ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 - HÈ 2011

A. PHẦN SỐ HỌC Bài 1. Thùc hiÖn phÐp tÝnh: 5 5 − 20 8 − 21 5 2 5 12 5 7 (−2) ( −5) 2 (−2) + + + + + 1) A = + + 2) B = ⋅ + ⋅ − . 3) G = 13 7 41 13 41 7 11 7 11 7 11 3 7 3 7 (−5) 2 (−5) 9 − 5 5 20 − 8 21 5 12 5 12 5 17 . + . + + + + 4) H = 5) N = 6) E = ⋅ + ⋅ − . 7 11 7 11 13 7 41 13 41 7 11 7 11 7 11 Bài 2. Tìm x, biết: 1) x – 12 = - 9 + 15 2) 4x – 12 = 400. 3) 2x – 35 = 15 −5 x y −4 = = 4) 3x + 17 = 2 5) 6) 8 16 10 8 Bài 3.Tính sau khi bỏ ngoặc a/ ( 13 + 49) – ( 13 – 135 + 49) b/ ( 18 + 29) + ( 158 – 18 – 29) c/ 4. 52 – 3. (24 – 9) d/ [93 - (20 - 7)] : 16
Bài 4: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có)

2 3 −1 + + 3 4 6 −5 −2 8 6) + + 21 21 24
1) 9)

1 2 −7 7 64 − + 3) ⋅ 2 5 10 8 49 5 −5 −20 8 −21 + + + + 7) 13 7 41 13 41
2)

−3 5 −4 3 15 + + 5) : 7 13 13 4 24 −5 8 − 2 4 7 + + + + 8) 9 15 11 −9 15
4)

7 8 3 7 −12 2  −2 5  5 2 5 2 3 2 + +  ; 10) ; 11) (10 + 2 ) - 5 ; 12) 9 −  + 4  ⋅ + ⋅ + 7  5 7 13  5 13  9 5 9 19 11 11 19 19
1) 2 x + 27 = −11 5)

Bài 5: Tìm x biết

Bài 6: So sánh

x − 12 1 = 4 2 2 1 và 3 4
2)

−3 −10 = 5 21 7 12 7 x= 6) 2 − 9 13 9
2) x :

3)

x 1 −5 − = 3 4 6

7) 3 x + 26 = 6

x+3 1 = 15 3 1 8) x : 4 = −2,5 3
4)

9)

3 1 x= 4 2

1).

7 7 và 10 8

3.)

6 3 và 5 7
2)

4.)

Bài 7 : Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần

60 14 và 72 21

1)

9 −25 20 42 30 14 −13 ; ; ; ; ; ; 19 19 19 19 19 19 19

Bài 8: Tính giá trị các biểu thức sau: 1 1 1 −3 5 3 1 12 1) A = a. + a. − a. với a = 2) B = b. + b. − b. với b = 3 4 6 5 6 4 2 13 7 7 7 7 + + + ... + Bài 9: Tính các tổng sau: 1) A = 10.11 11.12 12.13 69.70 1 1 1 1 4 4 4 4 + + ... + 2) B = + 3) C = + + + ... + 25.27 27.29 29.31 73.75 2.4 4.6 6.8 2008.2010 BÀI 10. Khoảng cách giữa hai thành phố là 120 km. Trên một bản đồ khoảng cách đó dài 2 cm. Hỏi nếu khoảng cách giữa hai điểm A, B trên bản đồ là 9 cm thì trên thực tế khoảng cách đó là bao nhiêu kilômét ? 1 BÀI 11. Trong tuần học tốt lớp 6A đã đạt được số điểm 10 như sau: Số điểm 10 của tổ 1 bằng tổng số điểm 10 3 1 1 của ba tổ còn lại, số điểm 10 của tổ 2 bằng tổng số điểm 10 của ba tổ còn lại, số điểm 10 của tổ 3 bằng tổng 4 5 số điểm 10 của ba tổ còn lại, tổ 4 có 46 điểm 10. Tính xem cả lớp có bao nhiêu điểm 10 ?

1 1 −2 1 −2 −1 4 ; ; ; ; ; ; 3 5 15 6 −5 10 15

Tính tỉ số phầm trăm của số học sinh khá so với học sinh cả lớp 2 BÀI 15 Ba xe vận tải phải chở 1400 tấn xi măng từ nhà máy đến công trường. BÀI 24. Bạn Nam đọc một cuốn sách dầy 200 trang trong 3 ngày. Tính số học sinh mỗi loại. ngày thứ 2 bán 2/7 số mét vải còn lại. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu tấn xi măng? BÀI 16. Ngày đầu bạn làm được 1/3 số bài.BÀI 12. Số học sinh trung bình chiếm 2/9số học sinh cả lớp. Ngày thứ hai bạn đọc được 1/4 số trang còn lại. nam của khối 6. Tính số bạn đạt điểm trung bình. Tính số học sinh mỗi loại. số học sinh khá bằng 60% số học sinh còn lại.Số học sinh trung bình bằng số 5 học sinh giỏi. Số học sinh nữ khối 6 bằng 2/5 số học sinh khối 6. Tính tỉ số % học sinh mỗi loại. Tính số mét vải cửa hàng đã bán. b. Lớp 6B có 48 học sinh.25% học sinh lớp 6A. Cùng ngày một xe tải khác 1 nhập hàng mới vào kho bằng 1 số hàng đẫ chuyển đi. Một lớp có 45 học sinh. a) Tính chiều dài của khu đất. còn lại là học sinh khá. Số học sinh khối 6 bằng 5/14 tổng số học sinh toàn trường. BÀI 13 Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 3/5 km. Ngày thứ nhất bạn đọc được 1/5 số trang sách. . 2 BÀI 14 Một lớp có 40 học sinh. BÀI 23. Tính tỉ số % học sinh mỗi loại. Hỏi số hàng ban đầu trong kho là bao nhiêu . Ba lớp 6 của trường THCS Nam Hồng có 120 học sinh. chiều dài gấp đôi chiều rộng. trung bình. BÀI 21. b.Tính số học sinh mỗi loại của lớp.(Giả sử không có bài điểm yếu và kém). Số học sinh giỏi bằng 1/6 số học sinh cả lớp. Còn lại là học sinh khá a. Ngày thứ ba bạn làm nốt 5 bài. BÀI 26. Khối 6 có 200 em. a) Tính số học sinh mỗi loại b) Tính tỉ số giữa số học sinh giỏi và học sinh trung bình. Ngày thứ nhất bán 3/5số mét vải. khá. Một cửa hàng bán một số mét vải trong ba ngày. Ngày thứ 3 bán nốt 40m vải. Còn lại là học sinh lớp 6C. Biết chiều dài bằng 150% chiều rộng. Xe thứ hai chở được 60% số xi măng còn lại. BÀI 18. c) Số học sinh giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm học sinh của cả lớp? BÀI 25 Trường có 1008 học sinh. 8 a. trung bình. Hỏi: a) Mỗi ngày bạn Nam đọc được bao nhiêu trang sách? b) Tính tỉ số số trang sách trong ngày 1 và ngày 3 c) Ngày 1 bạn đọc được số trang chiếm bao nhiêu % số trang của cuốn sách. Hoa làm một số bài toán trong ba ngày. a. Tính số học sinh nữ. số bài đạt điểm giỏi bằng 1/3 tổng số bài. Tính diện tích hình chữ nhật. Khi trả bài kiểm tra. Ngày thứ hai bạn làm được 3/7 số bài còn lại. Số bài đạt điểm khá bằng 9/10 số bài còn lại. khá. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi. BÀI 20. Một xe tải mỗi ngày chuyển được 3/7 số hàng trong kho đến nơi tiêu thụ. Biết số hàng 3 tăng thêm là 101 tấn. Tính số học sinh mỗi lớp? BÀI 19. Chu vi hình chữ nhật là 52. Trong ba ngày bạn Hoa làm được bao nhiêu bài? BÀI 17. Số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh cả lớp. số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp. 3 Số học sinh trung bình bằng số học sinh còn lại.5 m. Tính số học sinh lớp 6C? BÀI 22. Xe thứ nhất chở được tổng số 5 xi măng. Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so với học sinh của khối. Một lớp có 45 học sinh gồm 3 loại học lực: giỏi. Một lớp có 40 học sinh gồm 3 loại: giỏi. lớp 6B có số học sinh bằng 81. Lớp 6A chiếm 40% tổng số học sinh toàn khối. b) Tính chu vi và diện tích khu đất. b. Số học sinh lớp 6B bằng 20/21số hs lớp 6A.

Tính góc yOm. xOy = 1500. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Oy. Vẽ Om là tia phân giác của yOz . Trong ba điểm N. xOz = 200 a. c) Tia Oz có phải là tia phân giác của xÔy không? Vì sao? · BÀI 2. Oz sao cho xOy = 1000 . · a) Tính DOC 5· · · · b) Vẽ tia OE nằm trong ADB sao cho AOE = AOB Chứng tỏ OB là tia phân giác của DOE 7 · · BÀI 3. Tính số cây tổ III trồng được. Vẽ tia Om. a) Tính góc zOy b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz vẽ tia Ot sao cho xOt = 140o. a. Cho tam giác ABC có BAC = 900 lấy điểm M thuộc cạnh BC sao cho MAC = 200 · a) Tính MAB · · b) Trong góc MAB vẽ tia Ax cắt BC tại N sao cho NAB = 500 . Cho góc bẹt xOy. Hỏi hai góc zOm và góc zOn có phụ nhau không? Giải thích? · · BÀI 7. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz = 70o. Tính số đo góc xOt ? · ¶ · · b. . Hỏi góc mOt và góc tOn có kề nhau không? Có phụ nhau không? Giải thích? BÀI 9. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Số cây tổ II trồng bằng 81. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? · · b. So sánh xÔz với zÔy. a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính zÔy. Cho AOB = 1400 . On lần lượt là tia phân giác của xOz và zOy . Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy hay không? Giải thích? · · BÀI 8. vễ tia OD là tia đối của tia OA.25% số cây mà tổ I trồng. xOy = 700. Vẽ tia phân giác OC của góc đó. Vẽ phân giác Om của yOt và phân giác On của tOx . Tính số đo của góc t'Oy · · BÀI 5. Cho góc bẹt xOy . vẽ tia Ot sao cho yOt = 600 . Số cây tổ I trồng được chiếm 40% tổng số cây cả lớp trồng. Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy.HÌNH HỌC. a) Tính góc tOy b) Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? ¶ c) Gọi Ot’ là tia đối của tia Ot. Vẽ tia Oz sao cho yOz = 600. · BÀI 4. Tính xOm · BÀI 6. Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc xOt c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz. · · BÀI 1. vẽ hai tia Oz và Oy sao cho xOz = 750. · a. Trong ba tia Ox. M. Cho góc bẹt xOy. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? · · · b. Tính số đo góc zOx ? · · · · b. biết rằng Lớp 6C chỉ có 3 tổ. vẽ hai tia Ot và Oy sao cho xOt = 350.BÀI 27. Lớp 6C được phân công trồng 200 cây. Tính góc tOy ? So sánh xOt và tOy ? · c. B. C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? · c) Chứng tỏ AM là tia phân giác của góc NAC . Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Ot và Oy sao cho xOt = 300. xOy = 600. Trong một đợt lao động trồng cây. · a.

Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. vẽ 2 tia Ot. On là tia phân giác của góc yOz. Oy. góc xOz=1500. · 2. Trên nửa mặt phẳng bờ Om không chứa tia On vẽ tia Ox sao cho mOx = 300 . Oz sao cho góc xOy = 1000. biết góc xOy=500. c) Vẽ tia Oa là tia đối của tia Oz. góc xOz=1300. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Cho hai tia Oy. a) Trong ba tia Ox. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOz. biết tOn = 600 . a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOt. 3 ¶ ¶ a) Tính zOx . Cho hai tia Oy. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Vẽ Ot là tia phân giác của góc yOz. c) Vẽ tia Oz’ là tia đối của tia Oz. Oy. tia phân giác On của góc xOz. · · · BÀI 19 Cho hai góc mOn và tOn phụ nhau. a) Tia Ot có nằm giữa 2 tia Ox và Oy không ? Vì sao ? · · b) So sánh góc tOx và tOy · c) Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ? · · b) zOm. Tính số đo góc mOn BÀI 18 Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy. Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. c) Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của góc xOt. biết góc xOy=500. Oy. vẽ tia phân giác On của góc yOz. 0 · xOz = 120 a. Oy sao cho xOt = 750 . Biết xOy = 300. BÀI 12. vẽ hai tia Oy và Ot sao cho góc xOy = 60 0 và góc xOt = 1200. Tính số đo góc mOn BÀI 13. Tính số đo góc yOz b. · 1. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOz. a) Trong ba tia Ox. a) Trong ba tia Ox.BÀI 10 Cho hai tia Oz. a) Trong ba tia Ox. On lần lượt là tia phân giác của zOx . Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox. Vẽ tia Om là tia phân giác của góc xOy. Cho góc xOy = 60o. góc xOz = 200. góc xOz=1300. Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Oy. zOn có là hai góc phụ nhau không? Vì sao? · BÀI 17. Tia Ox có phải là tia phân giác của góc yOa không? Vì sao? BÀI 14. Tính số đo mOn . Cho góc bẹt xOy. xOy =1500 . Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. a) Tính góc xOm b) Tính góc mOn 2¶ ¶ · BÀI 15. Tính góc xOt. zOy · · BÀI 16. Một tia Oz thỏa mãn zOy = zOx. Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. · Tia On có phải là tia phân giác của xOt không ? Tại sao? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Tia Ox có phải là tia phân giác của góc ·yOz' không? Vì sao? BÀI 11. Gọi Om. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính số đo góc yOz? c) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. Cho hai tia Oz. biết góc xOy=400.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful