Á VIỆT NET MONITOR 2.

0 BETA 2
A. Hướng dẫn cài đặt : 1. Bạn download về file .exe.tmp rồi đổi tên (rename) thành .exe rồi chạy. Chạy tập tin Server 2.2.2.exe trên máy chủ để cài đặt chương trình quản lý trên máy chủ. Máy chủ bắt buộc sử dụng IP tĩnh. Sau khi cài đặt, bạn chạy Shortcut “A Viet Net Server” trên màn hình. User name : quantri, mật khẩu : không có Ở máy con bạn cho chạy tập tin Client.2.2.2.exe. Sau khi cài đặt xong, chương trình sẽ hiện bảng thông tin cho bạn đăng ký máy con. Bạn nhập số máy ( kiểu số từ 1 đến 255) và địa chỉ hoặc tên máy chủ (máy cài đặt Net Server). Máy con có thể sử dụng IP động hoặc tĩnh.

Cấu hình : Pentium II 350GHz Mạng ngang hàng hoặc domain, IP tĩnh hoặc động Hệ điều hành : MS Windows 2000,XP,2003
2. Tháo gỡ (Remove) máy con : Bạn có thể tháo gỡ chương trình NetClient trên máy con bằng một trong hai cách sau : i. Cách 1 : 1. Đóng Net Server trên máy chủ 2. Khởi động lại máy con. Khi máy con không tìm được máy chủ nó sẽ hiển thị nút lệnh đăng nhập trực tiếp. Bạn sử dụng lệnh này để đăng nhập trực tiếp không thông qua máy chủ (mật khẩu mặc định là aviet hoặc tham khảo trong của sổ Tham số trên Net Server). 3. Click phải lên biểu tượng đồng hồ trắng trên System tray, chọn lệnh đóng Net Client 4. Rồi dùng chức năng Add/Remove của windows để tháo gỡ ii. Cách 2 : 1. Trên Net Server, bạn đăng nhập quyền quantri 2. Click phải lên máy con (máy con đã kết nối), chọn lệnh đóng Net Client 3. Rồi dùng chức năng Add/Remove của windows để tháo gỡ 3. Giải quyết sự cố máy chủ : i. Sao lưu dữ liệu : Sao chép 3 tập tin dữ liệu data1.dat, data2.dat, data3.dat trong thư mục cài đặt sang một nơi an toàn. Khi cần phục hồi chỉ việc chép đè lên thư mục cài đặt là xong. ii. Cài lại, đổi máy chủ : Cách 1 : - Cài lại hoặc đổi máy chủ. - Đánh IP và tên giống máy chủ củ - Cài Net Server trên máy chủ mới Cách 2 : - Cài Net Server - Xuống máy con, đăng nhập trực tiếp - Click phải lên biểu tượng của chương trình (đồng hồ tròn) trên System tray, chọn lệnh đăng ký với máy chủ

B. Giao diện :

Có sử dụng dịch vụ

Người sử dụng. Có 3 biểu tượng khác nhau : Nhân viên, Hội viên và Khách lạ

Ấn định giờ (trả trước)

C. Chức năng : 1. Tính năng cơ bản : Các tính năng cơ bản của một chương trình Net Café : Đóng, mở, đổi máy, chuyển máy, xem báo cáo, xem nhật ký. 2. Tính năng nổi bật : i. Khi máy con kết thúc sử dụng, chương trình sẽ báo tiền để khách lên thanh toán và sau đó 60 giây sẽ tự tắt màn hình để tiết kiệm năng lượng và sẽ tự đóng các chương trình khác để làm nhẹ máy (tính năng này là tuỳ chọn, bạn vào của sổ Cấu hình) ii. Hổ trợ thu dịch vụ rất thuận tiện : Bạn click phải lên máy tính có gọi dịch vụ  Dịch vụ. Bạn có thể thêm danh sách dịch vụ theo đặc trưng của mình trong của sổ Nhân viên – Dịch vụ . Nếu một máy tính có gọi dịch vụ, bạn sẽ thấy nó có biểu tượng gói quà bên cạch. Bạn đưa chuột vào để xem thông tin chi tiết. iii. Ấn định tiền trả trước : Tính năng này rất phù hợp cho các phòng Game. Thao tác : Nếu máy chưa mở, bạn click phải lên máy con, chọn lệnh Bắt đàu và  ấn định tiền. Nếu máy đã mở rồi bạn click phải chọn lệnh cập nhật tiền, giờ ấn định. Trước khi hết giờ 2 phút, máy sẽ thông báo cho máy con biết để chuẩn bị. Khi hết giờ, máy chủ sẽ tự đóng và ghi tiền của máy con vào sổ. iv. Hổ trợ đầy đủ chức năng quản lý hội viên : Từ việc lập danh sách, nạp tài khoản, đổ mật khẩu và cả bán thẻ cào!!! v. Cho chạy chương trình khác trên máy con. Mở website cho máy con. vi. Lấy danh sách tuyến trình của máy con để bạn theo dõi hoặc đóng bớt một số chương trình. vii. Gửi thông báo và Chat với máy con. viii. Mở máy từ xa (wake up on lan) ix. Kết thúc và chuyển tiền thanh toán cho máy khác !!!: Toàn bộ thông tin của máy này sẽ được bổ xung cho máy nhận thanh toán thay. x. Mở lại, tính tiền tiếp. xi. Áp giá khác nhau cho nhiều loại máy (Quản trị  Giá đặc biệt) xii. Cấm, cho phép máy con tự tắt máy. xiii. Chọn và thao tác trên nhiều máy 3. Các chức năng đáp ứng yêu cầu quản lý của nhà nước :

i. Tường lửa chặn web sex : Cực kỳ hiệu quả. Quản lý tập trung tại máy chủ, cho phép bạn cập nhật danh sách web đen, web trắng bất kể máy con có cài các chương trình đóng băng như Deepfeeze hay Shadow. ii. Lưu giữ lịch sử truy cập web site của tất cả các máy con tại máy chủ trong vòng 30 ngày. Kiểm tra web site có nội dung lành mạnh hay không để thêm vào danh sách web đen hoặc trắng. iii. Lập sổ theo dõi khách hàng : Thông tin ghi nhận: Họ tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân, loại dịch vụ sử dụng, giờ vào, giờ ra, loại khách. Thông tin này có thể do nhân viên trực ghi nhận hoặc yêu cầu khách hàng tự nhập. Hội viên và nhân viên sử dụng máy con cũng được ghi nhận lại trong sổ khách hàng. 4. Tính năng bảo mật cao : Cấp tài khoản và phân quyền cho từng nhân viên. Đảm bảo kết nối ổn định giữa máy chủ và máy con 5. Tính năng cao cấp : i. Quan sát màn hình nhiều máy con ii. Cấm một số tuyến trình iii. Phân tích tài chính, kết xuất dữ liệu iv. Điều chỉnh, khống chế âm lượng máy con Địa chỉ liên hệ : Số 186 Thiên Hộ Dương, P. Hoà Thuận, Thị Xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại : 0955668806 gặp anh Phong. Email : tinhocaviet@gmail.com Download tại : www.esnips.com (email : tinhocaviet@gmail.com, password : 123456)