ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 - HÈ 2011

A. PHẦN SỐ HỌC Bài 1. Thùc hiÖn phÐp tÝnh: 5 5 − 20 8 − 21 5 2 5 12 5 7 (−2) ( −5) 2 (−2) + + + + + 1) A = + + 2) B = ⋅ + ⋅ − . 3) G = 13 7 41 13 41 7 11 7 11 7 11 3 7 3 7 (−5) 2 (−5) 9 − 5 5 20 − 8 21 5 12 5 12 5 17 . + . + + + + 4) H = 5) N = 6) E = ⋅ + ⋅ − . 7 11 7 11 13 7 41 13 41 7 11 7 11 7 11 Bài 2. Tìm x, biết: 1) x – 12 = - 9 + 15 2) 4x – 12 = 400. 3) 2x – 35 = 15 −5 x y −4 = = 4) 3x + 17 = 2 5) 6) 8 16 10 8 Bài 3.Tính sau khi bỏ ngoặc a/ ( 13 + 49) – ( 13 – 135 + 49) b/ ( 18 + 29) + ( 158 – 18 – 29) c/ 4. 52 – 3. (24 – 9) d/ [93 - (20 - 7)] : 16
Bài 4: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có)

2 3 −1 + + 3 4 6 −5 −2 8 6) + + 21 21 24
1) 9)

1 2 −7 7 64 − + 3) ⋅ 2 5 10 8 49 5 −5 −20 8 −21 + + + + 7) 13 7 41 13 41
2)

−3 5 −4 3 15 + + 5) : 7 13 13 4 24 −5 8 − 2 4 7 + + + + 8) 9 15 11 −9 15
4)

7 8 3 7 −12 2  −2 5  5 2 5 2 3 2 + +  ; 10) ; 11) (10 + 2 ) - 5 ; 12) 9 −  + 4  ⋅ + ⋅ + 7  5 7 13  5 13  9 5 9 19 11 11 19 19
1) 2 x + 27 = −11 5)

Bài 5: Tìm x biết

Bài 6: So sánh

x − 12 1 = 4 2 2 1 và 3 4
2)

−3 −10 = 5 21 7 12 7 x= 6) 2 − 9 13 9
2) x :

3)

x 1 −5 − = 3 4 6

7) 3 x + 26 = 6

x+3 1 = 15 3 1 8) x : 4 = −2,5 3
4)

9)

3 1 x= 4 2

1).

7 7 và 10 8

3.)

6 3 và 5 7
2)

4.)

Bài 7 : Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần

60 14 và 72 21

1)

9 −25 20 42 30 14 −13 ; ; ; ; ; ; 19 19 19 19 19 19 19

Bài 8: Tính giá trị các biểu thức sau: 1 1 1 −3 5 3 1 12 1) A = a. + a. − a. với a = 2) B = b. + b. − b. với b = 3 4 6 5 6 4 2 13 7 7 7 7 + + + ... + Bài 9: Tính các tổng sau: 1) A = 10.11 11.12 12.13 69.70 1 1 1 1 4 4 4 4 + + ... + 2) B = + 3) C = + + + ... + 25.27 27.29 29.31 73.75 2.4 4.6 6.8 2008.2010 BÀI 10. Khoảng cách giữa hai thành phố là 120 km. Trên một bản đồ khoảng cách đó dài 2 cm. Hỏi nếu khoảng cách giữa hai điểm A, B trên bản đồ là 9 cm thì trên thực tế khoảng cách đó là bao nhiêu kilômét ? 1 BÀI 11. Trong tuần học tốt lớp 6A đã đạt được số điểm 10 như sau: Số điểm 10 của tổ 1 bằng tổng số điểm 10 3 1 1 của ba tổ còn lại, số điểm 10 của tổ 2 bằng tổng số điểm 10 của ba tổ còn lại, số điểm 10 của tổ 3 bằng tổng 4 5 số điểm 10 của ba tổ còn lại, tổ 4 có 46 điểm 10. Tính xem cả lớp có bao nhiêu điểm 10 ?

1 1 −2 1 −2 −1 4 ; ; ; ; ; ; 3 5 15 6 −5 10 15

Xe thứ nhất chở được tổng số 5 xi măng. số bài đạt điểm giỏi bằng 1/3 tổng số bài. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu tấn xi măng? BÀI 16. Bạn Nam đọc một cuốn sách dầy 200 trang trong 3 ngày.Tính số học sinh mỗi loại của lớp. BÀI 13 Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 3/5 km. Số học sinh giỏi bằng 1/6 số học sinh cả lớp. Trong ba ngày bạn Hoa làm được bao nhiêu bài? BÀI 17. Biết chiều dài bằng 150% chiều rộng. Ba lớp 6 của trường THCS Nam Hồng có 120 học sinh. Xe thứ hai chở được 60% số xi măng còn lại. Tính tỉ số % học sinh mỗi loại. Ngày thứ 3 bán nốt 40m vải. Tính số học sinh mỗi loại. b) Tính chu vi và diện tích khu đất. Một xe tải mỗi ngày chuyển được 3/7 số hàng trong kho đến nơi tiêu thụ. BÀI 23. Tính số học sinh nữ. a) Tính số học sinh mỗi loại b) Tính tỉ số giữa số học sinh giỏi và học sinh trung bình. Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so với học sinh của khối. Lớp 6A chiếm 40% tổng số học sinh toàn khối. BÀI 24. Ngày thứ nhất bán 3/5số mét vải. Tính tỉ số % học sinh mỗi loại. số học sinh khá bằng 60% số học sinh còn lại. b. BÀI 26. còn lại là học sinh khá. Một lớp có 45 học sinh gồm 3 loại học lực: giỏi. Số học sinh nữ khối 6 bằng 2/5 số học sinh khối 6. chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính tỉ số phầm trăm của số học sinh khá so với học sinh cả lớp 2 BÀI 15 Ba xe vận tải phải chở 1400 tấn xi măng từ nhà máy đến công trường. Số học sinh lớp 6B bằng 20/21số hs lớp 6A. Cùng ngày một xe tải khác 1 nhập hàng mới vào kho bằng 1 số hàng đẫ chuyển đi. Một lớp có 40 học sinh gồm 3 loại: giỏi.25% học sinh lớp 6A. b. Biết số hàng 3 tăng thêm là 101 tấn. Tính số bạn đạt điểm trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 2/9số học sinh cả lớp. Khối 6 có 200 em.(Giả sử không có bài điểm yếu và kém). c) Số học sinh giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm học sinh của cả lớp? BÀI 25 Trường có 1008 học sinh. khá. 3 Số học sinh trung bình bằng số học sinh còn lại. khá. Ngày thứ hai bạn làm được 3/7 số bài còn lại. Hỏi số hàng ban đầu trong kho là bao nhiêu . a. a) Tính chiều dài của khu đất. 2 BÀI 14 Một lớp có 40 học sinh. 8 a. b. Tính số mét vải cửa hàng đã bán. Lớp 6B có 48 học sinh. Tính số học sinh mỗi loại. Khi trả bài kiểm tra. Số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh cả lớp. Một lớp có 45 học sinh. trung bình. Ngày thứ hai bạn đọc được 1/4 số trang còn lại. ngày thứ 2 bán 2/7 số mét vải còn lại. BÀI 20. BÀI 18. số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi. lớp 6B có số học sinh bằng 81. Ngày thứ nhất bạn đọc được 1/5 số trang sách. Một cửa hàng bán một số mét vải trong ba ngày. Số bài đạt điểm khá bằng 9/10 số bài còn lại. trung bình. Còn lại là học sinh lớp 6C. Tính số học sinh mỗi lớp? BÀI 19. Tính diện tích hình chữ nhật. nam của khối 6.Số học sinh trung bình bằng số 5 học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá a. Hoa làm một số bài toán trong ba ngày. . Hỏi: a) Mỗi ngày bạn Nam đọc được bao nhiêu trang sách? b) Tính tỉ số số trang sách trong ngày 1 và ngày 3 c) Ngày 1 bạn đọc được số trang chiếm bao nhiêu % số trang của cuốn sách. Ngày đầu bạn làm được 1/3 số bài.BÀI 12.5 m. Tính số học sinh lớp 6C? BÀI 22. Số học sinh khối 6 bằng 5/14 tổng số học sinh toàn trường. Ngày thứ ba bạn làm nốt 5 bài. Chu vi hình chữ nhật là 52. BÀI 21.

Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? · · b. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. vễ tia OD là tia đối của tia OA. biết rằng Lớp 6C chỉ có 3 tổ. Trong một đợt lao động trồng cây. Tính số đo góc zOx ? · · · · b. . C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? · c) Chứng tỏ AM là tia phân giác của góc NAC . Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy hay không? Giải thích? · · BÀI 8. On lần lượt là tia phân giác của xOz và zOy . Tính góc tOy ? So sánh xOt và tOy ? · c. Tính xOm · BÀI 6. Cho tam giác ABC có BAC = 900 lấy điểm M thuộc cạnh BC sao cho MAC = 200 · a) Tính MAB · · b) Trong góc MAB vẽ tia Ax cắt BC tại N sao cho NAB = 500 . B. Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc xOt c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz. Hỏi góc mOt và góc tOn có kề nhau không? Có phụ nhau không? Giải thích? BÀI 9. Vẽ Om là tia phân giác của yOz . M. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Ot và Oy sao cho xOt = 300. Oz sao cho xOy = 1000 . a) Tính góc tOy b) Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? ¶ c) Gọi Ot’ là tia đối của tia Ot. So sánh xÔz với zÔy. Tính góc yOm. Cho góc bẹt xOy. c) Tia Oz có phải là tia phân giác của xÔy không? Vì sao? · BÀI 2. a. Số cây tổ I trồng được chiếm 40% tổng số cây cả lớp trồng. · a) Tính DOC 5· · · · b) Vẽ tia OE nằm trong ADB sao cho AOE = AOB Chứng tỏ OB là tia phân giác của DOE 7 · · BÀI 3. Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy. a) Tính góc zOy b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz vẽ tia Ot sao cho xOt = 140o. Lớp 6C được phân công trồng 200 cây. xOy = 700. xOy = 1500. Số cây tổ II trồng bằng 81. · · BÀI 1. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? · · · b. Tính số đo góc xOt ? · ¶ · · b. Tính số cây tổ III trồng được. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz = 70o. Vẽ tia phân giác OC của góc đó. Cho góc bẹt xOy. Cho góc bẹt xOy .25% số cây mà tổ I trồng. Cho AOB = 1400 .HÌNH HỌC. Trong ba tia Ox. vẽ tia Ot sao cho yOt = 600 . xOz = 200 a. Vẽ tia Om. Oy. a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính zÔy. xOy = 600. · a. Trong ba điểm N. · BÀI 4. Hỏi hai góc zOm và góc zOn có phụ nhau không? Giải thích? · · BÀI 7. Vẽ tia Oz sao cho yOz = 600. vẽ hai tia Oz và Oy sao cho xOz = 750. Tính số đo của góc t'Oy · · BÀI 5.BÀI 27. · a. vẽ hai tia Ot và Oy sao cho xOt = 350. Vẽ phân giác Om của yOt và phân giác On của tOx .

Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Vẽ Ot là tia phân giác của góc yOz. Cho hai tia Oz. biết góc xOy=500. góc xOz=1500. Tính số đo góc mOn BÀI 13. Vẽ tia Om là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo góc yOz b. c) Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của góc xOt. Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. · · · BÀI 19 Cho hai góc mOn và tOn phụ nhau. On là tia phân giác của góc yOz. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. On lần lượt là tia phân giác của zOx . Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. 0 · xOz = 120 a. Gọi Om. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox.BÀI 10 Cho hai tia Oz. Oz sao cho góc xOy = 1000. · 1. zOy · · BÀI 16. c) Vẽ tia Oz’ là tia đối của tia Oz. Tính góc xOt. Trên nửa mặt phẳng bờ Om không chứa tia On vẽ tia Ox sao cho mOx = 300 . Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOz. 3 ¶ ¶ a) Tính zOx . vẽ hai tia Oy và Ot sao cho góc xOy = 60 0 và góc xOt = 1200. Oy sao cho xOt = 750 . a) Tia Ot có nằm giữa 2 tia Ox và Oy không ? Vì sao ? · · b) So sánh góc tOx và tOy · c) Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ? · · b) zOm. · Tia On có phải là tia phân giác của xOt không ? Tại sao? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox. Cho hai tia Oy. Cho hai tia Oy. Tia Ox có phải là tia phân giác của góc yOa không? Vì sao? BÀI 14. a) Trong ba tia Ox. Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. xOy =1500 . vẽ tia phân giác On của góc yOz. biết tOn = 600 . biết góc xOy=400. Tính số đo góc mOn BÀI 18 Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy. a) Trong ba tia Ox. c) Vẽ tia Oa là tia đối của tia Oz. Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. zOn có là hai góc phụ nhau không? Vì sao? · BÀI 17. Cho góc xOy = 60o. Tính số đo mOn . Tia Ox có phải là tia phân giác của góc ·yOz' không? Vì sao? BÀI 11. Oy. a) Trong ba tia Ox. a) Trong ba tia Ox. Oy. BÀI 12. Biết xOy = 300. Oy. tia phân giác On của góc xOz. Một tia Oz thỏa mãn zOy = zOx. a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOt. biết góc xOy=500. a) Tính góc xOm b) Tính góc mOn 2¶ ¶ · BÀI 15. · 2. vẽ 2 tia Ot. góc xOz=1300. góc xOz = 200. Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Oy. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính số đo góc yOz? c) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. góc xOz=1300. Cho góc bẹt xOy. Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính góc yOz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful