P. 1
Bai Tap Hinh 11 Nang Cao

Bai Tap Hinh 11 Nang Cao

|Views: 156|Likes:
Được xuất bản bởiduc_manh30049856

More info:

Published by: duc_manh30049856 on Oct 18, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2011

pdf

text

original

Chuyên đề : Phép dời hình và phép đồng dạng

PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Vấn đề 1 : Dùng biểu thức tọa độ để tìm ảnh I. Phương pháp : 1. Phép tịnh tiến
 x' = x + a r Tv : M(x; y) a M′ (x′ ; y′ ). Khi đó:   y' = y + b

2. Phép đối xứng trục
 x' = x ĐOx: M(x; y) a M′ (x′ ; y′ ). Khi đó:  y' = − y   x' = − x ĐOy: M(x; y) a M′ (x′ ; y′ ). Khi đó:  y' = y  3. Phép đối xứng tâm  x' = 2a − x Cho I(a; b). ĐI: M(x; y) a M′ (x′ ; y′ ). Khi đó:  y' = 2b− y 

Đặc biệt: 4. Phép quay

 x' = − x ĐO: M(x; y) a M′ (x′ ; y′ ). Khi đó:  y' = − y 

 x' = − y Q(O,900): M(x; y) a M′ (x′ ; y′ ). Khi đó:  y' = x   x' = y Q(O,–900): M(x; y) a M′ (x′ ; y′ ). Khi đó:  y' = − x  5. Phép vị tự  x' = kx + (1− k)a Cho I(a; b). V(I,k): M(x; y) a M′ (x′ ; y′ ). Khi đó:  y' = ky + (1− k)b  Chú ý: Nếu phép dời hình (phép đồng dạng) biến ∆ ABC thành ∆ A′ B′ C′ thì nó cũng biến trọng tâm, trực tâm, tâm các đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp của ∆ ABC tương ứng thành trọng tâm, trực tâm, tâm các đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp của ∆ A′ B′ C′ . II. Bài tập : Bài 1 : Trong mặt phẳng Oxy cho M(2; 1). Tìm ảnh M’ của M qua phép : u r a. Tịnh tiến theo véc tơ v = (−3;2) b. Đối xứng trục Ox, Oy c. Đối xứng tâm A(-5; 3) d. Quay tâm O 1 góc 900, -900. e. Vị tự tâm B(1; -2) tỉ số k = -2 Bài 2 : Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d : 2x – 3y +5 = 0. Tìm ảnh d’ của d qua phép : u r a. Tịnh tiến theo véc tơ v = (2; −2) b. Đối xứng trục Ox, Oy c. Đối xứng tâm A(3; 2) d. Quay tâm O 1 góc 900, -900.
Trang 37

Cho 2 đường tròn (C) : (x + 1)2 + (y – 1)2 = 4 và (C’) : x2 + y2 – 4x – 2y – 4 = 0. Vị tự tâm B(2. 2) d. N là trung điểm OA. 2R). c. d’ của d. ∆ : 2x + y – 1 = 0 thành ∆ ': 2x + y + 4 = 0. Viết phương trình trục đối xứng. đường thẳng d : x – 3y +5 = 0 và đường tròn (C) : ( x – 2 )2 + ( y + 3) = 4. Tìm ảnh M’ của M.Chuyên đề : Phép dời hình và phép đồng dạng e. 2R). Tìm tâm I e. Bài 4 : Dựng ảnh của Tam giác AMN qua phép quay tâm O. Trang 38 . Dựng ảnh của ∆AOB qua phép đối xứng trục CD c. Bài 3 : Dựng ảnh của Ngũ giác đều ABCDE qua phép đối xứng tâm I là trung điểm cạnh AB. Đối xứng trục Ox c. Tịnh tiến theo véc tơ v = (−1. Quay tâm O 1 góc 900. tỉ số k = 1 2 Bài 6 : Dựng ảnh của Đường tròn (O. Tịnh tiến theo véc tơ v = (3. a. Phép đối xứng tâm I biến d : x – y – 2 =0 thành d’ : x – y + 3 = 0. G là trọng tâm tam giác ABC. (C’) của (C) qua phép đồng dạng được thực hiện liên tiếp qua phép vị tự tâm B(-1. 3) tỉ số k = -3 và phép : u r a. Dựng ảnh của ABCD qua phép tịnh tiến theo véc tơ AO . m). R) và (O’. Tìm phép đối xứng trục biế d thành d’ d. −2) b. Đối xứng trục Ox. -2). Dựng ảnh của ∆AOB qua phép đối xứng A Bài 2 : Dựng ảnh của tam giác ABC qua phép đối xứng trục AG. Cho 2 đường tròn (C) : (x + 1)2 + (y – 1)2 = 9 và (C’) : x2 + y2 – 4x – 2y – 4 = 0. Vị tự tâm B(-1. R) thành (O’. 2) tỉ số k = 1 2 Bài 3 : Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng (C):x2 + y2 − 2x + 4y − 4 = 0 . 2) d. Đối xứng tâm A(-4. −2) b. Tìm ảnh (C’) của (C) qua phép : u r a. Quay tâm O 1 góc 900. Đối xứng tâm A(4. -900. Tìm tâm vị tự và tỉ số vị tự Vấn đề 2 : Bài toán vẽ hình . Oy c. Tìm phép đối xứng trục biến (C) thành (C’). Bài 5 : Dựng ảnh của Hình lục giác đều ABCDEF qua phép vị tự tâm I là trung điểm BC. e. Tìm các phép vị tự biến (O.dựng hình Bài 1 : Cho hình vuông ABCD tâm O . góc quay 900. R) qua phép vị tự tâm I. Cho 2 đường thẳng d : x + 3y – 4 = 0 và d’ : 2x – y + 3 = 0. tỉ số -2 cho trước. biết hình vuông ABCD tâm O có M là trung điểm AB. b. Tìm m để phép tịnh tiến Tv biến d thành chính nó. Cho đường thẳng d: x + 2y – 1 = 0 và vectơ v = (2.-3) tỉ số k = 3 Bài 4 : Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(2. b. Bài 5 : Một số bài toán ngược r r a. Bài 7 : Dựng ảnh của Cho 2 đường tròn (O.

Từ một điểm M bất kì trên d. Gọi H′ là giao điểm thứ hai của đường thẳng AH với (O). Phép tịnh tiến b. AD tại F. BC làm cạnh. Vẽ đường kính BB′ . u r r uu HD : Gọi H là trực tâm ∆ CEF. đường kính AB cố định và đường kính CD thay đổi. HD: Xét phép quay Q(A. Tìm tập hợp các điểm I khi M chạy như trên. c) HN có độ dài không đổi khi M chạy như trên. c. Dựng về phía ngoài tam giác đó các tam giác BAE và CAF vuông cân tại A. R). M. Bài 7 : Cho đường tròn (O. C là các giao điểm của A1A2 với các cạnh Ox.600). phép đối xứng tâm uu r u ur DH : a. ĐOy(A) = A2. Tập hợp các điểm H vàK ulà đường tròn (O′ ) ảnh của (O) qua phép tịnh tiến đó u u uu r u r (trừ hai điểm A và A' với AA' = BA ). dựng các tam giác đều ABE và BCF nằm cùng về một phía so với đường thẳng AB. B. Gọi I là trung điểm của BC. CF. Gọi I. B. Xét phép đối xứng trục BC. R) và đường thẳng d không có điểm chung với đường tròn. Bài 4 : Cho đường tròn (O. R). ĐJ(M) = N. Lấy các đoạn thẳng AB. a) Chứng minh A′ B′ cũng là đường kính của đường tròn (O. Xét phép tịnh tiến theo v = B 'C . ĐI(H′ ) = H ⇒ Quĩ tích điểm H là đường tròn (O′ ) ảnh của (O) qua phép ĐI. N lần lượt là các trung điểm của các đoạn thẳng AF. Bài 6 : Cho 3 điểm A. R) và một dây cố định AB = R 2 . Chứng minh ∆ BMN đều. Quĩ tích điểm H là đường tròn (O′ ) ảnh của (O) qua phép tịnh tiến đó. BM // AN c) HN = B′ A′ = 2R A · d) Gọi J là trung điểm AB. A′ B cắt AB′ tại N. CE. BC. kẻ các tiếp tuyến MP. Bài 2 : Cho đường tròn (O. b) Tứ giác AMBN là hình bình hành. Tìm quỷ tích trực tâm H bằng phép : a. AH và BH cắt (O) theo thứ tự tại A′ và B′ . Điểm M chạy trên cung lớn » AB thoả mãn ∆ MAB có các góc đều nhọn. Xét phép tịnh tiến theo vectơ v = BA . có H là trực tâm. Gọi M. Quĩ tích điểm H là đường tròn (O′ ) ảnh của (O) qua phép ĐBC.dựng hình Bài 1 : Cho hai điểm A.900). J theo thứ tự là trung điểm của EB. ĐJ(O) = O′ . Bài 3 : Cho góc nhọn xOy và một điểm A thuộc miền trong góc này. HD: Xét các phép đối xứng trục: ĐOx(A) = A1. C thẳng hàng theo thứ tự. a) Chứng minh PQ luôn đi qua một điểm cố định. Tìm tập hợp trực tâm các tam giác CEF và DEF. HD: Xét phép quay Q(B. B cố định trên đường tròn (O) và một điểm A thay đổi trên đường tròn đó. b. Oy. K là trực tâm ∆ DEF. Trang 39 . Phép đối xứng trục c. Chứng minh ∆ IMJ vuông cân. OIO ' = 1v ⇒ Tập hợp các điểm I là đường tròn đường kính OO′ . Bài 5 : Cho ∆ ABC. d) HN cắt A′ B′ tại I.Chuyên đề : Phép dời hình và phép đồng dạng Vấn đề 2 : Bài toán vẽ hình . C ∈ Oy sao cho chu vi ∆ ABC là bé nhất. Tiếp tuyến với đường tròn (O) tại B cắt AC tại E. Tìm điểm B ∈ Ox. MQ với đường tròn (O). HD: a) · ' BB ' = 1v b) AM //A′ N.

Dựng hình bình hành AMBN. Tập hợp các điểm O′ đường trung trực đoạn OI. Tìm (C′ ) = Tv (C) với v = (–2. Cho v = (–2. I thành E. b) 1 CM 2 + 1 CN 2 = 1 AB2 8. Cho M(3. HD: a) AM. ur u u u ur HD: a) Kẻ OI ⊥ d.ON = r 2 ⇒ N cố định. 10. đường kính AB. Đường thẳng qua C vuông góc với CM. Trang 40 r . 6. (C) qua phép đối xứng trục Ox. r r b) Tìm toạ độ vectơ u vuông góc với phương của d sao cho d1 = Tu (d). các đường thẳng d: 2x – 3y + 3 = 0. đường chéo AC = a không đổi. Cho đường tròn (C): x2 + y2 – 2x + 4y – 4 = 0. d. Trên tia BC lấy điểm E sao cho BE = AI. 5. BD cắt (O) tại E. 3. Chứng minh rằng: a) CM + CN = EF HD: Xét phép quay Q(C. ÔN TẬP CHƯƠNG I 1.Chuyên đề : Phép dời hình và phép đồng dạng b) Tìm tập hợp trung điểm K của PQ. Tập hợp các điểm G là đường tròn (K. Cho 2 điểm A. r r 9. Dựng về phía ngoài tam giác ABC hình vuông CBEF. R). Cho hình vuông ABCD và điểm M trên cạnh AB. 2 Cho đường tròn (O. b) Dựng ảnh của hình vuông ABCD qua phép dời hình ấy. Một đường thẳng d vuông góc với AB tại một điểm C ở ngoài đường tròn. b) Tập hợp các điểm K là đường tròn (O1) đường kính NO. Cho hình bình hành ABCD có CD cố định. 5). Kẻ GK // MO. OI . tâm O′ của đường tròn ngoại tiếp ∆ MPQ. AM cắt d tại D. Cho hai đường tròn (O. Một điểm C chạy trên nửa đường tròn đó. OI cắt PQ tại N. a) Tìm ảnh của M.AD = AB. Chứng minh điểm E chạy trên một nửa đường tròn cố định. 2. trực tâm H của ∆ MPQ. Chứng minh rằng tập hợp các điểm N là một đường tròn. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Chứng minh rằng khi A di động thì điểm B di động trên một đường tròn xác định. a) Xác định một phép dời hình biến A thành B.900). b) Tứ giác CDNE là hình gì? c) Tìm tập hợp trọng tâm G của ∆ MAC. r a) Viết phương trình đường thẳng d′ = Tv (d). Cho hình vuông ABCD có tâm I. –5). Một điểm M chạy trên đường tròn.2). ) . M là một điểm di động trên (C) nhưng không trùng với A và B. ảnh của đường tròn (O. a) Chứng minh AM. CM cắt (O) tại N. d1: 2x – 3y – 5 = 0. R) qua phép V 1 (I . đường thẳng d: 3x + 2y – 6 = 0 và đường tròn (C): x2 + y2 – 2x + 4y – 4 = 0. c) Gọi I là trung điểm AC. 3 R ) 3 7. B cố định thuộc đường tròn (C) cho trước. CM cắt AD tại N. 1). cắt AB và AD tại E và F. Tập hợp các điểm H là đường tròn (O2) = V(O. Xác định các tâm vị tự của hai đường tròn nếu R′ = 2R và OO′ = 3 R. R) và (O′ .AD không phụ thuộc vào vị trí của điểm M.AC (không đổi) b) NE // CD ⇒ CDNE là hình thang. R′ ). 4.

Viết phương trình của đường thẳng d′ là ảnh của đường thẳng d qua phép quay tâm O góc quay α .Chuyên đề : Phép dời hình và phép đồng dạng b) Tìm ảnh của d và (C) qua phép đối xứng tâm M. Viết phương trình đường tròn là ảnh của đường tròn tâm A(–2. 16. Xét phép biến hình F biến mỗi điểm M(x. B(1. 15. 2) 13. –1). 1) và đường thẳng d: y = 2x. 12. r 14. với: a) α = 900 b) α = 400. Trang 41 . 11. Cho đường thẳng d: x + y – 2 = 0. Tìm ảnh của d qua phép dời hình có được r bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O góc 900 và phép tịnh tiến theo vectơ v . Viết phương trình đường tròn (C′ ) là ảnh của (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = – 2 và phép đối xứng qua trục Oy. 2y – 1). Tìm điểm M trên đường thẳng d: x – y + 1 = 0 sao cho MA + MB là ngắn nhất với A(0. –2). Cho đường tròn (C): (x – 2)2 + (y – 1)2 = 4. Cho đường thẳng d: y = 2 2 . y) thành điểm M′ (–2x + 3. 3) bán kính 4 qua phép đối xứng tâm. Chứng minh F là một phép đồng dạng. biết: a) Tâm đối xứng là gốc toạ độ O b) Tâm đối xứng là điểm I(–4. Cho v = (3. Viết phương trình đường thẳng d′ là ảnh của d qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = 1 và 2 phép quay tâm O góc 450.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->