ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 - HÈ 2011

A. PHẦN SỐ HỌC Bài 1. Thùc hiÖn phÐp tÝnh: 5 5 − 20 8 − 21 5 2 5 12 5 7 (−2) ( −5) 2 (−2) + + + + + 1) A = + + 2) B = ⋅ + ⋅ − . 3) G = 13 7 41 13 41 7 11 7 11 7 11 3 7 3 7 (−5) 2 (−5) 9 − 5 5 20 − 8 21 5 12 5 12 5 17 . + . + + + + 4) H = 5) N = 6) E = ⋅ + ⋅ − . 7 11 7 11 13 7 41 13 41 7 11 7 11 7 11 Bài 2. Tìm x, biết: 1) x – 12 = - 9 + 15 2) 4x – 12 = 400. 3) 2x – 35 = 15 −5 x y −4 = = 4) 3x + 17 = 2 5) 6) 8 16 10 8 Bài 3.Tính sau khi bỏ ngoặc a/ ( 13 + 49) – ( 13 – 135 + 49) b/ ( 18 + 29) + ( 158 – 18 – 29) c/ 4. 52 – 3. (24 – 9) d/ [93 - (20 - 7)] : 16
Bài 4: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có)

2 3 −1 + + 3 4 6 −5 −2 8 6) + + 21 21 24
1) 9)

1 2 −7 7 64 − + 3) ⋅ 2 5 10 8 49 5 −5 −20 8 −21 + + + + 7) 13 7 41 13 41
2)

−3 5 −4 3 15 + + 5) : 7 13 13 4 24 −5 8 − 2 4 7 + + + + 8) 9 15 11 −9 15
4)

7 8 3 7 −12 2  −2 5  5 2 5 2 3 2 + +  ; 10) ; 11) (10 + 2 ) - 5 ; 12) 9 −  + 4  ⋅ + ⋅ + 7  5 7 13  5 13  9 5 9 19 11 11 19 19
1) 2 x + 27 = −11 5)

Bài 5: Tìm x biết

Bài 6: So sánh

x − 12 1 = 4 2 2 1 và 3 4
2)

−3 −10 = 5 21 7 12 7 x= 6) 2 − 9 13 9
2) x :

3)

x 1 −5 − = 3 4 6

7) 3 x + 26 = 6

x+3 1 = 15 3 1 8) x : 4 = −2,5 3
4)

9)

3 1 x= 4 2

1).

7 7 và 10 8

3.)

6 3 và 5 7
2)

4.)

Bài 7 : Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần

60 14 và 72 21

1)

9 −25 20 42 30 14 −13 ; ; ; ; ; ; 19 19 19 19 19 19 19

Bài 8: Tính giá trị các biểu thức sau: 1 1 1 −3 5 3 1 12 1) A = a. + a. − a. với a = 2) B = b. + b. − b. với b = 3 4 6 5 6 4 2 13 7 7 7 7 + + + ... + Bài 9: Tính các tổng sau: 1) A = 10.11 11.12 12.13 69.70 1 1 1 1 4 4 4 4 + + ... + 2) B = + 3) C = + + + ... + 25.27 27.29 29.31 73.75 2.4 4.6 6.8 2008.2010 BÀI 10. Khoảng cách giữa hai thành phố là 120 km. Trên một bản đồ khoảng cách đó dài 2 cm. Hỏi nếu khoảng cách giữa hai điểm A, B trên bản đồ là 9 cm thì trên thực tế khoảng cách đó là bao nhiêu kilômét ? 1 BÀI 11. Trong tuần học tốt lớp 6A đã đạt được số điểm 10 như sau: Số điểm 10 của tổ 1 bằng tổng số điểm 10 3 1 1 của ba tổ còn lại, số điểm 10 của tổ 2 bằng tổng số điểm 10 của ba tổ còn lại, số điểm 10 của tổ 3 bằng tổng 4 5 số điểm 10 của ba tổ còn lại, tổ 4 có 46 điểm 10. Tính xem cả lớp có bao nhiêu điểm 10 ?

1 1 −2 1 −2 −1 4 ; ; ; ; ; ; 3 5 15 6 −5 10 15

Ngày đầu bạn làm được 1/3 số bài. Xe thứ hai chở được 60% số xi măng còn lại. Trong ba ngày bạn Hoa làm được bao nhiêu bài? BÀI 17. b) Tính chu vi và diện tích khu đất. BÀI 24. 2 BÀI 14 Một lớp có 40 học sinh. chiều dài gấp đôi chiều rộng. Một lớp có 45 học sinh gồm 3 loại học lực: giỏi. lớp 6B có số học sinh bằng 81. Tính số học sinh mỗi loại. Số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh cả lớp. Ngày thứ nhất bán 3/5số mét vải. Tính số học sinh lớp 6C? BÀI 22. Ngày thứ 3 bán nốt 40m vải. Một xe tải mỗi ngày chuyển được 3/7 số hàng trong kho đến nơi tiêu thụ. Một cửa hàng bán một số mét vải trong ba ngày.BÀI 12. Còn lại là học sinh khá a. Khối 6 có 200 em. Số học sinh nữ khối 6 bằng 2/5 số học sinh khối 6. khá. Số học sinh lớp 6B bằng 20/21số hs lớp 6A.Tính số học sinh mỗi loại của lớp. c) Số học sinh giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm học sinh của cả lớp? BÀI 25 Trường có 1008 học sinh. b.(Giả sử không có bài điểm yếu và kém).25% học sinh lớp 6A. trung bình. Ngày thứ hai bạn đọc được 1/4 số trang còn lại. Chu vi hình chữ nhật là 52. BÀI 23. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi.Số học sinh trung bình bằng số 5 học sinh giỏi. Xe thứ nhất chở được tổng số 5 xi măng. BÀI 18. Một lớp có 45 học sinh. Số bài đạt điểm khá bằng 9/10 số bài còn lại. số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp. Tính số học sinh mỗi lớp? BÀI 19. BÀI 13 Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 3/5 km. Khi trả bài kiểm tra. Biết chiều dài bằng 150% chiều rộng. . Tính tỉ số phầm trăm của số học sinh khá so với học sinh cả lớp 2 BÀI 15 Ba xe vận tải phải chở 1400 tấn xi măng từ nhà máy đến công trường. Lớp 6A chiếm 40% tổng số học sinh toàn khối.5 m. Tính số học sinh nữ. trung bình. ngày thứ 2 bán 2/7 số mét vải còn lại. Số học sinh trung bình chiếm 2/9số học sinh cả lớp. Một lớp có 40 học sinh gồm 3 loại: giỏi. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu tấn xi măng? BÀI 16. Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so với học sinh của khối. Số học sinh giỏi bằng 1/6 số học sinh cả lớp. số học sinh khá bằng 60% số học sinh còn lại. b. Ngày thứ hai bạn làm được 3/7 số bài còn lại. b. Cùng ngày một xe tải khác 1 nhập hàng mới vào kho bằng 1 số hàng đẫ chuyển đi. a) Tính chiều dài của khu đất. Biết số hàng 3 tăng thêm là 101 tấn. Còn lại là học sinh lớp 6C. Tính số học sinh mỗi loại. BÀI 26. Lớp 6B có 48 học sinh. a. Tính tỉ số % học sinh mỗi loại. BÀI 21. Tính số bạn đạt điểm trung bình. Ngày thứ nhất bạn đọc được 1/5 số trang sách. nam của khối 6. Tính số mét vải cửa hàng đã bán. Hỏi: a) Mỗi ngày bạn Nam đọc được bao nhiêu trang sách? b) Tính tỉ số số trang sách trong ngày 1 và ngày 3 c) Ngày 1 bạn đọc được số trang chiếm bao nhiêu % số trang của cuốn sách. 3 Số học sinh trung bình bằng số học sinh còn lại. số bài đạt điểm giỏi bằng 1/3 tổng số bài. Tính tỉ số % học sinh mỗi loại. Tính diện tích hình chữ nhật. BÀI 20. Hoa làm một số bài toán trong ba ngày. Ngày thứ ba bạn làm nốt 5 bài. còn lại là học sinh khá. Số học sinh khối 6 bằng 5/14 tổng số học sinh toàn trường. Hỏi số hàng ban đầu trong kho là bao nhiêu . 8 a. Ba lớp 6 của trường THCS Nam Hồng có 120 học sinh. khá. Bạn Nam đọc một cuốn sách dầy 200 trang trong 3 ngày. a) Tính số học sinh mỗi loại b) Tính tỉ số giữa số học sinh giỏi và học sinh trung bình.

Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc xOt c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz. biết rằng Lớp 6C chỉ có 3 tổ.BÀI 27. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? · · · b. Tính góc tOy ? So sánh xOt và tOy ? · c. Oy. On lần lượt là tia phân giác của xOz và zOy . Cho góc bẹt xOy . a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính zÔy. xOy = 1500. Cho góc bẹt xOy. Số cây tổ II trồng bằng 81. Tính số đo góc zOx ? · · · · b. Tính góc yOm. Lớp 6C được phân công trồng 200 cây. xOy = 700. So sánh xÔz với zÔy. · a. Trong ba tia Ox. B. a. Vẽ tia Om. M. Tính xOm · BÀI 6. Vẽ Om là tia phân giác của yOz . Cho góc bẹt xOy. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? · · b. xOz = 200 a. Cho AOB = 1400 . Trong ba điểm N. · a. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Tính số cây tổ III trồng được. Số cây tổ I trồng được chiếm 40% tổng số cây cả lớp trồng. Hỏi hai góc zOm và góc zOn có phụ nhau không? Giải thích? · · BÀI 7. · · BÀI 1. Oz sao cho xOy = 1000 . Cho tam giác ABC có BAC = 900 lấy điểm M thuộc cạnh BC sao cho MAC = 200 · a) Tính MAB · · b) Trong góc MAB vẽ tia Ax cắt BC tại N sao cho NAB = 500 . vễ tia OD là tia đối của tia OA. · a) Tính DOC 5· · · · b) Vẽ tia OE nằm trong ADB sao cho AOE = AOB Chứng tỏ OB là tia phân giác của DOE 7 · · BÀI 3. C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? · c) Chứng tỏ AM là tia phân giác của góc NAC . c) Tia Oz có phải là tia phân giác của xÔy không? Vì sao? · BÀI 2. xOy = 600. vẽ hai tia Oz và Oy sao cho xOz = 750. a) Tính góc zOy b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz vẽ tia Ot sao cho xOt = 140o. . Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy hay không? Giải thích? · · BÀI 8. Vẽ tia phân giác OC của góc đó. Hỏi góc mOt và góc tOn có kề nhau không? Có phụ nhau không? Giải thích? BÀI 9. vẽ tia Ot sao cho yOt = 600 . a) Tính góc tOy b) Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? ¶ c) Gọi Ot’ là tia đối của tia Ot. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox.25% số cây mà tổ I trồng. Tính số đo góc xOt ? · ¶ · · b. Trong một đợt lao động trồng cây. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz = 70o. · BÀI 4. Vẽ phân giác Om của yOt và phân giác On của tOx . vẽ hai tia Ot và Oy sao cho xOt = 350. Tính số đo của góc t'Oy · · BÀI 5. Vẽ tia Oz sao cho yOz = 600.HÌNH HỌC. Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Ot và Oy sao cho xOt = 300.

góc xOz=1500. Cho góc xOy = 60o. a) Trong ba tia Ox. Cho hai tia Oy. Biết xOy = 300. Tia Ox có phải là tia phân giác của góc ·yOz' không? Vì sao? BÀI 11. a) Tính góc xOm b) Tính góc mOn 2¶ ¶ · BÀI 15. Vẽ tia Om là tia phân giác của góc xOy. zOy · · BÀI 16. Oy. a) Trong ba tia Ox. Tính số đo mOn . Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOt. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. tia phân giác On của góc xOz. biết góc xOy=400. Gọi Om. Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. góc xOz=1300. Oz sao cho góc xOy = 1000. xOy =1500 . · 2. Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox. Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. BÀI 12. Cho hai tia Oy. biết góc xOy=500. góc xOz=1300. 0 · xOz = 120 a. a) Trong ba tia Ox. Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox.BÀI 10 Cho hai tia Oz. zOn có là hai góc phụ nhau không? Vì sao? · BÀI 17. On lần lượt là tia phân giác của zOx . Tia Ox có phải là tia phân giác của góc yOa không? Vì sao? BÀI 14. Oy sao cho xOt = 750 . Oy. Tính góc xOt. 3 ¶ ¶ a) Tính zOx . Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOz. Tính số đo góc yOz b. vẽ 2 tia Ot. c) Vẽ tia Oz’ là tia đối của tia Oz. · 1. biết tOn = 600 . góc xOz = 200. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Vẽ Ot là tia phân giác của góc yOz. biết góc xOy=500. vẽ tia phân giác On của góc yOz. Một tia Oz thỏa mãn zOy = zOx. Cho hai tia Oz. · · · BÀI 19 Cho hai góc mOn và tOn phụ nhau. Tính số đo góc mOn BÀI 18 Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy. Tính số đo góc mOn BÀI 13. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính số đo góc yOz? c) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. c) Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của góc xOt. c) Vẽ tia Oa là tia đối của tia Oz. Oy. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOz. On là tia phân giác của góc yOz. a) Trong ba tia Ox. Cho góc bẹt xOy. vẽ hai tia Oy và Ot sao cho góc xOy = 60 0 và góc xOt = 1200. Trên nửa mặt phẳng bờ Om không chứa tia On vẽ tia Ox sao cho mOx = 300 . Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. · Tia On có phải là tia phân giác của xOt không ? Tại sao? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Oy. a) Tia Ot có nằm giữa 2 tia Ox và Oy không ? Vì sao ? · · b) So sánh góc tOx và tOy · c) Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ? · · b) zOm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful