P. 1
Cac Dang Toan 6

Cac Dang Toan 6

|Views: 439|Likes:
Được xuất bản bởixuxu171088

More info:

Published by: xuxu171088 on Oct 18, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2014

pdf

text

original

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 - HÈ 2011

A. PHẦN SỐ HỌC Bài 1. Thùc hiÖn phÐp tÝnh: 5 5 − 20 8 − 21 5 2 5 12 5 7 (−2) ( −5) 2 (−2) + + + + + 1) A = + + 2) B = ⋅ + ⋅ − . 3) G = 13 7 41 13 41 7 11 7 11 7 11 3 7 3 7 (−5) 2 (−5) 9 − 5 5 20 − 8 21 5 12 5 12 5 17 . + . + + + + 4) H = 5) N = 6) E = ⋅ + ⋅ − . 7 11 7 11 13 7 41 13 41 7 11 7 11 7 11 Bài 2. Tìm x, biết: 1) x – 12 = - 9 + 15 2) 4x – 12 = 400. 3) 2x – 35 = 15 −5 x y −4 = = 4) 3x + 17 = 2 5) 6) 8 16 10 8 Bài 3.Tính sau khi bỏ ngoặc a/ ( 13 + 49) – ( 13 – 135 + 49) b/ ( 18 + 29) + ( 158 – 18 – 29) c/ 4. 52 – 3. (24 – 9) d/ [93 - (20 - 7)] : 16
Bài 4: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có)

2 3 −1 + + 3 4 6 −5 −2 8 6) + + 21 21 24
1) 9)

1 2 −7 7 64 − + 3) ⋅ 2 5 10 8 49 5 −5 −20 8 −21 + + + + 7) 13 7 41 13 41
2)

−3 5 −4 3 15 + + 5) : 7 13 13 4 24 −5 8 − 2 4 7 + + + + 8) 9 15 11 −9 15
4)

7 8 3 7 −12 2  −2 5  5 2 5 2 3 2 + +  ; 10) ; 11) (10 + 2 ) - 5 ; 12) 9 −  + 4  ⋅ + ⋅ + 7  5 7 13  5 13  9 5 9 19 11 11 19 19
1) 2 x + 27 = −11 5)

Bài 5: Tìm x biết

Bài 6: So sánh

x − 12 1 = 4 2 2 1 và 3 4
2)

−3 −10 = 5 21 7 12 7 x= 6) 2 − 9 13 9
2) x :

3)

x 1 −5 − = 3 4 6

7) 3 x + 26 = 6

x+3 1 = 15 3 1 8) x : 4 = −2,5 3
4)

9)

3 1 x= 4 2

1).

7 7 và 10 8

3.)

6 3 và 5 7
2)

4.)

Bài 7 : Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần

60 14 và 72 21

1)

9 −25 20 42 30 14 −13 ; ; ; ; ; ; 19 19 19 19 19 19 19

Bài 8: Tính giá trị các biểu thức sau: 1 1 1 −3 5 3 1 12 1) A = a. + a. − a. với a = 2) B = b. + b. − b. với b = 3 4 6 5 6 4 2 13 7 7 7 7 + + + ... + Bài 9: Tính các tổng sau: 1) A = 10.11 11.12 12.13 69.70 1 1 1 1 4 4 4 4 + + ... + 2) B = + 3) C = + + + ... + 25.27 27.29 29.31 73.75 2.4 4.6 6.8 2008.2010 BÀI 10. Khoảng cách giữa hai thành phố là 120 km. Trên một bản đồ khoảng cách đó dài 2 cm. Hỏi nếu khoảng cách giữa hai điểm A, B trên bản đồ là 9 cm thì trên thực tế khoảng cách đó là bao nhiêu kilômét ? 1 BÀI 11. Trong tuần học tốt lớp 6A đã đạt được số điểm 10 như sau: Số điểm 10 của tổ 1 bằng tổng số điểm 10 3 1 1 của ba tổ còn lại, số điểm 10 của tổ 2 bằng tổng số điểm 10 của ba tổ còn lại, số điểm 10 của tổ 3 bằng tổng 4 5 số điểm 10 của ba tổ còn lại, tổ 4 có 46 điểm 10. Tính xem cả lớp có bao nhiêu điểm 10 ?

1 1 −2 1 −2 −1 4 ; ; ; ; ; ; 3 5 15 6 −5 10 15

b. Ngày thứ ba bạn làm nốt 5 bài. Số bài đạt điểm khá bằng 9/10 số bài còn lại. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi. Ngày thứ hai bạn đọc được 1/4 số trang còn lại. Một lớp có 40 học sinh gồm 3 loại: giỏi. khá. Số học sinh lớp 6B bằng 20/21số hs lớp 6A. Ngày thứ nhất bạn đọc được 1/5 số trang sách. 3 Số học sinh trung bình bằng số học sinh còn lại. Chu vi hình chữ nhật là 52. trung bình. Biết số hàng 3 tăng thêm là 101 tấn. Tính số học sinh nữ. Hỏi: a) Mỗi ngày bạn Nam đọc được bao nhiêu trang sách? b) Tính tỉ số số trang sách trong ngày 1 và ngày 3 c) Ngày 1 bạn đọc được số trang chiếm bao nhiêu % số trang của cuốn sách. Một lớp có 45 học sinh gồm 3 loại học lực: giỏi. số học sinh khá bằng 60% số học sinh còn lại.5 m. Xe thứ nhất chở được tổng số 5 xi măng. Tính diện tích hình chữ nhật. Ba lớp 6 của trường THCS Nam Hồng có 120 học sinh. Trong ba ngày bạn Hoa làm được bao nhiêu bài? BÀI 17. 8 a. trung bình.Số học sinh trung bình bằng số 5 học sinh giỏi. BÀI 13 Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 3/5 km. Hỏi số hàng ban đầu trong kho là bao nhiêu . Ngày thứ hai bạn làm được 3/7 số bài còn lại.BÀI 12. còn lại là học sinh khá. a. Tính tỉ số % học sinh mỗi loại. Số học sinh khối 6 bằng 5/14 tổng số học sinh toàn trường. Còn lại là học sinh lớp 6C. Khi trả bài kiểm tra. lớp 6B có số học sinh bằng 81. Một xe tải mỗi ngày chuyển được 3/7 số hàng trong kho đến nơi tiêu thụ.Tính số học sinh mỗi loại của lớp. Một lớp có 45 học sinh. Bạn Nam đọc một cuốn sách dầy 200 trang trong 3 ngày. Ngày thứ 3 bán nốt 40m vải. Số học sinh trung bình chiếm 2/9số học sinh cả lớp. Tính số học sinh mỗi loại. Số học sinh giỏi bằng 1/6 số học sinh cả lớp. c) Số học sinh giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm học sinh của cả lớp? BÀI 25 Trường có 1008 học sinh. nam của khối 6.(Giả sử không có bài điểm yếu và kém). Khối 6 có 200 em. Xe thứ hai chở được 60% số xi măng còn lại. Tính số mét vải cửa hàng đã bán. BÀI 26. a) Tính chiều dài của khu đất. số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp.25% học sinh lớp 6A. Tính số học sinh lớp 6C? BÀI 22. BÀI 23. Lớp 6A chiếm 40% tổng số học sinh toàn khối. BÀI 18. ngày thứ 2 bán 2/7 số mét vải còn lại. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu tấn xi măng? BÀI 16. Cùng ngày một xe tải khác 1 nhập hàng mới vào kho bằng 1 số hàng đẫ chuyển đi. Ngày đầu bạn làm được 1/3 số bài. khá. chiều dài gấp đôi chiều rộng. số bài đạt điểm giỏi bằng 1/3 tổng số bài. Còn lại là học sinh khá a. Tính tỉ số % học sinh mỗi loại. Tính tỉ số phầm trăm của số học sinh khá so với học sinh cả lớp 2 BÀI 15 Ba xe vận tải phải chở 1400 tấn xi măng từ nhà máy đến công trường. Biết chiều dài bằng 150% chiều rộng. Tính số bạn đạt điểm trung bình. Tính số học sinh mỗi lớp? BÀI 19. BÀI 21. BÀI 24. b. BÀI 20. Hoa làm một số bài toán trong ba ngày. Ngày thứ nhất bán 3/5số mét vải. 2 BÀI 14 Một lớp có 40 học sinh. Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so với học sinh của khối. b) Tính chu vi và diện tích khu đất. b. Một cửa hàng bán một số mét vải trong ba ngày. Số học sinh nữ khối 6 bằng 2/5 số học sinh khối 6. . a) Tính số học sinh mỗi loại b) Tính tỉ số giữa số học sinh giỏi và học sinh trung bình. Tính số học sinh mỗi loại. Lớp 6B có 48 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh cả lớp.

Tính số đo của góc t'Oy · · BÀI 5. · BÀI 4. Số cây tổ II trồng bằng 81. a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính zÔy. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? · · b. · a) Tính DOC 5· · · · b) Vẽ tia OE nằm trong ADB sao cho AOE = AOB Chứng tỏ OB là tia phân giác của DOE 7 · · BÀI 3. biết rằng Lớp 6C chỉ có 3 tổ. a. vễ tia OD là tia đối của tia OA. vẽ hai tia Oz và Oy sao cho xOz = 750. · · BÀI 1. vẽ hai tia Ot và Oy sao cho xOt = 350. Trong ba tia Ox. Tính số cây tổ III trồng được. Số cây tổ I trồng được chiếm 40% tổng số cây cả lớp trồng. Oz sao cho xOy = 1000 .25% số cây mà tổ I trồng. Tính xOm · BÀI 6. Hỏi góc mOt và góc tOn có kề nhau không? Có phụ nhau không? Giải thích? BÀI 9. B. Vẽ tia phân giác OC của góc đó. Vẽ tia Oz sao cho yOz = 600.HÌNH HỌC. Hỏi hai góc zOm và góc zOn có phụ nhau không? Giải thích? · · BÀI 7. xOz = 200 a. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. On lần lượt là tia phân giác của xOz và zOy . · a. Oy. Cho AOB = 1400 . Cho góc bẹt xOy. . Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy. vẽ tia Ot sao cho yOt = 600 .BÀI 27. Vẽ phân giác Om của yOt và phân giác On của tOx . Cho tam giác ABC có BAC = 900 lấy điểm M thuộc cạnh BC sao cho MAC = 200 · a) Tính MAB · · b) Trong góc MAB vẽ tia Ax cắt BC tại N sao cho NAB = 500 . Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc xOt c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz. Vẽ tia Om. Trong một đợt lao động trồng cây. So sánh xÔz với zÔy. a) Tính góc zOy b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz vẽ tia Ot sao cho xOt = 140o. Vẽ Om là tia phân giác của yOz . Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy hay không? Giải thích? · · BÀI 8. a) Tính góc tOy b) Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? ¶ c) Gọi Ot’ là tia đối của tia Ot. Tính số đo góc xOt ? · ¶ · · b. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Ot và Oy sao cho xOt = 300. c) Tia Oz có phải là tia phân giác của xÔy không? Vì sao? · BÀI 2. Tính góc yOm. M. xOy = 1500. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz = 70o. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? · · · b. Lớp 6C được phân công trồng 200 cây. · a. Cho góc bẹt xOy. C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? · c) Chứng tỏ AM là tia phân giác của góc NAC . Tính góc tOy ? So sánh xOt và tOy ? · c. Cho góc bẹt xOy . Trong ba điểm N. Tính số đo góc zOx ? · · · · b. xOy = 600. xOy = 700.

a) Tính góc xOm b) Tính góc mOn 2¶ ¶ · BÀI 15. vẽ 2 tia Ot. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOz. góc xOz=1500. Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Tia Ox có phải là tia phân giác của góc yOa không? Vì sao? BÀI 14. Oy. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. zOn có là hai góc phụ nhau không? Vì sao? · BÀI 17. BÀI 12. a) Trong ba tia Ox. Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính số đo góc yOz? c) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOt. Cho hai tia Oy. · 2. Trên nửa mặt phẳng bờ Om không chứa tia On vẽ tia Ox sao cho mOx = 300 . Oy. Tính số đo góc mOn BÀI 13. · · · BÀI 19 Cho hai góc mOn và tOn phụ nhau. Oy. vẽ hai tia Oy và Ot sao cho góc xOy = 60 0 và góc xOt = 1200. góc xOz=1300. c) Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của góc xOt. biết góc xOy=400. góc xOz = 200. Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. a) Trong ba tia Ox. · 1. c) Vẽ tia Oa là tia đối của tia Oz. Vẽ tia Om là tia phân giác của góc xOy. Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. zOy · · BÀI 16. Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Oy. On lần lượt là tia phân giác của zOx .BÀI 10 Cho hai tia Oz. Cho góc bẹt xOy. Biết xOy = 300. · Tia On có phải là tia phân giác của xOt không ? Tại sao? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Oy sao cho xOt = 750 . Tính số đo mOn . Gọi Om. a) Trong ba tia Ox. biết tOn = 600 . Oz sao cho góc xOy = 1000. Tính số đo góc yOz b. Một tia Oz thỏa mãn zOy = zOx. On là tia phân giác của góc yOz. Cho hai tia Oy. Tính góc xOt. Tính số đo góc mOn BÀI 18 Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy. vẽ tia phân giác On của góc yOz. xOy =1500 . Tia Ox có phải là tia phân giác của góc ·yOz' không? Vì sao? BÀI 11. tia phân giác On của góc xOz. biết góc xOy=500. Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Cho hai tia Oz. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Vẽ Ot là tia phân giác của góc yOz. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOz. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. 0 · xOz = 120 a. góc xOz=1300. 3 ¶ ¶ a) Tính zOx . a) Trong ba tia Ox. c) Vẽ tia Oz’ là tia đối của tia Oz. Cho góc xOy = 60o. a) Tia Ot có nằm giữa 2 tia Ox và Oy không ? Vì sao ? · · b) So sánh góc tOx và tOy · c) Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ? · · b) zOm. biết góc xOy=500.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->