Cac phim tat trong su dung may tinh

1. Các phím tắt dùng trong Excel Đôi lúc con chuột của máy tính hơi “dở chứng” và việc “quẳng” nó đi nhiều khi lại là biện pháp hay nhất. Nếu gặp trường hợp như thế thì danh sách phím tắt dưới đây thật sự cần thiết cho bạn và cho cả những ai còn con chuột nhưng muốn thao tác nhanh hơn: Phím tắt Ý nghĩa Enter Cài dữ liệu vào ô, di chuyển xuống dưới ESC Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi F4 hay Ctrl+Y Lặp lại thao tác vừa làm Alt+Enter Bắt đầu dòng mới trong ô Backspace Xóa ký tự bên trái hoặc vùng chọn Delete Xóa ký tự bên phải hoặc vùng chọn Ctrl+Delete Xoá tất cả chữ trong một dòng Phím mũi tên Di chuyển lên xuống hoặc qua lại một ký tự Home Chuyển về đầu dòng Ctrl+D Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới Ctrl+R Chép dữ liệu từ bên trái qua phải Shift+Enter Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua phải vùng chọn Shift+Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua trái vùng chọn Phím tắt Ý nghĩa = Bắt đầu một công thức F2 Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô Backspace Xoá ký tự bên trái trong ô đang hiệu chỉnh Ctrl+F3 Đặt tên cho vùng chọn F3 Dán một tên đã đặt trong công thức F9 Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở Shift+F9 Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành Alt+= Chèn công thức AutoSum Ctrl+; Cập nhật ngày tháng Ctrl+Shift+: Nhập thời gian Ctrl+K Chèn một Hyperlink Ctrl+Shift+” Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành Ctrl+’ Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành Ctrl+A Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức Ctrl+Shift+A Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức Định dạng dữ liệu Ctrl+1 Hiển thị lệnh Cell trong menu Format Ctrl+Shift+~ Định dạng số kiểu General Ctrl+Shift+$ Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân Ctrl+Shift+% Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân) Ctrl+Shift+^ Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân Ctrl+Shift+# Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm Ctrl+Shift+? Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân Ctrl+Shift+& Thêm đường viền ngoài Ctrl+Shift+ - Bỏ đường viền Ctrl+B Bật tắt chế độ đậm, không đậm

Ctrl+I Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng Ctrl+U Bật tắt chế độ gạch dưới Ctrl+5 Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa Ctrl+9 Ẩn dòng Ctrl+Shift+( Hiển thị dòng ẩn 2. Trong khi sử dụng Windows Các tổ hợp sử dụng phím tắt Windows rất tiện lợi, chúng được thiết kế để làm việc thật hoàn hảo với Windows . Phím Windows này nằm ở giữa phím Ctrl và Alt ở bên trái hoặc phải trên bàn phím, nếu không thấy có nghĩa là bàn phím của bạn không hỗ trợ phím này. • Windows + E : Sẽ mở cửa sổ Window Explorer. Đây có lẽ là tổ hợp phím hay được sử dụng nhất • Windows : mở Start Menu. • Windows + D: thu nhỏ các cửa sổ và chỉ hiển thị Desktop. • Windows + D một lần nữa :mở lại tất cả các cửa sổ lúc đầu • Windows + F : hiển thị khung hội thoại tìm kiếm (Find). • Windows + L : Khóa máy của bạn (Windows XP). • Windows + M : Thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở • Windows + Shift + M : Phục hồi lại các cửa sổ lúc trước khi bạn thu nhỏ chúng • Windows + R : Hiển thị khung hội thoại Run • Windows + F1: Hiển thị cửa sổ giúp đỡ (Help) của Windows • Windows + Pause/Break : Hiển thị khung hội thoại Systems Properties • Windows + Tab :Chuyển đổi qua lại giữa các chương trình trên thanh tác vụ (Task Bar) • Alt + Tab : chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng. • Alt +Ctrl +Del : Trong Windows 98, tổ hợp phím này sẽ khởi động lại máy. Trong Windows XP, tổ hợp này sẽ hiển thị Windows Task Manager cho phép tắt các chương trình bị "treo", khởi động lại máy, tắt máy, xem tài nguyên hệ thống... 3. Trong khi đang sử dụng Internet Explorer •Ctrl + E : xuất hiện khung tìm kiếm Search ở bên trái •Ctrl + F:Hiển thị khung hội thoại tìm kiếm (Find) cho phép bạn tìm kiếm nội dung trang bạn đang xem trong trình duyệt IE. Hãy sử dụng tính năng này nếu bạn muốn tìm một tham khảo nào đó từ các trang khác. •Ctrl + H : Hiển thị các trang mà bạn đã đã duyệt (History) ở bên trái Ctrl + I :Hiển thị các các trang ưa thích (Favorites) của bạn ở bên trái Ctrl + N : Mở một cửa sổ mới trong IE. •Ctrl + W : Đóng cửa sổ IE đang mở •Alt + <- (mũi tên trái) :dùng để quay lại trang vừa duyệt (Back) •Alt + -> (mũi tên phải) : dùng để tiến tới trang kế tiếp (Forward) •Alt + Home :mở trang mặc định (Default Home Page) trong IE •Ctrl + Refresh : Làm tươi (Refresh) lại trang Web bằng cách bỏ qua việc đọc từ bộ nhớ cache của trình duyệt •Esc : Dừng trang đang nạp, cũng dừng cả hoạt hình, nhạc nền, ... •Shift + Click : Khi bạn nhấn vào liên kết, thì trang liên kết sẽ xuất hiện trong cửa sổ IE mới. 4. Khi bạn đang lướt Web •Space Bar: cuộn trang xuống dưới

•Space Bar + Shift : cuộn trang lên •Bạn cũng có thể sử dụng "Page Down" hoặc "Page Up" để cuộn lên và cuộn xuống. •End : tới cuối trang •Home : tới đầu trang 5. Trong khi đang sử dụng Word hoặc các trình soạn thảo HTML •Ctrl + C : Sao chép các đoạn đã được đánh dấu vào trong clipboard •Ctrl + H : Đưa ra khung hội thoại Replace và Find and Replace. Đó là cách nhanh nhất để bạn thay thế một từ trong bất cứ trình soạn thảo văn bản nào từ Word, Excel,... cho đến FrontPage. •Ctrl + O : Mở khung hội thoại Open, chọn phép bạn chọn tập tin rất chóng. •Ctrl + V : Sau khi đó sao chép vào trong Clipboard, bạn chỉ cần đặt con trỏ vào vị trí cần dán và nhấn Ctrl +V thế là bạn đã có đoạn văn bản cần dán rồi. •Ctrl + W : Đóng các tài liệu đang mở •Ctrl + X : Tổ hợp này sẽ cắt nội dung đang được điểm sáng và được lưu lại trong clipboard •Ctrl + Y : Thu hồi lại (Redo) lệnh cuối cùng •Ctrl + Z : Phục hồi (Undo) lệnh cuối cùng •Shift + Enter : Xuống dòng mới (Line break).