Sơ đồ lớp 12A1

Bảng

Bàn giáo viên
Lê Khắc Tùng Sơn Nghiêm Thanh Hoàng Trần Cẩm Vân Lê Thanh Hải Đào Xuân Quỳnh Đàm Thu Thủy Nguyễn Thị Thùy Bùi Hoàng Long Đinh Lê Thành Nguyễn Hồng Dương Bùi Thu Trang Lê Tử Thành Nguyễn Vũ Bảo Ngọc Đỗ Hoài Linh Nguyễn Diệu Linh Đoàn Quang Vũ Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Hoài Nam NguyễnDuy Nam

Nguyễn Thu Huyền

Đỗ Thùy Linh Nguyễn Ngọc Bảo Nguyễn thi Thùy Linh Vũ Anh Thư

Đỗ Thu Thủy Dương Bình Sơn Vũ Huyền Trang Nguyễn Thanh Mai

Chu Minh Vũ

Bùi Việt Phương Trần Thảo Ngọc Trần Quang Huy Nguyễn Thanh Tú

Vũ t. Phương Thanh Vũ Lan Hương Nguyễn Anh Tuấn Trần Mạnh Hà

Nguyễn Thu Giang Phạm Hiếu Tâm Trương Đình Khoa Lê Quang Nam

Nguyễn Xuân Anh Phạm Minh Hoàng

Nguyễn Thanh Trà Vương Triệu Phong Nguyễn Ngọc Anh

Nguyễn Tuấn Linh

Nguyễn Hoàng Việt

Mai Nam Thắng

Trần Quyết Thắng

Nguyễn Quang Minh

Ngô Quang Vinh

Hoàng Phương Liên

Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Hoàng Lâm

Trần Triều Dương

Đàm Đức Lân

Phạm Thái Sơn

Trần Phương Nam

Cao Thanh Tùng

Tô Việt Khánh

Nguyễn Vũ Hiệp