Thực trạng công tác văn phòng hiện nay Trang thiết bị, ứng dụng khoa học công

nghệ thiếu đồng bộ, sử dụng lãng phí

Trang thiết bị văn phòng bao gồm tất cả các thiết bị , máy móc phục vụ cho mục đích làm việc văn phòng như bàn ghế, máy tính, máy photocopy,máy in,mạng lan,các hệ thống và thiết bị quản lý hồ sơ…. Hiện nay các trang thiết bị văn phòng trong các cơ quan hành chính nhà nước hầu như được trang bị khá đầy đủ để phục vụ cho công việc văn phòng. Nhưng sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ - khoa học kĩ thuật, các trang thiết bị văn phòng thường nhanh chóng bị cập nhật do công nghệ mới, do đó các trang thiết bị chẳng bao lâu đã trở nên lạc hậu sau khi đã được cài đặt. dẫn đến chi phí cao cho việc trang bị trang thiết bị văn phòng, một số cơ quan không đủ kinh phí để sắm thiết bị mới, công việc văn phòng không được thục hiện một cách chuân tru. Bên cạnh đó việc sử dụng lãng phí các trang thiết bị văn phòng đôi khi không cần dùng đến; như nhân viên sử dụng điện thoại làm việc riêng, bật cho máy chạy suốt trong khi không làm việc, dùng mạng trong cơ quan để chat, làm những việc vô bổ không liên quan đến công việc văn phòng của người nhân viên. Thực trạng lãng phí này khá phổ biến trong các cơ quan hành chính ở nước ta. Tuy nhiên sử dụng nhiều máy móc cũng làm cho các hệ thống sử dụng để xử lý công việc trở nên kém linh động hơn và do đó đem tính cứng nhác vào văn phòng. Do vậy để phục vụ tốt hơn trong công việc văn phòng cần hiện đại hoá hơn một số trang thiết bị văn phòng như: Máy chiếu, máy Scan, Máy Quét và sử dụng các phần mềm quản lý văn bản để phục vụ tốt hơn cho việc lưu giữ và xử lý thông tin được tốt hơn.

. đổi mới các nghiệp vụ cho cán bộ.Đổi mới trang thiết bị văn phòng đồng thời cũng cần phải đổi mới con người làm việc trong văn phòng. công chức bằng cách thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ. tổ chức quản lý sử dụng các phần mềm ứng dụng trong công tác văn phòng. hiện đại hoá con người làm công tác văn phòng. Do vậy đổi mới hiện đại hoá văn phòng trước hết ta phải đổi mới cán bộ làm công tác văn phòng..