Phương trình mũ –lôgarit

Đề bài

Giải hệ phương trình Điều kiện:

.

Thế vào phương trình

ta có :

So sách với điều kiện, ta được Vậy nghiệm của hệ phương trình là Đề bài Giải phương trình Đặt Khi đó phương trình trở thành:

( thỏa mãn .

).

(vì

)

Do đó nghiệm của phương trình là : Đề bài

.

Giải hệ phương trình Hệ phương trình

.

Đề bài Giải hệ phương trình : Đặt

Phương trình Đáp số : . Đề bài Tìm tất cả các giá trị của a để bất phương trình sau được nghiệm đúng với mọi x: . Đặt Bất phương trình đã cho sẽ được nghiệm đúng Xét hàm số đúng .

Phương trình mũ –lôgarit
Ta có : Do đó xét bảng biến thiên ta được Đáp số : Đề bài Giải bất phương trình: đúng .

. Đề bài Giải phương trình Đặt Phương trình đã cho

a) b) Đáp số: Đề bài Giải bất phương trình Đặt

(thỏa mãn cả hai phương trình) (Do cộng hai vế lại)

thì bất phương trình trở thành

Phương trình mũ –lôgarit
hoặc Đề bài Giải bất phương trình (1) có nghĩa có nghĩa hoặc

hoặc Lập bảng xét dấu ta có: - Với - Với - Với - Với - Với (1) hoặc Đáp số : Đề bài Giải phương trình Tập xác định Phương trình Đặt Phương trình Ta có hệ Đáp số: Đề bài Giải phương trình . , kết hợp với ta được thì (1) vô nghĩa thì vế trái (1)<0 , vế phải (1)>0 , (1) sai. thì (1) vô nghĩa . thì vế trái (1)>0,vế phải (1)<0,(1) đúng nên

.

Phương trình mũ –lôgarit
. Đặt Giải phương trình trên ta được Đề bài Giải phương trình

.

. Đặt Giải phương trình trên ta được Đề bài Giải phương trình

.

Tập xác định Hệ trên vô nghiệm => tập xác định là tập rỗng Vậy phương trình đã cho vô nghiệm Đề bài Giải bất phương trình : Bất phương trình đã cho tương đương với

Đề bài Cho phương trình (1) Tìm để phương trình (1) có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn (1) Điều kiện . Đặt ta có (2) .Đặt . Phương trình .

Vậy (1) có nghiệm khi và chỉ khi (3) có nghiệm Cách 1. Hàm số là hàm tăng trên đoạn [1;2]. Ta có có nghiệm . Cách 2. TH1. Phương trình (2) có 2 nghiệm thỏa mãn

Phương trình mũ –lôgarit
Do nên không tồn tại TH2. Phương trình (2) có 2 nghiệm . Đề bài Cho phương trình Xác định tham số để phương trình (1) có 2 nghiệm thỏa mãn . thỏa mãn hoặc

(1)

Biến đổi tương phương trình đã cho về dạng tương đương:

Ta có : Ta nhận thấy phương trình (3) có hai nghiệm là : và ,ta có :

(3)

hoặc Bây giờ ta kiểm tra điều kiện (1): Từ PT (3) a) Thay b)Thay vào (5) ta được (6) vào (5) ta được : (7) Kết hợp bất đẳng thức (4),(6),(7) ta thu được kết quả: hoặc Đề bài . .Do đó BPT (1) trở thành (5)

(4)

Giải hệ phương trình: Hệ phương trình

hoặc Đề bài

Phương trình mũ –lôgarit
Cho phương trình : (1) ( m là tham số ) .

Tìm m để phương trình (1) có ít nhất một nghiệm thuộc (2) Điều kiện Đặt Ta có : (3) . Vậy (2) có nghiệm Đặt Cách 1 : Hàm số Ta có : Phương trình . là hàm tăng trên đoạn . . khi và chỉ khi (3) có nghiệm . . .

có nghiệm

.

. Cách 2 : Trường hợp 1 : Phương trình (3) có 2 nghiệm Do nên không tồn tại m. thỏa mãn thỏa mãn .

Trường hợp 2 : Phương trình (3) có 2 nghiệm hoặc

Đề bài Giải phương trình : Bài giải của bạn: vtduc1990 21:14:51 Ngày 10-01-2008 điều kiện:-6<x<4 và x khác -2

Phương trình mũ –lôgarit

Đề bài Giải bất phương trình : Bài giải chi tiết | Viết cách giải khác của bạn

Giải ra ta được Đề bài Giải phương trình Bài giải chi tiết | Viết cách giải khác của bạn Có Phương trình Đk: *) *) thỏa mãn điều kiện

Đáp số: Đề bài Giải bất phương trình Bài giải chi tiết | Viết cách giải khác của bạn Viết lại phương trình thành:

Phương trình mũ –lôgarit
Đặt ta có

Đề bài Cho bất phương trình: Tìm để bất phương tình được nghiệm đúng với mọi Bài giải chi tiết | Viết cách giải khác của bạn . thỏa mãn điều kiện

(1) Đặt lấy các giá trị trong khoảng (2) (1) đúng đúng Đáp số: . Đề bài Giải phương trình: Bài giải chi tiết | Viết cách giải khác của bạn với: Rõ ràng phương trình có Ta có với ; Suy ra là hàm liên tục,đồng biến và nhận cả giá trị âm,cả giá trị dương trên R nên phương trình có không quá hai nghiệm. . có nghiệm như sau : có nghiệm duy nhất . Từ bảng biến thiên của hàm Vậy phương trình có đúng hai nghiệm : Chú ý : * Có thể chứng minh phương trình Ta có : Suy ra phương trình Đề bài Tìm để mọi thỏa mãn bất phương trình Bài giải chi tiết | Viết cách giải khác của bạn Điều kiện .Bất phương trình có thể viết dưới dạng . Đặt . . có nghiệm . có nghiệm luôn cùng dấu với .

Phương trình tương đương

là nghiệm

* Có thể sử dụng định lý Lagrange để chứng minh

Phương trình mũ –lôgarit
Khi đó bất phương trình trở thành Kết hợp ta có

Bất phương trình đúng

khi và chỉ khi

Đề bài Giải phương trình . Bài giải chi tiết | Viết cách giải khác của bạn Điều kiện có nghĩa: Đặt Rõ ràng . là nghiệm của (*).

Lại có . Vế trái là hàm nghịch biến, vế phải là hàm đồng biến, vậy nghiệm duy nhất của phương trình Đáp số : .

là nghiệm duy nhất của (*)