Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Định giá cổ phiếu
Định giá CP là việc xác định giá trị nội tại của CP, là căn cứ xác định giá trị thực của CP vào thời điểm mua bán a. Định giá CP theo pp chiết khấu cổ tức. Giá CP thường được xem như là hiện giá dòng tiền tệ thu nhập tạo ra cho nhà đầu tư từ CP. Nói cách khác, giá CP hiện tại là giá trị quy về hiện tại của toàn bộ cổ tức trong tương lai. Do đó mô hình định giá CP thường nói chung có dạng như sau:

P = 1+ r + D (1+ r ) Po: Giá CP
1 2 0

D

2

Dt : cổ tức năm thứ t. n : năm nhận cổ tức. r : lãi suất chiết khấu. Các mô hình tăng trưởng: a1. Mô hình tăng trưởng bằng không Mô hình này cho nhà đầu tư được hưởng phần chia lời cố định với thời hạn là vĩnh viễn (t à ∞)

+ ...+ D = ∑ D (1+ r ) (1+ r )
n n t n t=1

t

Mô hình này áp dụng cho các loại CP: + Cổ phiếu ưu đãi: là loại cp mà cổ đông được hưởng cổ tức xác định trước và cũng với thời hạn vĩnh viễn. Ví dụ: Ngân hàng CP ABC phát hành cp ưu đãi mệnh giá 100.000 đ, suất cổ tức 9%. Tỷ lệ lãi yêu cầu (lãi suất kỳ vọng) trên cp là 14%. Giá trị của cp này hiện nay là bao nhiêu ?

1 D D = D* = ∑ P =∑ (1+r) (1+r) r
n n 0 t=1 t t=1 t

+ Cổ phiếu thường không tăng: là cp của Cty mà tốc độ tăng trưởng g = 0 hay chính sách chia cổ tức của Cty là cổ tức cố định. Ví dụ: CtyCP M hiện đang trả lãi cho cổ đông 4.000 đ/cp trong vài năm nay và dự tính sẽ duy trì mức chia lời trong những năm tới. Nếu nhà đầu tư yêu cầu tỷ lệ lãi 15% thì giá cp hiện nay trên thị trường là bao nhiêu ?

1

33$ D4 = 1. .33 x 1. g =10% trong 3 năm.21 x 1.08 (108) (108)  (108) . Mô hình tăng trưởng nhiều giai đoạn: Sự tăng trưởng của 1 Cty trong thực tế diễn ra trong nhiều giai đoạn. − g sinh lời yêu cầu là 8%.1 = 1.1 = 1. 3 0  11 + 121 2 + 13 3  + 7 .000 đ/cp. Vậy giá trị cp hiện nay là tổng hiện giá của các phần thu nhập mà nhà đầu tư hưởng trên cp.5 3 = 5 . Hỏi giá cp là bao nhiêu nếu nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất là 15% ? a3. P3 = 8%−6% = 70.1$ D2 = 1. D0 = 1$ D1 = 1 x 1.1 x 1. . $ 9 12 P 0 = 1. Giai đoạn này nhà đầu tư nắm giữ cp và hưởng n lần cổ tức. Tốc độ tăng trưởng g không đổi (g < r) Trong trường hợp này mô hình định giá cp như sau: P 0 = r−g D 1 Ví dụ: CtyCP N vừa chia cổ tức là 20.   b.41$ 1 41 . P 0 P r suất Ví dụ: Lợi tức cổ phần hiện hành 1$.  Giả sử giai đoạn đầu Cty tăng trưởng với tốc độ g trong n năm. . .  Từ năm n+1 trở đi. Phương pháp sử dụng tỷ số P/E P/E = Thị giá mỗi cp / EPS 2 . n+ 1 n D + P (1 r) (1 r) + + =D =∑ t= 1 n t n t n Tốc độ tăng trưởng sau 3 năm là 6%. Như vậy tất cả thu nhập mà nhà đầu tư nhận được trên cp bao gồm hai phần: phần thứ nhất là các cổ tức được chia từ năm thứ 1 đến năm thứ n. Nhà đầu tư bán cp ở cuối năm thứ n.21$ D3 = 1.Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN a2. Mô hình tăng trưởng đều.06 = 1. Cổ tức này được kỳ vọng tăng 5% trong tương lai.5$   . Cty tăng đều với tốc độ tăng trưởng không đổi. phần thứ hai là tiền bán cp thu về với giá Pn.1 = 1.

P= C C C F + +. C: số tiền lãi coupon. Định giá TP thông thường. F: mệnh giá TP Giá của TP bằng hiện giá toàn bộ dòng tiền thu nhập từ TP trong tương lai được xác định như sau: Giá của TP bằng tổng hiện giá của 2 phần: Phần lãi định kỳ và phần vốn gốc. Ký hiệu: P: Giá TP n: số năm còn lại cho đến khi đáo hạn.. Hãy tính hiện giá của TP ? 3 . Lãi suất đang lưu hành 10%/năm. Trả lãi định kỳ 1 năm 1 lần. r: lãi suất chiết khấu. Giá trị lý thuyết của TP được định giá bằng cách xác định hiện giá của toàn bộ thu nhập nhận được trong thời hạn hiệu lực của TP. a..  TP thông thường có kỳ hạn và được hưởng lãi định kỳ. 15 năm đáo hạn. + + 2 n n 1+r ( + ) 1 r ( +) ( +) 1 r 1 r n C â g ö c å g u ù: o n th ù to n q a t P =∑ t= 1 C t ( +) 1 r + F ( +) 1 r n Trường hợp 1: Trả lãi định kỳ 1 năm 1 lần 1   1 n  − ( + ) + F 1 r  P =C  n  r 1 r   ( +)     − n  − 1 ( +)  − n 1 r +F  =C ( +) 1 r   r   Ví dụ: Công ty CP thực phẩm K phát hành TP lãi suất 15%/năm.Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN à Giá mỗi cp = P/E x Thu nhập mỗi cp Định giá trái phiếu Là xác định giá trị lý thuyết của TP một cách chính xác và công bằng. Số tiền lãi được tính trên lãi suất danh nghĩa (lãi suất coupon) và mệnh giá của TP. mệnh giá 1 triệu đồng.

P= F ( +) 1 r n Ví dụ: Một loại TP có thời hạn đáo hạn là 20 năm. Nếu hiện nay lãi suất trên thị trường là 10% thì người mua TP phải trả bao nhiêu để mua TP này ? P= 1000000 (1 10%) + 20 =148644 ñ Nhà đầu tư bỏ ra 148644 đ để mua TP này và không được hưởng lãi định kỳ trong suốt 20 năm. nhưng phương thức trả lãi định kỳ nửa năm 1 lần. mà chỉ trả vốn gốc bằng mệnh giá ở cuối kỳ đáo hạn.  ) 1 0 0  − 1 1 %/ 2 500 1 ( +0 P=  2 1 %/ 2 0  P=3 4 1 ñ 1831 −0 3  + 0 0 0 1000   ( + 0%/ 2 1 1 ) −0 3 b. nhưng khi đáo hạn nhà đầu tư thu về 1000000 đ **************************************** 4 .Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Trường hợp 2: Trả lãi định kỳ 6 tháng một lần − n 2  1 1 r ) +F C  −( + / 2  P= ( + 1 r  2 r/2   /2 ) − n 2 Cũng theo ví dụ trên. nhưng không trả lãi định kỳ mà chỉ trả vốn gốc là 1 triệu đồng vào cuối năm thứ 20. Do đó dòng tiền nhà đầu tư nhận được trên TP trong tương lai chỉ là một khoản duy nhất vốn gốc bằng mệnh giá được chiết khấu về hiện tại. Định giá TP không trả lãi định kỳ (TP Zero coupon) TP Zero coupon không trả lãi định kỳ cho nhà đầu tư.

Nếu nhà đầu tư đòi hỏi tỷ lệ lãi trên cp là 12% thì giá cp của Cty hiện nay là bao nhiêu ? 2/.500 đ. Giả sử rằng hiện nay cổ tức được chia 150. Tốc độ tăng chi trả cổ tức hàng năm là 4%.5% và dự kiến trong những năm tới vẫn vậy. Bài 4: Công ty D hiện đang trả lãi cho cổ đông 4. Nếu lãi suất hợp lý là 11%. Mức chia lời cho cp tăng đều 6%/năm. Hãy tính giá cp của Cty C trong vòng 3 năm tới (P 3) nếu các giả thiết khác không đổi.000 đ/cp trong vài năm nay và dự tính sẽ duy trì mức chia lời trong những năm tới. Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập những năm qua là 7. Năm tới tiền lời chia cho mỗi cp là 4. Bài 3: Công ty C chia lời cho cổ đông hiện nay là 3.000 đ/cp. Biết rằng tỷ lệ lợi nhuận giữ lại của Cty là 40% và tỷ suất lợi nhuận yêu cầu là 14%. Sau đó mức độ tăng trưởng sẽ chậm lại và ổn định ở mức 7%. Nhà đầu tư cho rằng phần chia lời này sẽ tăng 6%/năm và duy trì mức tăng trưởng này trong nhiều năm nữa. giá hợp lý của cp hiện nay là bao nhiêu? Bài 7: Tình hình tài chính của Công ty G cho phép dự kiến cổ tức cuối năm là 4.Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Bài tập Định giá Cổ phiếu và Trái phiếu Bài 1: Công ty A phát hành cổ phiếu thường tăng đều. Tính hiện giá của cp trên thị trường.000 đ/cp. Bài 8: Công ty H hiện có thu nhập trên mỗi cp là 4. Hỏi giá cp của Cty là bao nhiêu nếu cổ đông yêu cầu tỷ suất lãi là 14%.000 đ/cp và tỷ lệ lãi yêu cầu trên cp là 16%. Tính giá cp hiện nay. Nếu nhà đầu tư yêu cầu tỷ lệ lãi 15% thì giá cp hiện nay là bao nhiêu ? Bài 5: Công ty E hiện đang có mức độ tăng trưởng là 20%/năm trong vài năm nay. Bài 2: Tập đoàn B đang tăng trưởng 7%/ năm. Hãy tính giá trị cp hiện tại của Cty. 1/. Hiện nay thu nhập mỗi cổ phần là 7. Phần chia lời từ lợi nhuận tăng đều mỗi năm 5%.5%. dự đoán mức độ tăng trưởng này còn duy trì trong 3 năm nữa. Hãy tính giá của cổ phiếu. Bài 6: Tập đoàn F đang chia lời hiện nay cho cổ đông là 30. Tỷ lệ thu nhập giữ lại 50%.000 đ.000 đ/cp. dự kiến không thay đổi. tỷ suất sinh lợi mong đợi là 14%.700 đ. 5 . Lãi suất yêu cầu trên cp là 14.

Nếu tỷ suất lãi mong đợi trên mỗi cp là 15% thì giá cp của tập đoàn K hiện nay là bao nhiêu ? Bài 12: Công ty máy tính L hiện đang ở mức độ siêu tăng trưởng 20%/năm. kỳ hạn 10 năm. Bài 10: Một nhà đầu tư muốn mua cp của Công ty J vào đầu năm tới và dự kiến sẽ bán vào cuối năm thứ 4.5% ? Nếu nhà đầu tư A mua được TP trên với giá 350.000 đ. Hãy xác định giá TP này nêu lãi suất 9.77 50 Tỷ suất lợi nhuận yêu cầu trên cp là 12%. Lãi suất đang lưu hành 10%/năm. lãi suất thị trường hiện hành là 8%/năm thì hiện giá của TP là bao nhiêu ? Bài 16: Công ty N phát hành TP lãi suất 15%/năm.000 đ. Anh ta được các nhà phân tích tài chính cho biết dự kiến EPS và tỷ lệ thanh toán cổ tức (ttt%) của Cty trong các năm như sau: Năm EPS ttt% t0 10.17 50 t4 12. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 60%.000 trái phiếu. Cho biết tỷ suất lợi nhuận yêu cầu là 15%. Hãy tính giá trị hiện tại của cp ? Bài 11: Tập đoàn K phát hành cp thường có tốc độ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm tới là 12%/năm và tỷ lệ thanh toán cổ tức duy trì ở mức 60%. + Trả lãi định kỳ 1 năm 1 lần.000 đ với tỷ lệ lãi TP là 25%/năm. Hãy tính hiện giá TP với 2 phương thức: + Trả lãi định kỳ nửa năm 1 lần. TP có mệnh giá 1 triệu đồng. Thời gian đáo hạn là 10 năm. Vào đầu 6 . TP mãn hạn trong 20 năm và lãi suất trả cho người mua 9%/năm. phát hành loại trái phiếu vô kỳ hạn mệnh giá 5. định kỳ 6 tháng trả lãi 1 lần.000 đ thì có lãi suất đầu tư bình quân là bao nhiêu ? Bài 14: Chính phủ muốn huy động vốn cho việc tái thiết đất nước sau chiến tranh. Tính hiện giá cổ phiếu? Bài 13: Trái phiếu chiết khấu. Hệ số P/E cuối năm thứ 6 dự kiến là 20. Nếu lãi suất tối thiểu là 20% thì giá hiện tại của TP là bao nhiêu ? Bài 15: Công ty M muốn vay 50 tỷ đồng bằng cách bán 50. Hiện nay cổ tức được chia cho mỗi cổ phần là 5.Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Bài 9: Công ty I có tỷ lệ tăng trưởng thu nhập hàng năm trong 6 năm tới dự kiến là 10%.500. mệnh giá F=1. dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng này trong 5 năm nữa trước khi tốc độ tăng trưởng hạ xuống mức bình quân 6%/năm cho thời gian sau. lãi suất trả cho người mua 8%/năm. Hiện nay sau 5 năm lưu hành trên thị trường. thu nhập trên cp hiện tại là 4. Bài 17: Công ty O phát hành hành TP vào đầu tháng 1/2000.59 50 t3 12. mệnh giá 1.000 đ.000.000.000đ.51 46 t1 11. và P/E dự kiến ở cuối năm thứ 4 là 10.04 50 t2 11. Sau 5 năm chỉ số P/E dự kiến là 25 và hiện nay thu nhập trên mỗi cổ phần là 4. Hãy tính giá trị cp hiện tại.000 đ và lãi suất mong đợi trên cp là 15%. 15 năm đáo hạn.

Tyû leä chieát khaáu laø 15%.000ñ. kỳ đáo hạn còn 5 năm nữa.000ñ. lãi suất coupon 10%/năm. lãi suất đáo hạn 14%.6%/năm. lãi suất coupon 8%/năm. kỳ đáo hạn 10 năm. coù mua ñöôïc traùi phieáu treân khoâng ? Vì sao? Bài 22: Tyû leä taêng tröôûng coå töùc cuûa 1 coâng ty là 10% vaø coù theå duy trì nhö vaäy trong töông lai. Hãy tính hiện giá TP. Bài 19: Trái phiếu của Công ty Q có mệnh giá 1 triệu đồng. thôøi gian ñaùo haïn laø 5 naêm. Treân quan ñieåm lôïi suaát ñaàu tö traùi phieáu vaø gôûi tieát kieäm nhö nhau. Giaû söû tyû leä taêng tröôûng coå töùc ñeàu thì taêng tröôûng coå töùc laø bao nhieâu ? Bài 24: Trái phiếu của Công ty A có mệnh giá 1 triệu đồng. P/E cuûa coâng ty ñang laø 5. Hỏi giá TP hiện nay là bao nhiêu ? Bài 20: Công ty R phát hành TP trả lãi $25 định kỳ nửa năm. Bài 21: TP meänh giaù laø 250. phương thức trả lãi 6 tháng 1 lần. hãy tính giá TP mà thị trường chấp nhận được hiện nay.8%/năm. Cho nhận xét. 12%. Ta coù theå döï baùo khaû naêng traû coå töùc cuûa coâng ty naøy töø caùc thoâng tin treân laø bao nhieâu % ? Bài 23: Cty M coù laõi suaát yeâu caàu laø 16% vaø coù coå töùc hieän taïi 3. laõi suaát tieát kieäm daøi haïn 3 naêm ñang laø 8%/naêm. phương thức trả lãi 6 tháng 1 lần. phương thức trả lãi định kỳ hàng năm. mãn hạn trong 5 năm và trả vốn gốc $500 khi mãn hạn.000ñ. Hỏi giá TP hiện nay là bao nhiêu ? 7 . Hãy tính giá trị của TP trong các trường hợp tỷ lệ lãi suất trên thị trường là 8%. Neáu giaù hieän taïi cuûa coå phieáu naøy laø 55. coøn 3 naêm nöõa ñaùo haïn ñang baùn ôû giaù 270. lãi coupon 8%/năm. coù laõi suaát goäp (40%/5 naêm). kỳ đáo hạn 10 năm. Nếu lãi suất đáo hạn là 9. lãi suất đáo hạn 12%.Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN tháng 7/2005 lãi suất thị trường là 7. 10%.5.000ñ. Nếu vào lúc này TP vẫn đang được bán trên thị trường với giá bằng mệnh giá thì nhà đầu tư có nên mua TP ? Bài 18: Công ty P phát hành TP có mệnh giá 1 triệu đồng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful