P. 1
De an Quan Ly Nhan Su

De an Quan Ly Nhan Su

|Views: 510|Likes:
Được xuất bản bởiHa Anh Tran

More info:

Published by: Ha Anh Tran on Oct 25, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

Sections

 • TRÍCH YẾU
 • LỜI CẢM ƠN
 • PHẦN ĐÁNH GIÁ – GÓP Ý
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH
 • NHẬP ĐỀ
 • I. GIỚI THIỆU CÔNG TY
 • 1) Tên công ty:
 • H nh 1: Logo công ty
 • 2) Lĩnh vực hoạt động:
 • 3) Tầm nhìn:
 • 4) Sứ mệnh:
 • 5) Sơ đồ tổ chức công ty:
 • H nh 2: Sơ đồ tổ chức công ty Sài Gòn – Mai Linh
 • 6) Giới thiệu bộ phận Nhân sự
 • a) Sơ đồ tổ chức Phòng Nhân sự
 • H nh 3: Sơ đồ tổ chức Phòng Nhân sự công ty Sài Gòn – Mai Linh
 • b) Công việc mỗi vị trí trong phòng Nhân sự
 • II. QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ CÔNG TY SÀI GÒN – MAI LINH
 • 1) Công tác đào tạo
 • 2) Công tác Tuyển dụng
 • H nh 4: Sơ đồ quy trình Tuyển dụng công ty Sài Gòn – Mai Linh
 • A. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG
 • Bảng 1: Bảng Kế hoạch tuyển nhân sự
 • B. TIẾP NHẬN HỒ SƠ
 • C. KIỂM TRA HỒ SƠ
 • D. KIỂM TRA HÌNH THỂ, SỨC KHỎE
 • E. PHÂN LOẠI HỒ SƠ VÀ KIỂM TRA LÝ LỊCH
 • F. PHỎNG VẤN
 • G. ĐÁNH GIÁ, THÔNG BÁO KẾT QUẢ
 • H. CẤP PHÁT ĐỒNG PHỤC VÀ HƯỚNG DẪN MANG MẶC THEO
 • I. TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC VIÊN GIAO CHO BAN ĐÀO
 • Bảng 2: Bảng mức khen thƣởng đối với cá nhân
 • Bảng 3: Bảng khen thƣởng đối với tập thể đội
 • 4) Đánh giá thành tích
 • Bảng 4: Bảng tiêu chuẩn xếp loại Nhân viên
 • 5) Vi phạm kỷ luật
 • III. ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
 • 2) Công tác tuyển dụng
 • 3) Lƣơng, thƣởng, phúc lợi
 • PHỤ LỤC
 • 1) Công tác đào tạo:
 • QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÔNG TY SÀI GÕN – MAI LINH
 • 2) Công tác Tuyển dụng:
 • QUY CHẾ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
 • QUI ĐỊNH TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ
 • PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (Sài Gòn – Ma L u ấp)
 • BÁO CÁO KIỂM TRA NĂNG LỰC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
 • THÔNG BÁO THỬ VIỆC VÀ TIẾP NHẬN (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
 • HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
 • LỆNH ĐIỀU ĐỘNG CÔNG TÁC (Sài Gòn – Ma L u ấp
 • QUYẾT ĐỊNH THÔI VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
 • 3) Lƣơng thƣởng, phúc lợi:
 • ĐỀ XUẤT TẠM ỨNG (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
 • ĐỀ XUẤT MỨC LƢƠNG (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
 • 4) Đánh giá thành tích:
 • BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI NHÂN VIÊN (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
 • 5) Vi phạm kỷ luật:
 • MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
 • MẪU BÁO CÁO VI PHẠM KỸ LUẬT (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
 • DANH SÁCH NHÂN VIÊN VI PHẠM KỸ LUẬT (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
 • QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO BẢO VỆ

KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC


ĐỀ ÁN:
PHÂN TÍCH QUY TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
CÔNG TY TNHH TM – DV BẢO VỆ SÀI GÕN MAI LINH

Lớp: NS204DV01
GVHD: Huỳnh Thiện Quốc Việt

NHÓM 7 : Nguyễn Thị Xuân Hồng (MSSV: 093114)
Lê Vy Na (MSSV: 093130)
Nguyễn Song Nhì (MSSV: 093140 – Nhóm trưởng)
Ngô Nguyễn Bích Ngân (MSSV: 099913)

TP.HCM, tháng 09 năm 2011
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 2

KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI
NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC


ĐỀ ÁN:
PHÂN TÍCH QUY TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
CÔNG TY TNHH TM – DV BẢO VỆ SÀI GÕN MAI LINH

Lớp: NS204DV01
GVHD: Huỳnh Thiện Quốc Việt

NHÓM 7 : Nguyễn Thị Xuân Hồng (MSSV: 093114)
Lê Vy Na (MSSV: 093130)
Nguyễn Song Nhì (MSSV: 093140 – Nhóm trưởng)
Ngô Nguyễn Bích Ngân (MSSV: 099913)

TP.HCM, tháng 09 năm 2011
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 3

TRÍCH YẾU
Quy trình quản trị nhân sự là một trong những quy trính quan trọng của công
ty. Hiểu rõ quy trính quản trị nhân sự đảm bảo những hoạt động liên quan đến con
ngƣời diễn ra tốt nhất.
Quy trính quản trị nhân sự của công ty liên quan đến nhiều khìa cạnh của Quản
trị nhân sự bao gồm: Đào tạo; Tuyển dụng; Lƣơng, thƣởng, phúc lợi; Đánh giá thành
tìch; Vi phạm kỷ luật,…
Ngoài thực tế không phải lúc nào doanh nghiệp cũng xây dựng cho mính một
quy trình quản trị nhân sự tốt. Thậm chì, khi có quy trính, việc sử dụng nó một cách
hiệu quả cũng là một điều rất khó (có thể do nhiều yếu tố: thiếu đội ngũ quản lý biết
làm theo quy trính, cập rập trong xử lý, hoặc thái độ ngại thay đổi và làm theo quy
trính của nhân viên,…). Ngoài ra, doanh nghiệp chƣa ý thức về lợi ìch của việc có quy
trình quản trị nhân sự nên thƣờng chƣa đầu tƣ thìch đáng nên có những quy trính
rƣờm rà góp phần làm nhiêu khê thêm cho công tác quản lý. Đọc đề án Phân tìch quy
trình Quản trị nhân sự của chúng tôi để hiểu thêm phần nào về thực tế doanh nghiệp
và lý thuyết, đút kết cái nhín toàn cảnh hơn về Quy trính Quản trị nhân sự.
Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự này đƣợc viết dựa theo nguồn thông
tin cung cấp trực tiếp từ công ty, ngoài ra một số biểu mẫu đƣợc chúng tôi sƣu tầm từ
Internet/ do công ty cung cấp.
Chúng tôi rất biết ơn khi nhận đƣợc những góp ý cho Đề án!
(Mọi góp ý xin gửi về: ngsnhi@gmail.com)

ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 4

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên, Nhóm 7 xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ và hƣớng dẫn tận tính
của Giảng viên Huỳnh Thiện Quốc Việt. Nhờ nhờ sự giúp đỡ của thầy, chúng tôi đã
hiểu rõ hơn về cách làm Đề án (và những đề án tƣơng tự), cũng nhƣ những kinh
nghiệm làm việc thực tế với/tại doanh nghiệp.
Nhóm 7 xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tính của công ty TNHH TM –
DV Bảo vệ Sài Gòn – Mai Linh mà đặc biệt là Giám đốc Đặng Văn Tèo, chị Nguyễn
Thị Ánh Nguyệt, đã hỗ trợ giúp đỡ rất nhiều trong việc cung cấp thông tin, biểu mẫu,
tài liệu cho chúng tôi hoàn thành đề án này. Xin cám ơn Chú Đặng Văn Tèo đã truyền
đạt một số kinh nghiệm thú vị, hữu ìch khi Quản trị nhân sự.
Nhóm trƣởng
Nguyễn Song Nhì
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 5


PHẦN ĐÁNH GIÁ – GÓP Ý


Điểm số:

………./………


………./……
….
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 6

MỤC LỤC
TRÍCH YẾU ......................................................................................................... 3
LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................... 4
PHẦN ĐÁNH GIÁ – GÓP Ý ............................................................................... 5
MỤC LỤC ............................................................................................................. 6
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH ............................................................ 9
NHẬP ĐỀ............................................................................................................ 10
I. GIỚI THIỆU CÔNG TY ................................................................................. 11
1) Tên công ty: ................................................................................................ 11
2) Lĩnh vực hoạt động: .................................................................................... 11
3) Tầm nhìn: .................................................................................................... 11
4) Sứ mệnh: ..................................................................................................... 12
5) Sơ đồ tổ chức công ty: ................................................................................ 12
6) Giới thiệu bộ phận Nhân sự ........................................................................ 13
a) Sơ đồ tổ chức Phòng Nhân sự ................................................................. 13
b) Công việc mỗi vị trí trong phòng Nhân sự ............................................. 13
II. QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ CÔNG TY SÀI GÒN – MAI LINH .. 14
1) Công tác đào tạo ......................................................................................... 14
2) Công tác Tuyển dụng .................................................................................. 15
A. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG .................................................................. 15
B. TIẾP NHẬN HỒ SƠ ............................................................................... 16
C. KIỂM TRA HỒ SƠ ................................................................................. 16
D. KIỂM TRA HÌNH THỂ, SỨC KHỎE ..................................................... 16
E. PHÂN LOẠI HỒ SƠ VÀ KIỂM TRA LÝ LỊCH ....................................... 17
F. PHỎNG VẤN ......................................................................................... 17
G. ĐÁNH GIÁ, THÔNG BÁO KẾT QUẢ ................................................... 17
H. CẤP PHÁT ĐỒNG PHỤC VÀ HƯỚNG DẪN MANG MẶC THEO QUY
ĐỊNH ........................................................................................................... 18
I. TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC VIÊN GIAO CHO BAN ĐÀO TẠO,
HUẤN LUYỆN ............................................................................................ 18
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 7

3) Lƣơng, thƣởng, phúc lợi ............................................................................. 18
a) Ch ưng: ......................................................................................... 18
b) Ch khen thưởng: .............................................................................. 19
c) Phc i: .................................................................................................. 20
4) Đánh giá thành tích ..................................................................................... 20
5) Vi phạm kỷ luật .......................................................................................... 22
III. ĐÓNG GÓP Ý KIẾN .................................................................................... 23
1) Công tác đào tạo ......................................................................................... 24
2) Công tác tuyển dụng ................................................................................... 26
3) Lƣơng, thƣởng, phúc lợi ............................................................................. 27
4) Đánh giá thành tìch ..................................................................................... 27
5) Vi phạm kỷ luật .......................................................................................... 27
PHỤ LỤC ............................................................................................................ 28
1) Công tác đào tạo: ........................................................................................ 28
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (File Excel) .................................................... 28
NỘI QUY LỚP HỌC (Tài iệu công ty Sài Gòn – Mai Linh sử dụng tham
khảo) ............................................................................................................ 30
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “NỘI QUY LỚP HỌC” (Tài iệu Sài Gòn –
Mai Linh sử dụng tham khảo) ..................................................................... 32
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÔNG TY SÀI GÕN – MAI LINH ............. 33
2) Công tác Tuyển dụng: ................................................................................. 35
QUY CHẾ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ (Sài Gòn – Mai Linh
cung cấp) ..................................................................................................... 35
QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ (Sài
Gòn – Mai Linh cung cấp) .......................................................................... 37
BIÊN BẢN THỎA THUẬN VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG THỬ VIỆC (Sài
Gòn – Mai Linh cung cấp) .......................................................................... 39
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ............. 41
BÁO CÁO KIỂM TRA NĂNG LỰC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ..... 43
THÔNG BÁO THỬ VIỆC VÀ TIẾP NHẬN (Sài Gòn – Mai Linh cung
cấp) .............................................................................................................. 44
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 8

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ......................... 45
LỆNH ĐIỀU ĐỘNG CÔNG TÁC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) .......... 47
QUYẾT ĐỊNH THÔI VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) .................... 49
3) Lƣơng thƣởng, phúc lợi: ............................................................................. 50
ĐỀ XUẤT TẠM ỨNG (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ............................ 50
ĐỀ XUẤT MỨC LƢƠNG (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ...................... 52
4) Đánh giá thành tìch: .................................................................................... 53
BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI NHÂN VIÊN (Sài Gòn – Mai Linh cung
cấp) .............................................................................................................. 53
5) Vi phạm kỷ luật: ......................................................................................... 55
MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) ........................ 55
MẪU BÁO CÁO VI PHẠM KỸ LUẬT (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp) . 57
DANH SÁCH NHÂN VIÊN VI PHẠM KỸ LUẬT (Sài Gòn – Mai Linh
cung cấp) ..................................................................................................... 59
QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO BẢO VỆ ..................................... 60


ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 9

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH
Hính 1: Logo công ty .......................................................................................... 11
Hính 2: Sơ đồ tổ chức công ty Sài Gòn – Mai Linh ........................................... 12
Hính 3: Sơ đồ tổ chức Phòng Nhân sự công ty Sài Gòn – Mai Linh ................. 13
Hính 4: Sơ đồ quy trình Tuyển dụng công ty Sài Gòn – Mai Linh .................... 15

Bảng 1: Bảng Kế hoạch tuyển nhân sự ............................................................... 15
Bảng 2: Bảng mức khen thƣởng đối với cá nhân................................................ 19
Bảng 3: Bảng khen thƣởng đối với tập thể đội ................................................... 19
Bảng 4: Bảng tiêu chuẩn xếp loại Nhân viên ...................................................... 21


ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 10

NHẬP ĐỀ
Đề án phân tích Quy trình Quản trị nhân sự công ty TNHH TM – DV Sài Gòn
Mai Linh đƣợc viết dựa vào những thông tin mà công ty cũng cấp. Trong bối cảnh,
công ty đang có sự chuyển giao vị trì lãnh đạo nên vẫn còn nhiều thông tin chƣa rõ.
Báo cáo này hƣớng đến quy trình quản trị nhân sự của công ty trong lĩnh vực bảo vệ.
Qua đề án này chúng tôi hiểu thêm về Quy trình Quản trị nhân sự của công ty
trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ, chúng tôi có dịp so sánh những kiến thức đã học với
kiến thức thực tế trong doanh nghiệp. Qua đó có cái nhín mới và rõ rang hơn về thực
tế của ngành nhân sự.
Bài báo cáo gồm 3 phân chính:
I. Giới thiệu chung về công ty
II. Quy trình Quản trị nhân sự của công ty
III. Đóng góp ý kiến

ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 11


I. GIỚI THIỆU CÔNG TY
Công ty TNHH TM – DV Sài Gòn – Mai Linh là công ty chuyên cung
cấp đội ngũ bảo vệ cho các mục tiêu. Công ty đƣợc thành lập năm 2007. Công
ty là đối tác của nhiều công ty lớn nhƣ: Nhà thầu Hòa Bình, Công ty COMIN
Việt Nam, …
Giám đốc: Đặng Văn Tèo
Địa chỉ: 142/25A ấp Cầu Hang, Xã Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai
Văn phòng đại diện: 179 đƣờng số 8, Phƣờng 4, Quận 8, TP.HCM
1) Tên công ty:
Công ty TNHH TM – DV Bảo vệ Sài Gòn Mai Linh
Logo:


Hnh 1: Logo công ty

Website: www.saigonmailinhsecurity.com.vn (website hiện trong giai oạn
bảo trì)
2) Lĩnh vực hoạt động:
Dịch vụ bảo vệ
3) Tầm nhìn:
Tạo công việc cho nhân viên, góp phần xây dựng những con ngƣời trong công
ty nhƣ một gia đính.
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 12

4) Sứ mệnh:
Bảo vệ Sài Gòn – Mai Linh có thể bảo vệ tài sản của các công ty trong và ngoài
nƣớc làm ăn tại Việt Nam, góp phần tạo niềm tin cho nhà đầu tƣ, nâng cao hính ảnh
nƣớc nhà.
5) Sơ đồ tổ chức công ty:

Hnh 2: Sơ đồ tổ chức công ty Sài Gòn – Mai Linh

Giám đốc
(Đặng Văn Tèo)
Phó Giám đốc (Nhân
sự)
(Trần Thị Bích)
Phó Giám đốc (Hành
chính - Kinh doanh)
(Trần Thị Mỹ Lan)
Kế toán
(Nguyễn Thị Ánh
Nguyệt)
Trợ lý Giám đốc
(Đặng Trung Thành)
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 13

6) Giới thiệu bộ phận Nhân sự
a) Sơ đồ tổ chức Phòng Nhân sự

Hnh 3: Sơ đồ tổ chức Phòng Nhân sự công ty Sài Gòn – Mai Linh
b) Công việc mỗi vị trí trong phòng Nhân sự
b1) Trưởng phòng nhân sự: Giám sát, hoạch định, đánh giá và
phát triển nhân sự công ty.
b2) Phòng nhân viên: Quản lý toàn bộ nhân viên công ty
b3) Phòng c ng: Kiểm soát, kiểm tra đột xuất tình hình nhân
viên.
b4) Đi trưởng mục tiêu: Quản lý nhân viên bảo vệ từng mục tiêu
nhỏ của khách hàng.
b5) Trưởng ca, Phó ca: Quản lý ca.
b6) Nhân viên: Bảo vệ mục tiêu bẳng biện pháp nghiệp vụ.
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 14

II. QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ CÔNG TY SÀI GÒN – MAI LINH
Một số điểm lƣu ý về công ty TNHH TM – DV Bảo vệ Sài Gòn Mai Linh (gọi
tắt là Sài Gòn – Mai Linh):
Do công ty kinh doanh lĩnh vực dịch vụ bảo vệ nên công tác Quản trị nhân sự
của công ty khá khác biệt so với những công ty trong lĩnh vực ngành nghề khác.
Trƣởng bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp những nhân viên (bảo vệ),
còn những nhân viên khác nhƣ Nhân viên Kế toán, Trợ lý Giám đốc,… thuộc quyền
quản lý của Giám đốc; nên trong khuôn khổ và những quy định của công ty Sài Gòn –
Mai Linh. Quy trình Quản trị nhân sự tập trung nhiều vào công tác Quản lý lực lƣợng
bảo vệ.
1) Công tác đào tạo
Công ty Sài Gòn – Mai Linh sử dụng phƣơng pháp đào tạo tại chỗ (training on
the job) để đào tạo cho nhân viên bảo vệ của mình khi bảo vệ các mục tiêu. Tại những
mục tiêu, các chuyên gia đào tạo của công ty chịu trách nhiệm hƣớng dẫn công tác tác
nghiệp của nhân viên cho đến khi quen việc. Nội dung thƣờng mang tính chất thực
tiễn và ngắn gọn cho nhân viên dễ tiếp thu:
 Giới thiệu cơ cấu tổ chức công ty.
 Giới thiệu nội quy, quy chế lao động công ty.
 Luật hình sự, dân sự và luật lao động
 Võ thuật đối kháng cơ bản.
 Huấn luyện công tác phòng cháy và chữa cháy.
 Huấn luyện các kỹ năng sơ cấp cứu.
 Huấn luyện kỹ năng giao tiếp khách hàng.
 Tuyên truyền đạo đức của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.
 Huấn luyện các kỹ năng sử dụng thiết bị an ninh – An toàn.
 Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ bản.
Trong quá trình huấn luyện tại chỗ, nhân viên luôn có những chuyên gia hƣớng
dẫn theo sát và chỉ dẫn, xử lý tình huống.
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 15

2) Công tác Tuyển dụngHnh 4: Sơ đồ quy trình Tuyển dụng công ty Sài Gòn – Mai Linh
A. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG
Sau khi xác định đƣợc tiêu chí tuyển dụng, nhà tuyển dụng tiến hành lập kế
hoạch tuyển dụng.
TT Bộ
phận
Tình trạng nhân
sự
Dự
kiến
Số lƣợng tuyển dụng chi tiết
(quý)
Ghi
chú
Hiện
tại
Kế
hoạch
1 2 3 4


TT Bộ phận Chức
danh
Số lƣợng
cần tuyển
Thời điểm cần
nhân sự
Lý do Ghi chú

Bảng 1: Bảng Kế hoạch tuyển nhân sự
 Cách thức tuyển dụng mà công ty áp dụng là phỏng vấn.
 Thông tin tuyển dụng đƣợc đăng trên báo, tổng đài 1080, website và
thông qua ngƣời quen giới thiệu. Cách thức truyền thông đƣợc công ty
áp dụng nhiều là thông qua ngƣời quen giới thiệu vì có sự cam kết của
ngƣời giới thiệu.
G. ĐÁNH
GIÁ, THÔNG
BÁO KẾT
QUẢ
A. KẾ
HOẠCH
TUYỂN
DỤNG
B. TIẾP
NHẬN
HỒ SƠ
C. KIỂM
TRA HỒ

D. KIỂM
TRA HÌNH
THỂ, SỨC
KHỎE
E. PHÂN
LOẠI HỒ
SƠ, KIỂM
TRA LÝ
LỊCH
F. PHỎNG
VẤN
H. CẤP PHÁT ĐỒNG
PHỤC VÀ HƢỚNG
DẪN MANG MẶC
THEO QUY ĐỊNH
I. TỔNG HỢP
DANH SÁCH
VÀ GIAO BAN
ĐÀO TẠO
G. ĐÁNH
GIÁ, THÔNG
BÁO KẾT
QUẢ
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 16

 Lập kế hoạch tuyển dụng tại Công ty diễn ra không thƣờng xuyên, vì là
một công ty cung cấp lực lƣợng bảo vệ nên khi có nhu cầu từ khách
hàng thì công ty mới bắt đầu tuyển nhân viên.
B. TI ẾP NHẬN HỒ SƠ
Hồ sơ đƣợc tiếp nhận trực tiếp tại công ty.
Yêu cầu đối với hồ sơ:
 Về mặt hình thức: hồ sơ ứng viên phải thể hiện rõ vị trí cần dự tuyển, họ
tên ứng viên và các thông tin cụ thể để công ty có thể liên hệ khi có nhu
cầu. Có đầy đủ các giấy tờ cần thiết đƣợc quy định trong biểu mẫu
thông báo tuyển dụng.
 Về mặt nội dung: hồ sơ phải trính bày đƣợc trính độ và kỹ năng của
ứng viên thông qua đơn xin việc viết tay. Ứng viên phải xác nhận có
đầy đủ sức khỏe và đáp ứng tiêu chuẩn của công ty thông qua Giấy
khám sức khỏe.
C. KI ỂM TRA HỒ SƠ
 Hồ sơ phải đảm bảo đầy đủ những thông tin và giấy tờ theo quy định
của Công ty, ứng viên phải đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn mà Công ty đƣa ra.
 Nếu hồ sơ không đầy đủ thì sẽ trả lại hồ sơ để ứng viên bổ sung.
 Đồng thời, kiểm tra hồ sơ nhằm sàng lọc những hồ sơ không đạt yêu cầu
về quy định trong biểu mẫu thông báo tuyển dụng.
D. KI ỂM TRA HÌ NH THỂ, SỨC KHỎE
 Là công ty cung cấp lực lƣợng bảo vệ nên yêu cầu hàng đầu đối với ứng
viên là sức khỏe và hình thể.
 Kiểm tra chiều cao, cân nặng, độ tuổi, trính độ văn hóa, sức khỏe và
phẩm chất đạo đức của ứng viên. Nếu ứng viên đạt đƣợc những yêu cầu
trên thì P.QTNS sẽ tiến hành phỏng vấn.
 Đây cũng là một bƣớc giúp sàng lọc những ứng viên không đạt tiêu
chuẩn mà Công ty yêu cầu.
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 17

E. PHÂN LOẠI HỒ SƠ VÀ KIỂM TRA LÝ LỊCH
 Hồ sơ đƣợc phân loại theo vị trí mà ứng viên muốn dự tuyển và phân
loại theo mức độ đáp ứng tiêu chuẩn mà Công ty quy định.
 Kiểm tra về phẩm chất đạo đức xét xem ứng viên đã từng có tiền án, tiền
sự chƣa? Mức độ vi phạm nhƣ thế nào? Và những hành động khắc phục,
cải tạo mà ứng viên đã và đang thực hiện?
 Thông qua Phiếu đăng kì dự tuyển (nguồn: công ty) để đánh giá, kiểm
tra rõ hơn về lý lịch của ứng viên.
F. PHỎNG VẤN
 Đối với vị trị quản lý: phỏng vấn trính độ chuyên môn, nghiệp vụ và
lòng nhiệt huyết thông qua câu hỏi phỏng vấn và các tình huống thực tế.
Một nhà quản lý cần lòng nhiệt huyết, trách nhiệm để làm gƣơng cho
nhân viên, định hƣớng công việc và tham gia vào quá trình ra quyết
định. Vì vậy với nhà quản lý nên đƣa ra nhiều câu hỏi thực tế, hay
những tình huống thực tế nhằm hiểu hơn về tình cách và thái độ của họ.
 Đối với vị trí nhân viên bảo vệ: phỏng vấn những câu hỏi thực tế nhằm
biết đƣợc tính cách và phẩm chất của ứng viên. Nhân viên bảo vệ thì
không nhất thiết cần đến những bằng cấp, trính độ học vấn cao, có kỹ
năng... Là một nhân viên bảo vệ thì yêu cầu về phẩm chất đạo đức là
quan trọng nhất.
G. ĐÁNH GIÁ, THÔNG BÁO KẾT QUẢ
 Sau khi phỏng vấn, phòng quản trị nhân sự sẽ đánh giá và thông báo kết
quả đến ứng viên thông qua email hoặc số điện thoại mà ứng viên cung
cấp.
 Nhân viên sẽ thử việc vào tháng đầu, công ty và nhân viên thử việc sẽ
ký kết Biên bản thỏa thuận với ngƣời lao động thử việc. Theo Biên bản
thì hai bên sẽ thỏa thuận về công việc, những quy định, nội quy của
công ty, các quyền lợi, chế độ dành cho ngƣời lao động trong thời gian
đầu làm việc tại công ty.
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 18

 Sau thời gian đào tạo và thử việc nhân viên sẽ ký hợp đồng lao động và
trở thành nhân viên chính thức của công ty.
H. CẤP PHÁT ĐỒNG PHỤC VÀ HƯỚNG DẪN MANG MẶC THEO
QUY ĐỊNH
Đồng phục gồm:
+ 02 bộ đồng phục bảo vệ: nón, cà vạt, cầu vai,…
+ 01 áo khoác
+01 áo đi mƣa
 Quy định: Khi đi làm phải mặc đồng phục do công ty cấp, ăn mặc chỉnh
tệ, gọn gàng, sạch sẽ. Nếu vi phạm quy định thì bộ phận nhân sự sẽ lập
biên bản và xử lý theo quy định của công ty.
I . TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC VIÊN GIAO CHO BAN ĐÀO
TẠO, HUẤN LUYỆN
Phòng Nhân sự tổng hợp danh sách những ứng viên trúng tuyểnvà
chuyển sang bộ phận đào tạo, huấn luyện những kỹ năng và nghiệp vụ.
3) Lƣơng, thƣởng, phúc lợi
a) C
 Ngƣời lao động đƣợc hƣởng thu nhập theo ngạch bậc ph hợp với
chức trách công việc đảm nhiệm tại Công ty TM – DV Sài Gòn Mai
Linh, là căn cứ để công ty và ngƣời lao động thực hiện các nghĩa vụ
cũng nhƣ hƣởng các lợi ìch liên quan tới chế độ BHXH, BHYT,
BHTN…
 Ngoài ra ngƣời lao động đƣợc hƣởng thêm thu nhập thành tìch căn
cứ vào hiệu quả kinh doanh chung của từng đơn vị, ban lãnh đạo
đánh giá kết quả thực hiện công việc của cá nhân ngƣời lao động
hàng tháng, hàng quý, hàng năm… căn cứ theo 3 bậc đánh giá
 Công ty chƣa có xây dựng bảng lƣơng
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 19

b) Ch ke tởng:
Công ty Sài Gòn – Mai Linh có chế độ khen thƣởng định kỳ thông qua các
cuộc bình bầu (Đánh giá thành tìch – Phần 4) xếp loại A, B, C tháng, quý, năm hoặc
Chiến sĩ thi đua đƣợc công ty biểu dƣơng, khen thƣởng bằng tiền hoặc hiện vật.
b1) Thủ tục khen thưởng:
- Cá nhân và tập thể có báo cáo thành tích.
- Tập thể họp xét hoặc có báo cáo đề nghị lên hội đồng thi đua.
- Hồ sơ sự việc kèm theo hoặc các giấy tờ có liên quan (nếu có).
b2) Mức khen thưởng:
 Đối với cá nhân
Thƣởng quý Thƣởng năm Chiến sĩ thi
đua: 400.000
đồng
Loại A 100.000 đồng 200.000 đồng
Loại B 50.000 đồng 150.000 đồng
Loại C 50.000 đồng
Bảng 2: Bảng mức khen thƣởng đối với cá nhân
 Đối với tập thể đội:
Thƣởng quý Thƣởng năm
Loại A 200.000 đồng 600.000 đồng
Loại B 100.000 đồng 400.000 đồng
Loại C 200.000 đồng
Bảng 3: Bảng khen thƣởng đối với tập thể đội
 Đối với Ban chỉ huy: Căn cứ vào kết quả bình xết năm của các đội
trực thuộc để thƣởng năm, mức thƣởng nhƣ sau:
- 1.000.000 đồng khi 51% các đội hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
- 700.000 đồng khi 50% các đội hoàn thành nhiệm vị trở xuống.
 Khen thƣởng đột xuất:
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 20

Các cá nhân có thành tìch đột xuất thí ty trƣờng hợp cụ thể sẽ đƣợc công ty
trao thƣởng bằng tiền có giá trị từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng.

P
 BHXH:
o Tất cả nhân viên đều đƣợc tham gia BHXH theo qui định của nhà
nƣớc
 BHXH: 17% (Cty), 5% (NV)
 BHYT: 2% (Cty), 1% (NV)
 BH thất nghiệp: 1% (Cty), 1% (NV)
 Mức lƣơng tham gia BHXH là mức lƣơng qui định
trên hợp đồng lao động.
o Trƣờng hợp NV có mức lƣơng lớn hơn 20 lần mức lƣơng tối
thiểu chung, mức lƣơng tham gia BHXH sẽ đóng theo mức lƣơng
bằng với 20 lần mức lƣơng tối thiểu chung này. Mức lƣơng tối
thiểu chung: 650,000vnd/tháng
o Nhân viên đƣợc tham gia BHXH ngay cả trong thời gian thử việc
 Tiền lƣơng tháng 13: áp dụng cho tất cả nhân viên chình thức.
 BH Tai nạn
o Dành cho tất cả nhân viên:
- Bảo hiểm tai nạn 24/24
- Mức bồi thƣờng tối đa: 30 tháng lƣơng
4) Đánh giá thành tích
Hằng tháng, quý, năm Bộ phận nhân sự tiến hành Đánh giá thành tìch của nhân
viên. Dựa theo Kết quả công việc (performance) cũng nhƣ những vi phạm kỷ luật của
nhân viên trong quá trình làm việc mà đánh giá. Việc đánh giá nhân viên đƣợc chia là
3 cấp độ:
TIEÂU CHUAÅN XEÁP LOAÏI A – B –C
LOAÏI A LOAÏI B LOAÏI C
- Coù tinh thaàn traùch nhieäm cao.
- Hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï
ñöôc giao
- Chaáp haønh giôø giaác laøm vieäc toát.
- Ñi muoän veà sôùm khoâng co lyù do 2
laàn hoaêc boû vieäc khoâng lyù do
01 ngaøy/ thaùng.
- Khoâng hoaøn thaønh nhieäm vu ñöôïc
Giao.
- Bò laäp bieân baûn chuyeån veà coâng ty xöû
lyù 01 laàn trôû leân.
- Laøm hö hoûng duïng cuï laøm vieäc.
- Söû duïng traùi pheùp taøi saûn khaùch haøng.
- Khoâng hoaøn thaønh nhieäm vuï laøm thieät
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 21

- Tö theá taùc phong laøm vieäc toát.
- Thaùi ñoä laøm vieäc, giao tieáp toát.
- Khoâng chaáp haønh toát nhöõng yeâu
cuûa chæ huy muïc tieâu, cuûa coâng ty.
- Ñoàng phuïc, ñaàu toùc, Tö theá, Taùc
Phong laøm vieäc chöa toát.
- Bò laäp bieân baûn nhaéc nhôû taïi muïc tieâu
01 laàn / thaùng
haïi ñeán uy tín, taøi saûn cuûa coâng ty vaø
khaùch haøng.
- Coù haønh vi xaáu lieân quan ñeán ñaïo ñöùc
Cuûa nhaân vieân baûo veä.


Bảng 4: Bảng tiêu chuẩn xếp loại Nhân viên
Đề cho quá trính Đánh giá thành tích diễn ra công bằng, công ty tiến hành Bình xét
thi đua:
 Thủ tục
- Cá nhân tự đọc bản kiểm điểm.
- Tâp thể tham gia góp ý.
- Chỉ huy nhận xét.
- Tập thể tiến hành biểu quyết.
 Thời gian, phƣơng pháp tiến hành:
Ngày mng 5 hàng tháng các đơn vị tổ chức họp bình xét phân loại thi đua. Cuộc
họp chỉ đƣợc tiến hành khi có ít nhát 2/3 số nhân viên trong đơn vị có mặt.
Nhân viến vắng mặt (có lý do chình đáng) gửi bản tự kiểm điểm đến cuộc họp, chỉ
huy đơn vị có trách nhiệm đọc trƣớc cuộc họp, tập thể góp ý đánh giá, phân loại.
Đối với nhân viên vắng mặt không có lý do, chỉ huy đơn vị tòm tắt quá trình công
tác để tập thể góp ý phân loại.
Hình thức phân loại của nhân viên đƣợc chấp thuận khi có 50% tổng số nhân viên
tham dự phiên họp tán thành. Nếu ý kiến tán thành và không tán thành bằng nhau thì
quyết định cuối cùng thuộc về cấp trên.
Ngoài ra công ty Sài Gòn – Mai Linh còn có “Các tiêu chuẩn để phân loại thi đua”
Tham khảo thêm các biểu mẫu ở phần PHỤ LỤC.
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 22

5) Vi phạm kỷ luật
Khi phát hiện vi phạm kỷ luật, trƣởng ca, phó ca lập biên bản và báo cáo ngay
về cho cấp trên. Ở Sài Gòn – Mai Linh nhân viên đƣợc quyền báo vƣợt cấp khi nhận
thấy sự việc nhạy cảm và cần thiết.
Sự việc đƣợc cấp trên tiếp nhận và tùy vào mức độ vi phạm và có mức độ xử
lý.
Công ty Sài Gòn – Mai Linh đƣa ra 4 mức độ vi phạm kỷ luật để phân loại
nhân viên vi phạm kỷ luật. (Xem thêm PHỤ LỤC)

ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 23

III. ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
Nhậ ịnh chung: Công ty Sài Gòn – Mai Linh là công ty nhỏ hoạt động trong
lĩnh vực dịch vụ bảo vệ. Đây là thị trƣờng cần uy tính và phong cách hoạt động
chuyên nghiệp, hiệu quả. Do đó, mỗi mục tiêu cần có sự giám sát theo dõi rất kỹ từ bộ
phận quản lý để hạn chế sai sót. Thực tế doanh nghiệp cho thấy (qua chia sẻ của Giám
đốc công ty) ban lãnh đạo thƣờng xuyên giám sát lực lƣợng bảo vệ tác nghiệp tại mục
tiêu. Điều này mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp:
 Nhân viên cảm thấy Ban lãnh đạo công ty có sự quan tâm đến công việc của
họ.
 Nhân viên đƣợc giám sát kỹ lƣỡng, hạn chế những vi phạm, lỗi xảy ra.
 Đối tác với Mai Linh – Sài Gòn rất yên tâm ví Ban lãnh đạo Sài Gòn – Mai
Linh rất trách nhiệm, và có khả năng bảo đảm cao.
Tuy nhiên, về lâu dài khi quy mô công ty mở rộng thì rất khó cho lãnh đạo khi
phải Kiểm tra, giám sát nhiều Nhân viên.
Trong Sơ đồ Nhân sự công ty thì những vị trì nhƣ Trƣởng ca, Phó ca, Giám sát bị
lấn quyền hạn từ Ban lãnh đạo. Dù biết rằng, công tác giám sát kiểm tra là quan trọng,
tuy nhiên Ban lãnh đạo nên có sự tiếp xúc phù hợp hơn để mỗi ngƣời tự nhận thấy
trách nhiệm và vai trò của mính trong công ty. Ban lãnh đạo nên có sự ủy thác, giao
quyền nhiều hơn cho cấp dƣới, để phát huy vai trò của bộ máy nhân sự. Vai trò của
ngƣời quản trị nhân sự (trƣởng bộ phận nhân sự) vẫn chƣa rõ ràng, công tác của
Trƣởng bộ phận nhân sự dƣờng nhƣ chỉ chú trọng nhiều vào công tác giám sát nhân
viên, chƣa thể hiện vai trò hoạch định chiến lƣợc nhân sự cho công ty (công tác này
phần nhiều do Giám đốc thực hiện)
Bài học thực t: Sài Gòn – Mai Linh đã cho ngƣời bên ngoài lần đầu tiên tiếp xúc
cảm giác thân thiện, gần gũi, không có sự phân biệt giữa Giám đốc và Nhân viên cũng
nhƣ ngƣợc lại. Chính sự thoải mái này tạo điều kiện cho nhân viên suy nghĩ, làm việc
tốt hơn (giám đốc chia sẻ).
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 24

Giám đốc Sài Gòn – Mai Linh (hiện tại) mới tiếp nhận công ty (từ Giám đốc cũ)
hơn 2 tháng nên còn nhiều thứ đang trong quá trính thay đổi, chƣa quy củ. Điều này
còn phụ thuộc nhiều về thời gian sắp tới, khi những chính sách từ tầm nhìn của Giám
đốc mới. Giám đốc Sài Gòn – Mai Linh chia sẻ những triết lý và chiến lƣợc sắp tới
cho chúng tôi rất hay. Đó là chiến lƣợc “Làm Nông” (Theo lời Giám đốc), công ty
đang cố gắng xây dựng và làm cho những con ngƣời trong công ty có thể tin tƣởng và
làm việc tốt nhƣ nhau nhƣ “mạ” (để trồng lúa). Từ đó công ty có một đội ngũ nhân
viên chất lƣợng làm nồng cốt. Tuy nhiên điều đó là rất khó, nhất là trong lĩnh vực
quản lý con ngƣời. Khó là ở chỗ: con ngƣời với những khả năng nhất định, niềm tin
khác nhau nên việc đào tạo họ trở thành những con ngƣời chất lƣợng đồng đều. Đôi
khi những chính sách nhân sự của công ty thiên nhiều về tình cảm: xây dựng công ty
nhƣ một gia đính.
1) Công tác đào tạo
Khi tiếp xúc với Sài Gòn – Mai Linh, chúng tôi chƣa đƣợc dịp tiếp xúc với
những Nhân viên bảo vệ thuộc quản lý của công ty ra sao? Tuy nhiên chúng tôi nhận
thấy hiện công ty chỉ đang sử dụng phƣơng pháp đào tạo tại chỗ/ trong công việc
(training on the job) là chƣa đủ. Mặc dù, chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên chƣa
gây ra bất cứ sự cố gì cho công ty (trộm cắp, tai nạn,… - công ty cung cấp thông tin
này), nhƣng về lâu dài khi quy mô công ty (theo định hƣớng của giám đốc) sẽ khó phù
hợp với thực tế.
Công tác đào tạo trong công việc tuy nhanh, gọn, đỡ tốn kém,… nhƣng công ty
vẫn chƣa có những cuộc kiểm tra, sát hạch với những quy chuẩn của Ngành bảo vệ.
Do đó, công ty nên có những quy trính đào tạo riêng (tự thiết kế cho phù hợp với điều
kiện tài chình cũng nhƣ quy mô công ty).
Khi tham khảo một số quy trình Huấn luyện (xem thêm phần PHỤ LỤC), đào
tạo nhân viên bảo vệ của những công ty khác chúng tôi nhận thấy phần lớn những
công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ rất chú trọng đến công tác đào tạo (Họ thiết kế
những chƣơng trính đào tạo từ 1 – 3 tháng để huấn luyện nhân viên mới, ngoài ra họ
còn tái đào tạo kiểm tra nhân viên cũ để đảm bảo Nhân viên của mính hoàn toàn đáp
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 25

ứng đƣợc về chuyên môn, nghiệp vụ). Chƣơng trính đạo tạo cung cấp Kiến thức tổng
quát về nghiệp vụ bảo vệ (tham khảo Internet):
Bài 1: Hƣớng dẫn ghi chép các loại biểu mẫu giấy tờ, sổ sách trong hoạt động
bảo vệ tại mục tiêu.
Bài 2: Phƣơng pháp làm báo cáo, biên bản, tƣờng trình sự việc.
Bài 3: Anh văn giao tiếp
Bài 4: Giới thiệu và hƣớng dẫn sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực
lƣợng bảo vệ.
Ngoài ra còn có những kiến thức chuyên sâu: “Phƣơng pháp bảo vệ các mục tiêu”
(Tham khảo Internet)
Bài 1: Phƣơng pháp bảo vệ văn phòng, khu cao ốc
Bài 2: Phƣơng pháp bảo vệ nhà máy, xí nghiệp sản xuất.
Bài 3: Phƣơng pháp bảo vệ siêu thị, nhà sách.
Bài 4: Phƣơng pháp bảo vệ nhà hàng, khách sạn, khu vui chới, giải trí.
Bài 5: Phƣơng pháp bảo vệ triển lãm, hội chợ.
Bài 6: Phƣơng pháp bảo vệ sô ca nhạc.
Bài 7: Phƣơng pháp bảo vệ kho bãi, hải cảng.
Bài 8: Phƣơng pháp áp tải tiền, áp tải hàng hóa.
Bài 9: Phƣơng pháp điều tra, theo dõi một số đối tƣợng cụ thể.
Những kiến thức nâng cao: “Phƣơng pháp phòng và chống khủng bố” (Tham
khảo Internet)
Bài 1: Phƣơng pháp phòng và chống khủng bố bằng bom mìn, chất nổ.
Bài 2: Phƣơng pháp phòng và chống khủng bố bằng vũ khì sinh học.
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 26

Ngoài những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, công ty nên đƣa vào công tác
đào tạo của mình những bài thực hành để nhân viên của mình thể hiện bản lĩnh, và khả
năng ứng biến với những tình huống thực tế (Tham khảo Internet)
Bài 1: Động tác đội ngũ
Bài 2: Canh gác cơ động
Bài 3: Xử lý tình huống
Bài 4: Cách thức xử dụng phƣơng tiện hỗ trợ công tác bảo vệ
Bài 5: Võ thuật: cơ bản, tự vệ, tấn công,…
Bài 6: Sơ cấp cứu
Bài 7: Công tác phòng cháy chữa cháy.Thời gian đào tạo là một tháng. Kết thúc
lớp học tổ chức thi kiểm tra cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu, hoàn thành
chƣơng trình học tập.
Đối với những nhân viên cũ của công ty, công ty nên có những chính sách
khuyến khích hoặc luân chuyển họ qua công tác quản lý hoặc huấn luyện nhân viên
mới khi họ không còn hoạt động tác nghiệp tốt (lớn tuổi, tình trạng sức khỏe không
cho phép)
2) Công tác tuyển dụng
Đối với công ty bảo vệ thì quy trình tuyển dụng nhƣ vậy khá là ổn. Tuy nhiên,
cần đơn giản hơn về quy trình tuyển dụng, ở bƣớc kiểm tra tình hình sức khỏe và lý
lịch nên gộp chung vào một bƣớc, công ty tuyển dụng bảo vệ nên bƣớc phân loại hồ
sơ không cần thiết, gây dƣ thừa lãng phí.
Một quy trình tuyển dụng trong thực tế có nhiều bƣớc và đƣợc áp dụng chung
cho ngành nhân sự. Còn đối với công ty Sài Gòn Mai Linh là công ty nhỏ nên quy
trình tuyển dụng cũng khá gọn và phù hợp với loại hình kinh doanh của công ty. Loại
hình kinh doanh của công ty là cung cấp dịch vụ bảo vệ nên ứng viên không cần về
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 27

trính độ, kỹ năng cao mà chỉ cần hình thể, sức khỏe và tính cách. Vì vậy, quy trình của
công ty có thêm bƣớc kiểm tra hình thể, sức khỏe và lý lịch cá nhân.
3) Lƣơng, thƣởng, phúc lợi
Công ty chƣa xây dựng đƣợc bảng lƣơng cho ngƣời lao động. Khi chƣa có
bảng lƣơng nên ngƣời lao động chƣa biết mức lƣơng của mính đang nằm ở vị trí nào
để có mục tiêu phấn đấu. Điều đó cũng gây khó khăn cho việc tình lƣơng.
Công việc tình lƣơng vẫn theo cách tính theo giờ. Ngƣời lao động không quan
tâm nhiều đến việc tăng lƣơng hay cách tình lƣơng của công ty, họ chỉ biết mức lƣơng
cuối cùng theo giờ mà họ làm việc.
Về cơ bản các chính sách phúc lợi của công ty nhƣ BHYT, BHXH đƣợc đáp
ứng theo chình sách nhà nƣớc.
4) Đánh giá thành tích
Công ty Sài Gòn – Mai Linh có đánh giá thành tìch cho nhân viên, qua
những tài liệu chúng tôi có, công việc này rất dân chủ khi nhân viên đƣợc tự
biểu quyết đánh giá thành tìch công việc của nhau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn
muốn kiến nghị về vai trò của ngƣời Quản trị nhân sự. Trong công tác nhân sự,
công ty nên có những tiêu chuẩn đánh giá riêng để từ những bảng đánh giá đó
có thể phát hiện ra những nhân viên có tiềm năng và đƣa vào công tác quản lý
(có thể cho họ đi đào tạo).
5) Vi phạm kỷ luật
Công ty chƣa có Công đoàn để bảo vệ quyền lợi của ngƣời lao động. Việc giám
sát nhân viên khá tốt nên phát hiện đƣợc sai phạm nhanh chóng và có hƣớng giải
quyết nhanh. Thực trạng công ty cho thấy công ty khá uy tín và chất lƣợng nhân viên
cao khi chƣa để xảy ra sự cố đáng tiếc nào.
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 28

PHỤ LỤC
1) Công tác đào tạo:
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (File Excel)
KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY KHOAÙ
(thôøi gian )

ST
T
SOÁ
GIÔ
Ø
TEÂN BAØI GIAÛNG PHOØNG
BAN GIAÛNG
DAÏY
GHI
CHU
Ù
1 08h Toång quaùt veà HÑ BV chuyeân nghieäp HCNS
2 08h Cô caáu toå chöùc coâng ty HCNS
3 08h Noäi qui qui ñònh coâng ty HCNS
4 04h Khen Thöôûng ,kyû luaät HCNS
5 04h Traùch nhieäm lieân ñôùi,traùch nhieäm
vaät chaát
HCNS
6 08h Phaùp luaät HCNS
7 08h Thaûo luaän HCNS
8 08H Qui cheá löông,BHYT,BHXH Keá toaùn
9 16h Kyõ naêng giao tieáp öùng xöû kinh doanh
10 04h Thaûo luaän Kinh doanh
11 20h PCCC giaùo vieân
môøi

12 20h Sô cöùu thöông giaùo vieân
môøi

13 20h Theå löïc NV-ÑT
14 20h ñieàu leänh NV-ÑT
15 40h Voõ thuaät NV-ÑT
16 12h Nghieäp vuï baûo veä nhaø maùy NV-ÑT
17 12h Nghieäp vuï baûo veä coâng tröôøng NV-ÑT
18 16h Nghieäp vuï baûo veä sieâu thò NV-ÑT
19 16h Nghieäp vuï baûo veä cao oác ,vaên phoøng NV-ÑT
20 16h Nghieäp vuï baûo veä SHOW,aùp taûi
tieàn,yeáu nhaân
NV-ÑT
21 08h Nghieäp vuï baûo veä hieän tröôøng NV-ÑT
22 08h Thaûo luaän NV-ÑT
23 04h Xöû lyù tình huoáng chaùy ,noå taïi M NV-ÑT
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 29

24 04h Xöû lyù tình huoáng ñaùnh nhau taïi M NV-ÑT
25 04h Xöû lyù tình huoáng tai naïn lao ñoäng taïi
M
NV-ÑT
26 04h xöû lyù tình huoáng cheát ngöôøi taïi M NV-ÑT
27 04h Xöû lyù tình huoáng keû gian ñoät nhaäp
taïi M
NV-ÑT
28 04h Thaûo luaän NV-ÑT
29 16h Baùo caùo vaên baûn NV-ÑT
30 16h Caùch söû duïng vaø baûo quaûn coâng cuï
hoã trôï
NV-ÑT
31 16h OÂn taäp cuoái khoùa
32 08h Kieåm tra cuoái khoaù
TC 364h
(Moãi buoåi baèng 04 giôø)
ngaøy …….thaùng …….
naêm 200….
Ngöôøi laäp
ÑOÃ XUAÂN
THAÉNG


ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 30

NỘI QUY LỚP HỌC (Tà ệu ô ty Sà Gò – Ma L sử dụ tam kảo
COÂNG TY DV BV BAÛO AN
BAO AN SECURITY
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
*****


NOÄI QUY LÔÙP HOÏC
“Ba Haø keøm teo Quyeát Ñò soá 03/QÑ – NQLH ngaøy 31/7/2005
uûa Gaùm Ñoá Coâ Ty DVBV Baûo A”

Taát caû moïi thaønh vieân: Caùn boä, hoïc vieân tham döï khoùa hoïc ñeàu
phaûi chaáp haønh nghieâm noäi quy lôùp hoïc.
1. Chaáp haønh nghieâm meänh leänh, chæ thò cuûa Giaûng vieân - Trôï giaûng.
2. Hoïc vieân phaûi ñeán lôùp hoïc tröôùc 15 phuùt. Cuï theå:
- Saùng vaøo luùc 07 giôø 45 phuùt
- Chieàu vaøo luùc 13 giôø 15 phuùt. Khoâng ñöôïc pheùp ñi treã veà sôùm.
3. Khi vaøo lôùp hoïc:
- Hoïc vieân phaûi maëc ñaày ñuû ñoàng phuïc do coâng ty caáp phaùt: phaûi goïn
gaøng, saïch seõ, laø uûi caån thaän.
- Taùc phong trong lôùp hoïc phaûi nghieâm tuùc; caïo raâu, toùc hôùt cao, moùng
tay phaûi caét ngaén.
- Caám tuyeät ñoái khi vaøo lôùp hoïc trong traïng thaùi say röôïu, bia hoaëc söû
duïng caùc chaát kích thích khaùc, khoâng ñöôïc huùt thuoác trong giôø hoïc.
- Ngoân phong phaûi chuaån möïc: khoâng noùi tuïc, chöôûi theà, haêm doaï hoaëc
coù lời noùi kích ñoäng. Khoâng ñuøa giôõn, khích baùc laãn nhau; xaâm phaïm
vaøo ñôøi tö ngöôøi khaùc, gaây maát ñoaøn keát noäi boä.
4. Tröôùc vaø sau giôø hoïc ñeàu phaûi taäp hôïp kieåm tra quaân soá, baùo caùo
Giaûng vieân – trôï giaûng.
5. Hoïc vieân phaûi theo chöông trình huaán luyeän – ñaøo taïo cuûa khoaù hoïc ñaày
ñuû.
Hoïc vieän khoâng ñöôïc pheùp töï yù nghó hoïc khi chöa coù söï ñoàng yù
cuûa laõnh ñaïo – chæ huy coù thaåm quyeàn. Tröôøng hôïp nghæ quaù 3 ngaøy
khoâng xin pheùp seõ bò gaïch teân khoûi danh saùch lôùp hoïc.
Khi oám ñau, beänh taät hoaëc gia ñính co höõu söï,… ñeàu phaûi co ñôn
xin pheùp vaø ñöôïc söï ñoàng yù cuûa laõnh ñaïo chæ hôi(
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 31

Hoïc vieân khoâng ñöôïc pheùp xin nghæ qua ñieän thoaïi tröø tröôøng hôïp
ñaëc bieät coù vieäc nghieâm troïng trong gia ñình.
6. Hoïc vieân phaûi ñöùng daäy chaøo Giaûng vieân – trôï giaûng khi Giaûng vieân –
trôï giaûng vaøo lôùp vaø khi keát thuùc buoåi hoïc.
7. Trong giôø hoïc, hoïc vieân luoân toû ra lòch söï teá nhò, khoâng noùi chuyeän
rieâng hay gaây maát traät töï trong lôùp laøm aûnh höôûng ñeán ngöôøi khaùc.
8. Hoïc vieân phaûi ghi cheùp baøi ñaày ñuû khi tham gia khoùa hoïc vaø oân baøi
kyõ ñeå coù keát quaû thi toát nhaát. Trong caùc kyø thi, kieåm tra, hoïc vieân
tuyeät ñoái khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu (sao cheùp, copy), neáu hoïc vieân
naøo vi phaïm seõ phaûi chòu hình thöùc kyû luaät nghieâm khaéc nhaát.
9. Phaûi neâu cao tinh thaàn ñoaøn keát noäi boä, thöông yeâu giuùp ñôõ laãn nhau
trong hoïc taäp, coâng taùc vaø trong luùc khoù khaên hoaïn naïn. Xöùng ñaùng
laø hoïc vieân cuûa coâng ty veä só Baûo An.
Nghieâm caám hoïc vieân chia beø keùo phaùi cuïc boä ñòa phöông gaây maát
ñoaøn keát noäi boä.
10. Tröôùc vaø sau giôø hoïc, ñeàu phaûi caét cöû hoïc vieân tröïc nhaät laøm coâng
taùc veä sinh goïn gaøng saïch seõ lôùp hoïc.
11. Phaûi neâu cao tinh thaàn baûo veä cuûa coâng: Baøn gheá, trang thieát bò.
Khoâng xaâm phaïm taøi saûn rieâng ngöôøi khaùc. Khi caàn gì phaûi hoûi ngöôøi
coù traùch nhieäm khoâng töï tieän laøm theo yù thích caù nhaân. Neáu gaây ra
baát kyø thieät haïi taøi saûn naøo hoïc vieân phaûi boài thöôøng toaøn boä taøi
saûn ñoù.
Yeâu caàu caùc hoïc vieân thöïc hieän nghieâm tuùc caùc noäi quy treân, neáu vi
phaïm tuøy theo möùc ñoä nghieâm troïng seõ bò xöû lyù töø khieån traùch ñeán
buoäc thoâi hoïc.


ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 32

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “NỘI QUY LỚP HỌC” (Tà ệu Sà Gò – Mai
L sử dụ tam kảo)

COÂNG TY DV BV BAÛO AN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA
VIEÄT NAM
Soá: 03 /QÑ – NQLH -2005 Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
-------------------------------
TP. HCM, ngaøy 31 thaùng 07 naêm 2005


GIAÙM ÑOÁC
COÂNG TY DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ BAÛO AN

- Caên cöù giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá: 4102026143 do Sôû Keá
hoaïch vaø Ñaàu Tö Thaønh Phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 12/11/2004.
- Caên cöù vaøo cô caáu toå chöùc vaø chöùc naêng ngaønh ngheà hoaït ñoäng dòch
vuï baûo veä cuûa coâng ty
- Caên cöù chöùc naêng nhieäm vuï quyeàn haïn cuûa Giaùm Ñoác coâng ty.
- Xeùt ñeà nghò cuûa Tröôûng Phoøng Haønh Chính Nhaân Söï.

QUYEÁT ÑÒNH

Ñieàu 1: Ban haønh “Noäi quy lôp hoïc” (Co noäi dung keøm theo)

Ñieàu 2: Phoøng Haønh Chính Nhaân Söï, Phoøng Nghieäp Vuï – Ñaøo Taïo coù
chöùc naêng tham möu vaø toå chöùc thöïc hieän toát quyeát ñònh naøy

Ñieàu 3: Quyeát ñònh coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù.

Ñieàu 4: Caùc oâng tröôûng phoøng, ban thuoäc coâng ty coù traùch nhieäm thi
haønh quyeát ñònh naøy.

COÂNG TY DV
BV BAÛO AN
GIAÙM
ÑOÁC
Nôi nhaän:
- Nhö ñieàu 4.
- Löu (HCNS).

ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 33

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÔNG TY SÀI GÕN – MAI LINH


CTY TNHH TM-DV BV COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT
NAM
SAØI GOØN MAI LINH Ñoäc Laäp –Töï Do- Haïnh Phuùc

ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang,Xaõ hoùa An,BH-ÑN 
ÑT: 061.3954697
VPÑD: 179 ñöôøng soá 8 phöôøng 4 quaän 8,TPHCM
ÑT:08.2136654 - Fax: 08.2986018
Tp HCM , Ngaøy 08 thaùng 10
naêm 2007

GIAÙM ÑOÁC
Coâng ty TNHH – TMDV BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH

- Caên cöù giaáy pheùp thaønh laäp Doanh nghieäp soá 4702002624 do sôû keá hoaïch
ñaàu tö tænh Ñoàng Nai caáp ngaøy 10 thaùng 01 naêm 2007.
- Caên cöù chöùc naêng , nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa Giaùm Ñoác Coâng Ty.
- Theo ñeà nghò cuûa Tröôûng phoøng nhaân söï.
- Xeùt naêng löïc caùn boä vaø nhu caàu coâng taùc.

QUYEÁT ÑÒNH


Ñieàu 1 :
Boå nhieäm oâng : NGUYEÃN THÖÔNG ÑAÏI Sinh naêm : 1983
Nguyeân quaùn : Aáp 7 Xaõ Soâng Traàu, Huyeän Traûng Bom, Tænh Ñoàng Nai
CMND : 271579106
Giöõ chöùc vuï : PHOÙ PHOØNG NGHIEÄP VUÏ

Ñieàu 2 :
Quyeàn lôïi vaø traùch nhieäm cuûa OÂng NGUYEÃN THÖÔNG ÑAÏI ñöôïc thöïc
hieän theo quy ñònh hieän haønh cuûa Coâng ty.

Ñieàu 3 :
Quyeát ñònh coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù.

Ñieàu 4 :
Caùc oâng Tröôûng Phoøng Ban trong Coâng Ty vaø OÂng NGUYEÃN THÖÔNG
ÑAÏI coù traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy.

Nôi nhaän : GIAÙM ÑOÁC
- Nhö ñieàu 4
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 34

- Löu vaên phoøng Coâng Ty.

ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 35

2) Công tác Tuyển dụng:
QUY CHẾ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ (Sài Gòn – Mai Linh cung
cấp)
COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH
142/25A Caàu Hang- Hoaù An - Quoác loä 1k- Bieân Hoaø - Ñoàng Nai
Tel: 061. 395469 Fax: (061)
VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP.HCM
179 ñöôøng soá 8, Phöôøng 4, Quaän 8 - Tel: 08.2136654 Fax:08. 2986018
Website: www.saigonmailinhsecurity.com.vn Email: saigonmailinhco@yahoo.com.vn
SAØI GOØN MAI LINH – NIEÀM TIN CUÛA BAÏN
______________________________________________________________________________

QUY CHEÁ TUYEÅN DUÏNG NHAÂN VIEÂN BAÛO
VEÄ

I. TIEÂU CHUAÅN CAÙ NHAÂN
1- Ñoái vôùi nam:
- Chieàu cao: 1,68m trôû leân
- Caân naëng: 58 kg trôû leân.
- Tuoåi ñôøi: töø 18 ñeán 35 tuoåi.
- Trình ñoä vaên hoùa: Toát nghieäp 10/12
- Söùc khoûe toát, khoâng coù beänh truyeàn nhieãm, khoâng coù dò taät, dò
hình, maét tinh, tai thính.
- Phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, khoâng coù tieàn aùn, tieàn söï.
2- Ñoái vôùi nöõ:
- Chieàu cao: 1,60m trôû leân
- Caân naëng: 47 kg trôû leân.
- Tuoåi ñôøi: töø 18 ñeán 30 tuoåi.
- Caùc tieâu chuaån khaùc quy ñònh gioáng nhö nam giôùi.
3- Caùc chöùng chæ khaùc lieân quan ñeán caù nhaân (neáu coù) (phaàn xeùt öu
tieân)
- Trình ñoä ngoaïi ngöõ: Bieát giao tieáp trôû leân.
- Boä ñoäi, coâng an ñaõ hoaøn thaønh nghóa vuï, xuaát nguõ.
- Chöùng chæ voõ thuaät, Baèng laùi xe oâ toâ.
- Caùc tröôøng lôùp ñaõ qua.
- Cac naêng löïc ñaëc bieät khac,… ñeà nghò noäp keøm hoà sô ñeå xem xet.
II. HOÀ SÔ HOAØN CHÆNH GOÀM COÙ:
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 36

1. 01 ñôn xin vieäc laøm.
2. 02 lyù lòch (coù daùn aûnh côõ 3 x 4) ñoùng daáu giaùp lai, phaûi khai ñaày
ñuû roõ raøng töøng thôøi kyø vaø caùc moái quan heä: cha, meï, anh chò em
ruoät, vôï choàng, con laøm gì? ôû ñaâu? coù xaùc nhaän cuûa UBND
phöôøng, xaõ nôi ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng truù.
3. 01 phieáu chöùng nhaän lyù lòch do Sôû Tö Phaùp Tænh hoaëc Thaønh Phoá
nôi cö truù caáp.
4. 01 baûn photo giaáy chöùng nhaän toát nghieäp trung hoïc cô sôû coù chöùng
thöïc sao y taïi cô quan coù thaåm quyeàn.
5. 01 baûn sao hoä khaåu thöôøng truù coù chöùng thöïc sao y.
6. 01 baûn sao chöùng minh nhaân daân (coù coâng chöùng).
7. Neáu ôû tænh phaûi coù xaùc nhaän taïm truù, taïm vaéng.
8. 01 giaáy khaùm söùc khoûe taïi beänh vieän ña khoa caáp quaän, huyeän
khaùm.
9. Caùc giaáy tôø khaùc coù lieân quan ñeán caù nhaân (baûn sao).
III. HÌNH THÖÙC TUYEÅN DUÏNG;
Coâng ty in hoà sô thoáng nhaát maãu (Baùn taïi Vaên phoøng Coâng ty).
- Ñôn xin vieäc
- Lyù lòch
- Baûn cam keát
- Bao ñöïng hoà sô.
Coâng ty tröïc tieáp thu nhaän hoà sô, tieán haønh phoûng vaán, kieåm tra
naêng khieáu vaø thaåm tra laïi hoà sô. Neáu öùng vieân naøo coù ñuû ñieàu kieän,
naêng löïc thì tieáp nhaän, ñaøo taïo huaán luyeän.
COÂNG TY TNHH TM-DV BVSAØI GOØN
MAI LINH
GIAÙM ÑOÁCĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 37


QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ (Sài Gòn –
Mai Linh cung cấp)

COÂNG TY TNHH TM-DV-BV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SAI GON MAI LI NH Độc Lập - Tự Do- Hạnh Phúc
PHÕNG NHÂN SỰ
Số:01/QĐ/TD/2007
Biên Hoà, ngày 08 thaùng 0 1 Naêm 2007

QUI ĐỊNH TIÊU CHUẨN
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ.

1/ TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN:
a- Đối với nam:
-Chiều cao: 1m67 trở lên
-Cân nặng: 58 kg trở lên
-Tuổi đời:Từ 20 đến 38 tuổi
-Trính độ văn hoá:Tốt nghiệp 10/12
-Sức khoẻ tốt, không có bệnh truyền nhiễm, không có dị tật, dị hính, mắt tinh, tai thình.
-Phẩm chất đạo đức tốt không có tiền án, tiền sự.
b- Đối với nữ:
-Chiều cao: 1m56 trở lên
-Cân nặng: 48 kg trở lên
-Tuổi đời:Từ 20 đến 30 tuổi
-Các tiêu chuẩn khác qui định giống nhƣ nam giới.
c- Các chứng chỉ khác liên quan đến cá nhân (nếu có) nhƣ:
-Chứng chỉ ngoại ngữ.
-Bộ đội, công an đã hoàn thành nghĩa vụ, xuất ngũ.
-Chứng chỉ võ thuật
-Các trƣờng lớp đã qua.
-Các năng lực đặc biệt khác….v…v… đề nghị nộp kèm hồ sơ để xem xét.
2. HỒ SƠ HOÀN CHỈNH GỒM CÓ:
- 01 đơn xin việc làm viết tay có dán hính 3 x 4
- 02 lý lịch (có dán ảnh cỡ 3x 4 ) đóng dấu giáp lai, phải khai đầy đủ rõ ràng từng thời kỳ
và các mối quan hệ: Cha, Mẹ, Anh, Chị em ruột, vợ chồng, con làm gí ? Ởđâu? Có xác
nhận của UBND phƣờng, xã nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú.
- 01 bản xác minh lý lịch do công an phƣờng, xã nơi thƣờng trú thaåm tra, xác nhận dán
kìn, có dấu niêm phong.
- 01 bản photô giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học có chứng nhận sao y tại cơ quan có
thẩm quyền.
- 01 bản sao hộ khẩu thƣờng trú có chứng nhận sao y
- Nếu ở tỉnh phải có xác nhận tạm trú, tạm vắng.
- 01 giấy khám sức khoẻ tại bệnh viện đa khoa cấp quận, huyện khám.
-Các giấy tờ, chứng chỉ khác có liên quan đến cá nhân nhƣ quyết định xuất ngũ, chứng
chỉ võ thuật, ngoại ngữ..v..v… bản sao đều phải có giấy chứng nhận sao y bản chình.
3. HÍNH THỨC TUYỂN DỤNG:
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 38

Công ty trực tiếp thu nhận hồ sơ, lên danh sách phỏng vấn, kiểm tra năng khiếu và thẩm
tra lại hồ sơ. Nếu ứng viên nào có đủ điều kiện, năng lực thí tiếp nhận cho đi đào tạo huấn
luyện.
Nếu nhân viên trúng tuyển đƣợc đi đào tạo huấn luyện phải đóng tiền ñoàng phuïc là:
600.000đ (sáu trăm ngàn đồng chẵn).
Ñoàng phuïc goàm: - 02 boä ñoàng phuïc baûo veä: non, caø vaït, caàu vai…
- 01 aùo khoùac
- 01 aùo ñi möa
- 01 ñoâi giaøy
Toàn bộ kinh phì trong thời gian huấn luyện, đào tạo do công ty tài trợ.
4. Thời gian đào tạo : 45 ngaøy
5. Và thử việc: 01 tháng = 30 ngày (möùc löông thöû vieäc = 900.000ñ/thaùng)
Thang thö hai laõnh: 1.000.000 ñ/26 coâng chöa keå cac phuï caáp taêng ca, ca ñeâm…
Thaùng thöù ba laõnh : 1.200.000 ñ/ 26 coâng chöa keå caùc phuï caáp taêng ca, ca
ñeâm…
Taêng ca ngoaøi giôø: 6.000/ tieáng
Phuï caáp ca ñeâm: 4.000 ñ/ ñeâm
Ngoaøi ra coøn caùc loaïi phuï caáp ñaëc bieät khaùc: thöôûng chuyeân caàn, traùch
nhieäm…
Toång thu nhaäp haøng thaùng cuûa nhaân vieân baûo veä: 2.000.000 ñ/ thaùng
Caùc vò trí khaùc nhö ca tröôûng, ñoäi tröôûng seõ coù cheá ñoä cao hôn
6. Chế độ đãi ngộ:
- Mieãn phí ñaøo taïo, khoâng thu tieàn theá chaân
- Mieãn phí nhaø ôû
- Hoå trôï tieàn ñoàng phuïc.
- Hoïc boãng cho hoïc vieân khaù, gioûi
- Boá trí vieäc laøm ngay sau khi ñaøo taïo
- Löông cao vaø thanh toaùn ñuùng kyø
- Cheá ñoä baûo hieåm ngheà nghieäp cao
- BHXH- BHYT ñaày ñuû
- Khen thöôûng hôïp lyù
- Coù quyõ hoå trôï nhaân vieân cho vay tieàn khi nhaân vieân gaëp khoù khaên veà taøi
chính
- Cô hoäi thaêng tieán nhanh


GIAÙM ÑOÁC

ÑAËNG THÒ ÑEÏP

ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 39

BIÊN BẢN THỎA THUẬN VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG THỬ VIỆC (Sài Gòn –
Mai Linh cung cấp)
CTY TNHH TM-DÒCH VUÏ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ
NGHÓAVIEÄTNAM
BAÛO VEÄ –VEÄ SÓ SAØI GOØN MAI LINH Ñoäc Laäp –Töï Do –Haïnh
Phuùc
ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang,Xaõ hoùa An,BH-ÑN 
ÑT: 061.2603419
VPÑD: 179 ñöôøng soá 8,Quaän 8,TPHCM
ÑT:08.2986018 - Fax: 08……………………….

BIEÂN BAÛN THOÛA THUAÄN
VÔÙI NGÖÔØI LAO ÑOÄNG THÖÛ VIEÄC

TP.HCM , ngaøy ……… thang ………… naêm 2007

Vaøo luc : ………giôø …….. phut .Taïi CTY TNHH
………………………………………………………………………………..

Ñaïi dieän Coâng Ty : Phoøng Haønh Chaùnh – Nhaân Söï .Oâng :
…………………………………………………….

Ngöôøi lao ñoäng xin vieäc Hoï- teân :
………………………………………………………………………………………………………..

Hai beân cuøng thoûa thuaän veà coâng vieäc , nhöõng qui ñònh , noäi qui coâng ty ,caùc quyeàn lôïi
,cheá ñoä daønh cho ngöôøi lao ñoäng trong thôøi gian ñaàu laøm vieäc taïi coâng ty nhö sau :

I. Ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäâng :
- Phaûi tuaân thuû noäi qui vaø qui trình laøm vieäc taïi coâng ty .
- Laøm ñuùng traùch nhieäm vaø quyeàn haïn coâng vieäc ñöôïc giao
- Sieâng naêng , thaät thaø , laøm vieäc coù traùch nhieäm
- Ñeán xin vieäc phaûi mang theo hoà sô caù nhaân xin vieäc ( phaûi ñaày ñuû thoâng tin caù
nhaân ngöôøi ñeán xin vieäc )
- Lai lòch roõ raøng , neáu ñaõ ñi laøm phaûi coù quyeát ñònh nghæ vieäc nôi tröôùc ñaây
laøm vieäc , caùc vaên baèng ( neáu coù )
- Khoâng ñöôïc nghæ khoâng pheùp , hoaëc töï yù boû vieäc khoâng baùo tröôùc .

II. Ñoái vôùi Coâng ty :
- Saép xeáp phaân coâng ñuùng khaû naêng coâng vieäc cho ngöôøi lao ñoäng
- Traû löông ñuû, ñuùng thôøi haïn
- Söû duïng ngöôøi lao ñoäng ñuùng vôùi noäi qui coâng ty , vaø theo luaät nhaø nöôùc ban
haønh
- Hoå trôï khi ngöôøi lao ñoäng gaëp khoù khaên ( khoâng vöôït quaù 15 ngaøy löông )
- Caùc hoå trôï cho coâng vieäc phaûi tuøy theo töøng möùc ñoä coâng vieäc .
- Kyû luaät ñoái vôùi caù nhaân ngöôøi lao ñoäng naøo sai phaïm qui ñònh coâng ty , seõ tuøy
theo möùc ñoä xöû phaït taêng giaûm traùch nhieäm ,coù theå khoâng ñöôïc taêng löông sau
……… thang thöû vieäc .III. Ñieàu kieän chung vôùi hai beân :
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 40

- Thôøi gian thöû vieäc laø : …………. Thang .Keå töø ngaøy ky vaøo giaáy thoûa thuaän
naøy .
- Sau thôøi gian thöû vieäc caû hai beân cuøng chính thöùc kyù hôïp ñoàng .

IV. Keát luaän :
- Qua nhöõng thoûa thuaän ñöôïc neâu treân caû hai beân ñoàng yù kyù teân vaøo baûn thoûa
thuaän naøy . Baûn thoûa thuaän ñöôïc laäp thaønh 02 baûn , moãi beân giöõ 01 baûn ñeå
laøm cô sôû veà sau khi kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng , ( hoaëc coù söï tranh chaáp ñoâi co
naøo veà sau ).
- Giaáy naøy co hieäu löïc thoûa thuaän trong ………… thang .Keå töø ngaøy ………….
Thang ……….. naêm 200…

Naøy ………Taù ……
naêm 200..
Ngöôùi lao ñoäng Ngöôøi söû duïng lao ñoäng


ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 41

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (Sài Gòn – Ma L u ấp)

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH
142/25A Caàu Hang- Hoaù An - Quoác loä 1k- Bieân Hoaø - Ñoàng Nai
Tel: 061. 395469 Fax: (061)
VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP.HCM
179 ñöôøng soá 8, Phöôøng 4, Quaän 8
Tel: 08.2136654 Fax:08. 2986018
Website: www.saigonmailinhsecurity.com.vn Email: saigonmailinhco@yahoo.com.vn
SAØI GOØN MAI LINH – NIEÀM TIN CUÛA BAÏN
_____________________________________________________________________________

PHIEÁU ÑAÊNG KYÙ DÖÏ TUYEÅN VAØO LAØM NHAÂN VIEÂN
BAÛO VEÄ
Anh (chò) vui loøng ñieàn ñaày ñuû, chính xaùc caùc thoâng tin döôùi ñaây

Hoï vaø teân :…………………………………….. Sinh ngaøy :………thang……naêm……... Nam º Nöõ º
Chieàu.cao:…………Caân naëng:………….Trính ñoä vaên hoa:...................ngoïai ngöõ:……………..Voû
Thuaät:…………………...
kyõ naêng khac:……………………………………………………………………………………………………………………….
Ñòa chæ thöôøng tru:………………………………………………………………………………………………………….............
Ñòa chæ lieân heä: ……………………………………………………………………………………………………………..............
Ñieän thoaïi lieân laïc:…………………………………………… Ñaõ töøng tham gia : quaân ñoäi º Coângan
º
Thôøi gian töø:………………………………. Ñeán: ………………………………….
Chöc vuï:……………………………………Nghieâp vuï chuyeân moân:……………………………………………………………
Tình traïng hoân nhaân: Ñoäc thaân º Co gia ñính º ly hoân º Soá con:…………………….. …….
Anh(chò) coù ngöôøi quen hieän ñang laøm vieäc ôû Saøi Goøn Mai Linh khoâng? Coù º khoâng º
Neáu coù vui loøng cho bieát teân,chöùc vuï, Boä phaän coâng taùc
……………………………………………………………….
Anh(chò) bieát ñöôïc nhu caàu tuyeån duïng cuûa chuùng toâi thoâng qua: Caùc trang Web º Baïn beø º Baùo chí º
Ngöôøithaân º Dòch vuïvieäc laøm º, Hoaëc tö ø(Xin ghi roû)………………………………………
Nguyeän voïng nôi laøm vieäc cuûa Anh(Chò): Ñoàng Nai º TP.Hoà Chí Minh º
* CHÍNH SAÙCH KHI ANH(CHÒ) VAØO LAØM VIEÄC TAÏI COÂNG TY SAØI GOØN MAI LINH
- Ñöôïc kyù Hôïp ñoàng LÑ thöû vieäc vaø Hôïp ñoàng LÑ chính thöùc theo ñuùng qui ñònh cuûa Phaùp luaät lao ñoäng
hieän haønh, ñöôïc lo choå ôû khi coâng taùc xa, ngoaïi thaønh
- Tham gia cheá ñoä BHXH, Baûo hieåm y teá,
- Ñöôïc ñaøo taïo naâng cao nghieäp vuï trong noäi boä Coâng ty vaø caùc tröôøng nghieäp vuï beân ngoaøi cho nhaân
vieân.
- Ñaùnh giaù ñuùng naêng löïc vaø naâng löông khi nhaân vieân laøm vieäc coù hieäu quaû
 TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI
1. neáu anh ( chò ) ñöôïc tieáp nhaän vaøo coâng ty laøm nhaân vieân baûo veä. Anh ( chò ) phaûi tham
gia moät khoùa huaán luyeän nghieäp vuï , thôøi gian quy ñònh laø 30 ngaøy, trong thôøi gian huaán luyeän
Anh(chò) khoâng höôûng löông , phaûi töï tuùc nôi aên. Coâng ty chæ trang bò caùc thieát bò vaø coâng cuï
hoïc taäp. Anh (chò) co ùchaáp nhaän
khoâng?...........................................................................................................................
2. Do ñaëc ñieåm vaø tính chaát ngheà nghieäp cuûa ngöôøi nhaân vieân baûo veä laø phaûi maëc ñoàng
phuïc cuûa Coâng ty khi laøm nhieäm vuï, ñeå traùnh vieäc coù moät soá nhaân vieân sau khi nhaän ñöôïc
ñoàng phuïc do coâng ty caáp thì töï yù nghó vieäc, khi anh ( chò ) ñöôïc coâng ty tieáp nhaän vaø huaán
luyeän ñaøo taïo hoaëc ñi laøm ngay thì phaûi ñoùng cho coâng ty soá tieàn laø : 600.000ñ tieàn ñoàng
phuïc.(Sau 01 naêm laøm vieäc cho coâng ty thì soá tieàn naøy seõ ñöôïc hoaøn laïi). Neáu trong thôøi haïn
01 naêm, anh ( chò ) nghó vieäc vôùi baát kyø lyù do naøo cuõng khoâng ñöôïc nhaän laïi soá tieàn treân vaø
Anh(chò) phaûi hoaøn traû laïi NOÙN, LOGO, CAØ VAÏT, CAÀU VAI cho Coâng ty.Anh(chò) co ùchaáp
nhaän khoâng?.......................................................................................................
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 42

3. Nhieäm vuï cuûa nhaân vieân baûo veä laø phaûi laøm theo ñieàu kieän moãi ca 08giôø/ ngaøy vaø
phuïc vuï theo nhu caàu cuûa khaùch haøng.Do ñoù khi coâng ty coù yeâu caàu laøm theâm giôø,taêng ca
trong caùc ngaøy nghó ñònh kyø hay caùc ngaøy leã ( taêng ca ñöôïc höôûng caùc cheá ñoä theo luaät lao
ñoäng).Anh(chò) co ùchaáp nhaän
khoâng?.……………………………………………………………………………………………………….
4. khi ñöôïc coâng ty ñieàu ñi coâng taùc ôû caùc tænh theo caùc hôïp ñoàng cung caáp baûo veä . anh
(chò) coù chaáp nhaän khoâng?
………………………………………………………………………………………….
5. nhieäm vuï cuûa nhaân vieân baûo veä laø phaûi ñaûm baûo an toøan 24/24 cho khaùch haøng, do
ñoù coâng ty coù nhöõng quy ñònh raát chaët cheõ ñoái vôùi nhaân vieân baûo veä trong khi laøm nhieäm vuï
nhö: khoâng ñi treã veà sôùm, khoâng ñöôïc uoáng röôïu bia tröôùc vaø trong khi laøm nhieäm vuï, nam
giôùi phaûi caét toùc ngaén, caïo raâu, nöõ giôùi khoâng ñöôïc mang nhieàu ñoà trang söùc , khoâng ñöôïc
nhuoäm toc khac maøu,…Anh(chò) co chaáp nhaän
khoâng?...........................................................................................................................................
6. Trong khi laøm nhieäm vuï neáu anh( chò) ñeå xaûy ra hö hoûng, maát maùt taøi saûn cuûa khaùch
haøng thì phaûi chòu traùch nhieäm boài thöôøng .anh(chò) coù chaáp nhaän
khoâng?…………………………………………
7. Theo Anh(Chò) thì moät ngöôøi nhaân vieân baûo veä chuyeân nghieäp caàn coù nhöõng phaåm
chaát
gì?............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ANH
(CHÒ) VUI LOØNG TRAÕ LÔØI NHÖÕNG CAÂU HOÛI TÌNH HUOÁNG SAU
8. trong khi laøm nhieäm vuï taïi muïc tieâu baûo veä. Neáu ngöôøi quen hay ngöôøi thaân cuûa baïn
laáy caép taøi saûn maø baïn phaùt hieän ñöôïc baïn xöû lyù nhö theá naøo ?
a) nhaéc nhôû giöõ laïi º b) giöõ laïi laäp bieân baûn º
c) laøm lô khoâng baùo caùo º d) thoâng ñoàng º
9. khi tröïc taïi vò trí coång neáu coù ngöôøi mang haøng hoùa ra coång baïn xöû lyù nhö theá naøo?
a) cho ra º b) giöõ laïi laäp bieân baûn º c) ñeà nghò xuaát trình giaáy tôø º
10. trong khi tröïc neáu coù ñoái töôïng khaùc duøng vuõ löïc coù yù ñònh ñaùng baïn hoaëc ñoàng
nghieäp cuûa baïn thì baïn xöû lyù nhö theá naøo?
a) Ñaùnh laïi º b) boû chaïy º
c) thoâng baùo cho caùc vò trí khaùc hoã trôï º d) giaiû thích khuyeân can º
11. khi laøm nhieäm vuï ñoàng nghieäp cuûa baïn laáy caép taøi saûn cuûa khaùch haøng baïn xöû lyù
nhö theá naøo?
a)laøm ngô º b) khuyeân khoâng laøm theá seõ vi phaïm noäi quy º
c) cho ra ( nhöng baùo laïi caáp treân) º d) khoâng cho ra laäp bieân baûn º
12. khi caáp treân cuûa baïn xuùi duïc baïn thoâng ñoàng laáy caép taøi saûn cuûa khaùch haøng thì baïn
xöû lyù nhö theá naøo?
a) ñoàng yù ( phuïc tuøng meänh leänh) º b) khoâng ñoàng yù ( choáng leänh)º
c) ñoàng yù ( nhöng baùo laïi cho caáp treân cao hôn ) º d) baùo caùo caáp treân ngay khi nhaän
ñöôïc lôøi ñeà nghò º
13. anh( chò) coù hình xaêm trong ngöôøi khoâng? CoÙ º Khoâng º
14. töø tröôùc ñeán nay anh ( chò) coù laøm gì sai phaïm ñeán phaùp luaät khoâng? Coù º khoâng º
Neáu coù xin ghi roõ trong tröôøng hôïp
naøo?.......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………...
15. Trong luùc ñang thi haønh nhieäm vuï taïi muïc tieâu, Khi coù nhöõng söï coá vi phaïm phaùp luaät
nhö CÖÔÙP GIAÄT,TROÄM CAÉP…..,ngoaøi khu vöïc muïc tieâu maø Anh(chò) co nhieäm vuï baûo veä
thì Anh(chò) seõ xöû lyù tình huoáng ñoù nhö theá naøo?(ghi vaén taét caùch xöû
lyù)...........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 43

* Chuùng toâi xin chaân thaøn caûm ôn Anh(chò) ñaõ daønh thôøi gian cho buoåi phoûng vaán hoâm
nay
SGML. Ngaøy …… Thang ……Naêm… …..
Ngöôøi döï tuyeån
BÁO CÁO KIỂM TRA NĂNG LỰC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
Soá :03/BCNL-SGML
BAÙO CAÙO KIEÅM TRA NAÊNG LÖÏC
Hoï teân öùng vieân ...................................................................................................... :
Boä phaän : .......................................................................................................

TT Coâng vieäc ñöôïc giao
Ñaùnh giaù trình ñoä chuyeân moân, tay
ngheà
Toå tröôûng Tröôûng boä phaän
1
2
3
I. Ñeà xuaát cuûa tröôûng boä phaän:
- Tieáp nhaän : ; Khoâng tieáp nhaän : ; Chuyeân moân, :
- Nhieäm vuï, chöùc naêng: Moâ taû coâng vieäc keøm theo
- Ñeà xuaát khaùc : ........................................................................................................
Tröôûng boä phaänII. Ñeà xuaát cuûa TP.NS-HC
- Thöû vieäc : ; Vaøo danh saùch döï phoøng : ; traû hoà sô :
- Möùc löông : ................................................................................................................
- Thöôûng, phuï caáp, trôï caáp: .....................................................................................
- Thu nhaäp/thaùng :.......................................................................................................
- Ñeà xuaát khaùc : ..................................................................................................
.....................................................................................................................................
TP.NS-HCPheâ duyeät
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Ngaøy . . .thaùng . . . naêm 2007.
Giaùm ñoác
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 44

THÔNG BÁO THỬ VIỆC VÀ TIẾP NHẬN (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
THOÂNG BAÙO THÖÛ VIEÄC

- Caên cöù Quy cheá cuûa Coâng ty.
- Caên cöù pheâ duyeät cuûa Giaùm ñoác Coâng ty.

Phoøng NS – HC thoâng baùo:
Anh/chò :……………………………………………..
Ñeán thöû vieäc taïi.. : Vaên Phoøng Coâng Ty Saøi Goøn Mai Linh
Keå töø ngaøy : ………………… ñeán ngaøy ………………hoaëc ñeán khi coù
thoâng baùo thay theá khaùc. Ñeà nghò ………………. lieân heä P.NS-HC ñeå laøm
thuû tuïc thöû vieäc.

Ngaøy ….. thaùng …. naêm 2007
P.Nhaân söï – Haønh chính
Nôi nhaän:
- Caùc boä phaän lieân quan.
- Löu NS-HCTHOÂNG BAÙO TIEÁP NHAÄN

- Caên cöù Quy cheá cuûa Coâng ty.
- Caên cöù pheâ duyeät cuûa Giaùm ñoác Coâng ty.
Phoøng NS – HC thoâng baùo:
Anh/chò : ……………………………………………………………………….
Chính thöùc nhaän coâng taùc taïi:PHCNS -ï Coâng ty Saøi Goøn Mai Linh
Soá: ……………………………………………………………………………………….
Keå töø ngaøy 04 /12/2006
Ñeà nghò ………….. lieân heä P.NS-HC ñeå laøm thuû tuïc nhaän vieäc.


Ngaøy ….. thaùng ….. naêm 2007.
P.Nhaân söï – Haønh chính


Nôi nhaän:
- Caùc boä phaän lieân quan.
- Löu NS-HC


ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 45

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
CTY TNHH TM-DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ
NGHÓAVIEÄTNAM
SAØI GOØN MAI LINH Ñoäc Laäp –Töï Do –Haïnh Phuùc
ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang,Xaõ hoùa An,BH-ÑN 
ÑT: 061.2603419 - Fax: 061. 8856089
VPÑD:179 ñöôøng soá 8, Phöôøng 4,Quaän 8,TPHCM
ÑT: 08.213 6654 - Fax: 08. 298 6018

BIEÂN HOAØ , ngaøy ……… thang …………
naêm 2007

HÔÏP ÑOÀNG THÖÛ VIEÄC

Chuùng toâi moät beân Baø : ÑAËNG THÒ ÑEÏP. Chöùc vuï : Giaùm ñoác
Laø ñaïi dieän : CTY TNHH TM DV BV SAØI GOØN MAI LINH
Ñòa chæ truï sôû :142/ 25A Toå 20, Aáp Caàu Hang , QL 1K , Xaõ Hoaù An , TP.Bieân Hoaø ,
T.Ñoàng Nai
Moät beân laø : ………………………………… Nam / Nöõ . Quoác tòch : Vieät
Nam
Sinh ngaøy : ………thang … Naêm …… Nôi sinh : ………
Ngheà nghieäp : …………………………………………………………………
Ñòa chæ thöôøng tru :…………………………………………………………………………………
CMND soá : ………………………… Ngaøy caáp : ……….. Nôi caáp :…………….
Hai beân thoaû thuaän kyù hôïp ñoàng thöû vieäc vôùi nhöõng ñieàu khoaûn sau :

Thöû vieäc trong thôøi haïn : 02 thaùng . Baét ñaàu töø ngaøy :……………Keát thuc ngaøy
:………
Ñieàu 1: vò trí - - noäi qui coâng vieäc :

- Thôøi gian laøm vieäc : 08h / moãi ngaøy . Töø thöù 2- thöù 7 .
- Chöc vuï : …………………………………………………………………………………..
- Nôi Laøm vieäc : Theo yeâu caàu coâng vieäc, chòu söï ñieàu ñoäng cuûa tröôûng boä
phaän
- Phaûi tuaân thuû noäi qui vaø qui trình laøm vieäc taïi coâng ty .
- Laøm ñuùng traùch nhieäm vaø quyeàn haïn coâng vieäc ñöôïc giao
- Khoâng ñöôïc nghæ khoâng pheùp , hoaëc töï yù boû vieäc maø khoâng baùo tröôùc
- Möùc löông theo cheá ñoä hieän haønh cuûa coâng ty.( bao goàm tieàn : traùch
nhieäm,côm,xaêng,ñieän thoaïi )(Löông cô baûn 600.000 ñoàng )
- Ñöôïc nghæ chuû nhaät, leã , teát theo qui ñònh .

Ñieàu 2: Nghóa vuï vaø quyeàn lôïi cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng :

- Saép xeáp phaân coâng ñuùng khaû naêng coâng vieäc cho ngöôøi lao ñoäng
- Traû löông ñuû, ñuùng thôøi haïn
- Söû duïng ngöôøi lao ñoäng ñuùng vôùi noäi qui coâng ty , vaø theo luaät nhaø nöôùc ban
haønh
- Caùc hoå trôï khaùc cho coâng vieäc phaûi tuøy theo töøng möùc ñoä coâng vieäc .
- Kyû luaät ñoái vôùi caù nhaân ngöôøi lao ñoäng sai phaïm qui ñònh coâng ty , seõ tuøy theo
möùc ñoä xöû phaït taêng giaûm traùch nhieäm , vaø seõ khoâng ñöôïc taêng löông sau 02
thaùng thöû vieäc.

Ñieàu 3 : Phaàn thoaû thuaän :
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 46


- Thôøi gian thöû vieäc neáu khoâng ñaït nhu caàu cuûa Coâng ty. Coâng ty coù quyeàn
chaám döùt hôïp ñoàng thöû vieäc, vaø seõ tính löông theo möùc ñaõ thoaû thuaän, tính töø
ngaøy thöû vieäc cho ñeán khi nghæ vieäc .
- Sau thôøi gian thöû vieäc caû hai beân cuøng chính thöùc kyù hôïp ñoàng vaø seõ thoaû
thuaän laïi möùc löông , thôøi haïn hôïp ñoàng . Neáu ñaït tieâu chuaån seõ ñöôïc taêng
löông.Trong tröôøng hôïp chöa ñaït vaãn ñöôïc kyù hôïp ñoàng vaø möùc löông khoâng ñöôïc
taêng trong voøng 03 thaùng keå töø ngaøy hôïp ñoàng thöû vieäc heát hieäu löïc .
- Trong thôøi haïn thöû vieäc neáu muoán nghæ vieäc phaûi thoâng baùo tröôùc vôùi Coâng ty
10 ngaøy .

Ñieàu 4 : Nhöõng ñieàu khoaûn chung :

- Qua nhöõng thoûa thuaän ñöôïc neâu treân caû hai beân ñoàng yù kyù teân vaøo baûn hôïp
ñoàng thöû vieäc naøy . Hôïp ñoàng thöû vieäc ñöôïc laäp thaønh 02 baûn , moãi beân giöõ
01 baûn ñeå laøm cô sôû khi kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng , hoaëc coù söï tranh chaáp ñoâi
co naøo veà sau .
- Hôïp ñoàng naøy coù hieäu löïc trong 02 thang .Keå töø ngaøy ……… Thang ………
naêm 2007

Naøy…….. Taù……. aêm
2007
Ngöôùi lao ñoäng Ngöôøi söû duïng lao ñoäng
ÑAËNG THÒ ÑEÏPĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 47

LỆNH ĐIỀU ĐỘNG CÔNG TÁC (Sài Gòn – Ma L u ấpCTY TNHH TM-DÒCH VUÏ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ
NGHÓAVIEÄT NAM
BAÛO VEÄ –VEÄ SÓ SAØI GOØN MAI LINH oäc Laäp –Töï Do –Haïnh
Phuùc
ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang,Xaõ hoùa An,BH-ÑN 
ÑT: 061.3954697
VPÑD: 179 Ñöôøng soá 8 Phöôøng 4 ,Q 8 ,TPHCM
ÑT:08.2986018 - Fax: 08.

SGML ; Ngaøy 11 Thaùng 06 Năm
2007

LỆNH ĐIỀU ĐỘNG COÂNG TAÙC
Số : 07/06/PNV

 Căn cứ vaøo nội qui ,qui chế hoạt ñộng của coâng ty TNHH TM-DV BAÛO VEÄ
SAØI GOØN MAI LINH ñựơc ban haønh ngaøy 10 thaùng 01 năm 2007.
 Căn cứ vaøo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Phoøng Nghiệp Vụ - Ñaøo Tạo
 Xeùt phẩm chất năng lực vaø nhu cầu coâng taùc

ĐIỀU ĐỘNG
ĐIỀU I :

Điều Ñộng Anh (Chị): LEÂ VIEÁT LINH
Năm sinh : 1987 Maõ số: L - 004 Khoaù: I
Laø nhaân vieân bảo vệ ñang laøm việc tại muïc tieâu : TÍCH HANH
Đuùng vaøo luùc 9.giờ 30 phuùt. Ngaøy 11 Thaùng 06 Năm 2007
Đến nhận nhiệm vụ bảo vệ tại mục tieâu : RDC

ĐIỀU II:

Ban Chỉ Huy mục tieâu: RDC
Vaø Anh (Chị): LEÂ VIEÁT LINH
Coù traùch nhieäm thöïc hieän ñieàu ñoäng naøy

ĐIỀU III:

Leänh ñieàu ñoäng coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù.

Phoøng Nghiệp Vụ - Đaøo tạo
Nơi Nhận:
- Nhƣ ñiều I.
- Lƣu

ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 48

Nguyeãn Duy Vöông


ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 49

QUYẾT ĐỊNH THÔI VIỆC (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
CTY TNHH TM-DÒCH VUÏ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ
NGHÓAVIEÄT NAM
BAÛO VEÄ –VEÄ SÓ SAØI GOØN MAI LINH Ñoäc Laäp –Töï Do –Haïnh
Phuùc
ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang,Xaõ hoùa An,BH-ÑN 
ÑT: 061.3954697


TP.Bieân Hoøa Ngaøy thaùng naêm 2007

GIAÙM ÑOÁC
Coâng Ty TNHH TM – DVBV SAØI GOØN MAI LINH

- Caên cöù giaáy pheùp thaønh laäp Doanh nghieäp soá 4702002624 do sôû keá hoaïch
vaø ñaàu tö tænh Ñoàng Nai caáp ngaøy 10 thaùng 01 naêm 2007
- Caên cöù chöùc naêng , nhieäm vuï , quyeàn haïn cuûa Giaùm Ñoác Coâng Ty.
- Caên cöù vaøo hôïp ñoàng thöû vieäc soá:
- Theo ñeà nghò cuûa tröôûng phoøng nhaân söï
QUYEÁT ÑÒNH

Ñieàu 1 : Quyeát ñònh cho thoâi vieäc ñoái vôùi :
OÂng : Sinh naêm :
Chöùc vuï :
Hoä khaåu thöôøng truù :
Lyù do :
Thôøi gian laøm vieäc taïi coâng ty laø : thaùng ngaøy
Töø ngaøy : thaùng naêm 2007 ñeán ngaøy thaùng naêm 2007

Ñieàu 2 : Oâng : ............................ coù traùch nhieäm giao traû laïi cho coâng ty taát caû
caùc trang thieát bò , giaáy tôø , phöông tieän laøm vieäc lieân quan ñeán coâng ty .

Ñieàu 3 : Ñôn vò giaûi quyeát tieàn löông vaø cheá ñoä theo quy ñònh cho oâng ……………
ñeán heát ngaøy thaùng naêm 2007 .

Ñieàu 4: Quyeát Ñònh coù hieäu löïc töø ngaøy kyù.

Ñieàu 5 : Caùc oâng Tröôûng Phoøng Ban trong Coâng Ty vaø Oâng …………. coù traùch
nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy.

COÂNG TY TNHH TM – DVBV SAØI GOØN MAI
LINH
Nôi nhaän GIAÙM ÑOÁC
- Nhö ñieàu 5
- Löu vaên phoøng coâng ty

ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 50

3) Lƣơng thƣởng, phúc lợi:
ĐỀ XUẤT TẠM ỨNG (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI
LINH
142/25A Caàu Hang- Hoaù An - Quoác loä 1k- Bieân Hoaø - Ñoàng Nai
Tel: 061. 395469 Fax: (061)
VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP.HCM
179 ñöôøng soá 8, Phöôøng 4, Quaän 8
Tel: 08.2136654 Fax:08. 2986018
Website: www.saigonmailinhsecurity.com.vn Email:
saigonmailinhco@yahoo.com.vn

SAØI GOØN MAI LINH – NIEÀM TIN CUÛA BAÏN
_______________________________________________________________________

ÑEÀ XUAÁT TAÏM ÖÙNG

Kính Göûi: BAN GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY TNHH TM-DVBV SAØI GOØN MAI
LINH
PHOØNG NGHIEÄP VUÏ

Hoï Teân Ngöôøi ñeà
Xuaát:.………………………………………………………………
Chöùc
Vuï:……………………………………BoäPhaän:………………………………

Ñeà Nghò Taïm öùng soá
tieàn:……………………………………………………………
(Baèng
Chöõ)……………………………………………………………………………

LÍ DO TAÏM ÖÙNG:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………
Thôøi Gian Thanh toan:……………………………
…………………………………..

Ngaøy … Thang….Naêm 2008
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 51


Ban Giaùm Ñoác Phoøng Keá Toaùn Phuï Traùch Boä Phaän
Ngöôøi Ñeà Xuaát


ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 52

ĐỀ XUẤT MỨC LƢƠNG (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH
142/25A Caàu Hang- Hoaù An - Quoác loä 1k- Bieân Hoaø - Ñoàng Nai
Tel: 061. 395469 Fax: (061)
VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP.HCM
179 ñöôøng soá 8, Phöôøng 4, Quaän 8
Tel: 08.2136654 Fax:08. 2986018
Website: www.saigonmailinhsecurity.com.vn Email: saigonmailinhco@yahoo.com.vn
SAØI GOØN MAI LINH – NIEÀM TIN CUÛA BAÏN
______________________________________________________________________________ĐỀ XUẤT

Kính Göûi : Ban Giaùm Ñoác Coâng ty TNHH TM DV Baûo Veä Saøi Goøn Mai Linh
Nôi göûi : Phoøng Nghieäp Vuï Ñaøo Taïo

Noäi dung đeà xuaát: V/v( xeùt taêng möùc löông thöû vieäc cuûa nhaân vieân caùc
muïc tieâu )


STT Hoï Vaø Teân Maõ
Soá
Ngaøy
laøm vieäc
Möùc
löông
Teân muïc
tieâu
Ghi chuù
1 Mai Ngoïc
Phuïng Long
L001 09/02/2007 1.200.000ñ Tích Hanh Ca tröôûng
2 Leâ Vieát linh L004 14/03/2007 1.000.000ñ Tích Hanh Coù nghieäp vuï
3 Ñoã Maïnh Linh L003 12/03/2007 900.000ñ Tích Hanh
5 Toâ Vaên Ñoâng Ñ003 12/02/2007 900.000ñ Tích Hanh
6 Voõ Tuaán Anh A001 23/02/2007 900.000ñ Tích Hanh Bò canh caùo
9 Leâ Minh Ñöùc Ñ002 03/02/2007 1.000.000ñ Tích Hanh
10 Phan Taán Haäu H004 07/02/2007 1.200.000ñ YOSAVI Ca tröôûng
12 Leâ Vaên Phi P001 01/03/2007 900.000ñ YOSAVI
14 Lyù Vieãn Sang S002 03/03/2007 900.000ñ FORD

Duyeät Cuûa Ban Giaùm Ñoác Ngaøy 30 thaùng 03
naêm 2007
Ngöôøi Đề Xuất


ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 53

4) Đánh giá thành tích:
BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI NHÂN VIÊN (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
CTY TNHH TM - DV BAÛO VEÄ COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
SAÌ GOØN MAI LINH Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
 --- o0o---
TP.HCM, ngaøy thaùng naêm 200

BAÛNG ÑAÙNH GIAÙ XEÁP LOAÏI NHAÂN VIEÂN
THAÙNG ……. / NAÊM 200…….

Muïc tieâu : ……………………………….……………………………………………………… Toång soá nhaân vieân :
…………….… Toång soá vò trì : ………………………
Toå tröôûng : ………………………………..……………. Ngaøy ñanh gia : ………………………………….Kyù teân
: ………………………………………………………………..


STT Hoï teân NV Maõ soá Xeáp loaïi Lyù do ñöôc xeáp loaïi NV kyù teân
1 223 TOÀT
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TIEÂU CHUAÅN XEÁP LOAÏI A – B –C
LOAÏI A LOAÏI B LOAÏI C
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 54

- Coù tinh thaàn traùch nhieäm cao.
- Hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï
ñöôc giao
- Chaáp haønh giôø giaác laøm vieäc toát.
- Tö theá taùc phong laøm vieäc toát.
- Thaùi ñoä laøm vieäc, giao tieáp toát.
- Ñi muoän veà sôùm khoâng co lyù do 2
laàn hoaêc boû vieäc khoâng lyù do
01 ngaøy/ thaùng.
- Khoâng hoaøn thaønh nhieäm vu ñöôïc
Giao.
- Khoâng chaáp haønh toát nhöõng yeâu
cuûa chæ huy muïc tieâu, cuûa coâng ty.
- Ñoàng phuïc, ñaàu toùc, Tö theá, Taùc
Phong laøm vieäc chöa toát.
- Bò laäp bieân baûn nhaéc nhôû taïi muïc tieâu
01 laàn / thaùng
- Bò laäp bieân baûn chuyeån veà coâng ty xöû
lyù 01 laàn trôû leân.
- Laøm hö hoûng duïng cuï laøm vieäc.
- Söû duïng traùi pheùp taøi saûn khaùch haøng.
- Khoâng hoaøn thaønh nhieäm vuï laøm thieät
haïi ñeán uy tín, taøi saûn cuûa coâng ty vaø
khaùch haøng.
- Coù haønh vi xaáu lieân quan ñeán ñaïo ñöùc
Cuûa nhaân vieân baûo veä.
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 55


5) Vi phạm kỷ luật:
MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
CTY TNHH TM-DÒCH VUÏ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ
NGHÓAVIEÄTNAM
BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH Ñoäc Laäp –Töï Do –Haïnh Phuùc
ÑC: 142/25A Aáp Caàu Hang,Xaõ hoùa An,BH-ÑN 
ÑT: 061.2603419 - 061.8856089
VPÑD: 179 ñöôøng soá 8, P 4 ,Q8, TPHCM
ÑT:08.2136654 - Fax: 08.2986018

BAÛN KIEÅM ÑIEÅM

Kính Göûi : BAN GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY SAØI GOØN MAI LINH

Teân toâi laø :
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Chöùc vuï :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Hieän coâng taùc taïi :
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..

Nay laøm baûng kieåm ñieåm naøy vôùi noäi dung nhö sau :
.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..........…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 56

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Caên cöù vaøo loãi vi phaïm nhö treân , toâi xin ñeà xuaát möùc phaït cuï theå laø :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kính trình Phoøng Nghieäp vuï vaø BGÑ coâng ty xeùt giaûm tröôøng hôïp cuûa toâi caên cöù vaøo möùc
ñoä thaønh khaån cuûa toâi
Chaân thaønh caûm ôn !
Ngaøy ………….. thaùng
…………... naêm 2007
Giaùm ñoác duyeät Phoøng Nghieäp Ngöôøi
laøm ñônĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 57

MẪU BÁO CÁO VI PHẠM KỸ LUẬT (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH
142/25A Caàu Hang- Hoaù An - Quoác loä 1k- Bieân Hoaø - Ñoàng Nai
Tel: 061. 395469 Fax: (061)
VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP.HCM
179 ñöôøng soá 8, Phöôøng 4, Quaän 8
Tel: 08.2136654 Fax:08. 2986018
Website: www.saigonmailinhsecurity.com.vn Email: saigonmailinhco@yahoo.com.vn
SAØI GOØN MAI LINH – NIEÀM TIN CUÛA BAÏN
______________________________________________________________________________


BAÙO CAÙO SÖÏ VIEÄC
(V/v Nhaân vieân vi phaïm kyû luaät)
Kính
Göûi:……………………………………………………………………………………………

Ngöôøi baùo
cao:…………………………………………………………………………………………
Chöc vuï: ….........................................................................................
Noäi dung baùo caùo:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Ngaøy ……thang………naêm 200…
Ngöôøi baùo caùoĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 58


ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 59

DANH SÁCH NHÂN VIÊN VI PHẠM KỸ LUẬT (Sài Gòn – Mai Linh cung cấp)
COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BAÛO VEÄ SAØI GOØN MAI LINH
142/25A Caàu Hang- Hoaù An - Quoác loä 1k- Bieân Hoaø - Ñoàng Nai
Tel: 061. 3954679 Fax: (061) 8856089
VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TAÏI TP.HCM
179 ñöôøng soá 8, Phöôøng 4, Quaän 8
Tel: 08.2136654 Fax:08. 2986018
Website: www.saigonmailinhsecurity.com.vn Email: saigonmailinhco@yahoo.com.vn
*********************************************************************************************************

DANH SAÙCH NHAÂN VIEÂN VI PHAÏM KYÛ LUAÄT

THAÙNG ………… NAÊM 2007

STT HOÏ TEÂN MAÕ
SOÁ
MT – LOÃI VI
PHAÏM
MÖÙC TRÖØ
PHUÏ CAÁP
GHI CHUÙ
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


SGML,Ngaøy …… thang ……naêm 2007
Phoøng nghieäp vuï


ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 60

QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO BẢO VỆ
(Tham khảo Internet)
I. QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN BẢO VỆ
1. Thực hiện công tác tuyển chọn ban đầu: như hính thể, lý lịch, trính độ
nhận thức, các kỹ năng phản xạ cơ bản…..nhân viên sẽ được tập trung trong
các trung tâm huấn luyện của công ty thiết lập.
2. Thời gian huấn luyện đối với nhân viên mới: 02 tháng
Nội dung huấn luyện:
Ø Giới thiệu cơ cấu tổ chức công ty.
Ø Giới thiệu nội quy, quy chế lao động công ty.
Ø Luật hính sự, dân sự và luật lao động
Ø Võ thuật đối kháng cơ bản.
Ø Huấn luyện công tác phòng cháy và chữa cháy.
Ø Huấn luyện các kỹ năng sơ cấp cứu.
Ø Huấn luyện kỹ năng giao tiếp khách hàng.
Ø Huấn luyện Anh văn cơ bản giao tiếp.
Ø Huấn luyện tác phong điều lệnh.
Ø Tuyên truyền đạo đức của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.
Ø Huấn luyện các kỹ năng sử dụng thiết bị an ninh – An toàn.
Ø Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ bản.
Ø Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ đối với từng loại hính dịch vụ.
3. Thời gian tái huấn luyện hàng năm đối với nhân viên cũ: 02 tuần
Nội dung huấn luyện:
Ø Kiểm tra phát hiện những kiến thức còn yếu của nhân viên.
Ø Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ nâng cao.
Ø Bổ xung các kiến thức bảo vệ theo kịp nhu cầu thị trƣờng.
Ø Huấn luyện cách sử dụng các trang thiết bị mới.
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 61

Ø Phổ biến tính hính an ninh trật tự và các mánh khóe tội phạm
hiện đang xảy ra trong xã hội.

II. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẢO VỆ
PHẦN I: CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT
A. GIÁO DỤC NHẬN THỨC, TƯ TƯỞNG VỀ NHIỆM VỤ
BẢO VỆ
Bài 1: Nhiệm vụ bảo vệ An ninh Tổ Quốc
Bài 2: Bảo vệ các mục tiêu (văn phòng, nhà máy, xì
nghiệp,…) góp phần xây dựng đất nước, bảo vệ an ninh Tổ
quốc.
Bài 3: Xây dựng tư tưởng, thái độ đúng đắn đối với hoạt
động cung cấp bảo vệ - vệ sĩ.
Bài 4: Xây dựng tư tưởng yêu nghề bảo vệ - vệ sĩ
B. GIÁO DỤC NHẬN THỨC VỀ PHÁP LUẬT
Bài 1: Nhận thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật.
Bài 2: Tình chất, đặc điểm Pháp luật của Nhà nước
CHXHCN Việt Nam.
Bài 3: Một số Bộ Luật có liên quan đến công tác bảo vệ.
Bài 4: Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ đối với việc học tập,
thực hiện, áp dụng pháp luật.
Bài 5: Phương hướng, nhiệm vụ, trách nhiệm đấu tranh
phòng và chống vi phạm pháp luật.
PHẦN II: NGHIỆP VỤ BẢO VỆ - VỆ SĨ
A. LÝ THUYẾT
I. Kiến thức tổng quát về nghiệp vụ bảo vệ:
Bài 1: Hướng dẫn ghi chép các loại biểu mẫu giấy tờ, sổ
sách trong hoạt động bảo vệ tại mục tiêu.
Bài 2: Phương pháp làm báo cáo, biên bản, tường trính sự
việc.
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 62

Bài 3: Anh văn giao tiếp
Bài 4: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trang phục, phù
hiệu, cấp hiệu của lực lượng bảo vệ.
II. Phương pháp bảo vệ các mục tiêu
Bài 1: Phương pháp bảo vệ văn phòng, khu cao ốc
Bài 2: Phương pháp bảo vệ nhà máy, xì nghiệp sản xuất.
Bài 3: Phương pháp bảo vệ siêu thị, nhà sách.
Bài 4: Phương pháp bảo vệ nhà hàng, khách sạn, khu vui
chới, giải trì.
Bài 5: Phương pháp bảo vệ triển lãm, hội chợ.
Bài 6: Phương pháp bảo vệ sô ca nhạc.
Bài 7: Phương pháp bảo vệ kho bãi, hải cảng.
Bài 8: Phương pháp áp tải tiền, áp tải hàng hóa.
Bài 9: Phương pháp điều tra, theo dõi một số đối tượng cụ
thể.
III. Phương pháp phòng và chống khủng bố:
Bài 1: Phương pháp phòng và chống khủng bố bằng bom
mín, chất nổ.
Bài 2: Phương pháp phòng và chống khủng bố bằng vũ khì
sinh học.
B. THỰC HÀNH
Bài 1: Động tác đội ngũ
Bài 2: Canh gác cơ động
Bài 3: Xử lý tính huống
Bài 4: Cách thức xử dụng phương tiện hỗ trợ công tác bảo
vệ
Bài 5: Võ thuật: cơ bản, tự vệ, tấn công,…
Bài 6: Sơ cấp cứu
Bài 7: Công tác phòng cháy chữa cháy.Thời gian đào tạo là
một tháng. Kết thúc lớp học tổ chức thi kiểm tra cấp giấy
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 63

chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu, hoàn thành chương
trính học tập.
III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP
Các ứng viên sau khi trúng tuyển sẽ đƣợc đào tạo theo một
chƣơng trính đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp đƣợc biên soạn bởi
các giáo sƣ hàng đầu về lĩnh vực An ninh tại Việt Nam. Học viên
sẽ đƣợc đào tạo về pháp luật cơ bản, nghiệp vụ bảo vệ, kỹ năng
giao tiếp, nội quy, quy định của công ty .Việc giảng dạy đƣợc
thực hiện bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết thông
qua sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ cao nhƣ máy chiếu, máy
tình xách tay... các phần mềm nhƣ giáo trính điện tử, các đoạn
phim, hính ảnh sinh động về nghiệp vụ bảo vệ.
CHƢƠNG I
TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP Ở VIỆT NAM
Bài 1 : Sự hính thành và phát triển các công ty dịch vụ bảo vệ.
Bài 2 : Những phẩm chất cần có của ngƣời làm công tác bảo vệ
tại mục tiêu.
CHƢƠNG II
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ BẢO VỆ TOÀN VIỆT
Bài 1 : Sự ra đời của Công ty Toàn Việt
Bài 2 : Quy mô tổ chức và văn hóa công ty.
Bài 3 : Giới thiệu về nội quy, quy chế lao động công ty
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 64

Bài 4 : Phổ biến về lƣơng và các chế độ phụ cấp.
CHƢƠNG III
PHÁP LUẬT CƠ BẢN
Bài 1 : Hiến pháp và pháp luật đối với ngƣời làm công tác bảo vệ
Bài 2 : Các điều khoản trong Bộ Luật hính sự và dân sự Việt
Nam
Bài 3 : Tội phạm và các điều khoản trong Luật lao động, Luật
Hành Chính.
Bài 4 : Công tác bảo vệ hiện trƣờng khi xảy ra sự cố…
CHƢƠNG IV
ĐÀO TẠO BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP
Bài 1 : Công tác tuần tra, canh gác, kiểm tra và kiểm soát hàng
hóa, phƣơng tiện…
Bài 2 : Nhiệm vụ cơ bản tại các vị trì và quy trính thực hiện.
Bài 3 : Các kỹ năng cơ bản của ngƣời làm bảo vệ chuyên nghiệp
1/ Kỹ năng sử dụng các trang thiết bị công cụ hỗ trợ, thiết bị
an toàn, hệ thống báo trộm,..
2/ Kỹ năng lập biên bản sự việc, phạm pháp quả tang,..
3/ Kỹ năng về phòng cháy chữa cháy (lý thuyết và thực
hành)
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 65

4/ Kỹ năng về sơ cấp cứu y tế, ngƣời bị nạn (lý thuyết và
thực hành)
5/ Kỹ năng xử lý và ứng phó các tính huống khẩn cấp
Bài 4 : Quy trính bảo vệ tại các mục tiêu
1/ Công trƣờng
2/ Nhà máy
3/ Siêu thị, hội chợ, triển lãm, ca nhạc, áp tải tiền – hàng
hóa.
4/ Cao ốc, văn phòng
Bài 5 : Văn hóa giao tiếp ứng xử của nhân viên bảo vệ trong môi
trƣờng chuyên nghiệp
CHƢƠNG V
TÁC PHONG – VÕ THUẬT
Bài 1 : Tác phong làm việc của nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ
tại mục tiêu
Bài 2 : Các đòn thế võ thuật tự vệ, chiến đấu và khống chế tội
phạm
CHƢƠNG VI
CÁC KỸ NĂNG BỔ SUNG
Bài 1 : Kỹ năng giao tiếng bằng tiếng Anh
Bài 2 : Sử dụng máy vi tình.
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 66

Để luôn duy trí được tình chuyên nghiệp, những người
giám sát của chúng tôi là những cán bộ có nghiệp vụ cao,
có kinh nghiệm thực tế và biết làm thế nào để tạo ra một
môi trường hoạt động chất lượng. Mỗi người giám sát chịu
trách nhiệm về đặc điểm tính hính và yêu cầu của mỗi sự
kiện hoặc mục tiêu bảo vệ, và các nhân viên bảo vệ làm
việc ở đó. Họ phải đặt ra mục tiêu và đưa ra chỉ tiêu để đạt
được, bám sát thực tế và thường xuyên đánh giá, nhận xét
nhân viên để có kế hoạch liên tục đào tạo và phát triển
nhân lực
IV. QUY CHẾ ĐÀO TẠO CỤ THỂ TẠI CÔNG TY
1) Nội dung chương trình đào tạo:
Bài 1: Lịch sử hính thành và phát triển nghề bảo vệ
trong và ngoài nước
Bài 2: Pháp luật căn bản
Bài 3: Hướng dẫn sử dụng các loại công cụ hỗ trợ
Bài 4: Phương pháp lập các loại văn bản: biên bản,
báo cáo, tường trính.
Bài 5: Kỹ năng giao tiếp ứng xử và văn hóa Doanh
nghiệp
Bài 6: Tiếng Anh giao tiếp căn bản
Bài 7: Nhiệm vụ và qui trính làm việc tại các vị trì bảo
vệ
Bài 8: Nghiệp vụ bảo vệ: nhà máy, cao ốc, công
trường, các sự kiện
Bài 9: Võ thuật tự vệ
Bài 10: Sơ cứu thương (YTẾ)
Bài 11: Phòng cháy – Chữa cháy (PCCC)
2) Thời gian đào tạo: đào tạo từ 01 đến 03 tháng
3) Hình thức đào tạo: học tập trung tại hội trường Công
ty.
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 67

4) Giảng viên :
a. Từ bài 01 đến bài 09:
* Giảng viên: do Giảng viên công ty giảng dạy.
* Địa điểm học: Học tập trung tại Văn phòng công ty
b. Bài 10:
* Giảng viên: Giảng viên hợp đồng với Hội chữ thập
đỏ TP.HCM
* Địa điểm học: Hội chữ thập đỏ TP.HCM
c. Bài 11:
* Giảng viên: Giảng viên Hợp đồng đào tạo với
Phòng Cảnh Sát PCCC Công an TP.HCM
* Địa điểm học: Học và thực hành tại Sở cứu hỏa
Phòng Cảnh Sát PCCC Công an TP.HCM
5) Thi kiểm tra kết qủa cuối khóa:
a. Cuối khóa phòng đào tạo sẽ tổ chức thi các môn học
bằng hính thức vấn đáp.
b. Học viên đạt điểm số trung bính trở lên (5 điểm) trong
thang điểm 10 sẽ bố trì thử việc tại các mục tiêu đã ký
Hợp đồng với khách hàng.
c. Học viên không đạt yêu cầu sẽ xét cho học lại hoặc thi
lại vào khóa tiếp theo.
d. Trường học viên vi phạm nội quy lớp học, trong quá
trính học tập không tuân theo sự hướng dẫn của giáo
viên…phòng đào tạo sẽ lập biên bản và báo cáo lên Tổng
giám đốc đề nghị chấm dứt hợp đồng đào tạo. Học viên bị
kỷ luật sẽ phải bồi thường chi phì đào tạo cho công ty. Chi
phì đào tạo một học viên bao gồm: thuê giảng viên bên
ngoài, thuê mặt bằng, điện, nước, chi phì quản lý…khoảng
600.000 đồng cho một học viên trong 3 tháng.
ĐẠI HỌC HOA SEN

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự Trang 68

e. Học viên khi bị kỷ luật buộc bồi thường sẽ tình thời gian
theo học tại công ty để bồi thường chi phì trên. Nội dung
này sẽ được cụ thể hóa trong hợp đồng đào tạo.
6) Thực tập nghiệp vụ tại mục tiêu:
a. Sau thời gian học lý thuyết tập trung tại công ty, các học
viên sẽ được đưa xuống thực hành công việc tại các
mục tiêu. Tại đây học viên sẽ được chỉ huy hướng dẫn
xử lý các tính huống thực tế.
b. Thời gian thực tập là 15 ngày.
7) Cấp chứng chỉ nghề nghiệp:
a. Sau khi thử việc đạt yêu cầu công ty sẽ ký Hợp đồng lao
động và cấp chứng chỉ nhân viên Bảo vệ chuyên nghiệp
cho học viên (Chứng chỉ này sẽ được lưu giữ tại Công ty).
b. Học viên không phù hợp với công việc, thiếu trách nhiệm
và có phẩm chất đạo đức yếu sẽ không ký Hợp đồng lao
động.

ĐẠI HỌC HOA SEN
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

ĐỀ ÁN:

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CÔNG TY TNHH TM – DV BẢO VỆ SÀI GÕN MAI LINH
Lớp: NS204DV01 GVHD: Huỳnh Thiện Quốc Việt

NHÓM 7 : Nguyễn Thị Xuân Hồng (MSSV: 093114) Lê Vy Na (MSSV: 093130) Nguyễn Song Nhì (MSSV: 093140 – Nhóm trưởng) Ngô Nguyễn Bích Ngân (MSSV: 099913)

TP.HCM, tháng 09 năm 2011

Đề án phân tích Quy trình quản trị nhân sự

Trang 2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->