Đánh Chắn Có hai cách chơi đánh chắn, trong dân gian gọi là Bí tứ : chơi chắn 4 người và Bí ngũ

: chơi chắn 5 người. Mục đích của trò chơi này là làm tròn bài thông qua chắn và cạ cùng với việc ăn bài theo giá trị của các hàng quân mà bài của mỗi người có thể tiến tới ù. Bộ bài Tổ Tôm sẽ bị bỏ bớt đi hàng Nhất và hàng Yêu (quân Thang Thang và Lão). Như vậy, bộ bài bây giờ chỉ còn 100 quân, gồm các quân có số Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất, Bát, Cửu (mỗi số đều có 3 hàng Vạn, Văn, Sách, mỗi hàng 4 quân) và Chi Chi (chính là hàng Nhất Văn, có 4 quân). Trong 100 quân có 20 lá bài đỏ (các quân Bát Sách, Bát Vạn, Cửu Sách, Cửu Vạn và Chi Chi) và 80 lá bài trắng (các quân bài còn lại). Chắn: là hai lá bài giống hệt nhau cả về hàng lẫn số. Ví dụ : hai lá bài lục Vạn tạo thành 1 chắn lục Vạn, hai lá bài thất Sách tạo thành 1 chắn thất Sách. Cạ: là hai lá bài giống nhau về số nhưng khác hàng. Ví dụ : hai lá bài tam Văn và tam Sách tạo thành cạ tam Văn-Sách. Ba đầu: là ba lá bài cùng số nhưng khác hàng. Ví dụ : tam Văn, tam Sách, tam Vạn được gọi là ba đầu tam. Cửa trì: là cửa ở bên tay phải người chơi. Đây là cửa người chơi được ưu tiên khi ăn quân và ù. Thiên ù: được cái và trên bài có bằng hoặc hơn 6 chắn còn lại là cạ, không có lá què Thiên ù bạch thủ: Thiên ù có đúng 6 chắn và cây bắt cái tạo thành 1 chắn trong số 6 chắn đó Địa ù: Ù với cây đầu tiên bắt từ nọc (phần bài dùng để lấy sau khi đã chia đủ bài cho người chơi) Tríu: Khi có một người nào đó đánh một quân, mà trên tay người chơi cùng đã có 3 quân cùng tên, cùng số thì người này có quyền lấy lá bài đó về và đánh trả lại một bài khác vào cửa đó. Trong trường hợp này quyền ưu tiên ăn quân ở cửa trì không áp dụng. Thiên khai: trên bài có 4 quân giống nhau. Ăn bòn: từ một chắn trên bài, tách ra, ăn thêm được hai chắn để dưới bài. Trường hợp, ăn thêm một chắn mà ù thì gọi là ù bòn. Lá què: là những lá bài không thể xếp lại với nhau thành chắn hoặc cạ. Tôm: Là một nhóm quân gồm tam vạn, tam sách, thất văn Lèo: là một nhóm quân gồm cửu Vạn, bát Sách, Chi Chi Ù bạch thủ: khi đã có 5 chắn, và ăn thêm được 1 chắn nữa để ù. Bạch thủ ở đây nghĩa là chỉ chờ được 1 quân. Vì vậy khi có sẵn 5 chắn và ba đầu, chẳng hạn ba đầu ngũ, bốc nọc lên được bất kỳ con ngũ gì thì cũng ù. Trong trường hợp này mặc dù ù 6 chắn nhưng cũng không phải là ù bạch thủ. Với lá bài chờ ù là Chi Chi, thì chỉ được chờ bạch thủ. Có nghĩa là khi ù, tính cả chắn ù, là 6 chắn và còn lại là 4 cạ. Bạch định: là bài không có một quân đỏ nào. Tám đỏ: khi ù, bài có 8 quân màu đỏ. Thập thành: là khi ù, bài ù có 10 chắn. Ù thông: khi ù ván thứ hai liên tiếp. Hoa rơi cửa Phật: là trường hợp khi bài dưới chiếu có một chắn ngũ Vạn hoặc cạ ngũ trong có ngũ Vạn, người chơi lại bốc lên được lá bài nhị Vạn (hình cánh hoa đào) đúng ở cửa trì. Nhà lầu, xe hơi, hoa rơi của Phật: là trường hợp trên bài có chắn Ngũ Vạn, chắn Tứ Vạn ù trì bạch thủ quân Nhị Vạn. Cước này không phổ biển. Ù xuông: Ù mà trên bài có từ 6 chắn trở lên nhưng không rơi vào các trường hợp có cước sắc (nhóm quân hoặc cách ù) ở trên.

như vậy tổng số quân bài là 24*4=96 quân thường và 4 quân chi chi. bát. xướng sai thì bị phạt bằng đúng số điểm mình xướng sai đó. tam. vi phạm nguyên tắc này khi ù cũng không được tính điểm I. thất . Số và chữ bao gồm phần bên phải là phần số. sách). cửu) và phần chữ (bao gồm văn . bài chỉ có 4 quân chi còn lại không có một quân đỏ nào.nhất vạn. xướng thiếu cước thì không được tính điểm cước bị thiếu. thang thang). nhưng nếu ù được (ăn được 6 chắn và ù) thì được tính tùy theo từng nơi bằng tám đỏ lèo hoặc thập thành Cách hô ù: Khi chơi chắn một trong những điểm hay là người chơi phải xướng đúng các cước mình có trên bài. khi xướng thì phải đọc liên tục các cước mình có.Kính tứ chi: khi ù. Số dịch của các cước được áp dụng phổ biến như sau: Xuông: 2 cước Ù trì: 3 cước hay 1 dịch khi chung với các cước sắc khác Ù có thiên khai: bằng ù có chíu hoặc chíu ù 3 cước hay 1 dịch khi chung với các cước sắc khác Thiên ù: 3 cước Thiên ù bạch thủ: 5 cước Địa ù: 3 cước Ù có chíu hoặc chíu ù: 3 cước hay 1 dịch khi chung với các cước sắc khác Ù thông: 3 cước hay 1 dịch khi chung với các cước sắc khác Ù tôm: 4 cước nhưng chỉ được tính 1 dịch khi chung với các cước sắc khác Bạch thủ: 4 cước nhưng chỉ được tính 1 dịch khi chung với các cước sắc khác Bạch thủ ù chi: 6 cước nhưng chỉ được tính 2 dịch khi chung với các cước sắc khác Ù lèo: 5 cước nhưng chỉ được tính 2 dịch khi chung với các cước sắc khác Bạch định: 7 cước nhưng chỉ được tính 3 dịch khi chung với các cước sắc khác Tám đỏ: 8 cước nhưng chỉ được tính 4 dịch khi chung với các cước sắc khác Kính tứ chi: bằng tám đỏ hai lèo. ngũ. phần bên trái là phần chữ. . tứ. Xuông 2 dịch 1 tức là ù xuông thì được 2 điểm (cước). Ví dụ : nhị vạn.lục. quân ăn được để phía dưới. Trong đó ngoài 4 cây “chi chi”. có thể không theo thứ tự và hạ bài để làng (người chơi cùng) kiểm (tra) bài và các cước. 96 cây còn lại này đều có một nguyên tắc để gọi và nhận mặt quân là tên quân bài được hợp thành từ phần số (từ 2 đến 9 là nhị. nhất sách. Nhận mặt các quân chắn : Bộ chắn bao gồm 100 cây được rút ra từ 120 cây của bộ Tổ Tôm (bỏ đi 20 cây là nhất văn. "Treo tranh trái vỉ nghỉ ăn tiền": tức là khi ù mà phạm vào 2 lỗi này thì sẽ không được tính điểm Treo tranh: về nguyên tắc khi ăn một quân thì nếu mình có quân này trên bài thì phải hạ xuống để thành chắn mà không được hạ quân khác xuống để thành cạ Trái vỉ: khi ăn quân. tùy theo từng nơi quy định Gà: tùy theo từng nơi quy định thì được cộng thêm 5 dịch có thể là gà hẹp (tám đỏ lèo hoặc bạch đinh tôm) hoặc gà rộng (tám đỏ hoặc bạch định) Thập thành: bằng 10 xuông tức 20 cước Hoa rơi cửa phật: bằng tám đỏ lèo tùy theo từng nơi quy định Nhà lầu xe hơi hoa rơi cửa phật: bằng thập thành hoặc 15 xuông tùy theo từng nơi quy định Trường hợp khi chia bài không có chắn nào trên bài thì tùy theo từng nơi quy định có thể hạ xuống tính là ù xuông hoặc tiếp tục chơi. Khi hạ xong bài thì không được đọc tiếp các cước mình có.vạn. mỗi cách ù sẽ được tính điểm theo số dịch được quy định trên cơ sở nhóm quân hoặc cách ù. Mỗi quân bài này có 4 con giống nhau . quân mình hạ trên bài để lên trên. Cách tính cước: Chắn khi ù thì điểm được tính theo cước.tam văn … như vậy tổ hợp của những quân bài này sẽ có 8*3=24 quân.

Các cước sắc và cách tính điểm của cước sắc : 1. : Ù rộng và ko có cước nào.Ù rộng : Khi chơi bài mõi người có 19 cây. nhìn vào phía trên bên trái. Sách là kí tự loằng ngoằng phức tạp nhưng rất dễ nhận ra). nhiều hơn 6 chắn là ù rộng.Thiên ù : 3điểm. Bát Vạn. có vạch ngang nằm ở dưới Lục: có 2 chân Thất: giống chữ “t” Bát: giống chữ “B” Cửu: giống chữ “h” thường nhưng dài hơn Bộ bài chắn chỉ có 20 cây đỏ.ngoài đời cũng thế mà …Hê hê . Nếu có đúng 6 chắn thì là ù bạch thủ. Ù đã có 6 chắn sẵn thì gọi là ù rộng . Sách loằng ngoằng”. còn chờ rộng thì chờ hoặc cạ hoặc chắn đều ù được. còn gọi là ù nhạt. Bây giờ thử ngâm cứu quả cước sắc trong chắn xem thế nào nhé III. 1dịch: Cây đầu tiên từ dưới lọc lật lên cho phép mình ù luôn.hô sướng mồm hơn phỏm nhiều . Bây giờ bạn sẽ tìm hiểu nguyên tắc ù là như thế nào. . Khi đã nhận được mặt chữ rồi thì bạn cũng nên thử tìm hiểu xem các hình ứng với các chữ đấy xem thế nào khi đó bạn sẽ hiểu được tại sao trong dân gian người ta gọi là cửu vạn. Cửu vạn. ba đầu . khi rút lọc. thì ù này là địa ù. 1dịch: Ván trước vừa ù. 4 cạ và một con què chính là con chờ ù . 3 cạ và một con què chính là con chờ ù . khi chờ bạch thủ (còn gọi là chờ hẹp) nghiã là chờ thêm chắn nữa. Còn lại là 80 cây đen. 5. ví dụ chắn tam vạn gồm hai quân tam vạn … .Ù bạch thủ : Bài đang chờ ù bạch thủ có nghĩa là bạn đã có ở trên tay và cả ở dưới chiếu nữa đúng 5 chắn. khi ăn một cây bạn phải đánh trả đi một cây nên số cây không đổi và vẫn là 19 cây. thế nào là cạ đã . cạ. Có hai kiểu ù là ù rộng và ù bạch thủ : . 4. 1dịch: Người có cái là người có 20cây trên bài.Địa ù : 3điểm. Cửu Sách. Chờ hep thì bạn chỉ có tối đa 3 cơ hội ù còn chờ rộng thì bạn sẽ có tôí đa 11 cơ hội ù. Thử nghĩ xem có đúng không? Ban có thấy ù trong chơi phỏm và trong chơi chắn có nguyên tắc cũng “dưa dứa” đúng không ? Tuy nhiên khi ù chắn bạn có điều thú vị hơn là nó còn các cước sắc .như vậy khi ù bạch thủ kể cả con ù ở lọc bạn có đúng 6 chắn và 4 cạ.Chắn : là một đôi có 2 quân bài giống nhau hoàn toàn về cả chũ và số . cạ và ít nhất đáp ứng yêu cầu cơ bản thì ù luôn. Những người mới chơi thường hay nhìn nhầm thất với cửu vì hai ký hiệu này thoáng nhìn có vẻ giống nhau. khi rút lọc con ở lọc hợp với con bạn đang chờ thành một chắn hoặc một cạ nữa thì có nghĩa là bạn ù. .Chì : 3điểm. 2. Nói chung chỉ có đủ chắn và cạ thì mới “thăng” được . Nhị: 2 nét Tam: 2 nét giống Nhị nhưng thêm 1 vạch ở giữa Tứ: hình chữ nhật Ngũ: giống chữ “h”.Như vậy để nhận mặt nhanh các quân bài thì trước hết bạn nên nhận mặt các số trước từ nhị đến cửu . sách . Các cước trên là những cước trời cho .Xuông : 2điểm. sau đó bạn nhận mặt phần chữ bao gồm 3 chữ là văn . bát sách … Tại sao một số ông sau khi bia rượu xong ròi cứ đòi “bát sách” Cheesy . tức là cây để ù hiện lên ở Cửa mình. tam vạn với tam văn. thì ván ù tiếp theo sẽ có cước thông. những cây què để dễ hình dung thế bài của mình. 1dịch: tất cả các trường hợp ù tại Cửa mình ( bên tay phải) thì gọi là Ù chì. nếu có đủ luôn chắn. Vạn tức là hình chữ điền.may mắn thì được và không cần gò bài còn những cước sau đây thì phải tính toán để gò bài (gò bài ở đây là chọn quân ăn và chờ ù). gọi là Thiên ù. tức là 5 quân Chi chi.Ba đầu : gồm ba cây chỉ giống nhau về phần số còn phần chữ thì khác nhau ví dụ ba đầu : tam van +tam sách+ tam văn… Khi lên bài thì bạn nên xếp riêng chắn . *Như vậy có thể hiểu Ù thời điểm đầu tiên bài của bạn và bài lọc hơp lại chỉ có chắn và cạ. vạn. Để dễ nhận ra hàng chữ cứ nhớ câu dân gian các cụ “réo truyền” “Văn chéo. Bát Sách. Văn có nghĩa là kí tự giống gạch chéo. con ở lọc hợp với con bạn đang chờ thành một chắn. 3.Thông : 3điểm. Còn về hàng số: nằm ở bên phải. Chờ ù và ù nghĩa là gì : Để hiểu điều thú vị này thì trước tiên bạn phải hiểu thế nào là chắn.. hình vuông. . Vạn vuông.Cạ : là một đôi chỉ giống nhau về phần số còn phần chữ thì khác nhau ví dụ cạ: tam vạn với tam sách . Bài đang chờ ù rộng có nghĩa là trên tay bạn và cả ở dưới chiếu nữa (Khi ăn chẵn học cạ thì bạn phải hạ chắn hoặc cạ mình ăn xuống chiếu) đã có ít nhất 6 chắn. II.

sau khi chíu xong thì không cần Trả cửa mà có thể đánh như binh thường 1 cây nào đó xuống Cửa mình. chỉ được phép Chíu ù.Bạch thủ : 4điểm. 1dịch: trên bài có Thất Văn. 2dịch: trên bài có Chi chi. Cửa chì. 1dịch: trên bài có 3 cây giống y hệt nhau.Những trường hợp ù mà không bị mất tiền. lỗi Trái vỉ.Có thiên khai : 3điểm.Nếu chơi chéo cánh. và phải hạ cả 3 cây trên bài xuống để tạo với cây vừa ăn được thành 1 cột 4 cây(2 chắn) . và có 1 cạ Nhị vạn Nhị văn. không được phép chíu ù cây mà người chéo cánh mình đánh ra. Tam Vạn) rồi đánh ra 1 trong 2 con Nhị để đợi ù con Nhị. nhưng ko được phép hô là ù bạch thủ. nếu chíu xong mà chưa ù thì sau này khi ù rồi nhớ phải hô là có chíu để thêm điểm. thì nhớ hô thêm cước có ăn bòn để thêm điểm. 10.Nếu chơi chéo cánh. tức là sẽ được cộng thêm 5 điểm: Chì bạch thủ. toàn cây đen. rồi tính toán để đợi ù con khác.Nếu mình bị ù báo. khi u` rồi. nhưng ván sau nếu ù thì vẫn được hô thêm cước thông. 8.Tôm : 4diểm.Bạch định : 6điểm. Tam Vạn. 3. Tam vạn. nếu ai đánh ra hoặc nếu từ lọc lật lên 1 cây y hệt 3 cây này thì có thể chíu nếu thích.Kính tứ Chi : tính điểm bằng 8 đỏ 2 lèo: 11điểm.Tám đỏ : 7điểm. Gà : Những cước sau là có thêm Gà. Nếu ăn bòn xong mà chưa ù. Cửu vạn. kô có 1 cạ nào. 1dịch : Trên bài có sẵn 4 cây giống hệt nhau. thì gọi là Ba đầu Tam.Khi ù ba đầu thì không được hô bạch thủ. Tam Văn. Nếu có 3 chắn này thì tức là có đôi Tôm. thì coi như là đang đợi ù bạch thủ con lẻ còn lại. thì cây Trả cửa của người đó mình vẫn có thể ăn được. không được phép ù. Nếu gặp trường hợp mình Trả cửa vào Cửa trên.Không được ăn cạ đổi chờ : ví dụ : trên bài đang đợi ù bạch thủ con Tam Sách. 9. 3 cạ. 11. Bạch thủ ù bòn.Có ăn bòn : 3điểm. 4dịch: Trên bài có 8 cây màu đỏ.Một số lưu ý : 1. nhưng mình sẽ không được phép ăn con Tam Vạn này (để thành Cạ Tam sách. còn lại là toàn cây đen. ví dụ Nếu trên bài có 5 chắn. 15. thì sẽ đựơc ù. Nếu chíu rồi ù ngay (bất kể là cây bị chíu được đánh ra hay dược lật từ lọc) thì phải hô là chíu ù. và cây này bị người khác Chíu. 3dịch: Trên bài ko có 1 cây đỏ nào. chỉ được phép đợi ù bạch thủ. trừ trường hợp cây chíu được là cây mà người ở Cửa trên (ngồi bên trái mình) đánh xuống vị trí Cửa trên của mình(**). Riêng bạch thủ ù chi được 5 điểm 16. nếu dưới lọc lật ra 1 con Tam Vạn thì tức là chưa ù được. thì sau này. hoặc lật lọc vào Cửa trên hay Cửa chì mà bị người khác Chíu. Bát sách. ván ngay sau có ù thì cũng không được hô thêm cước thông. 7. nhưng phổ biến giang hồ nhất là những Cước và cách tính điểm như trên . 7. 8.Không được ăn cạ rồi lại đánh đi một cạ trên bài mình cũng như nếu đã đánh đi một cạ rồi thì chỉ được ăn chắn. 9.Có Chiếu : 3điểm. Tam sách. Nhớ là sau khi chíu xong thì phải Trả Cửa.Nếu người bên tay trái đánh 1 cây ra Cửa trên. Nếu mình đánh ra hoặc Trả cửa vào Cửa chì mà bị người khác Chíu thì dĩ nhiên là cây Trả của người đó không được ăn.Được phép đánh ra 1 cây y hệt cây Trả cửa của người khác vào Cửa mình (cái cây Trả cửa này trước đó mình kô được phép ăn theo . .Thập thành : tính điểm bằng 8 đỏ 2 lèo : 11điểm. Nếu tính cả trên bài và dưới chiếu có 5 chắn và 4 cạ. IV. Cạ của mình ở dưới chiếu. 12 cây đen. Ngoài ra thì không được phép đánh ra 1 cây giống y hệt 1 cây bất kỳ ở Cửa trên. 8dịch: Trên bài có 4 con Chi Chi. dĩ nhiên là trừ trường hợp Chíu ù. 10. và 3 đầu:Tam sách.6. 6. 12. 1dịch: Trên bài có sẵn 1 chắn nào đó. tức là mình lấy về cây chíu được từ chỗ nào.Nếu đợi ù con Chi Chi.Lèo : 5điểm. nếu đã có 6 chắn trở lên thì được phép ăn Chi chi để tạo thành Chắn Chi. Nếu có 3 đôi này thì tức là có đôi Lèo. Nếu ăn bòn để ù thì phải Hô là Ù bòn. 14. ván sau cho dù có ù thì cũng không được hô thêm cước thông. nếu dưới lọc lật ra 1 con Tam bất kỳ nào. 8dịch: Bài ù toàn Chắn. 2. nếu ăn được thêm 2 cây Tam vạn nữa để có 2 chắn Tam vạn để dưới chiếu thì gọi là có ăn bòn.Nếu đã khhông ăn cạ hoặc chắn ở cửa trên thì cũng không được ăn cạ hoặc chắn ở cửa chì 5. 13. cây Trả cửa được phép ăn. trừ trường hợp như chú í 10 nêu trên. 4. thì phải trả lại (đánh ra) 1 cây vào vị trí đó. 11. kô được thu tiền là do bị lỗi Treo Tranh thường. Bị chê là “gà” nhưng cứ thỉnh thoàng lại có gà là lại ấm rồi Cách tính điểm : * Nếu là ù bạch thủ = điểm ù bạch thủ+dịch của các cước còn lại+gà(nếu có) Ví dụ : bạch thủ ù chi tám đỏ hai lèo có chiếu =bạch thủ ù chi 5+tám đỏ 5+hailèo*2 +chiếu 1 =15 điểm * Nếu là ù rộng = Điểm của cước to nhất + dịch của các cước còn lại + gà (nếu có) Ví dụ : chì tám đỏ lèo có tôm có chiếu =tám đỏ 7+lèo 2+tôm 1+chiếu 1+chì 1=12 điểm Tùy theo từng nơi còn có thêm một số cước nữa và cách tính điểm của từng cước cũng khác nhau. ví dụ có chắn Tam vạn. người chéo cánh mình bị báo thì mình ù không được tiền. hay Chắn. Từ lọc lật lên con nào y hệt con lẻ này thì mình sẽ được ù.

Mọi người nhặt bài theo chiều ngược kim đồng hồ. ví dụ như trên bài có cây Nhị Văn.Chia đúng tức là bài lọc co 24 cây con bốn phần con lại mõi phần 19 cây . rồi bắt đầu chơi.lục: tiến – tam. 2 người còn lại đều phải chia.người thắng và người đối diện người thắng sẽ không phải chia bài. bị đền. phải để í xem trên bài có Chắn nhị vạn không. hạ con Nhị vạn trên bài xuống. 13. hô thừa. hô sai. sau khi xếp bài xong. hehe… Người làm cái phải vứt 5 cây kia vào 1 trong 5 bài vừa chia. hay như thế nào thì tùy thuộc vào từng khu. bài đó sẽ được gọi là lọc. Sau vòng đầu tiên mới phát hiện mình bị thừa. nếu may mắn rơi vào trường hợp (**) thì sẽ chỉ bị lỗi Treo Tranh thường. thất: đối .Những cước quên kô hô sẽ kô được tính điểm. bị phạt bằng đúng số điểm hô sai. bát : lùi . còn trên bài thì ta đã có Cạ nhị vạn nhị văn. hạ tịch bất hồi. Người bắt cái phải kiêm tra lọc trước khi bắt cái và thông báo lọc thũa thiếu đẻ cac nhà biết. vứt vào bài nào cũng được. tức là cây rút từ bài ra phải đặt lên trên. ngồi mà đì nhà dưới cánh. thiếu thì ngồi im… không được ù.ngũ. Còn thông thường thì sau 1 vòng mới bắt lỗi. nhất là Chi. ngũ lại là nhất.cửu: nhất . thường là do mình quên mà ra. xếp bài. Chia bài và bắt cái : Sau khi ù thì ván bài đó kết thúc và chuyển chơi ván tiếp theo . cây này sau khi ngửa ra thì làng sẽ biết được nó có thứ tự thế nào. hô thừa cước thì bị báo . Nếu có chắn này mà kô phát hiện ra. còn không thì sẽ bị nặng hơn là Bị báo. thì mình sẽ bị mắc lỗi Treo Tranh. lục lại là người bên phải…có thể lấy bài theo nguyên tắc : chi. tức là sẽ dẫn đến việc không Trả cửa. Ở những nơi nghiêm khắc. Làm như thế để thiên hạ có thể phỏng đoán bài. VI. còn ù phá bạc tức là chưa ù mà đã hô láo(vô tình hoặc cố í) thì sẽ bị phạt nặng bằng 8 đỏ. người ta thường úp cây từ trên bài xuống rồi đánh đi cây khác cho nhanh ván bài. Một lỗi Treo Tranh nghiêm trọng là nếu mình Chíu mà lại không hạ cả 3 cây xuống. Để tránh trường hợp này. ko thì thôi.Trái vỉ : Khi ăn 1 cây nào đó để tạo thành 1 Cạ để dưới chiếu. ta ăn cây Nhị vạn để tạo thành Cạ Nhị vạn Nhị văn. và dựa vào đó mà phân cái theo chiều ngược kim đồng hồ. Nếu có phải hạ cây Nhị vạn trên bài xuống chiếu để tạo thành Chắn nhị vạn đặt dưới chiếu.tứ. trong ví dụ trên: giả sử nhầm lẫn hạ con Nhị văn xuống. tức là ta có thể thay đổi. phải kiểm tra xem mình có thừa thiếu hay không. thông thường khi ăn để tạo Cạ. cây bị ăn phải đặt ở dưới. dĩ nhiên là cũng kô bị báo.• Lưu ý khi ăn và xếp bài xuống chiếu: 12. số cây lẻ ra sau khi chia hợp lại bằng 5 tức là chia đủ . mỗi người chia đều 5 phần rồi 2 bên ném bài hợp lại nhau theo kiểu gì cũng được. rồi kiểm tra xem trên bài minh có chắn nào trùng với cây vừa ăn không. cầm con Nhị văn lên.Treo Tranh : Khi ăn 1 cây nào đó để tạo thành 1 Cạ để dưới chiếu.nhị. ai phát hiện ra thì nói. tứ là người bên trái. nhị là người bên phải. vi phạm lỗi là phải để nguyên. sau đó chọn ra 1 cây bất kì trong Lọc để ném ngửa vào 1 bài bất kì trong 4 bài còn lại. Nếu vi phạm thì gọi là bị lỗi Trái vỉ. ván sau có ù thì kô được hô thông. ta có thể thay đổi ngay. tam là người trước mặt. . .