CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Hưng, Ngày tháng năm 2007

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Kính gửi: - Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc, - Phòng Quân lực. Tôi tên là : Bùi Văn Ngọc Sinh năm : 19 Quê quán : xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình Ngày nhập ngũ : Tháng 12 năm 1971 Ngày phục viên : Tháng 12 năm 1976 Đơn vị trước khi phục viên: Tiểu đoàn 2, Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc. Tôi xin trình bày một việc như sau: Năm 1971, theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, tôi tham gia vào quân đội, phục vụ tại Tiểu đoàn 2, thuộc Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc, chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên. Năm 1976, tôi nhận quyết định phục viên về tham gia xây dựng địa phương. Tháng 10 năm 2007 vừa qua, lũ lụt đã gây nhiều thiệt hại đối với địa phương tôi, và gia đình tôi cũng bị ngập úng, mất mát tài sản, trong đó có giấy quyết định phục viên của tôi. Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc, Phòng Quân lực tạo điều kiện giúp đỡ tôi xin lại Quyết định phục viên. Tôi xin trân trọng cám ơn.
NGƯỜI LÀM ĐƠN