P. 1
Quan Ly Rac Thai Tai Benh Vien Da Khoa Thu Duc Hien Trang Mot So Giai Phap

Quan Ly Rac Thai Tai Benh Vien Da Khoa Thu Duc Hien Trang Mot So Giai Phap

|Views: 89|Likes:
Được xuất bản bởiXuan Binh

More info:

Published by: Xuan Binh on Oct 27, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2011

pdf

text

original

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

………….................
SV: TRẦN LÊ PHƯƠNG THẢO


QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI BỆNH VIÊN ĐA KHOA
THỦ ĐỨC HIỆN TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁPKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN
TP. HCM, THÁNG 7/2009
Khóa luận tốt nghiệp Đại học ii GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến


SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KHOA QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN
NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


Họ và tên : TRẦN LÊ PHƯƠNG THẢO – Lớp : 05 QB
Ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành : QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN
Tên đề tài : “QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ
ĐỨC – HIỆN TRẠNG – MỘT SỐ GIẢI PHÁP”
Mục tiêu, nội dung KLTN :
 Tìmhiểu một số khái niệm cơ bản về rác thải bệnh viện, nguồn gốc, phân
loại, mức độ gây ô nhiễm của rác thải đối với môi trường và sức khỏe, hệ
thống quản lý rác thải .
 Khảo sát hiện trạng và hệ thống quản lý rác thải tại Bệnh viện đa khoa
khu vực Thủ Đức hiện nay.Những mặt tích cực và một số tồn tại cần
khắc phục .
 Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rác thải tại
Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức trong thời gian tới.
Ngày nhận đề tài KLTN .............................................................................................
Họ và tên giảng viên hướng dẫn Họ và tên giảng viên phản biện
.............................................
..............................................
Ngày hoàn thành KLTN Ngày hoàn tất phản biện
( ký và ghi rõ họ tên) ( ký và ghi rõ họ tên)
Nội dung yêu cầu KLTN đã được khoa thông qua
Ngày ……Tháng……năm……
Trưởng khoa
Khóa luận tốt nghiệp Đại học iii GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến


SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB


Qua 4 năm sống và học tập dưới đại gia đình Hùng Vương em đã được thầy cô
truyền đạt rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm để bước vào tương lai .
Đầu tiêncon xin cám ơn ba, mẹ đã nuôi dạy con nên người. Emxin gởi đến thầy
cô trường ĐH Hùng Vương nói chung và tập thể thầy cô Khoa Quản Trị Bệnh Viện nói
riêng những lời cảm ơn chân thành nhất.Các thầy cô đã tạo mọi điều kiện cho em trong
suốt quá trình học tập tại nơi đây, đặt biệt là thầy Huỳnh Tấn Tiến đã hướng dẫn tận
tình truyền đạt những kiến thức bổ ích để em hoàn thành tốt đề tài này.
Emxin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức
,nhất là các cô chú, anh ,chị phòng HCQT đã tận tình giúp đỡ cung cấp tài liệu trong
thời gian em khảo sát thực tế ở bệnh viện để hoàn thành khóa luận.Nhưng vì nguồn
kiến thức còn hạn chế và thiếu kinh nghiệm trong thực tế nên sẽ khó tránh khỏi những
thiếu sót ,sai lầm.Vì vậy em rất mong sự giúp đỡ ,đóng góp ý kiến từ quý thầy cô để có
thể bổ sung,hoàn thiện bài luận văn này tốt hơn.
Kính chúc quý thầy cô nhiều sức khỏe,các cô chú ,anh, chị công tác tại bệnh
viện đạt được thành công trong công việc
Khóa luận tốt nghiệp Đại học iv GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến


SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB

Trang
Nhiệm vụ KLTN.................................................................................................. i
Lời cảm ơn ......................................................................................................... i i
Mục lục..............................................................................................................................iii
Danh sách các từ viết tắt................................................................................................... ix
Danh sách các bảng biểu ....................................................................................................x
Danh sách các hình vẽ,biểu đồ......................................................................................... xi
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề :...............................................................................................................1
2. Lý do chọn đề tài:......................................................................................................2
3. Mục tiêu của đề tài:...................................................................................................2
4. Phạm vi nghiên cứu: .................................................................................................2
5. Phương pháp thực hiện: ............................................................................................2
PHẦN 2: NỘI DUNG KHẢO SÁT

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN RÁC THẢI BỆNH VIỆN

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RÁC THẢI BỆNH VIỆN..................................4
1.1.1Các khái niệm về rác thải bệnh viện và hệ thống quản lý rác thải .....................4
1.1.1.1 Chất thải y tế: ................................................................................................4
1.1.1.2 Rác thải y tế : ................................................................................................4
a) Thành phần vật lý..................................................................................................5
Khóa luận tốt nghiệp Đại học v GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến


SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB


b) Thành phần hóa học..............................................................................................5
c) Thành phần sinh học.............................................................................................5
1.1.1.3 Chất thải y tế nguy hại..................................................................................5
1.1.1.4 Hệ thống quản lý rác thải .............................................................................5
1.1.2. Quy chế Quản lý rác thải y tế .............................................................................6
1.1.3. Tình hình rác thải bệnh viện ở TP.Hồ Chí Minh...............................................6
1.1.3.1 Thành phần và khối lượng rác thải phát sinh tại các cơ sở y tế.................7
a) Thành phần: ..........................................................................................................7
b) Khối lượng: ...........................................................................................................8
1.1.3.2 Các yếu tố nguy cơ của rác thải bệnh viện và ảnh hưởng của nó đối
với sức khỏe................................................................................................................9
a) Đối với chất thải nhiễm khuẩn: ...........................................................................9
b) Đối với vật sắc nhọn: ...........................................................................................10
c) Đối với chất thải hóa học và dược phẩm: ...........................................................10
d) Đối với thuốc gây độc tế bào:..............................................................................10
e) Đối với chất thải phóng xạ:..................................................................................11
f) Tính nhạy cảm của cộng đồng đối với rác thải bệnh viện .................................11
1.1.4 Nguồn gốc phát sinh rác thải bệnh viện..............................................................11
1.1.5 Phân loại chất thải y tế: ........................................................................................12
Khóa luận tốt nghiệp Đại học vi GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến


SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB


1.1.5.1 Chất thải lây nhiễm:......................................................................................12
1.1.5.2 Chất thải phóng xạ:......................................................................................12
1.1.5.3 Chất thải hoá học nguy hại:..........................................................................13
1.1.5.4 Các bình chứa khí có áp suất.......................................................................14
1.1.5.5 Chất thải thông thường: ...............................................................................14
1.1.6 Tác hại của rác thải bệnh viện:.......................................................................15
1.1.7 Mức độ gây ô nhiễm của rác thải bệnh viện đối với môi trường:................16
1.2.TỔ CHỨC QUẢN LÝ RÁC THẢI BỆNH VIỆN ....................................................17
1.2.1 Các khái niệm về tổ chức quản lý rác thải bệnh viện.........................................17
1.2.2 Ý nghĩa và tầm quan trọng về việc quản lý rác thải bệnh viện .........................18
1.2.3 Nội dung tổ chức quản lý rác thải bệnh viện ......................................................19
1.2.3.1 Hệ thống quản lý hành chính......................................................................19
1.2.3.2 Hệ thống quản lý kỹ thuật ...........................................................................20
1.2.4.Các phương pháp xử lý rác thải bệnh viện hiện nay của Việt Nam
và Thế giới......................................................................................................................21
1.2.4.1 Khái niệm xử lý rác thải:...............................................................................21
1.2.4.2 Các phương pháp xử lý chính.......................................................................22
a) Phương pháp khử trùng......................................................................................22
b) Phương pháp chôn lấp........................................................................................23
c) Phương pháp thiêu đốt rác .................................................................................24
1.2.4.3 Mô hình, công nghệ xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế.............................24
a) Mô hình...............................................................................................................25
b) Công nghệ xử lý và tiêu hủy chất thải y tế nguy hại ........................................25
c) Phương pháp xử lý ban đầu chất thải có nguy cơ lây nhiễmca......................25
d) Các phương pháp xử lý và tiêu hủy chất thải lây nhiễm..................................25
e) Phương pháp xử lý, tiêu hủy chất thải hóa học ................................................26
Khóa luận tốt nghiệp Đại học vii GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến


SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB


f) Xử lý và tiêu hủy chất thải dược phẩm.............................................................26
g) Xử lý và tiêu hủy chất thải gây độc tế bào........................................................26
h) Xử lý và tiêu hủy chất thải chứa kimloại nặng:...............................................26
i) Xử lý và tiêu hủy chất thải phóng xạ.................................................................27
j) Xử lý và tiêu hủy các bình áp suất ....................................................................27
k) Xử lý và tiêu hủy chất thải rắn thông thường...................................................27

Chương 2: HIỆN TRẠNG RÁC THẢI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU
VỰC THỦ ĐỨC

2.1.GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC...28
2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển bệnh viện: ........................................................28
2.1.1Chức năng – nhiệm vụ : ........................................................................................28
2.1.3.Nhân sự - cơ cấu tổ chức của bệnh viện..............................................................29
2.2. HIỆN TRẠNG – QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI BỆNH VIỆN THỦ ĐỨC..............33
2.2.1.Tình hình rác thải bệnh viện Thủ Đức ................................................................33
2.2.1.1 Nguồn gốc rác thải tai bệnh viện Thủ Đức ................................................33
2.2.1.2 Hiện trạng phân loại ,thu gom,vận chuyển ,bảo quản và xử lý rác thải ...36
a) Rác sinh hoạt.........................................................................................................36
b) Rác y tế nguy hại ..................................................................................................37
2.2.2. Chi phí xử lý rác thải ............................................................................................43
2.2.2.1 Đối với rác sinh hoạt....................................................................................43
2.2.2.2 Đối với rác Y tế............................................................................................44
2.2.3. Hệ thống quản lý rác thải tại bệnh viện Thủ Đức..............................................44
2.2.3.1 Hệ thống quản lý hành chính......................................................................44
a) Phân công trách nhiệm, tổ chức thực hiện - giám sát ........................................44
Khóa luận tốt nghiệp Đại học viii GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến


SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB


b) Đào tạo nhân viên quản lý, giám sát việc thực hiện...........................................47
c) An toàn trong công tác quản lý rác thải ..............................................................47
2.2.3.2 Hệ thống quản lý kỹ thuật .............................................................................48
a) Phân loại rác thải ngay tại nguồn phát sinh: ......................................................48
b) Thu gom: .............................................................................................................48
c) Xử lý sơ bộ ban đầu: ...........................................................................................49
d) Vận chuyển: .........................................................................................................49
e) Bảo quản: .............................................................................................................49
f) Xử lý:.....................................................................................................................50
2.2.4 Đánh giá thực trạng quản lý rác thải tại bệnh viện đa khoa khu vực
Thủ Đức...........................................................................................................................52
2.2.4.1 Mặt tích cực...................................................................................................52
2.2.4.2 Một số tồn tại cần khắc phục .....................................................................53

Chương 3 : KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU
VỰC THỦ ĐỨC

3.1. Hoàn thiện hệ thống quản lý hành chính...................................................................55
3.1.1.Củng cố và hoàn thiện mạng lưới quản lý rác thải bệnh viện ...........................55
3.1.2. Phân công, bố trí nhân sự rõ ràng trong tổ chức thực hiện giám sát
quản lý rác thải ...............................................................................................................56
3.1.3. Tăng cường tổ chức đào tạo nhân viên quản lý, giám sát hệ thống
quản lý rác thải và nhân viên thực hiện ........................................................................56
3.1.4. Ban lãnh đạo,nhân viên quản lý ,giám sát phải thương xuyên kiểm tra,
giámsát hệ thống quản lý rác thải.................................................................................58
Khóa luận tốt nghiệp Đại học ix GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến


SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB


3.1.5. Xây dựng báo cáo thống kê rác tại các khoa, phòng.........................................59
3.1.6. Sử dụng hiệu quả kinh phí đầu tư cho việc quản lý rác thải .............................59
3.2. Hoàn thiện hệ thống quản lý kỹ thuật .....................................................................60
3.2.1. Củng cố công tác phân loại rác thải ...................................................................60
3.2.2. Củng cố công tác thu gom...................................................................................60
3.2.3. Củng cố công tác vận chuyển .............................................................................60
3.2.4. Nơi lưu trữ rác y tế. .............................................................................................61

3.3 Kết quả đạt được do áp dụng 1 số giải pháp...........................................................61

PHẦN BA: KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................. xi i
PHỤ LỤC 1..................................................................................................... xi i i
PHỤ LỤC 2..................................................................................................................... xiv
PHỤ LỤC 3...................................................................................................... xv
PHỤ LỤC 4..................................................................................................................... xvi
PHỤ LỤC 5....................................................................................................................xvii
PHỤ LỤC 6...................................................................................................................xviii
PHỤ LỤC 7.....................................................................................................................xix


Khóa luận tốt nghiệp Đại học x GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến


SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB

BV : Bệnh viện
BGĐ : Ban Giám Đốc
CLS : Cận lâm sàng
CBCC : Cán bộ công chức
CBNV : Cán bộ nhân viên
CTYT : Chất thải Y tế
HCQT : Phòng Hành Chính Quản Trị
KL : Khối lượng
KHTH : Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp
LS : Lâmsàng
PGĐ : Phó Giám Đốc
QLRT : Quản lý rác thải
RTBV : Rác thải bệnh viện
RTYT : Rác thải Y tế
UBND TPHCM : Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh
W.H.O : World Health Organization ( Tổ chức Y tế Thế giới )


Khóa luận tốt nghiệp Đại học xi GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến


SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB
STT NỘI DUNG TÊN TRANG
1. Lượng chất thải rắn Y tế thay đổi theo
thu nhập từng nước
Bảng 1.1 8
2. Lượng chất thải rắn Y tế theo từng loại
bệnh viện
Bảng 1.2 9
3. Lượng chất thải rắn Y tế theo từng khoa
phòng
Bảng 1.3 9
4. Cơ cấu nhân sự theo trình độ học vấn tại
bệnh viện đa khoa khu vục Thủ Đức

Bảng 2.1 29
5. Nguồn gốc và phân loại rác thải tại bệnh
viện Thủ Đức

Bảng 2.2 35
6 Khối lượng RYT trong 4 quý của năm
2008 và 2 quý đầu năm 2009

Bảng 2.3 42

Khóa luận tốt nghiệp Đại học xii GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến


SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB
STT NỘI DUNG TÊN TRANG
1 Nguồn gốc và phân loại rác thải bệnh Hình 1.1 15
2 Sơ đồ tóm tắt ý nghĩa và tầm quan
trọng của công tác quản lý rác thải
bệnh viện
Hình 1.2 19
3 Hệ thống quản lý kỹ thuật rác thải
bệnh viện
Hình 1.3 21
4 Tỷ lệ nguồn nhân lực theo trình độ
học vấn

Biểu đồ 2.1 30
5 Sơ đồ nguồn phát sinh rác thải bệnh
viện
Hình 2.1 39
6 Quy trình thu gomrác y tế Hình 2.2 40
7 Khối lượng RYT trong 4 quý năm
2008 và 2 quý đấu năm 2009

Biểu đồ 2.2 43
8 Quy trình xử rác y tế

Hình 2.3 51
9 Quy trình xử lý rác sinh hoạtHình 2.4 52
10 Mạng lưới Quản lý RTBV

Hình 3.1 58
Khóa luận tốt nghiệp Đại học xiii GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến


SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB
1. Bộ Y Tế - Quy chế bệnh viện.NXB Y học Hà Nội
2. Bộ Y Tế - Quản lý bệnh viện.NXB Y học Hà Nội
3. Bộ Y Tế ,Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường – Quản lý chất thải bệnh viện
ở các nước phát triển
4. Báo cáo sơ kết công tác thu gom ,vận chuyển,xử lý rác thải rác của các cơ sở Y tế
năm 2003 – Cty Môi trường đô thị
5. Tài liệu hướng dẫn cách xử lý chất thải – Phòng điều dưỡng Bệnh viện đa khoa khu
vực Thủ Đức
6. Tài liệu hướng dẫn thực hành Quản lý chất thải Y tế - Bộ Y Tế,Vụ điều trị
7. Quy chế quản lý chất thải Y tế - Bộ Y Tế, ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2007
8. Bảng xác nhận khối lượng RYT năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009 của Bệnh viện
đa khoa khu vực Thủ Đức do phòng HCQT cung cấp
Khóa luận tốt nghiệp Đại học xiv GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến


SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB


PHỤ LỤC 1Sở Y Tế TP.Hồ Chí Minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BV: Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
BẢNG THEO DÕI CÔNG VIỆCNhân
viên
thực
hiên
Ch
ức
vụ
Nơi
làm
việc
Ngày
làm
việc
Thực
hiện
công
việc
GHI
CHÚ
Nhân
viên
giám sát

Họ và
tên
Ký tên Họ tên Ký tên
Khóa luận tốt nghiệp Đại học xv GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến


SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB


PHỤ LỤC 2


MẪU PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN NHÂN VIÊN SAU CÁC CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO
Tổng điểm:
A B C
1. Nội dung nào trong khóa học anh ( chị) cho là phù hợp nhất
( A: 3 đ, B:2đ, C: 1đ)


2. Nội dung nào trong khóa học anh ( chị) cho là không phù hợp


3. Nội dung nào trong khóa học anh ( chị) cho là không cần thiết


4. Anh ( chị ) có hài lòng sau khóa học


Theo anh( chị) cần đưa thêm nội dung nào vào đào tạo
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

A B C
A B C
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng
Tổng điểm:
Khóa luận tốt nghiệp Đại học xvi GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến


SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB


PHỤ LỤC 3

MẪU PHIẾU THỐNG KÊ LƯỢNG RÁC THẢI TẠI CÁC KHOA ,PHÒNG


Tên khoa Ngày Khối lượng
RYT(kg)
Khối lượng
RSH(kg)
Nhân viên
thông kê

Họ và tên Ký tên


Khóa luận tốt nghiệp Đại học xvii GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến


SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB


PHỤ LỤC 4
CHẤT HÓA HỌC NGUY HẠI THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG Y TẾ
(Ban hành kèmtheo Quyết định số 43/2007/Qđ-BYT ngày 30 tháng 11 năm2007 của
Bộ
Trưởng Bộ Y tế)
Formaldehyde
Các chất quang hóa học:
hydroquinone;
kali hydroxide;
bạc;
glutarldehyde.
Các dung môi:
Các hợp chất halogen: methylene chloride, chlorofom, freons, trichloro ethylene và
1,1,1-tricholoromethane
Các thuốc mê bốc hơi: halothane (Fluothane), enflurane (Ethrane), isoflurane
(Forane)
Các hợp chất không có halogen: xylene, acetone, isopropanol, toluen, ethyl acetate,
acetonitrile, benzene
Oxite ethylene
Các chất hóa học hỗn hợp:
phenol
dầu mỡ
các dung môi làmvệ sinh
cồn ethanol; methanol
acide
Khóa luận tốt nghiệp Đại học xviii GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến


SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB


PHỤ LỤC 5
MỘT SỐ THUỐC GÂY ĐỘC TẾ BÀO THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG Y TẾ
VÀ NHIỆT ĐỘ TỐI THIỂU ĐỂ TIÊU HỦY THUỐC GÂY ĐỘC TẾ BÀO
(Ban hành kèmtheo Quyết định số 43/2007/Qđ-BYT ngày 30 tháng 11 năm2007 của
Bộ trưởng Bộ Y tế)
Thuốc Nhiệt độ phá hủy (oC)
Asparaginase
Bleomycin
Carboplatin
Carmustine
Cisplatin
Cyclophosphamide
Cytarabine
Dacarbazine
Dactinomycin
Daunorubicin
Doxorubicin
Epirubicin
Etoposide
Fluorouracil
Idarubicin
Melphalan
Metrotrexate
Mithramycin
Mitomycin C
Mitozantrone
Mustine
Thiotepa
Vinblastine
Vincristine
Vindesine

800
1000
1000
800
800
900
1000
500
800
700
700
700
1000
700
700
500
1000
1000
500
800
800
800
1000
1000
100


Khóa luận tốt nghiệp Đại học xix GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến


SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB


PHỤ LỤC 6
DANH MỤC CHẤT THẢI ĐƯỢC PHÉP THU GOM
PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH TÁI CHẾ
(Ban hành kèmtheo Quyet định số 43/2007/Qđ-BYT ngày 30 tháng 11 năm2007 của
Bộ trưởng Bộ Y tế)
Các vật liệu thuốc chất thải thông thường không dính, chứa các thành phần nguy hiểm
(lây nhiễm, chất hóa học nguy hại, chất phóng xạ, thuốc gây độc tế bào) nước phép
thu gomphục vụ mục đích tái chế, bao gồm:
a. Nhựa:
 Chai nhựa đựng các dung dịch không có chất hóa học nguy hiểm như: dung dịch
NaCl 0,9%, glucose, natri bicacbonate, ringer lactat, dung dịch cao phân tử, dịch
lọc than và các chai nhựa đựng dung dịch không nguy hại khác.
 Các vật liệu nhựa khác không dính các thành phần nguy hại.
b. Thủy tinh:
 Chai thủy tinh đựng các dung dịch không chứa các thành phần nguy hại.
 Lọ thủy tinh đựng thuốc tiêmkhông chứa các thành phần nguy hại.
c. Giấy: Giấy, báo, bìa, thùng các-tông, vỏ hợp thuốc và các vật liệu giấy.
d. Kim loại: các vật liệu kimloại không dính các thành phần nguy hại.

Khóa luận tốt nghiệp Đại học xx GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến


SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QBPHỤ LỤC 7


Thiết bị vận chuyển: Xe vận chuyển rác chuyên dụng của công ty môi trường đô thị.
Hình 1: Xe chở rác y tế của công ty môi trường đô thị
Hình 2: Xe thu gom rác thải bằng inox chuyên dùng của Bệnh
viện đa khoa khu vực Thủ Đức
Formatted: Font: 12 pt, Bold
Formatted: Font: 12 pt, Bold
Formatted: Left
Formatted: Font: 12 pt, Bold, Italic
Formatted: Font: 12 pt, Bold

Khóa luận tốt nghiệp Đại học

ii

GVHD: TS.BS.Huỳnh Tấn Tiến

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
Họ và tên : TRẦN LÊ PHƯƠNG THẢO – Lớp : 05 QB Ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành : QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN Tên đề tài : “QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC – HIỆN TRẠNG – MỘT SỐ GIẢI PHÁP” Mục tiêu, nội dung KLTN :  Tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về rác thải bệnh viện, nguồn gốc, phân loại, mức độ gây ô nhiễm của rác thải đối với môi trường và sức khỏe, hệ thống quản lý rác thải .  Khảo sát hiện trạng và hệ thống quản lý rác thải tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức hiện nay.Những mặt tích cực và một số tồn tại cần khắc phục .  Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rác thải tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức trong thời gian tới. Ngày nhận đề tài KLTN ............................................................................................. Họ và tên giảng viên hướng dẫn ............................................. .............................................. Ngày hoàn thành KLTN ( ký và ghi rõ họ tên) Ngày hoàn tất phản biện ( ký và ghi rõ họ tên) Họ và tên giảng viên phản biện

Nội dung yêu cầu KLTN đã được khoa thông qua Ngày ……Tháng……năm…… Trưởng khoa SVTH: Trần Lê Phương Thảo Lớp 05QB

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->