BÀI TẬP

SỰ RƠI TỰ DO
Gia tốc rơi tự do: g = 9,8 ≈ 10 ( m/s2) Vận tốc: v = g .t (m/s)
1 g .t 2 (m) 2

Thời gian rơi:

t =

2.h g

(s)

Quãng đường: s = h =

Công thức liên hệ:

v 2 = 2 gh

Bài 1. đất.

Một vật nặng được thả rơi từ độ cao 20 m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm

Lấy g = 10 m/s2. Bài 2. Một vật rơi tự do từ độ cao 9,6m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc chạm đất. Lấy g = 9,8m / s 2 . Bài 3. Một hòn đá rơi từ miệng một giếng cạn đến đáy giếng mất 3s.Tính độ sâu của giếng. Lấy g = 9,8m / s 2 . Bài 4. Thả hòn đá từ độ cao h, sau 2 s nó chạm đất. Nếu thả hòn đá ở độ cao 4h thì hòn đá rơi chạm đất trong thời gian bao lâu? Bài 5. Một hòn đá rơi tự do từ một cái giếng cạn xuống đến đáy mất thời gian là 3s. Cho g = 10 m/s2. Tính độ sâu của giếng và vận tốc khi chạm đáy giếng. Bài 6. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 19,6 m xuống đất, gia tốc rơi tự do là 9,8 m/s2. a. Thời gian rơi của vật và vận tốc khi chạm đất là bao nhiêu? b. Tính vận tốc của vật khi còn cách mặt đất 9,6 m. 2 Bài 7. Một vật được thả rơi tự do tại nơi có g = 9,8m / s . Tính quãng đường vật rơi được trong 3s và trong giây thứ 3. Bài 8. Một vật rơi tự do trong giây cuối rơi được 35m.Tính thời gian từ lúc bắt đầu rơi tới khi chạm đất. Bài 9. Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10m / s 2 . Trong 2s cuối vật rơi được 180m. Tính thời gian rơi và độ cao nơi thả vật. Bài 10. Tính thời gian rơi của hòn đá, biết rằng trong 2s cuối cùng vật đã rơi được một quãng đường dài 60m. Lấy g = 10m / s 2 . Bài 11. Tính quãng đường một vật rơi tự do đi được trong giây thứ 4. Lấy g = 10m / s 2 . Bài 12. Một vật được thả rơi tự do tại nơi có gia tốc g = 10 m/s2, thời gian rơi của vật là 10 s. a. Độ cao từ nơi thả vật là bao nhiêu? b. Tính quãng đường vật rơi trong 2 s đầu và quãng đường vật rơi trong 2 s cuối. Bài 13. Một vật được thả rơi tự do tại nơi có gia tốc g = 10 m/s2, vận tốc lúc chạm đất là v = 60 m/s. a. Độ cao từ nơi thả vật đến mặt đất là bao nhiêu? b. Tính thời gian rơi và quãng đường đi trong giây thứ 4. Bài 14. Một vật được thả rơi tự do tại nơi có gia tốc g = 10 m/s2, vận tốc của vật lúc chạm đất là v = 100 m/s. a. Tính thời gian rơi và độ cao vật rơi được. b. Khi vật đạt vận tốc 50 m/s phải mất thời gian bao lâu? Bài 15. Một vật rơi từ độ cao 45m. Lấy g=10m/s2.

Lấy g = 10m / s 2 . Tính: a) Vận tốc của vật lúc chạm đất. Bài 18. Tính thời gian vật rơi và vận tốc khi chạm đất. Thời gian rơi của một vật được thả rơi tự do là 4s. b) Thời gian rơi. Tính: a) Độ cao nơi thả vật. 30m/s.1 s. Một vật rơi tự do trong giây cuối rơi được 35m. Tính thời gian vật rơi và độ cao nơi thả vật.5 s . Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất là 25 m/s. b. Tính quãng đường vật rơi được trong giây thứ 7. Từ một vị trí cách mặt đất một độ cao h.25m Bài 16. a/ Tính thời gian vật rơi cho đến khi chạm đất. c/ Tính vận tốc của vật khi chạm đất. Trong 7s cuối vật rơi được 385m. ĐS: a. Lấy g = 10m/s2. c) Vận tốc trước khi chạm đất 1s. b/ Trong 1s trước khi chạm đất vật rơi được 20m. Cho g=10m/s2. Lấy g = 10m/s2 a. b) Vận tốc lúc chạm đất. Bài 26. b) Độ cao nơi thả vật. ĐS: t = 1. Tính thời gian từ lúc bắt đầu rơi đến khi chạm đất và độ cao nơi thả vật. Từ độ cao 20m một vật được thả rơi tự do. b) Thời gian vật rơi 180m cuối cùng. Một giây sau ở tầng tháp thấp hơn 10m người ta thả rơi vật thứ hai. Bài 22. Một vật được thả rơi trong 10 s. b. 1. Tính: a) Thời gian rơi 90m đầu tiên. Hai giọt nước rơi cách nhau 1 s. Tìm quãng đường vật rơi trong giây thứ 6. a. Một vật rơi tự do không vận tốc đầu. Một vật thả rơi không vận tốc đầu. Tính thời gian rơi của vật. Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10m / s . c) Quãng đường vật đi được trong giây thứ hai. Cho g = 10 m/s2. thời gian rơi là 10s. Từ một đỉnh tháp người ta thả rơi một vật. Lấy g = 10m / s 2 . Bài 25.41 s. Thời gian vật rơi trong 10 m đầu tiên. Tính quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng. c) Vận tốc của vật trước khi chạm đất 1s. thời gian rơi là 10s. Một vật rơi tự do. Tìm khoảng cách giữa chúng khi giọt thứ hai rơi được 1 s. một vật thả rơi tự do có vận tốc là 30m/s. Bài 17. Trước khi chạm đất 1s. Bài 23. Nếu coi hai vật rơi cùng trên một đường thẳng đứng thì hai vật sẽ chạm nhau vào thời điểm nào sau khi vật thứ nhất được thả rơi. Bài 19.a. 2 Bài 20. Tính: a) Thời gian rơi. Tìm thời gian rơi của vật. khi chạm đất có vận tốc là 70m/s. b. ĐS: a. Tính: a) Thời gian vật rơi một mét đầu tiên. d) Quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng. b) Thời gian vật rơi một mét cuối cùng. c. Tính: a. Bài 28. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h. Bài 27. b. Thời gian vật rơi trong 10 m cuối cùng. người ta thả rơi một vật (g = 10m/s 2 và bỏ qua sức cản không khí) a/ Tính quãng đường vật rơi trong 2s đầu tiên. 0. Lấy g = 10m / s . Tìm độ cao của vật b. Lấy g = 10m / s 2 . b/ Xác định độ cao thả vật. b. 2 Bài 21. Bài 24.

Sau 2 s kể từ khi viên bi B rơi thì khoảng cách giữa hai viên bi là 60 m. a. . b. Tính khoảng cách giữa hai vật sau 2 s. cùng lúc một vật B được thả rơi từ độ cao 45 m. Thả hai hòn bi A và B rơi ở cùng một nơi vào hai thời điểm khác nhau. Hỏi viên bi B được thả rơi sau viên bi B bao lâu? Bài 30. Tính khoảng cách giữa hai vật khi vật B chạm đất. Một vật A được thả rơi từ độ cao 80 m.Bài 29.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful