BÀI TẬP THUẾ XNK Bài 1: Tính thuế xuất nhập khẩu phải nộp trong tháng 10/2010

của Công ty xuất, nhập khẩu A có tài liệu như sau:
1> Xuất khẩu trực tiếp 1.000 sp, giá CIF quy ra VND là 700.000đ/sp 2> Xuất khẩu trực tiếp 1.500 sp, giá FOB quy ra VND là 820.000đ/sp

3> Nhận ủy thác xuất khẩu 12.000 sp, giá CIF: 460.000đ/sp, I+F là 20.000đ/sp
4> Bán cho công ty xuất, nhập khẩu B 180.000 sp, giá bán: 825.000đ/sp 5> Ủy thác cho công ty C nhập khẩu 6.000sp, giá CIF là 760.000đ/sp 6> Nhập khẩu trực tiếp 5.000sp, giá CIF: 970.000đ/sp

Phí vận tải và bảo hiểm quốc tế đối với hàng công ty xuất khẩu 50.000đ/sp Thuế suất thuế xuất khẩu là 2%, thuế suất thuế nhập khẩu 10% BÀI 2: Trong kỳ tính thuế tại một công ty SX – KD - XNK có các nghiệp vụ kinh tế như sau: 1. Trực tiếp xuất khẩu 5.000 sp A với điều kiện FOB, giá mỗi sản phẩm là 90.000đ/sp.
2. Nhận nhập khẩu ủy thác một lô hàng B với tổng giá trị của lô hàng theo điều kiện

FOB là 55 tỷ đồng, chi phí vận tải và bảo hiểm quốc tế là 5% giá CIF. 3. Nhập khẩu nguyên liệu để gia công cho phía nước ngoài theo hợp đồng đã ký, giá trị của lô hàng nguyên liệu theo điều kiện CIF là 3 tỷ đồng. theo hợp đồng đã ký, thì từ số nguyên liệu trên công ty sản xuất ra 300.000 sản phẩm, giá của sản phẩm xuất theo điều kiện FOB là 120.000đ/sp. Công ty đã xuất trả hàng luôn trong kỳ. 4. Công ty xuất giao cho phía nước ngoài 1000kg nguyên liệu để nhờ phía nước ngoài gia công 10.000sp, giá trị của lô nguyên liệu theo điều kiện FOB là 1 tỷ đồng. Trong kỳ phía nước ngoài cũng đã xuất giao hàng cho công ty. Giá trị của 10.000sp khi nhập về theo điều kiện CIF là 2,5 tỷ đồng. thuế suất thuế nhập khẩu của sản phẩm này là 5%. Yêu cầu: tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu mà công ty phải nộp trong kỳ. Biết rằng: - Thuế suất thuế XK của sp A là 2%, Thuế suất thuế nhập khẩu của B là 15%.

phí vận tải: 15%(FOB). phí bảo hiểm 0. Nhập khẩu 02 containner thiết bị lọc khói xe ô tô. tái xuất trả lại người bán có văn bản xác nhận của bên xuất khẩu.4USD/lít. trong tháng có tình hình XNK như sau: I. giá nhập khẩu ghi trên hóa đơn thương mại tính theo giá FOB: 34. hết thời hạn đơn vị chỉ tái xuất ra khỏi Việt Nam 180. phí bảo hiểm 6USD/tấn.3% (FOB + F). II.000 đơn vị hàng hóa. mỗi containner chứa 800 đơn vị hàng hóa. công ty không mua phí bảo hiểm lô hàng này. thuế suất 10%. giá FOB 870USD/tấn. Nhập khẩu 10 xe ô tô 04 chỗ ngồi. giá CIF = 5 USD/ĐV. 2. thuế nhập khẩu 15%.Bài 3: Tại công ty XNK Bình Thuận.000 tấn gỗ chưa chế biến. thuế suất 25%. thuế suất 25%. Tạm xuất tái nhập 200 tấn quặng B. phí vận tải 5USD/tấn.000 lít.000 USD/xe. phí bảo hiểm: 0. công ty Bình Thuận không nhận số hàng hỏng nói trên. Tình hình nhập khẩu: 1. Tạm nhập tái xuất 200. khi nhận hàng phát hiện 100 đơn vị hàng bị hỏng. phí vận tải F = 15 USD/ĐV. xuất xứ Nhật Bản. giá nhập khẩu ghi trên hóa đơn thương mại tính theo giá FOB là 170USD/ĐV. 3. mỗi containner chứa 500 đơn vị hàng hóa.000 lít xăng A92. Tỷ giá tính thuế 20. Nhập khẩu 02 containner thiết bị y tế. thuế suất 15%. giá CIF 900USD/tấn. phí vận tải 60USD/tấn. Thuế suất 45%. thuế suất 25%. mỗi containner chứa 1. Xuất khẩu 100 tấn quặng B. Thuế suất thuế nhập khẩu 80%. giá CIF 700USD/tấn. Tình hình xuất khẩu: 1.850 VND/USD . công ty chỉ tái nhập 100 tấn. 4. Yêu cầu: Tính thuế xuất khẩu. Xuất khẩu 300. Biết giá tính thuế được cơ quan hải quan áp dụng đối với xăng A92 là 0.5USD/tấn. 2. Nhập khẩu 02 containner thiết bị y tế. giá nhập khẩu ghi trên tờ khai tính theo giá CIF là 5USD/ĐV 5. 3. thuế nhập khẩu phải nộp cho mỗi nghiệp vụ trên.

000sp. 3. Nhận xuất khẩu ủy thác một lô hàng C theo điều kiện giá FOB có trị giá là 600 triệu đồng.000 đơn vị sản phẩm A (A thuộc diện chịu thuế TTĐB). giá bán theo qu iđịnh chưa có thuế GTGT là 50.BÀI TẬP THUẾ TTĐB Bài 1: Tại công ty sản xuất rượu Bình Đông trong kỳ tính thuế TTĐB đã nhập khẩu 10. nhưng khi viết hóa đơn.000 sản phẩm A theo giá FOB là 250.000 chai. hoa hồng được hưởng là 5% trên giá bán chưa thuế GTGT. Xuất khẩu 150. BÀI TẬP THUẾ GTGT BÀI 1: Trong tháng 9/2007 công ty K có các nghiệp vụ kinh tế như sau: 1.000 đồng/sp. Làm đại lý tiêu thụ sản phẩm B cho một công ty TNHH trong nước. Công ty đưa 8.Bán cho hệ thống siêu thị 5. Nhập khẩu 900 lít rượu 420 để sản xuất 250.000đ/chai. trong kỳ công ty K tiêu thu được 10. Yêu cầu: Tính thuế TTĐB phải nộp trong kỳ của công ty biết rằng thuế suất thuế nhập khẩu là 30%. Bán trong nước 100. Biết thuế suất thuế TTĐB của rượu 420 là 45%. Đại lý quyết toán chỉ tiêu thụ được 90% sản phẩm được giao. Xuất khẩu một lô hàng A theo điều kiện FOB có trị giá 500 triệu đồng.800đồng.000đồng/sp. 4. BÀI 2: Tính thuế TTĐB phải nộp trong kỳ của một Công ty sản xuất có các số liệu như sau: 1.000 chai.000 chai rượu thành phẩm. Bán cho doanh nghiệp L lô hàng D với giá chưa thuế GTGT là 200 triệu đông.000 lít rượu nguyên liệu.000 lít nguyên liệu vào quy trình sản xuất rượu chai và sản xuất được 20. giá tính thuế nhập khẩu là 32. thuế GTGT là 10%. kế toán đã ghi gộp giá bán là 220 triệu đồng (không ghi tách riêng giá chưa thuế và thuế GTGT). Số rượu thành phẩm được tiêu thụ như sau: .500đ/chai .000đồng/lít. 2.000đồng/sản phẩm. giá bán đã có thuế TTĐB chưa có thuế GTGT là 412. 2. 3.Giao cho đại lý 10.000 sản phẩm A với đơn giá chưa có thuế GTGT là 295.000 đồng/lít. Giá tính thuế nhập khẩu quy ra VNĐ là 20. hoa hồng ủy thác được hưởng là 3% trên giá FOB. Giá bán quy định cho đại lý đã có thuế TTĐB nhưng chưa có thuế GTGT là 396. thuế nhập khẩu của mỗi lít rượu là 20. sản phẩm A là 25%. . Thuế suất thuế TTĐB là 45%.

000đ/sp.000 sản phẩm A và 35.000đ/sp. Cuối tháng đại lý quyết toán chỉ tiêu thụ được 90% sản phẩm A và 95% sản phẩm B được giao. 8. giá bản trả góp chưa có thuế GTGT là 300 triệu đồng.000đ/sp. Giao cho hệ thống đại lý 30. Bán cho cty A 10. giá CIF quy ra VND là 50. trong tháng có tình hình sản xuất.000 sản phẩm B. Cty C đã trả lại 100 sản phẩm kém phẩm chất.5. giá bán tại cổng khu chế xuất là 170. Bán cho cty C 10. dịch vụ là 10%. 6.000đ/sp.000đ/sp và đối với sản phẩm B là 150. .000 sản phẩm A. 5. 7. Yêu cầu: xác định số thuế GTGT mà công ty K phải nộp trong tháng.000 sản phẩm B. giá bán chưa có thuế GTGT là 100. kinh doanh như sau: I. Tình hình sản xuất sản phẩm: 1. giá FOB quy ra VNĐ là 120.000 sản phẩm A.000đ/sp.000 sản phẩm A. giá bán đã bao gồm thuế GTGT là 165. giá bán chưa có thuế GTGT là 105.000đ/sp. Nhập khẩu 10. giá bán chưa thuế GTGT của sản phẩm E cùng thời điểm phát sinh họat động trao đổi là 120. Bán cho hệ thống siêu thị 30. Bán cho doanh nghiệp khu chế xuất 10.000 sản phẩm C cho cty D.000đ/sp. Nhập khẩu 2 tài sản cố định phục vụ sản xuất. Ủy thác xuất khẩu 10. Bán trả góp cho công ty N một lô hàng. 4. II. đơn giá gia công chưa có thuế GTGT là 5. trả trong vòng 3 năm.000 sản phẩm B. 3. giá bán trả ngay là 250 triệu đồng.000đ/sp. Dùng 100sp E để trao đổi với một cơ sở kinh doanh M lấy sản phẩm F. Bài 2: Tại cty sản xuất hàng tiêu dùng thuộc diện chịu thuế GTGT.000 sản phẩm A. Tình hình tiêu thụ sản phẩm: 1. giá CIF qui ra VND là 1 tỷ đồng. Bán cho công ty B 10. 2.000đ/sp.000 sản phẩm B. 2.000đ/sp(mới chỉ thu được 50% giá trị hợp đồng bán hàng). Gia công 10. 6. Biết rằng: Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa. giá bán chưa có thuế GTGT là 150. giá bán quy định cho đại lý chưa có thuế GTGT đối với sản phẩm A là 100. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ là 50 triệu đồng.

với giá FOB 130.500 trđ. giá mua chưa có thuế GTGT là 12.000đ/sp Trực tiếp xuất khẩu 24.000đ/sp Bán cho công ty xuất nhập khẩu D 5. Mua từ công ty N: trị giá hàng hóa dịch vụ mua vào bao gồm thuế GTGT là 330 triệu đồng c> Để sử dụng chung cho sản xuất 2sp A và B: Tập hợp các Hóa đơn GTGT.000sp. giá bán 130.Có hóa đơn đặc thù là 50 trđ Yêu cầu: Tính thuế GTGT Cty phải nộp trong tháng. 2> Tiêu thụ sản phẩm trong tháng: a> SpA: Giá bán chưa có thuế GTGT Bán cho công ty thương mại C 120. Bài 3: Trong tháng 10/2010.3.000sp.000sp. Mua nguyên liệu trong thị trường nội địa để phục vụ sản xuất.000đ/sp b> SpB: Giá bán đã có thuế GTGT Bán qua các đại lý bán lẻ 60. với giá FOB 135. giá bán 132.000sp. 4. dịch vụ mua vào trong tháng: a> Để sử dụng cho spA: Mua từ công ty X: 15. tiền thuế GTGT là 380 triệu đồng. thuế GTGT đầu vào và đầu ra là 10%. trị giá hàng hóa dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 510 triệu đồng.Có hóa đơn GTGT là 200 trđ là trị giá mua vào chưa có thuế GTGT .000đ/sp Trực tiếp xuất khẩu 20. Trị giá dịch vụ mua ngoài trong tháng: . Mua từ công ty Y theo hóa đơn GTGT. giá bán 110. tại một doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có các số liệu sau: 1> Hàng hóa.000đ/sp .000 sp.000sp. b> Để sử dụng cho spB: Mua từ công ty M: trị giá hàng hóa dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 120 triệu đồng.000 kg nguyên liệu với giá chưa thuế GTGT là 75. với giá 120.000đ/sp Bán cho doanh nghiệp chế xuất 5. kinh doanh (bao gồm cả nguyên liệu trao đổi) có hóa đơn GTGT.000 đồng/kg. Biết rằng: Thuế nhập khẩu 30%.

bán ra là 10%.Biết rằng: Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa. dịch vụ mua vào. . Yêu cầu: Xác định thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp trong tháng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful