CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI BQLDA THỦY ĐIỆN MƯỜNG KIM II

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC Lai Châu, ngày 22 tháng 07 năm 2011

BIÊN BẢN KIỂM TRA VÀ XỪ LÝ KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG
Công trình: Nhà máy thủy điện Mường Kim II Hạng mục: Cửa hầm phụ - Đường hầm dẫn chính Đối tượng kiểm tra: Mặt gương thi công từ KM: 0+ 968 – KM:0+973 Địa điểm: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu I. Thành phần tham gia: 1. Đại diện chủ đầu tư: BQLDA thủy điện Mường Kim II Ông: Trịnh Xuân Tú Ông: Đoàn Nhật Linh Ông: Đặng Công Quyền Ông: Đoàn Nguyên Phát Ông: Đỗ Văn Đương Ông: Nguyễn Văn Thiện II. Thời gian, địa điểm a. Thời gian: Bắt đầu lúc 16h ngày 24 tháng 07 năm 2011 Kết thúc lúc 7h ngày 24 tháng 07 năm 2011 b. Địa điểm: Cửa hầm phụ – Công trình thủy điện Mường Kim II III. Nội dung: 1. Nội dung kiểm tra Sau khi nhận được báo cáo của đơn vị thi công, chúng tôi đã cùng nhau kiểm tra thực tế hiện trường thi công tại khu vực cửa hầm phụ các bên tham gia nhận thấy. Từ KM: 0+968 – KM: 0+973 mặt gương thi công gặp phải vùng địa chất rất yếu cụ thể như sau: Toàn bộ gương hầm thực tế thi công là đá phong hóa mạnh, có độ nứt nẻ lớn. Tại vách trái có vết đứt gẫy rộng 1,5m, cắt ché từ vách trái dang vách phải một góc 30 0, tại vết đứt gẫy đá rời và sen với đất sét. Bề mặt đá có những chỗ lớp đất sét dày 1cm. Chính vì Chức vụ: Phó giám đốc Chức vụ:………… Chức vụ: Giám sát viên Chức vụ: Giám sát viên Chức vụ: Giám đốc công ty Chức vụ: P.Chỉ huy CT

2. Đại diện đơn vị TVGS: Công ty CP TVXD công nghiệp và đô thị Việt Nam (VCC)

3. Đại diện nhà thầu thi công: Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm Trung Việt

BQLDA theo dõi chặt tình hình địa chất gương đào.vậy gương hầm thi công rất yếu dẫn đến biên hầm mở rộng hơn so với hồ sơ thiết kế (tập bản vẽ N0 109Đ-06-05-02-Đ1) 2. mỗi bên tham gia giữ một bản có giá trị như nhau để làm cơ sở thực hiện. ĐƠN VỊ THI CÔNG TƯ VẤN GIÁM SÁT BQLDA TĐ MƯỜNG KIM II . Biên bản được lập thành 07 bản. Toàn bộ khối lượng phát sinh sẽ được cán bộ BQLDA và TVGS xác nhận để làm căn cứ nghiệm thu thanh toán sau này. sớm hoàn thành và bàn giao để triển khai các công việc tiếp theo. Kết luận Các bên cùng thống nhất các nội dung nêu trên. Biện pháp xử lý Đơn vị thi công tiếp tục khoan đào hầm và kết hợp với TVGS. Yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm Trung Việt khẩn trương triển khai thực hiện ngay các công việc phát sinh nêu trên. a × b = 20 × 20cm nhằm đảm bảo an toàn thi công IV. Nếu địa chất yếu hơn thì phải tiến hành dựng thêm vì I15 với bước chống là 1m và đan với thép φ12.