CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÚP GIẢI NHANH

BÀI TOÁN HÓA HỌC
Biên Soạn: GV Đỗ Xuân Hưng
Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Các em thân mến !
Với hình thức thi trắc nghiệm như hiện nay,trong khoảng thời gian tương đối
ngắn( trung bình 1,5ph/câu ) các em phải giải quyết một số lượng câu hỏi và bài tập tương đối
lớn, trong đó bài tập toán hóa chiếm một tỉ lệ không nhỏ. Số liệu thống kê từ kỳ thi tuyển sinh
ĐH,CĐ vừa qua cho thấy bài tập toán hóa chiếm khoảng 50% tổng số câu trắc nghiệm của đề
thi. Do đó việc tìm ra các phương pháp giúp giải nhanh bài toán hóa học có một ý nghĩa hết
sức quan trọng. Trên cơ sở đó cuốn sách “ Các phương pháp giúp giải nhanh bài toán trắc
nghiệm hóa học’’ ra đời nhằm giúp các em có thể ôn tập và tập dợt trước khi bước vào kỳ thi
tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008. Trong mỗi bài toán thầy phân tích và giải theo hai phương
pháp: phương pháp thông thường và phương pháp giải nhanh để các em thấy được ưu điểm
của việc áp dụng các phương pháp giải nhanh để giải bài toán hóa.
Đồng thời thầy đã xây dựng 100 bài toán vô cơ và hữu cơ có thể giải nhanh làm câu
TNKQ nhiều lựa chọn để các em luyện tập thêm.
Cũng trong khuôn khổ cuốn sách này thầy cũng đề xuất một số nguyên tắc và vận dụng
tính qui luật trong quá trình áp dụng các phương pháp giải nhanh vào việc giải bài toán hóa
học.
Thầy xin chúc các em học thật tốt, đạt được những kết quả cao trong những kỳ thi sắp tới
để không phụ công mong đợi của gia đình và bạn bè các em.Sau cùng xin các em hãy nhớ
rằng: “Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng” và “nhân tài là
99% lao động mồ hôi và nước mắt, chỉ có 1% tư chất bẩm sinh”
Mọi thắc mắc của các em xin liên hệ thầy hoặc có thể gặp trực tiếp bằng cách gọi vào số
số máy :  064.962.988 -0982.70.40.54
Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
2.1. Một số phương pháp có thể giải nhanh bài toán hóa học
2.1.1. Dựa vào định luật bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng.
* Hệ quả 1: Trong các phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng
bằng tổng khối lượng các sản phẩm tạo thành.
PƯHH: A+ B → C + D
Thì m
A
+ m
B
= m
C
+ m
D
* Hệ quả 2: Gọi m
T
là tổng khối lượng các chất trước phản ứng
Gọi m
S
là tổng khối lượng các chất sau phản ứng thì dù cho phản ứng xảy
ra vừa đủ hay có chất dư ta vẫn m
S
= m
T
.
Hệ quả 3: Khi cation kim loại kết hợp với anion phi kim để tạo ra các hợp chất (như
oxit, hiđroxit, muối) thì ta luôn có:
Khối lượng hợp chất = khối lượng kim loại + khối lượng gốc phi kim .
Hệ quả 4: Khi cation kim loại thay đổi, anion để sinh ra hợp chất mới sự chênh lệch
khối lượng giữa hai hợp chất bằng sự chênh lệch về khối lượng giữa các cation.
Đối với các bài toán hữu cơ cũng sử dụng định luật BTKL trong quá trình giải một số
bài toán, ngoài ra còn sử dụng bảo toàn nguyên tố trong bài toán đốt cháy.
- Khi đốt cháy 1 hợp chất A thì:
2 2 2
0 0 O ( ) O H ( ) CO trong ( o
n n n · +
đốt cháy)
=>
2 2 2
0 0 0 O ( ) O H ( ) CO (
m m m · +
đốt cháy)
Giả sử khi đốt cháy hợp chất hữu cơ A (chứa C, H, O)
A + O
2
→ CO
2
+ H
2
O
m
A
+
O H CO O
2 2 2
m m m + ·
m
A
= m
C
+ m
H
+ m
O
Trên cơ sở nội dung và các hệ quả của các định luật trên, thầy tiến hành xây dựng một
số bài toán giải nhanh để làm câu TNKQ nhiều lựa chọn đồng thời phân tích, so sánh việc áp
dụng định luật vào giải các bài toán với cách giải thông thường( phương pháp đại số đặt ẩn).
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Ví dụ 1: Cho 24,4g hỗn hợp Na
2
CO
3
, K
2
CO
3
tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl
2
. Sau
phản ứng thu được 39,4g kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m(g) muối
clorua. Vậy m có giá trị là:
A - 2,66g B - 22,6g C - 26,6g D - 6,26g
* Cách giải thông thường: Các em tiến hành viết PTHH, đặt ẩn số tính khối lượng của
từng muối sau đó tính tổng khối lương.
PTPƯ: Na
2
CO
3
+ BaCl
2
→ 2NaCl + BaCO
3

K
2
CO
3
+ BaCl
2
→ 2KCl + BaCO
3

Đặt số mol Na
2
CO
3
là x
K
2
CO
3
là y
) mol ( ,
,
n
BaCO
2 0
197
4 39
3
· ·
Theo đầu bài ta có hệ phương trình:
¹
'
¹
·
·

¹
'
¹
· +
· +
1 0
1 0
2 0
4 24 138 106
, y
, x
, y x
, y x
mol , n n
CO Na NaCl
2 0 2
3 2
· ·
=> m
NaCl
= 0,2 x 58,5 = 11,7(g)
mol , n n
CO K KCl
2 0 2
3 2
· ·
=>
m
KCl
= 0,2 x 74,5 = 14,9 (g)
=> m = 11,7 + 14,9 = 26,6 (g)
* Cách giải nhanh:
)` mol ( , n n
BaCO BaCl
2 0
3 2
· ·
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:
2
BaCl hh
m m +
= m
kết tủa
+ m
=> m = 24,4 + 0,2 x 208 - 39,4 = 26,6 (g)
=> Đáp án (C) đúng.
Ví dụ 2: Hòa tan 9,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu
được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54g chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được
m(g) muối, m có giá trị là:
A - 31,45g B - 33,25(g) C - 3,99(g) D - 35,58(g)
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
* Cách giải thông thường.
PTPƯ:
Mg + 2HCl → MgCl
2
+ H
2

2Al + 6HCl → 2AlCl
3
+ 3H
2

Chất rắn B là Cu
Dung dịch C là MgCl
2
và AlCl
3
.
) mol ( ,
,
,
n
H
35 0
4 22
84 7
2
· ·
Đặt: n
Mg
= x
n
Al
= y
¹
'
¹
· +
· +

¹
¹
¹
'
¹
− · +
· +

6 6 27 24
7 0 3 2
54 2 14 9 27 24
35 0
2
3
, y x
, y x
, , y x
, y x
Giải hệ phương trình:
¹
'
¹
·
·
2 0
05 0
, y
, x
Theo phương trình:
) mol ( , n n
Mg MgCl
05 0
2
· ·
=>
) g ( , x , m
MgCl
75 4 95 05 0
2
· ·
) mol ( , n n
Al AlCl
2 0
3
· ·
=> m =
) g ( , , , m m
AlCl MgCl
45 31 7 26 75 4
3 2
· + · +
* Cách giải nhanh:
) g ( , , , , x , ) , , ( m m m
Cl
) Mg Al (
45 31 85 24 6 6 5 35 7 0 54 2 14 9 · + · + − · + ·

+
Vậy đáp án (A) là đúng
Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp 2 kim loại trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra
2,24l khí H
2
(đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được gam muối khan. Khối lượng
muối khan thu được là:
A - 1,71g B - 17,1g C - 3,42g D - 34,2g
*Cách giải thông thường:
Ký hiệu 2 khối lượng A, B hóa trị n,m. Khối lượng nguyên tử là A,B là M
1
. M
2
, số mol
là x, y.
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Phương trình phản ứng: 2A + 2nHCl → 2ACl
n
+ nH
2
2B + 2mHCl → 2BCl
m
+ mH
2
Theo đầu bài ta có hệ phương trình:
M
1
x + M
2
y = 10
=
1 0
4 22
24 2
,
,
,
·
=> nx + my = 0,2
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
2
H HCl B A BCl ACl
m m m m m m
m n
− + · + ·
+
Thay số vào ta có:
m = 10 + (nx + my) 36,5 - 0,1 x 2
= 10 x 0,2 x 36,5 - 0,2 = 17,1 (g)
* Cách giải nhanh:
Theo phương trình điện li
2 0
4 22
24 2
2 ,
,
,
x n n
H Cl
· · ·
+ −
=> m
muối
= m
hKl
+

Cl
m
= 10 + 0,2 + 35,5 = 17,1 (g)
=> Đáp án (B) đúng
Ví dụ 4: Trộn 5,4g Al với 4,8g Fe
2
O
3
rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm.
Sau phản ứng ta thu được m(g) hỗn hợp chất rắn. Giá trị của m là (g).
A - 2,24(g) B- 4,08(g) C - 10,2(g)
D - 0,224(g) E - Kết quả khác.
*Cách giải thông thường
2Al + Fe
2
O
3
→ Al
2
O
3
+ 2Fe
Số mol: 0,2 0,03
Phản ứng: 0,06 0,03 0,03 0,06
Sau phản ứng: 0 0,03 0,06
m
hh
sau phản ứng = 0,14 x 27 + 0,03 . 102 + 0,06 x 56 = 10,2 (g)
* Cách giải nhanh: Theo định luật bảo toàn khối lượng: Tổng khối lượng các chất tham
gia phản ứng bằng tổng khối lượng sản phẩm:
m
hh sau
= m
hh trước
= 5,4 + 4,8 = 10,2(g)
Vậy đáp án (C) đúng
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Ví dụ 5: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm CH
4
, C
3
H
6
và C
4
H
10
thu được 4,4g
CO
2
và 2,52g H
2
O.
m có giá trị là:
A - 1,48g B - 2,48 g C-14,8g
D - 24,7 E-Không xác định được
*Cách giải thông thường:
CH
4
+ 2O
2
→ CO
2
+ 2H
2
O
C
3
H
6
+ 4,5O
2
→ 3CO
2
+ 3H
2
O
C
4
H
10
+ 6,5O
2
→ 4CO
2
+ 5H
2
O
Đặt
4 3 6 4 10
CH C H C H
n x;n y;n z · · ·
Ta có hệ phương trình
x + 3y + 47 = 0,1 (1)
2x + 3y + 5z = 0,14 (2)
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
16x + 42y + 58z = 4,4 + 2,52 - (2x + 4,5y + 6,5z) x 32
=> 80x + 186y + 266z = 6,92 (3)
Giải hệ phương trình ta được nghiệm là
x 0,03
y 0,01
z 0,01
· ¹
¹
·
'
¹
·
¹
=>
4
3 6
4 10
CH
C H
C H
m 0,03x16 0,48(g)
m 0,01x42 0,42(g)
m 0,01x58 0,58(g)
m 0,48 0,42 0,58 1,48g
· ·
· ·
· ·
·> · + + ·
*Cách giải nhanh:
X C H
4,4 2,52
m m m x12 x2 1,2 0,28 1,48(g)
44 18
· + · + · + ·
Vậy đáp án (A) đúng
Ví dụ 6: Cho 1,24g hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 336
ml H
2
(đktc) và m(g) muối natri.
Khối lượng muối Natri thu được là:
A - 1,93 g B - 2,93 g C - 1,9g D - 1,47g
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*Cách giải thông thường
Đặt công thức của 2 rượu là R - OH (x mol)
R
1
- OH (y mol)
PTPƯ: R - OH + Na → R - ONa + H
2
x x 0,5x
R
1
- OH + Na → R
1
- ONa + H
2
y y 0,5y
Theo đầu bài ta có hệ phương trình:
(R + 17) x + (R
1
+ 17)y = 1,24 (1)
0,5x + 0,5y = 0,015
<=> x + y = 0,03 (2)
=> Rx + R
1
y = 1,24 - 17 x 0,03 = 0,73
Khối lượng muối natri:
m = (R + 39)x + (R
1
+ 39)y
= Rx + R
1
y + 39(x+y) = 0,73 + 39 x 0,03 = 1,9 (g)
*Cách giải nhanh:

· ⇒ ·
− + ⇒ − +
2
H H
2
n 0,015mol n 0,03(mol)
1
R OH Na R ONa H
2
Theo định luật bảo toàn khối lượng:
m = 1,24 + 0,03. (23 - 1) = 1,9 (g)
Vậy đáp án (C) đúng
Ví dụ 7: Cho 3,38g hỗn hợp Y gồm CH
3
OH, CH
3
COOH, C
6
H
5
OH tác dụng vừa đủ với
Na thấy thoát ra 672 ml khí( ở đktc) và dung dịch. Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp rắn
Y
1
. Khối lượng Y
1
là:
A - 3,61g B - 4,7g C - 4,76g
D - 4,04g E- Không xác định được vì thiếu dữ kiện
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
* Cách giải thông thường:
CH
3
OH + Na → CH
3
ONa + H
2
CH
3
COOH + Na → CH
3
COONa + H
2
C
6
H
5
OH + Na → C
6
H
5
ONa + H
2
Ta có
2
H
0,672
n 0,03(mol)
22,4
· ·
2
Na H Na
n 2n 0,06(mol) m 0,06x23 1,38g · · ⇒ · ·
1
Y
m 3,38 1,38 0,03x2 4,7g · + − ·
* Cách giải nhanh hơn:

2
H H
n 2n 0,03(mol) · ·
. Vì 3 chất trong hỗn hợp Y đều có một nguyên tử H linh động

2
2 0, 06( )
Na
mol
H
n n
· ·
Theo phương trình, áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:
1
Y
m 3,38 (23 1)x0,06 4,7(g) · + − ·
Vậy đáp án( B) đúng
Ví dụ 8: Chia hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức thành 2 phần bằng nhau:
- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 0,54g H
2
O
- Phần 2 cộng H
2
(Ni, t
0
) thu được hỗn hợp A.
Nếu đốt cháy hoàn toàn A thì thể tích khí CO
2
thu được(ở đktc) là:
A - 0,112 lít B - 0,672 lít
C - 1,68 lít D - 2,24 lít
* Cách giải thông thường:
Đặt công thức tổng quát của 2 anđêhit là C
n
H
2n
O (x mol)
C
m
H
m
O (y mol)
PTPƯ:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
P1: C
n
H
2n
O + O
2
→ nCO
2
+ nH
2
O
x nx nx ⇒ nx + my = 0,03
C
m
H
2m
O + O
2
→ mCO
2
+ mH
2
O
y my my
P2: C
n
H
2n
O + H
2
0
Ni
t
÷÷→
C
n
H
2n+2
O
x x
C
m
H
2m
O + H
2
0
Ni
t
÷÷→
C
m
H
2m+2
O
y y
C
n
H
2n+2
O + O
2
→ nCO
2
+ (n+1) H
2
O
x 2 nx
C
m
H
2m+2
O + O
2
→ mCO
2
+ (m+1) H
2
O
y my
=>
2
CO
n nx my 0,3 · + ·

2
CO
V 0,3x22,4 0,672 ⇒ · ·
lít (ở đktc)
*Cách giải nhanh:
P1: hỗn hợp là anđehit no đơn chức
· ·
2 2
CO H O
n n 0,03(mol)
Theo định luật bảo toàn nguyên tử và bảo toàn khối lượng
1
C(P ) C(A)
n n 0,03(mol) · ·
=>
· ·
2 2
CO (P ) C(A)
n n 0,03(mol)
⇒ ·
2
CO
V 0,672lÝt(ëdktc)
Đáp án (B )đúng
Ví dụ 9: Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm 2 rượu A và B ta được hỗn hợp Y
gồm các olefin. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 1,76g CO
2
. Vậy khi đốt cháy hoàn
toàn Y thì tổng khối lượng nước và CO
2
tạo ra là:
A - 2,94g B - 2,48g C - 1,76g D - 2,76g
* Cách giải thông thường
Khi tách nước từ rượu → olefin. Vậy 2 rượu A, B phải là rượu no đơn chức.
Đặt công thức tổng quát 2 rượu là C
n
H
2n+1
OH (x mol)
C
m
H
2m+1
OH (y mol)
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
PTPƯ: C
n
H
2n+1
OH
2 4
0
H SO ®
n 2n 2
170 C
C H H O ÷÷÷→ +
(1)
x x
C
m
H
2m+1
OH
2 4®
0
H SO
170 C
÷÷÷→
C
m
H
2m
+ H
2
O (2
y y
C
n
H
2n+1
OH + O
2
→ nCO
2
+ (n+1) H
2
O (4)
y my
Y: C
n
H
2n
và C
m
H
2m
Y + O
2

C
n
H
2n
+ O
2
→ nCO
2
+ nH
2
O (5)
x nx
C
m
H
2m
+ O
2
→ mCO
2
+ mH
2
O (6)
y my
Theo phương trình (3), (4) ta có:
nx + my =
1,76
0,04mol
44
·
Theo phương trình (5), (6). Số mol CO
2
= nx + my = 0,04
=>
2
CO
m 0,04x44 1,76 · ·
(g)
Số mol H
2
O = nx + my = 0,04 =>
2
H O
m 0,04x18 0,72 · ·
(g)
Σ m = 2,48(g)
Đáp án( B) đúng
* Cách giải nhanh:
2
H O
X Y

÷÷÷→
2 2
C(X) C(Y ) CO (doX) CO (doY )
n n n n 0,04 · ⇒ · ·
(mol)
Mà khi
2
O
Y
+
÷÷÷→ số mol CO
2
=
2
H O
n
= 0,04 mol
+
⇒ · + ·

2 2
CO H O
m 1,76 (0,04x18) 2,47(g)
Vậy đáp án( B )đúng
Ví dụ 10: Hỗn hợp X gồm rượu no đơn chức A và 1 axit no đơn chức B. Chia thành 2
phần bằng nhau.
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
- Phần 1: Bị đốt cháy hoàn toàn thấy tạo ra 2,24 lít CO
2
(đktc)
- Phần 2: Được este hóa hoàn toàn và vừa đủ thu được 1 este.
Khi đốt cháy este này thì lượng nước sinh ra là:
A - 1,8g B - 3,6g C - 19,8g D - 2,2g
* Cách giải thông thường:
Đặt CTTQ A: C
n
H
2n+1
OH (x mol) => C
n
H
2n+2
O R-OH
B: ' '
m 2m 2
n 2n 1
C H COOH (ymol) C H O
+

R
'
- COOH
m = n
'
+ 1
P
1
: C
n
H
2n+2
O + O
2
→ nCO
2
+ (n+1)H
2
O ( 1)
x nx
C
m
H
2m
O
2
+ O
2
→ mCO
2
+ mH
2
O (2)
y my
P2: R - OH + R
'
- COOH
2 4®
H SO
÷÷÷→ R
'
- COOR + H
2
O (3)
' '
n 2n 1
n 2n 1
C H COOC H
+
+

x y x
( ) ( )
+
+
+ → + + + + +
' '
' ,
n 2n 1 2 2 2
n 2n 1
C H COOC H O n n 1 CO n n 1 H O
(4)
x (n

+ n + 1)x
Theo phương trình (1), (2) ta có : Số mol CO
2
= nx + my = 2,24/22,4 = 0,1 mol
Theo phương trình (3), (4) ta có : Số mol H
2
O = (n

+ n + 1)x = (m+n)x = mx + nx
= nx +my = 0,1 mol
⇒ · ·
2
H O
m 0,1x18 1,8(g)
Vậy đáp án( A )đúng
*Cách giải nhanh:
P1:
·
2
CO
n 0,1(mol)
Theo định luật bảo toàn nguyên tử và bảo toàn khối lượng
· · ·
2 1
C(este) C(P ) C(P )
n n n 0,1(mol)
Este no, đơn chức
+
÷÷÷→ · · ·
2
2 2
O
H O CO C(este)
n n n 0,1mol
⇒ · ·
2
H O
m 0,1x18 1,8(g)
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Đáp án (A )đúng
Nhận xét: Định luật bảo toàn khối lượng, định luật bảo toàn nguyên tố đóng một vai trò
quan trọng trong hóa học. Việc áp dụng các định luật này vào quá trình giải bài toán
hóa học không những giúp các em nắm được bản chất của các phản ứng hóa học mà
còn giải nhanh các bài toán đó. Nếu các em không chú ý tới điểm này sẽ đi vào giải
toán bằng cách đặt ẩn, lập hệ phương trình. Với những bài toán nhiều ẩn số mà thiếu dữ
liệu nếu các em không có kĩ năng giải toán tốt, dùng một số thuật toán: ghép ẩn số, loại
trừ thì sẽ không giải được các bài toán này. Nếu các em áp dụng tốt các nội dung hệ quả
của định luật bảo toàn khối lượng, các em sẽ suy luận ngay yêu cầu của bài trên cơ sở
PTHH và dữ kiện đầu bài cho, thời gian giải bài toán chỉ bằng 1/4 thời gian giải theo
phương pháp đại số, quá trình tính toán ngắn gọn, dễ tính.
2.1.2. Dựa vào phương pháp tăng giảm khối lượng
Nguyên tắc: Dựa vào sự tăng giảm khối lượng khi chuyển từ chất này sang chất khác để
xác định khối lượng một hỗn hợp hay một chất.
Cụ thể: Dựa vào PTHH tìm sự thay đổi về khối lượng của 1 mol (A→ B) hoặc x mol A
→ x mol B. ( Với x, y tỉ lệ cân bằng phản ứng). Tìm sự thay đổi khối lượng (A→B) theo bài ở
z mol các chất tham gia phản ứng chuyển thành các sản phẩm. Từ đó tính được số mol các
chất tham gia phản ứng và ngược lại. Phương pháp này thường được áp dụng giải bài toán vô
cơ và hữu cơ, tránh được việc lập nhiều phương trình trong hệ phương trình từ đó sẽ không
phải giải những hệ phương trình phức tạp.
Để giải bài toán một cách nhanh chóng đối với bài toán về rượu, axit, este, axit amin ta
cũng có thể vận dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải. Cụ thể là:
* Đối với rượu: Xét phản ứng của rượu với Na
R(OH)
x
+ Na → R(ONa)
x
+ H
2
hoặc ROH + Na → RONa + H
2
Theo phương trình ta thấy: cứ 1mol rượu tác dụng với Na → 1mol muối ancolat thì khối
lượng tăng 23-1 = 22g.
Vậy nếu đầu bài cho khối lượng của rượu và khối lượng của muối alcolat ta có thể vận
dụng để tính số mol của rượu, H
2
và xác định công thứ phân tử của rượu.
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
* Đối với axit: Xét phản ứng axit với kiềm
R(COOH)
x
+ xNaOH → R(COONa)
x
+ H
2
O
hoặc RCOOH + NaOH → RCOONa + H
2
O
1mol 1mol → m↑22g
* Đối với este: Xét phản ứng xà phòng hóa
R-COOR' + NaOH → RCOONa + R'OH
1mol 1mol → khối lượng muối ↑là 23-R'
Ví dụ 11: Hòa tan 10g hỗn hợp 2 muối XCO
3
và Y
2
(CO
3
)
3
bằng dung dịch HCl ta thu
được dung dịch N và 0,672 lít khí bay ra ở đktc. Cô cạn dung dịch N thì thu được m(g) muối
khan. m có giá trị là:
A. 1,033g B. 10,33g
C. 9,265g D. 92,65g
* Cách giải thông thường
PTPƯ:
XCO
3
+ 2HCl →XCl
2
+ H
2
O + CO
2
(1)
a a
Y
2
(CO
3
)
3
+ 6HCl → 2HCl
3
+ 3H
2
O + 3CO
2
(2)
2
CO
0,672
n 0,03(mol)
22,4
· ·
Đặt
( ) 3 2 3
3
XCO Y CO
n a ; n b · ·
Theo đầu bài ta có hệ phương trình:
( ) ( )
X 60 a 2Y 180 b 10
a 3b 0,03
¹ + + + ·
¹
'
+ · ¹
¹
aX + 2bY + 60(a+3b) = 10
aX + 2bY = 10 - 1,8 = 8,2
Mà khối lượng muối (m) =
2 3
XCl YCl
m m +
m = a(X + 71,5) + 2b(Y + 106,5) ⇔ m = a(X + 71) + 2b(Y + 106,5)
= aX + 2bY + 35,5(2a + 3b) ⇔ m = (aX + 2bY) + (71a + 213b)
=> m = 8,2 + 71(a + 3b) = 8,2 + 2,13 = 10,33 (g)
* Cách giải nhanh: Vận dụng phương pháp tăng giảm khối lượng.
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Theo phương trình ta có: 1mol muối
− 2
3
CO -> muối Cl
-
thì có 1mol CO
2
bay ra lượng
muối ↑là 71- 60 =11g
Vậy theo đề bài m muối tăng: 11 x 0,03 = 0,33 (g)
⇒Σ m
muối clorua
= 10 + 0,33 = 10,33 (g)
Ví dụ 12: Nhúng 1 thanh nhôm nặng 50g vào 400ml dung dịch CuSO
4
0,5M. Sau một
thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng 51,38g.
1. Khối lượng Cu thoát ra là:
A - 0,64g B - 1,28g C – 1,92g
D - 2,56 E - kết quả khác.
* Cách giải thông thường:
2Al + 3CuSO
4
→ Al
2
(SO
4
)
3
+ 3Cu
x 1,5x
Đặt số mol Al phản ứng là x
Khối lượng vật sau phản ứng = m
Cu gp
+ m
Al còn dư
= 1,5x x 64 + (50 - 27x) = 51,38
⇒x = 0,02 (mol)
=> khối lượng Cu thoát ra: 0,02 x 1,5 x 64 = 1,92g
* Cách giải nhanh:
Theo phương trình cứ 2mol Al → 3mol Cu khối lượng tăng là: 3 x (64 – 54) = 138g
Vậy khối lượng tăng: 51,38 - 50 = 1,38g ⇒0,03mol Cu
⇒m
Cu
= 0,03 x 64 = 1,92 (g)
Vậy đáp án ( C) đúng.
Ví dụ 13: Hòa tan 5,94g hỗn hợp 2 muối clorua của 2 kim loại A, B, (A và B là 2 khối
lượng thuộc phân nhóm chính II) vào nước đựng 100ml dung dịch X. Để làm kết tủa hết ion
Cl
-
có trong dung dịch X người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO
3
thu được
17,22g kết tủa.
Lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y được m(g) hỗn hợp muối khan. m có
giá trị là:
A - 6,36g B - 63,6g C – 9,12g
D - 91,2g E - Kết quả khác
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*Cách giải thông thường:
ACl
2
+ 2AgNO
3
→ 2AgCl↓+ A(NO
3
)
2
BCl
2
+ 2AgNO
3
→ 2AgCl ↓+ BC(NO
3
)
2
Đặt
2 2
ACl BCl
n x ; n y · ·
Theo đầu bài ta có:
(A + 71) x + (B + 71)y = 5,94
2x + 2y = 0,12 => x + y = 0,06
Khối lượng muối khan gồm A(NO
3
)
2
và B(NO
3
)
2
m = (A + 124)x + (B + 124) y
= Ax + By + 124(x+y) = 1,68 + 124 x 0,06 = 9,12 (g)
*Cách giải nhanh: Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng
Cứ 1mol MCl
2
tạo ra 2mol AgCl thì m↑53g
Vậy n
AgCl
= 0,12 mol
m
muối nitrat
= m
KL
+ m↑= 5,94 + 3,18 = 9,12 (g)
Đáp án (C) đúng
Ví dụ 14: Cho 2,84g hỗn hợp 2 rượu đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với
Na kim loại tạo ra 4,6g chất rắn và V lít khí H
2
(đktc)
1. V có giá trị là:
A - 2,24 lít B - 1,12 lít C - 1,792 lít
D - 0,896 lít E- Kết quả khác
2. Công thức cấu tạo của 2 rượu là:
A - CH
3
OH , C
2
H
5
OH B - C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH
C - C
3
H
7
OH , C
4
H
9
OH D - C
2
H
3
OH, C
3
H
5
OH
* Cách giải thông thường
Đặt CTTQ chung của 2 rượu là:
n 2n 1
C H OH
+
PTPƯ:
2
n 2n 1 n 2n 1
1
C H OH Na C H ONa H
2
+ +
+ → +
Theo phương trình ta có:
2,84 4,6
14n 18 14n 40
·
+ +
=> 2,84 (14
n
+40) = 4,6 (14
n
+ 18)
⇔39,76
n
+ 113,6 = 64,4
n
+ 82,8
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
24,64
n
= 30,8
1
2
n 1
n 1,25
n 2
· ¹
· ⇒
'
·
¹
là CH
3
OH và C
2
H
5
OH
(x mol) (y mol)
Theo phương trình ta có:
Hệ Phương trình
32x 46y 2,84 x 0,06
54x 68y 4,6 y 0,02
+ · · ¹ ¹

' '
+ · ·
¹ ¹
( )
2
H
1 1
n 0,5x 0,5y 0,06 0,02 0,04 mol
2 2
⇒ · + · + ·
( )
2
H
V 0,04x22,4 0,896 lit ⇒ · ·
Vậy 1. Đáp án (D) đúng
2. Đáp án (A) đúng
Ví dụ 15: Thủy phân 0,01mol este của 1 rượu đa chức với 1 axit đơn chức tiêu tốn hết
1,2g NaOH. Mặt khác khi thủy phân 6,35g este đó thì tiêu tốn hết 3g NaOH và thu được 7,05g
muối. CTPT và CTCT của este là:
A - (CH
3
COO)
3
C
3
H
5
B- (C
2
H
3
COO)
3
C
3
H
5

C - C
3
H
5
(COOCH
3
)
3
D - C
3
H
5
(COOC
2
H
3
)
3
* Cách giải thông thường
Vì để phân hủy 0,01 mol este cần 1,2g NaOH
Nên để thủy phân 1 mol este cần 120g NaOH hay ·
120
3(mol)
40
)
⇒Este được tạo bởi rượu 3 lần rượu
Đặt CTTQ của este là (RCOO)
3
R'
PTPƯ (RCOO)
3
R' +3NaOH → 3RCOONa + R' (OH)
3
120g 3 (R +67) g 7
3g 7,05g
⇔ 120 x 7,05 = 9 (R +67) ⇒R = 27
Đặt R là C
x
H
y
x,y nguyên dương
y ≤ 2x +1
⇒12x + y = 27
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
x 1 2
y 15 loại 3 thỏa mãn
Vậy R là C
2
H
3
hay CH
2
= CH
* Tìm R'
Cứ (71,3 +R') g este cần 120g NaOH
6,35g 3g
⇒R' = 41
R' là gốc HC no hóa trị 3 nên C
n
H
2n - 1
= 12n +2 -1 = 41
⇒n = 3 ⇒CT R' C
3
H
5
Vậy CT của este là CH
2
= CH - COO - CH
2
|
CH
2
= CH - COO - CH ⇒ (C
2
H
3
COO)
3
C
2
H
5
|
CH
2
= CH - COO - CH
2
* Cách giải nhanh:
Vì n
NaOH
= 3n
este
⇒este 3 chức (Rượu 3 chức + axit đơn chức)
Đặt công thứ este (RCOO)
3
R'
(RCOO)
3
R' + 3NaOH → (RCOONa)
3
+ R'(OH)
3
Theo PT: cứ 1mol 3mol → 1mol thì khối lượng tăng
23 x 3 - R' = 69 - R'
Vậy 0,025mol 0,075mol 0,025, thì khối lượng tăng:
7,05 - 6,35 = 0,7g
⇒0,7 = 0,025 (69-R') ⇒R’ = 41 ⇒R': C
3
H
5
M
este
=
6,35
254
0,025
·
⇒m
R
= = 27 ⇒R: C
2
H
3
-
Vậy công thức của este là (CH
2
= CHCOO)
3
C
3
H
5
Đáp án (B )đúng
2.1.3. Dựa vào phương pháp khối lượng phân tử trung bình , số nguyên tử cacbon trung
bình để xác định CTPT của hợp chất vô cơ và hữu cơ.
Nguyên tắc: Dùng khối lượng mol trung bình
M
để xác định khối lượng mol các chất
trong hỗn hợp đầu.
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
M
1
<
M
< M
2
( trong đó M
1
< M
2
)
Đối với bài toán vô cơ việc dùng M thường dùng trong các bài toán xác định kim loại,
muối hiđrôxit, oxit của hai kim loại trong cùng một chu kì hoặc trong một phân nhóm chính.
Dựa vào khối lượng mol nguyên tử của kim loại trong HTTH từ đó xác định tên kim loại.
Hoặc trong bài toán giải phóng hỗn hợp khí ( thường của nitơ) dùng M trung bình cũng có thể
suy ra CTPT của hợp chất khí.
Đối với bài toán hữu cơ thì chủ yếu dùng phương pháp này. Một khối lượng các bài
toán hữu cơ dùng phương pháp khối lượng mol trung bình , còn mở rộng thành số nguyên tử
cacbon trung bình, số liên kết trung bình, hoá trị trung bình, gốc hiđrocacbon trung bình.
Ví dụ 16: Hỗn hợp X gồm hai kim loại A, B nằm kế tiếp nhau trong cùng một phân
nhóm chính. Lấy 6,2g X hoà tan hoàn toàn vào nước thu được 2,24lít hiđro ( ở đktc).
A, B là hai kim loại:
A- Li, Na B- Na, K C- K, Rb D- Rb, Cs
* Cách giải thông thường:
PTHH: A + H
2
O → AOH + 1/2 H
2
B + H
2
O → BOH + 1/2H
2
Đặt n
A
= x ; n
B
= y
Theo đầu bài ta có hệ phương trình:
Ax + By = 6,2
x + y = 2 x
2, 24
0, 2
22, 4
·
Vì A, B nằm kế tiếp nhau trong 1 PNC.
* Giả sử A là Li 7x + 23y = 6,2
B là Na x + y = 0,2
* Giả sử A là Na 23x + 39y = 6,2 x = 0,1
B là K x + y = 0,2 y = 0,1 (thỏa mãn)
* Giả sử A là K A là Rb
B là Rb B là Cs
Vậy A là Na, B là K
* Cách giải nhanh.
Đặt công thức chung của A và B là R
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net


y < 0⇒ không thỏa
mãn


hoặ
c
Đều không thỏa
mãn
R + H
2
O → ROH + 1/2H
2
0,2mol 0,1mol
6, 2
M 31(g/ mol)
0, 2
· ·
A
B
M 23
M 39
·

·
là thỏa mãn
Vậy đáp án (B) đúng
Ví dụ 17: Hòa tan 5,94g hỗn hợp hai muối clorua của hai kim loại A và B (biết A và B
là hai kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II) vào nước được 100 gam dung dịch X. Để làm
kết tủa hết ion Cl
-
trong dung dịch X người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO
3
thu được 17,22g kết tủa. Công thức hóa học của hai muối clorua lần lượt là:
A. BeCl
2
, MgCl
2
B. MgCl
2
, CaCl
2
C. CaCl
2
, S rCl
2
D. S

rCl
2
, BaCl
2
+ Cách giải thông thường.
Viết PTHH: ACl
2
+ 2AgNO
3
→ 2AgCl↓+ A(NO
3
)
2
BCl
2
+ 2AgNO
3
→ 2AgCl↓+ B(NO
3
)
2
Đặt:
2
ACl
n
= x ;
2
BCl
n y ·
Theo phương trình ta có: 2x + 2y =
17, 22
143,5
= 0,12 ⇒x + y = 0,06 (I)
(A + 71)x + (B + 71)y = 5,94 (II)
Từ (I) và (II) ta có: Ax + By = 1,68
x + y = 0,06.
Biện luận: giả sử có 4 trường hợp thì chỉ có trường hợp
A: Mg (M = 24) và B: Ca (M = 40) là thỏa mãn.
* Cách giải nhanh: Đặt công thức chung của hai muối là RCl
2
M
là khối lượng mol nguyên tử trung bình của hai kim loại A và B.
5,94
M 71 28
0, 06
· − ·
A
B
M 24(Mg)
M 40(Ca)
·

·
Là thỏa mãn.
⇒Vậy đáp án đúng (B)
Ví dụ 18: Một hỗn hợp A gồm 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau. Nếu cho 4,48 lít hỗn
hợp A (ở đktc) qua bình đựng dung dịch brôm dư, người ta thấy khối lượng của bình tăng
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
thêm 7g. Công thức phân tử của 2 olefin là:
A - C
2
H
4
và C
3
H
6
B - C
3
H
6
và C
4
H
8
C - C
4
H
8
và C
5
H
10
D - C
5
H
10
và C
6
H
12
* Các giải thông thường:
Đặt công thức của 2 olefin là C
n
H
2n
(a mol) C
n+1
H
2n+2
(b mol)
PTPƯ: C
n
H
2n
+ Br
2
→ C
n
H
2n
Br
2
C
n+1
H
2n+2
+ Br
2
→ C
n+1
H
2n+2
Br
2
Theo đầu bài ta có hệ phương trình:
( )
4,48
a b 0,2 (I)
22,4
14na 14n 14 b 7 (II)
¹
+ · ·
¹
'
¹
+ + ·
¹
Giải (I) và (II):
( )
a b 0,2
14n a b 14b 7
+ · ¹
¹
'
+ + ·
¹
¹
=> 14n x 0,2 + 14b = 7
2,8n + 14b = 7
0,4n + 2b = 1 => b =
1 0,4n
2

Mà 0 < b < 0,2 => 1,5 < n < 2,5
=> n = 2 => n
1
= 2 => C
2
H
4
n
2
= 3 => C
3
H
6
* Cách giải nhanh:
· ·
7
M 35
0,2
=> M
1
< 35 < M
2
; M
1
, M
2
là đồng đẳng kế tiếp.
M
1
= 28 => C
2
H
4
M
2
= 42 => C
3
H
6
Vậy đáp án( A) đúng.
Ví dụ 19: A, B là 2 rượu no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp
gồm 1,6g A và 2,3g B tác dụng hết với Na thu được 1,12 lít H
2
(đktc). Công thức phân tử của 2
rượu là:
A - CH
3
OH, C
2
H
5
OH B - C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C - C
3
H
7
OH, C
4
H
9
OH D - C
4
H
9
OH, C
5
H
11
OH
* Cách giải thông thường
Đặt CTTQ của A: C
n
H
2n+1
OH (a mol)
B: C
m
H
2m+1
OH (b mol)
PTPƯ: C
n
H
2n+1
OH + Na → C
n
H
2n+1
ONa + H
2
a 0,5a
C
m
H
2m+1
OH + Na → C
m
H
2m+1
ONa + H
2
b 0,5b
0,5a + 0,5b =
1,12
0,05
22,4
·
⇔ a + b = 0,1 (I)
(14n + 18)a + (14m + 18)b = 1,6 + 2,3 = 3,9 (II)
Giải hệ 2 phương trình (I) (II):
a + b = 0,1
a + b = 0,1
14(na+mb) + 18(a+b) = 3,9
⇒na + mb =
3,9 18x0,1 2,1
0,15
14 14

· ·
( ) ( )
na n 1 b 0,15 n a b b 0,15
a b 0,1 a b 0,1
¹ ¹ + + · + + ·
¹ ¹

' '
+ · + · ¹ ¹
¹ ¹
0,1n + b = 0,15 => b = 0,15 - 0,1n
Mà 0 < b < 0,1
⇔ 0 < 0,15 - 0,1n < 0,1
⇒0,5 < n < 1,5 mà n phải nguyên
⇒n = 1 (π m) ⇒Công thức của 2 rượu CH
3
OH
⇒m = 2 C
2
H
5
OH
* Cách giải nhanh: Theo phương pháp
M
2
n 2n 1 n 2n 1
1
C H OH Na C H ONa H
2
− − − −
+ +
+ → +
2
R H
n n 0,1mol · ·
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
R
1 2
3,9
M 39 M M M
0,1
· · ⇒ < <
⇒ M
1
= 32
M
2
= 46
Công thức của 2 rượu CH
3
OH và C
2
H
5
OH
=> Đáp án (A) đúng
2.1.4. Áp dụng phương pháp đường chéo trong bài toán trộn lẫn hai dung dịch, hai chất.
Khi trộn lẫn 2 dung dịch có nồng độ khác nhau hay trộn lẫn chất tan vào dung dịch
chứa chất tan đó, để tính được nồng độ dung dịch tạo thành ta có thể giải bằng nhiều cách
khác nhau, nhưng nhanh nhất vẫn là phương pháp đường chéo. Đó là giải bài toán trộn lẫn
"qui tắc trộn lẫn" hay "sơ đồ đường chéo" thay cho phép tính đại số rườm rà, dài dòng.
Qui tắc:
+ Nếu trộn 2 dung dịch có khối lượng là m
1
và m
2
và nồng độ % lần lượt là C
1
và C
2
(giả sử C
1
< C
2
)

+ Nếu trộn 2 dung dịch có thể tích là V
1
và V
2
và nồng độ mol/l là C
1
và C
2


- Sơ đồ đường chéo
C
2
C
1
C-C
1
C
2
- C
C
Ví dụ 20: Một dung dịch HCl nồng độ 45% và một dung dịch HCl khác có nồng độ
15%. Để có một dung dịch mới có nồng độ 20% thì cần phải pha chế về khối lượng giữa 2
dung dịch theo tỉ lệ là:
A - 1 : 3 B - 3 : 1 C - 1: 5 D - 5:1 E- kết quả khác
* Cách giải thông thường:
+ Dung dịch 1: Đặt a
1
là khối lượng chất tan của dung dịch 1
Đặt m
1
là khối lượng dung dịch của dung dịch 1
Theo công thức: C
1
% = . 100%
=> a = a
1
. m
1
= 45 . m
1
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Dung dịch 2: Đặt a
2
là khối lượng chất tan của dung dịch 2
Đặt m
2
là khối lượng dung dịch của dung dịch 2
Theo công thức: C
2
% = . 100% ⇒a
2
= C
2
. m
2
= 15 . m
2
Khi trộn dung dịch 1 với dung dịch 2 ta được dung dịch 3 có nồng độ là 20%
⇒C
3
% = = 20 ⇔ 45m
1
+ 15m
2
= 20m
1
+ 20m
2
25m
1
= 5m
2
⇒ =
Vậy cần phải pha chế theo tỉ lệ 1: 5 về khối lượng giữa 2 dung dịch.
* Cách giải nhanh: áp dụng qui tắc đường chéo ta có:
HCl
HCl
45
15
20
20-15
45-20
=>
=> Đáp án (C ) đúng

Ví dụ 21: Để điều chế được hỗn hợp 26 lít H
2
và CO có tỉ khối hơi đối với metan bằng
1,5 thì
2
H
V
và CO cần lấy ở đktc là:
A - 4 lít và 22 lít. B - 22 lít và 4 lít.
C- 8 lít và 44 lít. D - 44 lít và 8 lít.
* Cách giải thông thường:
Đặt thể tích của H
2
là V
1
CO là V
2
Theo đề bài ta có hệ phương trình: V
1
+ V
2
= 26 (1)
= 1,5 x 26 = 2,4 (2)
Giải hệ phương trình (1) (2)
1 2 1
1 2 1 2 2
V V 26 V 4
2V 28V 2,4(V V ) V 22
+ · · ¹ ¹

' '
+ · + ·
¹ ¹
* Cách giải nhanh: Áp dụng qui tắc đường chéo giải:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
2
28
24
22
V
1
V
2
H
2
CO
⇒ ⇒
1
2
V 4lÝt
V 22lÝt
· ¹
'
·
¹
⇒Đáp án (A) đúng
Ví dụ 22: Hòa tan 4,59g Al bằng dung dịch HNO
3
thu được hỗn hợp khí NO và N
2
O có
tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 16,75. Thể tích NO và N
2
O thu được là:
A - 2,24 lít và 6,72 lít B - 2,016 lít và 0,672 lít
C - 0,672 lít và 2,016 lít D - 1,972 lít và 0,448 lít
E - Kết quả khác.
* Cách giải thông thường:
PTPƯ: Al + 4HNO
3
→ Al(NO
3
)
3
+ NO + 2H
2
O
x x (mol)
8Al + 30HNO
3
→ 8Al(NO
3
)
3
+ 3NO
2
+ 15H
2
O
y y (mol)
x + y = 0,17
= 16,75 x 2 = 33,5
Giải hệ phương trình:
( )
3x 8y 0,51
3x 8y 0,51 x 0,09
30x 44y 33,5 x y 3,5x 10,5y 0 y 0,03
+ · ¹ + · · ¹ ¹
¹
⇒ ⇒
' ' '
+ · + − · ·
¹ ¹ ¹
¹
⇒V
NO
= 0,09 x 22,4 = 2,106 lít

2
N O
V
= 0,03 x 22,4 = 0,672 lít
Cách giải nhanh:
Al - 3e → Al
3+

3
NO 3e NO

+ →
3x x

3 2
2NO 8e N O

+ →
8y y
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
44
30
33,5
3,5
10,5
V
N
2
O
V
NO
2
N O
NO
V
1 x
V 3 y
⇒ · ·
3x 8y 0,51
3x y 0
+ ·
− ·
x 0,09
y 0,03
⇒ ·
·
Đáp án (B ) đúng
Ví dụ 23: Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí C
3
H
8
và C
4
H
10
đối với hiđro là 25,5
Thành phần % thể tích của hỗn hợp đó là:
A - 50%;50% B - 25%; 75%
C - 45% ; 55% D - 20% ; 80%
* Cách giải thông thường
Đặt:
3 8
C H
n a ·
;
4 10
C H
n b ·
Theo đầu bài ta có
2
hh
hh
H
d 25,5 M 25,5x2 51 · ⇒ · ·
Áp dụng công thức:
44a + 58b = 51(a+b)
⇔ 51a - 44a + 58b - 51b = 0
7a + 7b = 0 ⇒a = b ⇒
3 8 4 10
C H C H
V V ·

3 8 4 10
C H C H
%V %V 50% · ·
* Cách giải nhanh:
Áp dụng qui tắc đường chéo ta có :
44
58
51
7
7
V
C
3
H
8
V
C
4
H
10
TØlÖ1:1
⇒Đáp án (A) đúng
Ví dụ 24: Cho hỗn hợp X gồm 2 este có CTPT là C
4
H
8
O
2
và C
3
H
6
O
2
tác dụng với
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
NaOH dư thu được 6,14g hỗn hợp 2 muối và 3,68g rượu B duy nhất có tỉ khối so với oxi là
1,4375. Số gam của C
4
H
10
O
2
và C
3
H
6
O
2
trong A lần lượt là:
A - 3,6g và 2,74g B - 3,74g và 2,6g
C - 6,24g và 3,7g D - 4,4g và 2,22g
* Cách giải thông thường:
M
B
= 1,4375 x 32 = 46 ⇒Rượu B là C
2
H
5
OH
⇒n
B
=
3,68
46
= 0,8 (mol) ⇒X: CH
3
COOC
2
H
5
HCOOC
2
H
5
PTPƯ: CH
3
COOC
2
H
5
+ NaOH → CH
3
COONa + C
2
H
5
OH
HCOOC
2
H
5
+ NaOH → HCOONa + C
2
H
5
OH
⇒n
este
= n
muối
= n
rượu
= 0,08 mol
Đặt số mol CH
3
COOC
2
H
5
là x
HCOOC
2
H
5
là y
Theo đầu bài ta có hệ phương trình:
4 8 2
C H O
82x 68y 6,14 x 0,05
m 0,05x88 4,4(g)
x y 0,08 y 0,03
+ · · ¹ ¹
⇒ ⇒ · ·
' '
+ · ·
¹ ¹
3 6 2
C H O
m 0,03x74 2,22g · ·
* Cách giải nhanh: n
muối
= n
rượu
= 0,08 mol
( ) muèi
3,68
M 76,75 g/ mol
0,08
· ·
Áp dụng quy tắc đường chéo:
82
68
76,75
5,25
x mol CH
3
COONa
y mol
HCOONa
4 7 2
3 6 2
C H O
C H O
m 4,4(g)
x 0,05
x 5
y 3 y 0,03 m 2,22(g)
· ¹
· ¹
¹
· ⇒ ⇒
' '
· ·
¹ ¹
¹
2.1.5. Dựa vào một số điểm đặc biệt
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
2.1.5.1.Dựa vào đặc điểm của nguyên tử khối
Xét về giá trị của nguyên tử khối của một số nguyên tố có một số trường hợp hợp đặc
biệt. Đó là nguyên tử khối của lưu huỳnh (S = 32) gấp đôi nguyên tử khối của oxi (O = 16);
Nguyên tử của Magiê (Mg = 24) gấp đôi nguyên tử khối của Cacbon (C = 12), Nguyên tử
khối của Cu (Cu = 64) gấp đôi nguyên tử khối của lưu huỳnh (S = 32), gấp 4 lần nguyên tử
khối của oxi.
Dựa vào điểm đặc biệt đó, trên cơ sở mối quan hệ giữa nguyên tử khối với phân tử khối
để từ đó ta có thể xây dựng một số bài toán vô cơ.
Ví dụ 25: Phân tích một khối lượng hợp chất M, người ta nhận thấy thành phần khối
lượng của nó có 50%S và 50%O. Công thức của hợp chất M là:
A - SO
2
B - SO
3
C - SO
4
D - S
2
O
3
*Cách giải thông thường: Áp dụng công thức tính thành phần % khối lượng của nguyên
tử trong hợp chất ta sẽ tính được thành phần % khối lượng của S hoặc O từ đó sẽ chọn được
phương án đúng.
SO
2
: %S = x 100% = 50% ⇒%O = 50%
SO
3
: %S = x 100% = 40% ⇒%O = 60%
SO
4
: % S = x 100% = 33,3% ⇒%O = 66,7%
S
2
O
3
: %S = x 100% = 57% ⇒%O = 43%
* Cách giải nhanh: Dựa vào đặc điểm đặc biệt của nguyên tử khối. Ở đây nguyên tử
khối của S gấp đôi nguyên tử khối của O ⇒Công thức M là SO
2
=> đáp án đúng là( A)
Ví dụ 26: Cho các chất: Cu
2
S, CuS, CuO, Cu
2
O. Hai chất có phần trăm khối lượng Cu
bằng nhau là:
A - Cu
2
S và Cu
2
O B - CuS và CuO
C - Cu
2
S và CuO D - không có cặp chất nào.
* Cách giải thông thường: Tính thành phần % khối lượng của Cu trong từng hợp chất,
sau đó nhận xét kết quả và chọn phương án đúng.
Cu
2
S: %Cu = x 100% = 80%
CuS: %Cu = x 100% = 92%
CuO: %Cu = x 100% = 80%
Cu
2
O: %Cu = x 100% = 89%
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
* Cách giải nhanh: Dựa vào nguyên tử khối của Cu (Cu = 64) gấp 2 lần nguyên tử khối
của lưu huỳnh (S = 32) và gấp 4 lần nguyên tử khối của oxi (O = 16). Từ đó qui khối lượng
của lưu huỳnh sang oxi rồi tìm xem cặp chất nào có tỉ lệ số nguyên tử Cu và số nguyên tử O
như nhau. Đó là Cu
2
S và CuO. Ở đây ta coi Cu
2
S sẽ là Cu
2
O
2
⇒CuO
Vậy đáp án( C ) đúng
Ví dụ 27: Cho các chất: CO
2
, CO, MgO, MgCO
3
. Hai chất có phần trăm khối lượng oxi
bằng nhau là:
A - MgO và CO B - CO
2
và MgCO
3
C - MgCO
3
và CO D - không có cặp chất nào
* Cách giải thông thường: Áp dụng công thức, tính phần trăm khối lượng của oxi có
trong mỗi hợp chất để so sánh.
CO
2
%O = x 100% = 72,7%
CO %O = x 100% = 57,1%
MgO %O = x 100% = 40%
MgCO
3
%O = x 100% = 57,1%
Vậy đáp án( C) đúng
* Cách giải nhanh: Dựa vào đặc điểm nguyên tử khối Mg gấp 2 lần nguyên tử khối của
C. Ta qui khối lượng Mg bằng 2 lần khối lượng C. Ta có:
CO
2
1C : 2O MgO 2C:1O
CO 1C:1O MgCO
3
3C:3O
Vậy cặp có % khối lượng oxi bằng nhau là MgCO
3
và CO.
*Nhận xét: Các bài toán xác định % khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất hoặc
xác định công thức phân tử của hợp chất vô cơ chúng ta nên dựa vào một số đặc điểm đặc biệt
về giá trị nguyên tử khối của một số nguyên tố nêu trên. Khi gặp các bài tập dạng này nếu các
em không chú ý những điểm đặc biệt đó sẽ sa vào việc tính thành phần phần trăm theo công
thức, dẫn đến việc tính toán dài dòng, lâu, mất nhiều thời gian giải, có thể kết quả còn nhầm
lẫn. Do đó việc áp dụng đặc điểm đặc biệt này giúp các em giải rất nhanh chính xác trên cơ sở
suy luận.
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
2.1.5.2. Dựa vào định luật bảo toàn điện tích
Định luật bảo toàn điện tích được áp dụng trong các trường nguyên tử, phân tử, dung
dịch trung hòa điện.
- Trong phản ứng oxi hóa - khử thì tổng số electron chất khử nhường bằng tổng electron
chất oxi hóa nhận. Vận dụng vào bài toán oxi hóa - khử ta có qui tắc sau: Tổng số mol
electron mà chất khử nhường bằng tổng số electron chất oxi hóa nhận.
- Trong phản ứng trao đổi ion của dung dịch chất điện li trên cơ sở của quá trình bài tập
điện tích ta thấy có bao nhiêu điện tích dương hoặc âm của các ion chuyển vào trong kết tủa
hoặc khí tách ra khỏi dung dịch thì phải trả lại cho dung dịch bấy nhiêu điện tích dương hoặc
ion.
Trên cơ sở nội dung của định luật trên, thầy đã tiến hành xây dựng một số bài toán để
làm câu TNKQ nhiều lựa chọn.
Ví dụ 28: Hòa tan hoàn toàn 28,8 g kim loại Cu vào dung dịch HNO
3
loãng, tất cả khí
NO thu được đem oxi hóa thành NO
2
rồi sục vào nước có dòng oxi để chuyển hết thành HNO-
3
. Thể tích khí oxi ở đktc đã tham gia vào quá trình trên là: (ĐH khối B 2007)
A - 100,8 lít B - 10,08lít C - 50,4 lít D - 5,04 lít
* Cách giải thông thường
3 Cu + 8HNO
3
→ 3Cu (NO
3
)
2
+ 2NO + 4 H
2
O (1)
NO +O
2
→ NO
2
(2)
2NO
2
+O
2
+ H
2
O → 2HNO
3
(3)
n
Cu
=
28,8
0,45
64
· (mol)
Theo phương trình (1): n
NO
= n
Cu
= 0,45 = 0,3 (mol)
(2):
2 2
NO NO O (2) NO
1
n n 0,3(mol) n n 0,15(mol)
2
· · · ·
(3)
2 2
O NO
1 0,3
n n 0,075(mol)
4 4
· · ·
2
O ph¶n øng
n 0,15 0,075 0,225(mol) ⇒ · + ·

2
O ph¶n øng
V 0,225x22,4 5,04lÝt (®ktc) ⇒ · ·
* Cách giải nhanh:
Cu - 2e → Cu
2+
O
2
+ 4e → 2O
2-
0,45 0,9 x 4x
4x = 0,9 ⇒x = 0,225
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

2
O
V
= 0,225 x 22,4 = 5,04 lít
Đáp án (D) đúng
Ví dụ 29: Chia hỗn hợp 2 kim loại A, B có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1 tan hết trong dung dịch HCl, tạo ra 1,792 lít H
2
(đktc), phần 2 nung trong oxi
thu được 2,84g hỗn hợp axit. Khối lượng hỗn hợp 2 kim loại trong hỗn hợp đầu là:
A - 2,4g B - 3,12g C - 2,2g D - 1,8g E - 1,56g
* Cách giải thông thường:
PTPƯ: 2A + 2aHCl → 2ACl
a
+ aH
2
2B + 2bCHl → 2BCl
b
+ bH
2
4A + aO
2
→ 2A
2
O
a
4B + bO
2
→ 2B
2
O
a
n
A
= x; n
B
= y
⇒ =
1,792
0,08 (1)
22,4
·
0,5x(2A + 16a) + 0,5y (2B + 16b) = 2,84 (2)
Giải (1) (2): ax + by = 0,16
Ax + 8ax + By + 8by = 2,84
Mà M
2 KL
= Ax + By
⇒Ax + By = 2,84 - 8 (ax + by)
= 2,84 - 8 x 0,16 = 1,56g
⇒m
2KL trong hỗn hợp
= 1,56 x 2 = 3,12 (g)
* Cách giải nhanh: Áp dụng phương pháp bảo toàn electron ta có:
A,B là chất khử, H
+
, O
2
là chất oxi hóa.
Số mol e
-
H
+
nhận → H
2
bằng số mol O
2
nhận
H
+
+ 1e
-
= H
2
0,16 0,16 0,18
O + 2e → O
2-
0,08 0,16 0,08
⇒m
kl hỗn

hợp đầu
= (m
oxit
- m
O
) x 2
= (2,84 - 0,08 x 16) x 2 = 3,12 g
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Đáp án (B) đúng
Ví dụ 30: Chia 38,6g hỗn hợp gồm Fe và kim loại M có hóa trị duy nhất thành 2 phần
bằng nhau:
Phần 1: Tan vừa đủ trong 2 lít dung dịch thấy thoát ra 14,56 lít H
2
(đktc).
Phần 2: Tan hoàn toàn trong dung dịch HNO
3
loãng nóng thấy thoát ra 11,2 lít khí NO
duy nhất (đktc)
1. Nồng độ mol/l của dung dịch HCl là:
A - 0,65M B - 1,456M C - 0,1456M
D - 14,56M E - Tất cả đều sai
2. Khối lượng hỗn hợp muối clorua khan thu được là:
A - 32,45g B - 65,45g C - 20,01g
D - 28,9g E - Tất cả đều sai
3. % m của Fe trong hỗn hợp đầu là:
A - 60% B - 72,9% C - 58,03%
C - 18,9% E - Không xác định được vì thiếu dữ kiện
4. Kim loại M là:
A - Zn B - Mg C - Pb
D - Al E - Tất cả đều sai
* Cách giải thông thường:
PTPƯ: Fe + 2HCl → FeCl
2
+ H
2
2M + 2aHCl → 2MCl
a
+ aH
2
Fe + 4HNO
3
→ 3M(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
3M + 4aHNO
3
→ 3M(NO
3
)
a
+ aNO + 2aH
2
O
Đặt số mol Fe và M là hỗn hợp là x và y
Theo đầu bài ta có phương trình: 56x + My =
38,6
2
(1)
x + =
14,56
22,4
(2)
x + =
11,2
22,4
(3)
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Giải (1) (2) (3):
56x My 19,3
x 0,2
2x ay 1,3
ay 0,9
3x ay 1,5
+ · ¹
· ¹
¹
+ · ⇒
' '
·
¹
¹
+ ·
¹
Mã số mol HCl = 2x + ay = 0,2 x 2 + 0,1 = 1,3 (mol)

HCl
M
1,3
C 0,65(M)
2
· ·
2. m
muối clorua
= m
hh
+ m
HCl
-
2
H
m
= 19,3+1,3 x 36,5 - 0,65 x 2 = 65,45(g)
3. n
Fe
= 0,2 ⇒m
Fe
= 0,2 x 56 = 11,2 (g)
⇒% m
Fe
=
11,2
x100% 50,03%
19,3
·
4. M
y
= 19,3 - 56 x 0,2 = 8,1
Mà ay = 0,9 ⇒
0,9
Mx 8,1
a
·
⇒0,9M = 8,1a ⇒M = 3a
⇒a=3, M = 27 (thỏa mãn)
* Cách giải nhanh:
1.
2
H
n
= 0,65 (mol) ⇒n
H
= 1,3 mol ⇒n
HCl
= n
H
= 1,3 mol
C
M
= 0,65M
⇒Đáp án (A) đúng
2. m
muối
= m
Kl
+
Cl
m
− = 13,9 x 1,3 x 36,5 = 65,45 (g)
⇒Đáp án (B) đúng
3. Áp dụng PPBT e:
Fe - 2e → Fe
2+

0,2 0,4 0,2
M - ae → M
a+
8,1
M
8,1
a
M
Fe - 3e → Fe
3+
M - ae → M
a+
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
2H
+
+ 2e → H
2
1,3 0,65
2x ay 1,3
3x ay 1,5
+ · ¹

'
+ ·
¹
3
NO

+ 3e → NO
1,5 0,5
x = 0,2
ay = 0,9
⇒n
Fe
= 0,2 ⇒% Fe =
0,2x56
x100% 50,03%
13,9
·
⇒Đáp án( C) đúng
4.
n 3
8,1 2
x0,45 Al
M a M 27
· ¹
· ⇒ ⇒
'
·
¹
⇒Đáp án (D) đúng
Ví dụ 31: Dung dịch A có chứa 5 ion: Mg
2+
, Ba
2+
, Ca
2+
và 0,1mol Cl
-
và 0,2mol
3
NO

.
Thêm dần V lít dung dịch K
2
CO
3
1M vào dung dịch A đến khi được lượng kết tủa lớn nhất. V
có giá trị là:
A - 150ml B - 300ml C - 200ml D - 250ml E - Két quả khác.
* Cách giải thông thường:
Phương trình ion rút gọn:
Mg
2+
+
2
3
CO

→ MgCO
3

Ba
2+
+
2
3
CO

→ BaCO
3

Ca
2+
+
2
3
CO

→ CaCO
3

Gọi x, y, z là số mol của Mg
2+
, Ba
2+
, Ca
2+
trong dung dịch A. Vì dung dịch trung hòa
điện, ta có:
2x + 2y + 2z = 0,1 + 0,2 = 0,3
hay x + y + z = 0,15

2
3
CO
n x y z 0,15(mol)

· + + ·
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
2
3
3
CO
CO
n n 0,15(mol)

· ·
3
KCO
M
n
0,15
V 0,15lÝt=150ml
C 1
⇒ · · ·
* Cách giải nhanh:
Khi phản ứng kết thúc, các kết tủa tách khỏi dung dịch, phần dung dịch chứa Na
+
, Cl
-

3
NO

. Để trung hòa điện.
3
Na Cl NO
n n n 0,3(mol)
+ − −
· + ·

2 3
Na
ddNa CO
n
0,3
V 0,15(l) 150ml
2 Na
+
+
⇒ · · · ·
1
¸ ]
. Đáp án A
Ví dụ 32: Để m(g) bột sắt ngoài không khí một thời gian thu được12g hỗn hợp các oxit
FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
, Fe. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó bằng dung dịch HNO
3
loãng thu được
2,24 lít khí NO duy nhất (đo ở đktc). m có khối lượng là:
A - 20,16g B - 2,016g C - 10,08g D - 1,008g
Cách giải thông thường:
PTPƯ: 2Fe + O
2
→ 2FeO
4Fe + 3O
2
→ 2Fe
2
O
3
3Fe + 2O
2
→ Fe
3
O
4
Fe + 4HNO
3
→ Fe(NO
3
)
3
+ NO + 2H
2
O
3FeO + 10 HNO
3
→ 9Fe (NO
3
)
3
+ NO + 5H
2
O
3Fe
3
O
4
+ 28HNO
3
→ 9Fe(NO
3
)
3
+ NO + 14H
2
O
Fe
2
O
3
+ 6HNO
3
→ 2Fe(NO
3
)
3
+ 3H
2
O
Gọi x, y, z, t lần lượt là số mol của Fe, FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
. Theo điều kiện cho và dựa
vào phương trình phản ứng ta có:
56x + 72y + 232z + 160t = 12 (a)
x + = n
NO
= 0,1 (b)
y + 4z + 3t = n
O
= (c)
Thế (b) vào (c) ta có:
19,2
y 4z 3t 0,12
160
+ + · · (d)
Từ (c) và (d) rút ra ta được m = 10,08(g)
* Cách giải nhanh:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
n
Fe
= ;
2
O ph¶n øng
12 m
n
32

· ;n
NO giải phóng
= 0,1 mol
Theo nguyên tắc: Σ mol e
-
Fe nhường = Σ ne
-
chất oxi hóa (O
2
,
3
NO

) nhận:
= x 4 + 0,1 x 3 ⇒m = 10,08 (g)
Đáp án( C) là đúng.
Ví dụ 33: Hòa tan hoàn toàn 17,4g hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Mg trong dung dịch HCl
thấy thoát ra 13,44 lít khí.
Nếu cho 8,7g hỗn hợp tác dụng dung dịch NaOH dư → 3,36 lít khí(ở đktc).
Vậy nếu cho 34,8g hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch CuSO
4
dư, lọc lấy toàn bộ chất
rắn thu được sau phản ứng tác dụng với dung dịch HNO
3
nóng dư thì thu được V lít khí NO
2
( ở đktc)
Thể tích khí NO
2
thu được là:
A - 26,88 lít B- 53,70 lít C - 13,44 lít
D - 44,8 lít E - Kết quả khác
* Cách giải thông thường:
PTPƯ: 2Al + 6HCl → AlCl
3
+ 3H
2
0,5x 0,5x
Mg + HCl → MgCl
2
+ H
2
Fe + 2HCl → FeCl
2
+ H
2
Đặt số mol Al, Mg, Fe trong 17,4g hỗn hợp là x, y, z
27x 24y 52z 17,4 x 0,2
1,5x y z 0,6 y 0,15
0,75x 0,15 z 0,15
+ + · · ¹ ¹
¹ ¹
+ + · ⇒ ·
' '
¹ ¹
· ·
¹ ¹
→ n hỗn hợp trong 34,7 là n
Al
= 0,4; n
Mg
= 0,3; n
Fe
= 0,3
hỗn hợp X tác dụng CuSO
4

2Al + 3CuSO
4
→Al
2
(SO
4
)
3
+ 3Cu
Mg + CuSO
4
→ MgSO
4
+ Cu
Fe + CuSO
4
→FeSO
4
+ Cu
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Cu + 4HNO
3
→ Cu(NO
3
)
2
+ 2NO
2
+ H
2
O
n
Cu (4,5,6)
= 1,5x + y + z = 0,6 + 0,3 + 0,3 = 1,2 (mol)
(7):
2
N Cu
n 2N 2x1,2 2,4(mol) · · ·
2
NO
V 2,4x22,4 53,76lÝt · ·
* Cách giải nhanh:
Al, Mg, Fe nhường e H
+
+ 2e → H
2

e H nhËn e CunhËn
n n
− + −
·
H
+
, Cu
2+
nhận e Cu + 2e → Cu ⇒
2
2
H
Cu
n n
+
·
2
Cu
Cu
n n
+
·
2
NO Cu
n 2n 2x1,2 2,4mol · · ·

2
NO
V 26,88lÝt(®ktc) ·
Nhận xét: Đối với một số bài toán oxi hóa - khử, đặc biệt là những bài toán phức tạp,
các em nếu áp dụng phương pháp đại số (phương pháp các em thường sử dụng, những bài
toán hóa học cơ bản, đơn giản có thể giải ngay được, nhưng có một số bài toán khó thì khi đặt
ẩn, số ẩn nhiều hơn số, phương trình lập được. Việc giải hệ phương trình này yêu cầu các em
có tư duy toán học tốt, dùng một số thuật toán:ghép ẩn số, phương pháp thế mới giải được. Do
đó các em giải theo phương pháp này rất vất vả, cách giải dài, mất thời gian, chỉ chú ý về mặt
toán học, bản chất hóa học chưa được chú ý. Thuật toán hóa học lấn át bản chất của các hiện
tượng, các phản ứng hóa học.
Áp dụng nguyên tắc bảo toàn e
-
trong việc giải bài toán oxi hóa - khử giúp các em giải
bài toán một cách nhanh và gọn, chính xác, đi sâu vào việc nghiên cứu bản chất hóa học. Đặc
biệt khi áp dụng phương pháp bảo toàn e
-
các em phát triển tư duy phát hiện vấn đề và giải
quyết vấn đề một cách thấu đáo hơn.
2.1.1.4. Dựa vào đặc điểm của phản ứng khử oxit kim loại bằng CO, H
2
, Al.
- Khi khử oxit kim loại bằng các chất khử như CO, H
2
, Al thì chất khử lấy oxi của oxit
tạo ra: CO
2
, H
2
O, Al
2
O
3
. Biết số mol CO, H
2
, Al tham gia phản ứng hoặc biết số mol CO
2
,
H
2
O, Al
2
O
3
tạo ra tính được lượng oxi trong oxit (hay trong hỗn hợp oxit) và suy ra lượng kim
loại (hay hỗn hợp kim loại).
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
- Khi khử oxit kim loại bằng các chất khử CO (H
2
) thì CO (H
2
) có nhiệm vụ lấy oxi của
oxit kim loại ra khỏi oxit. Mỗi một phân tử CO(H
2
) chỉ lấy được 1mol O ra khỏi oxit. Khi hết
số mol CO
2
→ n
O
= n
CO
= n
O
lấy của oxit hoặc ( H
2
O)
→ n
O
=
2
H O
n
. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng tính khối lượng hỗn hợp oxit ban
đầu.
Ví dụ 34: Khử hoàn toàn 32g hỗn hợp CuO và Fe
2
O
3
bằng khí H
2
thấy tạo ra 9g H
2
O.
Khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là:
A - 12g B - 16g C- 24g D- 26g E- Kết quả khác
* Cách giải thông thường:
PTPƯ: CuO + H
2

0
t
÷÷→
Cu + H
2
O
Fe
2
O
3
+ 3H
2

0
t
÷÷→
2Fe + 3H
2
O
Đặt n
CuO
= x;
2 3
Fe O
n y ·
Theo đầu bài ta có:
80x + 160y = 32 (I)
x + 3y = = 0,5 (II)
Giải hệ phương trình (I) (II) ta được nghiệm: x = 0,2 và y = 0,1
Vậy m
hỗn hợp kim loại
= m
Cu
+ m
Fe
= 0,2 x 64 + 0,1 x 2 x 56 = 24 (g)
* Cách giải nhanh: Vì H
2
lấy oxi của oxit kim loại → H
2
O
Ta có n
O (trong oxit)
=
2
H O
n
= = 0,5 (mol)
m
O
= 0,5 x 16 = 8g ⇒m
KL
= 32 - 8 = 24 (g)
Vậy đáp án ( C )đúng
Ví dụ 35: Thổi một luồng khí CO dư đi qua ống đựng hỗn hợp 2 oxit Fe
3
O
4
và CuO
nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,32 g hỗn hợp kim loại. Khí thoát ra
được đưa vào bình đựng dung dịch Ca(OH)
2
dư thấy có 5g kết tủa trắng. Khối lượng hỗn hợp
2 oxit kim loại ban đầu là:
A - 3,12g B - 3,21g C - 4g D - 4,2g E - Kết quả khác
* Cách giải thông thường:
PTPƯ:
Fe
3
O
4
+ 4CO
0
t
÷÷→
3Fe + 4CO
2
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
x 3x 4x
CuO + CO
0
t
÷÷→
Cu + CO
2
y y y
CO
2
+ Ca(OH)
2
→ CaCO
3
+ H
2
O
(4x + y) 4x + y
Đặt số mol Fe
3
O
4
là x; n
CuO
= y
Theo đầu bài ta có hệ phương trình:
3x 56 64y 2,32
5
4x y 0,05
100
× + · ¹
¹
'
+ · ·
¹
¹
Giải hệ phương trình ta có nghiệm:
x 0,01
y 0,01
· ¹
'
·
¹
⇒m
oxit
= 0,01 x 232 + 0,01 x 80 = 3,12 (g)
* Cách giải nhanh: CO lấy oxi trong oxit → CO
2
n
O(trong oxit)
= n
CO
=
2 3
CO CaCO
n n 0,05(mol) · ·
⇒m
oxit
= m
KL
+ m
oxi

trong oxit
= 2,32 + 0,05 x 16 = 3,12 (g)
Vậy đáp án ( A ) đúng
2.1.1.6. Dựa vào việc lập sơ đồ hợp thức của các quá trình chuyển hóa rồi căn cứ
vào chất đầu và chất cuối.
Đối với các bài toán hóa học hỗn hợp bao gồm nhiều quá trình phản ứng xảy ra, ta chỉ
cần lập sơ đồ hợp thức sau đó căn cứ vào chất đầu và chất cuối, bỏ qua các phản ứng trung
gian.
Ví dụ 36: Cho 11,2g Fe và 2,4g Mg tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng dư sau phản
ứng thu được dung dịch A và V lít khí H
2
(ở đktc). Cho dung dịchNaOH dư vào dung dịch A
thu được kết tủa B. Lọc B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m(g) chất
rắn.
1. V có giá trị là:
A - 2,24lít B - 3,36lít C - 5,6lít D - 4,48 lít E - 6,72lít
2. Khối lượng chất rắn thu được là:
A - 18g B - 20g C - 24g D - 36g E - 40g
* Cách giải thông thường:
( )
Fe
11,2
n 0,2 mol
56
· · n
Mg
= 0,1 (mol)
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
PTHH: Fe + H
2
SO
4
→ FeSO
4
+ H
2
0,2 0,2 0,2
Mg + H
2
SO
4
→ MgSO
4
+ H
2
0,1 0,1 0,1
FeSO
4
+ NO
H
2
SO
4
+ NaOH → Na
2
SO
4
+ 2H
2
O
FeSO
4
+ 2NaOH → Fe(OH)
2
↓+ Na
2
SO
4
0,2 0,2
MgSO
4
+ 2NaOH → Mg(OH)
2
↓ + Na
2
SO
4
0,1 0,1
4Fe(OH)
2
+ O
2
+ 2H
2
O → 4Fe(OH)
3
0,2 0,2
Mg(OH)
2
0
t
÷÷→
MgO + H
2
O
0,1 0,1
2Fe(OH)
3

0
t
÷÷→
Fe
2
O
3
+ H
2
O
0,2 0,1 mol
V = 6,72 lít
m
chất rắn
= m
MgO
+
2 3
Fe O
m
= 0,1 x 40 + 0,1 x 160 = 20(g)
* Cách giải nhanh:
2
H Fe Mg
n n 0,3mol V 6,72lÝt
+
· · ⇒ ·

2Fe → Fe
2
O
3
Mg → MgO
0,2 0,1 0,1 0,1
⇒m = 0,1 x 160 + 0,1 x 40 = 20 (g)
Vậy 1. Đáp án ( E ) đúng
2. Đáp án ( B ) đúng
Ví dụ 37: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,2 mol Fe và 0,1 mol Fe
2
O
3
vào dung dịch
HCl dư thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa. Lọc
lấy kết tủa, rửa sạch, sấy khô và nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m g
chất rắn, m có giá trị là:
A - 23g B - 32g C - 24g D - 42g E - Kết quả khác.
* Cách giải thông thường:
Viết phương trình phản ứng và tính số mol các chất theo phương trình phản ứng.
Fe + 2HCl → FeCl
2
+ H
2
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
0,2 0,2 mol
Fe
2
O
3
+ 6HCl → 2FeCl
3
+ 3H
2
O
0,1 0,2
Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư
HCl dư + NaOH → NaCl + H
2
O
FeCl
2
+ 2NaOH → Fe(OH)
2
+ 2NaCl
0,2mol 0,2mol
FeCl
3
+ 3NaOH → Fe(OH)
3
+ 3NaCl
0,2 mol 0,2mol
Khi sấy và nung kết tủa:
4Fe(OH)
2
+ O
2
+ 2H
2
O → 4Fe(OH)
3
0,2 0,2 mol
2Fe(OH)
3
n
÷÷→
Fe
2
O
3
+ 3H
2
O
(0,2+0,2)ml 0,2mol
m
chất rắn
= 160 x 0,2 = 32g
* Cách nhẩm: Trong m g chất rắn có 0,1 mol Fe
2
O
3
(26g) ban đầu:
Vậy chỉ cần tính lượng Fe
2
O
3
tạo ra từ Fe:
2Fe → Fe
2
O
3
0,2 0,2 ⇒m = 32g
⇒Đáp án ( B )đúng.
Ví dụ 38: Hỗn hợp bột X: Al, Fe có khối lượng 22g. Chia X thành 2 phần bằng nhau.
- P
1
+ HCl dư → dung dịch A + 8,96lít H
2
(đktc) và dung dịch A.
Cho dung dịch A + NaOH dư → kết tủa B
Lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m
1
chất rắn.
1. m
1
có giá trị là:
A - 8g B - 16g C - 32g D - 24g E - Kết quả khác
- Phần 2: Cho hỗn hợp bột X vào dung dịch CuSO
4
dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu
được mg chất rắn không tan.
2. m có giá trị là:
A - 12,8g B - 16g C - 25,6g D - 22,4g E - Kết quả khác
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
* Cách giải thông thường:
P
1
2Al + 6HCl → 2AlCl
3
+ 3H
2
0,2 0,35
Fe + 2HCl → FeCl
2
+ H
2
0,1 0,1
HCl + NaOH → NaCl + H
2
O
AlCl
3
+ 3NaOH → Al(OH)
3
↓+ 3NaCl
0,3 0,3
Al(OH)
3
+ NaOH → NaAlO
2
+ 2 H
2
O
0,3 0,3
FeCl
3
+ 2NaOH → Fe(OH)
2
↓+ 2NaCl
0,1 0,1
4Fe(OH)
2
+ O
2

0
t
÷÷→
2Fe
2
O
3
+ 4H
2
O
0,05
Đặt n
Al
= x ; n
Fe
= y
27x 56y 11 x 0,2
1,5x y 0,4 y 0,2
+ · · ¹ ¹

' '
+ · ·
¹ ¹
m
1
= 0,05 x 160 = 8g
P
2
: 2Al + 3CuSO
4
→ Al
2
(SO
4
)
3
+ 3Cu
0,2 0,3
Fe + CuSO
4
→ FeSO
4
+ Cu
0,1 0,1
m = 0,4 x 64 = 25,6g
* Cách giải nhanh:
Al → AlO
2

0,2
2Fe → Fe
2
O
3
0,1 0,05
⇒m
1
= 8(g)
n
Cu
=
2
H
n
= 0,4 ⇒m
Cu
= 25,6 (g)
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Vậy 1. Đáp án (A) đúng.
2. Đáp án ( C ) đúng
2.1.5.5. Dựa vào phương trình đốt cháy hợp chất hữu cơ.
Dựa vào phương trình đốt cháy hợp chất hữu cơ.
* Dựa vào số mol sản phẩm cháy (CO
2
, H
2
O) để xác định dãy đồng đẳng của hợp chất
hữu cơ.
Cụ thể: Đối với hiđrocacbon.
Nếu
2 2
H O CO
n n > ⇒
hợp chất đó là ankan
2 2
H O CO
n n H.C · ⇒
đó là anken hoặc xicloanken
〈 ⇒
2 2
H O CO
n n
H.C đó ankin hoặc ankađien.
- Đối với rượu.
2 2
H O CO
n n > ⇒
rượu no
2 2
H O CO
n n ≤ ⇒
rượu không no
- Đối với anđehit:
2 2
H O CO
n n · ⇒
anđehit no đơn chức
2 2
H O Cl
n n > ⇒
anđehit không no đơn chức, anđe hít đa chức
- Đối với axit và este:
2 2
H O CO
n n > ⇒
axit hoặc este no đơn chức
2 2
H O CO
n n < ⇒
axit hoặc este không no đơn chức hoặc đa chức.
* Dựa vào mối quan hệ số mol của CO
2
và H
2
O để xác định số mol của hợp chất hữu cơ
đem đốt cháy.
Cụ thể: Đối với hợp chất:
+ Ankan:
+
+
+ → + +
n n 2 2 2 2
3n 1
C H O nCO (n 1)H O
2
Số mol ankan =
2 2
H O CO
n n −
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
+ Ankin C
n
H
n-2
+

→ + −
2 2 2
3n 1
O nCO (n 1)H O
2
Số mol ankin =
2 2
CO H O
n n −
Đối với rượu no đơn chức.
C
n
H
2n+2
O + O
2
→ nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
Số mol của rượu =
2 2
H O CO
n n −
Số mol của oxi = 1,5 số mol CO
2
- Đối với axit không no đơn chức (hoặc axit no đa chức)
n 2n 2 x 2 2 2
C H O O nCO (n 1)H O

+ → + −
Số mol của axit = số mol CO
2
– số mol H
2
O
* Dựa vào phương trình đốt cháy trên cơ sở số mol CO
2
và số mol của hỗn hợp chất hữu
cơ để xác định công thức phân tử của các hợp chất hữu cơ.
+ −
+ → + + −
n 2n 2 2a 2 2 2
C H O nCO (n 1 a)H O

2
CO
A
n
n
n
·
Ví dụ 39: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon mạch hở trong cùng dãy đồng
đẳng thu được 11,2l CO
2
(đktc) và 9g H
2
O. hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào.
A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Aren
* Cách giải thông thường.
Đặt CTTQ chung của hai hiđrocacbon là:
2 2 2
n 2n 2 2a
C H O nCO (n 1 a)H O
+ −
+ → + + −
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5(n 1 a) 0,5n
n n 1 a
⇒ · ⇔ + − ·
+ −
⇒a = 1
⇒CTPT của hai anken là
n m
C H
* Cách giải nhanh: Ta có số mol CO
2
= số mol H
2
O
Dựa vào phương trình đốt cháy → 2 hợp chất là anken.
⇒Đáp án (B) đúng.
Ví dụ 40: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2ankan thu được 9,45g H
2
O. Cho sản
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)
2
dư thì khối lượng kết tủa thu được là:
A. 37,5g B. 52.5g C. 15g D. 42,5g
* Cách giải thông thường
Đặt công thức của 2 ankan là C
n
H
m+2
và C
m
H
m+1
PTĐC:
n 2n 2 2 2 2
3n '
C H O nCO (n 1)H O
2
+
+
+ → + +
x nx (n+1)x
m m 2 2 2 2
3m 1
C H O mCO (m 1)H O
2
+
+
+ → +
y my (m+1)y
Đặt số mol của 2ankan là x +y
Theo đầu bài ta có:
x + y = 0,15 (1)
(n+1)x + (m + 1) y = = 0,525 (2)
Mà số mol Cl
2
= nx + my
B đổi (1) (2) ta có x + y = 0,15 ⇒nx + my = 0,375 (mol)
nx + my + x + y = 0,525

3 2
3
CaCO CO
CaCO
n n 0,375mol
m 37,5(g)
⇒ · ·
⇒ ·
* Cách giải nhanh.
Theo phương trình đốt cháy ankan ta có:
n
ankan
=
2 2
H O CO
n n −

2 2
CO H O ankan
n n n 0,525 0,15 0,375(mol) · − · − ·
3 2 3
CaCO CO CaCO
n n 0,375mol m 37,5(g) · · ⇒ ·
Vậy đáp( A ) đúng.
Ví dụ 41: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Cho sản phẩm cháy lần
lượt đi qua bình 1 đựng P
2
O
5
dư và bình 2 đựng KOH rắn, dư, sau thí nghiệm thấy khối lượng
bình 1 tăng 4,14g bình 2 tăng 6,16g. Số mol ankan có trong hỗn hợp là:
A. 0,06mol B. 0,09mol C. 0.03mol D. 0,045mol
* Cách giải thông thường:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Đặt CTTQ của ankan: C
n
H
2n+2
(x mol)
anken C
m
H
m
(y mol)
PTĐC: C
n
H
m+2
+ O
2
→ nCl
2
+ (n +1) H
2
O
x mol (n+1)x
C
m
H
m
+ O
2
→ mCO
2
+ mH
2
O
y my my
Theo đầu bài: nx + my =
6,16
0,14 (1)
44
·
(n+1)x + my =
4,14
0,23 (2)
18
Biến đổi (1) và (2)
nx my 0,14
x 0,23 0,14 0,09
nx x my 0,23
+ · ¹
⇒ · − ·
'
+ + ·
¹
⇒Vậy số mol của ankan là 0,9mol
* Cách giải nhanh:
Theo phương trình đốt cháy ankan và anken ta thấy
2 2
2 2
H O(ankan) CO
H O(anken) CO
n n
n n
>
·
Vậy n
ankan
=
2 2
H O CO
n n 0,23 0,4 0,09mol − · − ·
Vậy đáp án (B ) đúng.
Ví dụ 42: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol hỗn hợp gồm CH
4
, C
4
H
10
và C
2
H
4
thu được 0,14
mol CO
2
và 0,23mol H
2
O. Số mol của ankan và anken có trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 0,09 và 0,01 B. 0,01 và 0,09
C. 0,08 và 0,02 D. 0,02 và 0,08
* Cách giải thông thường
Đặt số mol CH
4
là x
C
4
H
10
là y
C
2
H
4
là z
CH
4
+ 2O
2
→ CO
2
+ 2H
2
O
C
4
H
10
+ O
2
→ 4CO
2 +
5H
2
O
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C
2
H
4
+ 3O
2
→ 2CO
2
+ 2H
2
O
Theo đầu bài ta có hệ phương trình:
x y t 0,1
x 4x 2z 0,14
2x 5y 27 0,23
+ + · ¹
¹
+ + ·
'
¹
+ · ·
¹
Giải hệ phương trình ta được
x 0,08
y 0,01
z 0,01
· ¹
¹
·
'
¹
·
¹
Vậy số mol ankan = x + y = 0,09
anken = z = 0,01
* Cách giải nhanh
Theo phương trình đốt cháy ankan và anken.
Số mol ankan =số mol H
2
O – số mol CO
2
= 0,23 - 0,14 = 0,09 (mol)
Mà tổng n = 0,1mol ⇒n
anken
= 0,01 (mol)
Vậy đáp án (A) đúng.
Ví dụ 43: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm 2 rượu A và B thuộc cùng dãy đồng
đẳng thu được 6,27lít CO
2
(đktc) và 7,65g H
2
O. Mặt

khác m(g) hỗn hợp X tác dụng với Na dư
thu được 2,8lít H
2
(đktc). Biết tỉ khối hơi của mỗi chất trong X so với H
2
đều nhỏ hơn 40.
CTCT của A và B là:
A. C
2
H
6
O và CH
4
O B. C
2
H
6
O và C
3
H
8
O
C. C
3
H
6
O
2
và C
3
H
8
O
2
D. C
3
H
8
O
2
và C
4
H
10
O
2
Cách giải thông thường.
- Tính số mol các nguyên tố C, H, O có trong mg hỗn hợp 2 rượu A và B.
nghiên cứu =
2
CO C
6,72
n 0,3(mol) m 0,3 12(g)
22,4
· · ⇒ · ×
n
H
=
2
H O H
7,65
2n 2 0,85(mol) m 0,85(g)
18
· × · ⇒ ·
⇒m
o
= m - (3,6 + 0,85) = m - 4,45
Gọi CTPT chung của hai rượu là R - (OH)
a
ta có phương trình: R(OH)
a
+ a Na → R (ONa)
a
+ a/
2
H
2
n
H
=
2,8
2 0,25 a
22,4
× · ·
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Trong a nhóm -OH có n
H
: n
o
= = 0,25
⇒m = 8,45 (g)
Gọi công thức phân tử chung của hai rượu là R - (OH)
a
Ta có phương trình: R(OH)
a
+ aNa → R - (ONa)
a
+ a/2 H
2
n
H
= x 2 = 0,25 = a
Trong a nhóm -OH có n
H
: n
o
= = 0,25
⇒m = 8,45 (g)
Gọi công thức phân tử chung của hai rượu là
+ − −
a
n n 2 2k a
C H (OH)
PTPƯ:
+
+ − −
÷÷÷→ + + −
2
O
a 2 2
n n 2 2k a
C H (OH) nCO (n 1 k)H O
1mol a(mol) 0,3 0,425
x 0,25 0,3 0,425
nx 0,3
x(n 1 k) 0,425
ax 0,25
¹
·
¹
¹
+ − ·
'
¹
·
¹
¹
Giải hệ phương trình ta có x =
x > 0 ⇒k = 0 ⇒x = 0,125

0,3
n 2,4
0,125
· ·
⇒a =
0,25
2
0,125
·
Mà M
A
, M
B
< 80
Vậy CTPT của A C
2
H
6
O
2
(M = 62)
B C
3
H
8
O
2
(M = 76)
* Cách giải nhanh:
Ta có
2
2
CO
H O
n 0,3mol
n 0,425mol
·
·

> ⇒
2 2
H O CO
n n
Hỗn hợp X gồm hai rượu no cùng dãy đồng
đẳng
Theo phương trình đốt cháy:
CnH
2n+2
+ O
2
→ nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
⇒Số mol X = số mol H
2
O – số mol CO
2
= 0,125mol

2
H
n 0,125mol X : · ⇒
rượu no hai chức.
M
A
M
B
< 80
⇒ A: C
2
H
6
O
2
B. C
3
H
8
O
2
Vậy đáp án (C )đúng
Ví dụ 44: Đốt cháy hoàn toàn a g hỗn hợp hai rượu thuộc dãy đồng đẳng của rượu etylic
thu được 70,4g CO
2
và 39,6g H
2
O. a có giá trị là:
A. 3,32g B. 33,2 C. 6,64g D. 66,4g
* Cách giải thông thường
Đặt CTTQ của hai rượu lần lượt là: C
n
H
2n+2
O (x mol)
C
m
H
2m+2
O (y mol)
PTĐC: C
n
H
2n+2
O + O
2
→ nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
x nx (n+1)x
C
m
H
2m+2
O + O
2
→ mCO
2
+ (m + 1) H
2
O
y my (m+1)y
Theo đầu bài ta có: nx + my = = 1,6 (1)
(n + 1) x + (m +1)y = = 2,2 (2)
Mà a = (14n + 18) x + (14m + 18)y
Biến đổi (1) (2) ta có
nx my 1,6 nx my 1,6
nx x my y 2,2 x y 0,6
+ · + · ¹ ¹

' '
+ + + · + ·
¹ ¹
Thay vào biểu thức tính a:
a = 14 (nx + my) + 18(x + y) = 14
×
1,6 + 18
×
0,6
= 22,4 + 10,8 = 33,2 (g)
* Cách giải nhanh:
Đặt CTTQ chung 2 rượu:
+
+ → + +
2 2 2
n n 2
3n
C H O O nCO (n 1)H O
2
2 2
O CO
n 1,5n 1,5 1,6 2,4(mol) · · × ·
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng.
a = 70,4 + 39,6 - 2,4 x 32 = 33,2 (g)
Vậy đáp án (B) đúng.
Ví dụ 45: Chia hỗn hợp X gồm hai rượu no đơn chức A, B thành hai phần bằng nhau.
- Phần 1: bị đốt cháy hoàn toàn thu được 5,6lít CO
2
(đktc) và 6,3g H
2
O.
- Phần 2: tác dụng hết với Na kim loại thu được Vlít khí (đktc).
1. V có giá trị là:
A. 1,12lít B. 0,56lít C. 2,24lít D. 1,18lít
2. Nếu 2 rượu đơn chức trên là đồng đẳng kế tiếp thì công thức cấu tạo của A và B là:
A. CH
3
OH và C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH và C
3
H
7
OH
C. C
3
H
7
OH và C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH và C
5
H
11
OH
*Cách giải thông thường.
Đặt công thức của hai rượu là C
n
H
2n+2
O (x mol)
C
m
H
2m + 2
O (y mol)
PTĐC: C
n
H
2n+2
O+ O
2
→nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
x nx (n+1)x
C
m
H
2m +2
O + O
2
→ mCO
2
+ (m + 1) H
2
O
y my (m+1)y
Theo đh ta có: nx + my =
5,6
0,25
22,4
·
(1)
(n + 1)x + (m + 1)y =
6,3
0,35
18
· (2)
Biến đổi (1) và (2)
⇒x + y = 0,1mol ⇒n
x
= 0,1mol
C
n
H
2n+1
OH + Na → C
n
H
2n+1
ONa + 1/2H
2
x 0,5x
C
m
H
2m+1
OH + Na → C
m
H
2m+1
ONa + 1/2H
2
y 0,5g

2
H
n
= 0,5 (x + y) = 0,05 (mol)

2
H
V
= 1,12 lít (đktc)
2. Vì theo đầu bài 2 rượu là đđ kế tiếp ta có m = n + 1
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Thay vào phương trình (1) và (2) ta có:
nx (n 1)y 0,25
(n 1)x (n 1 1)y 0,35
x y 0,1
+ + · ¹
¹
+ + + + ·
'
¹
+ ·
¹
Giải hệ phương trình ta có
0,1n y 0,25
0,1n x 2y 0,35
x y 0,1
+ · ¹
¹
+ + ·
'
¹
+ ·
¹
Biện luận với n ≥ 1, n

N
O < y < 0,1
Ta có:
n 1 2 3
Vậy n = 2 ⇒C
2
H
5
OH
y 0,15 0,05 <0
m = 3 ⇒C
3
H
7
OH
* Cách giải nhanh.
Dựa vào phương trình đốt cháy rượu no đơn chức ta có.
n
x
=
2 2
H O CO
n n 0,35 0,25 0,1(mol) − · − ·
Vì x là rượu no đơn chức.
1. ⇒
2 2
H x H
1
n n 0,05(mol) V 0,05 22,4 1,12l
2
· · ⇒ · × ·
(đktc)
2.
2 2 2
x 2x 2
C H O O xCO (x 1)H O
+
+ → + +
Ta có:
2
CO
X
n
0,25
x 2,5
n 0,1
· · ·
⇒x
1
= 2 ⇒C
2
H
5
OH
x
2
= 3 C
3
H
7
OH
Đáp án (D) đúng
Ví dụ 46: Đốt cháy hoàn toàn 5,8g anđehit X thu được 5,4g H
2
O và 6,72 l CO
2
(đktc)
Vậy CTPT của X là
A. C
2
H
4
O B. C
4
H
6
O
2
C. C
3
H
6
O D. C
4
H
8
O
* Cách giải thông thường.
- Giả sử X là anđehit đơn chức.
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
CTTQ X : C
x
H
y
O
C
x
H
y
O + O
2
→ xCO
2
+ y/
2
H
2
O
1mol x(mol) y/
2
(mol)
5,8 0,3 0,3
12x + y + 16
⇒y = 2x
=
Giải hệ phương trình:
2x y 0
5,8x 3,6x 0,3y 4,8
− · ¹
'
· + +
¹
⇒x = 3 y = 6 ⇒CT C
3
H
6
O (thỏa mãn)
- Giả sử X là anđehit hai chức.
C
x
H
y
O
2
+ O
2
+ xCO
2
+ y/
2
H
2
O
Ta có hệ phương trình:

2x y 0
5,8x 3,6x 0,3y 9,6
− · ¹
'
− + +
¹

x 6
y 12
· ¹

'
·
¹
⇒C
6
H
12
O
2
(không thỏa mãn)
Cách giải nhanh:
Ta có
2 2
H O CO
n n 0,3mol · ·
⇒X là anđehit no đơn chức.
C
n
H
2n
O +
2 2 2
3 6
3n 1
O nCO nH O
2
5,8 0,3
n 3 CTX :C H O
14n 16 n

→ +
· ⇒ · ⇒
+
Đáp án( C ) đúng
Ví dụ 47: Một hỗn hợp lỏng X gồm rượu etylic và 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp
nhau. Chia hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau.
- Phần 1: cho bay hơi thì thu được V đúng bằng thể tích của 3,3g CO
2
(cùng điều kiện).
- Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn thì cần 6,44 lít O
2
(đktc). Sản phẩm cháy qua bình 1 đựng
H
2
SO
4
đ, rồi qua bình 2 đựng Ca(OH)
2
dư sau thí nghiệm thu được 17,5g kết tủa. Công thức
của hợp chất là:
A - CH
4
và C
2
H
6
B - C
2
H
4
và C
3
H
6
C - C
2
H
6
và C
3
H
6
D - C
2
H
2
và C
3
H
4
* Cách giải thông thường: Đặt ẩn, lập hệ phương trình:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
- Đặt công thức của 2 hợp chất là:
x y
C H
(amol)
C
2
H
5
OH (b mol)
PTĐC:
2 2 2
x y
4x y y
C H O xCO H O
4 2
¸ _
+
+ → +

¸ ,
(1)
a
4x y
a
4
¸ _
+

¸ ,

x
a
C
2
H
5
OH + 3O
2
→ 2CO
2
+ 3H
2
O (2)
b 3b 2b
Ta có: n
hh
=
2
CO
3,3
n
44
·
= 0,075 (mol)
2
O
6,44
N 0,2875
22,4
· ·
(mol);
2 3
CO CaCO
n n 0,175(mol) · ·
Theo đầu bài ta có hệ phương trình:
a b 0,075 (I)
4x y
a 3b 0,2875(II)
4
ax 2b 0,175 (III)
¹
+ ·
¹
¸ _
+ ¹
+ ·
'
¸ , ¹
¹
+ ·
¹
Giải hệ 3 phương trình 4 ẩn: ta có nghiệm:
x 2,5
y 7
a 0,005
b 0,025
¹
·
¹
¹ ·
'
·
¹
¹
·
¹
Việc giải hệ 3 phương trình 4 ẩn số nên mất rất nhiều thời gian, biện luận tìm khoảng
nghiệm hợp lý mới cho ra kết quả đúng.
* Cách giải nhanh: Dựa vào phương trình (2): phương trình đốt cháy rượu:
Ta có:
2
2
O
CO
n
1,5
n
·
Mà theo đầu bài tỉ số mol chung của hỗn hợp
0,2875
1,64 1,5
0,175
· >
nên 2 hiđrocacbon phải là ankan.
⇒ta có phương trình điều chế: ( )
1
2 2 2
n 2n 2
3n
C H O nCO _ n 1 H O
2

+
+ → +
( )
2 2hh
2H.C O ®/c hçn hî p CO
n n n x1,5 x2
1
⇒ · −
¸ ]
= [0,2875 - (0,175 x 1,5)] x 2 = 0,05 (mol)
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

2 5 2
C H OH CO (Rt¹o ra)
n 0,075 0,05 0,025(mol) n 0,05(mol) · − · ⇒ ·
2
CO (2H.C)
n 0,175 0,05 0,125(mol) ⇒ · − ·
1 2 6
2 3 8
n 2 C H
0,125
n 2,5
0,05 n 3 C H
· ¹ ¹
⇒ · · ⇒ ⇒
' '
·
¹ ¹
=> Công thức của 2 hợp chất là C
2
H
6
và C
3
H
8
=> Đáp án( C) đúng.
Nhận xét: Qua một số bài toán điển hình trên ta thấy rằng nếu các em không chú ý tới
một số đặc điểm của phản ứng đốt cháy của hợp chất hữu cơ thì sẽ sa vào việc giải bài toán
bằng phương pháp đặt ẩn số sau đó tiến hành ghép ẩn số rồi mới tìm ra kết quả của bài toán.
Hoặc các em có thể dùng phương pháp loại suy đó là đưa ra giả thiết sau đó phủ nhận hoặc
khẳng định. Các phương pháp trên cũng đều đi đến kết quả cuối cùng nhưng trong quá trình
tìm ra kết quả đó các em phải viết đúng phương trình và cân bằng phương trình, vận dụng giải
toán một cách linh hoạt thì mới tìm ra kết quả đúng. Do đó khi giải bài toán đốt cháy một hợp
chất hữu cơ cụ thể nào đó chúng ta cần quan tâm tới số mol của sản phẩm đốt cháy, mối quan
hệ giữa số mol sản phẩm cháy với số mol của chất hữu cơ thì việc tính toán trở nên đơn giản
hơn, đã tốn thời gian hơn từ đó đáp ứng được một trong các yêu cầu của việc kiểm tra trắc
nghiệm khách quan nhiều lựa chọn.
2.1.5.6. Dựa vào quan hệ tỉ lệ số mol của các hợp chất hữu cơ trong phương trình
phản ứng.
• Dựa vào tỉ lệ số mol giữa hợp chất hữu cơ với số mol brom hoặc hidro để xác
định số liên kết pi trong hợp chất
*Nếu số mol Br
2
hoặc H
2
= số mol của A⇒A có một liên kết pi ở gốc hiđrocacbon. Cụ
thể là:
- Đối với hiđrô cacbon:
+ Anken + Br
2
+ Tỉ lệ số mol anken:
2
Br
n 1:1 ·
Nếu
2
Br
n
= 2n
H-C
=> H - C đó là ankin hoặc ankanđien.

- Đối với rượu:
+ Số mol rượu =
2
Br
n
⇒Rượu không no có một liên kết pi có CTTQ là C
n
H
2n
O
- Đối với anđehit: + Số mol anđehit=
2
Br
n
⇒Anđehit không no có một liên kết pi có
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
CTTQ là C
n
H
2n-2
O
+ Số mol anđehit = số mol H
2
⇒Anđehit no có một nhóm chức có CTTQ là C
n
H
2n
O
+ Số mol anđehit =2 số mol H
2
⇒Anđehit không no có một nhóm chức có CTTQ là C
n
H
2n-2
O
- Đối với axit: +Số mol axit =
2
Br
n
⇒axit không no có một liên kết pi có CTTQ là
C
n
H
2n-2
O
2
• Dựa vào tỉ lệ số mol giữa hiđro với số mol của rượu trong phản ứng thế bởi kim loại
kiềm:
+Nếu số mol của H
2
=1/2số mol của rượu⇒Rượu A có một nhóm chức OH
+ Nếu số mol của H
2
= số mol của rượu ⇒Rượu A có hai nhóm chức OH
*Dựa vào phản ứng tráng gương của anđehit với AgNO
3
trong dd NH
3
+ Đối với HCHO và anđehit hai chức thì tỉ lệ mol giữa Agvà anđêhit là là 1:4
+ Đối với anđehit đơn chức R-CHO thì tỉ lệ mol là 1:2
- Đối với axit: Dựa vào phản ứng trung hòa
Axit đơn chức: n
axit
: +
K
n
= 1: 1
2 chức : n
axit
: +
K
n
= 1:2
- Đối với este: Dựa vào phản ứng xà phòng hóa
Este đơn chức: n
este
= +
K
n
= 1:2
- Đối với axit aminnoaxit dựa vào phản ứng trung hòa
Axit amin A + NaOH →
n
A
: n
NaOH
= 1:1 ⇒A có 1 nhóm COOH
= 1: 2 ⇒A có 2 nhóm COOH
A + HCl →
n
A
: n
HCl
= 1: 1 ⇒A có nhóm NH
2
= 1: 2 ⇒A có 2 nhóm NH
2
Ví dụ 48: Một hỗn hợp khí gồm 1ankan và 1anken có cùng số nguyên tử cacbon trong
phân tử và có cùng số mol. Lấy m(g) hỗn hợp này thì làm mất màu vừa đủ 80g dung dịch Br
2
20% trong dung môi CCl
4
. Đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp đó thu được 0,6 mol CO
2
. Công
thức phân tử của ankan và anken là:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
A - C
2
H
6
B - C
3
H
8
, C
3
H
6
C - C
4
H
10
, C
4
H
8
D - C
5
H
12
, C
5
H
10
* Cách giải thông thường:
Đặt công thức của ankan: C
n
H
2n + 2
(x mol)
an ken: C
n
H
2n
(y mol)
PTPƯ: C
n
H
2n
+ Br → C
n
H
2n
Br
2
0,1 0,1
2
Br
80x20
n 0,1(mol)
160x100
· ·
C
n
H
2n+2
+ O
2
→ nCO
2
+ (n+1)H
2
O
x nx
C
n
H
2n
+ O
2
→ nCO
2
+ nH
2
O
x nx
2nx = 0,6
x = 0,1 => n = 3
CTPT của an kan và anken là C
3
H
8
và C
3
H
6
* Cách giải nhanh: n
anken
=
2
Br
n
= 0,1 mol
anken C
n
H
2n

2
O
÷÷→
nCO
2
0,1 0,1n
⇒0,1n =
0,6
2
= 0,3 ⇒n = 3
Vậy đáp án (B) đúng
Ví dụ 49: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng liên tiếp thu được 0,66g
CO
2
và 0,45g H
2
O
Nếu tiến hành oxi hóa m(g) hỗn hợp rượu trên bằng CuO, sản phẩm tạo thành cho tác
dụng với AgNO
3
/NH
3
dư sẽ thu được lượng kết tủa Ag là:
A - 10,8g B - 43,2g C - 2,16g D - 1,62g
* Cách giải thông thường:
Đặt công thức tổng quát chung của 2 rượu là:
n 2n 2
C H O
− −
+
PTPƯ:
+ n 2n 2
C H O
+ O
2
→ n
-
CO
2
+ (n
-
+1) H
2
O
x 0,015 0,025
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
⇒n
-
= 1,5 ⇒x = 0,01 (mol)
+ n 2n 2
C H O
+ CuO
0
t
÷÷→


+ +
2
n 1 2n
C H CHO Cu H O
0,01 (mol) 0,01 (mol)

− −
− + ÷÷÷→ − + ↓
3
ddNH
2
2n n 1 2n n 1
C H CHO Ag O C H COOH 2Ag
0,01 0,02
⇒m
Ag
= 0,02 x 108 = 2,16 (g)
* Cách giải nhanh: Dựa vào phương trình đốt cháy ta có:
Số mol 2 rượu =
2 2
H O CO
n n 0,025 0,015 0,01(mol) − · − ·
[ ]
3.......................
O AgNO
R An®ehit 2Ag ÷÷→ ÷÷÷÷÷÷→
0,01 0,02
⇒m
Ag
= 2,16 (g)
Đáp án( C) đúng
Ví dụ 50: Cho hỗn hợp HCHO và H
2
đi qua ống đựng bột Ni nung nóng. Dẫn toàn bộ
hỗn hợp thu được sau phản ứng các chất có thể tan được, thấy khối lượng bình tăng 23,6g.
Lấy dung dịch trong bình cho tác dụng với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
thu được 43,2g Ag
kim loại.
Khối lượng CH
3
OH tạo ra trong phản ứng cộng hợp hiđro của HCHO là:
A - 16,6g B - 12,6g C - 20,6g D - 2,06g
* Cách giải thông thường:
PTPƯ: HCHO + H
2
0
Ni
t
÷÷→
CH
3
OH
hỗn hợp sản phẩm thu được gồm CH
3
OH và HCHO có khối lượng là 23,6g.
Cho hỗn hợp sản phẩm tác dụng AgNO
3
/ NH
3
HCHO + Ag
2
O
3
NH
÷÷÷→ CO
2
+ H
2
O + 4Ag ↓
⇒n
an
= n
Ag
= x 0,4 = 0,1 mol
⇒m
HCHO
= 0,1 x 30 = 3 (g)

3
CH OH
m 23,6 3 20,6(g) · − ·
Vậy đáp án (C) đúng
Ví dụ 51: Chia hỗn hợp X gồm 2 axit (A là 1 axit no đơn chức, B là axit không no đơn
chức chứa 1 liên kết đôi). Số nguyên tử (trong A, B bằng nhau. Chia X thành 3 phần bằng
nhau:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
- Phần 1 tác dụng hết với 100ml dung dịch NaOH 2M. Để trung hòa lượng NaOH dư
cần 150ml dung dịch H
2
SO
4
0,5M.
- Phần 2: Phản ứng vừa đủ với 6,4g Br
2
- Phần 3: Đốt cháy hoàn toàn thu được 3,36 lít CO
2
(đktc)
1. Số mol của A, B trong X là:
A - 0,01 và 0,04 B - 0,02 và 0,03
C - 0,03 và 0,02 D - 0,04 và 0,01
2. Công thức phân tử của A và của B là
A - C
2
H
4
O
2
và C
2
H
2
O
2
B - C
3
H
6
O
2
và C
3
H
4
O
2
C - C
4
H
8
O
2
và C
4
H
6
O
2
D - C
4
H
6
O
4
và C
4
H
4
O
4
* Cách giải thông thường
Đặt công thức của 2 axit: C
n
H
2n+1
- COOH (C
x
H
2x
O
2
)
C
n
H
2n-1
- COOH (C
x
H
2x-2
O
2
)
PTPƯ: C
n
H
2n+1
- COOH + NaOH → C
n
H
2n+1
- COONa + H
2
O
C
n
H
2n-1
- COOH + NaOH → C
n
H
2n-1
- COONa + H
2
O
2NaOH + H
2
SO
4
→ Na
2
SO
4
+ 2H
2
O
n
NaOH ban đầu
= 0,2 mol
n
NaOH dư
= 2 x 0,075 = 0,15 mol
⇒n
NaOH phản ứng (1)(2)
= 0,2 - 0,15 = 0,05
Theo phương trình:
n
X
= n
NaOH
= 0,05 (mol)
X tác dụng với dung dịch Br
2
:
C
n
H
2n-1
- COOH + Br
2
→ C
n
H
2n-1
COOHBr
2
0,04 mol ← 0,04 mol
⇒n
A
= 0,05 - 0,04 = 0,01 (mol)
(1) Đáp án A đúng
P
3
: C
x
H
2x
O
2
= O
2
→ xCO
2
+ xH
2
O
0,01 0,01
C
x
H
2x-2
O
2
+ O
2
→ xCO
2
+ (x-1)H
2
O
0,04 0,04x
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

2
CO
n
= 0,01x + 0,04x = 0,05x = 0,15 ⇒x = 3
Vậy CTPT của 2 axit là C
3
H
6
O
2
C
3
H
4
O
2
* Cách giải nhanh:
1. Dựa vào cấu tạo 2 axit. Vì 2 axit đều đơn chức:
⇒n
X
= n
NaOH
= 0,2 - 0,15 = 0,05 mol
B có 1 liên kết đôi ⇒n
B
=
2
Br
6,4
n 0,04
160
· ·
(mol)
⇒n
A
= 0,05 - 0,04 = 0,01 mol
2. Vì A và B đều có cùng số nguyên tử C
C
x
H
y
O
2
+ O
2
→ xCO
2
+ H
2
O
2
Cl 3 6 2
X 3 4 2
n C H O
0,15
x 3 CTPTA,B
n 0,05 C H O
¹
· · · ⇒
'
¹
⇒Đáp án B đúng
Ví dụ 52: Cho X là 1 amino axit. Khi cho 0,01mol X tác dụng với HCl thì dùng hết
80ml dung dịch HCl 0,125M và thu được 1,835g muối khan. Còn khi cho 0,01mol X tác dụng
với dung dịch NaOH thì cần dùng 25g dung dịch NaOH 3,2%. Công thức cấu tạo của X là:
C
3
H
6
NH
2
COOH
A.
B.
C
2
H
5
NH
2
COOH
C - H
2
NC
3
H
5
(COOH)
2
D - (H
2
N)
2
C
3
H
5
COOH
* Cách giải thông thường:
Đặt CTTQ của X là: (H
2
N)
x
- R - (COOH)
y
PTPƯ: (H
2
N)
x
- R - (COOH)
y
+ xHCl → (ClH
3
N)
x
- R(COOH)
y
(1)
0,01mol 0,01mol
(H
2
N)
x
- R - (COOH)
y
+ yNaOH → (H
2
N)
x
- R - (COONa)
y
+ H
2
O (2)
n
HCl
= 0,01mol ; n
NaOH
=
3,2x25
0,02(mol)
40x100
·
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Theo phương trình (1):
0,01
x 1
0,01
· ·
⇒1 nhóm NH
2
(2) y =
0,02
2
0,01
·
⇒2 nhóm COOH
⇒M
muối
=
1,835
183,5
0,01
·
⇒M
R
= 1835 - (45 x 2) - 36,5 - 16
M
R
= 41 ⇒C
3
H
5
Vậy công thức X: H
2
NC
3
H
5
(COOH)
2

* Cách giải nhanh:
Số mol X = n
HCl
= 0,01mol ⇒X có 1 nhóm NH
2
n
X
= n
NaOH
⇒X có 2 nhóm COOH
Vậy trong 4 phương án trên chỉ có C thỏa mãn
Vậy đáp án (C ) đúng.
2.2. Một số nguyên tắc, qui luật trong quá trình áp dụng các phương pháp giải
nhanh vào việc giải bài toán hoá học TNKQ nhiều lựa chọn
2.2.1. Vai trò của bài toán hoá học
Bài toán hoá học có những tác dụng sau:
- Rèn luyện cho các em khả năng vận dụng những kiến thức đã học, biến những kiến
thức tiếp thu được qua bài giảng của thầy thành kiến thức của mình.
- Giúp cho các em đào sâu và mở rộng kiến thức đã học một cách sinh động, phong
phú, hấp dẫn. Chỉ có vận dụng kiến thức vào giải bài tập các em mới nắm vững kiến thức một
cách sâu sắc.
- Phát triển năng lực nhận thức, khả năng suy luận logic, đồng thời bài tập hoá học còn
rèn trí thông minh cho các em.
2.2.2. Ý nghĩa của việc áp dụng các phương pháp giải nhanh để giải bài toán TNKQ
nhiều lựa chọn
Việc áp dụng các phương pháp giải nhanh để giải bài toán TNKQ nhiều lựa chọn có
những ưu điểm sau:
+ Phù hợp với yêu cầu thời gian để làm một câu TNKQ (khoảng từ 2 đến 3 phút)
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
+ Giúp các em phát triển tư duy, tìm tòi những phương án giải nhanh phù hợp với mỗi
dạng bài toán
+ Phân hoá được các em trong quá trình vận dụng kiến thức và giải bài tập
2.2.3. Đề xuất một số nguyên tắc, qui luật để giải nhanh các bài toán hoá học dùng
làm câu TNKQ nhiều lựa chọn
Để có thể giải nhanh các bài toán hoá học trên cơ sở các phương pháp đã phân tích, HS
cần phải tiến hành theo các bước dựa vào một số nguyên tắc và qui luật sau:
Bước 1: đọc kỹ đầu bài
Việc đọc kỹ đầu bài là thao tác quan trọng để giúp các em định hướng việc giải bài
toán. Dựa vào yêu cầu bài toán mà có thể chọn phương pháp thích hợp.
Ví dụ 1:Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp 3 kim loại A, B, C vào một lượng vừa đủ dung
dịch HCl sau phản ứng thu được 4,48l khí H
2
(đktc) và dung dịch cô cạn dung dịch thu được n
(g) muối khan.
m có giá trị là :
A. 27,1g B. 34,2g C. 27,3g
D. 34,4g E. Không xác định được.
Nếu các em không đọc kỹ bài toán sẽ sa vào viết phương trình phản ứng, cân bằng
phương trình đặt ẩn. Do đó số ẩn đặt nhiều hơn dữ kiện đầu bài cho.
Nếu các em dùng thuật toán giải sẽ mất nhiều thời gian, khó ra kết quả chính xác, có
một số em thấy phương án E có vẻ hợp lý do đó sẽ không đúng đáp án bài toán. Trong khi đó
yêu cầu của bài toán chỉ tính khối lượng muối sau khi cô cạn. Lúc này các em chỉ cần áp dụng
ngay định luật bảo toàn khối lượng để tính một cách đơn giản, nhanh nhất.
Bước 2: Phân dạng bài toán để chọn phương pháp hợp lý.
Quá trình đọc kỹ đầu bài cũng giúp các em phân dạng bài toán một cách chính xác.
Việc phân dạng bài toán sẽ giúp chọn phương pháp hợp lý để giải.
- Nếu bài toán oxi hóa khử giữa hỗn hợp kim loại với dung dịch axit hoặc hỗn hợp axit
giải phóng ra hỗn hợp khí thường chúng ta vận dụng phương pháp bảo toàn electron để
giải.
- Nếu bài toán cho hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch axit (HCl, H
2
SO
4
...) giải
phóng ra khí, yêu cầu tính khối lượng muối thì áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để giải.
- Nếu bài toán cho khối lượng hỗn hợp ban đầu và hỗn hợp sau phản ứng có thể vận
dụng phương pháp giảm khối lượng để giải.
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
- Đối với bài toán khử oxit kim loại bằng chất khử CO, H
2
, Al cần chú ý điểm đặc biệt
của phản ứng đó là việc lấy oxi trong oxit kim loại của CO, H
2
, Al sẽ dẫn đến tính số nguyên
tử oxi trong oxit.
- Đối với bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ khi chưa cho biết hợp chất hữu cơ thuộc
loại hợp chất cụ thể nào, dựa vào quan hệ số mol CO
2
và H
2
O giúp chúng ta suy luận được đặc
điểm cấu tạo của nó.
Bước 3: Áp dụng linh hoạt các phương pháp vào quá trình giải bài toán.
Sau khi tiến hành phân dạng bài toán để lựa chọn phương pháp phù hợp các em tiến
hành vận dụng vào giải. Để giải một cách chính xác các em phải nắm sâu, chắc chắn bản chất
của phương pháp sử dụng, hướng tiến hành và cách thử triển khai phương pháp giải cho linh
hoạt, chắc chắn.
Một số bài toán không chỉ giải nhanh theo một phương pháp mà còn có thể sử dụng hai
hay nhiều phương pháp giải nhanh khác. Điều quan trọng là các em phải biết sử dụng phương
pháp mình nắm chắc nhất, hiểu sâu nhất thì mới có thể giải bài toán nhanh nhất có hiệu quả
nhất.
Ví dụ 2: Oxi hóa hoàn toàn 10,08g một phoi sắt thu được mg chất rắn gồm 4 chất
(Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
, FeO, Fe). Thả hỗn hợp rắn vào dung dịch HNO
3
dư thu được 2,24l khí (ở đktc)
không màu hóa nâu ngoài không khí.
Vậy m có giá trị là:
A. 12g B. 24g C. 14,4g D. Kết quả khác
Bài toán này có thể dùng hai phương pháp giải nhanh đã nêu trên: phương pháp bảo
toàn electron và dựa vào định luật bảo toàn khối lượng.
Nếu dùng phương pháp bài toán electron các em phải nắm chắc bản chất của phản ứng
oxi hóa khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử, nội dung phương pháp thì mới giải được.
Fe HNO
3
, O
2
Chất khử Chất oxi hóa
Fe ÷3e →Fe
3+
= 0,18 → 0,54mol O
2
+ 4e → 2O
2-

NO
3
-
+ 3e + 4H
+
→ NO + 2H
2
O
Ta có m = m
chất rắn
- m
phôi sắt
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Theo phương pháp bảo toàn electron: 0,54 = + 0,3 = 12 (g)
Nếu dùng phương pháp bảo toàn khối lượng, HS phải xác định được thành phần chất
tham gia, thành phần sản phẩm tạo thành, phương hướng áp dụng định luật.
m
rắn
= m
muối
+ m
no
+
2
H O
m
-
3
HNO
m

3 3
Fe( NO ) Fe
n n
·
ban đầu = 0,18 (mol)
3
NO
n

tạo khí =
NO
n 0,1mol ·
(1)
3
NO
n

trong muối = 3
3
NHO
n 0, 45mol ·
(2)
⇒ 3
3(1) ( 2)
HNO
NO
n n

·∑
= 0,1 + 0,54 = 0,64 (mol)
2 3
H O HNO
1
n n 0,32(mol)
2
· ·
⇒m
răn
= 232 . 0,18 + 30.0,1 + 18 . 0,32 - 63 . 0,64 = 12 (g)
Đáp án (A) đúng
Một số bài toán có thể sử dụng đồng thời nhiều phương pháp giải. Thường phối hợp các
phương pháp: phương pháp tăng giảm khối lượng với phương pháp áp dụng định luật bảo toàn
khối lượng phân tử trung bình.
Phương phương bảo toan electron + phương pháp bảo toàn khối lượng.
Vậy gặp những bài toán này trên cơ sở những yêu cầu bài toán các em biết chọn các
phương pháp phù hợp, linh hoạt trong việc phối hợp các phương pháp để giải nhanh những
bài toán phức tạp.
Ví dụ 3: Cho hỗn hợp A gồm hai kim loại kiềm X, Y thuộc 2 chu kỳ liên tiếp có khối
lượng 17g. Hòa tan hỗn hợp A trong 200g H
2
O thu được dung dịch B và Vl H
2
(ở đktc).
Cô cạn dung dịch B thu được 27,2g chất rắn.
1. X, Y là hai nguyên tố
A. Li, Na B. Na, K C. K, Rb D. Rb, Cs
2. Khối lượng dung dịch Y là:
A. 10,82 g B. 108, 2g C. 216,4g D. 21,64g
3. V có giá trị là:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
A. 2,24l B4,48l C. 3,36l D. 6,72l
Yêu cầu (1) của bài toán là xác định hai kim loại do đó dùng phương pháp khối lượng
phân tử trung bình để xác định. Nhưng để tính
M
= . Việc đầu tiên phải đi tìm số mol hỗn
hợp mà đầu bài cho khối lượng hỗn hợp kim loại và hỗn hợp chất rắn sau phản ứng. Do đó ta
dùng phương pháp tăng giảm khối lượng để tìm số mol của hỗn hợp. Vậy các em phải vận
dụng liền lúc hai phương pháp mới xác định được tên của kim loại.
Yêu cầu (2) (3) là tính khối lượng dung dịch B và thể tích khí H
2
thì áp dụng định luật
bảo toàn khối lượng mới xác định nhanh chóng cụ thể là:
m
dd B
= m
hh kim loại
+
2 2
H O H
m m −

2
H hh
1
n n 0,15mol
2
· ·
Từ đó sẽ xác định được khối lượng của B và thể tích H
2
một cách dễ dàng.
Trên đây Thầy đã đề xuất một số nguyên tắc, quy luật, các bước để giải nhanh bài toán
hóa học dựa vào các phương pháp giải toán nhanh đã phân tích.
Tuy nhiên việc triển khai giải nhanh các bài toán có thực hiện hiệu quả không thì ngay
chính bản thân các em cần phải trang bị cho mình kiến thức hóa học đầy đủ, chính xác sâu
sắc. Phải biết suy luận nhanh, có sự phán đoán chính xác, phải vận dụng linh hoạt kết hợp các
phương pháp giải nhanh một cách hợp lý thì việc giải các bài toán mới nhanh chính xác được.
2.1.3. Xây dựng hệ thống các bài toán hóa học có thể giải nhanh để làm câu TNKQ
dạng nhiều lựa chọn
2.1.3.1. Hóa đại cương.
Bài 1: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt bằng 34
X là nguyên tố:
20 12 24
10 11 12
A. Ne B. Na C. Mg
D.
27
13
Al E. Kết quả khác
Bài 2: Có oxit sau: SO
2
, SO
3
, CuO, Cu
2
O
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Oxit nào có thành phần % O thấp nhất:
A. SO
2
B. SO
3
C. CuO D. Cu
2
O
Bài 3: Hai bình cầu có thể tích bằng nhau. Nạp oxi vào bình thứ nhất, nạp oxi đã được
ozon hóa vào bình thứ hai, áp suất ở hai bình như nhau. Đặt hai bình trên hai đĩa cân thì khối
lượng của hai bình khác nhau là 0,21g.
Khối lượng ozon trong oxi đã được ozon hóa là:
A. 0,63g B. 0,22g C. 1,7g
D. 5,3g E. Thiếu điều kiện, không xác định được.
Bài 4: Độ tan của KCl ở 0
0
C là 27,6. Nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa ở nhiệt
độ đó là:
A. 21,6 B. 20,5 C. 15,8
D. 23,5 E. Kết quả khác
Bài 5: Lấy 20g dung dịch HCl 37%, d = 1,84. Để có dung dịch 10% lượng nước cần pha
thêm là:
A. 27g B. 25,5g C. 54g
D. 80g E. Kết quả khác.
Bài 6: Hòa tan 20 ml dung dịch 0,05M vào 20ml dung dịch H
2
SO
4
0,075M, pH của dung
dịch thu được là:
A. 1 B. 2 C. 3
D. 2,5 E. Kết quả khác.
Bài 7: Hòa tan 200g dung dịch NaCl 10% với 800g dung dịch NaCl 20% ta được một
dung dịch NaCl có nồng độ phần trăm là:
A. 18% B. 16% C. 1,6%
D. 15% E. Kết quả khác.
Bài 8: Khi tăng nhiệt độ thêm 50
0
C tốc độ của phản ứng tăng lên 12000 lần. Hệ số nhiệt
độ của tốc độ phản ứng là:
A. 4,35 B. 2,12 C. 4,13
D. 2,45 E. Kết quả khác.
Bài 9: Trong một bình kín thể tích không đổi chứa bột S và C thể tích không đáng kể.
Bơm không khí vào bình đến áp suất p = 2atm, t
0
= 25
0
C. Bật tia lửa điện đề S và C cháy
thành SO
2
và CO
2
sau đó đưa bình về 25
0
C. Áp suất trong bình lúc đó là:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
A. 1,5atm B. 2,5atm C. 2atm
D. 4atm E. Không xác định được.
Bài 10: Chia 8,84g hỗn hợp một muối clorua kim loại hóa trị I và BaCl
2
thành 2 phần
bằng nhau:
- Hòa tan hoàn toàn phần thứ nhất vào nước rồi cho tác dụng với AgNO
3
thu được 8,16g
kết tủa.
- Đem điện phân nóng chảy phần thứ hai thu được Vlít khí A bay ra ở anot (ở đktc). Với
giá trị là:
A 6,72l B. 0,672l C. 1,334l
D. 13,44l E. Kết quả khác.
2.1.3.2. Hóa Vô Cơ
Bài 11: Sục hết một lượng khí Clo vào dung dịch NaBr và NaI và đun nóng thu được
1,17g NaCl.
1. Số mol hỗn hợp NaBr và NaI đã phản ứng là.
A. 0,1 mol B. 0,15mol C. 1,5mol
D. 0,03mol E. Kết quả khác.
2. Số mol Clo đã sục vào là:
A. 0,01mol B. 0,02mol C. 0,025mol
D. 0,015mol E. Kết quả khác
Bài 12: Cho 4,48l hỗn hợp khí N
2
O và CO
2
từ qua bình đựng nước vôi trong dư, thấy chỉ
có 1,12l khí thoát ra. Vậy thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp là:
A. 75% và 25% B. 33,33% và 66,67 C. 45%, 55%
D. 25% và 75% E. Tất cả đều sai:
Bài 13: Đốt cháy hoàn toàn 1,2g một muối sunfat của kim loại. Khí SO
2
thoát ra bị oxi
hóa hoàn toàn và cho vào nước được một dung dịch. Cho dung dịch này tác dụng với dung
dịch BaCl
2
dư thu được 4,66 kết tủa. Thành phần phần trăm của lưu huỳnh trong muối sunfat
là:
A. 36,33% B. 46,67% C. 53,33%
D. 26,66% E. Kết quả khác.
Bài 14: Nung 11,2g Fe và 26g Zn với một lượng lưu huỳnh có dư. Sản phẩm của phản
ứng cho tan hoàn toàn trong dung dịch axit clohiđric. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
CuSO
4
.
Thể tích dung dịch CuSO
4
10% (d = 1,1) cần phải lấy để hấp thụ hết khí sinh ra là:
A. 500,6ml B. 376,36ml C. 872,72ml
D. 525,25ml E. Kết quả khác.
Bài 15: Cho 1,53g hỗn hợp gồm Mg, Cu, Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 448ml
Hr (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng rồi nung khan trong chân không sẽ thu được một chất
rắn có khối lượng là:
A. 2,95g B. 3,9g C. 2,24g
D. 1,885g E. không xác định được vì thiếu dữ kiện.
Bài 16: Thổi một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng hỗn hợp Fe
3
O
4
và CuO nung nóng
đến phản ứng hoàn toàn ta thu được 2,32g hỗn hợp kim loại. Khí thoát ra cho vào bình đựng
nước vôi trong dư thấy tạo thành 5g kết tủa trắng. Khối lượng hỗn hợp 2 oxit kim loại ban đầu
là:
A. 3,12g B. 3,22g C. 4g
D. 4,2g E. 3,92g
Bài 17: Cho 0,52g hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong H
2
SO
4
l dư thấy có 0,336l thì
thoát ra (đktc) khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được sẽ là:
A. 2g B. 2,4g C. 3,92g
D. 1,96g E. Kết quả khác.
Bài 18: Cho 2,81g hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe
2
O
3
, MgO, ZnO tan vừa đủ trog 300ml dung
dịch H
2
SO
4
0,1M thì khối lượng hỗn hợp các muối sunfat khan tạo ra là:
A. 3,81g B. 4,81g C. 5,21g
D. 4,8g E. Kết quả khác.
Bài 19: Thổi một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng m(g) hỗn hợp gồm CuO, Fe
2
O
3
,
FeO, Al
2
O
3
nung nóng dẫn toàn bộ khí thoát ra sục vào nước vôi trong dư thấy có 15g kết tủa
trắng. Khối lượng (m) của hỗn hợp oxit kim loại ban đầu là:
A. 217,4g B. 249g C. 219,8g
D. 230g E. Không tính được vì Al
2
O
3
không bị khử.
Bài 20: Hỗn hợp X gồm hai kim loại hoạt động A và B. Chia 4,04g X thành hai phần
bằng nhau:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
- Phần 1: Tan hoàn toàn trong dung dịch hai axit HCl và H
2
SO
4
tạo ra 3,36l khí H
2
(ở
đktc).
- Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO
3
thu được Vl khí NO duy nhất (ở
đktc).
1. V có giá trị là:
A. 2,24lít B. 3,36lít C. 4,48lít
D. 6,72lít E. Kết quả khác.
2. Khối lượng hỗn hợp muối nitrat ở phần 2 là:
A. 2,062g B. 20,62g C. 8,22g
D. 82,2g E. 3,1g
Bài 21: Cho 19,2g kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch HNO
3
dư ta thu được
4,48lít khí NO (ở đktc) dung dịch A cho NaOH dư vào dung dịch A thu được một kết tủa B.
Nung kết tủa B trong không khí đến khối lượng không đổi được m(g) chất rắn.
1. Kim loại M là:
A. Mg B. Al C. Cu
D. Fe E. Zn
2. m có giá trị là:
A. 24g B. 24,3g C. 48g
D. 30,6g E. Kết quả khác.
Bài 22: Chia 1,24g hỗn hợp hai kim loại có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau:
- Phần 1: Bị oxi hóa hoàn toàn thu được 0,78g hỗn hợp oxit.
- Phần 2: Tan hoàn toàn trong dung dịch H
2
SO
4
loãng thu được Vlít H
2
(ở đktc) và cô cạn
dung dịch thu được m(g) muối khan.
1. Giá trị của V là:
A. 2,24l B. 0,112l C. 5,6l
D. 0,224l E. Kết quả khác.
2. Giá trị của m là:
A. 1,58g B. 15,8g C. 2,54g
D. 25,4g E. Kết quả khác.
Bài 23. Hỗn hợp X gồm hai kim loại A, B ở hai chu kỳ liên tiếp trong cùng một phân
nhóm chính. Lấy 0,88g X cho tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 672ml H
2
(ở
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
đktc). Cô cạn dung dịch thu được m(g) muối khan.
1. Giá trị của m là:
A. 3,01g B. 1,945g C. 2,995g
D. 2,84g E. kết quả khác.
2. A và B là hai kim loại:
A. Be và Mg B. Mg và Ca
C. Ca và Ba D. Ca và Sr
Bài 24: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 6,4g Cu và 5,6g Fe vào dug dịch HNO
3
1 M
thu được dung dịch A và khí NO duy nhất. Cho tiếp dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu
được kết tủa B và dung dịch C. Lọc lấy kết tủa, đem nung ngoài không khí đến khối lượng
không đổi thu được m(g) chất rắn E.
m có giá trị là:
A. 16g B. 12g C. 24g
D. 20g E. Kết quả khác.
Bài 25: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,2ml FeO và 0,1mol Fe
2
O
3
vào dung dịch
HNO
3
loãng dư thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu
được kết tủa. Lọc kết tủa rửa sạch sấy khô nung trong không khí đến khối lượng không đổi
được m(g) chất rắn, m có giá trị là:
A. 23g B. 32g C. 2,3g
D. 3,2g E. 48g
Bài 26: Cho 9g hỗn hợp bột Mg và Al tan hết trong 200ml dung dịch HCl thấy thoát ra
khí A và thu được dung dịch B. Thêm từ hai dung dịch NaOH vào B sao cho kết tủa đạt tới
lượng lớn nhất thì dùng hết 500ml dung dịch NaOH 2M. Lọc kết tủa, đem nung đến khi phản
ứng hoàn toàn thu được 16,2g chất rắn.
1. Thể tích khí A thu được ở đktc là:
A. 6,72lít B. 7,84lít C. 8,96lít
D. 10,08lít E. 5,6lít
2. Nồng độ mol/l của dung dịch HCl phản ứng là:
A. 2M B. 4M C. 5M
D. 3M E. 2,5M
Bài 27: Khử hoàn toàn 17,6g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe
2
O
3
cần 2,24lít CO (ở đktc). Khối
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
lượng sắt thu được là:
A. 14,5g B. 15,5g C. 16g
D. 16,5g E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện.
Bài 28: Hỗn hợp A gồm Mg và Fe
2
O
3
nặng 20g tan hết trong dung dịch H
2
SO
4
loãng thấy
thoát ra Vlít H
2
(ở đktc) và thu được dung dịch B. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch B
và lọc kết tủa tách ra nung đến khối lượng không đổi cân nặng 28g.
1. V có giá trị là:
A. 11,2lít B. 22,4lít C. 33,6lít
D. 44,8lít E. 56lít
2. Khối lượng của Mg và Fe
2
O
3
trong A là:
A. 8g và 12g B. 12g và 8g C. 18g và 2g
D. 2g và 18g E. Kết quả khác.
Bài 29: Cho 14,5g hỗn hợp Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch H
2
SO
4
l thấy thoát ra
6,72l H
2
(đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m(g) muối khan.
m có giá trị là:
A. 34,3g B. 43,3g C. 33,4g
D. 33,8g E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện.
Bài 30: Để khử hoàn toàn hỗn hợp CuO, FeO cần 4,48 lít H
2
(ở đktc). Nếu cũng khử
hoàn toàn hỗn hợp đó bằng CO thì lượng CO
2
thu được khi cho qua dung dịch nước vôi trong
dư tạo ra m(g) kết tủa.
m có giá trị là:
A. 1g B. 2g C. 10g
D. 20g E. 15g
Bài 31: Hòa tan hoàn toàn 5g hỗn hợp hai kim loại R, R' bằng dung dịch HCl ta thu được
5,71g muối khan.
Thể tích khí B thu được (ở đktc) là:
A. 0,224l B. 2,24l C. 4,48l
D. 0,448l E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện.
Bài 32: Hòa tan 5,9g hỗn hợp hai muối clorua của hai kim loại A và B (A và B là hai
kim loại thuộc PNC nhóm II) vào nước được 100ml dung dịch X. Để làm kết tủa hết ion Cl
-
trong dung dịch X người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO
3
thu được 17,22g
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
kết tủa.
Lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y. Cô cạn Y được mg hỗn hợp muối khan.
m có giá trị là:
A. 6,36g B. 63,6g C. 9,12g
D. 91,2g E. không xác định được.
Bài 33: Hòa tan hoàn toàn 4g hỗn hợp MCO
3
và M'CO
3
vào dung dịch HCl thấy thoát ra
Vlít khí (ở đktc). Dung dịch thu được đem cô cạn thu được 5,1lg muối khan.
Giá trị của V là:
A. 1,12l B. 1,68l C. 2,24l
D. 3,36l E. Không xác định được.
Bài 34: Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp gồm kim loại X, Y, Z bằng dung dịch HNO
3
thu
được 1,12lít hỗn hợp khí A (ở đktc) gồm NO
2
và NO có d so với H
2
bằng 18,2 và dung dịch B
cô cạn dung dịch B thu được m(g) muối khan (biết rằng không sinh ra muối NH
4
NO
3
) m có
giá trị là:
A. 26,82g B. 21,27g C. 24,34g
D. 25,58g E. kết quả khác.
Bài 35: Hòa tan vừa đủ 6g hỗn hợp A gồm hai kim loại X và Y có hóa trị tương ứng là I,
II vào dung dịch hỗn hợp hai axit (HNO
3
và H
2
SO
4
) đặc thu được 0,1mol NO
2
và 0,02mol SO
2
khối lượng muối khan thu được là:
A. 1,412 g B. 14,12g C. 8,2g.
D. 82g E. kết quả khác.
Bài 36: Trộn 2,7g Al với a g hỗn hợp CuO, Fe
2
O
3
được hỗn hợp A. Nung A ở nhiệt độ
cao để phản ứng nhiệt nhôm xảy ra hoàn toàn được hỗn hợp rắn B. Hòa tan hoàn toàn B trong
HNO
3
loãng chỉ thu được Vlít NO duy nhất (ở đktc). Giá trị của V là:
A. 22,4lít B. 2,24lít C. 4,48lít
D. 44,8lít E. Kết quả khác.
Bài 37: Để m (g) phoi bào sắt (A) ngoài không khí một thời gian biến thành hỗn hợp B
có khối lượng 30g gồm FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
và Fe. Cho B phản ứng hoàn toàn với dung dịch
HNO
3
thấy giải phóng ra 5,6l khí NO duy nhất (đktc). Khối lượng của m là:
A. 25,2g B. 22,5g C. 26,2g
D. 27,5g E. Kết quả khác.
Bài 38: Cho hỗn hợp gồm FeO, CuO, Fe
3
O
4
có số mol bằng nhau tác dụng hết với dung
dịch HNO
3
thu được hỗn hợp khí gồm 0,09mol NO
2
và 0,05mol NO. Số mol của mỗi chất là:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
A. 0,12mol B. 0,24mol C. 0,21mol
D. 0,36mol E. Kết qủa khác.
Bài 39: Cho 19,2g kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch HNO
3
dư ta thu được
4,48lít khí NO (đktc). Cho NaOH dư vào dung dịch thu được ta được một kết tủa. Nung kết
tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được m(g) chất rắn.
1. Kim loại M là:
A. Mg B. Al C. Cu
D. Fe E. Zn
Bài 40: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe và 0,2mol Al vào dung dịch HNO
3
dư thu được hỗn hợp khí A gồm NO và NO
2
có tỷ lệ số mol tương ứng là 2:1. Thể tích của
hỗn hợp khí A (ở đktc) là:
A. 86,4lít B. 8,64lít C. 19,28lít
D. 192,8lít E. Kết quả khác.
2.1.3.3. Xây dựng hệ thống các bài toán hữu cơ.
* Hidrocacbon.
Bài 41: Một chất có công thức đơn giản nhất là C
2
H
5
.
Công thức phân tử của chất đó là:
A. C
4
H
10
B. C
6
H
14
C. C
8
H
18
D. C
4
H
8
E. C
2
H
5
Bài 42: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon mạch hở trong cùng dãy đồng đẳng
thu được 11,2 lítCO
2
(đktc) và 9g H
2
O. Hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng:
A. Ankan B. Anken C. Ankin
D. Aren E. Xicloanken
Bài 43: Khi đốt cháy một hidrocacbon X ta thu được
·
2 2
H O CO
V 2V
trong cùng điều kiện.
Vậy CTPT của X là:
A. CnH
4n+2
(n ≥ 1) B. CnH
2n+4
(n ≥ 1)
C. CnH
4n+2
(n ≥ ) D. CH
4
là hidrocacbon duy nhất.
Bài 44: Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A thu được CO
2
và H
2
O có tỷ lệ
2 2
CO H O
n : n 4:1 ·
CTPT của A là:
A. C
4
H
4
B. C
6
H
6
C. C
2
H
2
D. C
4
H
2
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Bài 45: Đốt cháy hoàn toàn m (g) hỗn hợp X gồm CH
4
, C
3
H
6
và C
4
H
10
thu được 17,6g
CO
2
và 10,8g H
2
O.
m có giá trị là:
A. 2g B. 4g C. 6g
D. 8g E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện.
Bài 46: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol hỗn hợp gồm CH
14
, C
4
H
10
và C
2
H
4
thu được 0,14 mol
CO
2
và 0,23mol H
2
O. Số mol của ankan và anken có trong hỗn hợp là:
A. 0,03mol B. 0,06mol C. 0,045mol
D. 0,09mol E. Kết quả khác
Bài 47: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Cho sản phẩm cháy lần
lượt đi qua bình đựng P
2
O
5
và bình 2 đựng KOH rắn dư sau phản ứng thấy bình 1 tăng 4,14g ,
bình 2 tăng 6,16g. Số mol ankan có trong hỗn hợp là:
A. 0,03mol B. 0,06mol C. 0,045mol
D. 0,09mol E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện
Bài 48: Đốt cháy hoàn toàn 0,15mol hỗn hợp hai ankan thu được 9,45g H
2
O. Cho sản
phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)
2
dư thì khối lượng kết tủa thu được là:
A. 37,5g B. 52,5g C. 15g
D. 42,5g E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện
Bài 49: Mỗi hỗn hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử C trong phân tử
và có cùng số mol. Lấy m(g) hỗn hợp này cho tác dụng với dung dịch Brom thì làm mất màu
vừa đủ 80g dung dịch brom 20% trong dung môi CCl
4
. Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp đó
thu được 0,6mol CO
2
CTPT của ankan và anken là:
A. C
2
H
6
, C
2
H
4
B. C
3
H
8
, C
3
H
6
C. C
4
H
10
C
4
H
8
D. C
5
H
12
, C
5
H
10
E. Không xác dịnh được vì thiếu dữ kiện
Bài 50: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 3 ankin A, B, C ta thu được 3,36lít CO
2
( ở đktc) và
1,8g H
2
O. Vậy số mol hỗn hợp ankin bị đốt cháy là:
A. 0,15 mol B. 0,25 mol C. 0,08mol
D. 0,05mol E. Không xác dịnh được vì thiếu dữ kiện
Bài 51: Đốt cháy một hiđrocacbon A mạch hở có tỷ khối hỏi so với không khí nhỏ hơn
1,5 thì cần 8,96l O
2
thu được 6,72l CO
2
. Các thể tích khí đo ở đktc. A thuộc dãy đồng đẳng:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
A. Ankan B. Anken, xicloankan
C. Ankin, Ankdien D. Aren, điankin
Bài 52: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 anken thu được 7,2gH
2
O. Cho toàn bộ khí CO
2
vừa thu được vào dung dịch Ca(OH)
2
dư thì thu được m(g) kết tủa. m có giá trị là:
A. 40g B. 20g C. 100g
D. 200g E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện
Bài 53: Đốt cháy hoàn toàn Vlít( ở đktc) một ankin thu được 10,8g H
2
O. Nếu cho tất cả
sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong thì khối lượng bình tăng 50,4g.
1. Giá trị của V là:
A. 3,36lít B. 2,24lít C. 6,72lít
D. 4,48lít E. Kết quả khác
2. Ankin đó là:
A. C
2
H
2
B. C
3
H
4
C. C
4
H
6
D. C
5
H
8
E. C
6
H
10
Bài 54: Một hỗn hợp khí gồm 1ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử cacbon trong
phân tử và có cùng số mol. Nếu đem m(g) hỗn hợp này cho qua dung dịch brom dư thì thấy có
16g Br
2
phản ứng. Nếu đem đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp này thu được 0,6 mol CO
2

a(g) H
2
O.
1. Công thức phân tử của ankan và anken là:
A. C
2
H
6
, C
2
H
4
B. C
3
H
8
, C
3
H
6
C. C
4
H
10
, C
4
H
8
D. C
5
H
12
, C
5
H
10
2. Giá trị của a là:
A. 10,8g B. 1,08g
C.12,6g D.1,26g
Bài 55: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol ankin được 0,2 mol H
2
O. Nếu hiđrô hoá hoàn toàn
0,1 mol ankin này rồi đốt cháy thì số mol H
2
O thu được là:
A. 0,3 mol B.0,4 mol
C. 0,5 mol D.0,6 mol
Hợp chất hữu cơ có nhóm chức.
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*Rượu- ete
Bài 56: Chia a(g)hỗn hợp hai rượu no, đơn chức thành hai phần bằng nhau.
-Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 2,24l CO
2
(ở đktc)
-Phần 2: Mang tách nước hoàn toàn thu được hỗn hợp hai anken.
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai anken này thu được m(g)H
2
O.
m có giá trị là:
A. 0,18g B. 1,8g C. 8,1g
D. 0,36g E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện
Bài 57: Cho 2,84g một hỗn hợp hai rượu đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng
vừa đủ với Na tạo ra 4,6g chất rắn và V lít khí H
2
(ở đktc).
V có giá trị là:
A. 2,24lít B. 1,12lít C. 1,792lít
D. 0,896lít E.Kết quả khác
Bài 58: Đốt cháy hoàn toàn a(g) hỗn hợp hai rượu A và B thuộc dãy đồng đẳng của rượu
metylic người ta thu được 70,4g CO
2
và 39,6g H
2
O.
a có giá trị là:
A. 3,32g B. 33,2g C. 16,6g
D. 24,9g E. Kết quả khác
Bài 59: Đốt cháy 1 rượu đa chức ta thu được H
2
O và CO
2
có tỉ lệ mol tương ứng là 3:2.
Vậy đó là rượu:
A. C
2
H
6
O B. C
3
H
8
O
2
C. C
2
H
6
O
2
D. C
4
H
10
O
2
Bài 60: A,B là hai rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp
gồm 1,6g A và 2,3g B tác dụng hết với Na thu được 1,12lít H
2
(ở đktc). Công thức phân tử của
các rượu là:
A. CH
3
OH và C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH
C. C
3
H
7
OH, C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH, C
2
H
11
OH.
Bài 61: Đun 132,8g hỗn hợp 3 rượu no đơn chức với H
2
SO
4
đặc ở 140
0
C thu được hỗn
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là111,2g. Số mol của mỗi ete trong hỗn
hợp là:
A. 0,1 mol B. 0,2 mol
C. 0,3 mol D. 0,4 mol
Bài 62: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm hai rượu A và B thuộc cùng dãy đồng
đẳng thu được 6,72 lít CO
2
(ở đktc) và 7,65g H
2
O. Mặt khác khi cho m(g) hỗn hợp X tác dụng
với Na dư ta thu được 2,8l H
2
(ở đktc). Biết tỉ khối hơi của mỗi chất so với hiđô đều nhỏ hơn
40.
Công thức phân tử của A và B lần lượt là:
A. C
2
H
6
O, CH
4
O B. C
2
H
6
O, C
3
H
8
O C. C
2
H
6
O
2
, C
3
H
8
O
2

D. C
3
H
8
O
2,
C
4
H
10
O
2
. E. C
3
H
6
O, C
4
H
8
O.
Bài 63: Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng rượu đơn chức A thu được 13,2g CO
2
và 8,1g H
2
O.
1. Công thức cấu tạo của A là:
A. CH
3
OH B. C
2
H
5
OH C. C
3
H
7
OH
D. C
3
H
5
OH E. C
4
H
7
OH
2. Hỗn hợp X gồm A, B là đồng đẳng của nhau. Khi cho 18,8g hỗn hợp X tác dụng với
Na kim loại dư thu được 5,6l H
2
(ở đktc)
a, CTCT của B là:
A. CH
3
OH B. C
2
H
5
OH. C. C
3
H
7
OH.
D. C
3
H
5
OH. E. Không xác định được.
b, Số mol của A và B lần lượt là:
A. 0,1 và 0,2 B. 0,2 và 0,3
C. 0,3 và 0,2 D. 0,2 và 0,25
Bài 64: Cho 1,24g hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 336 ml
H
2
(ở đktc) và thu được m(g) muối khan.
m có giá trị là:
A. 1,93g B. 293g C.1,9g
D. 1,47g. E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện
Bài 65: Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X ta được hỗn hợp Y gồm các olepin. Nếu đốt
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
cháy hoàn toàn X thì thu được 1,76g CO
2
. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng
nước và CO
2
tạo ra là:
A. 2,9 B. 2,48g C. 1,76g D. 2,76g
Bài 66: Chia hỗn hợp X gồm hai rượu đơn chức đồng đẳng của nhau thành 2 phần bằng
nhau;
-Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn tạo ra 5,6lít khí CO
2
(ở đktc) và 6,3g H
2
O
-Phần 2: Tác dụng hết với Na thì thấy thoát ra V lít khí H
2
(ở đktc). V có giá trị là:
A. 1,12lít B. 0,56lít C. 2,24lít
D. 1,68lít E. Kết quả khác
Bài 67: Cho V lít ( ở đktc) hỗn hợp khí gồm 2 olepin liên tiếp trong dãy đồng đẳng hợp
nước (H
2
SO
4
đặc xúc tác) thu được 12,9g hỗn hợp A gồm 3 rượu. đun nóng a trong H
2
SO
4
đặc
ở 140
0
C thu được 10,65g hỗn hợp B gồm 6 ete khan.
1. Công thức phân tử của hai anken là:
A. C
2
H
4
, C
3
H
6
B. C
2
H
6
, C
3
H
8
C. C
3
H
6
, C
4
H
8
D. C
4
H
8
, C
5
H
10
2. V có giá trị là:
A. 2,24l B. 3,36l
C.4,48l D. 5,6l
* Andehit -xeton
Bài 68: Chia m(g) một anđehit X thành hai phần bằng nhau.
-Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 3,36l CO
2
(đktc) và 2,7g H
2
O.
- Phần 2: Cho tác dụng với AgNO
3
/ NH
3
dư thu được AG kim loại với tỉ lệ mol anđihit:
mol Ag=1:4.
Anđihit X là:
A. Anđihit no đơn chức B. Anđihit no 2chức.
C. Anđihit fomic D. Không xác định được
Bài 69: Chia hỗn hợp anđehit no đơn chức (hỗn hợp A) thành hai phần bằng nhau.
- Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất thu được 0,54g H
2
O.
- Phần hai: Hiđrô hoá hoàn toàn (xúc tác Ni, nhiệt độ) tạo ra hỗn hợp B. Nếu đốt cháy
hỗn hợp B thì thể tích CO
2
(ở đktc) tạo ra là;
A. 0,112lít B. 0,672lít. C.1,68lít D.2,24lít
Bài 70: Cho hỗn hợp gồm 0,1mol HCOOH và 0,2mol HCHO tác dụng hết với dung dịch
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
AgNO
3
trong NH
3
dư thì khối lượng Ag thu được là;
A. 108g B. 10,8g C. 21g D. 21,6g.
Bài 71. Oxi hoá 10,2g hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng người ta thu
được hỗn hợp hai axit cacboxylic no đơn chức.
Để trung hoà hỗn hợp axit này cần dùng hết 200 mol NaOH 1M.
CTCT của 2anđehit là:
A: CH
3
CHO, C
2
H
5
CHO B.HCHO, CH
3
CHO
C. C
2
H
5
CHO,C
3
H
7
CHO D. C
3
H
7
CHO, C
4
H
9
CHO
Bài 72: Đốt cháy hoàn toàn 5,8g anđihit Xthì thu được 5,4g H
2
O và 6,72l CO
2
(đktc)
Vậy CTPT của Xlà:
A. C
2
H
4
O B. C
4
H
6
O
2
C. C
3
H
6
O D. C
4
H
8
O
Bài 73: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai anđehit no, đơn chức được 0,4 mol CO
2
. Hiđoro
hoá hoàn toàn 2 anđehit này cần 0,2 mol H
2
được hỗn hợp hai rượu no đơn chức. Đốt cháy
hoàn toàn hỗn hợp hai rượu này thì số mol H
2
O thu được là:
A. 0,4 mol B. 0,6mol C.0,8 mol D. 0,3mol
Bài 74: Hỗn hợp A gồm 2 anđehit no đơn chức. Nếu đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp A
thu được 7,04g CO
2
. Nếu cho (g) A phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO
3
/ NH
3
dư thì thu
được 12,% g Ag
A. 3,22g B.3,2g C.6,4g D.4,8g.
Bài 75: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anđehit đơn chức là đồng đẳng kế
tiếp nhau ta thu được 8,064 lít khí CO
2
(đktc) và 4,68g H
2
O
CTCT của 2 anđehit đó là :
A HCHO và CH
3
CHO B. CH
3
CHO, C
2
H
5
CHO
C. C
2
H
3
CHO, C
3
H
5
CHO D. C
2
H
4
(CHO
2
), C
3
H
6
(CHO)
2
Bài 76: Chia hỗn hợp X gồm 2 anđehit đồng đằng liên tiếp thành hai phần bằng nhau:
- Phần 1; Cộng H
2
(xt Ni,t
0
) thu được hỗn hợp 2 rượu đơn chức.
- Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu này thu được 11g CO
2
và 6,3g H
2
O.
- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch AgNO
3
/ NH
3
dư thu được mg Ag.
1. Công thức của 2 anđihit là;
A. C
3
H
4
O, C
4
H
6
O B. C
3
H
6
O, C
4
H
8
O
C. C
3
H
4
O, C
4
H
6
O D. C
2
H
4
O, C
3
H
6
O
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
2. M có giá trị là:
A: 10,8g B. 1,08g C. 21,6g D.2,19g
Bài 77: Cho hỗn hợp HCHO và H
2
đi qua ống đựng bột Ni nung nóng. Dẫn toàn bộ hỗn
hợp thu được sau phản ứng các chất có thể tan được, thấy khối lượng bình tăng 23,6g. Lấy
dung dịch trong bình cho tác dụng với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
thu được 43,2g Ag kim
loại.
Khối lượng CH
3
OH tạo ra trong phản ứng cộng hợp hiđro của HCHO là:
A - 16,6g B - 12,6g C - 20,6g D - 2,06g
* Axit- este
Bài 78: Trung hoà 3,88g hỗn hợp hai axit no đơn chức bằng một lượng vừa đủ dung dịch
NaOH, sau đó đem cô cạn thì thu được 5,2g muối khan.
1. Tổng số mol của 2 axit trong hỗn hợp là:
A. 0,04mol B. 0,4mol C. 0,06mol D. 0,6mol
2. Nếu đốt cháy 3,88g hỗn hợp axi trên thì cần Vlít O
2
(ở đktc).
V có giá trị là:
A. 2,24lít B.3,36l ít C.4,48lít D. 6,72lít
Bài 79: Hỗn hợp A gồm một rượu no đơn chức và một axit no đơn chức. Chia A thành
hai phần bằng nhau:
- Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thấy tạo ra 2,24 lít CO
2
(ở đktc)
- Phần 2: Được este hoá hoàn toàn và vừa đủ thu được 1 este.
Khi đốt cháy este này thì lượng nước sinh ra là:
A. 18g B. 3,6g C. 19,8g D.2,2g.
Bài 80: Cho 3,38g hỗn hợp Y gồm CH
3
OH, CH
3
COOH , C
6
H
5
OH tác dụng vừa đủ Na
thấy thoát ra 672 ml khí H
2
(ở đktc) và hỗn hợp rắn Y
1
. Khối lượng Y
1
sẽ là:
A. 3,61g B. 4,7g C. 4,76g
D. 4,04g E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện.
Bài 81: Đốt a (g) C
2
H
5
OH được 0,2 mol CO
2
Đốt b (g) CH
3
COOH được 0,2 mol CO
2
Cho a (g) C
2
H
5
OH tác dụng với b (g) CH
3
COOH ( có H
2
SO
4
đ xúc tác,giả sử hiệu suất là
100%) được c (g) este.
có giá trị là:
A. 4,4g B.8,8g C.13,2g
D. 17,6g E. không xác định được
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Bài 82: Chia hỗn hợp X gồm một rượu đơn chức và axit đơn chức thành ba phần bằng
nhau:
- Phần 1: Tác dụng hết với Na thu được 2,24lH
2
(ở đktc)
- Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn thu được 8,96l CO
2
(ở đktc).
1. Số mol hỗn hợp ở phần 3 là:
A. 0,3mol B. 0,25mol C. 0,2mol D. 0,4mol
2. Phần 3: Bị este hóa hoàn toàn thu được một este E. Đốt cháy hoàn toàn 0,11g este này
thu được 0,22g CO
2
và 0,09g H
2
O. Vậy CTPT của rượu là axit là:
A. CH
4
O, C
3
H
6
O
2
B. C
2
H
6
O, C
2
H
4
O
2
C. C
3
H
8
O, CH
2
O
2
D. Cả A, B, C đều đúng.
Bài 83: Chia hỗn hợp X gồm 1 axit no đơn chức (A) và 1 axit không no đơn chức chứa
một liên kết đôi ở gốc hiđrocacbon (B). Số nguyên từ C trong hai axit bằng nhau. Chia X
thành ba phần bằng nhau:
- Phần 1: Tác dụng hết với 100ml dung dịch NaOH 2M. Để trung hòa lượng NaOH dư
cần 150 ml dung dịch H
2
SO
4
0,5M.
- Phần 2: Phản ứng vừa đủ với 6,4g Br
2
- Phần 3: Đốt cháy hoàn toàn thu được 3,36 lít CO
2
(ở đktc).
1. Số mol của 2 axit lần lượt là:
A. 0,01 và 0,04mol B. 0,02 và 0,03 mol
C. 0,03 và 0,02 E. 0,04 và 0,01
2. Công thức phân tử của hai axit là:
A. C
2
H
4
O
2
và C
2
H
2
O
2
B. C
3
H
6
O
2
và C
3
H
4
O
2
C. C
4
H
8
O
2
và C
4
H
6
O
2
C. C
4
H
6
O
4
và C
4
H
4
O
4
Bài 84: Đốt cháy hoàn toàn 4,3g một axit cacboxylic A không no đơn chức chứa một
liên kết đôi thu được 5,6l CO
2
(ở đktc) và 3,6g H
2
O.
1. Số mol của A là:
A. 0,01mol B. 0,02mol C. 0,04mol D. 0,05mol
2. CTPT của A là:
A. C
3
H
4
O
2
B. C
4
H
6
O
2
C. C
4
H
6
O
2
D. C
4
H
4
O
2
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Bài 85: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức ta thu được 1,8g H
2
O.
Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp 2 este trên ta thu được hỗn hợp Y gồm một rượu và axit.
Nếu đốt cháy 1/2 hỗn hợp Y thì thể tích CO
2
thu được ở đktc là:
A. 2,24lít B. 3,36lít C. 1,12lít D. 4,48lít
Bài 86: Cho 8g canxicacbua tác dụng với nước thu được 2,24lít axetilen ( ở đktc). Lấy
khí sinh ra cho hợp nước khi có mặt xúc tác HgSO
4
, sau đó chia sản phẩm thành hai phần
bằng nhau:
- Phần 1: Đem khử bằng H
2
(Ni, t
o
) thành rượu tương ứng.
- Phần 2: oxi hóa (xúc tác Mn
2+
) thu được axit tương ứng.
Thực hiện phản ứng este hóa rượu và axit trên trên thu được m(g) este (biết rằng hiệu
suất các phản ứng hợp nước, phản ứng khử, oxi hóa và este hóa bằng 80%).
m có giá trị là:
A. 22,52g B. 22,58g C. 45,056g D. 450,50g
Bài 87: Chất A là este của glixerin với axit cacboxylic đơn chức mạch hở A
1
. Đun nóng
5,45g A với NaOH cho tới phản ứng hoàn toàn thu được 6,15g muối.
1. Số mol của A là:
A. 0,015 B. 0,02 C. 0,025 D. 0,03
2. CTCT của A
1
là:
A. HCOOH B. CH
3
COOH C. C
2
H
5
COOH D. C
2
H
3
COOH.
Bài 88: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este cho sản phẩm cháy qua bình
đựng P
2
O
5
dư thấy khối lượng bình tăng thêm 6,21g, sau đó cho qua dung dịch Ca(OH)
2

thu được 34,5g kết tủa.
1. Các este nói trên thuộc loại:
A. No đơn chức B. Không no đơn chức:
C. No đa chức D. Không no đa chức.
2. Nếu cho 6,825g hỗn hợp hai este đó tác dụng vừa đủ với Vlít dung dịch KOH 0,1M
thu được 7,7g hỗn hợp hai muối và 4,025g một rượu.
a. V có giá trị là:
A. 8,75lít B. 0,875lít C. 1,75lít D. 0,175lít
b. Biết rằng M của hai muối hơn kém nhau 14 đvC
Vậy CTCT của este là:
A. HCOOC
2
H
5
, CH
3
COOC
2
H
5
B. HCOOCH
3
, CH
3
COOCH
3
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C. CH
3
COOCH
3
; C
2
H
5
COOCH
5
D. C
2
H
3
COOC
2
H
5
, C
3
H
5
COOC
2
H
5

Bài 89: Có 2 este có đồng phân của nhau và đều do các axit no đơn chức và rượu no đơn
chức tạo thành. Để xà phòng hoá 22,2 gam hỗn hợp 2 este nói trên phải dùng vừa hết 12 gam
NaOH nguyên chất. Công thức phân tử của 2 este là:
A) HCOOC
2
H
5
và CH
3
COOCH
3
B)

C
2
H
5
COO CH
3
và CH
3
COOCH
3
C) CH
3
COOC
2
H
5
và HCOOC
3
H
7
D) Không xác định được.
Bài 90: Xà phòng hoá 22,2 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC
2
H
5
và CH
3
COOCH
3
bằng
NaOH nguyên chất. Khối lượng NaOH đã phản ứng là:
A) 8 gam B)

12 gam C) 16 gam D) 20 gam.
Bài 91: Xà phòng hoá 22,2 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC
2
H
5
và CH
3
COOCH
3
bằng
lượng dung dịch NaOH vừa đủ, các muối sinh ra sau khi xà phòng hoá được sấy đến khan và
cân được 21,8 gam (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%). Khối lượng mỗi este trong hỗn hợp
lần lượt là:
A) 18,5g và 3,7g B)

11,1g và 11,4g
C) 14,8g và 7,4g D) Không xác định được.
Bài 92: Xà phòng hoá hoàn toàn a gam hỗn hợp 2 este là HCOOC
2
H
5
và CH
3
COOCH
3
bằng lượng dung dịch NaOH vừa đủ, cần dùng hết 200ml dung dịch NaOH nồng độ 0,15M.
Các muối sinh ra sau khi xà phòng hoá được sấy đến khan và cân được 21,8 gam. Phần trăm
khối lượng của mỗi este trong hỗn hợp là:
A) 50% và 50% B)

66,7% và 33,3%
C) 75% và 25% D) Không xác định được.
*Hợp chất chứa Nitơ
Bài 93: Cho 20g hỗn hợp gồm 3 amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp tác dụng vừa đủ
với dung dịch HCl 1M, cô cạn dung dịch thu được 31,68g muối. Thể tích dung dịch HCl đã
dùng là:
A. 160ml B. 16ml C. 32ml D. 320ml
Bài 94: Đốt cháy 1 amin no đơn chức thu được CO
2
và H
2
O theo tỷ lệ số mol là 2:3. Vậy
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
amin đó là:
A. (CH
3
)
3
N B. CH
3
C
2
H
5
NH
C. C
3
H
7
NH
2
D. Tất cả đều đúng.
Bài 95: X là 1 amino axit no chỉ chứa 1 nhóm COOH 2 và 1 nhóm NH
2
cho 0,89 g X
phản ứng vừa đủ với HCl tạo ra 1,25g muối.
Vậy CT của X có thể là:
A. H
2
N - CH
2
- COOH B. CH
3
- CH - COOH
|
NH
2
C. CH
3
- CH - CH
2
- COOH D. C
3
H
7
- CH - COOH
| |
NH
2
NH
2
Bài 96: Cho X là 1 amino axit khi cho 0,01mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80 ml
dung dịch HCl 0,125 M và thu được 1,835 g muối khan. Còn khi cho 0,01mol X tác dụng với
dung dịch NaOH thì cần dùng 25g dung dịch NaOH 3,2% CT của X là:
A. B.
C. H
2
N C
3
H
5
(COOH)
2
D. (H
2
N)
2
C
3
H
5
- COOH
Bài 97: A là một
α
- amin axit no chỉ chứa một nhóm NH
2
và một nhóm COOH. Cho
15,1g A tác dụng với dung dịch HCl dư ta thu được 18,75 g muối. CTCT của A là:
A. CH
3
- CH - COOH B. H
2
N - CH
2
- COOH
|
NH
2
C. H
2
N - CH
2
- CH
2
- COOH D. CH
3
- CH
2
- CH - COOH
|
E. Kết quả khác. NH
2
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
NH
2
C
3
H
6

COOH
NH
2
C
2
H
5

COOH

2.1. Một số phương pháp có thể giải nhanh bài toán hóa học 2.1.1. Dựa vào định luật bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng. * Hệ quả 1: Trong các phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các sản phẩm tạo thành. PƯHH: A+ B → C + D Thì mA + mB = mC + mD * Hệ quả 2: Gọi mT là tổng khối lượng các chất trước phản ứng Gọi mS là tổng khối lượng các chất sau phản ứng thì dù cho phản ứng xảy ra vừa đủ hay có chất dư ta vẫn mS = mT. Hệ quả 3: Khi cation kim loại kết hợp với anion phi kim để tạo ra các hợp chất (như oxit, hiđroxit, muối) thì ta luôn có: Khối lượng hợp chất = khối lượng kim loại + khối lượng gốc phi kim . Hệ quả 4: Khi cation kim loại thay đổi, anion để sinh ra hợp chất mới sự chênh lệch khối lượng giữa hai hợp chất bằng sự chênh lệch về khối lượng giữa các cation. Đối với các bài toán hữu cơ cũng sử dụng định luật BTKL trong quá trình giải một số bài toán, ngoài ra còn sử dụng bảo toàn nguyên tố trong bài toán đốt cháy. - Khi đốt cháy 1 hợp chất A thì: no(trong ) + n0(H O) = n0(O CO
2 2 2 2 2

đốt cháy) đốt cháy)

=> m0(CO ) + m0 (H O) = m0 (O

2

Giả sử khi đốt cháy hợp chất hữu cơ A (chứa C, H, O) A + O2 → CO2 + H2O mA + m O 2 = m CO2 + m H 2O mA = mC + mH + mO Trên cơ sở nội dung và các hệ quả của các định luật trên, thầy tiến hành xây dựng một số bài toán giải nhanh để làm câu TNKQ nhiều lựa chọn đồng thời phân tích, so sánh việc áp dụng định luật vào giải các bài toán với cách giải thông thường( phương pháp đại số đặt ẩn).

Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

Ví dụ 1: Cho 24,4g hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 . Sau phản ứng thu được 39,4g kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m(g) muối clorua. Vậy m có giá trị là: A - 2,66g B - 22,6g C - 26,6g D - 6,26g * Cách giải thông thường: Các em tiến hành viết PTHH, đặt ẩn số tính khối lượng của từng muối sau đó tính tổng khối lương. PTPƯ: Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaCO3↓ K2CO3 + BaCl2 → 2KCl + BaCO3↓ Đặt số mol Na2CO3 là x K2CO3 là y nBaCO =
3

39,4 = 0,2(mol ) 197

Theo đầu bài ta có hệ phương trình: 106x +138y = 24,4 x = 0,1 ⇒  x + y = 0,2 y = 0,1 nNaCl = 2nNa CO = 0,2mol
2 3

=> mNaCl = 0,2 x 58,5 = 11,7(g) nKCl = 2 nK CO = 0,2mol
2 3

=>

m KCl = 0,2 x 74,5 = 14,9 (g)

=> m = 11,7 + 14,9 = 26,6 (g) )` * Cách giải nhanh: nBaCl = nBaCO = 0,2(mol
2 3

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mhh + mBaCl = mkết tủa + m
2

=> m = 24,4 + 0,2 x 208 - 39,4 = 26,6 (g) => Đáp án (C) đúng. Ví dụ 2: Hòa tan 9,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54g chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m(g) muối, m có giá trị là: A - 31,45g B - 33,25(g) C - 3,99(g) D - 35,58(g)

Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

* Cách giải thông thường. PTPƯ: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑ 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑ Chất rắn B là Cu Dung dịch C là MgCl2 và AlCl3. nH =
2

7,84 = 0,35 (mol ) 22,4 nAl = y 3  2x + 3y = 0,7 x + y = 0,35 ⇒ ⇒ 2 24x + 27 y = 9,14 − 2,54 24x + 27y = 6,6 

Đặt: nMg = x

x = 0,05 Giải hệ phương trình:  y = 0,2 ) Theo phương trình: nMgCl = nMg = 0,05(mol
2

=> mMgCl = 0,05 x95 = 4,75 (g)
2

nAlCl = nAl = 0,2 (mol )
3

=> m = mMgCl + mAlCl = 4,75 + 26,7 = 31,45(g)
2 3

* Cách giải nhanh: m= m(Al + Mg) + mCl = (9,14 − 2,54) + 0,7 x35,5 = 6,6 + 24,85 = 31,45 (g)

Vậy đáp án (A) là đúng Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp 2 kim loại trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 2,24l khí H2(đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được gam muối khan. Khối lượng muối khan thu được là: A - 1,71g B - 17,1g C - 3,42g D - 34,2g *Cách giải thông thường: Ký hiệu 2 khối lượng A, B hóa trị n,m. Khối lượng nguyên tử là A,B là M1. M2, số mol là x, y.

Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

Giá trị của m là (g).net .08(g) E .24 = 0.2 22.2.1 => nx + my = 0.Kết quả khác.1 (g) * Cách giải nhanh: Theo phương trình điện li nCl = nH = 2x − + − 2.8g Fe2O3 rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. A .Phương trình phản ứng: 2A + 2nHCl → 2ACln + nH2 2B + 2mHCl → 2BClm + mH2 Theo đầu bài ta có hệ phương trình: M1x + M2y = 10 = 2. 102 + 0.4g Al với 4.4 + 4.5 .03 .24(g) D .2 = 17.2 x 36.06 0.5 = 17.06 x 56 = 10. Sau phản ứng ta thu được m(g) hỗn hợp chất rắn.4 => mmuối = mhKl + mCl = 10 + 0. 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe Số mol: Phản ứng: Sau phản ứng: 0.2 + 35.2(g) *Cách giải thông thường mhh sau phản ứng = 0.2 0 0.2 (g) * Cách giải nhanh: Theo định luật bảo toàn khối lượng: Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng sản phẩm: mhh sau = mhh trước = 5.0.03 0.24 = 0.2 22.8 = 10.0.4 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: m= mACl + mBCl = mA + B + mHCl − mH n m 2 Thay số vào ta có: m = 10 + (nx + my) 36.224(g) B.03 0.webdayhoc.1 (g) => Đáp án (B) đúng Ví dụ 4: Trộn 5.2(g) Vậy đáp án (C) đúng Dạy và học hóa học.0.4.03 0.5 .1 x 2 = 10 x 0.06 0.10.06 0. http://ngocbinh.03 C .14 x 27 + 0.

93 g B .2.2 .52 x12+ x2= 1 + 0.48(g) => mC3H6 = 0.48+ 0.28= 1 .5O2 → 4CO2 + 5H2O Đặt nCH4 = x .52g H2O.24.01  mCH4 = 0.58= 1 .net .8g Vậy đáp án (A) đúng Ví dụ 6: Cho 1. C3H6 và C4H10 thu được 4.14 (2) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 16x + 42y + 58z = 4. Khối lượng muối Natri thu được là: A .1.webdayhoc.9g D .42(g) mC4H10 = 0. http://ngocbinh.48g D .5z) x 32 => 80x + 186y + 266z = 6.Ví dụ 5: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm CH4.nC3H6 = y .1.1.52 .(2x + 4.24g hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 336 ml H2(đktc) và m(g) muối natri.48g *Cách giải nhanh: mX = mC + mH = 4.48(g) 44 18 (1) B .7 *Cách giải thông thường: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O C3H6 + 4.42+ 0.4 2.58(g) => m= 0. m có giá trị là: A .5y + 6.5O2 → 3CO2 + 3H2O C4H10 + 6.92 (3) x = 0.1 2x + 3y + 5z = 0.2.01x42= 0.01 z = 0.01x58= 0.4g CO2 và 2.93 g C .nC 4H10 = z Ta có hệ phương trình x + 3y + 47 = 0.1.4 + 2.03  Giải hệ phương trình ta được nghiệm là y = 0.47g Dạy và học hóa học.03 x 16= 0.48 g E-Không xác định được C-14.

CH3COOH.ONa + H2 Theo đầu bài ta có hệ phương trình: (R + 17) x + (R1+ 17)y = 1.net .61g D .015mol ⇒ nH = 0. (23 .03 = 1.5y 0.5x R1 .4.OH + Na → R1 .17 x 0.73 + 39 x 0.24 (1) 0.4.015 <=> x + y = 0.ONa + H2 x y y x 0.9 (g) Vậy đáp án (C) đúng Ví dụ 7: Cho 3.03 = 0.76g E.03.9 (g) *Cách giải nhanh: nH2 = 0.OH (y mol) PTPƯ: R .Không xác định được vì thiếu dữ kiện Dạy và học hóa học.73 Khối lượng muối natri: m = (R + 39)x + (R1 + 39)y = Rx + R1y + 39(x+y) = 0. http://ngocbinh.4.*Cách giải thông thường Đặt công thức của 2 rượu là R .5y = 0. C6H5OH tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 672 ml khí( ở đktc) và dung dịch. Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp rắn Y1.1) = 1.38g hỗn hợp Y gồm CH3OH.webdayhoc. Khối lượng Y1 là: A .3.OH (x mol) R1 .OH + Na → R .7g C .24 + 0.5x + 0.24 .03 (2) => Rx + R1y = 1.03(mol) 1 R − OH + Na ⇒ R − ONa + H2 2 Theo định luật bảo toàn khối lượng: m = 1.04g B .

* Cách giải thông thường: CH3OH + Na → CH3ONa + H2 CH3COOH + Na → CH3COONa + H2 C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2 Ta có nH2 = 0,672 = 0,03(mol) 22,4

nNa = 2nH2 = 0,06(mol) ⇒ mNa = 0,06x23= 1 ,38g mY1 = 3,38+ 1 − 0,03x2= 4,7g ,38 * Cách giải nhanh hơn: nH = 2nH2 = 0,03(mol) . Vì 3 chất trong hỗn hợp Y đều có một nguyên tử H linh động  n Na = 2n H = 0, 06(mol )
2

Theo phương trình, áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mY1 = 3,38+ (23− 1)x0,06= 4,7(g) Vậy đáp án( B) đúng Ví dụ 8: Chia hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức thành 2 phần bằng nhau: - Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 0,54g H2O - Phần 2 cộng H2(Ni, t0 ) thu được hỗn hợp A. Nếu đốt cháy hoàn toàn A thì thể tích khí CO2 thu được(ở đktc) là: A - 0,112 lít C - 1,68 lít B - 0,672 lít D - 2,24 lít CnH2nO (x mol) CmHmO (y mol)

* Cách giải thông thường: Đặt công thức tổng quát của 2 anđêhit là

PTPƯ:
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

P1: CnH2nO + O2 → nCO2 + nH2O x nx nx ⇒ nx + my = 0,03 CmH2mO + O2→ mCO2 + mH2O y my my
Ni → P2: CnH2nO + H2  CnH2n+2 O t0

x

x

Ni → CmH2mO + H2  CmH2m+2O t0

y x y => 2 nx

y

CnH2n+2O + O2 → nCO2 + (n+1) H2O CmH2m+2O + O2 → mCO2 + (m+1) H2O my

∑n

CO2

= nx + my = 0,3

⇒ VCO2 = 0,3x22,4= 0,672 lít (ở đktc) *Cách giải nhanh: P1: hỗn hợp là anđehit no đơn chức nC(P1) = nC(A ) = 0,03(mol) => nCO2 (P2 ) = nC(A ) = 0,03(mol) ⇒ VCO2 = 0,672lÝ t(ëdktc) Đáp án (B )đúng Ví dụ 9: Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm 2 rượu A và B ta được hỗn hợp Y gồm các olefin. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 1,76g CO2. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng nước và CO2 tạo ra là: A - 2,94g B - 2,48g C - 1,76g D - 2,76g nCO2 = nH2O = 0,03(mol)

Theo định luật bảo toàn nguyên tử và bảo toàn khối lượng

* Cách giải thông thường Khi tách nước từ rượu → olefin. Vậy 2 rượu A, B phải là rượu no đơn chức. Đặt công thức tổng quát 2 rượu là CnH2n+1OH (x mol) CmH2m+1OH (y mol)
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

H2SO4® PTPƯ: CnH2n+1OH → CnH2n + H2O (1) 1700C

x

x

H2SO4® CmH2m+1OH → CmH2m + H2O (2 1700C

y y Y: CnH2n và CmH2m Y + O2 →

y my

CnH2n+1OH + O2 → nCO2 + (n+1) H2O (4)

CnH2n + O2 → nCO2 + nH2O x y nx CmH2m + O2 → mCO2 + mH2O my 1 ,76 = 0,04mol 44 Theo phương trình (3), (4) ta có: nx + my =

(5) (6)

Theo phương trình (5), (6). Số mol CO2 = nx + my = 0,04 ,76 => mCO2 = 0,04x44 = 1 (g) Số mol H2O = nx + my = 0,04 => mH2O = 0,04x18= 0,72(g) Σ m = 2,48(g) Đáp án( B) đúng * Cách giải nhanh:
− H2O X  Y →

nC(X ) = nC(Y ) ⇒ nCO2 (doX ) = nCO2(doY ) = 0,04 (mol)

+ O2 Mà khi Y  số mol CO2 = nH2O = 0,04 mol →

⇒ ∑ mCO2+ H2O =1 + (0,04x18) = 2,47(g) ,76 Vậy đáp án( B )đúng Ví dụ 10: Hỗn hợp X gồm rượu no đơn chức A và 1 axit no đơn chức B. Chia thành 2 phần bằng nhau.
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

- Phần 1: Bị đốt cháy hoàn toàn thấy tạo ra 2,24 lít CO2(đktc) - Phần 2: Được este hóa hoàn toàn và vừa đủ thu được 1 este. Khi đốt cháy este này thì lượng nước sinh ra là: A - 1,8g Đặt CTTQ B - 3,6g C - 19,8g D - 2,2g R-OH R' - COOH * Cách giải thông thường: A: CnH2n+1OH (x mol) => CnH2n+2O B: Cn' H2n' +1COOH (ymol) ⇒ CmH2mO2 m = n' + 1 P1: CnH2n+2O + O2 → nCO2 + (n+1)H2O ( 1) x y nx (2) H2O (3) my Cn' H2n' +1COOCnH2n+1 x y x
Cn' H2n' +1COOC nH 2n+1 + O2 → n' + n + 1 CO2 + n, + n+ 1 H 2O (4)

CmH2mO2 + O2 → mCO2 + mH2O

H2SO4® P2: R - OH + R' - COOH → R' - COOR +

(

)

(

)

x

(n’ + n + 1)x

Theo phương trình (1), (2) ta có : Số mol CO2 = nx + my = 2,24/22,4 = 0,1 mol Theo phương trình (3), (4) ta có : Số mol H2O = (n’ + n + 1)x = (m+n)x = mx + nx ,8(g) = nx +my = 0,1 mol ⇒ mH2O = 0,1x18 = 1 Vậy đáp án( A )đúng

*Cách giải nhanh: P1: nCO2 = 0,1(mol) Theo định luật bảo toàn nguyên tử và bảo toàn khối lượng nC(este) = nC(P2 ) = nC(P1) = 0,1(mol)
+ O2 → Este no, đơn chức  nH2O = nCO2 = nC(este) = 0,1mol

⇒ mH2O = 0,1x18 = 1 ,8(g)
Dạy và học hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

các em sẽ suy luận ngay yêu cầu của bài trên cơ sở PTHH và dữ kiện đầu bài cho. dùng một số thuật toán: ghép ẩn số. axit. H2 và xác định công thứ phân tử của rượu. tránh được việc lập nhiều phương trình trong hệ phương trình từ đó sẽ không phải giải những hệ phương trình phức tạp.Đáp án (A )đúng Nhận xét: Định luật bảo toàn khối lượng. 2. http://ngocbinh.webdayhoc.2. Nếu các em áp dụng tốt các nội dung hệ quả của định luật bảo toàn khối lượng. quá trình tính toán ngắn gọn. este. Phương pháp này thường được áp dụng giải bài toán vô cơ và hữu cơ. Tìm sự thay đổi khối lượng (A→B) theo bài ở z mol các chất tham gia phản ứng chuyển thành các sản phẩm. Việc áp dụng các định luật này vào quá trình giải bài toán hóa học không những giúp các em nắm được bản chất của các phản ứng hóa học mà còn giải nhanh các bài toán đó. Dạy và học hóa học. Cụ thể: Dựa vào PTHH tìm sự thay đổi về khối lượng của 1 mol (A→ B) hoặc x mol A → x mol B.1. Từ đó tính được số mol các chất tham gia phản ứng và ngược lại. thời gian giải bài toán chỉ bằng 1/4 thời gian giải theo phương pháp đại số. dễ tính. loại trừ thì sẽ không giải được các bài toán này. định luật bảo toàn nguyên tố đóng một vai trò quan trọng trong hóa học. Nếu các em không chú ý tới điểm này sẽ đi vào giải toán bằng cách đặt ẩn. ( Với x. Dựa vào phương pháp tăng giảm khối lượng Nguyên tắc: Dựa vào sự tăng giảm khối lượng khi chuyển từ chất này sang chất khác để xác định khối lượng một hỗn hợp hay một chất. Với những bài toán nhiều ẩn số mà thiếu dữ liệu nếu các em không có kĩ năng giải toán tốt. Cụ thể là: * Đối với rượu: Xét phản ứng của rượu với Na R(OH)x + Na → R(ONa)x + H2 hoặc ROH + Na → RONa + H2 Theo phương trình ta thấy: cứ 1mol rượu tác dụng với Na → 1mol muối ancolat thì khối lượng tăng 23-1 = 22g. Vậy nếu đầu bài cho khối lượng của rượu và khối lượng của muối alcolat ta có thể vận dụng để tính số mol của rượu.net . axit amin ta cũng có thể vận dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải. y tỉ lệ cân bằng phản ứng). Để giải bài toán một cách nhanh chóng đối với bài toán về rượu. lập hệ phương trình.

265g PTPƯ: XCO3 + 2HCl →XCl2 + H2O + CO2 a a 0. Dạy và học hóa học.13 = 10.672 lít khí bay ra ở đktc. m có giá trị là: A.33g D. Cô cạn dung dịch N thì thu được m(g) muối khan. nY2( CO3) 3 = b Theo đầu bài ta có hệ phương trình: ( X + 60) a + ( 2Y + 180) b = 10   a + 3b = 0.33 (g) * Cách giải nhanh: Vận dụng phương pháp tăng giảm khối lượng.5) ⇔ m = a(X + 71) + 2b(Y + 106.033g C.03  aX + 2bY + 60(a+3b) = 10 aX + 2bY = 10 .5) = aX + 2bY + 35.4 (1) B. http://ngocbinh. 1.672 = 0. 9.03(mol) 22. 92.5) + 2b(Y + 106.* Đối với axit: Xét phản ứng axit với kiềm R(COOH)x + xNaOH → R(COONa)x + H2O hoặc RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O 1mol R-COOR' 1mol + NaOH 1mol → m↑ 22g → RCOONa + R'OH 1mol → khối lượng muối ↑ là 23-R' * Đối với este: Xét phản ứng xà phòng hóa Ví dụ 11: Hòa tan 10g hỗn hợp 2 muối XCO3 và Y2(CO3)3 bằng dung dịch HCl ta thu được dung dịch N và 0.65g * Cách giải thông thường Y2(CO3)3 + 6HCl → 2HCl3 + 3H2O + 3CO2 (2) nCO2 = Đặt nXCO3 = a .5(2a + 3b) ⇔ m = (aX + 2bY) + (71a + 213b) => m = 8.2 Mà khối lượng muối (m) = mXCl2 + mY Cl3 m = a(X + 71.2 + 2.net .1.webdayhoc.2 + 71(a + 3b) = 8. 10.8 = 8.

1.6.2. (A và B là 2 khối lượng thuộc phân nhóm chính II) vào nước đựng 100ml dung dịch X. C – 1.50 = 1.92 (g) Vậy đáp án ( C) đúng.38g.27x) = 51.net C – 9.91.5M.03 x 64 = 1.33 (g) Ví dụ 12: Nhúng 1 thanh nhôm nặng 50g vào 400ml dung dịch CuSO4 0.03 = 0.12g .5x x 64 + (50 .33 (g) ⇒ Σ mmuối clorua = 10 + 0.63. B.92g * Cách giải thông thường: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu x Đặt số mol Al phản ứng là x Khối lượng vật sau phản ứng = mCu gp + mAl còn dư = 1.22g kết tủa.33 = 10.94g hỗn hợp 2 muối clorua của 2 kim loại A.thì có 1mol CO2 bay ra lượng muối ↑là 71.Kết quả khác Dạy và học hóa học.02 x 1.5 x 64 = 1. Lọc bỏ kết tủa.6g E . 1.38 .webdayhoc.38 ⇒ x = 0.56 B .02 (mol) => khối lượng Cu thoát ra: 0.28g E . http://ngocbinh.60 =11g Vậy theo đề bài m muối tăng: 11 x 0. 1.0.64g D . Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng 51. Để làm kết tủa hết ion Cl.36g D .92g * Cách giải nhanh: Theo phương trình cứ 2mol Al → 3mol Cu khối lượng tăng là: 3 x (64 – 54) = 138g Vậy khối lượng tăng: 51.2 Theo phương trình ta có: 1mol muối CO3− -> muối Cl. Khối lượng Cu thoát ra là: A .2g B . thu được dung dịch Y.5x Ví dụ 13: Hòa tan 5. m có giá trị là: A .kết quả khác.có trong dung dịch X người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được 17.03mol Cu ⇒ mCu = 0.38g ⇒ 0. Cô cạn Y được m(g) hỗn hợp muối khan.

2.12 lít E.06 Khối lượng muối khan gồm A(NO3)2 và B(NO3)2 m = (A + 124)x + (B + 124) y = Ax + By + 124(x+y) = 1.net .0.*Cách giải thông thường: ACl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓ + A(NO3)2 BCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + BC(NO3)2 Đặt nACl2 = x .Kết quả khác B .18 = 9.84 4.76 n + 113. nBCl2 = y Theo đầu bài ta có: (A + 71) x + (B + 71)y = 5.C2H3OH. V có giá trị là: A .4 n + 82.06 = 9.792 lít 2.896 lít A .6 (14 n + 18) ⇔39.CH3OH . Công thức cấu tạo của 2 rượu là: * Cách giải thông thường Đặt CTTQ chung của 2 rượu là: CnH2n+1OH 1 PTPƯ: CnH2n+1OH + Na → CnH2n+1ONa + H2 2 Theo phương trình ta có: 2.12 mol m muối nitrat = mKL + m↑ = 5.8 Dạy và học hóa học.6 = 14n + 18 14n + 40 => 2.94 2x + 2y = 0.6 = 64.webdayhoc.84g hỗn hợp 2 rượu đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na kim loại tạo ra 4.94 + 3. C4H9OH B .12 (g) Đáp án (C) đúng Ví dụ 14: Cho 2.12 (g) *Cách giải nhanh: Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng Cứ 1mol MCl2 tạo ra 2mol AgCl thì m↑ 53g Vậy nAgCl = 0.6g chất rắn và V lít khí H2(đktc) 1. C3H7OH D . C3H5OH C .84 (14 n+40) = 4. C2H5OH C .C2H5OH.C3H7OH .24 lít D .1.12 => x + y = 0.1.68 + 124 x 0. http://ngocbinh.

01mol este của 1 rượu đa chức với 1 axit đơn chức tiêu tốn hết 1.(C2H3COO)3C3H5 D .net 3 (R +67) g 7.64 n = 30.02 = 0.06 + 0.05 = 9 (R +67) ⇒ R = 27 x.25  n2 = 2 là CH3OH và C2H5OH (x mol) (y mol) Theo phương trình ta có: 32x + 46y = 2.2g NaOH Nên để thủy phân 1 mol este cần 120g NaOH hay ⇒ Este được tạo bởi rượu 3 lần rượu 120 = 3(mol) ) 40 B.05g muối.84 x = 0. CTPT và CTCT của este là: A .896( lit) Vậy 1.4 = 0.5y = 0.2g NaOH.6  y = 0.04( mol ) 2 2 ⇒ VH2 = 0.8 n = 1 n =1 ⇒  1 . Đáp án (A) đúng Ví dụ 15: Thủy phân 0.5x + 0.04x22.C3H5(COOCH3)3 * Cách giải thông thường Vì để phân hủy 0. Mặt khác khi thủy phân 6.C3H5 (COOC2H3)3 Đặt CTTQ của este là (RCOO)3 R' PTPƯ (RCOO)3 R' +3NaOH → 3RCOONa + R' (OH)3 120g 3g Đặt R là CxHy ⇒ 12x + y = 27 Dạy và học hóa học.(CH3COO)3C3H5 C .01 mol este cần 1.24.02 1 1 ⇒ nH2 = 0.webdayhoc.y nguyên dương y ≤ 2x +1 .06 ⇒ Hệ Phương trình  54x + 68y = 4. Đáp án (D) đúng 2.05g 7 ⇔ 120 x 7. http://ngocbinh.35g este đó thì tiêu tốn hết 3g NaOH và thu được 7.

7g ⇒ 0. Dạy và học hóa học. thì khối lượng tăng: 7. http://ngocbinh.COO .7 = 0.35 = 0.05 .3 +R') g este cần 120g NaOH 6.COO .35 = 254 0. Dựa vào phương pháp khối lượng phân tử trung bình . số nguyên tử cacbon trung bình để xác định CTPT của hợp chất vô cơ và hữu cơ.025.x 1 y 15 loại Vậy R là C2H3 hay CH2 = CH * Tìm R' 2 3 thỏa mãn Cứ (71.1 = 12n +2 -1 = 41 ⇒n = 3 Vậy CT của este là CH2 = CH .35g ⇒ R' = 41 R' là gốc HC no hóa trị 3 nên CnH2n .R' 0.net .3.CH2 | CH2 = CH .6.1.R' = 69 .025 (69-R') ⇒ R’ = 41 ⇒R': C3H5 Meste = 6.webdayhoc.075mol 0.CH2 * Cách giải nhanh: Vì nNaOH = 3neste ⇒ este 3 chức (Rượu 3 chức + axit đơn chức) Đặt công thứ este (RCOO)3R' (RCOO)3R' Theo PT: cứ 1mol Vậy 0.025 ⇒ CT R' C3H5 3g ⇒ mR = = 27 ⇒ R: C2H3 Vậy công thức của este là (CH2 = CHCOO)3C3H5 Đáp án (B )đúng 2. Nguyên tắc: Dùng khối lượng mol trung bình M để xác định khối lượng mol các chất trong hỗn hợp đầu.025mol + 3NaOH → (RCOONa)3 + R'(OH)3 3mol → 1mol thì khối lượng tăng 23 x 3 .CH ⇒ (C2H3COO)3C2H5 | CH2 = CH .COO .

2 x + y = 0. hoá trị trung bình.1 y = 0. oxit của hai kim loại trong cùng một chu kì hoặc trong một phân nhóm chính. số liên kết trung bình.4 Vì A. * Giả sử * Giả sử * Giả sử A là Li B là Na A là Na A là K B là Rb Vậy A là Na. nB = y Theo đầu bài ta có hệ phương trình: Ax + By = 6. Một khối lượng các bài toán hữu cơ dùng phương pháp khối lượng mol trung bình . Na PTHH: B. B nằm kế tiếp nhau trong 1 PNC. Dựa vào khối lượng mol nguyên tử của kim loại trong HTTH từ đó xác định tên kim loại. Đối với bài toán hữu cơ thì chủ yếu dùng phương pháp này.Li.2 hoặ c A là Rb B là Cs Đều không thỏa mãn .K. Ví dụ 16: Hỗn hợp X gồm hai kim loại A. B nằm kế tiếp nhau trong cùng một phân nhóm chính.net ⇒ 7x + 23y = 6.Rb.2 ⇒ ⇒ B là K x + y = 0.2 x+y=2x 2. Hoặc trong bài toán giải phóng hỗn hợp khí ( thường của nitơ) dùng M trung bình cũng có thể suy ra CTPT của hợp chất khí. Cs * Cách giải thông thường: A + H2O → AOH + 1/2 H2 B + H2O → BOH + 1/2H2 Đặt nA = x . Rb D. gốc hiđrocacbon trung bình.2 ⇒ y < 0⇒ không thỏa mãn x = 0. còn mở rộng thành số nguyên tử cacbon trung bình. K C.M1 < M < M2 ( trong đó M1< M2 ) Đối với bài toán vô cơ việc dùng M thường dùng trong các bài toán xác định kim loại. B là K * Cách giải nhanh.webdayhoc. http://ngocbinh.24lít hiđro ( ở đktc). B là hai kim loại: A.1 (thỏa mãn) 23x + 39y = 6.2g X hoà tan hoàn toàn vào nước thu được 2.Na. A.2 22. muối hiđrôxit. Lấy 6. Đặt công thức chung của A và B là R Dạy và học hóa học.24 = 0.

2mol 0.94g hỗn hợp hai muối clorua của hai kim loại A và B (biết A và B là hai kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II) vào nước được 100 gam dung dịch X.06 143.5 (I) (II) M A = 23 ⇒ M B = 39 là thỏa mãn + Cách giải thông thường. * Cách giải nhanh: Đặt công thức chung của hai muối là RCl2 M là khối lượng mol nguyên tử trung bình của hai kim loại A và B.2 M= = 31(g / mol) 0. . Biện luận: giả sử có 4 trường hợp thì chỉ có trường hợp A: Mg (M = 24) và B: Ca (M = 40) là thỏa mãn.06 ⇒ Vậy đáp án đúng (B) Ví dụ 18: Một hỗn hợp A gồm 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau.22 = 0. BaCl2 ACl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓ + A(NO3)2 BCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓ + B(NO3)2 Đặt: n ACl2 = x . http://ngocbinh. Nếu cho 4. MgCl2.48 lít hỗn hợp A (ở đktc) qua bình đựng dung dịch brôm dư.R + H2O → ROH + 1/2H2 0.net M A = 24(Mg) ⇒ M B = 40(Ca) Là thỏa mãn. Công thức hóa học của hai muối clorua lần lượt là: A. người ta thấy khối lượng của bình tăng Dạy và học hóa học. CaCl2. MgCl2 C. CaCl2 D. Để làm kết tủa hết ion Cl.2 Vậy đáp án (B) đúng Ví dụ 17: Hòa tan 5. S rCl2 Viết PTHH: B.12 ⇒ x + y = 0.22g kết tủa. BeCl2. 5. S rCl2.68 x + y = 0.1mol 6.06. n BCl2 = y 17.94 Từ (I) và (II) ta có: Ax + By = 1.94 M= − 71= 28 0.trong dung dịch X người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được 17. Theo phương trình ta có: 2x + 2y = (A + 71)x + (B + 71)y = 5.webdayhoc.

C3H7OH Dạy và học hóa học.48  (I) a + b = 22.4n + 2b = 1 => b = 1− 0.12 lít H 2(đktc). C2H5OH B .6g A và 2.webdayhoc. đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.2  14na + ( 14n + 14) b = 7 (II)  Giải (I) và (II): a + b = 0. 0.C2H4 và C3H6 C .thêm 7g. http://ngocbinh.2 => 1.8n + 14b = 7 0. M2 là đồng đẳng kế tiếp.3g B tác dụng hết với Na thu được 1.CH3OH. M1.5 < n < 2.2 + 14b = 7 2.4n 2 => C2H4 B .C3H6 và C4H8 D . Cho hỗn hợp gồm 1. Công thức phân tử của 2 olefin là: A . Ví dụ 19: A.net . B là 2 rượu no.C5H10 và C6H12 Mà 0 < b < 0.2   14n( a + b) + 14b = 7  => 14n x 0.C4H8 và C5H10 * Các giải thông thường: Đặt công thức của 2 olefin là CnH2n (a mol) Cn+1H2n+2 (b mol) PTPƯ: CnH2n + Br2 → CnH2nBr2 Cn+1H2n+2 + Br2 → Cn+1H2n+2Br2 Theo đầu bài ta có hệ phương trình: 4.5 => n = 2 => n1 = 2 n2= 3 => C3H6 * Cách giải nhanh: M= 7 = 35 => M1 < 35 < M2.4 = 0.C2H5OH. Công thức phân tử của 2 rượu là: A .2 M1 = 28 => C2H4 M2 = 42 => C3H6 Vậy đáp án( A) đúng.

9− 18x0.15 Mà 0 < b < 0.5b ⇔ a + b = 0. http://ngocbinh.3 = 3.9 ⇒ na + mb = 3.1n + b = 0.1 a + b = 0. C5H11OH (a mol) (b mol) A: CnH2n+1OH B: CmH2m+1OH PTPƯ: CnH2n+1 OH + Na → CnH2n+1ONa + H2 a 0.1n ⇒ 0.6 + 2.9 (II) Giải hệ 2 phương trình (I) (II): a + b = 0.1 a + b = 0.1 14(na+mb) + 18(a+b) = 3.0.5b = 1 .1mol Dạy và học hóa học.C4H9OH.1   0.1 (I) (14n + 18)a + (14m + 18)b = 1.5 < n < 1.webdayhoc.15 .12 = 0.5 mà n phải nguyên ⇒ n = 1 (π m) ⇒ Công thức của 2 rượu CH3OH ⇒m = 2 C2H5OH * Cách giải nhanh: Theo phương pháp M 1 Cn− H2n− +1OH + Na → Cn− H2n− +1ONa + H2 2 nR = nH2 = 0.4 0.1 = = 0.5a + 0.1 ⇔ 0 < 0.15 .05 22.15 14 14  na + ( n + 1) b = 0.C .net .1 2.5a CmH2m+1OH + Na → CmH2m+1ONa + H2 b 0.C3H7OH.0. C4H9OH * Cách giải thông thường Đặt CTTQ của D .1 => b = 0.1n < 0.15   ⇔  a + b = 0.15  n( a + b) + b = 0.

4. Áp dụng phương pháp đường chéo trong bài toán trộn lẫn hai dung dịch. Để có một dung dịch mới có nồng độ 20% thì cần phải pha chế về khối lượng giữa 2 dung dịch theo tỉ lệ là: A-1:3 B-3:1 C .kết quả khác * Cách giải thông thường: + Dung dịch 1: Đặt a1 là khối lượng chất tan của dung dịch 1 Đặt m1 là khối lượng dung dịch của dung dịch 1 Theo công thức: C1% = . dài dòng.5:1 E. hai chất.1.9 = 39⇒ M 1 < M < M 2 ⇒ 0.MR = 3. 100% => a = a1 .net . m1 = 45 .1 M1 = 32 M2= 46 Công thức của 2 rượu CH3OH và C2H5OH => Đáp án (A) đúng 2. m1 Dạy và học hóa học.webdayhoc. để tính được nồng độ dung dịch tạo thành ta có thể giải bằng nhiều cách khác nhau. Qui tắc: + Nếu trộn 2 dung dịch có khối lượng là m1 và m2 và nồng độ % lần lượt là C1 và C2 (giả sử C1 < C2) ⇒ + Nếu trộn 2 dung dịch có thể tích là V1 và V2 và nồng độ mol/l là C1 và C2 ⇒ . nhưng nhanh nhất vẫn là phương pháp đường chéo.1: 5 D .Sơ đồ đường chéo C2 C C1 C2 . Khi trộn lẫn 2 dung dịch có nồng độ khác nhau hay trộn lẫn chất tan vào dung dịch chứa chất tan đó. http://ngocbinh.C C-C1 Ví dụ 20: Một dung dịch HCl nồng độ 45% và một dung dịch HCl khác có nồng độ 15%. Đó là giải bài toán trộn lẫn "qui tắc trộn lẫn" hay "sơ đồ đường chéo" thay cho phép tính đại số rườm rà.

5 thì VH2 và CO cần lấy ở đktc là: A .5 x 26 = 2. Đặt thể tích của B .8 lít và 44 lít.4 (2) (1) * Cách giải thông thường: V1 + V2 = 26 V = 4 ⇒ 1 Giải hệ phương trình (1) (2)  2V1 + 28V2 = 2.44 lít và 8 lít. C.webdayhoc.4 lít và 22 lít. * Cách giải nhanh: áp dụng qui tắc đường chéo ta có: HCl 45 20 HCl 15 45-20 20-15 => => Đáp án (C ) đúng Ví dụ 21: Để điều chế được hỗn hợp 26 lít H2 và CO có tỉ khối hơi đối với metan bằng 1.net . D . http://ngocbinh.4(V1 + V2) V2 = 22 * Cách giải nhanh: Áp dụng qui tắc đường chéo giải: Dạy và học hóa học.Dung dịch 2: Đặt a2 là khối lượng chất tan của dung dịch 2 Đặt m2 là khối lượng dung dịch của dung dịch 2 Theo công thức: C2% = . 100% ⇒ a2 = C2 . H2 là V1 CO là V2 Theo đề bài ta có hệ phương trình: V1 + V2 = 26 = 1. m2 Khi trộn dung dịch 1 với dung dịch 2 ta được dung dịch 3 có nồng độ là 20% ⇒ C3% = = 20 ⇔ 45m1 + 15m2 = 20m1 + 20m2 25m1 = 5m2 ⇒= Vậy cần phải pha chế theo tỉ lệ 1: 5 về khối lượng giữa 2 dung dịch. m2 = 15 .22 lít và 4 lít.

2.4 = 2.672 lít và 2.5x − 10.51 3x + 8y = 0.59g Al bằng dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 16.3e → Al3+ − NO3 + 3e→ NO B .5( x + y) 3.672 lít Cách giải nhanh: Al .75.448 lít x (mol) y (mol) 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NO2 + 15H2O 3x x − 2NO3 + 8e→ N 2O 8y y Dạy và học hóa học.2.72 lít C . * Cách giải thông thường: PTPƯ: Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O x y x + y = 0.5y = 0 y = 0.webdayhoc.5 Giải hệ phương trình: 3x + 8y = 0.972 lít và 0. Thể tích NO và N2O thu được là: A .75 x 2 = 33.17 = 16.03 x 22.net .672 lít D .106 lít VN2O = 0.09  ⇒ ⇒  30x + 44y = 33.Kết quả khác.51 x = 0.03  ⇒ VNO = 0. http://ngocbinh.V1 H2 V2 CO 2 24 28 22 t V1 = 4lÝ ⇒ ⇒ t V2 = 22lÝ ⇒ Đáp án (A) đúng Ví dụ 22: Hòa tan 4.4 = 0.24 lít và 6.0.016 lít E .1.09 x 22.016 lít và 0.

5 ⇒ M hh = 25.51b = 0 7a + 7b = 0 ⇒ a = b ⇒ VC3H8 = VC4H10 ⇒ %VC3H8 = %VC4H10 = 50% * Cách giải nhanh: Áp dụng qui tắc đường chéo ta có : VC H 3 8 44 51 VC H 58 4 10 7 7 TØ 1:1 lÖ ⇒ Đáp án (A) đúng Ví dụ 24: Cho hỗn hợp X gồm 2 este có CTPT là C4H8O2 và C3H6O2 tác dụng với Dạy và học hóa học.44a + 58b .25%.5 V NO 30 10.45% .5x2= 51 Áp dụng công thức: 44a + 58b = 51(a+b) ⇔ 51a .51 3x − y = 0 Đáp án (B ) đúng Ví dụ 23: Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí C3H8 và C4H10 đối với hiđro là 25.net .09 y = 0.50% C .webdayhoc.5 ⇒ VN2O VNO = 1 x = 3 y ⇒ x = 0. 80% nC4H10 = b Theo đầu bài ta có dhh = 25. http://ngocbinh. 55% * Cách giải thông thường Đặt: nC3H8 = a .VN O 2 44 33. 75% D .5 Thành phần % thể tích của hỗn hợp đó là: A . H2 B .20% .50%.5 3.03 3x + 8y = 0.

8 (mol) 46 B .74g C .4375 x 32 = 46 ⇒ nB = 3.25 x 5 x = 0.68g rượu B duy nhất có tỉ khối so với oxi là 1.75( g/ mol ) 0.3.4(g)  x + y = 0.05 ⇒ ⇒ mC4H8O2 = 0. http://ngocbinh.NaOH dư thu được 6.08 mol Đặt số mol CH3COOC2H5 là x HCOOC2H5 là y * Cách giải thông thường: Theo đầu bài ta có hệ phương trình: 82x + 68y = 6.3.5.4(g)  = ⇒ ⇒ y 3 y = 0.03x74 = 2.4.14g hỗn hợp 2 muối và 3.4375.22g * Cách giải nhanh: nmuối = nrượu = 0.6.14 x = 0.24g và 3.6g D .08 Áp dụng quy tắc đường chéo: x mol CH3COONa y mol HCOONa 82 76.4g và 2.22g ⇒ Rượu B là C2H5OH ⇒ X: CH3COOC2H5 HCOOC2H5 PTPƯ: CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH HCOOC2H5 + NaOH → HCOONa + C2H5OH ⇒ neste = nmuối = nrượu = 0.03 mC3H6O2 = 2.75 68 5.net .1.05 mC4H7O2 = 4.22(g)  2. Số gam của C4H10O2 và C3H6O2 trong A lần lượt là: A .03   mC3H6O2 = 0.08 y = 0.68 = 0.74g và 2.05x88= 4. Dựa vào một số điểm đặc biệt Dạy và học hóa học.6g và 2.68 = 76.7g MB = 1.webdayhoc.08 mol M muèi = 3.

5. Nguyên tử của Magiê (Mg = 24) gấp đôi nguyên tử khối của Cacbon (C = 12).không có cặp chất nào. trên cơ sở mối quan hệ giữa nguyên tử khối với phân tử khối để từ đó ta có thể xây dựng một số bài toán vô cơ. CuS. CuO. Ví dụ 25: Phân tích một khối lượng hợp chất M. Cu2S: %Cu = x 100% = 80% CuS: %Cu = x 100% = 92% CuO: %Cu = x 100% = 80% Cu2O: %Cu = x 100% = 89% Dạy và học hóa học.SO2 B .1.Dựa vào đặc điểm của nguyên tử khối Xét về giá trị của nguyên tử khối của một số nguyên tố có một số trường hợp hợp đặc biệt. Công thức của hợp chất M là: A .1.CuS và CuO D . Đó là nguyên tử khối của lưu huỳnh (S = 32) gấp đôi nguyên tử khối của oxi (O = 16).Cu2S và Cu2O C .SO3 C . Nguyên tử khối của Cu (Cu = 64) gấp đôi nguyên tử khối của lưu huỳnh (S = 32). sau đó nhận xét kết quả và chọn phương án đúng.2.webdayhoc. http://ngocbinh. Dựa vào điểm đặc biệt đó. Cu2O. gấp 4 lần nguyên tử khối của oxi.S2O3 *Cách giải thông thường: Áp dụng công thức tính thành phần % khối lượng của nguyên tử trong hợp chất ta sẽ tính được thành phần % khối lượng của S hoặc O từ đó sẽ chọn được phương án đúng. * Cách giải thông thường: Tính thành phần % khối lượng của Cu trong từng hợp chất.SO4 D . Hai chất có phần trăm khối lượng Cu bằng nhau là: A . người ta nhận thấy thành phần khối lượng của nó có 50%S và 50%O. SO2: %S = x 100% = 50% ⇒ %O = 50% SO3: %S = x 100% = 40% ⇒ %O = 60% SO4: % S = x 100% = 33.Cu2S và CuO B .net .7% S2O3: %S = x 100% = 57% ⇒ %O = 43% * Cách giải nhanh: Dựa vào đặc điểm đặc biệt của nguyên tử khối. Ở đây nguyên tử khối của S gấp đôi nguyên tử khối của O ⇒ Công thức M là SO2 => đáp án đúng là( A) Ví dụ 26: Cho các chất: Cu2S.3% ⇒ %O = 66.

http://ngocbinh. Khi gặp các bài tập dạng này nếu các em không chú ý những điểm đặc biệt đó sẽ sa vào việc tính thành phần phần trăm theo công thức. mất nhiều thời gian giải. Ở đây ta coi Cu2S sẽ là Cu2O2⇒ CuO Vậy đáp án( C ) đúng Ví dụ 27: Cho các chất: CO2. Ta qui khối lượng Mg bằng 2 lần khối lượng C. Hai chất có phần trăm khối lượng oxi bằng nhau là: A .net . lâu. dẫn đến việc tính toán dài dòng. MgO. có thể kết quả còn nhầm lẫn. Đó là Cu2S và CuO. Từ đó qui khối lượng của lưu huỳnh sang oxi rồi tìm xem cặp chất nào có tỉ lệ số nguyên tử Cu và số nguyên tử O như nhau. MgCO3. Do đó việc áp dụng đặc điểm đặc biệt này giúp các em giải rất nhanh chính xác trên cơ sở suy luận. CO2 %O = x 100% = 72.webdayhoc. Ta có: CO2 1C : 2O CO 1C:1O MgO MgCO3 2C:1O 3C:3O Vậy cặp có % khối lượng oxi bằng nhau là MgCO3 và CO.1% %O = x 100% = 57. CO.MgCO3 và CO B .1% MgO %O = x 100% = 40% MgCO3 Vậy đáp án( C) đúng * Cách giải nhanh: Dựa vào đặc điểm nguyên tử khối Mg gấp 2 lần nguyên tử khối của C.7% CO %O = x 100% = 57.CO2 và MgCO3 D . tính phần trăm khối lượng của oxi có trong mỗi hợp chất để so sánh.không có cặp chất nào * Cách giải thông thường: Áp dụng công thức. *Nhận xét: Các bài toán xác định % khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất hoặc xác định công thức phân tử của hợp chất vô cơ chúng ta nên dựa vào một số đặc điểm đặc biệt về giá trị nguyên tử khối của một số nguyên tố nêu trên.* Cách giải nhanh: Dựa vào nguyên tử khối của Cu (Cu = 64) gấp 2 lần nguyên tử khối của lưu huỳnh (S = 32) và gấp 4 lần nguyên tử khối của oxi (O = 16). Dạy và học hóa học.MgO và CO C .

075= 0.100.khử ta có qui tắc sau: Tổng số mol electron mà chất khử nhường bằng tổng số electron chất oxi hóa nhận.4= 5. tất cả khí NO thu được đem oxi hóa thành NO2 rồi sục vào nước có dòng oxi để chuyển hết thành HNO3 .Trong phản ứng trao đổi ion của dung dịch chất điện li trên cơ sở của quá trình bài tập điện tích ta thấy có bao nhiêu điện tích dương hoặc âm của các ion chuyển vào trong kết tủa hoặc khí tách ra khỏi dung dịch thì phải trả lại cho dung dịch bấy nhiêu điện tích dương hoặc ion.3 (mol) (2): nNO2 = nNO = 0.webdayhoc.45 (mol) 64 1 nO2(2) = nNO = 0.15+ 0.15(mol) 2 (2) (3) Theo phương trình (1): nNO = nCu = 0.45 = 0.9 ⇒ x = 0.3 nNO2 = = 0.04 lít * Cách giải thông thường 3 Cu + 8HNO3 → 3Cu (NO3)2 + 2NO + 4 H2O NO +O2 → NO2 2NO2 +O2 + H2 O → 2HNO3 nCu = 28. .3(mol) (3) nO2 = 1 0.8 lít B . Dựa vào định luật bảo toàn điện tích Định luật bảo toàn điện tích được áp dụng trong các trường nguyên tử. Ví dụ 28: Hòa tan hoàn toàn 28. thầy đã tiến hành xây dựng một số bài toán để làm câu TNKQ nhiều lựa chọn. Thể tích khí oxi ở đktc đã tham gia vào quá trình trên là: (ĐH khối B 2007) A .2.8 g kim loại Cu vào dung dịch HNO 3loãng.2e → Cu2+ 0.04lÝ (® t ktc) * Cách giải nhanh: Cu . Trên cơ sở nội dung của định luật trên.5.5. .1. http://ngocbinh. dung dịch trung hòa điện.8 = 0.2.khử thì tổng số electron chất khử nhường bằng tổng electron chất oxi hóa nhận.08lít C .9 4x = 0.225x22.075(mol) 4 4 ⇒ ∑ nO2ph¶n øng = 0.225(mol) ⇒ VO2ph¶n øng = 0.50.10. Vận dụng vào bài toán oxi hóa .225 Dạy và học hóa học.Trong phản ứng oxi hóa .4 lít (1) D . phân tử.45 0.net O2 + 4e → 2O2x 4x .

225 x 22.4 = 5.Phần 1 tan hết trong dung dịch HCl.84 . phần 2 nung trong oxi thu được 2.1.H+ nhận → H2 bằng số mol O2 nhận H+ 0.84g hỗn hợp axit.4g B .56 x 2 = 3.3. tạo ra 1.16 2e 0.12 (g) * Cách giải nhanh: Áp dụng phương pháp bảo toàn electron ta có: A.08 ⇒ mkl hỗn hợp đầu = (moxit .84 .08 x 16) x 2 = 3.2g D .B là chất khử.84 .84 Mà M2 KL = Ax + By ⇒ Ax + By = 2.8g E .56g ⇒ m2KL trong hỗn hợp = 1.4 (2) 0. Số mol e.12g C .04 lít Đáp án (D) đúng Ví dụ 29: Chia hỗn hợp 2 kim loại A.16 O 0. ⇒= nB = y 1 . Khối lượng hỗn hợp 2 kim loại trong hỗn hợp đầu là: A . H+.⇒ VO2 = 0.56g * Cách giải thông thường: PTPƯ: 2A + 2aHCl → 2ACla + aH2 2B + 2bCHl → 2BClb + bH2 4A + aO2 → 2A2Oa 4B + bO2 → 2B2Oa nA = x. B có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng nhau: .84 Giải (1) (2): ax + by = 0.16 Ax + 8ax + By + 8by = 2. http://ngocbinh.2.08 (1) 22.webdayhoc.16 = 1.5y (2B + 16b) = 2. O2 là chất oxi hóa.0.1.12 g Dạy và học hóa học.5x(2A + 16a) + 0.net .2.16 → = H2 0.8 (ax + by) = 2.18 O20.792 lít H2(đktc).8 x 0.mO) x 2 = (2.08 + + 1e0.792 = 0.

03% C .56M A .65M D .01g C .20.32.Mg E . Nồng độ mol/l của dung dịch HCl là: A .4 (3) 38.Al PTPƯ: B .Không xác định được vì thiếu dữ kiện * Cách giải thông thường: Dạy và học hóa học.18.Zn D .Tất cả đều sai B .45g E .456M E . Kim loại M là: A .2 lít khí NO duy nhất (đktc) 1.0.0. % m của Fe trong hỗn hợp đầu là: E .14.60% C .Tất cả đều sai B .28.Tất cả đều sai Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 2M + 2aHCl → 2MCla + aH2 Fe + 4HNO3 → 3M(NO3)3 + NO + H2O 3M + 4aHNO3 → 3M(NO3)a + aNO + 2aH2O Đặt số mol Fe và M là hỗn hợp là x và y Theo đầu bài ta có phương trình: 56x + My = x+= x+ = 14. Phần 2: Tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng nóng thấy thoát ra 11.6g hỗn hợp gồm Fe và kim loại M có hóa trị duy nhất thành 2 phần bằng nhau: Phần 1: Tan vừa đủ trong 2 lít dung dịch thấy thoát ra 14.6 2 (2) (1) C .webdayhoc.1.45g D .9% C .1456M 2.9% 4.Pb B .2 22.4 11 .net . Khối lượng hỗn hợp muối clorua khan thu được là: 3.9g A .65.56 lít H2 (đktc).72. http://ngocbinh.56 22.58.Đáp án (B) đúng Ví dụ 30: Chia 38.

3 .45 (g) ⇒ Đáp án (B) đúng 3. M = 27 (thỏa mãn) * Cách giải nhanh: 1.0.2 x 2 + 0.03% 19.9 x 1.3 (mol) ⇒ CM HCl = 1 .net → → Fe2+ 0.3 x 36.3+1.2 (g) ⇒% mFe = 11 . nFe = 0.9 ⇒ M x ⇒ a=3.2 ⇒ mFe = 0.3 ⇒  Giải (1) (2) (3): 2x + ay = 1 ay = 0.3 x = 0.9 = 8. nH2 = 0.3 = 0.3 mol ⇒ nHCl = nH = 1. mmuối = mKl + mCl− = 13.4 ae 8.2 x 56 = 11.1 ⇒ 0. http://ngocbinh.1a ⇒ M = 3a a 4.3 x 36.1 M Fe M 2e 0.1 = 1.5 = 65.65 (mol) ⇒ nH = 1.56x + My = 19.2 = 8.56 x 0.webdayhoc.2 x100% = 50. My = 19.2  .5  Mã số mol HCl = 2x + ay = 0. Áp dụng PPBT e: Fe 0.65(M) 2 2.3 mol CM = 0.9M = 8.2 M 8.65 x 2 = 65.mH2 = 19.45(g) 3.2 Ma+ .1 a M 3e ae → → Fe3+ Ma+ Dạy và học hóa học.5 .9 3x + ay = 1 . m muối clorua = mhh + mHCl .3 0.65M ⇒ Đáp án (A) đúng 2.1 Mà ay = 0.

1 + 0.2 ay = 0.9 4. Vì dung dịch trung hòa điện. y.3 hay x + y + z = 0.03% 13.2 ⇒ % Fe = ⇒ Đáp án( C) đúng n = 3 8. ⇒ Đáp án (D) đúng − Ví dụ 31: Dung dịch A có chứa 5 ion: Mg2+.5 → NO 0.1mol Cl.250ml E . Ca2+ trong dung dịch A.150ml B .2mol NO3 .2 = 0. Thêm dần V lít dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch A đến khi được lượng kết tủa lớn nhất. * Cách giải thông thường: Phương trình ion rút gọn: 2 Mg2+ + CO3− → MgCO3↓ 2 Ba2+ + CO3− → BaCO3↓ 2 Ca2+ + CO3− → CaCO3↓ Gọi x.net .Két quả khác.45⇒  ⇒ Al M a  M = 27 0.và 0.200ml D . Ba2+ .65 .5 x = 0. z là số mol của Mg 2+ .webdayhoc.2x56 x100% = 50.3 → H2 0.15 2 ⇒nCO3− = x + y + z= 0.300ml C . Ba2+ .15(mol) Dạy và học hóa học.9 ⇒ nFe = 0.3 2x + ay = 1 ⇒ .5 3x + ay = 1 − NO3 + 3e 1. Ca2+ và 0. http://ngocbinh. ta có: 2x + 2y + 2z = 0. V có giá trị là: A .2H+ + 2e 1.1 2 = x0.

Fe3O4.15(l) =150ml . y. Fe. các kết tủa tách khỏi dung dịch. Theo điều kiện cho và dựa vào phương trình phản ứng ta có: 56x + 72y + 232z + 160t = 12 (a) x + = nNO = 0.20.2 = 0.1. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó bằng dung dịch HNO3 loãng thu được 2.10.016g C .và − NO3 . Fe3O4. t lần lượt là số mol của Fe. Fe2O3.08g D .15(mol) ⇒ V= 3 * Cách giải nhanh: nKCO3 CM = 0.3 = 0. Để trung hòa điện.15lÝ 150ml t= 1 Khi phản ứng kết thúc.1 (b) 19.webdayhoc.3(mol) ⇒ VddNa2CO3 = 3  Na+    nNa+ = 0. phần dung dịch chứa Na+. m có khối lượng là: A .15 = 0. Cl.12 160 y + 4z + 3t = nO = (c) Thế (b) vào (c) ta có: y + 4z+ 3t = (d) Từ (c) và (d) rút ra ta được m = 10.net . Fe2 O3. http://ngocbinh. z. FeO.2.24 lít khí NO duy nhất (đo ở đktc). nNa+ = nCl − + nNO− = 0.16g B .08(g) * Cách giải nhanh: Dạy và học hóa học.008g Cách giải thông thường: PTPƯ: 2Fe + O2 → 2FeO 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 3FeO + 10 HNO3 → 9Fe (NO3)3 + NO + 5H2O 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O Gọi x.nCO3 = nCO2− = 0. Đáp án A 2 Ví dụ 32: Để m(g) bột sắt ngoài không khí một thời gian thu được12g hỗn hợp các oxit FeO.

15 z = 0.44.7 là nAl = 0. z 27x + 24y + 52z= 17. Ví dụ 33: Hòa tan hoàn toàn 17.6 0.4.3 hỗn hợp X tác dụng CuSO4dư 2Al + 3CuSO4 →Al2(SO4)3 + 3Cu Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu Fe + CuSO4 →FeSO4 + Cu Dạy và học hóa học.3. Fe. http://ngocbinh.1 x 3 ⇒ m = 10.4 x = 0.44 lít khí.75x = 0. Fe trong 17.15 1 + y + z = 0.8 lít PTPƯ: 2Al + 0.Fe nhường = Σ ne. NO3 ) nhận: = x 4 + 0.net B.36 lít khí(ở đktc).13. nO2ph¶n øng = 12 − m 32 .88 lít D .70 lít E .webdayhoc. lọc lấy toàn bộ chất rắn thu được sau phản ứng tác dụng với dung dịch HNO3nóng dư thì thu được V lít khí NO2 ( ở đktc) Thể tích khí NO2 thu được là: A .08 (g) Đáp án( C) là đúng. y. nMg = 0.7g hỗn hợp tác dụng dung dịch NaOH dư → 3.chất oxi hóa (O2.26.2   .15   → n hỗn hợp trong 34. nFe = 0.5x ⇒ y = 0.44 lít * Cách giải thông thường: + 3H2 0. Mg trong dung dịch HCl thấy thoát ra 13.53.5x . Nếu cho 8. Mg.8g hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch CuSO4dư.1 mol − Theo nguyên tắc: Σ mol e.nFe = .nNO giải phóng = 0.4g hỗn hợp là x.Kết quả khác 6HCl → AlCl3 C . Vậy nếu cho 34.5x Mg + HCl → MgCl2 + H2 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Đặt số mol Al.4g hỗn hợp 3 kim loại Al.

chính xác. H2. các phản ứng hóa học. Dạy và học hóa học.trong việc giải bài toán oxi hóa .4.2 (mol) .88lÝ ktc) Nhận xét: Đối với một số bài toán oxi hóa . phương trình lập được. nhưng có một số bài toán khó thì khi đặt ẩn.2 (7): nN2 = 2N Cu = 2x1 = 2.Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + H2O nCu (4.3 + 0. Dựa vào đặc điểm của phản ứng khử oxit kim loại bằng CO.khử giúp các em giải H+ + 2e → H2 Cu + 2e → Cu ⇒ ne−H+ nhËn = ne−CunhËn ⇒ nH2 = nCu2+ bài toán một cách nhanh và gọn. Việc giải hệ phương trình này yêu cầu các em có tư duy toán học tốt. 2. bản chất hóa học chưa được chú ý. H2O.4x22. Biết số mol CO.1. đơn giản có thể giải ngay được.4= 53. Thuật toán hóa học lấn át bản chất của các hiện tượng.Khi khử oxit kim loại bằng các chất khử như CO. . Al thì chất khử lấy oxi của oxit tạo ra: CO2. Fe nhường e H+ .3 = 1. đặc biệt là những bài toán phức tạp.5x + y + z = 0. Al2O3 tạo ra tính được lượng oxi trong oxit (hay trong hỗn hợp oxit) và suy ra lượng kim loại (hay hỗn hợp kim loại). cách giải dài. phương pháp thế mới giải được. Al2O3.các em phát triển tư duy phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề một cách thấu đáo hơn.6) = 1. Cu2+ nhận e nCu = nCu2+ nNO2 = 2nCu = 2x1 = 2. chỉ chú ý về mặt toán học. các em nếu áp dụng phương pháp đại số (phương pháp các em thường sử dụng. mất thời gian. những bài toán hóa học cơ bản.2 t(® ⇒ VNO2 = 26. Al. số ẩn nhiều hơn số.webdayhoc. Mg. dùng một số thuật toán:ghép ẩn số. H2O.4(mol) VNO2 = 2.5. H 2. Đặc biệt khi áp dụng phương pháp bảo toàn e. Al tham gia phản ứng hoặc biết số mol CO2.khử.6 + 0. Áp dụng nguyên tắc bảo toàn e.4mol . Do đó các em giải theo phương pháp này rất vất vả.1. H2. http://ngocbinh.net .76lÝ t * Cách giải nhanh: Al. đi sâu vào việc nghiên cứu bản chất hóa học.

5 (I) (II) Giải hệ phương trình (I) (II) ta được nghiệm: x = 0.Kết quả khác * Cách giải thông thường: 3Fe + 4CO2 Dạy và học hóa học. Khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là: A .21g C .4g D .8 = 24 (g) Vậy đáp án ( C )đúng Ví dụ 35: Thổi một luồng khí CO dư đi qua ống đựng hỗn hợp 2 oxit Fe3O4 và CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2.2g E . Mỗi một phân tử CO(H2) chỉ lấy được 1mol O ra khỏi oxit.16g 0 C.1 Vậy mhỗn hợp kim loại = mCu + mFe = 0.24g D.webdayhoc.12g PTPƯ: Fe3O4 + t 4CO  → 0 B . Ví dụ 34: Khử hoàn toàn 32g hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí H2 thấy tạo ra 9g H2O.Kết quả khác * Cách giải thông thường: t PTPƯ: CuO + H2  Cu + H2O → t Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2O → 0 Đặt nCuO = x.2 và y = 0.26g E.. http://ngocbinh.4.net .5 x 16 = 8g ⇒ mKL = 32 . Khối lượng hỗn hợp 2 oxit kim loại ban đầu là: A .3.5 (mol) mO = 0. nFe2O3 = y Theo đầu bài ta có: 80x + 160y = 32 x + 3y = = 0.12g B .32 g hỗn hợp kim loại. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng tính khối lượng hỗn hợp oxit ban đầu.1 x 2 x 56 = 24 (g) * Cách giải nhanh: Vì H2 lấy oxi của oxit kim loại → H2O Ta có nO (trong oxit) = nH2O = = 0. Khi hết số mol CO2 → nO = nCO = nO lấy của oxit hoặc ( H2O) → nO= nH2O .Khi khử oxit kim loại bằng các chất khử CO (H2) thì CO (H2) có nhiệm vụ lấy oxi của oxit kim loại ra khỏi oxit.2 x 64 + 0.3. Khí thoát ra được đưa vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 5g kết tủa trắng.

nCuO = y Theo đầu bài ta có hệ phương trình: 3x × 56+ 64y = 2.01 .20g C . V có giá trị là: A .1 (mol) Dạy và học hóa học. Đối với các bài toán hóa học hỗn hợp bao gồm nhiều quá trình phản ứng xảy ra.05(mol) ⇒ moxit = mKL + moxi trong oxit = 2.36lít B . Cho dung dịchNaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B.x CuO y CO2 + (4x + y) Ca(OH)2 4x + y + CO t  → 0 3x Cu y → CaCO3 + H2O + 4x CO2 y Đặt số mol Fe3O4 là x.4g Mg tác dụng với dung dịch H2SO4loãng dư sau phản ứng thu được dung dịch A và V lít khí H2 (ở đktc).1. ta chỉ cần lập sơ đồ hợp thức sau đó căn cứ vào chất đầu và chất cuối.2 = 0.40g 2.5.24g D .18g B .12 (g) * Cách giải nhanh: CO lấy oxi trong oxit → CO2 nO(trong oxit) = nCO = nCO2 = nCaCO3 = 0.01 x 80 = 3.6. Khối lượng chất rắn thu được là: * Cách giải thông thường: nFe = 11 .webdayhoc.net x = 0.12 (g) Vậy đáp án ( A ) đúng 2. bỏ qua các phản ứng trung gian.32 + 0.72lít D .05  ⇒ moxit = 0.2g Fe và 2. 1. http://ngocbinh.4.01  y = 0.32  Giải hệ phương trình ta có nghiệm:  5 4x + y = 100 = 0.2( mol ) 56 nMg= 0. Lọc B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m(g) chất rắn.2.01 x 232 + 0.3.6.48 lít E .24lít A .05 x 16 = 3.6lít C .36g E .1. Ví dụ 36: Cho 11. Dựa vào việc lập sơ đồ hợp thức của các quá trình chuyển hóa rồi căn cứ vào chất đầu và chất cuối.

1 mol Fe 2O3 vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch A.2 Mg(OH)2 0.Kết quả khác.1 mol mchất rắn = mMgO + mFe2O3 = 0.72lÝ 2Fe → Fe2O3 0. m có giá trị là: A .72 lít 0. rửa sạch.2 mol Fe và 0.2 0.1 Mg → MgO 0. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Dạy và học hóa học.1 H2 MgSO4 0.1 0.1 → 0.1 x 160 = 20(g) t * Cách giải nhanh: nH2 = ∑ nFe+ Mg = 0.2 t  → H2O t 2Fe(OH)3  Fe2O3 + H2O → 0.webdayhoc.2 Mg 0.3mol ⇒ V = 6.2 Na2SO4 + 2H2O 2NaOH 2NaOH Fe(OH)2↓ + Na2SO4 Mg(OH)2↓ + Na2SO4 0.1 x 40 + 0.2 FeSO4 + + 0.2 MgSO4 0.1 + + H2SO4 H2SO4 → → 0. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa.2 V = 6.2 H2 0.PTHH: Fe 0.42g E . * Cách giải thông thường: Viết phương trình phản ứng và tính số mol các chất theo phương trình phản ứng.1 x 40 = 20 (g) Vậy 1.net . sấy khô và nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m g chất rắn.32g C .1 FeSO4 + NO H2SO4 FeSO4 0.1 ⇒ m = 0. Đáp án ( E ) đúng 2.1 4Fe(OH)3 0.24g D .23g B .1 x 160 + 0. Đáp án ( B ) đúng Ví dụ 37: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0. Lọc lấy kết tủa.1 4Fe(OH)2 + O2+ 2H2O 0. http://ngocbinh.1 0 0 + + + NaOH → → → MgO + 0.

2 = 32g * Cách nhẩm: Trong m g chất rắn có 0. Ví dụ 38: Hỗn hợp bột X: Al. . Fe có khối lượng 22g.24g E .6g D .22.32g D . http://ngocbinh.2)ml 0.2 mol 6HCl → 2FeCl3 0. Chia X thành 2 phần bằng nhau.2 ⇒ m = 32g ⇒ Đáp án ( B )đúng.2 mol n  Fe2O3 + 3H2O → 0.16g C .96lít H2 (đktc) và dung dịch A.2 + 3H2O Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư HCl dư + NaOH → NaCl + H2O FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl 0.2mol mchất rắn = 160 x 0.Kết quả khác .2mol 0.0.2 Fe2O3 0.12.webdayhoc.16g C .25. 2.net .P1 + HCl dư → dung dịch A + 8.2 0.8g B . 1. m1 có giá trị là: A .2+0.2mol FeCl3 + 3NaOH 0.2mol → Fe(OH)3 + 3NaCl 0.8g B . m có giá trị là: A .Kết quả khác Dạy và học hóa học. Cho dung dịch A + NaOH dư → kết tủa B Lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m1 chất rắn.1 mol Fe2O3(26g) ban đầu: Vậy chỉ cần tính lượng Fe2O3 tạo ra từ Fe: 2Fe → Fe2O3 0.2 2Fe(OH)3 (0.Phần 2: Cho hỗn hợp bột X vào dung dịch CuSO 4 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu được mg chất rắn không tan.1 + 0.2 mol Khi sấy và nung kết tủa: 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 0.4g E .

1 m = 0.* Cách giải thông thường: P1 2Al 0. nFe = y 27x + 56y = 11 x = 0.35 HCl + NaOH → NaCl + H2O AlCl3 0.1 4Fe(OH)2 0 + + 3NaOH NaOH → → → Al(OH)3↓ + 3NaCl 0.2 m1 = 0.3 0.1 0.net − 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu 0.3 2NaOH Fe(OH)2↓ + 2NaCl 0.2 Fe + 2HCl → FeCl2 + 0.05 x 160 = 8g P2 : 0.6 (g) Dạy và học hóa học.2 2Fe → Fe2O3 0.1 H2 0. http://ngocbinh.6g * Cách giải nhanh: Al → AlO 2 0.2 ⇒  1 + y = 0.4 .1 t + O2  2Fe2O3 + 4H2O → 0.1 .1 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 0.2 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu 0.4 x 64 = 25.3 FeCl3 + 0.4 ⇒ mCu = 25.5x   y = 0.05 ⇒ m1 = 8(g) nCu = nH2 = 0.3 Al(OH)3 0.05 Đặt nAl = x .webdayhoc.3 NaAlO2 + 2 H2O 0.

Vậy 1.webdayhoc. Cụ thể: Đối với hợp chất: + Ankan: CnH n+ 2 + 3n + 1 O2 → nCO2 + (n + 1)H2O 2 Số mol ankan = nH2O − nCO2 Dạy và học hóa học. . Dựa vào phương trình đốt cháy hợp chất hữu cơ. * Dựa vào số mol sản phẩm cháy (CO2. Đáp án ( C ) đúng 2. Dựa vào phương trình đốt cháy hợp chất hữu cơ.net . H2O) để xác định dãy đồng đẳng của hợp chất hữu cơ. nH2O > nCO2 ⇒ rượu no nH2O ≤ nCO2 ⇒ rượu không no .C đó là anken hoặc xicloanken nH2O 〈 nCO2 ⇒ H. Đáp án (A) đúng. 2.5.C đó ankin hoặc ankađien.1. Cụ thể: Đối với hiđrocacbon. http://ngocbinh. anđe hít đa chức .Đối với rượu.Đối với anđehit: nH2O = nCO2 ⇒ anđehit no đơn chức nH2O > nCl 2 ⇒ anđehit không no đơn chức. * Dựa vào mối quan hệ số mol của CO2 và H2O để xác định số mol của hợp chất hữu cơ đem đốt cháy.Đối với axit và este: nH2O > nCO2 ⇒ axit hoặc este no đơn chức nH2O < nCO2 ⇒ axit hoặc este không no đơn chức hoặc đa chức.5. Nếu nH2O > nCO2 ⇒ hợp chất đó là ankan nH2O = nCO2 ⇒ H.

⇒ Đáp án (B) đúng. A.5 0. Ankin D.5(n + 1− a) = 0.15 mol hỗn hợp 2ankan thu được 9.Đối với axit không no đơn chức (hoặc axit no đa chức) CnH2n−2 Ox+ O2 → nCO2 + (n − 1)H2O Số mol của axit = số mol CO2 – số mol H2O * Dựa vào phương trình đốt cháy trên cơ sở số mol CO2 và số mol của hỗn hợp chất hữu cơ để xác định công thức phân tử của các hợp chất hữu cơ. Ví dụ 40: Đốt cháy hoàn toàn 0.net .45g H2O. Ankan B.5 0.5 ⇒ 0. Aren * Cách giải thông thường. CnH2n+2O + O2 → nCO2 + (n + 1) H2O Số mol của rượu = nH2O − nCO2 Số mol của oxi = 1.5 số mol CO2 .5 = ⇔ 0. Đặt CTTQ chung của hai hiđrocacbon là: CnH2n+2−2a + O2 → nCO2 + (n + 1− a)H2O 0. Cho sản Dạy và học hóa học. http://ngocbinh.+ Ankin CnHn-2 + 3n − 1 O2 → nCO2 + (n − 1)H2O 2 Số mol ankin = nCO2 − nH2O Đối với rượu no đơn chức. hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào.webdayhoc.2l CO2 (đktc) và 9g H2O.5n n n + 1− a ⇒a = 1 ⇒ CTPT của hai anken là CnHm * Cách giải nhanh: Ta có số mol CO2 = số mol H2O Dựa vào phương trình đốt cháy → 2 hợp chất là anken. CnH2n+ 2−2a + O2 → nCO2 + (n + 1− a)H2O n= nCO2 nA Ví dụ 39: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon mạch hở trong cùng dãy đồng đẳng thu được 11. Anken C.

525 Mà số mol Cl2 = nx + my B đổi (1) (2) ta có x + y = 0.15 nx + my + x + y = 0. 0. 42. 0.03mol D.06mol B.net .5g C.phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2dư thì khối lượng kết tủa thu được là: A.15 (1) (2) ⇒ nx + my = 0. http://ngocbinh. Ví dụ 41: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. 15g D.5(g) * Cách giải nhanh.5g B. dư.045mol * Cách giải thông thường: Dạy và học hóa học. 37.525− 0.375 (mol) (n+1)x + (m + 1) y = = 0. 0. 52.webdayhoc. 0.375mol ⇒ mCaCO3 = 37. sau thí nghiệm thấy khối lượng bình 1 tăng 4.09mol C.375(mol) nCaCO3 = nCO2 = 0.15= 0.14g bình 2 tăng 6. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng P2O5 dư và bình 2 đựng KOH rắn.5g * Cách giải thông thường Đặt công thức của 2 ankan là CnHm+2 và CmHm+1 PTĐC: CnH2n+2 + x CmHm+2 + y 3n + ' O2 → nCO2 + (n + 1)H2O 2 nx (n+1)x 3m+ 1 O2 → mCO2(m+ 1)H2O 2 my (m+1)y Đặt số mol của 2ankan là x +y Theo đầu bài ta có: x + y = 0. Số mol ankan có trong hỗn hợp là: A.16g.5(g) Vậy đáp( A ) đúng.525 ⇒ nCaCO3 = nCO2 = 0.375mol ⇒ mCaCO3 = 37. Theo phương trình đốt cháy ankan ta có: nankan = nH2O − nCO2 ⇒nCO2 = nH2O − nankan = 0.

14 mol CO2 và 0.16 = 0.9mol * Cách giải nhanh: Theo phương trình đốt cháy ankan và anken ta thấy Vậy nankan = nH2O − nCO2 = 0. 0.09 D. 0.02 và 0.14 0. Ví dụ 42: Đốt cháy hoàn toàn 0. Số mol của ankan và anken có trong hỗn hợp lần lượt là: A.23mol H2O.08 nH2O(ankan) > nCO2 nH2O(anken) = nCO2 * Cách giải thông thường CH4 là x C4H10 là y C2H4 là z CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O C4 H10 + O2→ 4CO2 + 5H2O Dạy và học hóa học.09mol Vậy đáp án (B ) đúng. 0.14 44 (1) (2) (n+1)x + my = Biến đổi (1) và (2) 4.09  nx + x + my = 0.14 ⇒ x = 0.Đặt CTTQ của ankan: anken CnH2n+2 CmHm (x mol) (y mol) PTĐC: CnHm+2 + O2 → nCl2 + (n +1) H2O x mol (n+1)x CmHm + O2 → mCO2 + mH2O y my my Theo đầu bài: nx + my = 6.01 và 0.1mol hỗn hợp gồm CH4.23− 0. http://ngocbinh.08 và 0.14= 0. 0.webdayhoc.02 Đặt số mol B.01 C.net .23  ⇒ Vậy số mol của ankan là 0.09 và 0.4= 0.23 18  nx + my = 0.23− 0. C4H10 và C2H4 thu được 0.

4.C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O Theo đầu bài ta có hệ phương trình: x + y + t = 0. nghiên cứu = nCO2 = nH = 2nH2O = 2× 6.3(mol)⇒ mC = 0.1mol ⇒ nanken = 0.85) = m .4 Dạy và học hóa học.65g H2O.net .14 Giải hệ phương trình ta được 2x + 5y = 27= 0. C2H6O và C3H8O D.8 × 2= 0.1  x + 4x + 2z= 0.01 (mol) Vậy đáp án (A) đúng.25= a 22.14 = 0.0.23  Vậy số mol ankan = x + y = 0.08  y = 0.01 * Cách giải nhanh Theo phương trình đốt cháy ankan và anken. http://ngocbinh. O có trong mg hỗn hợp 2 rượu A và B.3×12(g) 22.4 B. Số mol ankan =số mol H2O – số mol CO2 = 0.27lít CO2 (đktc) và 7.Tính số mol các nguyên tố C.09 anken = z = 0.65 = 0. Mặt khác m(g) hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 2. C3H6O2 và C3H8O2 Cách giải thông thường.85(mol)⇒ mH = 0.23 .01 z= 0.6 + 0. H.(3.72 = 0.45 Gọi CTPT chung của hai rượu là R .(OH)a ta có phương trình: R(OH)a + a Na → R (ONa)a + a/2H2 nH = 2. C3H8O2 và C4H10O2 x = 0.01  7. CTCT của A và B là: A. C2H6O và CH4O C. . Ví dụ 43: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm 2 rượu A và B thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6. Biết tỉ khối hơi của mỗi chất trong X so với H2 đều nhỏ hơn 40.webdayhoc.09 (mol) Mà tổng n = 0.85(g) 18 ⇒ mo = m .8lít H2 (đktc).

4 0.Trong a nhóm -OH có nH: no = = 0.(ONa)a + a/2 H2 nH = x 2 = 0.3   x(n + 1− k) = 0.425 x 0.25 ⇒ m = 8.3mol nH2O = 0.webdayhoc. http://ngocbinh.125 Vậy CTPT của A nCO2 = 0.25 = a Trong a nhóm -OH có nH : no = = 0.425 ax = 0.45 (g) Gọi công thức phân tử chung của hai rượu là CnH n+2−2k−a(OH)a + O2 → PTPƯ: CnH n+ 2−2k−a(OH)a  nCO2 + (n + 1− k)H2O 1mol a(mol) 0.net 0.25 0.125 n= ⇒a = Mà MA.25 =2 0.3 0.3 0.3 = 2.45 (g) Gọi công thức phân tử chung của hai rượu là R .25 ⇒ m = 8. MB < 80 C2H6O2 (M = 62) C3H8O2 (M = 76) B * Cách giải nhanh: Ta có đẳng Theo phương trình đốt cháy: CnH2n+2 + O2 → nCO2 + (n + 1) H2O Dạy và học hóa học.(OH)a Ta có phương trình: R(OH)a + aNa → R .25   Giải hệ phương trình ta có x = x > 0 ⇒ k = 0 ⇒ x = 0.425  nx = 0.125 0.425mol ⇒ nH2O > nCO2 ⇒ Hỗn hợp X gồm hai rượu no cùng dãy đồng .

4g * Cách giải thông thường Đặt CTTQ của hai rượu lần lượt là: CnH2n+2O (x mol) CmH2m+2O (y mol) PTĐC: CnH2n+2O + O2 → nCO2 + (n + 1) H2O x nx (n+1)x CmH2m+2 O + O2 → mCO2 + (m + 1) H2O y my (m+1)y Theo đầu bài ta có: nx + my = = 1.2  x + y= 0.6 . 66.webdayhoc. 3.4 + 10.4(mol) . C3H8O2 Vậy đáp án (C )đúng Ví dụ 44: Đốt cháy hoàn toàn a g hỗn hợp hai rượu thuộc dãy đồng đẳng của rượu etylic thu được 70.125mol Mà nH2 = 0. 6.5n .6  nx + my =1  nx + my = 1 ⇒   nx + x+ my + y = 2. a có giá trị là: A.32g B.6 = 22. http://ngocbinh.125mol ⇒ X : rượu no hai chức.2 C.net .6 (n + 1) x + (m +1)y = = 2.6 Dạy và học hóa học.64g D.8 = 33.6g H2O.6 Thay vào biểu thức tính a: a = 14 (nx + my) + 18(x + y) = 14 × 1.2 (g) * Cách giải nhanh: Đặt CTTQ chung 2 rượu: CnH n+2O + 3n O2 → nCO2 + (n + 1)H2O 2 (1) (2) nO2 = 1 CO2 = 1 ×1 = 2. 33.6 + 18 × 0. MA MB < 80 ⇒ A: C2H6O2 B.4g CO2 và 39.⇒ Số mol X = số mol H2O – số mol CO2 = 0.5 .2 Mà a = (14n + 18) x + (14m + 18)y Biến đổi (1) (2) ta có .

webdayhoc.Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng.2. Ví dụ 45: Chia hỗn hợp X gồm hai rượu no đơn chức A.18lít 2. Nếu 2 rượu đơn chức trên là đồng đẳng kế tiếp thì công thức cấu tạo của A và B là: A. 1. 1. 0.56lít C.6 .1mol ⇒ nx = 0.Phần 2: tác dụng hết với Na kim loại thu được Vlít khí (đktc). Đặt công thức của hai rượu là CnH2n+2O CmH2m + 2O PTĐC: CnH2n+2 O+ O2 →nCO2 + (n + 1) H2O x nx (n+1)x CmH2m +2O + O2 → mCO2 + (m + 1) H2O y my (m+1)y Theo đh ta có: nx + my = 5.4 x 32 = 33. .25 22.5g 2. C3H7OH và C4H9OH *Cách giải thông thường.12lít B. http://ngocbinh.35 18 CnH2n+1 OH + Na → CnH2n+1 ONa + 1/2H2 x 0.Phần 1: bị đốt cháy hoàn toàn thu được 5. 1.4 + 39. CH3OH và C2H5OH C.6 = 0. B thành hai phần bằng nhau.2 (g) Vậy đáp án (B) đúng.1mol 6. C4H9OH và C5H11OH (n + 1)x + (m + 1)y = Biến đổi (1) và (2) ⇒ x + y = 0.05 (mol) ⇒ VH2 = 1. C2H5OH và C3H7OH D.24lít D.5 (x + y) = 0.4 (1) (2) (x mol) (y mol) B.6lít CO2(đktc) và 6. .net . Vì theo đầu bài 2 rượu là đđ kế tiếp ta có m = n + 1 Dạy và học hóa học. a = 70.12 lít (đktc) 0. 2. V có giá trị là: A.5x CmH2m+1OH + Na → CmH2m+1ONa + 1/2H2 y ⇒ nH2 = 0.3g H2O.3 = 0.

12l (đktc) 1. C4H6O2 C. Dạy và học hóa học.05 * Cách giải nhanh.Giả sử X là anđehit đơn chức.35 x + y = 0.35  x + y = 0.05(mol)⇒ VH 2 = 0.1n+ y = 0. C3H6O D.Thay vào phương trình (1) và (2) ta có:  nx + (n + 1)y = 0.35− 0.25= 0.5 0. ⇒nH2 = nx = 0.4g H2O và 6.25  (n + 1)x + (n + 1+ 1)y = 0.1 3 <0 Vậy n = 2 ⇒ C2H5OH m = 3 ⇒C3H7OH ⇒ x1 = 2 ⇒ C2H5OH x2 = 3 C3H7OH Đáp án (D) đúng Ví dụ 46: Đốt cháy hoàn toàn 5.4=1 2 2.1  Giải hệ phương trình ta có 0.1  Biện luận với n ≥ 1. C4H8O * Cách giải thông thường. C2H4O B.1 Ta có: n y 1 2 0.8g anđehit X thu được 5. . 1 . CxH2x+2O + O 2 → xCO2 + (x + 1)H2O Ta có: x = nCO2 nX = 0.15 0.72 l CO2 (đktc) Vậy CTPT của X là A.1n+ x + 2y = 0.1(mol) Vì x là rượu no đơn chức. n ∈ N O < y < 0. nx = nH2O − nCO2 = 0.25 = 2.25  0.05× 22.webdayhoc.net . Dựa vào phương trình đốt cháy rượu no đơn chức ta có. http://ngocbinh.

Chia hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau.6 y = 12 Cách giải nhanh: Ta có nH2O = nCO2 = 0.3 0.44 lít O2 (đktc).8 0.6x + 0. http://ngocbinh.3 = ⇒ n= 3⇒ CTX :C3H6O 14n+ 16 n Đáp án( C ) đúng Ví dụ 47: Một hỗn hợp lỏng X gồm rượu etylic và 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp nhau.8x = 3.3 .CH4 và C2H6 C .net . Sản phẩm cháy qua bình 1 đựng H2SO4đ.Giả sử X là anđehit hai chức.Phần 1: cho bay hơi thì thu được V đúng bằng thể tích của 3. Công thức của hợp chất là: A . lập hệ phương trình: Dạy và học hóa học.3g CO2 (cùng điều kiện).8 ⇒ x = 3 y = 6 ⇒ CT C3H6O (thỏa mãn) O2 → xCO2 + y/2H2O x(mol) y/2 (mol) 0.C2H4 và C3H6 D .3y + 9.Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn thì cần 6.3mol ⇒ X là anđehit no đơn chức.6x + 0.C2H6 và C3H6 B .3y + 4.webdayhoc.C2H2 và C3H4 * Cách giải thông thường: Đặt ẩn.8 12x + y + 16 ⇒ y = 2x = Giải hệ phương trình: 2x − y = 0  5.8x − 3. rồi qua bình 2 đựng Ca(OH)2 dư sau thí nghiệm thu được 17. CxHyO2 + O2 + xCO2 + y/2H2O Ta có hệ phương trình: 2x − y = 0 x = 6 ⇒ ⇒ C6H12O2(không thỏa mãn)  5. . 3n − 1 O2 → nCO2 + nH2O 2 CnH2nO + 5.5g kết tủa. .CTTQ X : CxHyO CxHyO + 1mol 5.

5)] x 2 = 0.webdayhoc.025  Việc giải hệ 3 phương trình 4 ẩn số nên mất rất nhiều thời gian.075 (I)   4x + y   a+ 3b = 0.175  x = 2. 0.(0.4 Theo đầu bài ta có hệ phương trình: a+ b = 0.2875 (II)   4   (III) ax + 2b = 0.5 nên 2 hiđrocacbon phải là ankan..Đặt công thức của 2 hợp chất là: CxHy (amol) C2H5OH (b mol) PTĐC: CxHy +  a  4x + y  y  O2 → xCO2 + H2O 2  4   4x + y   a 4   xa (1) C2H5OH + 3O2→ 2CO2 + 3H2O b 3b 2 (2) 2b 3.005  b = 0. nCO2 = nCaCO3 = 0.2875 ⇒ ta có phương trình điều chế: CnH2n+2 + ⇒ n2H. * Cách giải nhanh: Dựa vào phương trình (2): phương trình đốt cháy rượu: O Ta có: n = 1.64 > 1.175(mol) 22. http://ngocbinh. biện luận tìm khoảng nghiệm hợp lý mới cho ra kết quả đúng.net .175 x 1.C =  nO2® hçn hî p − nCO2hh x1  x2 .5 CO 2 2 n Mà theo đầu bài tỉ số mol chung của hỗn hợp 0.05 (mol) Dạy và học hóa học.3 = 0.075 (mol) 44 Ta có: nhh = nCO = N O2 = 6.2875 .5 /c   3n−1 O2 → nCO2 _ n + 1 H2O 2 ( ) ( ) = [0.5  y = 7 Giải hệ 3 phương trình 4 ẩn: ta có nghiệm:  a = 0.44 = 0.175 = 1.2875 (mol).

http://ngocbinh.125(mol) ⇒ n=  n = 2 C2H6 0. mối quan hệ giữa số mol sản phẩm cháy với số mol của chất hữu cơ thì việc tính toán trở nên đơn giản hơn.C đó là ankin hoặc ankanđien.075− 0. Hoặc các em có thể dùng phương pháp loại suy đó là đưa ra giả thiết sau đó phủ nhận hoặc khẳng định.Đối với hiđrô cacbon: + Anken + Br2 + Tỉ lệ số mol anken: nBr2 =1:1 Nếu nBr2 = 2nH-C => H . đã tốn thời gian hơn từ đó đáp ứng được một trong các yêu cầu của việc kiểm tra trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn. Cụ thể là: .025(mol) ⇒ nCO (Rt¹o ra) = 0. 2.5 ⇒  1 ⇒ 0.05(mol) 2 5 2 ⇒ nCO2 (2H.1. Dựa vào quan hệ tỉ lệ số mol của các hợp chất hữu cơ trong phương trình phản ứng.05 = 0.webdayhoc.5. Các phương pháp trên cũng đều đi đến kết quả cuối cùng nhưng trong quá trình tìm ra kết quả đó các em phải viết đúng phương trình và cân bằng phương trình.Đối với rượu: + Số mol rượu = nBr2 ⇒Rượu không no có một liên kết pi có CTTQ là CnH2nO .125 = 2. vận dụng giải toán một cách linh hoạt thì mới tìm ra kết quả đúng.05 = 0.⇒ nC H OH = 0. .175− 0. Nhận xét: Qua một số bài toán điển hình trên ta thấy rằng nếu các em không chú ý tới một số đặc điểm của phản ứng đốt cháy của hợp chất hữu cơ thì sẽ sa vào việc giải bài toán bằng phương pháp đặt ẩn số sau đó tiến hành ghép ẩn số rồi mới tìm ra kết quả của bài toán. • Dựa vào tỉ lệ số mol giữa hợp chất hữu cơ với số mol brom hoặc hidro để xác định số liên kết pi trong hợp chất *Nếu số mol Br2 hoặc H2 = số mol của A⇒ A có một liên kết pi ở gốc hiđrocacbon.Đối với anđehit: + Số mol anđehit= nBr2 ⇒Anđehit không no có một liên kết pi có Dạy và học hóa học.C) = 0. Do đó khi giải bài toán đốt cháy một hợp chất hữu cơ cụ thể nào đó chúng ta cần quan tâm tới số mol của sản phẩm đốt cháy.net .05  n2 = 3 C3H8 => Công thức của 2 hợp chất là C2H6 và C3H8 => Đáp án( C) đúng.6.

Lấy m(g) hỗn hợp này thì làm mất màu vừa đủ 80g dung dịch Br2 20% trong dung môi CCl4.Đối với axit: +Số mol axit = nBr2 ⇒axit không no có một liên kết pi có CTTQ là CnH2n-2O2 • Dựa vào tỉ lệ số mol giữa hiđro với số mol của rượu trong phản ứng thế bởi kim loại kiềm: +Nếu số mol của H2=1/2số mol của rượu⇒Rượu A có một nhóm chức OH + Nếu số mol của H2= số mol của rượu ⇒Rượu A có hai nhóm chức OH *Dựa vào phản ứng tráng gương của anđehit với AgNO3 trong dd NH3 + Đối với HCHO và anđehit hai chức thì tỉ lệ mol giữa Agvà anđêhit là là 1:4 + Đối với anđehit đơn chức R-CHO thì tỉ lệ mol là 1:2 .Đối với axit aminnoaxit dựa vào phản ứng trung hòa Axit amin A + NaOH → nA : nNaOH = 1:1 ⇒ A có 1 nhóm COOH = 1: 2 ⇒ A có 2 nhóm COOH A + HCl → nA : nHCl = 1: 1 ⇒A có nhóm NH2 = 1: 2 ⇒ A có 2 nhóm NH2 Ví dụ 48: Một hỗn hợp khí gồm 1ankan và 1anken có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và có cùng số mol. Công thức phân tử của ankan và anken là: Dạy và học hóa học. Đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp đó thu được 0.6 mol CO 2.Đối với axit: Dựa vào phản ứng trung hòa Axit đơn chức: naxit: nK + = 1: 1 2 chức : naxit : nK + = 1:2 .net .Đối với este: Dựa vào phản ứng xà phòng hóa Este đơn chức: neste = nK + = 1:2 . http://ngocbinh.webdayhoc.CTTQ là CnH2n-2O + Số mol anđehit = số mol H2⇒Anđehit no có một nhóm chức có CTTQ là CnH2nO + Số mol anđehit =2 số mol H2⇒Anđehit không no có một nhóm chức có CTTQ là CnH2n-2O .

http://ngocbinh.C3H8. C4H8 B .1.1n 0.1 CTPT của an kan và anken là C3H8 và C3H6 * Cách giải nhanh: nanken = nBr2 = 0.43.6 x = 0.C5H12 .66g CO2 và 0. sản phẩm tạo thành cho tác dụng với AgNO3/NH3 dư sẽ thu được lượng kết tủa Ag là: A .C2H6 C .net 0.8g B .1 80x20 = 0.1 mol O2 anken CnH2n  nCO2 → CnH2n + O2 → nCO2 + nH2O 0.6 = 0.3 ⇒ n = 3 2 Vậy đáp án (B) đúng Ví dụ 49: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng liên tiếp thu được 0. C5H10 * Cách giải thông thường: Đặt công thức của ankan: CnH2n + 2 (x mol) an ken: CnH2n (y mol) PTPƯ: CnH2n + Br → CnH2nBr2 0.1 ⇒ 0.webdayhoc.10.1(mol) 160x100 nx nx => n = 3 CnH2n+2 + O2 → nCO2 + (n+1)H2O x x 2nx = 0.45g H2O Nếu tiến hành oxi hóa m(g) hỗn hợp rượu trên bằng CuO.015 .1 nBr2 = 0.025 Dạy và học hóa học.2.62g * Cách giải thông thường: Đặt công thức tổng quát chung của 2 rượu là: Cn− H2n− +2O PTPƯ: CnH2n+ 2O + O2 → n-CO2 x + (n-+1) H2O 0.2g C .1n = 0.C4H10. C3H6 D .16g D .A .

20.. B bằng nhau..⇒ n..6g D ..01 (mol) 0.6(g) Vậy đáp án (C) đúng Ví dụ 51: Chia hỗn hợp X gồm 2 axit (A là 1 axit no đơn chức.02 * Cách giải nhanh: Dựa vào phương trình đốt cháy ta có: Số mol 2 rượu = nH2O − nCO2 = 0.06g * Cách giải thông thường: Ni → PTPƯ: HCHO + H2  CH3OH t0 hỗn hợp sản phẩm thu được gồm CH3OH và HCHO có khối lượng là 23..2..01 ⇒ mAg = 0.1 mol ⇒ mHCHO = 0...6g B ...4 = 0...16 (g) 0..015= 0..025− 0. Lấy dung dịch trong bình cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 43..6g.16 (g) Đáp án( C) đúng 0. Cho hỗn hợp sản phẩm tác dụng AgNO3/ NH3 NH3 HCHO + Ag2O  CO2 + H2O + 4Ag ↓ → ⇒nan = nAg = x 0..02 Ví dụ 50: Cho hỗn hợp HCHO và H2 đi qua ống đựng bột Ni nung nóng..6g C .16.6 − 3 = 20. Khối lượng CH3OH tạo ra trong phản ứng cộng hợp hiđro của HCHO là: A .webdayhoc.1 x 30 = 3 (g) ⇒ mCH3OH = 23.01(mol) [ ] R  An®  2Ag → ehit AgNO3.12.5 ⇒ x = 0. → O 0.01 ⇒ mAg = 2....net .. Số nguyên tử (trong A.2g Ag kim loại. thấy khối lượng bình tăng 23. B là axit không no đơn chức chứa 1 liên kết đôi). http://ngocbinh. Dẫn toàn bộ hỗn hợp thu được sau phản ứng các chất có thể tan được.01 (mol) ddNH3 Cn− −1H2n − CHO + Ag2O  Cn−1H2n − COOH + 2Ag ↓ → 0. Chia X thành 3 phần bằng nhau: Dạy và học hóa học.= 1..6g.02 x 108 = 2.01 (mol) t0 CnH2n+2O + CuO  Cn−1H2nCHO + Cu + H2O → 0.

04 mol ← 0.0.COOH + NaOH → CnH2n-1 .2 mol nNaOH dư = 2 x 0.net 0.36 lít CO2(đktc) 1.01 và 0.15 mol ⇒ nNaOH phản ứng (1)(2) = 0.075 = 0.4g Br2 .02 A .05 (mol) X tác dụng với dung dịch Br2: CnH2n-1 .C3H6O2 và C3H4O2 D .04 và 0.COOH (CxH2xO2) (CxH2x-2O2) B .C4H8O2 và C4H6O2 * Cách giải thông thường Đặt công thức của 2 axit: CnH2n+1 .COOH CnH2n-1 .04x Dạy và học hóa học.webdayhoc.04 mol ⇒ nA = 0.0.COONa + H2O CnH2n-1 .0.COOH + NaOH → CnH2n+1 .05 Theo phương trình: nX = nNaOH = 0.03 và 0.04 0..COONa + H2O 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O nNaOH ban đầu = 0.2 . B trong X là: A .0.5M.Phần 1 tác dụng hết với 100ml dung dịch NaOH 2M.C2H4O2 và C2H2O2 C .0.01 B . .COOH + Br2 → CnH2n-1COOHBr2 0.15 = 0.04 C .04 = 0.01 (mol) (1) Đáp án A đúng P3: CxH2xO2 = O2 → xCO2 + xH2O 0. Số mol của A. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 150ml dung dịch H2SO4 0.Phần 3: Đốt cháy hoàn toàn thu được 3. http://ngocbinh.Phần 2: Phản ứng vừa đủ với 6.03 D .05 .0.01 CxH2x-2O2 + O2 → xCO2 + (x-1)H2O . Công thức phân tử của A và của B là PTPƯ: CnH2n+1 .02 và 0.C4H6O4 và C4H4O4 2.01 0.

Khi cho 0.2 .02(mol) 40x100 Dạy và học hóa học.⇒ nCO2 = 0.R .R(COOH)y (1) 0.15 = 0.net .(COOH)y + yNaOH → (H2N)x . Dựa vào cấu tạo 2 axit. C2H5 NH2 COOH D .05x = 0. Vì A và B đều có cùng số nguyên tử C CxHyO2 + O2 → xCO2 + H2O x= nCl2 nX = C H O 0.15 ⇒ x = 3 Vậy CTPT của 2 axit là C3H6O2 C3H4O2 * Cách giải nhanh: 1. nNaOH = 3.01mol .04x = 0.05 mol B có 1 liên kết đôi ⇒ nB = nBr2 = ⇒ nA = 0.(COONa)y + H2O (2) nHCl = 0.04 (mol) 160 ⇒ Đáp án B đúng Ví dụ 52: Cho X là 1 amino axit. Vì 2 axit đều đơn chức: ⇒ nX = nNaOH = 0.01mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80ml dung dịch HCl 0.04 = 0. http://ngocbinh. Còn khi cho 0. C3H6 C .webdayhoc.R .R .01mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25g dung dịch NaOH 3.01x + 0.(H2N)2C3H5COOH PTPƯ: (H2N)x . Công thức cấu tạo của X là: A.835g muối khan.4 = 0.01 mol 2.05 C3H4O2 6.R .15 = 3⇒ CTPT A.2x25 = 0.0.H2NC3H5(COOH)2 * Cách giải thông thường: Đặt CTTQ của X là: (H2N)x .(COOH)y + xHCl → (ClH3N)x .0.2%.05 .01mol 0.(COOH)y NH2 COOH B.B  3 6 2 0.125M và thu được 1.01mol (H2N)x .

01 1 .Phát triển năng lực nhận thức.01 0.5 ⇒ MR = 1835 .16 0.02 = 2 ⇒ 2 nhóm COOH 0.835 = 183.1.Theo phương trình (1): x = (2) y = 0.5 . Ý nghĩa của việc áp dụng các phương pháp giải nhanh để giải bài toán TNKQ nhiều lựa chọn Việc áp dụng các phương pháp giải nhanh để giải bài toán TNKQ nhiều lựa chọn có những ưu điểm sau: + Phù hợp với yêu cầu thời gian để làm một câu TNKQ (khoảng từ 2 đến 3 phút) Dạy và học hóa học.01mol ⇒ X có 1 nhóm NH2 nX = nNaOH ⇒ X có 2 nhóm COOH Vậy trong 4 phương án trên chỉ có C thỏa mãn Vậy đáp án (C ) đúng. Vai trò của bài toán hoá học Bài toán hoá học có những tác dụng sau: . 2.Giúp cho các em đào sâu và mở rộng kiến thức đã học một cách sinh động. đồng thời bài tập hoá học còn rèn trí thông minh cho các em.01 = 1 ⇒ 1 nhóm NH2 0. qui luật trong quá trình áp dụng các phương pháp giải nhanh vào việc giải bài toán hoá học TNKQ nhiều lựa chọn 2. Chỉ có vận dụng kiến thức vào giải bài tập các em mới nắm vững kiến thức một cách sâu sắc. hấp dẫn.2.01 ⇒ Mmuối = MR = 41 ⇒ C3H5 Vậy công thức X: H2NC3H5(COOH)2 * Cách giải nhanh: Số mol X = nHCl = 0. http://ngocbinh.net .webdayhoc. phong phú.2. 2.2.36. khả năng suy luận logic.(45 x 2) .Rèn luyện cho các em khả năng vận dụng những kiến thức đã học. . biến những kiến thức tiếp thu được qua bài giảng của thầy thành kiến thức của mình. .2. Một số nguyên tắc.

Dựa vào yêu cầu bài toán mà có thể chọn phương pháp thích hợp.2g C. http://ngocbinh. 27.Nếu bài toán oxi hóa khử giữa hỗn hợp kim loại với dung dịch axit hoặc hỗn hợp axit giải phóng ra hỗn hợp khí thường chúng ta vận dụng phương pháp bảo toàn electron để giải. khó ra kết quả chính xác.) giải phóng ra khí. Bước 2: Phân dạng bài toán để chọn phương pháp hợp lý.webdayhoc. HS cần phải tiến hành theo các bước dựa vào một số nguyên tắc và qui luật sau: Bước 1: đọc kỹ đầu bài Việc đọc kỹ đầu bài là thao tác quan trọng để giúp các em định hướng việc giải bài toán.Nếu bài toán cho hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch axit (HCl. Dạy và học hóa học. C vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl sau phản ứng thu được 4.48l khí H2(đktc) và dung dịch cô cạn dung dịch thu được n (g) muối khan. Ví dụ 1:Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp 3 kim loại A.. B. . m có giá trị là : A.+ Giúp các em phát triển tư duy. nhanh nhất. Quá trình đọc kỹ đầu bài cũng giúp các em phân dạng bài toán một cách chính xác. 34. yêu cầu tính khối lượng muối thì áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để giải. Việc phân dạng bài toán sẽ giúp chọn phương pháp hợp lý để giải. Nếu các em dùng thuật toán giải sẽ mất nhiều thời gian.1g D. 34. Nếu các em không đọc kỹ bài toán sẽ sa vào viết phương trình phản ứng. H2SO4. Trong khi đó yêu cầu của bài toán chỉ tính khối lượng muối sau khi cô cạn.3g E.3..Nếu bài toán cho khối lượng hỗn hợp ban đầu và hỗn hợp sau phản ứng có thể vận dụng phương pháp giảm khối lượng để giải. . có một số em thấy phương án E có vẻ hợp lý do đó sẽ không đúng đáp án bài toán.net . Do đó số ẩn đặt nhiều hơn dữ kiện đầu bài cho. Đề xuất một số nguyên tắc.2.4g B. Không xác định được. qui luật để giải nhanh các bài toán hoá học dùng làm câu TNKQ nhiều lựa chọn Để có thể giải nhanh các bài toán hoá học trên cơ sở các phương pháp đã phân tích. cân bằng phương trình đặt ẩn. tìm tòi những phương án giải nhanh phù hợp với mỗi dạng bài toán + Phân hoá được các em trong quá trình vận dụng kiến thức và giải bài tập 2. 27. . Lúc này các em chỉ cần áp dụng ngay định luật bảo toàn khối lượng để tính một cách đơn giản.

Kết quả khác Bài toán này có thể dùng hai phương pháp giải nhanh đã nêu trên: phương pháp bảo toàn electron và dựa vào định luật bảo toàn khối lượng. . dựa vào quan hệ số mol CO2 và H2O giúp chúng ta suy luận được đặc điểm cấu tạo của nó. FeO.m phôi sắt Dạy và học hóa học. Fe3O4.54mol O2 + 4e → 2O2- NO3. O2 Chất oxi hóa = 0. Al cần chú ý điểm đặc biệt của phản ứng đó là việc lấy oxi trong oxit kim loại của CO. Thả hỗn hợp rắn vào dung dịch HNO3 dư thu được 2. hiểu sâu nhất thì mới có thể giải bài toán nhanh nhất có hiệu quả nhất. 12g B.24l khí (ở đktc) không màu hóa nâu ngoài không khí. H2. hướng tiến hành và cách thử triển khai phương pháp giải cho linh hoạt. Ví dụ 2: Oxi hóa hoàn toàn 10. Bước 3: Áp dụng linh hoạt các phương pháp vào quá trình giải bài toán. Nếu dùng phương pháp bài toán electron các em phải nắm chắc bản chất của phản ứng oxi hóa khử.net .+ 3e + 4H+ → NO + 2H2O Ta có m = m chất rắn .. nội dung phương pháp thì mới giải được. http://ngocbinh. Sau khi tiến hành phân dạng bài toán để lựa chọn phương pháp phù hợp các em tiến hành vận dụng vào giải. quá trình oxi hóa.Đối với bài toán khử oxit kim loại bằng chất khử CO.webdayhoc. Vậy m có giá trị là: A. Điều quan trọng là các em phải biết sử dụng phương pháp mình nắm chắc nhất. 14. Một số bài toán không chỉ giải nhanh theo một phương pháp mà còn có thể sử dụng hai hay nhiều phương pháp giải nhanh khác. chắc chắn.18 → 0. H2. chắc chắn bản chất của phương pháp sử dụng. 24g C. quá trình khử.08g một phoi sắt thu được mg chất rắn gồm 4 chất (Fe2O3.Đối với bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ khi chưa cho biết hợp chất hữu cơ thuộc loại hợp chất cụ thể nào. Al sẽ dẫn đến tính số nguyên tử oxi trong oxit.4g D. Fe). Để giải một cách chính xác các em phải nắm sâu. Fe Chất khử Fe  3e → Fe3+ HNO3.

21. Hòa tan hỗn hợp A trong 200g H2O thu được dung dịch B và Vl H2 (ở đktc).18 + 30.m HNO3 Mà n Fe( NO3 )3 = n Fe ban đầu = 0. phương hướng áp dụng định luật. X. Thường phối hợp các phương pháp: phương pháp tăng giảm khối lượng với phương pháp áp dụng định luật bảo toàn khối lượng phân tử trung bình. http://ngocbinh.webdayhoc. 216.1mol 3 (1) n NO− trong muối = 3 n NHO3 = 0. Na A. V có giá trị là: Dạy và học hóa học. Vậy gặp những bài toán này trên cơ sở những yêu cầu bài toán các em biết chọn các phương pháp phù hợp. 1. Khối lượng dung dịch Y là: .63 .64g 2. 0.4g D. HS phải xác định được thành phần chất tham gia. linh hoạt trong việc phối hợp các phương pháp để giải nhanh những bài toán phức tạp. mrắn = mmuối + mno + m H 2O .32(mol) 2 ⇒ mrăn = 232 .54 = + 0. Rb C. 45mol (2) 3 ⇒n HNO3 = ∑ n NO3−(1) ( 2 ) = 0. Na. 2g C. Cô cạn dung dịch B thu được 27. Y là hai nguyên tố A.82 g 3. 0.1 + 0.18 (mol) n NO− tạo khí = n NO = 0. K.64 (mol) 1 n H2O = n HNO3 = 0.net B. 10.64 = 12 (g) Đáp án (A) đúng Một số bài toán có thể sử dụng đồng thời nhiều phương pháp giải.1 + 18 . thành phần sản phẩm tạo thành. Cs D. 0. K B.Theo phương pháp bảo toàn electron: 0. 108.54 = 0. Phương phương bảo toan electron + phương pháp bảo toàn khối lượng.32 . Y thuộc 2 chu kỳ liên tiếp có khối lượng 17g.2g chất rắn. Li. Rb.3 = 12 (g) Nếu dùng phương pháp bảo toàn khối lượng. Ví dụ 3: Cho hỗn hợp A gồm hai kim loại kiềm X.0.

Bài 1: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt bằng 34 X là nguyên tố: A.36l D.net Bài 2: Có oxit sau: SO2. Vậy các em phải vận dụng liền lúc hai phương pháp mới xác định được tên của kim loại.15mol 2 Từ đó sẽ xác định được khối lượng của B và thể tích H2 một cách dễ dàng. Hóa đại cương.1. Xây dựng hệ thống các bài toán hóa học có thể giải nhanh để làm câu TNKQ dạng nhiều lựa chọn 2.72l Yêu cầu (1) của bài toán là xác định hai kim loại do đó dùng phương pháp khối lượng phân tử trung bình để xác định.3.A.48l C. Do đó ta dùng phương pháp tăng giảm khối lượng để tìm số mol của hỗn hợp. Phải biết suy luận nhanh. chính xác sâu sắc. quy luật. Yêu cầu (2) (3) là tính khối lượng dung dịch B và thể tích khí H 2 thì áp dụng định luật bảo toàn khối lượng mới xác định nhanh chóng cụ thể là: 1 mdd B = mhh kim loại + m H 2O − m H 2 mà n H2 = n hh = 0.1. Cu2O .3. Tuy nhiên việc triển khai giải nhanh các bài toán có thực hiện hiệu quả không thì ngay chính bản thân các em cần phải trang bị cho mình kiến thức hóa học đầy đủ. Trên đây Thầy đã đề xuất một số nguyên tắc. 2. SO3. có sự phán đoán chính xác.webdayhoc. 12Mg E. phải vận dụng linh hoạt kết hợp các phương pháp giải nhanh một cách hợp lý thì việc giải các bài toán mới nhanh chính xác được. 12Na 11 24 C. 6. http://ngocbinh. D. Việc đầu tiên phải đi tìm số mol hỗn hợp mà đầu bài cho khối lượng hỗn hợp kim loại và hỗn hợp chất rắn sau phản ứng. 20 10 27 13 Ne Al B.24l B4. Nhưng để tính M = . 3. 2. CuO. các bước để giải nhanh bài toán hóa học dựa vào các phương pháp giải toán nhanh đã phân tích. Kết quả khác Dạy và học hóa học.1.

27g D.3g độ đó là: A. t0 = 250C. 21.63g D.5 E. C. áp suất ở hai bình như nhau. 5.21g.webdayhoc. pH của dung Bài 7: Hòa tan 200g dung dịch NaCl 10% với 800g dung dịch NaCl 20% ta được một dung dịch NaCl có nồng độ phần trăm là: A. Đặt hai bình trên hai đĩa cân thì khối lượng của hai bình khác nhau là 0. Bài 8: Khi tăng nhiệt độ thêm 500C tốc độ của phản ứng tăng lên 12000 lần. 80g dịch thu được là: A. 0.13 Bài 9: Trong một bình kín thể tích không đổi chứa bột S và C thể tích không đáng kể. 1. C.075M.Oxit nào có thành phần % O thấp nhất: A. Nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa ở nhiệt Bài 5: Lấy 20g dung dịch HCl 37%. SO3 C.84.05M vào 20ml dung dịch H 2SO4 0. 1 D.45 B.6 D. Áp suất trong bình lúc đó là: Dạy và học hóa học.12 E. nạp oxi đã được ozon hóa vào bình thứ hai. 2.8 B. CuO D. Kết quả khác. C.22g C. Hệ số nhiệt độ của tốc độ phản ứng là: A. SO2 B. 4. Kết quả khác C. Bơm không khí vào bình đến áp suất p = 2atm.35 D.5g E. Kết quả khác. Bài 4: Độ tan của KCl ở 00C là 27. 2.6% D. 15% E. Khối lượng ozon trong oxi đã được ozon hóa là: A.5 thêm là: A. 54g B. 16% C.7g E. 4. d = 1. Bật tia lửa điện đề S và C cháy thành SO2 và CO2 sau đó đưa bình về 250C. Cu2O Bài 3: Hai bình cầu có thể tích bằng nhau. 1.5 B. 2 E. 0. không xác định được. 18% B. http://ngocbinh. Kết quả khác.6. Kết quả khác. 2. Để có dung dịch 10% lượng nước cần pha Bài 6: Hòa tan 20 ml dung dịch 0. Thiếu điều kiện. 25. 23.net . 3 B. Nạp oxi vào bình thứ nhất. 20. 15.

5mol B. 0.net .67% E. Kết quả khác C.33% và 66. 0. C. Khí SO2 thoát ra bị oxi hóa hoàn toàn và cho vào nước được một dung dịch.84g hỗn hợp một muối clorua kim loại hóa trị I và BaCl2 thành 2 phần . 1.2g Fe và 26g Zn với một lượng lưu huỳnh có dư.1.Hòa tan hoàn toàn phần thứ nhất vào nước rồi cho tác dụng với AgNO 3 thu được 8. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Dạy và học hóa học.01mol D.33% Bài 14: Nung 11.67 E. C. Thành phần phần trăm của lưu huỳnh trong muối sunfat là: A. 13.672l E. Kết quả khác.3. Bài 10: Chia 8.Đem điện phân nóng chảy phần thứ hai thu được Vlít khí A bay ra ở anot (ở đktc).12l khí thoát ra.15mol E. 2.48l hỗn hợp khí N2O và CO2 từ qua bình đựng nước vôi trong dư.1 mol D.16g kết tủa. 0.5atm D. Sản phẩm của phản ứng cho tan hoàn toàn trong dung dịch axit clohiđric.72l D. Hóa Vô Cơ Bài 11: Sục hết một lượng khí Clo vào dung dịch NaBr và NaI và đun nóng thu được 1.025mol C.015mol B.334l 2. 0. 1. 0.33% D.66% B.17g NaCl.2. Tất cả đều sai: C. 0. thấy chỉ có 1.66 kết tủa. 55% Bài 13: Đốt cháy hoàn toàn 1. 25% và 75% B. 4atm bằng nhau: B. Vậy thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp là: A. 1. 0.webdayhoc. 33. B. Cho dung dịch này tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 4. Số mol hỗn hợp NaBr và NaI đã phản ứng là.03mol A. Với giá trị là: A 6.A. 36.5atm C.2g một muối sunfat của kim loại. 0. 2atm E. A.44l 2. 46. . Kết quả khác. 45%. Không xác định được. Số mol Clo đã sục vào là: Bài 12: Cho 4. 26. 53. 1. Kết quả khác. 75% và 25% D. http://ngocbinh.02mol E.

1.24g E. 249g C. Cu. 500.9g C.4g D. 4.CuSO4. Bài 20: Hỗn hợp X gồm hai kim loại hoạt động A và B. 2g D. 3. 219. Bài 16: Thổi một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn ta thu được 2.96g B.webdayhoc. 376. Không tính được vì Al2O3 không bị khử.72ml Bài 15: Cho 1. C. Kết quả khác. 2. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng rồi nung khan trong chân không sẽ thu được một chất rắn có khối lượng là: A. http://ngocbinh.22g E. 4.net B. 5. Khối lượng (m) của hỗn hợp oxit kim loại ban đầu là: A.32g hỗn hợp kim loại.52g hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong H2SO4l dư thấy có 0. Thể tích dung dịch CuSO4 10% (d = 1.81g E.92g C. Kết quả khác.1) cần phải lấy để hấp thụ hết khí sinh ra là: A.2g B.81g D. 2. 525. ZnO tan vừa đủ trog 300ml dung dịch H2SO4 0.8g E.1M thì khối lượng hỗn hợp các muối sunfat khan tạo ra là: A. Chia 4. Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 448ml Hr (đktc). C. 3. 3. 2. Fe 2O3. Khối lượng hỗn hợp 2 oxit kim loại ban đầu là: A. 230g bằng nhau: Dạy và học hóa học. Al2O3 nung nóng dẫn toàn bộ khí thoát ra sục vào nước vôi trong dư thấy có 15g kết tủa trắng. 3.92g Bài 18: Cho 2.885g B. Khí thoát ra cho vào bình đựng nước vôi trong dư thấy tạo thành 5g kết tủa trắng.12g D. 3.36ml E. 3.4g E. 4. 4g Bài 17: Cho 0. C.04g X thành hai phần . 1.8g B.25ml B.81g hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2O3. không xác định được vì thiếu dữ kiện. 872.53g hỗn hợp gồm Mg. 217.336l thì thoát ra (đktc) khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được sẽ là: A.6ml D. FeO.95g D. MgO. Kết quả khác.21g Bài 19: Thổi một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng m(g) hỗn hợp gồm CuO.

1g C. C. 1. Lấy 0.6l Bài 23.8g E. Al E. Cu Bài 22: Chia 1. Zn C.72lít A.48lít khí NO (ở đktc) dung dịch A cho NaOH dư vào dung dịch A thu được một kết tủa B.24lít D. 24. 0.6g B. B. . 4. 3. 24g D. Khối lượng hỗn hợp muối nitrat ở phần 2 là: Bài 21: Cho 19.Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu được Vl khí NO duy nhất (ở đktc). 2. V có giá trị là: A. C.224l 2. http://ngocbinh. 1.24l D.4g B. 2. Kết quả khác. Kết quả khác.54g B. 5.webdayhoc. Giá trị của m là: A. 48g B.Phần 2: Tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4loãng thu được Vlít H2 (ở đktc) và cô cạn dung dịch thu được m(g) muối khan. Fe 2. 0. 15.48lít 2. 2. Giá trị của V là: A.112l E.24g hỗn hợp hai kim loại có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau: .62g E.Phần 1: Bị oxi hóa hoàn toàn thu được 0.36lít E. Hỗn hợp X gồm hai kim loại A. 1. 82.78g hỗn hợp oxit.net . B ở hai chu kỳ liên tiếp trong cùng một phân nhóm chính. Kết quả khác.3g E. 1.. C.22g C.2g B. 30. Kim loại M là: A. 25. 8. 6.88g X cho tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 672ml H 2 (ở Dạy và học hóa học.062g D.36l khí H2 (ở đktc). 20.2g kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 dư ta thu được 4. 3. Mg D. m có giá trị là: A. Kết quả khác.58g D.Phần 1: Tan hoàn toàn trong dung dịch hai axit HCl và H2SO4 tạo ra 3. 2. Nung kết tủa B trong không khí đến khối lượng không đổi được m(g) chất rắn. .

Kết quả khác.3g Bài 26: Cho 9g hỗn hợp bột Mg và Al tan hết trong 200ml dung dịch HCl thấy thoát ra khí A và thu được dung dịch B.5M C. 32g E. 1.72lít D. 1. 4M E. 48g C. Khối Dạy và học hóa học. 2.4g Cu và 5. 2M D. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. 2. http://ngocbinh.2ml FeO và 0. đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được m(g) chất rắn E. m có giá trị là: A. 3M B. FeO.2g chất rắn.96lít 2.webdayhoc.84lít E.6g Fe vào dug dịch HNO 3 1 M thu được dung dịch A và khí NO duy nhất. Cô cạn dung dịch thu được m(g) muối khan.1mol Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch A. Thêm từ hai dung dịch NaOH vào B sao cho kết tủa đạt tới lượng lớn nhất thì dùng hết 500ml dung dịch NaOH 2M. 6.net . Ca và Sr B. Mg và Ca D. 7. Cho tiếp dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B và dung dịch C.995g Bài 24: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 6. 3. 3. Lọc kết tủa rửa sạch sấy khô nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m(g) chất rắn. 5M C. Fe 2O3 cần 2. 1. A và B là hai kim loại: A.6lít B. Be và Mg C.84g 2.2g B.24lít CO (ở đktc). 23g D. Lọc lấy kết tủa. C. Ca và Ba B.08lít A. 8.đktc). Lọc kết tủa. C.945g E.01g D. 2. Thể tích khí A thu được ở đktc là: A. 16g D. 24g Bài 25: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0. đem nung đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 16. 5. 10. Nồng độ mol/l của dung dịch HCl phản ứng là: Bài 27: Khử hoàn toàn 17. Giá trị của m là: A. kết quả khác. 20g B. m có giá trị là: A. 2. 12g E.6g hỗn hợp gồm Fe.

m có giá trị là: A. 33. FeO cần 4. 0. 22. 2g E. 0. 20g B. 4. C.48 lít H2 (ở đktc). Kết quả khác. R' bằng dung dịch HCl ta thu được 5.4g E.webdayhoc.5g B.22g Dạy và học hóa học.5g D. Thể tích khí B thu được (ở đktc) là: A.net . V có giá trị là: A. 1g D. 14.5g hỗn hợp Mg. 1. Bài 30: Để khử hoàn toàn hỗn hợp CuO.48l E.2lít D.9g hỗn hợp hai muối clorua của hai kim loại A và B (A và B là hai kim loại thuộc PNC nhóm II) vào nước được 100ml dung dịch X. 34. Không xác định được vì thiếu dữ kiện. Bài 32: Hòa tan 5. http://ngocbinh. 2g và 18g B.3g C. 2. 18g và 2g C. 8g và 12g D. 15. Để làm kết tủa hết ion Cltrong dung dịch X người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO 3 thu được 17. Zn.lượng sắt thu được là: A. Fe tác dụng hết với dung dịch H 2SO4l thấy thoát ra 6. Không xác định được vì thiếu dữ kiện. 16g E.72l H2 (đktc).5g C. 15g C. Không xác định được vì thiếu dữ kiện. 56lít B.6lít 2. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch B và lọc kết tủa tách ra nung đến khối lượng không đổi cân nặng 28g.4lít E. 44.224l D. 43. 12g và 8g E.448l B. 10g Bài 31: Hòa tan hoàn toàn 5g hỗn hợp hai kim loại R.8lít A.71g muối khan. 33.3g D. 11. Nếu cũng khử hoàn toàn hỗn hợp đó bằng CO thì lượng CO2 thu được khi cho qua dung dịch nước vôi trong dư tạo ra m(g) kết tủa. Bài 28: Hỗn hợp A gồm Mg và Fe2O3 nặng 20g tan hết trong dung dịch H2SO4loãng thấy thoát ra Vlít H2 (ở đktc) và thu được dung dịch B. 16. m có giá trị là: A.8g B. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m(g) muối khan.24l C. 33. Khối lượng của Mg và Fe2O3 trong A là: Bài 29: Cho 14.

12lít hỗn hợp khí A (ở đktc) gồm NO2 và NO có d so với H2 bằng 18.2g Bài 38: Cho hỗn hợp gồm FeO.8lít B. 24. không xác định được.24lít E.5g E.webdayhoc.36g D.kết tủa. Khối lượng của m là: A.5g B.net . Không xác định được. Cho B phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thấy giải phóng ra 5. http://ngocbinh. 91. Lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y. 2. CuO. Bài 33: Hòa tan hoàn toàn 4g hỗn hợp MCO3 và M'CO3 vào dung dịch HCl thấy thoát ra Vlít khí (ở đktc).6g C. Fe3O4 có số mol bằng nhau tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0.12g E. 1. Giá trị của V là: A. Fe3O4. 21.05mol NO. 1. m có giá trị là: A. 44. C. Fe2O3 được hỗn hợp A. 4. Kết quả khác.2g.24l E. C. Kết quả khác. Fe2O3 và Fe.6l khí NO duy nhất (đktc). Hòa tan hoàn toàn B trong HNO3loãng chỉ thu được Vlít NO duy nhất (ở đktc). Giá trị của V là: A. kết quả khác. 27.34g Bài 35: Hòa tan vừa đủ 6g hỗn hợp A gồm hai kim loại X và Y có hóa trị tương ứng là I.12l D. 9. kết quả khác. 14. Dung dịch thu được đem cô cạn thu được 5. C. 22.36l B.1lg muối khan. Bài 34: Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp gồm kim loại X. 63.2 và dung dịch B cô cạn dung dịch B thu được m(g) muối khan (biết rằng không sinh ra muối NH4NO3) m có giá trị là: A. Y. 25. 3.09mol NO2 và 0. II vào dung dịch hỗn hợp hai axit (HNO3 và H2SO4) đặc thu được 0. 22. 82g B. 26.2g D.1mol NO2 và 0.7g Al với a g hỗn hợp CuO.02mol SO2 khối lượng muối khan thu được là: A.2g B. 6. Số mol của mỗi chất là: Dạy và học hóa học.68l C. 25. Cô cạn Y được mg hỗn hợp muối khan.82g D.48lít Bài 37: Để m (g) phoi bào sắt (A) ngoài không khí một thời gian biến thành hỗn hợp B có khối lượng 30g gồm FeO.27g E.12g E.58g B. 2. 8.4lít D. C. Bài 36: Trộn 2. Nung A ở nhiệt độ cao để phản ứng nhiệt nhôm xảy ra hoàn toàn được hỗn hợp rắn B. 26. 1.412 g D. Z bằng dung dịch HNO 3 thu được 1.

Bài 44: Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A thu được CO2 và H2O có tỷ lệ nCO2 : nH2O = 4:1 CTPT của A là: A. C4H4 B. 8. Cho NaOH dư vào dung dịch thu được ta được một kết tủa.36mol B.28lít 2. Công thức phân tử của chất đó là: A. 0. Bài 41: Một chất có công thức đơn giản nhất là C2H5.2g kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 dư ta thu được 4. Fe B. Al E. C8H18 B. CnH4n+2 (n ≥ 1) C. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được m(g) chất rắn. 86.1 mol Fe và 0. Aren B.net .4lít D.24mol E. 0.1. C.8lít * Hidrocacbon. Xây dựng hệ thống các bài toán hữu cơ.webdayhoc. C4H10 D. Kết quả khác. 1.3.48lít khí NO (đktc). Ankan D. C6H6 C.2 lítCO2 (đktc) và 9g H2O. Bài 42: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon mạch hở trong cùng dãy đồng đẳng thu được 11. CH4 là hidrocacbon duy nhất. 0. Xicloanken C. Zn C. Thể tích của hỗn hợp khí A (ở đktc) là: A. Kết qủa khác. C2H5 C.A. C4H2 Dạy và học hóa học. C2H2 D. 192.2mol Al vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí A gồm NO và NO2 có tỷ lệ số mol tương ứng là 2:1. Cu Bài 40: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0. CnH2n+4 (n ≥ 1) D. C4H8 B.3. C. Anken E. C6H14 E. 19.64lít E. 0.12mol D. CnH4n+2 (n ≥ ) B.21mol Bài 39: Cho 19. Mg D. Vậy CTPT của X là: A. Hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng: A. http://ngocbinh. Ankin Bài 43: Khi đốt cháy một hidrocacbon X ta thu được VH2O = 2VCO2 trong cùng điều kiện. Kim loại M là: A.

Không xác dịnh được vì thiếu dữ kiện Bài 51: Đốt cháy một hiđrocacbon A mạch hở có tỷ khối hỏi so với không khí nhỏ hơn 1. 0. 52. 0.045mol Bài 47: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken.08mol E.5g B. 0.webdayhoc. C ta thu được 3.8g H2O. C2H4 B. 15g E.72l CO2. 6g E. Không xác định được vì thiếu dữ kiện Bài 48: Đốt cháy hoàn toàn 0.5 thì cần 8.09mol B. 8g B.03mol D.15mol hỗn hợp hai ankan thu được 9. C3H6 C. 0.net . B.23mol H2O.5g C.06mol C.14g . 42. 4g C.05mol B. Số mol ankan có trong hỗn hợp là: A.8g H2O. C5H12. C3H8. 0.5g D. 0.6g CO2 và 10.6mol CO2 CTPT của ankan và anken là: A. 0. Lấy m(g) hỗn hợp này cho tác dụng với dung dịch Brom thì làm mất màu vừa đủ 80g dung dịch brom 20% trong dung môi CCl 4. C5H10 E. 0. bình 2 tăng 6.16g. Các thể tích khí đo ở đktc. C3H6 và C4H10 thu được 17.96l O2 thu được 6. 0. Không xác dịnh được vì thiếu dữ kiện Bài 50: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 3 ankin A.06mol E. 0.25 mol C.03mol D. Cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là: A. 37.14 mol CO2 và 0.Bài 45: Đốt cháy hoàn toàn m (g) hỗn hợp X gồm CH4. http://ngocbinh.1mol hỗn hợp gồm CH14.45g H2O. Số mol của ankan và anken có trong hỗn hợp là: A. Vậy số mol hỗn hợp ankin bị đốt cháy là: A. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình đựng P2O5 và bình 2 đựng KOH rắn dư sau phản ứng thấy bình 1 tăng 4.36lít CO 2 ( ở đktc) và 1.045mol E. 2g D. C2H6. C4H10 C4H8 D. C4H10 và C2H4 thu được 0.15 mol D. Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp đó thu được 0. Không xác định được vì thiếu dữ kiện. Kết quả khác C. 0.09mol B. m có giá trị là: A. A thuộc dãy đồng đẳng: Dạy và học hóa học. Không xác định được vì thiếu dữ kiện Bài 49: Mỗi hỗn hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử C trong phân tử và có cùng số mol. Bài 46: Đốt cháy hoàn toàn 0. 0.

08g D. C2H4 C. C4H6 B.6g B. 100g E. C2H2 D. Kết quả khác C. Giá trị của a là: A. C3H6 D. Aren.0.A. Ankdien B. C5H8 B. Ankin. C5H12. 1. 0. 0.net .5 mol B. C4H10.26g B.2 mol H2O. Ankin đó là: A. 2.8g H 2O. xicloankan D. C6H10 C.24lít E. C5H10 Bài 55: Đốt cháy hoàn toàn 0.6 mol CO2 và a(g) H2O. C3H8. Không xác định được vì thiếu dữ kiện Bài 53: Đốt cháy hoàn toàn Vlít( ở đktc) một ankin thu được 10.1 mol ankin này rồi đốt cháy thì số mol H2O thu được là: A.36lít D.0. 6. m có giá trị là: A. http://ngocbinh.4g.72lít Bài 54: Một hỗn hợp khí gồm 1ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và có cùng số mol. C3H4 E. Nếu đem m(g) hỗn hợp này cho qua dung dịch brom dư thì thấy có 16g Br2 phản ứng.3 mol C. C4H8 2. điankin Bài 52: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 anken thu được 7. Dạy và học hóa học. 200g B.12. Anken. Giá trị của V là: A. 1.8g C. Nếu hiđrô hoá hoàn toàn 0. 10.6 mol Hợp chất hữu cơ có nhóm chức. Nếu cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong thì khối lượng bình tăng 50. Cho toàn bộ khí CO2 vừa thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được m(g) kết tủa. Công thức phân tử của ankan và anken là: A.1.2gH2O. 4. C2H6. 1. 40g D.4 mol D.webdayhoc. 3. 20g C.48lít 2.1mol ankin được 0. Ankan C. Nếu đem đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp này thu được 0.

B là hai rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. 1. C2H6O C. CH3OH và C2H5OH C. Công thức phân tử của các rượu là: A.9g Vậy đó là rượu: A.6g H2O.ete Bài 56: Chia a(g)hỗn hợp hai rượu no.1g E.4g CO2và 39. 0.8g C. 0. 0.36g B.8g hỗn hợp 3 rượu no đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C thu được hỗn Dạy và học hóa học. -Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 2. C3H7OH D.6g A và 2. C3H7OH.webdayhoc. C4H9OH B. C2H11OH. m có giá trị là: A.6g chất rắn và V lít khí H2(ở đktc). 3. Bài 61: Đun 132. Bài 60: A.84g một hỗn hợp hai rượu đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na tạo ra 4.6g Bài 59: Đốt cháy 1 rượu đa chức ta thu được H2O và CO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 3:2. 8.12lít H 2(ở đktc). C4H9OH.2g E. http://ngocbinh.3g B tác dụng hết với Na thu được 1. 24. 33. C2H5OH.896lít B.net .792lít Bài 58: Đốt cháy hoàn toàn a(g) hỗn hợp hai rượu A và B thuộc dãy đồng đẳng của rượu metylic người ta thu được 70. Cho hỗn hợp gồm 1. 1. a có giá trị là: A.24l CO2(ở đktc) -Phần 2: Mang tách nước hoàn toàn thu được hỗn hợp hai anken. 2.32g D. C4H10O2 B.Kết quả khác C. 1.*Rượu.24lít D. 16. đơn chức thành hai phần bằng nhau.12lít E. V có giá trị là: A. Không xác định được vì thiếu dữ kiện Bài 57: Cho 2. C2H6O2 B.18g D. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai anken này thu được m(g)H2O. Kết quả khác C. C3H8O2 D.

1 và 0. Không xác định được vì thiếu dữ kiện Bài 65: Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X ta được hỗn hợp Y gồm các olepin.2g CO2 và 8.9g E. C3H5OH. C3H7OH. Khi cho 18.2 B.webdayhoc. 1. B. Công thức phân tử của A và B lần lượt là: A.1 mol C. 0. CH3OH D.72 lít CO2(ở đktc) và 7.3 và 0. 1.47g. C2H6O. 0.1. C3H6O.65g H2O. 293g C. CTCT của B là: A.8g hỗn hợp X tác dụng với Na kim loại dư thu được 5. 0. C.25 C.6l H2(ở đktc) a.2 và 0. Nếu đốt Dạy và học hóa học. C2H5OH. 0. Hỗn hợp X gồm A.2g. C4H7OH C. Số mol của mỗi ete trong hỗn hợp là: A. Biết tỉ khối hơi của mỗi chất so với hiđô đều nhỏ hơn 40. m có giá trị là: A.3 D.2 C.93g D. 1.2 và 0. B. Mặt khác khi cho m(g) hỗn hợp X tác dụng với Na dư ta thu được 2. C3H8O E.1g H2O. Số mol của A và B lần lượt là: Bài 64: Cho 1. C3H7OH 2.3 mol B. C2H5OH E. C2H6O2. B. C3H5OH B. C3H8O2 Bài 63: Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng rượu đơn chức A thu được 13.2 mol D. CH4O D. b. C4H10O2. C4H8O. E. 0. C2H6O. http://ngocbinh. Công thức cấu tạo của A là: A.4 mol Bài 62: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm hai rượu A và B thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6.8l H2(ở đktc).hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là111. C3H8O2. Không xác định được. B là đồng đẳng của nhau. CH3OH D. 0. 0.net .24g hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 336 ml H2 (ở đktc) và thu được m(g) muối khan. 0. A.

C3H6 C.65g hỗn hợp B gồm 6 ete khan.48l * Andehit -xeton Bài 68: Chia m(g) một anđehit X thành hai phần bằng nhau.2mol HCHO tác dụng hết với dung dịch Dạy và học hóa học.68lít D.9g hỗn hợp A gồm 3 rượu.Phần 2: Cho tác dụng với AgNO3/ NH3 dư thu được AG kim loại với tỉ lệ mol anđihit: mol Ag=1:4. .net . 0. 2.2.672lít. 1. C4H8 2.48g C. Nếu đốt cháy hỗn hợp B thì thể tích CO2 (ở đktc) tạo ra là.76g CO 2. V có giá trị là: A. 2. Anđihit X là: A.cháy hoàn toàn X thì thu được 1. 0. 1. 5.6l B.9 nhau.4. C2H4.Phần hai: Hiđrô hoá hoàn toàn (xúc tác Ni. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng nước và CO2 tạo ra là: A. -Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn tạo ra 5. 3.12lít D. Anđihit no đơn chức C. 2. Kết quả khác C. V có giá trị là: A.webdayhoc. -Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 3.24lít B.24l C.36l CO2 (đktc) và 2.3g H2O -Phần 2: Tác dụng hết với Na thì thấy thoát ra V lít khí H2(ở đktc).36l D. nhiệt độ) tạo ra hỗn hợp B. 2. Anđihit no 2chức. C2H6. C. C3H8 D. A.7g H2O.6lít khí CO2 (ở đktc) và 6.112lít B. D. .1. đun nóng a trong H2SO4 đặc ở 1400C thu được 10. Công thức phân tử của hai anken là: A.68lít B. Anđihit fomic B.54g H2O. 1. C5H10 Bài 69: Chia hỗn hợp anđehit no đơn chức (hỗn hợp A) thành hai phần bằng nhau. C4H8.1mol HCOOH và 0. .76g Bài 66: Chia hỗn hợp X gồm hai rượu đơn chức đồng đẳng của nhau thành 2 phần bằng Bài 67: Cho V lít ( ở đktc) hỗn hợp khí gồm 2 olepin liên tiếp trong dãy đồng đẳng hợp nước (H2SO4 đặc xúc tác) thu được 12.24lít Bài 70: Cho hỗn hợp gồm 0. 0. 2. C3H6.56lít E. 1. http://ngocbinh.76g D.Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất thu được 0. Không xác định được B.

10. C3H6(CHO)2 B.webdayhoc. 0. C3H7CHO.8 mol D. C2H4O. C3H6O Dạy và học hóa học. C4H6O B.Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu này thu được 11g CO2 và 6. Bài 71. 108g B.0. 0. A. C3H5CHO B.2 mol H2 được hỗn hợp hai rượu no đơn chức. C4H6O2 C.AgNO3 trong NH3 dư thì khối lượng Ag thu được là. Nếu đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp A thu được 7.2g hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng người ta thu được hỗn hợp hai axit cacboxylic no đơn chức. C4H8O Bài 73: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai anđehit no.68g H2O CTCT của 2 anđehit đó là : A HCHO và CH3CHO C. Cộng H2(xt Ni.net C. Bài 75: Đốt cháy hoàn toàn 0. CH3CHO D. 0.3. Để trung hoà hỗn hợp axit này cần dùng hết 200 mol NaOH 1M.6mol C.4g H2O và 6. . C2H5CHO C. Công thức của 2 anđihit là. 1.8g.72l CO2 (đktc) Bài 76: Chia hỗn hợp X gồm 2 anđehit đồng đằng liên tiếp thành hai phần bằng nhau: .8g anđihit Xthì thu được 5. C2H5CHO.4. Hiđoro hoá hoàn toàn 2 anđehit này cần 0.6g.4 mol CO 2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai rượu này thì số mol H2O thu được là: A. 3. 21.Phần 1.04g CO2. .t0) thu được hỗn hợp 2 rượu đơn chức. C2H4O B. C2H4(CHO2). http://ngocbinh.1 mol hỗn hợp X gồm 2 anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau ta thu được 8. C2H5CHO D. C2H3CHO.Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3 dư thu được mg Ag. C4H9CHO Bài 72: Đốt cháy hoàn toàn 5.% g Ag A. 21g D. C3H6O. đơn chức được 0. C3H4O. C3H6O D.2g C.C3H7CHO Vậy CTPT của Xlà: A.3g H2O. CTCT của 2anđehit là: A: CH3CHO.8g C.4 mol B. C4H8O D.HCHO.064 lít khí CO2 (đktc) và 4.22g B.4g D. CH3CHO. Nếu cho (g) A phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/ NH3 dư thì thu được 12. C4H6O . Oxi hoá 10. A. C3H4O.6.3mol Bài 74: Hỗn hợp A gồm 2 anđehit no đơn chức.

16. Khi đốt cháy este này thì lượng nước sinh ra là: A.06mol D. 21. CH3COOH . Bài 80: Cho 3.6g D. thấy khối lượng bình tăng 23. 4.2.este Bài 78: Trung hoà 3.76g E. Nếu đốt cháy 3.4mol C.2g Dạy và học hóa học. 17.4. 6.2.6g. 1.88g hỗn hợp axi trên thì cần Vlít O2 (ở đktc). 4.3. 0.8.2. 0. 19.04g B.8g D.36l ít C.06g * Axit.net E. không xác định được .2g muối khan. Bài 81: Đốt a (g) C2H5OH được 0. 1.6g D . sau đó đem cô cạn thì thu được 5.Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thấy tạo ra 2.2.6g C . 0. 4.giả sử hiệu suất là 100%) được c (g) este.04mol V có giá trị là: A.2 mol CO2 Đốt b (g) CH3COOH được 0. 3. Không xác định được vì thiếu dữ kiện.88g hỗn hợp hai axit no đơn chức bằng một lượng vừa đủ dung dịch NaOH. 4.2 mol CO2 Cho a (g) C2H5OH tác dụng với b (g) CH3COOH ( có H2SO4 đ xúc tác. Dẫn toàn bộ hỗn hợp thu được sau phản ứng các chất có thể tan được. Lấy dung dịch trong bình cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 43.6mol 2.Phần 2: Được este hoá hoàn toàn và vừa đủ thu được 1 este. Chia A thành B.8g B.6g C.61g D.13.08g C. 18g B.8g C. Tổng số mol của 2 axit trong hỗn hợp là: A. 2. http://ngocbinh.7g C. M có giá trị là: A: 10.72lít Bài 79: Hỗn hợp A gồm một rượu no đơn chức và một axit no đơn chức.4g D.38g hỗn hợp Y gồm CH3OH.webdayhoc. 0.24 lít CO2 (ở đktc) . có giá trị là: A.2g. Khối lượng Y1sẽ là: A. C6H5OH tác dụng vừa đủ Na thấy thoát ra 672 ml khí H2 (ở đktc) và hỗn hợp rắn Y1.24lít hai phần bằng nhau: . B.48lít D. Khối lượng CH3OH tạo ra trong phản ứng cộng hợp hiđro của HCHO là: A .19g Bài 77: Cho hỗn hợp HCHO và H2 đi qua ống đựng bột Ni nung nóng.12.6g B.2g Ag kim loại.20. 3.6g B .

4g Br2 .Phần 1: Tác dụng hết với 100ml dung dịch NaOH 2M. 0.03 và 0. C2H4O2 và C2H2O2 C. 1.01mol 2. C2H4O2 D.2mol D. Số nguyên từ C trong hai axit bằng nhau. 0. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 150 ml dung dịch H2SO4 0.03 mol E. C4H6O2 C. 0.25mol C. Chia X thành ba phần bằng nhau: .Phần 3: Đốt cháy hoàn toàn thu được 3. C3H4O2 B. CTPT của A là: A. http://ngocbinh. 1. C đều đúng. 0. B.3g một axit cacboxylic A không no đơn chức chứa một liên kết đôi thu được 5.05mol Dạy và học hóa học. 1. 0.Bài 82: Chia hỗn hợp X gồm một rượu đơn chức và axit đơn chức thành ba phần bằng nhau: .3mol B. C4H6O4 và C4H4O4 2.net .22g CO2 và 0.04 và 0.09g H2O.96l CO2 (ở đktc). Vậy CTPT của rượu là axit là: A. Đốt cháy hoàn toàn 0. Bài 83: Chia hỗn hợp X gồm 1 axit no đơn chức (A) và 1 axit không no đơn chức chứa một liên kết đôi ở gốc hiđrocacbon (B). C3H6O2 C. C3H6O2 và C3H4O2 C. CH4O. Cả A.5M. 0.02 A.11g este này thu được 0. 0. 0. . 0. 0. Số mol của 2 axit lần lượt là: A.webdayhoc.02 và 0.Phần 1: Tác dụng hết với Na thu được 2. Số mol của A là: A.01 và 0.Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn thu được 8.6l CO2 (ở đktc) và 3. 0.24lH2 (ở đktc) .04mol D. Phần 3: Bị este hóa hoàn toàn thu được một este E. C4H8O2 và C4H6O2 B.01 B.36 lít CO2 (ở đktc). 0.6g H2O.Phần 2: Phản ứng vừa đủ với 6.02mol C. Số mol hỗn hợp ở phần 3 là: A.4mol 2. C3H8O. C4H4O2 B. C2H6O. C4H6O2 D. CH2O2 B. Công thức phân tử của hai axit là: Bài 84: Đốt cháy hoàn toàn 4.04mol C.

webdayhoc. 22. C2H5COOH D. oxi hóa và este hóa bằng 80%).Phần 2: oxi hóa (xúc tác Mn2+) thu được axit tương ứng.75lít D.net . V có giá trị là: A. Thực hiện phản ứng este hóa rượu và axit trên trên thu được m(g) este (biết rằng hiệu suất các phản ứng hợp nước. Biết rằng M của hai muối hơn kém nhau 14 đvC Vậy CTCT của este là: A.825g hỗn hợp hai este đó tác dụng vừa đủ với Vlít dung dịch KOH 0. phản ứng khử. Lấy khí sinh ra cho hợp nước khi có mặt xúc tác HgSO4. 0.45g A với NaOH cho tới phản ứng hoàn toàn thu được 6. 450. to) thành rượu tương ứng. CH3COOCH3 Dạy và học hóa học. 1. 0. CH3COOH C. 1.58g C.Phần 1: Đem khử bằng H2 (Ni.7g hỗn hợp hai muối và 4. Đun nóng 5.02 C. CTCT của A1 là: A. Các este nói trên thuộc loại: A. sau đó cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 34. 0.03 2.5g kết tủa.75lít B.21g. 3.50g Bài 87: Chất A là este của glixerin với axit cacboxylic đơn chức mạch hở A1. m có giá trị là: A.1M thu được 7.24lít axetilen ( ở đktc). No đơn chức C.025g một rượu. 1. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp 2 este trên ta thu được hỗn hợp Y gồm một rượu và axit. 45. CH3COOC2H5 B. Không no đơn chức: D. a.056g D. 0. http://ngocbinh. HCOOCH3. 22.015 2.8g H2O.48lít Bài 86: Cho 8g canxicacbua tác dụng với nước thu được 2.15g muối.875lít C.52g B. B. sau đó chia sản phẩm thành hai phần bằng nhau: . HCOOC2H5.025 D. 4. 1.Bài 85: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức ta thu được 1. 8. .24lít B. No đa chức B. 0. 0.12lít D. HCOOH B. Nếu đốt cháy 1/2 hỗn hợp Y thì thể tích CO2 thu được ở đktc là: A. Không no đa chức.175lít b. Số mol của A là: A.36lít C. Nếu cho 6. Bài 88: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este cho sản phẩm cháy qua bình đựng P2O5 dư thấy khối lượng bình tăng thêm 6. 2. C2H3COOH.

7g C) 14. Bài 90: Xà phòng hoá 22.webdayhoc. Bài 91: Xà phòng hoá 22.8g và 7.5g và 3. C2H5COOCH5 D.2 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng lượng dung dịch NaOH vừa đủ. 160ml B. Vậy .2 gam hỗn hợp 2 este nói trên phải dùng vừa hết 12 gam NaOH nguyên chất. cô cạn dung dịch thu được 31. 320ml Dạy và học hóa học. Bài 92: Xà phòng hoá hoàn toàn a gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng lượng dung dịch NaOH vừa đủ.1g và 11.8 gam (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%). Thể tích dung dịch HCl đã dùng là: A. 32ml D.C. cần dùng hết 200ml dung dịch NaOH nồng độ 0. CH3COOCH3.2 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng NaOH nguyên chất. C2H3COOC2H5. Khối lượng mỗi este trong hỗn hợp lần lượt là: A) 18.15M. http://ngocbinh. các muối sinh ra sau khi xà phòng hoá được sấy đến khan và cân được 21.4g D) Không xác định được. Khối lượng NaOH đã phản ứng là: A) 8 gam B) 12 gam C) 16 gam D) 20 gam.4g B) 11.7% và 33. Phần trăm khối lượng của mỗi este trong hỗn hợp là: A) 50% và 50% C) 75% và 25% B) 66.68g muối. 16ml C. *Hợp chất chứa Nitơ Bài 93: Cho 20g hỗn hợp gồm 3 amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. C3H5COOC2H5 Bài 89: Có 2 este có đồng phân của nhau và đều do các axit no đơn chức và rượu no đơn chức tạo thành.net Bài 94: Đốt cháy 1 amin no đơn chức thu được CO2 và H2O theo tỷ lệ số mol là 2:3.3% D) Không xác định được.8 gam. Để xà phòng hoá 22. Các muối sinh ra sau khi xà phòng hoá được sấy đến khan và cân được 21. Công thức phân tử của 2 este là: A) HCOOC2H5 và CH3COOCH3 B) C2H5COO CH3 và CH3COOCH3 C) CH3COOC2H5 và HCOOC3H7 D) Không xác định được.

H2N . C3H7 .89 g X phản ứng vừa đủ với HCl tạo ra 1.01mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25g dung dịch NaOH 3.CH .COOH E. H2N C3H5(COOH)2 D. Còn khi cho 0.webdayhoc. CTCT của A là: A. CH3C2H5NH D.CH .net .COOH | NH2 C. B.COOH Bài 97: A là một α .CH2.835 g muối khan.CH2 . B.amin đó là: A.COOH | NH2 Dạy và học hóa học.CH2 . H2N .75 g muối. Tất cả đều đúng.CH .CH . (CH3)3N C.1g A tác dụng với dung dịch HCl dư ta thu được 18.COOH B.COOH | NH2 Bài 96: Cho X là 1 amino axit khi cho 0. CH3 .amin axit no chỉ chứa một nhóm NH2 và một nhóm COOH. CH3 .CH2.CH .01mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80 ml dung dịch HCl 0. Kết quả khác.CH2 . C3H7NH2 B. Cho 15.25g muối.COOH | NH2 C. CH3.2% CT của X là: NH2 NH2 A. C3H6 C2H5 COOH COOH C.125 M và thu được 1. CH3 .COOH D. Bài 95: X là 1 amino axit no chỉ chứa 1 nhóm COOH 2 và 1 nhóm NH2 cho 0.CH2 . (H2N)2C3H5 . http://ngocbinh. H2N . Vậy CT của X có thể là: A.COOH | NH2 D.