Trường THPT A Duy Tiên

Kế hoạch cá nhân năm học 2008 - 2009

Sở GD - ĐT Hà Nam Trường THPT A Duy Tiên

***&***

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ CÔNG TÁC CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2008 – 2009 Họ và tên: Nguyễn Văn Thịnh Chức vụ: Giáo viên Sinh học Đơn vị công tác: Tổ Hoá - Sinh – Công nghệ - Trường THPT A Duy Tiên Nhiệm vụ được giao: Phụ trách phòng thí nghiệm Sinh học Dạy Sinh các lớp: 12A1, 12A2, 12A7, 10A5 – 10A9 Chủ nhiệm lớp 12A7

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2008 - 2009 I. KHÁI QUÁT, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG HỌC SINH − Về môn học: Môn sinh học thực hiện theo chương trình cải cách giáo dục, nhìn chung nội dung trong từng bài từng tiết dạy khá nhiều và dài so với khả năng nhận thức của học sinh. − Về học sinh: Đây là môn học mà đa số học sinh còn chưa chú ý học, còn coi là môn phụ, về nhà chưa dành nhiều thời gian để học một cách nghiêm túc, nên chất lương còn nhiều hạn chế. Khảo sát chất lượng đầu năm như sau: Môn Sinh Lớp 12A1 12A2 12A7 10A5 10A6 10A7
Tổ Hóa – Sinh – Công nghệ

Học lực Khá, giỏi:60% Trung bình:30% Yếu: 10 % Khá giỏi: 70% Trung bình:25% Yếu: 5% Khá giỏi: 15% Trung bình:65% Yếu: 20% Khá giỏi: 35% Trung bình:55% Yếu: 10% Khá giỏi: 25% Trung bình:50% Yếu: 25% Khá giỏi: 25%
Người viết: Nguyễn Văn Thịnh

− Hiện nay giáo viên và học sinh vẫn chưa định hướng được phương pháp thi cử kiểm tra đánh giá cho năm học 2008 – 2009. hơn nữa đây là năm học thứ ba trường được công nhận là trường chuẩn Quốc gia. Điểm yếu − Năm học 2008 .2009 là năm học thứ ba áp dụng chương trình thay sách ở bậc THPT. phương pháp mới là một thách thức rất lớn đối với cả người dạy và người học. Thiết bị thí nghiệm thực hành của khối 10 và 11 còn thiếu. Tổ Hóa – Sinh – Công nghệ Người viết: Nguyễn Văn Thịnh . − Phần lớn các em học sinh đã có ý thức trong việc thực hiện các nền nếp nội quy của nhà trường. kiến thức vẫn còn mới. 2. Sách mới. Một số em có nguyện vọng theo khối đã say sưa trong việc học tập. − Ban giám hiệu và ban chi uỷ nhà trường quan tâm sát sao hơn đến chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh. − Một số thiết bị thí nghiệm thực hành của khối 12 còn chưa nhập về.2009 10A8 10A9 Trung bình:65% Yếu: 10% Khá giỏi: 10% Trung bình:75% Yếu: 15% Khá giỏi: 17% Trung bình:63% Yếu: 20% II. − Đây là năm học thực hiện cuộc vận động: “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. ĐÁNH GIÁ VỀ DIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU 1. − Học sinh của trường đã có ý thức thực sự trong việc học tập. đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy học”. Điểm mạnh − Năm học 2008 . một trường có bề dày về thành tích. − Chương trình mới có rất nhiều thí nghiệm thực hành. Năng lực dạy và làm thực hành ở cả thày và trò còn nhiều hạn chế. bước đầu đã góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Vì vậy trường đã có nhiều thành tích nổi bật về mọi mặt so với các trường trong khối THPT.2009 là năm thứ 47 của trường THPT A Duy Tiên. trong khi đó cơ sở vật chất hiện có của nhà trường vẫn chưa đủ đáp ứng. − Cơ sở vật chất của lớp học tương đối đầy đủ.Trường THPT A Duy Tiên Kế hoạch cá nhân năm học 2008 . Có nhiều em ngoan. chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ.

phòng học bộ môn đã có nhưng chưa kịp thời. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 1. dễ tiếp thu bài. nhận xét cho học sinh. − Với các lớp có nhiều học sinh khá phải dạy kiến thức nâng cao. vào lớp đúng giờ. Phần trọng tâm phải nhấn mạnh. III. Đi sâu nghiên cứu bài soạn − Chấp hành nghiêm chỉnh công tác chuyên môn. − Vẫn còn một số học sinh mải chơi. SGV cho giáo viên cơ sở vật chất cho dạy và học tương đối đầy đủ. Điều kiện giảng dạy của giáo viên − Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK. quan sát. Dự giờ ít nhất 1 tiết/tuần. − Đảm bảo ký duyệt giáo án trong tuần vào các buổi sáng thứ hai của tuần đó. Đối với mỗi bài dạy phải áp dụng một phương pháp riêng để tiết học đạt hiệu quả cao nhất. hoá chất. − Tài liệu tham khảo còn ít. − Tạo mọi điều kiện để học sinh được lên phòng thí nghiệm ở các tiết thực hành. Thực hiện đầy đủ mọi nội quy qui chế chuyên môn của nhà trường và nghành đề ra. không có ý thức tự giác học. hội giảng. − Lên lớp. sách tham khảo còn thiếu nên kết quả học tập còn chưa cao. chưa có động cơ học tập đúng đắn. Còn các lớp đại trà khi giảng bài phải chú ý tới việc tinh giản kiến thức sao cho dễ hiểu. − Trong mỗi học kỳ có đầy đủ kế hoạch cụ thể về việc dự giờ. 2. Có đủ giáo án đã được ký duyệt trước khi lên lớp. chú ý rèn kỹ năng thao tác. chưa tập trung vào học. rút kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn. kém. chưa đáp ứng được nhu cầu của giáo viên.Vì vậy việc giảng dạy của giáo viên còn gặp nhiều khó khăn. Dụng cụ thí nghiệm. đặc biệt chú ý tới những học sinh yếu. SGK. Điều kiện học tập của học sinh Một số em còn chưa có chú ý đến việc học tập.2009 Tuy nhiên cơ sở vật chất lớp học vẫn chưa đáp ứng đủ điểu kiện để có thể đưa công nghệ thông tin vào việc dạy học. một số còn thiếu nên làm ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy nhất là các giờ thực hành. Vì vậy kết quả học tập còn chưa cao. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN I. − Áp dụng phương pháp mới vào việc dạy học. chưa ý thức được việc học tập của mình. B. Tổ Hóa – Sinh – Công nghệ Người viết: Nguyễn Văn Thịnh . Vì vậy để giữ vững những thành tích như những năm trước đòi hỏi thày trò trường THPT A Duy Tiên phải thực sự nỗ lực cố gắng trong giảng dạy và học tập.Trường THPT A Duy Tiên Kế hoạch cá nhân năm học 2008 . khắc sâu. giảng dạy đúng kế hoạch theo phân phối chương trình. mở rộng. ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY 1.

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC − Sử dụng những đồ dùng ở phòng thí nghiệm của nhà trường đã trang bị một cách triệt để và có hiệu quả cao. phát huy tính tích cực của học sinh. IV. một bài điểm thấp. Bài kiểm tra 15 phút ra theo lối tự luận. + Kiểm tra 15 phút như sau: Mỗi học kỳ kiểm tra ít nhất 2 bài theo thống nhất của tổ nhóm chuyên môn về nội dung và thời gian tiến hành.. Giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách chủ động.. 3. − Thường xuyên cải tiến phương pháp. − Kiểm tra theo đúng quy định.2009 2. tự nghiên cứu để dạy theo phương pháp mới. HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ − Tích cực tham gia và xây dựng các chương trình ngoại khoá theo quy định của trường. Về cải tiến phương pháp áp dụng đúc rút kinh nghiệm − Khiêm tốn học hỏi. Kết hợp giữa kiểm tra trắc nghiệm với kiểm tra tự luận trong một bài.Trường THPT A Duy Tiên Kế hoạch cá nhân năm học 2008 . hiện tượng phù hợp. − Những bài kiểm tra có nhiều em đạt điểm yếu (Dưới 60 %) phải có kế hoạch kiểm tra lại để lấy điểm. − Tích cực sưu tầm. sắp xếp. sử dụng một cách hợp lý trong từng bài giảng để học sinh dễ tiếp thu kiến thức. dụng cụ có trong tự nhiên để hỗ trợ cho bài dạy.v. tham quan dã ngoại v. − Tích cực tự làm đồ dùng dạy học. − Mỗi lần kiểm tra đều giữ lại một bài điểm cao. tranh ảnh. nộp về giáo vụ để lưu vào hồ sơ chuyên môn. chống quay cóp. sưu tầm các mẫu vật. tích luỹ tài liệu làm hồ sơ riêng. II. câu lạc bộ môn học. + Kiểm tra 1 tiết theo đúng phân phối chương trình. − Biết lựa chọn những sự vật. với chất lượng tốt. của tổ chuyên môn. HỒ SƠ − Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định. + Kiểm tra thêm ngoài quy định mỗi lớp 2 bài để đánh giá và phân loại học sinh. sử dụng tài liệu trong các giờ kiểm tra. tự mình tìm ra phương pháp giảng dạy mới. nội dung kiểm tra đánh giá để đánh giá sát và đúng đối với năng lực của từng học sinh. Tổ Hóa – Sinh – Công nghệ Người viết: Nguyễn Văn Thịnh . Kiểm tra − Đổi mới phương pháp. − Tổ chức ngoại khoá cho học sinh bằng nhiều hình thức như: Hái hoa dân chủ. III. phù hợp với từng nội dung kiến thức và phù hợp với từng đối tượng học sinh.

− Sau mỗi tiết dự đều có đánh giá. VI. đỗ tốt nghiệp. thăm lớp để học hỏi đồng nghiệp đúc rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình. TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG − Tích cực tự học.Trường THPT A Duy Tiên Kế hoạch cá nhân năm học 2008 . có chất lượng mọi hoạt động của trường cũng như của các đoàn thể trong nhà trường. thanh tra đạt loại giỏi. giúp học sinh dễ hiểu và dễ tiếp thu kiến thức. phù hợp với thực tế. đầy đủ. D. Từ đó làm cho bài giảng thêm phong phú. rút kinh nghiệm cụ thể. − 100% học sinh lên lớp. − Thường xuyên trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp. qua mạng internet và qua thực tế cuộc sống để bổ sung kiến thức cho bài soạn. − Quản lý và khai thác tốt phòng thí nghiệm Sinh học. C. giỏi. DỰ GIỜ − Tích cực dự giờ. nhất là đối với những bài khó. nghiên cứu tài liệu. tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn. ngày 01 tháng 10 năm 2008 Người viết Nguyễn Văn Thịnh Tổ Hóa – Sinh – Công nghệ Người viết: Nguyễn Văn Thịnh . − Giành nhiều thời gian đọc. tìm hiểu qua những phương tiện thông tin đại chúng.2009 V. − Hội giảng. − Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại khá. − Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Duy Tiên. CÁC CÔNG TÁC KHÁC − Tham gia nhiệt tình. sinh động. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU − Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp trường.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful