ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 - HÈ 2011

A. PHẦN SỐ HỌC Bài 1. Thùc hiÖn phÐp tÝnh: 5 5 − 20 8 − 21 5 2 5 12 5 7 (−2) ( −5) 2 (−2) + + + + + 1) A = + + 2) B = ⋅ + ⋅ − . 3) G = 13 7 41 13 41 7 11 7 11 7 11 3 7 3 7 (−5) 2 (−5) 9 − 5 5 20 − 8 21 5 12 5 12 5 17 . + . + + + + 4) H = 5) N = 6) E = ⋅ + ⋅ − . 7 11 7 11 13 7 41 13 41 7 11 7 11 7 11 Bài 2. Tìm x, biết: 1) x – 12 = - 9 + 15 2) 4x – 12 = 400. 3) 2x – 35 = 15 −5 x y −4 = = 4) 3x + 17 = 2 5) 6) 8 16 10 8 Bài 3.Tính sau khi bỏ ngoặc a/ ( 13 + 49) – ( 13 – 135 + 49) b/ ( 18 + 29) + ( 158 – 18 – 29) c/ 4. 52 – 3. (24 – 9) d/ [93 - (20 - 7)] : 16
Bài 4: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có)

2 3 −1 + + 3 4 6 −5 −2 8 6) + + 21 21 24
1) 9)

1 2 −7 7 64 − + 3) ⋅ 2 5 10 8 49 5 −5 −20 8 −21 + + + + 7) 13 7 41 13 41
2)

−3 5 −4 3 15 + + 5) : 7 13 13 4 24 −5 8 − 2 4 7 + + + + 8) 9 15 11 −9 15
4)

7 8 3 7 −12 2  −2 5  5 2 5 2 3 2 + +  ; 10) ; 11) (10 + 2 ) - 5 ; 12) 9 −  + 4  ⋅ + ⋅ + 7  5 7 13  5 13  9 5 9 19 11 11 19 19
1) 2 x + 27 = −11 5)

Bài 5: Tìm x biết

Bài 6: So sánh

x − 12 1 = 4 2 2 1 và 3 4
2)

−3 −10 = 5 21 7 12 7 x= 6) 2 − 9 13 9
2) x :

3)

x 1 −5 − = 3 4 6

7) 3 x + 26 = 6

x+3 1 = 15 3 1 8) x : 4 = −2,5 3
4)

9)

3 1 x= 4 2

1).

7 7 và 10 8

3.)

6 3 và 5 7
2)

4.)

Bài 7 : Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần

60 14 và 72 21

1)

9 −25 20 42 30 14 −13 ; ; ; ; ; ; 19 19 19 19 19 19 19

Bài 8: Tính giá trị các biểu thức sau: 1 1 1 −3 5 3 1 12 1) A = a. + a. − a. với a = 2) B = b. + b. − b. với b = 3 4 6 5 6 4 2 13 7 7 7 7 + + + ... + Bài 9: Tính các tổng sau: 1) A = 10.11 11.12 12.13 69.70 1 1 1 1 4 4 4 4 + + ... + 2) B = + 3) C = + + + ... + 25.27 27.29 29.31 73.75 2.4 4.6 6.8 2008.2010 BÀI 10. Khoảng cách giữa hai thành phố là 120 km. Trên một bản đồ khoảng cách đó dài 2 cm. Hỏi nếu khoảng cách giữa hai điểm A, B trên bản đồ là 9 cm thì trên thực tế khoảng cách đó là bao nhiêu kilômét ? 1 BÀI 11. Trong tuần học tốt lớp 6A đã đạt được số điểm 10 như sau: Số điểm 10 của tổ 1 bằng tổng số điểm 10 3 1 1 của ba tổ còn lại, số điểm 10 của tổ 2 bằng tổng số điểm 10 của ba tổ còn lại, số điểm 10 của tổ 3 bằng tổng 4 5 số điểm 10 của ba tổ còn lại, tổ 4 có 46 điểm 10. Tính xem cả lớp có bao nhiêu điểm 10 ?

1 1 −2 1 −2 −1 4 ; ; ; ; ; ; 3 5 15 6 −5 10 15

. Một xe tải mỗi ngày chuyển được 3/7 số hàng trong kho đến nơi tiêu thụ. lớp 6B có số học sinh bằng 81. BÀI 26. Tính diện tích hình chữ nhật.Số học sinh trung bình bằng số 5 học sinh giỏi. Số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh cả lớp. Còn lại là học sinh lớp 6C. Ngày thứ 3 bán nốt 40m vải. Hỏi: a) Mỗi ngày bạn Nam đọc được bao nhiêu trang sách? b) Tính tỉ số số trang sách trong ngày 1 và ngày 3 c) Ngày 1 bạn đọc được số trang chiếm bao nhiêu % số trang của cuốn sách. trung bình.BÀI 12. Số bài đạt điểm khá bằng 9/10 số bài còn lại. chiều dài gấp đôi chiều rộng. nam của khối 6. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi. trung bình. 3 Số học sinh trung bình bằng số học sinh còn lại.Tính số học sinh mỗi loại của lớp. Tính tỉ số phầm trăm của số học sinh khá so với học sinh cả lớp 2 BÀI 15 Ba xe vận tải phải chở 1400 tấn xi măng từ nhà máy đến công trường. Tính tỉ số % học sinh mỗi loại. BÀI 18. Cùng ngày một xe tải khác 1 nhập hàng mới vào kho bằng 1 số hàng đẫ chuyển đi. BÀI 20. còn lại là học sinh khá. a) Tính số học sinh mỗi loại b) Tính tỉ số giữa số học sinh giỏi và học sinh trung bình.(Giả sử không có bài điểm yếu và kém). Một lớp có 40 học sinh gồm 3 loại: giỏi. Lớp 6B có 48 học sinh. Một lớp có 45 học sinh gồm 3 loại học lực: giỏi. Số học sinh trung bình chiếm 2/9số học sinh cả lớp. b. số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp. BÀI 13 Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 3/5 km. Khối 6 có 200 em. Ngày thứ hai bạn làm được 3/7 số bài còn lại. Xe thứ nhất chở được tổng số 5 xi măng. b. số học sinh khá bằng 60% số học sinh còn lại. Tính tỉ số % học sinh mỗi loại. Tính số học sinh mỗi lớp? BÀI 19. Biết chiều dài bằng 150% chiều rộng. Hỏi số hàng ban đầu trong kho là bao nhiêu . số bài đạt điểm giỏi bằng 1/3 tổng số bài. b. Ngày thứ ba bạn làm nốt 5 bài.5 m. Xe thứ hai chở được 60% số xi măng còn lại. b) Tính chu vi và diện tích khu đất. Ngày thứ nhất bạn đọc được 1/5 số trang sách. Tính số bạn đạt điểm trung bình. Hoa làm một số bài toán trong ba ngày. ngày thứ 2 bán 2/7 số mét vải còn lại. Khi trả bài kiểm tra. Ngày đầu bạn làm được 1/3 số bài. Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so với học sinh của khối. khá. Ngày thứ nhất bán 3/5số mét vải.25% học sinh lớp 6A. Trong ba ngày bạn Hoa làm được bao nhiêu bài? BÀI 17. 2 BÀI 14 Một lớp có 40 học sinh. Tính số học sinh mỗi loại. Ba lớp 6 của trường THCS Nam Hồng có 120 học sinh. BÀI 24. BÀI 21. Tính số học sinh lớp 6C? BÀI 22. Còn lại là học sinh khá a. Chu vi hình chữ nhật là 52. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu tấn xi măng? BÀI 16. Số học sinh nữ khối 6 bằng 2/5 số học sinh khối 6. a. c) Số học sinh giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm học sinh của cả lớp? BÀI 25 Trường có 1008 học sinh. Một cửa hàng bán một số mét vải trong ba ngày. a) Tính chiều dài của khu đất. 8 a. Bạn Nam đọc một cuốn sách dầy 200 trang trong 3 ngày. Ngày thứ hai bạn đọc được 1/4 số trang còn lại. Tính số mét vải cửa hàng đã bán. Biết số hàng 3 tăng thêm là 101 tấn. khá. BÀI 23. Lớp 6A chiếm 40% tổng số học sinh toàn khối. Số học sinh lớp 6B bằng 20/21số hs lớp 6A. Tính số học sinh mỗi loại. Số học sinh khối 6 bằng 5/14 tổng số học sinh toàn trường. Một lớp có 45 học sinh. Tính số học sinh nữ. Số học sinh giỏi bằng 1/6 số học sinh cả lớp.

C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? · c) Chứng tỏ AM là tia phân giác của góc NAC . . a. xOy = 700. xOz = 200 a. a) Tính góc tOy b) Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? ¶ c) Gọi Ot’ là tia đối của tia Ot. · · BÀI 1. Vẽ tia phân giác OC của góc đó.BÀI 27. Cho góc bẹt xOy. vẽ hai tia Ot và Oy sao cho xOt = 350. Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy hay không? Giải thích? · · BÀI 8. So sánh xÔz với zÔy. a) Tính góc zOy b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz vẽ tia Ot sao cho xOt = 140o. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Oz sao cho xOy = 1000 . Tính số đo góc zOx ? · · · · b. c) Tia Oz có phải là tia phân giác của xÔy không? Vì sao? · BÀI 2. Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc xOt c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz. On lần lượt là tia phân giác của xOz và zOy . xOy = 600. Tính góc tOy ? So sánh xOt và tOy ? · c. Vẽ tia Oz sao cho yOz = 600. Trong một đợt lao động trồng cây. Cho góc bẹt xOy. Tính xOm · BÀI 6. biết rằng Lớp 6C chỉ có 3 tổ. · BÀI 4. Lớp 6C được phân công trồng 200 cây. Oy. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. vẽ tia Ot sao cho yOt = 600 . Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? · · b. Tính góc yOm. Số cây tổ I trồng được chiếm 40% tổng số cây cả lớp trồng. Vẽ Om là tia phân giác của yOz . B. Vẽ phân giác Om của yOt và phân giác On của tOx . Hỏi hai góc zOm và góc zOn có phụ nhau không? Giải thích? · · BÀI 7.25% số cây mà tổ I trồng. Cho AOB = 1400 .HÌNH HỌC. Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy. · a) Tính DOC 5· · · · b) Vẽ tia OE nằm trong ADB sao cho AOE = AOB Chứng tỏ OB là tia phân giác của DOE 7 · · BÀI 3. M. Trong ba điểm N. Tính số đo góc xOt ? · ¶ · · b. vễ tia OD là tia đối của tia OA. · a. xOy = 1500. Cho góc bẹt xOy . Số cây tổ II trồng bằng 81. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? · · · b. Tính số đo của góc t'Oy · · BÀI 5. Cho tam giác ABC có BAC = 900 lấy điểm M thuộc cạnh BC sao cho MAC = 200 · a) Tính MAB · · b) Trong góc MAB vẽ tia Ax cắt BC tại N sao cho NAB = 500 . Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Ot và Oy sao cho xOt = 300. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz = 70o. Trong ba tia Ox. a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính zÔy. vẽ hai tia Oz và Oy sao cho xOz = 750. · a. Vẽ tia Om. Hỏi góc mOt và góc tOn có kề nhau không? Có phụ nhau không? Giải thích? BÀI 9. Tính số cây tổ III trồng được.

Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính số đo góc yOz? c) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. Cho góc bẹt xOy. Oy. · · · BÀI 19 Cho hai góc mOn và tOn phụ nhau. Tia Ox có phải là tia phân giác của góc yOa không? Vì sao? BÀI 14. vẽ tia phân giác On của góc yOz. Tia Ox có phải là tia phân giác của góc ·yOz' không? Vì sao? BÀI 11. Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. góc xOz=1300. Cho hai tia Oz. Biết xOy = 300. Tính số đo mOn . BÀI 12. 0 · xOz = 120 a. a) Tính góc xOm b) Tính góc mOn 2¶ ¶ · BÀI 15. 3 ¶ ¶ a) Tính zOx . Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. góc xOz=1300. xOy =1500 . góc xOz = 200. Tính góc xOt. Cho góc xOy = 60o. c) Vẽ tia Oz’ là tia đối của tia Oz. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Vẽ Ot là tia phân giác của góc yOz. vẽ 2 tia Ot. a) Trong ba tia Ox. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox. Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. zOy · · BÀI 16. · Tia On có phải là tia phân giác của xOt không ? Tại sao? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . a) Tia Ot có nằm giữa 2 tia Ox và Oy không ? Vì sao ? · · b) So sánh góc tOx và tOy · c) Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ? · · b) zOm. Một tia Oz thỏa mãn zOy = zOx. a) Trong ba tia Ox. Tính số đo góc yOz b. Oy. Gọi Om. · 1. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOz. Cho hai tia Oy. biết góc xOy=500. vẽ hai tia Oy và Ot sao cho góc xOy = 60 0 và góc xOt = 1200. zOn có là hai góc phụ nhau không? Vì sao? · BÀI 17. c) Vẽ tia Oa là tia đối của tia Oz. biết góc xOy=400. Oy. Tính số đo góc mOn BÀI 18 Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy. góc xOz=1500. biết tOn = 600 . Cho hai tia Oy. · 2. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOz. On là tia phân giác của góc yOz. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. On lần lượt là tia phân giác của zOx . a) Trong ba tia Ox. a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOt. Oy. Vẽ tia Om là tia phân giác của góc xOy. Oz sao cho góc xOy = 1000. c) Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của góc xOt. Oy sao cho xOt = 750 . Tính số đo góc mOn BÀI 13. a) Trong ba tia Ox. biết góc xOy=500. Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. tia phân giác On của góc xOz. Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Trên nửa mặt phẳng bờ Om không chứa tia On vẽ tia Ox sao cho mOx = 300 .BÀI 10 Cho hai tia Oz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful