ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 - HÈ 2011

A. PHẦN SỐ HỌC Bài 1. Thùc hiÖn phÐp tÝnh: 5 5 − 20 8 − 21 5 2 5 12 5 7 (−2) ( −5) 2 (−2) + + + + + 1) A = + + 2) B = ⋅ + ⋅ − . 3) G = 13 7 41 13 41 7 11 7 11 7 11 3 7 3 7 (−5) 2 (−5) 9 − 5 5 20 − 8 21 5 12 5 12 5 17 . + . + + + + 4) H = 5) N = 6) E = ⋅ + ⋅ − . 7 11 7 11 13 7 41 13 41 7 11 7 11 7 11 Bài 2. Tìm x, biết: 1) x – 12 = - 9 + 15 2) 4x – 12 = 400. 3) 2x – 35 = 15 −5 x y −4 = = 4) 3x + 17 = 2 5) 6) 8 16 10 8 Bài 3.Tính sau khi bỏ ngoặc a/ ( 13 + 49) – ( 13 – 135 + 49) b/ ( 18 + 29) + ( 158 – 18 – 29) c/ 4. 52 – 3. (24 – 9) d/ [93 - (20 - 7)] : 16
Bài 4: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có)

2 3 −1 + + 3 4 6 −5 −2 8 6) + + 21 21 24
1) 9)

1 2 −7 7 64 − + 3) ⋅ 2 5 10 8 49 5 −5 −20 8 −21 + + + + 7) 13 7 41 13 41
2)

−3 5 −4 3 15 + + 5) : 7 13 13 4 24 −5 8 − 2 4 7 + + + + 8) 9 15 11 −9 15
4)

7 8 3 7 −12 2  −2 5  5 2 5 2 3 2 + +  ; 10) ; 11) (10 + 2 ) - 5 ; 12) 9 −  + 4  ⋅ + ⋅ + 7  5 7 13  5 13  9 5 9 19 11 11 19 19
1) 2 x + 27 = −11 5)

Bài 5: Tìm x biết

Bài 6: So sánh

x − 12 1 = 4 2 2 1 và 3 4
2)

−3 −10 = 5 21 7 12 7 x= 6) 2 − 9 13 9
2) x :

3)

x 1 −5 − = 3 4 6

7) 3 x + 26 = 6

x+3 1 = 15 3 1 8) x : 4 = −2,5 3
4)

9)

3 1 x= 4 2

1).

7 7 và 10 8

3.)

6 3 và 5 7
2)

4.)

Bài 7 : Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần

60 14 và 72 21

1)

9 −25 20 42 30 14 −13 ; ; ; ; ; ; 19 19 19 19 19 19 19

Bài 8: Tính giá trị các biểu thức sau: 1 1 1 −3 5 3 1 12 1) A = a. + a. − a. với a = 2) B = b. + b. − b. với b = 3 4 6 5 6 4 2 13 7 7 7 7 + + + ... + Bài 9: Tính các tổng sau: 1) A = 10.11 11.12 12.13 69.70 1 1 1 1 4 4 4 4 + + ... + 2) B = + 3) C = + + + ... + 25.27 27.29 29.31 73.75 2.4 4.6 6.8 2008.2010 BÀI 10. Khoảng cách giữa hai thành phố là 120 km. Trên một bản đồ khoảng cách đó dài 2 cm. Hỏi nếu khoảng cách giữa hai điểm A, B trên bản đồ là 9 cm thì trên thực tế khoảng cách đó là bao nhiêu kilômét ? 1 BÀI 11. Trong tuần học tốt lớp 6A đã đạt được số điểm 10 như sau: Số điểm 10 của tổ 1 bằng tổng số điểm 10 3 1 1 của ba tổ còn lại, số điểm 10 của tổ 2 bằng tổng số điểm 10 của ba tổ còn lại, số điểm 10 của tổ 3 bằng tổng 4 5 số điểm 10 của ba tổ còn lại, tổ 4 có 46 điểm 10. Tính xem cả lớp có bao nhiêu điểm 10 ?

1 1 −2 1 −2 −1 4 ; ; ; ; ; ; 3 5 15 6 −5 10 15

Biết số hàng 3 tăng thêm là 101 tấn. Tính tỉ số % học sinh mỗi loại. Ba lớp 6 của trường THCS Nam Hồng có 120 học sinh. Lớp 6A chiếm 40% tổng số học sinh toàn khối. Còn lại là học sinh khá a. Tính số học sinh mỗi lớp? BÀI 19. Biết chiều dài bằng 150% chiều rộng. nam của khối 6. số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp. Tính số mét vải cửa hàng đã bán. Tính số học sinh nữ. BÀI 20. trung bình. Bạn Nam đọc một cuốn sách dầy 200 trang trong 3 ngày. chiều dài gấp đôi chiều rộng. Hỏi: a) Mỗi ngày bạn Nam đọc được bao nhiêu trang sách? b) Tính tỉ số số trang sách trong ngày 1 và ngày 3 c) Ngày 1 bạn đọc được số trang chiếm bao nhiêu % số trang của cuốn sách. Tính số học sinh lớp 6C? BÀI 22. Còn lại là học sinh lớp 6C. còn lại là học sinh khá. Ngày thứ hai bạn làm được 3/7 số bài còn lại. Khối 6 có 200 em. b. ngày thứ 2 bán 2/7 số mét vải còn lại. Một lớp có 40 học sinh gồm 3 loại: giỏi. Số bài đạt điểm khá bằng 9/10 số bài còn lại. Một xe tải mỗi ngày chuyển được 3/7 số hàng trong kho đến nơi tiêu thụ. Số học sinh nữ khối 6 bằng 2/5 số học sinh khối 6. Số học sinh khối 6 bằng 5/14 tổng số học sinh toàn trường. Trong ba ngày bạn Hoa làm được bao nhiêu bài? BÀI 17. 2 BÀI 14 Một lớp có 40 học sinh. b) Tính chu vi và diện tích khu đất. 3 Số học sinh trung bình bằng số học sinh còn lại.Tính số học sinh mỗi loại của lớp. lớp 6B có số học sinh bằng 81.BÀI 12. BÀI 18. Xe thứ nhất chở được tổng số 5 xi măng. Chu vi hình chữ nhật là 52. b. . a) Tính chiều dài của khu đất. c) Số học sinh giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm học sinh của cả lớp? BÀI 25 Trường có 1008 học sinh. Cùng ngày một xe tải khác 1 nhập hàng mới vào kho bằng 1 số hàng đẫ chuyển đi. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi. Tính tỉ số % học sinh mỗi loại. Ngày thứ 3 bán nốt 40m vải. Hỏi số hàng ban đầu trong kho là bao nhiêu . a) Tính số học sinh mỗi loại b) Tính tỉ số giữa số học sinh giỏi và học sinh trung bình. Tính số học sinh mỗi loại. BÀI 13 Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 3/5 km. Ngày thứ hai bạn đọc được 1/4 số trang còn lại. b. Ngày thứ nhất bán 3/5số mét vải.Số học sinh trung bình bằng số 5 học sinh giỏi. Hoa làm một số bài toán trong ba ngày. Số học sinh lớp 6B bằng 20/21số hs lớp 6A. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu tấn xi măng? BÀI 16. Số học sinh giỏi bằng 1/6 số học sinh cả lớp. BÀI 23. a. Ngày thứ nhất bạn đọc được 1/5 số trang sách. BÀI 26.(Giả sử không có bài điểm yếu và kém). Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so với học sinh của khối. khá. Lớp 6B có 48 học sinh. 8 a. Một lớp có 45 học sinh gồm 3 loại học lực: giỏi. Khi trả bài kiểm tra. số học sinh khá bằng 60% số học sinh còn lại. Số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh cả lớp. số bài đạt điểm giỏi bằng 1/3 tổng số bài. trung bình. Một lớp có 45 học sinh. Một cửa hàng bán một số mét vải trong ba ngày. BÀI 24. Tính số học sinh mỗi loại. Ngày thứ ba bạn làm nốt 5 bài. Ngày đầu bạn làm được 1/3 số bài. Số học sinh trung bình chiếm 2/9số học sinh cả lớp.25% học sinh lớp 6A. BÀI 21. khá. Tính diện tích hình chữ nhật. Tính tỉ số phầm trăm của số học sinh khá so với học sinh cả lớp 2 BÀI 15 Ba xe vận tải phải chở 1400 tấn xi măng từ nhà máy đến công trường. Tính số bạn đạt điểm trung bình. Xe thứ hai chở được 60% số xi măng còn lại.5 m.

vễ tia OD là tia đối của tia OA. B. · a. Tính số cây tổ III trồng được. Cho góc bẹt xOy . Tính số đo góc xOt ? · ¶ · · b. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính zÔy. So sánh xÔz với zÔy. c) Tia Oz có phải là tia phân giác của xÔy không? Vì sao? · BÀI 2. vẽ hai tia Ot và Oy sao cho xOt = 350. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? · · · b. Tính góc yOm. Cho AOB = 1400 . a) Tính góc tOy b) Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? ¶ c) Gọi Ot’ là tia đối của tia Ot. Vẽ tia phân giác OC của góc đó.HÌNH HỌC. Oz sao cho xOy = 1000 . a) Tính góc zOy b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz vẽ tia Ot sao cho xOt = 140o. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Ot và Oy sao cho xOt = 300. · BÀI 4. Tính số đo góc zOx ? · · · · b. Lớp 6C được phân công trồng 200 cây. Vẽ phân giác Om của yOt và phân giác On của tOx . Tính số đo của góc t'Oy · · BÀI 5. Cho góc bẹt xOy.BÀI 27. vẽ hai tia Oz và Oy sao cho xOz = 750. Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy hay không? Giải thích? · · BÀI 8. · a. M.25% số cây mà tổ I trồng. Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc xOt c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Trong ba tia Ox. xOy = 1500. Số cây tổ II trồng bằng 81. Tính xOm · BÀI 6. biết rằng Lớp 6C chỉ có 3 tổ. xOy = 600. Trong một đợt lao động trồng cây. Hỏi góc mOt và góc tOn có kề nhau không? Có phụ nhau không? Giải thích? BÀI 9. xOy = 700. Vẽ Om là tia phân giác của yOz . C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? · c) Chứng tỏ AM là tia phân giác của góc NAC . Trong ba điểm N. Oy. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? · · b. Cho góc bẹt xOy. vẽ tia Ot sao cho yOt = 600 . Số cây tổ I trồng được chiếm 40% tổng số cây cả lớp trồng. · a) Tính DOC 5· · · · b) Vẽ tia OE nằm trong ADB sao cho AOE = AOB Chứng tỏ OB là tia phân giác của DOE 7 · · BÀI 3. Tính góc tOy ? So sánh xOt và tOy ? · c. Cho tam giác ABC có BAC = 900 lấy điểm M thuộc cạnh BC sao cho MAC = 200 · a) Tính MAB · · b) Trong góc MAB vẽ tia Ax cắt BC tại N sao cho NAB = 500 . Hỏi hai góc zOm và góc zOn có phụ nhau không? Giải thích? · · BÀI 7. · · BÀI 1. xOz = 200 a. Vẽ tia Oz sao cho yOz = 600. Vẽ tia Om. On lần lượt là tia phân giác của xOz và zOy . Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz = 70o. . a.

Vẽ tia Om là tia phân giác của góc xOy. 0 · xOz = 120 a. Cho hai tia Oy. góc xOz=1300. Biết xOy = 300. Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox. · 2. Tia Ox có phải là tia phân giác của góc ·yOz' không? Vì sao? BÀI 11. · Tia On có phải là tia phân giác của xOt không ? Tại sao? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . a) Trong ba tia Ox. 3 ¶ ¶ a) Tính zOx . c) Vẽ tia Oz’ là tia đối của tia Oz. vẽ tia phân giác On của góc yOz. · 1. Tính số đo góc mOn BÀI 18 Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy. a) Trong ba tia Ox. Cho hai tia Oy.BÀI 10 Cho hai tia Oz. a) Trong ba tia Ox. Oy sao cho xOt = 750 . Trên nửa mặt phẳng bờ Om không chứa tia On vẽ tia Ox sao cho mOx = 300 . a) Trong ba tia Ox. góc xOz=1300. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. góc xOz = 200. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính số đo góc yOz? c) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. On là tia phân giác của góc yOz. Cho góc bẹt xOy. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOz. c) Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của góc xOt. Oz sao cho góc xOy = 1000. Oy. Tính số đo góc yOz b. Gọi Om. góc xOz=1500. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Vẽ Ot là tia phân giác của góc yOz. biết góc xOy=500. biết tOn = 600 . tia phân giác On của góc xOz. biết góc xOy=500. Tính góc xOt. Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOt. c) Vẽ tia Oa là tia đối của tia Oz. Oy. vẽ 2 tia Ot. Oy. Tia Ox có phải là tia phân giác của góc yOa không? Vì sao? BÀI 14. Oy. a) Tính góc xOm b) Tính góc mOn 2¶ ¶ · BÀI 15. vẽ hai tia Oy và Ot sao cho góc xOy = 60 0 và góc xOt = 1200. Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Tính số đo góc mOn BÀI 13. Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. Cho góc xOy = 60o. Cho hai tia Oz. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOz. Tính số đo mOn . · · · BÀI 19 Cho hai góc mOn và tOn phụ nhau. Một tia Oz thỏa mãn zOy = zOx. biết góc xOy=400. BÀI 12. zOn có là hai góc phụ nhau không? Vì sao? · BÀI 17. xOy =1500 . zOy · · BÀI 16. On lần lượt là tia phân giác của zOx . a) Tia Ot có nằm giữa 2 tia Ox và Oy không ? Vì sao ? · · b) So sánh góc tOx và tOy · c) Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ? · · b) zOm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful