CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
Số ………/VNC- HĐĐT
V/v : Khóa học bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 Ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá 11; Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên: Hôm nay, ngày.........tháng...........năm 2011, tại văn phòng Công ty CP TVĐT chuỗi giá trị, chúng tôi gồm:
BÊN A: Ông/ Bà

Địa chỉ : Điện thoại : Đơn vị công tác : Tài khoản :

89 Hùng Vương − Phường Phú Hội − TP Huế (054).3895995 Fax: (054).3839389 Chức vụ: Nhân viên

Bên B: VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI
CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI

Địa chỉ Điện thoại Người đại diện Tài khoản

: Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội : (04).35574531 Fax: (04).35572406 : Ông Đào Tùng Bách Chức vụ: Viện Trưởng : 11022084886102 tại Ngân hàng TECHCOMBANK Thanh Xuân – Chi nhánh Thăng Long - Hà Nội.

Sau khi trao đổi, bàn bạc, hai bên thống nhất ký hợp đồng liên kết đào tạo với những điều khoản chính sau: Điều 1. Điều khoản chung Hai bên thống nhất cùng liên kết để tổ chức Khoá học “bồi dưỡngkiến thức môi giới bất động sản” - Đối tượng tham dự lớp học: tất cả các đối tượng có nhu cầu - Thời gian học: Ngày 20 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 năm 2011 (học cả ngày )
-

Nội dung học: Theo quy định khung chương trình đào tạo của Bộ Xây Dựng Địa điểm học: 89 Hùng Vương − Phường Phú Hội − TP Huế

Huế . nghỉ của giảng viên Chịu trách nhiệm thanh toán chi phí ăn ở. Huế . bên A sẽ thanh toán lại chi phí này 2. Trách nhiệm của mỗi Bên 2. thời gian gửi ít nhất trước 1 tuần Cử giảng viên có kinh nghiệm và trình độ để tham gia giảng. giảng dạy cho bên B (theo Điều 4) Trước khi bắt đầu khai giảng khoá học . và chương trình giảng dạy chi tiết . Huế . địa điểm và chuyên đề Báo cho bên A lịch trình đi lại của giảng viên trước 02 ngày ( tính từ ngày khai giảng ) để bên A sắp xếp chỗ ăn ở. Chuẩn bị địa điểm.HN. đi lại cho giảng viên theo đúng thời gian đào tạo của khoá học Phô tô in ấn các tài liệu giảng dạy Thanh toán chi phí (vé tàu hoặc máy bay ) đi lại của giảng viên ( Hà Nội . hoặc Đà Nẵng ..Hà Nội hoặc Đà Nẵng .Đà Nẵng nếu giảng viên đang giảng ở Đà Nẵng) - - - Thanh toán kinh phí soạn bài.2.Huế..Điều 2. đồng thời gửi kèm thông tin cá nhân (CV ) của các giảng viên liên quan khóa học Tham gia giảng dạy đúng theo thời gian. Cung cấp cho bên B 02 ảnh 3x4 và 01 chứng minh thư nhân dân phô tô của các cán bộ tham gia khóa học để Bên B cấp chứng chỉ khóa học “bồi dưỡng kiến thức bất động sản” - - Phô tô đủ tài liệu cung cấp cho học viên tham gia khóa học dựa trên một bộ tài liệu gốc do bên B gửi Báo cho bên B trước 03 ngày về chỗ ăn. bên B gửi cho bên A tài liệu giảng dạy.1.Huế. Bên B tự đặt vé đi lại từ HN . Trách nhiệm của bên B: - - - - . âm thanh ( nếu có).Đà Nẵng ( nếu có). Huế . Huế . Cung cấp cho bên B danh sách học viên ngay sau khi khai giảng lớp học. các thiết bị cần thiết cho việc giảng dạy như : Cấp máy chiếu (projector).Huế. hội trường. Trách nhiệm của bên A: - Tổ chức chiêu sinh học viên Chủ trì tổ chức và quản lý lớp học.

vé máy bay thể hiện đơn vị mua vé là các thông tin về MST.000đ/học viên.000đ (tương ứng với 20% của 100. Bên A phải thanh toán cho bên B 20% của mức học phí chênh lệch từ 1.200.000đ/1 học viên • Quyền lợi hai bên: Bên A được hưởng 70% giá trị hợp đồng. Bên A thanh toán cho bên B bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt Điều 6. Giá trị hợp đồng. quyền lợi hai bên Giá trị hợp đồng: là tổng số tiền học phí thu được trên cả khóa học.200.. thời gian và địa điểm đào tạo . đánh giá cuối khoá học. Bên B hưởng 30% giá trị hợp đồng. sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc khóa học Xuất hóa đơn Tài chính cho bên A và các chứng từ kèm theo ( vé tàu .000đ->1.300. Điều khoản chung Trong quá trình thực hiện.000vnđ) dựa trên số học viên thực tế (tối thiểu 25 học viên) Điều 5: Phương thức và hình thức thanh toán Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B 100% giá trị hợp đồng ngay sau khi nhận được hóa đơn tài chính. - Cấp chứng nhận cho những học viên hoàn thành chương trình học tập.Thời lượng: Cả ngày. địa chỉ công ty CP TVĐT chuỗi giá trị) - Điều 3. chứng nhận do bên B cấp.300. Bên B viết hóa đơn tài chính cho bên A với mức học phí là 1. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00 Buổi chiều từ 14h00 đến 17h00 - Địa điểm đào tạo : 89 Hùng Vương − Phường Phú Hội − TP Huế • Điều 4. Thời lượng. - Thời gian : Từ thứ sáu ngày 20/05/2011 đến thứ 2 ngày 23/05/2011. hai bên có quyền phối hợp sử dụng tên của Viện và công ty để thể hiện trong nội dung thông báo chiêu sinh cũng như các hoạt động liên quan đến việc tổ chức đào tạo . học phí : 1.Tổ chức kiểm tra.

có phát sinh những vấn đề mới hoặc vướng mắc. Nếu cả hai Bên không thỏa thuận được thì có thể cùng bổ sung hoặc điều chỉnh hợp đồng. hai bên thông báo cho nhau bằng văn bản và cùng bàn bạc thống nhất giải quyết. Nếu trong quá trình thực hiện. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B VIỆN TRƯỞNG Trương Đình Thạnh Đào Tùng Bách . mỗi bên giữ 02 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau.Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng này.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful