P. 1
Tieu Luan Tu Tuong Ho Chi Minh Ve Van de Dao Duc Cach Mang

Tieu Luan Tu Tuong Ho Chi Minh Ve Van de Dao Duc Cach Mang

|Views: 970|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Van Thanh

More info:

Published by: Nguyen Van Thanh on Nov 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

Phần mở đầu vào bài. I. Tìm hiểu về đạo đức cách mạng . Đạo đức là gì?

Đạo đức là tổng hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội, nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi và cách ứng xử trong quan hệ với nhau và quan hệ với xã hội nhằm bảo đảm quan hệ lợi ích của cá nhân và cộng đồng xã hội. Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội. Đạo đức nảy sinh do nhu cầu xã hội, phản ánh tồn tại xã hội và hình thức biểu hiện là nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội mà những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực này định hướng, đánh giá điều chỉnh hành vi của con người cho phù hợp với yêu cầu của xã hội nhất định, góp phần bảo vệ kỷ cương xã hội. Bất cứ một chế độ xã hội nào cũng đặt ra việc điều chỉnh hành vi con người cho phù hợp với yêu cầu của xã hội, đạo đức được xem là tiến bộ khi nó phản ánh xu hướng tiến bộ của xã hội. Đạo đức cách mạng là gì? Trong lịch sử Việt Nam, Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ và khái niệm “Đạo đức cách mạng” và dày công định nghĩa khái niệm đạo đức cách mạng, phân tích nội dung bản chất của đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng là sự phát triển cao của đạo đức truyền thống Việt Nam, nảy sinh và phát triển trong cách mạng, là đạo đức phục vụ cho cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng XHCN. II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng của con người Việt Nam mới. 1. Quan niệm về vai trò đạo đức Cách Mạng. Hồ Chí Minh là một trong những nhà tư tưởng, những lãnh tụ cách mạng đã bàn nhiều nhất đến vấn đề đạo đức. người không để lại những tác phẩm đạo đức lớn, nhưng những tư tưởng lớn của Người về đạo đức đã nằm trong những bài viết, bài nói ngắn gọn, được diễn đạt rất cô đọng hàm súc theeo phong cách phương Đông, rất quen thuộc với on người Việt Nam. Bản thân Người lại thực hiện trước nhất và nhiều nhất những tư tưởng ấy, nhiều hơn cả những điều Người đã nói, lại vừa là tấm gương đạo đức trong sáng nhất, tiêu biểu nhất đã được thế giới biết đến và ghi nhận. 2. Nguồn gốc tư tưởng đaoh đức Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, đã được hình thành trong thời kì lịch sử, đồng thời kế thừa tư tưởng đạo đức Phương Đông, những tinh hoa đạo đức của nhân loại, đặc biệt quan trọng là những tư tưởng đạo đức của Mác- Lenin, cũng như những tấm gương đạo đức trong sáng mà ông kể lại.

thâu hóa những giá trị đạo đức của quá khứ. Với tư duy độc lập và sáng tạo. cũng như sinh hoạt học tập lao động.Trên mọi phạm vi từ hẹp đến rộng. từ các cụ phụ lão đến thanh thiếu niên nhi đồng. Tôi Trung” nói lên quan hệ hai chiều và tác động lẫn nhau. đưa vào đó những nội dung mới. đến Đổng Trọng Thư thời nhà Hán với chế độ phong kiến TW tập quyền thì Trung với vua là một yêu cầu vô điều kiện. Trung với nước hiếu với dân.từ đời tư đến đời công. những phạm trù đạo đức đã từng quen thuộc với dân tộc Việt Nam từ lâu đời. từ giai cấp đến dân tộc. . những phạm trù đạo đức mới của thời đại mới. “Quân xử thần tử thần bất tử bất trung” vua có tàn bạo thì vẫn phải nghe lệnh. khái niệm này ăn sâu bám rễ trong tâm hồn ngưới Việt Nam. từ quốc gia đến quốc tế. . từ các vùng miền địa phương đến cả nước. tìm thấy một Việt Nam trong nhân loại.Trên mọi lĩnh vực hoạt động của Người. Trung .từ gia đình đến xã hội. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Hồ Chí Minh đã xuất phát từ thực tiễn Việt Nam thực hiện một công việc kế thừa có chọn lọc. Những phẩm chất cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới theo quan điểm Hồ Chí Minh.Hồ Chí Minh sử dụng những khái niệm. 3. đồng thời bổ sung những khái niệm.Hiếu là những khái niệm đã có trong đạo đức truyền thống Việt Nam và Phương Đông. Người đặc biệt quan tâm đến đạo đức của các cán bộ Đảng viên. làm cho mỗi người dân Việt Nam đều cảm thấy gần gũi. đồng bào các dân tộc. chiến đấu lãnh đạo quản lý… . Khổng Tử đưa ra một cặp mệnh đề “Vua Minh. đã được đông đảo những người nước ngoài chấp nhận. tôn giáo… Cùng với việc đề cập đạo đức công dân. Chính vì vậy mà những giá trị đạo đức mới đã hòa nhập với những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc. +Trung là trung với Vua. Việc tiếp thu những tinh hoa nhân loại đã làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh trở nên phong phú. đề xuất những tư tưởng đạo đức mới phù hợp với yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. giữa dân tộc và nhân loại cũng là một đặc trưng nổi bật của tư tưởng Hồ Chí Minh. 4.Đạo đức phong kiến trong thời này nhằm bảo vệ tôn ti trật tự của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền. a. Phạm vi bao quát của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Nhưng vấn đề đạo đức đã được Hồ Chí Minhxem xét một cách toàn diện: . cũng như nhân loại trong Việt Nam.Đối với mọi đối tượng – từ công nhân nông dân đến trí thức. văn nghệ sĩ.

Hồ Chí Minh đã nâng lên tầm nội dung của khái niệm này “Trung với nước” – Trung với nước được coi là phẩm chất cao nhất của con người Việt Nam trong giai đoạn lịch sử mới. Hiếu là điều kiện để duy trì mối quan hệ gia đình. Hồ Chí Minh sử dụng từ này và nâng lên một nội . vua Rước Voi Giày Mả Tổ . Khổng Tử có cặp mệnh đề: “Phụ tử – Tử hiếu” (Cha hiền – con hiếu thảo) cũng nói lên mối quan hệ hai chiều giữa cha – con. Hồ Chí Minh yêu cầu cao phẩm chất này ở tất cả các đối tượng. khái niệm Hiếu và phát triển lên với nội dung mới “ Hiếu với dân”. chưa có trường hợp nào ghi nhận. song tư tưởng Trung Quân của Việt nam gắn bó rất chặt chẽ với tư tưởng Ái Quốc ( vì chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là giá trị cao nhất trong bảng thang các giá trị. Đến Đổng Trọng Thư – thời nhà Hán – quan hệ cha – con trong đạo tam cương được hiểu một chiều khắc khe ‘Phụ xử tử vong – tử bất vong bất hiếu”. Chữ Trung chữ Hiếu là những chữ ăn sâu bám rễ vào tâm hồn con người Việt Nam. nhân dân là chủ của đất nước. Cán bộ đảng viên phải là người đầy tớ trung thành với nhân dân.Cha mẹ nào ở bất kỳ thời đại nào cũng cần những người con có hiếu.Vua “cõng rắn cắn gà nhà” thì lòng trung quân sẽ tan vỡ.(Vè Nghệ Tĩnh).tư tưởng Trung quân cũng tồn tại như ở những nước Phương Đông chiụ ảnh hưởng của Nho giáo .Vua An Nam theo giặc . phẩm chất “trung với nước. nêu lên nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ.“Dãy Trường Sơn thăm thẳmNước Đại Hải đại ngàn . Thế nào là Trung với nước. Hiếu với dân? Trung với nước là trung với sự nghiệp xây dựng nước và giũ nước. nếu như vua hèn. Trong lịch sử Việt Nam chưa có nghe thấy. cha bắt con chết vì ý thích vô lý của cha và cũng chưa thấy con nào bằng lòng chết vì mong muốn vô lý của cha.Trong lịch sử Việt Nam.Cho dân tình cơ hàn”. nước ở đây là nước với dân. hiếu với dân” là phẩm chất bao trùm và quan trọng nhất chi phối các phẩm chất khác. đó cũng là một đặc điểm của tư tưởng trung quân ở Việt Nam. Hồ Chí Minh kế thừa. Hiếu với dân là phải lấy dân làm gốc. Quan hệ của cha con Việt Nam gắn kết hài hòa giữa nhân nghĩa với hiếu để.Hiếu với cha mẹ mình và hiếu với cha mẹ cùa tất cả mọi người. Kế thừa khái niệm Trung của phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. + Hiếu : Hiếu là một phẩm chất đạo đức quan trọng được hình thành trong gia đình ở mối quan hệ giữa cha mẹ – con cái. phải thực hiện dân chủ.

cũng như chữ Kiệm phải đi đôi với chữ cần. một tháng đến nổi sinh ốm đau. Người giải thích : Cần: “Là siêng năng. Quan hệ giữa cần và kiệm . Có Kiệm mới Liêm được. Nhưng một cây cần có gốc rễ lại cần có nhành lá. liêm nhưng còn phải chính mới là hoàn toàn”.nghĩa là phải lao động có kế hoạch. Quan niệm của Hồ Chí Minh về chữ kiệm là bao hàm cả cái trí. Vì xa xỉ mà sinh tham lam” [T5-243] ( HCM từng nhắc một câu nói của Khổng tử: Người không Liêm không bằng súc vật”) “Chính. . chăm chỉ. chí công vô tư. cố chết trong một ngày. dễ tiếp nhận. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn… Việc đáng tiêu mà không tiêu là bủn xỉn. dại dột chứ không phải là kiệm”. dễ nghe. b. tiết kiệm tiền của của nhân dân. chính. Dao siêng mài thì sắc bén. tiết kiệm thời giờ. quả. phải bỏ việc như vậy không phải là cần” [T6-226]như vậy quan niệm của Hồ Chí Minh về chữ cần là bao hàm cả cái trí. (đối với người dân và đối với người cán bộ có những nội dung khác nhau)  Đối với người dân . những người làm quan không đục khoét dân thì gọi là Liêm. một tuần. liêm. Chữ Liêm ấy chỉ có nghĩa hẹp … Ngày nay. không lại hòan không … Kiệm mà không cần … như cái thùng chỉ đựng một ít nước không tiếp tục đổ thêm vào lâu ngày chắc nước đó sẽ hao bớt dần cho đến khi khô kiệt” [T5-238] “Liêm: Liêm trong liêm khiết là trong sạch. nghĩa là thẳng thắn. mới là cây hòan tòan. vừa thể hiện tính cách mạng. chảy ra hết chừng ấy. kiệm. Kiệm: tức là tiết kiệm sức lao động. nước đổ vô chừng nào.sáng tạo và có năng xuất cao. kiến tha lâu đầy tổ. kiệm. cả nước đều phải cần.Người viết “Cần với kiệm phải đi đôi với nhau như hai chân của một con người. cố gắng. nghĩa là không tà.” [T5-234]Song người cũng lưu ý. Cần. không tham lam … Ngày xưa dưới chế độ phong kiến. Ruộng siêng làm cỏ thì lúa tốt… Mọi người điều phải cần. dẻo dai… Tục ngữ ta có câu: “Nước chảy đá mòn.“tiết kiệm là không xa xí. đứng đắn … cần kiệm. Cần không kiệm thì làm chừng nào xào chừng ấy cũng như cái thùng không đáy. hoa.của nước và của bản thân mình. nước ta là dân chủ cộng hòa.dễ hiểu.tiết kiệm một cách khôn ngoan hợp lý. Một người phải cần.dung mới phù hợp với giai đoạn lịch sử mới vừa thể hiện tốt truyền thống.Cần không có nghĩa cần là “ làm cố sống. liêm là gốc rễ của chính. không hoang phí bừa bãi. Chữ Liêm phải đi đôi với chữ Kiệm. chữ Liêm có nghĩa rộng hơn là mọi người đều phải Liêm.

không nên vì tư ân. chính dễ trở nên hủ bại. là đặc điểm của một xã hội hưng thịnh. xem khinh quần chúng. Chớ lên mặt làm quan cách mạng”{t4-336} . chớ đem người tư làm việc công. chớ đến trễ về sớm. mạnh mẽ tinh thần là một dân tộc văn minh tiến bộ. hoặc tư thù tư oán. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn mình. với đồng bào. coi thường tập thể. Chớ vì bà con bầu bạn mà kéo vào chức nọ chức kia. Việc ngày nào nên làm xong ngày ấy. tham ô. Làm cho chóng – cho chu đáo. Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng làm được việc. chính trực.Đối với những người trong các công sở Hồ Chí Minh giải thích nội dung của Cần . tức là của dân. phải trung thành với chính phủ. đẻ ra hàng trăm thứ nguy hiểm khác: quan liêu.liêm . đều dễ tìm dịp phát tài. Hồ Chí Minh cho rằng: Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là dày xéo lên lợi ích cá nhân. còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm. kiệm. ai lười biếng tức là lường gạt dân. độc đoán chính quyền. bị phạt mất hết cả danh giá. hoặc xoay tiền của chính phủ.  Chí công vô tư Theo Hồ Chí Minh chủ nghĩa cá nhân là chỉ muốn “mọi người vì mình” mà không biết “mình vì mọi người” nó là một thứ nội xâm. vật liệu đều tốn tiền của chính phủ.làm việc phải đến đúng giờ.chính như sau : “Cần . phải có công tâm. Mỗi người đều có cá tính riêng . Chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc. lãng phí. từ làng cho đến chính phủ trung ương. Đến khi lộ ra.” “Chính – mình là người làm việc công. liêm. “Liêm – những người ở các công sở.” “Kiệm . Phải nhớ rằng: dân đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những thì giờ đó. công đức.kiệm . Vì vậy. chính là một dân tộc giàu về vất chất. trái lại là đặc điểm của một xã hội suy tàn. mà của phi nghĩa đó không được hưởng. ta cần phải tiết kiệm … Nhờ các công sở tiết kiệm mà lợi cho dân rất nhiều. Việc gì cũng phải công bình. bè phái. kiệm. hoặc đục khoét nhân dân. tư huệ. Tuy nhiên cần có nhận thức đúng đắn đâu là chủ nghĩa cá nhân đâu là lợi ích cá nhân. chớ để ngày mai.giấy bút. Một dân tộc biết cần. biến thành sâu mọi của dân” [T4-326] Cần kiệm liêm chính là thước đo văn minh tiến bộ của một dân tộc. Những người trong các công sở tức trong bộ máy nhà nước “tức đều có nhiều hoặc ít quyền hành nếu không gữi đúng cần. những người trong công sở phải lấy chữ Liêm làm đầu. liêm. chớ đem của công dùng vào việc tư.

Con người ở đây là những người cùng khổ. “Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm ngày càng ít. Hồ Chí Minh coi yêu thương con người thể hiện mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân trong quan hệ xã hội. bị áp bức.chẳng những đòi hỏi ứng xử với con người theo tinh thần “kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” mà còn đòi hỏi mọi người phải nghiêm khắc chặt chẽ với mình. để cho nhân dân Pháp hiểu rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc văn minh. kết hợp với chủ nghĩa nhân văn của nhân loại chủ nghĩa nhân đạo cộng sản. tính tốt ấy có 5 điều: Nhân . mắc sai lầm.Dũng . Với chính mình thì chặt chẽ. hai là phải đối xử nhân đạo với họ. những người lầm đường lạc lối đã hối cãi. phải chú ý hai điều: một là phải canh phòng cẩn mật.sở trường riêng. trước khi đi Pháp. đòi hỏi phải nâng phẩm giá con người lên. tù binh chiến tranh … Năm 1946. rộng rãi. vì Đảng. ai cũng được học hành”. kể cả với những người lầm đường lạc lối.Nghĩa . khuyết điểm. những người nghèo khổ. Mỗi người hãy phát huy sở trường và tính cách riêng của mình Cần kiệm liêm chính sẽ dẫn đến chí công vô tư.Trí . Nếu không có tình yêu thương con người thì không thể nói đến cách mạng. nhưng người lao động bình thường trong xã hội. tốt đẹp hơn.càng không thể nói đến CNXH hayCNCS. Cùng giúp đỡ nhau để ngày càng tiến bộ. đời sống riêng của bản thân của mỗi gia đình. áo mặc. Tình yêu thương con người thể hiện trước hết là tình yêu thương với đại đa số nhân dân. rộng rãi . phát huy cái tốt để đi . không nghĩ đến bản thân trước “thì nhất định sẽ thực hiện được cần kiêm liêm chính và có nhiều tính tốt khác. nâng con người lên. Thương yêu con người phải tin vào con người. đọ lượng. c. ngược lại đã chí công vô tư một lòng vì nước vì dân. mà những tính tot như sau ngày càng thêm … Nói tóm tắt. bạn bè. bóc lột. đoàn kết để phấn đấu đạt cho được mục tiêu “ai cũng có cơm ăn. đồng chí. Yêu thương con người. Hồ Chí Minh viết thư căn dặn các chiến sĩ và nhân dân Nam bộ rằng “Đối với những người lính Pháp bị bắt. Lòng yêu thương quý trọng con người được thể hiện trong các quan hệ hàng ngày với mọi người . Yêu thương con người phải làm mọi việc để phát huy sức mạnh của mỗi người. Yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xuất phát từ truyền thống nhân nghĩa của dân tộc. độ lượng với người khác . văn minh gấp trăm lần bọn xâm lược nước ta”. sống có tình nghĩa.Liêm” [T5-251]. nghiêm khắc với người thì khoan dung. Nếu những lợi ích cá nhân đó không không trái với lợi ích của tập thể thì không phải là xấu. Yêu thương con người là một phẩm chất cao đẹp mà Hồ Chí Minh đòi hỏi phải có trong đạo đức cách mạng.

d. Nội dung của củ nghĩa đế quốc trong tư tưởng Hồ Chí Minh rộng lớn và sâu sắc. Không được hạ thấp .với công việc. Tư tương Hồ Chí Minh là sự thống nhất. bóc lột. giữa ba mối quan hệ: với mình.đến hạn chế cái xấu. phong cách HCM. kiến tạo một nền văn hóa hòa bình trên thế giới. .chính tình yêu đó đã đánh thức những gì tốt đẹp mà HCM tin rằng ở mỗi người đều có.Đoàn kết quốc tế giữa những người vô sản toàn thế giới vì một mục tiêu chung “bốn phương vô sản đều là anh em”. nâng vị thế dân tộc ta lên một tầm cao mới. Chủ nghĩa yêu nước chân chính sẽ dẫn đến chủ nghĩa quốc tế trong sáng. chống sự hằn thù bất bình đẳng dân tộc và sự phân biệt chủng tộc. Người khẳng định: Bốn phương vô sản. công lý và tiến bộ xã hội. đạo đức HCM đã trở thành biểu tượng và niềm tin của dân tộc.kìm hãm khả năng vươn lên chân thiện mỹ của con người.Đoàn kết với nhân dân lao động các nước vì mục tiêu chung đấu tranh giải phóng con người khỏi ách áp bức. Đó là sự tự tôn và yêu thương tất cả các dân tộc. tạo ra khẩu hiệu quanhệ quốc tế mới: đối thoại thay đối đầu.dù nhiều ít khác nhau . . Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn có sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và mục tiêu chính trị. bốn bề đều là anh em. kỳ thị dân tộc… III. chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa vị kỷ. Nguyên tắc xây dựng đạo đức của Hồ Chí Minh. có hiệu quả xây đắp tình đoàn kết quốc tế. biểu tượng đó đã xâm nhập vào quần chúng nhân dân và đã chuyển hóa thành sức mạnh vật chất.Sự yêu thương con người trong đạo đức cách mạng có một sức thu hút mạnh mẽ. hòa quyện giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng.với người. góp phần tạo nên những chiến công hiển hách của dân tộc. Vì vậy con người HCM.Đoàn kết quốc tế gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. Niềm tin đó. Quan niệm đạo đức Hố Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong sáng của Hồ Chí Minh thể hiện trong các điểm sau: . thủy chung. hẹp hòi. Có tinh thần quốc tế trong sáng. . giữa tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức. giúp bạn là giúp mình.Đoàn kết với nhân loại tiến bộ vì hòa bình. Người đã góp phần to lớn. . nhân dân các nước. giữa đạo đức cách mạng và đạo đức đời thường. giữa đạo đức và tài năng.

một chuẩn mực hành vi đạo đức của dân tộc Việt Nam. có thể nói trong hoạt động “kết hợp lý luận với thực tiễn”. phương pháp. phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi. nói nhiều làm ít “làm láo báo cáo thì hay” thậm chí “nói một đường làm một nẻo”. tác phong Hồ Chí Minh. mỗi người dân Việt Nam mà trước hết là người cán bộ Đảng viên. Đây là một trong những đặc trưng nổi bật về phong cách làm việc của người cán bộ cách mạng.Trong giai đoạn cách mạng hiện nay. hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai. Nói đi đôi với làm của người cán bộ là làm sao cho dân tin. làm gương “muốn hướng dẫn nhân dân mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Do đó. 1. làm nhiều. trước hết là “miệng nói tay làm mới được” cấp độ cao hơn nữa là mình phải làm trước. cho là quan liêu” nó đối lập với bản chất của đạo đức mới. nói nhiều làm ít. Hồ Chí Minh yêu cầu người cán bộ phải thực hiện lời nói đi đôi với việc làm. dân yêu. khẩu phục” thật sự qua lời nói và việc làm của người cán bộ. 2. xây đi đôi với chống. Nói đi đôi với làm là đạo làm gương. “biết với làm”. “lời nói đi đôi với hành động”… là một đặc trưng của phong cách. Nói không đi đôi với làm là vì “cái tâm” mình không chính.. cán bộ thiếu cái tâm là cán bộ dở. Vì vậy. tư tưởng phải chuyển hóa thành hành động cụ thể. Xây là xây dựng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. một giá trị đạo đức thực tiễn của người cán bộ. Chống là chống sự vi phạm đạo đức cách mạng. Mối quan hệ giữa nói đi đôi với làm thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau. nói đi đôi với làm nêu gương về đạo đức. Vì vậy. cán bộ thiếu cái tâm là một điều nguy hại của Đảng cầm quyền. Nói đi đôi với làm là một truyền thống. dân phục một thái độ “tâm phục. nói đi đôi với làm lý thuyết phải đi đôi với thực hành. Theo Hồ Chí Minh ở phương Đông “một tấm gương sáng còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. một phẩm chất. Hồ Chí Minh cho rằng nói không đi đôi với làm chỉ nói suông là đạo đức giả “đứng chỉ tay năm ngón là đồng bào không tin. nói một đường làm một nẻo là “những cán bộ dở”. Cuộc sống chính là nguyên tắc nhất quán một giá trị đạo đức của người cán bộ cách mạnh chân chính. Người yêu cầu cán bộ phải thống nhất giữa nói và làm. chống tư tưởng vụ lợi ích kỉ “gầy người béo mình”. lý luận phải gắn với thực tiễn. chống chủ nghĩa cá nhân. Thứ nhất. thực hiện nhiệm vụ lý tưởng cao cả của Đảng và nhân dân giao phó. cần phải thấm nhuần đạo đức cách mạng nêu cao tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh . Nói đi đôi với làm xa lạ với lối sống nói suông.

ăn chơi xa đọa. “Cây phải có gốc. lúa phải chăm bón rất khó nhọc mới tốt được còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lu bù. xảo quyệt. định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng một bộ phận không nhỏ cán bộ. làm cho Đảng thật sự trong sạch. lãng phí của công. Hồ Chí Minh cho rằng “ tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa với cỏ dại. Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. mọi hoàn cảnh cụ thể không được nhụt chí.cho rằng. Biểu hiện về sự suy thoái đạo đức nổi bật nhất của một bộ phận cán bộ. trách nhiệm của người cán bộ. người cán bộ cách mạng phải gọt rủa chủ nghĩa cá nhân. . của người tiến bộ chung quanh để “làm cho phần tốt trong mỗi người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu mất đi”. tham nhũng. kiệm. tham nhũng. vàng càng luyện càng trong”. quét sạch chủ nghĩa cá nhân” vì “chủ nghĩa cá nhân đẻ ra hàng trăm thứ xấu…” Người nhấn mạnh “chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo. khu biệt lợi ích bộ phận. người cán bộ cách mạng không ngừng “nâng cao đạo đức cách mạng. chủ chốt là do cán bộ cs thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không”. Vì vậy. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. lợi dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích cá nhân. Đảng viên hiện nay là nạn quan liêu. chính. chí công vô tư” kiên quyết đấu tranh lối sống chủ nghĩa cá nhân. Vì thế phải luôn luôn rèn luyện tư tưởng là rèn luyenj đạo đức. lãng phí là “’giặc nội xâm” trái với bản chất của Đảng. làm giảm niềm tin của Đảng trong nhân dân. không có đạo đức thì có tài mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Vì vậy. Người cách mạng phải có đạo đức. Đảng viên phải nêu cao đạo đức cách mạng “cần. gia đình. nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc và thế mà càng nguy hiểm”. còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại sinh sôi nảy nở rất dễ”. cương quyết chống chủ nghĩa cá nhân một cách mạnh mẽ và thường xuyên. Hiện nay khi đất nước xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường. liêm. không có gốc thì cây héo. không chút lơi là cho dù có bất cứ hoàn cảnh nào chi phối. việc rền luyện dạo đức phải thực sự tự giác và rèn luyện suốt đời ở mọi lúc. 3. Theo Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống mà do con người đấu tranh rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển củng cố một cách thường xuyên. phải luôn tự phê bình và tiếp nhận những ý kiến phê bình đúng đắn của quần chúng nhân dân. Như Đảng đã nhận định. Vì vậy. Đảng viên đang nặng chủ nghĩa cá nhân. xa rời lợi ích của Đảng của nhân dân. cũng như “ngọc càng mài càng sáng. mọi nơi. hối lộ. Người nhấn mạnh: “Mọi việc thành hay bại. chạy theo lối sống thực dụng đang diễn ra phổ biến. quyets sạch tệ tham nhũng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng lực lượng cách mạng. đấu tranh giành chính quyền đã khó. thử thách. Trong 'Di chúc'. nhân dân chỉ hiểu rõ giá trị của độc lập. Những lời dặn của Người trong đó có tư tưởng bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau vẫn giữ nguyên giá trị to lớn. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định.Có thể khẳng định. 1. Vận dụng tư tưởng vào xây dựng đạo đức. tự do cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau Gần 40 năm đã qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản "Di chúc" căn dặn toàn Đảng. nó đã trở thành một chân lý của cách mạng.Lênin từng nói rằng. toàn dân và thế hệ trẻ những điều hệ trọng. những việc cần phải làm vì sự nghiệp cách mạng. 'Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết'(1). Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình. tự do mà nhân dân vẫn chết đói. bất công và phi nhân tính thành một xã hội mới. toàn dân phải luôn ghi nhớ rằng. nguồn bổ sung có đủ năng lực để kế thừa và tiếp tục phát triển sự nghiệp của những thế hệ đi trước. có độc lập. Luận điểm đó chứa đựng thế giới quan khoa học của một lãnh tụ cách mạng. mà còn là đội ngũ kế cận. có ý nghĩa sâu sắc.I. một nhà văn hóa lớn. chẳng hạn như vấn đề chính quyền. chết rét thì độc lập. Trong 'Nhà nước và cách mạng'. phản ánh tầm nhìn xa trông rộng của một nhà hiền triết. nhất là đội ngũ cán bộ. bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau? Sự nghiệp đấu tranh cách mạng nhằm biến xã hội cũ xấu xa. lối sống của sinh viên hiện nay. tự do khi họ được ăn no. 1 . tư tưởng đạo đức và tấm gương rèn luyện đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động đối với mọi người Việt Nam. nhưng giữ được chính quyền cách mạng còn khó hơn. khi đề cập đến tính chất phức tạp của những nhiệm vụ cách mạng. Trong sự nghiệp IV. Người nhắc nhở toàn Đảng. Đó không chỉ là lực lượng trực tiếp gánh vác và giải quyết những nhiệm vụ hiện tại. tốt đẹp và công bằng cho tất cả mọi người là một quá trình đầy cam go. Đảng viên. V. mặc .Vì sao phải chăm lo xây dựng.

Với tư cách là đội ngũ dự bị. phải 'là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội'(2). không chỉ dành tâm huyết trước mắt cho sự nghiệp cách mạng mà còn chăm lo vun trồng cái gốc của sự nghiệp đó để nó trở nên vững bền.. chủ nghĩa xã hội không phải muốn là tức khắc có ngay. Đánh giá rất cao vai trò của thế hệ trẻ. trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội'(3).. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại cho nhân dân tất thảy những quyền con người hết sức tự nhiên và chân chính ấy. Với tư tưởng này. Người không chỉ thấy hiện tại mà còn thấy cả tương lai. đòi hỏi sự hy sinh. là vốn quý của tuổi trẻ. sự nghiệp cách mạng là một quá trình lâu dài. thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà lớp người đi trước đã chuyển giao vào tay mình. nhưng cũng có không ít công việc còn dang dở. Đầy nhiệt huyết. thực tiễn cuộc sống luôn đặt ra những vấn đề mới đòi hỏi phải tiếp tục giải quyết. Hồ Chí Minh viết: 'Một năm khởi đầu từ mùa xuân. có sức sống tràn trề và năng lực sáng tạo. là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa. cống hiến quên mình của nhiều thế hệ cách mạng. Chủ . bảo tồn. Tư tưởng về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau thể hiện sự vĩ đại..trước hết là thanh niên. gắn bó máu thịt với nhân dân. sâu sắc trong tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. nếu thiếu lực lượng kế cận xứng đáng thì chẳng những sự nghiệp cách mạng sẽ gặp khó khăn.. có trách nhiệm kế tục sự nghiệp cách mạng. các thế hệ trẻ .. quan điểm biện chứng duy vật về sự phát triển mà Người tiếp thu từ chủ nghĩa Mác Lênin được vận dụng một cách sáng tạo: tương lai đang ở ngay trong hiện tại. lực lượng kế cận hùng hậu của cách mạng và là những người chủ tương lai của nước nhà. thanh niên phải trở thành một lực lượng to lớn. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Sinh ra và lớn lên trong lòng dân tộc. yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên. đó là thế mạnh. Hồ Chí Minh khẳng định. nhiều giai đoạn khác nhau và do vậy.. Nhưng. ở đây. Theo đó. những lớp người hiện tại đã trực tiếp giải quyết thành công nhiều nhiệm vụ. hơn nữa. Nhắc lại những điều đó để thấy... Coi vận mệnh của nước nhà thịnh hay suy. vững chắc trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Thực vậy. trong tiến trình ấy. bao gồm nhiều nhiệm vụ. mà ngay cả những gì đã có cũng khó được gìn giữ. mà chỉ có thể là kết quả của cuộc đấu tranh rất bền bỉ của con người.ấm.

Nói cách khác. Người đã gửi thư khích lệ và động viên học sinh cả nước: 'ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta. vừa mang giá trị nhân văn sâu sắc mà đến nay. trọng trách to lớn của ngành giáo dục là đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng. các ngành. Lúc nào Người cũng dành muôn vàn tình thương yêu cho các thế hệ trẻ. trong đó có thế hệ trẻ. Nhân ngày khai trường của năm học đầu tiên dưới chế độ mới. dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không. Người vẫn thường xuyên quan tâm và chăm lo sự nghiệp giáo dục của nước nhà. việc 'bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau' là nhiệm vụ rất quan trọng và rất cần thiết. đã trở thành phương châm hành động của toàn xã hội nói chung. theo Người. chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em'(4). Do vậy.tịch Hồ Chí Minh có lòng tin mãnh liệt vào sức mạnh vô địch cũng như năng lực sáng tạo phi thường của quần chúng nhân dân. Từ những phân tích trên. có thể khẳng định. ngay từ những ngày đầu mới thành lập chính quyền cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ rằng. một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Người còn gửi gắm niềm tin khi đặt trọn tương lai của cách mạng. kết hợp với lý luận cách mạng. Thế hệ trẻ nói chung và trẻ em nói riêng luôn ở trong trái tim và tâm trí của Người. tiêu diệt giặc dốt và nâng cao dân trí là nhiệm vụ thứ hai trong số sáu nhiệm vụ cấp bách của đất nước lúc bấy giờ. nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. là một mắt xích không thể thiếu trong chiến lược bồi dưỡng thế hệ trẻ. 2 . coi giáo dục xã hội chủ nghĩa là phương thức quan trọng nhất của sự nghiệp 'trồng người'. vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người'(5). như một lô-gíc tất yếu. phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt. của dân tộc vào họ. Người đã đưa ra một quan điểm vừa mang tính chiến lược. từ rất sớm. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không. Đặc biệt.Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau như thế nào? Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình. Hơn thế nữa. Trong công cuộc kiến thiết đó. nhằm đẩy sự nghiệp giáo dục của nước ta lên . các cấp Đảng và chính quyền địa phương phải quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này. Người đã coi việc xóa mù chữ. Bởi vậy. làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. của ngành giáo dục Việt Nam nói riêng: 'Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. dù bận trăm công nghìn việc. Vì vậy.

mà là 'Để phụng sự Tổ quốc. lý luận phải gắn với thực tiễn. 'trồng người' là một tư tưởng có ý nghĩa to lớn. Đối với sinh viên và học sinh. trong 'Thư gửi thanh niên'. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. bên cạnh quan điểm xác định giáo dục. tu dưỡng đó cần tuân theo nguyên tắc nhất quán: điều gì phải thì cố làm cho kỳ được. Thanh niên muốn làm chủ tương lai một cách xứng đáng thì ngay từ bây giờ phải tự giác rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình. thi đua học tập và lao động sản xuất.xã hội của đất nước. tu dưỡng trong thực tiễn nhằm xây dựng. khi con người được coi là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất đối với sự phát triển kinh tế . việc gì khó thì thanh niên làm'. học tập như một phương thức chủ yếu để bồi dưỡng thế hệ trẻ. phải đoàn kết chặt chẽ. năng lực cần thiết để sau này có thể cống hiến được nhiều nhất cho quê hương. họ cần được bồi dưỡng những gì? . Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi họ phải ra sức học tập: học tập trong nhà trường. Ngày nay. điều gì trái thì hết sức tránh.Để thanh niên học sinh. bởi đó là kế lâu bền để phát triển đất nước. chúng ta càng cảm nhận thấy chiều sâu trong tư tưởng đó của Người. Vì vậy. tiêu cực và tiếp thu. Theo Người. phải tích cực làm việc để chuẩn bị cho tương lai. phụng sự nhân dân. 3 . phát triển các phẩm chất. kiên trì phấn đấu. tiến bộ trong cuộc sống. góp sức vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình. trong gia đình và ngoài xã hội. để xứng đáng là thế hệ cách mạng của đời sau.. Cách đây 60 năm (năm 1947). học tập qua sách vở và từ chính thực tiễn cuộc sống. dù nó là nhỏ. cộng đồng và xã hội. Người còn đòi hỏi thế hệ trẻ phải luôn tự rèn luyện.những bước phát triển mới. Học không phải để 'làm quan' như trong xã hội cũ.. thống nhất. độc lập. nước mạnh. vượt mọi khó khăn. làm cho dân giàu. việc tự rèn luyện. Việc giáo dục thanh niên không thể tách rời mà phải liên hệ chặt chẽ với những cuộc đấu tranh của xã hội. tức là để làm trọn nhiệm vụ người chủ của nước nhà'(6). dân chủ và giàu mạnh. nhằm giúp họ tránh những cái độc hại. sinh viên xứng đáng là thế hệ cách mạng của đời sau. Có thể nói. học hỏi những cái hay. Thanh niên phải có tinh thần sẵn sàng: 'đâu Đảng cần thì thanh niên có. Một trong những triết lý sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là học phải đi đôi với hành.

Hơn nữa. vừa có tài. cả về nhân cách. Đạo đức cách mạng là đạo đức mới. Cây phải có gốc. học tập lý luận của chủ nghĩa Mác . các thế hệ trẻ còn phải tích cực học tập văn hóa. để trở thành người có trí tuệ. thanh niên còn phải hăng hái học tập. muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bởi vì. Không phải ngẫu nhiên mà Người đặt tư cách đạo đức của người cách mạng là nội dung trước tiên của cuốn sách 'Đường kách mệnh'. dại thì hèn'(8). chính sự dốt nát là một trong những nguyên nhân cơ bản kìm hãm sự phát triển: 'Dốt thì dại. Cùng với việc học tập lý luận cách mạng. 'Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. không có gốc thì cây héo.kỹ thuật. bồi dưỡng một cách thường xuyên và toàn diện. tức là có tài. sử dụng những tri thức đó để xây dựng xã hội mới. cả về trí tuệ lẫn bản lĩnh chính trị. giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa và gột rửa chủ nghĩa cá nhân..Lênin. Vì vậy. nội dung quan trọng hàng đầu là xây dựng đạo đức cách mạng. việc bồi dưỡng thế hệ trẻ phải tập trung vào những nội dung cơ bản sau: Một là. họ mới hội đủ các phẩm chất. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng. Bởi. để đáp ứng những yêu cầu của công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội. người có tài mà không có đức sẽ trở nên vô dụng. Muốn làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước. Nghiên cứu. Hai là. Tư tưởng của Người về đạo đức cách mạng chứa đựng nhân sinh quan và giá trị quan hết sức sâu sắc đối với việc xác lập nhân cách. nhiệm vụ này quan . người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. thanh niên phải vừa có đức. Theo đó. trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ.Lênin là nhằm trang bị và nâng cao trình độ lý luận cách mạng . năng lực cần thiết. thế hệ trẻ phải được giáo dục.Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định. bồi dưỡng đạo đức cách mạng: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. khoa học .. lý tưởng cũng như chuẩn mực lối sống cho thế hệ trẻ. Có như vậy. bên cạnh việc trau dồi đạo đức cách mạng.kỹ thuật: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân'(7). bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. trong đó có học tập lý luận của chủ nghĩa Mác .. có tri thức. không có nguồn thì sông cạn. là phẩm chất không thể thiếu và là cái gốc của con người xã hội chủ nghĩa. trước hết phải có những con người xã hội chủ nghĩa.ngọn đèn pha soi sáng cho hoạt động thực tiễn. khoa học . đạo đức lẫn sức khỏe. Người cách mạng phải có đạo đức.

yêu khoa học. Họ đã chiến đấu và chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước.Lênin chỉ ra rằng. thực hiện đời sống mới.. bồi bổ sức khỏe' vừa là trách nhiệm. thế hệ trẻ mới có thể tích lũy được những tri thức cần thiết. Người đã tự mình nêu gương sáng về rèn luyện thể dục. thể thao.trọng hơn bao giờ hết. yêu lao động. già hay trẻ. góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội của dân tộc. Có như vậy. Trung học thì cần đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn. vừa là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Bởi vì. thể chất cường tráng. sâu sắc nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. đóng góp công lao to lớn vào sự phát triển của dân tộc. đàng hoàng hơn'. bồi dưỡng thể chất: Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác . Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự phát triển toàn diện của thanh. ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn. Tiểu học thì cần giáo dục các cháu thiếu nhi: yêu Tổ quốc. thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà. Ba là. đối với thanh niên. dù gái hay trai. tinh thần mạnh mẽ và nghị lực lớn. đồng thời. Đặc biệt. Hiện nay. bỏ những phần nào không cần thiết cho đời sống thực tế. để thiết thực giúp ích cho công cuộc xây dựng nước nhà. tức là cả nước yếu ớt. việc giữ gìn dân chủ. yêu nhân dân. bảo vệ độc lập dân tộc. coi 'luyện tập thể dục. mỗi một người dân mạnh khỏe. tức là cả nước mạnh khỏe'(10). nhiều thế hệ cách mạng đã nhanh chóng trưởng thành. Cụ thể hóa mục tiêu. thiếu niên và nhi đồng Việt Nam. kết hợp với thực tiễn của nước ta. tích cực rèn luyện thể dục. Với tinh thần đó. thống nhất Tổ quốc và đi lên chủ nghĩa xã hội. trọng của công'(9). không có cách nào khác ngoài việc hăng hái. kêu gọi tất cả mọi người. như mong ước cháy bỏng của Người trước khi từ biệt thế giới này. đã và đang tích cực 'xây dựng lại đất nước ta to đẹp hơn. tương lai của loài người hoàn toàn tùy thuộc vào việc giáo dục thế hệ trẻ phát triển toàn diện. tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. xây dựng nước nhà. trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. Người viết: 'Đại học thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành. Để có được như vậy. trong đó có sự phát triển về mặt thể chất. đều phải thường xuyên rèn luyện thân thể. bởi chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu. 'Mỗi một người dân yếu ớt. thể thao. thiết thực. Thấm nhuần và thực hiện những tư tưởng đúng đắn. trước xu thế toàn . nội dung giáo dục phù hợp với từng cấp học. tạo tiền đề phát huy năng lực sáng tạo. Người mong muốn họ phải có sức sống dẻo dai.. Theo Người.

do không nghiêm túc trong rèn luyện. như Thanh niên tình nguyện. cũng cần nói rằng.. Những hiện tượng đó. tiến vào khoa học . đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa 'hồng' vừa 'chuyên''(11). ngại lao động. đẩy mạnh công nghiệp hóa. văn minh. Đảng. cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' mà Đảng ta vừa . Mặt khác. sinh viên và học sinh hưởng ứng. không ngại khó khăn. Có thể nói.. xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. tích cực lao động sản xuất. sự khen ngợi và kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt. hiện đại hóa. cùng với những biện pháp tích cực và đồng bộ khác. một bộ phận thanh. có chí tiến thủ. lợi dụng những hiện tượng đó để tiến hành chiến lược 'diễn biến hòa bình' hòng chống phá và ngăn chặn sự phát triển của cách mạng Việt Nam. dân chủ. nước mạnh. xây dựng và phát triển kinh tế . Tuổi trẻ học đường. Họ đang ra sức tu dưỡng. thiếu niên ở nước ta đang có những biểu hiện tiêu cực đáng lo ngại. một nội dung quan trọng của chiến lược 'lấy dân làm gốc'. toàn Đảng và toàn dân ta càng phải chăm lo giáo dục. bồi dưỡng thế hệ trẻ. thích hưởng thụ. chạy theo lối sống buông thả. Vì vậy.công nghệ. sức trẻ. học tập và rèn luyện về mọi phương diện. lười học tập và tu dưỡng đạo đức. nghiện ngập. thực hiện. dám làm của mình. đồng thời cản trở sự phát triển theo hướng lành mạnh. trước hết là nguy cơ đe dọa tương lai của chính bản thân họ. Có thể khẳng định.. bởi nó liên quan trực tiếp đến tương lai của đất nước. do ảnh hưởng từ những mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng như của xu thế toàn cầu hóa. thế hệ trẻ Việt Nam luôn kiên định lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun trồng. hơn bao giờ hết. Thanh niên lập nghiệp.. được đông đảo đoàn viên. Tuy nhiên. tiến bộ và văn minh của xã hội ta hiện nay. sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ. Họ đã và đang chứng tỏ bản lĩnh. mọi việc đều hăng hái xung phong. phải thừa nhận rằng. các thế lực thù địch đang 'chờ đợi' và sẽ ra sức khai thác. Đó cũng là một biểu hiện. xã hội công bằng. và đặc biệt. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ. toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới. Nhà nước và xã hội đã có nhiều hình thức ghi nhận và tôn vinh những thanh niên. thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay vẫn xứng đáng với niềm tin yêu. chuộng những sinh hoạt thiếu lành mạnh hoặc phản văn hóa. để cùng với toàn Đảng..cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. như phai nhạt lý tưởng.xã hội của đất nước. thanh niên. phấn đấu. nhằm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu. Rất nhiều phong trào thi đua. sinh viên và học sinh tiêu biểu. thậm chí vi phạm pháp luật.

phấn đấu vươn lên. .phát động chính là một cơ hội tốt cho thế hệ trẻ rèn luyện.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->