự qua lại vị trí tập nguồn TeX và PDF theo SumatraPDF.exe thực hiện chính

nội dung chính là phần cài đặt VieTeX cho cuốn sách này. ngày 15 tháng 1 năm 2011 Tác giả .. Tôi đưa ra các mẫu văn bản về viết một luận án tốt nghiệp cho sinh viên. Web: http://nhdien. mầu các văn bản. gói lệnh quan trọng mà trước đây chưa có..com Lời cảm ơn Nhân đây tác giả cảm ơn các bạn đã sử dụng VieTeX trong soạn thảo văn bản tiếng Việt và cho những lời khuyên bổ ích.Lời giới thiệu 5 xác. Tôi cũng đưa ra những gói lệnh làm các trang trình chiếu cho các buổi bảo vệ hoặc thuyết trình hội nghị. NR: 04-6418848. DĐ: 0989 06 1951 Thư điện tử: huudien@vnu.wordpress.vn. . tôi chỉ đưa ra những công cụ hoặc lệnh. học sinh và các thày cô giáo dạy toán. ĐHQGHN Điện thoại: CQ: 04-5572869.edu. cần thiết để tôi hoàn thiện phần mềm của mình. Tất cả những gói công cụ và phần mềm có nói tới trong sách này được tác giả chuẩn bị thành một đĩa CD cài đặt. Tôi biên soạn cuốn sách này là tiếp tục hai cuốn sách trước đây nhằm phổ biến A X cho các bạn sinh viên. Đồng thời có trình bày một số chi tiết quan trong trong văn bản như vẽ hình. học viên cao học. Hà Nội. Cuốn sách không L TE lặp lại những gì hai cuốn trước đã có. Mẫu làm một cuốn sách dành cho các thày soạn giáo án cũng như chuẩn bị cho xuất bản với chất lượng cao. Mọi liên lạc và trợ giúp với tác giả: Nguyễn Hữu Điển Khoa Toán-Cơ-Tin học. Bạn đọc có thể liên hệ với tác giả để có sản phẩm CD này. Ngoài ra trong đĩa CD theo cuốn sách này còn chứa rất nhiều ví dụ mẫu mà không có khả năng mô tả hết ở đây. Tác giả nhận được nhiều ý kiến đóng góp có giá trị của Ban biên tập và những điều kiện thuận lợi cho việc xuất bản cuốn sách này của Nhà xuất bản đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Khoa học Tự nhiên. Cuốn sách này cần cho tất cả những người đã dùng TEX và những người bắt đầu học TEX với các mẫu mã có sẵn để thực hành ngay.

[Menu:Option] 3.¼ ¹ ¹ NHỮNG THAY ĐỔI MỚI ¹ ¹ TRONG VieTeX 2. Các môi trường đều là cặp gấp cỡ nhỏ để dễ theo dõi. [Menu:File] 5. Bôi đen theo hình chữ nhật để sao chép các khối có chức năng đánh dấu: [Menu:Block] 1. Đánh dấu điểm đầu phía trên bên trái Begin select rectangle và phía dười phải End select rectangle 3. Cách thức tạo viết tắt từng loại vẫn không có gì thay đổi. xuất hiện ngay ). nhưng lần này gọi cả 2 loại viết tắt trên dòng và viết tắt cả một khối.. [Menu:Macro] 4.. Muốn lấy lại các móc này thì gõ 2 lần liên tiếp. 6. có thể nhiều bạn không quen.. Cứ 2 dòng có % thì tạo ngay lập tức thành cặp gấp. ]. section. (. Lần này tôi đặt một phím nóng chuyển đổi ngay [Alt]+[C] dừng hoặc trở lại chức năng này. cái này rất tiện khi ta chú thích khi soạn mà không bày đầy ra màn hình. đầu các tệp nên có chú thích dài cái này cũng thích hợp và đẹp. Các lệnh tiêu đề được đặt cặp nội dung như \chapter. Nhấn phím [Alt]+ Nhấn chuột phải và di chọn hình chữ nhật. Dùng rectangular mode và sau đó dùng các phím mũ tên để chọn.[Menu:Option] 2. xóa danh sách được ở dưới. Danh các tệp tương tác có thể mở lại Reopen và Favorites files được đưa lên gần nhau và kết cấu các lệnh thêm. Chú ý các lệnh này .. Chức năng Autoclose nghĩa là gõ một dấu ngoặc [. 2. và khi ta gấp toàn bộ tài liệu sẽ nhìn thấy nội dung như mục lục. 2. Chức năng Abbreviation vẫn phím tắt dùng [Alt]+[V].. .. .. 3. Chức năng Fold làm cặp gấp được tăng cường [Menu:Block] 1. Chức năng tô màu giữa 2 kí hiệu $ $ cũng được đặt phím nóng [Shift]+[Ctrl]+[N] để chuyển tô hay không tô nữa.9 ¹ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¸ ¾ 1.

Thanh công cụ đứng bên phải. từ khóa. 4 nút liên quan tới mở và đóng các cặp gấp. 4.. Khối tài liệu nào không có cặp gấp thì có lệnh cho vào cặp bao bởi %<[.. 12. và liệt kê ở cửa sổ dưới 3.. Khi di chuột đến tên tệp đang soạn sẽ hiện lên cả đường dẫn của tệp đó như lời gợi ý thông tin. Biên dịch tổ hợp được thiết lập khi chọn và phím nóng F4 là thực hiện theo tổ hợp đó có khỏa 17 tổ hợp chưa kể người dùng tự định nghĩa. 14.. Chạy tổ hợp đều trong cửa sổ dưới và rất nhanh và theo dõi được các bước của tổ hợp này . amsplain.. Nếu văn bản có chỗ bôi đen sẽ ra Menu có sao chép hay làm lớn chữ.. tại đây có: 1. 8.. Đã tô màu các tệp có đuôi BIB theo cấu trúc và thêm vào danh sách [Menu:Tool] 1. 10. không viết sát dòng nhau ví dụ \section và \subsection cách ra một dòng nếu không có văn bản nào ở giữa. còn bình thường lại có Menu khác để soạn thảo không liên quan tới phần bôi đen. đặc biệt có nút tìm kiếm nhanh. có thể vẫn dùng cách biên dịch ngoài cửa số dưới như cũ chỉ bằng cách tùy chọn [Menu:Execute] . amsalpha. Nếu nhấn ở chữ [Listing] thì là các chức năng liệt kê một loại danh sách để xem. Nút nhảy tới các vị trí đánh dấu bên lề văn bản.. 13. Các nút danh sách lệnh được cài ở đây. 9. nội dung sách. liệt kê cái đã có. Đã tô màu cho các lệnh của Asymptote nếu tệp có đuôi ASY và có đặt chức năng biên dịch và danh sách lệnh lấy vào kèm theo để vẽ hình và có một chức năng biên dịch phối hợp liên hoàn...Những thay đổi mới trong VieTeX 2.. Biên dịch chọn đoạn văn bản được củng cố với các đầu ra khác nhau để định hướng chọn biên dịch như theo PDFLaTeX hay LaTeX với kết quả ls PDF. Lập danh sách tài liệu ở cửa số dưới. Biên dịch chạy ở cửa sổ dưới được ưu tiên. DVI hoặc PS. 4..%]>. thuận tiện cho lặt từng cặp để xem và soạn thảo tiếp tục.. Bấm phím phải ở đầu Menu màn hình Project liệt kê các thư mục bạn có thể gắn vào được. lấy từ khóa vào \cite.. Biên dịch theo các định dạng khác nhau như alpha... 11. trước đây chúng ở thanh thứ 2.và cho kết quả xem trước khi đặt vào tài liệu. 15. Có thể nói đây là chương trình quản lý tài liệu theo bib toàn diện như tìm kiếm. 3. 2.. ..9 7 7... Tìm kiếm theo tác giả.. 2. Menu tương tác bấm phím phải chuột nơi đang soạn thảo có 2 loại.

Làm giao diện cho chương trình psselect.. đều được đặt khi dịch xong có thể xem trên tệp PDF quay lại tệp TeX dễ dàng. tất nhiên có thể tìm kiếm các từ trong bài trên Internet [Menu:Help]. danh mục từ khóa thực hiện và cài đặt theo mẫu và định dạng do dịch liên hoàn.. Làm giao diện cho psbook.. TeXify. 27. đây là chương trình đã có từ trước của tôi. 20.. Quy trình làm từ điển thuật ngữ nhờ gói lệnh glossary. MiKTeX và đến thẳng nơi chứa tài liệu hướng dẫn của MiKTeX và các gói lệnh [Menu:Help] Có chức năng mở các website và lưu vào danh sách đáng nhớ các trang này. Còn dịch theo tệp đang mở [Typeset Open File:.] là sắp chữ theo tệp đang mở. vì vậy các Menu cũng thay đổi tương ứng. 31. 32. Sửa lại thuật ngữ tổ chức tài liệu theo dự án biên dịch theo tệp chính là [Typeset Main File:.. 24..] tạm dịch là sắp chữ theo tập chính. [Menu:LaTeX] Thư mục luận án đã thu thập 3 luận án mẫu. 18. 30. Có thể biên dịch định dạng LuaTeX.[Menu:Project] Tương tự thư mục làm sách cũng có mẫu làm cuốn sách cùng với các bài tập kèm theo mỗi chương khi làm sách... 17. 26. Quy trình làm chỉ mục. 19.exe đây là chương trình quan trọng chuyển và gép các trang vào với nhau. biên dịch TeX sang HTML những chương trình này có trong MiKTeX 2. đều treo ngay vào đây không cần nhớ lại nữa.9 8 16. 25. 23. gồm mã nguồn bạn có thể biên dịch và hcọ các làm công thức. 29. Làm giao diện cho psnup.exe để chuyển từ các trang các kích cỡ khác nhau sang một loại khác rất phong phú như từ a4 sang a5.. 21..sty và dịch liên hoàn được thiết kế và lập trình để thực hiện khép kín đến sản phẩm cuối cùng.exe để chuyển các trang sách theo các đóng gáy và in hai mặt.. trình chiếu cho luận án...9 Tất cả chương trình dịch từ TeX qua PDF như XeTeX. lấy một số trang trong tài liệu. Cập nhật tệp trợ giúp LaTeX mới.exe chọn trang chẵn lẻ.Những thay đổi mới trong VieTeX 2. Có một chương trình psbooklet để làm sách nhỏ. Làm giao diện đưa ảnh vào với các thông số thích hợp và xem thử trước khi đưa vào... Làm giao diện đưa bảng vào và cũng xem khung bảng trước khi lựa chọn.. . khi gặp lỗi. XeLaTeX.. cái này là một trong quá trình làm sách nhỏ và tóm tắt luận án. 28. LuaLaTeX.. Chức năng treo các lệnh hay dùng Favorites Command nhưng lệnh này có thể người dùng tự thêm vào. 22. bất cứ lệnh nào lấy ở thư mục có * như *Arrows. Làm giao diện cho psresize... . chỉ làm giao diện lại và nới chứa thông số.

. như là mẫu rất tốt để soạn và 3 luận án của các học sinh trường tôi. mỗi sách đều có tệp ảnh và mã nguồn nó mới lớn lên.9. . Nhưng không thay đổi nhiều so với bản 2. Tôi tin rằng VieTeX mỗi ngày một thông minh.Những thay đổi mới trong VieTeX 2.9 9 33... Cách thức tiến hành thông minh và khai thác VieTeX thế nào là do nơi bạn. Khối lượng chương trình lớn lên do kèm theo 2 cuốn sách Toán bằng tiếng Anh. Viết lại tệp hướng dẫn sử dụng chi tiết hơn và tương ứng với VieTeX 2. 34.8. VieTeX trợ giúp cho người dùng thông minh hơn.

. . . . . . . . . . Thư mục ký hiệu và công cụ . . . . . . . . . . . . . . . Chương I. . . II. . . . . . . . . . . . II. . . . . . . . 32 32 33 34 III. . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . Chương trình cần cho VieTeX . . . . . . . . . . .3. . . . . . Tạo ra tệp L TEX .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . A III. . . . . . Menu tương tác trong cửa sổ dự án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. . . Menu nhấn phím phải chuột không văn bản chọn . . . . . . . . . . . . . . Quá trình soạn thảo văn bản L TEX . . . . .2. . . . . . . . . .2. . . . . Thư mục mẫu LaTeX . II. .1. . . . . . . . . . . II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. .7. . . . . . . . . . . . . . . . 29 30 30 31 31 Chương III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cấu hình VieTeX với các chương trình đã cài đặt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. . Menu nhấn phím phải chuột có văn bản chọn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . II. . .3. Mở và đóng tệp A LT EX đã có . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chứa danh sách lệnh và gợi ý . . . Cài đặt VieTeX . . . . . . . . . . . . . . . . . Giao diện chính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. . . . . . . . . . Chương II. . . . . . . . A III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thiết lập tệp nguồn và biên dịch . . . . . . . . . . . . 3 6 15 15 16 17 19 20 21 21 21 22 23 25 25 26 27 28 II. . . . . . . . .1. . . . . . . . . . .3. . . . II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . .5. . . . .4. . . . . . .2.1. . . . . II. . . . . . . . . . . . . .1. .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Địa chỉ các chương trình đã nói trong phần này . . . . . . . . . . . . . . . . . Thanh công cụ . . . . II. . . . . . . . . . . . . Cửa sổ đầu ra và hiện tập log. . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu trên đầu mỗi tên tệp . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thanh tiêu đề . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . Chạy các chương trình mẫu . II. . Giao diện chính của VieTeX . . . . . . . . . . . . . . II.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. . . . Cửa sổ chính nơi soạn thảo tệp TeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. II. Những thay đổi mới trong VieTeX 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thanh trạng thái . . . . . . . . .¼ ¹ Mục lục ¹ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¸ ¾ Lời giới thiệu . . . . . . . . . . . . . . Cửa sổ dự án . . . . . . . . .2. . . . . . . II. . . . . . . . . . . . . . Các bước cài đặt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. . . . . . . .

. . . . . . .1. Một số hoàn thành tự động đặc biệt . . . . . . 51 52 52 55 55 57 58 58 59 60 61 V. . V. . . . .4. .exe . . . . Các phương án dịch phần văn bản chọn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cài đặt phông tiếng Việt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tạo một dự án TeX (Folder) . . . . . . . . . . III. . . . . . . Chức năng tìm kiếm chính trong VieTeX . . . . . . . III. . V. . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . .4. . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gõ tắt cụm từ và khối lệnh . . . . . . . . . . . . . . . . Tạo cây dự án (Project) . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 45 Chương IV. . . . III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các dạng tìm kiếm khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. . . . . . . . . . . . . . . . Hoàn thành tự động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . .7. . . . . . . V. . . . . . . . 49 49 49 50 IV. . . . . VI. . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . Soạn thảo và biên tập . . . . . . . . . . . . . . . .4. . V. . . . . 62 62 63 64 66 Chương VI. . VI. . . Tìm theo một dự án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Những tìm kiếm ngắn khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . .Mục lục III. V. . IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. V. . . . . . . . . . . . . . V. . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.1.7. . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. . Nạp các từ gõ tắt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biên dịch sang DVI và xem qua lại giữa VieTeX và Yap. . . . . . . Định dạng và thêm bớt vào dòng và khối văn bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . VI. . . . . . . . . . . Tìm kiếm ngược . . . . . . . . . . . Biên dịch theo tệp chính và tệp chính mở . . . .4. . . . . . . 11 34 35 37 37 40 43 III. . . . . . . Hộp tìm kiếm và thay thế trên tệp hiện hành . . . . . . . . . . .2. . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dịch theo XeLaTeX. . . . . .2.3. . . Cấu hình sử dụng hoàn thành tự động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. . . . . . Gõ tắt có cấu trúc một tệp. . . . . .1. . . . . . 68 69 70 71 71 73 74 74 74 76 VI. . . Cắt dán và sao chép văn bản . .1. .5. Thực hiện gõ tắt .2. . . . . . . Macro biên tập và gõ nhanh cài sẵn . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . Tìm kiếm và thay thế . . . . . . . . . . . . . . . . . Biên dịch theo văn bản chọn . . . . . . IV. . . . . . . . III. . .4. . . . . . .6. . . . Biên dịch sang PDF xem giữa VieTeX và Sumatra . . IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giới thiệu chung các chương trình biên dịch TeX . . . . Chức năng chuyên dụng . . . . . . . . . . . . Tìm kiếm trong tệp . . . III. . . . Tự động đóng các móc . . . . . . . . . . . . V. . . Gõ tắt có cấu trúc một dòng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . 77 . . Chương V. . . . . . . .8. . .7. . Sử dụng hoàn thành tự động . . . . . . . . . . . . Biên dịch chung tệp TeX trong VieTeX . . . . . .2. . . . . .3. . . . Biên dịch có lỗi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . Các phương pháp hoàn thành tự động . . . . . . . V.7. .1. . . V. . Các bước cài đặt cho dịch LaTeX và PDFLaTeX . . . . Tìm kiếm nhanh . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . Phần mềm gõ bàn phím Unikey .1. . . . .4. . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. . VI. . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . Mục đích dùng sưu tập lệnh . . . . Tô màu theo lựa chọn . . Khái niệm về kẹp gấp (Folding) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.6. . . . . . . . Kết luận . . . . . . . Kết luận . . . . . . .4. . . . . . . Chương IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kẹp gấp . . . . VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các lệnh di chuyển con trỏ . . . . . . . VII. . . . . . . . . . . VII. . . . . . . . . . . . . . . . Gán số bằng nhãn trong LaTeX . .4. VII. . . . . .2. . . . . . . . . . . . .6. . .3. . . . . VII. Chương VII. . . . . . . . . . . . . Liệt kê danh sách lệnh cấu trúc . VII. . . . . . . . . . . . . . VII. . . . .1. . . . . . . . . . . VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . VIII.3.6. . . . . . . . . . . .4. . . . . . . VIII. . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. .6. . . . . . Nhập khối lệnh của LaTeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Môi trường toán .1. . . . . . Gán số công thức bằng nhãn . VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. . . . . . . Cách sử dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . VII. . . . . . . . Tô màu khi gõ ký tự mới . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 105 106 106 107 107 VIII. . . . . . . . . Tìm kiếm trên Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các lệnh cắt dán . . . . . Môi trường bảng và ma trận . . . . . . . . . . . . . . . Thực hiện biên dịch một Script . . . .1. . . . .3. VIII. . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. . . . . . . . . . . . . Đưa hình vào văn bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các loại kẹp gấp . VII. . . . . Nhập hình bằng giao diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . 107 108 110 110 110 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. 97 97 98 99 101 101 103 103 Chương VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. . . . . . . . . . . . . Lấy các môi trường văn bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các lệnh LaTeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thực hiện sưu tập lệnh . . . .1. . . . . .6. .6. . . . . Hình và bảng . VII. . . . . . . . Cấu trúc macro Script . . . . . . . . . . . . 83 83 84 85 VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. . . . . . . . Các phím tắt và cài đặt . .5. . . . . . . . . . Quy tắc đánh số chung . . . . . . . . IX. VieTeX trợ giúp kiểm soát nhãn . VII. . Tô mầu cho văn bản soạn thảo . . 86 87 87 88 89 VII. . VII. . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tô màu và đánh dấu văn bản . . . IX. . . . Nhập môi trường và lệnh LaTeX hoàn thành tự động . . . .2. . . . . . . . . . Sưu tập lệnh và môi trường . . .2. VII. . . . . . . .3. .3. . .4. . . . . .2. . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. . . . Nhập hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục lục VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tô màu đánh dấu . . . . . . . .4. . . . . . . . . Đánh dấu văn bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . .1. . . . . . Lấy các lệnh tô màu cho LaTeX . . . . . . . . . . . . 91 91 92 92 94 96 VII. . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . .2.3. Tô màu các từ tìm kiếm . . . . Hướng dẫn sử dụng tạo Macro Script . . Gán số công thức toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. . . . . . . VII. . . . . . . . . . . . . . VIII. . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . .3. . 12 78 79 80 80 80 81 VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . Kẹp gấp đặc biệt . . . . . .5. . . . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. . .1. . . . . . . . . . . . . . .4. . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . VII. . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . Định dạng kích thước trang . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tìm kiếm và xem tài liệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các chương trình định dạng đầu ra . Kiểm tra chính tả và danh sách lệnh . . . . . . 121 124 124 124 124 125 127 XI. . . . . . . . . . X. . . . . . .2. . .5. . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . XII. . . . . . . . . . . . . IX. . . . . . . . Các loại từ điển khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . .2. . Lấy từ khóa vào tài liệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chương X. . . . . Các lỗi biên dịch có thể xảy ra . . . XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . XI. . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . Loại dữ liệu và trường . . . . 147 . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. . . . . . 13 114 114 116 IX. . Công cụ định dang đầu ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII. . 117 118 118 118 119 120 120 121 X. . . Các bước biên dịch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tệp chính gọi các thư viện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . X. . . . . . . . . . . XI. .2. . . . . . . . . . . . XII. . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . .5. . . . . XI. . . XII. . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . XII. . . . . . . . . . Cài đặt và sử dụng . . . . . . . . . . . . . . Cơ sở dữ liệu cho tài liệu tham khảo . . . . . Giới thiệu . X. . . . . . . . . . . .2. .Mục lục IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nhập bảng vào văn bản . . .1. VieTeX quản lý tệp Bib và biên dịch . . . . . . . .4.1. . . . . . . . . . Kiểm tra chính tả . . . . . . .1. .2. . . . . . . . .2. . . . . . . . Lấy tài liệu vào . . . . . . . . . Chọn một số trang lấy ra .2. . . . XII. . . . . . . . . . . Chương XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . Phông tiếng Nga và các gõ trên bàn phím Latin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lấy bảng bằng giao diện . . .1. . . . . . . . . . . 128 128 129 130 132 Chương XII. . . . . .2. . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . .1. . XI. . . . . . . . XI. . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . Kết luận .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soạn thảo tệp bib . . . . . . Sử dụng kiểm tra chính tả . . Từ điển các lệnh đã biết . . . . . .4. . . . . . . XI. XII. . . .1. . . . XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Từ điển phông và gói lệnh tiếng Việt dùng Unicode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . .2. . . Thiết lập cơ sở dữ liệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chi tiết một số loại tài liệu . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibtex với tài liệu tham khảo . . . . . Chương trình gép trang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI. .4. . . . . Các chương trình vẽ hình . . . . .1. . . . .2. XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . Bảng với hàng và cột . . . . . . . . . . XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . .1. . . . . . . Chuyển trang in hai mặt để đóng sách . . . . . . . . . . Sử dụng bibtex biên dịch . . . . . . . . Định dạng tóm tắt . . . . . . . . .1.2. . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 141 142 142 142 XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cơ sở dữ liệu cho tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . .2. . . Gép nối chương trình cho sản phẩm tốt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. . .1. . . . . . . . . . . . . XII. . . . . . . 143 143 144 145 XII. .3. . . . . . XII.6. . . . . . . . . . XI. . . . . .3. .4. 133 133 134 136 136 138 XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . .4.2. . . . .3. . . . . . . . . . . Giới thiệu . . .3. . Một số danh sách từ điển lệnh và macro . .1. . . . . . .1. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII. . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . Chức năng Graphics . . . . . . . . . . . . . . . . . .13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức năng Tools . . . . . . . . Sách về TeX với mã nguồn . . . . . . . . . . . Chức năng Users . . . XIV. . . . . . . . XIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 174 175 176 176 177 . . . . XIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức năng Insert . . . . . . . . . . . . . . . XIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . .11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . Chức năng Project . . . . . . . XIII. . . . . . . . . .1. . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 153 153 154 157 XIII. . . . . . . . .2. XIV. . . Thực đơn chính . . . XIII. . . Những gói lệnh lấy từ trên internet . . . . . . . . . . . . . . . . .15. . . . . . . Cài đặt và sử dụng gói lệnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV. . . . . . . . . . . . . . . . Chức năng Window . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức năng Macro . . . . . . . . . . .8. . . . . . . . . . . . .2. . . . . . XIII. . . . . . Chức năng File . . . Chức năng Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16. . . . . . . . . . . XIII.7. . . Cài đặt và sử dụng gói lệnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV. .1.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tạo lập gói lệnh . . . . . . Thay Chương bằng các tiêu đề khác . . . . . . . . . . . . . .10. . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . .2. . . . . . . . . .1. . . . . . XIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . Kết luận . XIV. . . .2. . . . . . . . XIV. .1. XIII. 150 150 151 151 152 153 XIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục lục Chương XIII. . . . . . 14 148 148 148 149 XIII. . Chức năng Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đặc điểm của gói lệnh . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức năng Execute . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chương XIV. . . . . . . . . . . XIII. . . . . . . . . . . XIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . XIV. . . . .4. . . . .sty . . . . . . . . . . . . . . . . XIV. . . . . . . . . . . . . . . XIV. . . . . . . . Gói lệnh là gì . . . . . . . . XIII. . . . . . . . . Chức năng Block . . . Chức năng Search . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV. . . . . Giới thiệu . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV. Chức năng Help . . . . . . Gói lệnh titledot. . . . .14. . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . Chức năng LaTeX . . . . . . . . . XIV. . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hướng dẫn biên dịch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV. . . . . Giới thiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . Tài liệu hướng dẫn sử dụng TeX . .3.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . Sử dụng gói lệnh . . . . . . . XIII. . . . . Chức năng Edit . . . . . . . . . . . . XIV. . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các luận án mẫu . . . . . .

. . . Sau đây chúng tôi giới thiệu các chương trình đó với các địa chỉ trên Internet của chúng. . . . . . . . . . . . I. . .3. . .wordpress. . 15 16 17 19 20 I. . . . . .co. . . . . . . .9. 2. . . . Địa chỉ các chương trình đã nói trong phần này . . . Cài chương trình VieTeX cần các chương trình: 1. . . . . MikTeX đây là chương trình kết hợp môi trường LaTeX tại địa chỉ http://www. . . . . . .1.jp/soft/dl/win95/writing.com. . .4. Chương trình cần cho VieTeX Chương trình đòi hỏi chạy trên hệ điều hành Window. .8 với hướng dẫn này chỉ khác chút ít. Chương trình cần cho VieTeX . Cấu hình VieTeX với các chương trình đã cài đặt . . . . . . . . . . phiên bản mới nhất là VieTeX 2. . . . . .9. VieTeX là chương trình soạn thảo văn bản dành cho TeX. . . . Chạy các chương trình mẫu . . . . . Bạn có thể dùng VieTeX 2. . tạm thời đang có tại: http://nhdien. . . .1. . Các bạn có thể tự lấy về cài đặt hoặc cập nhật phiên bản mới nhất.miktex. . Các chương trình trợ giúp soạn thảo: 1. . . . . . chức năng chính là trợ giúp soạn thảo và đồng thời kết hợp với các chương trình miễn phí khác để có văn bản chất lượng chuyên nghiệp.de phiên bản sử dụng tốt nhất hiện nay là MikTeX 2. . . . Các bạn có thể dùng từ MikTeX 2. . . . . . .7 trở đi. . . .5. I. . . . . . . . Chúng tôi cũng có làm 1 đĩa CDRom cài đặt tất cả các chương trình này cùng với VieTeX.¼ ¹ Chương I ¹ ¹ ¹ CÀI ĐẶT VieTeX ¹ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¸ ¾ I. . . . . . I. I. . . 3. . . . VieTeX đây là chương trình soạn thảo mà tại liệu này hướng dẫn sử dụng. Các bước cài đặt . . Chương trình vẽ hình Wintpic: http://rd. . . . . . . .vector. . . . . .2. . Tất cả chương trình đóng gói với VieTeX đều miễn phí.

Chương trình xem tệp PS: http://www.2 Các bước cài đặt 2.lizardtech. Ta nhân liên tiếp các nút và hoàn thiện các câu hỏi được đặt ra.sourceforge.net 4. Nhấn nút và tiếp theo.. Chương trình định dạng tệp PS: http://www. Bỗ gõ tiếng Việt Unikey: đơn giản và chính xác http://unikey. Cài đặt MiKTeX 2. Nhưng khi cài đặt ta chỉ cài gói nhỏ nhất mà họ đã làm sẵn Khoảng 138MB (còn lại để trên đĩa CD). Cài chương trình soạn thảo VieTeX. 3. Không có gì đặc biệt khi cài chương trình này. Khi cài xong chương trình chạy ngay và giao diện soạn thảo hiện ra.. MiKTeX tự động cài vào..I. Chương trình xem tệp DjVu: http://www. Update.] Bước 2.sourceforge. Ta có thể soạn thảo được ngay (hình I. Kết quả cuối cùng ta có thể tìm MiKTeX tên Window: Start→All Programs→MiKTeX2. Help.ghostscript.1: Giao diện của VieTeX Bước 3. Chương trình xem tệp PDF: http://www.9 đầy đủ gần 1000MB.9→[Setting.wisc.9: Bộ MiKTeX 2.com/. Hai bước quan trọng trên là có thể sử dụng sử dụng soạn TeX và chạy TeX . Hình I. Các chương trình định dạng văn bản: 1.cs. Các bước cài đặt Bước 1.net/.2.com/documentation/djvuplugin/ 16 I. 4.1). Chương trình vẽ hình Tpx: http://tpx.adobe. 2.edu/ ghost/ 3.com/acrobat.

Để xem được các dạng tệp quen thuộc cài thêm các chương trình (cũng bằng cách chọn mặc định): 1. Chương trình Djvu chương trình xem tệp Djvu. nhất là người sử dụng không chuyên thì sau một thời gian hãy thay đổi cấu hình. Cấu hình VieTeX với các chương trình đã cài đặt VieTeX với cài đặt mặc định là có thể sử dụng được rồi. tôi có đóng gói thành vntex2. b) Nạp phông tiếng Việt cho TeX: + Bộ phông TCVN: Rất nhiều bạn đã dùng bộ phông này. I. chỉ có từ phiên bản 4.3 Cấu hình VieTeX với các chương trình đã cài đặt 17 được rồi.0 có trong đĩa CD và trên một số trang Web. http://unikey.0 mới làm được điều này). Bạn nhấn đúp vào tệp và cài đặt mặc định.I. 3. a) Phông tiếng việt soạn thảo thay đổi đơn giản nhất là từ Menu: + Option → Change Editor Font : Chọn các font và kích cỡ bạn cần theo Unicode hoặc TCVN. Khi cài xong thì đã có các tệp mẫu để chạy chương trình.3. Chương trình SumatraPDF chương trình xem tệp PDF và nháy đúp có thể quya lại được tập nguồn.sourceforge. Chương trình GhostViewer chương trình xem các tệp có đuôi PS.net Bước 4. Tất nhiên văn bản gõ vào bằng Mã TCVN. Chương trình gõ tiếng Việt Unikey 4. Để hoàn thiện tốt hơn hãy cài các chương trình phụ trợ sau (bằng cách lựa chọn mặc định): 1.9→Setting → Root Thêm vào thư mục chứa các phông đã cài đặt ở trên và nhấn nút [Apply] chương trìn tự cập nhất các phông trong thư mục này vào với MiKTeX. 2. 2. Chương trình vẽ hình WinTpic. + Option → Unicode: Utf8 : Nếu soạn theo mã Unicode thì có dấu chọn bên cạnh. Để biên dịch và hòa nhập với MiKTeX ta cài vào nó như sau: All Programs→MikTeX2. Chương trình Ghostscript các định dạng phông để cho tệp PS.0 (đây là chương trình bỏ dấu tiếng Việt rất tốt và có thể bỏ chức năng gõ dấu liên quan đến { và }. ngược lại là phông TCVN với phông thích hợp ở trên. Cài phông tiếng Việt: Ta phân biệt dấu tiếng Việt trên giao diện soạn thảo và dấu tiếng Việt soạn cùng văn bản TeX để in ấn. . Chương trình vẽ hình Tpx: 3. 5. Chương trình Acrobat Reader chương trình xem tệp PDF. 4. Nhưng để sử dụng tốt VieTeX ta cấu hình một số chức năng mà một số chương trình chạy ngoài VieTeX như: 1.

nhưng có thể sửa đổi được theo cách: Setting → Cofiguration như cách hướng dẫn cài đặt tiếp theo đây..để loại bỏ không dùng gói lệnh này nữa. chọn dấu .3. 2. Texify. Chọn vào dấu + để nạp phông..2: Cài đặt gói phông TCVN + Phông Unicode cho TeX: Hình I.I.3 Cấu hình VieTeX với các chương trình đã cài đặt 18 Hình I. Khoảng 14 chương trình cài đặt ưu tiên các bạn không nên sửa lại vì đã được cho tương ứng với các nút trên thanh công cụ. đã được cài sẵn. Đây là tất cả gói lệnh mà MiKTeX có quản lý và cài đặt được khi có MiKTeX đầy đủ. Để lọc chọn chương trình vntex bạn hãy đánh vn vào ô name và nhấn [Enter] sẽ ra như hình I.3: Cài đặt gói phông Unicode Bộ phông cơ bản cho TeX của Hàn Thế Thành có sẵn trong MiKTeX và được cài vào như sau (chú ý đây cũng là cách cài các gói lệnh khác vào MiKTeX). Các chương trình dịch TeX: LaTeX. Số 1 là nút dịch LaTeX. All Programs→MikTeX2.7→Setting → Browse Packages Dễ dàng sử dụng chương trình này. . số 2 là nút . yap.

. số 3 là chương trình dịch Texify cho tệp TeX nhưng xem được ngay. Chạy các chương trình mẫu Phần sau sẽ hướng dẫn chạy chương trình.4. Mặc định khi cài xong VieTeX có một số thư mục. Hoàn toàn tương tự như vậy cài đặt cho chương trình Gsview xem tệp PS ở dòng số 5 như hình I. Từ Menu: execute→Compile LaTeX hoặc nút có chữ LaTeX.tex và có thể biên dịch được rồi. Đặt lại chương trình xem tệp PS và PDF: Chương trình Acrobat reader nằm ngoài MiKTeX. chương trình chạy và chuyển tệp này thành tệp DVI không dừng lại là được. Đặc biệt phần cần chạy với chương trình này là <name>.. nhưng khi cài đặt có chương trình mẫu readme.. Khi cài xong và đúng đường dẫn thì những nút tương ứng trên thanh công cụ mới nổi lên và sử dụng được.4: Đặt lại các chương trình 3.4 Chạy các chương trình mẫu 19 xem tệp DVI bằng chương trình yap.pdf. các nút tương ứng khác cũng như vậy hoặc tương ứng với Menu [Execute]. I. nghĩa là đã dùng toàn bộ VieTeX được hay chưa. Sau đó nhấn nút để tìm đến chương trình này trong máy của ta. để lấy đầy đủ các thư mục ký hiệu và mẫu chương trình hãy vào Project→Insert template folder. Hình I.I.exe. khi cài đặt ta theo đường dẫn của chúng ta chọn vào dòng số 9 như hình I. .4. Ta chọn chương trình với đường dẫn tới Acrobat Reader. Đây là phần thử thách các bạn đã cài đúng hay chưa. Sau đó ta dùng nút xem kết quả.4.

edu/~ghost/ Acrobatreader: http://www.com/acrobat Sumatrapdf: http://blog.ch/ Scintilla:http://www.com/ GhostViewer: http://pages.adobe.wordpress.ghostscript.cs.wisc.kowalczyk.vector.I. Địa chỉ các chương trình đã nói trong phần này • • • • • • • • • • • • MiKTeX: http://miktex.sourceforge.5.flos-freeware.org/ VieTeX: http://nhdien.lizardtech.net Notepad2:http://www.co.5 Địa chỉ các chương trình đã nói trong phần này 20 I.net/ Unikey: http://unikey.scintilla.info/software/sumatrapdf/ DJVU: http://www.com/ Ghostscript: http://www.org/ .jp/soft/dl/win95/writing TpX: http://tpx.com/ WinTpic: http://rd.sourceforge.

. . . . . Menu nhấn phím phải chuột không văn bản chọn . . . . . Menu tương tác trong cửa sổ dự án . . . . . . . . . . . . II. . . .7. . . .5. . . .3. . . . . . . . II. II. .6. . . . . II.2. . . . . . . . . 21 21 22 23 25 25 26 27 28 29 30 30 31 31 II. . . . . . . . . . Thanh trạng thái . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. . . .2. . . . . . . Menu nhấn phím phải chuột có văn bản chọn . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . II. II. Thanh công cụ . . . . Menu trên đầu mỗi tên tệp . . .1. . . Thanh tiêu đề . . .tex]-[Typeset Main File: helpvietex. . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . Thư mục mẫu LaTeX . . . II. . . . . . . II. . . . . . . . . . . Nhìn hình trên giao diện có các phần cơ bản: II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¼ ¹ Chương II ¹ ¹ ¹ GIAO DIỆN CHÍNH ¹ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¸ ¾ II. . . . . . . . .3. . Chứa danh sách lệnh và gợi ý . . . . . . . .5. . . . . . . . Cửa sổ chính nơi soạn thảo tệp TeX . . . . . . . . . . Cửa sổ dự án . . . . . . . . . . .7. . .7.4. . . . . . . . .2. . Cửa sổ đầu ra và hiện tập log .3. . . . . . . . . II. . Giao diện chính của VieTeX Khi cài đặt đúng và chạy chương trình với lời chào bạn đưa con chuột qua mặt màn hình là vào giao diện chính: Chương này mô tả chức năng tổng quát của các giao diện. . . . II. . . . .1. . . . . . . . . Thư mục ký hiệu và công cụ . . II. . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . Giao diện chính của VieTeX. Thanh tiêu đề VieteX-[\nhdien\29\helpv29\helpvietex. .2. . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . .tex] . . . . II. . .1. . . . . . . . . . . . . . còn sử dụng chúng được mô tả chi tiết ở các chương sau và sử dụng chúng. . . . .

3. dịch tệp ngay trước mặt thì có [Typeset Open File: vidu.tex] bằng cách vào Menu: Project-->Set Typeset Open File Vấn đề liên quan đến phần dự án ta có mục riêng ở phần sau.Nhấn vào đây sẽ ẩn số dòng và hiện số dòng. Bạn có thể cho hiễn đường dẫn đầy đủ hay không vào đánh dấu Menu: window-->Title Full Name Phần thứ 2 của tiêu đề là tệp để biên dịch sang DVI.Con trỏ đang ở dòng 31 trong số 41 dòng của tệp hiện hành.tex] thì dù bạn đang soạn tệp nào lúc biên dịch cũng về tệp đó để biên dịch. • C:8/30 .II. hay không của tệp đang hiện trong miền soạn thảo.3 Thanh trạng thái 22 Hình II. II. kể cả ký tự trắng. Nếu bạn làm một dự án văn bản nhiều tệp và đặt tệp chính [Typeset Main File: helpvietex. Còn khi mới học TeX. thường thì thư mục được đổi thành màu đỏ.Trong cửa sổ dự án có cây danh sách nhdien và đang chọn thư mục practicvietex. • L:36/41 .Con trỏ đang ở vị trí ký tự 8 trong dòng có 30 ký tự. Thanh trạng thái Những thông tin về tệp hiện hành và thư mục trong dự án được hiện lên trong trang trạng thái theo các ô như hình trên thì ý nghĩa là: • nhdien/helpvietex . .1: Giao diện chính Luôn hiện tên tệp có đường dẫn. Nhấn vào đây có giao diện đến dòng nào. Mỗi lần đặt tệp Main đều được treo vào Menu: ReSet Typeset Main File.

• 6/2/2010 .. Nhấn vào đây ra thuộc tính của tệp mà Window quản lý.Đang trong chế độ kiểm tra chính tả.. ngược lại là ANSI như TCVN hoặc VNI. II.4 Thanh công cụ 23 • 2.tex .Soạn thảo trong kiểu chèn vào và kiểu đè là ovr chỉ cấn nhấn chuột vào đó là thay đổi. Mặc định luôn có hai thanh công cụ cơ bản Hình II.Phông soạn thảo là Unicode. Những chức năng này hay sử dụng khi soạn thảo nên được để ở đây.10KB . • Spell .. • Unicode:UTF8 .Nhấn vào đây sẽ đưa ngày tháng vào văn bản tại vị trí con thỏ... chú ý là phải nạp từ điển tiếng Anh hocặc tiếng Việt mới có tác dụng trên văn bản.. nếu mở kiểu khác như metapost sẽ tô theo lệnh của loại này. biện dịch. • Ô cuối cùng là một số thông báo khi ta soạn thảo như đã ghi.2: Thanh công cụ chính Sơ lược các nút từ trái qua phải của các thanh công cụ . ngược lại thì dòng dài ngất sau màn hình. 1. • Wrap .là kiểu tô màu các từ khóa và cấu trúc của TeX theo VieTeX. • Ins .II. • VieteX.Dung lượng Bits tệp đã có.Các dòng dài vượt quá màn hình được ngắt xuống và có mũi tên gấp chỉ dòng tiếp tục. Thanh công cụ Các nút trên thanh công cụ đều có trong Menu (thực đơn).4.Ngày trong máy tính.

4: Dấu trong môi trường văn bản Từ phiên bản 2.II.9 có thêm thanh công cụ đứng.3: Dấu trong môi trường toán Hình II. .4 Thanh công cụ 3 2 1 Thanh 1 Tệp mới Mở tệp Đóng tệp Ghi nhiều tệp Ghi tệp lại Cắt bôi đen Gép bôi đen Sao chép Dán ra Phục hồi Ngược phục hồi Tìm kiếm Thay thế Tìm trong tệp Thay Thư mục Phông soạn thảo Chính tả Cấu hình Dịch chọn Dich LaTeX Dịch ra DVI Dịch ra PDF Xem DVI Xem dòng DVI Xem PS Xem PDF DVI sang PS PS sang PDF Xem tệp Log Xóa tệp phụ Dịch XeTeX Dịch XeLaTeX Đóng/mở Project Đóng/mở Output Thanh 2 Dấu trong Toán Ký tự Toán Ký hiệu biên Ký hiệu móc Hàm số Phông văn bản Phông toán Loại lệnh TeX Lệnh nhãn Cỡ phông Lệnh đoạn Môi trường Căn lề trái Căn giữa Căn lề phải Lệnh đậm Lệnh nghiêng Lệnh gạch dưới Danh sách số Danh sách chấm Danh sách đậm đầu Danh sách móc Môi trường equation Môi trường align Môi trường tabular Môi trường table Ma trận Đưa Hình vào Khung văn bản Màu chữ Màu nền Tô màu Thanh 3 Dóng VieTeX Thanh 3 Thư mục ký hiệu Mẫu LaTeX Gõ tiếng Nga Phông Unicode Mẫu câu English Giải thích lệnh Tạo đề thi Lệnh đề thi Làm macro Lệnh Script Kiểm tra Script Gọi Script vào Lệnh PsTrick Lệnh Metapost Dịch Metapost Chương trình JabRef Liệt kê bib Dịch BibTeX Làm Index Dịch đến dòng Dịch giữa 2 dòng Dịch TeX Dịch AmsTeX Dịch PdfTeX Dịch PdfLaTeX Sumatra PDF Gói lệnh MiKTeX Đặt MiKTeX Vẽ hình Máy tính Chạy DOS MS Paint Thu nhỏ hình Lớn màn hình 24 Một số thanh công cụ như phần trên như Hình II.

Mục đích chính là quản lý các tệp dự án theo hình cây. Bạn có thể không cần sử dụng cửa sổ này.6: Dấu biên ở trên dưới II. II. Nhưng VieteX đã mởi rộng cửa số này để chứa các công cụ dễ lấy vào khi soạn thảo. như vậy mất đi rất nhiều chức năng thuận tiện khi soạn thảo. nếu chưa có nên làm tên một dự án của mình ghi vào bất cưa nơi nào trên máy).1. Thư mục ký hiệu và công cụ Hình II. Cửa sổ dự án Cửa sổ dự án hay nói cách khác là cửa sổ project.5: Dấu biên ở hai bên Hình II. lấy vào bằng cách Menu: Project-->Folder Symbols và chọn các thư mục. Ta có thể làm một dự án với tên riêng đều được (Khi nạp vào mặc định là VieTeX.7: Thư mục mũi tên và hình ảnh của nó Có năm thư mục hình cây khi tạo một cây dự án lấy vào. có toàn ký hiệu đó là • *Arrows Thư mục chứa các loại mũi tên . Bạn vào Menu Project để làm nhé. cửa sổ này gắn với Menu chức năng Project.5.5 Cửa sổ dự án 25 Hình II.5.II.

8: Thư mục luận án và các tệp mẫu Giống thư mục ký hiệu. Hoặc nhấn vào nút có biểu tượng thư mục * trong thanh công cụ thứ ba ra danh sách thư mục rồi chọn. • @Tracnghiem Gói lệnh và mẫu làm đề thi trắc nghiệm. II.5. đó chỉ là các macro tôi thu thập và gom lại.5 Cửa sổ dự án 26 • *Greeks Thư mục chứa toàn bộ chữ cái Hy Lạp • *Operators Thư mục chứa ký hiệu toán tử • *Relations Thư mục chứa các dấu quan hệ • *Others Thư mục chứa các ký hiệu khác.II. . • @Lamsach Mẫu làm sách với các chương và tiêu đề. • @Luanan Mẫu luận văn cho sinh viên và cao học. Ta chỉ lấy 1 ví dụ 1 thư mục như hình II. Thư mục mẫu LaTeX Hình II. Còn các thư mục công cụ cũng có * ở tên sử dụng hoàn toàn tương tự.7.2. • @MauCau Những mẫu câu tiếng Anh khi viết bài đăng báo Toán. có một loạt các thư mục chứa mẫu LaTeX. • @PackageSymbols Một số gói lệnh về ký hiệu toán. bạn phải vào lấy ra khi đã có tên dự án tạo bởi Menu Project. Project-->Folder template hoặc nút có @ trên thanh công cụ thứ ba. Chỉ cần nhấn đúp vào đó là lệnh được đưa sang bên soạn thảo.Bạn lấy ra các thư mục • @BookLaTeX Bảy cuốn sách về sử dụng LaTeX với mã nguồn có thể học tập và biên dịch được.

ta giải thích các chức năng này Thực đơn tương tác dự án Tạo dự án: Khi tạo mới dự án Mở tệp dự án: Mở lại dự án cũ Ghi dự án: Dự án được ghi vào đĩa Ghi tên khác: Ghi thành tệp khác Đổi tên: Đổi thành tên khác Bỏ dự án: Loại tên dự án ở cây Gắn tệp vào dự án Tạo thư mục mới Đưa nội dụng thư mục đã có Đặt tệp mở là chính Thư mục các mẫu Thư mục các ký hiệu Dịch tệp hiện hành Xem DVI 2. • @Sotaytho Một số bài thơ soạn bằng LaTeX. • @Documents Một số mẫu tài liệu như đồ thị.II. Menu làm cây dự án: Ta có thể làm cây dự án bằng Menu: Project-->New Project ta nói ở phần sau. . Trong cửa sổ dự án khi muốn mở tệp TeX thì nhấn đúp vào nó.8. Đặc biệt tệp có đuôi . Đây là 1 loại Clip ta sẽ nói ở phần sau.ps thì mở theo chương trình đã cài sẵn kèm theo. tô màu. . Nhưng cũng có thể làm một cây thư mục bằng cách chọn thư mục đầu tiên rồi nhấn phím phải chuột ra menu.pdf.. Menu tương tác trong cửa sổ dự án 1.5 Cửa sổ dự án 27 • @Packages Một số gói lệnh hay sử dụng.5..djvu.vie thì nhấn đúp cả nội dung của tệp được đưa vào vị trí con trỏ.. Vì vậy cần nhớ khối dùng lại thì tạo 1 tệp đuôi vie gắn vào thư mục để khi cần lại lấy ra. Ta lấy một ví dụ về mẫu này như hình II. Menu trên thư mục dự án và tệp: .3. II. Những tệp khác như có đuôi .

tên các hàm.9: Lấy tên hàm .II.5 Cửa sổ dự án Thêm tệp vào thư mục Bỏ tệp khỏi thư mục Dặt tệp chọn là chính Đặt tệp đang mở là chính Đổi tên tệp này Mở tệp chính Tạo thư mục mới Gọi thư mục đã có Đổi tên thư mục Xóa thư mục Tạo tệp Clip Mở tệp Clip Gọi Script macro Liệt kê lệnh Tệp đường dẫn Thông tin tệp Tệp trong thư mục 28 II. ví dụ ta muốn lấy tên hàm nhấn vào nút f(x) trên thanh thứ hai như hình Hình II.. Chứa danh sách lệnh và gợi ý Những nút trên đầu dự án cho ta danh sách gợi ý gõ các lệnh như các phím gõ tắt.. danh sách clíp.4..5. khi nhấn đúp vào các từ trên cửa sổ này nó cũng chuyển qua nơi soạn thảo.

.. Nếu tệp chưa mở thì nó mở ra và đến đúng dòng của từ tìm được. Nhưng cũng là nơi hiện lên các kết quả tìm kiếm trong tệp. Mặc định khi tìm kiếm và danh sách liệt kê có các dòng trong tệp ở cuối dòng. Ví dụ ta nhấn nút [Toc] cho kết quả Hình II. hay tìm kiếm trong các tệp trong thư mục..6 Cửa sổ đầu ra và hiện tập log 29 Nhấn các nút ở cửa số đầu ra Output sẽ liệt kê các \ref. với cửa sổ dự án cũng làm như vậy được.6. Bạn muốn nhấn đúp lấy từ hoặc dòng đó vào văn bản thì chọn đánh dấu LaTeX-->Copy Output line Đơn giản nhất là bôi đen từ lấy vào và nhấn phím chuột trái và kéo vào văn bản thả ra cũng được.. tìm kiếm trong dự án.II. bận nhấn đúp vào từ tìm được thì con trỏ đưa bạn đển chỗ nguyên bản của nó. . \label.10: Cửa sổ dưới Bạn nhấn vào nút [log] trên thanh công cụ đầu tiên thì tệp nhật ký vừa dịch hiện ra ở đây và ta có thể đi tim lỗi biên dịch. trong tệp trong cửa sổ này.. Cửa sổ đầu ra và hiện tập log Mục đích cửa sổ này là nơi có thể ghi tạm thời văn bản ra đó rồi lấy vào văn bản. II. Nếu ban chọn execute-->Run Output thì khi biên dịch các câu lệnh thông báo cũng hiện ra ở đây..

Ta có thể mở nhiều tệp một lúc cho đến hết bộ nhớ. môi trường Dán ra từ nội dung một tệp Mở tệp sau các lệnh đưa vào . II.II.1. VieTeX thiết kế 2 loại Menu tương tác: Bình thường không lựa chọn văn bản và một lựa chọn một số từ văn bản.7. tên mỗi tệp được mở hiện ra ở đây.7 Cửa sổ chính nơi soạn thảo tệp TeX 30 II.7. Cửa sổ chính nơi soạn thảo tệp TeX Ta sẽ nói các chức năng soạn thảo trong phần sau. Nhấn phím trái chuột bất kỳ ở đâu cũng có Menu tương tác. Giao diện tại đây khá phong phú. Menu nhấn phím phải chuột không văn bản chọn Dán từ bộ nhớ ra Chép tất cả văn bản vào bộ nhớ Chọn tất cả Xóa tất cả bộ nhớ đệm Đóng tất cả tệp mở trừ tệp này Thêm tệp này vào cây thư mục Đặt tệp tệp chính là mở Đặt tệp trước mặt là tệp chính Kiểm tra chính tả một từ Thêm từ vào từ điển trong bộ nhớ Tô màu tất cả từ tìm kiếm Chỉ dẫn danh sách cấu trúc Sưu tâm các từ khóa.

Menu nhấn phím phải chuột có văn bản chọn Chép vào bộ nhớ Cắt vào bộ nhớ Chép gép vào bộ nhớ Dán từ bộ nhớ ra Thay định dạng chữ Thêm bớt % ở đầu dòng Thêm bớt dấu xuống dòng Thêm vào Đầu-Cuối khối Thêm vào Đầu-Cuối dòng Kiểm tra từ chính tả Thêm từ vào bộ nhớ từ điển Tô màu khối đã chọn Biên dịch khối đã chọn Làm một Clip tại cây thư mục Thêm viết tắt dong Thêm viết tắt khối Thêm một từ vào từ điển Thêm một lệnh vào lệnh đã biết II.2. Menu trên đầu mỗi tên tệp Đóng tệp Đóng tất cả Đóng tất cả trừ tôi Ghi lại Ghi lại tất cả tệp Ghi lại với tên khác Đổi tên Gắn vào cây thư mục Đặt tệp chính là mở Đặt tệp đang mở là chính Mở tệp chính Đặt chỉ đọc .7 Cửa sổ chính nơi soạn thảo tệp TeX 31 II.II.7.3.7.

. . . . . Quá trình soạn thảo văn bản L TEX Để được một sản phẩm soạn TeX ta phải thực hiện chác bước sau đây (hình III. . III. . . .1. . . . . . .3. . . Hướng dẫn sử dụng này không thực hiện chỉ dẫn lần lượt các chức năng trong chương trình VieTeX. . . . . . . . . . . . . Tạo một dự án TeX (Folder).6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A III. . Tạo cây dự án (Project) . . . . III. . . . . . . Do vậy VieTeX tập trung vào giải quyết nhập văn bản tạo ra tập *. . . A LT 32 33 34 34 35 37 37 40 43 44 45 III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mở và đóng tệp L TEX đã có . . . Tạo ra tệp EX . . .6. . . . . . . . . . . . III. . . . Các phương án dịch phần văn bản chọn . . . Phần còn lại hoàn toàn dựa vào phần mềm biên dịch và chuyển đổi. . . .6. . . . mà hướng dẫn theo công việc soạn thảo và chạy một tệp TeX cần cho người dùng như thế nào. . . . . Biên dịch chung tệp TeX trong VieTeX . . . . . . . .tex nhanh nhất và chính xác theo các lệnh của LaTeX. . . .6. . Biên dịch theo văn bản chọn . . . . . . . Sau đây là các bước soạn thảo trong VieTeX. . . . . III. . Biên dịch có lỗi .1. . . . . . qua đó các bạn có thể biết các chức năng. . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nghĩa là hướng dẫn theo công việc để làm một tài liệu. . .2. . . . A III. . Quá trình soạn thảo văn bản L TEX . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . III. . . . Biên dịch theo tệp chính và tệp chính mở . . . . . . . . . . . . .1) tương ứng với các phần mềm phụ trợ: Khâu quan trọng nhất ở đây là soạn ra tập TeX.1. . . .¼ ¹ Chương III ¹ ¹ ¹ THIẾT LẬP TỆP NGUỒN VÀ BIÊN ¹ ¹ DỊCH ¹ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¸ ¾ III. . . . . . . . . . III. . . . . . . . . Giới thiệu chung các chương trình biên dịch TeX . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.5. . . . . . III. . . . . .3.7. . . . . . . . . . . . . . A III. . . .7. . . . . . .

LaTeX Slide: Làm các trang trình chiếu bằng LaTeX.2 Tạo ra tệp L TEX 33 yap LaTeX Screen VieTeX *..1: Quá trình soạn tài liệu LaTeX A III.. . Như vậy ta có tập mẫu để soạn thảo.2: Mở tệp mới và chọn mẫu TeX .Article : Mở tệp có định dạng làm một bài báo. .pdf Ps2pdf Gsview Printer Acrobatreader Hình III.ps Dvipdf *.2: Hình III.. Thực hiện từ Menu: File→new. . Xuất hiện giao diện các khuôn dạng tệp TeX cần soạn thảo như hình III.Books : Mở tệp có định dạng làm một cuốn sách.tex Pdftex *.2. .empty file: Mở một tệp trắng không định dạng gì cả. Tạo ra tệp L TEX Việc đầu tiên để soạn thảo ra tệp văn bản là tệp TeX trong đó chứa văn bản cần gõ vào như các chương trình soạn thảo văn bản khác. .dvi Dvips *.A III.. Nhưng đồng thời có các lệnh định dạng.

. đề thi trắc nghiệm. Khi đó tệp mở ở cửa sổ bên trái màn hình và tên của tệp được gán lên lớp dưới thanh công cụ. Còn mỗi dự án ta gọi là một Folder của cây. III.vtp và chọn nút [Save]. trình chiếu. . tạo điều kiện các bạn làm cây dự án khác nhau và chuyển qua lại tại đây rất dễ dàng. Mục đích là ta lưu các tệp địa chỉ. thư. ghi thành tên khác. • Mỗi lần mở hoặc ghi lại với tên khác chương trình đều lưu vết tại chức năng File-->ReOpen Có khoảng 20 tệp sau cùng được lưu ở đây và khi muốn mở lại thì chọn lại sẽ lại mở ra.. Ta có thể dùng chuột để lật mở các tệp khác nhau ở đây. ghi lại. hoặc tệp mà lúc nào ta cũng cần đến nó khi soạn thảo. Có thể mở nhiều tệp thì mỗi tệp đều có nhãn trên cửa sổ văn bản. Bạn thấy trong hình dưới đây là một cây dự án • Ta có thể đổi tên.A III.3 Mở và đóng tệp L TEX đã có 34 VieTeX có rất nhiều mẫu sẵn như mẫu sách. A III. ví dụ hình dưới đây đặt dự án là practiclatex.. • Project-->new project sau đó đặt tên cho dự án. Tạo cây dự án (Project) Cửa sổ dự án chứa một cây dự án. • Trong Menu: File hầu hết các chức năng và phím gõ tắt như bất cứ chương trình soạn thảo nào trên Windows tôi không nói lại như đổi tên. • File-->Favorite là dùng để chứa các tệp bạn hay sử dụng.. Mở và đóng tệp L TEX đã có • Nhấn vào nút [Open] hoặc từ Menu: File→Open ra giao diện gần như hình ?? và ta chọn Tệp cần mở và nhấn nút [Open]. cây dự án được thiết lập bởi Menu: Project hoặc Menu tương tác bấm phím phải chuột trên cây dự án.4. . để tạo dự án ta thực hiện như ở phần sau. Khi tên tệp hiện nhô lên là tệp đang mở trước mặt.3. mỗi khi mở lại thì lại chọn nó. . • Đóng tệp giống như đóng các cửa sổ Windows hoặc chọn bên phải chuột trên tên tệp ra Menu tương tác có chức năng [close] hoặc [close All] để đóng tệp đó hoặc các tệp đang mở. thuộc tính tệp.. • Tên bao trùm của cây gọi là tên cây dự án. ta có thể làm nhiều cây dự án và mỗi lần mở cây dự án được ghi lại vết trong như hình trên: Project-->ReOpen project khi mở lại rất dễ dàng. bạn thêm vào thì nó ở đây mãi mãi..

Lúc này ta có thể thêm tên tệp vào bằng cách: Nhấn phím chuột phải lên tên của dự án [practiclatex] và sau đó chọn [Add File] như hình III. Một dự án gồm từ 1 đến nhiều tệp cần dùng.. .5.5. chỉ cần chọn vào đó là các tệp đó mở ra. Tất cả những thao tác trên tệp của dự án được thực hiện theo Menu tương tác . • Mỗi cây đều làm các dự án TeX bằng Folder và chứa các tệp vào đó như hướng dẫn phần sau.III. • Tệp chính định dạng gọi là tệp Main-File.. III. nhưng chỉ có 1 tệp định khuôn dạng còn các tệp khác được đưa vào bằng lệnh \input hoặc \include. Tạo một dự án TeX (Folder) • Khi ta soạn tài liệu dài thường không chứa trong một tệp mà mỗi đoạn hoặc mỗi chương là một tệp để dễ soạn thảo và theo dõi.5 Tạo một dự án TeX (Folder) 35 Hình III. ví dụ ở thanh trạng thái ở đáy màn hình khi cài đặt xong có Main-File: C:\vietex\template\maulatex\luanan.3: Làm cây dự án (Project) • Mỗi cây dự án này có thể lấy vào các dự án ký hiệu có dấu * ở trước hoặc các tệp mẫu có dấu @ ở trước bạn chọn Project-->Folder Template hoặc Project-->Folder Symbols. Cửa sổ bên trái để nhằm chứa các tệp của dự án.tex • Lập dự án là nhằm mục đích khi biên dịch cho dự dán chỉ chạy tệp Main-File dù đang soạn thảo ở các tệp khác. Khi đã có một tệp mở một dự án mới như sau: 1. Các tệp ta gắn lần lượt vào dự án (các tệp không liên quan đến dự án cũng có thể gắn vào đó để sau này dễ sử dụng). Khi tên dự án xuất hiện ở cửa sổ bên trái.

2.Ta có thể đổi tên các tệp trên dự án .III.Mở một tệp trong dự án chỉ cần nhấn đúp chuột vào đó.Ta có thể đặt một tệp là chính của dự án. Chú ý: Khi ta đặt lại tệp chính thì chương trình biên dịch theo tệp chính ta đặt này. . Vậy ta có thể đặt tệp chính khác nhau trong các tệp ta thêm vào dự .5: Thêm một tệp vào dự án .. .5 Tạo một dự án TeX (Folder) 36 Hình III.4: Làm một dự án (Folder) sau Hình III. Trước khi biên dịch cần một tệp làm tệp chính ta nhấn phím phải chuột lên tên một tệp xuất hiện: [set main File] là đặt tệp đang chọn là tệp chính.. Và một số chức năng khác các bạn tự tìm hiểu.Ta có thể loại bỏ tệp khỏi một dự án .

nhưng riêng TeX không phụ thuộc vào phần cứng.1. 4. LuaTeX. dễ sử dụng hơn. nhưng còn thiếu phần cấu trúc và sử dụng không thống nhất nên dùng chung cộng đồng rất khó. Giới thiệu một chút về một số chương trình biên dịch và các chức năng của VieTeX liên quan đến biên dịch. Texify. 3. rất nhiều kí hiệu font đẹp và chuẩn. đã chuẩn hóa cho các tài liệu ở Mỹ. người dùng đa số các nhà khoa học ở Mỹ. Các công cụ hỗ trợ để biên dịch tốt hơn.6 Biên dịch chung tệp TeX trong VieTeX 37 án. XeLaTeX.. Dù ngày nay công nghệ phát triển rất mạnh càng làm cho TeX mạnh hơn. làm người dùng dễ hiểu hơn và sử dụng dễ dàng hơn.. PdfLaTeX. AmsLaTeX là sự thống nhất và kết hợp giữa hai điểm mạnh của hai chương . LuaLaTeX .6. với các thuật toán tối ưu nhất và cách sắp xếp đẹp nhất có thể để tài liệu ra đời. nhưng với cách tiếp cận cấu trúc ngày nay đã thành phổ biến kể cả ở Mỹ. III. không dùng hình ảnh cụ thể để soạn thảo mà đọc thế nào thì ghi lại toàn bộ như vậy. Knuth tạo ra chương trình biên dịch TeX để sắp xếp chữ cho các tài liệu Toán học.. Chương trình biên dịch TeX là cơ sở cho các chương trình khác sau này ăn theo nó.XeTeX. III. .. rất nhiều phát triển TeX dùng chương trình này để phát triển gói lệnh và phần mềm của mình. Hiện tại còn tồn tại các chương trình biên dịch thông dụng sau: 1. ngày nay đa số người dùng sử dụng và phát triển phân mềm theo chương trình này. Thời gian đã làm TeX mạnh lên rất nhiều vì rất nhiều người sử dụng và thành chuẩn của nhiều nhà xuất bản và các hội toán học. Nhất khi các bạn có một tệp riêng cũng gắn vào đây rồi đặt nó là tệp chính để biên dịch. Ngày nay gồm các chương trình TeX. Bắt đầu từ châu Âu. Giới thiệu chung các chương trình biên dịch TeX D.6. Biên dịch chung tệp TeX trong VieTeX Khi soạn thảo văn bản TeX người ta thường kết hợp biên dịch để xem kết quả đặt lệnh trong văn bản. TeX là chương trình cơ sở.III. LaTeX dựa trên TeX chỉ viết thêm phần gói lệnh cấu trúc văn bản cho TeX. mọi chương trình sau này đều dữ nguyên những gì của nó và chỉ sáng tạo thêm cái mới của thời đại mà thôi. 2. AmsTeX của hội toán học. VieTeX với MiKTeX đã hỗ trợ các chương trình để biên dịch khi soạn thảo. còn tạo ra văn bản hoàn chỉnh là nhờ TeX. PdfTeX. Khi có TeX các chương trình đều phụ thuộc phần cứng. LaTeX. Kết quả của công trình này mở ra một thời đại các văn bản khoa học tự nhiên được in ra với chất lương cao và làm dễ dàng trong khi soạn thảo chúng.

VieTeX thiết kế hai thanh công cụ nhằm mục đích dịch khác nhau. Rất nhiều người chỉ thích dùng một loại chương trình biên dịch trên. Ngày nay thường được gọi là LaTeXe. PdfLaTeX là chương trình LaTeX nhưng định hướng đầu ra là tệp Pdf chứ không phải tệp Dvi bình thường.exe. 7... hai thanh này chuyển qua lại dễ dàng và các nút thống nhất với Menu a) Thanh công cụ cho dịch bình thường LaTeX.6: Nút công cụ biên dịch menu ở Execute b) Thanh dành cho XeTeX và XeLaTeX ở phía dưới. XeTeX là chương trình dịch như TeX nhưng phông lấy trong các hệ điều hành và mã nguồn bằng Unicode 9. 11.6 Biên dịch chung tệp TeX trong VieTeX 38 trình trên AmsTeX và LaTeX. Ngày nay việc sử dụng PdfLaTeX cũng rất thông dụng. Mặt khác cũng định hướng đầu ra bằng tùy chọn texify. Texify. LuaTeX là chương trình dịch như TeX nhưng phông lấy trong các hệ điều hành và mã nguồn bằng Unicode và có cấu trúc dễ thực hiện. ở phía trên Và các Hình III. . Ngày nay có rất nhiều dự án phát triển TeX mà tôi cũng không có thời gian để tìm hiểu hết. Ngày này đa số dùng chương trình này. Người ta cũng phát triển PdfTeX và PdfAmsTeX định hướng đầu ra Pdf. Người có công lớn tạo ra PdfLaTeX là người Việt Nam. Hàn Thế Thành.exe –pdf đầu ra là tệp Pdf và cũng mở ngay sau khi biên dịch. phù hợp với mọi tài liệu và các kí hiệu phức tạp trong thực tế. LuaLaTeX cũng là phiên bản mở rộng của LuaTeX và LaTeX cho ta dịch lấy phông dễ dàng từ các hệ điều hành và có cấu trúc dễ thực hiện.III. 10. 8.. đây là chương trình biên dịch tổng hợp kết hợp từ biên dịch tới hiện lên tệp Dvi nhờ yap. Việc chỉ dùng một loại chương . nhưng phải định hướng từ đầu đưa vào để chạy PdfLaTeX với hình ảnh. Chương trình này được thiết kế mở cho mọi người dùng có thể phát triển TeX nhờ vào gói lệnh. 5. vì định hướng ngay từ đầu phải thực hiện các lệnh cơ bản. 6. Trong MikTeX có chương trình Texify. XeLaTeX cũng là phiên bản mở rộng của XeTeX và LaTeX cho ta dịch lấy phông dễ dàng từ các hệ điều hành.exe.

PdfLaTeX trên thanh công cụ. Nút biên dịch LaTeX đầu ra Dvi. .III. Tất cả chương trình biên dịch được cài đặt tại nút có bảng hoặc từ Menu: Hình III. VieTeX cung cấp sử dụng tất cả các chương trình trên nhưng ưu tiên dùng: LaTeX. 1.8: Menu Execute Các nút biên dịch tương ứng với tên trong hộp thoại trên và ta có thể sửa chữ và đặt lại các chương trình biên dịch.7: Menu Execute trình là thói quen của con người.6 Biên dịch chung tệp TeX trong VieTeX 39 Hình III. Texify. và đó cũng là nhược điểm không tiếp cận được công nghệ mới.

. điều này được thể hiện trên thanh tiêu đề của chương trình cùng với tệp hiện hành đang mở. Nút chuyển đổi tệp Ps sang Pdf 7.. Khi đó ta tổ chức thành một dự án (Project) hoặc (Folder) có tệp chính để gọi các tệp khác vào (ví dụ dự án: luanan.9: Tệp dự án chính trong tiêu đề Các nút thanh công cụ lúc nào cũng có thể thực thi chức năng của nó dù trong dự án hay là không. Biên dịch theo tệp chính và tệp chính mở 1.2. Nút biên dịch Texify xem luôn tệp Dvi. . Nếu biên dịch tệp không có cấu trúc khởi đầu của LaTeX thì chương trình sẽ báo lỗi và các bạn phải làm lại. Một văn bản có thể có nhiều tệp gộp lại mà bằng cách gọi lệnh \input hoặc \include. Nút xem tệp đã biên dịch xong Dvi. ta không mất công chuyển tới tệp chính đó nữa.III.6.Như vậy thanh tiêu đề có thể hiện tệp chính khác với tệp đang mở: Hình III. 4.. Nút chuyển đổi từ từ tệp Dvi sang tệp Ps. Khi đó biên dịch chỉ trên tệp này. 40 III. 6. Khi làm dự án thì lúc biên dịch dù đang soạn trên các tệp dự án trước mặt như thế nào. 9. Một tệp chính (main File) là gì? . Sau đây tôi điểm lại một số chương trình dịch bình thường còn chương trình XeTeX và XeLaTeX có phần hướng dẫn . 5.Nếu chỉ soạn một tệp LaTeX thì hai khái niệm sắp chữ cho tệp chính [Typeset main file] và tệp Mở [Typeset open file] là một.tex). . chương trình cũng chỉ lấy tệp chính ra biên dịch mà thôi. Nút chạy chương trình Texify đầu ra Pdf xem luôn tệp Pdf. 8. 3. Chương trình GSview xem tệp Ps của tệp hiện hành.6 Biên dịch chung tệp TeX trong VieTeX 2. . Nút xem tệp Pdf bằng chương trình Acrobat.Dùng một tệp cũng có quyền đặt nó là tệp chính và dịch bình thường như dự án.

Chương trình LaTeX và Texify Biên dịch bằng LaTeX và Texify thường được dùng nhất hiện nay.amsxtra. Để chuyển tệp chính sang tệp mở là chính để biên dịch thực hiện cài đặt lại đơn giản là chọn vào tệp bên cửa số Project Hình III. Còn khi trở lại biên dịch 1 tệp chính mở thì bạn chọn vào [set main open file] Sự chuyển đổi này có thể lấy tại Menu tương tác bấm phím phải chuột trên bề mặt soạn thảo cũng đặt lại được và cả trên Menu Project cũng vậy. amscd} \usepackage[mathscr]{eucal} \usepackage{color} \usepackage{listings} \usepackage{colortbl} \usepackage[utf8]{vietnam} \usepackage{graphicx} \usepackage{multicol} \usepackage{indentfirst} \usepackage{wrapfig} .III.6 Biên dịch chung tệp TeX trong VieTeX 41 riêng bạn nên đọc tại đó. 2. Định hướng đầu ra là tệp Dvi.10: Đặt lại tệp chính và tệp chính mở Sau đó thực hiện biên dịch bình thường.latexsym. Việc soạn thảo TeX bằng các lệnh chuẩn bình thường và cấu trúc một văn bản đơn giản nhất gồm: \documentclass[11pt]{article} \usepackage{amsmath.amssymb.

pdf}{eps}{}{} \DeclareGraphicsRule{.mps} .png.. Việc tạo ra tệp *. Chương trình PdfLaTeX Các lệnh TeX cho chương trình PdfLaTeX không có gì thay đổi.. color gói lệnh tô màu.jpg} \DeclareGraphicsRule{. png.pdf. 3. thì phải có lệnh khai báo và chuyển đổi như: \DeclareGraphicsExtensions{.10pt]{article} \usepackage{color} \usepackage[utf8]{vietnam} \usepackage{ifpdf} \ifpdf%if using PDFTeX \usepackage[pdftex]{graphicx} \DeclareGraphicsExtensions{. Phần định dạng sau đây có thể biên dịch được cả LaTeX và PdfLaTeX tùy trường hợp định hướng của người dùng.7in \parskip 4pt \renewcommand{\contentsname}{\bf Mục lục} \renewcommand{\abstractname}{\bf Tóm tắt} \newcommand{\daut}{$\backslash$\textvisiblespace{ }} \begin{document} <Nội dung tài liệu ở đây> \end{document} 42 Tài liệu ngày nay dùng rất nhiều gói lệnh đặc trưng như: amsmath gói kí hiệu của AmsTeX. .6 Biên dịch chung tệp TeX trong VieTeX \textheight 23truecm \textwidth 14truecm \voffset -0..ebb được MikTeX cung cấp một chương trình và VieTeX có chức năng trên Menu. .. Chỉ có khác phần đầu có định hướng dịch PdfLaTeX bằng gói lệnh ifpdf.pdf. Hầu như đều có mẫu sẵn. \documentclass[a4paper. người bắt đầu sử dụng TeX đỡ khó khăn. Còn các tệp ảnh loại khác như jpg.. Sự chuyển đổi các định dạng ảnh VieTeX cũng cung cấp hàng loạt chức năng trong: Tools --> Image Convert.ebb của hình ảnh đưa vào. vấn đề này sẽ được nói kỹ trong bài VieTeX với việc đưa hình vào.III.. nghĩa là soạn cho LaTeX hoặc PdfLaTeX là như nhau. graphicx gói lệnh đồ thị..jpg}{eps}{}{} rồi lại phải có cả tệp khung *. Mặc định của các chương trình này về đưa ảnh vào là tệp eps và bmp.

Chương trình XeLaTeX Đây là chương trình với công nghệ mới nên còn nhiều vấn đề phải thực hành. Biên dịch định hướng PdfLaTeX cũng có một nút trên thanh công cụ. . III.TeX không biết lệnh nhưng có thể do chưa đưa gói lệnh vào đầu như \usepackage{.9 (Có phần riêng nói về vấn đề này).3.width=11... VieTeX trợ giúp chương trình chuyển đổi các ảnh. Thường là những lỗi .III.Việc kết hợp môi trường và nhóm lệnh không đúng. . Có rất nhiều loại lỗi có thể xảy ra. việc này không khó qua việc chuyển đổi có chính trong VieTeX. {.Đánh lệnh sai và TeX không biết lệnh đó.eps. .. ...} . . xem bài đưa hình vào LaTeX trong VieTeX.Thiếu dấu $. làm việc gõ vào dễ hơn và chính xác hơn rất nhiều.5cm. trong phiên bản này đã tích hợp khả năng và biên dịch bình thường với MiKTeX 2. Khi biên dịch xong cũng tự mở Acrobat readme cho người dùng.pdf. Với cấu trúc dùng gói lệnh ifpdf ở trên thì ta có thể dịch văn bản ở hai chế độ LaTeX và PdfLaTeX nhưng không gõ phần mở rộng của tệp ảnh. }. Biên dịch có lỗi Người mới sử dụng TeX rất lúng túng khi biên dịch có lỗi. Mặt khác phải có cả hai loại ảnh *.eps và *.. 4.3cm]{autocom2} \caption{Chọn cách thứ hai Tự động hoàn thành}\label{fig:autocom2} \end{figure} Trong trường hợp LaTeX là các tệp *.6. VieTeX đã cũng cấp cách gõ vào có cấu trúc tối đa.6 Biên dịch chung tệp TeX trong VieTeX \else %if using TeX \usepackage{graphicx} \fi \begin{document} Nội dung tài liệu ở đây \end{document} 43 Để định hướng ra tệp Pdf thì trong nội dung tài liệu các hình ảnh là các tệp pdf như ví dụ đưa hình vào: \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[height=4.

Nếu phần lựa chọn có lỗi thì vẫn thông báo của TeX bình thường và bạn xem lại phần đó có đúng không. Khó khăn nhất là tìm lỗi trong một khối môi trường hoặc nhóm lệnh. đặc biệt là có các lệnh mới định nghĩa thì càng khó khăn hơn. Với VieTeX trở lại dòng đó một cách dễ dàng và ta sửa lại. Đặc biệt là khi trong dự án có tệp Main file và không thì chương trình tìm đúng phần đầu của nó để biên dịch. cách này là rất nhanh nhưng nhiều người không có kinh nghiệm tách ra một tập riêng. Mỗi lần biên dịch đều tạo lập tệp mới. Bài này nói tới ba cách biên dịch mới được tích hợp vào VieTeX.7 Biên dịch theo văn bản chọn Khi lỗi xảy ra TeX thông báo lỗi tại dòng và kí tự nào như: 44 Hình III.11: Biên dịch có lỗi Lỗi ở dòng 182 với từ môi trương enumerat. Nghĩa là biên dịch theo dự án và biên dịch theo tập lẻ vẫn đúng như cũ.7. Khi đó bạn phải kiểm tra lại các cú pháp lệnh của LaTeX. . Biên dịch theo văn bản chọn Bài phần biên dịch theo TeX trong VieTeX vẫn không thay đổi. Như vậy trong phần văn bản chọn có lệnh định nghĩa mới cùng không sợ có lỗi. Có nhiều bạn tách ra một tệp riêng để biên dịch chỉ công thức đó. trong phần này tôi chỉ nhấn mạnh một cách biên dịch khác không theo tệp chính và tệp đang mở. Nhiều khi ta phải biên dịch nhiều lần để sửa chữa. Do phần lựa chọn ít nên biên dịch rất nhanh. Để dễ sử dụng VieTeX đã tích hợp chức năng chọn văn bản và biên dịch chỉ phần văn bản chọn đó thôi. xóa tệp cũ tạm thời đi. VieTeX đã thực hiện chép ra một tệp mới _vietemp. Khi ta đang soạn muốn kiểm tra lại các lệnh TeX hoặc công thức có đúng không ta phải biên dịch lại.III.tex phần đầu văn bản cho đến \begin{document} và chép phần văn bản đã chọn vào sau đó rồi biên dịch ngay. III.

PS. chỉ sáng lên khi có văn bản chọn.12: Chọn đầu ra biên dịch Nút biên dịch văn bản chọn bên cạnh nút [LaTeX].7. phụ thuộc vào văn bản bạn dịch đầu ra như DVI hoặc PDF. Hình III. Còn phụ thuộc vào đầu ra nữa. Còn hai chức năng có nút ở thanh thứ ba.1. biên dịch đến vị trí con trỏ nhấp nháy.13: Biên dịch theo phần văn bản chọn .Từ phiên bản 2. Hình III. Các phương án dịch phần văn bản chọn Trong VieTeX có thiết kế ba chức năng biên dịch từng phần: Biên dịch theo phần được chọn.III. PDF. biên dịch giữa 2 dòng được đánh dấu tô màu.7 Biên dịch theo văn bản chọn 45 III.9 bạn vào Menu:execute->Choose Typeset Combination và chọn đầu ra tương ứng là DVI.

Dùng chức năng đánh dấu lề như search -> Mark Position hoặc F2 tại dòng đang đứng Trong VieTeX chỉ cần nhấn con trỏ vào lề cũng có dấu đen đánh dấu. Đặt con trỏ tại vị trí dòng ta muốn biên dịch tới đó.14: Biên dịch theo phần văn bản chọn 3. Nhấn nút biên dịch theo văn bản chọn (chỉ khi bôi đen mới nổi nút này) hoặc execute -> Typeset Selected 3. Dịch trong phần văn bản được đánh dấu bên lề 1. Chú ý đặt vị trí dòng trong cấu trúc đầy đủ của LaTeX.1. Chú ý chọn khối văn bản đầy đủ cú pháp của LaTeX không thì luôn luôn bị lỗi.7. Nhấn nút thứ hai biên dịch đến dòng hoặc excute -> Compiler At line Hình III.III.. Dịch đến dòng con trỏ đang nhấp nháy 1. Nhấn nút biên dịch thứ 3 hoặc excute -> Compiler by Mark Lines .. 4. III.7. Dịch trong phần văn bản chọn 46 1. ví dụ không thể đặt ở dòng giữa một môi trường hoặc môi trường toán nào đó. .2.1.1. 4.7. 2. III. 2. Cách biên dịch này được áp dụng khi ta tìm lỗi đến dòng nào. Khi còn lỗi ta dịch con trỏ nên dòng trước đó để biết lỗi trong giới hạn dòng nào.3. Cách làm này thuận tiện cho 6ta kiểm tra một công thức. Bôi đen phần văn bản cần biên dịch 2. một môi trường.1.7 Biên dịch theo văn bản chọn III.

AmsTeX. . Đây là chương trình kết hợp các chương trình khác nhau chay liên tiếp với đối số cụ thể như kết hợp với LaTeX. PS và có thể chọn xem PDF theo 2 chương trình khác nhau là Acrobatreader. *. SumatraPDF. 3. Những tổ hợp này dựa vào các chương trình do ta cài đặt như trước nên khi thực hiện xong ra tệp PDF và xem bằng SumatraPDF đều quay về tệp TeX rất nhanh và . . Khi biên dịch theo dự án.exe của MiKTeX để biên dịch và hiện xem ngay.1. Nhưng còn nhiều kết hợp khác thể hiện xem DVI. PS..15: Biên dịch theo phần văn bản chọn III. TeX.* cũng được xóa đi. . MakeIndeX. PDF. Biên dịch tổ hợp các chương trình Từ trước đến nay ta thường dùng texify. PDF. .III.4. Khi ta chọn văn bản hoặc đặt vị trí con trỏ trong một cấu trúc của LaTeX bao giờ cũng có lỗi. XeLaTeX.5. . 2. .* và headertemp.. Các thông báo lỗi trong TeX vẫn bình thường và sửa như quy trình cũ. Trong VieTeX đã đưa thêm cách làm này nhưng nhiều tổ hợp thích hợp hơn nhiều: Tất cà biên dịch này thực hiện trong cửa sổ dưới của VieTeX. Tổ hợp cho thực hiện biên dịch liên tiếp với BibTeX. Tổ hợp các chương trình như XeTeX. III.7 Biên dịch theo văn bản chọn 47 Hình III. 1. PDFLaTeX.aux.1.log.dvi.. có thay đổi ở phần đầu thì nhấn vào nút xóa các tệp phụ đi để lập tệp mới. *.7.7. . 2. và vietemp. Lần này chương trình còn có nút kết hợp với XeLaTeX. Tổ hợp cho đầu ra xem khác nhau DVI. khi nhấn vào nút xóa tệp phụ thì các tệp *. như vậy bạn dùng XeLaTeX vô cùng thuận lợi. 3. Bằng cách chọn tổ hợp và một nút biên dịch duy nhất thược hiện hàng loạt. Biên dịch có lỗi 1.. .

Còn từ tệp TeX tới tệp PDF là một vấn đề sẽ được cài đặt trong tương lai.III.16: Biên dịch theo phần văn bản chọn chính xác. . Menu biên dịch và nút biên dich tổ hơp Hình III.7 Biên dịch theo văn bản chọn 48 Hình III.17: Biên dịch theo phần văn bản chọn Như vậy khi chọn xong chỉ cần nhấn phím F4 để thực hiện tổ hợp đã chọn. việc này không khó. 5.

. . . . . . . . . . . .1. . .4.¼ ¹ Chương IV ¹ ¹ ¹ SOẠN THẢO VÀ BIÊN TẬP ¹ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¸ ¾ IV. . . . Các bước cài đặt cho dịch LaTeX và PDFLaTeX Đã cài đặt xong MikTeX và VieTeX để biên dịch được mã Unicode phải cài gói lệnh vntex (của Hàn Thế Thành) trong MiKTeX. . . . . . . . . . Bước 2. . . . IV. Các bước cài đặt cho dịch LaTeX và PDFLaTeX . . . . . . . . 49 49 50 51 52 52 IV. . . . . . . Cắt dán và sao chép văn bản . . . . . .1. Sau đó chọn vào dấu cộng (+) để nhập gói lệnh vntex (để lọc tên gói lệnh hãy gõ vào vn rồi [Enter] như hình IV. IV. . . . Cài đặt phông tiếng Việt Ngày nay việc soạn thảo bằng mã Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. IV. IV. . . Định dạng và thêm bớt vào dòng và khối văn bản . . . IV. . . . . . . . . . . . . .7->Browse packages (Hoặc Từ trong VieTeX: Tools->MiKTeX Option->Packages). . . . . . . . . . . . . . . Phần mềm gõ bàn phím Unikey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . VieTeX trợ giúp hoàn hảo soạn bằng mã Unicode với các lệnh của Unicode. . . . . Ta thực hiện các bước sau đây: Bước 1. . . .1. . . Cài đặt phông tiếng Việt . . Từ Menu: Repository -> Change packages repository Chọn vào như hình trên rồi [Next] sau đó chọn Bước 3. . . . .3. . . . Để biên dịch tệp mã Unicode ta có thể thực hiện theo XeLaTeX hoặc LaTeX mỗi loại ta phải hiểu cách cài đặt ban đầu: IV.1. .1) Sau khi nạp vntex thì VieTeX mới biên dịch được tài liệu Unicode. . .1. . . . . . . . . .1. .2. . . Dịch theo XeLaTeX .2. Định hướng lại gọi gói lệnh từ đĩa CD: Từ Window: Program->MikTex2. .

.1. Dịch theo XeLaTeX Dùng một gói lệnh \usepackage{fontspec} và biên dịch với các phông của Window.3: Mở tệp mới và chọn mẫu TeX IV.2.IV. thực chất ta phải biết trong Window có những phông Unicode nào. Đầu ra là tệp Pdf.2: Mở tệp mới và chọn mẫu TeX Hình IV.1: Mở tệp mới và chọn mẫu TeX Hình IV.1 Cài đặt phông tiếng Việt 50 Hình IV. sử dụng kiểu này rất thích hợp với tài liệu trình chiếu và sách điện tử (xem phần hướng dẫn sử dụng XeTeX và XeLaTeX).

sourceforge.IV.5: Tùy chọn của Unikey Bạn phải đánh dấu vào ô vuông [Sử dụng clipboard cho unicode]. Hiện tại đang có bản unikey 4..0. Cài đặt Unikey rất dễ dàng và sử dụng rất thuận tiện cho việc gõ tiếng Việt.2 Phần mềm gõ bàn phím Unikey 51 IV.. Hình IV. Nội dung bài ngắn này muốn hướng dẫn các bạn sử dụng Unikey để nhập văn bản LaTeX thuận tiện và nhanh. Unikey còn chức năng gõ tắt nhưng ta không dùng. Hình IV.net .4: Giao diện Unikey Ta chọn cách gõ định nghĩa vì các cách khác có gõ { thành ơ. nếu có dùng cũng không ảnh hưởng đến phím gõ tắt của VieTeX. Phần mềm gõ bàn phím Unikey Chương trình Unikey của Phạm Kim Long cung cấp miễn phí tại địa chỉ http://unikey.. .2. mà những dấu này ta hay dùng trong TeX. vậy hãy bỏ chức năng gõ này đi.

vẫn chỉ dùng Paste để dán ra. Chức năng này có ích khi ta gom các văn bản rời rạc vào một khối rồi dán ra nơi ta cần.. 3.IV. 1. Ta có thể sao chép. .6: Bôi đen theo hình chữ nhật Chức năng có ích khi sao chép một cột của bảng để gép vào bảng khác. Cắt vào bộ nhớ đệm bình thường. rồi thực hiện Paste bình thường ra vị trí cần dán.3 Cắt dán và sao chép văn bản 52 IV..4.. Định dạng và thêm bớt vào dòng và khối văn bản 1. 4. Cut line. Sau đây là một số khác biệt hoặc tiện ích hơn khi dùng VieTeX. một đoạn. . trong Menu:Insert... IV.. Cắt dán và sao chép văn bản VieTeX tuân thủ theo chuẩn Window về chương trình soạn thảo với cắt dán. Chọn văn bản cả tệp. Bấm phím trái và giữ trong khối đã chọn rồi kéo khối văn bản đi tôi nơi cần thả.. Thường bôi đen chỉ theo dòng hoặc một đoạn trên một dòng. nhưng cũng có thể cắt và chép đoạn chọn vào đuôi bộ nhớ đa có dùng Edit-->Append với các chức năng tiếp theo của nó.. trong các dấu móc. tất cả cắt dán bình thường thông qua bôi đen (chọn) văn bản. cắt dán. bạn chọn vị trí con trỏ vào dòng rồi thực hiện Copy line. Ta có thể kéo thả khối chọn từ trong tệp soạn thảo ra cửa sổ dưới hoặc ngược lại. ở Menu: Edit. các phím gõ tắt cũng giống như bất cứ chương trình soạn thảo nào.3. khi lấy ra đầu con trỏ nhấp nháy trải xuống là khối hình chữ nhật ta đã chép. 2. một từ. Lúc dán ra ngoài vẫn làm bình thường. còn chọn văn bản theo khối hình chữ nhất bất kỳ dùng chức năng Block-->Rectangular mode hoặc F4 sau đó dùng phím mũi tên để chọn như hình Hình IV. nối dòng.

4 Định dạng và thêm bớt vào dòng và khối văn bản 53 Hình IV. Thêm vào đầu và cuối dòng trong Menu: Insert • Insert-->(+/-) Comment % Điền/Bỏ dấu % chú thích (1 dòng hoặc nhiều dòng bôi đen)... . đảo dòng lên xuống vẫn trong Menu:Insert chọn Move up. • Edit-->Compress whitelines Xóa dòng trắng giữa các dòng có hơn một dòng cách trắng . Có thể sinh ra dòng giống với dòng tại vị trí con trỏ nhấp nháy bằng Ctrl+D.7: Bôi đen theo hình chữ nhật 2. . bạn tự tìm hiểu. lần thứ nhất thì thêm vào.Để xóa đi những khoảng trắng và dòng trắng không cần thiết chương trình có rất nhiều chức năng thực hiện như: Từ Menu Edit cho chức năng • Edit-->Trim Header-Tail lines Xóa khoảng trắng đầu và cuối dòng. • Edit-->Compress whitespaces Xóa khoảng trắng giữa các từ có hơn một dấu cách trắng. lần thứ hai thực hiện thì lại bỏ đi. 3. 4. lần thứ hai thực hiện thì lại bỏ đi. lần thứ nhất thì thêm vào.. Và rất nhiều chức năng khác..IV. • Insert-->(+/-) New Lines Điền/Bỏ dấu \\ xuống dòng (1 dòng hoặc nhiều dòng bôi đen).

IV. .4 Định dạng và thêm bớt vào dòng và khối văn bản 54 Đặc biệt thêm vào đầu các dòng Insert-->Add Header-Tail Lines Đưa phần đầu và cuối mỗi dòng một số ký tự Hình IV.8: Bôi đen theo hình chữ nhật Hoàn toàn tương tự nhưng thêm vào đầu hoặc cuối khối văn bản chứ không từng dòng. Block-->Add Header-Tail block Đưa phần đầu và cuối khối văn bản một đại lượng nào đó.

V. . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . V. V. . . Gõ tắt cụm từ và khối lệnh . . . . . . . . Các tự động đóng có thể xem bằng Help -->View Autoclose Keys Trong cửa sổ Dự án. Tự động đóng các móc . . . . . . .1. . . . . . . . . Tự động đóng các móc Cấu trúc rất nhiều khối lệnh và văn bản có dấu móc mở như [ { ( $ và ngay sau đó là đóng lại như ] } ) $. . . . . . . . . . . . . . . . .3. . Nạp các từ gõ tắt. . . . . V. Một số hoàn thành tự động đặc biệt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. . . . . . . . . . .4. . Sử dụng hoàn thành tự động . . . . . . . .3. . .2.4. . 55 57 58 58 59 60 61 62 62 63 64 66 V. Các phương pháp hoàn thành tự động . . . . . . . . . V. . . .1. .3. . . . Để thuận tiện và không quên dấu đóng. . . . . . . . . . . . . . .2. . . . V. . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . Thực hiện gõ tắt . .¼ ¹ Chương V ¹ ¹ ¹ CHỨC NĂNG CHUYÊN DỤNG ¹ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¸ ¾ V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gõ tắt có cấu trúc một tệp . . Cấu hình sử dụng hoàn thành tự động . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. . .3. .3. . . . . . . . . . . VieTeX cho phép lựa chọn gõ vào một dấu thành hai dấu ngay chỉ điền nội dùng vào giữa các dấu đó là tùy chọn Help -->Autoclose }])> có đánh dấu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . Gõ tắt có cấu trúc một dòng . . . . . . . . . . . . Macro biên tập và gõ nhanh cài sẵn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. . . . . . . .2.4. .4.4. . . . . .1. . . . Hoàn thành tự động . . . . . . . V.3. . V. . . . . . . . . . . .

1 Tự động đóng các móc 56 Hình V.1: Tùy chọn Autoclose | => | | { => {} | | => | {{ => { \| => \left|\right| } => \{\} $ => $ $ }} => } $$ => $$ $$ \} => \left\{\right\} \$ => \$ \{ => \eqref{} " => " " ( => () "" => " ( ( => ( \" => \"{} ) => \(\) ‘ => ‘’ )) => ) ‘‘ => ‘‘’’ \) => \left( \right) \‘ => \‘{} \( => \label{} ’ => ’’ [ => [] ’’ => ’ [[ => [ \’ => \’{} ] => \[\] ^ => ^ ]] => ] ^^ => ^{} \] => \left[\right] \^ => \^{} \[ => \begin{} _ => _ < => < _ _ => _{} << => <> \_ => \_{} \< => \left\langle\right\rangle Phiên bản 2. .9 cài phím tắt [Alt]+C để tắt và bật lại chức năng này.V.

Cũng có thể ta đã có dữ liệu rồi như đây là đối số bôi đen các chữ này và nhấn Alt+< sẽ có <đây là đối số>.2.2 Macro biên tập và gõ nhanh cài sẵn 57 V. VieTeX cung cấp danh sách bên cửa sổ dự án bằng cách nhấn vào nút [Macros] trên đỉnh hoặc Menu: Help-->View Macro Keys Hình V. Để không phải nhớ Macro.2: Giao diện với macro Tất cả các macro như bảng sau .V. ví dụ Alt+$ sẽ ra $ $ và con trỏ nhấp nháy ở giữa để ta nhập dữ liệu. chức năng này dùng biên tập và sửa chữa rất tốt. lúc nào cũng sẵn sàng. bắt đầu bằng giữ phím Alt hoặc Ctrl sau đó là các phím đại diện cho macro đó 1. 2. Macro biên tập và gõ nhanh cài sẵn Một số cấu trúc toán và văn bản hay dùng trong VieTeX đã cài sẵn.

Cách thức gõ chỉ là một nhưng nội dung thay thế có cấu trúc khác nhau.=> _{} Alt + => \left\{\right\} Alt { => {} Alt } => \{\} Alt < => <> Alt > => \left\langle\right\rangle Alt \ => \backslash Alt / => \dfrac{}{} Alt : => ~\eqref{} Ctrl ~ => \titde{} Ctrl ! => \left| \right| Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl 58 @ => \index{} # => \mathbb{} $ => \mbox{} ^ => \widehat{} & => \mathcal{} * => \cdot ( => \(\) ) => \[\] .3 Gõ tắt cụm từ và khối lệnh Alt ~ => \sqrt{} Alt ! => | | Alt @ => align* Alt # => equation* Alt $ => $ $ Alt % => \frac{}{} Alt ^ => ^{} Alt & => \label{} Alt * => \times Alt ( => () Alt ) => \left(\right) Alt .3. . Gõ tắt được thiết kế thân thiện hơn. nhưng các chức năng Macro khác vẫn như cũ.3. Gõ tắt có cấu trúc một dòng 1. Trong thư mục .=> \setminus Alt : => {\displaybreaks } Alt + => \begin{} Alt \ => \left \right V.=> \stackrel{}{} + => \cite{} [ => [] ] => \left\[ \right\] / => \binom{}{} \=> \verb!! : => ~\ref{} Alt % => %-[ %]Alt ~ => \sqrt[]{} Alt [ => \lfloor \rfloor Alt ] => \lceil \rceil Alt .tex gồm những dòng gõ tắt mẫu: Cấu trúc của dòng gõ tắt: Một dòng gõ tắt có hai phần và cách nhau bởi một dấu “:” ví dụ . V. Đặc điểm chung là mỗi thao tác trên macro đều phải dùng một phím tắt hoặc tổ hợp phím tắt để thực hiện công việc..1. phần này giới thiệu cách thức tiến hành tạo gõ tắt trong VieTeX.V. . nhưng mục đích chỉ để gõ một số ký tự thay vì một câu dài ví dụ: cmr ==> Chứng minh rằng..\dic\ chứa tệp vieabbreviation. Trong VieTeX thiết kế hai loại cấu trúc gõ tắt. . Gõ tắt cụm từ và khối lệnh Trong khi soạn thảo ta có thể dùng các định nghĩa macro để lấy các lệnh hoặc một cụm lệnh đã chuẩn bị trước.

.\dic\ chứa tệp viemacrofile. . . 2. không chấp nhận số và ký hiệu khác như \.3.Tất cả chỉ trên một dòng ..Nhóm ký tự đầu gõ tắt phải khác nhau. Tạo ra các từ gõ tắt Bôi đen một dòng muốn là câu gõ tắt và vào Menu sau macro–>abbreviation line->Add abbreviation Hình V. Gõ tắt có cấu trúc một tệp 1.2.3 Gõ tắt cụm từ và khối lệnh Cmr:Chứng minh rằng cmr:chứng minh rằng kck:khi và chỉ khi cvd:điều kiện cần và đủ là 59 .Phần sau được thay thế khi thực hiện.. /. Trong thư mục .V. chấp nhận cả chữ hoa khác chữ thường và chữ có dấu Unicode.Phần đầu là ký tự gõ tắt. +.. trong phần này thì chấp nhận mọi ký tự. .tex gồm những dòng tên tệp và chú thích Cấu trúc của dòng: abc:Tệp thử nghiệm loại macro này cmr:Tệp thứ hai trùng tên viết tắt ban:Đây là ví dụ về tệp cần làm math:Những công thức toán cauhoi:Đây là mẫu câu hỏi trắc nghiệm .3: Làm gõ tắt dòng V.

. không chấp nhận số và ký hiệu khác như \. +. 2.3..3. Nạp các tệp mặc định: Để sử dụng lại macro lần trước đã làm trong tệp mặc định ta phải gọi vào 1 lần trong khi soạn. .vie. /. mỗi loại gõ tắt có thể dùng đến 100 từ. . . Khi thực hiện gõ tắt này thì nội dung trong cá tệp sẽ được thay thế. 1.vie..\macrofiles\ nghĩa là trong thư mục này có các tệp abc..3 Gõ tắt cụm từ và khối lệnh btl:mẫu bài tập ctt:Câu hỏi trắc nghiệm 60 . ban. . cmr.vie. . chấp nhận cả chữ hoa khác chữ thường và chữ có dấu Unicode.4: Làm gõ tắt một khối V. .Nhóm ký tự đầu gõ tắt phải khác nhau. Bôi đen một số dòng muốn là câu gõ tắt vào macro–>abbreviation file->Add abbreviation Hình V.V. . . Nạp các từ gõ tắt Trước khi thực hiện ta phải nạp các từ gõ tắt này vào bộ nhớ.Phần sau không phải là nội dung thay thế mà chỉ là nội dung giải thích macro này. math.Nội dung thay thế mỗi chữ gõ tắt trên là một tệp có đuôi .vie ở trong thư mục .Phần đầu là ký tự gõ tắt.vie.

. Nếu là một khối thì từ viết tắt thay vào cả khối chỗ đó.. Như vậy bạn có thể làm nhiều tệp gõ tắt khác nhau với loại văn bản khác nhau và sử dụng thì gọi vào các tệp tương ứng. Nạp một tệp gõ tắt bất kỳ: macro–>abbreviation line –>Load My abbreviation macro–>abbreviation Block–>Load My Block Macro Tìm đến tệp ta chuẩn bị sẵn và gọi vào thường cũng để trong .5: Gọi các từ viết tắt 2.Các ký tự cũng hiện lên như phần ở trên.3 Gõ tắt cụm từ và khối lệnh 61 Macro–>All abbreviation Listings sẽ được checked dùng tự động và nạp vào ngay và cũng được đánh dấu ở đây. V. chỉ có các cách gõ tắt mới được thực thi ngay. cũng có phím tắt [Alt]+V. Các cách gõ tắt cũ mất tác dụng.3. .\dic\ .4. Thực hiện gõ tắt Ta có thể xem các từ gõ tắt ở cửa sổ dưới bằng macro–>abbreviation line –>view My abbreviation macro–>abbreviation file–>view My Block Macro Việc thực hiện gõ tắt là gõ từ gõ tắt và sau đó là ký tự trắng thì nội dung sẽ điền vào từ đó. Ví dụ gõ al␣ thay bằng \alpha.V. Hình V.

1.V. Hoàn thành tự động Khi soạn thảo văn bản gõ các từ mới. Khi soạn thảo gõ vào đến kí tự nào chương trình tự động hoàn thành sẽ lọc và liệt kê các từ tương tự để ta chọn. Thông dụng nhất là lập danh sách các từ thông dụng nhất và lưu vào tệp. . khi gõ từ gần đúng thì bộ lọc chỉ còn rất ít từ hoặc là ta chọn lấy hoặc chương trình tự động điền đầy đủ từ đó vào văn bản.4. V. Nghĩa là trước khi gõ ta không cần nhớ đầy đủ từ đó. Công việc này liên quan tới chương trình soạn thảo mã nguồn của chương trình cho người lập trình.4. Trong soạn thảo tài liệu về LaTeX cũng có rất nhiều lệnh và ta ứng dụng công nghệ tự động hoàn thành rất thích hợp. nhất là dùng bộ công cụ phát triển Microsoft Visual Studio thì khi gõ mã lệnh với các từ khóa hoặc các lệnh quen thuộc sẽ có một danh sách các lệnh có chung các kí tự hiện ra và ta chọn lấy lệnh đúng nhất. Các phương pháp hoàn thành tự động Nếu bạn đã lập trình trong môi trường Windows.6: Xem các từ gõ tắt V. Có những phương pháp khác nhau tạo ra tự động hoàn thành một từ đang gõ vào văn bản: 1. Mấy năm gần đây chức năng này đều có hầu hết ở mọi chương trình soạn thảo. Sau này người ta mở rộng không phải cho các lệnh đã biết trong danh sách tự động hoàn thành mà chọn bất kì danh sách nào.4 Hoàn thành tự động 62 Hình V. gõ tới ký tự nào chương trình tự động liệt kê các từ tương tự trong từ điển có sẵn hoặc lọc các từ có sẵn trong tập được gọi là tự động hoàn thành.

Nghĩa là chương trình tự động lập danh sách các từ đã có trong tệp đang soạn thảo và tự động hoàn thành cũng như phần trên. VieTeX các phiên bản cũ chỉ dùng một khả năng 2. Phương pháp thứ hai phải gõ từ đó ít nhất một lần vào văn bản. từ phiên bản 2. tạo ra việc sử dụng đa dạng khi ta hiểu cách sử dụng.7: Tùy chọn tự hoàn thành . phương pháp thứ nhất làm ta chủ động lập danh sách các từ. Các thứ hai cũng lập danh sách các từ.V. nhưng bổ sung các từ mới không phải dễ. V. Mặt khác danh sách nhiều khi quá dài và có nhiều từ thừa không bao giờ dùng tới. nhưng trên văn bản đang gõ vào.7 đã tích hợp cả hai khả năng trên và dùng đồng thời một lúc. nhất là những người không chuyên về tin học. Mỗi phương pháp đều có thế mạnh riêng. Nếu dùng chức năng này thì ta có thể hiểu sâu hơn một chút. Nhưng phương pháp này có lợi là mềm dẻo hơn. Có thể sử dụng chức năng này hoặc không. 2.4 Hoàn thành tự động 63 2.4. Cấu hình sử dụng hoàn thành tự động 1. vào phần cấu hình lựa chon từ menu Option–>configuration chọn Autocomplete Hình V. trong một văn bản LaTeX thì rất nhiều lệnh hoặc từ đều lặp đi lặp lại chứ không dùng tất cả dữ liệu từ điển và danh sách các lệnh LaTeX. điều này phương pháp thứ nhất cũng không khá hơn vì lần đầu tiên dùng lệnh hoặc dùng từ đó đều phải tra cứu như nhau. để thuận tiện trên Menu Option–>Autocomplation nếu được chọn nghĩa là sử dụng chức năng này nếu không thì bạn nhấn con trot vào đó sẽ mất lựa trọn và ngược lại.2.

Đã chọn chức năng này thì chức năng thứ hai không có tác dụng. V. Khi chọn lập danh sách các lệnh TeX thì chỉ có các lệnh TeX có \ mới được lập. Thực hiện cách dùng: 1. nội dung là các lệnh cần liệt kê. và mở tệp từ điển của bạn là xong. Khi gõ đến đâu thì danh sách lọc trong từ điển đến đó cho bạn chọn. Nếu ta chỉ dùng danh sách thì chọn mục này đánh dấu và không lợi dụng được tìm kiếm trên tệp đang gõ vào. Dễ dàng ứng dụng mục này cho soạn thảo các lệnh cho Metapost. Một cấu hình khác khi tự động hoàn thành không liệt kê danh sách mà trên dòng nhập từ. Còn một tệp mặc định lập danh sách hoàn thành.4. Bạn có thể cài cấu hình này bằng chọn vào [Show word end] thì chỉ hiện ra một dòng từ để hoàn thành. 3.V. PSTrick hoặc danh sách các lệnh Script. nếu có đánh dấu dùng từ điển thì danh sách sẽ chuyển chỉ lấy trong danh sách từ điển mà thôi. Còn ngược lại sẽ lọc trên văn bản đang soạn. Chức năng này rất hay vì một văn bản chỉ có một số hữu hạn lệnh lặp đi lặp lại. hiện tại là trên 2000 lệnh (tôi đã để rất nhiều lệnh gói lệnh trong đó) còn LaTeX chỉ khoảng 700 đến 800 lệnh thôi. Đây là hai kiểu tự động hoàn thành trong VieTeX. các bạn có thể sửa đổi và làm cho ngắn đi thì càng tốt. chỉ chú ý là có 2 tệp lệnh TeX. tuy vậy danh sách sẽ dài và lựa chọn từ lâu hơn. + Autocomplete references: lập danh sách các từ khác nhau có trong tệp văn bản đang gõ vào. 2. Không lựa chọn mục này thì ta thực hiện gõ đến đâu danh sách được lập . Còn một số chức năng khác đơn giản tôi không hướng dẫn ở đây. do nhiều khi không nhớ chính xác từ tiếng Anh. không có các từ khác. Nếu các bạn soạn tệp riêng có thể thay tệp này bằng cách vào Macro–>Change Autocomplete dic.3. Sử dụng hoàn thành tự động Macro -> AutoComplete by Dictionary Có phím tắt Alt+C để chuyển đổi có dùng từ điển hay không. tệp này sẽ nói đến trong bài tô màu của VieTeX. Khi lập danh sách theo lựa chọn thứ hai thì các từ có trong văn bản kể cả các từ ở đầu có lệnh TeX. Gõ văn bản bằng tiếng Anh lựa chọn này là tối ưu. Như vậy lựa chọn này bao trùn lựa chọn thứ nhất.4 Hoàn thành tự động 64 Ta chú ý có hai cách lựa chọn: + Autocomplete TeX commands only: lập danh sách các từ của lệnh TeX. một là dùng để tô màu những lệnh đã biết. trong chương trình tôi đã đặt là mầu tím. các từ nhập vào được tự động thay đổi trên dòng đó.

\rightarrow . Không lựa chọn mục này khi gõ vào lập danh sách trên tệp không có từ ta muốn. vì không có từ để lọc. 4.\beta. chức năng này chỉ dùng cho người mới dùng TeX.9: Chỉ liệt kê lệnh TeX Đây là chức năng chỉ lọc các lệnh TeX còn môi trường và các từ khác không được đưa vào danh sách.4 Hoàn thành tự động 65 trong tệp đang gõ vào và không quan tâm tới danh sách có sẵn. lại muốn tham khảo danh sách từ điển thì chọn Macro -> Get Auto from Dictionary có phím tắt là Alt+Spacebar và danh sách được lọc trong từ điển đến những từ đang gõ được thay vào danh sách cũ. chọn từ xong ta vẫn ở chế độ hiện hành AutoComplete cho cả hai cách hoàn thành. Pstrick.8: Thực hiện tự hoàn thành Có thể đổi danh sách Autocomplete.\frac %\sum. Hình V.V. MetaPost Macro -> Change AutoComplete Dictionary Macro -> AutoComplete TeX Only Hình V.\bmatrix %\partial. Tôi hay dùng cách này thực hiện. 3. Một điều chú ý là các lệnh đầu văn bản được liệt kê ở đầu danh sách nên ta có thể lợi dụng đặt các lệnh thường dùng nhất ở đầu tệp sau các kí tự chú thích % như: %\alpha. khi ta soạn Script. Chú ý: phím tắt Alt+Spacebar khi con trỏ không đứng cạnh hoặc giữa từ nào thì nó lặng im.

Khi con trỏ ở giữa hai ngoặc nhọn của các lệnh \eqref{}. Danh sách cũng được lập trên tệp hiện hành. điều này có nghĩa là người dùng có thể định nghĩa môi trường mới trong văn bản và VieTeX tự động đưa môi trường đó vào danh sách tự động hoàn thành. Đây là một cách làm thông minh cho người dùng và lập danh sách cũng dễ dàng như đang soạn thảo. Để quản lí các số đánh bằng nhãn. \label{} thì danh sách được hiện lên như hình Hình V. Vẫn theo quan điểm danh sách được lập ngay trong tệp đang soạn thảo. Khi con trỏ nhấp nháy tại ngoặc nhọn sau lệnh .V. Một danh sách đặc biệt khác là danh sách các môi trường trong LaTeX.10: Sửa từ hoàn thành V. + Danh sách các nhãn: Trong bài đánh số bằng nhãn trong LaTeX với VieTeX đã nói rất kĩ đến chức năng này (bạn xem phần đó sẽ trình bày kỹ hơn). VieTeX thiết kế một số danh sách tự động hoàn thành riêng. Khi đang soạn thảo hoặc để con trỏ nhấp nháy vào giữa từ rồi nhấn tổ hợp Ctrl+Enter thì danh sách cũng hiện ra các từ đến dấu con trỏ như hình: Hình V. mặc nhiên ta có danh sách các lệnh thường dùng nhất. Khi biên dich LaTeX các lênh trên không ảnh hưởng gì đến văn bản cả.4.11: Sửa từ hoàn thành 2. Một số hoàn thành tự động đặc biệt 1. \pageref{}. \ref{}.4. VieTeX thiết lập danh sách tất cả các nhãn trong lệnh \label{}.4 Hoàn thành tự động 66 Thì khi danh sách hiện ra cũng ở các dòng đầu tiên. Nếu ta có một thư viện các lệnh thường dùng thì cứ chép lên đầu văn bản là được chứ không cần phải tìm gõ vào lần đầu nữa.

trường hợp lệnh \end{} cũng tương tự như vậy. Môi trường tương tự là \cites{} và các nhãn trong \bibitem{} trong phần trích dẫn. khi ta đã có tài liệu theo trích dẫn ở trong tệp đang soạn thảo thì với lệnh tự động sẽ liệt kê ra để ta chọn . Nhưng do hai lệnh môi trường phổ biến nên có phím tắt: Ctrl + Alt+ + ra \begin{} Ctrl + Alt+ . Nhưng nếu không thấy môi trường thì có thể lại tham khảo danh sách có sẵn thay vào đó bằng cách phím tắt Ctrl+Spacebar hoặc từ Menu Macro -> Get Full Environment Đặc biệt lần này không phai qua phím tắt nữa khi chọn tên môi trường xong là đầy đủ môi trường được lấy vào.ra \end{} Trong chế độ AutoClose bạn gõ vào \[ tự động ra ngay \begin{} Theo mặc định danh sách các môi trường trong văn bản đang soạn được liệt kê ra ngay như các phiên bản cũ.12: Tự động hoàn thành môi trường Như vậy lập danh sách môi trường cũng rất dễ là đưa các môi trường sau dấu % ở đầu văn bản. môi trường nào dùng nhiều ta đưa lên trước. Một chú ý là môi trường là một kẹp gấp (xem lại bài kẹp gấp trong VieTeX) nên ở đầu văn vản ta để môi trường như sau không ảnh hưởng gì %\begin{figure}\end{figure}%\begin{equation}\end{equation} %\begin{align}\end{align}%\begin{align*}\end{align*} %\begin{itemize}\end{itemize}%\begin{enumerate}\end{enumerate} Khi đó danh sách cần có ngay khi soạn thảo.4 Hoàn thành tự động 67 \begin{} danh sách được hiện lên và ta chọn lấy một môi trường. 3. Nếu danh sách không có thì ta gõ tên môi trường vào bình thường và các bước sau không thay đổi gì.V. Hình V. tôi đang thiết kế để các bạn có thể thêm vào danh sách này tự động môi trường đầy đủ.

. . VI. . . . . . . . . . . . 74 VI. .8. . Tìm kiếm ngược. . .7. . . VI. . . . . . . . . . . . . . VI. . . Tìm kiếm nhanh . Các dạng tìm kiếm khác . . . Chủ đề tìm kiếm cũng là một vấn đề lớn và ứng dụng khắp nơi.4. . . . . . . . . . . . . . . . .exe . . . . . Hộp tìm kiếm và thay thế trên tệp hiện hành. . . . . . . . . . . . . . .2. . . . 76 VI. . . . . . . . . Tìm kiếm trong tệp . . . . . .1. . . . . . . . . . có rất nhiều cuốn sách viết chuyên về thuật toán tìm kiếm. . . . . . . . . Biên dịch sang PDF xem giữa VieTeX và Sumatra .¼ ¹ Chương VI ¹ ¹ ¹ TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ ¹ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¸ ¾ VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 VI. VI. .6. . . Những tìm kiếm ngắn khác . . . .1. . 69 70 71 71 73 74 VI. . . . . Tìm kiếm trên Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. .3. . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . Tìm theo một dự án . VI. . . . . . . Biên dịch sang DVI và xem qua lại giữa VieTeX và Yap.5. Chức năng tìm kiếm chính trong VieTeX . . . . .7. . . . . . . VI. . . . . . . . . . . . Bài này nói về các thức tìm kiếm trong VieTeX. . . . 77 78 Chức năng tìm kiếm không thể thiếu trong bất cứ phần mềm nào. . nhất là trong một chương trình soạn thảo văn bản. . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . có người phất lên vì tìm ra cách thức tìm kiếm tốt hơn người khác. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI.1 Chức năng tìm kiếm chính trong VieTeX

69

VI.1. Chức năng tìm kiếm chính trong VieTeX
Chức năng Find Find Next Find Previous Selected Find Incremental Find Replace Find in Files Check {[($)]} Return Current Line Go to Line Go to last change Jump to Matching Braces Jump Label Phím tắt Ctrl + F F3 Ctrl + F3 Alt + F3 Ctrl+I Ctrl +H Ý nghĩa chức năng Tìm theo từ gõ vào Tiếp tục tìm từ trên xuống Tiếp tục tìm từ ngược lên Ghi lại từ hoặc nhóm từ bôi đen để tìm Tìm với giao diện tắt Thay từ bằng từ khác Tìm từ trong tệp khác Kiểm tra tính đối xứng của các ký hiệu

Đi đến số dòng Đến vị trí thay dổi cuối cùng Nhảy sang dấu ngoặc đối diện Ctrl + J Từ nhãn trong văn bản nhảy đến nhãn Go In Document Đưa đến Top Ctrl + PgUp Về đầu văn bản Buttom Ctrl + PgDn Về cuối văn bản Paragraph Start Alt + PgUp Về đầu đoạn văn bản con trỏ đang đứng Paragraph End Alt + PgDn Về cuối đoạn văn bản con trỏ đang đứng Line Wrap Start Ctrl + < Đến đầu dòng chỗ ngắt trên màn hình Line Wrap End Ctrl + > Đến cuối dòng chỗ ngắt trên màn hình Line Start Alt + Home Đến đầu dòng Line End Alt + End Đến cuối dòng Word Start Alt + ‘ Đến đầu từ Word End Ctrl + ‘ Đến cuối từ Tất cả các chức năng đều dễ hiểu và dùng trực tiếp được. Chức năng [Selected Find] khi ta bôi đen hoặc đặt con trỏ vào từ cần tìm, chương trình tìm ngay không cần thông qua hộp tìm kiếm, sau đó dùng các phím tắt khác để tìm các từ đó bình thường.

Ctrl + Alt + G Ctrl + G Shift + Ctrl + H Alt + J

VI.2 Hộp tìm kiếm và thay thế trên tệp hiện hành

70

VI.2. Hộp tìm kiếm và thay thế trên tệp hiện hành
1. Vì tìm kiếm và thay thế tương tự nên ta chỉ nói tới tìm kiếm là chính. Khi nhấn nút hoặc Menu ta có: 2. Tìm kiếm trên tệp hiện thời:

Hình VI.1: Giao diện tìm kiếm a) Tìm ngược và xuôi trong văn bản (Up + Down) b) Đánh dấu màu tất cả từ tìm được (Mark All) c) Tìm đến đâu đánh dấu đến đó (Mark Find) d) Tìm đến đâu bôi đen đến đó (Find To select) e) Tìm vòng lại từ cuối tệp lên đầu tệp (Find Incremental) f) Làm hộp tìm kiếm trong suốt g) Tìm kí tự ở đầu từ (word start) h) Tìm đúng có hoa và không hoa (Match case) i) Tìm cả từ như vậy (Match whole word) Ta có thể xem ví dụ sau Tìm kiếm theo biểu thức [Regular Expre-

Hình VI.2: Giao diện tìm kiếm chính quy sion], Bạn nhấn vào nút có dấu [+] để ra một số tùy chọn rồi lấy vào.

VI.3 Tìm theo một dự án Kí hiệu . \( \) \n Ý nghĩa Bất cứ kí tự nào Đánh dấu miền bắt đầu tìm kiếm Đánh dấu miền kết thúc tìm kiếm n là một trong các số 1 đến 9 ta có thể thay thế. Ví dụ tìm kiếm biểu thức Fred\([1-9]\)XXX và thay thế bằng Sam\1YYY. Khi ta áp dụng tìm được Fred2XXX, khi đó kết quả được thay thành Sam2YYY Tìm kiếm bắt đầu một từ Tìm kiếm các kí tự cuối từ Cho phép dùng kí tự x là đặc biệt, ví dụ \[ là kí tự [ không phải bắt đầu một từ Tìm trong tệp các kí tự như một tập hợp. Ví dụ [abc] nghĩa là bất cứ kí tự a, b, c đều được. Phần bù đối với tệp các kí tự này. Ví dụ ^A-Za-z mọi kí tự trừ các kí tự chữ cái. Tìm từ ở đầu dòng Tìm các từ ở cuối dòng Tìm 0 lần hoặc nhiều lần. Ví dụ tìm S*am thì các từ sau đáp ứng sm, sam, saam, saaam, ... Tìm 1 lần hoặc lặp lại nhiều lần

71

\< \> \x; [...] [^...] ^ $ * +

VI.3. Tìm theo một dự án
- Một thư mục (folder) trong đó có gắn các tệp, mọi tệp trong đó đều thuộc dự án. - Để tìm kiếm và tham khảo kí hiệu của một dự án thì ta nhấn đúp vào tên thư mục đó thì trên thanh trạng thái góc trái cùng có tên chọn là dự án, nghĩa là muốn đổi dự án thì nhấn đúp vào thư mục khác, ... - Khi có dự án thì tìm kiếm sẽ hoạt động trên các tệp có gắn ở đó chứ không tìm trong các thư mục khác, ... - Như vậy ta có thể làm rất nhiều thư mục, mỗi thư mục dự án riêng và khi làm việc ta chỉ làm việc trong thư mục đó thôi. Ta lấy một ví dụ dự án: thitracnghiem Kết quả tìm kiếm theo dự án sẽ đưa ra cửa sổ dưới [Find Result] và [Compiler Log] Phần liệt kê ở cửa sổ dưới có kèm theo tên tệp sau đó mới đến các từ tìm được.

VI.4. Các dạng tìm kiếm khác
1. Ta có thể tìm kiếm trong các tệp đang mở chọn vào All Open thì cũng tương tự như tìm trong dự á, Chỉ có khác là các tệp đang mở có tên trên thanh tệp

Nếu tệp chưa mở thì nó tự mở ra rồi đi đến đó. Hình VI.VI. không có trong dây dự án ở bên. Tìm kiếm bằng cách liệt kê các từ quan trọng theo dự án hoặc là tệp đang mở . các tệp này có thể không mở. Tương tự trong thư mục (Directory) mà tệp đang mở các tệp ở đó. Các loại tìm này đều liệt kê ra cửa sổ ở dưới với tên tệp và các từ tìm được.4: Tìm kiếm danh sách đặc biệt 3.3: Giao diện tìm kiếm theo dự án sau tệp đang mở hiện hành. Khi nhấn đúp vào đó thì chương trình sẽ nhảy về vị trí từ tìm được trong tệp.4 Các dạng tìm kiếm khác 72 Hình VI. 2.

VI.5 Tìm kiếm trong tệp

73

như Latex-->References-->List of label Và tương tự với các loại danh sách khác. Nhấn vào các từ này chương trình sẽ chạy đến từ đó ở trong tìm đã tìm thấy....Hình VI.4. 4. Tìm theo Google và Wiki thích hợp cho tìm lệnh trên Internet hoặc các gói lệnh: Bằng cách bôi đen vào từ muốn tìm rồi thì nhấn Help-->Google search (hoặc Help---> Wiki Search) thì nếu máy nối mạng sẽ nhở hai chương trình trên để tìm trên Internet.

VI.5. Tìm kiếm trong tệp
1. Tôi làm thêm phần này để mở rộng việc sử dụng trong các tệp của một thư mục nào đó trong VieTeX. Về bản chất không khác gì chức năng tìm kiếm câu mẫu tiếng Anh và tìm kiếm giải thích lệnh LaTeX. 2. Giao diện tìm kiếm: a. VieTeX đã được thiết kế khi tệp nào đang mở thì thư mục hiện hành của chương trình sẽ là thư mục chứa tệp đó. Nhờ vậy mà các tệp phụ như *.dvi, *.log, *.bak ... đều sinh ra tại đó chứ không chứa sang các thư mục khác. b. Vì lý do trên mà khi nhấn Menu: Search --> Find in Files hoặc nút trên thanh công cụ có ống nhòm và thư mục thì thư mục đầu tiên là đang chứa tệp đang mở. c. Giao diện không khác gì 2 chức năng tìm kiếm mẫu câu và lệnh

Hình VI.5: Tìm kiếm danh sách đặc biệt 3. Thực hiện tìm kiếm a. Ký hiệu tìm kiếm gõ vào bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt. b. Có thể chọn 1 tệp cụ thể hoặc nhiều tệp với các đươi khác nhau như *.TeX, *.txt, *.bat, ... c. Có thể thay đổi thư mục bằng cách mở ra và chọn thư mục khác. Khi đó danh sách các tệp ở thư mục cũ cũng được tự động thay thế bằng trong thư mục mới. d. Nhấn nút [Find] kết quả lấy ra ở cửa sổ dưới và ta có thể copy lên hoặc

VI.6 Tìm kiếm nhanh

74

nhảy đến tệp có ký hiệu ta vừa tìm ra. 4. Lấy dữ liệu đang mở vào tệp a. Nhấn vào nút [Add] để chép dữ liệu đang hiện hành vào tệp. b. Một điều quan trọng là tệp đang mở không cùng thư mục hiện hành với tệp ta chép vào

VI.6. Tìm kiếm nhanh
Một thanh giao diện tìm kiếm nhanh lấy từ Search-->Incremental Find cho giao diện

Hình VI.6: Tìm kiếm nhanh Có thể thanh tìm kiếm này để liên tục khi soạn thảo, khi cần ta lại tìm kiếm kể cả chuyển qua tập mở khác rồi trở lại tệp đang soạn.

VI.7. Tìm kiếm ngược
Khi biên dịch xong ra tệp DVI hoặc PDF nếu có lỗi ta phải sửa ở tệp TeX, mà lại muốn đến ngay chỗ đó để sửa, những hướng dẫn sau đây là việc cài đặt tùy chọn ở các chương trình tương ứng với VieTeX.

VI.7.1. Biên dịch sang DVI và xem qua lại giữa VieTeX và Yap.exe
1. Để chạy được từ dòng tệp TeX sang dòng tương ứng trong Yap (xem tệp DVI) thì khi biên dịch phải cài đặt (đã được mặc định trong VieTeX). Trong VieTeX:

VI.7 Tìm kiếm ngược Configuration->set Program rồi chọn đặt: 1. LaTeX=>DVI đặt Command: latex.exe Parameters: --src-specials File name: <name>.<ext> 2. Texify=>DVI đặt Command: texify.exe Parameters: --src-specials File name: <name>.<ext> --run-viewer

75

Hình VI.7: Tìm kiếm ngược 3. Yap View DVI đặt Command: yap.exe Parameters: -1 File name: <name>.dvi Khi thực hiện: đặt con trỏ tại dòng trong VieTeX rồi nhất nút [preview dvi at line] hoặc từ Menu phím tắt Alt+F6. 2. Để nhấn đúp dòng trong Yap.exe chuyển ngay đến dòng TeX trong VieTeX Nhấn nút New rồi thêm vào dòng

exe Parameters: -synctex=-1 File name: <name>.<ext> 11.8: Tìm kiếm ngược có dấu VI.exe Parameters: -synctex=-1 File name: <name>. Biên dịch sang PDF xem giữa VieTeX và Sumatra Tôi mới chỉ cài tốt từ Xem trên Sumatra nhấn đúp nhảy về VieTeX với dòng tương ứng. chương trình VieTeX có nút này).<ext> 26. Trong VieTeX: Configuration->set Program rồi chọn đặt: 24.2. Bạn có thể chọn trong thẻ User Interface và đánh dấu vào [] Show source links thì có dấu tròn tương ứng với dòng trên tệp nguồn. Bạn phải cài đặt Sumatra có tại http://blog. Sumatra view pdf đặt . Hình VI.VI.7.exe "%f"-line:%l Rồi nhấn [Apply].info/software/sumatrapdf/index.html và thực hiện cài đặt chỉ trong VieTeX sau đây: (chỉ dịch bằng PDFLaTeX và XeLaTeX mới xem ngược được.7 Tìm kiếm ngược 76 C:\vietex\vietex. PDFLaTeX=>pdf đặt Command: pdflatex.kowalczyk. XeLaTeX=>pdf đặt Command: xelatex.

8 Những tìm kiếm ngắn khác Command: C:\Program Files\SumatraPDF\SumatraPDF. 2.. -->Line End nhảy tới cuối dòng Hình VI. Những tìm kiếm ngắn khác Từ Menu: Search có các chức năng sau đây để dễ dàng tìm đến vị trí con trỏ cũ. phần cài đặt như trên là mặc định trong VieTeX. 4.} 6.. vì đi quá xa vị trí dòng con trỏ nhấp nháy. -->Line Wrap Start Trên màn hình thực sự có thể gẫy ra làm mấy dòng trong miền soạn thảo.VI. 1.exe Parameters: -reuse-instance -inverse-search "\"C:\vietex\vietex. 5. 3. để đến được đầu của mỗi dòng có mũi tên gãy này phải dùng chức năng này..<ext> 77 Cài đặt nếu có trục trặc bạn xem lại các đường dẫn. -->Jump to Matching Brace Khi con trỏ bên cạch các {[()]} thì mới có chức năng và sẽ nhảy đế ngoặc ngược lại ngay sau đó. ..exe\" %f -line:%l" File name: <name>. -->Go to last change chức năng này sẽ quay lại vị trí cuối cùng mà bạn có thay đổi. -->Line Start nhảy tới đầu dòng 7. Jump to Label Khi con trỏ đang ở vùng \ref{.} thì chức năng nhảy về nơi đặt nhãn này trong \label{. -->Go to line sẽ mở ra giao diện bạn gõ vào số dòng cần đến. -->Return Curren line Khi ta xem văn bản mà không nhớ con trỏ lúc trước nằm ở đâu.8.9: Kiểm tra ngoặc đối xứng 8. VI.

Hình VI. . -->Line Wrap End Tương tự như trên những về cuối dòng. 10. Help->Favorite File and Programs lưu lại danh sách trang web bạn cần vào. lớp.10: Tìm kiếm trên Internet Có thể tìm kiếm theo Google hoặc wikipedia. Help->Open website giao diện để các bạn mở website cần tìm có thể bôi đen dòng địa chỉ và lấy vào để chạy website. Có thể lấy từ bằng bôi đen từ đó trong văn bản và bật chức năng này. 2.9 Tìm kiếm trên Internet 78 9.9. trên Internet nếu máy nối mạng. 3. Đây là chức năng mới có trong phiên bản 2. .VI. -->check{[($)]} kiểm tra các dấu móc đối xứng có tương ứng không. gói lệnh. mặc định là kiểm tra toàn tệp đang mở.9. Help->Find in Internet ta có thể tìm lệnh. Tìm kiếm trên Internet Với chức năng 1. VI.. Quan trong là kiểm tra một đoạn bôi đen như công thức xem các dấu có đối xứng không và thiếu dấu nào..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các phím tắt và cài đặt . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. Các loại kẹp gấp .6. . . . . . . . .4. . . . . . . . . . .2.2. . Môi trường toán . . . . . . . . . . . . . . VII. . . . . . .5. . . .6. .1. . . . . . . . . . . . . . VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VieTeX trợ giúp kiểm soát nhãn .4. . . . . . . . . . Thực hiện sưu tập lệnh . . . . . . . . . VII. . . . . . . . . . . . . . . Kẹp gấp đặc biệt . . . . . . .3. . . VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khái niệm về kẹp gấp (Folding) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. . . . . . .6. . VII. . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . Quy tắc đánh số chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thực hiện biên dịch một Script .1. . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .3. .¼ ¹ Chương VII ¹ ¹ ¹ CÁC LỆNH LATEX ¹ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¸ ¾ VII. . . . . Hướng dẫn sử dụng tạo Macro Script . Liệt kê danh sách lệnh cấu trúc . . . .1. . . . . . . . . .2. . . VII. . .3. VII. . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nhập môi trường và lệnh LaTeX hoàn thành tự động . Môi trường bảng và ma trận . . . . . . . . VII. . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. . VII. . . Cấu trúc macro Script . . . . . . . . . Kết luận . .2. . . . . .4. . . . . . . . . . . . . Nhập khối lệnh của LaTeX . . . . . . . Các lệnh di chuyển con trỏ .6. . . . . . . . . . . . . . . . Gán số bằng nhãn trong LaTeX . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . Kết luận . Cách sử dụng . . . . . VII.3. . . . . . . . . . . . . . Gán số công thức toán . 80 80 80 81 83 83 84 85 86 87 87 88 89 91 91 92 92 94 96 97 97 98 99 101 101 103 103 . . . . . .1. .3. .3. . . . . . . . . . . . . . VII. . . . . . . . . VII. . VII. VII. . . . . VII. . . . . . . VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.3. . . . . . . . .1. . . . . . . . Gán số công thức bằng nhãn . . . . . . .1. . . . . . . . VII.4. . VII. . VII. . . . VII. . . . . . . . . . . . . . Mục đích dùng sưu tập lệnh . . . . VII. . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . Các lệnh cắt dán . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kẹp gấp . . . . . . . . . . . . . .6. . . .4. .4. . . . .3. . . . . . . . .2. . . .5. . . . . . . . . . . . . . Lấy các môi trường văn bản . . . Sưu tập lệnh và môi trường . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . .2. VII. . . . .2. . . . VII. .

. Name môi trường kèm theo \label{Name}. \end{equation*} hoặc Alt+@ ra \begin{align*} &\\ &\\ \end{align*} 2.. VII... có thể nhấn các nút mô phong trên thanh công cụ thứ hai và ra ngay cấu trúc \begin{enumerate} \item \item \item \end{enumerate} 3. . Các môi trường enumerate. minipage. Có thể dùng giao diện phức tạp hơn để gán như (Hình VII. . decription.. 2. Để lấy vào các khối đó VieTeX đã thiết kế hàng loạt công cụ để lấy vào. Phần tự động hoàn thành có lấy các môt trường theo danh sách đó là một cách lấy nhanh nhất với các bạn đã dùng thạo. Môi trường toán 1. Nhập khối lệnh của LaTeX Môi trường trong LaTeX thường là một khối có cấu trúc..1... center. sub là môi trường subequation. VII. Lấy các môi trường văn bản 1.1. * là môi trường equation*. itemize. Có nút hoặc LaTeX-->Math Environment.1 Nhập khối lệnh của LaTeX 80 VII.) Cũng ra ngay cấu trúc.1. Những cấu trúc hay dùng nhất có phím tắt Alt+ # ra \begin{equation*} .VII.1.1) Bỏ trắng <> là môi trường equation bình thường. Hàng loạt môi trường từ LaTeX-->TeX Environment-->(verbatim.2.

Môi trường bảng và ma trận 1.3) \begin{tabular}{| l | l | l | l | l |} .VII..1 Nhập khối lệnh của LaTeX 81 Hình VII..) VII. Có nút trên thanh công cụ thứ hai hoặc từ Menu: LaTeX tới Tabular (Hình VII..multiline.1: Lấy môi trường equation \begin{equation} \label{Name} \end{equation} Hoàn toàn tương tự như vậy với môi trường align (Hình VII.gather.2) Hình VII.1.3.2: Lấy môi trường equation Tương tự như môi trường trên trong Menu: LaTeX-->Math Environment-->(equation.

VII.4: Lấy môi trường matrận Cho kết quả \begin{bmatrix} *&*&*&*&*\\ *&*&*&*&*\\ *&*&*&*&*\\ *&*&*&*&*\\ \end{bmatrix} .1 Nhập khối lệnh của LaTeX *&*&*&*&*\\ *&*&*&*&*\\ *&*&*&*&*\\ *&*&*&*&*\\ \end{tabular} 82 Hình VII.3: Lấy môi trường bảng Ta gán cụ thể số hàng và số cột. 2. Tương tự cho mỗi loại ma trận Hình VII.

lệnh đã được dùng để đưa vào tệp mới theo hoàn thành tự động.1. Tôi thường ưu tiên hoàn thành tự động các lệnh. môi trường cùng với văn bản. vì các từ thường lặp đi lặp lại.VII. Gõ vào các từ lệnh thì liệt kê các lệnh đã có gần giống đến ký tự đó. Môi trường cũng được tự động hóa khi đã có một lần đưa vào rồi (hoặc giả lập ở đầu văn bản. Bài này nói về một số chức năng của VieTeX để sưu tập các nhãn.5: Ví dụ hoàn thành tự động theo môi trường nhấn [Enter] cho kết quả . Sưu tập lệnh và môi trường VieTeX đã thực hiện hoàn thành tự động. Bài về tự động hoàn thành đã mô tả khá kỹ đưa lệnh vào văn bản. kiểm soát đánh số bằng nhãn. nghĩa là soạn văn bản càng về sau càng có nhiều cơ hội tự động hóa nhiều. 2. Môi trường \begin{} (gõ vào bằng \[ sẽ ra) có danh sách lệnh ta chọn như (Hình VII. Tất cả chức năng tự động dựa trên những lệnh và nhãn đã có trong tệp. môi trường trên tệp đang có.2. môi trường. Các dạng tìm kiếm khác nhau. VII. những lệnh và môi trường của các tệp trước cần được lợi dụng và sử dụng lại. Hoàn thành tự động có thể theo từ điển hoặc các lệnh trên tệp đang mở hoặc kết hợp cả hai. 1. Nhập môi trường và lệnh LaTeX hoàn thành tự động Trong soạn thảo văn bản bằng LaTeX quan trọng là đưa lệnh. sẽ được nói kỹ trong bài này).2. lệnh vào trước được ưu tiên.2 Sưu tập lệnh và môi trường 83 VII.5): Hình VII. Nhiều khi trong một dự án có nhiều tệp khác nhau.

dóng công thức có nhãn hoặc không có nhãn chương trình đều hiểu và điền vào cho các bạn. chú ý việc thực hiện bước trên. Việc sưu tập được tiến hành trên tập ở hiện hành.VII. VieTeX thiết kế một số chức năng làm chuyện này.2. VieTeX thể hiện bằng cách đánh dấu lựa chọn từ (Hình VII. đầu danh sách lấy vào tự động.6: Ví dụ hoàn thành tự động theo môi trường Hoặc từ các Menu tương tác (nhấn phím phải chuột).6): LaTeX--> Data Collection Hình VII. Đưa ra cửa sổ dự án danh sách tham khảo và kết quả ra cửa sổ Output danh sách lệnh. bảng. sưu tập các nhãn. nhãn được ưu tiên sưu tập. Ta chọn tất cả để đưa lên tệp sắp soạn thảo. sưu tập chỉ số. môi trường. Những môi trường hình.2 Sưu tập lệnh và môi trường \begin{enumerate} \item \item \end{enumerate} 84 con trỏ đưa ta đến nơi bắt đầu soạn thảo ngay. VII. Cách thức ra lệnh giống nhau ta chỉ hướng . Lệnh. Thực hiện sưu tập lệnh Để phục vụ cho mục đích chọn các lệnh ưu tiên cho lên đầu tập. sau đó lựa chọn bằng cách nhấn đúp vào đó để lấy lệnh vào bất cứ tệp nào đang mở. sưu tập các lệnh TeX. và cũng để lấy các lệnh từ tệp này qua tệp khác thành bộ sưu tập thông dụng.2. Bộ sưu tập gồm 4 thành phần chính: Sưu tập các môi trường LaTeX.

8) VII. . Mục đích dùng sưu tập lệnh 1. Sưu tập nhãn để biết được ta đã dùng được bao nhiêu nhãn rồi và nhãn cuối cùng. Có thể mở bất cứ tệp TeX nào cũng tham khảo được lệnh và môi trường họ dùng. Nếu soạn trong nhiều tệp có các nhãn tra chéo nhau thì bộ sưu tập này đáp ứng khi gõ vào hoàn thành tự động sẽ tìm thấy khi để ở đầu mối tệp.VII. Trong cử sổ Compiler Log có các lệnh này ta có thể chép vào bất cứ tệp nào. LaTeX-->Data Collection --> Collect environments (Hình VII. 2. 2.7) 85 cho kết quả Hình VII. dễ dàng lấy vào các môi trường do người dùng định nghĩa như trong hình VII. Một văn bản cũng chỉ có 10 môi trường trở lại. một tệp lớn cũng chỉ có khoảng 40 lệnh. LaTeX-->Data Collection --> Collect Commands cho kết quả (Hình VII. Sưu tập lệnh và môi trường để sắp xếp ưu tiên cho hoàn thành tự động của chương trình và chuyển từ tệp này sang tệp khác một cách dễ dàng. Danh sách môi trường không có môi trường lặp lại và gồm cả những môi trường do người dùng định nghĩa.7: Ví dụ hoàn thành tự động theo môi trường Ở đây gồm có tên môi trường và kết quả có thể lấy vào bằng cách nhấn đúp trên dòng lệnh đó.2 Sưu tập lệnh và môi trường dẫn 2 loại là đủ.2. các bạn có thể tò mò thống kê những môi trường này. 3.6 có các môi trường tự định nghĩa với với các lệnh cũng vậy. 1.3. Ví dụ như 4.

8: Ví dụ hoàn thành tự động theo môi trường Hình VII. Như vậy việc lặp đi lặp lại của người sử dụng có thể tập hợp lại thành các macrro này.VII. . Hướng dẫn sử dụng tạo Macro Script Viết một bản macro Script nhằm liệt kê các thao tác xử lý văn bản.3. Sau đây chỉ là phương án đơn giản thể hiện Macro Script của VieTeX. vì vậy người ta thường gắn liền với nó bằng một phím gọi tắt.9: Ví dụ hoàn thành tự động theo môi trường VII.3 Hướng dẫn sử dụng tạo Macro Script 86 Hình VII. rồi sau đó gọi ra để thực hiện. Mỗi lần gọi tệp macro Script nó lại thức hiện dúng động tác như vậy.

• "" Tất cả chuỗi đối số phải trong hai dấu.3. • ". left(3) con trỏ lùi về phía trái 3 ký tự.1. • number=1 ghi lại vào tệp khởi động Macro hoặc không ghi (0) khi thoát khỏi chương trình. right (n). pageuprectsel = Con trỏ chuyển lên đầu trang. paraupsel = Con trỏ chuyển lên đầu đoạn. Bây giờ một cấu trúc đưa câu lệnh vào là macroscript("name". phím gõ tắt nhấn Ctrl+Alt+0. number) <Các lệnh ở phần ngay dưới đây> exit macroscript Lệnh khởi đầu của macro. Các lệnh di chuyển con trỏ • • • • • • • • left (n). pagedownrectsel = Con trỏ chuyển lên cuối trang. 1) string("\\frac{}{}"). name= tên của macro để sau này trong bảng quản lý biết được. lineupsel (n) lineuprectsel (n) = Con trỏ chuyển lên trên n kí tự. exit là lệnh kết thúc của script. Shift. linedownrectsel (n) = Con trỏ chuyển về trái n kí tự. key= Phím gõ tắt như là các phím gõ tắt khác của Menu (Ctrl. Cấu trúc macro Script Một tệp chứa lệnh bao giờ cũng có đuôi *.3. paraup. linedown (n). pageupsel. pagedown. bắt buộc phải có. rightrectsel (n) = Con trỏ chuyển về phải n kí tự. pageup. . VII. paradownsel = Con trỏ chuyển lên cuối đoạn. không đối số. left(3).3 Hướng dẫn sử dụng tạo Macro Script 87 VII. không đối số. Alt và phím bàn phím khác).VII. rightsel (n). lineup (n). leftrectsel (n) = Con trỏ chuyển về trái n kí tự. Ví dụ: • • • • macroscript("frac"." kết thúc một câu lệnh trong nội dung. leftsel (n). paradown. không đối số.vts và trong VieTeX có tô màu cho loại tệp này ta xét ở phần sau. "key". tên là frac.2. không đối số. pagedownsel. linedownsel (n). "Ctrl+Alt+0". exit là macro cho "\frac{}{}" lệnh LaTeX.

không đối số.3. không đối số. ’\"’ = kí tự ". • dellineleft. wordleftsel = Con trỏ chuyển sang trái một từ. endwrapsel = Con trỏ chuyển về cuối dòng. ’\\’ = kí tự string ("string") = đưa vào một chuỗi kí tự. homesel. dellineleft = Xóa một phần dòng. không đối số. • copy = lệnh copy. enddispsel = Con trỏ chuyển về dòng cuối cùng trên màn hình. wordrightsel = Con trỏ chuyển sang phải một từ. ’\t’ = khoảng bảng. VII. • docend. không đối số. không đối số. không đối số. • delline. viết thường • wordselect = chọn từ tại vị trí con trỏ • linejoin. không đối số. lowercase= thay đổi viết hoa. Các lệnh cắt dán • cut = lệnh cut.3. newline = Lệnh trên một dòng. n là số mã ascii. • homedisp. docstartsel = Con trỏ chuyển về dòng đầu của tệp. docendsel = Con trỏ chuyển về dòng cuối của tệp. • clearall = lệnh xóa tất cả văn bản. • back = lệnh backspace. endrectsel. ’\r’ = xuống dòng. Kí tự đặc biệt: ’\n’ = thêm dòng mới. endsel. • selectall = lệnh chọn tất cả văn bản. không đối số. linestripleft = Xóa kí hiệu trắng như Menu • enclose = Đưa vào đâu và cuối đoạn • seldup = Khoảng được chọn nhân đôi . • wordright. không đối số. homewrap. scrolllinedown. • char (n) or char (’symbol’) = đưa một kí tự vào. homerectsel .VII. • paste = lệnh paste. không đối số. • clear = lệnh clear (xóa văn bản đã chọn). linestripright. traspline.3 Hướng dẫn sử dụng tạo Macro Script 88 • wordleft. dupline. endwrap. • delwordleft. • end. linesplit = Nối dòng. không đối số. tách dòng như Menu • linetrim. không đối số. • docstart. không đối số. • home. scrolllineup. không đối số. homewrapsel = Con trỏ chuyển về đầu tệp. không đối số. không đối số. không đối số. delwordright = Xóa một phần một từ. ’\’’ = kí tự ’. homedispsel = Con trỏ chuyển về dòng đầu tiên trên màn hình. nothing = không làm gì cả • uppercase. không đối số. • enddisp.

12) ..10) Hình VII.4. Thực hiện biên dịch một Script Một tệp Script trong VieTeX có đuôi là vts và sẽ được tô màu các lệnh của Script (Hình VII.Script Management. Hoặc các bạn vào Menu: Macro đến .. thêm vào hoặc đổi phím gõ tắt (Hình VII.Save Memory Script: Chỉ có ở menu dùng ghi nội dung đang soạn vào bộ nhớ để dùng chứ không lưu lại tệp khi thoát..Load curent Script: Đưa macro vừa soạn trên vào bộ nhớ sử dụng ngay. .10: Soạn Macro Script VieTeX còn cung cấp một thư mục có ví dụ và các tệp mẫu...Script Commands: Nút và Menu này liệt kê tất cả lệnh dùng được ra cửa sổ dự án để ta lấy vào bằng cách nhấn đúp vào nó như hình thứ hai ở đây.11) Project-->Folder tools-->VieScript sẽ ra bên cử sổ dự án như hình trên và có thư mục CtrlAltF0-F9 gồm các tệp mẫu nhấn phím gõ tắt dành riêng. bạn có thể vào lấy ra như (Hình VII..3 Hướng dẫn sử dụng tạo Macro Script 89 VII. Ở thanh công cụ thứ 3 có 3 nút để thực hiện Script này (ba nút liền nhau ở giữa thanh và chỉ sáng lên khi mở tệp có đuôi vts). OK!] .Check current Script: Kiểm tra macro viết có lỗi cú pháp không. .VII. . bạn nhìn hình trên nếu không có lỗi thì ở cửa sổ dưới thông báo [No syntax errors] là được. Setting accelerator table. khi thực hiện ở cửa số dưới có thông báo [Adding macro.: Quản lý các macro do Script sinh ra và có thể xóa bỏ.3.

12: Script Management. .11: Tìm kiếm ngược Hình VII.3 Hướng dẫn sử dụng tạo Macro Script 90 Hình VII.Load Script file: Nếu có một tệp *.vts rồi thì các macro trong đó đã có từ trước thì ta lấy vào bằng cách đọc tệp đó vào không qua giai đoạn soạn nữa. ...VII.

. \subsection.. Đánh số các định lí. eqarray.1. \subsubsection. VII.. Gán số bằng nhãn trong LaTeX Một văn bản chuẩn thường có nhiều vị trí phải đánh số để khi trích dẫn lại vị trí đó thuận tiện và ngắn hơn. các đề mục của văn bản bao giờ cũng xảy ra. . có nhiều gói lệnh thiết lập lại vị trí đánh số ở trên hoặc bên cạnh... nếu đánh số về bên trái thì đầu văn bản có tùy chọn leqno. corollary.. \end{equation} công thức được đánh số về bên phải là mặc định. .4. chương. mệnh đề.4 Gán số công thức bằng nhãn 91 VII.VII. 2. \paragraph.. Các môi trường công thức toán khác đều tự động đánh số như các môi trường align. Phần này giới thiệu cách đanh số trong LaTeX và VieTeX cho một số chức năng trợ giúp tiện lợi. TeX cung cấp một số lệnh để đánh số bằng nhãn một cách tự động và khi soạn thảo một tài liệu dài. Đánh số các công thức. hệ quả. đề mục một cách chính xác. 3. Khi bắt đầu định nghĩa \newtheorem{defn}[theorem]{Definition} sau đó là môi trường đều được đánh số. các môi trường bảng table được đánh số tự động ở dưới mỗi hình.. Đánh số các công thức một hàng hoặc nhiều hàng như môt trường \begin{equation}\label{eq:pt1} . split.4... Gán số công thức bằng nhãn Đánh số trong một văn bản không thể thiếu nhất là soạn một tài liệu khoa học. đoạn. multline. nghĩa là đánh số tiếp theo định lí. lắp gép các đoạn khác nhau không theo một thứ tự nào thì nhãn vẫn được đánh số tự đông cho công thức.. hoặc các khuôn dạng đã có các môi trường theorem... Môi trường hình figure. . \chapter.. khối văn bản sau lệnh \part. Đánh số các đoạn. Đánh số định lí và bổ đề liên thông nhau và phụ thuộc vào nhau thông qua khi tạo lập có đối số [theorem] như trên. . lemma. \section. Các số công thức có thể đánh theo chương. ví dụ như môi trường listings đánh số các thuật toán có thể ở phía trên. ví dụ đánh số kèm với số chương lần lượt thì phần khai báo có lệnh: \numberwithin{equation}{chapter} 4. Trong LaTeX chia ra bốn loại đánh số tự động khác nhau: 1.

Nhưng có quy tắc chung cho việc gán nhãn này: 1. VII. Gán số công thức toán Phải xác định là công thức trên một dòng mới đánh số công thức. Nắm bắt được các số LaTeX chỉ cung cấp một lệnh \label{.... multline*. đoạn văn bản và không dấu ngoặc tròn bao quanh. .} sau ngay các lệnh và môi trường đánh số.4. riêng đánh số công thức rất đa dạng và thường được ứng dụng trình bầy văn bản chặt chẽ và chinhd xác. theo lời khuyên của các chuyên gia soạn thảo văn bản thì ta phải quản lí thống nhất tất cả cách gán nhãn này. 1..VII....4. \label{fig:hinh12}. Ngoài ra còn các lệnh \pageref{} cho số trang... Để phân biệt nhãn các loại trên người ta thường quy định chung cho thống nhất trong nhãn có đặc trưng của các loại nhãn như: a) Trong các đoạn văn bản: \label{sec:chuong11}.... đây là cách gán nhãn cho các đoạn trong chương văn bản thường quy định sec: là chung sau đó rồi đến kí tự thật sự khác nhau của các đoạn. b) Trong các nhãn hình và bảng:\label{fig:hinh11} là hình 1 chương 1.$$ hoặc các môi trường dóng công thức có dấu * như: equation*.. . bảng... ... Như vậy mỗi loại gán nhãn trên có đặc trưng riêng của chúng và sử dụng cũng khác nhau. d) Đánh số các công thức rất đa dạng ta nghiên cứu phần sau. hình.. Chỉ ra các số bằng nhãn có các lệnh \eqref{eq:so1} dành cho công thức toán. để dễ nhớ nên quy định nhãn theo một quy ước nào đó như công thức số: eq:so1. Các lệnh hoặc môi trường có đánh số có thể bỏ tác dụng đó bằng cách cho thêm * vào bên cạnh như: \section* hoặc \begin{equation*}.3.. hoặc tên các định lí nổi tiếng như \label{theo:pitagoras}. 3... còn các công thức có kèm theo văn bản nên chuyển thành danh sách để tiện sử dụng.. eq:so2. align*. \label{sec:chuong12}. . hoặc \label{lem:chuong22}. Trong LaTeX đánh số đoạn. Công thức không cần đánh số nên sử dụng trong $$. . nhưng cũng quy định chung \label{eq:so1}. c) Các định lí và hệ quả cũng tương tự: \label{theo:chuong23} là định lí 3 chương 2.. 4. bảng.2. . \ref{fig:hinh2} dùng cho hình. gather*..4 Gán số công thức bằng nhãn 92 VII. 2. . Quy tắc đánh số chung Có bốn loại có thể gán nhãn để đánh số tự động như trên... hoặc \label{tab:bang1} là bảng số 1. Ví dụ ta muốn nhớ số tự động vào biến dinhli1 thì ngay sau môi trường định lí ta đưa vào lệnh \label{dinhli1} và biến này có số để dùng sau này.. định lí dễ dàng thực hiện. ta xét ở phần sau.

Muốn chỉ đánh số một công thức hoặc tự đánh nhãn kí hiệu riêng ta dùng lệnh \notag và \tag*{*} \begin{align} a^2+b^2&=c^2\notag\\ \sin^2\alpha+\cos^2\alpha&=1\tag{eq:so13} \end{align} Tham khảo nhãn vẫn bình thường \ref{eq:so13}. Một điều cần chú ý là dùng \eqref{} thì trong môi trường định lí chữ nghiêng các dấu ngoặc ( ) vẫn đứng thẳng theo đúng nhãn. 3. Ta có thể dùng môi trường subequations \begin{subequations} \begin{align} s_1&=x_1+x_2+x_3\label{eq:viet11}\\ s_2&=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3\label{eq:viet22}\\ s_3&=x_1x_2x_3\label{eq:viet33} \end{align} \end{subequations} . 2.. Đánh số còn theo các đoạn bằng lệnh ở đầu văn bản là \numberwithin{equation}{section} 4. \eqref{eq:so11} có ngoặc tròn bao quanh. ~\eqref{eq:viet3}. Ta có thể đánh số công thức phụ thuộc nhau dùng lệnh \tag và \ref như \begin{align} s_1&=x_1+x_2+x_3\label{eq:viet1}\\ s_2&=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3\tag{\ref{eq:viet1}a}\label{eq:viet2}\\ s_3&=x_1x_2x_3\tag{\ref{eq:viet1}b}\label{eq:viet3} \end{align} Khi đó ~\eqref{eq:viet1}. ~\eqref{eq:viet2}.4 Gán số công thức bằng nhãn 93 . 5. Ta nên dùng môi trường có dấu * vì trong VieTeX có cấu trúc kẹp gấp. Ta thường dùng gói lệnh amsmath nên các môi trường trên sử dụng thuận lợi.. ngoài ra công thức được đánh số tự động như: \begin{align} a^2+b^2&=c^2\label{eq:so11}\\ \sin^2\alpha+\cos^2\alpha&=1\label{eq:so12} \end{align} Lấy số nhãn bằng lệnh \ref{eq:so11} không có ngoặc tròn bao quanh .VII.

13) Hình VII.4.4. còn \eqref{} ra số trong ngoặc tròn (Hình VII. Chú ý \ref{} ra số tham khảo.4 Gán số công thức bằng nhãn Khi đó ~\eqref{eq:viet11}.VII. Lệnh \label{} cho liệt kê nhãn đã có (Hình VII.14: Nhãn đã trùng rồi 3. ~\eqref{eq:viet22}. thì khi gõ xong lệnh vào \label{eq:so1} sẽ thông báo đã gán rồi ở dòng bao nhiêu như (Hình VII. 6. .15).14): Hình VII. Gán một nhãn đã gán rồi. Nhiều công thức gán chung một nhãn~\eqref{eq:so44}như: \begin{equation}\label{eq:so44} \begin{aligned} a^2+b^2&=c^2\\ \sin^2\alpha+\cos^2\alpha&=1 \end{aligned} \end{equation} 94 VII. VieTeX trợ giúp kiểm soát nhãn Để kiểm soát nhãn và tự động liệt kê danh sách nhãn đã gán VieTeX thông báo như sau: 1. \eqref{eq:viet33}. Khi muốn tham khảo nhãn bằng lệnh \ref{} hoặc \eqref{} hoặc \pageref{} thì hiện lên danh sách các nhãn đã có như hình.13: Liệt kê nhãn đã dùng 2.

Danh sách nhãn chỉ hiện ra các nhãn ở tệp hiện hành. Để thuận tiện cho việc gán nhãn trong VieTeX đã cài sẵn các phím gõ tắt ra các lệnh để lấy ngay danh sách đó là: Alt+& --> \label{} Alt+: --> \eqref{} .16) .4 Gán số công thức bằng nhãn 95 Hình VII. Điều này khó khăn cho soạn một dự án có nhiều tệp (Trong VieTeX có chức năng sưu tập lệnh hoặc nhãn.18) Nếu ta đánh dấu [list by current folder] thì tất cả tệp trong thư mục cây sẽ liệt kê nhãn. môi trường ở các tệp trước để đưa vào tệp đang soạn thảo).16: Chỉ dẫn số theo nhãn 4. Ta có thể tam khảo tất cả các nhãn trong dự án bằng cách thực hiện ở phần sau. Nhiều khi chính trong một tệp cũng chẳng nhớ đã gán đến nhãn nào rồi. Ta có thể nhảy tới nhãn ở dòng kèm bên cạnh. 6. Hình VII.17) 5. còn ở các tệp khác thì không liệt kê được.VII. Ta gán nhãn cũng phải có quy luật tránh trùng với các nhãn của các tệp khác trong cùng dự án.15: Chỉ dẫn số theo nhãn Còn nếu có 1 nhãn chỉ ra nhãn đó ở dòng thứ bao nhiêu như (Hình VII. Ta có thể tham khảo tất cả các nhãn được liệt kê trong cửa sổ project ở dưới bằng lệnh: Project --> References -->list of label (Hình VII. VieTeX cũng cung cấp trợ giúp khi con trỏ trong ngoặc nhọn trong \label{} xuất hiện bảng liệt kê các nhãn đã gõ vào từ đầu tệp đến giờ và nhờ đó sửa lại nhãn cuối cùng một chút thành nhãn mới như (Hình VII.

LaTeX giúp ta soạn thảo văn bản như là nhà chuyên nghiệp với độ chính xác cao. Kết luận Khi đã có công cụ trợ giúp không nên đánh số thủ công.VII. . Mặt khác khi gán thủ công qua thời gian các số gán bị thay đổi làm ta không kiểm soát được các số này mỗi khi sửa lại. gán số trự tiếp dẫn đến nhiều sai sót và trùng số công thức gây ra mất tính chân thực của văn bản.18: Chỉ dẫn số theo nhãn Ctrl+ : -->\ref{} Ctrl+Alt+"+" --> \begin{} Ctrl+Alt+"-": ---> \end{} Tự động hoành thành nhãn.17: Chỉ dẫn số theo nhãn Hình VII.4. VII.5.4 Gán số công thức bằng nhãn 96 Hình VII. nhưng không phải chủ đề bài này ta sẽ đề cập trong bài Autocomplete (tự động điền đầy đủ).

tệp khi ta nhấn đúp vào đó nó sẽ mở ra: Danh sách hình Danh sách các môi trường VII.5.5 Liệt kê danh sách lệnh cấu trúc 97 VII.19: Lấy danh sách liệt kê Danh sách nhãn được lấy ra và có số dòng. khi nhấn đúp vào nó thì nhảy đến đúng vị trí đó.VII. Kẹp gấp Trong văn bản được chia thành các phần có nội dung được sắp xếp lôgic theo ý định của tác giả. Hai là kẹp gấp theo môi trường. danh sách chỉ dẫn chéo. danh sách nhãn. Liệt kê danh sách lệnh cấu trúc Trong cấu trúc văn bản LaTeX có một số danh sách ta cần quan tâm..6.. . danh sách hình. danh sách bảng.. Kẹp gấp có hai phần một là gấp các đoạn văn bản và các phần văn bản. Hình VII. Từ Menu: LaTeX-->References rồi chọn vào danh sách đó Hoặc nhấn vào các nút ở cửa sổ output. mỗi môi trường đều gấp lại thành từng dòng. danh sách môi trường. đó là mục lục. VieTeX thiết kế một chức năng liệt kê các danh sách này. VieTeX cung cấp công cụ kẹp gấp (Folding) để quản lí những khối văn bản có nội dung này.

Nội dung của một kẹp được gõ vào trong khoảng hai kí hiệu này. Nhưng trong các hệ soạn thảo thiết lập các kẹp gấp có khác đôi chút.20: Danh sách nhãn Hình VII. VII. Một kẹp gấp được đánh dấu bằng một biểu tượng bắt đầu dấu + và dấu -. VII.6 Kẹp gấp 98 Hình VII.6. Thường trong LaTeX có các cấu trúc nên thiết lập cặp gấp rất thuận tiện. không chồng chéo và có thứ bậc hữu hạn. Một kẹp gấp tạo ra đầu .1.25.VII.24.23. Khái niệm về kẹp gấp (Folding) Kẹp gấp là một công cụ hiện đại của một chương trình soạn thảo văn bản hoặc các mã nguồn khác. kết thúc bởi kí hiệu một dấu o tròn và dấu trắng như hình VII.21: Danh sách nhãn VII. Giống hệt như kẹp (Folder) quản lí thư mục tập tin trong máy tính.

Các loại kẹp gấp 1. VieTeX có các kẹp gấp mặc định sau đây bắt đầu từ các lệnh: \part . VII.6.23: Đóng các kẹp gấp tiên được gọi kẹp bậc 1.6 Kẹp gấp 99 Hình VII.. . trong một kẹp gấp lại tạo ra một kẹp gấp khác gọi là kẹp bậc 2..2.22: Danh sách môi trường Hình VII.VII.

VII. Một kẹp liên quan đến dấu chú thích là bắt đầu bằng %%< và kết thúc là %%> kết hợp kí hiệu mở đóng kẹp gấp để được các kẹp gấp như ý muốn và đẹp như (Hình VII. Mục đích của các loại kẹp gấp này thu gọn một tài liệu như là một nội dung bài viết (Hình VII. Phải có từ hai dòng chú thích thì mới tự động thiết lập kẹp này. Một loại kẹp gấp đặc biệt khối các dòng bắt đầu từ kí hiệu % chú thích cho văn bản. \subsubsubsection \paragraph \overlays \slide Các lệnh này thiết lập kẹp gấp bậc 2 cũng không có lệnh kết thúc kẹp gấp. 2. . Kết thúc kẹp gập là một dòng trắng hoặc gặp lại chính nó.6 Kẹp gấp \chapter \section \subsection \subsubsection \appendix 100 Các lệnh này luôn luôn thiết lập kẹp gấp bậc 1 và chứa các kẹp gấp khác.24: Kẹp gấp chú thích Vì loại kẹp gấp này không ảnh hưởng gì đến biên dịch nên có thể tạo ra các khối theo ý muốn bằng cách thêm %%< hoặc %%> vào để kết thúc kệp gấp theo ý mình.24) Hình VII.23).

bất cứ môi trường cũng là một kẹp gấp để ta bấm vào đầu nó nó sẽ gấp lại. 3.3. Block --> Fold All (Ctrl+F2) gấp tất cả các kẹp gấp lại 3.25) Hình VII. VII. Option --> Fold Margin Mở và đóng lề có đánh dấu kẹp gấp. Khuôn dạng Article. Các phím tắt và cài đặt Cụ thể như (Hình VII. Để kiểm soát được văn bản một cách sáng sủa ta nên gõ LaTeX có cấu trúc môi trường để tự động thiết lập kẹp gấp các chi tiết.25: Mở kẹp gấp 4. VII.VII. Trong VieTeX cung cấp các phím gõ tắt để mở một kẹp gấp hoặc đóng chúng lại.27) 1.6. Block --> Expand All (Alt+F2) mở tất cả các kẹp gấp lại . Có một kẹp gấp môi trường như hình ở trên. Một loạt các kẹp gấp có cấu trúc Mở một kẹp gấp trong bất cứ kẹp gấp nào..6 Kẹp gấp 101 Nếu ta thấy một kẹp gấp không phải loại 1 thì có thể thêm kí hiệu kết thúc %%> không ảnh hưởng gì văn bản LaTeX. Với các kẹp gấp liên tiếp hoặc liền nhau là nổi bật ý và nội dung văn bản.4. . Còn kết thúc phải có tương ứng: (Hình VII. Cách sử dụng Dùng kẹp gấp cho một danh sách. report. Vì khi soạn thảo ta có thể chỉ mở phần kẹp cần soạn thôi. một khối cấu trúc văn bản là cách nên làm. được thực hiện trên một tệp thì như hình dưới đây cho ta nội dung văn bản..6. 2. Ngược lại dự án có nhiều tệp thì mỗi tệp 1 chương làm cho chương văn bản đó rõ ràng hơn.

26: Mở kẹp gấp Hình VII.6 Kẹp gấp 102 Hình VII. Block --> Expand Current Group (Ctrl+Alt+P) mở tất cả các kẹp gấp lại . Block --> Fold Current Group (Ctrl+Alt+N) gấp tất cả các kẹp gấp lại 5.27: Phím tắt kẹp gấp 4.VII.

Muốn mở nó thì dùng chuột trái nhấn vào dấu cộng lại mở ra.28: Kẹp gấp ẩn Cách thực hiện như sau: (có 3 cách làm kẹp gấp) Hình VII.29: Kẹp gấp vùng bôi đen 1.28) Hình VII.6. Tương tự Gấp từ đầu tếp đến chỗ con trỏ nhấp nháy. .6. 2.VII.5.7 thiết kế thêm kẹp gấp dấu dòng (Hình VII. mà làm nhiều lần đều được như gấp các trang sách vậy.6. Muốn gấp một vùng nào đó ta bôi đen các dòng đó rồi Mark-->Hide-->by selection Area cho kết quả (Hình VII. Kết luận Khi khéo sử dụng kẹp gấp cho ta một cách nhẹ nhàng hình dung về văn bản cần gõ vào.30) 3. Mark-->Hide-->to current line bạn thấy tôi gấp 2 lần (Hình VII. Tương tự ta gấp giữa hai dòng đánh dấu Mark-->Hide-->by between mark lines VII.6 Kẹp gấp 103 VII. Kẹp gấp đặc biệt Từ VieTeX 2.29) Bạn thấy có dấu cộng và dấu kết thúc số dòng từ 107 đến 114 đã gấp lại. Ta cố gắng dùng các từ khóa và môi trường chuẩn để soạn LaTeX. Có định nghĩa lại cũng nên dùng trong cấu trúc \makeatletter và \makeatother.

30: Kẹp gấp đến dòng con trỏ .6 Kẹp gấp 104 Hình VII.VII.

. . . . . . . . . . • Greek letters Các ký hiệu Hi Lạp mặc định mầu tím đen. . . Đánh dấu văn bản . . . . . Tô màu theo lựa chọn . . . . . . . . . . . Tôi nghiên cứu rất kỹ cách tô màu này và chọn mặc định một cách sáng sủa nhất (hình VIII. . . . còn không biết môi trường đó là mẫu xanh thẫm. .2.. . .3.4. . . . . . . 105 106 106 107 107 107 108 VIII. . . . VIII. . . Tô màu đánh dấu . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. . . .3. . .. .1) Mỗi một đối tượng được tô một mầu khác nhau. . . Tô màu các từ tìm kiếm . .. . Những cách tô màu đó bạn có thể thay đổi trong Menu: Option->Configuration->Edit Style Trong đó phần Common Style và VieTeX. . . và các dấu móc cũng được tô màu này để phân biêtx rõ là mầu đỏ. . . . • Known command Mặc định màu tím nhạt cho các lệnh LaTeX đã có trong danh sách.1.¼ ¹ Chương VIII ¹ ¹ ¹ TÔ MÀU VÀ ĐÁNH DẤU VĂN BẢN ¹ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¸ ¾ VIII. . .2. .}. . . .2. . • Math Operators Các lệnh toán tử mầu tím sẫm. . . .TeX có thể đặt lại. . . • Font Command Những lệnh về phông như \textit{. . . Tô mầu cho văn bản soạn thảo Tô màu các lệnh TeX hoặc môi trường và mode toán đã có trong bất cứ chương trình nào. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tô mầu cho văn bản soạn thảo . VIII. . . . . Lấy các lệnh tô màu cho LaTeX . . VIII. . . . VIII. . nhưng bạn phải chọn vào Menu:Option-->Known TeX Dictionary .1. • Environment TeX Tên các môi trường mầu nón chuối như enumerate. . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Environment Math Tên môi trường toán mầu hồng như equation. .2. . . VIII. . . .. .1. . . . . . . .2. . . . .. . . . . . .. . . . . . . align. . . . . . . . Tô màu khi gõ ký tự mới . ..

....$ được tô mầu hồng và bạn có phím tắt [Ctrl]+E để tạm thời bổ đi hoặc kích hoạt lại.1.2 Tô màu đánh dấu 106 Hình VIII. nếu không cần ta xóa màu đó đi.1: Đặt lại mầu cho văn bản soạn thảo • Math ModeMôi trường trong $. Có thể thực hiện trong giao diện tìm kiếm với nút [Mark All] • Menu: Mark ->Clear Mark All Finding . VIII.2...VIII.. • Fold Tô mầu cho vệt cặp gấp. • . VIII. và một số ký tự khác các bạn thử sẽ thấy. • Comment Tất cả chưa sau % được tô mầu nõn chuối nhạt.2. Tô màu đánh dấu Phiên bản này thiết kế thêm 3 bút tô màu để ta thực hiện chủ động. Tô màu các từ tìm kiếm Từ đã tìm kiếm rồi hoặc chọn (bôi đen) từ cần tìm đánh dấu rồi sau đó • Menu: Mark -> Mark All Finding Tất cả từ tìm được tô màu hồng.

chế độ này là tùy chọn có thể dùng và không.3. bôi đen công thức và • Menu:Mark -> Mark selection Khối này có màu tím hơn để chỉ dõ đã đánh dấu. Menu:Mark -> Set Mark Modification Màu xanh nhẽ khi ta gõ mới học sửa các từ và cũng xóa các màu này đi được. Tô màu khi gõ ký tự mới Tự động tô màu khi gõ mới và sửa các từ. Tô màu theo lựa chọn Mục đích là đánh dấu các công thức hoặc khối văn bản cần nhớ rõ.2. Đánh dấu văn bản 1. VIII. Khi đưa con trỏ vào lề có số dòng rồi nhất chuột trái dòng đó được đánh dấu.2. Phiên bản này khi đánh dấu dòng thì dòng đó được đổi màu cho đến khi bấm lại tại dòng đó để xóa đánh dấu dòng liên quan đến tìm kiếm và khỏa hai dòng để biên dịch Menu:Execute -> Compile by Mark lines hoặc để dấu các dòng như Menu:Mark -> Hide lines -> Between Mark Lines .VIII. có thể thông qua Menu hoặc nhấn phím [F2].2: Tô màu trong giao diện tìm kiếm Xóa các từ hoặc nhóm từ có đánh dấu mầu tìm kiếm trên. VIII.3.3 Đánh dấu văn bản 107 Hình VIII. Xóa các dấu này bằng • Menu:Mark -> Clear Mark selection VIII.2.

3. giữa hai dòng đánh dấu và dấu dòng đến vị trí con trỏ. khi nhấn con trỏ vào đó nó lại mở ra. bất cứ chọn chức năng nào sau đây đều thông qua bẳng mầu: Chức năng LaTeX Colors Textcolor Rowcolor Columncolor Colours Colorbox Definecolor Fcolorbox Change Color Sử dụng Chọn màu trực quan Tô màu chữ Tô màu hàng trong bảng Tô mầu cột trong bảng Các loại màu Hộp tô màu Định nghĩa màu Hộp có khung tô màu Đổi màu thôi Bạn chọn lấy một màu để gắn vào ký hiệu hoặc ký tự . Trong VieTeX hộ trợ lấy tô mầu bằng giao diện trực giác.sty và cortbl. rất nhiều trường hợp ta phải lấy lại cái khối lựa chọn như vậy nhiều lần. Khi ta đặt con trỏ ở vị trí nào thì sẽ gấp văn bản đến dòng đó như Folding vậy. Kỳ này đánh dấu vị trí con trỏ được thiết kế nhằm trở lại đó khi đã rời xa: Menu:Mark->Memorize Console Position .4 Lấy các lệnh tô màu cho LaTeX 108 2. Menu:Mark->Return Console Position 4.sty. Đánh dấu phần bắt đầu lựa chọn và chọn đến vị trí con trỏ Menu:Mark->Select from Console Mark Tô mầu từ vị trí đánh dấu đến vị trí con trỏ mới Menu:Mark->Coulor from Console Mark 5. Menu:Mark -> Hide lines -> To Current Lines Là chức năng sử dụng hay nhất.Có thể đã chuyển qua tệp khác rồi nhưng vẫn trở về chỗ cũ được. Phiên bản này có chức năng dấu dòng theo các dòng lựa chọn. nhưng khi trở về vị trí đó dấu lựa chọn lại nổi lên như cũ khi ta dời đi. Như vậy giống cuốn sách gập nhiều trang liền nhau. Lấy các lệnh tô màu cho LaTeX Tô màu trong LaTeX phải dùng gói lệnh color.VIII.4. Đánh dấu khối lựa chọn cũng tương tự như trên. Bạn phải biết cách dùng khi đọc cách sử dụng gói lệnh này. Mark->Memorize Selection VIII. với dấu + và > sát nhau. Nếu ta lùi về cuối văn bản chút nữa và lại làm chức năng này thì văn bản sẽ gập lại có dấu như trên sát lần trước.

VIII.0.0. .0}{\bf MẦU NỀN ĐƯỢC TÔ} MẦU NỀN ĐƯỢC TÔ Ngoài ra còn tô hàng.0.3: Tô màu trong giao diện tìm kiếm Các lệnh này có thể lấy từ Menu: LaTeX-->color hoặc thanh đứng như hình trên.50.1.50}{\bf TÔ MÀU VÀ ĐÁNH DẤU VĂN BẢN} TÔ MÀU VÀ ĐÁNH DẤU VĂN BẢN Trên thanh thứ 2 công cụ có nút tô màu nên như \colorbox[rgb]{0.0.4 Lấy các lệnh tô màu cho LaTeX 109 Hình VIII.0. tô cột bảng các bạn tham khảo gói lệnh sẽ rõ.50. Ví dụ lấy ra tô màu chữ \textcolor[rgb]{1.

. . . . . . . .. Lấy bảng bằng giao diện . Đưa hình vào văn bản IX. . .3. . . . . . . . . chỉ có thể dịch thẳng ra PDF nhờ PdfLaTeX. Nhập hình bằng giao diện .1. .2. . IX. .2. . . . . . Chú ý các đôi của tệp hình có dạng eps. . . .¼ ¹ Chương IX ¹ ¹ ¹ HÌNH VÀ BẢNG ¹ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¸ ¾ IX. . . .1. Đưa hình vào văn bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nhập hình . . . . . . . . . . . . . . . .1.1. . Các chương trình vẽ hình . . . . . IX. . .sty hoặc graphicx. . .sty. . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Bảng với hàng và cột . . . . . . .1. Để thuận tiện và không mất công người dùng tự làm hoặc sử dụng lại nhiều lần đưa hình vào đã có: Menu: Graphics trong đó có mẫu sẵn như Chức năng Graphics Wizard Figure One Figure Two Figures Subfigure Side Figure Figure and Tabular Sử dụng nhập hình qua giao diện Một hình Hai hình ngang hàng khi đánh số Hai hình đánh số theo a) và b) Hình bên cạnh văn bản Hình bên cạnh bảng . . . Tôi đã chọn lọc các khối lệnh hay sử dụng thành chức năng. .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 110 112 114 114 116 117 IX. . . . . . . . . . . .1. . . Nhập hình Muốn sử dụng hình phải đưa vào đầu văn bản gói lệnh graphics. . .2. . . . . pif. . . . . . . . bmp thì dịch ra kết quả DVI. Hình và bảng được đưa vào văn bản bằng lệnh có cấu trúc cơ bản. . . . . . .. . . . . . IX. . .. . .1. . . . Nhập bảng vào văn bản . . . . . . . . . . .2. còn đuôi là jpg. . IX. . . . . . IX. . . . . . pdf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bạn đọc tài liệu về gói lệnh sẽ hiểu hơn. . .

2. Đưa vào Hai hình hoặc bảng cạnh nhau Menu: Graphics-->two figures \begin{figure}[!ht] \begin{minipage}[b]{0.width=3cm]{*.eps} \caption{}\label{fig:*2} \end{minipage} \end{figure} Cấu trúc này không cần dùng gói lệnh nào nữa và hai ảnh cân nhau.4\textwidth} \centering \includegraphics[height=2cm.5\textwidth} \centering \includegraphics[width=0.width=3cm]{*.4\textwidth} \centering \includegraphics[height=2cm. 3.1 Đưa hình vào văn bản Vertical figure Sideways Turn Rotate Hình quay đứng theo trang Quang hình dọc theo trang Quay ngược hình Quay một góc hình 111 1.eps} \caption{*} \label{fig:*} .width=3cm]{*.8\textwidth]{*.eps} \caption{}\label{fig:} \end{figure} Các bạn điền thông số cần thiết vào. Đưa vào một hình và bên cạnh là bảng minh họa hoặc lời bình luận không cần bảng dùng \begin{figure}[htb] \begin{minipage}[b]{0.IX. Đưa vào một hình Menu: Graphics-->one figure cho ta \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[height=2cm.eps} \caption{}\label{fig:*1} \end{minipage} \hfill \begin{minipage}[b]{0.

IX. Chú ý: 1. Chức năng Menu:Graphics-->Figure Items liệt kê rất nhiều lệnh liên quan tới bảng ở cưa số dưới và bạn có thể lấy vào bằng cách nhấn đúp tại đó. Nhập hình bằng giao diện Menu:Graphics-->Wizard Figure A.5\textwidth} \centering \begin{tabular}{|c|c|} \hline &&\\ \end{tabular} \tabcaption{*}%Trong Figure Items \label{table:*} \end{minipage} \end{figure} 112 Các chức năng khác tương tự đưa kiểu hình khác nhau vào tài liệu. . Nếu hình không ở cùng thư mục với tệp TeX thì chọn Full Path. 2. Nhập các thông số của hình như có đưa cả đường dẫn vào không.1 Đưa hình vào văn bản \end{minipage} \begin{minipage}[b]{0. chiều dài rộng của hình. B.IX.. Chọn keepaspectratio thì gán chiều dài và rộng là tương đối.. . Ta có thể xem hình trước bằng cách biên dịch hoặc nguyên bản. mọi thông số là khung của hình các bạnn tham khảo gói lệnh. Bạn có thể thay đổi độ cao và rộng của hình rồi biên dịch xem trước cho đến thích hợp thì thôi.1.2.

1: Giao diện nhập thông số một hình Hình IX.IX.1 Đưa hình vào văn bản 113 Hình IX.2: Xem trước hình được đưa vào .

Nhập bảng vào văn bản IX. Nhập một số định dạng hình đặc biệt có trong Menu:Graphics-->Insert Tables A.IX.2.1. Một bảng Menu:Graphics-->Insert Tables-->one table \begin{table}[!ht] \centering \renewcommand{\arraystretch}{1.2. Bảng với hàng và cột 1.height=4cm] {C:/vietex/template/luanan/luananmau/winshell.eps} \caption{Vidu} \label{fig:ww} \end{figure} 114 IX. Cuối cùng nhất OK đưa lệnh TeX vào văn bản như \begin{figure}[htbp] \centering \includegraphics[keepaspectratio=true.width=8cm.2 Nhập bảng vào văn bản C. Bảng nhập hàng và cột như phần trước đã nói gõ số hàng và cột: Menu:Graphics-->Tabular \begin{tabular}{| l | l | l | l | l |} *&*&*&*&*\\ *&*&*&*&*\\ *&*&*&*&*\\ *&*&*&*&*\\ \end{tabular} 2.25} \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} \hline & & & & \\ \hline & & & &\\ \hline \end{tabular} \caption{*}\label{tab:*} \end{table} .

Tương tự hai bảng ngang hàng Menu:Graphics-->Insert Tables-->two tables \begin{table}[!ht] %\usepackage{subfigure} \centering \subtable[ct1]{ \begin{tabular}{|l|l|l|l|} *&*&*&*\\ \end{tabular} \label{tab:*1}} \hspace{1cm} \subtable[ct2]{ \begin{tabular}{|l|l|l|l|} *&*&*&*\\ \end{tabular} \label{tab:*2}} \caption{ct}\label{tab:*} \end{table} Phải dùng gói lệnh \usepackage{subfigure} C.2 Nhập bảng vào văn bản 115 B.3: Các chi tiết bảng có thể lấy vào . Rất nhiều chi tiết liên quan tới hình ở Graphics-->Insert Tables-->Tabular Items Hình IX.IX.

2. Kết quả được lấy vào .5: Xem trước khung bảng 3. 2. Với giao diện ta nhập các thông số thích hợp Hình IX.2 Nhập bảng vào văn bản 116 IX.IX.2. Bạn có thể xem khung bảng Hình IX.4: Các chi tiết bảng có thể nhập vào Chú ý: Chọn [In online] thì không có môi trường table và chú thích bảng. Lấy bảng bằng giao diện 1.

phiên bản 4. VieTeX đã hỗ trợ tô màu lệnh.jp/sub1.. Chương trình WinTpic vẽ hình đơn giản và cho ra tập TeX để đưa vào. biên dịch.6: Xem trước khung bảng Nhập dữ liệu bảng vào các ô *. liệt kê tập lệnh. Chương trình MetaPost và MetaFont cũng được hỗ trợ tôi đa khi soạn lệnh vẽ hình và danh sách lệnh.IX.3 Các chương trình vẽ hình 117 Hình IX.5 là mới nhất. IX. phiên bản 1..net/ 3. Mỗi chương trình có cái dễ và khó phải xem riêng từng mục. 1. Các chương trình vẽ hình Vẽ hình bằng phần mềm hoặc bằng một ngôn ngữ mô tả rồi đưa vào văn bản có khá nhiều khả năng..10 mới nhất http://aogaeru-lab.html 2.3. 4.coocan. ở đây tôi chỉ liệt kê chưa hướng dẫn.sourceforge..my. . biên dịch ra hình rồi đưa vào. http://tpx. Chương trình TpX chương trình khá tốt và vẽ được nhiều hình hơn. Vã hình băng Asymptote lập trình theo ngôn ngữ như TeX.

. . . . . Định dạng kích thước trang Chương trình psresize.1. Nghĩa là các tệp TeX biên dịch qua tệp DVI và tệp DVI chuyển qua PS mới dùng được các chương trình này còn các tệp PDF thì đã có các chương trình PDF chuyên dụng sử lý. Gép nối chương trình cho sản phẩm tốt . . .1.¼ ¹ Chương X ¹ ¹ ¹ CÔNG CỤ ĐỊNH DANG ĐẦU RA ¹ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¸ ¾ X. . . Các chương trình định dạng đầu ra Rất tiếc đầu ra chỉ dùng cho các tệp có đôi PS. . . . . Các thuộc tinhd để định dạng tốt.1. . X. . . . . . . . . . . 118 118 119 120 120 121 121 X. Chuyển trang in hai mặt để đóng sách . . . X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. . . . . . . . . . .5. . . X. . . . . . . . . . . . . Định dạng kích thước trang . . . . . . . . . . . . .exe được cụ thể hóa giao diện . được lấy theo các duyệt mở máy tính. . . . . . . . . . . X. . X.2. .1. . . Tệp kết quả ra được gán thêm tên có phần ý nghĩa định dạng. . . Menu: Users-->Format PS Files Có 4 chương trình định dạng với mục đích khác nhau nhưng đều có tính chất chung: 1. . . . . . . . . . . 3.1. . .4. Định dạng tóm tắt . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . .1. Các chương trình định dạng đầu ra . . . .1. . . . . . . Chọn một số trang lấy ra . .2. . . .1. . . . Tệp định dạng đưa vào. . . Xem thử tệp ra hoặc là PS hoặc là PDF. . . . .1. 4. . . X. . Chương trình gép trang . . . . 2. . . . . . . . . . . .3. . . .

exe được cụ thể hóa giao diện Hình X.1.X.1 Các chương trình định dạng đầu ra 119 Hình X.2. Chuyển trang in hai mặt để đóng sách Chương trình psbook.2: Chuyển trang để đóng sách .1: Định dạng kích thước trang X.

exe được cụ thể hóa giao diện Hình X.3: Lấy một số trang X. Chọn một số trang lấy ra Chương trình psselect.1.X.4: Gép trang trong tệp . Chương trình gép trang Chương trình psnup.1 Các chương trình định dạng đầu ra 120 X.exe được cụ thể hóa giao diện Hình X.1.4.3.

X.5: Gép trang trong tệp Đây là mẫu làm sách khổ nhỏ khi ta biên dịch khích thước a5 rồi gép 2 trang vào a4.X. Gép nối chương trình cho sản phẩm tốt Hình X.5.6: Biên dịch và chuyển đổi tệp văn bản bình thường Quy trình sau đây sẽ làm được cuốn sách tóm tắt từ nội dung trong văn bản .2 Gép nối chương trình cho sản phẩm tốt 121 X.1.exe được cụ thể hóa giao diện Hình X.2. Chú ý sửa lệnh 3cm có thể chỉ hai thôi. Định dạng tóm tắt Chương trình psnup.

Dịch văn bản khổ a4 bình thường.X. Chuyển qua tệp PS. in hai mặt và đóng gáy. chú ý lệnh \hoffset=-2cm để sau này gép trang cho đẹp. 2.6.8: Chuyển hai trang vào một trang và đồng thời thu nhỏ .2 Gép nối chương trình cho sản phẩm tốt 122 khổ a4 thu hẹp và gép lại.7: Chuyển trang để đóng gáy sách 3. Sau đó chuyển 2 trang vào 1 trang nằm ngang theo psnup Hình X. Chạy qua psbook để chuyển trang cho việc đóng gáy sách: Hình X. Hình X. Tiến hành theo các bước: 1.

2 Gép nối chương trình cho sản phẩm tốt 123 4.X. bạn phải thử và mạnh dạn đưa ra tổ hợp.9: Kết quả in 2 mặt sẽ đống thành sách Có rất nhiều kết hợp các chương trình này để định dạng văn bản. Kết quả cho ra đến tệp PDF và ta có thể in 2 mặt và đóng thành sách liền gáy Hình X. .

. . XI. . . . .3. . . . . . . . . . . . "sản suất". . . .2. "xản xuất". .2. VieTeX chỉ cung cấp cách kiểm tra chính tả đơn giản là so với kho các từ của tiếng Anh và tiếng Việt có đúng không? còn nghĩa của chúng thì không kiểm soát. .2. . . Từ điển phông và gói lệnh tiếng Việt dùng Unicode . . . . .1. XI. . . . . Cơ sở dữ liệu cho tài liệu tham khảo . . . . . . . . . ví dụ nếu nói ngọng đánh từ vào vẫn đúng nhưng lại sai như "sản xuất". . . . . . . . Cơ sở dữ liệu cho tài liệu tham khảo VieTeX kiểm tra chính tả chỉ so sánh các từ trong văn bản với kho từ đã có sẵn. . . . . . . . . . .1. . XI.1. . . . . . . . . . . . Kiểm tra chính tả . . . . . . . .1. . . . . . . .4. . .1. . . .2. . . . 124 124 124 125 127 128 128 129 130 132 XI. . XI. .1. . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . XI. . . . . . . . . Một số danh sách từ điển lệnh và macro . . XI.1. . . . . . . XI. . . . . . . . Sử dụng kiểm tra chính tả . . . . . . . . .2. . . .. . . . . . . . . Kiểm tra chính tả XI. . . . . . . . Đây là chủ đề khó trong tin học vì nếu bao gồm ngữ nghĩa và viết chính tả thì rất khó.2. . . . . . . . . . . . . Từ điển các lệnh đã biết . XI.2. .4.3. Giới thiệu . . . . . . . . . Các loại từ điển khác . . Phông tiếng Nga và các gõ trên bàn phím Latin . . . Cài đặt và sử dụng . . Vì vậy người làm văn bản phải kiểm soát nghĩa của từ. XI. . . . . . . .¼ ¹ Chương XI ¹ ¹ ¹ KIỂM TRA CHÍNH TẢ VÀ DANH ¹ ¹ SÁCH LỆNH ¹ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¸ ¾ XI. . . . .1. . . . . . Giới thiệu Kiểm tra chính tả trong một chương trình soạn thảo không thể thiếu. . . . . . Nhược . . . . XI. . .1. . .. . . . . . . . . . . . . . .1.2. . . . . . Như vậy nhiều từ vẫn đúng có trong kho từ điển nhưng ngữ nghĩa trong câu có thể sai.

XI. 3. Tiếng Việt cũng có hai tệp dữ liệu tương ứng với phông unicode là unicodeuser. Bộ từ điển tiếng Anh lấy từ địa chỉ: http://lingucomponent.org/ http://wiki.dic 2.1: Gọi dữ liệu từ điển vào 1.3.1.dic vào để kiểm tra.lst Tất cả các tệp nói ở phần trên đều chứa trong thư mục c:\vietex\dic. Các chữ có chữ cái hoa đầu tiên không cần thêm vào từ điển người dùng. Tôi đã thay đổi thích hợp để kết hợp kiểm tra cả chính tả cả tiếng Anh và tiếng Việt một cách hoàn hảo. Cụ thể nếu ai dùng văn bản theo phông TCVN thì hãy gọi từ điển tcvnus. Cài đặt và sử dụng Hình XI. Còn mặc định dùng phông Unicode dùng từ điển en_US.openoffice.org/wiki/Dictionaries Bạn có thể lấy phiên bản mới nhất về dùng. XI.openoffice.lst và phông theo TCVN là tcvnuser. Trên thanh công cụ có nút ABC nhấn xuống là trong chế độ kiểm tra chính .services. 1.1 Kiểm tra chính tả 125 điểm này người dùng cần chú ý không chủ quan dựa vào từ điển. Kiểm tra chính tả VieTeX chỉ mạnh với viết từ mà tiếng Anh hoặc tiếng Việt không có thì báo sai và tự động gạch chân màu đỏ.

XI. chọn vào tên từ điển cần gọi vào để kiểm tra. chú ý bạn đang soạn trên mã nào. nhưng không ghi nhớ lại đến lần sau soạn thảo Menu: Option-->English Dictionary và Menu: Option-->Vietnamese Dictionary . còn ngược lại thì không.1). chương trình sẽ nhớ cài đặt. Chọn ở khung Types of Dictionary + Có thể chọn từ điển tiếng Anh trước.2: Kiểm tra từ điển đã vào chưa 4. Điều kiện để bắt đầu kiểm tra chính tả là phải gọi từ điển tiếng Anh vào. 3. 2. Nhấn vào nút [unload] từ điển được xóa khỏi bộ nhớ. Có thể mở từ điển bằng Menu. Hình XI. + Hoàn toàn tương tự cài đặt từ điển tiếng Việt.1 Kiểm tra chính tả 126 tả. Để gọi từ điển vào hoặc bỏ các loại từ điển đi ta có thể gọi từ menu: Menu: Option --> configuration hoặc nhấn vào nút thanh công cụ bên cạnh nút ABC trên (Hình XI. có thể chỉ làm một lần. Ta có thể kiểm tra từ điển xem nó có trong bộ nhớ không bằng cách vào users --> Memory content như hình: Hình XI. Nhấn vào nút [load] từ điển được gọi vào bộ nhớ. Khi chọn vào [v] Load on Start Lần sau chạy lại chương trình từ điển tự động được gọi vào ngay.1. Các phiên bản trước đây bị lỗi khi mở lại không gọi được từ điển tiếng Việt. Tôi đã tìm hiểu về vấn đề từ điển này và thấy rất hứng thú phát triển từ điển tiếng Việt thông minh hơn nữa.

Cũng có thể thêm vào thư viện người dùng bằng cách: 1. Hình XI.4: Kiểm tra chính tả tự động Các lệnh LaTeX được kiểm tra theo tiếng Anh không tính gách chéo phía trước. từ ngắn nhất . Hình trên cho ta lựa chọn loại kí tự latin hay không. Những tên gói lệnh. Chọn từ cần đưa vào. Bấm phím phải chuột ra menu tương tác như hình dưới đây. hoặc những lệnh không đúng tiếng Anh được tô đỏ.4.3: Mở từ điển trên Menu XI.XI. Sử dụng kiểm tra chính tả Khi đã gọi được từ điển vào thì chương trình lập tức kiểm tra ngay.1. 3.1 Kiểm tra chính tả 127 Hình XI. các chữ sai được tô đỏ và gạch dưới. Ta có thể lựa chọn kiểm tra chính tả tức thì. cũng có thể lấy đó làm đấu lệnh định nghĩa. Chọn Add word to VieTeX dictionary. 2. Trong khi gõ vào cũng kiểm tra ngay và đỏ lên cho đến khi đúng thì thôi hoặc các từ lạ như hình. nhất là các lệnh được ta định nghĩa.

2.1. ví dụ như Menu: Help-->Known Command Danh sách này dài thường được liệt kê bên cửa sổ dự án. Kiểm tra một từ cũng tương tự nhưng chọn vào [spell check] XI. nên có thể lấy danh sách này bằng cách nhấn phím phải chuột vào nút [listing] sẽ ra menu tương tác các danh sách này. Từ điển các lệnh đã biết 1... .2 Một số danh sách từ điển lệnh và macro 128 Hình XI. Để xem từ điển các từ đã biết Menu: Help-->Known Command Từ điển này dùng tô màu hơi tím theo mặc định.2. Một số danh sách từ điển lệnh và macro Những danh sách này nhằm mục đích tra cứu và thao tác gõ tắt được bố trí trong Menu: Help. 4. XI.5: Thêm từ vào từ điển gồm 2 kí tự. có thể đặt lại màu. Những từ nằm trong từ điển này được kiểm tra nếu có sẽ tô màu hơi tím.XI. còn các .

XI.2 Một số danh sách từ điển lệnh và macro

129

lệnh không nằm trong từ điển này là màu xanh thẫm. Ví dụ như lệnh ở các gói lệnh đều xanh thẫm. Đã cài sẵn hơn 600 lệnh biết rồi. 2. Để đổi màu các lệnh đã biết ta phải chọn Menu: Option-->Known TeX Dictionary 3. Ta có thể thêm vào từ điển này giống như thêm từ vào từ điển tiếng Việt, chọn lệnh (bôi đen) rồi nhấn phím phải chuôtn như hình XI.5. Sau đó chọn Add to Known Command. 4. Ứng dụng từ điển khi gõ một lệnh quen ví dụ như \alpha mà không đổi màu theo màu từ điển có nghĩa là lệnh sai vì lệnh này đã có trong từ điển rồi. Hầu hết các lệnh bạn dùng đã có trong từ điển. Chỉ có lệnh bạn tự định nghĩa và ở gói lệnh thì mới màu xanh.

XI.2.2. Từ điển phông và gói lệnh tiếng Việt dùng Unicode
1. Khi các bạn nạp gói lệnh vntex của Hàn Thế Thành thì có những phông cơ bản và dùng được một số gói lệnh. Để tra cứu và thử dùng các loại phông này tôi làm danh sách lấy ra để dùng Menu: Help-->Vietnam Fonts

Hình XI.6: Từ điển phông tiếng Việt

XI.2 Một số danh sách từ điển lệnh và macro 2. Bạn nháy đúp để lấy lệnh định nghĩa hoặc gói lệnh vào dùng. 3. Một số gói lệnh có phông rất đẹp bạn lấy vào để thử sẽ rất hứng thú.

130

XI.2.3. Phông tiếng Nga và các gõ trên bàn phím Latin
1. VieTeX dùng mạnh về mã Unicode, về nguyên tắc với gói lệnh và môi trường tiếng Nga ta có thể chạy chung được với tiếng Việt. Nhưng người dùng không chuyên về vấn đề này, mặt khác bàn phím lại là Latin nên từ xưa tôi đã lập ra gói lệnh tạm thời với phông không phải Unicode có sẵn trong MikTeX và dùng chung với các ngôn ngữ khác nhau bằng cách định nghĩa lệnh phông. Sau đây là hướng dẫn cụ thể. 2. Khi nạp MiKTeX là ta đã có các phông và ta có thể định nghĩa và dùng nó Menu: Help-->Russian Fonts and Keys Macro ở phần đầu văn bản \input cyracc.def \font\tencyr=wncyr10 \def\cyr{\tencyr\cyracc} Đặt phông Roman \font\wncyr= wncyr10 \font\wncyra= wncyr9 \font\wncyrb= wncyr8 \font\wncyrc= wncyr7 \font\wncyrd= wncyr6 \font\wncyre= wncyr5 Phông đậm \font\wncyb= wncyb10 \font\wncyba= wncyb9 \font\wncybb= wncyb8 \font\wncybc= wncyb7 \font\wncybd= wncyb6 \font\wncybe= wncyb5 Phông nghiêng \font\wncyi= wncyb10 \font\wncyia= wncyb9 \font\wncyib= wncyb8

XI.2 Một số danh sách từ điển lệnh và macro \font\wncyic= wncyb7 \font\wncyid= wncyb6 \font\wncyie= wncyb5 Phông in hoa chữ nhỏ \font\wncysc= wncysc10 \font\wncyss= wncyss10 \font\wncyssa= wncyss8 \font\wncyssb= wncyss9 Loại phông trong MikTeX \font\wncy-iwonab= wncy-iwonab \font\wncy-iwonabi= wncy-iwonabi \font\wncy-iwonab= wncy-iwonacb \font\wncy-iwonab= wncy-iwonacbi 3. Gõ từ bàn phím tiếng Anh

131

Hình XI.7: Từ điển phông tiếng Nga

Các loại từ điển khác 1.} ở đầu và cuối khối bôi đen. Có thể tạm thời tắt bằng [Alt]+C. Chức năng này được hướng dẫn rồi bạn xem lại. Từ điển các lệnh viết Script Menu: Macro-->View Script Commands 6... Từ điển các gõ thêm vào ngoặc đối xứng Menu: Help-->View Autoclose Keys Chức năng này đã có hướng dẫn ở phần trước. Các phím gõ tắt này dựa trên cơ sở [Alt]+ với một số hoặc [Ctrl]+ một số: Menu: Help-->View Macro Keys Các macro này khi bôi đen các văn bản thì nó điền vào đầu và cuối khối đó ví dụ như dấu {.2 Một số danh sách từ điển lệnh và macro 132 XI. 2. Từ điển các Macro viết tắt.XI. 3.4. Từ điển các lệnh của Pstrick Menu: Graphics-->Pstrick Commands 5. Từ điển các lệnh của MetPost Menu: Graphics-->MetaPost Commands 4.2. Từ điển lệnh dùng cho XeLaTeX Menu: Tools-->View XeLaTeX Commands .

4. . . . . . .3. . . . . . Giới thiệu . . . . . . . .2. . . Các bước biên dịch . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII. . Soạn thảo tệp bib . . . . . . Các lỗi biên dịch có thể xảy ra . . . . . . . . . . . . . . . XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . .2. . .5. . . . . . . . . Để trích dẫn tài liệu trong LaTeX có môi trường. . XII. XII. .5. . . . . . . XII. . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . Cơ sở dữ liệu cho tài liệu tham khảo . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . .3. . . . . . . . Để làm một tài liệu hoàn chỉnh trong TeX có một công cụ rất tốt là dùng phần mềm Bibtex. . . . . . XII. . . . . . . . . . . . . . . . . XII. Giới thiệu Một văn bản bao giờ cũng có một số tài liệu tham khảo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . VieTeX quản lý tệp Bib và biên dịch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Một cuốn sách in ra phải có phần tham khảo các tài liệu khác. . . . . 133 134 136 136 138 141 141 142 142 142 143 143 144 145 147 XII. . . . Lấy từ khóa vào tài liệu . . . . . Loại dữ liệu và trường .6. . . . . . . . . . .4. nhất là một luận án tốt nghiệp hay luận án tiến sỹ thì làm danh sách tài liệu tham khảo cực kỳ quan trong. . . . . . . Thiết lập cơ sở dữ liệu . . . Sử dụng bibtex biên dịch . rất nhiều viết sách rõ ràng là chép của người khác mà không thấy liệt kê các sách tham khảo. . . . .3. .1. . . . . . .2. . . . XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . XII.¼ ¹ Chương XII ¹ ¹ ¹ Bibtex VỚI TÀI LIỆU THAM KHẢO ¹ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¸ ¾ XII. . . XII. . . . . . . . . . . .exe để chuyển đổi cơ sở dữ liệu sang môi trường LaTeX. . . . . . Tìm kiếm và xem tài liệu . .3. . . XII. . . . . . . . . . .1. . . . Tệp chính gọi các thư viện . . . . . . .1. . . . Lấy tài liệu vào . Chi tiết một số loại tài liệu . . . . . . . . . . . . . . . . XII. . .4. . . . . . XII. .4. . . . Kết luận . . . . . . . . . . XII. .1. . . . . . . .

Ta lấy ví dụ tất cả tài liệu tham khảo trong tệp vidu. 1. II. \bibitem{3} Ernest T.. MN. Hungar.bst [1] Soo-Key Foo. Như vậy là làm thủ công và có nhiều sai sót không định dạng được chuẩn của tài liệu. Sci. Khi sử dụng có các câu lệnh sau đây đưa vào vị trí muốn xuất hiện danh sách tham khảo: \bibliographystyle{plain} \thispagestyle{empty} \bibliography{vidu} Thường là ở cuối tài liệu. {\it Lattice Constructions}. Oszt. D. December 1990.bib. Lattice Constructions. Mat. K\"ozl. \bibitem{4} Ernest T. Moynahan. Fiz. expanded and revised edition. .. \bibitem{2} George A.. {\it General Lattice Theory}. Sau đây ta xét một số định dạng. 1968. Winnebago. University of Winnebago. December 1990. University of Winnebago. Moscow. XII. \bibitem{5} Ferenc R. Winnebago. PhD thesis. \end{thebibliography} Khi trích dẫn dùng từ khóa \cite{1}. MN. Richardson. 1982. van Nostrand. Moynahan. Một người làm khoa học chuyên nghiệp họ lập ra một cơ sở dữ liệu và khi cần thì dùng nó. Magyar Tud. 8:455–460. {\it Ideals and congruence relations in lattices}.XII. . Cơ sở dữ liệu cho tài liệu tham khảo Như vậy ta phải thiết lập một cơ sở dữ liệu chứa tất cả đầu đề của tài liệu tham khảo của ta. Mir. Menuhin. bắt buộc tài liệu có đuôi là *. Stone}. 1957. 1957. Princeton. Acta Math. 7:417–434. Acad.. Akad. PhD thesis.Tệp định dạng này thường có đuôi là *.bst trong MikTeX đã có sẵn.2 Cơ sở dữ liệu cho tài liệu tham khảo 134 \begin{thebibliography}{99} \bibitem{1} Soo-Key Foo. Lệnh \bibliographystyle{plain} lấy định dạng cách thức in ra theo chuẩn. {\it Universal Algebra}.bib. {\it On a problem of M. plain.2.

¨ 4. Moynahan. Moscow. amsplain. [Ric82] Ferenc R. On a problem of M. Soo-Key Foo. Acta Math. 7:417–434. Princeton. Ferenc R. Akad. 3.2 Cơ sở dữ liệu cho tài liệu tham khảo [2] George A. December 1990. Richardson. [Moy57a] Ernest T. Magyar Tud. Mir. Universal Algebra. On a problem of M. University of Winnebago. Hungar. Menuhin. 1957.. 8:455–460. expanded and revised edition. Ideals and congruence relations in lattices. Mat. Moscow. Mir. Akad. Định dạng là đánh số bằng từ khóa và các in nghiêng vẫn giống như trên. General Lattice Theory. 1982. MN. Fiz. December 1990. 1968. Ideals and congruence relations in lattices. Winnebago. . 1957. Acad. Moynahan. van Nostrand. Akad. Menuhin. alpha. Hungar. K¨ zl. Moynahan. van Nostrand. 8:455–460. o [4] Ernest T. George A. University of Winnebago. Moynahan. 1957.bst 1. Oszt. expanded and revised edition. Acta Math. Sci. Stone. Princeton. Fiz. Moscow. 1957. 7:417–434. Ideals and congruence relations in lattices. PhD thesis. On a problem of M. Oszt. Định dạng là đánh số và sách thì in nghiêng và tập chí thì in nghiêng tên tạp chí. Lattice Constructions. [Men68] George A.. Magyar Tud.Magyar Tud. 1968.bst [Foo90] Soo-Key Foo. General Lattice Theory. 5. Acad. Richardson. 1982. 2. Universal Algebra. o [Moy57b] Ernest T. 4. 8:455–460. van Nostrand. General Lattice Theory. II. Acta Math. 7:417–434. Richardson. Sci. Hungar. Moynahan. 135 [3] Ernest T. K¨ zl. Oszt.. Kozl. Stone. 1957. 1968. Universal Algebra. D. Winnebago. Fiz. Nếu trùng tên thì gạch dài tương tự. Ernest T.bst . 3. MN. Định dạng với các số tham khảo và tên tài liệu đều in nghiêng. [5] Ferenc R. 2. amsalpha. II. Mir. 1982. Lattice Constructions. Mat.XII. D.. expanded and revised edition. PhD thesis. D. Mat. 1957. Princeton. Stone. Sci. Menuhin.. Acad. II..

Moynahan. MN.. Mat. [3] Ernest T.~Van Nostrand}. Magyar Tud. Hungar. Acta Math. XII. . On a problem of M. 1982. General Lattice Theory. 1968. 6. 1968. [Men68] George A.XII.bst Giống như trên nhưng tên tạp chí in nghiên còn tên bài thì không. các tên tài liệu đều in nghiêng. Acad. textitIdeals and congruence relations in lattices. [2] George A. Kozl. 1957. Mat. Winnebago. II.3 Thiết lập cơ sở dữ liệu 136 [Foo90] Soo-Key Foo. Richardson. Princeton. 7:417–434. Richardson. van Nostrand. General Lattice Theory. MN. Universal Algebra. [5] Ferenc R. [Moy57a] Ernest T. Princeton. . December 1990. 7:417–434. Stone.3. Akad.. Menuhin. Akad. Universal Algebra.. On a problem of M. Winnebago. và các trường thích hợp như: @BOOK{gM68. Stone. 1957. Oszt. Sci. Acta Math. University of Winnebago. Menuhin}.1. Menuhin.bst [1] Soo-Key Foo. 1957. title = {Universal Algebra}. Moynahan. 1982. Kozl. D.bib ta phải gõ vào các tài liệu theo một định dạng chuẩn: Tên loại tài liệu: book. Magyar Tud. . publisher = {D. Mir. Fiz. expanded and revised edition. December 1990. Oszt. II. Moscow. Moynahan.3. University of Winnebago. ieeetr. 8:455–460. article. PhD thesis. siam. expanded and revised edition. Thiết lập cơ sở dữ liệu XII. 5. author = {George A. ¨ [Moy57b] Ernest T. Mir. textitIdeals and congruence relations in lattices.. Loại dữ liệu và trường Trong tệp vidu. Lattice Constructions. Moscow. Sci. 1957. PhD thesis. Định dạng đánh số và các tên tài liệu in nghiêng. D. [Ric82] Ferenc R. van Nostrand. Định dạng bằng nhãn các kí tự. Lattice Constructions.. ¨ [4] 8:455–460.. Acad. Fiz. Hungar.

Moynahan}. MISC Một phần không nằm trong bất cứ tiêu chuẩn nào ở trên (như thư tay) 10. INPROCEEDINGS Bài báo trong hội nghị với tiêu đề và tên tác giả 7. crossref. PHDTHESIS Luận án tiến sỹ 11. journal. publisher. chapter. INBOOK Một phần cuốn sách như một số chương. 12. pages = {455-460}. 9. title. year = {1957}. 5. Acad. key. Phần còn lại là các trường cho từng loại. } 137 Sau @ là tên loại tài liệu. INCOLLECTION Một phần cuốn sách với tiêu đề riêng và tác giả 6. Stone}}. UNPUBLISHED Nhưng trang chưa công bố. BOOK Cuốn sách với tác giả hoặc soạn giả hay nhà xuất bản. journal = {Acta Math. booktitle. 3. Các trường của các loại tài liệu trên có thể là address. institution. school. series. year = {1968}. MANUAL Tài liệu kỹ thuật 8. volume = {8}. Hungar. 2. nghĩa là có thể bỏ qua.3 Thiết lập cơ sở dữ liệu address = {Princeton}. title = {On a Problem of {M. Sci. language. .XII. trường đầu tiên là từ khóa để tham khảo với lệnh \cite: như ví dụ trên có \cite{gM68} và \cite{eM57}. pages. } @ARTICLE{eM57. author = {Ernest T. MASTERSTHESIS Luận án thạc sỹ. ARTICLE một bài báo trong tạp chí hoặc tập san. TECHREPORT Báo cáo kỹ thuật của một trường và một viện 13. BOOKLET Sách in nhưng không có nhà xuất bản. PROCEEDINGS Tuyển tập hội nghị. author. 4. month. khoảng trang không có tiêu đề. Thường có các loại tài liệu như sau: 1.}. mỗi lại có một số trường bắt buộc và một số không bắt buộc.

Stone. Stone. Sci. volume.2.XII. Hungar. title. Stone}}. howpublished. note Ví dụ: 1. Sci. Các lệnh của TeX cũng tuân thủ trong các dòng lệnh của trường như: author = {Kurt G{\"{o}}del}. Chi tiết một số loại tài liệu 1. language. number. author = {Ernest T. year. On a problem of M. Stone}}. Acta Math. ARTICLE Trường bắt buộc: author. no. author = {Ernest T. year = {1957}. Moynahan. Moynahan}. 138 Các trường không phân biệt hoa hoặc không nên ta có thể gõ chữ to nhỏ không ảnh hưởng. Sau mỗi trường đều phải có dấu . number = {5}. editor. để cách ra. Acad. type. Hungar. On a problem of M. journal = {Acta Math. Hungar. 2. volume = {8}. journal = {Acta Math. } @ARTICLE{eM57a.}. Acta Math. note. journal. pages = {455-460}. volume = {8}. title = {On a Problem of {M. Gõ vào @ARTICLE{eM57. Ernest T. 8 (1957). 455–460. organization.3. pages Trường tùy chọn: volume. Moynahan}. language = {English}. . Russian translation available. year = {1957}. Moynahan. Acad. Acad. XII. Ernest T. Acad.}. note = {Russian translation available}. Hungar. 5. 455–460 (English). Sci. year. pages = {455-460}. 8 (1957). title = {On a Problem of {M. Sci.3 Thiết lập cơ sở dữ liệu edition. number.

} 3. March 1968 (English). organization. vol. volume.~Van Nostrand". title = "Universal Algebra". D. publisher. publisher = "D. address = "Princeton". second ed. } @BOOK{gM68a. publisher = "D. D. note Ví dụ: 1. language Ví dụ: .. year Trường tùy chọn: edition. month = mar. month. Menuhin. booktitle. address = "Princeton". Universal algebra. address. series. Universal algebra. Menuhin". title. no Russian translation. 58. language = "English". title = "Universal Algebra".3 Thiết lập cơ sở dữ liệu } 139 2. Van Nostrand. edition = "Second". Menuhin". volume. year = 1968. note. publisher. Van Nostrand. University Series in Higher Mathematics. note = "no Russian translation".XII. volume = 58. month. George A. author = "George A. Menuhin. series. 1968. year Trường tùy chọn: address. author = "George A. language. year = 1968. 2. editor. pages. Princeton.BOOK Trường bắt buộc: author (or editor). number. Gõ vào: @BOOK{gM68. series = "University Series in Higher Mathematics". INPROCEEDINGS Trường bắt buộc: author. George A.~Van Nostrand". number. title. Princeton.

Birnbaum". Konig". address = "Kingston. year = 1970. Konig. note = "available from the Montreal office".). } 4. ON) (G. MASTERSTHESIS hoặc PHDTHESIS . Canadian Mathematical Society. title = "Composition of Functions". Peter A. vol. Konig. 1–106 (English). publisher. year = 1970. pages = "1-106". 1970. month.. Birnbaum. pages. available from the Montreal o ce. Composition of functions. volume. series. December 1970. Queen’s Univ. address. Composition of functions. author = "Peter A. month = dec. H. language = "English". 7. ON". number. ed. booktitle = "Proceedings of the Conference on Universal Algebra".3 Thiết lập cơ sở dữ liệu 140 1. 5. organization = "Canadian Mathematical Society". 2. language Cách gõ vào và ví dụ tương tự như phần trên. Konig". Gõ vào: @INPROCEEDINGS{pK69.".XII. Proceedings of the Conference on Universal Algebra (Kingston. H. title. } @INPROCEEDINGS{pK69a. booktitle = "Proceedings of the Conference on Universal Algebra". volume = 7. year Trường tùy chọn: editor.INCOLLECTION Trường bắt buộc: author. Peter A. note. editor = "G. edition. title = "Composition of Functions". pp. Proceedings of the Conference on Universal Algebra. booktitle. publisher = "Queen’s Univ. author = "Peter A.

howpublished. address. address. edition. address. month.1. publisher. Sử dụng bibtex biên dịch XII. MANUAL Trường bắt buộc: title Trường tùy chọn: author. 2. chapter or pages. month. year Trường tùy chọn: type. note 10. month. title. month. title. month. Một tài liệu không được trích dẫn trong tài liệu nhưng muốn liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo thì gõ vào lệnh sau đây ở bất cứ vị trí nào của . address. pages 12. UNPUBLISHED Trường bắt buộc: author.4. 3. edition. pages 6. year 8. Ta muốn tài liệu nào được liệt kê trong mục tham khảo thì trong văn bản có lệnh \cite{<nhãn tài liệu>} ví dụ \cite{pK57} khi biên dịch bibtex tự động lấy vào. number. address. year Trường tùy chọn: ype. BOOKLET Trường bắt buộc: title Trường tùy chọn: author. type. note 7. month. year. institution. note XII. year. howpublished. pages.4 Sử dụng bibtex biên dịch 141 Trường bắt buộc: author. INBOOK Trường bắt buộc: author or editor. month. series. title. volume. number.XII. note. note 9. title. school. number.4. MISC Trường bắt buộc: Required field at least one of the optional fields must be present Trường tùy chọn: author. language. title. organization. note. year. pages 100-130] thì \cite[pages 100-130]{pk57}. Muốn trích dẫn tài liệu có trang [4. volume. TECHREPORT Trường bắt buộc: author. address. publisher.year Trường tùy chọn: series. note Trường tùy chọn: month. organization. Lấy tài liệu vào 1. PROCEEDINGS Trường bắt buộc: title. year Trường tùy chọn: editor. note 11.

Các lỗi biên dịch có thể xảy ra 1. Với lệnh \cite{*} thì tất cả tài liệu đều được lấy vào.bib trong thư mục tệp chính. C Version 0.tex 1.4. .aux. Dịch tệp main.tex bằng bibtex. 2.99c The top-level auxiliary file: main. tltiengnga.bst Database file #1: vidu..blg This is BibTeX.baibaomoi} Mỗi tệp trên ta chứa các tên tài liệu riêng như: nhdien.4. Dịch lại main.2. 142 XII. Dịch tệp main.4. 4. XII.bbl và một tệp nhật ký main. Các bước biên dịch 1. Nếu bạn muốn tham khảo mở tệp main.tex bình thường bằng LaTeX không có lỗi bình thường và chú ý có tệp kết quả main. XII. Lệnh \bibliography{vidu} có thể chứa nhiều tệp một lúc như: \bibliography{vidu.bbl vào. 2. Nếu thiếu một ngoặc nháy: title = "General Lattice Theory Thông báo lỗi: I was expecting a ‘. 4. Như vậy khi chuyển cho người khác tài liệu của mình phải chép cái môi trường này vào văn bản học kèm theo tệp này.execho kết quả là tệp main. khi đó Latex lấy tệp main.aux The style: amsplain.’ or a ‘}’ line 12 of file sampartb.4 Sử dụng bibtex biên dịch tài liệu: \nocite{pK57}..bib là chỗ chứa các sách và bài báo của tôi.3.bib 3. Ở cuối tệp phải có \bibliographystyle{amsplain} \bibliography{vidu} với vidu.bbl sẽ thấy môi trường tham khảo.4. Tệp chính gọi các thư viện Ta gọi nó là main.tex bằng Latex hai lần.bib .XII. nhdien.

Từ phiên bản 2. Soạn thảo tệp bib Khi mở tệp có đuôi Bib thì Menu và nút ở thanh thứ 3 mới sáng lên và tự động tô màu cho các từ khóa: . XII.XII. 143 XII.5. Thiếu cú pháp của TeX như dấu $ đều có cảnh báo dòng sai.9 cung cấp soạn tệp Bib.5 VieTeX quản lý tệp Bib và biên dịch : edition = " : Expanded and Revised".1. I’m skipping whatever remains of this entry Warning--missing publisher in fR82 Warning--missing year in fR82 2.1: Liệt kê danh sách trích dẫn Để quản lý tốt các trích dẫn theo hướng hiện đại. VieTeX quản lý tệp Bib và biên dịch Để quan lý các trích dẫn văn bản từ các phiên bản trước đã có chức năng liệt kê và nhảy tới vị trí trích dẫn này: Menu: LaTeX-->References-->List of Cites Hình XII.5.

5. Ở cửa sổ Project có *VieBibtex là các mẫu tài liệu để lấy vào. 3. Bạn có thể chọn phần định dạng tài liệu tham khảo như phần trước đã nói. Nút xem tất cả thì không cần tìm kiếm các đầu văn bản sẽ được lấy vào hết và làm danh sách. vậy ta phải tìm kiếm và xem trước: Menu:Tools-->Find and View 1. ta chỉ điền nội dung thôi. 2.2: Soạn thảo và quản lý tệp bib Ta chú ý những điều sau khi soạn tệp bib: 1. Ba nút danh cho tệp Bib sáng lên và nút ở giữa khi nhấn vào sẽ ra liệt kê danh sách các tài liệu ở cửa sổ dưới. Nhập các thông số để tìm kiếm và được liệt kê ở cửa sổ dưới. Muốn mẫu tài liệu nào thì nhấn đúp vào đó để có mẫu gồm các từ khoa. Tìm kiếm và xem tài liệu Một tệp Bib có thể chứa rất nhiều đầu tài liệu. XII. các trường phụ màu tím và in nghiêng.5 VieTeX quản lý tệp Bib và biên dịch 144 Hình XII. 3. Các từ khóa đặc trưng của tệp bib được tô màu khác nhau như loại tài liệu tô đỏ. 2. trường chính tài liệu màu xanh là bắt buộc.2.XII. .

5 VieTeX quản lý tệp Bib và biên dịch 145 Hình XII. Nếu có tiếng Việt phải lấy gói cài dấu vào mới biên dịch được.. Ta có thể mở tệp vừa thiết lập.3. ta có thể chuyển qua tệp TeX đang soạn và lấy từ khóa vào như hình dưới đây. Ta có thể gắn vào tệp đã có. 5.XII. 2. 6. 4. nếu không chọn thì chỉ tệp trước mặt.5. Hình XII.5. . khi mỗi lần tìm kiếm mới thì dùng nút [DelLog] để xóa các tệp phụ đi. Hình XII.6. lấy tên. Nhấn phím phải chuột vào dòng tài liệu và có Menu tương tác: Lấy khóa. XII. 1. Ta có thể lập một tệp mới. Bạn nhấn các nút View sẽ có kết quả.4... Có thể liệt kê nhiều tệp trong Folder. Để tránh biên dịch nhiều lần và vẫn có kết quả từ lần trước. Lấy từ khóa vào tài liệu Khi tìm kiếm kết quả ở cửa sổ dưới. tác giả.. 3.3: Giao diện tìm kiếm và xem trước trong [Bib style]. Có thể thiết lập tệp mới bằng cách lấy tài liệu ở các tệp đã có thông qua Menu: Tools-->Find and Export Hình XII.

5: Lấy từ khóa hoặc tên trích dẫn .5 VieTeX quản lý tệp Bib và biên dịch 146 Hình XII.XII.4: Kết quả xem trước Hình XII.

Kết luận Một phần không thể thiếu là tài liệu tham khảo cho bất cứ văn bản khoa học nào. Để đỡ mất công và đẹp tài liệu hãy dùng bibtex. xem trước kết quả . tìm kiếm liệt kê..6 Kết luận 147 Hình XII.6. ...VieTeX đã cung cấp các khả năng soạn thảo bibtex chính xác như tự động hoàn thành.6: Lấy đầu tài liệu sang tệp bib khác XII.XII.

. .1. 148 148 149 150 150 151 151 152 153 153 153 153 154 157 158 XIII. . . . . . . . . XIII. . Sách về TeX với mã nguồn . . . . . . . . . . . .2. . Gói lệnh là gì . . . . Sử dụng gói lệnh . . . . . . . . . . . . .1. . .1.3. . . . . . . . . . . . . . . . . Tạo lập gói lệnh . . . . . . . . . . . . . Giới thiệu . . . . . . . . . . . . . Cài đặt và sử dụng gói lệnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . .4. . . . . . . . . Thay Chương bằng các tiêu đề khác . . . . . . . . . . . . XIII. . . . Gói lệnh titledot. . . . . . .3. . . .2. . . . . . . . . . . .2. . . . . .5. . .sty . . . XIII. . . . . . . . . . . .3. . . . . . XIII. . . . . . . . . .¼ ¹ Chương XIII ¹ ¹ ¹ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ¹ ¹ TeX ¹ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¸ ¾ XIII. Sách về TeX với mã nguồn XIII. . . . . . Giới thiệu Rất nhiều tài liệu hướng dẫn về TeX có trên mạng. . . . . . . Kết luận. . .2. . . . . . . . . XIII. . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII. . . .2. . . . XIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . .1. . . . . . . . . . . . XIII. . .1. . . . . . . . . . . . . . . . Đặc điểm của gói lệnh . . . . XIII. . . . . . XIII. . . . . . . . XIII. . . Những gói lệnh lấy từ trên internet . . . . . . . . . Tôi thu thập tại đây một số cuốn sách thông dụng và có mã nguồn TeX để các bạn sử dụng và biết họ sử dụng TeX như thế nào. . . . . . . . . . . . Hướng dẫn biên dịch . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . Giới thiệu . XIII. . . . . . . . . . . . . . XIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tôi chỉ kèm theo các tệp TeX còn các dạng khác tự các bạn sẽ biên dịch lấy vì khối lượng của chúng quá lớn không kèm vào VieTeX được.2. . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . .3. Các luận án mẫu .3. .2. .3. . . . .1. Cài đặt và sử dụng gói lệnh . . . . . . . . . . . . XIII. . .1. . . .4. . . . . . . . . . . . .

cần cho ai tìm hiểu sâu về TeX và mở rộng nó. trong VieTeX bạn mở tệp gentle. bản này dưới dạng mã Unicode. Knuth.uk/tex-archive/info/lshort/ http://vntex. Chú ý các cuốn sách định dạng dịch khác nhau: tex.1.ac.org/projects/texbytopic Tệp chính texbytopic.tex và dịch Execute --> Plain TeX =>DVI (Đây là cuốn thử thách với chương trình VieTeX với trên 28000 dòng văn bản) 2.exe.tex được biên dịch theo Latex.org/tex-archive/info/gentle/ Tài liệu này được biên dịch bằng tex. Mỗi cuốn sách có tệp chính và các tệp kèm theo và các bạn có thể đọc được khi nhấn đúp vào nó. A Gentle Introduction to TeX : Đây là cuốn sách hướng dẫn dùng TeX có rất sớm.sourceforge.exe.tex. Hiện nay đang có ở http://www. Michael Doob.tex và Execute --> Compile LaTeX (hoặc Texify =>DVI) 4. 1. D. A not so short introduction to LaTeX: Nguyễn Tân Khoa dịch sang tiếng việt “Giới thiệu ngắn về LaTeX2e”. Nếu chưa có thư mục đó thì lấy ra bằng cách: Menu:Project-->Insert Folder Template-->@BookLaTeX Trong lòng nó là thư mục của các cuốn sách.nongnu. Tobias Oetiker.exe bạn chú ý nhấn các nút tương ứng để biên dịch trong VieTeX.html Địa chỉ sau cung cấp phông tiếng Việt.ctan.net/vntexse3. Hướng dẫn biên dịch Các cuốn sách được để trong thư mục @BookLaTeX ở cửa sổ dự án. Tài liệu này có tại hai địa chỉ http://www.tex và dịch Menu:Execute --> Plain TeX =>DVI 3. trong VieTeX bạn mở tệp texbook. Tôi cũng chuyển đổi bản chính của Nguyễn Tân Khoa . chương 6 hướng dẫn cài đặt tiếng Việt đã sửa để phù hợp với thay đổi hướng dẫn cài đặt tiếng Việt tại trang Web này. The TeXbook: Đây là cuốn sách đầu tiên của tác giả làm ra TeX Tài liệu này được biên dịch bằng tex.exe. TeX by topic. Trong VieTeX bạn mở tệp texbytopic.1 Sách về TeX với mã nguồn 149 XIII.XIII.2. TeXnicians reference: Hướng dẫn TeX theo chủ đề. Tôi thích nguyên bản chương 6 của Nguyễn Tân Khoa hơn. Hiện tại có http://savannah.exe hoặc latex. Victor Eijkhout.

tex và Execute --> Compile LaTeX (hoặc Texify =>DVI) 7. Greenberg. Trong VieTeX bạn mở tệp latex. A course of LaTeX : Nguyễn Phi Hùng dịch sang tiếng Việt “Giáo trình LaTeX” Tài liệu này có tại địa chỉ http://vntex. không thay đổi gì ngoài việc đặt tên các tệp theo chương và trong nó đều chỉ ra tệp gốc. Gary L. Paul W. A Simplified Introduction to LaTeX Tài liệu này có tại hai địa chỉ http://www.2 Cài đặt và sử dụng gói lệnh 150 sang dạng mã Unicode đã lâu.XIII.1. Như vậy gói lệnh giống như thư viện các lệnh.tex.exe. 5.net/vntexse3.tex và dịch Execute --> Plain TeX =>DVI XIII.exe mà trong VieTeX có nút công cụ biên dịch này.tex và Execute --> Compile LaTeX (hoặc Texify =>DVI) 6.exe. trong VieTeX bạn mở tệp impatient. tệp chính latexcourse.tex và Execute --> Compile LaTeX (hoặc Texify =>DVI) Nếu thay đổi lệnh gọi tiếng Việt thì có thể dịch bằng XeLaTeX. Abrahams.html Tôi đã chuyển sang mã Unicode và tệp ảnh dưới dạng *.eps (bản TeX tiếng Anh tôi chưa tìm thấy).uk/tex-archive/info/simplified-latex/ Tệp chính latex. Cài đặt và sử dụng gói lệnh XIII. để tham khảo tôi lưu cả bản TeX tiếng Anh và tiếng Việt ở đây: Tệp chính lshort.org/tex-archive/info/impatient/ Tài liệu này được biên dịch bằng tex. Karl Berry. Hiện nay đang có ở http://www. Gray. người ta đã thiết kế cho người sử dụng tạo các gói lệnh dùng chung. Harvey J.sourceforge. Trong VieTeX bạn mở tệp lshort.tex được biên dịch theo Latex.exe.ac. Trong VieTeX bạn mở tệp latexcourse. TeX for the Impatient : Đây là cuốn sách hướng dẫn dùng TeX có rất sớm. Hargreaves. Gói lệnh là gì Dùng soạn thảo văn bản bằng LaTeX là dùng các lệnh để điều khiển cho ta kết quả cuối cùng sản phẩm chế bản. Bản tiếng Anh đã được tác giả cập nhật mới. cần thì .ctan.2. Để mở rộng khả năng sử dụng LaTeX và đáp ứng nhu cầu đa dạng với kết quả chuyên nghiệp.exe.2.tex được biên dịch theo Latex. Kathryn A.tex được biên dịch theo Latex.

Mặt khác người ta cố gắng đặt các lệnh là nguyên từ tiếng Anh. Thực sự có nhiều gói lệnh không dùng chung với nhau trong một văn bản và dẫn tới biên dịch bị lỗi.2. các bạn định hướng từ trước đĩa gói lệnh ở đâu.2 Cài đặt và sử dụng gói lệnh 151 đưa ra dùng.. Ví dụ trước khi đưa ra dùng lệnh \section người ta xây dựng lệnh phụ trong gói lệnh \@section. mà các từ tiếng Anh thì khác nhau nên hạn chế trùng nhau.. Trường hợp không tương thích không nhiều lắm. Đó là đưa gói lệnh vào bằng lệnh \usepackage{.2. Ví dụ gói lệnh indentfirst. Đặc điểm của gói lệnh Trong thực tế nhiều gói lệnh dùng chung sẽ có các lệnh trùng nhau và dẫn tới không tương thích với nhau. Đây cũng là mã nguồn mở ai cũng tham khảo được và ai cũng có khả năng thay đổi được. Nghĩa là tạo một thư mục và chưa gói lệnh vào đó và sau đó cập nhật cấu .XIII. nếu không có mới đi tìm ở thư mục cấu hình sẵn như trong MiKTeX là . không cần thì thôi cũng không ảnh hướng đến kết quả. Thực tế để làm ra một gói lệnh là gom một số lệnh vào một tệp có đuôi sty.\miktex 2. . Cài đặt và sử dụng gói lệnh Khi biên dịch LaTeX.} và biên dịch một lần trước khi dùng lệnh của nó.sty chỉ làm nhiệm vụ làm thụt đầu dòng dòng đầu tiên của đoạn.sty ở cùng thư mục với tệp văn bản. XIII. . Như vậy. vì quy tắc viết cấu trúc gói lệnh là phải tham khảo gói lệnh tương tự có thể. Ta có thể sử dụng gói lệnh bất kỳ bằng cách + Đặt tệp gói lệnh đó tại thư mục tệp văn bản + Đặt gói lệnh tại một thư mục mà LaTeX chứa các gói lệnh như ví dụ MiKTeX ở trên. XIII. Gói lệnh cũng có tùy chọn được thiết kế trong gói lệnh trong gói lệnh ví dụ gói phông tiếng Việt có tùy chon utf8 hoặc tcvn như \usepackage[utf8]{vietnam}.. do đó khi sử dụng gói lệnh ta có thể thử hòa nhập được với văn bản của ta không.2. đơn giản nhất. Nhưng trong MiKTeX có cơ chế tìm ngay trong danh sách gói lệnh nếu có nó sẽ nạp vào.. Nếu không có trong danh sách nó mới báo lỗi.sty Nếu không thấy thì LaTeX báo lỗi không có gói lệnh này. khi có lời gọi gói lệnh ở phần đầu văn bản như \usepackage{shortlst} LaTeX tìm kiếm tệp shortlst. vì ký tự này trong văn bản bình thường là 1 ký tự đặc biệt. các lệnh trong gói lệnh không sử dụng ra ngoài gói lệnh thường có kèm ký tự @. Một gói lệnh chỉ nhằm một mục đích làm một việc cụ thể càng tốt và có một số lệnh sử dụng ít nhất.9\tex\latex\<tên gói lệnh>\*.3.

1: Gói lệnh trên CTAN Bạn có thể lấy tệp shortlst.XIII.sty chẳng hạn. mặt khác rất nhiều gói lệnh không có trong MiKTeX ví dụ như shortlst. Khi đó ta vào http://www.2.4. các tài liệu đó trong thư mục sau đây các bạn nên vào đó mở tệp pdf để xim ví dụ như gói lệnh beamer. Như vậy bản đã có trong MiKTeX là dừng lại lúc phát hành phiên bản MiKTeX.ctan.\miktex 2.2 Cài đặt và sử dụng gói lệnh 152 hình MiKTeX. Gói lệnh do vậy luôn luôn được sửa đổi và cập nhật tốt hơn. nếu có sử dụng sau đó ta phải lấy ở internet. Trong VieTeX bạn chọn Menu:tools–>MiKTeX Setting sau đó nhấn nút [refresh FNDB] để cập nhật đường dẫn.ctan.. + Rất nhiều gói lệnh trong MiKTeX khi cài đặt xong đã có các tệp vị dụ và tệp hướng dẫn sử dụng.7\doc\latex\beamer\doc\beameruserguide.org/ và trang web của tác giả hoặc cơ quan tạo ra nó.org/tex-archive/macros/latex/contrib/shortlst/ Hình XIII.sty rất có ích và tự học tập được: . .pdf XIII.pdf xem trước và tệp shortlst. Những gói lệnh lấy từ trên internet Một gói lệnh thường được lưu trữ ở http://tug.dtx về thư mục đặt gói lệnh này.

Tôi cũng gửi kèm đây để các bạn tham khảo.sty XIII. XIII.sty để làm ra gói lệnh titledot. Tạo lập gói lệnh Tôi cũng đã tham khảo gói lệnh secdot.sty thỏa mãn các yêu cầu trên.3..pdf trên mạng hướng dẫn làm lớp văn bản và gói lệnh nếu bạn nào cần tìm kiếm về tự học. Tôi viết thêm cho cả \subsection. Lại biên dịch tập này và xem được tệp shortlst. Một vấn đề nữa là thay chữ Chương bằng Chuyên đề. Ngoài ra chỗ mục lục không gắn chữ [Chương] vào mục lục được.sty có tại http://www. vấn đề này tôi hiểu rất ít có tài liệu clsguide.dvi đầy đủ.ctan. Gói lệnh đòi hỏi hai gói lệnh titlesec.3. + Một gói lệnh khi thiết kế người tạo ra nó nhằm một mục đích nào đó..* mới nhìn thấy shortlst. Kết luận + Vấn đề là lập trình tạo ra gói lệnh thế nào.org/tex-archive/macros/latex/contrib/misc/ Gói lệnh này cũng chấm các số nhưng chỉ cho lớp article. rất nhiều gói lệnh đã có sẵn).ins bằng VieTeX (chú ý khi mở không phải đuôi tex nên phải chọn mở tệp *. Nội dung. Rất nhiều gói lệnh mới được lập ra bởi dựa vào nhiều gói lệnh đã có. Kết quả sinh ra tại thư mục đó tệp shortlst. Nhưng có thể trong thực tế ta ứng dụng vào mục đích tương tự văn bản của ta đó cũng là sáng tạo khi dùng TeX.1.sty 153 + Sau đó mở tệp shortlst.2.org/tex-archive/macros/latex/contrib/titlesec/ . Giới thiệu Rất nhiều người muốn các số các đoạn với tiêu đề có dấu chấm. + Lại mở tệp shortlst.ins (Khi lấy về chưa có) ta có thể xem tệp shortlst. XIII.2.XIII.cls và chỉ cho \section.sty và ta sử dụng gói lệnh này được. nghĩa là biên dịch bình thường như tệp có đuôi TeX.3. Trước đây tôi thường tư vấn là chấm thêm điểm vào định nghĩa các số đếm của lớp văn bản. Một tệp mới sinh ra là shortlst. Gói lệnh titledot.. thì làm thế nào? Tôi đã dựa vào gói lệnh titlesec.3 Gói lệnh titledot. \chapter nếu dùng cho tiếng Anh thì cũng tốt.ctan.sty và titletoc. bạn có thể làm được không cho tiếng Việt ta? XIII.dvi và shortlst.sty và titletoc.ins.dtx bằng VieTeX và nhấn phím biên dịch ra DVI.5. Nhưng nhiều khi giữa tiêu đề và mục lục chấm không được hay lắm.sty tại http://tug.dvi bình thường.

sty và định nghĩa lại \titlecontents{chapter}[ 4. Ngoài ra còn tùy chọn in mục lục với subsection không xuống dòng.8pc] {\addvspace{3pt}\bfseries} {\contentslabel[\thecontentslabel.8pc] {\addvspace{3pt}\bfseries} {\contentslabel[\hfill\@tenchuong \ \thecontentslabel. } {} {\dotfill\quad\thecontentspage} 154 Những lệnh này chỉnh lại mục lục in ra cho đẹp.1.3.3 Gói lệnh titledot.]{1. XIII.3.]{6pc}} {} {\dotfill\quad\thecontentspage} \titlecontents{section}[2. Cho lớp văn bản article \documentclass{article} \usepackage[utf8]{vietnam} \headsep=12pt \usepackage{titledot} %\usepackage[nosubsection]{titledot} \begin{document} \section{Giới thiệu}\label{sec:sec1} \subsection{Cấp hai}\label{subsec:sec1} \subsection{Cấp ba}\label{subsubsec:sec1} \section{Ví dụ chấm}\label{sec:sec2} .sty.sty và titletoc. Sử dụng gói lệnh Chỉ cần đưa vào \usepackage{titledot} mà không cần đưa vào hai gói lệnh titlesec. XIII.XIII.3.8pc}} {} {\dotfill\quad\thecontentspage} \titlecontents{subsection}[2.3.8pc] {\small} {\thecontentslabel.

3.3 Gói lệnh titledot. XIII.XIII.3.2. Như \usepackage[nosubsection]{titledot} 2.2: 1.sty $\therefore$ (\ref{sec:sec1}) tham khảo (\ref{sec:sec2}) (\ref{subsec:sec1}) tham khảo (\ref{subsubsec:sec1}) \tableofcontents Cho kết quả 155 Hình XIII. Nếu có tùy chọn [nosubsection] thì các subsection chạy theo hàng ngang chứ không xuống dòng. Cho lớp văn bản book. Các chỉ số tham khảo ở cuối không có dấu chấm.cls Phần đầu không thay đổi gì chỉ thay article bằng book \documentclass{book} \usepackage[utf8]{vietnam} \headsep=12pt .

sty \usepackage{titledot} %\usepackage[nosubsection]{titledot} \begin{document} Cho kết quả mặc định 156 Hình XIII.3: và Hình XIII.4: .3 Gói lệnh titledot.XIII.

XIII.3 Gói lệnh titledot.sty

157

XIII.3.4. Thay Chương bằng các tiêu đề khác
Ta định nghĩa lại các tiêu đề đó \documentclass{book} \usepackage[utf8]{vietnam} \headsep=12pt \usepackage{titledot} \titlename{Chuyên đề} \begin{document} \renewcommand{\chaptername}{Chuyên đề} Cho kết quả mặc định

Hình XIII.5: và (XIII.3.1) tham khảo (XIII.3.2) (XIII.3.3.1) tham khảo (XIII.3.3.2)

XIII.4 Các luận án mẫu

158

Hình XIII.6:

XIII.4. Các luận án mẫu
Để dễ dàng viết luận án bằng LaTeX tôi cố tình kèm theo 3 luận án với định dạng chung và riêng để các bạn lựa chọn. Bạn vào lấy ra Menu: Project-->Folder Template-->@luanan Và các thư mục sau đây: 1. khoaluanhai : Đây là luận án của em Trịnh Văn Hải Các tệp TeX trong thư mụ c~\vietex\template\luanan\khoaluanxuyen\ bialuanan.tex, chuong1.tex,chuong2.tex, chuong3.tex. ketluan.tex,phuluc.tex khoaluanhai.tex--> tệp chính gọi các tệp khác vào loicamon.tex, loinoidau.tex, tailieuthamkhao.tex và các tệp hình khác Mẫu luẫn án có dùng các gói lệnh kèm vnextsizes.sty-->Gói lệnh định cỡ phông 13pt titledot.sty -->Gói lệnh để có dấu chấm các số tiêu đề Biên dịch chỉ theo TeX-->PDF. 2. khoaluanhoa: Đây là khóa luận của Trần Thị Ninh Hoa K51T Ngoài các gói lệnh thông thường có gói titledot.sty dùng làm mục lục có chữ Chương. Dùng lệnh \fontsize{14pt}{18pt}\selectfont để phóng chữ : Thông số thứ nhất là cỡ phông 14pt, thông số thứ 2 là độ cao của dòng. Gói phông \usepackage{mathptmx} và \usepackage{mathpazo} làm phông chữ và công thức đẹp hơn. Biên dịch theo TeX-->DVI. 3. khoaluanxuyen: Đây là luận án của em Nguyễn Thị Xuyên Các tệp TeX trong thư mụ c~\vietex\template\luanan\khoaluanxuyen\ bialuanan.tex, chuong1.tex,chuong2.tex, chuong3.tex. ketluan.tex

XIII.4 Các luận án mẫu

159

khoaluanxuyen.tex--> tệp chính gọi các tệp khác vào loicamon.tex, loinoidau.tex, tailieuthamkhao.tex và các tệp hình khác. Mẫu luẫn án có dùng các gói lệnh kèm vnextsizes.sty-->Gói lệnh định cỡ phông 13pt titledot.sty -->Gói lệnh để có dấu chấm các số tiêu đề alnumsec.sty-->Dánh số chương theo kiểu La Mã, bạn có thể bỏ được. Biên dịch theo cà TeX-->DVI hoặc TeX-->PDF đều được. 4. khoaluanmau: Đây là mẫu cơ bản nhất và bạn có thể thiết kế cho mình.

. . . . . XIV.12. . . . .16. . . . . . . .2. . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . . . XIV. . hay cắt dán. . . . . . . . . . . . . . . Chức năng Options . . . . . Chức năng File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV. .Nháy chuột đúp vào một từ là chọn từ đó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức năng Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV. . Chức năng Insert . . . .. . . . . . . . . . . . .14. . XIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức năng Execute . . . . . .. . . . . Chức năng Mark . . . . . . . . . . nhất là các phím gọi tắt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức năng Edit . . . . . . . . . . XIV. . . . . . . .13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức năng Tools . . .7. . . . . . . . . . . Chức năng LaTeX . . . . . . đều thống nhất trong Window như: . . . . . . . Chức năng Search. . . . . . cắt dán. . . . . . XIV. . . . . . . . . XIV. XIV. . . . . . . . . . . . . XIV. . . .5. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .¼ ¹ Chương XIV ¹ ¹ ¹ THỰC ĐƠN CHÍNH ¹ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¸ ¾ XIV. . . . . . . . . XIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 174 175 176 176 177 Trên quan điểm không làm cách biệt với các chương trình soạn thảo khác. . . . . . . . . . . . . . . Chức năng Macro . . .Cụ thể tôi liệt kê theo Menu các chức năng. . . . Chức năng Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nháy ba nháy liên tục là chọn dòng. . . . . . . . . .6.. . . .8. . và các thao tác khác. . XIV. . . . . . . Chức năng Block. . . . . . . . . . .10. . . . . . . XIV. . . . . . . . . . . . XIV. . . . . . .. . . . Chức năng Window . . . . . . XIV. . . . . . . . Chức năng Help .11. . Chức năng Graphics . .Sao chép. . . .

.XIV.. . Thuộc tính hệ thống của tệp Đặt máy in tệp nguồn Tệp hiện hành Thoát khỏi chương trình .. số từ.. số từ. Rename... chưa ghi) Mở tệp trong văn bản sau lệnh \input{} hoặc \include{} Mở tệp vào cửa sổ dưới có nhãn Notices (Dùng tham khảo nội dụng tệp mở ở đây) Ghi lại tệp hiện hành Ghi lại tệp tên khác Ghi lại tất cả tệp đang mở Ghi nội dung hiện hành vào tệp với tên mới (Lưu nội dung mới soạn mà không cần ghi vào tệp cũ) Đổi tên tệp đang mở Đóng tệp lại Đóng các tệp đang mở trừ tệp hiện trước mặt Đóng nhiều tệp một lúc Đặt các tệp chỉ đọc Thống kê Thông kê tệp hiện thời: Ngày tháng lập.1... Close Close All but me Close All Set Read Only Statistics Current File All Open Files File System Info Page Setup Print Exit VieTeX Sử dụng Mở tập mới Mở tệp đã có Mở tệp đã dùng gần đây (khoảng 20 tệp về trước) Gắn các tệp quan tâm cho các lần sau Mở lại văn bản thay cho văn bản đang soạn (Đang soạn bị lỗi muốn bỏ văn bản đó. Save All Save Copy As.1 Chức năng File 161 XIV.. .. Chức năng File Chức năng File New Open ReOpen Favorites Revert Open Include File Open in Notices Save Save As. Thông kê tất cả tệp mở: Ngày tháng lập.

XIV.2. Chức năng Edit Chức năng Edit Undo Redo Undoing All Undo All Redo All Erase Buffer Cut Copy Copy All Append Append Clipboard Copy Append Clipboard Cut Erase Clipboard Paste Swap with Clipboard Delete Delete All Select All Select Word Select Paragraph Select in Braces Trim Header-Tail lines Compress whitespaces Compress whitelines Words Tabs to spaces Delete Word left Delete Word right Sử dụng Phục hồi từ vừa xóa Phục hồi lại cái vừa phục hồi Phục hồi tất cả Phục hồi tất cả Phục ngược với phục hồi tất cả Xóa bộ nhớ đệm Cắt văn bản vào bộ nhớ (bôi đen) Chép văn bản vào bộ nhớ (bôi đen) Chép toàn bộ văn bản vào bộ nhớ Gắn vào cuối bộ nhớ phần đã chọn kiểu chép Gắn vào cuối bộ nhớ phần đã chọn kiểu cut Xóa bộ nhớ phụ Đưa văn bản từ bộ nhớ ra dấu con trỏ Đưa nội dung chọn vào bộ nhớ và đưa nội dung bộ nhớ thế vào đó Xóa kí tự phía sau hoặc vết bôi đen Xóa toàn bộ văn bản thành tệp trống Chọn tất cả văn bản Chọn một từ (có thể nhấn đúp vào từ đó) Chọn một khối đoạn Chọn trong các dấu {}[]() (để con trỏ sau các dấu bắt đầu) Xóa khoảng trắng đầu và cuối dòng Xóa khoảng trắng giữa các từ để một dấu cách trắng Xóa dòng trắng giữa các dòng để một dòng cách trắng Thao tác trên một từ Chuyển dấu khoảng thành một kí tự trắng Xóa từ bên trái dấu con trỏ nhấp nháy Xóa từ bên trái dấu con trỏ nhấp nháy .2 Chức năng Edit 162 XIV.

.%]> Làm một Fold đặc biệt Gấp toàn bộ thư mục kẹp gấp Mở toàn bộ thư mục kẹp gấp Gấp thư mục kẹp gấp hiện thời Mở thư mục kẹp gấp hiện thời Kẹp gấp Cho phép thực hiện kẹp gấp Cho phép thực hiện mở kẹp gấp .3 Chức năng Block 163 XIV.3.XIV.. Chức năng Block Chức năng Block Add Header-Tail block Change Case UpperCase LowerCase SetencesCase ProperCase InvertCase Begin Selected Rectangle End Selected Rectangle Rectangular mode Write Selection to File Append Selection to File Go to Begin Selection Go to End Selection Selection Duplicate Indent Block Unindent Block Strip First Character Strip Last Character Block Delete Left Blanks Delete right Blanks New Fold Add Fold Command Fold All Expand All Fold Current Group Expand Current All Folding Force Folding Force Expanding Sử dụng Thêm vào đầu và cuối khối một số từ Phục hồi lại cái vừa phục hồi Làm chữ hoa phần đã chọn Làm chữ nhỏ phần đã chọn Làm câu có chữ hoa đầu tiên Các từ trong câu đều làm hoa chữ đầu Làm chữ nhỏ thành hoa và chữ hoa thành nhỏ Bắt đầu chọn chọn văn bản Kết thúc chọn chọn văn bản Chọn văn bản theo khối hình chữ nhật Ghi văn bản chọn vào một tệp Gắn phần chọn vào đôi một tệp đã có Con trỏ nhảy tới đầu phần đã chọn Con trỏ nhảy tới cuối phần đã chọn Nhân đôi khối chọn Dịch chuyển khối chọn hình chữ nhật về bên phải Dịch chuyển khối chọn hình chữ nhật về bên trái Xóa ký tự đầu tiên của dòng Xóa ký tự cuối cùng của dòng Thao tác trên một khối Xóa khoảng trắng bên trái khối chọn Xóa khoảng trắng bên phải khối chọn Làm một Folder trong %<[ .

Complete word Paste From File Header Doc/Comment Duplicate Line Transpose Move Line Up Move Line Down Copy Line Cut Line Delete Line Line Break->Wrapping Wrapping-> Line Break Double Line->Single Line Single Line->Double Line Insert Filenames Current Filename Current Directoryname Current Full Filename Time/Date dd/mm/yyyy mm/dd/yyyy yyyy/dd/mm yyyy/mm/dd Set Mark Date Sử dụng Điền/Bỏ dấu % chú thích Điền/Bỏ dấu \\ xuống dòng Đưa phần đầu và cuối mỗi dòng một số ký tự Đưa số vào các dòng đã chọn Sắp xếp các dòng đã chọn theo chữ cái Hiện danh sách hoàn thành của từ Đưa nội dung một tệp vào vị trí con trỏ Đưa nội dung chú thích hoặc các mẫu đầu văn bản vào vị trí con trỏ Nhân đôi dòng hiện thời Chuyển dòng hiện thời lên Chuyển dòng hiện thời lên dòng trên Chuyển dòng hiện thời lên dòng dưới Chép dòng hiện thời vào bộ nhớ Chuyển dòng hiện thời vào bộ nhớ Xóa dòng hiện thời Nối các dòng lại làm một dòng (có bôi đen) Ngắt các dòng dài trên màn hình thành các dòng riêng Xóa các dòng trắng Thêm các dòng trắng vào mỗi dòng Đưa tên tệp đang mở vào văn bản Đưa tên thư mục của tệp đang mở vào văn bản Đưa tên tệp đang mở vào văn bản với cả đường dẫn Ngày/Tháng/năm Tháng/NGày/Năm Năm/Ngày/Tháng Năm/Tháng/Ngày Đặt dấu cách ngày tháng năm .. Short Lines .XIV.... Chức năng Insert Chức năng Insert (+/-) Comment % (+/-) New Lines\\ Add Header-Tail Lines Enumerate Lines .4.4 Chức năng Insert 164 XIV.

. Chức năng Search Chức năng Search Find Find Next Find Previous Selected Find Incremental Find Replace.5. Check {[($)]} Return Current Line Go to Line Go to Last Change Jump to Matching Braces Jump Label Go in Document Top Buttom Paragraph Start Paragraph End Line Wrap Start Line Wrap End Line Start Line End Word Start Word End Sử dụng Tìm theo từ gõ vào Tiếp tục tìm từ trên xuống Tiếp tục tìm từ ngược lên Tìm theo từ đang chọn trong văn bản Tìm nhanh quay vòng có giao diện phụ trợ Thay từ bằng từ khác Tìm từ trong tệp khác Kiểm tra các dấu móc có đối xứng không Đi đến dòng con trỏ nhấp nháy vì đã cuộn đi rồi Đi đến số dòng Đi đến số dòng Nhảy sang dấu ngoặc đối diện Từ nhãn trong văn bản nhảy đến nhãn Đưa đến Về đầu văn bản Về cuối văn bản Về đầu đoạn văn bản con trỏ đang đứng Về cuối đoạn văn bản con trỏ đang đứng Đến đầu dòng chỗ ngắt trên màn hình Đến cuối dòng chỗ ngắt trên màn hình Đến đầu dòng Đến cuối dòng Đến đầu từ Đến cuối từ .5 Chức năng Search 165 XIV..XIV... Find in Files.

Đến chỗ đánh dấu tiếp theo gần nhất Đến chỗ đánh dấu phía trước gần nhất Xóa tất cả các dấu Cắt tất cả dòng đánh dấu vào bộ nhớ (thành các dòng liền nhau) Chép tất cả dòng đánh dấu vào bộ nhớ (thành các dòng liền nhau) Đưa bộ nhớ ra các dòng đánh dấu (thay thế dòng đánh dấu) Xóa tất cả dòng đánh dấu . Chức năng Mark Chức năng Mark Colour All Find Clear All Clour Find Colour Selected Clear Colour Selected Set Colour Modification Clear Colour Modification Hide Lines In Selected Area Up to Curent line Between Mark Lines Memorize Console Position Return Console Position Memorize Selection Return Selection Select from Console Mark Colour from Console Mark Mark Position Next Mark Previous Mark Clear All Marks Cut Marked lines Copy Marked lines Paste Marked lines Delete Marked line Sử dụng Tô màu tất cả các từ tìm được Xóa màu kiểu từ tìm được Tô màu những khối đã chọn Xóa kiểu mầu khối chọn Đặt tô màu khi gõ vào bất cứ thay đổi nào Xóa tất cả kiểu màu thay đổi Ẩn các dòng đã chọn Ẩn từ đầu đến dòng hiện thời Ẩn giữa hai dòng đánh dấu Nhớ vị trí con trỏ Trở lại vị trí con trỏ dù ở bất cứ đâu Nhớ khối đã chọn Trở lại khối đã chọn Bôi đen từ dấu nháy con trỏ To màu từ dấu nháy con trỏ Đánh dấu vị trí dòng: trong chế độ lề có dấu chấm tròn đỏ bên cạnh để đánh dấu.XIV.6.6 Chức năng Mark 166 XIV.

Chức năng Macro Chức năng Macro Create Abbreviation Get my line Abbreviation Create line Abbreviation Get my Block Abbreviation Create Block Abbreviation View All Abbreviations All Abbreviation Listings Get Clip File ReGet Clip Save As Clip from Projectnote Save As Clip in Folder AutoComplete by Dictionary Change AutoComplete Dic. Run User Macro Sử dụng Lấy danh sách viết tắt dòng của mình Tạo lệnh viết tắt theo dòng Lấy danh sách viết tắt khối của mình Tạo lệnh viết tắt theo khối Xem tất cả các lệnh viết tắt Sử dụng tất cả lệnh viết tắt Lấy nội dung Clip có đuôi *..7 Chức năng Macro 167 XIV.XIV. Get Environment List Get Autocompete from Dictionary Auto Compete TeX Only Check Current Script Load Current Script Script Management View Script Command Save Memory Script Load Script File Start/Stop Record Create User Macro .vie Thực hiện lại tập Clip Ghi bên cửa sổ Project vào Tệp Clip Ghi phần đã chọn thành Clip vào cây Project Đánh dấu hoàn thành tự động bằng danh sách từ điển Đổi danh sách hoàn thành tự động Lấy danh sách các môi trường Lấy danh sách từ điển để hoàn thành Chỉ hoàn thành tự động các lệnh TeX Kiểm tra văn bản Script có lỗi không Đưa Script vào bộ nhớ để sử dụng Giao diện quản lý các Scripts Xem các lệnh để viết Script Ghi Script trong bộ nhớ vào một tệp Đưa Script trong một tệp vào bọ nhớ để dùng Làm bản ghi Macro khi đang gõ vào bắt đầu và kết thúc.7. Lập các Macro Chạy các Macro ..

asy VieScript.mp Acymptote.8 Chức năng Options 168 XIV...vts VieLogTeX.log Restore Default Restore last Configuration Restore Default Keyword Restore Lexer Default Enable/Disable Keys Compiler Menu Editor Language View Bar Statusbar First Toolbar Second Toolbar Tabbar Run Programs Tool Right Bar Math Font Toolbar LaTeX Accent Toolbar Sum Toolbar Parameter Toolbar English Dictionary Vietnamese Dictionary TeX AutoComplete Dictionary Known TeX Dictionary Show White Spaces Show Line Numbers Show Line Ending Show Indentation Guide Sử dụng Đặt cấu hình màn hình. biên dịch.tex VieBibTeX. . Change Style Default. Chức năng Options Chức năng Options Configuration .8... Phục hồi mặc định Trả lại cấu hình gần nhất Trả lại từ khóa phím tắt đã thay đổi Đặt trả lại chức năng tô màu mặc định Dùng hoặc không phím gõ tắt sau: Các phím tắt dùng biên dịch Các phím tắt trình đơn chương trình Các phím tắt soạn thảo Các phím tắt tự định nghĩa Thanh trạng thái dưới cùng Thanh các nút công cụ thứ nhất Thanh các nút công cụ thứ hai Thanh các tiêu đề của tệp Thanh chương trình phụ Thanh đứng bên phải Thanh các nút cho phông toán Thanh các nút cho phông LaTeX Thanh các nút cho phông toán Thanh các nút cho lệnh có đối số Từ điển tiếng Anh cho kiểm tra chính tả Từ điển tiếng Việt cho kiểm tra chính tả Từ điển lệnh TeX cho tự hoàn thành Từ điển lệnh TeX đã biết Kí tự trắng thay bằng dấu chấm Hiện số dòng Hiện dấu ngắt dòng Hiện đường đứng đánh dấu hết dòng . tô màu.bib Metapost.XIV..style VieTeX. Đặt các mầu và Phông Đặt các mầu và Phông cho soạn thảo mặc định Đặt các mầu và Phông cho soạn thảo các lệnh TeX Đặt các mầu và Phông cho soạn thảo các lệnh bib Đặt mầu và Phông cho soạn thảo các lệnh Metapost Đặt mầu và Phông cho soạn thảo các lệnh Asymptote Đặt mầu và Phông cho soạn thảo các lệnh viết Script Đặt mầu và Phông cho Tập nhật ký biên dịch tệp.

9.. Chức năng Project Chức năng Project New Project . Save Project Project Save As . ReOpen Project . Những thư mục mẫu LaTeX 8 cuốn sách có mã nguồn học TeX Các tệp mẫu câu tiếng Anh về toán Các tệp mẫu đề thi trắc nghiệm Mẫu luận án Cao học và Tiến sỹ Mẫu làm sách Toán Gói ký hiệu Toán học Các mẫu một số gói lệnh Một số mẫu công văn giấy tờ Một số bài thơ hay . Remove Project Set Typeset Open file Set Me As Typeset Main file ReSet Typeset Main file Add Current to Folder Open Typeset Main file ReSet Folder Folder Template @BookLaTeX @Maucau @Tracnghiem @Luanan @Lamsach @PackagesSymbols @Packages @Documents @Sotaytho Sử dụng Mở một dự án mới Mở dự án có sẵn *. Rename Project . nhất là đã thêm tập vào Ghi lại dự án với tên khác Đổi tên dự án Đóng một dự án lại Đặt tệp chính là đang mở để biên dịch Đặt tệp hiện tại là tệp chính Lưu dấu vết các tệp chính đã dùng Thêm tệp hiện hành vào cây thư mục Mở tệp chính Danh sách các thư mục trong cây dự án được lưu trữ theo vết và dùng lại được..vtp Mở lại các Project đã thực hiện Ghi lại khi đã làm dự án.9 Chức năng Project Show Mark Margin Show Fold Margin Autoclose$)]}> Auto Spell Check Autocompletion File Backup Colour Math Mode Change Default Font Unicode: UTF-8 Word Wrap Show Wrap Show Wrap Symbol Show Wrap Indent Hiện cạnh đứng để đánh dấu ở trên Hiện cạnh đứng để đánh dấu kẹp gấp ở trên Đánh dấu có dùng tự động đóng hay không Kiểm tra chính tả tự động không? Dùng tự động hoàn thành không? Đặt chế độ làm tệp *.......XIV.bak Đặt tô mầu giữa hai dấu $ Cài đặt Phông soạn thảo mặc định Đặt mã soạn thảo loại Unicode Ngắt dòng theo chiều ngang màn hình Cho phép ngắt dòng Hiện ký hiệu ngắt dòng Dòng ngắt thụt vào so với lề 169 XIV... Open Project .

.. Ví dụ làm trình chiếu. Ví dụ và tệp Metapost . hình.exe : Biên dịch tệp LaTeX sang Pdf Chuyển tệp Dvi thành tệp Pdf Tìm tới tệp PDF Biên dịch đoạn đã chọn Biên dịch từ đầu đến dòng hiện thời Biên dịch nội dung gữa hai đánh dấu ở lề xelatex.exe: Biên dịch tệp TeX Dùng pdflatex.10 Chức năng Execute Folder Symbols *Arrows *Operators *Relations *Greek *Others Folder Tools *VieBibTeX *VieMetapost *VieRepresentation *Tools *VieScript *VieCollection *VieMacroFiles Filenames in Current Folder Filenames in Current Dir 170 Những thư mục ký hiệu Kí hiệu mũi tên Kí hiệu toán tử Kí hiệu quan hệ Chữ cái Hy Lạp Các kí hiệu khác Những công cụ soạn TeX Những Clips để soạn tệp Bib ...exe Xem kết quả tệp Dvi: yap. . Chức năng Execute Chức năng Execute Typeset Combination Choose Typeset Combination LaTeX Compile Dvi View Dvi Search Line Texify=>DVI DviPs =>PS GSView Ps Ps2Pdf=>PDF Acrobat View Pdf PDFTexify=>PDF DviPdf => Pdf PDF Search Typeset Selected Typeset at Current Line Typeset Between Marks XeLaTeX=>PDF XeTeX =>PDF PDFLaTeX =>PDF Sử dụng Sắp chữ theo tổ hợp Chọn Sắp chữ theo tổ hợp Biên dịch tệp LaTeX sang Dvi : Latex. bảng.. Loại Macro riêng của VieTeX Tập hợp các lệnh người dùng có thể cho thêm Tập hợp các lệnh người dùng có thể cho thêm Liệt kê danh sách tệp theo Folder Liệt kê danh sách tệp theo thư mục máy tính XIV. Công cụ tìm mục lục.exe chuyển tệp Unicode lấy phông từ Window sang tệp Pdf Dùng xetex.exe Xem kết quả tệp Dvi tại dòng của tệp nguồn TeX tương ứng Biên dịch bằng Texify sang Dvi Chuyển từ Dvi Sang Ps : Dùng dvips Xem tệp Ps bằng GSView Phải cài trước và đặt đường dẫn trong mục cấu hình Chuyển dvi sang pdf bằng ps2pdf Xem tệp pdf bằng Acrobat Reader: Phải cài trước Dùng pdflatex..exe : Biên dịch tệp TeX .10. ...XIV.

11 Chức năng LaTeX PDFTeX =>PDF LuaTeX =>PDF LuaLaTeX =>PDF PlainTeX=>DVI AMSTeX=>DVI Run Command Line Run in Output Dùng pdftex.XIV.exe : Biên dịch tệp AmsTeX sang Dvi Chạy theo dòng lệnh một chương trình bấy kì Đánh dấu biên dịch trong cửa sổ hay không 171 XIV.exe : Biên dịch tệp TeX Dùng tex. Chức năng LaTeX Chức năng LaTeX Favorites Commands Font size \tiny \scriptsize \footenotesize \small \normalsize \large \Large \LARGE \huge \Huge \scriptscriptstyle \scriptstyle \textstyle \displaystyle Font Format \verb!! \textnormal{} \textbf{} \textit{} \textsl{} \texttt{} \textsc{} \textsf{} \emph{} {\mdseries } {\bfseries } {\rmfamily } {\sffamily } {\ttfamily } {\upshape } Sử dụng Lệnh treo từ thư mục * và tự gắn vào Danh sách chấm điểm 6pt 7pt 8pt 9pt 10pt 12pt 15pt 17pt 19pt 27pt Cỡ chỉ số nhỏ Cỡ chỉ số mũ Cỡ cùng văn bản Cỡ công thức 1 dòng Định dạng Phông Nguyên lệnh Phông chuẩn khi đặt Phông đậm Phông nghiên Phông ngả Phông đánh máy Phông chữ hoa Phông không chân Phông nghiêng Phông đậm Phông đậm Phông bình thường Phông không chân Phông đánh máy Phông đứng .exe : Biên dịch tệp Plain TeX sang Dvi Dùng tex.exe : Biên dịch tệp TeX Dùng luatex.11.exe : Biên dịch tệp TeX Dùng lualatex.

.11 Chức năng LaTeX {\slshape } {\itshape } {\scshape } Math Fonts LaTeX Fonts Colors Textcolor Rowcolor Columncolor Colours Colorbox Definecolor Fcolorbox Change Color Section Commands \part{} \chapter{} \section{} \subsection{} \subsubsection{} \paragraph{} \subparagraph{} appendix bibliography \tableofcontents \listoffigures \listoftables \centerline{} \leftline{} \rightline{} ref-label \index{} \label{} \ref{} \eqref{} \pageref{} \cite{} \bibitem{} \tag{} \notag \numberwithin{}{} \footenote{} LaTeX Commands Format document Phông ngả Phông nghiêng Phông chữ hoa Các lệnh phông của toán Chọn Phông văn bản của LaTeX Chọn màu trực quan Tô màu chữ Tô màu hàng trong bảng Tô mầu cột trong bảng Các laoị màu Hộp tô màu Định nghĩa màu Hộp có khung tô màu Đổi màu thôi Các lệnh làm đoạn Phần văn bản Chương văn bản Phần văn bản Phần văn bản nhỏ Phần văn bản nhỏ nữa Đoạn văn bản Đoạn văn bản nhỏ Phần phụ lục Tài liệu trích dẫn Mục lục Danh sách hình Danh sách bảng Căn dòng vào tâm Căn dòng bên trái Căn dòng bên phải Nhãn và chỉ danh mục Làm chỉ số Gán nhãn Đánh số theo nhãn Đánh số theo nhãn có dấu ngoặc tròn Đánh số theo nhãn số trang Trích dẫn tài liệu theo nhãn Gán nhãn tài liệu dẫn Gán nhãn thay vào chỗ số mặc định Không đánh số Đánh số theo đoạn. ..XIV. Chú thích Lệnh LaTeX Lệnh cơ bản của tài liệu liệt kê ở cửa sổ dưới 172 . chương.

... [Matrix]... ||Matrix||.. (Matrix)..... |Matrix|. Matrix items... liệt kê ở cửa sổ dưới Môi trường Danh sách chấm điểm Danh sách mô tả đầu dòng Danh sách số Khối văn bản nguyên dạng Danh sách tổng quát Trang văn bản nhỏ Trang nhiều cột Khối văn bản vào giữa Khối văn bản dồn trái Khối văn bản dồn phải Môi trường trích dẫn Môi trường trích dẫn thu nhỏ Môi trường in thơ Môi trường toán Môi trường công thức toán Môi trường dóng công thức Môi trường dóng công thức ngoặc bao Môi trường ngắt công thức Môi trường chia công thức nhiều dòng Môi trường dóng công thức Môi trường dóng công thức Môi trường dóng công thức Môi trường ma trận Môi trường ma trận Môi trường ma trận dạng ( ) Môi trường ma trận dạng [] Môi trường ma trận dạng {} Môi trường ma trận dạng | | Môi trường ma trận dạng || || Môi trường ma trận có phần ngoài Môi trường ma trận nhỏ Các chi tiết nhỏ trong môi trường ma trận Tên các hàm toán học ...... diagrams.. Small Matrix. Bordermatrix... Matrix... Function names 173 Lệnh đoạn của tài liệu liệt kê ở cửa sổ dưới Lệnh chiều ngang liệt kê ở cửa sổ dưới Lệnh chiều đứng liệt kê ở cửa sổ dưới Lệnh Các tên tiêu đề liệt kê ở cửa sổ dưới Lệnh các biến đếm liệt kê ở cửa sổ dưới Lệnh trong môi trường trích dẫn liệt kê ở cửa sổ dưới Lệnh định nghĩa một lệnh mới liệt kê ở cửa sổ dưới Lệnh Lệnh của một số gói lệnh như listing.XIV.. {Matrix}.11 Chức năng LaTeX Sectoining Horizontal spaces Vertical spaces Title names Acount names Bibliography New Commands Some packages TeX Environment Itemize Description Enumerate verbatim List Minipage Multicols center left right Quotation Quote Verse Math Environment Equation Align Cases Multline Gather Split Alignat Eqarray Matrices.

XIV. XIV. không thì chỉ tệp hiện tại Thu thập lệnh để tệp khác dùng Thu thập lệnh môi trường Thu thập nhãn Thu thập lệnh LaTeX Thu thập lệnh chỉ mục Thu thập lệnh trong trích dẫn Tùy chọn tự động chép lên từ cửa sổ dưới hay mở tệp. Chức năng Graphics Chức năng Graphics Wizard Figure One Figure Two Figures Subfigure Side Figure Figure and Tabular Vertical figure Insert Figures Sideways Turn Rotate Figure Items Wizard Table Figure and Tabular Tabulars Insert Tables One Table Two Tables Side Table Array Sử dụng Nhập hình qua giao diện Một hình Hai hình ngang hàng khi đánh số Hai hình đánh số theo a) và b) Hình bên cạnh văn bản Hình bên cạnh bảng Hình quay đứng theo trang Quang hình dọc theo trang Quay ngược hình Quya một góc hình Các chi tiết hình Nhập bảng qua giao diện Bên hình và bên bảng Bao gồm đưa vào các môi trường bảng Đưa vào các loại bảng Một bảng Hai bảng ngang hàng Bảng ở bên cạnh văn bản Bảng kiểu mảng .12 Chức năng Graphics Parameter Commands References List of Labels Table of Content Table of Figures Table of Tabulars List of Refs List of Environments List of Bibitem List of Cites List of Index List by Current Folder Data Collection Collect Environment Collect Labels Collect Commands Collect Indexes Collect Bibitem Copy Output line 174 Lệnh có đối số của toán Liệt kê lệnh chỉ dẫn trong văn bản Liệt kê nhãn Label Liệt kê lệnh mục lục Liệt kê lệnh về hình Liệt kê lệnh về bảng Liệt kê lệnh trích dẫn nhãn Liệt kê lệnh môi trường Liệt kê lệnh chỉ dẫn Liệt kê lệnh trích dẫn Liệt kê lệnh chỉ mục Có chọn liệt kê theo Folder.12.

..bak. Biên dịch làm chỉ mục Biên dịch từ điển thuật ngữ Chuyển TeX sang trang HTML Biên dịch tệp *..bib Mở tệp Bbl Đưa các loại Bib Nhập chi tiết Bib Liệt kê các thành phần trong tệp Tìm và xem trích dẫn Tìm và lấy tài liệu trích Chương trình JabRef Lệnh dùng cho dịch bằng XeLaTeX Lệnh dùng đặt Phông kiểu XeLaTeX Lấy tên Font của Window Chương trình xem tệp PDF Chương trình xem tệp PDF Thay đổi thư mục nơi đặt tệp Tùy chọn quản lý gói lệnh và đặt cấu hình Chương trình cài đặt cấu hình MikTeX Chương trình quản lý gói lệnh trong MikTeX Các công cụ của Window Chương trình quản lý internet Chương trình Chạy Dos Chương trình máy tính cầm tay Chương trình soạn thảo nháp .aux.. *.13.. Chức năng Tools Chức năng Tools Open File Log Del Auxiliary Files Makeindex:IDX=>IND MakeGlossary:GLO=>GLS htlatex:TeX=>HTML BibTeX:AUX=>DLG Open Bbl File Insert Bibtype Insert Bibitems List All Entries Find and View Find and Export JabRef Program XeLaTeX Commands Set XeLaTeX Fonts Get Window Font Name Sumatra View PDF Foxit Reader PDF Working directory MikTeX Options Setting .. WinFIG Create ebb Image Convert Run Asymptote Run MetaPost MetaPost Commands PStrick Commands Bảng kiểu kí hiệu Lệnh chi tiết liên quan tới bảng Chương trình vẽ hình (mặc định là TpX) Chương trình vẽ hình (mặc định là WinTpic) Chương trình vẽ hình WinFIG Tạo ra tệp ebb Chuyển đổi định dạng hình Dịch tệp Asymptote ra hình Dịch tệp MetaPost ra hình Các lệnh vẽ hình MetaPost Các lệnh vẽ hình PSTrick 175 XIV..13 Chức năng Tools Tabbing Tabular Items TpX. Packages Window Accessoriate Window Explore Command Prompt Calculator Notepad Sử dụng Mở tệp Log ở cửa sổ dưới Xóa các tệp phụ như *.XIV... WinTpic.

Chức năng Users Chức năng Users Format PS Files psresize.. Chức năng Window Chức năng Window Project Windows Show Project Window Large Project Restore Project Output Window Large Output Restore Output Always on top Transparent Mode Minimize to tray Title Full Name Full Screen Sử dụng Cửa số dự án và đầu ra Hiện Cửa sổ dự án Mở rộng cửa sổ dự án Hoàn lại cửa sổ dự án Hiện cửa sổ dưới Mở rộng cửa sổ dưới Hoàn lại cửa sổ dưới VieTeX luôn luôn ở trước mặt không chương trình nào đè lên được Làm chương trình trong suốt Khi thu nhỏ chương trình chỉ còn là biểu tượng Tên có đủ đường dẫn hoặc là không Chương trình đầy màn hình . psnup.. psselect.15. from Memory Set User Programs Run User Programs Sử dụng Định dạng các tệp PS Định dạng cỡ của tài liệu Chọn một số trang tài liệu Chuyển trang để đóng thành sách Làm sách cỡ nhỏ Gép nhiều trang vào một Mẫu câu tiếng Anh Giải thích lệnh Quản lý lệnh theo các gói lệnh Soạn lại các mẫu văn bản Soạn lại các tệp Bat chạy chương trình Soạn lại tệp từ điển người dùng Khiểm tra chính tả từ hiện thời Dung lượng từ điển trong bộ nhớ Xóa từ điển trong bộ nhớ Thiết lập tệp từ điển Tạo danh sách từ điển Gọi tự tệp có sẵn vào bộ nhớ Ghi từ bộ nhớ vào một tệp Gán chương trình người dùng vào cấu hình Chạy chương trình người dùng XIV. English Pattern Sentences Command Explanation Exam Commands Edit LaTeX Templates Edit Bat Files Edit User Dictionary Check Current Word Dictionary in Memory Clean Memory User Dictionary New User Dictionary Add User Dic.....XIV.. to Memory Save User Dic. psbooklet.. psbook..15 Chức năng Window 176 XIV..14.

com LaTeX Help MiKTeX Help Browes MiKTeX Doc MiKTeX Packages Doc About.16..16 Chức năng Help Zoom Increase Zoom Decrease Reset Zoom First Window Last Window Next Window Previous Window All Open Files Phóng to chữ màn hình Thu nhỏ chữ màn hình Cố định lại độ phóng trên Mở tệp đầu tiên trong danh sách đang mở Mở tệp cuối cùng trong danh sách đang mở Mở tệp bên cạnh sau đó Mở tệp trước cửa sổ đang mở Danh sách tệp đang mở với đầy đủ đường dẫn 177 XIV.. Chức năng Help Chức năng Help VieTeX help Practical help Language View Autoclose Keys View Macro Keys View Shortcut Keys Known Commands Known Packages Vietnam Fonts View Russian Keys Favorite Files or Programs Open Website/ Run Programs Search On Internet Dictioneries: OpenOffice.wordpress. Sử dụng Hướng dẫn các chức năng của VieTeX Những hướng dẫn theo chủ đề có trong VieTeX Ngôn ngữ giao diện Xem các các gõ có tự động đóng Liệt kê trên cửa sổ Project các macro gõ tắt Liệt kê trên cửa sổ Project các phím gõ tắt của Menu Liệt kê trên cửa sổ Project các lệnh đã biết Liệt kê trên cửa sổ Project các gói lệnh đã biết Chọn Phông Unicode tiếng Việt Liệt kê trên cửa sổ Project các phím gõ tiếng Nga Danh sách chương trình đã chạy Mở một website(bôi đen lấy lên) Bôi đen từ rồi tìm trên mạng Nơi cập nhật từ điển mới nhất có dùng trong chương trình Trang Web chính thức của VieTeX Tệp hướng dẫn sử dụng LaTeX Tệp hướng dẫn sử dụng MiKTeX Các loại tài liệu hướng dẫn MiKTeX Tệp hướng dẫn gói lệnh trong MiKTeX Nói về chương trình .XIV.org VieTeX: nhdien.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->