P. 1
Cac Dang Bai Tap Chuong 2

Cac Dang Bai Tap Chuong 2

|Views: 636|Likes:
Được xuất bản bởiLê Thủy

More info:

Published by: Lê Thủy on Oct 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2014

pdf

text

original

CHƯƠNG II.

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC TÓM TẮT CÁC DẠNG BÀI TẶP CỦA CHƯƠNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần bài tập hóa học lớp 10 gồm có trắc nghiệm tự luận (thường gọi là tự luận) và trắc nghiệm khách quan (thường gọi là trắc nghiệm). Để làm tốt các dạng bài tập tự luận cũng như trắc nghiệm, học sinh cần phải nắm chắc lí thuyết và nắm các dạng bài tập cơ bản, rèn luyện thường xuyên để hình thành kĩ năng giải bài tập và làm bài tự tin hơn trong các lần kiểm tra và thi học kì.

Dạng 1: Dựa vào cấu tạo nguyên tử của một nguyên tử để xác định vị trí của nguyên tử trong bảng hệ thống tuần hoàn và ngược lại. Ví dụ 1: Một nguyên tố X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA trong hệ thống tuần hoàn. Hỏi: a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng? b) Các electron ngoài cùng nằm ở lớp thứ mấy? c) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố trên.

Giải: a) X có 6 electron ở lớp ngoài cùng vì X ở nhóm VIA. b) Các electron ngoài cùng của X nằm ở lớp thứ 3 vì X ở chu kì 3. c) Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là: 1s22s22p63s23p4.

Ví dụ 2: Cho 4 nguyên tố sau: N (Z = 7) ; Mg (Z = 12) ; Fe (Z =26) ; Ar (Z = 18). a) Viết cấu hình electron của chúng, xác định số electron hóa trị của chúng. b) Xác định vị trí mỗi nguyên tố trong hệ thống tuần hoàn. c) Nêu tính chất hóa học cơ bản của chúng?

Giải: Cấu hình electron của nguyên tử magie (Z = 12) là 1s22s22p63s2. . nguyên tử magie nhường 2 electron. a) Để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn. d) Viết công thức phân tử oxit và hidroxit của magie và cho biết chúng có tính chất bazơ hay axit. nguyên tử magie nhường hay nhận bao nhiêu electron? b) Magie thể hiện tính chất kim loại hay phi kim? c) Cho biết hóa trị của nguyên tố trong hợp chất với oxi.Giải: Cấu hình electron N (Z=7) 1s22s22p5 Mg (Z=12) 1s22s22p63s2 Fe (Z=26) 1s22s22p63s23p64s23d6 Ar (Z=18) 1s22s22p63s23p6 Vị trí trong bảng tuần hoàn Tính chất Electron hóa học cơ hóa trị Số thứ tự Chu kì Nhóm bản 5 7 2 VA Phi kim 2 12 3 IIA Kim loại 8 26 3 VIIIB Kim loại 8 18 3 VIIIA Khí hiếm Dạng 2: Dựa vào vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn suy ra tính chất của nguyên tố đó. a) Vì magie có 2 electron lớp ngoài cùng nên để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn. Ví dụ 1: Viết cấu hình electron của nguyên tử magie (Z = 12). b) Magie thể hiện tính chất kim loại.

hãy nêu các tính chất sau: . .Tính kim loại hay phi kim. c) Trong hợp chất với oxi. a) Vì lưu huỳnh có 6 electron lớp ngoài cùng nên để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn. d) Công thức phân tử oxit là MgO. d) Công thức phân tử oxit là SO3. So sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận. Chúng là những chất có tính axit. hidroxit là H2SO4 . lưu huỳnh có hóa trị cao nhất là 6. trong hợp chất với hidro. Giải: Cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh (Z = 16) là 1s22s22p63s23p4. a) Để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn. b) lưu huỳnh thể hiện tính chất phi kim. Dạng 3: Dựa vào vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn suy ra tính chất của nguyên tố đó. Chúng là những chất có tính bazơ. nguyên tử lưu huỳnh nhận 2 electron. magie có hóa trị 2. nguyên tử lưu huỳnh nhường hay nhận bao nhiêu electron? b) Lưu huỳnh thể hiện tính chất kim loại hay phi kim? c) Cho biết hóa trị cao nhất của nguyên tố trong hợp chất với oxi và và hóa trị trong hợp chất với oxi. Ví dụ 1: a) Dựa vào vị trí của nguyên tố Br (Z=35) trong bảng tuần hoàn. lưu huỳnh có hóa trị là 2.c) Trong hợp chất với oxi. d) Viết công thức phân tử oxit và hidroxit của lưu huỳnh và cho biết chúng có tính chất bazơ hay axit. Ví dụ 2: Viết cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh (Z = 16). hidroxit là Mg(OH)2.

b) So sánh tính chất hóa học của Mg với Na (Z = 11) và AI (Z = 13). I. Hidroxit của brom là HBrO4 có tính axit yếu hơn HClO4 và mạnh hơn HIO4.Brom thể hiện tính phi kim. .Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi. Giải: a) Cấu hình electron của nguyên tử brom (Z = 35) là 1s22s22p63s23p63d104s24p5. .Công thức hợp chất khí của brom với hidro.Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi và với hidro. nhóm VIIA. • • Trong nhóm VIIA. . b) So sánh tính chất hóa học của Br với Cl (Z = 17) và I (Z = 53).Công thức hợp chất khí của brom với hidro là HBr.Hóa trị cao nhất của brom trong hợp chất với hidro là 7.Công thức của oxit cao nhất. theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì ta có dãy Cl. .. hóa trị trong hợp chất với oxi là 1. Như vậy brom nằm ở chu kì 4. b) So sánh tính chất hóa học của Br với Cl (Z = 17) và I (Z = 53). . Tính phi kim giảm dần khi đi từ Cl đến I nên Br có tính phi kim yếu hơn Cl và mạnh hơn I.Tính kim loại hay phi kim. Br. . • Ví dụ 2: a) Dựa vào vị trí của nguyên tố Mg (Z=12) trong bảng tuần hoàn. hãy nêu các tính chất sau: . . của hidroxit tương ứng và tính chất của nó.

. . Ví dụ 1: Oxit cao nhất của nguyên tố R có công thức RO3. Dạng 4: Xác định tên nguyên tố dựa vào: • • Phần trăm khối lượng của nguyên tố đó trong hợp chất khí với hidro hoặc với oxi. Hợp chất khí của nó với hiđro có 5.Giải: a) Cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12) là 1s22s22p63s2. Al. Phản ứng của nguyên tố cần tìm với các chất khác. của hidroxit là Mg(OH)2. nhóm IIA.Công thức của oxit là MgO.Hóa trị của brom trong hợp chất oxi là 2.Magie thể hiện tính kim loại. • Trong bảng tuần hoàn Mg. Na và Al nằm chung trong một chu kì 3. Giải: . b) So sánh tính chất hóa học của Mg với Na (Z = 11) và AI (Z = 13). Như vậy magie nằm ở chu kì 3. Mg. • • Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì ta được dãy Na. . Tìm nguyên tố R.88 % hiđro về khối lượng. Chúng thể hiện tính bazơ. Từ Na đến Mg thì tính kim loại giảm nên Mg có tính kim loại yếu hơn Na nhưng mạnh hơn Al.

56 lít khí H2 (ở điều kiện tiêu chuẩn). Trong hợp chất RH2. Nguyên tử khối của M là: Vậy kim loại M là Ca (canxi). trong hợp chất khí với hidro thì R có hóa trị 2.Nguyên tố R có oxit là RO3 nên R có hóa trị 6.88% khối lượng.025 (mol) Ta có số mol của H2 là: = 0. thế vào phương trình ta có: . Ví dụ 2: Khi cho 1 g một kim loại M thuộc nhóm IIA tác dụng với nước thì thu được 0.025 (mol) ← 0. ta có công thức tính : Trong hợp chất RH2 thì bằng 2. . MR bằng R. Giải: Vì M thuộc nhóm IIA nên M có hóa trị 2 trong các hợp chất. Như vậy hợp chất khí của R với hidro là RH2.025 (mol). Xác định kim loại đó. = 40. Vậy R là nguyên tố S (lưu huỳnh). Giải phương trình trên ta được R = 32. H chiếm 5. Phương trình phản ứng của M với nước là: M + 2H2O → M(OH)2 + H2 ↑ 0.025 (mol). Suy ra số mol của M cũng là 0.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->