Tổng hợp các dạng bài tập về nhi thuc newton

Dang 1 Tim so hang thu K+1 trong khai triển (a - b ) ^ n Dạng 2 Tìm hệ số của số hạng nào đó trong khai triển dạng tổng Dạng 3 Tim hệ số của số hạn nào đó trong khai triển - dạnh tích Dạng 4 Tìm số hạng lớn nhất Dạng 5 Tính tổng , chứng minh đẳng thức

Link http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/nhi-thuc-newton-va-bai-tap-luyen-thi.223609.html http://www.scribd.com/doc/31725110/Nhi-Thuc-NEWTON http://www.vnmath.com/2010/05/nhi-thuc-newton-chuyen-e-luyen-thi-ai.html
Tìm hệ số của số hạng chứa biết rằng : trong khai triển nhị thức Newton của

<=>( 2^(2n+1) - (2n+1)C0) /2 = 2^20 - 1 ==> 2n+1 = 21 ==> n=10

091027002448375425.jpg