ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 - HÈ 2011

A. PHẦN SỐ HỌC Bài 1. Thùc hiÖn phÐp tÝnh: 5 5 − 20 8 − 21 5 2 5 12 5 7 (−2) ( −5) 2 (−2) + + + + + 1) A = + + 2) B = ⋅ + ⋅ − . 3) G = 13 7 41 13 41 7 11 7 11 7 11 3 7 3 7 (−5) 2 (−5) 9 − 5 5 20 − 8 21 5 12 5 12 5 17 . + . + + + + 4) H = 5) N = 6) E = ⋅ + ⋅ − . 7 11 7 11 13 7 41 13 41 7 11 7 11 7 11 Bài 2. Tìm x, biết: 1) x – 12 = - 9 + 15 2) 4x – 12 = 400. 3) 2x – 35 = 15 −5 x y −4 = = 4) 3x + 17 = 2 5) 6) 8 16 10 8 Bài 3.Tính sau khi bỏ ngoặc a/ ( 13 + 49) – ( 13 – 135 + 49) b/ ( 18 + 29) + ( 158 – 18 – 29) c/ 4. 52 – 3. (24 – 9) d/ [93 - (20 - 7)] : 16
Bài 4: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có)

2 3 −1 + + 3 4 6 −5 −2 8 6) + + 21 21 24
1) 9)

1 2 −7 7 64 − + 3) ⋅ 2 5 10 8 49 5 −5 −20 8 −21 + + + + 7) 13 7 41 13 41
2)

−3 5 −4 3 15 + + 5) : 7 13 13 4 24 −5 8 − 2 4 7 + + + + 8) 9 15 11 −9 15
4)

7 8 3 7 −12 2  −2 5  5 2 5 2 3 2 + +  ; 10) ; 11) (10 + 2 ) - 5 ; 12) 9 −  + 4  ⋅ + ⋅ + 7  5 7 13  5 13  9 5 9 19 11 11 19 19
1) 2 x + 27 = −11 5)

Bài 5: Tìm x biết

Bài 6: So sánh

x − 12 1 = 4 2 2 1 và 3 4
2)

−3 −10 = 5 21 7 12 7 x= 6) 2 − 9 13 9
2) x :

3)

x 1 −5 − = 3 4 6

7) 3 x + 26 = 6

x+3 1 = 15 3 1 8) x : 4 = −2,5 3
4)

9)

3 1 x= 4 2

1).

7 7 và 10 8

3.)

6 3 và 5 7
2)

4.)

Bài 7 : Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần

60 14 và 72 21

1)

9 −25 20 42 30 14 −13 ; ; ; ; ; ; 19 19 19 19 19 19 19

Bài 8: Tính giá trị các biểu thức sau: 1 1 1 −3 5 3 1 12 1) A = a. + a. − a. với a = 2) B = b. + b. − b. với b = 3 4 6 5 6 4 2 13 7 7 7 7 + + + ... + Bài 9: Tính các tổng sau: 1) A = 10.11 11.12 12.13 69.70 1 1 1 1 4 4 4 4 + + ... + 2) B = + 3) C = + + + ... + 25.27 27.29 29.31 73.75 2.4 4.6 6.8 2008.2010 BÀI 10. Khoảng cách giữa hai thành phố là 120 km. Trên một bản đồ khoảng cách đó dài 2 cm. Hỏi nếu khoảng cách giữa hai điểm A, B trên bản đồ là 9 cm thì trên thực tế khoảng cách đó là bao nhiêu kilômét ? 1 BÀI 11. Trong tuần học tốt lớp 6A đã đạt được số điểm 10 như sau: Số điểm 10 của tổ 1 bằng tổng số điểm 10 3 1 1 của ba tổ còn lại, số điểm 10 của tổ 2 bằng tổng số điểm 10 của ba tổ còn lại, số điểm 10 của tổ 3 bằng tổng 4 5 số điểm 10 của ba tổ còn lại, tổ 4 có 46 điểm 10. Tính xem cả lớp có bao nhiêu điểm 10 ?

1 1 −2 1 −2 −1 4 ; ; ; ; ; ; 3 5 15 6 −5 10 15

Ngày thứ 3 bán nốt 40m vải. Còn lại là học sinh lớp 6C. BÀI 21. số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp. BÀI 13 Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 3/5 km. Lớp 6B có 48 học sinh. BÀI 20.BÀI 12. Xe thứ hai chở được 60% số xi măng còn lại. Số học sinh lớp 6B bằng 20/21số hs lớp 6A. Tính tỉ số % học sinh mỗi loại.25% học sinh lớp 6A. Tính số bạn đạt điểm trung bình. a) Tính chiều dài của khu đất. Một cửa hàng bán một số mét vải trong ba ngày. Ngày thứ nhất bán 3/5số mét vải. số học sinh khá bằng 60% số học sinh còn lại. Trong ba ngày bạn Hoa làm được bao nhiêu bài? BÀI 17. . Tính số mét vải cửa hàng đã bán.(Giả sử không có bài điểm yếu và kém). Số học sinh giỏi bằng 1/6 số học sinh cả lớp. Bạn Nam đọc một cuốn sách dầy 200 trang trong 3 ngày. Hỏi: a) Mỗi ngày bạn Nam đọc được bao nhiêu trang sách? b) Tính tỉ số số trang sách trong ngày 1 và ngày 3 c) Ngày 1 bạn đọc được số trang chiếm bao nhiêu % số trang của cuốn sách. b) Tính chu vi và diện tích khu đất. khá. Tính tỉ số % học sinh mỗi loại. Một lớp có 45 học sinh. BÀI 18. b. trung bình. số bài đạt điểm giỏi bằng 1/3 tổng số bài. nam của khối 6. Cùng ngày một xe tải khác 1 nhập hàng mới vào kho bằng 1 số hàng đẫ chuyển đi. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi. Số bài đạt điểm khá bằng 9/10 số bài còn lại. Một lớp có 40 học sinh gồm 3 loại: giỏi.5 m. Tính số học sinh mỗi loại. Ngày thứ hai bạn đọc được 1/4 số trang còn lại. Còn lại là học sinh khá a. Hoa làm một số bài toán trong ba ngày. Lớp 6A chiếm 40% tổng số học sinh toàn khối. Xe thứ nhất chở được tổng số 5 xi măng. Tính số học sinh mỗi lớp? BÀI 19. Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so với học sinh của khối. BÀI 24. khá. Một xe tải mỗi ngày chuyển được 3/7 số hàng trong kho đến nơi tiêu thụ. trung bình.Tính số học sinh mỗi loại của lớp. Biết số hàng 3 tăng thêm là 101 tấn. Tính số học sinh mỗi loại. BÀI 23. Số học sinh trung bình chiếm 2/9số học sinh cả lớp.Số học sinh trung bình bằng số 5 học sinh giỏi. Biết chiều dài bằng 150% chiều rộng. Số học sinh khối 6 bằng 5/14 tổng số học sinh toàn trường. Tính diện tích hình chữ nhật. Tính số học sinh nữ. a. còn lại là học sinh khá. Ngày thứ hai bạn làm được 3/7 số bài còn lại. Ngày thứ nhất bạn đọc được 1/5 số trang sách. lớp 6B có số học sinh bằng 81. Ba lớp 6 của trường THCS Nam Hồng có 120 học sinh. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu tấn xi măng? BÀI 16. Ngày thứ ba bạn làm nốt 5 bài. 8 a. a) Tính số học sinh mỗi loại b) Tính tỉ số giữa số học sinh giỏi và học sinh trung bình. Chu vi hình chữ nhật là 52. b. Một lớp có 45 học sinh gồm 3 loại học lực: giỏi. 3 Số học sinh trung bình bằng số học sinh còn lại. Khối 6 có 200 em. Số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh cả lớp. 2 BÀI 14 Một lớp có 40 học sinh. BÀI 26. chiều dài gấp đôi chiều rộng. c) Số học sinh giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm học sinh của cả lớp? BÀI 25 Trường có 1008 học sinh. Tính số học sinh lớp 6C? BÀI 22. Hỏi số hàng ban đầu trong kho là bao nhiêu . Số học sinh nữ khối 6 bằng 2/5 số học sinh khối 6. ngày thứ 2 bán 2/7 số mét vải còn lại. Tính tỉ số phầm trăm của số học sinh khá so với học sinh cả lớp 2 BÀI 15 Ba xe vận tải phải chở 1400 tấn xi măng từ nhà máy đến công trường. Khi trả bài kiểm tra. b. Ngày đầu bạn làm được 1/3 số bài.

Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy hay không? Giải thích? · · BÀI 8. xOy = 700. a) Tính góc tOy b) Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? ¶ c) Gọi Ot’ là tia đối của tia Ot. · · BÀI 1. xOy = 1500. Cho góc bẹt xOy. Trong ba điểm N. c) Tia Oz có phải là tia phân giác của xÔy không? Vì sao? · BÀI 2. Số cây tổ I trồng được chiếm 40% tổng số cây cả lớp trồng. Hỏi góc mOt và góc tOn có kề nhau không? Có phụ nhau không? Giải thích? BÀI 9. Tính số đo góc xOt ? · ¶ · · b. Tính xOm · BÀI 6. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Ot và Oy sao cho xOt = 300.25% số cây mà tổ I trồng. Vẽ tia Om. Số cây tổ II trồng bằng 81. So sánh xÔz với zÔy.BÀI 27. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? · · · b. . On lần lượt là tia phân giác của xOz và zOy . vễ tia OD là tia đối của tia OA. Cho góc bẹt xOy . Tính số đo của góc t'Oy · · BÀI 5. Vẽ tia phân giác OC của góc đó. Cho tam giác ABC có BAC = 900 lấy điểm M thuộc cạnh BC sao cho MAC = 200 · a) Tính MAB · · b) Trong góc MAB vẽ tia Ax cắt BC tại N sao cho NAB = 500 . xOz = 200 a. Trong ba tia Ox. · a. Hỏi hai góc zOm và góc zOn có phụ nhau không? Giải thích? · · BÀI 7. Oy. Vẽ Om là tia phân giác của yOz . Tính góc yOm. vẽ hai tia Ot và Oy sao cho xOt = 350. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? · · b. Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc xOt c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz. · a) Tính DOC 5· · · · b) Vẽ tia OE nằm trong ADB sao cho AOE = AOB Chứng tỏ OB là tia phân giác của DOE 7 · · BÀI 3. a. · BÀI 4.HÌNH HỌC. M. biết rằng Lớp 6C chỉ có 3 tổ. B. Oz sao cho xOy = 1000 . a) Tính góc zOy b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz vẽ tia Ot sao cho xOt = 140o. vẽ hai tia Oz và Oy sao cho xOz = 750. Tính số cây tổ III trồng được. Tính góc tOy ? So sánh xOt và tOy ? · c. Lớp 6C được phân công trồng 200 cây. Tính số đo góc zOx ? · · · · b. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. vẽ tia Ot sao cho yOt = 600 . Cho góc bẹt xOy. Trong một đợt lao động trồng cây. · a. Cho AOB = 1400 . Vẽ phân giác Om của yOt và phân giác On của tOx . a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính zÔy. xOy = 600. Vẽ tia Oz sao cho yOz = 600. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz = 70o. Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy. C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? · c) Chứng tỏ AM là tia phân giác của góc NAC .

a) Trong ba tia Ox. a) Tia Ot có nằm giữa 2 tia Ox và Oy không ? Vì sao ? · · b) So sánh góc tOx và tOy · c) Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ? · · b) zOm. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOz. Tính số đo góc mOn BÀI 13. góc xOz=1500. Oy. Vẽ tia Om là tia phân giác của góc xOy. vẽ tia phân giác On của góc yOz.BÀI 10 Cho hai tia Oz. Oy. Oy. Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Trên nửa mặt phẳng bờ Om không chứa tia On vẽ tia Ox sao cho mOx = 300 . vẽ hai tia Oy và Ot sao cho góc xOy = 60 0 và góc xOt = 1200. a) Tính góc xOm b) Tính góc mOn 2¶ ¶ · BÀI 15. Tia Ox có phải là tia phân giác của góc yOa không? Vì sao? BÀI 14. vẽ 2 tia Ot. Tính số đo mOn . góc xOz=1300. Tính số đo góc mOn BÀI 18 Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy. góc xOz=1300. Cho hai tia Oz. Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox. Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOz. Cho hai tia Oy. c) Vẽ tia Oz’ là tia đối của tia Oz. 0 · xOz = 120 a. On là tia phân giác của góc yOz. Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. xOy =1500 . Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Tính số đo góc yOz b. · 1. a) Trong ba tia Ox. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính số đo góc yOz? c) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. zOn có là hai góc phụ nhau không? Vì sao? · BÀI 17. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Vẽ Ot là tia phân giác của góc yOz. zOy · · BÀI 16. Biết xOy = 300. a) Trong ba tia Ox. Tính góc xOt. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. c) Vẽ tia Oa là tia đối của tia Oz. Oy sao cho xOt = 750 . Oy. Tia Ox có phải là tia phân giác của góc ·yOz' không? Vì sao? BÀI 11. tia phân giác On của góc xOz. Một tia Oz thỏa mãn zOy = zOx. a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOt. Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. biết góc xOy=400. Cho góc bẹt xOy. c) Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của góc xOt. a) Trong ba tia Ox. Cho góc xOy = 60o. 3 ¶ ¶ a) Tính zOx . On lần lượt là tia phân giác của zOx . góc xOz = 200. Oz sao cho góc xOy = 1000. · Tia On có phải là tia phân giác của xOt không ? Tại sao? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Cho hai tia Oy. BÀI 12. Gọi Om. · · · BÀI 19 Cho hai góc mOn và tOn phụ nhau. · 2. biết góc xOy=500. biết tOn = 600 . biết góc xOy=500.