Tìm lại file đã xóa

Hỏi: Vui lòng hướng dẫn cho tôi, sau khi xóa các file, thì làm sao tất cả các file bị xóa đó chạy vào Recycle Bin. Hiện nay, khi tôi xóa các file thì có 1 vài file xóa chạy vào Recycle Bin, lại có những file xóa nhưng không biết là đã xóa khỏi máy luôn chưa hay là còn tồn tại ở đâu đó trong máy, và cách tìm những file đã bị xóa này. Đây trả lời:

Mặc nhiên, tất cả file bị xóa trong Explorer đều được đưa vào Recycle Bin. Nhưng có vài chương trình quản lý file cài thêm vào Windows có khả năng xóa file hẳn mà không đưa vào Recycle Bin (có thể xác lập tính năng này trong phần Option của chương trình đó). Ngoài ra, dung lượng của Recycle Bin có giới hạn, khi đầy thì các file cũ sẽ bị xóa để nhường chỗ cho các file mới (bạn có thể thay đổi dung lượng cho Recycle Bin trong Recycle Bin/Properties). Muốn xem lại các file đã xóa nhưng vẫn còn lưu trong Recycle Bin, bạn bấm kép chuột vào biểu tượng Recycle Bin trên desktop. Theo echip