CÁC RÀO CẢN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1

Nhóm 1 - K40E1

DANH SÁCH THÀNH VIÊN
 Lê

Quang Lập (Nhóm trưởng)  Phạm Văn Hiển  Nguyễn Đức Ngọc  Đỗ Thị Thu Nguyệt  Trần Minh Tuấn

2

Nhóm 1 - K40E1

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

I. Khái niệm về rào cản trong Thương mại quốc tế II. Phân loại rào cản theo WTO :
1. Rào cản thuế quan 2. Rào cản phi thuế quan

III. Xu hướng áp dụng rào cản trong Thương Mại Quốc Tế
3
Nhóm 1 - K40E1

I. Khái niệm về rào cản trong Thương mại quốc tế

Khái niệm : Rào cản thương mại là bất kì biện pháp hay hành động nào gây cản trở đối với thương mại quốc tế. Theo WTO : Rào cản trong thương mại quốc tế bao gồm 2 loại là các biện pháp thuế quan và các biện pháp phi thuế quan Theo Hoa Kỳ : Rào cản trong thương mại quốc tế bao gồm 9 nhóm cơ bản : Chính sách nhập khẩu; Tiêu chuẩn, kiểm tra, nhãn mác và chứng nhận; Mua sắm của chính phủ; Trợ cấp xuất khẩu; Bảo hộ sở hữu trí tuệ; Các rào cản dịch vụ; Các rào cản đầu tư; Các rào cản chống cạnh tranh; Các rào cản khác(tham nhũng, hối lộ, …)

4

Nhóm 1 - K40E1

II. Phân loại rào cản
Dựa trên cách tiếp cận của tổ chức WTO rào cản trong thương mại quốc tế được chia thành 2 loại : 1. Rào cản thuế quan (TARIFF) 2. Rào cản phi thuế quan (Non TARIFF)

5

Nhóm 1 - K40E1

II. Phân loại rào cản
1. Rào cản thuế quan : có 3 loại thuế quan phổ biến như sau.

Thuế phần trăm : Được đánh theo tỉ lệ phần trăm giá trị giao dịch của hàng hóa nhập khẩu.Đây là loại thuế được sử dụng rộng rãi nhất nhưng nhìn chung còn ở mức cao. Thuế phi phần trăm : Bao gồm 3 loại, được áp dụng chủ yếu cho hàng nông sản.
  

Thuế tuyệt đối : Thuế xác định bằng một khoản cố định trên một đơn vị hàng nhập khẩu. Thuế tuyệt đối thay thế : Quy định quyền lựa chọn áp dụng thuế phần trăm hay thuế tuyệt đối. Thuế tổng hợp : Là sự kết hợp cả thuế phần trăm và thuế tuyệt đối

6

Nhóm 1 - K40E1

II. Phân loại rào cản

Thuế quan đặc thù :

 

Hạn ngạch thuế quan : là một biện pháp quản lý nhập khẩu với 2 mức thuế suất nhập khẩu. Hàng hóa trong hạn ngạch thuế quan thì có mức thuế suất thấp còn ngoài hạn ngạch thuế quan thì chịu mức thuế suất cao hơn Thuế đối kháng(thuế chống trợ cấp xuất khẩu) : đánh vào sản phẩm nhập khẩu để bù lại việc nhà sản xuất và xuất khẩu sản phẩm đó được Chính phủ nước xuất khẩu trợ cấp. Thuế chồng bán phá giá : nhằm ngăn chặn và đối phó với hàng nhập khẩu được bán phá giá vào thị trường nội địa. Thuế thời vụ : là loại thuế với mức thuế khác nhau cho cùng một loại sản phẩm. Thường được áp dụng cho hàng nông sản, khi vào thời vụ thu hoạch trong nước thì áp dụng mức thuế suất cao nhằm bảo hộ sản xuất trong nước. Thuế bổ sung : được đặt ra để thực hiện biện pháp tự vệ trong trường hợp khẩn cấp.

7

Nhóm 1 - K40E1

II. Phân loại rào cản

Hiện tại có một số loại thuế cụ thể được áp dụng trong Thương mại quốc tế như sau :

 

Thuế phi tối huệ quốc : là mức thuế cao nhất mà các nước áp dụng đối với những nước chưa phải là thành viên của WTO và chưa kí kết hiệp định thương mại song phương với nhau. Thuế tối huệ quốc : là thuế mà các nước thành viên WTO áp dụng cho nhau hoặc theo các hiệp định song phương về ưu đãi thuế quan. Nó thấp hơn nhiều so với thuế phi tối huệ quốc. Thuế quan ưu đãi phổ cập : nhằm ưu đãi cho một số hàng hóa nhập khẩu từ các nước đang phát triển được các nước công nghiệp phát triển cho hưởng. Thuế áp dụng đối với các khu vực thương mại tự do : là loại thuế có mức thuế suất thấp nhất hoặc có thể bằng không đối với nhiều mặt hàng. Thuế quan ưu đãi khác : một số nước dành cho nhau các ưu đãi thuế quan đặc biệt đối với một số sản phẩm, ví dụ một số nược tham gia kí kết hiệp định thương mại máy bay dân dụng…

8

Nhóm 1 - K40E1

II. Phân loại rào cản
2. Rào cản phi thuế quan :

Các biện pháp cấm : như là cấm vận toàn diện, cấm vận từng phần, cấm xuất khẩu hoặc nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa nào đó. Hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu : là hạn ngạch về số lượng hoặc giá trị được phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu trong một thời kì nhất định(thường là 1 năm) Cấp giấy phép xuất nhập khẩu : có 2 loại
 

Giấy phép về quyền hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu Giấy phép xuất nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa hoặc phương thức kinh doanh xuất nhập khẩu nào đó.

9

Nhóm 1 - K40E1

II. Phân loại rào cản

Các thủ tục hải quan : khi nó quá phức tạp, chậm chạp thì sẽ trở thành các rào cản, như là quy định về kiểm tra trước khi xếp hàng, quy định về cửa khẩu thông quan… Rào cản kĩ thuật trong thương mại quốc tế : là các quy định và tiêu chuẩn kĩ thuật, các quy định về phòng thí nghiệm và quy định về công nhận hợp chuẩn. Các biện pháp vệ sinh động thực vật : bao gồm tất cả luật, nghị định, quy định, yêu cầu, và thủ tục, kể cả các tiêu chí sản phẩm cuối cùng, các quá trình và phương pháp sản xuất thử nghiệm… liên quan trực tiếp đến an toàn thực phẩm.Đây là một trong những loại rào cản phổ biến nhất hiện nay và mức độ của nó ngày càng tinh vi.

10

Nhóm 1 - K40E1

II. Phân loại rào cản

Các quy định về thương mại dịch vụ : như quy định về thanh toán và kiểm soát ngoại tệ, quy định về quảng cáo và xúc tiến thương mại… đều có thể trở thành rào cản trong thương mại quốc tế nếu chúng không minh bạch và có sự phân biệt đối xử. Các quy định về đầu tư có liên quan đến thương mại như lĩnh vực không hoặc chưa cho phép đầu tư nước ngoài… nhằm phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài. Các quy định chuyên ngành về các điều kiện sản xuất, thử nghiệm, lưu thông và phân phối các sản phẩm được xác định trong các hiệp định của WTO như : Hiệp định nông nghiệp, Hiệp định về hàng dệt may và may mặc…

11

Nhóm 1 - K40E1

II. Phân loại rào cản
 

Các quy định về sở hữu trí tuệ : như là quy định về xuất xứ hàng hóa, thương hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp… Các quy định về bảo vệ môi trường bao gồm :
  

Quy định về môi trường bên ngoài biên giới theo hiệp ước hoặc công ước quốc tế. Quy định trực tiếp về môi trường trong lãnh thổ quốc gia Quy định liên quan trực tiếp đến môi trường nhưng thuộc mục tiêu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

 

Các rào cản về văn hóa : sự khác biệt về văn hóa và cách nhìn nhận, đánh giá về giá trị đạo đức xã hội… Các rào cản địa phương : ở một số nước, luật lệ của Chính phủ trung ương cũng có sự khác biệt so với các quy định mang tính địa phương.

12

Nhóm 1 - K40E1

III. Xu hướng áp dụng rào cản trong Thương Mại Quốc Tế

Hiện nay trên nền kinh tế Thế giới đang có xu hướng toàn cầu hóa, do đó việc áp dụng các rào cản trong Thương mại quốc tế cũng có rất nhiều sự thay đổi, nhưng chủ yếu là theo hai xu hướng cơ bản:  Một là thuế quan hóa các biện pháp phi thuế quan.  Hai là xu hướng cắt giảm thuế quan của các quốc gia. Tuy nhiên bản thân mỗi quốc gia đều muốn bảo hộ sản xuất trong nước mình,chính vì vậy các rào cản trong thương mại quốc tế ngày càng trở nên tinh vi hơn,những biện pháp chủ yếu thường được sử dụng như là: Hàng rào kĩ thuật, rào cản về môi trường ( Mỹ quy định không nhập khẩu những mặt hàng thủy hải sản mà khi đánh bắt nó ảnh hưởng đến nguồn thức ăn cho cá Heo), các rào cản về văn hóa (người theo đạo Hồi không ăn thịt bò,nên loại hàng này bị cấm nhập khẩu)..
Nhóm 1 - K40E1

13

XIN CÁM ƠN

14

Nhóm 1 - K40E1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful