P. 1
BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG HIDROCACBON

BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG HIDROCACBON

|Views: 858|Likes:
Được xuất bản bởiBùi Ngọc Sơn

More info:

Published by: Bùi Ngọc Sơn on Oct 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƢƠNG HIDROCACBON (TỰ LUẬN) DẠNG I: VIẾT CTCT VÀ GỌI TÊN CÁC CHẤT: 1.

Viết tất cả các CTCT có thể có và gọi tên của các chất có công thức phân tử sau:C5H10 ; C4H8 ; C5H8 ; C8H10 (chỉ viết hợp chất thơm). 2. Viết CTCT của các chất có tên sau: a. 2,2 – đimetyl heptan. b. 2,4 – etyl- 1,3,5- trimetyl octan. c. 2,3 – điclo – 4- metyl hexan. d. Xiclo propan e. Xiclo hexan f. 2,3,4,4- tetra metyl pent – 2 en g. 4- brom-4- etyl – 2,3 đimetyl hex – 2 en h. 2- brom – 3 clo but- 1,3 – dien i. Vinyl axetilen j. Toluen k. Stiren l. Etyl benzen. 3. Gọi tên các chất có CTCT sau: a. CH3 - CH = CH- CH- CH2 - CH- CH3 CH3 CH2CH3 CH2CH3
CH2 CH= CH2

b. DẠNG II: VIẾT PHƢƠNG TRÌNH VÀ HOÀN THÀNH SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG Ở DẠNG CÔNG THỨC CẤU TẠO THU GỌN. 1. Hoàn thành các PTPU sau: a. 2- metyl butan + clo b. Krackinh pentan c. Đề hidro hóa butan d. Oxi hóa hoàn toàn Propan e. Xiclo propan + dd Brom f. Xiclo hexan + H2

Buta – 1. u. b. Axetilen + nƣớc q.3. Prop-1-in + Bạc nitrat trong amoniac p. Axetilen + Natri r.2. Stiren + Clo (bột sắt) x.dien t. Prop-1-in + HCl o. 2. etan.metyl but.3.g. Toluen + clo (askt) và (bột Fe) w.2.metyl but. 2.en + axit clohidric i.in. propen. 2. Prop – 1 –in . Prop-1-in + hidro (xúc tác Pd) và xúc tác (Ni) n. Đá vôi CaO CaC2 C2H2 C2H4 C2H5Cl C2H5OH CH3CHO C2H4(OH)2 C4H10 C2H5OH PP: Poli Propilen. cacbonic. C2H6 C2H5Cl C4H10 C3H6 C4H8 PP C4H8Cl2 Caosu Buna . 2. hidro 2.2.dien + Brom (-40oC) và (80oC) s. prop – 2. CH4 C2H2 C2H4 Bạc axetilua DẠNG III: PHÂN BIỆT HỖN HỢP KHÍ Dùng phƣơng pháp hóa học hãy nhận biết các khí sau: 1. Benzen + clo v.2. Etilen + clo h. Metan.en m.en + axit sunfuric k. etilen. cacbonic.metyl but.en + nƣớc j. axetilen 3. Metan. Trùng hợp 2. Trùng hợp iso propan.metyl but.metyl but. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau a. Trùng hợp Buta – 1. Benzen + HNO3 2.2.en + KMnO4 l.

Sau phản ứng thấy khối lƣợng bình 1 tăng 4. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. X là hỗn hợp gồm metan và etilen. sau đó dẫn sản phẩm lần lƣợt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc. Xác định CTPT và CTCT của ankan và anken. bình 2 có m g kết tủa. 4. THÀNH PHẦN PHẦN TRĂM. Dẫn 13. khối lƣợng của bình tăng thêm 3.344lit hỗn hợp 2 hidrocacbon no mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. bình 2 đựng nƣớc vôi trong dƣ. Cũng lƣợng chất A trên phản ứng với clo thì thu đƣợc hỗn hợp C gồm sản phẩm.40lit hỗn hợp khí C có tỉ khối đối với hidro là 17. 6. 1.42g. Sau các TN thấy khối lƣợng bình 1 tăng 3. C = 12. Đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocacbon A rồi dẫn sản phẩm vào bình đựng nƣớc vôi trong thấy khối lƣợng bình tăng lên 2. Hãy xác định CTPT và phần trăm thể tích các chất có trong hỗn hợp A. CTCT. thu đƣợc hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19.44lit A đi qua chất xúc tác Ni nung nóng thì thu đƣợc 10. Cho sản phẩm chấy lần lƣợt đi qua bình 1 đựng P2O5 và bình 2 đựng KOH rắn dƣ.15g. 5. Hãy xác định CTCT của A. . Dẫn X qua bình nƣớc Brom dƣ thấy có 8g brom tham gia phản ứng.DẠNG IV: BÀI TẬP TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH CTPT.624g.08 lit hỗn hợp khí B. còn lại 8. Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tƣơng ứng là 1:10. CTCT của 2 hidrocacbon trên. O = 16). 2. Xác định CTPT. 3. Tính % thể tích các chất trong X. Xác định thành phần phần trăm về thể tích.8. Tính thành phần phần trăm về thể tích và tính m. Biết các V đo ở đktc. Dẫn B đi qua bình đựng nƣớc brom thì màu của dung dịch nhạt đi. Đun sôi dung dịch B lại đƣợc 1g kết tủa nữa. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc. Công thức phân tử của X là (cho H = 1. Hỗn hợp khí A chứa hidrom một ankan và một anken. Khí thoát ra khỏi bình đem đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình nƣớc vôi trong thấy có 15g kết tủa. Sau thí nghiệm. Khi đốt 1.14g và bình 2 tăng 6. Lọc thu đƣợc 2g kết tủa và dung dịch B. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu đƣợc hỗn hợp khí Y.16g.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->