P. 1
Bệnh chủ quan duy ý chí

Bệnh chủ quan duy ý chí

|Views: 3,328|Likes:
Được xuất bản bởiHa Huy Cuong

More info:

Published by: Ha Huy Cuong on Oct 16, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

Bệnh chủ quan duy ý chí A.

MỞ ĐẦU Trải qua hơn 20 năm đổi mới toàn diện đất nước, với những biến động và thăng trầm của lịch sử, đến nay, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng mà cách mạng Việt Nam đã từng bước vượt qua những khó khăn và thử thách, đất nước ngày một phát triển vững chắc, đời sống của toàn dân về mọi mặt được nâng cao, thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố vững chắc. Tuy nhiên, bên cạnh những thắng lợi đạt được, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm, những sai lầm chậm khắc phục. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thật sự nhìn thẳng vào những yếu kém, sai lầm, đã tự phê bình và đề ra đường lối đổi mới toàn điện đất nước. Trong nhận thức về cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta mặc dù đã có nhiều cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, xây dựng đường lối, xác định mục tiêu và phương hướng xã hội chủ nghĩa nhưng Đảng cũng đã phạm những sai lầm chủ quan duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan như: nóng vội trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ ngay nền kinh tế nhiều thành phần; đẩy mạnh quá mức việc xây dựng công nghiệp nặng; duy trì quá lâu cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp; có nhiều chủ trương sai trong việc cải cách giá cả, tiền tệ, tiền lương. Công tác tư tưởng và tổ chức cán bộ phạm nhiều khuyết điểm nghiêm trọng... Nhận thức được tầm quan trọng của việc khắc phục những hạn chế mà căn nguyên là bệnh chủ quan, duy ý chí, chúng ta cần có cái nhìn một cách đúng đắn về căn bệnh này, nguyên nhân và biểu hiện của nó, đồng thời vạch ra những biện pháp khắc phục... là nhiệm vụ đang đặt ra cho toàn Đảng và những nhà nghiên cứu lý luận. Đó cũng chính là lý do thôi thúc tác giả lựa chọn làm đề tài tiểu luận của mình. B. NỘI DUNG I. Bệnh chủ quan duy ý chí ở nước ta hiện nay 1. Khái niệm bệnh chủ quan duy ý chí Chủ quan, duy ý chí là một căn bệnh khá phổ biến của nước ta và nhiều nước xã hội chủ nghĩa trước kia, nó gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bệnh chủ quan, duy ý chí thực chất là khuynh hướng tư tưởng của chủ nghĩa duy tâm chủ quan, V.I. Lênin gọi đó là “chủ nghĩa duy tâm ý chí”. Đó là trào lưu tư tưởng không xuất phát từ thực tại khách quan, không tôn trọng thế giới khách quan, không lấy thực tiễn khách quan làm cơ sở, tiền đề cho việc đề ra chủ trương, hoạch định đường lối, chính sách. Bệnh chủ quan, duy ý chí cho rằng tư tưởng và ý chí của con người có thể quyết định tất cả. Mặc dù thừa nhận chủ nghĩa duy vật mác xít là cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học hiện đại, là sự thống nhất giữa thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng nhưng những người duy vật mác xít vẫn có thể mắc phải bệnh chủ quan, duy ý chí một cách không tự giác, nhất là khi xem xét các vấn đề xã hội.

duy ý chí ở nước ta có nguồn gốc từ sự yếu kém về nhận thức. khoa học của chủ thể nhận thức có thể khẳng định rằng. Năng lực ấy cần phái được phát triển hoàn thiện. lí luận suông. (Hồ Chí Minh: Toàn tập. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nguyên nhân của bệnh chủ quan là: kém lí luận. ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan một cách sáng tạo. thì đó là “bệnh chủ quan”. là cái thuộc về ý thức. bệnh chủ quan duy ý chí là kết quả nếu không nói là tất cả của những điều kiện sinh hoạt vật chất . song nếu cường điệu hoá. hoặc nói nhiều làm ít. tình trạng đó vẫn còn tồn tại như một hiện tượng phổ biến. người ta không thể có được tư duy biện chứng khoa học khi trình độ văn hoá. duy ý chí. không tôn trọng quy luật. tri thức lý luận. cải tạo xã hội. quá đề cao sự suy nghĩ một chiều của cá nhân. nhận thức hiện thực khách quan. ý chí của con người.xã hội. hoặc khinh lí luận. bất chấp quy luật khách quan để hành động. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. sẽ làm mất uy tín của Đảng. Chủ quan: còn có nghĩa là con người tự khẳng định mình bởi năng lực nhận thức quy luật. Vì vậy. sự yếu kém về trình độ văn hoá. duy ý chí là khuynh hướng tuyệt đối hoá vai trò của nhân tố chủ quan. cải tạo chính bản thân mình. T5-NXBCTQG. khoa học chưa đạt đến một chuẩn mực cần có.Học thuyết Mác . . Ăngghen đã từng khẳng định: Tư duy lý luận chỉ là một đặc tính bẩm sinh dưới dạng năng lực của người ta.. trên cơ sở đó mà cải tạo tự nhiên. Nếu vận dụng nguyên lý về mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội để xem xét thì rõ ràng. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Nhưng quá đề cao ý chí. tri thức khoa học. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Khuyết điểm về tư tưởng tức là bệnh chủ quan”. kém lí luận. thậm chí còn lấy nhiệt tình thay cho sự yếu kém về hiểu biết và tri thức khoa học. hoặc lí luận suông”. Bệnh chủ quan duy ý chí là sự thể hiện về trình độ văn hoá. Do ý thức sai lầm về vai trò của lý luận mà dẫn đến lãng quên việc thường xuyên chủ động nâng cao năng lực tư duy lý luận (trong đó bao gồm cả quá trình học tập lý luận và kiểm nghiệm thực tiễn). đảng viên trước cách mạng ở nước ta.Lênin chỉ ra rằng.. khoa học sẽ tất yếu dẫn đến tư duy kinh nghiệm và phạm phải sai lầm chủ quan duy ý chí. của ý chí cá nhân mà xa rời hiện thực khách quan. ý chí của con người thì bệnh chủ quan. Trong đó. Lí luận suông dẫn đến tác hại là nói không đi đôi với làm. đảng viên mà lí luận suông là không làm tròn vai trò tiên phong gương mẫu của mình. giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. bất chấp quy luật khách quan. duy ý chí Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh chủ quan duy ý chí. Cán bộ. dựa vào tình cảm. mà trong công việc đổi mới hiện nay. Vì vậy. Về điểm này. ở một mức độ nào đó. chỉ dựa vào ý chí. 2. giữa thế giới khách quan với ý thức. Bệnh chủ quan. cụ thể là của trình độ phát triển thấp kém về kinh tế. tuyệt đối hoá tính sáng tạo của ý thức thì sớm muộn gì cũng rơi vào bệnh chủ quan. là những biểu hiện và là thực tế không chỉ tồn tại trong cán bộ. (Sđd tr 233). khinh lí luận. Bệnh chủ quan: Chủ quan đối lập với khách quan. Nguyên nhânbệnh chủ quan.tr233). không đáp ứng được những yêu cầu của thực tiễn đã và đang đặt ra. Xét từ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.H1995. Ph.

để khắc phục tình trạng yếu kém đó. Lênin đã từng nói: “Đối với một chính Đảng vô sản. bơm to. rèn luyện lý luận. Vì sự yếu kém về mặt lý luận và tri thức khoa học nên không đáp ứng yêu cầu khách quan của sự vận động và phát triển của thế giới khách quan. sai lầm. cách trước tiên và chủ yếu là phải học tập. không có sai lầm nào nguy hiểm hơn là định ra sách lược của mình theo ý muốn chủ quan. V. không đáp ứng được những yêu cầu của thực tiễn đang đặt ra. còn có nguyên nhân chủ quan khác. cường điệu. Định ra một sách lược vô sản nói trên cơ sở đó có nghĩa là làm cho sách lược đó bị thất bại". bệnh chủ quan duy ý chí là do sự yếu kém về trình độ nhận thức nói chung và sự hạn chế trong quá trình áp dụng lý luận vào thực tiễn nói riêng. Do đó. bệnh chủ quan duy ý là một phạm trù lịch sử nên nó có nguồn gốc lịch sử. thay cho việc tìm cách khắc phục sai lầm thì có thể là thái độ thời ơ.Chính sự yếu kém trong hiểu biết về khoa học và lý luận làm cho các chủ thể không đủ năng lực giải quyết triệt để các vấn đề xã hội. sự yếu kém hơn trong nhận thức và bảo thủ hơn trong hành động. sự việc làm cho chúng có đa bản chất.. V. đề cao cá nhân trong khi sự vận động đa chiều của sự vật. Tựu trung. theo chúng tôi. Thực tiễn cho thấy. Khi xem xét. bệnh chủ quan duy ý chí có nhiều biến thể phức tạp và trở thành mầm mống cho nhiều căn bệnh mới trong nhận thức. sách lược cách mạng và sự cụ thể hoá đường lối đó bằng các chủ trương.. tìm cách thuyết minh cho “sự sáng tạo hợp quy luật” hoặc tìm cách đổ lỗi cho người khác. Về vấn đề này. Ngoài nguyên nhân hạn chế về trình độ nhận thức. chờ đợi sự may rủi. chính sách và pháp luật. nếu bị sự can thiệp.”. tuyệt đối hoá vai trò của ý chí chủ quan con người. không đánh giá đúng vấn đề. hoặc cho nguyên nhân khách quan. đánh giá các vấn đề thì dựa vào sự hiểu biết cá nhân. V.I. do tính bảo thủ hoặc vì lợi ích cá nhân nên chủ thể tìm cách che giấu khuyết điểm. không vạch ra được sự vận động phát triển của sự vật hiện tượng. Về lý luận. lối tư duy kinh nghiệm.. Đó là. không vạch ra đuợc xu thế vận động và phát triển của hoàn cảnh kinh tế xã hội.I. xã hội.I.Từ đó dẫn đến sự trì trệ trong tư duy.. hậu quả của nó khó có thể lường trước được. Sự yếu kém về tri thức khoa học nên các chủ thể không đủ năng lực để nắm bắt. áp đặt của ý muốn chủ quan tự phát sẽ làm nguy hại nghiêm trọng đến sự phát triển của đất nước mà trước mắt cũng như lâu dài. sửa chữa. Sự yếu kém về tri thức lý luận làm con người không nắm bắt được bản chất của các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Cũng do sự yếu kém đó mà thường đề cao. . Trong tình hình đó. Bên cạnh đó.của chủ nghĩa duy vật biện chứng. quá trình hoạch định đường lối chiến lược. không sai lầm nào nguy là nguy hiểm hơn là định ra sách lược của mình theo ý muốn chủ quan. là sai lầm tự phát dẫn đến rơi vào chủ nghĩa duy tâm một cách không tự giác. trình độ lý luận dẫn đến lúng túng về biện pháp khắc phục. sai lầm chủ quan. Lênin đã gọi căn bệnh này “là sự mù quáng chủ quan”... Song là một loại bệnh “ấu trĩ tả khuynh” nên nó vẫn có khả năng được ngăn ngừa và loại bỏ. thổi phồng.Lênin đã cảnh báo: "Đối với một chính Đảng vô sản. giai cấp và do đặc điểm tâm lý của người sản xuất nhỏ. và do đó. đặc biệt là các vấn đề xã hội. sai lầm càng trở nên nghiêm trọng.

Bệnh chủ quan duy ý chí còn dẫn đến tệ mệnh lệnh hành chính. phát triển kinh tế. trong phát triển kinh tế chỉ chú trọng phát triển thành phần kinh tế quốc doanh và tập thể. hoàn cảnh của thực tiễn. nóng vội. Trong cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội trước đổi mới. lối sống cộng đồng. trái với tinh thần của phép biện chứng duy vật. xoá bỏ mọi thành phần kinh tế khác. Do vậy..Những thắng lợi lịch sử đó là kết quả của tinh thần đoàn kết cộng đồng nhưng cũng chính những thắng lợi đó khiến cho tư duy chúng ta thường chủ quan. đánh giá hiện thực khách quan. duy ý chí còn do xa rời nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn và thái độ thiếu khách quan trong nhận thức. tệ sùng bái cá nhân.Điều này thể hiện ở việc chúng ta đã nóng vội trong việc cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội.Tuy nhiên. bệnh chủ quan duy ý chí trở thành một trong những nguyên nhân làm cho nền kinh tế bị đình đốn. chính sách phát triển kinh tế linh hoạt và khoa học dẫn đường. chúng ta đã không có được một đường lối. chúng ta đã chủ quan trong việc đánh giá những khả năng hiện có. sa sút. trình độ lý luận mà còn là sản phẩm của một nền sản xuất nhỏ lạc hậu kéo dài. trọng tình. Ở Việt Nam .Việt Nam là một dân tộc có nền văn minh lúa nước phát triển từ rất sớm. góp phần làm cho nền kinh tế xã hội lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. chúng ta đã đẩy mạnh quá mức việc xây dựng và phát triển công nghiệp nặng. dẫn đến sự máy móc. dựa vào kinh nghiệm. dẫn đến việc đề ra những chỉ tiêu quá cao trong xây dựng cơ bản và phát triền sản xuất. quá trình khắc phục bệnh chủ quan duy ý chí phải là sự kết hợp giữa việc nâng cao trình độ nhận thức. Sai lầm chủ quan duy ý chí đó là sự vi phạm nguyên tắc khách quan của sự xem xét. trong thời kỳ xây dựng CHXH trước đây. Bên cạnh đó.giữ nền độc lập. tham ô. bệnh gia trưởng độc đoán chuyên quyền. sự sai lầm trong chính sách cải cách tiền lương. 3. hướng nội và lạc quan.Điều này chúng ta dễ nhận thấy ở khuynh hướng tâm lý tư tưởng thời kỳ sau đại thắng mùa Xuân 1975. chủ quan khi vận dụng và thực tiễn mà quên đi điều kiện. sức mạnh vạn năng. trong đó bao hàm cả việc nắm vững phép biện chứng duy vật với việc đẩy mạnh đổi mới và phát triển kinh tế. duy ý chí ở nước ta Từ năm 1975 đến 1986.Điều này ảnh hưởng rất lớn đến lối tư duy của người Việt. trình độ lý luận. Căn bệnh đó biểu hiện ở chỗ.. ảo tưởng về tốc độ cải tạo. đến lượt nó. coi đó là chiếc chìa khoá. Nguồn gốc của bệnh chủ quan. lối tư duy chủ quan. chúng ta đã mắc những sai lầm nghiêm trọng mà chủ yếu là bệnh chủ quan duy ý chí. hình thức chủ nghĩa. giá cả. và do đó. quá chú trọng đến lý luận. Vì không nắm mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. trong thực tiễn ngày nay. thống nhất đất nước và trong việc hoạch định và duy trì quá lâu cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp. lãng phí. trong đó dẫn đến bệnh chủ quan. bệnh chủ quan duy ý chí ở nước ta có biểu hiện ở sự thoát ly cả lý luận khoa học lẫn thực tiễn đất nước. vi phạm nghiêm trọng quy luật khách quan.giành . Có thời gian. coi thường người lao động. dựa vào kinh nghiệm đã đem lại những hậu quả to lớn.Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của những cuộc đấu tranh dựng . gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế xã hội. duy ý chí. Bệnh chủ quan duy ý chí là căn bệnh không chỉ do yếu kém về trình độ nhận thức. chúng ta cũng đã mắc phải căn bệnh này. . Biểu hiện của bệnh chủ quan. ban phát đặc ân.

tự túc và phân tán của nền nông nghiệp nước ta.xã hội cả bề rộng lẫn chiều sâu trong một khoảng thời gian ngắn. chính sách ra khỏi đời sống kinh tế . là sự phủ nhận nền sản xuất hàng hóa và thành kiến với quy luật giá trị. . Ph. chúng ta chỉ thấy một mầu hồng mà không lường hết khó khăn trong quá trình công nghiệp hóa và tập thể hóa nông nghiệp. bắt đầu từ thói độc đoán. chế độ hành chính mệnh lệnh. bản thân những biện pháp quá độ cũng sẽ phải thích ứng với những điều kiện sẽ có trong thời gian đó. với khí thế của một dân tộc vừa chiến thắng lại cộng thêm nhiệt tình mang nặng tính tiểu tư sản. Do chủ quan duy ý chí. ý muốn chủ quan của một nhóm người. là kế hoạch hoàn thành thời kỳ quá độ trong vòng 20 năm. Lênin đã khẳng định: “Nếu phân tích tình hình chính trị hiện nay. do đó không chú ý vận dụng chúng vào việc chế định các chủ trương.xã hội. duy ý chí phát triển. Do muốn “tiến thẳng”. chính sách không phản ánh đúng lợi ích sống còn và ý chí của quần chúng lao động mà thể hiện lợi ích. chúng ta đã bỏ qua chỉ dẫn của Lênin về hình thức quá độ gián tiếp để một nước mà nền kinh tế còn là sản xuất nhỏ đi lên CNXH.xã hội. nhưng hiện nay có thể nói rằng chúng ta có cả một loạt thời kỳ quá độ mới”. hơn nữa lại tập trung ngay vào công nghiệp nặng với vốn đầu tư lớn song hiệu quả chẳng thu được không như kế hoạch ban đầu. Chủ nghĩa chủ quan duy ý chí đã dẫn chúng ta đến chỗ tạo ra chế độ hành chính mệnh lệnh.Chế độ hành chính mệnh lệnh. Nó làm cho đường lối. trong các nước có chế độ chiếm hữu ít ruộng đất. nó dẫn đến chỗ tách đường lối. tâm lý và tư tưởng. không tính đến thực tiễn còn đang lạc hậu. chúng ta đã vội vàng tiến hành công nghiệp hóa XHCN. Đặc biệt.. với mối quan hệ hàng . Toàn bộ nền chuyên chính vô sản là một thời kỳ quá độ. thống nhất đất nước. cơ chế tập trung quan liêu bao cấp thể hiện dưới những hình thức hết sức đa dạng. Sai lầm đó đã được lặp lại sau khi giải phóng miền Nam . nặng tính tự cấp. tệ quan liêu giấy tờ.xã hội thấp kém. tạo ra cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. khi tiến hành tập thể hóa nông nghiệp chúng ta đã máy móc. Từ chỗ không đánh giá đầy đủ những đặc thù của một nước nghèo nàn và kém phát triển.Chủ nghĩa chủ quan duy ý chí đã đưa chúng ta tới ảo tưởng có thể đưa ngay nền kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ tiến thẳng lên CNXH. chúng ta đã không nhận thức đúng vị trí và vai trò của các bước quá độ gián tiếp và do đó chúng ta đã bỏ qua các hình thức kinh tế trung gian quá độ của một nước nông nghiệp lạc hậu đi lên CNXH. chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang ở vào một thời kỳ quá độ trong thời kỳ quá độ. với cạnh tranh… Chúng ta đã có những thành kiến không đúng. cơ chế tập trung quan liêu. trang bị kỹ thuật. chưa thực sự thừa nhận những quy luật của sản xuất hàng hóa đang tồn tại khách quan. ở chúng luôn có cội nguồn kinh tế . muốn quá độ trực tiếp lên CNXH. rập khuôn theo nước ngoài. sẽ căn bản khác với những biện pháp quá độ trong các nước có chế độ chiếm hữu nhiều ruộng đất”. nền kinh tế vẫn ở tình trạng nông nghiệp lạc hậu. là mong muốn giải quyết mọi vấn đề kinh tế . Chúng ta đã quên rằng chính V. bao cấp lại trở thành “mảnh đất mầu mỡ” để chủ nghĩa chủ quan. Từ đó mà dẫn đến sự . những biện pháp quá độ đó. ý chí.I.Một biểu hiện nữa của sai lầm do mắc bệnh chủ quan duy ý chí là đường lối tiến hành công nghiệp hóa và tập thể hóa nông nghiệp. trên thực tế. Đến lượt mình. chính sách và trong hoạt động thực tiễn là ở chỗ: + Một là. Biểu hiện rõ nét nhất của sai lầm đó là đường lối xây dựng CNXH với bốn mục tiêu chủ yếu mà Đại hội IV đã đề ra. kết cấu hạ tầng kinh tế . Bởi lẽ. do ảo tưởng. Ăngghen đã chỉ rõ: “Bất cứ ở đâu. có những tiền đề triết học và cơ sở phương pháp luận làm nảy sinh và nuôi dưỡng chủ nghĩa chủ quan duy ý chí. chính sách kinh tế. Nguy cơ của căn bệnh chủ quan duy ý chí trong việc hoạch định đường lối. Khi đó. gia trưởng đến bệnh hình thức.tiền.

xây dựng đường lối. xác định đúng mục tiêu và phương hướng XHCN. Tính chất máy móc hành chính và quan liêu không dung hợp được với tinh thần của CNXH.. . lối suy nghĩ và hành động giản đơn. sự quan liêu hóa đời sống xã hội. sáng tạo là sự nghiệp của bản thân quần chúng nhân dân. Bởi lẽ.xã hội. CNXH không phải là kết quả của những sắc lệnh từ trên ban xuống. nóng vội chạy theo nguyện vọng chủ quan”. hạn chế quyền tự do và các quyền công dân khác của quần chúng lao động. nó tạo ra thái độ bàng quan.I. bệnh hình thức. nhiều hình thức sở hữu theo định hướng XHCN. bất chấp những quy luật khách quan của đời sống kinh tế . Nó khiến cho phê bình và tự phê bình trở thành khẩu hiệu suông. duy trì quá lâu cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu. Đại hội VI của Đảng đã phân tích.xã hội đang vận động không ngừng. CNXH sinh động. của yếu tố chính trị trong việc hoạch định đường lối. khuyết điểm nghiêm trọng. vào ý chí và nguyện vọng chủ quan. vi phạm quy luật khách quan: nóng vội trong cải tạo XHCN. sự thờ ơ. vượt lên trên cả những đòi hỏi của thực tiễn. Đảng ta đã có nhiều cố gắng nghiên cứu. + Ba là. lãnh đạm ở những người lãnh đạo trước yêu cầu. của những quy luật khách quan đang tác động trong đời sống kinh tế . chế độ hành chính mệnh lệnh. thờ ơ. đó là nhân tố cơ bản của xã hội mới.Những sai lầm. văn hóa . ảo tưởng khi cho rằng dựa vào nhiệt tình của quần chúng. có lúc đẩy mạnh quá mức việc xây dựng công nghiệp nặng. của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. đặc biệt là những sai lầm về chính sách kinh tế là bệnh chủ quan duy ý chí. + Hai là. chính sách và trong hoạt động thực tiễn.thiếu hiệu quả trong quản lý. kéo dài nhiều năm trong công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta. bao cấp… Nhận định đó cho thấy chủ nghĩa chủ . Đó là thứ ảo tưởng mà V.. nguyện vọng của quần chúng dẫn đến hiện tượng lạm dụng chức quyền để mưu đồ lợi ích cá nhân. Khi thực tiễn đã thay đổi. tìm tòi. nó dẫn đến chỗ tuyệt đối hóa biện pháp hành chính.Chúng ta sẽ đạt được tất cả những gì mong muốn. Lênin đã từng phê phán khi ông chỉ ra rằng nhiệt tình cách mạng chỉ là một trong những yếu tố chứ không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự ra đời một chế độ xã hội mới. + Bốn là. Nó hạn chế tính công khai. về thời kì quá độ của chúng ta. như Lênin đã khẳng định: Tính sáng tạo sinh động của quần chúng. tệ quan liêu giấy tờ.xã hội.Chủ nghĩa chủ quan duy ý chí còn dẫn đến chỗ cường điệu hóa vai trò của nhân tố chủ quan. đánh giá những sai lầm. Biểu hiện cụ thể của nó là ở chỗ chúng ta đã quá đề cao nhiệt tình của quần chúng. cưỡng bức trong việc giải quyết các nhiệm vụ kinh tế. Đảng ta đã chỉ rõ: Trong cách mạng XHCN. phương pháp hoàn toàn xa lạ với bản chất đích thực của CNXH. dân chủ. “Khuynh hướng tư tưởng chủ yếu của những sai lầm ấy. xóa bỏ ngay nền kinh tế nhiều thành phần. khuyết điểm ấy bắt nguồn từ những sai lầm trong quan điểm và lý luận cơ bản về CNXH. nó chỉ có thể phá vỡ được cái cũ chứ không thể xây dựng cái mới. nó dẫn đến chỗ coi thường ý kiến và khả năng sáng tạo của quần chúng lao động. Tại Đại hội VII và trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên CNXH. của công cuộc đổi mới đất nước. Nhưng Đảng đã phạm sai lầm chủ quan duy ý chí. cơ chế tập trung quan liêu bao cấp trở thành cung cách.

tiến mạnh. đồng thời phải tôn trọng sự thật. khắc phục những hạn chế. nóng vội. bất cứ ở đâu cũng phải tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. không trung thực khi đánh giá sự vật hiện tượng. nhìn thẳng vào sự thật tránh thái độ chủ quan. như Đảng ta từng khẳng định trong các văn kiện Đại hội: “Mọi đường lối. chính sách nhằm xây dựng mô hình đó và các biện pháp. chiến lược. tiễn vững chắc. đặc biệt chúng ta cần khắc phục bệnh chủ quan. Nxb Sự thật. phiến diện. Quán triệt nguyên tắc khách quan trong hoạt động lý luận và thực tiễn Để thực hiện sự nghiệp đổi mới. không lấy ý muốn chủ quan thay cho điều kiện khách quan. Vì vậy. cứng nhắc và chủ quan duy ý chí khi áp đặt một mô hình CNXH được thiết kế không xuất phát từ thực tiễn nước ta. hơn bao giờ hết. nói rõ sự thật và rút ra bài học kinh nghiệm bổ ích “xuất phát từ thực tế. Quán triệt nguyên tắc khách quan đòi hỏi chúng ta trong nhận thức và hành động phải xuất phát từ thực tế khách quan. Nguyên tắc khách quan là một trong những nguyên tắc hàng đầu của triết học mác xít. chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế. chính sách. một nguyên tắc hết sức quan trọng . nó là hệ quả tất yếu rút ra từ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. các lĩnh vực. Biện pháp khắc phục Bệnh chủ quan duy ý chí ở nước ta hiện nay Cương lĩnh của Đảng khẳng định: “Đảng đã phạm sai lầm chủ quan duy ý chí. từ bản thân sự vật.Đó là mô hình CNXH thuần khiết với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. duy ý chí mà chúng ta đã từng mắc phải.4). Đó là nhiệm vụ cấp bách và hàng đầu của chúng ta hiện nay. Trong quá trình xây dựng CNXH. chính sách này không có tác dụng cài tạo thực tiễn.xã hội của nước ta phát triển theo chiều hướng tiến lên mà ngược lại còn kìm hãm sự phát triển đó. xa rời thực tiễn. đổi mới đất nước trên tất cả các mặt. vi phạm quy luật khách quan” (Đảng Cộng sản Việt Nam : Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. trong hoạt động thực tiễn của Đảng và Nhà nước ta suốt một thời gian dài. 1. phản ánh sự vật một cách trung thực đúng như bản chất vốn có của nó.nguyên tắc nhìn thẳng vào sự thật. Nguyên tắc này đòi hỏi bất cứ lúc nào. đưa nước ta ngang tầm với nhiều nước trong khu vực và quốc tế chúng ta cần nghiêm túc kiểm điểm. II. khuyết điểm trong việc hoạch định đường lối. không tôn trọng quy luật khách quan nên đường lối. đánh giá đúng sự thật. chỉ hai hình thức sở hữu toàn dân và tập thể được phép tồn tại với sự thống nhất tuyệt đối về chính trị và tinh thần.quan và duy ý chí là một trong những yếu tố chủ yếu dẫn đến những sai lầm. tôn trọng quy luật khách quan”. Đảm bảo nguyên tắc này là điều kiện tiên quyết khi đề ra đường lối. không lấy ý chí chủ quan. chúng ta đã phạm phải sai lầm giáo điều. giữa khách quan và chủ quan trong chủ nghĩa duy vật biện chứng. Do nhận thức mang tính chủ quan duy ý chí. tình cảm cá nhân làm chính sách và áp đặt cho thực tế. phương tiện để thực hiện đường lối. 1991. định kiến. . để tiến nhanh. tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan”. làm cho thực tiễn kinh tế . Hà Nội. tr. hoạch định chính sách.

những hoàn cảnh thực tế. Bài học từ thời kỳ bao cấp là một minh chứng sống động. ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất. sáng tạo của ý thức cũng hết sức quan trọng. chủ nghĩa duy vật mác xít cho rằng.Thực tế lịch sử cho thấy. phân tích sự vật. con người phải có quan điểm khách quan. nhận thức bản thân nó để từ đó tìm ra biện pháp cải tạo nó nhằm phục vụ cho mình. Trong bất kỳ xã hội nào. Quan điểm khách quan yêu cầu chúng ta phải luôn luôn tôn trọng quy luật khách quan. Nxb CHính trị quốc gia. Bản chất của chủ nghĩa Mác .NGược lại. đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp. hiện tượng. các mục tiêu mà chúng ta đề ra quá thấp so với điều kiện kinh tế thực tại thì nó sẽ làm hạn chế.Lê-nin là cách mạng và khoa học. Trong hoạt động nhận thức cũng như trong hoạt động thực tiễn bao giờ cũng đi từ những điều kiện. việc xây dựng một đời sống tinh thần lành mạnh. Con người chỉ có thể phân tích chính bản thân sự vật. mỗi khi làm trái quy luật. xa rời hiện thực. muốn thành công. 2001. thậm chí là kìm hãm khả năng của con người. hiện đại hoá. chủ quan nóng vội. Mặc dù con người luôn tồn tại với tư cách là một chủ thể nhận thức và cải tạo thế giới . Hà Nội. tr. còn nếu chúng ta làm ngược quá trình đó thì tất yếu sẽ thất bại. Quan điểm khách quan đòi hỏi chúng ta phải chống chủ nghĩa chủ quan dưới mọi hình thức.Từ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. việc giáo dục ý chí vươn lên cho con người. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng xác định nhiệm vụ: “Đẩy mạnh công nghiệp hoá. không thúc đẩy việc khai thác những tiềm năng hiện có. tư tưởng. Đảng ta luôn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phát triển kinh tế. chứ không phải là tiền đề tinh thần. 2. Quan điểm khách quan yêu cầu chủ thể cải tạo muốn nhân thức và cải tạo sự vật phải xuất phát từ bản thân sự vật hiện tượng. rơi vào ảo tưởng và không đạt được.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và nguyên tắc khách quan trong triết học mác xít nói riêng khi xem xét. xa rời hiện thực thì chúng ta phải trả giá cho những hành động của mình. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm vững nguyên tắc khách quan. đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Mọi mục tiêu đặt ra cho hoạt động của con người cũng đều xuất phát từ những tiền đề vật chất. từ chủ nghĩa duy tâm chủ quan đến những biểu hiện của bệnh chủ quan duy ý chí. khoa học đó đòi hỏi các chủ thể nghiên cứu vừa phải đứng vững trên lập trường cách mạng. xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. đặc biệt là việc phát huy tính năng động.Quan điểm khách quan đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn coi trọng việc phát huy vai trò của ý thức.Bản chất cách mạng. trong mọi hoạt động.24). Quán triệt nghiêm túc quan điểm của chủ nghĩa Mác . Nếu thiếu những yếu tố tinh thần này con người không thể hoạt động có hiệu quả. từ điều kiện vật chất. Khi điều kiện kinh tế còn thấp mà đề ra những mục tiêu xã hội quá cao thì không tưởng. lập trường của giai cấp công nhân vừa phải thực hiện việc nghiên cứu với một tinh thần và phương pháp khoa . là chủ nhân của xã hội nhưng con người không thể hoạt động một cách tuỳ tiện theo lối tư duy và ý muốn chủ quan của mình. rằng không thể lấy nguyện vọng tốt đẹp làm mục tiêu chung mà phải xuất phát từ thực tiễn và phải làm theo quy luật. không được áp đặt cho sự vật những cái mà vốn bản thân nó không có hoặc không thêr có được.

Đảng ta xác định cần tiếp tục đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội. khoa học của chủ nghĩa Mác Lê-nin cả trong nhận thức cũng như trong vận dụng vào thực tiễn. cán bộ. đảng viên còn mắc “nhiều khuyết điểm”. một chiều. H. với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng. Đánh giá về những thành tựu đạt được sau hơn 20 năm đổi mới. đảng viên bởi vì theo Người “không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi” [1Hồ Chí Minh. tr. Nxb CTQG. phát triển và hoàn thiện. từ đổi mới tư duy lý luận.Lê-nin. người cách mạng không thể làm tròn nhiệm vụ của người chiến sĩ tiên phong. 2006. Nxb Chính trị quốc gia. người lãnh đạo. đặc biệt là tư duy kinh tế đến đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. hạn chế về lý luận của cán bộ. Muốn “làm sáng tỏ được một số vấn đề lý luận quan trọng của công cuộc đổi mới”. Theo Người. Tăng cường đổi mới công tác lý luận Về lý luận. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta đang diễn ra trong sự vận động của lịch sử thế giới đương đại với nhiều diễn biến phức tạp. Bệnh “giáo điều” trong nghiên cứu lý luận. nhiều vấn đề lý luận cần được bổ sung. sự yếu kém về trình độ sáng tạo ở một bộ phận cán bộ đảng viên. Công tác lý luận chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề lý luận quan trọng trong công cuộc đổi mới”[Đảng Cộng sản Việt Nam. khó lường. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt thời gian hoạt động cách mạng.Công việc đã có kết quả vẻ vang” [2Hồ Chí Minh.Nxb CTQG. 3. nguyên nhân của các khuyết điểm ấy có nhiều. Trong khi đó. Người luôn dành sự quan tâm đối với việc học tập lý luận và nâng cáo trình độ lý luận cho cán bộ. H. “đại khái”. Toàn tập. tính chiến đấu. duy ý chí thì nhất thiết chúng ta phải nắm chắc hơn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác . trong đó có nguyên nhân quan trọng là do sự yếu kém. tr. 232] nhưng bước vào thời kỳ mới. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam (4/2006) khẳng định: “Hai mươi năm qua. 48]. lãnh đạo nhân dân giành lại thống nhất và độc lập. dẫn dắt phong trào nếu như không được vũ trang bởi lý luận tiên phong. Sự thiếu hụt về năng lực nhận thức và tư duy. H. kể cả một số người cán bộ làm công tác lý luận đã dẫn đến tình trạng hời hợt. Trong những thành tựu đó có thành tựu của lý luận. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ sự cần thiết của việc học tập lý luận đối với cán bộ. toàn quân. không chịu đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản thì sẽ không những không thể có sự hiểu biết lý luận chắc chắn mà còn có thể làm méo mó bản chất cách mạng. giản đơn. đảng viên khi đã có chính quyền nhà nước. khắc phục được bệnh chủ quan. Lênin đã chỉ ra rằng không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng.học nghiêm túc. tập 5. về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. sự “hời hợt”.I. “Công tác tư tưởng còn nhiều bất cập và thiếu tính thuyết phục. đảng viên. 2000. Người cho rằng “Đảng ta đã hy sinh tranh đấu. 2000. đúng đắn. Nhiều vấn đề thực tiễn bức thiết đòi hỏi phải được làm sáng tỏ. Toàn tập. toàn dân. đoàn kết. 234]. suy diễn một cách chủ quan về các vấn đề thực tiễn. tr. thiên về miêu tả. Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển luận điểm mác-xít lêninnít ấy vào thực tiễn cách mạng Việt Nam ở giai đoạn cán bộ. những tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. . tập 5. V. Sự nghiệp đổi mới. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử”.

Vì thế. trình độ lý luận cho cán bộ. Theo Hồ Chí Minh. thì không thể trở thành cán bộ thực sự có trí tuệ. chính sách của Đảng trong thời kỳ mới” [Đảng Cộng sản Việt Nam. và từ sự suy thoái này dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị không phải là không thể xảy ra. của toàn thể cán bộ. đảng viên không biết lý luận. đảng viên. Đảng ta đặt vấn đề: “Nâng cao trình độ trí tuệ. một chiến lược đào tạo. Lười học lý luận là một biểu hiện suy thoái. không tự bồi dưỡng chủ nghĩa Mác . không vững. Không thể vin cớ do “quá bận rộn”. đảng viên. phi mác-xít.Lê-nin. Để sửa chữa cho cán bộ. nhiệm vụ cách mạng. chất lượng nghiên cứu lý luận của Đảng. tư tưởng Hồ Chí Minh bị xem nhẹ. bằng con đường tự học: tự học trong sách vở. đường lối. “bị bỏ qua”. cũng như những vấn đề về tình hình thế giới. đảng viên để đủ sức giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng . cách sửa chữa tốt nhất là phải học tập. thực dụng.Đó là công việc của bản thân Đảng. quan điểm của Đảng thì chúng ta không thể giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh này. Phải kiên quyết khắc phục tình trạng xem thường lý luận. Quán triệt tư tưởng của Hồ Chí Minh. Cán bộ. tư tưởng Hồ Chí Minh. 131]. tư tưởng Hồ Chí Minh. biện pháp cơ bản là học tập. năm 2006. Ở đây. nhân dân lao động đã là người làm chủ xã hội. Phải kiên quyết khắc phục căn bệnh lười học lý luận trong một số cán bộ. “dị ứng” với lý luận. Lý luận chủ nghĩa Mác . hoặc học lý luận một cách hình thức. việc bồi dưỡng.lý luận là vấn đề đặt ra rất cấp thiết và gay gắt hiện nay. chính sách của Đảng và Nhà nước. nắm không chắc. đảng viên kém lý luận. “cốt có chứng chỉ” để thuận lợi cho con đường công danh. học hỏi nhân dân. học bằng con đường tổ chức. Lười học lý luận. điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện và phát triển trong xã hội những lý thuyết. tự học trong thực tiễn đấu tranh cách mạng. thì sẽ tạo cơ hội. “quá nhiều việc” mà không chịu học tập. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X.Lê-nin.Lê-nin. lý tưởng xã hội chủ nghĩa. những tinh hoa văn hóa thế giới chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội" như Nghị quyết Trung ương năm khoá X của Đảng đã chỉ rõ. trong cuộc sống. thực sự có năng lực. làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn đường lối. tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. đất nước. học mọi người. những giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc. những quan điểm cơ hội. mang tính chất “trang trí”. do đó “kết quả thường thất bại”. nâng cao trình độ. nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. đường lối. bồi dưỡng cán bộ làm công tác lý . nâng cao trình độ trí tuệ. xử trí cho khéo” mọi công việc. đường lối của Ðảng. Hà Nội. Thực hiện tốt công việc quan trọng này thì Đảng mới có thể hoàn thành thắng lợi sứ mệnh lãnh đạo cách mạng trong tình hình mới. không bám chắc vào thực tiễn cách mạng sôi động của đất nước trong hoạt động lý luận. Nxb Chính trị quốc gia. cân nhắc cho đúng. Theo đó. đồng thời phải khắc phục tình trạng xa rời thực tiễn. Có nâng cao trình độ lý luận của đội ngũ cán hộ. tr. không thực chất lý luận chủ nghĩa Mác . đảng viên mới có thể làm cho công tác tư tưởng lý luận thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác . tại Đại hội X. làm cho hệ tư tưởng của Ðảng. thì theo Người. Không có trình độ lý luận. chạy theo mục đích thực dụng trong hoạt động thực tiễn.đảng viên đã là người có chức có quyền. kém lý luận thì “không biết xem cho rõ. của giai cấp công nhân. tư tưởng Hồ Chí Minh.Lê-nin. quan điểm.

tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp. tăng cường tổng kết thực tiễn. nhiệm vụ bao trùm và cấp bách của công tác lý luận của Đảng là nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác . một bộ phận cán bộ. 5. bức xúc nảy sinh từ thực tiễn . nghiên cứu lý luận nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX. Tình hình đó đòi hỏi Đảng ta phải đẩy mạnh công tác lý luận. phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa. phai nhạt về lý tưởng. đấu tranh với những khuynh hướng tư tưởng sai trái”. toàn diện hơn về kinh điển. nhất là trong đào tạo. sớm làm rõ và kết luận những vấn đề mới. từng bước cụ thể hóa.Lê-nin.luận một cách khoa học. tham khảo có chọn lọc lý luận và kinh nghiệm nước ngoài. để nắm chắc hơn những nguyên lý của chủ nghĩa Mác . Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn Nghị quyết Đại hội IX của Đảng cũng chỉ ra rằng “công tác lý luận chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn và yêu cầu của cách mạng. dân chủ mà khâu chủ yếu là thực hiện chế độ tự chủ sản xuất. đảng viên sa sút về tư tưởng chính trị. chủ trương. xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo sự quản lý của Nhà nước. tăng cường sự nhất trí về chính trị. có bước đi và lộ trình phù hợp là đòi hỏi bức thiết của tình hình. bước vào những thập niên đầu của thế kỷ XXI. tư tưởng Hồ Chí Minh. chuẩn bị tiến tới Đại hội X của Đảng. Trong Đảng ta. chính sách của Đảng . phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá VI (20 . chưa làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng trong công cuộc đổi mới để phục vụ việc hoạch định chiến lược. Hội nghị đề ra mục tiêu kiên quyết xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu. là một bước ngoặt cách mạng trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. thực hiện cơ chế kế hoạch hoá theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đúng nguyên tắc tập trung. kinh doanh trong các . Đặc biệt. dao động về chủ nghĩa xã hội và con đường xã hội chủ nghĩa ở nước ta.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phải là một hướng ưu tiên. trước hết là đổi mới tư duy kinh tế. Đại hội VI (1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng đường lối đổi mới toàn diện. Hội nghị đã bàn và ra Nghị quyết Về chuyển hoạt động của các đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. bám sát và đẩy mạnh tổng kết thực tiễn đổi mới. 4. bồi dưỡng cán bộ làm công tác lý luận. phức tạp đòi hỏi lý luận phải làm sáng tỏ. trong đó trên lĩnh vực tư tưởng – lý luận bằng các phương tiện thông tin đại chúng. tư tưởng trong xã hội”. đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế.28/8/1987) bàn về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình". thậm chí một số người hoài nghi. tăng cường nghiên cứu lý luận để tiếp tục làm sáng tỏ hơn quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. tung ra các quan điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin. công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa càng được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu càng bộc lộ nhiều vấn đề mới. Nghiên cứu sâu hơn. Trong tình hình hiện nay. bao cấp. có tính đột phá trong công tác đào tạo ở các trường Đảng của cả nước. sát thực tế. phẩm chất đạo đức. Văn kiện Đại hội IX của Đảng đã khẳng định : “Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận. thảo luận dân chủ. Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. tư tưởng Hồ Chí Minh. Ở trong nước. phát triển đường lối. chính sách của Đảng. bổ sung.

Qua đó.Nó là một kiểu tổ chức kinh tế . Hội nghị nhấn mạnh phải nắm vững phương hướng cơ bản về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đã được Đại hội VI đề ra là: kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu. trong việc chấp nhận kinh tế thị trường.. kỷ cương pháp luật chưa nghiêm. tiêu dùng gắn với thị trường. còn nhiều yếu kém. Vì vậy. quản lý đất đai. Sau gần 17 năm đổi mới. nhất là 5 năm gần đây nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam từng bước được hình thành. Tuy nhiên.xã hội. kinh tế thị trường không chỉ là công nghệ. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là bước đi phù hợp với giai đoạn lịch sử mà đất nước hiện nay đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Văn kiện Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh: “Sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội. kiên quyết đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đi đến thành công. trong đó quá trình sản xuất. trong việc thừa nhận chủ nghĩa xã hội có thể dung hợp với kinh tế thị trường. vì chưa có tiền lệ trong lịch sử. Vì vậy. trước hết là các đơn vị kinh tế quốc doanh. sơ hở. hiệu lực và hiệu quả quản lý còn thấp. phân phối. việc đưa ra khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đã đánh dấu một bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng. ngân hàng. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa làm vừa học. cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng”. quy hoạch xây dựng. phức tạp. thủ tục hành chính vẫn rườm rà. kế hoạch. thiết lập và hình thành đồng bộ cơ chế kế hoạch hoá theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. tồn tại khách quan. Đến Đại hội VII (1991) và VIII (1996) của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đường lối đó và tiến những bước mới trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội.đơn vị kinh tế xã hội chủ nghĩa. không chỉ bao hàm yếu tố lực lượng sản xuất mà còn cả quan hệ sản xuất. vừa tổng kết thực tiễn vừa tham khảo kinh nghiệm của các đồng chí Trung Quốc. chính sách chưa đồng bộ và chưa nhất quán. đầy khó khăn. giá cả.Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một kiểu tổ chức nền kinh tế vừa dựa trên những nguyên tắc và quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên những nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội. điều tiết của Nhà nước Việt Nam.. tất cả mới chỉ là bước đầu. trong quá trình này.Nó gồm nhiều hình thức sở hữu mà trong đó nó phụ thuộc vào chế độ sở hữu Nhà nước xã hội chủ nghĩa thống trị. trao đổi. bao cấp. là kỹ thuật mà còn là quan hệ xã hội. được thực hiện thông qua thị trường dưới sự quản lý. Nó thể hiện thái độ rõ ràng. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một công việc mới mẻ. có thể sử dụng kinh tế thị trường làm phương tiện để xây dựng chủ nghĩa xã hội. .Tuy nhiên. Để đạt được mục tiêu nói trên. Công tác tài chính. nâng cao trình độ tổ chức thực tiễn. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua khẳng định: “Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. cải cách hành chính còn chậm và chưa kiên quyết. vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”. đồng thời đổi mới một bước cơ bản cơ chế quản lý nhà nước về kinh tế. dứt khoát của Đảng trong việc từ bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. mà là thành tựu phát triển của nền văn minh nhân loại. không ngừng đổi mới tư duy. làm cho các đơn vị kinh tế cơ sở chuyển sang kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Đến Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam. nhất là sự quản lý của Nhà nước về kinh tế còn nhiều yếu kém.Hệ thống luật pháp. sự quản lý của Nhà nước về kinh tế đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

quản lý nhà nước và vận động nhân dân thực hiện các đường lối chủ trương của Đảng. Đảng cần quán triệt và vận dụng một cách sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng. xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là của toàn dân tộc lãnh đạo đất nước đi đến mục tiêu “dân giàu. văn minh”. Song song đó. nhân dân chưa hoàn toàn được thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình. cần tăng cường việc lãnh đạo. chống mọi biểu hiện vi phạm quyền dân chủ. dân chủ hoá xã hội. đảng viên. đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống những tư tưởng bảo thủ. nghị quyết của Đảng. từ đó càng thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với dân. ở nơi này. dân bàn. xã hội công bằng.Đảng CSVN tồn tại không có mục đích nào khác ngoài phục vụ nhân dân. Hơn bao giờ hết. vững mạnh. vai trò chủ động sáng tạo của các đoàn thể nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. “phải thực sự mở rộng dân chủ để đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình”.6. Đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội trong điều kiện một đảng cầm quyền cũng nhằm phát huy quyền làm chủ. kết hợp với tập trung thống nhất theo một quy trình chặt chẽ. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. sức mạnh của giai cấp công nhân được thể hiện tập trung và kết tinh trong sức mạnh của Đảng. Thực hiện dân chủ hoá nội bộ Đảng.Đảng CSVN mang bản chất giai cấp công nhân. đẩy mạnh dân chủ hoá cơ sở. nơi khác. kiểm tra cán bộ. lợi dụng dân chủ để mưu cầu lợi ích cá nhân. dân làm. Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Đảng đòi hỏi mỗi đảng viên phải nói và làm đúng đường lối. chỉnh đốn Đảng để Đảng thật sự trong sạch. dân chủ. đặc biệt là đảng viên cán bộ có chức có quyền có sai phạm. làm suy yếu mối quan hệ giữa Đảng với dân.Với bản chất cách mạng ấy. nước mạnh. đặc biệt trong việc tham gia phản biện xã hội. Một nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta hiện nay là cần phát huy dân chủ trong Đảng để tiến tới phát triển dân chủ xã hội. là đảng cầm quyền trong điều kiện hiện nay ở nước ta. phát triển dân chủ trong xã hội nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó. Đảng cần đặc biệt quan tâm tới việc chăm lo đội ngũ cán bộ để đảm bảo sự phát triển liên tục của cách mạng và và sự bền vững của chế độ. Để thực sự phát huy dân chủ trong Đảng. Tham nhũng quan liêu là nguyên nhân chính làm giảm sút niềm tin của nhân dân với Đảng. phấn đấu cho lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân trong xã hội. dân kiểm tra”. dân chủ hình thức. Một trong những nguyên nhân là do cuộc đấu tranh chống quan liêu tham nhũng chưa đạt kết quả như mong muốn. tất yếu và tự nhiên bắt nguồn từ mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với dân. trì trệ. Để thực hiện dân chủ trong xã hội thì trước hết phải đảm bảo dân chủ trong Đảng.Không phải mọi việc đều là “dân biết. Muốn vậy. Trong Đảng phải tiến hành dân chủ rộng rãi. quan liêu. giai cấp cách mạng nhất. việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ không nghiêm. thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. bộ máy tổ chức của Đảng và Nhà nước chậm được củng cố và đổi mới. phát huy đầy đủ hiệu lực quản lý. . điều hành của các cơ quan nhà nước. kiên quyết xử lý những đảng viên. Một trong những mục tiêu lớn của đổi mới là phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đảng phải đổi mới quan niệm và phương pháp tiến hành công tác cán bộ theo hướng thực sự dân chủ. Thực tế thời gian qua.

trí tuệ. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.Cải cách tổ chức bộ máy các cấp từ trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn. Đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị Trong những năm qua. trung ương và địa phương hành động không thống nhất. nhưng phải thừa nhận rằng. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. Ở Việt Nam . vững mạnh. đặc biệt là đổi mới sự lãnh đạo của Đảng bằng cách nâng cao năng lực. nhiệm vụ quyền hạn của từng tổ chức giữa Đảng. đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường mở cửa. do dân. đảm bảo và phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân. . Trước tình hình đó. do dân. Đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam gắn liền với công cuộc vận động dân chủ hoá toàn diện các lĩnh vực của đời sống. Đổi mới tổ chức. gây khó khăn cho việc phát triển kinh tế . phân định rõ chức năng. trong đó phải: . vấn đề mấu chốt là đổi mới tổ chức bộ máy.xã hội và làm giảm động lực phát triển”. hiệu quả.7. Xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu của đổi mới hệ thống chính trị. Tổng kết 10 năm đổi . tinh nhuệ. vì dân.Cải cách công cụ và chế độ công chức. việc ban hành và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. trình độ lý luận của Đảng. hiệu quả thấp. do dân. đơn giản. Tất cả nỗ lực đó nhằm xây dựng một nền hành chính nhà nước trong sạch. hiệu quả theo hướng xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. trùng lắp chức năng với nhiều tầng nấc trung gian và những thủ tục hành chính phiền hà. vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam . công khai. nâng quy chế thành pháp lệnh dân chủ ở cơ sở là một bước tiến quan trọng củalý luận vàthực tiễn dân chủ. nhiệm vụ. quyền hạn và trách nhiệm. tham nhũng và những sự biến dạng quyền lực của nhân dân. Với đổi mới hệ thống chính trị. có hiệu lực. . cùng hướng vào mục tiêu là phát triển và thực hành dân chủ. phân định rõ chức năng. Mặt trận và các đoàn thể. thiếu kiên quyết. trong những năm tới phải tiếp tục đổi mới toàn diện hệ thống chính trị. Tổ chức bộ máy nhà nước cồng kềnh. tôn trọng quy luật khách quan”. không ít trường hợp trên và dưới. kiên quyết xóa bỏ các thủ tục hành chính gây phiền hà.Cải cách thủ tục hành chính theo hướng thống nhất.đặc biệt ở cơ sở. xây dựng đội ngũ cán bộ. Việt Nam đã tiến hành một bước cải cách nền hành chính. phương thức hoạt động của hệ thống chính trị. Nhà nước. Đây là một đảm bảo rất quan trọng để phòng. có hiệu lực. nhất là quyền lực của Nhà nước do dân uỷ quyền. hội nhập và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân. "Cải cách hành chính tiến hành chậm. sách nhiễu cho nhân dân và các doanh nghiệp. là mục tiêu và động lực của đổi mới KẾT LUẬN Từ kinh nghiệm thành công và thất bại trong hoạt động thực tiễn cách mạng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới đã rút ra bài học kinh nghiệm quý báu: “Mọi đường lối chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế. công chức trong sạch. chống quan liêu. minh bạch. vì dân là một nội dungcốt lõi của đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam .

ý thức quật cường. Nxb Lý luận chính trị. phương hướng nhiệm vụ của thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước phải “lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững”. 2004 Thông tin Những vấn đề triết học và đời sống (số 01 . lợi dụng những yếu kém của hệ thống chính trị. vượt qua thử thách. tình trạng suy thoái về chính trị. những năm tới. Hà Nội 2008. Nxb CTQG. Hà Nội. lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên gắn với tệ quan liêu. 2006 4. Nxb CHính trị quốc gia. tập 5. đất nước có cơ hội lớn để tiến lên. tham nhũng. phải khắc phục những sai lầm khuyết điểm. Nxb Lý luận chính trị. tư tưởng. Hà Nội. gây bạo loạn lật đổ. lạc hậu. tuy còn nhiều khó khăn. 1991 2. Đảng ta nhận định. lãng phí vẫn tồn tại. tư duy kinh nghiệm.Đòi hỏi bức bách của toàn dân tộc là phải tranh thủ cơ hội. những hạn chế trong tư duy lý luận và trình độ tri thức. phát huy tài lực. 6. phải luôn xuất phát từ thực tiễn cách mạng và tôn trọng quy luật khách quan trong mọi hoạt động từ lý luận đến thực tiễn. Nxb CHính trị quốc gia. khắc phục triệt để bệnh chủ quan. phát triển nhanh và bền vừng. Hồ CHí Minh toàn tập. Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. PGS. Nxb Chính trị quốc gia.. Đảng ta xác định: nước ta đang đứng trước nhiều thách thức lớn. vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục bổ sung để đề tài hoàn chỉnh hơn.mới đất nước. 2001 3. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”. quyết tâm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nghèo nàn. Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Hà Nội 2008. đan xen nhau. ý chí của nhân dân. những sai sót. đạo đức. 5. Đảng ta phải tự đổi mới.. Hà Nội. Nxb Sự thật. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.2006) Tìm hiểu môn học: Triết học Mác-Lênin. phần 3 Các chuyên đề triết học Mác . đồng thời phải khơi đậy trong nhân dân lòng yêu nước. Triết học. TS Trần Thành. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đề ra mục tiêu. khuyết điểm trong đường lối chính sách kẻ thù ra sức chống phá hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Đảng Cộng sản Việt Nam : Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 7. tác giả rất mong nhận được sự đóng góp cho sự hoàn thiện này. toàn diện và đồng bộ. Nguy cơ tụt hậu xã hơn về kinh tế. 2000 Giáo trình chủ nghĩa duy vật biện chứng. tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp. Hà Nội. D. duy ý chí. . Hà Nội. Dự báo tình hình trong nước và thế giới trong thời gian tới. Muốn đạt được điều đó. tiếp tục đổi mới mạnh mẽ.Lênin. Với những lập luận trên đây hẳn không tránh khỏi những thiếu sót. trong điều kiện và đặc điểm của thời đại ngày nay.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->