P. 1
Tieu Luan Tu Tuong Ho Chi Minh Ve Van de Dao Duc Cach Mang

Tieu Luan Tu Tuong Ho Chi Minh Ve Van de Dao Duc Cach Mang

|Views: 970|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Van Thanh

More info:

Published by: Nguyen Van Thanh on Nov 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

Phần mở đầu vào bài. I. Tìm hiểu về đạo đức cách mạng . Đạo đức là gì?

Đạo đức là tổng hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội, nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi và cách ứng xử trong quan hệ với nhau và quan hệ với xã hội nhằm bảo đảm quan hệ lợi ích của cá nhân và cộng đồng xã hội. Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội. Đạo đức nảy sinh do nhu cầu xã hội, phản ánh tồn tại xã hội và hình thức biểu hiện là nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội mà những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực này định hướng, đánh giá điều chỉnh hành vi của con người cho phù hợp với yêu cầu của xã hội nhất định, góp phần bảo vệ kỷ cương xã hội. Bất cứ một chế độ xã hội nào cũng đặt ra việc điều chỉnh hành vi con người cho phù hợp với yêu cầu của xã hội, đạo đức được xem là tiến bộ khi nó phản ánh xu hướng tiến bộ của xã hội. Đạo đức cách mạng là gì? Trong lịch sử Việt Nam, Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ và khái niệm “Đạo đức cách mạng” và dày công định nghĩa khái niệm đạo đức cách mạng, phân tích nội dung bản chất của đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng là sự phát triển cao của đạo đức truyền thống Việt Nam, nảy sinh và phát triển trong cách mạng, là đạo đức phục vụ cho cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng XHCN. II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng của con người Việt Nam mới. 1. Quan niệm về vai trò đạo đức Cách Mạng. Hồ Chí Minh là một trong những nhà tư tưởng, những lãnh tụ cách mạng đã bàn nhiều nhất đến vấn đề đạo đức. người không để lại những tác phẩm đạo đức lớn, nhưng những tư tưởng lớn của Người về đạo đức đã nằm trong những bài viết, bài nói ngắn gọn, được diễn đạt rất cô đọng hàm súc theeo phong cách phương Đông, rất quen thuộc với on người Việt Nam. Bản thân Người lại thực hiện trước nhất và nhiều nhất những tư tưởng ấy, nhiều hơn cả những điều Người đã nói, lại vừa là tấm gương đạo đức trong sáng nhất, tiêu biểu nhất đã được thế giới biết đến và ghi nhận. 2. Nguồn gốc tư tưởng đaoh đức Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, đã được hình thành trong thời kì lịch sử, đồng thời kế thừa tư tưởng đạo đức Phương Đông, những tinh hoa đạo đức của nhân loại, đặc biệt quan trọng là những tư tưởng đạo đức của Mác- Lenin, cũng như những tấm gương đạo đức trong sáng mà ông kể lại.

“Quân xử thần tử thần bất tử bất trung” vua có tàn bạo thì vẫn phải nghe lệnh. a. giữa dân tộc và nhân loại cũng là một đặc trưng nổi bật của tư tưởng Hồ Chí Minh. đồng thời bổ sung những khái niệm.Đối với mọi đối tượng – từ công nhân nông dân đến trí thức. chiến đấu lãnh đạo quản lý… . Trung với nước hiếu với dân. Việc tiếp thu những tinh hoa nhân loại đã làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh trở nên phong phú. đề xuất những tư tưởng đạo đức mới phù hợp với yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. Khổng Tử đưa ra một cặp mệnh đề “Vua Minh. những phạm trù đạo đức mới của thời đại mới. đã được đông đảo những người nước ngoài chấp nhận. từ các cụ phụ lão đến thanh thiếu niên nhi đồng. Với tư duy độc lập và sáng tạo.từ đời tư đến đời công.Trên mọi lĩnh vực hoạt động của Người.Đạo đức phong kiến trong thời này nhằm bảo vệ tôn ti trật tự của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền.Hiếu là những khái niệm đã có trong đạo đức truyền thống Việt Nam và Phương Đông. . đến Đổng Trọng Thư thời nhà Hán với chế độ phong kiến TW tập quyền thì Trung với vua là một yêu cầu vô điều kiện. từ giai cấp đến dân tộc. Tôi Trung” nói lên quan hệ hai chiều và tác động lẫn nhau. từ quốc gia đến quốc tế. Những phẩm chất cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới theo quan điểm Hồ Chí Minh. Phạm vi bao quát của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Nhưng vấn đề đạo đức đã được Hồ Chí Minhxem xét một cách toàn diện: . cũng như nhân loại trong Việt Nam. +Trung là trung với Vua. đồng bào các dân tộc.Hồ Chí Minh sử dụng những khái niệm. Hồ Chí Minh đã xuất phát từ thực tiễn Việt Nam thực hiện một công việc kế thừa có chọn lọc. . Người đặc biệt quan tâm đến đạo đức của các cán bộ Đảng viên. tôn giáo… Cùng với việc đề cập đạo đức công dân. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.Trên mọi phạm vi từ hẹp đến rộng. đưa vào đó những nội dung mới. 3. thâu hóa những giá trị đạo đức của quá khứ. 4. những phạm trù đạo đức đã từng quen thuộc với dân tộc Việt Nam từ lâu đời. văn nghệ sĩ. khái niệm này ăn sâu bám rễ trong tâm hồn ngưới Việt Nam. cũng như sinh hoạt học tập lao động. Chính vì vậy mà những giá trị đạo đức mới đã hòa nhập với những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc. làm cho mỗi người dân Việt Nam đều cảm thấy gần gũi. Trung .từ gia đình đến xã hội. tìm thấy một Việt Nam trong nhân loại. từ các vùng miền địa phương đến cả nước.

phải thực hiện dân chủ. Kế thừa khái niệm Trung của phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. Đến Đổng Trọng Thư – thời nhà Hán – quan hệ cha – con trong đạo tam cương được hiểu một chiều khắc khe ‘Phụ xử tử vong – tử bất vong bất hiếu”. Khổng Tử có cặp mệnh đề: “Phụ tử – Tử hiếu” (Cha hiền – con hiếu thảo) cũng nói lên mối quan hệ hai chiều giữa cha – con.Vua An Nam theo giặc . nước ở đây là nước với dân. phẩm chất “trung với nước. chưa có trường hợp nào ghi nhận.Hiếu với cha mẹ mình và hiếu với cha mẹ cùa tất cả mọi người. Trong lịch sử Việt Nam chưa có nghe thấy. đó cũng là một đặc điểm của tư tưởng trung quân ở Việt Nam. cha bắt con chết vì ý thích vô lý của cha và cũng chưa thấy con nào bằng lòng chết vì mong muốn vô lý của cha. nêu lên nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ. song tư tưởng Trung Quân của Việt nam gắn bó rất chặt chẽ với tư tưởng Ái Quốc ( vì chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là giá trị cao nhất trong bảng thang các giá trị.“Dãy Trường Sơn thăm thẳmNước Đại Hải đại ngàn .Trong lịch sử Việt Nam. Quan hệ của cha con Việt Nam gắn kết hài hòa giữa nhân nghĩa với hiếu để. nếu như vua hèn. Hiếu với dân là phải lấy dân làm gốc. khái niệm Hiếu và phát triển lên với nội dung mới “ Hiếu với dân”. Thế nào là Trung với nước.(Vè Nghệ Tĩnh). hiếu với dân” là phẩm chất bao trùm và quan trọng nhất chi phối các phẩm chất khác. Cán bộ đảng viên phải là người đầy tớ trung thành với nhân dân. vua Rước Voi Giày Mả Tổ . nhân dân là chủ của đất nước. Hồ Chí Minh yêu cầu cao phẩm chất này ở tất cả các đối tượng. Chữ Trung chữ Hiếu là những chữ ăn sâu bám rễ vào tâm hồn con người Việt Nam. Hồ Chí Minh kế thừa. Hồ Chí Minh đã nâng lên tầm nội dung của khái niệm này “Trung với nước” – Trung với nước được coi là phẩm chất cao nhất của con người Việt Nam trong giai đoạn lịch sử mới. Hiếu là điều kiện để duy trì mối quan hệ gia đình.Vua “cõng rắn cắn gà nhà” thì lòng trung quân sẽ tan vỡ. Hồ Chí Minh sử dụng từ này và nâng lên một nội .tư tưởng Trung quân cũng tồn tại như ở những nước Phương Đông chiụ ảnh hưởng của Nho giáo .Cho dân tình cơ hàn”. Hiếu với dân? Trung với nước là trung với sự nghiệp xây dựng nước và giũ nước. + Hiếu : Hiếu là một phẩm chất đạo đức quan trọng được hình thành trong gia đình ở mối quan hệ giữa cha mẹ – con cái.Cha mẹ nào ở bất kỳ thời đại nào cũng cần những người con có hiếu.

dẻo dai… Tục ngữ ta có câu: “Nước chảy đá mòn. dễ tiếp nhận. cố chết trong một ngày. Một người phải cần.dễ hiểu. vừa thể hiện tính cách mạng.sáng tạo và có năng xuất cao. dại dột chứ không phải là kiệm”. cố gắng. hoa. quả. những người làm quan không đục khoét dân thì gọi là Liêm. đứng đắn … cần kiệm.nghĩa là phải lao động có kế hoạch. Chữ Liêm ấy chỉ có nghĩa hẹp … Ngày nay. Người giải thích : Cần: “Là siêng năng. nghĩa là không tà.dung mới phù hợp với giai đoạn lịch sử mới vừa thể hiện tốt truyền thống.tiết kiệm một cách khôn ngoan hợp lý. chính. Có Kiệm mới Liêm được.của nước và của bản thân mình.“tiết kiệm là không xa xí. b. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn… Việc đáng tiêu mà không tiêu là bủn xỉn. chăm chỉ. Ruộng siêng làm cỏ thì lúa tốt… Mọi người điều phải cần. một tháng đến nổi sinh ốm đau.Cần không có nghĩa cần là “ làm cố sống. Chữ Liêm phải đi đôi với chữ Kiệm. Cần. Quan hệ giữa cần và kiệm . liêm nhưng còn phải chính mới là hoàn toàn”. chảy ra hết chừng ấy. không lại hòan không … Kiệm mà không cần … như cái thùng chỉ đựng một ít nước không tiếp tục đổ thêm vào lâu ngày chắc nước đó sẽ hao bớt dần cho đến khi khô kiệt” [T5-238] “Liêm: Liêm trong liêm khiết là trong sạch. nước đổ vô chừng nào. tiết kiệm thời giờ. (đối với người dân và đối với người cán bộ có những nội dung khác nhau)  Đối với người dân . liêm là gốc rễ của chính. phải bỏ việc như vậy không phải là cần” [T6-226]như vậy quan niệm của Hồ Chí Minh về chữ cần là bao hàm cả cái trí. Kiệm: tức là tiết kiệm sức lao động. không hoang phí bừa bãi. Cần không kiệm thì làm chừng nào xào chừng ấy cũng như cái thùng không đáy. Dao siêng mài thì sắc bén. nước ta là dân chủ cộng hòa.Người viết “Cần với kiệm phải đi đôi với nhau như hai chân của một con người. một tuần. liêm. . kiệm. chữ Liêm có nghĩa rộng hơn là mọi người đều phải Liêm. kiến tha lâu đầy tổ. cũng như chữ Kiệm phải đi đôi với chữ cần. mới là cây hòan tòan.” [T5-234]Song người cũng lưu ý. Vì xa xỉ mà sinh tham lam” [T5-243] ( HCM từng nhắc một câu nói của Khổng tử: Người không Liêm không bằng súc vật”) “Chính. Nhưng một cây cần có gốc rễ lại cần có nhành lá. không tham lam … Ngày xưa dưới chế độ phong kiến. tiết kiệm tiền của của nhân dân. dễ nghe. cả nước đều phải cần. chí công vô tư. nghĩa là thẳng thắn. Quan niệm của Hồ Chí Minh về chữ kiệm là bao hàm cả cái trí. kiệm.

đều dễ tìm dịp phát tài. Phải nhớ rằng: dân đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những thì giờ đó. chớ đem của công dùng vào việc tư.Đối với những người trong các công sở Hồ Chí Minh giải thích nội dung của Cần . Đến khi lộ ra. coi thường tập thể. biến thành sâu mọi của dân” [T4-326] Cần kiệm liêm chính là thước đo văn minh tiến bộ của một dân tộc.giấy bút. tư huệ. không nên vì tư ân. ta cần phải tiết kiệm … Nhờ các công sở tiết kiệm mà lợi cho dân rất nhiều. hoặc tư thù tư oán. Vì vậy. đẻ ra hàng trăm thứ nguy hiểm khác: quan liêu. Chớ vì bà con bầu bạn mà kéo vào chức nọ chức kia.  Chí công vô tư Theo Hồ Chí Minh chủ nghĩa cá nhân là chỉ muốn “mọi người vì mình” mà không biết “mình vì mọi người” nó là một thứ nội xâm. chớ đem người tư làm việc công.chính như sau : “Cần . chớ để ngày mai. với đồng bào. Chớ lên mặt làm quan cách mạng”{t4-336} . Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn mình. mà của phi nghĩa đó không được hưởng. liêm.” “Chính – mình là người làm việc công. chớ đến trễ về sớm. Một dân tộc biết cần. Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng làm được việc. là đặc điểm của một xã hội hưng thịnh. hoặc đục khoét nhân dân. Làm cho chóng – cho chu đáo.làm việc phải đến đúng giờ. chính là một dân tộc giàu về vất chất. bị phạt mất hết cả danh giá. chính trực. những người trong công sở phải lấy chữ Liêm làm đầu. Những người trong các công sở tức trong bộ máy nhà nước “tức đều có nhiều hoặc ít quyền hành nếu không gữi đúng cần. Hồ Chí Minh cho rằng: Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là dày xéo lên lợi ích cá nhân. phải có công tâm. phải trung thành với chính phủ. công đức. Việc gì cũng phải công bình. liêm. kiệm. chính dễ trở nên hủ bại. lãng phí. Chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc. tham ô. ai lười biếng tức là lường gạt dân. còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm. Mỗi người đều có cá tính riêng . kiệm. mạnh mẽ tinh thần là một dân tộc văn minh tiến bộ. trái lại là đặc điểm của một xã hội suy tàn.liêm .kiệm . độc đoán chính quyền. tức là của dân. bè phái. vật liệu đều tốn tiền của chính phủ. xem khinh quần chúng.” “Kiệm . từ làng cho đến chính phủ trung ương. Việc ngày nào nên làm xong ngày ấy. “Liêm – những người ở các công sở. Tuy nhiên cần có nhận thức đúng đắn đâu là chủ nghĩa cá nhân đâu là lợi ích cá nhân. hoặc xoay tiền của chính phủ.

Với chính mình thì chặt chẽ. vì Đảng. bị áp bức.Nghĩa . kể cả với những người lầm đường lạc lối. đồng chí. rộng rãi. tốt đẹp hơn. ngược lại đã chí công vô tư một lòng vì nước vì dân. Hồ Chí Minh viết thư căn dặn các chiến sĩ và nhân dân Nam bộ rằng “Đối với những người lính Pháp bị bắt.Dũng . Lòng yêu thương quý trọng con người được thể hiện trong các quan hệ hàng ngày với mọi người . “Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm ngày càng ít. sống có tình nghĩa. bóc lột. nâng con người lên. Nếu những lợi ích cá nhân đó không không trái với lợi ích của tập thể thì không phải là xấu. đọ lượng. rộng rãi . đoàn kết để phấn đấu đạt cho được mục tiêu “ai cũng có cơm ăn. đời sống riêng của bản thân của mỗi gia đình. những người lầm đường lạc lối đã hối cãi. Thương yêu con người phải tin vào con người. Tình yêu thương con người thể hiện trước hết là tình yêu thương với đại đa số nhân dân. hai là phải đối xử nhân đạo với họ. ai cũng được học hành”.chẳng những đòi hỏi ứng xử với con người theo tinh thần “kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” mà còn đòi hỏi mọi người phải nghiêm khắc chặt chẽ với mình. văn minh gấp trăm lần bọn xâm lược nước ta”. c. Yêu thương con người là một phẩm chất cao đẹp mà Hồ Chí Minh đòi hỏi phải có trong đạo đức cách mạng. Mỗi người hãy phát huy sở trường và tính cách riêng của mình Cần kiệm liêm chính sẽ dẫn đến chí công vô tư. trước khi đi Pháp. bạn bè. kết hợp với chủ nghĩa nhân văn của nhân loại chủ nghĩa nhân đạo cộng sản. áo mặc. Nếu không có tình yêu thương con người thì không thể nói đến cách mạng. để cho nhân dân Pháp hiểu rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc văn minh. tính tốt ấy có 5 điều: Nhân . độ lượng với người khác . Hồ Chí Minh coi yêu thương con người thể hiện mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân trong quan hệ xã hội. nghiêm khắc với người thì khoan dung. Yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xuất phát từ truyền thống nhân nghĩa của dân tộc. Yêu thương con người. không nghĩ đến bản thân trước “thì nhất định sẽ thực hiện được cần kiêm liêm chính và có nhiều tính tốt khác.Liêm” [T5-251]. Cùng giúp đỡ nhau để ngày càng tiến bộ.càng không thể nói đến CNXH hayCNCS. những người nghèo khổ. phải chú ý hai điều: một là phải canh phòng cẩn mật. mà những tính tot như sau ngày càng thêm … Nói tóm tắt.sở trường riêng. phát huy cái tốt để đi . mắc sai lầm. đòi hỏi phải nâng phẩm giá con người lên. khuyết điểm. tù binh chiến tranh … Năm 1946. Yêu thương con người phải làm mọi việc để phát huy sức mạnh của mỗi người.Con người ở đây là những người cùng khổ. nhưng người lao động bình thường trong xã hội.Trí .

giữa tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức. Nguyên tắc xây dựng đạo đức của Hồ Chí Minh. phong cách HCM.Sự yêu thương con người trong đạo đức cách mạng có một sức thu hút mạnh mẽ. nhân dân các nước. góp phần tạo nên những chiến công hiển hách của dân tộc.chính tình yêu đó đã đánh thức những gì tốt đẹp mà HCM tin rằng ở mỗi người đều có. công lý và tiến bộ xã hội. Quan niệm đạo đức Hố Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong sáng của Hồ Chí Minh thể hiện trong các điểm sau: . Có tinh thần quốc tế trong sáng. chống sự hằn thù bất bình đẳng dân tộc và sự phân biệt chủng tộc. thủy chung. nâng vị thế dân tộc ta lên một tầm cao mới. . biểu tượng đó đã xâm nhập vào quần chúng nhân dân và đã chuyển hóa thành sức mạnh vật chất.đến hạn chế cái xấu.Đoàn kết quốc tế giữa những người vô sản toàn thế giới vì một mục tiêu chung “bốn phương vô sản đều là anh em”. Người khẳng định: Bốn phương vô sản. Tư tương Hồ Chí Minh là sự thống nhất. giữa ba mối quan hệ: với mình. hẹp hòi.với người. giúp bạn là giúp mình. bóc lột. tạo ra khẩu hiệu quanhệ quốc tế mới: đối thoại thay đối đầu. hòa quyện giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. có hiệu quả xây đắp tình đoàn kết quốc tế. Đó là sự tự tôn và yêu thương tất cả các dân tộc.kìm hãm khả năng vươn lên chân thiện mỹ của con người. Vì vậy con người HCM. Chủ nghĩa yêu nước chân chính sẽ dẫn đến chủ nghĩa quốc tế trong sáng. .Đoàn kết quốc tế gắn liền với chủ nghĩa yêu nước.Đoàn kết với nhân loại tiến bộ vì hòa bình. đạo đức HCM đã trở thành biểu tượng và niềm tin của dân tộc. Nội dung của củ nghĩa đế quốc trong tư tưởng Hồ Chí Minh rộng lớn và sâu sắc. giữa đạo đức cách mạng và đạo đức đời thường. .Đoàn kết với nhân dân lao động các nước vì mục tiêu chung đấu tranh giải phóng con người khỏi ách áp bức. d. Niềm tin đó. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn có sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và mục tiêu chính trị. kỳ thị dân tộc… III.với công việc. . Người đã góp phần to lớn. chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa vị kỷ. Không được hạ thấp . bốn bề đều là anh em. kiến tạo một nền văn hóa hòa bình trên thế giới.dù nhiều ít khác nhau . giữa đạo đức và tài năng.

Hồ Chí Minh yêu cầu người cán bộ phải thực hiện lời nói đi đôi với việc làm. thực hiện nhiệm vụ lý tưởng cao cả của Đảng và nhân dân giao phó. Vì vậy. làm gương “muốn hướng dẫn nhân dân mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. nói một đường làm một nẻo là “những cán bộ dở”.Trong giai đoạn cách mạng hiện nay. một giá trị đạo đức thực tiễn của người cán bộ. nói nhiều làm ít. dân phục một thái độ “tâm phục.. Hồ Chí Minh cho rằng nói không đi đôi với làm chỉ nói suông là đạo đức giả “đứng chỉ tay năm ngón là đồng bào không tin. hoàn thành nhiệm vụ. tư tưởng phải chuyển hóa thành hành động cụ thể. Nói không đi đôi với làm là vì “cái tâm” mình không chính. “lời nói đi đôi với hành động”… là một đặc trưng của phong cách. Người yêu cầu cán bộ phải thống nhất giữa nói và làm. cần phải thấm nhuần đạo đức cách mạng nêu cao tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. một chuẩn mực hành vi đạo đức của dân tộc Việt Nam. Xây là xây dựng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. lý luận phải gắn với thực tiễn. mỗi người dân Việt Nam mà trước hết là người cán bộ Đảng viên. một phẩm chất. dân yêu. nói đi đôi với làm nêu gương về đạo đức. Hồ Chí Minh . chống tư tưởng vụ lợi ích kỉ “gầy người béo mình”. nói nhiều làm ít “làm láo báo cáo thì hay” thậm chí “nói một đường làm một nẻo”. có thể nói trong hoạt động “kết hợp lý luận với thực tiễn”. Thứ nhất. cán bộ thiếu cái tâm là cán bộ dở. Thứ hai. nói đi đôi với làm lý thuyết phải đi đôi với thực hành. 1. cán bộ thiếu cái tâm là một điều nguy hại của Đảng cầm quyền. Nói đi đôi với làm của người cán bộ là làm sao cho dân tin. Nói đi đôi với làm là một truyền thống. chống chủ nghĩa cá nhân. Mối quan hệ giữa nói đi đôi với làm thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau. Vì vậy. tác phong Hồ Chí Minh. 2. “biết với làm”. cho là quan liêu” nó đối lập với bản chất của đạo đức mới. Nói đi đôi với làm là đạo làm gương. Do đó. Chống là chống sự vi phạm đạo đức cách mạng. xây đi đôi với chống. Nói đi đôi với làm xa lạ với lối sống nói suông. trước hết là “miệng nói tay làm mới được” cấp độ cao hơn nữa là mình phải làm trước. Theo Hồ Chí Minh ở phương Đông “một tấm gương sáng còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. làm nhiều. Đây là một trong những đặc trưng nổi bật về phong cách làm việc của người cán bộ cách mạng. Cuộc sống chính là nguyên tắc nhất quán một giá trị đạo đức của người cán bộ cách mạnh chân chính. phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi. phương pháp. khẩu phục” thật sự qua lời nói và việc làm của người cán bộ.

3. lợi dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích cá nhân. Hồ Chí Minh cho rằng “ tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa với cỏ dại. tham nhũng. chạy theo lối sống thực dụng đang diễn ra phổ biến. “Cây phải có gốc. còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại sinh sôi nảy nở rất dễ”. định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng một bộ phận không nhỏ cán bộ. Đảng viên hiện nay là nạn quan liêu. Vì thế phải luôn luôn rèn luyện tư tưởng là rèn luyenj đạo đức. việc rền luyện dạo đức phải thực sự tự giác và rèn luyện suốt đời ở mọi lúc. . tham nhũng. người cán bộ cách mạng phải gọt rủa chủ nghĩa cá nhân. mọi hoàn cảnh cụ thể không được nhụt chí. Hiện nay khi đất nước xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường. phải luôn tự phê bình và tiếp nhận những ý kiến phê bình đúng đắn của quần chúng nhân dân. lãng phí là “’giặc nội xâm” trái với bản chất của Đảng. Theo Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống mà do con người đấu tranh rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển củng cố một cách thường xuyên. vàng càng luyện càng trong”. Đảng viên phải nêu cao đạo đức cách mạng “cần. cũng như “ngọc càng mài càng sáng. chí công vô tư” kiên quyết đấu tranh lối sống chủ nghĩa cá nhân. gia đình. Vì vậy. không chút lơi là cho dù có bất cứ hoàn cảnh nào chi phối. Biểu hiện về sự suy thoái đạo đức nổi bật nhất của một bộ phận cán bộ. của người tiến bộ chung quanh để “làm cho phần tốt trong mỗi người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu mất đi”. ăn chơi xa đọa. làm giảm niềm tin của Đảng trong nhân dân. mọi nơi. lãng phí của công. Vì vậy. Vì vậy. kiệm. xảo quyệt. lúa phải chăm bón rất khó nhọc mới tốt được còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lu bù. Như Đảng đã nhận định. trách nhiệm của người cán bộ. Đảng viên đang nặng chủ nghĩa cá nhân. chủ chốt là do cán bộ cs thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không”. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. không có đạo đức thì có tài mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.cho rằng. người cán bộ cách mạng không ngừng “nâng cao đạo đức cách mạng. làm cho Đảng thật sự trong sạch. Người nhấn mạnh: “Mọi việc thành hay bại. không có gốc thì cây héo. cương quyết chống chủ nghĩa cá nhân một cách mạnh mẽ và thường xuyên. Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. chính. liêm. khu biệt lợi ích bộ phận. hối lộ. nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc và thế mà càng nguy hiểm”. Người cách mạng phải có đạo đức. quét sạch chủ nghĩa cá nhân” vì “chủ nghĩa cá nhân đẻ ra hàng trăm thứ xấu…” Người nhấn mạnh “chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo. xa rời lợi ích của Đảng của nhân dân. quyets sạch tệ tham nhũng.

tư tưởng đạo đức và tấm gương rèn luyện đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động đối với mọi người Việt Nam. 1 . những việc cần phải làm vì sự nghiệp cách mạng. Những lời dặn của Người trong đó có tư tưởng bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau vẫn giữ nguyên giá trị to lớn. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng lực lượng cách mạng. Đảng viên. Trong 'Nhà nước và cách mạng'. mặc . Trong 'Di chúc'. Trong sự nghiệp IV. mà còn là đội ngũ kế cận. khi đề cập đến tính chất phức tạp của những nhiệm vụ cách mạng. thử thách. chết rét thì độc lập. nó đã trở thành một chân lý của cách mạng. Người nhắc nhở toàn Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định. Đó không chỉ là lực lượng trực tiếp gánh vác và giải quyết những nhiệm vụ hiện tại. Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình. bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau? Sự nghiệp đấu tranh cách mạng nhằm biến xã hội cũ xấu xa. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau Gần 40 năm đã qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản "Di chúc" căn dặn toàn Đảng. nguồn bổ sung có đủ năng lực để kế thừa và tiếp tục phát triển sự nghiệp của những thế hệ đi trước. toàn dân và thế hệ trẻ những điều hệ trọng. Vận dụng tư tưởng vào xây dựng đạo đức. 'Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết'(1). bất công và phi nhân tính thành một xã hội mới. V. nhân dân chỉ hiểu rõ giá trị của độc lập.Có thể khẳng định. tự do mà nhân dân vẫn chết đói. có độc lập. đấu tranh giành chính quyền đã khó. phản ánh tầm nhìn xa trông rộng của một nhà hiền triết. nhưng giữ được chính quyền cách mạng còn khó hơn. toàn dân phải luôn ghi nhớ rằng. tự do cũng chẳng có ý nghĩa gì. một nhà văn hóa lớn. chẳng hạn như vấn đề chính quyền.Vì sao phải chăm lo xây dựng. 1. tốt đẹp và công bằng cho tất cả mọi người là một quá trình đầy cam go. nhất là đội ngũ cán bộ. lối sống của sinh viên hiện nay.I. tự do khi họ được ăn no.Lênin từng nói rằng. Luận điểm đó chứa đựng thế giới quan khoa học của một lãnh tụ cách mạng. có ý nghĩa sâu sắc.

mà chỉ có thể là kết quả của cuộc đấu tranh rất bền bỉ của con người. gắn bó máu thịt với nhân dân. Thực vậy. ở đây. nếu thiếu lực lượng kế cận xứng đáng thì chẳng những sự nghiệp cách mạng sẽ gặp khó khăn. là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa. nhưng cũng có không ít công việc còn dang dở. Hồ Chí Minh viết: 'Một năm khởi đầu từ mùa xuân. hơn nữa. Coi vận mệnh của nước nhà thịnh hay suy. bao gồm nhiều nhiệm vụ. Tư tưởng về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau thể hiện sự vĩ đại. Với tư tưởng này. có sức sống tràn trề và năng lực sáng tạo. Đầy nhiệt huyết.. trong tiến trình ấy. Sinh ra và lớn lên trong lòng dân tộc. Theo đó. các thế hệ trẻ .. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. đòi hỏi sự hy sinh. Hồ Chí Minh khẳng định... sự nghiệp cách mạng là một quá trình lâu dài.. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội'(2). quan điểm biện chứng duy vật về sự phát triển mà Người tiếp thu từ chủ nghĩa Mác Lênin được vận dụng một cách sáng tạo: tương lai đang ở ngay trong hiện tại. vững chắc trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc. có trách nhiệm kế tục sự nghiệp cách mạng. Nhắc lại những điều đó để thấy.. lực lượng kế cận hùng hậu của cách mạng và là những người chủ tương lai của nước nhà. những lớp người hiện tại đã trực tiếp giải quyết thành công nhiều nhiệm vụ. nhiều giai đoạn khác nhau và do vậy. đó là thế mạnh. chủ nghĩa xã hội không phải muốn là tức khắc có ngay. thực tiễn cuộc sống luôn đặt ra những vấn đề mới đòi hỏi phải tiếp tục giải quyết. Nhưng. cống hiến quên mình của nhiều thế hệ cách mạng. Người không chỉ thấy hiện tại mà còn thấy cả tương lai.ấm. Đánh giá rất cao vai trò của thế hệ trẻ. thanh niên phải trở thành một lực lượng to lớn. trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội'(3). là vốn quý của tuổi trẻ. bảo tồn. mà ngay cả những gì đã có cũng khó được gìn giữ. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại cho nhân dân tất thảy những quyền con người hết sức tự nhiên và chân chính ấy. không chỉ dành tâm huyết trước mắt cho sự nghiệp cách mạng mà còn chăm lo vun trồng cái gốc của sự nghiệp đó để nó trở nên vững bền. phải 'là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già.. sâu sắc trong tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh..trước hết là thanh niên. Với tư cách là đội ngũ dự bị. Chủ . thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà lớp người đi trước đã chuyển giao vào tay mình. yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên.

đã trở thành phương châm hành động của toàn xã hội nói chung. 2 . Nói cách khác. Đặc biệt. vừa mang giá trị nhân văn sâu sắc mà đến nay. kết hợp với lý luận cách mạng. theo Người. Trong công cuộc kiến thiết đó. Thế hệ trẻ nói chung và trẻ em nói riêng luôn ở trong trái tim và tâm trí của Người. dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không. trong đó có thế hệ trẻ. của dân tộc vào họ. Người đã đưa ra một quan điểm vừa mang tính chiến lược. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không. một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. như một lô-gíc tất yếu. ngay từ những ngày đầu mới thành lập chính quyền cách mạng. coi giáo dục xã hội chủ nghĩa là phương thức quan trọng nhất của sự nghiệp 'trồng người'.Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau như thế nào? Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình. Người đã coi việc xóa mù chữ.tịch Hồ Chí Minh có lòng tin mãnh liệt vào sức mạnh vô địch cũng như năng lực sáng tạo phi thường của quần chúng nhân dân. Bởi vậy. Hơn thế nữa. trọng trách to lớn của ngành giáo dục là đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng. Người còn gửi gắm niềm tin khi đặt trọn tương lai của cách mạng. dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Người đã gửi thư khích lệ và động viên học sinh cả nước: 'ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Người vẫn thường xuyên quan tâm và chăm lo sự nghiệp giáo dục của nước nhà. phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt. vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người'(5). Nhân ngày khai trường của năm học đầu tiên dưới chế độ mới. Lúc nào Người cũng dành muôn vàn tình thương yêu cho các thế hệ trẻ. từ rất sớm. làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. của ngành giáo dục Việt Nam nói riêng: 'Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. có thể khẳng định. nhằm đẩy sự nghiệp giáo dục của nước ta lên . việc 'bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau' là nhiệm vụ rất quan trọng và rất cần thiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ rằng. dù bận trăm công nghìn việc. là một mắt xích không thể thiếu trong chiến lược bồi dưỡng thế hệ trẻ. nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em'(4). các cấp Đảng và chính quyền địa phương phải quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này. Vì vậy. các ngành. Do vậy. tiêu diệt giặc dốt và nâng cao dân trí là nhiệm vụ thứ hai trong số sáu nhiệm vụ cấp bách của đất nước lúc bấy giờ. Từ những phân tích trên.

việc gì khó thì thanh niên làm'. phụng sự nhân dân. học tập qua sách vở và từ chính thực tiễn cuộc sống. khi con người được coi là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất đối với sự phát triển kinh tế . Cách đây 60 năm (năm 1947). năng lực cần thiết để sau này có thể cống hiến được nhiều nhất cho quê hương. họ cần được bồi dưỡng những gì? . Có thể nói. bởi đó là kế lâu bền để phát triển đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi họ phải ra sức học tập: học tập trong nhà trường. tiêu cực và tiếp thu. cộng đồng và xã hội. Thanh niên phải có tinh thần sẵn sàng: 'đâu Đảng cần thì thanh niên có. 3 . tức là để làm trọn nhiệm vụ người chủ của nước nhà'(6).xã hội của đất nước. kiên trì phấn đấu. Đối với sinh viên và học sinh. tiến bộ trong cuộc sống. trong gia đình và ngoài xã hội. lý luận phải gắn với thực tiễn. Vì vậy.những bước phát triển mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. độc lập. dân chủ và giàu mạnh. bên cạnh quan điểm xác định giáo dục. 'trồng người' là một tư tưởng có ý nghĩa to lớn. Ngày nay. tu dưỡng đó cần tuân theo nguyên tắc nhất quán: điều gì phải thì cố làm cho kỳ được. sinh viên xứng đáng là thế hệ cách mạng của đời sau.. nhằm giúp họ tránh những cái độc hại. học tập như một phương thức chủ yếu để bồi dưỡng thế hệ trẻ. vượt mọi khó khăn. phải đoàn kết chặt chẽ. Một trong những triết lý sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là học phải đi đôi với hành. phải tích cực làm việc để chuẩn bị cho tương lai. tu dưỡng trong thực tiễn nhằm xây dựng. điều gì trái thì hết sức tránh. để xứng đáng là thế hệ cách mạng của đời sau. dù nó là nhỏ. học hỏi những cái hay. mà là 'Để phụng sự Tổ quốc. góp sức vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình. việc tự rèn luyện. Thanh niên muốn làm chủ tương lai một cách xứng đáng thì ngay từ bây giờ phải tự giác rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình. làm cho dân giàu.Để thanh niên học sinh. Người còn đòi hỏi thế hệ trẻ phải luôn tự rèn luyện. Việc giáo dục thanh niên không thể tách rời mà phải liên hệ chặt chẽ với những cuộc đấu tranh của xã hội. Học không phải để 'làm quan' như trong xã hội cũ.. thi đua học tập và lao động sản xuất. phát triển các phẩm chất. trong 'Thư gửi thanh niên'. thống nhất. Theo Người. nước mạnh. chúng ta càng cảm nhận thấy chiều sâu trong tư tưởng đó của Người.

lý tưởng cũng như chuẩn mực lối sống cho thế hệ trẻ. Tư tưởng của Người về đạo đức cách mạng chứa đựng nhân sinh quan và giá trị quan hết sức sâu sắc đối với việc xác lập nhân cách.. để đáp ứng những yêu cầu của công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nghiên cứu. Vì vậy.Lênin. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân'(7). các thế hệ trẻ còn phải tích cực học tập văn hóa. trong đó có học tập lý luận của chủ nghĩa Mác . cả về trí tuệ lẫn bản lĩnh chính trị. 'Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. nội dung quan trọng hàng đầu là xây dựng đạo đức cách mạng. Cây phải có gốc. không có nguồn thì sông cạn.. vừa có tài. Hơn nữa. thanh niên phải vừa có đức. năng lực cần thiết.kỹ thuật: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có như vậy. nhiệm vụ này quan . Đạo đức cách mạng là đạo đức mới. khoa học . trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ. Hai là.Lênin là nhằm trang bị và nâng cao trình độ lý luận cách mạng . thế hệ trẻ phải được giáo dục. chính sự dốt nát là một trong những nguyên nhân cơ bản kìm hãm sự phát triển: 'Dốt thì dại. để trở thành người có trí tuệ. họ mới hội đủ các phẩm chất. giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa và gột rửa chủ nghĩa cá nhân. không có gốc thì cây héo. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng. Không phải ngẫu nhiên mà Người đặt tư cách đạo đức của người cách mạng là nội dung trước tiên của cuốn sách 'Đường kách mệnh'. thanh niên còn phải hăng hái học tập.ngọn đèn pha soi sáng cho hoạt động thực tiễn. bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. người có tài mà không có đức sẽ trở nên vô dụng. Cùng với việc học tập lý luận cách mạng. muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội. học tập lý luận của chủ nghĩa Mác .Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định. đạo đức lẫn sức khỏe. Người cách mạng phải có đạo đức. dại thì hèn'(8). tức là có tài. khoa học .kỹ thuật. Bởi vì. Theo đó. sử dụng những tri thức đó để xây dựng xã hội mới. có tri thức. bồi dưỡng đạo đức cách mạng: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. việc bồi dưỡng thế hệ trẻ phải tập trung vào những nội dung cơ bản sau: Một là. cả về nhân cách. Bởi. bên cạnh việc trau dồi đạo đức cách mạng.. trước hết phải có những con người xã hội chủ nghĩa. người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. bồi dưỡng một cách thường xuyên và toàn diện. là phẩm chất không thể thiếu và là cái gốc của con người xã hội chủ nghĩa. Muốn làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước.

Họ đã chiến đấu và chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Cụ thể hóa mục tiêu. xây dựng nước nhà. bảo vệ độc lập dân tộc. bồi bổ sức khỏe' vừa là trách nhiệm. không có cách nào khác ngoài việc hăng hái. tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. trước xu thế toàn . đều phải thường xuyên rèn luyện thân thể. Trung học thì cần đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn. Ba là. yêu nhân dân. thiếu niên và nhi đồng Việt Nam. góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội của dân tộc. nhiều thế hệ cách mạng đã nhanh chóng trưởng thành. thế hệ trẻ mới có thể tích lũy được những tri thức cần thiết. Tiểu học thì cần giáo dục các cháu thiếu nhi: yêu Tổ quốc. để thiết thực giúp ích cho công cuộc xây dựng nước nhà. nội dung giáo dục phù hợp với từng cấp học. yêu lao động. tức là cả nước mạnh khỏe'(10). trong đó có sự phát triển về mặt thể chất. thể thao. trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. bởi chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu. vừa là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. bồi dưỡng thể chất: Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác . thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà. đóng góp công lao to lớn vào sự phát triển của dân tộc. kết hợp với thực tiễn của nước ta. Người viết: 'Đại học thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành. thể thao.Lênin chỉ ra rằng. thể chất cường tráng. Bởi vì. coi 'luyện tập thể dục. Đặc biệt. đàng hoàng hơn'. tức là cả nước yếu ớt. kêu gọi tất cả mọi người. bỏ những phần nào không cần thiết cho đời sống thực tế. tạo tiền đề phát huy năng lực sáng tạo. Thấm nhuần và thực hiện những tư tưởng đúng đắn.. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự phát triển toàn diện của thanh. Để có được như vậy. thống nhất Tổ quốc và đi lên chủ nghĩa xã hội. Theo Người. Người đã tự mình nêu gương sáng về rèn luyện thể dục.trọng hơn bao giờ hết. việc giữ gìn dân chủ. dù gái hay trai. Người mong muốn họ phải có sức sống dẻo dai. Hiện nay. thực hiện đời sống mới. yêu khoa học. trọng của công'(9). già hay trẻ.. tương lai của loài người hoàn toàn tùy thuộc vào việc giáo dục thế hệ trẻ phát triển toàn diện. đồng thời. ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn. sâu sắc nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. đã và đang tích cực 'xây dựng lại đất nước ta to đẹp hơn. thiết thực. tinh thần mạnh mẽ và nghị lực lớn. mỗi một người dân mạnh khỏe. Với tinh thần đó. 'Mỗi một người dân yếu ớt. Có như vậy. đối với thanh niên. tích cực rèn luyện thể dục. như mong ước cháy bỏng của Người trước khi từ biệt thế giới này.

được đông đảo đoàn viên. Có thể khẳng định. Thanh niên lập nghiệp. xây dựng và phát triển kinh tế . các thế lực thù địch đang 'chờ đợi' và sẽ ra sức khai thác. tiến bộ và văn minh của xã hội ta hiện nay. cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' mà Đảng ta vừa . Tuổi trẻ học đường. chuộng những sinh hoạt thiếu lành mạnh hoặc phản văn hóa. sinh viên và học sinh tiêu biểu. mọi việc đều hăng hái xung phong. bởi nó liên quan trực tiếp đến tương lai của đất nước. thích hưởng thụ. Những hiện tượng đó. một bộ phận thanh. ngại lao động. như phai nhạt lý tưởng. phải thừa nhận rằng. thanh niên.. nhằm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu. dám làm của mình. tiến vào khoa học . văn minh. đẩy mạnh công nghiệp hóa. tích cực lao động sản xuất. bồi dưỡng thế hệ trẻ. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ. Rất nhiều phong trào thi đua. Mặt khác. thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay vẫn xứng đáng với niềm tin yêu. toàn Đảng và toàn dân ta càng phải chăm lo giáo dục. thế hệ trẻ Việt Nam luôn kiên định lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun trồng. Họ đang ra sức tu dưỡng. do ảnh hưởng từ những mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng như của xu thế toàn cầu hóa. và đặc biệt. lười học tập và tu dưỡng đạo đức. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ. trước hết là nguy cơ đe dọa tương lai của chính bản thân họ.. hiện đại hóa. Vì vậy. phấn đấu. Họ đã và đang chứng tỏ bản lĩnh. xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. một nội dung quan trọng của chiến lược 'lấy dân làm gốc'. đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa 'hồng' vừa 'chuyên''(11). dân chủ. đồng thời cản trở sự phát triển theo hướng lành mạnh. sức trẻ.công nghệ.. sự khen ngợi và kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt. Đảng. thiếu niên ở nước ta đang có những biểu hiện tiêu cực đáng lo ngại. toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới. Có thể nói. nghiện ngập. thực hiện. cũng cần nói rằng.cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Đó cũng là một biểu hiện. không ngại khó khăn. xã hội công bằng. có chí tiến thủ. nước mạnh. học tập và rèn luyện về mọi phương diện. Tuy nhiên. chạy theo lối sống buông thả.. lợi dụng những hiện tượng đó để tiến hành chiến lược 'diễn biến hòa bình' hòng chống phá và ngăn chặn sự phát triển của cách mạng Việt Nam. để cùng với toàn Đảng. Nhà nước và xã hội đã có nhiều hình thức ghi nhận và tôn vinh những thanh niên. hơn bao giờ hết. thậm chí vi phạm pháp luật.. do không nghiêm túc trong rèn luyện. như Thanh niên tình nguyện.xã hội của đất nước. sinh viên và học sinh hưởng ứng. cùng với những biện pháp tích cực và đồng bộ khác.

phấn đấu vươn lên. .phát động chính là một cơ hội tốt cho thế hệ trẻ rèn luyện.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->