Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Định giá cổ phiếu
Định giá CP là việc xác định giá trị nội tại của CP, là căn cứ xác định giá trị thực của CP vào thời điểm mua bán a. Định giá CP theo pp chiết khấu cổ tức. Giá CP thường được xem như là hiện giá dòng tiền tệ thu nhập tạo ra cho nhà đầu tư từ CP. Nói cách khác, giá CP hiện tại là giá trị quy về hiện tại của toàn bộ cổ tức trong tương lai. Do đó mô hình định giá CP thường nói chung có dạng như sau:

P = 1+ r + D (1+ r ) Po: Giá CP
1 2 0

D

2

Dt : cổ tức năm thứ t. n : năm nhận cổ tức. r : lãi suất chiết khấu. Các mô hình tăng trưởng: a1. Mô hình tăng trưởng bằng không Mô hình này cho nhà đầu tư được hưởng phần chia lời cố định với thời hạn là vĩnh viễn (t à ∞)

+ ...+ D = ∑ D (1+ r ) (1+ r )
n n t n t=1

t

Mô hình này áp dụng cho các loại CP: + Cổ phiếu ưu đãi: là loại cp mà cổ đông được hưởng cổ tức xác định trước và cũng với thời hạn vĩnh viễn. Ví dụ: Ngân hàng CP ABC phát hành cp ưu đãi mệnh giá 100.000 đ, suất cổ tức 9%. Tỷ lệ lãi yêu cầu (lãi suất kỳ vọng) trên cp là 14%. Giá trị của cp này hiện nay là bao nhiêu ?

1 D D = D* = ∑ P =∑ (1+r) (1+r) r
n n 0 t=1 t t=1 t

+ Cổ phiếu thường không tăng: là cp của Cty mà tốc độ tăng trưởng g = 0 hay chính sách chia cổ tức của Cty là cổ tức cố định. Ví dụ: CtyCP M hiện đang trả lãi cho cổ đông 4.000 đ/cp trong vài năm nay và dự tính sẽ duy trì mức chia lời trong những năm tới. Nếu nhà đầu tư yêu cầu tỷ lệ lãi 15% thì giá cp hiện nay trên thị trường là bao nhiêu ?

1

1 x 1.5$   . P 0 P r suất Ví dụ: Lợi tức cổ phần hiện hành 1$.5 3 = 5 . Mô hình tăng trưởng nhiều giai đoạn: Sự tăng trưởng của 1 Cty trong thực tế diễn ra trong nhiều giai đoạn. 3 0  11 + 121 2 + 13 3  + 7 .06 = 1. . $ 9 12 P 0 = 1. Cổ tức này được kỳ vọng tăng 5% trong tương lai. g =10% trong 3 năm.21 x 1.1$ D2 = 1. .1 = 1.  Giả sử giai đoạn đầu Cty tăng trưởng với tốc độ g trong n năm. .   b.1 = 1. D0 = 1$ D1 = 1 x 1. − g sinh lời yêu cầu là 8%.33$ D4 = 1. phần thứ hai là tiền bán cp thu về với giá Pn.1 = 1.41$ 1 41 . Hỏi giá cp là bao nhiêu nếu nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất là 15% ? a3. Mô hình tăng trưởng đều. Giai đoạn này nhà đầu tư nắm giữ cp và hưởng n lần cổ tức. n+ 1 n D + P (1 r) (1 r) + + =D =∑ t= 1 n t n t n Tốc độ tăng trưởng sau 3 năm là 6%.33 x 1. Phương pháp sử dụng tỷ số P/E P/E = Thị giá mỗi cp / EPS 2 . Cty tăng đều với tốc độ tăng trưởng không đổi. Vậy giá trị cp hiện nay là tổng hiện giá của các phần thu nhập mà nhà đầu tư hưởng trên cp. P3 = 8%−6% = 70.000 đ/cp. Tốc độ tăng trưởng g không đổi (g < r) Trong trường hợp này mô hình định giá cp như sau: P 0 = r−g D 1 Ví dụ: CtyCP N vừa chia cổ tức là 20.Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN a2.21$ D3 = 1. Như vậy tất cả thu nhập mà nhà đầu tư nhận được trên cp bao gồm hai phần: phần thứ nhất là các cổ tức được chia từ năm thứ 1 đến năm thứ n. Nhà đầu tư bán cp ở cuối năm thứ n. .08 (108) (108)  (108) .  Từ năm n+1 trở đi.

15 năm đáo hạn. C: số tiền lãi coupon. Giá trị lý thuyết của TP được định giá bằng cách xác định hiện giá của toàn bộ thu nhập nhận được trong thời hạn hiệu lực của TP. P= C C C F + +..  TP thông thường có kỳ hạn và được hưởng lãi định kỳ. Trả lãi định kỳ 1 năm 1 lần. Hãy tính hiện giá của TP ? 3 . mệnh giá 1 triệu đồng. Số tiền lãi được tính trên lãi suất danh nghĩa (lãi suất coupon) và mệnh giá của TP. F: mệnh giá TP Giá của TP bằng hiện giá toàn bộ dòng tiền thu nhập từ TP trong tương lai được xác định như sau: Giá của TP bằng tổng hiện giá của 2 phần: Phần lãi định kỳ và phần vốn gốc. Định giá TP thông thường. r: lãi suất chiết khấu.. Ký hiệu: P: Giá TP n: số năm còn lại cho đến khi đáo hạn. + + 2 n n 1+r ( + ) 1 r ( +) ( +) 1 r 1 r n C â g ö c å g u ù: o n th ù to n q a t P =∑ t= 1 C t ( +) 1 r + F ( +) 1 r n Trường hợp 1: Trả lãi định kỳ 1 năm 1 lần 1   1 n  − ( + ) + F 1 r  P =C  n  r 1 r   ( +)     − n  − 1 ( +)  − n 1 r +F  =C ( +) 1 r   r   Ví dụ: Công ty CP thực phẩm K phát hành TP lãi suất 15%/năm. Lãi suất đang lưu hành 10%/năm. a.Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN à Giá mỗi cp = P/E x Thu nhập mỗi cp Định giá trái phiếu Là xác định giá trị lý thuyết của TP một cách chính xác và công bằng.

nhưng khi đáo hạn nhà đầu tư thu về 1000000 đ **************************************** 4 . nhưng phương thức trả lãi định kỳ nửa năm 1 lần.  ) 1 0 0  − 1 1 %/ 2 500 1 ( +0 P=  2 1 %/ 2 0  P=3 4 1 ñ 1831 −0 3  + 0 0 0 1000   ( + 0%/ 2 1 1 ) −0 3 b. Do đó dòng tiền nhà đầu tư nhận được trên TP trong tương lai chỉ là một khoản duy nhất vốn gốc bằng mệnh giá được chiết khấu về hiện tại. P= F ( +) 1 r n Ví dụ: Một loại TP có thời hạn đáo hạn là 20 năm. Định giá TP không trả lãi định kỳ (TP Zero coupon) TP Zero coupon không trả lãi định kỳ cho nhà đầu tư. mà chỉ trả vốn gốc bằng mệnh giá ở cuối kỳ đáo hạn. Nếu hiện nay lãi suất trên thị trường là 10% thì người mua TP phải trả bao nhiêu để mua TP này ? P= 1000000 (1 10%) + 20 =148644 ñ Nhà đầu tư bỏ ra 148644 đ để mua TP này và không được hưởng lãi định kỳ trong suốt 20 năm.Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Trường hợp 2: Trả lãi định kỳ 6 tháng một lần − n 2  1 1 r ) +F C  −( + / 2  P= ( + 1 r  2 r/2   /2 ) − n 2 Cũng theo ví dụ trên. nhưng không trả lãi định kỳ mà chỉ trả vốn gốc là 1 triệu đồng vào cuối năm thứ 20.

Sau đó mức độ tăng trưởng sẽ chậm lại và ổn định ở mức 7%.000 đ/cp. Tính giá cp hiện nay.Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Bài tập Định giá Cổ phiếu và Trái phiếu Bài 1: Công ty A phát hành cổ phiếu thường tăng đều. Hãy tính giá trị cp hiện tại của Cty. Phần chia lời từ lợi nhuận tăng đều mỗi năm 5%. Bài 8: Công ty H hiện có thu nhập trên mỗi cp là 4.000 đ/cp.500 đ. Bài 4: Công ty D hiện đang trả lãi cho cổ đông 4. Nhà đầu tư cho rằng phần chia lời này sẽ tăng 6%/năm và duy trì mức tăng trưởng này trong nhiều năm nữa. dự kiến không thay đổi. Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập những năm qua là 7. 1/.5% và dự kiến trong những năm tới vẫn vậy.5%. Tốc độ tăng chi trả cổ tức hàng năm là 4%.000 đ/cp và tỷ lệ lãi yêu cầu trên cp là 16%. Bài 2: Tập đoàn B đang tăng trưởng 7%/ năm. Nếu nhà đầu tư đòi hỏi tỷ lệ lãi trên cp là 12% thì giá cp của Cty hiện nay là bao nhiêu ? 2/. 5 .000 đ/cp. Hiện nay thu nhập mỗi cổ phần là 7. Giả sử rằng hiện nay cổ tức được chia 150. Bài 6: Tập đoàn F đang chia lời hiện nay cho cổ đông là 30.000 đ/cp trong vài năm nay và dự tính sẽ duy trì mức chia lời trong những năm tới. Tính hiện giá của cp trên thị trường. Hãy tính giá cp của Cty C trong vòng 3 năm tới (P 3) nếu các giả thiết khác không đổi. Năm tới tiền lời chia cho mỗi cp là 4. Nếu nhà đầu tư yêu cầu tỷ lệ lãi 15% thì giá cp hiện nay là bao nhiêu ? Bài 5: Công ty E hiện đang có mức độ tăng trưởng là 20%/năm trong vài năm nay.000 đ. Hỏi giá cp của Cty là bao nhiêu nếu cổ đông yêu cầu tỷ suất lãi là 14%. giá hợp lý của cp hiện nay là bao nhiêu? Bài 7: Tình hình tài chính của Công ty G cho phép dự kiến cổ tức cuối năm là 4. Biết rằng tỷ lệ lợi nhuận giữ lại của Cty là 40% và tỷ suất lợi nhuận yêu cầu là 14%. Nếu lãi suất hợp lý là 11%. tỷ suất sinh lợi mong đợi là 14%. Tỷ lệ thu nhập giữ lại 50%. Bài 3: Công ty C chia lời cho cổ đông hiện nay là 3. Hãy tính giá của cổ phiếu.700 đ. dự đoán mức độ tăng trưởng này còn duy trì trong 3 năm nữa. Lãi suất yêu cầu trên cp là 14. Mức chia lời cho cp tăng đều 6%/năm.

TP mãn hạn trong 20 năm và lãi suất trả cho người mua 9%/năm. Hãy xác định giá TP này nêu lãi suất 9. + Trả lãi định kỳ 1 năm 1 lần. mệnh giá 1.000 đ. Hiện nay cổ tức được chia cho mỗi cổ phần là 5. Lãi suất đang lưu hành 10%/năm.000 đ. Hãy tính hiện giá TP với 2 phương thức: + Trả lãi định kỳ nửa năm 1 lần.Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Bài 9: Công ty I có tỷ lệ tăng trưởng thu nhập hàng năm trong 6 năm tới dự kiến là 10%. TP có mệnh giá 1 triệu đồng. kỳ hạn 10 năm.17 50 t4 12.04 50 t2 11.51 46 t1 11. Nếu tỷ suất lãi mong đợi trên mỗi cp là 15% thì giá cp của tập đoàn K hiện nay là bao nhiêu ? Bài 12: Công ty máy tính L hiện đang ở mức độ siêu tăng trưởng 20%/năm. Bài 17: Công ty O phát hành hành TP vào đầu tháng 1/2000.000 đ và lãi suất mong đợi trên cp là 15%. Hiện nay sau 5 năm lưu hành trên thị trường. Sau 5 năm chỉ số P/E dự kiến là 25 và hiện nay thu nhập trên mỗi cổ phần là 4.59 50 t3 12. mệnh giá F=1. và P/E dự kiến ở cuối năm thứ 4 là 10.5% ? Nếu nhà đầu tư A mua được TP trên với giá 350. Hãy tính giá trị cp hiện tại.000.000 trái phiếu.000. Nếu lãi suất tối thiểu là 20% thì giá hiện tại của TP là bao nhiêu ? Bài 15: Công ty M muốn vay 50 tỷ đồng bằng cách bán 50.500. phát hành loại trái phiếu vô kỳ hạn mệnh giá 5. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 60%.77 50 Tỷ suất lợi nhuận yêu cầu trên cp là 12%. Hãy tính giá trị hiện tại của cp ? Bài 11: Tập đoàn K phát hành cp thường có tốc độ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm tới là 12%/năm và tỷ lệ thanh toán cổ tức duy trì ở mức 60%. Cho biết tỷ suất lợi nhuận yêu cầu là 15%. Bài 10: Một nhà đầu tư muốn mua cp của Công ty J vào đầu năm tới và dự kiến sẽ bán vào cuối năm thứ 4. định kỳ 6 tháng trả lãi 1 lần. 15 năm đáo hạn. dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng này trong 5 năm nữa trước khi tốc độ tăng trưởng hạ xuống mức bình quân 6%/năm cho thời gian sau.000 đ. Tính hiện giá cổ phiếu? Bài 13: Trái phiếu chiết khấu.000 đ với tỷ lệ lãi TP là 25%/năm. Thời gian đáo hạn là 10 năm.000 đ thì có lãi suất đầu tư bình quân là bao nhiêu ? Bài 14: Chính phủ muốn huy động vốn cho việc tái thiết đất nước sau chiến tranh. lãi suất thị trường hiện hành là 8%/năm thì hiện giá của TP là bao nhiêu ? Bài 16: Công ty N phát hành TP lãi suất 15%/năm. Hệ số P/E cuối năm thứ 6 dự kiến là 20.000đ. thu nhập trên cp hiện tại là 4. lãi suất trả cho người mua 8%/năm. Vào đầu 6 . Anh ta được các nhà phân tích tài chính cho biết dự kiến EPS và tỷ lệ thanh toán cổ tức (ttt%) của Cty trong các năm như sau: Năm EPS ttt% t0 10.

000ñ. Hỏi giá TP hiện nay là bao nhiêu ? 7 . kỳ đáo hạn 10 năm. thôøi gian ñaùo haïn laø 5 naêm. 12%. hãy tính giá TP mà thị trường chấp nhận được hiện nay. lãi suất coupon 10%/năm. lãi suất đáo hạn 12%. Nếu lãi suất đáo hạn là 9. lãi suất đáo hạn 14%. Hãy tính hiện giá TP. coøn 3 naêm nöõa ñaùo haïn ñang baùn ôû giaù 270.5. kỳ đáo hạn 10 năm. P/E cuûa coâng ty ñang laø 5.000ñ.6%/năm. Bài 21: TP meänh giaù laø 250. Ta coù theå döï baùo khaû naêng traû coå töùc cuûa coâng ty naøy töø caùc thoâng tin treân laø bao nhieâu % ? Bài 23: Cty M coù laõi suaát yeâu caàu laø 16% vaø coù coå töùc hieän taïi 3. Giaû söû tyû leä taêng tröôûng coå töùc ñeàu thì taêng tröôûng coå töùc laø bao nhieâu ? Bài 24: Trái phiếu của Công ty A có mệnh giá 1 triệu đồng. Bài 19: Trái phiếu của Công ty Q có mệnh giá 1 triệu đồng.8%/năm. Neáu giaù hieän taïi cuûa coå phieáu naøy laø 55. Treân quan ñieåm lôïi suaát ñaàu tö traùi phieáu vaø gôûi tieát kieäm nhö nhau. mãn hạn trong 5 năm và trả vốn gốc $500 khi mãn hạn. laõi suaát tieát kieäm daøi haïn 3 naêm ñang laø 8%/naêm. Hỏi giá TP hiện nay là bao nhiêu ? Bài 20: Công ty R phát hành TP trả lãi $25 định kỳ nửa năm.000ñ.000ñ. 10%. coù laõi suaát goäp (40%/5 naêm).Tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN tháng 7/2005 lãi suất thị trường là 7. Hãy tính giá trị của TP trong các trường hợp tỷ lệ lãi suất trên thị trường là 8%. phương thức trả lãi định kỳ hàng năm. Nếu vào lúc này TP vẫn đang được bán trên thị trường với giá bằng mệnh giá thì nhà đầu tư có nên mua TP ? Bài 18: Công ty P phát hành TP có mệnh giá 1 triệu đồng. Cho nhận xét. coù mua ñöôïc traùi phieáu treân khoâng ? Vì sao? Bài 22: Tyû leä taêng tröôûng coå töùc cuûa 1 coâng ty là 10% vaø coù theå duy trì nhö vaäy trong töông lai. phương thức trả lãi 6 tháng 1 lần. phương thức trả lãi 6 tháng 1 lần. Tyû leä chieát khaáu laø 15%. lãi suất coupon 8%/năm. lãi coupon 8%/năm. kỳ đáo hạn còn 5 năm nữa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful