KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TOÁN 10 TUAN

:
I.CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1.Cơ sở: - Dựa trên tình hình thưc tế trình độ của học sinh. - Dựa vào chỉ tiêu được giao. 2. Đặc điểm tình hình: -Địa hình trường học. - Tình hình học sinh về năng lực,thái độ học tập…
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG

1. Giảng dạy lý thuyêt: - Thực hiện đúng, đầy đủ số tiết theo phân phối chương trình quy định. - Đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động của học sinh. 2. Thực hành: - Thực hiện đầy đủ nghiêm túc các giờ thực hành theo phân phối chương trình quy định. 3. Bồi dưỡng học sinh giỏi: - Phát hiện, bồi dưỡng các học sinh có khả năng, năng lực học toán vào các buổi chiều. 4. Phụ đạo học sinh yếu: - Luôn luôn quan tâm giúp đỡ học sinh yuế kém bằng cách thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đúng lúc. - Lập danh sách học sinh yếu bộ môn, phụ đạo.
III. CÁC BIỆN PHÁP: - Soạn bài đầy đủ. - Học hỏi đồng nghiệp, thăm lớp dự giờ thường xuyên theo quy định. - Tự tu dưỡng rèn luyện. - Thường xuyên gần gũi học sinh quan tâm đến học sinh yếu nhiều hơn. - Kết hợp với phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để giáo dục học sinh. IV. ĐIỀU KỆN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

học sinh cần : + Biết cách tìm tập xác định của hàm số. +Biết chứng minh tính đồng biến. Đại cương về hàm số 3 Phương pháp dạy học .phấn màu. học sinh cần: +Biết cách tìm giá trị của hàm số tại một điểm cho trước thuộc tập xác định và ngược lại.nghịch biến của hàm số trên một khoảng(nửa khoảng hoặc đoạn):phương pháp dùng định nghĩa và phương pháp lập tỉ số f ( x2 ) − f ( x1 ) x2 − x1 (tỉ số này còn gọi là tỉ số biến thiên) -Hiểu các phép tịnh tiến đồ thị song song với trục tọa độ.nghịch biến trên một khoảng (nửa khoảng hoặc đoạn).Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bộ môn đề ra.thước kẻ. Phương tiện dạy học . -Hiểu hai phương pháp chứng minh tính đồng biến.Có cơ sở vật chất. -Nắm vững khái niệm hàm số đồng biến. bảng nhóm. . SGV Giáo án.hàm số lẻ và sự thể hiện các tính chất ấy qua đồ thị .khái niệm hàm số chẵn. vấn đáp. nghịch biến của một hàm số đơn giản trên một khoảng(đoạn hoặc nửa khoảng) cho trước bằng cách xét tỉ số biến thiên +Biết cách chứng minh hàm số lẻ.tuy nhiên. tìm các giá trị của x để hàm số nhận được giá trị cho trước (nói chung là giá trị gần đúng.Bảng phụ. đồ dùng thiết bị phục vụ cho dạy và học Tiết Tên bài Số Mục tiêu cần đạt được tiết 3 -Khi cho hàm số bằng biểu thức. hàm số chẵn bằng định nghĩa +Biết cach`1 tìm hàm số có đồ thị (G’).2.Đàm thoại. . +Biết cách kiểm tra xem một điểm có tọa độ cho trước có thuộc đồ thị của hàm số đã cho hay không .Hoạt động nhóm. Kiến thức trọng tâm -Chính xác hóa khái niệm hàm số và đồ thị của hàm số mà học sinh đã học.SGK. . 1. Ghi chú Chương trình SGK nâng cao 10 . sách giáo khoa.. + Biết cách tìm giá trị của hàm số tại một điểm cho trước thuộc tập xác định. tài liệu giảng dạy. trong đó (G’) có được khi tịnh tiến đồ thị (G) của một hàm số đã cho bởi một phép tịnh tiến song song với trục tọa độ đã cho -Khi cho hàm số bằng đồ thị.

nếu kết hợp với các phương pháp khác thì có thể tìm được giá trị chính xác) +Nhận biết được sự biến thiên và biết lập bảng biến thiên của một hàm số thông qua đồ thị của nó.sử dụng tỉ số biến thiên để khảo sát sự biến thiên của hàm số trên một khoảng đã cho và lập bảng biến thiên của nó.Bảng phụ. . .dấu của hàm số tại một điểm hoặc trên một khoảng +Nhận biết được tính chẵn-lẻ của hàm số qua đồ thị 4 Luyện tập 1 -Củng cố các kiến thức đã học trong bài Đại cương về hàm số.nghịch biến của hàm số trên một khoảng(nửa khoảng hoặc đoạn):phương pháp dùng định nghĩa và phương pháp lập tỉ số f ( x2 ) − f ( x1 ) x2 − x1 (tỉ số này còn gọi là tỉ số biến thiên) -Hiểu các phép tịnh tiến đồ thị song song với trục tọa độ. . -Hiểu hai phương pháp chứng minh tính đồng biến. vấn đáp. xác định được mối quan hệ giữa hai hàm số (cho bởi biểu thức) khi biết đồ thị của hàm số này là do tịnh tiến đồ thị của hàm số kia song song với trục tọa độ Nắm vững khái niệm hàm số đồng biến. Chương trình SGK nâng cao 10 .thước kẻ.khái niệm hàm số chẵn. bảng nhóm.SGK.hàm số lẻ và sự thể hiện các tính chất ấy qua đồ thị . SGV.Đàm thoại.phấn màu.nghịch biến trên một khoảng (nửa khoảng hoặc đoạn).SBT Giáo án.Hoạt động nhóm. +Bước đầu nhận biết một vài tính chất của hàm số như:giá trị lớn nhất hoặc nhó nhất của hàm số(nếu có). . -Rèn luyện các kỉ năng:tìm tập xác định của hàm số.

hai với một hàm số lượng -Phương trình đưa giác. -Biết cách giải các phương -Phương trình bậc trình lượng giác cơ bản. phấn màu. giá giác trị dương và các giá trị đặc -Phương trình lượng biệt .thước kẻ. vấn đáp. .Dạng đồ thị của định các điểm tại đó hàm số các hàm số lượng lượng giác nhận giá trị âm. vấn đáp. . tính chu -Biết sử dụng đồ thị để xác kỳ.Tập xác định. . .Bảng phụ. .SGK. Chương trình SGK nâng cao 11 .thước kẻ. đặc biết là các hàm số có dạng 6 Ôn tập chương 2 I.Hoạt động nhóm.5 Hàm số bậc nhất 1 -Khảo sát thành thạo hàm số bậc nhất và vẽ đồ thị của chúng -Biết vận dụng các tính chất của hàm số bậc nhất để khảo sát sự biến thiên và lập bảng biến thiên của các hàm số bậc nhất trên từng khoảng . -Biết dạng đồ thị của các hàm tính chẵn-lẻ. SGV Giáo án.Bảng phụ. Chương trình SGK nâng cao 10 . phấn màu. y = ax + b -Hiểu cấu tạo và cách vẽ đồ thị của các hàm số bậc nhất trên từng khoảng mà hàm số dạng y = ax + b là một trường hợp riêng Học xong chương I. tính số lượng giác . . giác cơ bản.SGK. tuần hoàn. về bậc hai đối với . bảng nhóm.Đàm thoại.học sinh -Hàm số lượng cần: giác. bảng nhóm.Đàm thoại. nhất và bậc hai với -Biết cách giải phương trình một hàm số lượng bậc nhất và phương trình bậc giác.Hoạt động nhóm.Đại số -Tái hiện và củng cố các tính chất và đồ thị của hàm số bậc nhất mà học sinh đã học ở lớp dưới(đặc biết là khái niệm hệ số góc) và điều kiện để hai đường thằng song song). SGV Giáo án.

-Biết cách giải phương trình dạng asinx+bcosx=c một hàm số lượng giác. . -Phương trình dạng asinx+bcosx=c.