KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TOÁN 10 TUAN

:
I.CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1.Cơ sở: - Dựa trên tình hình thưc tế trình độ của học sinh. - Dựa vào chỉ tiêu được giao. 2. Đặc điểm tình hình: -Địa hình trường học. - Tình hình học sinh về năng lực,thái độ học tập…
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG

1. Giảng dạy lý thuyêt: - Thực hiện đúng, đầy đủ số tiết theo phân phối chương trình quy định. - Đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động của học sinh. 2. Thực hành: - Thực hiện đầy đủ nghiêm túc các giờ thực hành theo phân phối chương trình quy định. 3. Bồi dưỡng học sinh giỏi: - Phát hiện, bồi dưỡng các học sinh có khả năng, năng lực học toán vào các buổi chiều. 4. Phụ đạo học sinh yếu: - Luôn luôn quan tâm giúp đỡ học sinh yuế kém bằng cách thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đúng lúc. - Lập danh sách học sinh yếu bộ môn, phụ đạo.
III. CÁC BIỆN PHÁP: - Soạn bài đầy đủ. - Học hỏi đồng nghiệp, thăm lớp dự giờ thường xuyên theo quy định. - Tự tu dưỡng rèn luyện. - Thường xuyên gần gũi học sinh quan tâm đến học sinh yếu nhiều hơn. - Kết hợp với phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để giáo dục học sinh. IV. ĐIỀU KỆN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

+Biết chứng minh tính đồng biến..nghịch biến trên một khoảng (nửa khoảng hoặc đoạn).Hoạt động nhóm. bảng nhóm. sách giáo khoa. vấn đáp.tuy nhiên. -Hiểu hai phương pháp chứng minh tính đồng biến. +Biết cách kiểm tra xem một điểm có tọa độ cho trước có thuộc đồ thị của hàm số đã cho hay không .học sinh cần : + Biết cách tìm tập xác định của hàm số.khái niệm hàm số chẵn.Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bộ môn đề ra.2. Đại cương về hàm số 3 Phương pháp dạy học .nghịch biến của hàm số trên một khoảng(nửa khoảng hoặc đoạn):phương pháp dùng định nghĩa và phương pháp lập tỉ số f ( x2 ) − f ( x1 ) x2 − x1 (tỉ số này còn gọi là tỉ số biến thiên) -Hiểu các phép tịnh tiến đồ thị song song với trục tọa độ.thước kẻ.hàm số lẻ và sự thể hiện các tính chất ấy qua đồ thị . -Nắm vững khái niệm hàm số đồng biến. học sinh cần: +Biết cách tìm giá trị của hàm số tại một điểm cho trước thuộc tập xác định và ngược lại. + Biết cách tìm giá trị của hàm số tại một điểm cho trước thuộc tập xác định. . tài liệu giảng dạy.Đàm thoại. 1. Kiến thức trọng tâm -Chính xác hóa khái niệm hàm số và đồ thị của hàm số mà học sinh đã học. trong đó (G’) có được khi tịnh tiến đồ thị (G) của một hàm số đã cho bởi một phép tịnh tiến song song với trục tọa độ đã cho -Khi cho hàm số bằng đồ thị.Bảng phụ.Có cơ sở vật chất. . Phương tiện dạy học . SGV Giáo án. Ghi chú Chương trình SGK nâng cao 10 . hàm số chẵn bằng định nghĩa +Biết cach`1 tìm hàm số có đồ thị (G’). nghịch biến của một hàm số đơn giản trên một khoảng(đoạn hoặc nửa khoảng) cho trước bằng cách xét tỉ số biến thiên +Biết cách chứng minh hàm số lẻ. đồ dùng thiết bị phục vụ cho dạy và học Tiết Tên bài Số Mục tiêu cần đạt được tiết 3 -Khi cho hàm số bằng biểu thức. .SGK. tìm các giá trị của x để hàm số nhận được giá trị cho trước (nói chung là giá trị gần đúng.phấn màu.

Hoạt động nhóm.thước kẻ. Chương trình SGK nâng cao 10 .dấu của hàm số tại một điểm hoặc trên một khoảng +Nhận biết được tính chẵn-lẻ của hàm số qua đồ thị 4 Luyện tập 1 -Củng cố các kiến thức đã học trong bài Đại cương về hàm số.hàm số lẻ và sự thể hiện các tính chất ấy qua đồ thị . .Bảng phụ. -Rèn luyện các kỉ năng:tìm tập xác định của hàm số. xác định được mối quan hệ giữa hai hàm số (cho bởi biểu thức) khi biết đồ thị của hàm số này là do tịnh tiến đồ thị của hàm số kia song song với trục tọa độ Nắm vững khái niệm hàm số đồng biến.SGK. .nếu kết hợp với các phương pháp khác thì có thể tìm được giá trị chính xác) +Nhận biết được sự biến thiên và biết lập bảng biến thiên của một hàm số thông qua đồ thị của nó. . -Hiểu hai phương pháp chứng minh tính đồng biến.nghịch biến của hàm số trên một khoảng(nửa khoảng hoặc đoạn):phương pháp dùng định nghĩa và phương pháp lập tỉ số f ( x2 ) − f ( x1 ) x2 − x1 (tỉ số này còn gọi là tỉ số biến thiên) -Hiểu các phép tịnh tiến đồ thị song song với trục tọa độ. vấn đáp.khái niệm hàm số chẵn. +Bước đầu nhận biết một vài tính chất của hàm số như:giá trị lớn nhất hoặc nhó nhất của hàm số(nếu có). SGV.Đàm thoại.SBT Giáo án. bảng nhóm. .sử dụng tỉ số biến thiên để khảo sát sự biến thiên của hàm số trên một khoảng đã cho và lập bảng biến thiên của nó.nghịch biến trên một khoảng (nửa khoảng hoặc đoạn).phấn màu.

SGV Giáo án.thước kẻ.5 Hàm số bậc nhất 1 -Khảo sát thành thạo hàm số bậc nhất và vẽ đồ thị của chúng -Biết vận dụng các tính chất của hàm số bậc nhất để khảo sát sự biến thiên và lập bảng biến thiên của các hàm số bậc nhất trên từng khoảng . -Biết dạng đồ thị của các hàm tính chẵn-lẻ. phấn màu. SGV Giáo án.Đàm thoại. Chương trình SGK nâng cao 11 .Hoạt động nhóm. tính số lượng giác .thước kẻ. . Chương trình SGK nâng cao 10 . đặc biết là các hàm số có dạng 6 Ôn tập chương 2 I. tuần hoàn. .SGK.Tập xác định. tính chu -Biết sử dụng đồ thị để xác kỳ.Bảng phụ.SGK.Hoạt động nhóm.học sinh -Hàm số lượng cần: giác. . .Dạng đồ thị của định các điểm tại đó hàm số các hàm số lượng lượng giác nhận giá trị âm. y = ax + b -Hiểu cấu tạo và cách vẽ đồ thị của các hàm số bậc nhất trên từng khoảng mà hàm số dạng y = ax + b là một trường hợp riêng Học xong chương I. nhất và bậc hai với -Biết cách giải phương trình một hàm số lượng bậc nhất và phương trình bậc giác. -Biết cách giải các phương -Phương trình bậc trình lượng giác cơ bản. vấn đáp. về bậc hai đối với .Đại số -Tái hiện và củng cố các tính chất và đồ thị của hàm số bậc nhất mà học sinh đã học ở lớp dưới(đặc biết là khái niệm hệ số góc) và điều kiện để hai đường thằng song song). vấn đáp. hai với một hàm số lượng -Phương trình đưa giác. giá giác trị dương và các giá trị đặc -Phương trình lượng biệt . bảng nhóm. giác cơ bản. phấn màu. bảng nhóm.Bảng phụ. .Đàm thoại. .

-Phương trình dạng asinx+bcosx=c.-Biết cách giải phương trình dạng asinx+bcosx=c một hàm số lượng giác. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful