CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÚP GIẢI NHANH

BÀI TOÁN HÓA HỌC
Biên Soạn: GV Đỗ Xuân Hưng
Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Các em thân mến !
Với hình thức thi trắc nghiệm như hiện nay,trong khoảng thời gian tương đối
ngắn( trung bình 1,5ph/câu ) các em phải giải quyết một số lượng câu hỏi và bài tập tương đối
lớn, trong đó bài tập toán hóa chiếm một tỉ lệ không nhỏ. Số liệu thống kê từ kỳ thi tuyển sinh
ĐH,CĐ vừa qua cho thấy bài tập toán hóa chiếm khoảng 50% tổng số câu trắc nghiệm của đề
thi. Do đó việc tìm ra các phương pháp giúp giải nhanh bài toán hóa học có một ý nghĩa hết
sức quan trọng. Trên cơ sở đó cuốn sách “ Các phương pháp giúp giải nhanh bài toán trắc
nghiệm hóa học’’ ra đời nhằm giúp các em có thể ôn tập và tập dợt trước khi bước vào kỳ thi
tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008. Trong mỗi bài toán thầy phân tích và giải theo hai phương
pháp: phương pháp thông thường và phương pháp giải nhanh để các em thấy được ưu điểm
của việc áp dụng các phương pháp giải nhanh để giải bài toán hóa.
Đồng thời thầy đã xây dựng 100 bài toán vô cơ và hữu cơ có thể giải nhanh làm câu
TNKQ nhiều lựa chọn để các em luyện tập thêm.
Cũng trong khuôn khổ cuốn sách này thầy cũng đề xuất một số nguyên tắc và vận dụng
tính qui luật trong quá trình áp dụng các phương pháp giải nhanh vào việc giải bài toán hóa
học.
Thầy xin chúc các em học thật tốt, đạt được những kết quả cao trong những kỳ thi sắp tới
để không phụ công mong đợi của gia đình và bạn bè các em.Sau cùng xin các em hãy nhớ
rằng: “Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng” và “nhân tài là
99% lao động mồ hôi và nước mắt, chỉ có 1% tư chất bẩm sinh”
Mọi thắc mắc của các em xin liên hệ thầy hoặc có thể gặp trực tiếp bằng cách gọi vào số
số máy :  064.962.988 -0982.70.40.54
Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
2.1. Một số phương pháp có thể giải nhanh bài toán hóa học
2.1.1. Dựa vào định luật bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng.
* Hệ quả 1: Trong các phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng
bằng tổng khối lượng các sản phẩm tạo thành.
PƯHH: A+ B → C + D
Thì m
A
+ m
B
= m
C
+ m
D
* Hệ quả 2: Gọi m
T
là tổng khối lượng các chất trước phản ứng
Gọi m
S
là tổng khối lượng các chất sau phản ứng thì dù cho phản ứng xảy
ra vừa đủ hay có chất dư ta vẫn m
S
= m
T
.
Hệ quả 3: Khi cation kim loại kết hợp với anion phi kim để tạo ra các hợp chất (như
oxit, hiđroxit, muối) thì ta luôn có:
Khối lượng hợp chất = khối lượng kim loại + khối lượng gốc phi kim .
Hệ quả 4: Khi cation kim loại thay đổi, anion để sinh ra hợp chất mới sự chênh lệch
khối lượng giữa hai hợp chất bằng sự chênh lệch về khối lượng giữa các cation.
Đối với các bài toán hữu cơ cũng sử dụng định luật BTKL trong quá trình giải một số
bài toán, ngoài ra còn sử dụng bảo toàn nguyên tố trong bài toán đốt cháy.
- Khi đốt cháy 1 hợp chất A thì:
2 2 2
0 0 O ( ) O H ( ) CO trong ( o
n n n · +
đốt cháy)
=>
2 2 2
0 0 0 O ( ) O H ( ) CO (
m m m · +
đốt cháy)
Giả sử khi đốt cháy hợp chất hữu cơ A (chứa C, H, O)
A + O
2
→ CO
2
+ H
2
O
m
A
+
O H CO O
2 2 2
m m m + ·
m
A
= m
C
+ m
H
+ m
O
Trên cơ sở nội dung và các hệ quả của các định luật trên, thầy tiến hành xây dựng một
số bài toán giải nhanh để làm câu TNKQ nhiều lựa chọn đồng thời phân tích, so sánh việc áp
dụng định luật vào giải các bài toán với cách giải thông thường( phương pháp đại số đặt ẩn).
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Ví dụ 1: Cho 24,4g hỗn hợp Na
2
CO
3
, K
2
CO
3
tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl
2
. Sau
phản ứng thu được 39,4g kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m(g) muối
clorua. Vậy m có giá trị là:
A - 2,66g B - 22,6g C - 26,6g D - 6,26g
* Cách giải thông thường: Các em tiến hành viết PTHH, đặt ẩn số tính khối lượng của
từng muối sau đó tính tổng khối lương.
PTPƯ: Na
2
CO
3
+ BaCl
2
→ 2NaCl + BaCO
3

K
2
CO
3
+ BaCl
2
→ 2KCl + BaCO
3

Đặt số mol Na
2
CO
3
là x
K
2
CO
3
là y
) mol ( ,
,
n
BaCO
2 0
197
4 39
3
· ·
Theo đầu bài ta có hệ phương trình:
¹
'
¹
·
·

¹
'
¹
· +
· +
1 0
1 0
2 0
4 24 138 106
, y
, x
, y x
, y x
mol , n n
CO Na NaCl
2 0 2
3 2
· ·
=> m
NaCl
= 0,2 x 58,5 = 11,7(g)
mol , n n
CO K KCl
2 0 2
3 2
· ·
=>
m
KCl
= 0,2 x 74,5 = 14,9 (g)
=> m = 11,7 + 14,9 = 26,6 (g)
* Cách giải nhanh:
)` mol ( , n n
BaCO BaCl
2 0
3 2
· ·
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:
2
BaCl hh
m m +
= m
kết tủa
+ m
=> m = 24,4 + 0,2 x 208 - 39,4 = 26,6 (g)
=> Đáp án (C) đúng.
Ví dụ 2: Hòa tan 9,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu
được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54g chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được
m(g) muối, m có giá trị là:
A - 31,45g B - 33,25(g) C - 3,99(g) D - 35,58(g)
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
* Cách giải thông thường.
PTPƯ:
Mg + 2HCl → MgCl
2
+ H
2

2Al + 6HCl → 2AlCl
3
+ 3H
2

Chất rắn B là Cu
Dung dịch C là MgCl
2
và AlCl
3
.
) mol ( ,
,
,
n
H
35 0
4 22
84 7
2
· ·
Đặt: n
Mg
= x
n
Al
= y
¹
'
¹
· +
· +

¹
¹
¹
'
¹
− · +
· +

6 6 27 24
7 0 3 2
54 2 14 9 27 24
35 0
2
3
, y x
, y x
, , y x
, y x
Giải hệ phương trình:
¹
'
¹
·
·
2 0
05 0
, y
, x
Theo phương trình:
) mol ( , n n
Mg MgCl
05 0
2
· ·
=>
) g ( , x , m
MgCl
75 4 95 05 0
2
· ·
) mol ( , n n
Al AlCl
2 0
3
· ·
=> m =
) g ( , , , m m
AlCl MgCl
45 31 7 26 75 4
3 2
· + · +
* Cách giải nhanh:
) g ( , , , , x , ) , , ( m m m
Cl
) Mg Al (
45 31 85 24 6 6 5 35 7 0 54 2 14 9 · + · + − · + ·

+
Vậy đáp án (A) là đúng
Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp 2 kim loại trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra
2,24l khí H
2
(đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được gam muối khan. Khối lượng
muối khan thu được là:
A - 1,71g B - 17,1g C - 3,42g D - 34,2g
*Cách giải thông thường:
Ký hiệu 2 khối lượng A, B hóa trị n,m. Khối lượng nguyên tử là A,B là M
1
. M
2
, số mol
là x, y.
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Phương trình phản ứng: 2A + 2nHCl → 2ACl
n
+ nH
2
2B + 2mHCl → 2BCl
m
+ mH
2
Theo đầu bài ta có hệ phương trình:
M
1
x + M
2
y = 10
=
1 0
4 22
24 2
,
,
,
·
=> nx + my = 0,2
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
2
H HCl B A BCl ACl
m m m m m m
m n
− + · + ·
+
Thay số vào ta có:
m = 10 + (nx + my) 36,5 - 0,1 x 2
= 10 x 0,2 x 36,5 - 0,2 = 17,1 (g)
* Cách giải nhanh:
Theo phương trình điện li
2 0
4 22
24 2
2 ,
,
,
x n n
H Cl
· · ·
+ −
=> m
muối
= m
hKl
+

Cl
m
= 10 + 0,2 + 35,5 = 17,1 (g)
=> Đáp án (B) đúng
Ví dụ 4: Trộn 5,4g Al với 4,8g Fe
2
O
3
rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm.
Sau phản ứng ta thu được m(g) hỗn hợp chất rắn. Giá trị của m là (g).
A - 2,24(g) B- 4,08(g) C - 10,2(g)
D - 0,224(g) E - Kết quả khác.
*Cách giải thông thường
2Al + Fe
2
O
3
→ Al
2
O
3
+ 2Fe
Số mol: 0,2 0,03
Phản ứng: 0,06 0,03 0,03 0,06
Sau phản ứng: 0 0,03 0,06
m
hh
sau phản ứng = 0,14 x 27 + 0,03 . 102 + 0,06 x 56 = 10,2 (g)
* Cách giải nhanh: Theo định luật bảo toàn khối lượng: Tổng khối lượng các chất tham
gia phản ứng bằng tổng khối lượng sản phẩm:
m
hh sau
= m
hh trước
= 5,4 + 4,8 = 10,2(g)
Vậy đáp án (C) đúng
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Ví dụ 5: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm CH
4
, C
3
H
6
và C
4
H
10
thu được 4,4g
CO
2
và 2,52g H
2
O.
m có giá trị là:
A - 1,48g B - 2,48 g C-14,8g
D - 24,7 E-Không xác định được
*Cách giải thông thường:
CH
4
+ 2O
2
→ CO
2
+ 2H
2
O
C
3
H
6
+ 4,5O
2
→ 3CO
2
+ 3H
2
O
C
4
H
10
+ 6,5O
2
→ 4CO
2
+ 5H
2
O
Đặt
4 3 6 4 10
CH C H C H
n x;n y;n z · · ·
Ta có hệ phương trình
x + 3y + 47 = 0,1 (1)
2x + 3y + 5z = 0,14 (2)
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
16x + 42y + 58z = 4,4 + 2,52 - (2x + 4,5y + 6,5z) x 32
=> 80x + 186y + 266z = 6,92 (3)
Giải hệ phương trình ta được nghiệm là
x 0,03
y 0,01
z 0,01
· ¹
¹
·
'
¹
·
¹
=>
4
3 6
4 10
CH
C H
C H
m 0,03x16 0,48(g)
m 0,01x42 0,42(g)
m 0,01x58 0,58(g)
m 0,48 0,42 0,58 1,48g
· ·
· ·
· ·
·> · + + ·
*Cách giải nhanh:
X C H
4,4 2,52
m m m x12 x2 1,2 0,28 1,48(g)
44 18
· + · + · + ·
Vậy đáp án (A) đúng
Ví dụ 6: Cho 1,24g hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 336
ml H
2
(đktc) và m(g) muối natri.
Khối lượng muối Natri thu được là:
A - 1,93 g B - 2,93 g C - 1,9g D - 1,47g
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*Cách giải thông thường
Đặt công thức của 2 rượu là R - OH (x mol)
R
1
- OH (y mol)
PTPƯ: R - OH + Na → R - ONa + H
2
x x 0,5x
R
1
- OH + Na → R
1
- ONa + H
2
y y 0,5y
Theo đầu bài ta có hệ phương trình:
(R + 17) x + (R
1
+ 17)y = 1,24 (1)
0,5x + 0,5y = 0,015
<=> x + y = 0,03 (2)
=> Rx + R
1
y = 1,24 - 17 x 0,03 = 0,73
Khối lượng muối natri:
m = (R + 39)x + (R
1
+ 39)y
= Rx + R
1
y + 39(x+y) = 0,73 + 39 x 0,03 = 1,9 (g)
*Cách giải nhanh:

· ⇒ ·
− + ⇒ − +
2
H H
2
n 0,015mol n 0,03(mol)
1
R OH Na R ONa H
2
Theo định luật bảo toàn khối lượng:
m = 1,24 + 0,03. (23 - 1) = 1,9 (g)
Vậy đáp án (C) đúng
Ví dụ 7: Cho 3,38g hỗn hợp Y gồm CH
3
OH, CH
3
COOH, C
6
H
5
OH tác dụng vừa đủ với
Na thấy thoát ra 672 ml khí( ở đktc) và dung dịch. Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp rắn
Y
1
. Khối lượng Y
1
là:
A - 3,61g B - 4,7g C - 4,76g
D - 4,04g E- Không xác định được vì thiếu dữ kiện
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
* Cách giải thông thường:
CH
3
OH + Na → CH
3
ONa + H
2
CH
3
COOH + Na → CH
3
COONa + H
2
C
6
H
5
OH + Na → C
6
H
5
ONa + H
2
Ta có
2
H
0,672
n 0,03(mol)
22,4
· ·
2
Na H Na
n 2n 0,06(mol) m 0,06x23 1,38g · · ⇒ · ·
1
Y
m 3,38 1,38 0,03x2 4,7g · + − ·
* Cách giải nhanh hơn:

2
H H
n 2n 0,03(mol) · ·
. Vì 3 chất trong hỗn hợp Y đều có một nguyên tử H linh động

2
2 0, 06( )
Na
mol
H
n n
· ·
Theo phương trình, áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:
1
Y
m 3,38 (23 1)x0,06 4,7(g) · + − ·
Vậy đáp án( B) đúng
Ví dụ 8: Chia hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức thành 2 phần bằng nhau:
- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 0,54g H
2
O
- Phần 2 cộng H
2
(Ni, t
0
) thu được hỗn hợp A.
Nếu đốt cháy hoàn toàn A thì thể tích khí CO
2
thu được(ở đktc) là:
A - 0,112 lít B - 0,672 lít
C - 1,68 lít D - 2,24 lít
* Cách giải thông thường:
Đặt công thức tổng quát của 2 anđêhit là C
n
H
2n
O (x mol)
C
m
H
m
O (y mol)
PTPƯ:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
P1: C
n
H
2n
O + O
2
→ nCO
2
+ nH
2
O
x nx nx ⇒ nx + my = 0,03
C
m
H
2m
O + O
2
→ mCO
2
+ mH
2
O
y my my
P2: C
n
H
2n
O + H
2
0
Ni
t
÷÷→
C
n
H
2n+2
O
x x
C
m
H
2m
O + H
2
0
Ni
t
÷÷→
C
m
H
2m+2
O
y y
C
n
H
2n+2
O + O
2
→ nCO
2
+ (n+1) H
2
O
x 2 nx
C
m
H
2m+2
O + O
2
→ mCO
2
+ (m+1) H
2
O
y my
=>
2
CO
n nx my 0,3 · + ·

2
CO
V 0,3x22,4 0,672 ⇒ · ·
lít (ở đktc)
*Cách giải nhanh:
P1: hỗn hợp là anđehit no đơn chức
· ·
2 2
CO H O
n n 0,03(mol)
Theo định luật bảo toàn nguyên tử và bảo toàn khối lượng
1
C(P ) C(A)
n n 0,03(mol) · ·
=>
· ·
2 2
CO (P ) C(A)
n n 0,03(mol)
⇒ ·
2
CO
V 0,672lÝt(ëdktc)
Đáp án (B )đúng
Ví dụ 9: Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm 2 rượu A và B ta được hỗn hợp Y
gồm các olefin. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 1,76g CO
2
. Vậy khi đốt cháy hoàn
toàn Y thì tổng khối lượng nước và CO
2
tạo ra là:
A - 2,94g B - 2,48g C - 1,76g D - 2,76g
* Cách giải thông thường
Khi tách nước từ rượu → olefin. Vậy 2 rượu A, B phải là rượu no đơn chức.
Đặt công thức tổng quát 2 rượu là C
n
H
2n+1
OH (x mol)
C
m
H
2m+1
OH (y mol)
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
PTPƯ: C
n
H
2n+1
OH
2 4
0
H SO ®
n 2n 2
170 C
C H H O ÷÷÷→ +
(1)
x x
C
m
H
2m+1
OH
2 4®
0
H SO
170 C
÷÷÷→
C
m
H
2m
+ H
2
O (2
y y
C
n
H
2n+1
OH + O
2
→ nCO
2
+ (n+1) H
2
O (4)
y my
Y: C
n
H
2n
và C
m
H
2m
Y + O
2

C
n
H
2n
+ O
2
→ nCO
2
+ nH
2
O (5)
x nx
C
m
H
2m
+ O
2
→ mCO
2
+ mH
2
O (6)
y my
Theo phương trình (3), (4) ta có:
nx + my =
1,76
0,04mol
44
·
Theo phương trình (5), (6). Số mol CO
2
= nx + my = 0,04
=>
2
CO
m 0,04x44 1,76 · ·
(g)
Số mol H
2
O = nx + my = 0,04 =>
2
H O
m 0,04x18 0,72 · ·
(g)
Σ m = 2,48(g)
Đáp án( B) đúng
* Cách giải nhanh:
2
H O
X Y

÷÷÷→
2 2
C(X) C(Y ) CO (doX) CO (doY )
n n n n 0,04 · ⇒ · ·
(mol)
Mà khi
2
O
Y
+
÷÷÷→ số mol CO
2
=
2
H O
n
= 0,04 mol
+
⇒ · + ·

2 2
CO H O
m 1,76 (0,04x18) 2,47(g)
Vậy đáp án( B )đúng
Ví dụ 10: Hỗn hợp X gồm rượu no đơn chức A và 1 axit no đơn chức B. Chia thành 2
phần bằng nhau.
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
- Phần 1: Bị đốt cháy hoàn toàn thấy tạo ra 2,24 lít CO
2
(đktc)
- Phần 2: Được este hóa hoàn toàn và vừa đủ thu được 1 este.
Khi đốt cháy este này thì lượng nước sinh ra là:
A - 1,8g B - 3,6g C - 19,8g D - 2,2g
* Cách giải thông thường:
Đặt CTTQ A: C
n
H
2n+1
OH (x mol) => C
n
H
2n+2
O R-OH
B: ' '
m 2m 2
n 2n 1
C H COOH (ymol) C H O
+

R
'
- COOH
m = n
'
+ 1
P
1
: C
n
H
2n+2
O + O
2
→ nCO
2
+ (n+1)H
2
O ( 1)
x nx
C
m
H
2m
O
2
+ O
2
→ mCO
2
+ mH
2
O (2)
y my
P2: R - OH + R
'
- COOH
2 4®
H SO
÷÷÷→ R
'
- COOR + H
2
O (3)
' '
n 2n 1
n 2n 1
C H COOC H
+
+

x y x
( ) ( )
+
+
+ → + + + + +
' '
' ,
n 2n 1 2 2 2
n 2n 1
C H COOC H O n n 1 CO n n 1 H O
(4)
x (n

+ n + 1)x
Theo phương trình (1), (2) ta có : Số mol CO
2
= nx + my = 2,24/22,4 = 0,1 mol
Theo phương trình (3), (4) ta có : Số mol H
2
O = (n

+ n + 1)x = (m+n)x = mx + nx
= nx +my = 0,1 mol
⇒ · ·
2
H O
m 0,1x18 1,8(g)
Vậy đáp án( A )đúng
*Cách giải nhanh:
P1:
·
2
CO
n 0,1(mol)
Theo định luật bảo toàn nguyên tử và bảo toàn khối lượng
· · ·
2 1
C(este) C(P ) C(P )
n n n 0,1(mol)
Este no, đơn chức
+
÷÷÷→ · · ·
2
2 2
O
H O CO C(este)
n n n 0,1mol
⇒ · ·
2
H O
m 0,1x18 1,8(g)
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Đáp án (A )đúng
Nhận xét: Định luật bảo toàn khối lượng, định luật bảo toàn nguyên tố đóng một vai trò
quan trọng trong hóa học. Việc áp dụng các định luật này vào quá trình giải bài toán
hóa học không những giúp các em nắm được bản chất của các phản ứng hóa học mà
còn giải nhanh các bài toán đó. Nếu các em không chú ý tới điểm này sẽ đi vào giải
toán bằng cách đặt ẩn, lập hệ phương trình. Với những bài toán nhiều ẩn số mà thiếu dữ
liệu nếu các em không có kĩ năng giải toán tốt, dùng một số thuật toán: ghép ẩn số, loại
trừ thì sẽ không giải được các bài toán này. Nếu các em áp dụng tốt các nội dung hệ quả
của định luật bảo toàn khối lượng, các em sẽ suy luận ngay yêu cầu của bài trên cơ sở
PTHH và dữ kiện đầu bài cho, thời gian giải bài toán chỉ bằng 1/4 thời gian giải theo
phương pháp đại số, quá trình tính toán ngắn gọn, dễ tính.
2.1.2. Dựa vào phương pháp tăng giảm khối lượng
Nguyên tắc: Dựa vào sự tăng giảm khối lượng khi chuyển từ chất này sang chất khác để
xác định khối lượng một hỗn hợp hay một chất.
Cụ thể: Dựa vào PTHH tìm sự thay đổi về khối lượng của 1 mol (A→ B) hoặc x mol A
→ x mol B. ( Với x, y tỉ lệ cân bằng phản ứng). Tìm sự thay đổi khối lượng (A→B) theo bài ở
z mol các chất tham gia phản ứng chuyển thành các sản phẩm. Từ đó tính được số mol các
chất tham gia phản ứng và ngược lại. Phương pháp này thường được áp dụng giải bài toán vô
cơ và hữu cơ, tránh được việc lập nhiều phương trình trong hệ phương trình từ đó sẽ không
phải giải những hệ phương trình phức tạp.
Để giải bài toán một cách nhanh chóng đối với bài toán về rượu, axit, este, axit amin ta
cũng có thể vận dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải. Cụ thể là:
* Đối với rượu: Xét phản ứng của rượu với Na
R(OH)
x
+ Na → R(ONa)
x
+ H
2
hoặc ROH + Na → RONa + H
2
Theo phương trình ta thấy: cứ 1mol rượu tác dụng với Na → 1mol muối ancolat thì khối
lượng tăng 23-1 = 22g.
Vậy nếu đầu bài cho khối lượng của rượu và khối lượng của muối alcolat ta có thể vận
dụng để tính số mol của rượu, H
2
và xác định công thứ phân tử của rượu.
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
* Đối với axit: Xét phản ứng axit với kiềm
R(COOH)
x
+ xNaOH → R(COONa)
x
+ H
2
O
hoặc RCOOH + NaOH → RCOONa + H
2
O
1mol 1mol → m↑22g
* Đối với este: Xét phản ứng xà phòng hóa
R-COOR' + NaOH → RCOONa + R'OH
1mol 1mol → khối lượng muối ↑là 23-R'
Ví dụ 11: Hòa tan 10g hỗn hợp 2 muối XCO
3
và Y
2
(CO
3
)
3
bằng dung dịch HCl ta thu
được dung dịch N và 0,672 lít khí bay ra ở đktc. Cô cạn dung dịch N thì thu được m(g) muối
khan. m có giá trị là:
A. 1,033g B. 10,33g
C. 9,265g D. 92,65g
* Cách giải thông thường
PTPƯ:
XCO
3
+ 2HCl →XCl
2
+ H
2
O + CO
2
(1)
a a
Y
2
(CO
3
)
3
+ 6HCl → 2HCl
3
+ 3H
2
O + 3CO
2
(2)
2
CO
0,672
n 0,03(mol)
22,4
· ·
Đặt
( ) 3 2 3
3
XCO Y CO
n a ; n b · ·
Theo đầu bài ta có hệ phương trình:
( ) ( )
X 60 a 2Y 180 b 10
a 3b 0,03
¹ + + + ·
¹
'
+ · ¹
¹
aX + 2bY + 60(a+3b) = 10
aX + 2bY = 10 - 1,8 = 8,2
Mà khối lượng muối (m) =
2 3
XCl YCl
m m +
m = a(X + 71,5) + 2b(Y + 106,5) ⇔ m = a(X + 71) + 2b(Y + 106,5)
= aX + 2bY + 35,5(2a + 3b) ⇔ m = (aX + 2bY) + (71a + 213b)
=> m = 8,2 + 71(a + 3b) = 8,2 + 2,13 = 10,33 (g)
* Cách giải nhanh: Vận dụng phương pháp tăng giảm khối lượng.
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Theo phương trình ta có: 1mol muối
− 2
3
CO -> muối Cl
-
thì có 1mol CO
2
bay ra lượng
muối ↑là 71- 60 =11g
Vậy theo đề bài m muối tăng: 11 x 0,03 = 0,33 (g)
⇒Σ m
muối clorua
= 10 + 0,33 = 10,33 (g)
Ví dụ 12: Nhúng 1 thanh nhôm nặng 50g vào 400ml dung dịch CuSO
4
0,5M. Sau một
thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng 51,38g.
1. Khối lượng Cu thoát ra là:
A - 0,64g B - 1,28g C – 1,92g
D - 2,56 E - kết quả khác.
* Cách giải thông thường:
2Al + 3CuSO
4
→ Al
2
(SO
4
)
3
+ 3Cu
x 1,5x
Đặt số mol Al phản ứng là x
Khối lượng vật sau phản ứng = m
Cu gp
+ m
Al còn dư
= 1,5x x 64 + (50 - 27x) = 51,38
⇒x = 0,02 (mol)
=> khối lượng Cu thoát ra: 0,02 x 1,5 x 64 = 1,92g
* Cách giải nhanh:
Theo phương trình cứ 2mol Al → 3mol Cu khối lượng tăng là: 3 x (64 – 54) = 138g
Vậy khối lượng tăng: 51,38 - 50 = 1,38g ⇒0,03mol Cu
⇒m
Cu
= 0,03 x 64 = 1,92 (g)
Vậy đáp án ( C) đúng.
Ví dụ 13: Hòa tan 5,94g hỗn hợp 2 muối clorua của 2 kim loại A, B, (A và B là 2 khối
lượng thuộc phân nhóm chính II) vào nước đựng 100ml dung dịch X. Để làm kết tủa hết ion
Cl
-
có trong dung dịch X người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO
3
thu được
17,22g kết tủa.
Lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y được m(g) hỗn hợp muối khan. m có
giá trị là:
A - 6,36g B - 63,6g C – 9,12g
D - 91,2g E - Kết quả khác
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*Cách giải thông thường:
ACl
2
+ 2AgNO
3
→ 2AgCl↓+ A(NO
3
)
2
BCl
2
+ 2AgNO
3
→ 2AgCl ↓+ BC(NO
3
)
2
Đặt
2 2
ACl BCl
n x ; n y · ·
Theo đầu bài ta có:
(A + 71) x + (B + 71)y = 5,94
2x + 2y = 0,12 => x + y = 0,06
Khối lượng muối khan gồm A(NO
3
)
2
và B(NO
3
)
2
m = (A + 124)x + (B + 124) y
= Ax + By + 124(x+y) = 1,68 + 124 x 0,06 = 9,12 (g)
*Cách giải nhanh: Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng
Cứ 1mol MCl
2
tạo ra 2mol AgCl thì m↑53g
Vậy n
AgCl
= 0,12 mol
m
muối nitrat
= m
KL
+ m↑= 5,94 + 3,18 = 9,12 (g)
Đáp án (C) đúng
Ví dụ 14: Cho 2,84g hỗn hợp 2 rượu đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với
Na kim loại tạo ra 4,6g chất rắn và V lít khí H
2
(đktc)
1. V có giá trị là:
A - 2,24 lít B - 1,12 lít C - 1,792 lít
D - 0,896 lít E- Kết quả khác
2. Công thức cấu tạo của 2 rượu là:
A - CH
3
OH , C
2
H
5
OH B - C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH
C - C
3
H
7
OH , C
4
H
9
OH D - C
2
H
3
OH, C
3
H
5
OH
* Cách giải thông thường
Đặt CTTQ chung của 2 rượu là:
n 2n 1
C H OH
+
PTPƯ:
2
n 2n 1 n 2n 1
1
C H OH Na C H ONa H
2
+ +
+ → +
Theo phương trình ta có:
2,84 4,6
14n 18 14n 40
·
+ +
=> 2,84 (14
n
+40) = 4,6 (14
n
+ 18)
⇔39,76
n
+ 113,6 = 64,4
n
+ 82,8
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
24,64
n
= 30,8
1
2
n 1
n 1,25
n 2
· ¹
· ⇒
'
·
¹
là CH
3
OH và C
2
H
5
OH
(x mol) (y mol)
Theo phương trình ta có:
Hệ Phương trình
32x 46y 2,84 x 0,06
54x 68y 4,6 y 0,02
+ · · ¹ ¹

' '
+ · ·
¹ ¹
( )
2
H
1 1
n 0,5x 0,5y 0,06 0,02 0,04 mol
2 2
⇒ · + · + ·
( )
2
H
V 0,04x22,4 0,896 lit ⇒ · ·
Vậy 1. Đáp án (D) đúng
2. Đáp án (A) đúng
Ví dụ 15: Thủy phân 0,01mol este của 1 rượu đa chức với 1 axit đơn chức tiêu tốn hết
1,2g NaOH. Mặt khác khi thủy phân 6,35g este đó thì tiêu tốn hết 3g NaOH và thu được 7,05g
muối. CTPT và CTCT của este là:
A - (CH
3
COO)
3
C
3
H
5
B- (C
2
H
3
COO)
3
C
3
H
5

C - C
3
H
5
(COOCH
3
)
3
D - C
3
H
5
(COOC
2
H
3
)
3
* Cách giải thông thường
Vì để phân hủy 0,01 mol este cần 1,2g NaOH
Nên để thủy phân 1 mol este cần 120g NaOH hay ·
120
3(mol)
40
)
⇒Este được tạo bởi rượu 3 lần rượu
Đặt CTTQ của este là (RCOO)
3
R'
PTPƯ (RCOO)
3
R' +3NaOH → 3RCOONa + R' (OH)
3
120g 3 (R +67) g 7
3g 7,05g
⇔ 120 x 7,05 = 9 (R +67) ⇒R = 27
Đặt R là C
x
H
y
x,y nguyên dương
y ≤ 2x +1
⇒12x + y = 27
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
x 1 2
y 15 loại 3 thỏa mãn
Vậy R là C
2
H
3
hay CH
2
= CH
* Tìm R'
Cứ (71,3 +R') g este cần 120g NaOH
6,35g 3g
⇒R' = 41
R' là gốc HC no hóa trị 3 nên C
n
H
2n - 1
= 12n +2 -1 = 41
⇒n = 3 ⇒CT R' C
3
H
5
Vậy CT của este là CH
2
= CH - COO - CH
2
|
CH
2
= CH - COO - CH ⇒ (C
2
H
3
COO)
3
C
2
H
5
|
CH
2
= CH - COO - CH
2
* Cách giải nhanh:
Vì n
NaOH
= 3n
este
⇒este 3 chức (Rượu 3 chức + axit đơn chức)
Đặt công thứ este (RCOO)
3
R'
(RCOO)
3
R' + 3NaOH → (RCOONa)
3
+ R'(OH)
3
Theo PT: cứ 1mol 3mol → 1mol thì khối lượng tăng
23 x 3 - R' = 69 - R'
Vậy 0,025mol 0,075mol 0,025, thì khối lượng tăng:
7,05 - 6,35 = 0,7g
⇒0,7 = 0,025 (69-R') ⇒R’ = 41 ⇒R': C
3
H
5
M
este
=
6,35
254
0,025
·
⇒m
R
= = 27 ⇒R: C
2
H
3
-
Vậy công thức của este là (CH
2
= CHCOO)
3
C
3
H
5
Đáp án (B )đúng
2.1.3. Dựa vào phương pháp khối lượng phân tử trung bình , số nguyên tử cacbon trung
bình để xác định CTPT của hợp chất vô cơ và hữu cơ.
Nguyên tắc: Dùng khối lượng mol trung bình
M
để xác định khối lượng mol các chất
trong hỗn hợp đầu.
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
M
1
<
M
< M
2
( trong đó M
1
< M
2
)
Đối với bài toán vô cơ việc dùng M thường dùng trong các bài toán xác định kim loại,
muối hiđrôxit, oxit của hai kim loại trong cùng một chu kì hoặc trong một phân nhóm chính.
Dựa vào khối lượng mol nguyên tử của kim loại trong HTTH từ đó xác định tên kim loại.
Hoặc trong bài toán giải phóng hỗn hợp khí ( thường của nitơ) dùng M trung bình cũng có thể
suy ra CTPT của hợp chất khí.
Đối với bài toán hữu cơ thì chủ yếu dùng phương pháp này. Một khối lượng các bài
toán hữu cơ dùng phương pháp khối lượng mol trung bình , còn mở rộng thành số nguyên tử
cacbon trung bình, số liên kết trung bình, hoá trị trung bình, gốc hiđrocacbon trung bình.
Ví dụ 16: Hỗn hợp X gồm hai kim loại A, B nằm kế tiếp nhau trong cùng một phân
nhóm chính. Lấy 6,2g X hoà tan hoàn toàn vào nước thu được 2,24lít hiđro ( ở đktc).
A, B là hai kim loại:
A- Li, Na B- Na, K C- K, Rb D- Rb, Cs
* Cách giải thông thường:
PTHH: A + H
2
O → AOH + 1/2 H
2
B + H
2
O → BOH + 1/2H
2
Đặt n
A
= x ; n
B
= y
Theo đầu bài ta có hệ phương trình:
Ax + By = 6,2
x + y = 2 x
2, 24
0, 2
22, 4
·
Vì A, B nằm kế tiếp nhau trong 1 PNC.
* Giả sử A là Li 7x + 23y = 6,2
B là Na x + y = 0,2
* Giả sử A là Na 23x + 39y = 6,2 x = 0,1
B là K x + y = 0,2 y = 0,1 (thỏa mãn)
* Giả sử A là K A là Rb
B là Rb B là Cs
Vậy A là Na, B là K
* Cách giải nhanh.
Đặt công thức chung của A và B là R
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net


y < 0⇒ không thỏa
mãn


hoặ
c
Đều không thỏa
mãn
R + H
2
O → ROH + 1/2H
2
0,2mol 0,1mol
6, 2
M 31(g/ mol)
0, 2
· ·
A
B
M 23
M 39
·

·
là thỏa mãn
Vậy đáp án (B) đúng
Ví dụ 17: Hòa tan 5,94g hỗn hợp hai muối clorua của hai kim loại A và B (biết A và B
là hai kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II) vào nước được 100 gam dung dịch X. Để làm
kết tủa hết ion Cl
-
trong dung dịch X người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO
3
thu được 17,22g kết tủa. Công thức hóa học của hai muối clorua lần lượt là:
A. BeCl
2
, MgCl
2
B. MgCl
2
, CaCl
2
C. CaCl
2
, S rCl
2
D. S

rCl
2
, BaCl
2
+ Cách giải thông thường.
Viết PTHH: ACl
2
+ 2AgNO
3
→ 2AgCl↓+ A(NO
3
)
2
BCl
2
+ 2AgNO
3
→ 2AgCl↓+ B(NO
3
)
2
Đặt:
2
ACl
n
= x ;
2
BCl
n y ·
Theo phương trình ta có: 2x + 2y =
17, 22
143,5
= 0,12 ⇒x + y = 0,06 (I)
(A + 71)x + (B + 71)y = 5,94 (II)
Từ (I) và (II) ta có: Ax + By = 1,68
x + y = 0,06.
Biện luận: giả sử có 4 trường hợp thì chỉ có trường hợp
A: Mg (M = 24) và B: Ca (M = 40) là thỏa mãn.
* Cách giải nhanh: Đặt công thức chung của hai muối là RCl
2
M
là khối lượng mol nguyên tử trung bình của hai kim loại A và B.
5,94
M 71 28
0, 06
· − ·
A
B
M 24(Mg)
M 40(Ca)
·

·
Là thỏa mãn.
⇒Vậy đáp án đúng (B)
Ví dụ 18: Một hỗn hợp A gồm 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau. Nếu cho 4,48 lít hỗn
hợp A (ở đktc) qua bình đựng dung dịch brôm dư, người ta thấy khối lượng của bình tăng
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
thêm 7g. Công thức phân tử của 2 olefin là:
A - C
2
H
4
và C
3
H
6
B - C
3
H
6
và C
4
H
8
C - C
4
H
8
và C
5
H
10
D - C
5
H
10
và C
6
H
12
* Các giải thông thường:
Đặt công thức của 2 olefin là C
n
H
2n
(a mol) C
n+1
H
2n+2
(b mol)
PTPƯ: C
n
H
2n
+ Br
2
→ C
n
H
2n
Br
2
C
n+1
H
2n+2
+ Br
2
→ C
n+1
H
2n+2
Br
2
Theo đầu bài ta có hệ phương trình:
( )
4,48
a b 0,2 (I)
22,4
14na 14n 14 b 7 (II)
¹
+ · ·
¹
'
¹
+ + ·
¹
Giải (I) và (II):
( )
a b 0,2
14n a b 14b 7
+ · ¹
¹
'
+ + ·
¹
¹
=> 14n x 0,2 + 14b = 7
2,8n + 14b = 7
0,4n + 2b = 1 => b =
1 0,4n
2

Mà 0 < b < 0,2 => 1,5 < n < 2,5
=> n = 2 => n
1
= 2 => C
2
H
4
n
2
= 3 => C
3
H
6
* Cách giải nhanh:
· ·
7
M 35
0,2
=> M
1
< 35 < M
2
; M
1
, M
2
là đồng đẳng kế tiếp.
M
1
= 28 => C
2
H
4
M
2
= 42 => C
3
H
6
Vậy đáp án( A) đúng.
Ví dụ 19: A, B là 2 rượu no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp
gồm 1,6g A và 2,3g B tác dụng hết với Na thu được 1,12 lít H
2
(đktc). Công thức phân tử của 2
rượu là:
A - CH
3
OH, C
2
H
5
OH B - C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C - C
3
H
7
OH, C
4
H
9
OH D - C
4
H
9
OH, C
5
H
11
OH
* Cách giải thông thường
Đặt CTTQ của A: C
n
H
2n+1
OH (a mol)
B: C
m
H
2m+1
OH (b mol)
PTPƯ: C
n
H
2n+1
OH + Na → C
n
H
2n+1
ONa + H
2
a 0,5a
C
m
H
2m+1
OH + Na → C
m
H
2m+1
ONa + H
2
b 0,5b
0,5a + 0,5b =
1,12
0,05
22,4
·
⇔ a + b = 0,1 (I)
(14n + 18)a + (14m + 18)b = 1,6 + 2,3 = 3,9 (II)
Giải hệ 2 phương trình (I) (II):
a + b = 0,1
a + b = 0,1
14(na+mb) + 18(a+b) = 3,9
⇒na + mb =
3,9 18x0,1 2,1
0,15
14 14

· ·
( ) ( )
na n 1 b 0,15 n a b b 0,15
a b 0,1 a b 0,1
¹ ¹ + + · + + ·
¹ ¹

' '
+ · + · ¹ ¹
¹ ¹
0,1n + b = 0,15 => b = 0,15 - 0,1n
Mà 0 < b < 0,1
⇔ 0 < 0,15 - 0,1n < 0,1
⇒0,5 < n < 1,5 mà n phải nguyên
⇒n = 1 (π m) ⇒Công thức của 2 rượu CH
3
OH
⇒m = 2 C
2
H
5
OH
* Cách giải nhanh: Theo phương pháp
M
2
n 2n 1 n 2n 1
1
C H OH Na C H ONa H
2
− − − −
+ +
+ → +
2
R H
n n 0,1mol · ·
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
R
1 2
3,9
M 39 M M M
0,1
· · ⇒ < <
⇒ M
1
= 32
M
2
= 46
Công thức của 2 rượu CH
3
OH và C
2
H
5
OH
=> Đáp án (A) đúng
2.1.4. Áp dụng phương pháp đường chéo trong bài toán trộn lẫn hai dung dịch, hai chất.
Khi trộn lẫn 2 dung dịch có nồng độ khác nhau hay trộn lẫn chất tan vào dung dịch
chứa chất tan đó, để tính được nồng độ dung dịch tạo thành ta có thể giải bằng nhiều cách
khác nhau, nhưng nhanh nhất vẫn là phương pháp đường chéo. Đó là giải bài toán trộn lẫn
"qui tắc trộn lẫn" hay "sơ đồ đường chéo" thay cho phép tính đại số rườm rà, dài dòng.
Qui tắc:
+ Nếu trộn 2 dung dịch có khối lượng là m
1
và m
2
và nồng độ % lần lượt là C
1
và C
2
(giả sử C
1
< C
2
)

+ Nếu trộn 2 dung dịch có thể tích là V
1
và V
2
và nồng độ mol/l là C
1
và C
2


- Sơ đồ đường chéo
C
2
C
1
C-C
1
C
2
- C
C
Ví dụ 20: Một dung dịch HCl nồng độ 45% và một dung dịch HCl khác có nồng độ
15%. Để có một dung dịch mới có nồng độ 20% thì cần phải pha chế về khối lượng giữa 2
dung dịch theo tỉ lệ là:
A - 1 : 3 B - 3 : 1 C - 1: 5 D - 5:1 E- kết quả khác
* Cách giải thông thường:
+ Dung dịch 1: Đặt a
1
là khối lượng chất tan của dung dịch 1
Đặt m
1
là khối lượng dung dịch của dung dịch 1
Theo công thức: C
1
% = . 100%
=> a = a
1
. m
1
= 45 . m
1
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Dung dịch 2: Đặt a
2
là khối lượng chất tan của dung dịch 2
Đặt m
2
là khối lượng dung dịch của dung dịch 2
Theo công thức: C
2
% = . 100% ⇒a
2
= C
2
. m
2
= 15 . m
2
Khi trộn dung dịch 1 với dung dịch 2 ta được dung dịch 3 có nồng độ là 20%
⇒C
3
% = = 20 ⇔ 45m
1
+ 15m
2
= 20m
1
+ 20m
2
25m
1
= 5m
2
⇒ =
Vậy cần phải pha chế theo tỉ lệ 1: 5 về khối lượng giữa 2 dung dịch.
* Cách giải nhanh: áp dụng qui tắc đường chéo ta có:
HCl
HCl
45
15
20
20-15
45-20
=>
=> Đáp án (C ) đúng

Ví dụ 21: Để điều chế được hỗn hợp 26 lít H
2
và CO có tỉ khối hơi đối với metan bằng
1,5 thì
2
H
V
và CO cần lấy ở đktc là:
A - 4 lít và 22 lít. B - 22 lít và 4 lít.
C- 8 lít và 44 lít. D - 44 lít và 8 lít.
* Cách giải thông thường:
Đặt thể tích của H
2
là V
1
CO là V
2
Theo đề bài ta có hệ phương trình: V
1
+ V
2
= 26 (1)
= 1,5 x 26 = 2,4 (2)
Giải hệ phương trình (1) (2)
1 2 1
1 2 1 2 2
V V 26 V 4
2V 28V 2,4(V V ) V 22
+ · · ¹ ¹

' '
+ · + ·
¹ ¹
* Cách giải nhanh: Áp dụng qui tắc đường chéo giải:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
2
28
24
22
V
1
V
2
H
2
CO
⇒ ⇒
1
2
V 4lÝt
V 22lÝt
· ¹
'
·
¹
⇒Đáp án (A) đúng
Ví dụ 22: Hòa tan 4,59g Al bằng dung dịch HNO
3
thu được hỗn hợp khí NO và N
2
O có
tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 16,75. Thể tích NO và N
2
O thu được là:
A - 2,24 lít và 6,72 lít B - 2,016 lít và 0,672 lít
C - 0,672 lít và 2,016 lít D - 1,972 lít và 0,448 lít
E - Kết quả khác.
* Cách giải thông thường:
PTPƯ: Al + 4HNO
3
→ Al(NO
3
)
3
+ NO + 2H
2
O
x x (mol)
8Al + 30HNO
3
→ 8Al(NO
3
)
3
+ 3NO
2
+ 15H
2
O
y y (mol)
x + y = 0,17
= 16,75 x 2 = 33,5
Giải hệ phương trình:
( )
3x 8y 0,51
3x 8y 0,51 x 0,09
30x 44y 33,5 x y 3,5x 10,5y 0 y 0,03
+ · ¹ + · · ¹ ¹
¹
⇒ ⇒
' ' '
+ · + − · ·
¹ ¹ ¹
¹
⇒V
NO
= 0,09 x 22,4 = 2,106 lít

2
N O
V
= 0,03 x 22,4 = 0,672 lít
Cách giải nhanh:
Al - 3e → Al
3+

3
NO 3e NO

+ →
3x x

3 2
2NO 8e N O

+ →
8y y
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
44
30
33,5
3,5
10,5
V
N
2
O
V
NO
2
N O
NO
V
1 x
V 3 y
⇒ · ·
3x 8y 0,51
3x y 0
+ ·
− ·
x 0,09
y 0,03
⇒ ·
·
Đáp án (B ) đúng
Ví dụ 23: Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí C
3
H
8
và C
4
H
10
đối với hiđro là 25,5
Thành phần % thể tích của hỗn hợp đó là:
A - 50%;50% B - 25%; 75%
C - 45% ; 55% D - 20% ; 80%
* Cách giải thông thường
Đặt:
3 8
C H
n a ·
;
4 10
C H
n b ·
Theo đầu bài ta có
2
hh
hh
H
d 25,5 M 25,5x2 51 · ⇒ · ·
Áp dụng công thức:
44a + 58b = 51(a+b)
⇔ 51a - 44a + 58b - 51b = 0
7a + 7b = 0 ⇒a = b ⇒
3 8 4 10
C H C H
V V ·

3 8 4 10
C H C H
%V %V 50% · ·
* Cách giải nhanh:
Áp dụng qui tắc đường chéo ta có :
44
58
51
7
7
V
C
3
H
8
V
C
4
H
10
TØlÖ1:1
⇒Đáp án (A) đúng
Ví dụ 24: Cho hỗn hợp X gồm 2 este có CTPT là C
4
H
8
O
2
và C
3
H
6
O
2
tác dụng với
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
NaOH dư thu được 6,14g hỗn hợp 2 muối và 3,68g rượu B duy nhất có tỉ khối so với oxi là
1,4375. Số gam của C
4
H
10
O
2
và C
3
H
6
O
2
trong A lần lượt là:
A - 3,6g và 2,74g B - 3,74g và 2,6g
C - 6,24g và 3,7g D - 4,4g và 2,22g
* Cách giải thông thường:
M
B
= 1,4375 x 32 = 46 ⇒Rượu B là C
2
H
5
OH
⇒n
B
=
3,68
46
= 0,8 (mol) ⇒X: CH
3
COOC
2
H
5
HCOOC
2
H
5
PTPƯ: CH
3
COOC
2
H
5
+ NaOH → CH
3
COONa + C
2
H
5
OH
HCOOC
2
H
5
+ NaOH → HCOONa + C
2
H
5
OH
⇒n
este
= n
muối
= n
rượu
= 0,08 mol
Đặt số mol CH
3
COOC
2
H
5
là x
HCOOC
2
H
5
là y
Theo đầu bài ta có hệ phương trình:
4 8 2
C H O
82x 68y 6,14 x 0,05
m 0,05x88 4,4(g)
x y 0,08 y 0,03
+ · · ¹ ¹
⇒ ⇒ · ·
' '
+ · ·
¹ ¹
3 6 2
C H O
m 0,03x74 2,22g · ·
* Cách giải nhanh: n
muối
= n
rượu
= 0,08 mol
( ) muèi
3,68
M 76,75 g/ mol
0,08
· ·
Áp dụng quy tắc đường chéo:
82
68
76,75
5,25
x mol CH
3
COONa
y mol
HCOONa
4 7 2
3 6 2
C H O
C H O
m 4,4(g)
x 0,05
x 5
y 3 y 0,03 m 2,22(g)
· ¹
· ¹
¹
· ⇒ ⇒
' '
· ·
¹ ¹
¹
2.1.5. Dựa vào một số điểm đặc biệt
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
2.1.5.1.Dựa vào đặc điểm của nguyên tử khối
Xét về giá trị của nguyên tử khối của một số nguyên tố có một số trường hợp hợp đặc
biệt. Đó là nguyên tử khối của lưu huỳnh (S = 32) gấp đôi nguyên tử khối của oxi (O = 16);
Nguyên tử của Magiê (Mg = 24) gấp đôi nguyên tử khối của Cacbon (C = 12), Nguyên tử
khối của Cu (Cu = 64) gấp đôi nguyên tử khối của lưu huỳnh (S = 32), gấp 4 lần nguyên tử
khối của oxi.
Dựa vào điểm đặc biệt đó, trên cơ sở mối quan hệ giữa nguyên tử khối với phân tử khối
để từ đó ta có thể xây dựng một số bài toán vô cơ.
Ví dụ 25: Phân tích một khối lượng hợp chất M, người ta nhận thấy thành phần khối
lượng của nó có 50%S và 50%O. Công thức của hợp chất M là:
A - SO
2
B - SO
3
C - SO
4
D - S
2
O
3
*Cách giải thông thường: Áp dụng công thức tính thành phần % khối lượng của nguyên
tử trong hợp chất ta sẽ tính được thành phần % khối lượng của S hoặc O từ đó sẽ chọn được
phương án đúng.
SO
2
: %S = x 100% = 50% ⇒%O = 50%
SO
3
: %S = x 100% = 40% ⇒%O = 60%
SO
4
: % S = x 100% = 33,3% ⇒%O = 66,7%
S
2
O
3
: %S = x 100% = 57% ⇒%O = 43%
* Cách giải nhanh: Dựa vào đặc điểm đặc biệt của nguyên tử khối. Ở đây nguyên tử
khối của S gấp đôi nguyên tử khối của O ⇒Công thức M là SO
2
=> đáp án đúng là( A)
Ví dụ 26: Cho các chất: Cu
2
S, CuS, CuO, Cu
2
O. Hai chất có phần trăm khối lượng Cu
bằng nhau là:
A - Cu
2
S và Cu
2
O B - CuS và CuO
C - Cu
2
S và CuO D - không có cặp chất nào.
* Cách giải thông thường: Tính thành phần % khối lượng của Cu trong từng hợp chất,
sau đó nhận xét kết quả và chọn phương án đúng.
Cu
2
S: %Cu = x 100% = 80%
CuS: %Cu = x 100% = 92%
CuO: %Cu = x 100% = 80%
Cu
2
O: %Cu = x 100% = 89%
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
* Cách giải nhanh: Dựa vào nguyên tử khối của Cu (Cu = 64) gấp 2 lần nguyên tử khối
của lưu huỳnh (S = 32) và gấp 4 lần nguyên tử khối của oxi (O = 16). Từ đó qui khối lượng
của lưu huỳnh sang oxi rồi tìm xem cặp chất nào có tỉ lệ số nguyên tử Cu và số nguyên tử O
như nhau. Đó là Cu
2
S và CuO. Ở đây ta coi Cu
2
S sẽ là Cu
2
O
2
⇒CuO
Vậy đáp án( C ) đúng
Ví dụ 27: Cho các chất: CO
2
, CO, MgO, MgCO
3
. Hai chất có phần trăm khối lượng oxi
bằng nhau là:
A - MgO và CO B - CO
2
và MgCO
3
C - MgCO
3
và CO D - không có cặp chất nào
* Cách giải thông thường: Áp dụng công thức, tính phần trăm khối lượng của oxi có
trong mỗi hợp chất để so sánh.
CO
2
%O = x 100% = 72,7%
CO %O = x 100% = 57,1%
MgO %O = x 100% = 40%
MgCO
3
%O = x 100% = 57,1%
Vậy đáp án( C) đúng
* Cách giải nhanh: Dựa vào đặc điểm nguyên tử khối Mg gấp 2 lần nguyên tử khối của
C. Ta qui khối lượng Mg bằng 2 lần khối lượng C. Ta có:
CO
2
1C : 2O MgO 2C:1O
CO 1C:1O MgCO
3
3C:3O
Vậy cặp có % khối lượng oxi bằng nhau là MgCO
3
và CO.
*Nhận xét: Các bài toán xác định % khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất hoặc
xác định công thức phân tử của hợp chất vô cơ chúng ta nên dựa vào một số đặc điểm đặc biệt
về giá trị nguyên tử khối của một số nguyên tố nêu trên. Khi gặp các bài tập dạng này nếu các
em không chú ý những điểm đặc biệt đó sẽ sa vào việc tính thành phần phần trăm theo công
thức, dẫn đến việc tính toán dài dòng, lâu, mất nhiều thời gian giải, có thể kết quả còn nhầm
lẫn. Do đó việc áp dụng đặc điểm đặc biệt này giúp các em giải rất nhanh chính xác trên cơ sở
suy luận.
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
2.1.5.2. Dựa vào định luật bảo toàn điện tích
Định luật bảo toàn điện tích được áp dụng trong các trường nguyên tử, phân tử, dung
dịch trung hòa điện.
- Trong phản ứng oxi hóa - khử thì tổng số electron chất khử nhường bằng tổng electron
chất oxi hóa nhận. Vận dụng vào bài toán oxi hóa - khử ta có qui tắc sau: Tổng số mol
electron mà chất khử nhường bằng tổng số electron chất oxi hóa nhận.
- Trong phản ứng trao đổi ion của dung dịch chất điện li trên cơ sở của quá trình bài tập
điện tích ta thấy có bao nhiêu điện tích dương hoặc âm của các ion chuyển vào trong kết tủa
hoặc khí tách ra khỏi dung dịch thì phải trả lại cho dung dịch bấy nhiêu điện tích dương hoặc
ion.
Trên cơ sở nội dung của định luật trên, thầy đã tiến hành xây dựng một số bài toán để
làm câu TNKQ nhiều lựa chọn.
Ví dụ 28: Hòa tan hoàn toàn 28,8 g kim loại Cu vào dung dịch HNO
3
loãng, tất cả khí
NO thu được đem oxi hóa thành NO
2
rồi sục vào nước có dòng oxi để chuyển hết thành HNO-
3
. Thể tích khí oxi ở đktc đã tham gia vào quá trình trên là: (ĐH khối B 2007)
A - 100,8 lít B - 10,08lít C - 50,4 lít D - 5,04 lít
* Cách giải thông thường
3 Cu + 8HNO
3
→ 3Cu (NO
3
)
2
+ 2NO + 4 H
2
O (1)
NO +O
2
→ NO
2
(2)
2NO
2
+O
2
+ H
2
O → 2HNO
3
(3)
n
Cu
=
28,8
0,45
64
· (mol)
Theo phương trình (1): n
NO
= n
Cu
= 0,45 = 0,3 (mol)
(2):
2 2
NO NO O (2) NO
1
n n 0,3(mol) n n 0,15(mol)
2
· · · ·
(3)
2 2
O NO
1 0,3
n n 0,075(mol)
4 4
· · ·
2
O ph¶n øng
n 0,15 0,075 0,225(mol) ⇒ · + ·

2
O ph¶n øng
V 0,225x22,4 5,04lÝt (®ktc) ⇒ · ·
* Cách giải nhanh:
Cu - 2e → Cu
2+
O
2
+ 4e → 2O
2-
0,45 0,9 x 4x
4x = 0,9 ⇒x = 0,225
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

2
O
V
= 0,225 x 22,4 = 5,04 lít
Đáp án (D) đúng
Ví dụ 29: Chia hỗn hợp 2 kim loại A, B có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1 tan hết trong dung dịch HCl, tạo ra 1,792 lít H
2
(đktc), phần 2 nung trong oxi
thu được 2,84g hỗn hợp axit. Khối lượng hỗn hợp 2 kim loại trong hỗn hợp đầu là:
A - 2,4g B - 3,12g C - 2,2g D - 1,8g E - 1,56g
* Cách giải thông thường:
PTPƯ: 2A + 2aHCl → 2ACl
a
+ aH
2
2B + 2bCHl → 2BCl
b
+ bH
2
4A + aO
2
→ 2A
2
O
a
4B + bO
2
→ 2B
2
O
a
n
A
= x; n
B
= y
⇒ =
1,792
0,08 (1)
22,4
·
0,5x(2A + 16a) + 0,5y (2B + 16b) = 2,84 (2)
Giải (1) (2): ax + by = 0,16
Ax + 8ax + By + 8by = 2,84
Mà M
2 KL
= Ax + By
⇒Ax + By = 2,84 - 8 (ax + by)
= 2,84 - 8 x 0,16 = 1,56g
⇒m
2KL trong hỗn hợp
= 1,56 x 2 = 3,12 (g)
* Cách giải nhanh: Áp dụng phương pháp bảo toàn electron ta có:
A,B là chất khử, H
+
, O
2
là chất oxi hóa.
Số mol e
-
H
+
nhận → H
2
bằng số mol O
2
nhận
H
+
+ 1e
-
= H
2
0,16 0,16 0,18
O + 2e → O
2-
0,08 0,16 0,08
⇒m
kl hỗn

hợp đầu
= (m
oxit
- m
O
) x 2
= (2,84 - 0,08 x 16) x 2 = 3,12 g
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Đáp án (B) đúng
Ví dụ 30: Chia 38,6g hỗn hợp gồm Fe và kim loại M có hóa trị duy nhất thành 2 phần
bằng nhau:
Phần 1: Tan vừa đủ trong 2 lít dung dịch thấy thoát ra 14,56 lít H
2
(đktc).
Phần 2: Tan hoàn toàn trong dung dịch HNO
3
loãng nóng thấy thoát ra 11,2 lít khí NO
duy nhất (đktc)
1. Nồng độ mol/l của dung dịch HCl là:
A - 0,65M B - 1,456M C - 0,1456M
D - 14,56M E - Tất cả đều sai
2. Khối lượng hỗn hợp muối clorua khan thu được là:
A - 32,45g B - 65,45g C - 20,01g
D - 28,9g E - Tất cả đều sai
3. % m của Fe trong hỗn hợp đầu là:
A - 60% B - 72,9% C - 58,03%
C - 18,9% E - Không xác định được vì thiếu dữ kiện
4. Kim loại M là:
A - Zn B - Mg C - Pb
D - Al E - Tất cả đều sai
* Cách giải thông thường:
PTPƯ: Fe + 2HCl → FeCl
2
+ H
2
2M + 2aHCl → 2MCl
a
+ aH
2
Fe + 4HNO
3
→ 3M(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
3M + 4aHNO
3
→ 3M(NO
3
)
a
+ aNO + 2aH
2
O
Đặt số mol Fe và M là hỗn hợp là x và y
Theo đầu bài ta có phương trình: 56x + My =
38,6
2
(1)
x + =
14,56
22,4
(2)
x + =
11,2
22,4
(3)
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Giải (1) (2) (3):
56x My 19,3
x 0,2
2x ay 1,3
ay 0,9
3x ay 1,5
+ · ¹
· ¹
¹
+ · ⇒
' '
·
¹
¹
+ ·
¹
Mã số mol HCl = 2x + ay = 0,2 x 2 + 0,1 = 1,3 (mol)

HCl
M
1,3
C 0,65(M)
2
· ·
2. m
muối clorua
= m
hh
+ m
HCl
-
2
H
m
= 19,3+1,3 x 36,5 - 0,65 x 2 = 65,45(g)
3. n
Fe
= 0,2 ⇒m
Fe
= 0,2 x 56 = 11,2 (g)
⇒% m
Fe
=
11,2
x100% 50,03%
19,3
·
4. M
y
= 19,3 - 56 x 0,2 = 8,1
Mà ay = 0,9 ⇒
0,9
Mx 8,1
a
·
⇒0,9M = 8,1a ⇒M = 3a
⇒a=3, M = 27 (thỏa mãn)
* Cách giải nhanh:
1.
2
H
n
= 0,65 (mol) ⇒n
H
= 1,3 mol ⇒n
HCl
= n
H
= 1,3 mol
C
M
= 0,65M
⇒Đáp án (A) đúng
2. m
muối
= m
Kl
+
Cl
m
− = 13,9 x 1,3 x 36,5 = 65,45 (g)
⇒Đáp án (B) đúng
3. Áp dụng PPBT e:
Fe - 2e → Fe
2+

0,2 0,4 0,2
M - ae → M
a+
8,1
M
8,1
a
M
Fe - 3e → Fe
3+
M - ae → M
a+
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
2H
+
+ 2e → H
2
1,3 0,65
2x ay 1,3
3x ay 1,5
+ · ¹

'
+ ·
¹
3
NO

+ 3e → NO
1,5 0,5
x = 0,2
ay = 0,9
⇒n
Fe
= 0,2 ⇒% Fe =
0,2x56
x100% 50,03%
13,9
·
⇒Đáp án( C) đúng
4.
n 3
8,1 2
x0,45 Al
M a M 27
· ¹
· ⇒ ⇒
'
·
¹
⇒Đáp án (D) đúng
Ví dụ 31: Dung dịch A có chứa 5 ion: Mg
2+
, Ba
2+
, Ca
2+
và 0,1mol Cl
-
và 0,2mol
3
NO

.
Thêm dần V lít dung dịch K
2
CO
3
1M vào dung dịch A đến khi được lượng kết tủa lớn nhất. V
có giá trị là:
A - 150ml B - 300ml C - 200ml D - 250ml E - Két quả khác.
* Cách giải thông thường:
Phương trình ion rút gọn:
Mg
2+
+
2
3
CO

→ MgCO
3

Ba
2+
+
2
3
CO

→ BaCO
3

Ca
2+
+
2
3
CO

→ CaCO
3

Gọi x, y, z là số mol của Mg
2+
, Ba
2+
, Ca
2+
trong dung dịch A. Vì dung dịch trung hòa
điện, ta có:
2x + 2y + 2z = 0,1 + 0,2 = 0,3
hay x + y + z = 0,15

2
3
CO
n x y z 0,15(mol)

· + + ·
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
2
3
3
CO
CO
n n 0,15(mol)

· ·
3
KCO
M
n
0,15
V 0,15lÝt=150ml
C 1
⇒ · · ·
* Cách giải nhanh:
Khi phản ứng kết thúc, các kết tủa tách khỏi dung dịch, phần dung dịch chứa Na
+
, Cl
-

3
NO

. Để trung hòa điện.
3
Na Cl NO
n n n 0,3(mol)
+ − −
· + ·

2 3
Na
ddNa CO
n
0,3
V 0,15(l) 150ml
2 Na
+
+
⇒ · · · ·
1
¸ ]
. Đáp án A
Ví dụ 32: Để m(g) bột sắt ngoài không khí một thời gian thu được12g hỗn hợp các oxit
FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
, Fe. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó bằng dung dịch HNO
3
loãng thu được
2,24 lít khí NO duy nhất (đo ở đktc). m có khối lượng là:
A - 20,16g B - 2,016g C - 10,08g D - 1,008g
Cách giải thông thường:
PTPƯ: 2Fe + O
2
→ 2FeO
4Fe + 3O
2
→ 2Fe
2
O
3
3Fe + 2O
2
→ Fe
3
O
4
Fe + 4HNO
3
→ Fe(NO
3
)
3
+ NO + 2H
2
O
3FeO + 10 HNO
3
→ 9Fe (NO
3
)
3
+ NO + 5H
2
O
3Fe
3
O
4
+ 28HNO
3
→ 9Fe(NO
3
)
3
+ NO + 14H
2
O
Fe
2
O
3
+ 6HNO
3
→ 2Fe(NO
3
)
3
+ 3H
2
O
Gọi x, y, z, t lần lượt là số mol của Fe, FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
. Theo điều kiện cho và dựa
vào phương trình phản ứng ta có:
56x + 72y + 232z + 160t = 12 (a)
x + = n
NO
= 0,1 (b)
y + 4z + 3t = n
O
= (c)
Thế (b) vào (c) ta có:
19,2
y 4z 3t 0,12
160
+ + · · (d)
Từ (c) và (d) rút ra ta được m = 10,08(g)
* Cách giải nhanh:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
n
Fe
= ;
2
O ph¶n øng
12 m
n
32

· ;n
NO giải phóng
= 0,1 mol
Theo nguyên tắc: Σ mol e
-
Fe nhường = Σ ne
-
chất oxi hóa (O
2
,
3
NO

) nhận:
= x 4 + 0,1 x 3 ⇒m = 10,08 (g)
Đáp án( C) là đúng.
Ví dụ 33: Hòa tan hoàn toàn 17,4g hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Mg trong dung dịch HCl
thấy thoát ra 13,44 lít khí.
Nếu cho 8,7g hỗn hợp tác dụng dung dịch NaOH dư → 3,36 lít khí(ở đktc).
Vậy nếu cho 34,8g hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch CuSO
4
dư, lọc lấy toàn bộ chất
rắn thu được sau phản ứng tác dụng với dung dịch HNO
3
nóng dư thì thu được V lít khí NO
2
( ở đktc)
Thể tích khí NO
2
thu được là:
A - 26,88 lít B- 53,70 lít C - 13,44 lít
D - 44,8 lít E - Kết quả khác
* Cách giải thông thường:
PTPƯ: 2Al + 6HCl → AlCl
3
+ 3H
2
0,5x 0,5x
Mg + HCl → MgCl
2
+ H
2
Fe + 2HCl → FeCl
2
+ H
2
Đặt số mol Al, Mg, Fe trong 17,4g hỗn hợp là x, y, z
27x 24y 52z 17,4 x 0,2
1,5x y z 0,6 y 0,15
0,75x 0,15 z 0,15
+ + · · ¹ ¹
¹ ¹
+ + · ⇒ ·
' '
¹ ¹
· ·
¹ ¹
→ n hỗn hợp trong 34,7 là n
Al
= 0,4; n
Mg
= 0,3; n
Fe
= 0,3
hỗn hợp X tác dụng CuSO
4

2Al + 3CuSO
4
→Al
2
(SO
4
)
3
+ 3Cu
Mg + CuSO
4
→ MgSO
4
+ Cu
Fe + CuSO
4
→FeSO
4
+ Cu
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Cu + 4HNO
3
→ Cu(NO
3
)
2
+ 2NO
2
+ H
2
O
n
Cu (4,5,6)
= 1,5x + y + z = 0,6 + 0,3 + 0,3 = 1,2 (mol)
(7):
2
N Cu
n 2N 2x1,2 2,4(mol) · · ·
2
NO
V 2,4x22,4 53,76lÝt · ·
* Cách giải nhanh:
Al, Mg, Fe nhường e H
+
+ 2e → H
2

e H nhËn e CunhËn
n n
− + −
·
H
+
, Cu
2+
nhận e Cu + 2e → Cu ⇒
2
2
H
Cu
n n
+
·
2
Cu
Cu
n n
+
·
2
NO Cu
n 2n 2x1,2 2,4mol · · ·

2
NO
V 26,88lÝt(®ktc) ·
Nhận xét: Đối với một số bài toán oxi hóa - khử, đặc biệt là những bài toán phức tạp,
các em nếu áp dụng phương pháp đại số (phương pháp các em thường sử dụng, những bài
toán hóa học cơ bản, đơn giản có thể giải ngay được, nhưng có một số bài toán khó thì khi đặt
ẩn, số ẩn nhiều hơn số, phương trình lập được. Việc giải hệ phương trình này yêu cầu các em
có tư duy toán học tốt, dùng một số thuật toán:ghép ẩn số, phương pháp thế mới giải được. Do
đó các em giải theo phương pháp này rất vất vả, cách giải dài, mất thời gian, chỉ chú ý về mặt
toán học, bản chất hóa học chưa được chú ý. Thuật toán hóa học lấn át bản chất của các hiện
tượng, các phản ứng hóa học.
Áp dụng nguyên tắc bảo toàn e
-
trong việc giải bài toán oxi hóa - khử giúp các em giải
bài toán một cách nhanh và gọn, chính xác, đi sâu vào việc nghiên cứu bản chất hóa học. Đặc
biệt khi áp dụng phương pháp bảo toàn e
-
các em phát triển tư duy phát hiện vấn đề và giải
quyết vấn đề một cách thấu đáo hơn.
2.1.1.4. Dựa vào đặc điểm của phản ứng khử oxit kim loại bằng CO, H
2
, Al.
- Khi khử oxit kim loại bằng các chất khử như CO, H
2
, Al thì chất khử lấy oxi của oxit
tạo ra: CO
2
, H
2
O, Al
2
O
3
. Biết số mol CO, H
2
, Al tham gia phản ứng hoặc biết số mol CO
2
,
H
2
O, Al
2
O
3
tạo ra tính được lượng oxi trong oxit (hay trong hỗn hợp oxit) và suy ra lượng kim
loại (hay hỗn hợp kim loại).
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
- Khi khử oxit kim loại bằng các chất khử CO (H
2
) thì CO (H
2
) có nhiệm vụ lấy oxi của
oxit kim loại ra khỏi oxit. Mỗi một phân tử CO(H
2
) chỉ lấy được 1mol O ra khỏi oxit. Khi hết
số mol CO
2
→ n
O
= n
CO
= n
O
lấy của oxit hoặc ( H
2
O)
→ n
O
=
2
H O
n
. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng tính khối lượng hỗn hợp oxit ban
đầu.
Ví dụ 34: Khử hoàn toàn 32g hỗn hợp CuO và Fe
2
O
3
bằng khí H
2
thấy tạo ra 9g H
2
O.
Khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là:
A - 12g B - 16g C- 24g D- 26g E- Kết quả khác
* Cách giải thông thường:
PTPƯ: CuO + H
2

0
t
÷÷→
Cu + H
2
O
Fe
2
O
3
+ 3H
2

0
t
÷÷→
2Fe + 3H
2
O
Đặt n
CuO
= x;
2 3
Fe O
n y ·
Theo đầu bài ta có:
80x + 160y = 32 (I)
x + 3y = = 0,5 (II)
Giải hệ phương trình (I) (II) ta được nghiệm: x = 0,2 và y = 0,1
Vậy m
hỗn hợp kim loại
= m
Cu
+ m
Fe
= 0,2 x 64 + 0,1 x 2 x 56 = 24 (g)
* Cách giải nhanh: Vì H
2
lấy oxi của oxit kim loại → H
2
O
Ta có n
O (trong oxit)
=
2
H O
n
= = 0,5 (mol)
m
O
= 0,5 x 16 = 8g ⇒m
KL
= 32 - 8 = 24 (g)
Vậy đáp án ( C )đúng
Ví dụ 35: Thổi một luồng khí CO dư đi qua ống đựng hỗn hợp 2 oxit Fe
3
O
4
và CuO
nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,32 g hỗn hợp kim loại. Khí thoát ra
được đưa vào bình đựng dung dịch Ca(OH)
2
dư thấy có 5g kết tủa trắng. Khối lượng hỗn hợp
2 oxit kim loại ban đầu là:
A - 3,12g B - 3,21g C - 4g D - 4,2g E - Kết quả khác
* Cách giải thông thường:
PTPƯ:
Fe
3
O
4
+ 4CO
0
t
÷÷→
3Fe + 4CO
2
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
x 3x 4x
CuO + CO
0
t
÷÷→
Cu + CO
2
y y y
CO
2
+ Ca(OH)
2
→ CaCO
3
+ H
2
O
(4x + y) 4x + y
Đặt số mol Fe
3
O
4
là x; n
CuO
= y
Theo đầu bài ta có hệ phương trình:
3x 56 64y 2,32
5
4x y 0,05
100
× + · ¹
¹
'
+ · ·
¹
¹
Giải hệ phương trình ta có nghiệm:
x 0,01
y 0,01
· ¹
'
·
¹
⇒m
oxit
= 0,01 x 232 + 0,01 x 80 = 3,12 (g)
* Cách giải nhanh: CO lấy oxi trong oxit → CO
2
n
O(trong oxit)
= n
CO
=
2 3
CO CaCO
n n 0,05(mol) · ·
⇒m
oxit
= m
KL
+ m
oxi

trong oxit
= 2,32 + 0,05 x 16 = 3,12 (g)
Vậy đáp án ( A ) đúng
2.1.1.6. Dựa vào việc lập sơ đồ hợp thức của các quá trình chuyển hóa rồi căn cứ
vào chất đầu và chất cuối.
Đối với các bài toán hóa học hỗn hợp bao gồm nhiều quá trình phản ứng xảy ra, ta chỉ
cần lập sơ đồ hợp thức sau đó căn cứ vào chất đầu và chất cuối, bỏ qua các phản ứng trung
gian.
Ví dụ 36: Cho 11,2g Fe và 2,4g Mg tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng dư sau phản
ứng thu được dung dịch A và V lít khí H
2
(ở đktc). Cho dung dịchNaOH dư vào dung dịch A
thu được kết tủa B. Lọc B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m(g) chất
rắn.
1. V có giá trị là:
A - 2,24lít B - 3,36lít C - 5,6lít D - 4,48 lít E - 6,72lít
2. Khối lượng chất rắn thu được là:
A - 18g B - 20g C - 24g D - 36g E - 40g
* Cách giải thông thường:
( )
Fe
11,2
n 0,2 mol
56
· · n
Mg
= 0,1 (mol)
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
PTHH: Fe + H
2
SO
4
→ FeSO
4
+ H
2
0,2 0,2 0,2
Mg + H
2
SO
4
→ MgSO
4
+ H
2
0,1 0,1 0,1
FeSO
4
+ NO
H
2
SO
4
+ NaOH → Na
2
SO
4
+ 2H
2
O
FeSO
4
+ 2NaOH → Fe(OH)
2
↓+ Na
2
SO
4
0,2 0,2
MgSO
4
+ 2NaOH → Mg(OH)
2
↓ + Na
2
SO
4
0,1 0,1
4Fe(OH)
2
+ O
2
+ 2H
2
O → 4Fe(OH)
3
0,2 0,2
Mg(OH)
2
0
t
÷÷→
MgO + H
2
O
0,1 0,1
2Fe(OH)
3

0
t
÷÷→
Fe
2
O
3
+ H
2
O
0,2 0,1 mol
V = 6,72 lít
m
chất rắn
= m
MgO
+
2 3
Fe O
m
= 0,1 x 40 + 0,1 x 160 = 20(g)
* Cách giải nhanh:
2
H Fe Mg
n n 0,3mol V 6,72lÝt
+
· · ⇒ ·

2Fe → Fe
2
O
3
Mg → MgO
0,2 0,1 0,1 0,1
⇒m = 0,1 x 160 + 0,1 x 40 = 20 (g)
Vậy 1. Đáp án ( E ) đúng
2. Đáp án ( B ) đúng
Ví dụ 37: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,2 mol Fe và 0,1 mol Fe
2
O
3
vào dung dịch
HCl dư thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa. Lọc
lấy kết tủa, rửa sạch, sấy khô và nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m g
chất rắn, m có giá trị là:
A - 23g B - 32g C - 24g D - 42g E - Kết quả khác.
* Cách giải thông thường:
Viết phương trình phản ứng và tính số mol các chất theo phương trình phản ứng.
Fe + 2HCl → FeCl
2
+ H
2
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
0,2 0,2 mol
Fe
2
O
3
+ 6HCl → 2FeCl
3
+ 3H
2
O
0,1 0,2
Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư
HCl dư + NaOH → NaCl + H
2
O
FeCl
2
+ 2NaOH → Fe(OH)
2
+ 2NaCl
0,2mol 0,2mol
FeCl
3
+ 3NaOH → Fe(OH)
3
+ 3NaCl
0,2 mol 0,2mol
Khi sấy và nung kết tủa:
4Fe(OH)
2
+ O
2
+ 2H
2
O → 4Fe(OH)
3
0,2 0,2 mol
2Fe(OH)
3
n
÷÷→
Fe
2
O
3
+ 3H
2
O
(0,2+0,2)ml 0,2mol
m
chất rắn
= 160 x 0,2 = 32g
* Cách nhẩm: Trong m g chất rắn có 0,1 mol Fe
2
O
3
(26g) ban đầu:
Vậy chỉ cần tính lượng Fe
2
O
3
tạo ra từ Fe:
2Fe → Fe
2
O
3
0,2 0,2 ⇒m = 32g
⇒Đáp án ( B )đúng.
Ví dụ 38: Hỗn hợp bột X: Al, Fe có khối lượng 22g. Chia X thành 2 phần bằng nhau.
- P
1
+ HCl dư → dung dịch A + 8,96lít H
2
(đktc) và dung dịch A.
Cho dung dịch A + NaOH dư → kết tủa B
Lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m
1
chất rắn.
1. m
1
có giá trị là:
A - 8g B - 16g C - 32g D - 24g E - Kết quả khác
- Phần 2: Cho hỗn hợp bột X vào dung dịch CuSO
4
dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu
được mg chất rắn không tan.
2. m có giá trị là:
A - 12,8g B - 16g C - 25,6g D - 22,4g E - Kết quả khác
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
* Cách giải thông thường:
P
1
2Al + 6HCl → 2AlCl
3
+ 3H
2
0,2 0,35
Fe + 2HCl → FeCl
2
+ H
2
0,1 0,1
HCl + NaOH → NaCl + H
2
O
AlCl
3
+ 3NaOH → Al(OH)
3
↓+ 3NaCl
0,3 0,3
Al(OH)
3
+ NaOH → NaAlO
2
+ 2 H
2
O
0,3 0,3
FeCl
3
+ 2NaOH → Fe(OH)
2
↓+ 2NaCl
0,1 0,1
4Fe(OH)
2
+ O
2

0
t
÷÷→
2Fe
2
O
3
+ 4H
2
O
0,05
Đặt n
Al
= x ; n
Fe
= y
27x 56y 11 x 0,2
1,5x y 0,4 y 0,2
+ · · ¹ ¹

' '
+ · ·
¹ ¹
m
1
= 0,05 x 160 = 8g
P
2
: 2Al + 3CuSO
4
→ Al
2
(SO
4
)
3
+ 3Cu
0,2 0,3
Fe + CuSO
4
→ FeSO
4
+ Cu
0,1 0,1
m = 0,4 x 64 = 25,6g
* Cách giải nhanh:
Al → AlO
2

0,2
2Fe → Fe
2
O
3
0,1 0,05
⇒m
1
= 8(g)
n
Cu
=
2
H
n
= 0,4 ⇒m
Cu
= 25,6 (g)
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Vậy 1. Đáp án (A) đúng.
2. Đáp án ( C ) đúng
2.1.5.5. Dựa vào phương trình đốt cháy hợp chất hữu cơ.
Dựa vào phương trình đốt cháy hợp chất hữu cơ.
* Dựa vào số mol sản phẩm cháy (CO
2
, H
2
O) để xác định dãy đồng đẳng của hợp chất
hữu cơ.
Cụ thể: Đối với hiđrocacbon.
Nếu
2 2
H O CO
n n > ⇒
hợp chất đó là ankan
2 2
H O CO
n n H.C · ⇒
đó là anken hoặc xicloanken
〈 ⇒
2 2
H O CO
n n
H.C đó ankin hoặc ankađien.
- Đối với rượu.
2 2
H O CO
n n > ⇒
rượu no
2 2
H O CO
n n ≤ ⇒
rượu không no
- Đối với anđehit:
2 2
H O CO
n n · ⇒
anđehit no đơn chức
2 2
H O Cl
n n > ⇒
anđehit không no đơn chức, anđe hít đa chức
- Đối với axit và este:
2 2
H O CO
n n > ⇒
axit hoặc este no đơn chức
2 2
H O CO
n n < ⇒
axit hoặc este không no đơn chức hoặc đa chức.
* Dựa vào mối quan hệ số mol của CO
2
và H
2
O để xác định số mol của hợp chất hữu cơ
đem đốt cháy.
Cụ thể: Đối với hợp chất:
+ Ankan:
+
+
+ → + +
n n 2 2 2 2
3n 1
C H O nCO (n 1)H O
2
Số mol ankan =
2 2
H O CO
n n −
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
+ Ankin C
n
H
n-2
+

→ + −
2 2 2
3n 1
O nCO (n 1)H O
2
Số mol ankin =
2 2
CO H O
n n −
Đối với rượu no đơn chức.
C
n
H
2n+2
O + O
2
→ nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
Số mol của rượu =
2 2
H O CO
n n −
Số mol của oxi = 1,5 số mol CO
2
- Đối với axit không no đơn chức (hoặc axit no đa chức)
n 2n 2 x 2 2 2
C H O O nCO (n 1)H O

+ → + −
Số mol của axit = số mol CO
2
– số mol H
2
O
* Dựa vào phương trình đốt cháy trên cơ sở số mol CO
2
và số mol của hỗn hợp chất hữu
cơ để xác định công thức phân tử của các hợp chất hữu cơ.
+ −
+ → + + −
n 2n 2 2a 2 2 2
C H O nCO (n 1 a)H O

2
CO
A
n
n
n
·
Ví dụ 39: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon mạch hở trong cùng dãy đồng
đẳng thu được 11,2l CO
2
(đktc) và 9g H
2
O. hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào.
A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Aren
* Cách giải thông thường.
Đặt CTTQ chung của hai hiđrocacbon là:
2 2 2
n 2n 2 2a
C H O nCO (n 1 a)H O
+ −
+ → + + −
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5(n 1 a) 0,5n
n n 1 a
⇒ · ⇔ + − ·
+ −
⇒a = 1
⇒CTPT của hai anken là
n m
C H
* Cách giải nhanh: Ta có số mol CO
2
= số mol H
2
O
Dựa vào phương trình đốt cháy → 2 hợp chất là anken.
⇒Đáp án (B) đúng.
Ví dụ 40: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2ankan thu được 9,45g H
2
O. Cho sản
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)
2
dư thì khối lượng kết tủa thu được là:
A. 37,5g B. 52.5g C. 15g D. 42,5g
* Cách giải thông thường
Đặt công thức của 2 ankan là C
n
H
m+2
và C
m
H
m+1
PTĐC:
n 2n 2 2 2 2
3n '
C H O nCO (n 1)H O
2
+
+
+ → + +
x nx (n+1)x
m m 2 2 2 2
3m 1
C H O mCO (m 1)H O
2
+
+
+ → +
y my (m+1)y
Đặt số mol của 2ankan là x +y
Theo đầu bài ta có:
x + y = 0,15 (1)
(n+1)x + (m + 1) y = = 0,525 (2)
Mà số mol Cl
2
= nx + my
B đổi (1) (2) ta có x + y = 0,15 ⇒nx + my = 0,375 (mol)
nx + my + x + y = 0,525

3 2
3
CaCO CO
CaCO
n n 0,375mol
m 37,5(g)
⇒ · ·
⇒ ·
* Cách giải nhanh.
Theo phương trình đốt cháy ankan ta có:
n
ankan
=
2 2
H O CO
n n −

2 2
CO H O ankan
n n n 0,525 0,15 0,375(mol) · − · − ·
3 2 3
CaCO CO CaCO
n n 0,375mol m 37,5(g) · · ⇒ ·
Vậy đáp( A ) đúng.
Ví dụ 41: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Cho sản phẩm cháy lần
lượt đi qua bình 1 đựng P
2
O
5
dư và bình 2 đựng KOH rắn, dư, sau thí nghiệm thấy khối lượng
bình 1 tăng 4,14g bình 2 tăng 6,16g. Số mol ankan có trong hỗn hợp là:
A. 0,06mol B. 0,09mol C. 0.03mol D. 0,045mol
* Cách giải thông thường:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Đặt CTTQ của ankan: C
n
H
2n+2
(x mol)
anken C
m
H
m
(y mol)
PTĐC: C
n
H
m+2
+ O
2
→ nCl
2
+ (n +1) H
2
O
x mol (n+1)x
C
m
H
m
+ O
2
→ mCO
2
+ mH
2
O
y my my
Theo đầu bài: nx + my =
6,16
0,14 (1)
44
·
(n+1)x + my =
4,14
0,23 (2)
18
Biến đổi (1) và (2)
nx my 0,14
x 0,23 0,14 0,09
nx x my 0,23
+ · ¹
⇒ · − ·
'
+ + ·
¹
⇒Vậy số mol của ankan là 0,9mol
* Cách giải nhanh:
Theo phương trình đốt cháy ankan và anken ta thấy
2 2
2 2
H O(ankan) CO
H O(anken) CO
n n
n n
>
·
Vậy n
ankan
=
2 2
H O CO
n n 0,23 0,4 0,09mol − · − ·
Vậy đáp án (B ) đúng.
Ví dụ 42: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol hỗn hợp gồm CH
4
, C
4
H
10
và C
2
H
4
thu được 0,14
mol CO
2
và 0,23mol H
2
O. Số mol của ankan và anken có trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 0,09 và 0,01 B. 0,01 và 0,09
C. 0,08 và 0,02 D. 0,02 và 0,08
* Cách giải thông thường
Đặt số mol CH
4
là x
C
4
H
10
là y
C
2
H
4
là z
CH
4
+ 2O
2
→ CO
2
+ 2H
2
O
C
4
H
10
+ O
2
→ 4CO
2 +
5H
2
O
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C
2
H
4
+ 3O
2
→ 2CO
2
+ 2H
2
O
Theo đầu bài ta có hệ phương trình:
x y t 0,1
x 4x 2z 0,14
2x 5y 27 0,23
+ + · ¹
¹
+ + ·
'
¹
+ · ·
¹
Giải hệ phương trình ta được
x 0,08
y 0,01
z 0,01
· ¹
¹
·
'
¹
·
¹
Vậy số mol ankan = x + y = 0,09
anken = z = 0,01
* Cách giải nhanh
Theo phương trình đốt cháy ankan và anken.
Số mol ankan =số mol H
2
O – số mol CO
2
= 0,23 - 0,14 = 0,09 (mol)
Mà tổng n = 0,1mol ⇒n
anken
= 0,01 (mol)
Vậy đáp án (A) đúng.
Ví dụ 43: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm 2 rượu A và B thuộc cùng dãy đồng
đẳng thu được 6,27lít CO
2
(đktc) và 7,65g H
2
O. Mặt

khác m(g) hỗn hợp X tác dụng với Na dư
thu được 2,8lít H
2
(đktc). Biết tỉ khối hơi của mỗi chất trong X so với H
2
đều nhỏ hơn 40.
CTCT của A và B là:
A. C
2
H
6
O và CH
4
O B. C
2
H
6
O và C
3
H
8
O
C. C
3
H
6
O
2
và C
3
H
8
O
2
D. C
3
H
8
O
2
và C
4
H
10
O
2
Cách giải thông thường.
- Tính số mol các nguyên tố C, H, O có trong mg hỗn hợp 2 rượu A và B.
nghiên cứu =
2
CO C
6,72
n 0,3(mol) m 0,3 12(g)
22,4
· · ⇒ · ×
n
H
=
2
H O H
7,65
2n 2 0,85(mol) m 0,85(g)
18
· × · ⇒ ·
⇒m
o
= m - (3,6 + 0,85) = m - 4,45
Gọi CTPT chung của hai rượu là R - (OH)
a
ta có phương trình: R(OH)
a
+ a Na → R (ONa)
a
+ a/
2
H
2
n
H
=
2,8
2 0,25 a
22,4
× · ·
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Trong a nhóm -OH có n
H
: n
o
= = 0,25
⇒m = 8,45 (g)
Gọi công thức phân tử chung của hai rượu là R - (OH)
a
Ta có phương trình: R(OH)
a
+ aNa → R - (ONa)
a
+ a/2 H
2
n
H
= x 2 = 0,25 = a
Trong a nhóm -OH có n
H
: n
o
= = 0,25
⇒m = 8,45 (g)
Gọi công thức phân tử chung của hai rượu là
+ − −
a
n n 2 2k a
C H (OH)
PTPƯ:
+
+ − −
÷÷÷→ + + −
2
O
a 2 2
n n 2 2k a
C H (OH) nCO (n 1 k)H O
1mol a(mol) 0,3 0,425
x 0,25 0,3 0,425
nx 0,3
x(n 1 k) 0,425
ax 0,25
¹
·
¹
¹
+ − ·
'
¹
·
¹
¹
Giải hệ phương trình ta có x =
x > 0 ⇒k = 0 ⇒x = 0,125

0,3
n 2,4
0,125
· ·
⇒a =
0,25
2
0,125
·
Mà M
A
, M
B
< 80
Vậy CTPT của A C
2
H
6
O
2
(M = 62)
B C
3
H
8
O
2
(M = 76)
* Cách giải nhanh:
Ta có
2
2
CO
H O
n 0,3mol
n 0,425mol
·
·

> ⇒
2 2
H O CO
n n
Hỗn hợp X gồm hai rượu no cùng dãy đồng
đẳng
Theo phương trình đốt cháy:
CnH
2n+2
+ O
2
→ nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
⇒Số mol X = số mol H
2
O – số mol CO
2
= 0,125mol

2
H
n 0,125mol X : · ⇒
rượu no hai chức.
M
A
M
B
< 80
⇒ A: C
2
H
6
O
2
B. C
3
H
8
O
2
Vậy đáp án (C )đúng
Ví dụ 44: Đốt cháy hoàn toàn a g hỗn hợp hai rượu thuộc dãy đồng đẳng của rượu etylic
thu được 70,4g CO
2
và 39,6g H
2
O. a có giá trị là:
A. 3,32g B. 33,2 C. 6,64g D. 66,4g
* Cách giải thông thường
Đặt CTTQ của hai rượu lần lượt là: C
n
H
2n+2
O (x mol)
C
m
H
2m+2
O (y mol)
PTĐC: C
n
H
2n+2
O + O
2
→ nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
x nx (n+1)x
C
m
H
2m+2
O + O
2
→ mCO
2
+ (m + 1) H
2
O
y my (m+1)y
Theo đầu bài ta có: nx + my = = 1,6 (1)
(n + 1) x + (m +1)y = = 2,2 (2)
Mà a = (14n + 18) x + (14m + 18)y
Biến đổi (1) (2) ta có
nx my 1,6 nx my 1,6
nx x my y 2,2 x y 0,6
+ · + · ¹ ¹

' '
+ + + · + ·
¹ ¹
Thay vào biểu thức tính a:
a = 14 (nx + my) + 18(x + y) = 14
×
1,6 + 18
×
0,6
= 22,4 + 10,8 = 33,2 (g)
* Cách giải nhanh:
Đặt CTTQ chung 2 rượu:
+
+ → + +
2 2 2
n n 2
3n
C H O O nCO (n 1)H O
2
2 2
O CO
n 1,5n 1,5 1,6 2,4(mol) · · × ·
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng.
a = 70,4 + 39,6 - 2,4 x 32 = 33,2 (g)
Vậy đáp án (B) đúng.
Ví dụ 45: Chia hỗn hợp X gồm hai rượu no đơn chức A, B thành hai phần bằng nhau.
- Phần 1: bị đốt cháy hoàn toàn thu được 5,6lít CO
2
(đktc) và 6,3g H
2
O.
- Phần 2: tác dụng hết với Na kim loại thu được Vlít khí (đktc).
1. V có giá trị là:
A. 1,12lít B. 0,56lít C. 2,24lít D. 1,18lít
2. Nếu 2 rượu đơn chức trên là đồng đẳng kế tiếp thì công thức cấu tạo của A và B là:
A. CH
3
OH và C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH và C
3
H
7
OH
C. C
3
H
7
OH và C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH và C
5
H
11
OH
*Cách giải thông thường.
Đặt công thức của hai rượu là C
n
H
2n+2
O (x mol)
C
m
H
2m + 2
O (y mol)
PTĐC: C
n
H
2n+2
O+ O
2
→nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
x nx (n+1)x
C
m
H
2m +2
O + O
2
→ mCO
2
+ (m + 1) H
2
O
y my (m+1)y
Theo đh ta có: nx + my =
5,6
0,25
22,4
·
(1)
(n + 1)x + (m + 1)y =
6,3
0,35
18
· (2)
Biến đổi (1) và (2)
⇒x + y = 0,1mol ⇒n
x
= 0,1mol
C
n
H
2n+1
OH + Na → C
n
H
2n+1
ONa + 1/2H
2
x 0,5x
C
m
H
2m+1
OH + Na → C
m
H
2m+1
ONa + 1/2H
2
y 0,5g

2
H
n
= 0,5 (x + y) = 0,05 (mol)

2
H
V
= 1,12 lít (đktc)
2. Vì theo đầu bài 2 rượu là đđ kế tiếp ta có m = n + 1
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Thay vào phương trình (1) và (2) ta có:
nx (n 1)y 0,25
(n 1)x (n 1 1)y 0,35
x y 0,1
+ + · ¹
¹
+ + + + ·
'
¹
+ ·
¹
Giải hệ phương trình ta có
0,1n y 0,25
0,1n x 2y 0,35
x y 0,1
+ · ¹
¹
+ + ·
'
¹
+ ·
¹
Biện luận với n ≥ 1, n

N
O < y < 0,1
Ta có:
n 1 2 3
Vậy n = 2 ⇒C
2
H
5
OH
y 0,15 0,05 <0
m = 3 ⇒C
3
H
7
OH
* Cách giải nhanh.
Dựa vào phương trình đốt cháy rượu no đơn chức ta có.
n
x
=
2 2
H O CO
n n 0,35 0,25 0,1(mol) − · − ·
Vì x là rượu no đơn chức.
1. ⇒
2 2
H x H
1
n n 0,05(mol) V 0,05 22,4 1,12l
2
· · ⇒ · × ·
(đktc)
2.
2 2 2
x 2x 2
C H O O xCO (x 1)H O
+
+ → + +
Ta có:
2
CO
X
n
0,25
x 2,5
n 0,1
· · ·
⇒x
1
= 2 ⇒C
2
H
5
OH
x
2
= 3 C
3
H
7
OH
Đáp án (D) đúng
Ví dụ 46: Đốt cháy hoàn toàn 5,8g anđehit X thu được 5,4g H
2
O và 6,72 l CO
2
(đktc)
Vậy CTPT của X là
A. C
2
H
4
O B. C
4
H
6
O
2
C. C
3
H
6
O D. C
4
H
8
O
* Cách giải thông thường.
- Giả sử X là anđehit đơn chức.
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
CTTQ X : C
x
H
y
O
C
x
H
y
O + O
2
→ xCO
2
+ y/
2
H
2
O
1mol x(mol) y/
2
(mol)
5,8 0,3 0,3
12x + y + 16
⇒y = 2x
=
Giải hệ phương trình:
2x y 0
5,8x 3,6x 0,3y 4,8
− · ¹
'
· + +
¹
⇒x = 3 y = 6 ⇒CT C
3
H
6
O (thỏa mãn)
- Giả sử X là anđehit hai chức.
C
x
H
y
O
2
+ O
2
+ xCO
2
+ y/
2
H
2
O
Ta có hệ phương trình:

2x y 0
5,8x 3,6x 0,3y 9,6
− · ¹
'
− + +
¹

x 6
y 12
· ¹

'
·
¹
⇒C
6
H
12
O
2
(không thỏa mãn)
Cách giải nhanh:
Ta có
2 2
H O CO
n n 0,3mol · ·
⇒X là anđehit no đơn chức.
C
n
H
2n
O +
2 2 2
3 6
3n 1
O nCO nH O
2
5,8 0,3
n 3 CTX :C H O
14n 16 n

→ +
· ⇒ · ⇒
+
Đáp án( C ) đúng
Ví dụ 47: Một hỗn hợp lỏng X gồm rượu etylic và 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp
nhau. Chia hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau.
- Phần 1: cho bay hơi thì thu được V đúng bằng thể tích của 3,3g CO
2
(cùng điều kiện).
- Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn thì cần 6,44 lít O
2
(đktc). Sản phẩm cháy qua bình 1 đựng
H
2
SO
4
đ, rồi qua bình 2 đựng Ca(OH)
2
dư sau thí nghiệm thu được 17,5g kết tủa. Công thức
của hợp chất là:
A - CH
4
và C
2
H
6
B - C
2
H
4
và C
3
H
6
C - C
2
H
6
và C
3
H
6
D - C
2
H
2
và C
3
H
4
* Cách giải thông thường: Đặt ẩn, lập hệ phương trình:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
- Đặt công thức của 2 hợp chất là:
x y
C H
(amol)
C
2
H
5
OH (b mol)
PTĐC:
2 2 2
x y
4x y y
C H O xCO H O
4 2
¸ _
+
+ → +

¸ ,
(1)
a
4x y
a
4
¸ _
+

¸ ,

x
a
C
2
H
5
OH + 3O
2
→ 2CO
2
+ 3H
2
O (2)
b 3b 2b
Ta có: n
hh
=
2
CO
3,3
n
44
·
= 0,075 (mol)
2
O
6,44
N 0,2875
22,4
· ·
(mol);
2 3
CO CaCO
n n 0,175(mol) · ·
Theo đầu bài ta có hệ phương trình:
a b 0,075 (I)
4x y
a 3b 0,2875(II)
4
ax 2b 0,175 (III)
¹
+ ·
¹
¸ _
+ ¹
+ ·
'
¸ , ¹
¹
+ ·
¹
Giải hệ 3 phương trình 4 ẩn: ta có nghiệm:
x 2,5
y 7
a 0,005
b 0,025
¹
·
¹
¹ ·
'
·
¹
¹
·
¹
Việc giải hệ 3 phương trình 4 ẩn số nên mất rất nhiều thời gian, biện luận tìm khoảng
nghiệm hợp lý mới cho ra kết quả đúng.
* Cách giải nhanh: Dựa vào phương trình (2): phương trình đốt cháy rượu:
Ta có:
2
2
O
CO
n
1,5
n
·
Mà theo đầu bài tỉ số mol chung của hỗn hợp
0,2875
1,64 1,5
0,175
· >
nên 2 hiđrocacbon phải là ankan.
⇒ta có phương trình điều chế: ( )
1
2 2 2
n 2n 2
3n
C H O nCO _ n 1 H O
2

+
+ → +
( )
2 2hh
2H.C O ®/c hçn hî p CO
n n n x1,5 x2
1
⇒ · −
¸ ]
= [0,2875 - (0,175 x 1,5)] x 2 = 0,05 (mol)
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

2 5 2
C H OH CO (Rt¹o ra)
n 0,075 0,05 0,025(mol) n 0,05(mol) · − · ⇒ ·
2
CO (2H.C)
n 0,175 0,05 0,125(mol) ⇒ · − ·
1 2 6
2 3 8
n 2 C H
0,125
n 2,5
0,05 n 3 C H
· ¹ ¹
⇒ · · ⇒ ⇒
' '
·
¹ ¹
=> Công thức của 2 hợp chất là C
2
H
6
và C
3
H
8
=> Đáp án( C) đúng.
Nhận xét: Qua một số bài toán điển hình trên ta thấy rằng nếu các em không chú ý tới
một số đặc điểm của phản ứng đốt cháy của hợp chất hữu cơ thì sẽ sa vào việc giải bài toán
bằng phương pháp đặt ẩn số sau đó tiến hành ghép ẩn số rồi mới tìm ra kết quả của bài toán.
Hoặc các em có thể dùng phương pháp loại suy đó là đưa ra giả thiết sau đó phủ nhận hoặc
khẳng định. Các phương pháp trên cũng đều đi đến kết quả cuối cùng nhưng trong quá trình
tìm ra kết quả đó các em phải viết đúng phương trình và cân bằng phương trình, vận dụng giải
toán một cách linh hoạt thì mới tìm ra kết quả đúng. Do đó khi giải bài toán đốt cháy một hợp
chất hữu cơ cụ thể nào đó chúng ta cần quan tâm tới số mol của sản phẩm đốt cháy, mối quan
hệ giữa số mol sản phẩm cháy với số mol của chất hữu cơ thì việc tính toán trở nên đơn giản
hơn, đã tốn thời gian hơn từ đó đáp ứng được một trong các yêu cầu của việc kiểm tra trắc
nghiệm khách quan nhiều lựa chọn.
2.1.5.6. Dựa vào quan hệ tỉ lệ số mol của các hợp chất hữu cơ trong phương trình
phản ứng.
• Dựa vào tỉ lệ số mol giữa hợp chất hữu cơ với số mol brom hoặc hidro để xác
định số liên kết pi trong hợp chất
*Nếu số mol Br
2
hoặc H
2
= số mol của A⇒A có một liên kết pi ở gốc hiđrocacbon. Cụ
thể là:
- Đối với hiđrô cacbon:
+ Anken + Br
2
+ Tỉ lệ số mol anken:
2
Br
n 1:1 ·
Nếu
2
Br
n
= 2n
H-C
=> H - C đó là ankin hoặc ankanđien.

- Đối với rượu:
+ Số mol rượu =
2
Br
n
⇒Rượu không no có một liên kết pi có CTTQ là C
n
H
2n
O
- Đối với anđehit: + Số mol anđehit=
2
Br
n
⇒Anđehit không no có một liên kết pi có
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
CTTQ là C
n
H
2n-2
O
+ Số mol anđehit = số mol H
2
⇒Anđehit no có một nhóm chức có CTTQ là C
n
H
2n
O
+ Số mol anđehit =2 số mol H
2
⇒Anđehit không no có một nhóm chức có CTTQ là C
n
H
2n-2
O
- Đối với axit: +Số mol axit =
2
Br
n
⇒axit không no có một liên kết pi có CTTQ là
C
n
H
2n-2
O
2
• Dựa vào tỉ lệ số mol giữa hiđro với số mol của rượu trong phản ứng thế bởi kim loại
kiềm:
+Nếu số mol của H
2
=1/2số mol của rượu⇒Rượu A có một nhóm chức OH
+ Nếu số mol của H
2
= số mol của rượu ⇒Rượu A có hai nhóm chức OH
*Dựa vào phản ứng tráng gương của anđehit với AgNO
3
trong dd NH
3
+ Đối với HCHO và anđehit hai chức thì tỉ lệ mol giữa Agvà anđêhit là là 1:4
+ Đối với anđehit đơn chức R-CHO thì tỉ lệ mol là 1:2
- Đối với axit: Dựa vào phản ứng trung hòa
Axit đơn chức: n
axit
: +
K
n
= 1: 1
2 chức : n
axit
: +
K
n
= 1:2
- Đối với este: Dựa vào phản ứng xà phòng hóa
Este đơn chức: n
este
= +
K
n
= 1:2
- Đối với axit aminnoaxit dựa vào phản ứng trung hòa
Axit amin A + NaOH →
n
A
: n
NaOH
= 1:1 ⇒A có 1 nhóm COOH
= 1: 2 ⇒A có 2 nhóm COOH
A + HCl →
n
A
: n
HCl
= 1: 1 ⇒A có nhóm NH
2
= 1: 2 ⇒A có 2 nhóm NH
2
Ví dụ 48: Một hỗn hợp khí gồm 1ankan và 1anken có cùng số nguyên tử cacbon trong
phân tử và có cùng số mol. Lấy m(g) hỗn hợp này thì làm mất màu vừa đủ 80g dung dịch Br
2
20% trong dung môi CCl
4
. Đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp đó thu được 0,6 mol CO
2
. Công
thức phân tử của ankan và anken là:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
A - C
2
H
6
B - C
3
H
8
, C
3
H
6
C - C
4
H
10
, C
4
H
8
D - C
5
H
12
, C
5
H
10
* Cách giải thông thường:
Đặt công thức của ankan: C
n
H
2n + 2
(x mol)
an ken: C
n
H
2n
(y mol)
PTPƯ: C
n
H
2n
+ Br → C
n
H
2n
Br
2
0,1 0,1
2
Br
80x20
n 0,1(mol)
160x100
· ·
C
n
H
2n+2
+ O
2
→ nCO
2
+ (n+1)H
2
O
x nx
C
n
H
2n
+ O
2
→ nCO
2
+ nH
2
O
x nx
2nx = 0,6
x = 0,1 => n = 3
CTPT của an kan và anken là C
3
H
8
và C
3
H
6
* Cách giải nhanh: n
anken
=
2
Br
n
= 0,1 mol
anken C
n
H
2n

2
O
÷÷→
nCO
2
0,1 0,1n
⇒0,1n =
0,6
2
= 0,3 ⇒n = 3
Vậy đáp án (B) đúng
Ví dụ 49: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng liên tiếp thu được 0,66g
CO
2
và 0,45g H
2
O
Nếu tiến hành oxi hóa m(g) hỗn hợp rượu trên bằng CuO, sản phẩm tạo thành cho tác
dụng với AgNO
3
/NH
3
dư sẽ thu được lượng kết tủa Ag là:
A - 10,8g B - 43,2g C - 2,16g D - 1,62g
* Cách giải thông thường:
Đặt công thức tổng quát chung của 2 rượu là:
n 2n 2
C H O
− −
+
PTPƯ:
+ n 2n 2
C H O
+ O
2
→ n
-
CO
2
+ (n
-
+1) H
2
O
x 0,015 0,025
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
⇒n
-
= 1,5 ⇒x = 0,01 (mol)
+ n 2n 2
C H O
+ CuO
0
t
÷÷→


+ +
2
n 1 2n
C H CHO Cu H O
0,01 (mol) 0,01 (mol)

− −
− + ÷÷÷→ − + ↓
3
ddNH
2
2n n 1 2n n 1
C H CHO Ag O C H COOH 2Ag
0,01 0,02
⇒m
Ag
= 0,02 x 108 = 2,16 (g)
* Cách giải nhanh: Dựa vào phương trình đốt cháy ta có:
Số mol 2 rượu =
2 2
H O CO
n n 0,025 0,015 0,01(mol) − · − ·
[ ]
3.......................
O AgNO
R An®ehit 2Ag ÷÷→ ÷÷÷÷÷÷→
0,01 0,02
⇒m
Ag
= 2,16 (g)
Đáp án( C) đúng
Ví dụ 50: Cho hỗn hợp HCHO và H
2
đi qua ống đựng bột Ni nung nóng. Dẫn toàn bộ
hỗn hợp thu được sau phản ứng các chất có thể tan được, thấy khối lượng bình tăng 23,6g.
Lấy dung dịch trong bình cho tác dụng với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
thu được 43,2g Ag
kim loại.
Khối lượng CH
3
OH tạo ra trong phản ứng cộng hợp hiđro của HCHO là:
A - 16,6g B - 12,6g C - 20,6g D - 2,06g
* Cách giải thông thường:
PTPƯ: HCHO + H
2
0
Ni
t
÷÷→
CH
3
OH
hỗn hợp sản phẩm thu được gồm CH
3
OH và HCHO có khối lượng là 23,6g.
Cho hỗn hợp sản phẩm tác dụng AgNO
3
/ NH
3
HCHO + Ag
2
O
3
NH
÷÷÷→ CO
2
+ H
2
O + 4Ag ↓
⇒n
an
= n
Ag
= x 0,4 = 0,1 mol
⇒m
HCHO
= 0,1 x 30 = 3 (g)

3
CH OH
m 23,6 3 20,6(g) · − ·
Vậy đáp án (C) đúng
Ví dụ 51: Chia hỗn hợp X gồm 2 axit (A là 1 axit no đơn chức, B là axit không no đơn
chức chứa 1 liên kết đôi). Số nguyên tử (trong A, B bằng nhau. Chia X thành 3 phần bằng
nhau:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
- Phần 1 tác dụng hết với 100ml dung dịch NaOH 2M. Để trung hòa lượng NaOH dư
cần 150ml dung dịch H
2
SO
4
0,5M.
- Phần 2: Phản ứng vừa đủ với 6,4g Br
2
- Phần 3: Đốt cháy hoàn toàn thu được 3,36 lít CO
2
(đktc)
1. Số mol của A, B trong X là:
A - 0,01 và 0,04 B - 0,02 và 0,03
C - 0,03 và 0,02 D - 0,04 và 0,01
2. Công thức phân tử của A và của B là
A - C
2
H
4
O
2
và C
2
H
2
O
2
B - C
3
H
6
O
2
và C
3
H
4
O
2
C - C
4
H
8
O
2
và C
4
H
6
O
2
D - C
4
H
6
O
4
và C
4
H
4
O
4
* Cách giải thông thường
Đặt công thức của 2 axit: C
n
H
2n+1
- COOH (C
x
H
2x
O
2
)
C
n
H
2n-1
- COOH (C
x
H
2x-2
O
2
)
PTPƯ: C
n
H
2n+1
- COOH + NaOH → C
n
H
2n+1
- COONa + H
2
O
C
n
H
2n-1
- COOH + NaOH → C
n
H
2n-1
- COONa + H
2
O
2NaOH + H
2
SO
4
→ Na
2
SO
4
+ 2H
2
O
n
NaOH ban đầu
= 0,2 mol
n
NaOH dư
= 2 x 0,075 = 0,15 mol
⇒n
NaOH phản ứng (1)(2)
= 0,2 - 0,15 = 0,05
Theo phương trình:
n
X
= n
NaOH
= 0,05 (mol)
X tác dụng với dung dịch Br
2
:
C
n
H
2n-1
- COOH + Br
2
→ C
n
H
2n-1
COOHBr
2
0,04 mol ← 0,04 mol
⇒n
A
= 0,05 - 0,04 = 0,01 (mol)
(1) Đáp án A đúng
P
3
: C
x
H
2x
O
2
= O
2
→ xCO
2
+ xH
2
O
0,01 0,01
C
x
H
2x-2
O
2
+ O
2
→ xCO
2
+ (x-1)H
2
O
0,04 0,04x
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

2
CO
n
= 0,01x + 0,04x = 0,05x = 0,15 ⇒x = 3
Vậy CTPT của 2 axit là C
3
H
6
O
2
C
3
H
4
O
2
* Cách giải nhanh:
1. Dựa vào cấu tạo 2 axit. Vì 2 axit đều đơn chức:
⇒n
X
= n
NaOH
= 0,2 - 0,15 = 0,05 mol
B có 1 liên kết đôi ⇒n
B
=
2
Br
6,4
n 0,04
160
· ·
(mol)
⇒n
A
= 0,05 - 0,04 = 0,01 mol
2. Vì A và B đều có cùng số nguyên tử C
C
x
H
y
O
2
+ O
2
→ xCO
2
+ H
2
O
2
Cl 3 6 2
X 3 4 2
n C H O
0,15
x 3 CTPTA,B
n 0,05 C H O
¹
· · · ⇒
'
¹
⇒Đáp án B đúng
Ví dụ 52: Cho X là 1 amino axit. Khi cho 0,01mol X tác dụng với HCl thì dùng hết
80ml dung dịch HCl 0,125M và thu được 1,835g muối khan. Còn khi cho 0,01mol X tác dụng
với dung dịch NaOH thì cần dùng 25g dung dịch NaOH 3,2%. Công thức cấu tạo của X là:
C
3
H
6
NH
2
COOH
A.
B.
C
2
H
5
NH
2
COOH
C - H
2
NC
3
H
5
(COOH)
2
D - (H
2
N)
2
C
3
H
5
COOH
* Cách giải thông thường:
Đặt CTTQ của X là: (H
2
N)
x
- R - (COOH)
y
PTPƯ: (H
2
N)
x
- R - (COOH)
y
+ xHCl → (ClH
3
N)
x
- R(COOH)
y
(1)
0,01mol 0,01mol
(H
2
N)
x
- R - (COOH)
y
+ yNaOH → (H
2
N)
x
- R - (COONa)
y
+ H
2
O (2)
n
HCl
= 0,01mol ; n
NaOH
=
3,2x25
0,02(mol)
40x100
·
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Theo phương trình (1):
0,01
x 1
0,01
· ·
⇒1 nhóm NH
2
(2) y =
0,02
2
0,01
·
⇒2 nhóm COOH
⇒M
muối
=
1,835
183,5
0,01
·
⇒M
R
= 1835 - (45 x 2) - 36,5 - 16
M
R
= 41 ⇒C
3
H
5
Vậy công thức X: H
2
NC
3
H
5
(COOH)
2

* Cách giải nhanh:
Số mol X = n
HCl
= 0,01mol ⇒X có 1 nhóm NH
2
n
X
= n
NaOH
⇒X có 2 nhóm COOH
Vậy trong 4 phương án trên chỉ có C thỏa mãn
Vậy đáp án (C ) đúng.
2.2. Một số nguyên tắc, qui luật trong quá trình áp dụng các phương pháp giải
nhanh vào việc giải bài toán hoá học TNKQ nhiều lựa chọn
2.2.1. Vai trò của bài toán hoá học
Bài toán hoá học có những tác dụng sau:
- Rèn luyện cho các em khả năng vận dụng những kiến thức đã học, biến những kiến
thức tiếp thu được qua bài giảng của thầy thành kiến thức của mình.
- Giúp cho các em đào sâu và mở rộng kiến thức đã học một cách sinh động, phong
phú, hấp dẫn. Chỉ có vận dụng kiến thức vào giải bài tập các em mới nắm vững kiến thức một
cách sâu sắc.
- Phát triển năng lực nhận thức, khả năng suy luận logic, đồng thời bài tập hoá học còn
rèn trí thông minh cho các em.
2.2.2. Ý nghĩa của việc áp dụng các phương pháp giải nhanh để giải bài toán TNKQ
nhiều lựa chọn
Việc áp dụng các phương pháp giải nhanh để giải bài toán TNKQ nhiều lựa chọn có
những ưu điểm sau:
+ Phù hợp với yêu cầu thời gian để làm một câu TNKQ (khoảng từ 2 đến 3 phút)
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
+ Giúp các em phát triển tư duy, tìm tòi những phương án giải nhanh phù hợp với mỗi
dạng bài toán
+ Phân hoá được các em trong quá trình vận dụng kiến thức và giải bài tập
2.2.3. Đề xuất một số nguyên tắc, qui luật để giải nhanh các bài toán hoá học dùng
làm câu TNKQ nhiều lựa chọn
Để có thể giải nhanh các bài toán hoá học trên cơ sở các phương pháp đã phân tích, HS
cần phải tiến hành theo các bước dựa vào một số nguyên tắc và qui luật sau:
Bước 1: đọc kỹ đầu bài
Việc đọc kỹ đầu bài là thao tác quan trọng để giúp các em định hướng việc giải bài
toán. Dựa vào yêu cầu bài toán mà có thể chọn phương pháp thích hợp.
Ví dụ 1:Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp 3 kim loại A, B, C vào một lượng vừa đủ dung
dịch HCl sau phản ứng thu được 4,48l khí H
2
(đktc) và dung dịch cô cạn dung dịch thu được n
(g) muối khan.
m có giá trị là :
A. 27,1g B. 34,2g C. 27,3g
D. 34,4g E. Không xác định được.
Nếu các em không đọc kỹ bài toán sẽ sa vào viết phương trình phản ứng, cân bằng
phương trình đặt ẩn. Do đó số ẩn đặt nhiều hơn dữ kiện đầu bài cho.
Nếu các em dùng thuật toán giải sẽ mất nhiều thời gian, khó ra kết quả chính xác, có
một số em thấy phương án E có vẻ hợp lý do đó sẽ không đúng đáp án bài toán. Trong khi đó
yêu cầu của bài toán chỉ tính khối lượng muối sau khi cô cạn. Lúc này các em chỉ cần áp dụng
ngay định luật bảo toàn khối lượng để tính một cách đơn giản, nhanh nhất.
Bước 2: Phân dạng bài toán để chọn phương pháp hợp lý.
Quá trình đọc kỹ đầu bài cũng giúp các em phân dạng bài toán một cách chính xác.
Việc phân dạng bài toán sẽ giúp chọn phương pháp hợp lý để giải.
- Nếu bài toán oxi hóa khử giữa hỗn hợp kim loại với dung dịch axit hoặc hỗn hợp axit
giải phóng ra hỗn hợp khí thường chúng ta vận dụng phương pháp bảo toàn electron để
giải.
- Nếu bài toán cho hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch axit (HCl, H
2
SO
4
...) giải
phóng ra khí, yêu cầu tính khối lượng muối thì áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để giải.
- Nếu bài toán cho khối lượng hỗn hợp ban đầu và hỗn hợp sau phản ứng có thể vận
dụng phương pháp giảm khối lượng để giải.
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
- Đối với bài toán khử oxit kim loại bằng chất khử CO, H
2
, Al cần chú ý điểm đặc biệt
của phản ứng đó là việc lấy oxi trong oxit kim loại của CO, H
2
, Al sẽ dẫn đến tính số nguyên
tử oxi trong oxit.
- Đối với bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ khi chưa cho biết hợp chất hữu cơ thuộc
loại hợp chất cụ thể nào, dựa vào quan hệ số mol CO
2
và H
2
O giúp chúng ta suy luận được đặc
điểm cấu tạo của nó.
Bước 3: Áp dụng linh hoạt các phương pháp vào quá trình giải bài toán.
Sau khi tiến hành phân dạng bài toán để lựa chọn phương pháp phù hợp các em tiến
hành vận dụng vào giải. Để giải một cách chính xác các em phải nắm sâu, chắc chắn bản chất
của phương pháp sử dụng, hướng tiến hành và cách thử triển khai phương pháp giải cho linh
hoạt, chắc chắn.
Một số bài toán không chỉ giải nhanh theo một phương pháp mà còn có thể sử dụng hai
hay nhiều phương pháp giải nhanh khác. Điều quan trọng là các em phải biết sử dụng phương
pháp mình nắm chắc nhất, hiểu sâu nhất thì mới có thể giải bài toán nhanh nhất có hiệu quả
nhất.
Ví dụ 2: Oxi hóa hoàn toàn 10,08g một phoi sắt thu được mg chất rắn gồm 4 chất
(Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
, FeO, Fe). Thả hỗn hợp rắn vào dung dịch HNO
3
dư thu được 2,24l khí (ở đktc)
không màu hóa nâu ngoài không khí.
Vậy m có giá trị là:
A. 12g B. 24g C. 14,4g D. Kết quả khác
Bài toán này có thể dùng hai phương pháp giải nhanh đã nêu trên: phương pháp bảo
toàn electron và dựa vào định luật bảo toàn khối lượng.
Nếu dùng phương pháp bài toán electron các em phải nắm chắc bản chất của phản ứng
oxi hóa khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử, nội dung phương pháp thì mới giải được.
Fe HNO
3
, O
2
Chất khử Chất oxi hóa
Fe ÷3e →Fe
3+
= 0,18 → 0,54mol O
2
+ 4e → 2O
2-

NO
3
-
+ 3e + 4H
+
→ NO + 2H
2
O
Ta có m = m
chất rắn
- m
phôi sắt
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Theo phương pháp bảo toàn electron: 0,54 = + 0,3 = 12 (g)
Nếu dùng phương pháp bảo toàn khối lượng, HS phải xác định được thành phần chất
tham gia, thành phần sản phẩm tạo thành, phương hướng áp dụng định luật.
m
rắn
= m
muối
+ m
no
+
2
H O
m
-
3
HNO
m

3 3
Fe( NO ) Fe
n n
·
ban đầu = 0,18 (mol)
3
NO
n

tạo khí =
NO
n 0,1mol ·
(1)
3
NO
n

trong muối = 3
3
NHO
n 0, 45mol ·
(2)
⇒ 3
3(1) ( 2)
HNO
NO
n n

·∑
= 0,1 + 0,54 = 0,64 (mol)
2 3
H O HNO
1
n n 0,32(mol)
2
· ·
⇒m
răn
= 232 . 0,18 + 30.0,1 + 18 . 0,32 - 63 . 0,64 = 12 (g)
Đáp án (A) đúng
Một số bài toán có thể sử dụng đồng thời nhiều phương pháp giải. Thường phối hợp các
phương pháp: phương pháp tăng giảm khối lượng với phương pháp áp dụng định luật bảo toàn
khối lượng phân tử trung bình.
Phương phương bảo toan electron + phương pháp bảo toàn khối lượng.
Vậy gặp những bài toán này trên cơ sở những yêu cầu bài toán các em biết chọn các
phương pháp phù hợp, linh hoạt trong việc phối hợp các phương pháp để giải nhanh những
bài toán phức tạp.
Ví dụ 3: Cho hỗn hợp A gồm hai kim loại kiềm X, Y thuộc 2 chu kỳ liên tiếp có khối
lượng 17g. Hòa tan hỗn hợp A trong 200g H
2
O thu được dung dịch B và Vl H
2
(ở đktc).
Cô cạn dung dịch B thu được 27,2g chất rắn.
1. X, Y là hai nguyên tố
A. Li, Na B. Na, K C. K, Rb D. Rb, Cs
2. Khối lượng dung dịch Y là:
A. 10,82 g B. 108, 2g C. 216,4g D. 21,64g
3. V có giá trị là:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
A. 2,24l B4,48l C. 3,36l D. 6,72l
Yêu cầu (1) của bài toán là xác định hai kim loại do đó dùng phương pháp khối lượng
phân tử trung bình để xác định. Nhưng để tính
M
= . Việc đầu tiên phải đi tìm số mol hỗn
hợp mà đầu bài cho khối lượng hỗn hợp kim loại và hỗn hợp chất rắn sau phản ứng. Do đó ta
dùng phương pháp tăng giảm khối lượng để tìm số mol của hỗn hợp. Vậy các em phải vận
dụng liền lúc hai phương pháp mới xác định được tên của kim loại.
Yêu cầu (2) (3) là tính khối lượng dung dịch B và thể tích khí H
2
thì áp dụng định luật
bảo toàn khối lượng mới xác định nhanh chóng cụ thể là:
m
dd B
= m
hh kim loại
+
2 2
H O H
m m −

2
H hh
1
n n 0,15mol
2
· ·
Từ đó sẽ xác định được khối lượng của B và thể tích H
2
một cách dễ dàng.
Trên đây Thầy đã đề xuất một số nguyên tắc, quy luật, các bước để giải nhanh bài toán
hóa học dựa vào các phương pháp giải toán nhanh đã phân tích.
Tuy nhiên việc triển khai giải nhanh các bài toán có thực hiện hiệu quả không thì ngay
chính bản thân các em cần phải trang bị cho mình kiến thức hóa học đầy đủ, chính xác sâu
sắc. Phải biết suy luận nhanh, có sự phán đoán chính xác, phải vận dụng linh hoạt kết hợp các
phương pháp giải nhanh một cách hợp lý thì việc giải các bài toán mới nhanh chính xác được.
2.1.3. Xây dựng hệ thống các bài toán hóa học có thể giải nhanh để làm câu TNKQ
dạng nhiều lựa chọn
2.1.3.1. Hóa đại cương.
Bài 1: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt bằng 34
X là nguyên tố:
20 12 24
10 11 12
A. Ne B. Na C. Mg
D.
27
13
Al E. Kết quả khác
Bài 2: Có oxit sau: SO
2
, SO
3
, CuO, Cu
2
O
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Oxit nào có thành phần % O thấp nhất:
A. SO
2
B. SO
3
C. CuO D. Cu
2
O
Bài 3: Hai bình cầu có thể tích bằng nhau. Nạp oxi vào bình thứ nhất, nạp oxi đã được
ozon hóa vào bình thứ hai, áp suất ở hai bình như nhau. Đặt hai bình trên hai đĩa cân thì khối
lượng của hai bình khác nhau là 0,21g.
Khối lượng ozon trong oxi đã được ozon hóa là:
A. 0,63g B. 0,22g C. 1,7g
D. 5,3g E. Thiếu điều kiện, không xác định được.
Bài 4: Độ tan của KCl ở 0
0
C là 27,6. Nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa ở nhiệt
độ đó là:
A. 21,6 B. 20,5 C. 15,8
D. 23,5 E. Kết quả khác
Bài 5: Lấy 20g dung dịch HCl 37%, d = 1,84. Để có dung dịch 10% lượng nước cần pha
thêm là:
A. 27g B. 25,5g C. 54g
D. 80g E. Kết quả khác.
Bài 6: Hòa tan 20 ml dung dịch 0,05M vào 20ml dung dịch H
2
SO
4
0,075M, pH của dung
dịch thu được là:
A. 1 B. 2 C. 3
D. 2,5 E. Kết quả khác.
Bài 7: Hòa tan 200g dung dịch NaCl 10% với 800g dung dịch NaCl 20% ta được một
dung dịch NaCl có nồng độ phần trăm là:
A. 18% B. 16% C. 1,6%
D. 15% E. Kết quả khác.
Bài 8: Khi tăng nhiệt độ thêm 50
0
C tốc độ của phản ứng tăng lên 12000 lần. Hệ số nhiệt
độ của tốc độ phản ứng là:
A. 4,35 B. 2,12 C. 4,13
D. 2,45 E. Kết quả khác.
Bài 9: Trong một bình kín thể tích không đổi chứa bột S và C thể tích không đáng kể.
Bơm không khí vào bình đến áp suất p = 2atm, t
0
= 25
0
C. Bật tia lửa điện đề S và C cháy
thành SO
2
và CO
2
sau đó đưa bình về 25
0
C. Áp suất trong bình lúc đó là:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
A. 1,5atm B. 2,5atm C. 2atm
D. 4atm E. Không xác định được.
Bài 10: Chia 8,84g hỗn hợp một muối clorua kim loại hóa trị I và BaCl
2
thành 2 phần
bằng nhau:
- Hòa tan hoàn toàn phần thứ nhất vào nước rồi cho tác dụng với AgNO
3
thu được 8,16g
kết tủa.
- Đem điện phân nóng chảy phần thứ hai thu được Vlít khí A bay ra ở anot (ở đktc). Với
giá trị là:
A 6,72l B. 0,672l C. 1,334l
D. 13,44l E. Kết quả khác.
2.1.3.2. Hóa Vô Cơ
Bài 11: Sục hết một lượng khí Clo vào dung dịch NaBr và NaI và đun nóng thu được
1,17g NaCl.
1. Số mol hỗn hợp NaBr và NaI đã phản ứng là.
A. 0,1 mol B. 0,15mol C. 1,5mol
D. 0,03mol E. Kết quả khác.
2. Số mol Clo đã sục vào là:
A. 0,01mol B. 0,02mol C. 0,025mol
D. 0,015mol E. Kết quả khác
Bài 12: Cho 4,48l hỗn hợp khí N
2
O và CO
2
từ qua bình đựng nước vôi trong dư, thấy chỉ
có 1,12l khí thoát ra. Vậy thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp là:
A. 75% và 25% B. 33,33% và 66,67 C. 45%, 55%
D. 25% và 75% E. Tất cả đều sai:
Bài 13: Đốt cháy hoàn toàn 1,2g một muối sunfat của kim loại. Khí SO
2
thoát ra bị oxi
hóa hoàn toàn và cho vào nước được một dung dịch. Cho dung dịch này tác dụng với dung
dịch BaCl
2
dư thu được 4,66 kết tủa. Thành phần phần trăm của lưu huỳnh trong muối sunfat
là:
A. 36,33% B. 46,67% C. 53,33%
D. 26,66% E. Kết quả khác.
Bài 14: Nung 11,2g Fe và 26g Zn với một lượng lưu huỳnh có dư. Sản phẩm của phản
ứng cho tan hoàn toàn trong dung dịch axit clohiđric. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
CuSO
4
.
Thể tích dung dịch CuSO
4
10% (d = 1,1) cần phải lấy để hấp thụ hết khí sinh ra là:
A. 500,6ml B. 376,36ml C. 872,72ml
D. 525,25ml E. Kết quả khác.
Bài 15: Cho 1,53g hỗn hợp gồm Mg, Cu, Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 448ml
Hr (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng rồi nung khan trong chân không sẽ thu được một chất
rắn có khối lượng là:
A. 2,95g B. 3,9g C. 2,24g
D. 1,885g E. không xác định được vì thiếu dữ kiện.
Bài 16: Thổi một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng hỗn hợp Fe
3
O
4
và CuO nung nóng
đến phản ứng hoàn toàn ta thu được 2,32g hỗn hợp kim loại. Khí thoát ra cho vào bình đựng
nước vôi trong dư thấy tạo thành 5g kết tủa trắng. Khối lượng hỗn hợp 2 oxit kim loại ban đầu
là:
A. 3,12g B. 3,22g C. 4g
D. 4,2g E. 3,92g
Bài 17: Cho 0,52g hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong H
2
SO
4
l dư thấy có 0,336l thì
thoát ra (đktc) khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được sẽ là:
A. 2g B. 2,4g C. 3,92g
D. 1,96g E. Kết quả khác.
Bài 18: Cho 2,81g hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe
2
O
3
, MgO, ZnO tan vừa đủ trog 300ml dung
dịch H
2
SO
4
0,1M thì khối lượng hỗn hợp các muối sunfat khan tạo ra là:
A. 3,81g B. 4,81g C. 5,21g
D. 4,8g E. Kết quả khác.
Bài 19: Thổi một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng m(g) hỗn hợp gồm CuO, Fe
2
O
3
,
FeO, Al
2
O
3
nung nóng dẫn toàn bộ khí thoát ra sục vào nước vôi trong dư thấy có 15g kết tủa
trắng. Khối lượng (m) của hỗn hợp oxit kim loại ban đầu là:
A. 217,4g B. 249g C. 219,8g
D. 230g E. Không tính được vì Al
2
O
3
không bị khử.
Bài 20: Hỗn hợp X gồm hai kim loại hoạt động A và B. Chia 4,04g X thành hai phần
bằng nhau:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
- Phần 1: Tan hoàn toàn trong dung dịch hai axit HCl và H
2
SO
4
tạo ra 3,36l khí H
2
(ở
đktc).
- Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO
3
thu được Vl khí NO duy nhất (ở
đktc).
1. V có giá trị là:
A. 2,24lít B. 3,36lít C. 4,48lít
D. 6,72lít E. Kết quả khác.
2. Khối lượng hỗn hợp muối nitrat ở phần 2 là:
A. 2,062g B. 20,62g C. 8,22g
D. 82,2g E. 3,1g
Bài 21: Cho 19,2g kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch HNO
3
dư ta thu được
4,48lít khí NO (ở đktc) dung dịch A cho NaOH dư vào dung dịch A thu được một kết tủa B.
Nung kết tủa B trong không khí đến khối lượng không đổi được m(g) chất rắn.
1. Kim loại M là:
A. Mg B. Al C. Cu
D. Fe E. Zn
2. m có giá trị là:
A. 24g B. 24,3g C. 48g
D. 30,6g E. Kết quả khác.
Bài 22: Chia 1,24g hỗn hợp hai kim loại có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau:
- Phần 1: Bị oxi hóa hoàn toàn thu được 0,78g hỗn hợp oxit.
- Phần 2: Tan hoàn toàn trong dung dịch H
2
SO
4
loãng thu được Vlít H
2
(ở đktc) và cô cạn
dung dịch thu được m(g) muối khan.
1. Giá trị của V là:
A. 2,24l B. 0,112l C. 5,6l
D. 0,224l E. Kết quả khác.
2. Giá trị của m là:
A. 1,58g B. 15,8g C. 2,54g
D. 25,4g E. Kết quả khác.
Bài 23. Hỗn hợp X gồm hai kim loại A, B ở hai chu kỳ liên tiếp trong cùng một phân
nhóm chính. Lấy 0,88g X cho tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 672ml H
2
(ở
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
đktc). Cô cạn dung dịch thu được m(g) muối khan.
1. Giá trị của m là:
A. 3,01g B. 1,945g C. 2,995g
D. 2,84g E. kết quả khác.
2. A và B là hai kim loại:
A. Be và Mg B. Mg và Ca
C. Ca và Ba D. Ca và Sr
Bài 24: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 6,4g Cu và 5,6g Fe vào dug dịch HNO
3
1 M
thu được dung dịch A và khí NO duy nhất. Cho tiếp dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu
được kết tủa B và dung dịch C. Lọc lấy kết tủa, đem nung ngoài không khí đến khối lượng
không đổi thu được m(g) chất rắn E.
m có giá trị là:
A. 16g B. 12g C. 24g
D. 20g E. Kết quả khác.
Bài 25: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,2ml FeO và 0,1mol Fe
2
O
3
vào dung dịch
HNO
3
loãng dư thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu
được kết tủa. Lọc kết tủa rửa sạch sấy khô nung trong không khí đến khối lượng không đổi
được m(g) chất rắn, m có giá trị là:
A. 23g B. 32g C. 2,3g
D. 3,2g E. 48g
Bài 26: Cho 9g hỗn hợp bột Mg và Al tan hết trong 200ml dung dịch HCl thấy thoát ra
khí A và thu được dung dịch B. Thêm từ hai dung dịch NaOH vào B sao cho kết tủa đạt tới
lượng lớn nhất thì dùng hết 500ml dung dịch NaOH 2M. Lọc kết tủa, đem nung đến khi phản
ứng hoàn toàn thu được 16,2g chất rắn.
1. Thể tích khí A thu được ở đktc là:
A. 6,72lít B. 7,84lít C. 8,96lít
D. 10,08lít E. 5,6lít
2. Nồng độ mol/l của dung dịch HCl phản ứng là:
A. 2M B. 4M C. 5M
D. 3M E. 2,5M
Bài 27: Khử hoàn toàn 17,6g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe
2
O
3
cần 2,24lít CO (ở đktc). Khối
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
lượng sắt thu được là:
A. 14,5g B. 15,5g C. 16g
D. 16,5g E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện.
Bài 28: Hỗn hợp A gồm Mg và Fe
2
O
3
nặng 20g tan hết trong dung dịch H
2
SO
4
loãng thấy
thoát ra Vlít H
2
(ở đktc) và thu được dung dịch B. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch B
và lọc kết tủa tách ra nung đến khối lượng không đổi cân nặng 28g.
1. V có giá trị là:
A. 11,2lít B. 22,4lít C. 33,6lít
D. 44,8lít E. 56lít
2. Khối lượng của Mg và Fe
2
O
3
trong A là:
A. 8g và 12g B. 12g và 8g C. 18g và 2g
D. 2g và 18g E. Kết quả khác.
Bài 29: Cho 14,5g hỗn hợp Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch H
2
SO
4
l thấy thoát ra
6,72l H
2
(đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m(g) muối khan.
m có giá trị là:
A. 34,3g B. 43,3g C. 33,4g
D. 33,8g E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện.
Bài 30: Để khử hoàn toàn hỗn hợp CuO, FeO cần 4,48 lít H
2
(ở đktc). Nếu cũng khử
hoàn toàn hỗn hợp đó bằng CO thì lượng CO
2
thu được khi cho qua dung dịch nước vôi trong
dư tạo ra m(g) kết tủa.
m có giá trị là:
A. 1g B. 2g C. 10g
D. 20g E. 15g
Bài 31: Hòa tan hoàn toàn 5g hỗn hợp hai kim loại R, R' bằng dung dịch HCl ta thu được
5,71g muối khan.
Thể tích khí B thu được (ở đktc) là:
A. 0,224l B. 2,24l C. 4,48l
D. 0,448l E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện.
Bài 32: Hòa tan 5,9g hỗn hợp hai muối clorua của hai kim loại A và B (A và B là hai
kim loại thuộc PNC nhóm II) vào nước được 100ml dung dịch X. Để làm kết tủa hết ion Cl
-
trong dung dịch X người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO
3
thu được 17,22g
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
kết tủa.
Lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y. Cô cạn Y được mg hỗn hợp muối khan.
m có giá trị là:
A. 6,36g B. 63,6g C. 9,12g
D. 91,2g E. không xác định được.
Bài 33: Hòa tan hoàn toàn 4g hỗn hợp MCO
3
và M'CO
3
vào dung dịch HCl thấy thoát ra
Vlít khí (ở đktc). Dung dịch thu được đem cô cạn thu được 5,1lg muối khan.
Giá trị của V là:
A. 1,12l B. 1,68l C. 2,24l
D. 3,36l E. Không xác định được.
Bài 34: Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp gồm kim loại X, Y, Z bằng dung dịch HNO
3
thu
được 1,12lít hỗn hợp khí A (ở đktc) gồm NO
2
và NO có d so với H
2
bằng 18,2 và dung dịch B
cô cạn dung dịch B thu được m(g) muối khan (biết rằng không sinh ra muối NH
4
NO
3
) m có
giá trị là:
A. 26,82g B. 21,27g C. 24,34g
D. 25,58g E. kết quả khác.
Bài 35: Hòa tan vừa đủ 6g hỗn hợp A gồm hai kim loại X và Y có hóa trị tương ứng là I,
II vào dung dịch hỗn hợp hai axit (HNO
3
và H
2
SO
4
) đặc thu được 0,1mol NO
2
và 0,02mol SO
2
khối lượng muối khan thu được là:
A. 1,412 g B. 14,12g C. 8,2g.
D. 82g E. kết quả khác.
Bài 36: Trộn 2,7g Al với a g hỗn hợp CuO, Fe
2
O
3
được hỗn hợp A. Nung A ở nhiệt độ
cao để phản ứng nhiệt nhôm xảy ra hoàn toàn được hỗn hợp rắn B. Hòa tan hoàn toàn B trong
HNO
3
loãng chỉ thu được Vlít NO duy nhất (ở đktc). Giá trị của V là:
A. 22,4lít B. 2,24lít C. 4,48lít
D. 44,8lít E. Kết quả khác.
Bài 37: Để m (g) phoi bào sắt (A) ngoài không khí một thời gian biến thành hỗn hợp B
có khối lượng 30g gồm FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
và Fe. Cho B phản ứng hoàn toàn với dung dịch
HNO
3
thấy giải phóng ra 5,6l khí NO duy nhất (đktc). Khối lượng của m là:
A. 25,2g B. 22,5g C. 26,2g
D. 27,5g E. Kết quả khác.
Bài 38: Cho hỗn hợp gồm FeO, CuO, Fe
3
O
4
có số mol bằng nhau tác dụng hết với dung
dịch HNO
3
thu được hỗn hợp khí gồm 0,09mol NO
2
và 0,05mol NO. Số mol của mỗi chất là:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
A. 0,12mol B. 0,24mol C. 0,21mol
D. 0,36mol E. Kết qủa khác.
Bài 39: Cho 19,2g kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch HNO
3
dư ta thu được
4,48lít khí NO (đktc). Cho NaOH dư vào dung dịch thu được ta được một kết tủa. Nung kết
tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được m(g) chất rắn.
1. Kim loại M là:
A. Mg B. Al C. Cu
D. Fe E. Zn
Bài 40: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe và 0,2mol Al vào dung dịch HNO
3
dư thu được hỗn hợp khí A gồm NO và NO
2
có tỷ lệ số mol tương ứng là 2:1. Thể tích của
hỗn hợp khí A (ở đktc) là:
A. 86,4lít B. 8,64lít C. 19,28lít
D. 192,8lít E. Kết quả khác.
2.1.3.3. Xây dựng hệ thống các bài toán hữu cơ.
* Hidrocacbon.
Bài 41: Một chất có công thức đơn giản nhất là C
2
H
5
.
Công thức phân tử của chất đó là:
A. C
4
H
10
B. C
6
H
14
C. C
8
H
18
D. C
4
H
8
E. C
2
H
5
Bài 42: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon mạch hở trong cùng dãy đồng đẳng
thu được 11,2 lítCO
2
(đktc) và 9g H
2
O. Hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng:
A. Ankan B. Anken C. Ankin
D. Aren E. Xicloanken
Bài 43: Khi đốt cháy một hidrocacbon X ta thu được
·
2 2
H O CO
V 2V
trong cùng điều kiện.
Vậy CTPT của X là:
A. CnH
4n+2
(n ≥ 1) B. CnH
2n+4
(n ≥ 1)
C. CnH
4n+2
(n ≥ ) D. CH
4
là hidrocacbon duy nhất.
Bài 44: Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A thu được CO
2
và H
2
O có tỷ lệ
2 2
CO H O
n : n 4:1 ·
CTPT của A là:
A. C
4
H
4
B. C
6
H
6
C. C
2
H
2
D. C
4
H
2
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Bài 45: Đốt cháy hoàn toàn m (g) hỗn hợp X gồm CH
4
, C
3
H
6
và C
4
H
10
thu được 17,6g
CO
2
và 10,8g H
2
O.
m có giá trị là:
A. 2g B. 4g C. 6g
D. 8g E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện.
Bài 46: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol hỗn hợp gồm CH
14
, C
4
H
10
và C
2
H
4
thu được 0,14 mol
CO
2
và 0,23mol H
2
O. Số mol của ankan và anken có trong hỗn hợp là:
A. 0,03mol B. 0,06mol C. 0,045mol
D. 0,09mol E. Kết quả khác
Bài 47: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Cho sản phẩm cháy lần
lượt đi qua bình đựng P
2
O
5
và bình 2 đựng KOH rắn dư sau phản ứng thấy bình 1 tăng 4,14g ,
bình 2 tăng 6,16g. Số mol ankan có trong hỗn hợp là:
A. 0,03mol B. 0,06mol C. 0,045mol
D. 0,09mol E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện
Bài 48: Đốt cháy hoàn toàn 0,15mol hỗn hợp hai ankan thu được 9,45g H
2
O. Cho sản
phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)
2
dư thì khối lượng kết tủa thu được là:
A. 37,5g B. 52,5g C. 15g
D. 42,5g E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện
Bài 49: Mỗi hỗn hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử C trong phân tử
và có cùng số mol. Lấy m(g) hỗn hợp này cho tác dụng với dung dịch Brom thì làm mất màu
vừa đủ 80g dung dịch brom 20% trong dung môi CCl
4
. Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp đó
thu được 0,6mol CO
2
CTPT của ankan và anken là:
A. C
2
H
6
, C
2
H
4
B. C
3
H
8
, C
3
H
6
C. C
4
H
10
C
4
H
8
D. C
5
H
12
, C
5
H
10
E. Không xác dịnh được vì thiếu dữ kiện
Bài 50: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 3 ankin A, B, C ta thu được 3,36lít CO
2
( ở đktc) và
1,8g H
2
O. Vậy số mol hỗn hợp ankin bị đốt cháy là:
A. 0,15 mol B. 0,25 mol C. 0,08mol
D. 0,05mol E. Không xác dịnh được vì thiếu dữ kiện
Bài 51: Đốt cháy một hiđrocacbon A mạch hở có tỷ khối hỏi so với không khí nhỏ hơn
1,5 thì cần 8,96l O
2
thu được 6,72l CO
2
. Các thể tích khí đo ở đktc. A thuộc dãy đồng đẳng:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
A. Ankan B. Anken, xicloankan
C. Ankin, Ankdien D. Aren, điankin
Bài 52: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 anken thu được 7,2gH
2
O. Cho toàn bộ khí CO
2
vừa thu được vào dung dịch Ca(OH)
2
dư thì thu được m(g) kết tủa. m có giá trị là:
A. 40g B. 20g C. 100g
D. 200g E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện
Bài 53: Đốt cháy hoàn toàn Vlít( ở đktc) một ankin thu được 10,8g H
2
O. Nếu cho tất cả
sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong thì khối lượng bình tăng 50,4g.
1. Giá trị của V là:
A. 3,36lít B. 2,24lít C. 6,72lít
D. 4,48lít E. Kết quả khác
2. Ankin đó là:
A. C
2
H
2
B. C
3
H
4
C. C
4
H
6
D. C
5
H
8
E. C
6
H
10
Bài 54: Một hỗn hợp khí gồm 1ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử cacbon trong
phân tử và có cùng số mol. Nếu đem m(g) hỗn hợp này cho qua dung dịch brom dư thì thấy có
16g Br
2
phản ứng. Nếu đem đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp này thu được 0,6 mol CO
2

a(g) H
2
O.
1. Công thức phân tử của ankan và anken là:
A. C
2
H
6
, C
2
H
4
B. C
3
H
8
, C
3
H
6
C. C
4
H
10
, C
4
H
8
D. C
5
H
12
, C
5
H
10
2. Giá trị của a là:
A. 10,8g B. 1,08g
C.12,6g D.1,26g
Bài 55: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol ankin được 0,2 mol H
2
O. Nếu hiđrô hoá hoàn toàn
0,1 mol ankin này rồi đốt cháy thì số mol H
2
O thu được là:
A. 0,3 mol B.0,4 mol
C. 0,5 mol D.0,6 mol
Hợp chất hữu cơ có nhóm chức.
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*Rượu- ete
Bài 56: Chia a(g)hỗn hợp hai rượu no, đơn chức thành hai phần bằng nhau.
-Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 2,24l CO
2
(ở đktc)
-Phần 2: Mang tách nước hoàn toàn thu được hỗn hợp hai anken.
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai anken này thu được m(g)H
2
O.
m có giá trị là:
A. 0,18g B. 1,8g C. 8,1g
D. 0,36g E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện
Bài 57: Cho 2,84g một hỗn hợp hai rượu đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng
vừa đủ với Na tạo ra 4,6g chất rắn và V lít khí H
2
(ở đktc).
V có giá trị là:
A. 2,24lít B. 1,12lít C. 1,792lít
D. 0,896lít E.Kết quả khác
Bài 58: Đốt cháy hoàn toàn a(g) hỗn hợp hai rượu A và B thuộc dãy đồng đẳng của rượu
metylic người ta thu được 70,4g CO
2
và 39,6g H
2
O.
a có giá trị là:
A. 3,32g B. 33,2g C. 16,6g
D. 24,9g E. Kết quả khác
Bài 59: Đốt cháy 1 rượu đa chức ta thu được H
2
O và CO
2
có tỉ lệ mol tương ứng là 3:2.
Vậy đó là rượu:
A. C
2
H
6
O B. C
3
H
8
O
2
C. C
2
H
6
O
2
D. C
4
H
10
O
2
Bài 60: A,B là hai rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp
gồm 1,6g A và 2,3g B tác dụng hết với Na thu được 1,12lít H
2
(ở đktc). Công thức phân tử của
các rượu là:
A. CH
3
OH và C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH
C. C
3
H
7
OH, C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH, C
2
H
11
OH.
Bài 61: Đun 132,8g hỗn hợp 3 rượu no đơn chức với H
2
SO
4
đặc ở 140
0
C thu được hỗn
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là111,2g. Số mol của mỗi ete trong hỗn
hợp là:
A. 0,1 mol B. 0,2 mol
C. 0,3 mol D. 0,4 mol
Bài 62: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm hai rượu A và B thuộc cùng dãy đồng
đẳng thu được 6,72 lít CO
2
(ở đktc) và 7,65g H
2
O. Mặt khác khi cho m(g) hỗn hợp X tác dụng
với Na dư ta thu được 2,8l H
2
(ở đktc). Biết tỉ khối hơi của mỗi chất so với hiđô đều nhỏ hơn
40.
Công thức phân tử của A và B lần lượt là:
A. C
2
H
6
O, CH
4
O B. C
2
H
6
O, C
3
H
8
O C. C
2
H
6
O
2
, C
3
H
8
O
2

D. C
3
H
8
O
2,
C
4
H
10
O
2
. E. C
3
H
6
O, C
4
H
8
O.
Bài 63: Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng rượu đơn chức A thu được 13,2g CO
2
và 8,1g H
2
O.
1. Công thức cấu tạo của A là:
A. CH
3
OH B. C
2
H
5
OH C. C
3
H
7
OH
D. C
3
H
5
OH E. C
4
H
7
OH
2. Hỗn hợp X gồm A, B là đồng đẳng của nhau. Khi cho 18,8g hỗn hợp X tác dụng với
Na kim loại dư thu được 5,6l H
2
(ở đktc)
a, CTCT của B là:
A. CH
3
OH B. C
2
H
5
OH. C. C
3
H
7
OH.
D. C
3
H
5
OH. E. Không xác định được.
b, Số mol của A và B lần lượt là:
A. 0,1 và 0,2 B. 0,2 và 0,3
C. 0,3 và 0,2 D. 0,2 và 0,25
Bài 64: Cho 1,24g hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 336 ml
H
2
(ở đktc) và thu được m(g) muối khan.
m có giá trị là:
A. 1,93g B. 293g C.1,9g
D. 1,47g. E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện
Bài 65: Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X ta được hỗn hợp Y gồm các olepin. Nếu đốt
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
cháy hoàn toàn X thì thu được 1,76g CO
2
. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng
nước và CO
2
tạo ra là:
A. 2,9 B. 2,48g C. 1,76g D. 2,76g
Bài 66: Chia hỗn hợp X gồm hai rượu đơn chức đồng đẳng của nhau thành 2 phần bằng
nhau;
-Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn tạo ra 5,6lít khí CO
2
(ở đktc) và 6,3g H
2
O
-Phần 2: Tác dụng hết với Na thì thấy thoát ra V lít khí H
2
(ở đktc). V có giá trị là:
A. 1,12lít B. 0,56lít C. 2,24lít
D. 1,68lít E. Kết quả khác
Bài 67: Cho V lít ( ở đktc) hỗn hợp khí gồm 2 olepin liên tiếp trong dãy đồng đẳng hợp
nước (H
2
SO
4
đặc xúc tác) thu được 12,9g hỗn hợp A gồm 3 rượu. đun nóng a trong H
2
SO
4
đặc
ở 140
0
C thu được 10,65g hỗn hợp B gồm 6 ete khan.
1. Công thức phân tử của hai anken là:
A. C
2
H
4
, C
3
H
6
B. C
2
H
6
, C
3
H
8
C. C
3
H
6
, C
4
H
8
D. C
4
H
8
, C
5
H
10
2. V có giá trị là:
A. 2,24l B. 3,36l
C.4,48l D. 5,6l
* Andehit -xeton
Bài 68: Chia m(g) một anđehit X thành hai phần bằng nhau.
-Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 3,36l CO
2
(đktc) và 2,7g H
2
O.
- Phần 2: Cho tác dụng với AgNO
3
/ NH
3
dư thu được AG kim loại với tỉ lệ mol anđihit:
mol Ag=1:4.
Anđihit X là:
A. Anđihit no đơn chức B. Anđihit no 2chức.
C. Anđihit fomic D. Không xác định được
Bài 69: Chia hỗn hợp anđehit no đơn chức (hỗn hợp A) thành hai phần bằng nhau.
- Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất thu được 0,54g H
2
O.
- Phần hai: Hiđrô hoá hoàn toàn (xúc tác Ni, nhiệt độ) tạo ra hỗn hợp B. Nếu đốt cháy
hỗn hợp B thì thể tích CO
2
(ở đktc) tạo ra là;
A. 0,112lít B. 0,672lít. C.1,68lít D.2,24lít
Bài 70: Cho hỗn hợp gồm 0,1mol HCOOH và 0,2mol HCHO tác dụng hết với dung dịch
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
AgNO
3
trong NH
3
dư thì khối lượng Ag thu được là;
A. 108g B. 10,8g C. 21g D. 21,6g.
Bài 71. Oxi hoá 10,2g hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng người ta thu
được hỗn hợp hai axit cacboxylic no đơn chức.
Để trung hoà hỗn hợp axit này cần dùng hết 200 mol NaOH 1M.
CTCT của 2anđehit là:
A: CH
3
CHO, C
2
H
5
CHO B.HCHO, CH
3
CHO
C. C
2
H
5
CHO,C
3
H
7
CHO D. C
3
H
7
CHO, C
4
H
9
CHO
Bài 72: Đốt cháy hoàn toàn 5,8g anđihit Xthì thu được 5,4g H
2
O và 6,72l CO
2
(đktc)
Vậy CTPT của Xlà:
A. C
2
H
4
O B. C
4
H
6
O
2
C. C
3
H
6
O D. C
4
H
8
O
Bài 73: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai anđehit no, đơn chức được 0,4 mol CO
2
. Hiđoro
hoá hoàn toàn 2 anđehit này cần 0,2 mol H
2
được hỗn hợp hai rượu no đơn chức. Đốt cháy
hoàn toàn hỗn hợp hai rượu này thì số mol H
2
O thu được là:
A. 0,4 mol B. 0,6mol C.0,8 mol D. 0,3mol
Bài 74: Hỗn hợp A gồm 2 anđehit no đơn chức. Nếu đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp A
thu được 7,04g CO
2
. Nếu cho (g) A phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO
3
/ NH
3
dư thì thu
được 12,% g Ag
A. 3,22g B.3,2g C.6,4g D.4,8g.
Bài 75: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anđehit đơn chức là đồng đẳng kế
tiếp nhau ta thu được 8,064 lít khí CO
2
(đktc) và 4,68g H
2
O
CTCT của 2 anđehit đó là :
A HCHO và CH
3
CHO B. CH
3
CHO, C
2
H
5
CHO
C. C
2
H
3
CHO, C
3
H
5
CHO D. C
2
H
4
(CHO
2
), C
3
H
6
(CHO)
2
Bài 76: Chia hỗn hợp X gồm 2 anđehit đồng đằng liên tiếp thành hai phần bằng nhau:
- Phần 1; Cộng H
2
(xt Ni,t
0
) thu được hỗn hợp 2 rượu đơn chức.
- Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu này thu được 11g CO
2
và 6,3g H
2
O.
- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch AgNO
3
/ NH
3
dư thu được mg Ag.
1. Công thức của 2 anđihit là;
A. C
3
H
4
O, C
4
H
6
O B. C
3
H
6
O, C
4
H
8
O
C. C
3
H
4
O, C
4
H
6
O D. C
2
H
4
O, C
3
H
6
O
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
2. M có giá trị là:
A: 10,8g B. 1,08g C. 21,6g D.2,19g
Bài 77: Cho hỗn hợp HCHO và H
2
đi qua ống đựng bột Ni nung nóng. Dẫn toàn bộ hỗn
hợp thu được sau phản ứng các chất có thể tan được, thấy khối lượng bình tăng 23,6g. Lấy
dung dịch trong bình cho tác dụng với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
thu được 43,2g Ag kim
loại.
Khối lượng CH
3
OH tạo ra trong phản ứng cộng hợp hiđro của HCHO là:
A - 16,6g B - 12,6g C - 20,6g D - 2,06g
* Axit- este
Bài 78: Trung hoà 3,88g hỗn hợp hai axit no đơn chức bằng một lượng vừa đủ dung dịch
NaOH, sau đó đem cô cạn thì thu được 5,2g muối khan.
1. Tổng số mol của 2 axit trong hỗn hợp là:
A. 0,04mol B. 0,4mol C. 0,06mol D. 0,6mol
2. Nếu đốt cháy 3,88g hỗn hợp axi trên thì cần Vlít O
2
(ở đktc).
V có giá trị là:
A. 2,24lít B.3,36l ít C.4,48lít D. 6,72lít
Bài 79: Hỗn hợp A gồm một rượu no đơn chức và một axit no đơn chức. Chia A thành
hai phần bằng nhau:
- Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thấy tạo ra 2,24 lít CO
2
(ở đktc)
- Phần 2: Được este hoá hoàn toàn và vừa đủ thu được 1 este.
Khi đốt cháy este này thì lượng nước sinh ra là:
A. 18g B. 3,6g C. 19,8g D.2,2g.
Bài 80: Cho 3,38g hỗn hợp Y gồm CH
3
OH, CH
3
COOH , C
6
H
5
OH tác dụng vừa đủ Na
thấy thoát ra 672 ml khí H
2
(ở đktc) và hỗn hợp rắn Y
1
. Khối lượng Y
1
sẽ là:
A. 3,61g B. 4,7g C. 4,76g
D. 4,04g E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện.
Bài 81: Đốt a (g) C
2
H
5
OH được 0,2 mol CO
2
Đốt b (g) CH
3
COOH được 0,2 mol CO
2
Cho a (g) C
2
H
5
OH tác dụng với b (g) CH
3
COOH ( có H
2
SO
4
đ xúc tác,giả sử hiệu suất là
100%) được c (g) este.
có giá trị là:
A. 4,4g B.8,8g C.13,2g
D. 17,6g E. không xác định được
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Bài 82: Chia hỗn hợp X gồm một rượu đơn chức và axit đơn chức thành ba phần bằng
nhau:
- Phần 1: Tác dụng hết với Na thu được 2,24lH
2
(ở đktc)
- Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn thu được 8,96l CO
2
(ở đktc).
1. Số mol hỗn hợp ở phần 3 là:
A. 0,3mol B. 0,25mol C. 0,2mol D. 0,4mol
2. Phần 3: Bị este hóa hoàn toàn thu được một este E. Đốt cháy hoàn toàn 0,11g este này
thu được 0,22g CO
2
và 0,09g H
2
O. Vậy CTPT của rượu là axit là:
A. CH
4
O, C
3
H
6
O
2
B. C
2
H
6
O, C
2
H
4
O
2
C. C
3
H
8
O, CH
2
O
2
D. Cả A, B, C đều đúng.
Bài 83: Chia hỗn hợp X gồm 1 axit no đơn chức (A) và 1 axit không no đơn chức chứa
một liên kết đôi ở gốc hiđrocacbon (B). Số nguyên từ C trong hai axit bằng nhau. Chia X
thành ba phần bằng nhau:
- Phần 1: Tác dụng hết với 100ml dung dịch NaOH 2M. Để trung hòa lượng NaOH dư
cần 150 ml dung dịch H
2
SO
4
0,5M.
- Phần 2: Phản ứng vừa đủ với 6,4g Br
2
- Phần 3: Đốt cháy hoàn toàn thu được 3,36 lít CO
2
(ở đktc).
1. Số mol của 2 axit lần lượt là:
A. 0,01 và 0,04mol B. 0,02 và 0,03 mol
C. 0,03 và 0,02 E. 0,04 và 0,01
2. Công thức phân tử của hai axit là:
A. C
2
H
4
O
2
và C
2
H
2
O
2
B. C
3
H
6
O
2
và C
3
H
4
O
2
C. C
4
H
8
O
2
và C
4
H
6
O
2
C. C
4
H
6
O
4
và C
4
H
4
O
4
Bài 84: Đốt cháy hoàn toàn 4,3g một axit cacboxylic A không no đơn chức chứa một
liên kết đôi thu được 5,6l CO
2
(ở đktc) và 3,6g H
2
O.
1. Số mol của A là:
A. 0,01mol B. 0,02mol C. 0,04mol D. 0,05mol
2. CTPT của A là:
A. C
3
H
4
O
2
B. C
4
H
6
O
2
C. C
4
H
6
O
2
D. C
4
H
4
O
2
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Bài 85: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức ta thu được 1,8g H
2
O.
Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp 2 este trên ta thu được hỗn hợp Y gồm một rượu và axit.
Nếu đốt cháy 1/2 hỗn hợp Y thì thể tích CO
2
thu được ở đktc là:
A. 2,24lít B. 3,36lít C. 1,12lít D. 4,48lít
Bài 86: Cho 8g canxicacbua tác dụng với nước thu được 2,24lít axetilen ( ở đktc). Lấy
khí sinh ra cho hợp nước khi có mặt xúc tác HgSO
4
, sau đó chia sản phẩm thành hai phần
bằng nhau:
- Phần 1: Đem khử bằng H
2
(Ni, t
o
) thành rượu tương ứng.
- Phần 2: oxi hóa (xúc tác Mn
2+
) thu được axit tương ứng.
Thực hiện phản ứng este hóa rượu và axit trên trên thu được m(g) este (biết rằng hiệu
suất các phản ứng hợp nước, phản ứng khử, oxi hóa và este hóa bằng 80%).
m có giá trị là:
A. 22,52g B. 22,58g C. 45,056g D. 450,50g
Bài 87: Chất A là este của glixerin với axit cacboxylic đơn chức mạch hở A
1
. Đun nóng
5,45g A với NaOH cho tới phản ứng hoàn toàn thu được 6,15g muối.
1. Số mol của A là:
A. 0,015 B. 0,02 C. 0,025 D. 0,03
2. CTCT của A
1
là:
A. HCOOH B. CH
3
COOH C. C
2
H
5
COOH D. C
2
H
3
COOH.
Bài 88: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este cho sản phẩm cháy qua bình
đựng P
2
O
5
dư thấy khối lượng bình tăng thêm 6,21g, sau đó cho qua dung dịch Ca(OH)
2

thu được 34,5g kết tủa.
1. Các este nói trên thuộc loại:
A. No đơn chức B. Không no đơn chức:
C. No đa chức D. Không no đa chức.
2. Nếu cho 6,825g hỗn hợp hai este đó tác dụng vừa đủ với Vlít dung dịch KOH 0,1M
thu được 7,7g hỗn hợp hai muối và 4,025g một rượu.
a. V có giá trị là:
A. 8,75lít B. 0,875lít C. 1,75lít D. 0,175lít
b. Biết rằng M của hai muối hơn kém nhau 14 đvC
Vậy CTCT của este là:
A. HCOOC
2
H
5
, CH
3
COOC
2
H
5
B. HCOOCH
3
, CH
3
COOCH
3
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C. CH
3
COOCH
3
; C
2
H
5
COOCH
5
D. C
2
H
3
COOC
2
H
5
, C
3
H
5
COOC
2
H
5

Bài 89: Có 2 este có đồng phân của nhau và đều do các axit no đơn chức và rượu no đơn
chức tạo thành. Để xà phòng hoá 22,2 gam hỗn hợp 2 este nói trên phải dùng vừa hết 12 gam
NaOH nguyên chất. Công thức phân tử của 2 este là:
A) HCOOC
2
H
5
và CH
3
COOCH
3
B)

C
2
H
5
COO CH
3
và CH
3
COOCH
3
C) CH
3
COOC
2
H
5
và HCOOC
3
H
7
D) Không xác định được.
Bài 90: Xà phòng hoá 22,2 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC
2
H
5
và CH
3
COOCH
3
bằng
NaOH nguyên chất. Khối lượng NaOH đã phản ứng là:
A) 8 gam B)

12 gam C) 16 gam D) 20 gam.
Bài 91: Xà phòng hoá 22,2 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC
2
H
5
và CH
3
COOCH
3
bằng
lượng dung dịch NaOH vừa đủ, các muối sinh ra sau khi xà phòng hoá được sấy đến khan và
cân được 21,8 gam (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%). Khối lượng mỗi este trong hỗn hợp
lần lượt là:
A) 18,5g và 3,7g B)

11,1g và 11,4g
C) 14,8g và 7,4g D) Không xác định được.
Bài 92: Xà phòng hoá hoàn toàn a gam hỗn hợp 2 este là HCOOC
2
H
5
và CH
3
COOCH
3
bằng lượng dung dịch NaOH vừa đủ, cần dùng hết 200ml dung dịch NaOH nồng độ 0,15M.
Các muối sinh ra sau khi xà phòng hoá được sấy đến khan và cân được 21,8 gam. Phần trăm
khối lượng của mỗi este trong hỗn hợp là:
A) 50% và 50% B)

66,7% và 33,3%
C) 75% và 25% D) Không xác định được.
*Hợp chất chứa Nitơ
Bài 93: Cho 20g hỗn hợp gồm 3 amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp tác dụng vừa đủ
với dung dịch HCl 1M, cô cạn dung dịch thu được 31,68g muối. Thể tích dung dịch HCl đã
dùng là:
A. 160ml B. 16ml C. 32ml D. 320ml
Bài 94: Đốt cháy 1 amin no đơn chức thu được CO
2
và H
2
O theo tỷ lệ số mol là 2:3. Vậy
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
amin đó là:
A. (CH
3
)
3
N B. CH
3
C
2
H
5
NH
C. C
3
H
7
NH
2
D. Tất cả đều đúng.
Bài 95: X là 1 amino axit no chỉ chứa 1 nhóm COOH 2 và 1 nhóm NH
2
cho 0,89 g X
phản ứng vừa đủ với HCl tạo ra 1,25g muối.
Vậy CT của X có thể là:
A. H
2
N - CH
2
- COOH B. CH
3
- CH - COOH
|
NH
2
C. CH
3
- CH - CH
2
- COOH D. C
3
H
7
- CH - COOH
| |
NH
2
NH
2
Bài 96: Cho X là 1 amino axit khi cho 0,01mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80 ml
dung dịch HCl 0,125 M và thu được 1,835 g muối khan. Còn khi cho 0,01mol X tác dụng với
dung dịch NaOH thì cần dùng 25g dung dịch NaOH 3,2% CT của X là:
A. B.
C. H
2
N C
3
H
5
(COOH)
2
D. (H
2
N)
2
C
3
H
5
- COOH
Bài 97: A là một
α
- amin axit no chỉ chứa một nhóm NH
2
và một nhóm COOH. Cho
15,1g A tác dụng với dung dịch HCl dư ta thu được 18,75 g muối. CTCT của A là:
A. CH
3
- CH - COOH B. H
2
N - CH
2
- COOH
|
NH
2
C. H
2
N - CH
2
- CH
2
- COOH D. CH
3
- CH
2
- CH - COOH
|
E. Kết quả khác. NH
2
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
NH
2
C
3
H
6

COOH
NH
2
C
2
H
5

COOH

2.1. Một số phương pháp có thể giải nhanh bài toán hóa học 2.1.1. Dựa vào định luật bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng. * Hệ quả 1: Trong các phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các sản phẩm tạo thành. PƯHH: A+ B → C + D Thì mA + mB = mC + mD * Hệ quả 2: Gọi mT là tổng khối lượng các chất trước phản ứng Gọi mS là tổng khối lượng các chất sau phản ứng thì dù cho phản ứng xảy ra vừa đủ hay có chất dư ta vẫn mS = mT. Hệ quả 3: Khi cation kim loại kết hợp với anion phi kim để tạo ra các hợp chất (như oxit, hiđroxit, muối) thì ta luôn có: Khối lượng hợp chất = khối lượng kim loại + khối lượng gốc phi kim . Hệ quả 4: Khi cation kim loại thay đổi, anion để sinh ra hợp chất mới sự chênh lệch khối lượng giữa hai hợp chất bằng sự chênh lệch về khối lượng giữa các cation. Đối với các bài toán hữu cơ cũng sử dụng định luật BTKL trong quá trình giải một số bài toán, ngoài ra còn sử dụng bảo toàn nguyên tố trong bài toán đốt cháy. - Khi đốt cháy 1 hợp chất A thì: no(trong ) + n0(H O) = n0(O CO
2 2 2 2 2

đốt cháy) đốt cháy)

=> m0(CO ) + m0 (H O) = m0 (O

2

Giả sử khi đốt cháy hợp chất hữu cơ A (chứa C, H, O) A + O2 → CO2 + H2O mA + m O 2 = m CO2 + m H 2O mA = mC + mH + mO Trên cơ sở nội dung và các hệ quả của các định luật trên, thầy tiến hành xây dựng một số bài toán giải nhanh để làm câu TNKQ nhiều lựa chọn đồng thời phân tích, so sánh việc áp dụng định luật vào giải các bài toán với cách giải thông thường( phương pháp đại số đặt ẩn).

Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

Ví dụ 1: Cho 24,4g hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 . Sau phản ứng thu được 39,4g kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m(g) muối clorua. Vậy m có giá trị là: A - 2,66g B - 22,6g C - 26,6g D - 6,26g * Cách giải thông thường: Các em tiến hành viết PTHH, đặt ẩn số tính khối lượng của từng muối sau đó tính tổng khối lương. PTPƯ: Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaCO3↓ K2CO3 + BaCl2 → 2KCl + BaCO3↓ Đặt số mol Na2CO3 là x K2CO3 là y nBaCO =
3

39,4 = 0,2(mol ) 197

Theo đầu bài ta có hệ phương trình: 106x +138y = 24,4 x = 0,1 ⇒  x + y = 0,2 y = 0,1 nNaCl = 2nNa CO = 0,2mol
2 3

=> mNaCl = 0,2 x 58,5 = 11,7(g) nKCl = 2 nK CO = 0,2mol
2 3

=>

m KCl = 0,2 x 74,5 = 14,9 (g)

=> m = 11,7 + 14,9 = 26,6 (g) )` * Cách giải nhanh: nBaCl = nBaCO = 0,2(mol
2 3

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mhh + mBaCl = mkết tủa + m
2

=> m = 24,4 + 0,2 x 208 - 39,4 = 26,6 (g) => Đáp án (C) đúng. Ví dụ 2: Hòa tan 9,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54g chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m(g) muối, m có giá trị là: A - 31,45g B - 33,25(g) C - 3,99(g) D - 35,58(g)

Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

* Cách giải thông thường. PTPƯ: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑ 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑ Chất rắn B là Cu Dung dịch C là MgCl2 và AlCl3. nH =
2

7,84 = 0,35 (mol ) 22,4 nAl = y 3  2x + 3y = 0,7 x + y = 0,35 ⇒ ⇒ 2 24x + 27 y = 9,14 − 2,54 24x + 27y = 6,6 

Đặt: nMg = x

x = 0,05 Giải hệ phương trình:  y = 0,2 ) Theo phương trình: nMgCl = nMg = 0,05(mol
2

=> mMgCl = 0,05 x95 = 4,75 (g)
2

nAlCl = nAl = 0,2 (mol )
3

=> m = mMgCl + mAlCl = 4,75 + 26,7 = 31,45(g)
2 3

* Cách giải nhanh: m= m(Al + Mg) + mCl = (9,14 − 2,54) + 0,7 x35,5 = 6,6 + 24,85 = 31,45 (g)

Vậy đáp án (A) là đúng Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp 2 kim loại trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 2,24l khí H2(đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được gam muối khan. Khối lượng muối khan thu được là: A - 1,71g B - 17,1g C - 3,42g D - 34,2g *Cách giải thông thường: Ký hiệu 2 khối lượng A, B hóa trị n,m. Khối lượng nguyên tử là A,B là M1. M2, số mol là x, y.

Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

4 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: m= mACl + mBCl = mA + B + mHCl − mH n m 2 Thay số vào ta có: m = 10 + (nx + my) 36.2 0 0.03 0. A .Phương trình phản ứng: 2A + 2nHCl → 2ACln + nH2 2B + 2mHCl → 2BClm + mH2 Theo đầu bài ta có hệ phương trình: M1x + M2y = 10 = 2.24 = 0.4 => mmuối = mhKl + mCl = 10 + 0. http://ngocbinh.1 => nx + my = 0.1 (g) * Cách giải nhanh: Theo phương trình điện li nCl = nH = 2x − + − 2.2 (g) * Cách giải nhanh: Theo định luật bảo toàn khối lượng: Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng sản phẩm: mhh sau = mhh trước = 5.03 C .2(g) *Cách giải thông thường mhh sau phản ứng = 0.0.2 22. 102 + 0.10.03 0.0.03 0.06 0.224(g) B.14 x 27 + 0.24 = 0.2 = 17.2 + 35. 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe Số mol: Phản ứng: Sau phản ứng: 0.2 22.1 (g) => Đáp án (B) đúng Ví dụ 4: Trộn 5.2.06 0.webdayhoc.08(g) E .03 . Sau phản ứng ta thu được m(g) hỗn hợp chất rắn.2(g) Vậy đáp án (C) đúng Dạy và học hóa học.net . Giá trị của m là (g).4g Al với 4.8 = 10.Kết quả khác.06 x 56 = 10.1 x 2 = 10 x 0.4.5 = 17.2 x 36.06 0.5 .8g Fe2O3 rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm.5 .24(g) D .0.4 + 4.

Khối lượng muối Natri thu được là: A .1 2x + 3y + 5z = 0.52 .48g D .52g H2O.5O2 → 4CO2 + 5H2O Đặt nCH4 = x .52 x12+ x2= 1 + 0.48g *Cách giải nhanh: mX = mC + mH = 4.1.nC 4H10 = z Ta có hệ phương trình x + 3y + 47 = 0.01x58= 0.93 g B .14 (2) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 16x + 42y + 58z = 4.24.1.93 g C .9g D .5z) x 32 => 80x + 186y + 266z = 6.01 z = 0.42(g) mC4H10 = 0.2 .48+ 0.1.47g Dạy và học hóa học. C3H6 và C4H10 thu được 4. http://ngocbinh.4 2.nC3H6 = y .92 (3) x = 0.5y + 6.2.webdayhoc.24g hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 336 ml H2(đktc) và m(g) muối natri.2.42+ 0.4 + 2.Ví dụ 5: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm CH4.01x42= 0.net .03 x 16= 0.48(g) 44 18 (1) B .58= 1 .7 *Cách giải thông thường: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O C3H6 + 4.03  Giải hệ phương trình ta được nghiệm là y = 0.8g Vậy đáp án (A) đúng Ví dụ 6: Cho 1.4g CO2 và 2.1.58(g) => m= 0.28= 1 .5O2 → 3CO2 + 3H2O C4H10 + 6.(2x + 4. m có giá trị là: A .48 g E-Không xác định được C-14.48(g) => mC3H6 = 0.01  mCH4 = 0.

73 Khối lượng muối natri: m = (R + 39)x + (R1 + 39)y = Rx + R1y + 39(x+y) = 0.24 + 0.Không xác định được vì thiếu dữ kiện Dạy và học hóa học.03 = 0.ONa + H2 Theo đầu bài ta có hệ phương trình: (R + 17) x + (R1+ 17)y = 1.4.webdayhoc.5y = 0.73 + 39 x 0. C6H5OH tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 672 ml khí( ở đktc) và dung dịch.net .*Cách giải thông thường Đặt công thức của 2 rượu là R .76g E.24 (1) 0.OH + Na → R1 .OH (x mol) R1 .7g C .3.1) = 1.015 <=> x + y = 0.03(mol) 1 R − OH + Na ⇒ R − ONa + H2 2 Theo định luật bảo toàn khối lượng: m = 1.61g D .24 .04g B .OH (y mol) PTPƯ: R . (23 .ONa + H2 x y y x 0.9 (g) *Cách giải nhanh: nH2 = 0. CH3COOH.4.03 = 1.4.9 (g) Vậy đáp án (C) đúng Ví dụ 7: Cho 3. http://ngocbinh.015mol ⇒ nH = 0.38g hỗn hợp Y gồm CH3OH.5y 0.03.03 (2) => Rx + R1y = 1.OH + Na → R .17 x 0.5x + 0.5x R1 . Khối lượng Y1 là: A . Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp rắn Y1.

* Cách giải thông thường: CH3OH + Na → CH3ONa + H2 CH3COOH + Na → CH3COONa + H2 C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2 Ta có nH2 = 0,672 = 0,03(mol) 22,4

nNa = 2nH2 = 0,06(mol) ⇒ mNa = 0,06x23= 1 ,38g mY1 = 3,38+ 1 − 0,03x2= 4,7g ,38 * Cách giải nhanh hơn: nH = 2nH2 = 0,03(mol) . Vì 3 chất trong hỗn hợp Y đều có một nguyên tử H linh động  n Na = 2n H = 0, 06(mol )
2

Theo phương trình, áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mY1 = 3,38+ (23− 1)x0,06= 4,7(g) Vậy đáp án( B) đúng Ví dụ 8: Chia hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức thành 2 phần bằng nhau: - Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 0,54g H2O - Phần 2 cộng H2(Ni, t0 ) thu được hỗn hợp A. Nếu đốt cháy hoàn toàn A thì thể tích khí CO2 thu được(ở đktc) là: A - 0,112 lít C - 1,68 lít B - 0,672 lít D - 2,24 lít CnH2nO (x mol) CmHmO (y mol)

* Cách giải thông thường: Đặt công thức tổng quát của 2 anđêhit là

PTPƯ:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

P1: CnH2nO + O2 → nCO2 + nH2O x nx nx ⇒ nx + my = 0,03 CmH2mO + O2→ mCO2 + mH2O y my my
Ni → P2: CnH2nO + H2  CnH2n+2 O t0

x

x

Ni → CmH2mO + H2  CmH2m+2O t0

y x y => 2 nx

y

CnH2n+2O + O2 → nCO2 + (n+1) H2O CmH2m+2O + O2 → mCO2 + (m+1) H2O my

∑n

CO2

= nx + my = 0,3

⇒ VCO2 = 0,3x22,4= 0,672 lít (ở đktc) *Cách giải nhanh: P1: hỗn hợp là anđehit no đơn chức nC(P1) = nC(A ) = 0,03(mol) => nCO2 (P2 ) = nC(A ) = 0,03(mol) ⇒ VCO2 = 0,672lÝ t(ëdktc) Đáp án (B )đúng Ví dụ 9: Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm 2 rượu A và B ta được hỗn hợp Y gồm các olefin. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 1,76g CO2. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng nước và CO2 tạo ra là: A - 2,94g B - 2,48g C - 1,76g D - 2,76g nCO2 = nH2O = 0,03(mol)

Theo định luật bảo toàn nguyên tử và bảo toàn khối lượng

* Cách giải thông thường Khi tách nước từ rượu → olefin. Vậy 2 rượu A, B phải là rượu no đơn chức. Đặt công thức tổng quát 2 rượu là CnH2n+1OH (x mol) CmH2m+1OH (y mol)
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

H2SO4® PTPƯ: CnH2n+1OH → CnH2n + H2O (1) 1700C

x

x

H2SO4® CmH2m+1OH → CmH2m + H2O (2 1700C

y y Y: CnH2n và CmH2m Y + O2 →

y my

CnH2n+1OH + O2 → nCO2 + (n+1) H2O (4)

CnH2n + O2 → nCO2 + nH2O x y nx CmH2m + O2 → mCO2 + mH2O my 1 ,76 = 0,04mol 44 Theo phương trình (3), (4) ta có: nx + my =

(5) (6)

Theo phương trình (5), (6). Số mol CO2 = nx + my = 0,04 ,76 => mCO2 = 0,04x44 = 1 (g) Số mol H2O = nx + my = 0,04 => mH2O = 0,04x18= 0,72(g) Σ m = 2,48(g) Đáp án( B) đúng * Cách giải nhanh:
− H2O X  Y →

nC(X ) = nC(Y ) ⇒ nCO2 (doX ) = nCO2(doY ) = 0,04 (mol)

+ O2 Mà khi Y  số mol CO2 = nH2O = 0,04 mol →

⇒ ∑ mCO2+ H2O =1 + (0,04x18) = 2,47(g) ,76 Vậy đáp án( B )đúng Ví dụ 10: Hỗn hợp X gồm rượu no đơn chức A và 1 axit no đơn chức B. Chia thành 2 phần bằng nhau.
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

- Phần 1: Bị đốt cháy hoàn toàn thấy tạo ra 2,24 lít CO2(đktc) - Phần 2: Được este hóa hoàn toàn và vừa đủ thu được 1 este. Khi đốt cháy este này thì lượng nước sinh ra là: A - 1,8g Đặt CTTQ B - 3,6g C - 19,8g D - 2,2g R-OH R' - COOH * Cách giải thông thường: A: CnH2n+1OH (x mol) => CnH2n+2O B: Cn' H2n' +1COOH (ymol) ⇒ CmH2mO2 m = n' + 1 P1: CnH2n+2O + O2 → nCO2 + (n+1)H2O ( 1) x y nx (2) H2O (3) my Cn' H2n' +1COOCnH2n+1 x y x
Cn' H2n' +1COOC nH 2n+1 + O2 → n' + n + 1 CO2 + n, + n+ 1 H 2O (4)

CmH2mO2 + O2 → mCO2 + mH2O

H2SO4® P2: R - OH + R' - COOH → R' - COOR +

(

)

(

)

x

(n’ + n + 1)x

Theo phương trình (1), (2) ta có : Số mol CO2 = nx + my = 2,24/22,4 = 0,1 mol Theo phương trình (3), (4) ta có : Số mol H2O = (n’ + n + 1)x = (m+n)x = mx + nx ,8(g) = nx +my = 0,1 mol ⇒ mH2O = 0,1x18 = 1 Vậy đáp án( A )đúng

*Cách giải nhanh: P1: nCO2 = 0,1(mol) Theo định luật bảo toàn nguyên tử và bảo toàn khối lượng nC(este) = nC(P2 ) = nC(P1) = 0,1(mol)
+ O2 → Este no, đơn chức  nH2O = nCO2 = nC(este) = 0,1mol

⇒ mH2O = 0,1x18 = 1 ,8(g)
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

loại trừ thì sẽ không giải được các bài toán này. dùng một số thuật toán: ghép ẩn số. Nếu các em áp dụng tốt các nội dung hệ quả của định luật bảo toàn khối lượng. tránh được việc lập nhiều phương trình trong hệ phương trình từ đó sẽ không phải giải những hệ phương trình phức tạp.2. axit amin ta cũng có thể vận dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải. Để giải bài toán một cách nhanh chóng đối với bài toán về rượu.webdayhoc. Nếu các em không chú ý tới điểm này sẽ đi vào giải toán bằng cách đặt ẩn. thời gian giải bài toán chỉ bằng 1/4 thời gian giải theo phương pháp đại số. Từ đó tính được số mol các chất tham gia phản ứng và ngược lại. ( Với x. Phương pháp này thường được áp dụng giải bài toán vô cơ và hữu cơ.net . lập hệ phương trình. http://ngocbinh.Đáp án (A )đúng Nhận xét: Định luật bảo toàn khối lượng. H2 và xác định công thứ phân tử của rượu. Tìm sự thay đổi khối lượng (A→B) theo bài ở z mol các chất tham gia phản ứng chuyển thành các sản phẩm. các em sẽ suy luận ngay yêu cầu của bài trên cơ sở PTHH và dữ kiện đầu bài cho. Việc áp dụng các định luật này vào quá trình giải bài toán hóa học không những giúp các em nắm được bản chất của các phản ứng hóa học mà còn giải nhanh các bài toán đó. Dựa vào phương pháp tăng giảm khối lượng Nguyên tắc: Dựa vào sự tăng giảm khối lượng khi chuyển từ chất này sang chất khác để xác định khối lượng một hỗn hợp hay một chất.1. Dạy và học hóa học. Cụ thể là: * Đối với rượu: Xét phản ứng của rượu với Na R(OH)x + Na → R(ONa)x + H2 hoặc ROH + Na → RONa + H2 Theo phương trình ta thấy: cứ 1mol rượu tác dụng với Na → 1mol muối ancolat thì khối lượng tăng 23-1 = 22g. Cụ thể: Dựa vào PTHH tìm sự thay đổi về khối lượng của 1 mol (A→ B) hoặc x mol A → x mol B. y tỉ lệ cân bằng phản ứng). định luật bảo toàn nguyên tố đóng một vai trò quan trọng trong hóa học. quá trình tính toán ngắn gọn. 2. este. Vậy nếu đầu bài cho khối lượng của rượu và khối lượng của muối alcolat ta có thể vận dụng để tính số mol của rượu. Với những bài toán nhiều ẩn số mà thiếu dữ liệu nếu các em không có kĩ năng giải toán tốt. dễ tính. axit.

03  aX + 2bY + 60(a+3b) = 10 aX + 2bY = 10 .5) ⇔ m = a(X + 71) + 2b(Y + 106. 9.5(2a + 3b) ⇔ m = (aX + 2bY) + (71a + 213b) => m = 8. Dạy và học hóa học.1. 1.5) = aX + 2bY + 35.33 (g) * Cách giải nhanh: Vận dụng phương pháp tăng giảm khối lượng.265g PTPƯ: XCO3 + 2HCl →XCl2 + H2O + CO2 a a 0.net . 92.4 (1) B. Cô cạn dung dịch N thì thu được m(g) muối khan. m có giá trị là: A.33g D.13 = 10.672 = 0.03(mol) 22.672 lít khí bay ra ở đktc.8 = 8.2 Mà khối lượng muối (m) = mXCl2 + mY Cl3 m = a(X + 71. http://ngocbinh. 10.65g * Cách giải thông thường Y2(CO3)3 + 6HCl → 2HCl3 + 3H2O + 3CO2 (2) nCO2 = Đặt nXCO3 = a .5) + 2b(Y + 106.2 + 71(a + 3b) = 8.webdayhoc.033g C. nY2( CO3) 3 = b Theo đầu bài ta có hệ phương trình: ( X + 60) a + ( 2Y + 180) b = 10   a + 3b = 0.2 + 2.* Đối với axit: Xét phản ứng axit với kiềm R(COOH)x + xNaOH → R(COONa)x + H2O hoặc RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O 1mol R-COOR' 1mol + NaOH 1mol → m↑ 22g → RCOONa + R'OH 1mol → khối lượng muối ↑ là 23-R' * Đối với este: Xét phản ứng xà phòng hóa Ví dụ 11: Hòa tan 10g hỗn hợp 2 muối XCO3 và Y2(CO3)3 bằng dung dịch HCl ta thu được dung dịch N và 0.

Khối lượng Cu thoát ra là: A .2.36g D . 1.64g D . thu được dung dịch Y.38 ⇒ x = 0.02 (mol) => khối lượng Cu thoát ra: 0.webdayhoc.5x x 64 + (50 .33 = 10. Cô cạn Y được m(g) hỗn hợp muối khan.22g kết tủa.2g B .63.38g ⇒ 0.Kết quả khác Dạy và học hóa học.12g .03 = 0.92g * Cách giải thông thường: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu x Đặt số mol Al phản ứng là x Khối lượng vật sau phản ứng = mCu gp + mAl còn dư = 1.có trong dung dịch X người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được 17.56 B .38 .5M. B. m có giá trị là: A . 1.thì có 1mol CO2 bay ra lượng muối ↑là 71.27x) = 51.92g * Cách giải nhanh: Theo phương trình cứ 2mol Al → 3mol Cu khối lượng tăng là: 3 x (64 – 54) = 138g Vậy khối lượng tăng: 51. Lọc bỏ kết tủa.02 x 1.0.5 x 64 = 1.50 = 1.1.91. http://ngocbinh.6g E .28g E .92 (g) Vậy đáp án ( C) đúng. (A và B là 2 khối lượng thuộc phân nhóm chính II) vào nước đựng 100ml dung dịch X.60 =11g Vậy theo đề bài m muối tăng: 11 x 0. Để làm kết tủa hết ion Cl.03 x 64 = 1.net C – 9.2 Theo phương trình ta có: 1mol muối CO3− -> muối Cl.6. C – 1.33 (g) Ví dụ 12: Nhúng 1 thanh nhôm nặng 50g vào 400ml dung dịch CuSO4 0.33 (g) ⇒ Σ mmuối clorua = 10 + 0.03mol Cu ⇒ mCu = 0.5x Ví dụ 13: Hòa tan 5.94g hỗn hợp 2 muối clorua của 2 kim loại A.kết quả khác.38g. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng 51.

http://ngocbinh.6 = 14n + 18 14n + 40 => 2.8 Dạy và học hóa học. V có giá trị là: A .1.webdayhoc.94 2x + 2y = 0.18 = 9.Kết quả khác B . Công thức cấu tạo của 2 rượu là: * Cách giải thông thường Đặt CTTQ chung của 2 rượu là: CnH2n+1OH 1 PTPƯ: CnH2n+1OH + Na → CnH2n+1ONa + H2 2 Theo phương trình ta có: 2. C3H5OH C .06 = 9.6 (14 n + 18) ⇔39.6g chất rắn và V lít khí H2(đktc) 1. C3H7OH D .0.net .12 (g) Đáp án (C) đúng Ví dụ 14: Cho 2.06 Khối lượng muối khan gồm A(NO3)2 và B(NO3)2 m = (A + 124)x + (B + 124) y = Ax + By + 124(x+y) = 1.4 n + 82.12 => x + y = 0.84 4.C2H3OH. C2H5OH C .896 lít A .12 mol m muối nitrat = mKL + m↑ = 5.76 n + 113.C3H7OH .6 = 64.84g hỗn hợp 2 rượu đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na kim loại tạo ra 4.C2H5OH.84 (14 n+40) = 4.12 (g) *Cách giải nhanh: Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng Cứ 1mol MCl2 tạo ra 2mol AgCl thì m↑ 53g Vậy nAgCl = 0.*Cách giải thông thường: ACl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓ + A(NO3)2 BCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + BC(NO3)2 Đặt nACl2 = x .12 lít E.792 lít 2.2.68 + 124 x 0.94 + 3. nBCl2 = y Theo đầu bài ta có: (A + 71) x + (B + 71)y = 5.1. C4H9OH B .CH3OH .24 lít D .

5x + 0.05 = 9 (R +67) ⇒ R = 27 x.06 + 0.(CH3COO)3C3H5 C .webdayhoc.8 n = 1 n =1 ⇒  1 .896( lit) Vậy 1.06 ⇒ Hệ Phương trình  54x + 68y = 4.net 3 (R +67) g 7.05g 7 ⇔ 120 x 7.04x22.C3H5(COOCH3)3 * Cách giải thông thường Vì để phân hủy 0.05g muối.2g NaOH.(C2H3COO)3C3H5 D .01mol este của 1 rượu đa chức với 1 axit đơn chức tiêu tốn hết 1.02 = 0.5y = 0.35g este đó thì tiêu tốn hết 3g NaOH và thu được 7.6  y = 0.84 x = 0.4 = 0. Mặt khác khi thủy phân 6.04( mol ) 2 2 ⇒ VH2 = 0.01 mol este cần 1.y nguyên dương y ≤ 2x +1 .02 1 1 ⇒ nH2 = 0.2g NaOH Nên để thủy phân 1 mol este cần 120g NaOH hay ⇒ Este được tạo bởi rượu 3 lần rượu 120 = 3(mol) ) 40 B.24. CTPT và CTCT của este là: A .64 n = 30. Đáp án (D) đúng 2.25  n2 = 2 là CH3OH và C2H5OH (x mol) (y mol) Theo phương trình ta có: 32x + 46y = 2. http://ngocbinh.C3H5 (COOC2H3)3 Đặt CTTQ của este là (RCOO)3 R' PTPƯ (RCOO)3 R' +3NaOH → 3RCOONa + R' (OH)3 120g 3g Đặt R là CxHy ⇒ 12x + y = 27 Dạy và học hóa học. Đáp án (A) đúng Ví dụ 15: Thủy phân 0.

x 1 y 15 loại Vậy R là C2H3 hay CH2 = CH * Tìm R' 2 3 thỏa mãn Cứ (71.3.net . Nguyên tắc: Dùng khối lượng mol trung bình M để xác định khối lượng mol các chất trong hỗn hợp đầu. số nguyên tử cacbon trung bình để xác định CTPT của hợp chất vô cơ và hữu cơ.webdayhoc.CH2 | CH2 = CH .1.05 .COO .025 ⇒ CT R' C3H5 3g ⇒ mR = = 27 ⇒ R: C2H3 Vậy công thức của este là (CH2 = CHCOO)3C3H5 Đáp án (B )đúng 2.025 (69-R') ⇒ R’ = 41 ⇒R': C3H5 Meste = 6. Dựa vào phương pháp khối lượng phân tử trung bình .COO .35g ⇒ R' = 41 R' là gốc HC no hóa trị 3 nên CnH2n .R' = 69 . thì khối lượng tăng: 7.R' 0.7 = 0.6.025mol + 3NaOH → (RCOONa)3 + R'(OH)3 3mol → 1mol thì khối lượng tăng 23 x 3 .075mol 0. http://ngocbinh.3 +R') g este cần 120g NaOH 6.35 = 254 0.7g ⇒ 0. Dạy và học hóa học.CH ⇒ (C2H3COO)3C2H5 | CH2 = CH .1 = 12n +2 -1 = 41 ⇒n = 3 Vậy CT của este là CH2 = CH .CH2 * Cách giải nhanh: Vì nNaOH = 3neste ⇒ este 3 chức (Rượu 3 chức + axit đơn chức) Đặt công thứ este (RCOO)3R' (RCOO)3R' Theo PT: cứ 1mol Vậy 0.025.COO .35 = 0.

Lấy 6.net ⇒ 7x + 23y = 6.2 ⇒ ⇒ B là K x + y = 0.2 x+y=2x 2. Một khối lượng các bài toán hữu cơ dùng phương pháp khối lượng mol trung bình . số liên kết trung bình.2 ⇒ y < 0⇒ không thỏa mãn x = 0.Na. muối hiđrôxit. http://ngocbinh.2 hoặ c A là Rb B là Cs Đều không thỏa mãn .24 = 0. nB = y Theo đầu bài ta có hệ phương trình: Ax + By = 6.Li.2 22.4 Vì A. B nằm kế tiếp nhau trong cùng một phân nhóm chính. Dựa vào khối lượng mol nguyên tử của kim loại trong HTTH từ đó xác định tên kim loại. Đối với bài toán hữu cơ thì chủ yếu dùng phương pháp này.1 y = 0.1 (thỏa mãn) 23x + 39y = 6.2 x + y = 0.M1 < M < M2 ( trong đó M1< M2 ) Đối với bài toán vô cơ việc dùng M thường dùng trong các bài toán xác định kim loại. * Giả sử * Giả sử * Giả sử A là Li B là Na A là Na A là K B là Rb Vậy A là Na. B là K * Cách giải nhanh.2g X hoà tan hoàn toàn vào nước thu được 2. A. Ví dụ 16: Hỗn hợp X gồm hai kim loại A.K. Đặt công thức chung của A và B là R Dạy và học hóa học. gốc hiđrocacbon trung bình. oxit của hai kim loại trong cùng một chu kì hoặc trong một phân nhóm chính. B nằm kế tiếp nhau trong 1 PNC. Cs * Cách giải thông thường: A + H2O → AOH + 1/2 H2 B + H2O → BOH + 1/2H2 Đặt nA = x .webdayhoc. hoá trị trung bình. Na PTHH: B. B là hai kim loại: A. Hoặc trong bài toán giải phóng hỗn hợp khí ( thường của nitơ) dùng M trung bình cũng có thể suy ra CTPT của hợp chất khí.24lít hiđro ( ở đktc).Rb. Rb D. còn mở rộng thành số nguyên tử cacbon trung bình. K C.

BeCl2.2 Vậy đáp án (B) đúng Ví dụ 17: Hòa tan 5. người ta thấy khối lượng của bình tăng Dạy và học hóa học. S rCl2.R + H2O → ROH + 1/2H2 0.94 M= − 71= 28 0.5 (I) (II) M A = 23 ⇒ M B = 39 là thỏa mãn + Cách giải thông thường. Công thức hóa học của hai muối clorua lần lượt là: A.net M A = 24(Mg) ⇒ M B = 40(Ca) Là thỏa mãn.22 = 0.trong dung dịch X người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được 17. http://ngocbinh.68 x + y = 0. CaCl2 D. Biện luận: giả sử có 4 trường hợp thì chỉ có trường hợp A: Mg (M = 24) và B: Ca (M = 40) là thỏa mãn. n BCl2 = y 17.94 Từ (I) và (II) ta có: Ax + By = 1.22g kết tủa. Theo phương trình ta có: 2x + 2y = (A + 71)x + (B + 71)y = 5. MgCl2 C.2mol 0. 5. MgCl2.94g hỗn hợp hai muối clorua của hai kim loại A và B (biết A và B là hai kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II) vào nước được 100 gam dung dịch X. * Cách giải nhanh: Đặt công thức chung của hai muối là RCl2 M là khối lượng mol nguyên tử trung bình của hai kim loại A và B.06.webdayhoc.1mol 6. Nếu cho 4. Để làm kết tủa hết ion Cl.06 ⇒ Vậy đáp án đúng (B) Ví dụ 18: Một hỗn hợp A gồm 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau. .12 ⇒ x + y = 0.06 143. CaCl2. BaCl2 ACl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓ + A(NO3)2 BCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓ + B(NO3)2 Đặt: n ACl2 = x .48 lít hỗn hợp A (ở đktc) qua bình đựng dung dịch brôm dư.2 M= = 31(g / mol) 0. S rCl2 Viết PTHH: B.

48  (I) a + b = 22. Cho hỗn hợp gồm 1.thêm 7g. M1.3g B tác dụng hết với Na thu được 1.2 => 1. C2H5OH B .4n + 2b = 1 => b = 1− 0. http://ngocbinh.12 lít H 2(đktc).4n 2 => C2H4 B . đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.C5H10 và C6H12 Mà 0 < b < 0.2 M1 = 28 => C2H4 M2 = 42 => C3H6 Vậy đáp án( A) đúng.C3H6 và C4H8 D .2 + 14b = 7 2. Công thức phân tử của 2 rượu là: A .4 = 0. Ví dụ 19: A.C4H8 và C5H10 * Các giải thông thường: Đặt công thức của 2 olefin là CnH2n (a mol) Cn+1H2n+2 (b mol) PTPƯ: CnH2n + Br2 → CnH2nBr2 Cn+1H2n+2 + Br2 → Cn+1H2n+2Br2 Theo đầu bài ta có hệ phương trình: 4. C3H7OH Dạy và học hóa học.2   14n( a + b) + 14b = 7  => 14n x 0.C2H4 và C3H6 C .CH3OH.6g A và 2. Công thức phân tử của 2 olefin là: A .webdayhoc. 0. M2 là đồng đẳng kế tiếp.net .8n + 14b = 7 0. B là 2 rượu no.C2H5OH.5 => n = 2 => n1 = 2 n2= 3 => C3H6 * Cách giải nhanh: M= 7 = 35 => M1 < 35 < M2.5 < n < 2.2  14na + ( 14n + 14) b = 7 (II)  Giải (I) và (II): a + b = 0.

5 mà n phải nguyên ⇒ n = 1 (π m) ⇒ Công thức của 2 rượu CH3OH ⇒m = 2 C2H5OH * Cách giải nhanh: Theo phương pháp M 1 Cn− H2n− +1OH + Na → Cn− H2n− +1ONa + H2 2 nR = nH2 = 0.9 (II) Giải hệ 2 phương trình (I) (II): a + b = 0.5a + 0.net .1n ⇒ 0.15 .12 = 0.9− 18x0.webdayhoc.1 (I) (14n + 18)a + (14m + 18)b = 1.5 < n < 1.1mol Dạy và học hóa học. http://ngocbinh.1 2.05 22.5b ⇔ a + b = 0.3 = 3.15  n( a + b) + b = 0.1n + b = 0.15 14 14  na + ( n + 1) b = 0.1 14(na+mb) + 18(a+b) = 3.5b = 1 .1 => b = 0.1 a + b = 0.1n < 0.15 .15   ⇔  a + b = 0.0.4 0.5a CmH2m+1OH + Na → CmH2m+1ONa + H2 b 0.C .C3H7OH.9 ⇒ na + mb = 3.1 = = 0. C4H9OH * Cách giải thông thường Đặt CTTQ của D .15 Mà 0 < b < 0.1 ⇔ 0 < 0.0. C5H11OH (a mol) (b mol) A: CnH2n+1OH B: CmH2m+1OH PTPƯ: CnH2n+1 OH + Na → CnH2n+1ONa + H2 a 0.6 + 2.1   0.C4H9OH.1 a + b = 0.

C C-C1 Ví dụ 20: Một dung dịch HCl nồng độ 45% và một dung dịch HCl khác có nồng độ 15%. http://ngocbinh.1 M1 = 32 M2= 46 Công thức của 2 rượu CH3OH và C2H5OH => Đáp án (A) đúng 2. Đó là giải bài toán trộn lẫn "qui tắc trộn lẫn" hay "sơ đồ đường chéo" thay cho phép tính đại số rườm rà. Khi trộn lẫn 2 dung dịch có nồng độ khác nhau hay trộn lẫn chất tan vào dung dịch chứa chất tan đó. m1 = 45 . 100% => a = a1 .kết quả khác * Cách giải thông thường: + Dung dịch 1: Đặt a1 là khối lượng chất tan của dung dịch 1 Đặt m1 là khối lượng dung dịch của dung dịch 1 Theo công thức: C1% = . Áp dụng phương pháp đường chéo trong bài toán trộn lẫn hai dung dịch.webdayhoc. dài dòng.net . để tính được nồng độ dung dịch tạo thành ta có thể giải bằng nhiều cách khác nhau. Qui tắc: + Nếu trộn 2 dung dịch có khối lượng là m1 và m2 và nồng độ % lần lượt là C1 và C2 (giả sử C1 < C2) ⇒ + Nếu trộn 2 dung dịch có thể tích là V1 và V2 và nồng độ mol/l là C1 và C2 ⇒ .5:1 E.MR = 3. hai chất. nhưng nhanh nhất vẫn là phương pháp đường chéo. m1 Dạy và học hóa học.1: 5 D .9 = 39⇒ M 1 < M < M 2 ⇒ 0.Sơ đồ đường chéo C2 C C1 C2 .1. Để có một dung dịch mới có nồng độ 20% thì cần phải pha chế về khối lượng giữa 2 dung dịch theo tỉ lệ là: A-1:3 B-3:1 C .4.

http://ngocbinh.net . 100% ⇒ a2 = C2 . m2 Khi trộn dung dịch 1 với dung dịch 2 ta được dung dịch 3 có nồng độ là 20% ⇒ C3% = = 20 ⇔ 45m1 + 15m2 = 20m1 + 20m2 25m1 = 5m2 ⇒= Vậy cần phải pha chế theo tỉ lệ 1: 5 về khối lượng giữa 2 dung dịch.4 lít và 22 lít.44 lít và 8 lít.22 lít và 4 lít.webdayhoc. D .4(V1 + V2) V2 = 22 * Cách giải nhanh: Áp dụng qui tắc đường chéo giải: Dạy và học hóa học.4 (2) (1) * Cách giải thông thường: V1 + V2 = 26 V = 4 ⇒ 1 Giải hệ phương trình (1) (2)  2V1 + 28V2 = 2.8 lít và 44 lít. Đặt thể tích của B .Dung dịch 2: Đặt a2 là khối lượng chất tan của dung dịch 2 Đặt m2 là khối lượng dung dịch của dung dịch 2 Theo công thức: C2% = . * Cách giải nhanh: áp dụng qui tắc đường chéo ta có: HCl 45 20 HCl 15 45-20 20-15 => => Đáp án (C ) đúng Ví dụ 21: Để điều chế được hỗn hợp 26 lít H2 và CO có tỉ khối hơi đối với metan bằng 1. H2 là V1 CO là V2 Theo đề bài ta có hệ phương trình: V1 + V2 = 26 = 1.5 x 26 = 2.5 thì VH2 và CO cần lấy ở đktc là: A . C. m2 = 15 .

* Cách giải thông thường: PTPƯ: Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O x y x + y = 0.1.5 Giải hệ phương trình: 3x + 8y = 0.17 = 16.016 lít E .3e → Al3+ − NO3 + 3e→ NO B .4 = 2.5( x + y) 3.net .672 lít D .448 lít x (mol) y (mol) 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NO2 + 15H2O 3x x − 2NO3 + 8e→ N 2O 8y y Dạy và học hóa học.5x − 10.106 lít VN2O = 0.03  ⇒ VNO = 0.5y = 0 y = 0. http://ngocbinh. Thể tích NO và N2O thu được là: A .24 lít và 6.4 = 0.672 lít và 2.2.972 lít và 0.Kết quả khác.51 3x + 8y = 0.75 x 2 = 33.75.09  ⇒ ⇒  30x + 44y = 33.webdayhoc.2.72 lít C .V1 H2 V2 CO 2 24 28 22 t V1 = 4lÝ ⇒ ⇒ t V2 = 22lÝ ⇒ Đáp án (A) đúng Ví dụ 22: Hòa tan 4.03 x 22.0.51 x = 0.59g Al bằng dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 16.016 lít và 0.09 x 22.672 lít Cách giải nhanh: Al .

51 3x − y = 0 Đáp án (B ) đúng Ví dụ 23: Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí C3H8 và C4H10 đối với hiđro là 25.09 y = 0.50% C .20% .5 ⇒ M hh = 25.net . http://ngocbinh.5 ⇒ VN2O VNO = 1 x = 3 y ⇒ x = 0.5 Thành phần % thể tích của hỗn hợp đó là: A .44a + 58b .45% .51b = 0 7a + 7b = 0 ⇒ a = b ⇒ VC3H8 = VC4H10 ⇒ %VC3H8 = %VC4H10 = 50% * Cách giải nhanh: Áp dụng qui tắc đường chéo ta có : VC H 3 8 44 51 VC H 58 4 10 7 7 TØ 1:1 lÖ ⇒ Đáp án (A) đúng Ví dụ 24: Cho hỗn hợp X gồm 2 este có CTPT là C4H8O2 và C3H6O2 tác dụng với Dạy và học hóa học.5x2= 51 Áp dụng công thức: 44a + 58b = 51(a+b) ⇔ 51a . 55% * Cách giải thông thường Đặt: nC3H8 = a .webdayhoc. H2 B . 75% D .50%.5 V NO 30 10.25%. 80% nC4H10 = b Theo đầu bài ta có dhh = 25.03 3x + 8y = 0.VN O 2 44 33.5 3.

http://ngocbinh.net .NaOH dư thu được 6.4(g)  x + y = 0.25 x 5 x = 0.4.08 mol M muèi = 3.03x74 = 2.05 mC4H7O2 = 4.6. Số gam của C4H10O2 và C3H6O2 trong A lần lượt là: A .74g C .4(g)  = ⇒ ⇒ y 3 y = 0.22(g)  2.4375.05 ⇒ ⇒ mC4H8O2 = 0.7g MB = 1.74g và 2.webdayhoc.22g * Cách giải nhanh: nmuối = nrượu = 0.05x88= 4.6g D .8 (mol) 46 B .14g hỗn hợp 2 muối và 3.08 Áp dụng quy tắc đường chéo: x mol CH3COONa y mol HCOONa 82 76.3.68 = 0.6g và 2. Dựa vào một số điểm đặc biệt Dạy và học hóa học.1.4375 x 32 = 46 ⇒ nB = 3.03   mC3H6O2 = 0.3.24g và 3.75( g/ mol ) 0.5.08 y = 0.14 x = 0.68g rượu B duy nhất có tỉ khối so với oxi là 1.03 mC3H6O2 = 2.68 = 76.75 68 5.22g ⇒ Rượu B là C2H5OH ⇒ X: CH3COOC2H5 HCOOC2H5 PTPƯ: CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH HCOOC2H5 + NaOH → HCOONa + C2H5OH ⇒ neste = nmuối = nrượu = 0.08 mol Đặt số mol CH3COOC2H5 là x HCOOC2H5 là y * Cách giải thông thường: Theo đầu bài ta có hệ phương trình: 82x + 68y = 6.4g và 2.

sau đó nhận xét kết quả và chọn phương án đúng. CuS. người ta nhận thấy thành phần khối lượng của nó có 50%S và 50%O.Cu2S và CuO B . Hai chất có phần trăm khối lượng Cu bằng nhau là: A .Dựa vào đặc điểm của nguyên tử khối Xét về giá trị của nguyên tử khối của một số nguyên tố có một số trường hợp hợp đặc biệt. Công thức của hợp chất M là: A . Ví dụ 25: Phân tích một khối lượng hợp chất M.SO3 C . CuO.net .3% ⇒ %O = 66.7% S2O3: %S = x 100% = 57% ⇒ %O = 43% * Cách giải nhanh: Dựa vào đặc điểm đặc biệt của nguyên tử khối.1.webdayhoc.S2O3 *Cách giải thông thường: Áp dụng công thức tính thành phần % khối lượng của nguyên tử trong hợp chất ta sẽ tính được thành phần % khối lượng của S hoặc O từ đó sẽ chọn được phương án đúng. trên cơ sở mối quan hệ giữa nguyên tử khối với phân tử khối để từ đó ta có thể xây dựng một số bài toán vô cơ. Cu2S: %Cu = x 100% = 80% CuS: %Cu = x 100% = 92% CuO: %Cu = x 100% = 80% Cu2O: %Cu = x 100% = 89% Dạy và học hóa học. Ở đây nguyên tử khối của S gấp đôi nguyên tử khối của O ⇒ Công thức M là SO2 => đáp án đúng là( A) Ví dụ 26: Cho các chất: Cu2S.Cu2S và Cu2O C . Nguyên tử khối của Cu (Cu = 64) gấp đôi nguyên tử khối của lưu huỳnh (S = 32). Cu2O.SO2 B .2. Dựa vào điểm đặc biệt đó. * Cách giải thông thường: Tính thành phần % khối lượng của Cu trong từng hợp chất.không có cặp chất nào. http://ngocbinh. Nguyên tử của Magiê (Mg = 24) gấp đôi nguyên tử khối của Cacbon (C = 12).SO4 D .5. SO2: %S = x 100% = 50% ⇒ %O = 50% SO3: %S = x 100% = 40% ⇒ %O = 60% SO4: % S = x 100% = 33. Đó là nguyên tử khối của lưu huỳnh (S = 32) gấp đôi nguyên tử khối của oxi (O = 16).1. gấp 4 lần nguyên tử khối của oxi.CuS và CuO D .

webdayhoc. http://ngocbinh. Ta qui khối lượng Mg bằng 2 lần khối lượng C. lâu. Đó là Cu2S và CuO.* Cách giải nhanh: Dựa vào nguyên tử khối của Cu (Cu = 64) gấp 2 lần nguyên tử khối của lưu huỳnh (S = 32) và gấp 4 lần nguyên tử khối của oxi (O = 16).không có cặp chất nào * Cách giải thông thường: Áp dụng công thức. mất nhiều thời gian giải.1% %O = x 100% = 57. Dạy và học hóa học. Ta có: CO2 1C : 2O CO 1C:1O MgO MgCO3 2C:1O 3C:3O Vậy cặp có % khối lượng oxi bằng nhau là MgCO3 và CO. dẫn đến việc tính toán dài dòng. Từ đó qui khối lượng của lưu huỳnh sang oxi rồi tìm xem cặp chất nào có tỉ lệ số nguyên tử Cu và số nguyên tử O như nhau. Hai chất có phần trăm khối lượng oxi bằng nhau là: A . Khi gặp các bài tập dạng này nếu các em không chú ý những điểm đặc biệt đó sẽ sa vào việc tính thành phần phần trăm theo công thức. tính phần trăm khối lượng của oxi có trong mỗi hợp chất để so sánh.1% MgO %O = x 100% = 40% MgCO3 Vậy đáp án( C) đúng * Cách giải nhanh: Dựa vào đặc điểm nguyên tử khối Mg gấp 2 lần nguyên tử khối của C. CO.7% CO %O = x 100% = 57. MgO. MgCO3.net . Ở đây ta coi Cu2S sẽ là Cu2O2⇒ CuO Vậy đáp án( C ) đúng Ví dụ 27: Cho các chất: CO2.CO2 và MgCO3 D . Do đó việc áp dụng đặc điểm đặc biệt này giúp các em giải rất nhanh chính xác trên cơ sở suy luận.MgCO3 và CO B . CO2 %O = x 100% = 72.MgO và CO C . có thể kết quả còn nhầm lẫn. *Nhận xét: Các bài toán xác định % khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất hoặc xác định công thức phân tử của hợp chất vô cơ chúng ta nên dựa vào một số đặc điểm đặc biệt về giá trị nguyên tử khối của một số nguyên tố nêu trên.

5.5. dung dịch trung hòa điện. phân tử. Thể tích khí oxi ở đktc đã tham gia vào quá trình trên là: (ĐH khối B 2007) A .10.225x22. Trên cơ sở nội dung của định luật trên.075= 0.net O2 + 4e → 2O2x 4x . tất cả khí NO thu được đem oxi hóa thành NO2 rồi sục vào nước có dòng oxi để chuyển hết thành HNO3 . thầy đã tiến hành xây dựng một số bài toán để làm câu TNKQ nhiều lựa chọn.45 0.08lít C .15(mol) 2 (2) (3) Theo phương trình (1): nNO = nCu = 0.8 g kim loại Cu vào dung dịch HNO 3loãng. Vận dụng vào bài toán oxi hóa .4= 5. Dựa vào định luật bảo toàn điện tích Định luật bảo toàn điện tích được áp dụng trong các trường nguyên tử.2e → Cu2+ 0.45 (mol) 64 1 nO2(2) = nNO = 0.8 lít B .1.4 lít (1) D .2.8 = 0.04lÝ (® t ktc) * Cách giải nhanh: Cu .9 ⇒ x = 0.3(mol) (3) nO2 = 1 0. .50.khử thì tổng số electron chất khử nhường bằng tổng electron chất oxi hóa nhận.225 Dạy và học hóa học.100.45 = 0.15+ 0.9 4x = 0.225(mol) ⇒ VO2ph¶n øng = 0.2.khử ta có qui tắc sau: Tổng số mol electron mà chất khử nhường bằng tổng số electron chất oxi hóa nhận. .04 lít * Cách giải thông thường 3 Cu + 8HNO3 → 3Cu (NO3)2 + 2NO + 4 H2O NO +O2 → NO2 2NO2 +O2 + H2 O → 2HNO3 nCu = 28.3 (mol) (2): nNO2 = nNO = 0. Ví dụ 28: Hòa tan hoàn toàn 28.075(mol) 4 4 ⇒ ∑ nO2ph¶n øng = 0.Trong phản ứng oxi hóa .webdayhoc.3 nNO2 = = 0.Trong phản ứng trao đổi ion của dung dịch chất điện li trên cơ sở của quá trình bài tập điện tích ta thấy có bao nhiêu điện tích dương hoặc âm của các ion chuyển vào trong kết tủa hoặc khí tách ra khỏi dung dịch thì phải trả lại cho dung dịch bấy nhiêu điện tích dương hoặc ion. http://ngocbinh.

Phần 1 tan hết trong dung dịch HCl.2g D .8 x 0.mO) x 2 = (2.12 (g) * Cách giải nhanh: Áp dụng phương pháp bảo toàn electron ta có: A.4g B .2. http://ngocbinh.84 . Khối lượng hỗn hợp 2 kim loại trong hỗn hợp đầu là: A .1.⇒ VO2 = 0.08 (1) 22.16 → = H2 0.16 O 0.792 = 0.16 Ax + 8ax + By + 8by = 2.2.0.84 Mà M2 KL = Ax + By ⇒ Ax + By = 2.webdayhoc.H+ nhận → H2 bằng số mol O2 nhận H+ 0. H+.4 = 5.84 .08 ⇒ mkl hỗn hợp đầu = (moxit .12 g Dạy và học hóa học.12g C .84g hỗn hợp axit. tạo ra 1.792 lít H2(đktc).56 x 2 = 3.8 (ax + by) = 2.5y (2B + 16b) = 2.5x(2A + 16a) + 0.16 2e 0.18 O20. phần 2 nung trong oxi thu được 2.4 (2) 0. ⇒= nB = y 1 .3.08 + + 1e0. O2 là chất oxi hóa.1.B là chất khử.8g E .56g ⇒ m2KL trong hỗn hợp = 1.56g * Cách giải thông thường: PTPƯ: 2A + 2aHCl → 2ACla + aH2 2B + 2bCHl → 2BClb + bH2 4A + aO2 → 2A2Oa 4B + bO2 → 2B2Oa nA = x. B có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng nhau: .84 Giải (1) (2): ax + by = 0.net .08 x 16) x 2 = 3.16 = 1. Số mol e.84 .04 lít Đáp án (D) đúng Ví dụ 29: Chia hỗn hợp 2 kim loại A.225 x 22.

01g C .6g hỗn hợp gồm Fe và kim loại M có hóa trị duy nhất thành 2 phần bằng nhau: Phần 1: Tan vừa đủ trong 2 lít dung dịch thấy thoát ra 14. Khối lượng hỗn hợp muối clorua khan thu được là: 3.58.0.65.65M D .28.Tất cả đều sai Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 2M + 2aHCl → 2MCla + aH2 Fe + 4HNO3 → 3M(NO3)3 + NO + H2O 3M + 4aHNO3 → 3M(NO3)a + aNO + 2aH2O Đặt số mol Fe và M là hỗn hợp là x và y Theo đầu bài ta có phương trình: 56x + My = x+= x+ = 14.net .0.45g D . Phần 2: Tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng nóng thấy thoát ra 11.32. Nồng độ mol/l của dung dịch HCl là: A .56 lít H2 (đktc).2 22.14.Tất cả đều sai B .6 2 (2) (1) C .Al PTPƯ: B .Mg E .56M A .456M E .72.56 22.1456M 2.4 11 .03% C .9% C .webdayhoc. Kim loại M là: A .Pb B .Zn D . % m của Fe trong hỗn hợp đầu là: E . http://ngocbinh.2 lít khí NO duy nhất (đktc) 1.18.9g A .20.45g E .Tất cả đều sai B .1.9% 4.Đáp án (B) đúng Ví dụ 30: Chia 38.Không xác định được vì thiếu dữ kiện * Cách giải thông thường: Dạy và học hóa học.4 (3) 38.60% C .

3 x = 0.2 x 56 = 11.2  .3 (mol) ⇒ CM HCl = 1 .1 = 1.3 mol ⇒ nHCl = nH = 1.9 ⇒ M x ⇒ a=3.2 x100% = 50.45 (g) ⇒ Đáp án (B) đúng 3.2 Ma+ .56 x 0.5 = 65.5  Mã số mol HCl = 2x + ay = 0.03% 19.9 = 8.1 Mà ay = 0.3 .1 a M 3e ae → → Fe3+ Ma+ Dạy và học hóa học.56x + My = 19.3 x 36.0.3 0. Áp dụng PPBT e: Fe 0.9M = 8.1 M Fe M 2e 0.9 x 1.5 .4 ae 8.2 M 8.2 (g) ⇒% mFe = 11 .65 (mol) ⇒ nH = 1.3 = 0.1 ⇒ 0. M = 27 (thỏa mãn) * Cách giải nhanh: 1.65M ⇒ Đáp án (A) đúng 2.45(g) 3. mmuối = mKl + mCl− = 13.3 ⇒  Giải (1) (2) (3): 2x + ay = 1 ay = 0.3+1.2 x 2 + 0.3 x 36.2 ⇒ mFe = 0.65(M) 2 2.65 x 2 = 65.1a ⇒ M = 3a a 4. http://ngocbinh.mH2 = 19. m muối clorua = mhh + mHCl .net → → Fe2+ 0.3 mol CM = 0.webdayhoc. My = 19. nH2 = 0.2 = 8. nFe = 0.9 3x + ay = 1 .

2 = 0.2mol NO3 . V có giá trị là: A .và 0.5 → NO 0.3 hay x + y + z = 0.webdayhoc. http://ngocbinh.5 x = 0.9 4.250ml E .03% 13.15 2 ⇒nCO3− = x + y + z= 0. Ba2+ .2 ay = 0. Ba2+ .3 2x + ay = 1 ⇒ .150ml B . Vì dung dịch trung hòa điện.45⇒  ⇒ Al M a  M = 27 0.5 3x + ay = 1 − NO3 + 3e 1.1 2 = x0.15(mol) Dạy và học hóa học.200ml D . ⇒ Đáp án (D) đúng − Ví dụ 31: Dung dịch A có chứa 5 ion: Mg2+. Ca2+ và 0. * Cách giải thông thường: Phương trình ion rút gọn: 2 Mg2+ + CO3− → MgCO3↓ 2 Ba2+ + CO3− → BaCO3↓ 2 Ca2+ + CO3− → CaCO3↓ Gọi x.2H+ + 2e 1. y.1 + 0. Thêm dần V lít dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch A đến khi được lượng kết tủa lớn nhất.net . ta có: 2x + 2y + 2z = 0.65 . z là số mol của Mg 2+ .2 ⇒ % Fe = ⇒ Đáp án( C) đúng n = 3 8.3 → H2 0.1mol Cl.300ml C .2x56 x100% = 50.9 ⇒ nFe = 0.Két quả khác. Ca2+ trong dung dịch A.

Để trung hòa điện.20.15(mol) ⇒ V= 3 * Cách giải nhanh: nKCO3 CM = 0.08(g) * Cách giải nhanh: Dạy và học hóa học. Fe2O3. y.2 = 0. FeO.webdayhoc.3(mol) ⇒ VddNa2CO3 = 3  Na+    nNa+ = 0.2.1 (b) 19. phần dung dịch chứa Na+.15 = 0. z.net . Đáp án A 2 Ví dụ 32: Để m(g) bột sắt ngoài không khí một thời gian thu được12g hỗn hợp các oxit FeO. t lần lượt là số mol của Fe.1. Theo điều kiện cho và dựa vào phương trình phản ứng ta có: 56x + 72y + 232z + 160t = 12 (a) x + = nNO = 0.3 = 0.nCO3 = nCO2− = 0.08g D . Fe. Cl.15(l) =150ml .008g Cách giải thông thường: PTPƯ: 2Fe + O2 → 2FeO 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 3FeO + 10 HNO3 → 9Fe (NO3)3 + NO + 5H2O 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O Gọi x.và − NO3 .12 160 y + 4z + 3t = nO = (c) Thế (b) vào (c) ta có: y + 4z+ 3t = (d) Từ (c) và (d) rút ra ta được m = 10. m có khối lượng là: A . Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó bằng dung dịch HNO3 loãng thu được 2.15lÝ 150ml t= 1 Khi phản ứng kết thúc. Fe3O4.016g C .10. http://ngocbinh. Fe3O4. Fe2 O3.16g B . nNa+ = nCl − + nNO− = 0. các kết tủa tách khỏi dung dịch.24 lít khí NO duy nhất (đo ở đktc).

1 x 3 ⇒ m = 10.75x = 0.4g hỗn hợp là x. Mg.5x ⇒ y = 0.53.8 lít PTPƯ: 2Al + 0. nMg = 0. Vậy nếu cho 34. z 27x + 24y + 52z= 17.nNO giải phóng = 0. http://ngocbinh.26. Ví dụ 33: Hòa tan hoàn toàn 17. NO3 ) nhận: = x 4 + 0.08 (g) Đáp án( C) là đúng.4g hỗn hợp 3 kim loại Al.webdayhoc.4 x = 0. Fe. Mg trong dung dịch HCl thấy thoát ra 13.8g hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch CuSO4dư. y.5x Mg + HCl → MgCl2 + H2 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Đặt số mol Al.3.88 lít D .chất oxi hóa (O2.5x .7g hỗn hợp tác dụng dung dịch NaOH dư → 3. nFe = 0.2   .70 lít E .15 1 + y + z = 0. nO2ph¶n øng = 12 − m 32 . Nếu cho 8.4.3 hỗn hợp X tác dụng CuSO4dư 2Al + 3CuSO4 →Al2(SO4)3 + 3Cu Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu Fe + CuSO4 →FeSO4 + Cu Dạy và học hóa học. lọc lấy toàn bộ chất rắn thu được sau phản ứng tác dụng với dung dịch HNO3nóng dư thì thu được V lít khí NO2 ( ở đktc) Thể tích khí NO2 thu được là: A .1 mol − Theo nguyên tắc: Σ mol e.Fe nhường = Σ ne.15 z = 0.Kết quả khác 6HCl → AlCl3 C .13.36 lít khí(ở đktc).44 lít * Cách giải thông thường: + 3H2 0.44.nFe = .7 là nAl = 0. Fe trong 17.44 lít khí.6 0.15   → n hỗn hợp trong 34.net B.

khử. Al thì chất khử lấy oxi của oxit tạo ra: CO2.webdayhoc.5x + y + z = 0. Đặc biệt khi áp dụng phương pháp bảo toàn e. Thuật toán hóa học lấn át bản chất của các hiện tượng.4(mol) VNO2 = 2.3 + 0.1.5. những bài toán hóa học cơ bản. Dựa vào đặc điểm của phản ứng khử oxit kim loại bằng CO.4. bản chất hóa học chưa được chú ý. phương trình lập được.2 (7): nN2 = 2N Cu = 2x1 = 2. Cu2+ nhận e nCu = nCu2+ nNO2 = 2nCu = 2x1 = 2.Khi khử oxit kim loại bằng các chất khử như CO.2 (mol) . Al tham gia phản ứng hoặc biết số mol CO2. mất thời gian. Dạy và học hóa học. số ẩn nhiều hơn số.2 t(® ⇒ VNO2 = 26.net . đi sâu vào việc nghiên cứu bản chất hóa học. Áp dụng nguyên tắc bảo toàn e.khử giúp các em giải H+ + 2e → H2 Cu + 2e → Cu ⇒ ne−H+ nhËn = ne−CunhËn ⇒ nH2 = nCu2+ bài toán một cách nhanh và gọn. nhưng có một số bài toán khó thì khi đặt ẩn.6 + 0. H2O.88lÝ ktc) Nhận xét: Đối với một số bài toán oxi hóa . các em nếu áp dụng phương pháp đại số (phương pháp các em thường sử dụng.4x22. Al.3 = 1.6) = 1. cách giải dài. đặc biệt là những bài toán phức tạp. Al2O3.1.4mol .trong việc giải bài toán oxi hóa .Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + H2O nCu (4. chỉ chú ý về mặt toán học.các em phát triển tư duy phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề một cách thấu đáo hơn. Việc giải hệ phương trình này yêu cầu các em có tư duy toán học tốt.76lÝ t * Cách giải nhanh: Al. H2. . Fe nhường e H+ . H2O. phương pháp thế mới giải được. H2. Do đó các em giải theo phương pháp này rất vất vả. Biết số mol CO. dùng một số thuật toán:ghép ẩn số. H 2. http://ngocbinh. 2. các phản ứng hóa học. chính xác.4= 53. Al2O3 tạo ra tính được lượng oxi trong oxit (hay trong hỗn hợp oxit) và suy ra lượng kim loại (hay hỗn hợp kim loại). đơn giản có thể giải ngay được. Mg.

nFe2O3 = y Theo đầu bài ta có: 80x + 160y = 32 x + 3y = = 0.26g E.1 x 2 x 56 = 24 (g) * Cách giải nhanh: Vì H2 lấy oxi của oxit kim loại → H2O Ta có nO (trong oxit) = nH2O = = 0..Kết quả khác * Cách giải thông thường: t PTPƯ: CuO + H2  Cu + H2O → t Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2O → 0 Đặt nCuO = x. http://ngocbinh.Khi khử oxit kim loại bằng các chất khử CO (H2) thì CO (H2) có nhiệm vụ lấy oxi của oxit kim loại ra khỏi oxit.2g E . Khi hết số mol CO2 → nO = nCO = nO lấy của oxit hoặc ( H2O) → nO= nH2O .5 (mol) mO = 0.21g C .16g 0 C. Khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là: A . Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng tính khối lượng hỗn hợp oxit ban đầu.24g D.3.1 Vậy mhỗn hợp kim loại = mCu + mFe = 0.5 (I) (II) Giải hệ phương trình (I) (II) ta được nghiệm: x = 0. Mỗi một phân tử CO(H2) chỉ lấy được 1mol O ra khỏi oxit.12g PTPƯ: Fe3O4 + t 4CO  → 0 B .3.4g D .Kết quả khác * Cách giải thông thường: 3Fe + 4CO2 Dạy và học hóa học. Ví dụ 34: Khử hoàn toàn 32g hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí H2 thấy tạo ra 9g H2O. Khí thoát ra được đưa vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 5g kết tủa trắng.net .2 x 64 + 0.32 g hỗn hợp kim loại.8 = 24 (g) Vậy đáp án ( C )đúng Ví dụ 35: Thổi một luồng khí CO dư đi qua ống đựng hỗn hợp 2 oxit Fe3O4 và CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2.5 x 16 = 8g ⇒ mKL = 32 .4.12g B .webdayhoc.2 và y = 0. Khối lượng hỗn hợp 2 oxit kim loại ban đầu là: A .

72lít D .05 x 16 = 3.net x = 0.36g E .webdayhoc.2g Fe và 2. ta chỉ cần lập sơ đồ hợp thức sau đó căn cứ vào chất đầu và chất cuối.3.4g Mg tác dụng với dung dịch H2SO4loãng dư sau phản ứng thu được dung dịch A và V lít khí H2 (ở đktc).32 + 0. 1.01 .32  Giải hệ phương trình ta có nghiệm:  5 4x + y = 100 = 0.6.05(mol) ⇒ moxit = mKL + moxi trong oxit = 2.24lít A .1.1 (mol) Dạy và học hóa học.01 x 80 = 3. Dựa vào việc lập sơ đồ hợp thức của các quá trình chuyển hóa rồi căn cứ vào chất đầu và chất cuối.12 (g) * Cách giải nhanh: CO lấy oxi trong oxit → CO2 nO(trong oxit) = nCO = nCO2 = nCaCO3 = 0.2 = 0.2.24g D . Cho dung dịchNaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. bỏ qua các phản ứng trung gian. Ví dụ 36: Cho 11.18g B .2( mol ) 56 nMg= 0.20g C . http://ngocbinh. Khối lượng chất rắn thu được là: * Cách giải thông thường: nFe = 11 . V có giá trị là: A .48 lít E .4.36lít B .40g 2.1.05  ⇒ moxit = 0.6.12 (g) Vậy đáp án ( A ) đúng 2. Lọc B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m(g) chất rắn. nCuO = y Theo đầu bài ta có hệ phương trình: 3x × 56+ 64y = 2.x CuO y CO2 + (4x + y) Ca(OH)2 4x + y + CO t  → 0 3x Cu y → CaCO3 + H2O + 4x CO2 y Đặt số mol Fe3O4 là x. Đối với các bài toán hóa học hỗn hợp bao gồm nhiều quá trình phản ứng xảy ra.01 x 232 + 0.5.6lít C .01  y = 0.

Đáp án ( E ) đúng 2.2 FeSO4 + + 0.1 ⇒ m = 0.1 mol Fe 2O3 vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch A.PTHH: Fe 0.1 x 40 + 0. Lọc lấy kết tủa.3mol ⇒ V = 6. * Cách giải thông thường: Viết phương trình phản ứng và tính số mol các chất theo phương trình phản ứng.1 → 0.72lÝ 2Fe → Fe2O3 0.Kết quả khác.72 lít 0.2 Mg(OH)2 0.24g D .1 x 160 = 20(g) t * Cách giải nhanh: nH2 = ∑ nFe+ Mg = 0. sấy khô và nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m g chất rắn.webdayhoc.2 Mg 0.1 x 160 + 0.1 FeSO4 + NO H2SO4 FeSO4 0.2 0.1 mol mchất rắn = mMgO + mFe2O3 = 0.1 4Fe(OH)3 0.23g B .1 0.2 MgSO4 0. http://ngocbinh. m có giá trị là: A .1 Mg → MgO 0. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Dạy và học hóa học.2 H2 0.32g C .1 + + H2SO4 H2SO4 → → 0.1 H2 MgSO4 0.1 x 40 = 20 (g) Vậy 1. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa.2 Na2SO4 + 2H2O 2NaOH 2NaOH Fe(OH)2↓ + Na2SO4 Mg(OH)2↓ + Na2SO4 0.2 mol Fe và 0.2 V = 6.2 t  → H2O t 2Fe(OH)3  Fe2O3 + H2O → 0.1 0 0 + + + NaOH → → → MgO + 0.net . Đáp án ( B ) đúng Ví dụ 37: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0.42g E .1 4Fe(OH)2 + O2+ 2H2O 0. rửa sạch.

12.2 mol n  Fe2O3 + 3H2O → 0.2 0. m có giá trị là: A . Cho dung dịch A + NaOH dư → kết tủa B Lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m1 chất rắn.2 Fe2O3 0. .1 mol Fe2O3(26g) ban đầu: Vậy chỉ cần tính lượng Fe2O3 tạo ra từ Fe: 2Fe → Fe2O3 0.2mol 0.8g B .net .25.24g E .webdayhoc.22.16g C .2mol FeCl3 + 3NaOH 0.Kết quả khác Dạy và học hóa học.1 + 0. Chia X thành 2 phần bằng nhau.2 mol Khi sấy và nung kết tủa: 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 0.P1 + HCl dư → dung dịch A + 8.96lít H2 (đktc) và dung dịch A. http://ngocbinh. Fe có khối lượng 22g.2 ⇒ m = 32g ⇒ Đáp án ( B )đúng.2 2Fe(OH)3 (0.0.Phần 2: Cho hỗn hợp bột X vào dung dịch CuSO 4 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu được mg chất rắn không tan.8g B .32g D .2 = 32g * Cách nhẩm: Trong m g chất rắn có 0.2 + 3H2O Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư HCl dư + NaOH → NaCl + H2O FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl 0.4g E .2+0.2mol → Fe(OH)3 + 3NaCl 0.6g D .Kết quả khác .2 mol 6HCl → 2FeCl3 0. Ví dụ 38: Hỗn hợp bột X: Al.16g C . m1 có giá trị là: A .2)ml 0.2mol mchất rắn = 160 x 0. 2. 1.

05 x 160 = 8g P2 : 0.* Cách giải thông thường: P1 2Al 0.05 ⇒ m1 = 8(g) nCu = nH2 = 0.2 m1 = 0.1 .6 (g) Dạy và học hóa học.1 4Fe(OH)2 0 + + 3NaOH NaOH → → → Al(OH)3↓ + 3NaCl 0.5x   y = 0.2 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu 0. nFe = y 27x + 56y = 11 x = 0.3 NaAlO2 + 2 H2O 0. http://ngocbinh.net − 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu 0.1 0.3 Al(OH)3 0.4 .4 ⇒ mCu = 25.05 Đặt nAl = x .2 ⇒  1 + y = 0.webdayhoc.6g * Cách giải nhanh: Al → AlO 2 0.3 2NaOH Fe(OH)2↓ + 2NaCl 0.1 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 0.2 2Fe → Fe2O3 0.4 x 64 = 25.1 t + O2  2Fe2O3 + 4H2O → 0.3 0.1 H2 0.3 FeCl3 + 0.35 HCl + NaOH → NaCl + H2O AlCl3 0.2 Fe + 2HCl → FeCl2 + 0.1 m = 0.

Đáp án ( C ) đúng 2. H2O) để xác định dãy đồng đẳng của hợp chất hữu cơ. Cụ thể: Đối với hợp chất: + Ankan: CnH n+ 2 + 3n + 1 O2 → nCO2 + (n + 1)H2O 2 Số mol ankan = nH2O − nCO2 Dạy và học hóa học. * Dựa vào mối quan hệ số mol của CO2 và H2O để xác định số mol của hợp chất hữu cơ đem đốt cháy.webdayhoc.Đối với anđehit: nH2O = nCO2 ⇒ anđehit no đơn chức nH2O > nCl 2 ⇒ anđehit không no đơn chức. Dựa vào phương trình đốt cháy hợp chất hữu cơ. nH2O > nCO2 ⇒ rượu no nH2O ≤ nCO2 ⇒ rượu không no . Nếu nH2O > nCO2 ⇒ hợp chất đó là ankan nH2O = nCO2 ⇒ H. * Dựa vào số mol sản phẩm cháy (CO2.C đó ankin hoặc ankađien.5.5.Đối với axit và este: nH2O > nCO2 ⇒ axit hoặc este no đơn chức nH2O < nCO2 ⇒ axit hoặc este không no đơn chức hoặc đa chức.Đối với rượu. anđe hít đa chức . Dựa vào phương trình đốt cháy hợp chất hữu cơ. 2. Đáp án (A) đúng.1.C đó là anken hoặc xicloanken nH2O 〈 nCO2 ⇒ H.Vậy 1. http://ngocbinh.net . . Cụ thể: Đối với hiđrocacbon.

5 = ⇔ 0.5 ⇒ 0.+ Ankin CnHn-2 + 3n − 1 O2 → nCO2 + (n − 1)H2O 2 Số mol ankin = nCO2 − nH2O Đối với rượu no đơn chức. hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào. A. ⇒ Đáp án (B) đúng. Ankan B. CnH2n+2O + O2 → nCO2 + (n + 1) H2O Số mol của rượu = nH2O − nCO2 Số mol của oxi = 1.Đối với axit không no đơn chức (hoặc axit no đa chức) CnH2n−2 Ox+ O2 → nCO2 + (n − 1)H2O Số mol của axit = số mol CO2 – số mol H2O * Dựa vào phương trình đốt cháy trên cơ sở số mol CO2 và số mol của hỗn hợp chất hữu cơ để xác định công thức phân tử của các hợp chất hữu cơ.45g H2O. Ankin D.5 số mol CO2 . Ví dụ 40: Đốt cháy hoàn toàn 0.5(n + 1− a) = 0. http://ngocbinh.5n n n + 1− a ⇒a = 1 ⇒ CTPT của hai anken là CnHm * Cách giải nhanh: Ta có số mol CO2 = số mol H2O Dựa vào phương trình đốt cháy → 2 hợp chất là anken. Đặt CTTQ chung của hai hiđrocacbon là: CnH2n+2−2a + O2 → nCO2 + (n + 1− a)H2O 0. Aren * Cách giải thông thường.5 0. Anken C.2l CO2 (đktc) và 9g H2O.15 mol hỗn hợp 2ankan thu được 9. Cho sản Dạy và học hóa học. CnH2n+ 2−2a + O2 → nCO2 + (n + 1− a)H2O n= nCO2 nA Ví dụ 39: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon mạch hở trong cùng dãy đồng đẳng thu được 11.5 0.webdayhoc.net .

0. sau thí nghiệm thấy khối lượng bình 1 tăng 4.16g.375 (mol) (n+1)x + (m + 1) y = = 0.045mol * Cách giải thông thường: Dạy và học hóa học.webdayhoc.14g bình 2 tăng 6.375(mol) nCaCO3 = nCO2 = 0.phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2dư thì khối lượng kết tủa thu được là: A.375mol ⇒ mCaCO3 = 37.375mol ⇒ mCaCO3 = 37.15 nx + my + x + y = 0. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng P2O5 dư và bình 2 đựng KOH rắn. 37.5(g) * Cách giải nhanh.net . Theo phương trình đốt cháy ankan ta có: nankan = nH2O − nCO2 ⇒nCO2 = nH2O − nankan = 0.5g B.06mol B.525− 0.09mol C. Ví dụ 41: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken.5g C. 0. Số mol ankan có trong hỗn hợp là: A. http://ngocbinh.03mol D.15 (1) (2) ⇒ nx + my = 0. 15g D. 42.525 Mà số mol Cl2 = nx + my B đổi (1) (2) ta có x + y = 0. 0. dư.5(g) Vậy đáp( A ) đúng. 0.525 ⇒ nCaCO3 = nCO2 = 0.15= 0. 52.5g * Cách giải thông thường Đặt công thức của 2 ankan là CnHm+2 và CmHm+1 PTĐC: CnH2n+2 + x CmHm+2 + y 3n + ' O2 → nCO2 + (n + 1)H2O 2 nx (n+1)x 3m+ 1 O2 → mCO2(m+ 1)H2O 2 my (m+1)y Đặt số mol của 2ankan là x +y Theo đầu bài ta có: x + y = 0.

Đặt CTTQ của ankan: anken CnH2n+2 CmHm (x mol) (y mol) PTĐC: CnHm+2 + O2 → nCl2 + (n +1) H2O x mol (n+1)x CmHm + O2 → mCO2 + mH2O y my my Theo đầu bài: nx + my = 6.09  nx + x + my = 0.09mol Vậy đáp án (B ) đúng.14 ⇒ x = 0.09 và 0.webdayhoc.08 nH2O(ankan) > nCO2 nH2O(anken) = nCO2 * Cách giải thông thường CH4 là x C4H10 là y C2H4 là z CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O C4 H10 + O2→ 4CO2 + 5H2O Dạy và học hóa học.08 và 0.1mol hỗn hợp gồm CH4.02 Đặt số mol B. 0.14 mol CO2 và 0.01 C.09 D. 0.23  ⇒ Vậy số mol của ankan là 0. 0.23 18  nx + my = 0. 0.16 = 0.14= 0. http://ngocbinh. Ví dụ 42: Đốt cháy hoàn toàn 0. C4H10 và C2H4 thu được 0. Số mol của ankan và anken có trong hỗn hợp lần lượt là: A.23mol H2O.14 44 (1) (2) (n+1)x + my = Biến đổi (1) và (2) 4.01 và 0.23− 0.02 và 0.4= 0.14 0.23− 0.net .9mol * Cách giải nhanh: Theo phương trình đốt cháy ankan và anken ta thấy Vậy nankan = nH2O − nCO2 = 0.

01 (mol) Vậy đáp án (A) đúng.4 B.72 = 0. http://ngocbinh.08  y = 0.(OH)a ta có phương trình: R(OH)a + a Na → R (ONa)a + a/2H2 nH = 2.14 = 0.4 Dạy và học hóa học.8lít H2 (đktc). C2H6O và CH4O C. nghiên cứu = nCO2 = nH = 2nH2O = 2× 6.27lít CO2 (đktc) và 7.85(g) 18 ⇒ mo = m . Ví dụ 43: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm 2 rượu A và B thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6.01 z= 0.25= a 22. H. C3H8O2 và C4H10O2 x = 0. . Mặt khác m(g) hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 2.85(mol)⇒ mH = 0.14 Giải hệ phương trình ta được 2x + 5y = 27= 0.1mol ⇒ nanken = 0. Biết tỉ khối hơi của mỗi chất trong X so với H2 đều nhỏ hơn 40.65 = 0.6 + 0.09 anken = z = 0.09 (mol) Mà tổng n = 0. CTCT của A và B là: A.01 * Cách giải nhanh Theo phương trình đốt cháy ankan và anken.net .(3.3×12(g) 22.1  x + 4x + 2z= 0.webdayhoc. C2H6O và C3H8O D. O có trong mg hỗn hợp 2 rượu A và B.3(mol)⇒ mC = 0.23  Vậy số mol ankan = x + y = 0.01  7.C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O Theo đầu bài ta có hệ phương trình: x + y + t = 0. Số mol ankan =số mol H2O – số mol CO2 = 0.Tính số mol các nguyên tố C.4.85) = m .65g H2O.45 Gọi CTPT chung của hai rượu là R .23 .0. C3H6O2 và C3H8O2 Cách giải thông thường.8 × 2= 0.

4 0.25 =2 0.3 0.425 x 0.45 (g) Gọi công thức phân tử chung của hai rượu là CnH n+2−2k−a(OH)a + O2 → PTPƯ: CnH n+ 2−2k−a(OH)a  nCO2 + (n + 1− k)H2O 1mol a(mol) 0.Trong a nhóm -OH có nH: no = = 0.(ONa)a + a/2 H2 nH = x 2 = 0.25   Giải hệ phương trình ta có x = x > 0 ⇒ k = 0 ⇒ x = 0.3 = 2.(OH)a Ta có phương trình: R(OH)a + aNa → R .25 0.3   x(n + 1− k) = 0.125 Vậy CTPT của A nCO2 = 0.45 (g) Gọi công thức phân tử chung của hai rượu là R .net 0.425  nx = 0.125 0.25 ⇒ m = 8.3mol nH2O = 0.25 ⇒ m = 8. MB < 80 C2H6O2 (M = 62) C3H8O2 (M = 76) B * Cách giải nhanh: Ta có đẳng Theo phương trình đốt cháy: CnH2n+2 + O2 → nCO2 + (n + 1) H2O Dạy và học hóa học. http://ngocbinh.25 = a Trong a nhóm -OH có nH : no = = 0.425 ax = 0.webdayhoc.425mol ⇒ nH2O > nCO2 ⇒ Hỗn hợp X gồm hai rượu no cùng dãy đồng .125 n= ⇒a = Mà MA.3 0.

webdayhoc.4 + 10.2 Mà a = (14n + 18) x + (14m + 18)y Biến đổi (1) (2) ta có .4(mol) .6 Dạy và học hóa học.125mol ⇒ X : rượu no hai chức.net .⇒ Số mol X = số mol H2O – số mol CO2 = 0. a có giá trị là: A.6  nx + my =1  nx + my = 1 ⇒   nx + x+ my + y = 2. 6.32g B.6 = 22.64g D.6 .6 (n + 1) x + (m +1)y = = 2.125mol Mà nH2 = 0.5 .8 = 33.4g * Cách giải thông thường Đặt CTTQ của hai rượu lần lượt là: CnH2n+2O (x mol) CmH2m+2O (y mol) PTĐC: CnH2n+2O + O2 → nCO2 + (n + 1) H2O x nx (n+1)x CmH2m+2 O + O2 → mCO2 + (m + 1) H2O y my (m+1)y Theo đầu bài ta có: nx + my = = 1.2  x + y= 0.6 + 18 × 0.6 Thay vào biểu thức tính a: a = 14 (nx + my) + 18(x + y) = 14 × 1.4g CO2 và 39.5n . 3. 33. C3H8O2 Vậy đáp án (C )đúng Ví dụ 44: Đốt cháy hoàn toàn a g hỗn hợp hai rượu thuộc dãy đồng đẳng của rượu etylic thu được 70.2 (g) * Cách giải nhanh: Đặt CTTQ chung 2 rượu: CnH n+2O + 3n O2 → nCO2 + (n + 1)H2O 2 (1) (2) nO2 = 1 CO2 = 1 ×1 = 2. 66.2 C. http://ngocbinh.6g H2O. MA MB < 80 ⇒ A: C2H6O2 B.

5g 2.18lít 2.3g H2O.35 18 CnH2n+1 OH + Na → CnH2n+1 ONa + 1/2H2 x 0. C2H5OH và C3H7OH D. 1.12 lít (đktc) 0. a = 70.4 + 39.5 (x + y) = 0.3 = 0.net . Đặt công thức của hai rượu là CnH2n+2O CmH2m + 2O PTĐC: CnH2n+2 O+ O2 →nCO2 + (n + 1) H2O x nx (n+1)x CmH2m +2O + O2 → mCO2 + (m + 1) H2O y my (m+1)y Theo đh ta có: nx + my = 5.24lít D.25 22.6 = 0. V có giá trị là: A.1mol 6. B thành hai phần bằng nhau. 2. Vì theo đầu bài 2 rượu là đđ kế tiếp ta có m = n + 1 Dạy và học hóa học. . C4H9OH và C5H11OH (n + 1)x + (m + 1)y = Biến đổi (1) và (2) ⇒ x + y = 0.Phần 2: tác dụng hết với Na kim loại thu được Vlít khí (đktc).Phần 1: bị đốt cháy hoàn toàn thu được 5.5x CmH2m+1OH + Na → CmH2m+1ONa + 1/2H2 y ⇒ nH2 = 0.2 (g) Vậy đáp án (B) đúng.1mol ⇒ nx = 0. .6 .56lít C.4 (1) (2) (x mol) (y mol) B. Nếu 2 rượu đơn chức trên là đồng đẳng kế tiếp thì công thức cấu tạo của A và B là: A. C3H7OH và C4H9OH *Cách giải thông thường.05 (mol) ⇒ VH2 = 1.4 x 32 = 33. CH3OH và C2H5OH C.6lít CO2(đktc) và 6. http://ngocbinh.12lít B. 1.webdayhoc.Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng. Ví dụ 45: Chia hỗn hợp X gồm hai rượu no đơn chức A. 0.2. 1.

1n+ x + 2y = 0.Thay vào phương trình (1) và (2) ta có:  nx + (n + 1)y = 0. C3H6O D.4=1 2 2.25= 0. Dạy và học hóa học.05 * Cách giải nhanh. n ∈ N O < y < 0. C4H8O * Cách giải thông thường.1  Giải hệ phương trình ta có 0. 1 .1 3 <0 Vậy n = 2 ⇒ C2H5OH m = 3 ⇒C3H7OH ⇒ x1 = 2 ⇒ C2H5OH x2 = 3 C3H7OH Đáp án (D) đúng Ví dụ 46: Đốt cháy hoàn toàn 5.1 Ta có: n y 1 2 0.25 = 2.8g anđehit X thu được 5.4g H2O và 6.12l (đktc) 1. nx = nH2O − nCO2 = 0. Dựa vào phương trình đốt cháy rượu no đơn chức ta có.1n+ y = 0.webdayhoc.35  x + y = 0.05× 22.1(mol) Vì x là rượu no đơn chức.35 x + y = 0.Giả sử X là anđehit đơn chức. C4H6O2 C.1  Biện luận với n ≥ 1.05(mol)⇒ VH 2 = 0.72 l CO2 (đktc) Vậy CTPT của X là A. CxH2x+2O + O 2 → xCO2 + (x + 1)H2O Ta có: x = nCO2 nX = 0.5 0.35− 0. .net . C2H4O B.25  0.25  (n + 1)x + (n + 1+ 1)y = 0. ⇒nH2 = nx = 0.15 0. http://ngocbinh.

CxHyO2 + O2 + xCO2 + y/2H2O Ta có hệ phương trình: 2x − y = 0 x = 6 ⇒ ⇒ C6H12O2(không thỏa mãn)  5.CTTQ X : CxHyO CxHyO + 1mol 5.CH4 và C2H6 C . rồi qua bình 2 đựng Ca(OH)2 dư sau thí nghiệm thu được 17. http://ngocbinh.C2H6 và C3H6 B .Phần 1: cho bay hơi thì thu được V đúng bằng thể tích của 3.6x + 0.Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn thì cần 6.3y + 9.C2H2 và C3H4 * Cách giải thông thường: Đặt ẩn. .C2H4 và C3H6 D .8 0. 3n − 1 O2 → nCO2 + nH2O 2 CnH2nO + 5.8x = 3.6 y = 12 Cách giải nhanh: Ta có nH2O = nCO2 = 0.8 12x + y + 16 ⇒ y = 2x = Giải hệ phương trình: 2x − y = 0  5.3 .6x + 0.8 ⇒ x = 3 y = 6 ⇒ CT C3H6O (thỏa mãn) O2 → xCO2 + y/2H2O x(mol) y/2 (mol) 0.8x − 3.3mol ⇒ X là anđehit no đơn chức.net .3 0.webdayhoc.Giả sử X là anđehit hai chức. lập hệ phương trình: Dạy và học hóa học.3g CO2 (cùng điều kiện).3 = ⇒ n= 3⇒ CTX :C3H6O 14n+ 16 n Đáp án( C ) đúng Ví dụ 47: Một hỗn hợp lỏng X gồm rượu etylic và 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp nhau.44 lít O2 (đktc). Chia hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau.5g kết tủa. Sản phẩm cháy qua bình 1 đựng H2SO4đ. . Công thức của hợp chất là: A .3y + 4.

075 (mol) 44 Ta có: nhh = nCO = N O2 = 6.2875 ⇒ ta có phương trình điều chế: CnH2n+2 + ⇒ n2H.(0.44 = 0.webdayhoc.175 = 1.175 x 1..5  y = 7 Giải hệ 3 phương trình 4 ẩn: ta có nghiệm:  a = 0.net . nCO2 = nCaCO3 = 0. http://ngocbinh.4 Theo đầu bài ta có hệ phương trình: a+ b = 0.005  b = 0.64 > 1.075 (I)   4x + y   a+ 3b = 0.5)] x 2 = 0.2875 (II)   4   (III) ax + 2b = 0.2875 (mol). biện luận tìm khoảng nghiệm hợp lý mới cho ra kết quả đúng.3 = 0.175  x = 2. 0.175(mol) 22.5 nên 2 hiđrocacbon phải là ankan.05 (mol) Dạy và học hóa học. * Cách giải nhanh: Dựa vào phương trình (2): phương trình đốt cháy rượu: O Ta có: n = 1.Đặt công thức của 2 hợp chất là: CxHy (amol) C2H5OH (b mol) PTĐC: CxHy +  a  4x + y  y  O2 → xCO2 + H2O 2  4   4x + y   a 4   xa (1) C2H5OH + 3O2→ 2CO2 + 3H2O b 3b 2 (2) 2b 3.5 CO 2 2 n Mà theo đầu bài tỉ số mol chung của hỗn hợp 0.C =  nO2® hçn hî p − nCO2hh x1  x2 .5 /c   3n−1 O2 → nCO2 _ n + 1 H2O 2 ( ) ( ) = [0.025  Việc giải hệ 3 phương trình 4 ẩn số nên mất rất nhiều thời gian.2875 .

5. http://ngocbinh.C) = 0.175− 0.5 ⇒  1 ⇒ 0. • Dựa vào tỉ lệ số mol giữa hợp chất hữu cơ với số mol brom hoặc hidro để xác định số liên kết pi trong hợp chất *Nếu số mol Br2 hoặc H2 = số mol của A⇒ A có một liên kết pi ở gốc hiđrocacbon.05  n2 = 3 C3H8 => Công thức của 2 hợp chất là C2H6 và C3H8 => Đáp án( C) đúng.05(mol) 2 5 2 ⇒ nCO2 (2H.125 = 2.1.Đối với anđehit: + Số mol anđehit= nBr2 ⇒Anđehit không no có một liên kết pi có Dạy và học hóa học.075− 0. Nhận xét: Qua một số bài toán điển hình trên ta thấy rằng nếu các em không chú ý tới một số đặc điểm của phản ứng đốt cháy của hợp chất hữu cơ thì sẽ sa vào việc giải bài toán bằng phương pháp đặt ẩn số sau đó tiến hành ghép ẩn số rồi mới tìm ra kết quả của bài toán. 2.net . .6. vận dụng giải toán một cách linh hoạt thì mới tìm ra kết quả đúng.Đối với hiđrô cacbon: + Anken + Br2 + Tỉ lệ số mol anken: nBr2 =1:1 Nếu nBr2 = 2nH-C => H . Dựa vào quan hệ tỉ lệ số mol của các hợp chất hữu cơ trong phương trình phản ứng.⇒ nC H OH = 0. Các phương pháp trên cũng đều đi đến kết quả cuối cùng nhưng trong quá trình tìm ra kết quả đó các em phải viết đúng phương trình và cân bằng phương trình. Cụ thể là: .05 = 0.05 = 0. đã tốn thời gian hơn từ đó đáp ứng được một trong các yêu cầu của việc kiểm tra trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn.C đó là ankin hoặc ankanđien.Đối với rượu: + Số mol rượu = nBr2 ⇒Rượu không no có một liên kết pi có CTTQ là CnH2nO . Do đó khi giải bài toán đốt cháy một hợp chất hữu cơ cụ thể nào đó chúng ta cần quan tâm tới số mol của sản phẩm đốt cháy.webdayhoc.125(mol) ⇒ n=  n = 2 C2H6 0. mối quan hệ giữa số mol sản phẩm cháy với số mol của chất hữu cơ thì việc tính toán trở nên đơn giản hơn. Hoặc các em có thể dùng phương pháp loại suy đó là đưa ra giả thiết sau đó phủ nhận hoặc khẳng định.025(mol) ⇒ nCO (Rt¹o ra) = 0.

http://ngocbinh.Đối với axit aminnoaxit dựa vào phản ứng trung hòa Axit amin A + NaOH → nA : nNaOH = 1:1 ⇒ A có 1 nhóm COOH = 1: 2 ⇒ A có 2 nhóm COOH A + HCl → nA : nHCl = 1: 1 ⇒A có nhóm NH2 = 1: 2 ⇒ A có 2 nhóm NH2 Ví dụ 48: Một hỗn hợp khí gồm 1ankan và 1anken có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và có cùng số mol.Đối với axit: +Số mol axit = nBr2 ⇒axit không no có một liên kết pi có CTTQ là CnH2n-2O2 • Dựa vào tỉ lệ số mol giữa hiđro với số mol của rượu trong phản ứng thế bởi kim loại kiềm: +Nếu số mol của H2=1/2số mol của rượu⇒Rượu A có một nhóm chức OH + Nếu số mol của H2= số mol của rượu ⇒Rượu A có hai nhóm chức OH *Dựa vào phản ứng tráng gương của anđehit với AgNO3 trong dd NH3 + Đối với HCHO và anđehit hai chức thì tỉ lệ mol giữa Agvà anđêhit là là 1:4 + Đối với anđehit đơn chức R-CHO thì tỉ lệ mol là 1:2 . Lấy m(g) hỗn hợp này thì làm mất màu vừa đủ 80g dung dịch Br2 20% trong dung môi CCl4.Đối với axit: Dựa vào phản ứng trung hòa Axit đơn chức: naxit: nK + = 1: 1 2 chức : naxit : nK + = 1:2 .CTTQ là CnH2n-2O + Số mol anđehit = số mol H2⇒Anđehit no có một nhóm chức có CTTQ là CnH2nO + Số mol anđehit =2 số mol H2⇒Anđehit không no có một nhóm chức có CTTQ là CnH2n-2O .net . Đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp đó thu được 0.webdayhoc. Công thức phân tử của ankan và anken là: Dạy và học hóa học.6 mol CO 2.Đối với este: Dựa vào phản ứng xà phòng hóa Este đơn chức: neste = nK + = 1:2 .

C5H10 * Cách giải thông thường: Đặt công thức của ankan: CnH2n + 2 (x mol) an ken: CnH2n (y mol) PTPƯ: CnH2n + Br → CnH2nBr2 0.025 Dạy và học hóa học.1 ⇒ 0.45g H2O Nếu tiến hành oxi hóa m(g) hỗn hợp rượu trên bằng CuO. C3H6 D .C2H6 C .2.1n 0.C3H8.10.webdayhoc.8g B .net 0. C4H8 B .2g C .C4H10.6 x = 0.1 CTPT của an kan và anken là C3H8 và C3H6 * Cách giải nhanh: nanken = nBr2 = 0. sản phẩm tạo thành cho tác dụng với AgNO3/NH3 dư sẽ thu được lượng kết tủa Ag là: A .1 mol O2 anken CnH2n  nCO2 → CnH2n + O2 → nCO2 + nH2O 0.1.66g CO2 và 0.1 80x20 = 0.6 = 0.015 .43.C5H12 .A .1n = 0.3 ⇒ n = 3 2 Vậy đáp án (B) đúng Ví dụ 49: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng liên tiếp thu được 0.1(mol) 160x100 nx nx => n = 3 CnH2n+2 + O2 → nCO2 + (n+1)H2O x x 2nx = 0.1 nBr2 = 0.16g D . http://ngocbinh.62g * Cách giải thông thường: Đặt công thức tổng quát chung của 2 rượu là: Cn− H2n− +2O PTPƯ: CnH2n+ 2O + O2 → n-CO2 x + (n-+1) H2O 0.

01 (mol) ddNH3 Cn− −1H2n − CHO + Ag2O  Cn−1H2n − COOH + 2Ag ↓ → 0. Chia X thành 3 phần bằng nhau: Dạy và học hóa học.net .01 (mol) 0.webdayhoc. B là axit không no đơn chức chứa 1 liên kết đôi).6g..02 * Cách giải nhanh: Dựa vào phương trình đốt cháy ta có: Số mol 2 rượu = nH2O − nCO2 = 0.01 ⇒ mAg = 2.....20.6g D .6g B . B bằng nhau.6g.16 (g) 0.01(mol) [ ] R  An®  2Ag → ehit AgNO3.6 − 3 = 20.= 1.02 x 108 = 2.015= 0.16 (g) Đáp án( C) đúng 0.. http://ngocbinh..12....16.1 x 30 = 3 (g) ⇒ mCH3OH = 23.06g * Cách giải thông thường: Ni → PTPƯ: HCHO + H2  CH3OH t0 hỗn hợp sản phẩm thu được gồm CH3OH và HCHO có khối lượng là 23.. → O 0...6(g) Vậy đáp án (C) đúng Ví dụ 51: Chia hỗn hợp X gồm 2 axit (A là 1 axit no đơn chức.6g C ...01 ⇒ mAg = 0. thấy khối lượng bình tăng 23.. Lấy dung dịch trong bình cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 43.. Dẫn toàn bộ hỗn hợp thu được sau phản ứng các chất có thể tan được..4 = 0.5 ⇒ x = 0. Khối lượng CH3OH tạo ra trong phản ứng cộng hợp hiđro của HCHO là: A .02 Ví dụ 50: Cho hỗn hợp HCHO và H2 đi qua ống đựng bột Ni nung nóng...⇒ n. Cho hỗn hợp sản phẩm tác dụng AgNO3/ NH3 NH3 HCHO + Ag2O  CO2 + H2O + 4Ag ↓ → ⇒nan = nAg = x 0.01 (mol) t0 CnH2n+2O + CuO  Cn−1H2nCHO + Cu + H2O → 0.2g Ag kim loại.2... Số nguyên tử (trong A.025− 0.1 mol ⇒ mHCHO = 0.

36 lít CO2(đktc) 1.Phần 3: Đốt cháy hoàn toàn thu được 3.04 và 0.COOH + NaOH → CnH2n+1 .04x Dạy và học hóa học.01 CxH2x-2O2 + O2 → xCO2 + (x-1)H2O .04 0.2 . B trong X là: A . Để trung hòa lượng NaOH dư cần 150ml dung dịch H2SO4 0.webdayhoc.03 D .04 mol ⇒ nA = 0.01 (mol) (1) Đáp án A đúng P3: CxH2xO2 = O2 → xCO2 + xH2O 0.2 mol nNaOH dư = 2 x 0.COONa + H2O CnH2n-1 .15 = 0.5M.0.4g Br2 .01 và 0. Số mol của A.COOH CnH2n-1 .04 = 0.05 Theo phương trình: nX = nNaOH = 0.Phần 2: Phản ứng vừa đủ với 6.0.05 .03 và 0.COOH (CxH2xO2) (CxH2x-2O2) B . Công thức phân tử của A và của B là PTPƯ: CnH2n+1 .01 B . http://ngocbinh.COONa + H2O 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O nNaOH ban đầu = 0.COOH + Br2 → CnH2n-1COOHBr2 0.02 A ..0.Phần 1 tác dụng hết với 100ml dung dịch NaOH 2M.0.C3H6O2 và C3H4O2 D .02 và 0.15 mol ⇒ nNaOH phản ứng (1)(2) = 0.075 = 0. .04 mol ← 0.C2H4O2 và C2H2O2 C .C4H6O4 và C4H4O4 2.net 0.0.05 (mol) X tác dụng với dung dịch Br2: CnH2n-1 .0.COOH + NaOH → CnH2n-1 .04 C .C4H8O2 và C4H6O2 * Cách giải thông thường Đặt công thức của 2 axit: CnH2n+1 .01 0.

Dựa vào cấu tạo 2 axit. Công thức cấu tạo của X là: A.05 mol B có 1 liên kết đôi ⇒ nB = nBr2 = ⇒ nA = 0.01x + 0.05 .15 = 3⇒ CTPT A. Khi cho 0. C3H6 C .02(mol) 40x100 Dạy và học hóa học.(H2N)2C3H5COOH PTPƯ: (H2N)x .R(COOH)y (1) 0.R . C2H5 NH2 COOH D .net .01mol (H2N)x .01mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80ml dung dịch HCl 0.(COOH)y + yNaOH → (H2N)x .05 C3H4O2 6.04 = 0.(COONa)y + H2O (2) nHCl = 0. http://ngocbinh.0.4 = 0.01 mol 2.(COOH)y + xHCl → (ClH3N)x .⇒ nCO2 = 0. Vì 2 axit đều đơn chức: ⇒ nX = nNaOH = 0.H2NC3H5(COOH)2 * Cách giải thông thường: Đặt CTTQ của X là: (H2N)x .webdayhoc.01mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25g dung dịch NaOH 3.01mol . Vì A và B đều có cùng số nguyên tử C CxHyO2 + O2 → xCO2 + H2O x= nCl2 nX = C H O 0.125M và thu được 1.05x = 0.R .835g muối khan.15 = 0. Còn khi cho 0.2 .2x25 = 0.R . nNaOH = 3.04 (mol) 160 ⇒ Đáp án B đúng Ví dụ 52: Cho X là 1 amino axit.01mol 0.(COOH)y NH2 COOH B.15 ⇒ x = 3 Vậy CTPT của 2 axit là C3H6O2 C3H4O2 * Cách giải nhanh: 1.0.R .2%.B  3 6 2 0.04x = 0.

01 = 1 ⇒ 1 nhóm NH2 0.Phát triển năng lực nhận thức.02 = 2 ⇒ 2 nhóm COOH 0.2.webdayhoc. 2. Vai trò của bài toán hoá học Bài toán hoá học có những tác dụng sau: . đồng thời bài tập hoá học còn rèn trí thông minh cho các em. phong phú.Theo phương trình (1): x = (2) y = 0. Một số nguyên tắc. Chỉ có vận dụng kiến thức vào giải bài tập các em mới nắm vững kiến thức một cách sâu sắc.(45 x 2) .2.01mol ⇒ X có 1 nhóm NH2 nX = nNaOH ⇒ X có 2 nhóm COOH Vậy trong 4 phương án trên chỉ có C thỏa mãn Vậy đáp án (C ) đúng. hấp dẫn.01 1 .5 . http://ngocbinh. . .36. qui luật trong quá trình áp dụng các phương pháp giải nhanh vào việc giải bài toán hoá học TNKQ nhiều lựa chọn 2. 2.01 ⇒ Mmuối = MR = 41 ⇒ C3H5 Vậy công thức X: H2NC3H5(COOH)2 * Cách giải nhanh: Số mol X = nHCl = 0.Rèn luyện cho các em khả năng vận dụng những kiến thức đã học. Ý nghĩa của việc áp dụng các phương pháp giải nhanh để giải bài toán TNKQ nhiều lựa chọn Việc áp dụng các phương pháp giải nhanh để giải bài toán TNKQ nhiều lựa chọn có những ưu điểm sau: + Phù hợp với yêu cầu thời gian để làm một câu TNKQ (khoảng từ 2 đến 3 phút) Dạy và học hóa học.1.Giúp cho các em đào sâu và mở rộng kiến thức đã học một cách sinh động.5 ⇒ MR = 1835 . khả năng suy luận logic.835 = 183. biến những kiến thức tiếp thu được qua bài giảng của thầy thành kiến thức của mình.16 0.2.2.net .01 0.

H2SO4. Bước 2: Phân dạng bài toán để chọn phương pháp hợp lý. .4g B. . Lúc này các em chỉ cần áp dụng ngay định luật bảo toàn khối lượng để tính một cách đơn giản. Không xác định được. nhanh nhất.1g D.) giải phóng ra khí.2g C. C vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl sau phản ứng thu được 4. Dạy và học hóa học.Nếu bài toán oxi hóa khử giữa hỗn hợp kim loại với dung dịch axit hoặc hỗn hợp axit giải phóng ra hỗn hợp khí thường chúng ta vận dụng phương pháp bảo toàn electron để giải.. Trong khi đó yêu cầu của bài toán chỉ tính khối lượng muối sau khi cô cạn. tìm tòi những phương án giải nhanh phù hợp với mỗi dạng bài toán + Phân hoá được các em trong quá trình vận dụng kiến thức và giải bài tập 2. yêu cầu tính khối lượng muối thì áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để giải. Nếu các em không đọc kỹ bài toán sẽ sa vào viết phương trình phản ứng. http://ngocbinh. khó ra kết quả chính xác. Quá trình đọc kỹ đầu bài cũng giúp các em phân dạng bài toán một cách chính xác. HS cần phải tiến hành theo các bước dựa vào một số nguyên tắc và qui luật sau: Bước 1: đọc kỹ đầu bài Việc đọc kỹ đầu bài là thao tác quan trọng để giúp các em định hướng việc giải bài toán.webdayhoc..Nếu bài toán cho hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch axit (HCl. m có giá trị là : A. B. có một số em thấy phương án E có vẻ hợp lý do đó sẽ không đúng đáp án bài toán. .2.3. Ví dụ 1:Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp 3 kim loại A. 27. Nếu các em dùng thuật toán giải sẽ mất nhiều thời gian. Dựa vào yêu cầu bài toán mà có thể chọn phương pháp thích hợp. cân bằng phương trình đặt ẩn.+ Giúp các em phát triển tư duy. 34.48l khí H2(đktc) và dung dịch cô cạn dung dịch thu được n (g) muối khan.Nếu bài toán cho khối lượng hỗn hợp ban đầu và hỗn hợp sau phản ứng có thể vận dụng phương pháp giảm khối lượng để giải. 27.3g E. qui luật để giải nhanh các bài toán hoá học dùng làm câu TNKQ nhiều lựa chọn Để có thể giải nhanh các bài toán hoá học trên cơ sở các phương pháp đã phân tích. 34. Việc phân dạng bài toán sẽ giúp chọn phương pháp hợp lý để giải. Đề xuất một số nguyên tắc. Do đó số ẩn đặt nhiều hơn dữ kiện đầu bài cho.net .

Điều quan trọng là các em phải biết sử dụng phương pháp mình nắm chắc nhất. Thả hỗn hợp rắn vào dung dịch HNO3 dư thu được 2. Nếu dùng phương pháp bài toán electron các em phải nắm chắc bản chất của phản ứng oxi hóa khử. quá trình oxi hóa.m phôi sắt Dạy và học hóa học. H2.08g một phoi sắt thu được mg chất rắn gồm 4 chất (Fe2O3. quá trình khử. O2 Chất oxi hóa = 0. http://ngocbinh.24l khí (ở đktc) không màu hóa nâu ngoài không khí.net .+ 3e + 4H+ → NO + 2H2O Ta có m = m chất rắn . chắc chắn. Một số bài toán không chỉ giải nhanh theo một phương pháp mà còn có thể sử dụng hai hay nhiều phương pháp giải nhanh khác. Để giải một cách chính xác các em phải nắm sâu. FeO.webdayhoc. 12g B. H2. hướng tiến hành và cách thử triển khai phương pháp giải cho linh hoạt. . Fe Chất khử Fe  3e → Fe3+ HNO3.Đối với bài toán khử oxit kim loại bằng chất khử CO. Fe).18 → 0. chắc chắn bản chất của phương pháp sử dụng. Al cần chú ý điểm đặc biệt của phản ứng đó là việc lấy oxi trong oxit kim loại của CO. dựa vào quan hệ số mol CO2 và H2O giúp chúng ta suy luận được đặc điểm cấu tạo của nó.54mol O2 + 4e → 2O2- NO3.4g D. Fe3O4. 14. Kết quả khác Bài toán này có thể dùng hai phương pháp giải nhanh đã nêu trên: phương pháp bảo toàn electron và dựa vào định luật bảo toàn khối lượng. nội dung phương pháp thì mới giải được.. Sau khi tiến hành phân dạng bài toán để lựa chọn phương pháp phù hợp các em tiến hành vận dụng vào giải. Bước 3: Áp dụng linh hoạt các phương pháp vào quá trình giải bài toán. hiểu sâu nhất thì mới có thể giải bài toán nhanh nhất có hiệu quả nhất.Đối với bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ khi chưa cho biết hợp chất hữu cơ thuộc loại hợp chất cụ thể nào. Al sẽ dẫn đến tính số nguyên tử oxi trong oxit. Ví dụ 2: Oxi hóa hoàn toàn 10. Vậy m có giá trị là: A. 24g C.

3 = 12 (g) Nếu dùng phương pháp bảo toàn khối lượng. V có giá trị là: Dạy và học hóa học. Y là hai nguyên tố A. Cô cạn dung dịch B thu được 27. 0.64g 2. 10. 216. Ví dụ 3: Cho hỗn hợp A gồm hai kim loại kiềm X. Vậy gặp những bài toán này trên cơ sở những yêu cầu bài toán các em biết chọn các phương pháp phù hợp. 21.4g D.18 + 30. Na A. Rb C. 2g C. X.1 + 18 . thành phần sản phẩm tạo thành.net B.1 + 0. 0. Hòa tan hỗn hợp A trong 200g H2O thu được dung dịch B và Vl H2 (ở đktc).32(mol) 2 ⇒ mrăn = 232 . 45mol (2) 3 ⇒n HNO3 = ∑ n NO3−(1) ( 2 ) = 0. K.1mol 3 (1) n NO− trong muối = 3 n NHO3 = 0. Thường phối hợp các phương pháp: phương pháp tăng giảm khối lượng với phương pháp áp dụng định luật bảo toàn khối lượng phân tử trung bình.63 .64 = 12 (g) Đáp án (A) đúng Một số bài toán có thể sử dụng đồng thời nhiều phương pháp giải. linh hoạt trong việc phối hợp các phương pháp để giải nhanh những bài toán phức tạp. HS phải xác định được thành phần chất tham gia. mrắn = mmuối + mno + m H 2O . 1.82 g 3.Theo phương pháp bảo toàn electron: 0. Phương phương bảo toan electron + phương pháp bảo toàn khối lượng.64 (mol) 1 n H2O = n HNO3 = 0.18 (mol) n NO− tạo khí = n NO = 0. http://ngocbinh.2g chất rắn. phương hướng áp dụng định luật. Na. Li. Y thuộc 2 chu kỳ liên tiếp có khối lượng 17g.54 = 0.webdayhoc. Cs D. Rb. Khối lượng dung dịch Y là: . K B. 108. 0.0.54 = + 0.m HNO3 Mà n Fe( NO3 )3 = n Fe ban đầu = 0.32 .

webdayhoc. SO3. Bài 1: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt bằng 34 X là nguyên tố: A. các bước để giải nhanh bài toán hóa học dựa vào các phương pháp giải toán nhanh đã phân tích. Việc đầu tiên phải đi tìm số mol hỗn hợp mà đầu bài cho khối lượng hỗn hợp kim loại và hỗn hợp chất rắn sau phản ứng.1. 12Mg E. Vậy các em phải vận dụng liền lúc hai phương pháp mới xác định được tên của kim loại.15mol 2 Từ đó sẽ xác định được khối lượng của B và thể tích H2 một cách dễ dàng. Kết quả khác Dạy và học hóa học.3.36l D. Nhưng để tính M = .A. Trên đây Thầy đã đề xuất một số nguyên tắc. chính xác sâu sắc. Do đó ta dùng phương pháp tăng giảm khối lượng để tìm số mol của hỗn hợp. 3. Xây dựng hệ thống các bài toán hóa học có thể giải nhanh để làm câu TNKQ dạng nhiều lựa chọn 2. 2. CuO. Cu2O . 6. Phải biết suy luận nhanh. 2. 20 10 27 13 Ne Al B.3. Hóa đại cương.net Bài 2: Có oxit sau: SO2. phải vận dụng linh hoạt kết hợp các phương pháp giải nhanh một cách hợp lý thì việc giải các bài toán mới nhanh chính xác được. 12Na 11 24 C. http://ngocbinh. quy luật.48l C. có sự phán đoán chính xác.1. D.24l B4. Yêu cầu (2) (3) là tính khối lượng dung dịch B và thể tích khí H 2 thì áp dụng định luật bảo toàn khối lượng mới xác định nhanh chóng cụ thể là: 1 mdd B = mhh kim loại + m H 2O − m H 2 mà n H2 = n hh = 0.1.72l Yêu cầu (1) của bài toán là xác định hai kim loại do đó dùng phương pháp khối lượng phân tử trung bình để xác định. Tuy nhiên việc triển khai giải nhanh các bài toán có thực hiện hiệu quả không thì ngay chính bản thân các em cần phải trang bị cho mình kiến thức hóa học đầy đủ.

Áp suất trong bình lúc đó là: Dạy và học hóa học. C. 5. 15% E. 4. 80g dịch thu được là: A.63g D. 23.6 D. Hệ số nhiệt độ của tốc độ phản ứng là: A.7g E. C. http://ngocbinh. d = 1. 20. 1. Bơm không khí vào bình đến áp suất p = 2atm. Kết quả khác.Oxit nào có thành phần % O thấp nhất: A. 54g B. Để có dung dịch 10% lượng nước cần pha Bài 6: Hòa tan 20 ml dung dịch 0. Đặt hai bình trên hai đĩa cân thì khối lượng của hai bình khác nhau là 0.net . 1. 4. 2. Kết quả khác C. 21. 2. Bài 8: Khi tăng nhiệt độ thêm 500C tốc độ của phản ứng tăng lên 12000 lần.35 D. Cu2O Bài 3: Hai bình cầu có thể tích bằng nhau.5 thêm là: A. Khối lượng ozon trong oxi đã được ozon hóa là: A. Kết quả khác. C. không xác định được. 25. áp suất ở hai bình như nhau. 15. t0 = 250C. 0. SO2 B. 16% C. Nạp oxi vào bình thứ nhất. Bài 4: Độ tan của KCl ở 00C là 27.8 B. nạp oxi đã được ozon hóa vào bình thứ hai. Thiếu điều kiện. Kết quả khác.5g E.45 B.075M. 1 D. 2.webdayhoc. Bật tia lửa điện đề S và C cháy thành SO2 và CO2 sau đó đưa bình về 250C.3g độ đó là: A.5 B. Nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa ở nhiệt Bài 5: Lấy 20g dung dịch HCl 37%.5 E.05M vào 20ml dung dịch H 2SO4 0. pH của dung Bài 7: Hòa tan 200g dung dịch NaCl 10% với 800g dung dịch NaCl 20% ta được một dung dịch NaCl có nồng độ phần trăm là: A. Kết quả khác. SO3 C. CuO D. 2 E. 18% B.12 E.21g.22g C. 0.6.6% D. 27g D. 3 B.13 Bài 9: Trong một bình kín thể tích không đổi chứa bột S và C thể tích không đáng kể.84.

45%. 4atm bằng nhau: B.67% E. 0. Kết quả khác.1.1 mol D. 0. 0.17g NaCl. 53. .2g một muối sunfat của kim loại.5atm D. 13. 75% và 25% D. Vậy thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp là: A.5mol B. 26.2. A.66 kết tủa.66% B.Hòa tan hoàn toàn phần thứ nhất vào nước rồi cho tác dụng với AgNO 3 thu được 8. Cho dung dịch này tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 4.3. 33. Kết quả khác. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Dạy và học hóa học. 0.12l khí thoát ra. 55% Bài 13: Đốt cháy hoàn toàn 1.84g hỗn hợp một muối clorua kim loại hóa trị I và BaCl2 thành 2 phần . Số mol Clo đã sục vào là: Bài 12: Cho 4.672l E.net . 1. Số mol hỗn hợp NaBr và NaI đã phản ứng là. Không xác định được.02mol E.01mol D. Kết quả khác.025mol C. 0. Thành phần phần trăm của lưu huỳnh trong muối sunfat là: A. 0.16g kết tủa.A. 25% và 75% B. 1.72l D. Tất cả đều sai: C.67 E.Đem điện phân nóng chảy phần thứ hai thu được Vlít khí A bay ra ở anot (ở đktc).33% D. B. 1. Sản phẩm của phản ứng cho tan hoàn toàn trong dung dịch axit clohiđric. Kết quả khác C. 2. http://ngocbinh. 36. Với giá trị là: A 6. 1.webdayhoc.015mol B.44l 2.33% Bài 14: Nung 11. Bài 10: Chia 8. thấy chỉ có 1.334l 2.33% và 66. C.48l hỗn hợp khí N2O và CO2 từ qua bình đựng nước vôi trong dư. Khí SO2 thoát ra bị oxi hóa hoàn toàn và cho vào nước được một dung dịch.03mol A. 0. C.15mol E.2g Fe và 26g Zn với một lượng lưu huỳnh có dư. 0. 2atm E. 46. Hóa Vô Cơ Bài 11: Sục hết một lượng khí Clo vào dung dịch NaBr và NaI và đun nóng thu được 1.5atm C.

12g D.53g hỗn hợp gồm Mg. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng rồi nung khan trong chân không sẽ thu được một chất rắn có khối lượng là: A. Khối lượng (m) của hỗn hợp oxit kim loại ban đầu là: A. 1. 2g D. 3. Thể tích dung dịch CuSO4 10% (d = 1.8g B.36ml E. Bài 20: Hỗn hợp X gồm hai kim loại hoạt động A và B.CuSO4. 500. 2. 3.8g E. 4g Bài 17: Cho 0. MgO.81g E. 2. FeO.92g C.9g C. Cu.25ml B. Bài 16: Thổi một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn ta thu được 2. Không tính được vì Al2O3 không bị khử. Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 448ml Hr (đktc).6ml D. 5. 3.2g B.04g X thành hai phần .52g hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong H2SO4l dư thấy có 0. Fe 2O3.32g hỗn hợp kim loại. 1. Kết quả khác.webdayhoc.1M thì khối lượng hỗn hợp các muối sunfat khan tạo ra là: A. 872. Kết quả khác. 217. 219. http://ngocbinh.4g E.net B. không xác định được vì thiếu dữ kiện.95g D. Khí thoát ra cho vào bình đựng nước vôi trong dư thấy tạo thành 5g kết tủa trắng. 4.24g E. ZnO tan vừa đủ trog 300ml dung dịch H2SO4 0. 376. 3.1) cần phải lấy để hấp thụ hết khí sinh ra là: A.4g D. Al2O3 nung nóng dẫn toàn bộ khí thoát ra sục vào nước vôi trong dư thấy có 15g kết tủa trắng.96g B. Kết quả khác.92g Bài 18: Cho 2. C. 3. 230g bằng nhau: Dạy và học hóa học. 4.21g Bài 19: Thổi một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng m(g) hỗn hợp gồm CuO.81g D. 249g C. 3.72ml Bài 15: Cho 1. C. C. 4. Chia 4. 525.885g B.81g hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2O3.336l thì thoát ra (đktc) khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được sẽ là: A. Khối lượng hỗn hợp 2 oxit kim loại ban đầu là: A. 2.22g E.

1. Fe 2. m có giá trị là: A. 30.24g hỗn hợp hai kim loại có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau: . 0.8g E. 1. 3. Mg D. Kết quả khác.webdayhoc.3g E. 6.58g D. 2.112l E. Giá trị của V là: A.Phần 1: Tan hoàn toàn trong dung dịch hai axit HCl và H2SO4 tạo ra 3. Kết quả khác. 2.48lít khí NO (ở đktc) dung dịch A cho NaOH dư vào dung dịch A thu được một kết tủa B.1g C.72lít A.Phần 2: Tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4loãng thu được Vlít H2 (ở đktc) và cô cạn dung dịch thu được m(g) muối khan. 2.Phần 1: Bị oxi hóa hoàn toàn thu được 0.22g C.36l khí H2 (ở đktc).6g B. 3. Hỗn hợp X gồm hai kim loại A. 24. B ở hai chu kỳ liên tiếp trong cùng một phân nhóm chính. 1. http://ngocbinh.24lít D. Zn C. B.6l Bài 23. 48g B. 4.88g X cho tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 672ml H 2 (ở Dạy và học hóa học. 25.. C.224l 2. 15.78g hỗn hợp oxit. 20.062g D. Cu Bài 22: Chia 1. . 5. Lấy 0.4g B. Al E. C. Giá trị của m là: A. 24g D.62g E. Nung kết tủa B trong không khí đến khối lượng không đổi được m(g) chất rắn. 8.2g B. .net . Kim loại M là: A. Kết quả khác.54g B. 82.48lít 2. Kết quả khác.Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu được Vl khí NO duy nhất (ở đktc). 1. V có giá trị là: A.24l D.2g kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 dư ta thu được 4. Khối lượng hỗn hợp muối nitrat ở phần 2 là: Bài 21: Cho 19. C. 2. 0.36lít E.

m có giá trị là: A.96lít 2. 48g C. Khối Dạy và học hóa học. m có giá trị là: A.08lít A. 3.webdayhoc. 2M D. 2. Lọc lấy kết tủa. 3M B. 16g D. kết quả khác. Kết quả khác.đktc).6g Fe vào dug dịch HNO 3 1 M thu được dung dịch A và khí NO duy nhất. 12g E. 8. đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được m(g) chất rắn E.6lít B. 5. A và B là hai kim loại: A. 23g D. Cho tiếp dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B và dung dịch C. 1. 3. FeO.2g B. http://ngocbinh.net .1mol Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch A. 2.4g Cu và 5. 1. 7. 2.5M C.84lít E. Lọc kết tủa rửa sạch sấy khô nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m(g) chất rắn. 32g E. Ca và Sr B. C. Nồng độ mol/l của dung dịch HCl phản ứng là: Bài 27: Khử hoàn toàn 17. Lọc kết tủa. Thể tích khí A thu được ở đktc là: A.72lít D. Thêm từ hai dung dịch NaOH vào B sao cho kết tủa đạt tới lượng lớn nhất thì dùng hết 500ml dung dịch NaOH 2M. Fe 2O3 cần 2.01g D. 1. 24g Bài 25: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0. 2. 10.6g hỗn hợp gồm Fe.84g 2. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. C. 6.995g Bài 24: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 6. 20g B. Mg và Ca D.2g chất rắn. Be và Mg C. đem nung đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 16.24lít CO (ở đktc).3g Bài 26: Cho 9g hỗn hợp bột Mg và Al tan hết trong 200ml dung dịch HCl thấy thoát ra khí A và thu được dung dịch B. Ca và Ba B. Cô cạn dung dịch thu được m(g) muối khan.2ml FeO và 0. 4M E.945g E. 5M C. Giá trị của m là: A.

5g C. 4.3g D. 18g và 2g C. 0.8g B. 20g B. m có giá trị là: A. 16g E.2lít D. 56lít B. 1g D. Khối lượng của Mg và Fe2O3 trong A là: Bài 29: Cho 14. 1. Thể tích khí B thu được (ở đktc) là: A.6lít 2.net .lượng sắt thu được là: A. Để làm kết tủa hết ion Cltrong dung dịch X người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO 3 thu được 17. FeO cần 4.71g muối khan. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch B và lọc kết tủa tách ra nung đến khối lượng không đổi cân nặng 28g. 15. V có giá trị là: A. Bài 28: Hỗn hợp A gồm Mg và Fe2O3 nặng 20g tan hết trong dung dịch H2SO4loãng thấy thoát ra Vlít H2 (ở đktc) và thu được dung dịch B. 2g và 18g B.22g Dạy và học hóa học. 2. C. Zn.4lít E. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m(g) muối khan. 8g và 12g D.48 lít H2 (ở đktc). 43. Kết quả khác. m có giá trị là: A.9g hỗn hợp hai muối clorua của hai kim loại A và B (A và B là hai kim loại thuộc PNC nhóm II) vào nước được 100ml dung dịch X.5g B. Fe tác dụng hết với dung dịch H 2SO4l thấy thoát ra 6. 44.72l H2 (đktc). 11.5g D. Không xác định được vì thiếu dữ kiện. 10g Bài 31: Hòa tan hoàn toàn 5g hỗn hợp hai kim loại R.5g hỗn hợp Mg. 22. 34.48l E.4g E. 14. http://ngocbinh.448l B. 0. Nếu cũng khử hoàn toàn hỗn hợp đó bằng CO thì lượng CO2 thu được khi cho qua dung dịch nước vôi trong dư tạo ra m(g) kết tủa.3g C. 33. 15g C. 33. Không xác định được vì thiếu dữ kiện. 33.8lít A.224l D. Không xác định được vì thiếu dữ kiện.webdayhoc. 2g E. 12g và 8g E.24l C. Bài 30: Để khử hoàn toàn hỗn hợp CuO. 16. Bài 32: Hòa tan 5. R' bằng dung dịch HCl ta thu được 5.

Fe3O4 có số mol bằng nhau tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0.net .5g E. Lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y.36l B. 2.412 g D. II vào dung dịch hỗn hợp hai axit (HNO3 và H2SO4) đặc thu được 0. 1. kết quả khác.2g Bài 38: Cho hỗn hợp gồm FeO.2g.12l D. 26.4lít D. Z bằng dung dịch HNO 3 thu được 1. kết quả khác. 24. 4. 2. Số mol của mỗi chất là: Dạy và học hóa học. 3. 1. Giá trị của V là: A. Fe3O4.12g E. không xác định được.6g C. Fe2O3 và Fe. 63.7g Al với a g hỗn hợp CuO.05mol NO. 26. Cho B phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thấy giải phóng ra 5.48lít Bài 37: Để m (g) phoi bào sắt (A) ngoài không khí một thời gian biến thành hỗn hợp B có khối lượng 30g gồm FeO. Giá trị của V là: A. Y.webdayhoc. Nung A ở nhiệt độ cao để phản ứng nhiệt nhôm xảy ra hoàn toàn được hỗn hợp rắn B. 22. Không xác định được. 91.kết tủa.34g Bài 35: Hòa tan vừa đủ 6g hỗn hợp A gồm hai kim loại X và Y có hóa trị tương ứng là I. 6. Cô cạn Y được mg hỗn hợp muối khan. 1. Fe2O3 được hỗn hợp A. Kết quả khác.27g E. 44.1mol NO2 và 0.58g B.24lít E. C. Kết quả khác.1lg muối khan. 27.6l khí NO duy nhất (đktc). 82g B. 9. Khối lượng của m là: A.24l E.2g D. Bài 36: Trộn 2.12g E.82g D. C. 25.2 và dung dịch B cô cạn dung dịch B thu được m(g) muối khan (biết rằng không sinh ra muối NH4NO3) m có giá trị là: A. Bài 33: Hòa tan hoàn toàn 4g hỗn hợp MCO3 và M'CO3 vào dung dịch HCl thấy thoát ra Vlít khí (ở đktc). Hòa tan hoàn toàn B trong HNO3loãng chỉ thu được Vlít NO duy nhất (ở đktc).8lít B. C. CuO. Bài 34: Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp gồm kim loại X.68l C.12lít hỗn hợp khí A (ở đktc) gồm NO2 và NO có d so với H2 bằng 18.5g B. http://ngocbinh.02mol SO2 khối lượng muối khan thu được là: A. C.36g D. 8.2g B. Dung dịch thu được đem cô cạn thu được 5.09mol NO2 và 0. 25. 22. 14. m có giá trị là: A. 21.

0.4lít D.3. Fe B. CH4 là hidrocacbon duy nhất.1 mol Fe và 0. Al E. C4H8 B. 192.net . C2H5 C. Zn C. C. Xây dựng hệ thống các bài toán hữu cơ.12mol D. 8.24mol E.64lít E.28lít 2. Xicloanken C. Thể tích của hỗn hợp khí A (ở đktc) là: A. CnH4n+2 (n ≥ 1) C. Vậy CTPT của X là: A. Anken E.A. Aren B. Công thức phân tử của chất đó là: A.2mol Al vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí A gồm NO và NO2 có tỷ lệ số mol tương ứng là 2:1. http://ngocbinh.36mol B. CnH4n+2 (n ≥ ) B. Mg D. Ankin Bài 43: Khi đốt cháy một hidrocacbon X ta thu được VH2O = 2VCO2 trong cùng điều kiện. Ankan D. C6H14 E.3. 0. Bài 44: Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A thu được CO2 và H2O có tỷ lệ nCO2 : nH2O = 4:1 CTPT của A là: A. Kết quả khác. 19. C.1. C8H18 B. Hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng: A.2 lítCO2 (đktc) và 9g H2O. C4H4 B.48lít khí NO (đktc). Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được m(g) chất rắn.8lít * Hidrocacbon. Cho NaOH dư vào dung dịch thu được ta được một kết tủa.2g kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 dư ta thu được 4. 1. 86. Cu Bài 40: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0.21mol Bài 39: Cho 19.webdayhoc. C6H6 C. 0. Kết qủa khác. CnH2n+4 (n ≥ 1) D. C4H10 D. Bài 42: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon mạch hở trong cùng dãy đồng đẳng thu được 11. C4H2 Dạy và học hóa học. Kim loại M là: A. C2H2 D. Bài 41: Một chất có công thức đơn giản nhất là C2H5. 0.

0.16g. 0. C ta thu được 3. C4H10 C4H8 D. 0. 8g B.15mol hỗn hợp hai ankan thu được 9.5g C.23mol H2O. Cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là: A. 0. Số mol ankan có trong hỗn hợp là: A.045mol Bài 47: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. C5H10 E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện Bài 49: Mỗi hỗn hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử C trong phân tử và có cùng số mol. 0.05mol B.6g CO2 và 10. 52. m có giá trị là: A. 42. Không xác định được vì thiếu dữ kiện.96l O2 thu được 6.15 mol D.03mol D. Vậy số mol hỗn hợp ankin bị đốt cháy là: A.1mol hỗn hợp gồm CH14. Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp đó thu được 0.06mol E.045mol E. 0. 2g D. Số mol của ankan và anken có trong hỗn hợp là: A. B. 0. 37. 15g E. A thuộc dãy đồng đẳng: Dạy và học hóa học.14g . Không xác dịnh được vì thiếu dữ kiện Bài 50: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 3 ankin A. C2H6. 6g E. C4H10 và C2H4 thu được 0. Lấy m(g) hỗn hợp này cho tác dụng với dung dịch Brom thì làm mất màu vừa đủ 80g dung dịch brom 20% trong dung môi CCl 4.09mol B.08mol E. http://ngocbinh. 4g C.14 mol CO2 và 0.09mol B.6mol CO2 CTPT của ankan và anken là: A.03mol D.Bài 45: Đốt cháy hoàn toàn m (g) hỗn hợp X gồm CH4. Kết quả khác C.45g H2O. Bài 46: Đốt cháy hoàn toàn 0.25 mol C.5g B.8g H2O.06mol C. C3H6 và C4H10 thu được 17. Các thể tích khí đo ở đktc. 0. 0.webdayhoc. C2H4 B. Không xác dịnh được vì thiếu dữ kiện Bài 51: Đốt cháy một hiđrocacbon A mạch hở có tỷ khối hỏi so với không khí nhỏ hơn 1.8g H2O. Không xác định được vì thiếu dữ kiện Bài 48: Đốt cháy hoàn toàn 0.net . C3H6 C. bình 2 tăng 6. C3H8.72l CO2.5 thì cần 8. 0. 0. 0.36lít CO 2 ( ở đktc) và 1.5g D. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình đựng P2O5 và bình 2 đựng KOH rắn dư sau phản ứng thấy bình 1 tăng 4. C5H12.

C2H6. 3. xicloankan D.12.1mol ankin được 0. Kết quả khác C. Ankin đó là: A.8g H 2O. Anken.4g.A.4 mol D. 200g B. 1.2 mol H2O. C3H8.6g B. C3H4 E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện Bài 53: Đốt cháy hoàn toàn Vlít( ở đktc) một ankin thu được 10. Ankan C. Ankin. 0. Công thức phân tử của ankan và anken là: A. Giá trị của V là: A. 100g E.48lít 2.24lít E. C5H8 B. Ankdien B. Nếu đem m(g) hỗn hợp này cho qua dung dịch brom dư thì thấy có 16g Br2 phản ứng.0.webdayhoc. Nếu đem đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp này thu được 0. C6H10 C.net . Nếu hiđrô hoá hoàn toàn 0. 1.1. C4H10. Cho toàn bộ khí CO2 vừa thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được m(g) kết tủa.26g B.6 mol Hợp chất hữu cơ có nhóm chức. C2H2 D. C5H12. C5H10 Bài 55: Đốt cháy hoàn toàn 0. 10. 1.1 mol ankin này rồi đốt cháy thì số mol H2O thu được là: A. Giá trị của a là: A.36lít D. C2H4 C.6 mol CO2 và a(g) H2O. http://ngocbinh. 20g C. C4H8 2.3 mol C.5 mol B. 4. C3H6 D. 6. Nếu cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong thì khối lượng bình tăng 50. Dạy và học hóa học. điankin Bài 52: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 anken thu được 7. 40g D.8g C. Aren. 2.0. 0.72lít Bài 54: Một hỗn hợp khí gồm 1ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và có cùng số mol.08g D. m có giá trị là: A.2gH2O. C4H6 B.

C3H7OH.12lít H 2(ở đktc). đơn chức thành hai phần bằng nhau.12lít E. 0. Kết quả khác C. Không xác định được vì thiếu dữ kiện Bài 57: Cho 2.6g chất rắn và V lít khí H2(ở đktc).4g CO2và 39. C2H6O2 B.84g một hỗn hợp hai rượu đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na tạo ra 4. C4H10O2 B. Công thức phân tử của các rượu là: A.net . C2H6O C. 16. 1.Kết quả khác C. Bài 60: A. 33. 0. 2.*Rượu.32g D.8g C. CH3OH và C2H5OH C.1g E.webdayhoc.9g Vậy đó là rượu: A.3g B tác dụng hết với Na thu được 1. 1. C3H7OH D.6g A và 2.24lít D.24l CO2(ở đktc) -Phần 2: Mang tách nước hoàn toàn thu được hỗn hợp hai anken. V có giá trị là: A.6g Bài 59: Đốt cháy 1 rượu đa chức ta thu được H2O và CO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 3:2.ete Bài 56: Chia a(g)hỗn hợp hai rượu no. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai anken này thu được m(g)H2O. C4H9OH. 3. http://ngocbinh. C4H9OH B.896lít B. 1. a có giá trị là: A.8g hỗn hợp 3 rượu no đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C thu được hỗn Dạy và học hóa học. m có giá trị là: A. 0. C3H8O2 D. 24. C2H5OH.792lít Bài 58: Đốt cháy hoàn toàn a(g) hỗn hợp hai rượu A và B thuộc dãy đồng đẳng của rượu metylic người ta thu được 70. 8. Bài 61: Đun 132.36g B. -Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 2.B là hai rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.2g E.18g D. C2H11OH.6g H2O. Cho hỗn hợp gồm 1.

net . C2H6O.3 mol B.6l H2(ở đktc) a. A.8l H2(ở đktc). B. B. B là đồng đẳng của nhau. 1. Không xác định được.webdayhoc. C2H6O. C4H7OH C. Mặt khác khi cho m(g) hỗn hợp X tác dụng với Na dư ta thu được 2.9g E.hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là111.2 và 0.2 B. C3H6O. C3H5OH B.1g H2O.65g H2O. Công thức cấu tạo của A là: A.2g CO2 và 8. 0. C2H5OH. Không xác định được vì thiếu dữ kiện Bài 65: Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X ta được hỗn hợp Y gồm các olepin. B. b.2g. C3H8O2 Bài 63: Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng rượu đơn chức A thu được 13. CH4O D. Công thức phân tử của A và B lần lượt là: A. 1. Số mol của mỗi ete trong hỗn hợp là: A. Nếu đốt Dạy và học hóa học. C4H8O. 0.1 mol C.47g. C3H7OH 2. CTCT của B là: A.3 và 0. m có giá trị là: A. C3H8O E. 0. 293g C. Biết tỉ khối hơi của mỗi chất so với hiđô đều nhỏ hơn 40. 0.1 và 0. C3H7OH.3 D.72 lít CO2(ở đktc) và 7. C3H8O2.25 C. C4H10O2.2 mol D. 0.2 C. 1. Khi cho 18. 0. http://ngocbinh. CH3OH D. C. 0.8g hỗn hợp X tác dụng với Na kim loại dư thu được 5. C3H5OH.24g hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 336 ml H2 (ở đktc) và thu được m(g) muối khan.4 mol Bài 62: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm hai rượu A và B thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6. C2H5OH E. Hỗn hợp X gồm A.93g D. CH3OH D. 0. Số mol của A và B lần lượt là: Bài 64: Cho 1. E.2 và 0.1. C2H6O2.

Anđihit fomic B.1mol HCOOH và 0.54g H2O.24lít B. -Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn tạo ra 5. 1. C2H6.65g hỗn hợp B gồm 6 ete khan.6lít khí CO2 (ở đktc) và 6. http://ngocbinh. 2.672lít. Anđihit no 2chức. . đun nóng a trong H2SO4 đặc ở 1400C thu được 10.24l C. 2. C4H8 2.68lít B.12lít D.2. V có giá trị là: A.36l D. 0. D. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng nước và CO2 tạo ra là: A. .Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất thu được 0. C5H10 Bài 69: Chia hỗn hợp anđehit no đơn chức (hỗn hợp A) thành hai phần bằng nhau.Phần hai: Hiđrô hoá hoàn toàn (xúc tác Ni. Anđihit no đơn chức C. Công thức phân tử của hai anken là: A. 3.36l CO2 (đktc) và 2. nhiệt độ) tạo ra hỗn hợp B.24lít Bài 70: Cho hỗn hợp gồm 0.6l B. 0. .112lít B.webdayhoc.4. C. Nếu đốt cháy hỗn hợp B thì thể tích CO2 (ở đktc) tạo ra là.cháy hoàn toàn X thì thu được 1. 2. Kết quả khác C.9 nhau.net .Phần 2: Cho tác dụng với AgNO3/ NH3 dư thu được AG kim loại với tỉ lệ mol anđihit: mol Ag=1:4. Không xác định được B.76g D.1. C2H4. C4H8.3g H2O -Phần 2: Tác dụng hết với Na thì thấy thoát ra V lít khí H2(ở đktc). 0.48l * Andehit -xeton Bài 68: Chia m(g) một anđehit X thành hai phần bằng nhau. 1. V có giá trị là: A. Anđihit X là: A. 2.2mol HCHO tác dụng hết với dung dịch Dạy và học hóa học.7g H2O.48g C.76g Bài 66: Chia hỗn hợp X gồm hai rượu đơn chức đồng đẳng của nhau thành 2 phần bằng Bài 67: Cho V lít ( ở đktc) hỗn hợp khí gồm 2 olepin liên tiếp trong dãy đồng đẳng hợp nước (H2SO4 đặc xúc tác) thu được 12.68lít D.76g CO 2. 5. 1. C3H8 D. 1. -Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 3. C3H6.9g hỗn hợp A gồm 3 rượu.56lít E. 2. A. C3H6 C.

HCHO. C2H3CHO.3.1 mol hỗn hợp X gồm 2 anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau ta thu được 8.webdayhoc.8 mol D. A. C3H4O.6mol C.% g Ag A.4g D. CTCT của 2anđehit là: A: CH3CHO. C4H6O B.Phần 1.0. 108g B.Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu này thu được 11g CO2 và 6.Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3 dư thu được mg Ag.064 lít khí CO2 (đktc) và 4. C3H6O D. C4H6O .8g anđihit Xthì thu được 5. Để trung hoà hỗn hợp axit này cần dùng hết 200 mol NaOH 1M. C2H4(CHO2). . đơn chức được 0. http://ngocbinh.6.3mol Bài 74: Hỗn hợp A gồm 2 anđehit no đơn chức. . C3H6O Dạy và học hóa học. Oxi hoá 10.net C.72l CO2 (đktc) Bài 76: Chia hỗn hợp X gồm 2 anđehit đồng đằng liên tiếp thành hai phần bằng nhau: . 10.68g H2O CTCT của 2 anđehit đó là : A HCHO và CH3CHO C. 1.4 mol B. Hiđoro hoá hoàn toàn 2 anđehit này cần 0.4g H2O và 6. C3H6(CHO)2 B. C2H5CHO. C4H9CHO Bài 72: Đốt cháy hoàn toàn 5. C3H5CHO B.t0) thu được hỗn hợp 2 rượu đơn chức.22g B. C3H7CHO. Công thức của 2 anđihit là. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai rượu này thì số mol H2O thu được là: A.04g CO2.8g. CH3CHO.2g C. 0.C3H7CHO Vậy CTPT của Xlà: A.8g C. 21. CH3CHO D. Nếu đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp A thu được 7. 3. Bài 75: Đốt cháy hoàn toàn 0.6g.AgNO3 trong NH3 dư thì khối lượng Ag thu được là. 0. C4H6O2 C.4 mol CO 2. 21g D.2 mol H2 được hỗn hợp hai rượu no đơn chức. C2H5CHO D. Nếu cho (g) A phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/ NH3 dư thì thu được 12. C3H6O. Bài 71. C2H4O B. 0. C3H4O. C4H8O D. C4H8O Bài 73: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai anđehit no. Cộng H2(xt Ni.4. C2H5CHO C.3g H2O.2g hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng người ta thu được hỗn hợp hai axit cacboxylic no đơn chức. C2H4O. A.

48lít D.giả sử hiệu suất là 100%) được c (g) este.12. Tổng số mol của 2 axit trong hỗn hợp là: A. 4. 1.6g D.61g D.4mol C. 0. 0.8g C.2 mol CO2 Đốt b (g) CH3COOH được 0. 2. http://ngocbinh.36l ít C.webdayhoc. không xác định được . Bài 80: Cho 3.2.2g Dạy và học hóa học.2g.3. C6H5OH tác dụng vừa đủ Na thấy thoát ra 672 ml khí H2 (ở đktc) và hỗn hợp rắn Y1.6mol 2.2g muối khan. 3. Dẫn toàn bộ hỗn hợp thu được sau phản ứng các chất có thể tan được. có giá trị là: A. 4.06mol D. 18g B.6g C. Bài 81: Đốt a (g) C2H5OH được 0.7g C.8g D.6g B .08g C.2. Khối lượng Y1sẽ là: A.net E.06g * Axit. 21.72lít Bài 79: Hỗn hợp A gồm một rượu no đơn chức và một axit no đơn chức. 3.04mol V có giá trị là: A.20. Lấy dung dịch trong bình cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 43.6g D .2g Ag kim loại.24lít hai phần bằng nhau: .8g B. 17.16.2 mol CO2 Cho a (g) C2H5OH tác dụng với b (g) CH3COOH ( có H2SO4 đ xúc tác.76g E. Khối lượng CH3OH tạo ra trong phản ứng cộng hợp hiđro của HCHO là: A .88g hỗn hợp axi trên thì cần Vlít O2 (ở đktc).8. M có giá trị là: A: 10. Khi đốt cháy este này thì lượng nước sinh ra là: A.6g B.4g D. Nếu đốt cháy 3.13.4.19g Bài 77: Cho hỗn hợp HCHO và H2 đi qua ống đựng bột Ni nung nóng. 0. Không xác định được vì thiếu dữ kiện.2.6g C . sau đó đem cô cạn thì thu được 5.Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thấy tạo ra 2. 0. 4.24 lít CO2 (ở đktc) .04g B.88g hỗn hợp hai axit no đơn chức bằng một lượng vừa đủ dung dịch NaOH.este Bài 78: Trung hoà 3. B. 4. CH3COOH .Phần 2: Được este hoá hoàn toàn và vừa đủ thu được 1 este.6g. 6. Chia A thành B. 1. thấy khối lượng bình tăng 23.38g hỗn hợp Y gồm CH3OH.2. 19.

Số nguyên từ C trong hai axit bằng nhau.Phần 1: Tác dụng hết với Na thu được 2. C4H6O2 C. Chia X thành ba phần bằng nhau: .04 và 0.02 và 0. 0.04mol C. CH4O. C4H6O2 D. 0.03 mol E.6l CO2 (ở đktc) và 3.03 và 0.webdayhoc.4g Br2 . C2H4O2 D.2mol D.02mol C.Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn thu được 8.05mol Dạy và học hóa học. B.01 và 0.Phần 2: Phản ứng vừa đủ với 6. C3H4O2 B.04mol D.25mol C. C4H8O2 và C4H6O2 B. CTPT của A là: A. 0.01mol 2.02 A.22g CO2 và 0. 0. C4H4O2 B. 0.11g este này thu được 0. 0. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 150 ml dung dịch H2SO4 0.01 B. Cả A. 0.5M.Bài 82: Chia hỗn hợp X gồm một rượu đơn chức và axit đơn chức thành ba phần bằng nhau: .Phần 3: Đốt cháy hoàn toàn thu được 3.3mol B. Vậy CTPT của rượu là axit là: A. http://ngocbinh. C2H6O. 0.net . 1.96l CO2 (ở đktc). 0. C3H8O. Đốt cháy hoàn toàn 0.4mol 2. Số mol hỗn hợp ở phần 3 là: A. Số mol của 2 axit lần lượt là: A. 1. Công thức phân tử của hai axit là: Bài 84: Đốt cháy hoàn toàn 4.6g H2O. C đều đúng. C4H6O4 và C4H4O4 2. Số mol của A là: A. .09g H2O.Phần 1: Tác dụng hết với 100ml dung dịch NaOH 2M.36 lít CO2 (ở đktc). C2H4O2 và C2H2O2 C. C3H6O2 và C3H4O2 C. 0.24lH2 (ở đktc) . 0. C3H6O2 C. 0. 1. CH2O2 B. Bài 83: Chia hỗn hợp X gồm 1 axit no đơn chức (A) và 1 axit không no đơn chức chứa một liên kết đôi ở gốc hiđrocacbon (B). Phần 3: Bị este hóa hoàn toàn thu được một este E.3g một axit cacboxylic A không no đơn chức chứa một liên kết đôi thu được 5.

825g hỗn hợp hai este đó tác dụng vừa đủ với Vlít dung dịch KOH 0.45g A với NaOH cho tới phản ứng hoàn toàn thu được 6. CH3COOH C.7g hỗn hợp hai muối và 4. Biết rằng M của hai muối hơn kém nhau 14 đvC Vậy CTCT của este là: A.Phần 2: oxi hóa (xúc tác Mn2+) thu được axit tương ứng. oxi hóa và este hóa bằng 80%). . 0.03 2. 3.015 2. HCOOH B. phản ứng khử. CH3COOC2H5 B. 22. a. 1. 0. CTCT của A1 là: A. Thực hiện phản ứng este hóa rượu và axit trên trên thu được m(g) este (biết rằng hiệu suất các phản ứng hợp nước. No đa chức B. HCOOC2H5. 0.36lít C.24lít B.48lít Bài 86: Cho 8g canxicacbua tác dụng với nước thu được 2.12lít D. 1. to) thành rượu tương ứng.75lít B.056g D.webdayhoc.175lít b. 8. Đun nóng 5.02 C.Bài 85: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức ta thu được 1. Nếu cho 6. Nếu đốt cháy 1/2 hỗn hợp Y thì thể tích CO2 thu được ở đktc là: A. Số mol của A là: A.75lít D. sau đó chia sản phẩm thành hai phần bằng nhau: .Phần 1: Đem khử bằng H2 (Ni. CH3COOCH3 Dạy và học hóa học. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp 2 este trên ta thu được hỗn hợp Y gồm một rượu và axit. C2H3COOH. C2H5COOH D. 4.875lít C.50g Bài 87: Chất A là este của glixerin với axit cacboxylic đơn chức mạch hở A1.5g kết tủa. Bài 88: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este cho sản phẩm cháy qua bình đựng P2O5 dư thấy khối lượng bình tăng thêm 6. No đơn chức C. m có giá trị là: A. 1. http://ngocbinh. 0. 450. Các este nói trên thuộc loại: A. 45.58g C.24lít axetilen ( ở đktc).21g. 0. V có giá trị là: A.15g muối. 1.8g H2O. Lấy khí sinh ra cho hợp nước khi có mặt xúc tác HgSO4. 22. Không no đa chức. HCOOCH3. sau đó cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 34. 2. B.025g một rượu. Không no đơn chức: D. 0.025 D.1M thu được 7.net .52g B.

5g và 3. Bài 91: Xà phòng hoá 22. các muối sinh ra sau khi xà phòng hoá được sấy đến khan và cân được 21.15M.7g C) 14.2 gam hỗn hợp 2 este nói trên phải dùng vừa hết 12 gam NaOH nguyên chất.4g B) 11. Công thức phân tử của 2 este là: A) HCOOC2H5 và CH3COOCH3 B) C2H5COO CH3 và CH3COOCH3 C) CH3COOC2H5 và HCOOC3H7 D) Không xác định được. *Hợp chất chứa Nitơ Bài 93: Cho 20g hỗn hợp gồm 3 amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. 160ml B. 320ml Dạy và học hóa học. Vậy . Để xà phòng hoá 22.68g muối. Các muối sinh ra sau khi xà phòng hoá được sấy đến khan và cân được 21. C2H5COOCH5 D.3% D) Không xác định được.webdayhoc.8 gam (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%).2 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng NaOH nguyên chất. CH3COOCH3. http://ngocbinh. Khối lượng NaOH đã phản ứng là: A) 8 gam B) 12 gam C) 16 gam D) 20 gam. 32ml D.2 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Bài 92: Xà phòng hoá hoàn toàn a gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Phần trăm khối lượng của mỗi este trong hỗn hợp là: A) 50% và 50% C) 75% và 25% B) 66. C3H5COOC2H5 Bài 89: Có 2 este có đồng phân của nhau và đều do các axit no đơn chức và rượu no đơn chức tạo thành.8g và 7.net Bài 94: Đốt cháy 1 amin no đơn chức thu được CO2 và H2O theo tỷ lệ số mol là 2:3. 16ml C.4g D) Không xác định được.7% và 33.C.1g và 11. C2H3COOC2H5. cô cạn dung dịch thu được 31. cần dùng hết 200ml dung dịch NaOH nồng độ 0. Khối lượng mỗi este trong hỗn hợp lần lượt là: A) 18. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là: A. Bài 90: Xà phòng hoá 22.8 gam.

89 g X phản ứng vừa đủ với HCl tạo ra 1. (H2N)2C3H5 . H2N .webdayhoc. http://ngocbinh. H2N . CH3 .amin đó là: A. Vậy CT của X có thể là: A. C3H6 C2H5 COOH COOH C. H2N .COOH | NH2 Bài 96: Cho X là 1 amino axit khi cho 0.25g muối.CH . Còn khi cho 0.CH .COOH | NH2 C.CH .CH2 .CH2 . CH3C2H5NH D. Tất cả đều đúng.CH .CH2 . Kết quả khác.COOH | NH2 D. Bài 95: X là 1 amino axit no chỉ chứa 1 nhóm COOH 2 và 1 nhóm NH2 cho 0.01mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80 ml dung dịch HCl 0.75 g muối.COOH | NH2 Dạy và học hóa học. H2N C3H5(COOH)2 D.125 M và thu được 1.1g A tác dụng với dung dịch HCl dư ta thu được 18.835 g muối khan.COOH Bài 97: A là một α . CH3.COOH B. CH3 . C3H7NH2 B.amin axit no chỉ chứa một nhóm NH2 và một nhóm COOH. CH3 .CH2 . CTCT của A là: A.COOH D. (CH3)3N C.CH2. Cho 15.COOH | NH2 C.CH2.COOH E. B.01mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25g dung dịch NaOH 3. B. C3H7 .net .CH .2% CT của X là: NH2 NH2 A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful