PHÒNG GD&ĐT YÊN THÀNH Trường THCS Phúc Thành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học 2011 – 2012

A. LÍ LỊCH GIÁO VIÊN Họ và tên GV: Ngày sinh: Tổ: Trình độ chuyên môn : Chuyên ngành: N¨m vµo ngµnh: Chức vụ công tác: Đơn vị công tác : NguyÔn ThÞ Thu Trang 12 tháng 10 năm 1987 Khoa học Xã hội Cao đẳng Sư phạm Địa lý-Mỹ Thuật 2010 Giáo viên. Trường THCS Phúc Thành.

B. PHẦN KẾ HOẠCH * Những cơ sở để xây dựng kế hoạch: Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kế hoạch nhiệm vụ năm học của Phòng GD& ĐT huyện Yên Thành. Nghị quyết Hội nghị CB- GV năm học 2011-2012 của Trường THCS Phúc Thành Đặc trưng bộ môn Địa lý
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

-

1. Thuận lợi. - Được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường về cơ sở vật chất, thời gian; sự đoàn kết giúp đỡ, hổ trợ kinh nghiệm của các thành viên trong tổ. - Bản thân được đào tạo cơ bản, đạt chuẫn về trình độ chuyên môn, luôn có tinh thần học hỏi để nâng cao tay nghề. - Sự tạo điều kiện về thời gian của gia đình, sự quan tâm của xã hội đối với nghề nghiệp, sự động viên giúp đỡ của các bậc phụ huynh giúp bản thân có điều kiện thực hiện các nội dung, kế hoạch công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. - Về phân môn : Nội dung chương trình dạy học môn Địa lý có nhiều đổi mới, giúp học sinh chủ động hơn trong việc tự tìm tòi, lĩnh hội kiến thức, giúp các em vận dụng một cách tối đa những gì học được trong nhà trường vào thực tiễn cuộc sống; giúp HS tiếp cận với nhiều nền văn hoá hiện đại trên thế giới; đồng thời kết hợp rèn luyện cho học sinh những kĩ năng cơ bản của hoạt động giao tiếp, góp phần không nhỏ trong việc hình thành, phát triển và hoàn thiện nhân cách người học sinh. - Về phía học sinh : Học sinh chăm ngoan, phần lớn đã quen thuộc với môi trường học tập mới, có ý thức trong việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. 2. Khó khăn.

. ........... chưa có được phương pháp học tập thích hợp........... do tâm lí học sinh..XÕp lo¹i theo chuÈn nghÒ nghiÖp: ... Häc sinh: §¨ng ký chÊt lîng cuèi n¨m cña c¸c líp: Líp M«n sÜ sè Lo¹i giái Lo¹i kh¸ Lo¹i tb Lo¹i yÕu Lo¹i kÐm .....Đa số phụ huynh chưa có điều kiện quan tâm đến việc học tập của con em mình....S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: BËc ..... sl Tl% sl Tl% sl Tl% sl Tl% sl Tl% .. C¸c danh hiÖu thi ®ua: ..... . . PhÈm chÊt ®¹o ®øc: b.... do vậy việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy còn gặp nhiều khó khăn.Do xu thế của xã hội.......... .Một bộ phận nhỏ HS năng lực tiếp thu cò yếu.XÕp lo¹i theo th«ng t 30: ...... do đặc trưng của bộ môn. Chuyªn m«n nghiÖp vô: c.............Phần lớn HS thiếu hụt kiến thức nền cơ bản của THCS... gi¸o ¸n xÕp lo¹i: .. ChÊt lîng ®Çu n¨m cña líp: Líp M«n sÜ sè Lo¹i giái Lo¹i kh¸ Lo¹i tb Lo¹i yÕu Lo¹i kÐm sl Tl% sl Tl% sl Tl% sl Tl% sl Tl% Tæng II... do thời lượng và khung phân phối chương trình .. 2................... .. học sinh thường chuộng các ngành thuộc ban Khoa học tự nhiên nên ít chú tâm vào học tập các môn thuộc ban Khoa học xã hội.. C¸ nh©n: a......Lao ®éng ........Trình độ về công nghệ thông tin còn hạn chế.. .... chØ tiªu phÊn ®Êu: 1. ........ cũng như các em chưa ý thức được tầm quan trọng của việc học và áp dụng thực tế kiến thức bộ môn... .Hå s¬.. ................ .Việc đổi mới phương pháp dạy-học gặp nhiều khó khăn.. mất gốc căn bản. 3... .Bản thân là giáo viên mới ra trường kinh nghiệm giảng dạy cũng như quản lý học sinh còn nhiều hạn chế...... NhiÖm vô ®îc giao n¨m häc 2011 – 2012: Giảng dạy môn Địa lý các lớp: 7ABCDE 4....

kĩ năng. Nhà nước. tự rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hoạt động nâng cao chất lượng giảng dạy: . . tự rèn về chuyên môn. . 3. Thực hiện qui chế chuyên môn: . .Lên lớp đúng giờ theo quy định. . . .Luôn trau dồi tinh thần tự học.Nắm vững phương pháp. cải tiến phương pháp dạy học. . . trung thực. kịp thời. đạo đức lối sống. + Chấm. . Có ý thức tự học. có đầu tư. trả bài đúng thời hạn b. tăng cường giảng dạy bằng phương pháp trực quan. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ. chính sách của Đảng.Thao giảng: 03tiết /năm . .Dự giờ: 01 tiết/ 2tuần. .Quan hệ với đồng nghiệp hoà nhã. .Thực hiện qui định chuyên môn của nhà trường: + Lên lịch báo giảng đầu tuần + Cho điểm chính xác. chính xác và gần gũi thực tế. 1.Xây dựng lề lối làm việc một cách có nề nếp và kỷ cương trên tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm cao. khách quan. . Nhiệm vụ phát triển chuyên môn nghiệp vụ.Đầu tư soạn giáo án có chất lượng. . pháp luật của nhà nước. . 2.Luôn tự học tự bồi dưỡng trình độ chuyên môn c.Thực hiện nghiêm túc tinh thần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cự hóa học sinh.Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong chuyên môn và trong sinh hoạt. thân ái trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau.Tham gia cùng đồng nghiệp giải các bộ đề HSG ở bộ môn. Nhiệm vụ về chuyên môn: a. xây dựng lớp chủ nhiệm có nề nếp trong phong trào thi đua học tập trong nhà trường. đúng chính sách và quan điểm của Đảng.Quản lý tốt học sinh trong giờ dạy. bám sát chuẫn kiến thức. công đoàn và các bộ phận tổ chức.Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chuyên môn của tổ. Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị và các cuộc vận động khác do nhà trường.Tæng III. . Nhiêm vụ về chính trị tư tưởng.Nâng cao chất lượng dạy học qua việc thường xuyên tìm tòi biện pháp mới.Giáo án: Soạn đầy đủ.Luôn chấp hành các chủ trương.Tích cực thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.Truyền đạt vấn đề ngắn gọn nhưng có chiều sâu. tích cực lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua dạy-học bội môn. chỉ thị của ngành và nghị quyết của nhà trường. . giảng dạy phù hợp với nhu cầu học tập của học sinh. Hoạt động nâng cao chất lượng học sinh: .

pháp luật của Đảng và Nhà nước. kĩ năng. các cấp lãnh đạo ngành: + Sự chỉ đạo sát sao. + Phải có được sự hổ trợ tích cực từ phía địa phương những khó khăn thiếu thốn mà nhà trường. + Cố gắng khắc phục những khó khăn.Thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình. chính sách. nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. + Phải nắm vững mọi đối tượng học sinh.Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá giỏi. VÒ häc sinh: 1/ Danh s¸ch häc sinh giái tt Hä vµ tªn hs Líp tt Hä vµ tªn hs Líp . 1. đôn đốc. phụ đạo HS yếu. . trách nhiệm nghề nghiệp. dạy gộp. . Nhiệm vụ dạy học .học.. . cố gắng hoàn thành chỉ tiêu đăng kí về chất lượng từ đầu năm. tự rèn luyện . .xã hội của địa phương . đường lối của Đảng.Thực hiện và vận động mọi người cùng thực hiện nghiêm chỉnh mọi chủ trương. hết lòng thương yêu học sinh. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ. phải an tâm công tác. hổ trợ về tinh thần và vật chất. tích lũy kinh nghiệm chuyên môn. + Có lương tâm. pháp lụât của Nhà nước. .Tích cực tham gia các đợt tập huấn về chuyên môn do ngành tổ chức. + Theo dõi.Về cơ sở vật chất. tư tưởng. . đạo đức. CÁC NHIỆM VỤ CẦN ƯU TIÊN THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC.Nâng cao hơn nữa ý thức tìm hiểu về chủ trương. 3. 2. . V. Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng bám sát chuẫn kiến thức. đường lối. ngành chưa thể đáp ứng kịp thời.Tham gia đầy đủ các đợt học tập chính trị do ngành tổ chức. + Sự qua tâm. Nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: . nhắc nhở kịp thời.. điều kiện kinh tế.Chú trọng công tác dự giờ đồng nghiệp nhằm trao đổi. đảm bảo đúng tiến độ.Nâng cao hơn nữa ý thức tự học.Về phía cá nhân: + Luôn phải ý thức trau dồi.Chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. phụ đạo học sinh yếu kém nâng cao chất lượng đại trà. IV.Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa vai trò người học.Về phía nhà trường. chính sách. Nhiệm vụ về chính trị.. + Phải đáp ứng đầy đủ danh mục cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ dạy. . lối sống. thiếu thốn về hoàn cảnh kinh tế. không cắt xén.

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . kÐm tt Hä vµ tªn hs Líp §TB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VI.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2/ Danh s¸ch hs ®¨ng ký lo¹i giái c¸c líp tt Hä vµ tªn hs Líp tt Hä vµ tªn hs Líp 1 2 3 4 5 6 7 8 10 tt Hä vµ tªn hs Líp §TB 11 12 13 14 15 16 17 18 20 3/ Danh s¸ch häc sinh yÕ.

Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy .Sơ kết học kỳ .Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy .Xem thi Học Kỳ 1 .Ôn tập học kỳ 1 .Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy .Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy .Dự giờ thăm lớp Điều chỉnh 11/2011 13 và 14 .Dự giờ thăm lớp 02/2012 27 và 28 29 30 03/2012 31 .Dự giờ thăm lớp .Dự giờ thăm lớp 15 và 16 12/2011 17.Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy .Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy .Dự giờ thăm lớp . .Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy .Chấm thi HK 1 và tổng kết điểm .Xem thi Học Kỳ 1 .Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy . 18 và 19 20 và 21 .Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy .Tháng Tuần 11 và 12 Nội dung công việc .Nhận lớp.Dự giờ thăm lớp 01/2012 22 23 24 25 và 26 .

...... Với nhà trường: Xét duyệt của tổ chuyên môn: .................................................................VII...... ngày / /2011......... Giáo Viên: ........................ Nguyễn Thị Thu Trang Phúc Thành.................................................................... NHỮNG ĐỀ XUẤT VỚI TỔ CHUYÊN MÔN VÀ TRƯỜNG: 1.................................... Với Tổ chuyên môn: 2............ ........ ... .....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful