P. 1
Bất phương trình vô tỉ

Bất phương trình vô tỉ

3.0

|Views: 2,803|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3740218

More info:

Published by: api-3740218 on Oct 15, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

Bất phương trình vô tỉ

Dạng 1. Xét dấu hàm số bằng phương pháp đn dấu
Dạng !. "#$# bất phương trình bằng phương pháp b#%n đ&#
tương đương
'(u 1. "#$# )á) bất phương trình su*
1.
1 + ,
!
! − < + − x x x
!.
- . /
!
− ≤ − − x x x
+.
x x x − ≤ − + . 1!
!
'(u !. "#$# )á) bất phương trình su*
1.
0 1 1 ! 1 !
!
+ + > − − x x x
!.
! 12 +
!
− ≥ − − x x x
+.
1 1 +
!
! + ≥ + − x x x
3.
x x x 3 !
!
- + > + − +
,.
x x < − − 3
!
3 !
'(u +. "#$# )á) bất phương trình su*
1. 1 4 , > − − − x x
!. x x x ≤ + − + 1 !
+. ! 1 + − < − − + x x x
3. 3 1 1 ≤ − + + x x
,.
! -
!
! 1
!
1
!
+ + ≥ + − + + + x x x x x x
-. 3 1 ! 1 + < + + + x x x
/. 3 + + 4 3 + > − − + x x x
'(u 3. "#$# )á) bất phương trình*
1. 3 1 4 + + + ≥ + + x x x x
!. ! 3 . + ! 1 - + − < + − + x x x x
'(u ,. "#$# )á) bất phương trình su*
1.
!
1 1
3
+
!
1
− ≤ −
x
x
!. 1
1
,


+
x
x
+.
!
1
3
1
+ ≥ − x x
3. 2 ! 1 3 > − − − − x x
,.
x x x − ≥ + − 1 1
!
!
3
-.
1
1
!
! ,1
<

− −
x
x x
/.
!
1
! 3
!
+
<

+ + + −
x
x x
..
x
x
x
x
x
!
!
1
!
1
> − + +
Dạng !. "#$# bất phương trình bằng phương pháp
đ5t 6n ph7
'(u 1.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->