PHÒNG GD&ĐT YÊN THÀNH Trường THCS Phúc Thành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học 2011 – 2012

A. LÍ LỊCH GIÁO VIÊN Họ và tên GV: Ngày sinh: Tổ: Trình độ chuyên môn : Chuyên ngành: N¨m vµo ngµnh: Chức vụ công tác: Đơn vị công tác : NguyÔn ThÞ Thu Trang 12 tháng 10 năm 1987 Khoa học Xã hội Cao đẳng Sư phạm Địa lý-Mỹ Thuật 2010 Giáo viên. Trường THCS Phúc Thành.

B. PHẦN KẾ HOẠCH * Những cơ sở để xây dựng kế hoạch: Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kế hoạch nhiệm vụ năm học của Phòng GD& ĐT huyện Yên Thành. Nghị quyết Hội nghị CB- GV năm học 2011-2012 của Trường THCS Phúc Thành Đặc trưng bộ môn Địa lý
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

-

1. Thuận lợi. - Được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường về cơ sở vật chất, thời gian; sự đoàn kết giúp đỡ, hổ trợ kinh nghiệm của các thành viên trong tổ. - Bản thân được đào tạo cơ bản, đạt chuẫn về trình độ chuyên môn, luôn có tinh thần học hỏi để nâng cao tay nghề. - Sự tạo điều kiện về thời gian của gia đình, sự quan tâm của xã hội đối với nghề nghiệp, sự động viên giúp đỡ của các bậc phụ huynh giúp bản thân có điều kiện thực hiện các nội dung, kế hoạch công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. - Về phân môn : Nội dung chương trình dạy học môn Địa lý có nhiều đổi mới, giúp học sinh chủ động hơn trong việc tự tìm tòi, lĩnh hội kiến thức, giúp các em vận dụng một cách tối đa những gì học được trong nhà trường vào thực tiễn cuộc sống; giúp HS tiếp cận với nhiều nền văn hoá hiện đại trên thế giới; đồng thời kết hợp rèn luyện cho học sinh những kĩ năng cơ bản của hoạt động giao tiếp, góp phần không nhỏ trong việc hình thành, phát triển và hoàn thiện nhân cách người học sinh. - Về phía học sinh : Học sinh chăm ngoan, phần lớn đã quen thuộc với môi trường học tập mới, có ý thức trong việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. 2. Khó khăn.

.......XÕp lo¹i theo chuÈn nghÒ nghiÖp: .. 2. .... . sl Tl% sl Tl% sl Tl% sl Tl% sl Tl% .... ..... do đặc trưng của bộ môn........... học sinh thường chuộng các ngành thuộc ban Khoa học tự nhiên nên ít chú tâm vào học tập các môn thuộc ban Khoa học xã hội... Chuyªn m«n nghiÖp vô: c. .... .... do tâm lí học sinh.....Hå s¬......XÕp lo¹i theo th«ng t 30: . Häc sinh: §¨ng ký chÊt lîng cuèi n¨m cña c¸c líp: Líp M«n sÜ sè Lo¹i giái Lo¹i kh¸ Lo¹i tb Lo¹i yÕu Lo¹i kÐm .. C¸c danh hiÖu thi ®ua: ..Đa số phụ huynh chưa có điều kiện quan tâm đến việc học tập của con em mình....... cũng như các em chưa ý thức được tầm quan trọng của việc học và áp dụng thực tế kiến thức bộ môn...Lao ®éng ... ....S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: BËc .....Bản thân là giáo viên mới ra trường kinh nghiệm giảng dạy cũng như quản lý học sinh còn nhiều hạn chế..... C¸ nh©n: a.... ............ .... chØ tiªu phÊn ®Êu: 1. do vậy việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy còn gặp nhiều khó khăn....Phần lớn HS thiếu hụt kiến thức nền cơ bản của THCS......Trình độ về công nghệ thông tin còn hạn chế.....Một bộ phận nhỏ HS năng lực tiếp thu cò yếu... ............Do xu thế của xã hội....... . 3.. chưa có được phương pháp học tập thích hợp.. PhÈm chÊt ®¹o ®øc: b.. ChÊt lîng ®Çu n¨m cña líp: Líp M«n sÜ sè Lo¹i giái Lo¹i kh¸ Lo¹i tb Lo¹i yÕu Lo¹i kÐm sl Tl% sl Tl% sl Tl% sl Tl% sl Tl% Tæng II.. mất gốc căn bản. NhiÖm vô ®îc giao n¨m häc 2011 – 2012: Giảng dạy môn Địa lý các lớp: 7ABCDE 4....... ... gi¸o ¸n xÕp lo¹i: ... do thời lượng và khung phân phối chương trình ......Việc đổi mới phương pháp dạy-học gặp nhiều khó khăn.............

. bám sát chuẫn kiến thức. .Tæng III. khách quan. pháp luật của nhà nước. .Quan hệ với đồng nghiệp hoà nhã. Nhà nước. trả bài đúng thời hạn b.Nắm vững phương pháp.Thực hiện qui định chuyên môn của nhà trường: + Lên lịch báo giảng đầu tuần + Cho điểm chính xác. kĩ năng.Dự giờ: 01 tiết/ 2tuần.Nâng cao chất lượng dạy học qua việc thường xuyên tìm tòi biện pháp mới. trung thực. Hoạt động nâng cao chất lượng giảng dạy: . . .Tham gia cùng đồng nghiệp giải các bộ đề HSG ở bộ môn. công đoàn và các bộ phận tổ chức.Xây dựng lề lối làm việc một cách có nề nếp và kỷ cương trên tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm cao. có đầu tư.Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chuyên môn của tổ. chỉ thị của ngành và nghị quyết của nhà trường.Giáo án: Soạn đầy đủ. . . đúng chính sách và quan điểm của Đảng. .Quản lý tốt học sinh trong giờ dạy. giảng dạy phù hợp với nhu cầu học tập của học sinh. Có ý thức tự học.Luôn trau dồi tinh thần tự học. tích cực lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua dạy-học bội môn. .Thực hiện nghiêm túc tinh thần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cự hóa học sinh. Nhiệm vụ phát triển chuyên môn nghiệp vụ.Truyền đạt vấn đề ngắn gọn nhưng có chiều sâu.Đầu tư soạn giáo án có chất lượng. . 2. kịp thời. . Nhiêm vụ về chính trị tư tưởng. chính sách của Đảng. Thực hiện qui chế chuyên môn: . 3. . đạo đức lối sống. . KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ. . tự rèn về chuyên môn.Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong chuyên môn và trong sinh hoạt. chính xác và gần gũi thực tế. tăng cường giảng dạy bằng phương pháp trực quan. . thân ái trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau. 1. tự rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.Thao giảng: 03tiết /năm . .Luôn tự học tự bồi dưỡng trình độ chuyên môn c.Tích cực thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên. Hoạt động nâng cao chất lượng học sinh: . xây dựng lớp chủ nhiệm có nề nếp trong phong trào thi đua học tập trong nhà trường. Nhiệm vụ về chuyên môn: a. Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị và các cuộc vận động khác do nhà trường. + Chấm. .Lên lớp đúng giờ theo quy định.Luôn chấp hành các chủ trương. cải tiến phương pháp dạy học.

Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa vai trò người học. + Phải đáp ứng đầy đủ danh mục cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ dạy.Chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. tự rèn luyện .Tích cực tham gia các đợt tập huấn về chuyên môn do ngành tổ chức. các cấp lãnh đạo ngành: + Sự chỉ đạo sát sao. . nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. kĩ năng.Về cơ sở vật chất. thiếu thốn về hoàn cảnh kinh tế.học. .Nâng cao hơn nữa ý thức tự học. nhắc nhở kịp thời. . 2. phụ đạo HS yếu.. . chính sách. IV. + Cố gắng khắc phục những khó khăn. trách nhiệm nghề nghiệp.Thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình. V. Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng bám sát chuẫn kiến thức. tích lũy kinh nghiệm chuyên môn. . + Có lương tâm. đường lối của Đảng. Nhiệm vụ dạy học . hết lòng thương yêu học sinh. tư tưởng. CÁC NHIỆM VỤ CẦN ƯU TIÊN THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC. Nhiệm vụ về chính trị. điều kiện kinh tế. không cắt xén. chính sách. + Phải nắm vững mọi đối tượng học sinh.Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá giỏi. cố gắng hoàn thành chỉ tiêu đăng kí về chất lượng từ đầu năm. + Phải có được sự hổ trợ tích cực từ phía địa phương những khó khăn thiếu thốn mà nhà trường. đôn đốc. hổ trợ về tinh thần và vật chất. pháp luật của Đảng và Nhà nước. đảm bảo đúng tiến độ. 3.Về phía nhà trường. .xã hội của địa phương . lối sống. đạo đức. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ. .Nâng cao hơn nữa ý thức tìm hiểu về chủ trương. đường lối. dạy gộp. 1..Thực hiện và vận động mọi người cùng thực hiện nghiêm chỉnh mọi chủ trương. . phụ đạo học sinh yếu kém nâng cao chất lượng đại trà..Về phía cá nhân: + Luôn phải ý thức trau dồi. pháp lụât của Nhà nước. Nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: .Chú trọng công tác dự giờ đồng nghiệp nhằm trao đổi.Tham gia đầy đủ các đợt học tập chính trị do ngành tổ chức. phải an tâm công tác. VÒ häc sinh: 1/ Danh s¸ch häc sinh giái tt Hä vµ tªn hs Líp tt Hä vµ tªn hs Líp . + Sự qua tâm. ngành chưa thể đáp ứng kịp thời. + Theo dõi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2/ Danh s¸ch hs ®¨ng ký lo¹i giái c¸c líp tt Hä vµ tªn hs Líp tt Hä vµ tªn hs Líp 1 2 3 4 5 6 7 8 10 tt Hä vµ tªn hs Líp §TB 11 12 13 14 15 16 17 18 20 3/ Danh s¸ch häc sinh yÕ. kÐm tt Hä vµ tªn hs Líp §TB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VI. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .

18 và 19 20 và 21 .Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy .Dự giờ thăm lớp 01/2012 22 23 24 25 và 26 .Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy .Dự giờ thăm lớp .Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy .Chấm thi HK 1 và tổng kết điểm .Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy . .Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy .Dự giờ thăm lớp 15 và 16 12/2011 17.Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy .Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy .Sơ kết học kỳ .Dự giờ thăm lớp .Tháng Tuần 11 và 12 Nội dung công việc .Dự giờ thăm lớp Điều chỉnh 11/2011 13 và 14 .Xem thi Học Kỳ 1 .Xem thi Học Kỳ 1 .Dự giờ thăm lớp 02/2012 27 và 28 29 30 03/2012 31 .Nhận lớp.Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy .Ôn tập học kỳ 1 .Dạy theo TKB và kế hoạch giảng dạy .

................................... Giáo Viên: ................... Nguyễn Thị Thu Trang Phúc Thành... ............................................VII....... Với Tổ chuyên môn: 2............................. NHỮNG ĐỀ XUẤT VỚI TỔ CHUYÊN MÔN VÀ TRƯỜNG: 1..................................... Với nhà trường: Xét duyệt của tổ chuyên môn: .... ........................ ............. ngày / /2011...........................