P. 1
PHÂN DẠNG BÀI TẬP AMIN

PHÂN DẠNG BÀI TẬP AMIN

|Views: 461|Likes:
Được xuất bản bởiNam Ktd

More info:

Published by: Nam Ktd on Nov 07, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

pdf

text

original

PHÂN DẠNG BÀI TẬP AMIN - AMINOAXIT 2011 1 Created by: Trần Văn Trung AMIN DẠNG 1: TÍNH KHỐI

LƢỢNG AMIN (MUỐI) TRONG PHẢN ỨNG VỚI AXÍT HOẶC VỚI BROM * Cần nhớ 2 phương trình: + Với HCl : RNH 2 + HCl  RNH 3 Cl (1) R+16 R+52,5 Tăng 36,5g + Với Brom :C 6 H

5 NH 2 + 3Br 2  C 6 H 2 Br 3 NH 2 ↓ + 3HBr kết tủa trắng 93 333X g Y g * PP: 1) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng khối lượng :m amin +m axit

=m muối 2) Tính mol của chất đề bài cho rồi đặt vào ptrình để suy ra số mol của chất đề bài hỏi => tính m 3) Áp dụng định luật tăng giảm khối lượng C 6 H 5 NH 2 + HCl  C 6 H 5 NH

AMINOAXIT 2011 2 Created by: Trần Văn Trung Số mol amin = 23 (n H2O – n CO2 ) và 22 3 .5 Ag  ∆m = A.36.593= B PHÂN DẠNG BÀI TẬP AMIN .3 Cl93  Tăng 36.

nn  = 22 COH O nn  n =? +Amin không no đơn chức có 1 lk đôi (C n H 2n+1 N) 2 C n H 2n+1 N +( 6n+1)/2 O 2 .

→ 2n CO 2 + (2n+1) H 2 O+N 2 Số mol amin = 2 ( n H2O – n CO2 ) và 22 1 nn  = 22 COH O nn .

+ Amin thôm: 2 C n H 2n – 5 N +( 6n-5)/2 O 2 → 2n CO 2 + (2n-5) H 2 O +N 2 3.2.1. Đốt cháy một .

người ta thấy tỉ lệ thể tích các khí và hơi V CO2 :V H2O sinh ra bằng 2:3 Côngthức phân tử của amin là: A.đồng đẳng của metylamin.12lít N 2 (đktc) và 5. 1.2.2. C 3 H 9 N B.4g H 2 . CH 5 N C. C 2 H 7 N D. C 4 H 11 N 3.36lít CO 2 . Đốt cháy hoàn toàn m (g) hỗn hợp 3 amin thu được 3.

3.2.4 D.3. Giá trị của m là: A.3. C 2 H .6 B.2 mol CO 2 và 0.O.3.8 C. C 4 H 7 N B. Công thức phân tử của aminlà A.35 mol H 2 O. C 2 H 7 N C.1 3. Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin đơn chức thu được 0. C 4 H 14 N D.

4. C 4 H 9 N C. C 3 H 7 N B.5 N 3. Vậy CT amin đó là: A. C 2 .2. CH 5 N D. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức bậ 1 thu được CO 2 và H 2 O theo tỉ lệ 22 COH O = 67 .

C 3 H 6 N B. Vậy CT amin đó là: A.2.5. C 4 H . C 4 H 9 N C.H 7 N 3. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức chưa no thu được CO 2 và H 2 O theo tỉ lệ 22 COH O = 89 .

C 2 H 7 N D. C 3 H 7 N 3. C 4 H 9 N C. CH 3 NH 2 B. Vậy công thức phân tử của amin là công thức nào? A.8 N D.6. C . Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức chưa no có một liên kết đôi ở mạch cacbon ta thu được CO 2 và H 2 O theo tỉ lệmol = 6:9.2.

thu đượ c 8. 1.7.3 H 9 N 3. Khi đốt cháy hoàn toàn m ột amin đơn ch ứ c X.4 lít kh í CO2.2.4 lít .

C3H9N.125 gam H2O. Công thức phân tử của X là (cho H = 1. D. O = 16) A. B. §èt ch¸y mét amin no ®¬n chøc m¹ch th¼ng ta thu ®îc CO 2 vµ H 2 O cã tØ lÖ mol 22 8 11 .8. C3H7N.khí N2 (các thể tích k h í đo ở đktc) và 10. C2H7N. C. C4H9N.2. 3.

CTCT cñaX lµ :A. CH 3 (CH 2 ) 3 NH 2 C.2.9. (C 2 H 5 ) 2 NH B. CH 3 NHCH 2 CH 2 CH 3 D. Đốt cháy một amin đơn chức no (hở) thu được tỉ lệ số mol CO .C n : O H n O :  . C¶ 3 3.

C 3 H 6 O. Amin đã cho có tên gọi nào dưới đây? A. B. C 3 H 9 N. B. C 3 H 5 NO 3 .2 :H 2 O là 2 : 5. Đốt cháy hoàn toàn 5. D. Metylamin. .10. C. C. Trimetylamin. C .72 lít CO 2 . Đi metylamin.9 gam một amin no hở đơn chức X thu được 6. Công thức của X là A. D.2. Izopropylamin 3.

3. B.2.11.12.2 gam một amin no hở đơn chức. C. C 3 H 9 N.2.3 H 7 NO 2 .08 lít O 2 đktc. C 4 H 11 N. D. CTPT là A. Đốt cháy hoàn toàn 6. 3. CH 5 N. . cần 10. C 5 H 13 N.

2. B . Công thức phântử c ủa X là A.8 lít CO 2 .25 g H 2 O. C.Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức X. C 4 H 9 N. C 3 H 7 N.8 lít N 2 (đktc) và 20. thu được 16. C 2 H .

thu được 8. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X.4 lít khí N 2 và 10. B.14. C 4 H . C 3 H 5 -NH 2 .4 lít khí CO 2 và 1.125g H 2 O.2. D. C 3 H 9 N.7 N. 3. Công thứcphân tử là (các khí đo ở đktc) A.

8. H. C 3 H 7 -NH 2 . C. C 5 H 9 -NH 2 . N là m C :m H :m O :m N = 4.8 : 1 : 6. 3.15. D. Phân tích định lượng hợp chất hữu cơ X ta thấy tỉ lệ khối lượng giữa 4 nguyên tố C.2. O. .7 -NH 2 .4 : 2.

C 4 H 10 O 4 N 2 . C 2 H 5 O 2 N. Công thức phân tử của X là A.75. C. B.Tỉ khối hơi của X so với He bằng 18. D. C 3 H 7 O 2 N. C 2 H 8 O 2 N .

đimetyl amin C. Đốt cháy hoàn toàn amin no.0.2 3.16.0.etyl amin B.Tên gọi của aminlà: A.2.2g CO 2 và 8.0.05 B. đơn chức bậc một .mạch hở thu được tỉ lệ mol CO 2 và H 2 O là 4:7 .2 3.2. Đốt cháy hoàn toàn a mol amin no.07 D.1 C.0. đơn chức thu được 13.1g H 2 O.etyl metyl amin D.17.propyl amin .Giá trị của a là: A.

.

.

.

PHÂN DẠNG BÀI TẬP AMIN . đơn chức.2 lít khí CO 2 (đktc).18.AMINOAXIT 2011 3 Created by: Trần Văn Trung 3. Đốt cháy hoàn toàn 10. CH 4 N và . thu được 11.Hai amin có công thức phân tử là A. đồng đẳng liên tiếp nhau.4 gam hai amin no.2.

C 2 H 7 N và C 3 H 7 N D.C 2 H 7 N B. C 2 H 5 N và C 3 H 9 N C. C 2 H 7 N và C 3 H 9 .

N DẠNG 3: XÁC ĐỊNH CẤU TẠO AMIN ĐƠN CHỨC DỰA VÀO PHẢN ỨNG TẠO MUỐI * Phản ứng tạo muối: Đặt CTTQ của amin no đơn chức C n H 2n+1 NH 2 hoặc amin đơn chức là: R -NH 2 Vì đơn chức nên ta luôn có nHCl = nNH 2 + .

Với HCl : RNH 2 + HCl  RNH 3 Cl (1) Áp dụng CT: 2 RNH M = 2 RNH HCl mn = a => M R =a -16 => CTPT (hoặc M RN =m RN n HCl =A .

1.3. M R =A14 => CTPT) 3. Để trung hòa 25 gam dung d ị ch của m ộ t amin đơn c hức X nồng độ 12.4% cần dùng .

D. CH 5 N . C = 12. 3. N = 14) A.2. Công t h ức phân tử của X là (Cho H = 1. C2H7N. B. Để trung hòa 20 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 22. C3H5N. C 2 H 7 N B. N = 14) A.100mldung d ịch HCl 1M. C3H7N. C. Côngthức phân tử của X là (Cho H = 1.5% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M.3. CH5N. C = 12.

1 gam một amin đơn chức cần 100 ml dung dịch HCl 1M. C 3 H 5 N D. Công thức phân tử của X là A. Trung hòa 3.C. . C 2 H 5 N B.3. C 3 H 7 N 3.3. CH 5 N C.

CH 3 NH 2 B.3.4 mol amin no. Cho 0. C 3 H 7 N 3.6g muối.C 3 H 9 N D.CTPT của X là: A. đơn chức X tác dụng với dd HCl vừa đủ thu được 32.4.C 3 H 7 .C 2 H 5 NH 2 C.

NH 2 D.5.8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là A. C 2 H 5 N B.C 4 H 9 NH 2 3. C 3 H 9 .2. Trung hòa 11. CH 5 N C.

3.6.2.0 gam D.0 gam B. thu ®îc 15 gam muèi. Cho hỗn hợp 2 amin đơn chức bậc I có tỉ khối hơi so với hiđro là 19 (biết có một amin có số mol bằng 0. D. Giá trị của m là A.N D.4. Tác dụng với dung dịch FeCl 3 dư thuđược kết tủa.1.15) tác dụngvới dung dịch FeCl 3 dư thu được kết tủa A. 4. Sè ®ång ph©n cÊu t¹o cñaX lµA.7 gam C. C 3 H 7 N 3. Cho 10 gam amin ®¬n chøc X ph¶n øng hoµn toµn víi HCl (d). 10. 24. 8. đem nung kết tủa đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. 3. 8.0 gam 3. B. 16.4. Công thứccủa 2 amin là . Đem nung A đến khối lượng không đổi thu được 8 gam chất rắn.4 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức bậc I có tỉ khối so với không khí bằng 2. 5. C. 7. Cho 17.

C 2 H 5 NH 2 . CH 3 NH 2 và C 2 H 3 NH 2 C. CH 3 NH 2 và C 2 H 5 NH 2 B.A.

lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 18.0 gam AMINOAXIT DẠNG . 40. Cho m gam hỗn hợp hai amin đơn chức bậc I có tỉ khối hơi so với hiđro là 30 tác dụng với FeCl 2 dư thu được kết tủaX.0 gam B.0 gam chất rắn.4.0 gam C. 27. Vậy giá trị của m là A. 15.và C 2 H 3 NH 2 D.3.5 gam D. 30. CH 3 NH 2 và CH 3 NHCH 3 3.

1 : TÍNH KHỐI LƢỢNG CỦA AMINO AXIT TRONG PHẢN ỨNG VỚI AXÍT HOẶC BAZƠ * Phải viết được 2 phương trình có dạng : + Với axít HCl : H 2 N – R – COOH + HCl .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->