KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TOÁN 10 TUAN

:
I.CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1.Cơ sở: - Dựa trên tình hình thưc tế trình độ của học sinh. - Dựa vào chỉ tiêu được giao. 2. Đặc điểm tình hình: -Địa hình trường học. - Tình hình học sinh về năng lực,thái độ học tập…
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG

1. Giảng dạy lý thuyêt: - Thực hiện đúng, đầy đủ số tiết theo phân phối chương trình quy định. - Đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động của học sinh. 2. Thực hành: - Thực hiện đầy đủ nghiêm túc các giờ thực hành theo phân phối chương trình quy định. 3. Bồi dưỡng học sinh giỏi: - Phát hiện, bồi dưỡng các học sinh có khả năng, năng lực học toán vào các buổi chiều. 4. Phụ đạo học sinh yếu: - Luôn luôn quan tâm giúp đỡ học sinh yuế kém bằng cách thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đúng lúc. - Lập danh sách học sinh yếu bộ môn, phụ đạo.
III. CÁC BIỆN PHÁP: - Soạn bài đầy đủ. - Học hỏi đồng nghiệp, thăm lớp dự giờ thường xuyên theo quy định. - Tự tu dưỡng rèn luyện. - Thường xuyên gần gũi học sinh quan tâm đến học sinh yếu nhiều hơn. - Kết hợp với phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để giáo dục học sinh. IV. ĐIỀU KỆN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

hàm số lẻ và sự thể hiện các tính chất ấy qua đồ thị .Hoạt động nhóm. 1. nghịch biến của một hàm số đơn giản trên một khoảng(đoạn hoặc nửa khoảng) cho trước bằng cách xét tỉ số biến thiên +Biết cách chứng minh hàm số lẻ.thước kẻ. -Hiểu hai phương pháp chứng minh tính đồng biến. + Biết cách tìm giá trị của hàm số tại một điểm cho trước thuộc tập xác định.Có cơ sở vật chất.Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bộ môn đề ra.Đàm thoại. bảng nhóm. Phương tiện dạy học . trong đó (G’) có được khi tịnh tiến đồ thị (G) của một hàm số đã cho bởi một phép tịnh tiến song song với trục tọa độ đã cho -Khi cho hàm số bằng đồ thị. hàm số chẵn bằng định nghĩa +Biết cach`1 tìm hàm số có đồ thị (G’). +Biết chứng minh tính đồng biến. SGV Giáo án. vấn đáp. tìm các giá trị của x để hàm số nhận được giá trị cho trước (nói chung là giá trị gần đúng.học sinh cần : + Biết cách tìm tập xác định của hàm số.nghịch biến trên một khoảng (nửa khoảng hoặc đoạn). sách giáo khoa. -Nắm vững khái niệm hàm số đồng biến.2. học sinh cần: +Biết cách tìm giá trị của hàm số tại một điểm cho trước thuộc tập xác định và ngược lại. . Kiến thức trọng tâm -Chính xác hóa khái niệm hàm số và đồ thị của hàm số mà học sinh đã học. Ghi chú Chương trình SGK nâng cao 10 .SGK. +Biết cách kiểm tra xem một điểm có tọa độ cho trước có thuộc đồ thị của hàm số đã cho hay không . . . Đại cương về hàm số 3 Phương pháp dạy học .phấn màu. đồ dùng thiết bị phục vụ cho dạy và học Tiết Tên bài Số Mục tiêu cần đạt được tiết 3 -Khi cho hàm số bằng biểu thức.tuy nhiên.khái niệm hàm số chẵn. tài liệu giảng dạy.nghịch biến của hàm số trên một khoảng(nửa khoảng hoặc đoạn):phương pháp dùng định nghĩa và phương pháp lập tỉ số f ( x2 ) − f ( x1 ) x2 − x1 (tỉ số này còn gọi là tỉ số biến thiên) -Hiểu các phép tịnh tiến đồ thị song song với trục tọa độ..Bảng phụ.

SGK.sử dụng tỉ số biến thiên để khảo sát sự biến thiên của hàm số trên một khoảng đã cho và lập bảng biến thiên của nó. +Bước đầu nhận biết một vài tính chất của hàm số như:giá trị lớn nhất hoặc nhó nhất của hàm số(nếu có). -Hiểu hai phương pháp chứng minh tính đồng biến.nghịch biến của hàm số trên một khoảng(nửa khoảng hoặc đoạn):phương pháp dùng định nghĩa và phương pháp lập tỉ số f ( x2 ) − f ( x1 ) x2 − x1 (tỉ số này còn gọi là tỉ số biến thiên) -Hiểu các phép tịnh tiến đồ thị song song với trục tọa độ. . bảng nhóm. SGV.nghịch biến trên một khoảng (nửa khoảng hoặc đoạn).SBT Giáo án. Chương trình SGK nâng cao 10 . .Bảng phụ. .phấn màu.thước kẻ.dấu của hàm số tại một điểm hoặc trên một khoảng +Nhận biết được tính chẵn-lẻ của hàm số qua đồ thị 4 Luyện tập 1 -Củng cố các kiến thức đã học trong bài Đại cương về hàm số. .nếu kết hợp với các phương pháp khác thì có thể tìm được giá trị chính xác) +Nhận biết được sự biến thiên và biết lập bảng biến thiên của một hàm số thông qua đồ thị của nó.Hoạt động nhóm. xác định được mối quan hệ giữa hai hàm số (cho bởi biểu thức) khi biết đồ thị của hàm số này là do tịnh tiến đồ thị của hàm số kia song song với trục tọa độ Nắm vững khái niệm hàm số đồng biến. -Rèn luyện các kỉ năng:tìm tập xác định của hàm số.Đàm thoại. vấn đáp.khái niệm hàm số chẵn.hàm số lẻ và sự thể hiện các tính chất ấy qua đồ thị .

SGK. vấn đáp. . Chương trình SGK nâng cao 10 .Đàm thoại.Hoạt động nhóm. đặc biết là các hàm số có dạng 6 Ôn tập chương 2 I. SGV Giáo án. tính chu -Biết sử dụng đồ thị để xác kỳ. -Biết dạng đồ thị của các hàm tính chẵn-lẻ. giác cơ bản.Đại số -Tái hiện và củng cố các tính chất và đồ thị của hàm số bậc nhất mà học sinh đã học ở lớp dưới(đặc biết là khái niệm hệ số góc) và điều kiện để hai đường thằng song song).thước kẻ.học sinh -Hàm số lượng cần: giác.5 Hàm số bậc nhất 1 -Khảo sát thành thạo hàm số bậc nhất và vẽ đồ thị của chúng -Biết vận dụng các tính chất của hàm số bậc nhất để khảo sát sự biến thiên và lập bảng biến thiên của các hàm số bậc nhất trên từng khoảng . vấn đáp. y = ax + b -Hiểu cấu tạo và cách vẽ đồ thị của các hàm số bậc nhất trên từng khoảng mà hàm số dạng y = ax + b là một trường hợp riêng Học xong chương I. . phấn màu. giá giác trị dương và các giá trị đặc -Phương trình lượng biệt . tuần hoàn. hai với một hàm số lượng -Phương trình đưa giác. .Dạng đồ thị của định các điểm tại đó hàm số các hàm số lượng lượng giác nhận giá trị âm. tính số lượng giác .Hoạt động nhóm.SGK.Tập xác định. bảng nhóm. -Biết cách giải các phương -Phương trình bậc trình lượng giác cơ bản. .Bảng phụ. Chương trình SGK nâng cao 11 . nhất và bậc hai với -Biết cách giải phương trình một hàm số lượng bậc nhất và phương trình bậc giác.Bảng phụ. phấn màu.Đàm thoại. .thước kẻ. bảng nhóm. SGV Giáo án. . về bậc hai đối với .

.-Biết cách giải phương trình dạng asinx+bcosx=c một hàm số lượng giác. -Phương trình dạng asinx+bcosx=c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful