THÔNG TIN CHUNG

TÊN ĐỀ ÁN:

“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI PHIÊN - QUẬN NGÔ QUYỀN – THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG”
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN Trường tiểu học Thái Phiên - Quận Ngô Quyền - TP Hải Phòng Địa chỉ: 244 - Đà Nẵng - Cầu Tre - Ngô Quyền - Hải Phòng Điện thoại : 0313.761667 Fax : 0313.567549 Email : thaiphien.nq@gmail.com BAN CHỦ NHIỆM Bà Đỗ Thị Nụ - Hiệu trưởng Bà Trần Thị Mai Nguyệt - Phó Hiệu trưởng Bà Vũ Thị Phương Thảo - Kế toán Ông Bùi Xuân Cường - GV Tin học THỜI GIAN THỰC HIỆN Thực hiện tại trường tiểu học Thái Phiên từ năm 2009 đến năm 2010 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN Tổng kinh phí thực hiện dự án : 940.000.000 VNĐ (Chín trăm bốn mươi triệu đồng)

1

PHẦN I : SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐIỆN TỬ Chúng ta đang ở những năm giữa thập niên đầu thế kỉ 21 . Chính vì vậy.đào tạo là luôn luôn đi trước đón đầu để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững.học tập 2 . . Nhiệm vụ của giáo dục . .Sử dụng phầm mềm quản lý mọi nguồn lực. điều chỉnh công việc . để công nghiệp hóa.Sử dụng mạng máy tính. Đặc trưng của giáo dục . đào tạo nhân lực. . hiện đại hóa.Sử dụng các thiết bị giám sát để điều hành. việc xây dựng mô hình trường học điện tử là sự đòi hỏi tất yếu của công cuộc đổi mới giáo dục. kiểm tra. Trường học điện tử là mô hình trường học của thế kỉ 21. Đối với công tác giảng dạy . mọi hoạt động trong nhà trường.Có hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung. Đối với công tác quản lý : . xã hội thông tin và kinh tế tri thức.đó là công việc xây dựng trường học trở thành trường học điện tử. tổ chức sổ liên lạc điện tử là cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh học sinh. phân công công việc. đánh giá.đào tạo là không ngừng nâng cao dân trí. bồi dưỡng nhân tài thông qua các mô hình trường học thích ứng với từng thời kì văn minh của nhân loại. .Thông qua website nhà trường. hội nhập hóa. trong đó mọi hoạt động đều được ứng dụng CNTT và kĩ thuật điện tử nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện với giá thành thấp nhất. thu thập báo cáo. kiểm tra việc tổ chức quản lý và học tập trên lớp của giáo viên và học sinh. điện thoại… để điều hành. Vì vậy việc áp dụng CNTT vào tất cả các công việc trong trường học sẽ mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý và giảng dạy tại trường . đặc biệt là về giáo dục nên phải tăng tốc chọn phương tiện đi nhanh nhất để kịp hội nhập với khu vực và quốc tế.thế kỉ của nền văn minh trí tuệ. đổi mới thành phố và đất nước. Chúng ta đã và đang bị tụt hậu về nhiều mặt.

. hiện đại. 80% CB – GV có trình độ A Tin học trở lên..Class. Có thể làm chủ thiết bị trong các giờ học có ứng dụng CNTT. Cã 2 phÇn mÒm do GV nhà trường tự viết ®¹t gi¶i "TrÝ tuÖ CNTT H¶i Phßng lÇn thø nhÊt" tæ chøc th¸ng 9 n¨m 2009: phÇn mÒm "S¸ch ®iÖn tö TiÕng Anh líp 3 .Căn cứ pháp lý . . Có đủ phòng học. 100% học sinh được học 2 buổi/ngày.Có nguồn nhân lực tốt về CNTT.Cở sở thực tiễn Trường Tiểu học Thái Phiên được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 từ ngày 20 tháng 11 năm 2007. PHẦN II: CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 1. .Sử dụng bài giảng điện tử. các thí nghiệm. máy chiếu.Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính Phủ về việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.Có các diễn đàn học ngoại khoá trực tuyến…. Trung bình.Cở sở vật chất đầy đủ. Để đạt được công việc đó cần có một số điều kiện như sau: .GV trường trường tâm huyết với nghề. . Hiện tại cở sở vật chất của trường đã được trang bị: 2 phòng máy tính với 50 máy vi tính. CB. mô phỏng điện tử.Căn cứ Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy. Hi .Sử dụng các thiết bị giảng dạy hiện đại: máy tính. đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012. 85% giáo viên có khả năng tự soạn giáo án điện tử không cần đến giáo viên tin học.Chuẩn hoá các hoạt động của nhà trường theo quy trình. 2. sạch đẹp.Căn cứ Chỉ thi số 39/2007/CT BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông. . bảng thông minh. 1 phòng học ngoại ngữ 40 cabin… Trường được xây dựng khang trang. mỗi giáo viên soạn được 30 giáo án/ năm. .

phÇn mÒm "Sö liÖu tiÓu häc" ®¹t gi¶i KhuyÕn khÝch. thông tin học tập. Website của nhà trường là một thành phần của Website quận hoạt động có hiệu quả. nhà trường đang thử nghiệm đưa thông tin học sinh như thông tin chunghọc sinh. Thiết bị điện tử PHẦN THỨ III : KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ 4 . đặc biệt trong năm học này. đáp ứng tốt việc thiết kế giáo án điện tử của giáo viên tất cả các khối lớp. được đánh giá cao trong ngày hội CNTT quận lần thứ nhất và lần thứ hai. Nhà trường hiện có ngân hàng bài giảng điện tử và ngân hàng dữ liệu nguồn đầy đủ. để tiện liên lạc nhà trường – phụ huynh – học sinh. học điện tử Sách. Thư viện điện tử Máy tính.5" ®¹t Cóp §ång. Phác thảo mô hình trường học điện tử Quy trình quản lý hoạt động đã được chuẩn hoá Quản Lý Điện tử Công nghệ thông tin Trường học điện tử Nguồn nhân lực Giao tiếp điện tử Bài giảng điện tử. Đã triển khai hệ thống thư điện tử cho 100% cán bộ giáo viên nhà trường. phong phú với nhiều thể loại. Đây cũng là bước đầu trong việc triển khai “Ba công khai” trong quản lý của nhà trường. Mạng. Đây là trang Web cung cấp thông tin hoạt động nhà trường. sức khỏe.

. . .Tăng cường các tiết giảng dạy có sử dụng các thiết bị nghe nhìn ngay trên lớp như hệ thống tivi. . Quản lý tài chính.Giai đoạn 2: Đầu tư thêm cơ sở vật chất.Đầu tư hệ thống âm thanh đến các lớp.Giai đoạn 3: Trang bị các phần mềm * Thời gian thực hiện: từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 5 năm 2010 * Nội dung: . 5 . .Đầu tư hệ thống camera theo dõi tới các lớp học. tự tìm tòi của học sinh.Đầu tư thêm 30 máy vi tính.Xây dựng Website tên miền riêng của nhà trường hoạt động song song với website thành phần của UBND quận. màn chiếu.Đầu tư phần mềm thư viện điện tử. tăng cường khả năng tự học.1.Đầu tư hệ thống máy chiếu.Đầu tư màn hình plasma cho 100% lớp học.Triển khai công tác rà soát các thủ tục hành chính trong đơn vị. đầu đĩa. cơ sở dữ liệu dùng chung. trang thiết bị * Thời gian thực hiện: từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 3 năm 2010 * Nội dung: .Đầu tư nâng cấp hệ thống các phần mềm quản lý.Đầu tư mua sắm máy chủ. 2 . . Quản lý học sinh. . . Quản lý hành chính. Khuyến khích giáo viên khai thác những tiện ích của mạng internet ngay trong tiết học và hướng dẫn học sinh tìm kiếm tài liệu có liên quan qua đó kích thích sự sáng tạo và độc lập suy nghĩ. Quản lý thư viện. 3.Giai đoạn 1 : Xây dựng chuẩn hoá các hoạt động của nhà trường . Quản lý thời khoá biểu.Trang bị thêm phần mềm quản lý giảng dạy trên lớp. .Xây dựng đề án (đã triển khai xong) * Thời gian thực hiện: Tháng 1 năm 2009 đến tháng 8 năm 2009 * Nội dung: .Tăng cường việc sử dụng các phần mềm vào công tác quản lý : Quản cán bộ. .

000 400. .000 50. màn chiếu Đầu tư 25 máy vi tính Đầu tư hệ thống camera theo dõi tới các lớp học Đầu tư hệ thống âm thanh đến các lớp Đầu tư phần mềm thư viện điện tử.Tổng Công ty Dầu khí hỗ trợ : 500.000 100.000 35.000.000. cơ sở dữ liệu dùng chung Đầu tư hệ thống phần mềm quản lý Thiết lập Website nhà trường 30.000.000.Trường mở các lớp ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy và quản lý với giảng viên được mời từ trung tâm tin học trực thuộc sở giáo dục.000. Thành phố Hồ Chí Minh …).Cha mẹ học sinh đóng góp : 200.000 Quý I/2010 50. BẢNG TỔNG HỢP ĐẦU TƯ THIẾT BỊ .000.Đề nghị UBND Quận hỗ trợ : 240. bồi dưỡng nhân lực CNTT * Thời gian thực hiện: Quý I/2010 * Nội dung: .000 50.000 200.000.4.000.Tổ chức các cuộc hội thảo trao đổi kinh nghiệm về viêc áp dụng CNTT trong công tác giảng dạy.000. . thành phố Đà Nẵng.000 940.000.KINH PHÍ TT NỘI DUNG ĐẦU TƯ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỜI GIAN THỰC HIỆN GHI CHÚ 1 2 3 Đầu tư mua sắm máy chủ Đầu tư hệ thống máy chiếu.Đào tạo.000 25.Đưa CBGV trong trường đi học tập các trường tại tỉnh bạn đã áp dụng thành công mô hình trường học điện tử (quận Hải An.000.000đ .000 Quý I/2010 Quý IV/2009 + Quý I/2010 4 5 6 10 Đào tạo CB-GV ứng dụng các thiết bị công nghệ Tổng cộng Nguồn kinh phí : .000.000đ .Sau khi trang bị các thiết bị CNTT các nhà cung cấp sẽ tiến hành đào tạo chuyển giao công nghệ.000đ 6 . .000.

GV trong trường. Nhưng để đạt hiệu quả cao trong việc xây dựng Trường học điện tử cần phận có sự ủng hộ của các cơ quan quản lý: Sở GD – ĐT. Cái đích quan trọng là nhà trường phải vượt khó để thực hiện được mục tiêu đã đề ra trong bản dự án.xã hội. các bậc phụ huynh học sinh tạo điều kiện giúp đỡ nguồn kinh phí để trường Tiểu học Thái Phiên có thể hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã đề ra. Việc xây dựng trường học theo mô hình trường học điện tử cũng cần có sự ủng hộ cao của các CB . các nhà hảo tâm. PHÒNG GD – ĐT QUẬN NGÔ QUYỀN HIỆU TRƯỞNG Đỗ Thị Nụ PHÊ DUYỆT CỦA UBND QUẬN NGÔ QUYỀN 7 . UBND Quận.... 2.PHẦN THỨ V : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. UBND Quận Ngô Quyền. các tổ chức kinh tế xã hội. các nhà hảo tâm. các cơ quan xí nghiệp. Hội cha mẹ học sinh nhà trường.Kiến Nghị Đề nghị các ban. ngành chức năng Thành phố. phải phù hợp với điều kiện hiện có của mỗi trường. các tổ chức kinh tế .Kết luận Việc xây dựng trường học theo mô hình trường học điện tử ngày nay được các Tỉnh thành phố trong cả nước khuyến khích phát triển. Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful