ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHOA KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH TRƯỜNG ĐHXD ---------------BAN CHẤP HÀNH LÂM

THỜI CHI ĐOÀN 51KD9

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC Hà Nội ngày 22 tháng 10 năm 2007 * * *

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
I. Lý do tổ chức đại hội: - Là hoạt động sinh hoạt thường niên của chi đoàn, là nơi để các đoàn viên đưa ra ý kiến đóng góp cho phong trào của đoàn, của lớp ngày càng lớn mạnh. - Tổng kết những công việc chưa thực hiện được, đang thực hiện và đưa ra đường lối, phương hướng cho hoạt động trong tương lai của chi đoàn. - Bầu ra Ban chấp hành chi đoàn mới. II. Địa điểm tổ chức: Phòng 105 - nhà H1 - Trường Đại học Xây dựng. III. Thời gian: 09h30’ ngày 22 tháng 10 năm 2007 IV. Ban tổ chức: Ban chấp hành chi đoàn 51KD9 - Trường Đại học Xây dựng. V. Đại biểu: Cô giáo chủ nhiệm lớp 51kd9 – ThS, KTS Phạm Hải Hà. VI. Số người tham gia: 38 đoàn viên trực thuộc chi đoàn 51KD9. VII. Chương trình đại hội: 1. Chào cờ – quốc ca – đoàn ca. 2. Tuyên bố lý do tổ chức đại hội chi đoàn lần này. Giới thiệu đại biểu tới dự. 3. Giới thiệu Chủ tịch đại hội: Đồng chí Vương Thành Hưng – Bí thư chi đoàn ban chấp hành lâm thời.

Giới thiệu thư kí đại hội: Đồng chí Nguyễn Hồng Minh – Đoàn viên chi đoàn 51KD9. 4. Đồng chí Vương Thành Hưng thay mặt Ban chấp hành chi đoàn nhiệm

kỳ cũ đọc báo cáo của ban chấp hành đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ qua, chương trình công tác nhiệm kỳ tới. 5. Đồng chí Vương Thành Hưng thay mặt Ban chấp hành chi đoàn lâm thời tuyên bố hết nhiệm kì. 6. Giới thiệu những người tham gia ứng cử vào vị trí Ban chấp hành mới. Bao gồm: - Đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh – Đoàn viên chi đoàn 51Kd9 - Đồng chí: Lê Mạnh Cường – Đoàn viên chi đoàn 51Kd9 - Đồng chí: Bùi Văn Dũng – Đoàn viên chi đoàn 51KD9 - Đồng chí: Vương Thành Hưng – Đoàn viên chi đoàn 51KD9 - Đồng chí: Nguyễn Quang Ninh – Đoàn viên chi đoàn 51KD9 7. Chủ tịch đại hội trả lời, giải thích những ý kiến của đoàn viên, quyết định
cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách ứng cử. Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử. 8. Biểu quyết thông qua danh sách tổ bầu cử. Bao gồm: - Đồng chí: Ngô Việt Anh – Đoàn viên chi đoàn 51KD9 - Kiểm phiếu viên. - Đồng chí: Bùi Minh Huệ - Đoàn viên chi đoàn 51KD9 - Kiểm phiếu viên. -Đồng chí: Phạm Thanh Huyền – Đoàn viên chi đoàn 51KD9 - Kiểm phiếu viên. - Đồng chí: Phí Hải Ninh – Đoàn viên chi đoàn 51KD9 - Kiểm phiếu viên. Tổ bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử. 9. Đại hội tiến hành bầu cử. Thông báo kết quả bầu cử. Cụ thể như sau: Số phiếu phát ra: 38. Số Phiếu thu về: 38. Số phiếu hợp lệ: 38. Số phiếu trắng: 0. - Đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh – 21 phiếu - Đồng chí: Lê Mạnh Cường – 30 phiếu - Đồng chí: Bùi Văn Dũng – 17 phiếu - Đồng chí: Vương Thành Hưng – 17 phiếu - Đồng chí: Nguyễn Quang Ninh – 13 phiếu

Sau khi bàn bạc, Đại hội đã thống nhất bầu Ban chấp hành chi đoàn 51Kd9 nhiệm kì 2007 – 2008 như sau: - Đồng chí: Lê Mạnh Cường – Bí thư ban chấp hành chi đoàn. - Đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh – Phó bí thư ban chấp hành chi đoàn. - Đồng chí: Bùi văn Dũng - Uỷ viên ban chấp hành chi đoàn. Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kì mới ra mắt Đại hội, nhận nhiệm vụ. 10. Thông qua nghị quyết đại hội. Cụ thể như sau: - Đại hội phê chuẩn cho Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kì 2006-2007 hết nhiệm kì. - Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành chi đoàn mới nhiệm kì 2007-2008. - Đại hội đưa ra phương hướng phấn đấu cho nhiệm kì tới: • 100% đoàn viên thanh niên không mắc các tệ nạn xã hội. • 100% đoàn viên thanh niên đạt hạnh kiểm từ Khá trở lên. • Phấn đấu đưa chi đoàn 51KD9 trở thành một chi đoàn mạnh của trường. • Tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, nhân đạo của nhà trường, Chi đoàn trường, Chi đoàn Khoa đề ra. • Phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên đạt học lực từ trung bình trở lên 11. Bế mạc đại hội. Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2007 Thư kí Đại hội

Chủ tịch Đại hội