Lý thuyết 1 .Trình bày 2 chỉ tiêu GDP, GNP ,nêu sự khác nhau giữa chúng 2 .

Trình bày nội dung của ba phương pháp đo lường GDP . 3 . GDP có phải được coi là chỉ tiêu tốt nhất về phúc lợi kinh tế hay không. Giải thích ? 4. Chỉ số giá tiêu dùng là gì. Các bước tính CPI ? 5 .Phân biệt CPI và chỉ số điều chỉnh GDP ? 6 .Điều chỉnh các biến số kinh tế để loại trừ lạm phát như thế nào ? 7. Lãi suất thực tế và lãi suất danh nghĩa 8. Mục tiêu của tăng trưởng kinh tế của 1 nước là gi. Giải thích 9 . Các yếu tố cơ bản quyế định tăng trưởng kinh tế ? 10. Vai trò của hệ thông tài chính, Nêu các chính sách khuyến khích tiêt kiệm đầu tư . minh họa bằng đồ thị 11 Thất nghiệp là gì . Các nguyên nhân gây ra thất nghiệp ? 12 . Tại sao đường tổng cầu dốc xuống ? các yếu tố làm dịch chuyển đường cầu ? 13 . Tại sao đường cung dài hạn lại thẳng đứng ? các yếu tố dịch chuyển đường cung ? 14 . Chính sách tài chính và các chính sách đến đường tổng cầu ? 15 . Chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến lạm phát, thất nghiệp như thế nào ? BT : Đo lường sản lượng và mức giá I. Các bài tập của chương 2, sách bài tập (trang 14) II. Một số bài tập bổ sung 1. Dưới đây là những thông tin về một nền kinh tế giả định chỉ sản xuất cà phê và thịt lợn. Năm 2001 là năm cơ sở Năm Giá cà phê (tr đ/tấn) 30 35 40 Lượng cà phê (tấn) 5000 6000 7000 Giá thịt lợn (tr đ/tân) 20 24 28 Lượng thịt lơn (tấn) 1000 1400 1500

2001 2002 2003 Hãy tính a. GDP danh nghĩa và GDP thực tế của các năm 2001, 2002, 2003 b. Chỉ số điều chỉnh GDP của các năm 2001, 2002, 2003 c. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm 2002 và 2003

2.Các giao dịch sau đây được tính như thế nào vào GDP của Việt Nam a. Gia đình bạn mua một chiếc tủ lạnh Deawoo sản xuất trong nước b. Hãng Ford Việt Nam bán một chiếc xe Laser c. Honda mở rộng nhà máy ở Vĩnh Phúc

Một số bài tập bổ sung 1.d. Việt Nam xuất khẩu nhiều hàng tiêu dùng ra thế giới. Petro Việt Nam triển khai hoạt động khai thác dầu ở Venezuela f.75 105 1. Nếu giá cả tăng đều các năm thì GDP danh nghĩa của một năm nào đó luôn lớn hơn GDP thực tế của năm đó c. Nếu GDP thực tế của một nền kinh tế tăng từ 2000 tỉ đôla lên 2100 tỉ đôla. Dưới đây là những thong tin về một nền kinh tế chỉ sản xuất bút và sách. GDP thực tế đo lường sản lượng thực tế nên nó phản ánh mức sống của người dân trong một nước 4. Các bài tập của chương 3.90 120 2002 2. 2002 b) Tính tỉ lệ lạm phát của các năm 2001 và 2002 c) Giả sử năm cơ sở thay đổi thành 2002. Năm cơ sở là năm 1999. hãy tính sự thay đổi về tỉ lệ lạm phát của các năm BT Tăng trưởng kinh tế I. còn GDP danh nghĩa đo lường theo mức giá năm cơ sở b. thì tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của năm đó sẽ là bao nhiêu? Nếu nền kinh tế duy trì tỉ lệ tăng trưởng đều đặn thì sau bao lâu sẽ đạt mức GDP bằng 8000 tỉ đôla? 2. GDP thực tế đo lường theo mức giá hiện hành. sách bài tập (trang 28) II. Thành phố Hà Nội xây dựng thêm một cây cầu g. Nhiều quốc lộ đang được mở rộng h.00 100 1. Doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhiều ô tô và xe máy i. 2001.00 130 a) Hãy tính CPI của các năm 2000. GDP danh nghĩa của một năm nào đó lớn hơn GDP thực tế của năm đó là do sản lượng năm đó đang tăng so với năm cơ sở d. Gia đình bạn mua chiếc xe BMW sản xuất tại Đức e.50 90 0. Năm Giá bút Lượng bút Giá sách Lượng bút (nghìn đồng) (nghìn cái) (nghìn đồng) (nghìn cái) 2000 2. Hãy cho biết bình luận dưới đây là đúng hay sai và giải thích tại sao? a.00 100 2001 2. 3. Mỗi sự kiện sau đây ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng kinh tế dài hạn của một nước a) Gia tăng vốn đầu tư nước ngoài b) Tăng dân số c) Tăng đầu tư cho giáo dục đào tạo .

tiết kiệm chính phủ. hãy cho biết sự thay đổi đối với lãi suất. tiết kiệm quốc dân.d) Biến đổi khí hậu làm giảm đáng kể nguồn tài nguyên thiên nhiên e) Tự do hóa thương mại. tiết kiệm quốc dân và đầu tư tư nhân trong một nền kinh tế đóng: a) Gia đình bạn mua một ngôi nhà mới theo hình thức trả góp b) Bạn mua cổ phiếu của Ngân hàng Ngoại thương c) Bạn nhận lương và thưởng cuối năm và gửi khoản tiền đó vào tài khoản ở Ngân hàng d) Gia đình bạn vay tiền Ngân hàng để mua ô tô kinh doanh du lịch e) Trong 15 năm qua. công nghệ thông tin đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tính toán tốt hơn và giảm đáng kể lượng hàng tồn kho để phuc vụ bán hàng. sách bài tập (trang 41) II. Với mỗi sự kiện ở bài 1. tiết kiệm chính phủ. tiết kiệm tư nhân. Các bài tập của chương 4. bằng lập luận và đồ thị thị trường vốn vay. Các bài tập của chương 6. Giả sử các hộ gia đình Việt Nam tăng mạnh chi tiêu do rất lạc quan vào triển vọng thu nhập và việc làm trong tương lai. sách bài tập (trang 71) II. Một số bài tập bổ sung 1. Một số bài tập bổ sung 1. đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế BT Tổng cầu và Tổng cung I. Hãy giải thích và minh họa bằng đồ thị . Hãy giải thích các tình huống sau đây liên quan như thế nào đến tiết kiệm tư nhân. khuyến khích tiết kiệm và đầu tư trong nước f) Áp dụng rộng rãi chính sách kiểm soát giá để phân bổ hợp lý nguồn lực và hàng hóa g) Thực hiện chính sách tài khóa theo hướng giảm thâm hụt ngân sách chính phủ BT Tiết kiệm – Đầu tư và Hệ thống tài chính I. f) Chính phủ quyết định đánh thuế vào tiền lãi và cổ tức trong khi vẫn giữ cho cán cân ngân sách không thay đổi g) Chính phủ miễn thuế cho các dự án đầu tư mới trong khi vẫn giữ cho cán cân ngân sách không thay đổi h) Người dân chi tiêu tằn tiện hơn do lo ngại khó khăn kinh tế i) Quốc hội thông qua một đạo luật giảm thuế cho các giao dịch không dùng tiền mặt 2.

sách bài tập (trang 109) II. Bằng lập luận và đồ thị về thị trường tiền tệ và mô hình AS-AD. Bằng lập luận và đồ thị về thị trường tiền tệ và mô hình AS-AD. hãy phân tích tác động của chính sách đó đến lãi suất. Giả sử ngân hàng trung ương mua trái phiếu chính phủ trên thị trường mở. sản lượng và mức giá của nền kinh tế. . đầu tư. các doanh nghiệp rất lạc quan vào tình hình phát triển kinh tế sau giai đoạn kinh tế suy giảm b) Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh ảnh hưởng nhiều đến Việt nam c) Lượng mưa giảm mạnh gây thiếu nước và thiếu điện nghiêm trọng cho sản xuất d) Việt Nam vừa đưa được nhiều lao động ra làm việc ở nước ngoài e) Chính phủ bắt đầu tăng tiền lương tối thiểu lên 730 nghìn đồng/tháng f) Chính phủ giảm thuế đánh vào các yếu tố đầu vào nhập khẩu h) Chính phủ tăng thuế đánh vào hàng tiêu dùng nhập khẩu i) Các hộ gia đình tiết kiệm nhiều hơn do bi quan vào triển vọng việc làm trong tương lai j) Thị trường chứng khoán hồi phục làm tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình k) Tiến bộ công nghệ làm tăng đáng kể năng suất l) Từ năm 2008. Giả sử ngân hàng trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc. hãy cho biết tác động của những sự kiện sau đến nền kinh tế Việt nam trong ngắn hạn trên ba phương diện: mức giá. sản lượng và việc làm. Các bài tập của chương 8. 3. đầu tư. hãy phân tích tác động của chính sách đó đến lãi suất. Bằng lập luận và đồ thị về thị trường tiền tệ và mô hình AS-AD. 2. a) Năm 2010. đầu tư. nhiều nước bạn hàng của Việt Nam suy thoái và mua ít hàng hóa của Việt Nam hơn BT Tiền tệ và Chính sách tiền tệ I. Bằng lập luận và đồ thị AD-AS. sản lượng và mức giá của nền kinh tế. Một số bài tập bổ sung 1. sản lượng và mức giá của nền kinh tế. Giả sử ngân hàng trung ương giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc. hãy phân tích tác động của chính sách đó đến lãi suất.AD-AS tác động của sự kiện này đến nên kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn trên hai phương diện: mức giá và sản lượng 2.