P. 1
Phuong Phap Giai Bai Tap Hoa Hoc

Phuong Phap Giai Bai Tap Hoa Hoc

|Views: 78|Likes:
Được xuất bản bởingokimyen

More info:

Published by: ngokimyen on Oct 21, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2011

pdf

text

original

Kinh nghiệm hướng dẫn HS giải nhanh Bài toán trắc nghiệm 1.

Phương pháp áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: a) Nội dung định luật bảo toàn khối lượng: ∑mcác chất tham gia phản ứng =∑mcác chất sau phản ứng .Chú ý ∑m(muối dung dich) = ∑mcation + ∑manion - mdung dịch sau phản ứng = ∑mcác chất ban đầu - ∑mchất kết tủa - ∑mchất bay hơi -Khối lượng của các nguyên tố trong 1 phản ứng được bảo toàn. b) Bài tập minh họa: 1/ Bài 1: Cho 24,4 gam hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl 2. Sau phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m gam muối clorua. m có giá trị là: A. 2,66 B. 22,6 C. 26,6 D. 6,26 *Hướng dẫn giải: nBaCl2 = nBaCO3 = 0,2 (m ) ol Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: m + m 2 = mkết tủa + m hh BaCl ⇒ m = 24,4 + 0,2 . 208 – 39,4 = 26,6 gam Đáp án C 2/ Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp Mg và Fe trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 2,24 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được gam muối khan. Khối lượng muối khan thu được là: A. 1,71 gam B. 17,1 gam C. 3,42 gam D. 34,2 gam *Hướng dẫn giải 2,24 = 0,2 (m ) ol Theo phương trình điện li nCl − = nH + = 2nH2 = 2. 22,4 ⇒ mmuối = mkim loại + m − = 10 + 0,2 . 35,5 = 17,1 (gam) Đáp án B Cl 3/ Bài 3: X là một α -aminoaxit, phân tử chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 0,89 gam X phản ứng vừa đủ với HCl thu được 1,255 gam muối. Công thức cấu tạo của X là: A. CH2=C(NH2)–COOH B. H2N–CH=CH–COOH C. CH3–CH(NH2)–COOH D. H2N–CH2–CH2–COOH *Hướng dẫn giải: HOOC–R–NH2 + HCl  HOOC–R–NH3Cl ⇒ mHCl = mmuối – maminoaxit = 0,365 gam ⇒ mHCl = 0,01 (mol) ⇒ Maminoaxit = 0.89 : 0,01 = 89. Mặt khác X là α -aminoaxit ⇒ Đáp án C 4/ Bài 4: Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là: A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. C3H5OH và C4H7OH. D. C3H7OH và C4H9OH. *Hướng dẫn giải:  2ROH + 2Na → 2RONa + H2 Theo đầu bài hỗn hợp ancol tác dụng hết với Na ⇒ Học sinh thường nhầm là Na vừa đủ, do đó thường sai theo hai tình huống sau:  ancol ancol = 0,4 Tình huống sai 1: Na = = 0,4 ⇒ n n ⇒ M = = 39 ⇒ Đáp án A ⇒ Sai Tình huống sai 2: Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng  ancol ancol = n = 0.405 ⇒M = = 38.52 ⇒ Đáp án A ⇒ Sai Áp dụng phương pháp bảo toàn khối lượng ta có: H ancol Na rắn m =m + m - m = 15,6 + 9,2 – 24,5 = 0,3 gam  ancol ancol H ⇒n = 2n = 0,3 (mol) ⇒ M = 15,6 : 0,3 = 52 ⇒ Đáp án B 2. Phương pháp tăng giảm khối lượng: a) Nội dung: - Dựa vào sự tăng giảm khối lượng khi chuyển từ chất này sang chất khác để xác định khối lượng hỗn hợp hay một chất. - Dựa vào phương trình hóa học tìm sự thay đổi về khối lượng của 1 mol chất trong phản ứng (A → B) hoặc x mol A → y mol B (với x, y tỉ lệ cân bằng phản ứng). - Tính số mol các chất tham gia phản ứng và ngược lại. Phương pháp này thường được áp dụng giải bài toán vô cơ và hữu cơ, tránh được việc lập nhiều phương trình, từ đó sẽ không phải giải những hệ phương trình phức tạp. b) Bài tập minh họa: 1/ Bài 1: Hòa tan 14 gam hỗn hợp 2 muối MCO3 và N2(CO3)3 bằng dung dịch HCl dư, thu được dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thì thu được m gam muối khan. m có giá trị là:
2 2

1

2 (mol) Vì các andehit là đơn chức (không có HCHO) ⇒ nAg = 2nx = 2× 0.0225 5/ Bài 5: Oxi hóa m gam X gồm CH3CHO.12 lít CO2 (đktc).12 = 0.33 = 14. Lọc bỏ kết tủa.khối lượng tăng lên 96 gam.4 (mol) ⇒ mAg = x = 0. Giá trị của x là: A. 5 gam. t 2RCHO + O2 →2RCOOH ⇒ khối lượng tăng 3.16g 1 .8 gam *Hướng dẫn giải: Áp dụng định luật tăng giảm khối lượng. Kim loại A và B là: 2 2 – = 67 ⇒ n = 2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng.21 gam D.5 gam. ZnO tan vừa đủ trong 300ml dung dịch H2SO4 0.5 2 .65 gam *Hướng dẫn giải: Ta có:Cứ 1 mol muối CO32. Fe C.1 = 0.42 – 1.A. Đốt cháy hoàn toàn 6.33 gam C. 91. Al *Hướng dẫn giải: Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng Cứ 1 mol kim loại tác dụng tạo thành muối SO42. M là Fe Đáp án B Vậy số mol kim loại M là 0.81 gam hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2O3.2 gam là khối lượng của oxi đã tham gia phản ứng O ⇒ nx = 2n = 2× = 0. M + n2 .5 gam.2 gam Đáp án D. *Hướng dẫn giải:   xt.53 = 5. 43. 4. Kim loại đó là: A.33 (g) Đáp án B 2/ Bài 2: Cho 2. Mg B.25.81 + 0.5 gam ⇒ Đáp án A.94 + 0.26 = 56.265 gam D. B.0225 mol. 4 gam.26 = 2.1M. 2/ Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 4. 3. 14. 4. 9. M2 n .7 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH. khối lượng hỗn hợp các muối sunfat khan tạo ra là: A.18 = 9. CH3COOCH3 và HCOOC2H5 thu được 2. 3. m có giá trị là: A. %V + n2 . *Hướng dẫn giải:  0 2 Gọi công thức chung của X là CnH2nO2 ⇒ MX = 14n + 32 = – – – – – Sơ đồ cháy : CnH2nO2 → nCO2 + nH2O H ⇒ n O = 2. C.4× 108 = 43. 5.26 gam một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 3.03 thì khối lượng muối tăng 11.81 gam C.Dùng khối lượng mol trung bình M là khối lượng của 1 mol hỗn hợp.12 gam D.7 gam X thu được khối lượng nước là: A.2) gam.→ 2 mol Cl. D. b) Bài tập minh họa: 1/ Bài 1: Đem hóa hơi 6.94 + 3.03( 96 .2 = 0.62) – 71 = 53 gam Số mol muối = ½ số mol AgCl = ½ 0.2 gam *Hướng dẫn giải: Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng Cứ 1 mol MCl2 → 1 mol M(NO3)2 và 2 mol AgCl thì m tăng (2. MgO. 63. Để làm kết tủa hết ion Cl .21 gam Đáp án C 3/ Bài 3: Hòa tan 5.5.6 gam C.36 gam B. C.03 = 0.8 gam.. Ca D.18 = 4.0. 3. Phương pháp sử dụng các giá trị trung bình a) Nội dung: . 10.06. 32. 21.25 mol ⇒ mH O = 0.0.16) = 2. 16. Cô cạn Y được m gam hỗn hợp muối khan. 4.81 gam B. B (đều có hóa trị II) vào nước được dung dịch X.33 gam B. CH3COOC2H5.12 (g) Đáp án C 4/ Bài 4: Cho 1. 9. Vậy M = 0.42 gam muối sunfat. D. B.94 gam hỗn hợp 2 muối clorua của 2 kim loại A. sản phảm thu được sau phản ứng gồm 3 axit có khối lượng (m+3.24 lít hơi (đktc).33 (g) Vậy mmuối clorua = 14 + 0.Số mol H2SO4 tác dụng: 0.03.2 gam.22 gam kết tủa. lượng muối tăng 71 – 60 = 11 gam Số mol CO2 thoát ra là 0.6 gam. Cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được x gam kết tủa.68 gam hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại A và B kế tiếp trong nhóm IIA vào dung dịch HCl thu được 1.06 mol mmuối nitrat = mmuối clorua + mtăng = 5. thu được dung dịch Y. 12.Giá trị trung bình dùng để biện luận tìm ra nguyên tử khối hoặc phân tử khối hay số nguyên tử trong phân tử hợp chất.4 gam. C2H5CHO bằng oxi có xúc tác. Theo đề khối lượng tăng 3. 6. %V 1 2 M = hh = 1 1 = 1 với M1 < M < M2 nhh n1 + n2 100 .80 =5. C2H3CHO.03 mol mmuối = moxit + 0. m n .có trong dung dịch X người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được 17.

V2 là thể tích dung dịch có nồng độ CM (2) CM là nồng độ mol dung dịch thu được sau khi trộn lẫn.3 − 23 = 50. Clo B. Sr và Ba *Hướng dẫn giải: Gọi M là nguyên tử khối trung bình của 2 kim loại A và B M CO3 + 2HCl → M Cl2 + CO2 ↑ + H2O 1 .06 (mol) ⇒ M = 0.3 Số mol AgNO3 = số mol X.3 ⇒ Hai halogen là Clo (35. Iot D.4 4. Với M1 < M < M2 b) Bài tập minh họa: 1/ Bài 1: Một dung dịch HCl nồng độ 45% và một dung dịch HCl khác có nồng độ 15%. Với CM (1) < CM < CM (2) + Các chất khí không tác dụng với nhau V1 …………… M1 M(2) – M V M −M ⇒ 1 = 2 M V M − M1 2 V2 …………… M(2) M . Be và Mg B. Phương pháp đường chéo: a) Nội dung: Được sử dụng trong các bài toán trộn lẫn dung dịch có cùng chất tan. Để có một dung dịch mới có nồng độ 20% thì cần phải pha chế về khối lượng giữa 2 dung dịch theo tỉ lệ là: A.68 M CO3 = = 93.A.4M.Y = 73. Với C1 < C < C2 + Các chất cùng nồng độ mol: V1 …………… CM (1) CM (2) – CM C − CM V ⇒ 1 = M (2) C V CM − CM (1) 2 V2 …………… CM (2) CM – CM (1) Trong đó: V1 là thể tích dung dịch có nồng độ CM (1) .M1 Trong đó: V1 là thể tích chất khí có phân tử khối M1 V2 là thể tích chất khí có phân tử khối M2 M là khối lượng mol trung bình thu được sau khi trộn lẫn. Mg và Ca C.05 (m ) ol 0.4 gam muối natri của chúng cần 150ml dung dịch AgNO3 0.5) và Brom (80) Đáp án B 4. X và Y là: A.4 . cùng loại nồng độ hoặc trộn lẫn các chất khí không tác dụng với nhau.trong dung dịch chứa 4.12 = 0.= 0. Y. ⇒ M = 93. Brom C. Clo.6.15 = 0.05 Vậy 2 kim loại là : Mg ( 24) và Ca (40) Đáp án B 3/ Bài 3: X và Y là hai nguyên tố halogen ở 2 chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn. 3 : 1 C.6 − 60 = 33.và Y. Brom. Để kết tủa hết ion X-.6 0. Flo. 1 : 5 D. Không xác định được *Hướng dẫn giải: 4.4 ≈ 73. + Các chất cùng nồng độ C% m1 …………… C1 C2 – C m C −C ⇒ 1 = 2 C m C − C1 2 m2 …………… C2 C – C1 Trong đó: m1 là khối lượng dung dịch có nồng độ C1 (%) m2 là khối lượng dung dịch có nồng độ C2 (%) C (%) là nồng độ dung dịch thu được sau khi trộn lẫn. 1 : 3 B.05 → 22. 0.06 M X. 5 : 1 *Hướng dẫn giải: Áp dụng qui tắc đường chéo ta có m1 …………… 45 20 – 15 3 . Ca và Sr D.

796 1 = 0. Thể tích NO và N2O (đktc) thu được là: A. B có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng nhau: . 2.1 mol Cl.và 0.56 = 3.17 .Phần 1 tan hết trong dung dịch HCl.448 lít *Hướng dẫn giải: Sử dụng phương pháp bảo toàn electron .5 10.2 gam D. dung dịch trung hòa điện. Khối lượng hỗn hợp 2 kim loại trong hỗn hợp đầu là: A..20 ⇒ m 5 1 1 = = m 25 5 2 m2 …………… 15 45 .016 (1) V 2O = 0. 250ml *Hướng dẫn giải: Phương trình ion rút gọn 2− M2+ + CO3 → MgCO3 ↓ 4 . 200ml D.016 lít và 0.1.4e → 2N+1 (N2O) 8y ←y Theo phương pháp đường chéo N+5 x …………… 30 33..51 ⇒ x = 0.nên 1.672 lít và 2..12 gam C.08 (m ) ol nO (trong oxit) = nCl (trong muối) = nH2 = 22. 0..59 gam Al bằng dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 16. . 2. 0. phân tử.12 gam Đáp án B 2/ Bài 2: Dung dịch A có chứa 5 ion: Mg2+.Phần 2 nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 2.56 gam Khối lượng trong hỗn hợp ban đầu m = 2.⇔ 2Cl.Trong phản ứng trao đổi ion của dung dịch chất điện li trên cơ sở của định luật bảo toàn điện tích ta thấy có bao nhiêu điện tích dương hoặc âm của các ion chuyển vào trong kết tủa hoặc khí tách ra khỏi dung dịch thì phải trả lại cho dung dịch bấy nhiêu điện tích dương hoặc âm.5 ⇒ x 10.03 N Đáp án B 5.75. Phương pháp áp dụng định luật bảo toàn điện tích a) Nội dung: . 2. 2. 1. V có giá trị là: A.5 3x + 8y = 0.84 gam chất rắn.59 = 0.Chất oxi hóa N+5 + 3e → N+2 (NO) 3x ←x + 2.09 ⇒ VNO = 2..Al là chất khử Al  3e → Al3+ 4.016 lít D. 1. b) Bài tập áp dụng: 1/ Bài 1: Chia hỗn hợp 2 kim loại A. tạo ra 1.672 lít C.2 mol NO3-.671 (1) x = 3y y = 0.08 .72 lít B..792 lít H2 (đktc) . do đó số mol điện tích âm trong hai phần là như nhau. 150ml B. Thêm dần V lít dung dịch K2CO3 1M vào A đến khi được lượng kết tủa lớn nhất.4 2 mkim loại = moxit – mo = 2. 16 = 1.24 lít và 6.8 gam *Hướng dẫn giải: Nhận xét: Số mol điện tích của hai kim loại A và B trong hai phần là không thay đổi. Ca2+. Vì O2..51 m ol 27 .84 – 0.4 gam B.972 lít và 0. 300ml C. Ba2+. 3.5 3 = = y 3.20 Đáp án C 2/ Bài 2: Hòa tan 4.5 1 y …………… 44 3.Định luật bảo toàn điện tích được áp dụng trong các trường hợp nguyên tử. 0.

32 8 N+5 + 3e → N+2 (NO) 0. 24 gam *Hướng dẫn giải: Với cách giải thông thường.Sử dụng cho các bài toán có phản ứng oxi hóa – khử. ta áp dụng phương pháp bảo toàn điện tích. Cho dung dịch D tác dụng với NaOH dư.8 nFe = .8 . .15 mol Fe2O3 . Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó bằng dung dịch HNO3 loãng thu được 2.4 (mol) 1 0.8 = + 0.2 m ol Theo định luật bảo toàn điện tích ta có nO2−(trong oxit) = nCl − = 2 2 m −m 20 − 0. NO3-) nhận: 3m 11 − m . Giá trị của m là: A.12 gam D..15 .3 m ol Số mol HCl hòa tan Fe là nHCl = 2nH2 = 2. 8 gam D. Fe. Để trung hòa điện tích thì: nK + = nCl − + nNO− = 0. Fe3O4. 9..Chất khử là Fe: Feo . 32 gam C.94 gam C. các kết tủa tách khỏi dung dịch. .3 = 0. 56 56 ..1 mol 56 32 . Fe2O3. 20.Trong một phản ứng hoặc một hệ phản ứng.Nếu có nhiều chất oxi hóa và nhiều chất khử cùng tham gia trong bài toán.4 = 0.Cần kết hợp với các phương pháp khác như bảo toàn khối lượng.3 m ol 56 56 0.1 Σ mol e Fe nhường = Σ ne chất oxi hóa (O2. nO2 phản ứng = . đặt ẩn số là số mol các chất rồi giải hệ phương trình rất phức tạp và dài. ∑ ne nhận = ∑ ne nhường ⇒ V 2CO3 = ddK + nK + = . số mol electron mà chất khử cho bằng số mol electron mà chất oxi hóa nhận .3 (m ) ol 3 0. 15. Phương pháp áp dụng định luật bảo toàn electron: a) Nội dung:Trong phản ứng oxi hóa – khử. Khối lượng Y là: A. ta cần tìm tổng số mol electron nhận và tổng số mol electron nhường rồi mới cân bằng. 16 oxi nFe (trong X) = oxit = = 0.2 .Chất oxi hóa gồm O2 và HNO3: 0 O2 + 4e → 2O−2 11 − m 11 − m .36 = 0.02 gam B.8 gam hỗn hợp các chất rắn FeO. Để giải nhanh bài toán này. ta phải viết 8 phương trình phản ứng . Fe3O4.3 = 0.15 (1) = 150m l Đáp án A [K ] 2 3/ Bài 3: Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Fe..3 mol Fe → 0.3e → Fe+3 m 3m . 5.7 – 0. cần quan tâm đến trạng thái oxi hóa ban đầu và cuối của một nguyên tố mà không cần quan tâm đến các quá trình biến đổi trung gian. m 2O3 = 0.Khi phản ứng kết thúc. nNO giải phóng = 0. Fe2O3 tan vừa hết trong 700ml dung dịch HCl 1M thu được 3.16 gam *Hướng dẫn giải: m 11 − m .. 160 = 24 gam Đáp án D Fe 6. . phần dung dịch chứa K+.. 3.3 ⇒ m = 9.8 . 22.. lọc kết tủa và nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. FeO.36 lít H2 (đktc) và dung dịch D.3 ←0. Cl. 16 gam B. b) Bài tập áp dụng: 1/ Bài 1: Để m gam bột sắt ngoài không khí một thời gian thu được 11.và NO3-. đặc biệt là các bài toán có nhiều chất oxi hóa.4 Số mol HCl hòa tan các oxit = 0. bảo toàn nguyên tố để giải bài toán. nhiều chất khử.94 g 56 8 Đáp án B 5 ..24 lít khí NO duy nhất (đktc)..

36 lít C. Nếu cho 34. nx 3 Trong đó a là số electron mà N+5 nhận để tạo thành X Như vậy: mmuối khan = mFe. 24 gam D.2 mol e. nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. khối lượng muối khan thu được là: A. 116. Mg. 3. Vậy 34.Cho hỗn hợp A gồm các chất rắn Fe.8 gam số mol e mà H+ nhận là 2.4 17. Ag trong dung dịch HNO3 thu được 0.3 . 2. 120.4 11 .15 + 8. Cu. tìm mối quan hệ giữa chất đầu và chất cuối: a) Nội dung: Đối với các bài toán hỗn hợp bao gồm nhiều quá trình phản ứng xảy ra. chất cuối cùng là Fe2O3. ta lập được sơ đồ hợp thức giữa chất đầu và cuối Fe → Fe2O3. 22. số mol electron này chính bằng số mol e Cu nhường khi tham gia phản ứng với HNO3.2 gam Fe và 2. 0. Fe.72 lít Đáp án D b.4 gam B. dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH dư. Cu.6 lít D.05 mol N2O và dung dịch D.trong bài toán trên ta có công thức: nNO− trong muối = a . Zn → ZnO. Ta thấy. 62 = 116. 18 gam B. 20 gam C. nH2 = nMg + nFe = 24 56 ⇒ VH2 = 0. nNO + 8 .4 ← 2. lọc kết tủa.6 1.4 = 6. Tính m. Lọc B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m (gam) chất rắn. Mg → MgO ta sẽ tính được khối lượng các oxit.4 mol.05 = 0.76 lÝ t Đáp án C NO 3/ Bài 3: Cho tan hoàn toàn 58 gam hỗn hợp A gồm Fe. lọc lấy toàn bộ chất rắn thu được sau phản ứng tác dụng với dung dịch HNO3 nóng dư thì thu được V lít khí NO2 (đktc).8 gam C. Dựa vào sự thay đổi chất đầu và cuối. Giá trị của m là: A.4 gam Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được dung dịch A và V lít khí H2 (ở đktc). 5. Mg → MgO 6 . Giá trị V là: A.72 lít b. 22. ta cũng chỉ lập được 2 phương trình 3 ẩn số và sẽ gặp khó khăn trong việc giải. b) Bài tập minh họa: 1/ Bài 1: Cho 11.2 lít B.9 gam Đáp án C 7. 89. 36 gam *Hướng dẫn giải: 2. Lập sơ đồ hợp thức của quá trình chuyển hóa. ta chỉ cần lập sơ đồ thức.4 lít C. Fe 3O4.44 = 0.44 lít khí. 2H+ + 2e → H2 13.82 lít *Hướng dẫn giải: Al. ta lập được sơ đồ hợp thức: 2Fe → Fe2O3 .4 gam hỗn hợp 3 kim loại Al. V có giá trị là A. 76. FeO. Ta thấy.2 + = 0.Cho hỗn hợp Fe. Ag + m NO n NO − = 3 . n N O = 3 .4 gam hỗn hợp H+ nhận 1. Mg trong dung dịch HCl thấy thoát ra 13. bỏ qua các phản ứng trung gian. 6. Để tính khối lượng muối NO3.2/ Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 17. 53. Mg tác dụng hết với dung dịch HCl. lọc kết tủa.2 ← 22. Kết quả khác *Hướng dẫn giải: Nhận xét: Nếu chỉ dùng phương pháp bảo toàn electron thông thường. Ví dụ: . nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Số mol electron mà H+ nhận cũng chính là số mol electron mà HNO3 nhận. Cô cạn dung dịch D. nếu biết được số mol các kim loại ban đầu. 22. .95 mol − 3 3 2 mmuối khan = 58 + 0. Zn. 11.95 .9 gam D.4. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. a.4 mol V 2 = 2. vậy nếu tính được tổng số mol Fe có trong A ta sẽ tính được số mol Fe2O3. 0.76 lít D.24 lít B.0. Fe2O3 tan hoàn toàn trong dung dịch HCl.4 = 53. cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch thu được đến kết tủa lớn nhất. N+5 + 1e → N+4 (NO2) 2.8 gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch CuSO4 dư. Fe nhường e. Tính m.3 m ol a. sau đó căn cứ vào chất đầu và chất cuối.15 mol NO.

95. Đây là phương án cho lời giải nhanh.1 mol Fe2O3 vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch A. *Hướng dẫn giải: Cu : x mol Qui đổi hỗn hợp X thành CuS : y mol 7 . (FeO và Fe2O3). Giá trị của m là: A. sấy khô và nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Thông thường ta hay gặp dạng bài sau: Ví dụ: Quá trình OXH hoàn toàn Fe thành Fe3+ +O Fe →Fe3+ 2 O2 (1) +HNO3 (2) FexOy Ở đây. • Qui đổi hỗn hợp nhiều chất về các nguyên tử tương ứng.16 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y.1 mol Fe2O3 0.1 mol Fe2O3 → 0.0. ta có thể qui đổi hai tác nhân OXH O2 và HNO3 thành một tác nhân duy nhất là O2. (Fe và Fe2O3). 81.2 . FeS2. (FeO và Fe3O4).1 mol Fe2O3 0. gọn và dễ hiểu. Thông thường ta gặp bài toán hỗn hợp nhiều chất nhưng về bản chất chỉ gồm 2 (hoặc 3) nguyên tố. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu được m gam kết tủa. 160 + 0. Cu2S và S bằng HNO3 dư.1 0. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa. ta có thể qui đổi vài trò oxi hóa của chất oxi hóa này cho chất oxi hóa kia để bài toán trở nên đơn giản hơn. rửa sạch. Feo. biểu thị đúng bản chất hóa học. (3) Trong quá trình làm bài ta thường kết hợp sử dụng các phương pháp bảo toàn khối lượng. thậm chí là 1 chất duy nhất. kết hợp với việc sơ đồ hóa bài toán để tránh viết phương trình phản ứng. hợp qui Ví dụ: (Fe. Fe. D. ta chuyển thành hỗn hợp với số chất ít hơn (cũng của các nguyên tố đó). 42 gam *Hướng dẫn giải: Áp dụng bảo toàn nFe 0. 40 = 20 (g) Đáp án B 2/ Bài 2: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0. Lọc lấy kết tủa. Do đó. c) Các dạng bài tập thường gặp. Khi thức hiện phép qui đổi phải đảm bảo: • Số electron nhường.20. Ví dụ. 115.85. • Qui đổi tác nhân oxi hóa trong phản ứng oxi hóa – khử. S) →(Cu. S). Fe3O4. thoát ra 20. (2) Do việc qui đổi nên trong một số trường hợp số mol một chất có thể có giá trị âm để tổng số mol mỗi nguyên tố là không đổi (bảo toàn). Với những bài toán trải qua nhiều giai đoạn oxi hóa khác nhau bởi những chất oxi hóa khác nhau.55. qua đó rút ngắn thời gian làm bài. trong đó có 3 hướng chính: • Qui đổi hỗn hợp nhiều chất về hỗn hợp hai hoặc chỉ một chất.2 mol Fe → 0. Cu2S. 23 gam B. • Bảo toàn số oxi hóa.1 0. có tính khái quát cao nhất là qui đổi thẳng về các nguyên tử tương ứng. Cu. (Fe và Fe3O4). thường là hỗn hợp 2 chất. bảo toàn nguyên tố và bảo toàn electron. 160 = 32 Đáp án B 8. 32 gam C. Fe2O3 ta có thể chuyển thành các tổ hợp sau: (Fe và FeO).2 mol Fe và 0. FeS. Trong trường hợp này thay vì giữ nguyên hỗn hợp các chất như ban đầu. Hòa tan hoàn toàn 30. 110. Khi áp dụng phượng pháp qui đổi phải tuẩn thủ 2 nguyên tắc sau: • Bảo toàn nguyên tố. nhận là không đổi (ĐLBT electron) • Do sự thay đổi tác nhân oxi hóa → có sự thay đổi sản phẩm cho phù hợp. B. qua đó làm cho các phép tính trở nên dễ dàng. (Fe3O4 và Fe2O3) hoặc FexOy. (4) Phương án qui đổi tốt nhất. vì trạng thái đầu (Fe) và trạng thái cuối (Fe3+) ở hai quá trình là như nhau. Bài 1.1 . CuS. CuS.1 . C.2 0. Phương pháp qui đổi a) Nguyên tắc chung Qui đổi là một phương pháp biến đổi toán học nhằm đưa bài toán ban đầu là một hỗn hợp phức tạp về dạng đơn giản hơn. với hỗn hợp các chất gồm Fe. có thể qui đổi thẳng hỗn hợp đầu về hỗnđổi chỉ gồm 2 (hoặc 3) chất là các nguyên tử tương ứng.4 gam rắn X gồm Cu. thuận tiện. b) Các hướng qui đổi và chú ý (1) Một bài toán có thể có nhiều hướng qui đổi khác nhau.1 ⇒ m = 0. 104. 24 gam D. m có giá trị là: A.

Hấp thụ hoàn toàn B vào 800 ml dung dịch NaOH 1M.24 (8) y = 0.35 CuS : 0.35 mol Cu(OH) = n Cu = 0.06. Cu +2 0 +5 3 + 2 2 +6 2 4 2 0 8 .6 gam. t CO2 Sơ đồ đốt cháy: → C3H4 H2O Tổng khối lượng CO2 và H2O thu được là: m = 44. Kim loại M đã cho ban đầu là: A.Theo bảo toàn khối lượng : 64x + 96y = 30. propen và propin.7 ← 0.2 gồm propan.2) = 18. thu được 48. 18. nhận electron: Cu0 → Cu+2 + 2e . Ca C.1 (7) x = 0.4 gam.04 C3H8 + O .05 Cu : − 0. tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là: A.(0.96 gam → Đáp án B.Mg D.3 mol Theo bảo toàn nguyên tố : BaSO n = nS = 0.06 ⇒ ⇒ 44x + 40y = 4.4 gam SO4 BaSO4 m gam Các quá trình nhường.04.96 gam.16 lít.03 + 18.4 + 0.95 → Đáp án C.35 mol ⇒ m = 98.9 Theo bảo toàn electron : 2x + 8y = 2. B. Bài 2 Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21. 20. Tương tự có thể qui đổi hỗn hợp X thành (C3H8 và C3H6) hoặc (C3H6 và C3H4) cũng thu được kết quả như trên. CuS → Cu+2 + S+6 + 8e .1 g chất rắn. Bài tập vận dụng kết hợp các phương pháp:Hòa tan hoàn toàn 22.7 (6) x=− 0.4 (5) Sơ đồ hóa bài toán: Khí NO Cu + HNO dư (20. đktc) X  Cu2+ + Ba(OH) dưCu(OH)2 0 CuS Dung dịch Y → 230. 18. Khi đốt cháy hoàn toàn 0.35 ⇒ m = 110.3 + 233. nóng dư thu được dung dịch A và một khí B có khả năng làm phai màu cánh hoa hồng. N+5 + 3e → N+2 x → 2x y → 8y 2. 19. *Hướng dẫn giải: C3H8 : x mol Qui đổi hỗn hợp X thành C3H4 : y mol x + y = 0.05 mol Từ (5) và (6) ⇒ ⇒ X gồm y = 0. D.4g một kim loại M chưa biết vào dung dịch H2SO4 đặc.32 gam. C.0. Fe B.0.1 mol X. chờ cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn dung dịch. Tương tự có thể qui đổi hỗn hợp X thành (Cu và Cu2S) hoặc (CuS và Cu2S) cũng thu được kết quả như trên.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->