Trường THPT A Duy Tiên

Kế hoạch cá nhân năm học 2008 - 2009

Sở GD - ĐT Hà Nam Trường THPT A Duy Tiên

***&***

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ CÔNG TÁC CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2008 – 2009 Họ và tên: Nguyễn Văn Thịnh Chức vụ: Giáo viên Sinh học Đơn vị công tác: Tổ Hoá - Sinh – Công nghệ - Trường THPT A Duy Tiên Nhiệm vụ được giao: Phụ trách phòng thí nghiệm Sinh học Dạy Sinh các lớp: 12A1, 12A2, 12A7, 10A5 – 10A9 Chủ nhiệm lớp 12A7

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2008 - 2009 I. KHÁI QUÁT, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG HỌC SINH − Về môn học: Môn sinh học thực hiện theo chương trình cải cách giáo dục, nhìn chung nội dung trong từng bài từng tiết dạy khá nhiều và dài so với khả năng nhận thức của học sinh. − Về học sinh: Đây là môn học mà đa số học sinh còn chưa chú ý học, còn coi là môn phụ, về nhà chưa dành nhiều thời gian để học một cách nghiêm túc, nên chất lương còn nhiều hạn chế. Khảo sát chất lượng đầu năm như sau: Môn Sinh Lớp 12A1 12A2 12A7 10A5 10A6 10A7
Tổ Hóa – Sinh – Công nghệ

Học lực Khá, giỏi:60% Trung bình:30% Yếu: 10 % Khá giỏi: 70% Trung bình:25% Yếu: 5% Khá giỏi: 15% Trung bình:65% Yếu: 20% Khá giỏi: 35% Trung bình:55% Yếu: 10% Khá giỏi: 25% Trung bình:50% Yếu: 25% Khá giỏi: 25%
Người viết: Nguyễn Văn Thịnh

ĐÁNH GIÁ VỀ DIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU 1. Điểm mạnh − Năm học 2008 . đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy học”. Thiết bị thí nghiệm thực hành của khối 10 và 11 còn thiếu. hơn nữa đây là năm học thứ ba trường được công nhận là trường chuẩn Quốc gia. 2. một trường có bề dày về thành tích. − Cơ sở vật chất của lớp học tương đối đầy đủ. Năng lực dạy và làm thực hành ở cả thày và trò còn nhiều hạn chế. − Học sinh của trường đã có ý thức thực sự trong việc học tập. − Phần lớn các em học sinh đã có ý thức trong việc thực hiện các nền nếp nội quy của nhà trường.Trường THPT A Duy Tiên Kế hoạch cá nhân năm học 2008 . Sách mới.2009 10A8 10A9 Trung bình:65% Yếu: 10% Khá giỏi: 10% Trung bình:75% Yếu: 15% Khá giỏi: 17% Trung bình:63% Yếu: 20% II. − Một số thiết bị thí nghiệm thực hành của khối 12 còn chưa nhập về. trong khi đó cơ sở vật chất hiện có của nhà trường vẫn chưa đủ đáp ứng.2009 là năm học thứ ba áp dụng chương trình thay sách ở bậc THPT. Vì vậy trường đã có nhiều thành tích nổi bật về mọi mặt so với các trường trong khối THPT.2009 là năm thứ 47 của trường THPT A Duy Tiên. − Hiện nay giáo viên và học sinh vẫn chưa định hướng được phương pháp thi cử kiểm tra đánh giá cho năm học 2008 – 2009. − Chương trình mới có rất nhiều thí nghiệm thực hành. Một số em có nguyện vọng theo khối đã say sưa trong việc học tập. Tổ Hóa – Sinh – Công nghệ Người viết: Nguyễn Văn Thịnh . bước đầu đã góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. kiến thức vẫn còn mới. chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ. Có nhiều em ngoan. phương pháp mới là một thách thức rất lớn đối với cả người dạy và người học. Điểm yếu − Năm học 2008 . − Ban giám hiệu và ban chi uỷ nhà trường quan tâm sát sao hơn đến chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh. − Đây là năm học thực hiện cuộc vận động: “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

− Tạo mọi điều kiện để học sinh được lên phòng thí nghiệm ở các tiết thực hành. vào lớp đúng giờ. ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY 1. phòng học bộ môn đã có nhưng chưa kịp thời. kém.2009 Tuy nhiên cơ sở vật chất lớp học vẫn chưa đáp ứng đủ điểu kiện để có thể đưa công nghệ thông tin vào việc dạy học. Vì vậy kết quả học tập còn chưa cao. chưa có động cơ học tập đúng đắn. − Với các lớp có nhiều học sinh khá phải dạy kiến thức nâng cao. quan sát. − Lên lớp. Đi sâu nghiên cứu bài soạn − Chấp hành nghiêm chỉnh công tác chuyên môn. Vì vậy để giữ vững những thành tích như những năm trước đòi hỏi thày trò trường THPT A Duy Tiên phải thực sự nỗ lực cố gắng trong giảng dạy và học tập. Phần trọng tâm phải nhấn mạnh. − Đảm bảo ký duyệt giáo án trong tuần vào các buổi sáng thứ hai của tuần đó. đặc biệt chú ý tới những học sinh yếu.Vì vậy việc giảng dạy của giáo viên còn gặp nhiều khó khăn. chưa ý thức được việc học tập của mình. III. hội giảng. sách tham khảo còn thiếu nên kết quả học tập còn chưa cao. SGV cho giáo viên cơ sở vật chất cho dạy và học tương đối đầy đủ. − Tài liệu tham khảo còn ít. B. − Vẫn còn một số học sinh mải chơi. Dự giờ ít nhất 1 tiết/tuần. − Áp dụng phương pháp mới vào việc dạy học. mở rộng. Còn các lớp đại trà khi giảng bài phải chú ý tới việc tinh giản kiến thức sao cho dễ hiểu. 2. rút kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN I. khắc sâu. − Trong mỗi học kỳ có đầy đủ kế hoạch cụ thể về việc dự giờ. Có đủ giáo án đã được ký duyệt trước khi lên lớp. chú ý rèn kỹ năng thao tác. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 1. SGK. chưa tập trung vào học. Điều kiện giảng dạy của giáo viên − Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK. dễ tiếp thu bài. Dụng cụ thí nghiệm. Tổ Hóa – Sinh – Công nghệ Người viết: Nguyễn Văn Thịnh .Trường THPT A Duy Tiên Kế hoạch cá nhân năm học 2008 . không có ý thức tự giác học. nhận xét cho học sinh. giảng dạy đúng kế hoạch theo phân phối chương trình. Thực hiện đầy đủ mọi nội quy qui chế chuyên môn của nhà trường và nghành đề ra. chưa đáp ứng được nhu cầu của giáo viên. hoá chất. Điều kiện học tập của học sinh Một số em còn chưa có chú ý đến việc học tập. Đối với mỗi bài dạy phải áp dụng một phương pháp riêng để tiết học đạt hiệu quả cao nhất. một số còn thiếu nên làm ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy nhất là các giờ thực hành.

IV. − Những bài kiểm tra có nhiều em đạt điểm yếu (Dưới 60 %) phải có kế hoạch kiểm tra lại để lấy điểm.v. sử dụng tài liệu trong các giờ kiểm tra. 3. − Tổ chức ngoại khoá cho học sinh bằng nhiều hình thức như: Hái hoa dân chủ. − Mỗi lần kiểm tra đều giữ lại một bài điểm cao.. Bài kiểm tra 15 phút ra theo lối tự luận. nội dung kiểm tra đánh giá để đánh giá sát và đúng đối với năng lực của từng học sinh. một bài điểm thấp. Về cải tiến phương pháp áp dụng đúc rút kinh nghiệm − Khiêm tốn học hỏi. III.2009 2. − Tích cực sưu tầm. dụng cụ có trong tự nhiên để hỗ trợ cho bài dạy. với chất lượng tốt. − Tích cực tự làm đồ dùng dạy học. hiện tượng phù hợp. Kiểm tra − Đổi mới phương pháp. tích luỹ tài liệu làm hồ sơ riêng. phát huy tính tích cực của học sinh. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC − Sử dụng những đồ dùng ở phòng thí nghiệm của nhà trường đã trang bị một cách triệt để và có hiệu quả cao. Giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách chủ động.Trường THPT A Duy Tiên Kế hoạch cá nhân năm học 2008 . HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ − Tích cực tham gia và xây dựng các chương trình ngoại khoá theo quy định của trường. − Biết lựa chọn những sự vật. tự nghiên cứu để dạy theo phương pháp mới. sưu tầm các mẫu vật. Kết hợp giữa kiểm tra trắc nghiệm với kiểm tra tự luận trong một bài. sắp xếp. tự mình tìm ra phương pháp giảng dạy mới. câu lạc bộ môn học. − Thường xuyên cải tiến phương pháp. HỒ SƠ − Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định. + Kiểm tra 15 phút như sau: Mỗi học kỳ kiểm tra ít nhất 2 bài theo thống nhất của tổ nhóm chuyên môn về nội dung và thời gian tiến hành. II. + Kiểm tra 1 tiết theo đúng phân phối chương trình.. phù hợp với từng nội dung kiến thức và phù hợp với từng đối tượng học sinh. tranh ảnh. tham quan dã ngoại v. của tổ chuyên môn. + Kiểm tra thêm ngoài quy định mỗi lớp 2 bài để đánh giá và phân loại học sinh. chống quay cóp. − Kiểm tra theo đúng quy định. nộp về giáo vụ để lưu vào hồ sơ chuyên môn. Tổ Hóa – Sinh – Công nghệ Người viết: Nguyễn Văn Thịnh . sử dụng một cách hợp lý trong từng bài giảng để học sinh dễ tiếp thu kiến thức.

Trường THPT A Duy Tiên Kế hoạch cá nhân năm học 2008 .2009 V. phù hợp với thực tế. Duy Tiên. nhất là đối với những bài khó. ngày 01 tháng 10 năm 2008 Người viết Nguyễn Văn Thịnh Tổ Hóa – Sinh – Công nghệ Người viết: Nguyễn Văn Thịnh . TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG − Tích cực tự học. − Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại khá. sinh động. C. − Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. DỰ GIỜ − Tích cực dự giờ. − Thường xuyên trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp. đỗ tốt nghiệp. rút kinh nghiệm cụ thể. qua mạng internet và qua thực tế cuộc sống để bổ sung kiến thức cho bài soạn. nghiên cứu tài liệu. tìm hiểu qua những phương tiện thông tin đại chúng. tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn. − Sau mỗi tiết dự đều có đánh giá. thăm lớp để học hỏi đồng nghiệp đúc rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình. đầy đủ. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU − Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp trường. − Hội giảng. − 100% học sinh lên lớp. Từ đó làm cho bài giảng thêm phong phú. có chất lượng mọi hoạt động của trường cũng như của các đoàn thể trong nhà trường. giỏi. D. thanh tra đạt loại giỏi. VI. − Giành nhiều thời gian đọc. giúp học sinh dễ hiểu và dễ tiếp thu kiến thức. CÁC CÔNG TÁC KHÁC − Tham gia nhiệt tình. − Quản lý và khai thác tốt phòng thí nghiệm Sinh học.