1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam

1. Ba vua trong câu ca dao "Một nhà sinh đặng ba vua/Vua còn, vua mất, vua thua chạy dài" là những vua nào? Trả lời: Đó là Đồng Khánh (vua còn); Kiến Phúc (vua mất) và Hàm Nghi (vua thua chạy dài) Câu ca dao này nói về gia đình Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai - Hoàng tử thứ 26 của vua Thiệu Trị. Ông có 3 người con làm vua: - Vua Kiến Phúc: tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Đăng, con thứ ba của Kiên Thái Vương và bà Bùi Thị Thanh. Vua Tự Đức vì lúc bé bị bệnh đậu mùa, không có con nên đã nhận Ưng Đăng làm con nuôi. Sau này, Ưng Đăng lên ngôi, là vị vua thứ 7 của triều Nguyễn. - Vua Hàm Nghi: tên huý là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, còn có tên là Nguyễn Phúc Minh, con thứ 5 của Kiên Thái Vương và bà Phan Thị Nhàn. Là vua thứ 8 triều Nguyễn. - Vua Đồng Khánh: tên huý là Nguyễn Phúc Ưng Kỷ, con trưởng của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh, đồng thời là con nuôi của vua Tự Đức. Là vị vua thứ 9 của triều Nguyễn. Trong 3 vua này thì vua Kiến Phúc chỉ làm vua được 8 tháng. Vua mất lúc mới 16 tuổi, chưa nạp phi, không có con cái. Vua Hàm Nghi chống lại quân Pháp, ban hịch Cần Vương, tổ chức kháng chiến nhưng thất bại. Vua phải chạy lên vùng núi Quảng Bình, Hà Tĩnh. Sau bị Pháp bắt đầy đi Algérie năm 1888. Vua Đồng Khánh lên ngôi năm 1885. Vua rất được lòng người Pháp nhưng chỉ ở ngôi được hơn 3 năm, mất ngày 28 tháng 1 năm 1889. Khi đó ông 25 tuổi. Câu ca dao này ra đời khi vua Đồng Khánh vừa lên ngôi. Vua Kiến phúc đã mất. Vua Hàm Nghi đang cùng quân Cần Vương chạy lên vùng núi. Do đó mới gọi là "vua còn, vua mất, vua thua chạy dài".

Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai...

Cảm ơn bởi:

03-10-2008, 10:36 AM (Được chỉnh sửa: 04-08-2009 03:34 AM bởi Khoai.)
Bài viết: #2

Khoai
I'm

Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 KhoaiDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài

1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam

2. Trả

Vì lời: Vì

sao mẹ

nhà vua

Nguyễn Thiệu Trị tên

kiêng là

tên Hồ Thị

Hoa? Hoa

Từ đầu triều Nguyễn, tất cả các danh từ có từ “hoa” đều phải đổi. Vì thế mà chợ Đông Hoa thành chợ Đông Ba, tỉnh Thanh Hoa thành tỉnh Thanh Hoá, cầu Hoa bắc qua rạch Thị Nghè đổi thành cầu Bông, điệu hát “hoa tình” thành “huê tình”, “hoa lợi” thành “huê lợi”, “hoa viên” thành “huê viên”,… Vì sao có chuyện kiêng cữ và chuyển đổi ấy? Chuyện kể rằng: Năm 1806, Hoàng tử Nguyễn Phúc Đảm đến tuổi lập phủ thiếp. Vua Gia Long và Hoàng hậu Thuận Thiên đã chọn bà Hồ Thị Hoa (con gái của công thần Hồ Văn Bôi) cưới cho Hoàng tử Đảm. Hồ Thị Hoa có đủ các đức tính thục, thận, hiền, trinh; sống hết đạo hiếu kính. Bà được Hoàng đế và Hoàng hậu dành cho nhiều tình cảm yêu thương. Đến tháng 5/1807, bà sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Miên Tông. Bà mất sau khi sinh con 13 ngày. Khi ấy, bà mới 17 tuổi. Mẹ mất, Miên Tông được gửi cho bà nội là Hoàng hậu Thuận Thiên nuôi cho đến trưởng thành. Thương xót cô con dân bất hạnh, vua Gia Long xuống dụ cấm triều đình và bá tánh từ nay không được nhắc đến từ “hoa” nữa. Những từ có chữ “hoa” thì phải chuyển đổi thành ba, huê, bông, hoá,… để khỏi phạm huý. Năm 1820, Hoàng tử Đảm lên nối ngôi, lấy niên hiệu Minh Mạng. Năm 1841, người con mất mẹ lúc 13 ngày tuổi Miên Tông lên ngôi, niên hiệu là Thiệu Trị. Vua Thiệu Trị đã làm nhiều việc để làm tròn đạo hiếu đối với người mẹ bạc mệnh. Đặc biệt nhất là triều đại của ông và con cháu của ông sau này đã triệt để kiêng kỵ tên “Hoa”, tên huý của mẹ ông. Việc kiêng kỵ ấy còn ảnh hưởng cho đến ngày nay. (Theo Nguyễn Đắc Xuân – Chuyện các bà trong cung Nguyễn).

Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai...

Cảm ơn bởi:

23-10-2008, 03:51 AM (Được chỉnh sửa: 19-09-2010 06:08 PM bởi T-AnhCQT.)
Bài viết: #3

Khoai
I'm

Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 Khoai Danh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài

1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam

3.Tiền Trả

giấy

được

phát lời:

hành

nước

ta Triều

dưới

triều

đại

nào? Trần

Nhiều người vẫn nhầm lẫn nghĩ rằng tiền giấy được phát hành đầu tiên ở nước ta vào triều Hồ. Có thể, Hồ Quý Ly là người đóng vai trò quyết định trong việc ban hành tiền giấy, nhưng tiền giấy được phát hành lần đầu tiên ở nước ta vào năm 1396 (dưới thời vua Trần Thuận Tông). Về việc này, nhiều sử gia có những đánh giá rất khác nhau. Có người cho rằng Hồ Quý Ly cần thu đồng để đúc vũ khí. Cũng có người đánh giá cao cải cách tiền giấy của Hồ Quý Ly bởi cùng với tiền giấy, Hồ Quý Ly còn có những cải cách khác rất tiến bộ và có đóng góp rất lớn cho sự phát triển của toàn xã hội bấy giờ. Năm 1400, Hồ Quý Ly ép cháu ngoại của mình là Trần Thiếu Đế nhường ngôi, lập ra nhà Hồ (1400 - 1407).

Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai...

Cảm ơn bởi:

24-10-2008, 01:23 PM (Được chỉnh sửa: 04-08-2009 03:35 AM bởi Khoai.)
Bài viết: #4

Khoai
I'm

Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 Khoai Danh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài

1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam

4. Trả

Tổng

thống lời:

nước Tổng

nào

muốn thống

đặt

tên Ghi

con

Hồ Nê

Chí

Minh? Sêcuturê

Sêcuturê, Tổng thống Ghi Nê sang thăm Việt Nam theo lời mời với tư cách là khách của Hồ Chủ Tịch. Trong buổi mít tinh tiễn đưa tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Sêcuturê hết lời ca ngợi và khâm phục Hồ Chủ Tịch. Ông phát biểu đại ý: Vợ tôi sắp sinh, nếu sinh con trai, tôi sẽ đặt tên con là Hồ Chí Minh. Sêcuturê quả thật rất chân thành và rất cảm phục Hồ Chí Minh nhưng ông ta chưa hiểu câu

tài tình: "Bác không có vợ nên không có con. phục tài đối đáp của Bác. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về vấn đề này tại đây."nhập gia vấn huý" của phong tục nước ta.. Do nhầm lẫn.) Bài viết: #5 Khoai I'm Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 KhoaiDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài 5. cháu nào có con trai thì đặt tên cháu là Sêcuturê!" Mọi người dự lễ đều vui cười thoải mái.. vừa được lòng khách nước ngoài. Từ "sách" trong câu trên vốn có nghĩa là "hỏi".. nếu sắp tới. vừa phù hợp với phong tục nước ta trong hoàn cảnh đó. Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai. vậy Bác đề nghị các cháu thanh niên. Sách Thủy kinh chú viết "…Châu Diên lạc tướng tử danh Thi sách Mê Linh lạc tướng nữ tử danh Trưng Trắc vi thê" (nghĩa là: ..Con trai của lạc tướng Châu Diên tên là Thi hỏi [sách] con gái lạc tướng Mê Linh tên là Trưng Trắc làm vợ). Cảm ơn bởi: 26-10-2008. người đời sau đã ghép từ "sách" đó với từ Thi thành tên Thi Sách. Cảm ơn bởi: .. Liền đó Hồ Chủ Tịch trả lời lại rất khôn khéo.. (Theo 100 điều nên biết về phong tục Việt Nam) Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai. Chồng bà Trưng Trắc tên là Thi hay Thi Sách? Trả lời: Chồng bà Trưng Trắc tên Thi. 04:24 PM (Được chỉnh sửa: 17-09-2010 06:07 PM bởi T-AnhCQT.

) Bài viết: #6 Khoai I'm Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 KhoaiDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài 6. ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh này là đồng chí Nguyễn Hữu Tiến (sinh ngày 5/3/1901 tại Hà Nam. năm cánh sao là sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp đồng bào chiến đấu giành độc lập. Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của hồn nước. của tình đoàn kết đời đời bền vững của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. đã khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người dân Việt. màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho sự sáng ngời của linh hồn dân tộc Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên vào thời gian nào? Trả lời: Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ chống thực dân Pháp (23/11/1940). lòng dân. 08:09 PM (Được chỉnh sửa: 27-08-2009 03:25 PM bởi Khoai. biểu tượng chung nhất của dân tộc Việt Nam. (Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) . da của giống nòi Đứng lên mau hồn nước gọi ta rồi Hỡi sỹ nông công thương binh Đoàn kết lại như sao vàng năm cánh".26-10-2008. màu chiến đấu và chiến thắng. Tác giả sáng tạo ra lá cờ nền đỏ. Nền đỏ tượng trưng cho màu nhiệt huyết cách mạng. hy sinh ngày 28/8/1941). tự do cho Tổ quốc. Lá cờ đỏ sao vàng. Tâm huyết của tác giả khi sáng tạo ra lá cờ Tổ quốc được khắc họa rõ nét trong bài thơ của ông: "Hỡi những ai máu đỏ da vàng Hãy chiến đấu dưới cờ thiêng Tổ quốc Nền cờ thắm máu đào vì nước Sao vàng tươi.

Cách thứ ba: Cách giải thích này có liên quan đến “tứ bất lập” dưới thời chúa Nguyễn Ánh. Những người ra đi thường là con thứ hoặc con út..) Bài viết: #7 Bee Một Bài viết: 19 Tham Gia: Nov 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 4 Ðã cảm ơn 3 lần trong 1 bài 7. Những người con trưởng thường phải ở lại quê hương để thờ cúng ông bà tổ tiên.. thí dụ: “Thằng cả đâu. Cách thứ hai: Ở Việt Nam. Vì vậy. làng xã là một đơn vị rất quan trọng. mỉa mai và bị kết tội phạm húy. Ý thức quốc gia không mạnh bằng làng xã: "phép vua thua lệ làng".Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai. 01:06 AM (Được chỉnh sửa: 19-09-2010 06:14 PM bởi T-AnhCQT. Nguyễn Ánh ban ra nhiều chính sách mà trong đó có “tứ bất lập” (bốn điều không) : không đặt ngôi hoàng hậu và đông cung thái tử... nhớ về gia đình lớn vẫn còn đang sinh sống ở vùng ngoài. vô đây biểu coi” thì vô tình đã gọi trùng với tên Hương Cả. thằng Hai chứ không gọi là thằng Cả. chăm nom nhà cửa. Trong những điều không ấy.... Cảm ơn bởi: 10-11-2008. Lâu dần. Điều này có thể bị suy diễn là hỗn láo.. không trạng nguyên và không phong vương cho người ngoài họ. rồi kế tiếp là Ba. xứ sở. cư dân người Việt từ miền Bắc và miền Trung (đặc biệt là vùng Ngũ Quảng) được lệnh của chúa Nguyễn vào Nam khai hoang lập nghiệp. sở dĩ Nguyễn Ánh không phong hoàng hậu và đông cung là vì ông muốn . họ không xưng mình là Cả (vì thực tế anh Cả còn ở ngoài kia) mà xưng là Hai. không tể tướng. Chính vì vậy. Nếu gọi người con lớn nhất là “cả”. trong đó người đứng đầu được gọi là Hương Cả. người con trưởng trong gia đình được gọi là "anh hai / chị hai" mà không gọi là "anh cả / chị cả" như theo cách nói của người miền Bắc.. Sau khi lên ngôi năm 1802. thành thói quen. Khi bị Pháp chiếm làm thuộc địa. Họ luôn nhớ về quê hương. người miền Nam tránh tiếng “cả” mà gọi người con lớn nhất là “anh hai” hoặc “chị hai”. con Cả như ở ngoài Bắc. (Trích bài “Tị húy trong sinh hoạt của người Việt Nam” Phạm Văn Bân). vườn tược. họ sinh con đẻ cái và gọi đứa con lớn trong gia đình là bé Hai.. phụng dưỡng cha mẹ. cơ quan cai trị ở mỗi xã miền Nam được gọi là Hội Đồng Tề. Tại sao lại như vậy? Hiện nay có một số cách giải thích khác nhau về vấn đề này: Cách thứ nhất: Từ giữa thế kỷ thứ XVII. Tại sao người miền Nam lại gọi con trưởng là "anh hai"? Trong phương ngữ Nam bộ.

. Về sau. Ngược dòng lịch sử. Quảng Trị. mất vì bệnh đậu mùa. Nguyễn Phúc Cảnh lúc đó không khác gì vật “thí thân”. Có ai biết "Ngũ Quảng" không? Hỏi: Kể Có tên ai từng biết "Quảng. Nguyễn Ánh là người trọng tình. Vì thế về sau. xa nước đằng Động bao Trị rồi miền cùng tính người xưa có phân ngoài vua Phong la lúa hiên sang Đông Trung vô.. mà trong chúa Bình đất "Hai vào: tiên. Quảng Ngãi.dành trọn vẹn hai vị trí đó cho hai người mà ông yêu thương nhất. Dốc chỉ Quảng đất từ đất Nguyễn. ông muốn dành vị trí cao nhất cho hai người mà ông hết mực yêu thương này. Còn Nguyễn Phúc Cảnh. cùng chia sẻ và đồng cam cộng khổ cùng Nguyễn Ánh khi ông thất thế. Phải chăng cách nói “anh hai / chị hai” bắt nguồn từ đây? (Nguồn: Internet) Cảm ơn bởi: 10-11-2008.. hoàng tử Cảnh cũng đoản mệnh. dù có toàn vẹn thế nào thì cũng chỉ là “thứ hai” mà thôi." "Ngũ từ Quảng" trong ra không? ngoài Trả lời: Ngũ Quảng gồm Quảng Bình. Quảng Đức (Huế). với ông không có gì là “thứ nhất” cả. thưa rồi: đôi Lê. 01:11 AM (Được chỉnh sửa: 19-09-2010 06:12 PM bởi T-AnhCQT. trọng nghĩa. Nha vàng ngang Hà . khi mới 4 tuổi đã phải theo Bá Đa Lộc sang Pháp cầu viện giúp cha. và ông muốn thực hiện điều ấy bằng những chính sách của mình. ta biết bà Tống Thị Lan là người vợ đã một lòng một dạ.. có huyện" Quảng Miếu. lúc còn phải trốn chạy nhà Tây Sơn. đất ngoài rộng. "Ngũ Quảng Quảng Cái Khi Đằng Quảng và Tiếp Cồn Quảng" Bình là Bình tên tỉnh. ra đi mà chẳng biết có ngày trở về hay không. Quảng Nam.) Bài viết: #8 Bee Một Bài viết: 19 Tham Gia: Nov 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 4 Ðã cảm ơn 3 lần trong 1 bài 8. người vợ cả Tống Thị Lan và con trai cả Nguyễn Phúc Cảnh.

. này Long Thiên dài thời đô. Sơn công hùng đây. 10:38 AM (Được chỉnh sửa: 26-09-2010 09:26 AM bởi T-AnhCQT. đôi non.. về tên Huỳnh rồi. Chiên Đài. rồi về co xanh Nam xanh An kia An bề.. trang cổ Chiêm tháp quan "Quảng" thôi là quanh lờ biển Quảng vàng sử Hội Thành xưa Bằng san bốn rà thời.Dòng Một Vĩ Nhưng Nghĩa Di Biết Đã Vào Cái Sau Một Cố Vàng Về món Kể Chỉ Đi Hải Bên Một Nổi Mỹ Tháp Ngũ sông Bến Hải ruột thời chia cắt xót xa một tuyến mười bảy ngăn không ngăn được tình người. Hành Sơn đứng Bây giờ Quảng Là nơi Núi Ấn Là nơi Văn Đất lịch sử 3 Ngũ Quảng ơi! Nôm na chút có mấy lời viết ra! Ngãi ta Sông Trà nhắc hoá Sa ngàn năm nay ngũ Quảng Cảm ơn bởi: 12-11-2008..chìm nổi. đây nhớ cơm hến Huế ra được con 2 "Quảng" vào đèo Vân mây núi kia đèo..... bò môi.. dải đất bao tiếng phố Sơn thánh địa... ơi! (sưu tầm) thành vùng đất đã đô nước son.) Bài viết: #9 .. nước trang Liệt sĩ Trường tích lịch sử mãi còn ghi bao xương máu anh để lại đã nằm cùng chốn nữa tên đã là đổi tên "Quảng Đức" từ ngày Gia tỉnh Thừa ghi tên sử Việt một một thời Cố món bún ngọt lừ bờ ba nữa dốc lượn Đó.

Ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba có từ bao giờ? Trả lời: Ngày xưa. Lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương thường được tổ chức vào mùa thu. Ban-ti-mo. đã giành được thắng lợi. từ 1. điều kiện lao động rất vất vả. Đặc biệt ở Chicago. 8 giờ học tập trong một ngày". làn sóng bãi công lan nhanh ra toàn quốc. Những người lãnh đạo phong trào bị bắt và nhiều . chúng bắn bừa bãi vào đám biểu tình là 6 người chết và 50 người bị thương. đời sống của người lao động Mỹ vô cùng khổ cực. Ngày làm việc kéo dài 14. ném 2 quả bom làm chết một số tên cảnh sát. Mượn cớ đó. Pi-xbơ-nơ. buộc bọn chủ phải nhận yêu sách ngày làm 8 giờ. gọi cảnh sát đến đàn áp. Đồng lương không đủ sống. Công nhân ở New York. máu đã đổ trên đường phố. Cũng như ở bất cứ nơi nào trên thế giới tư bản chủ nghĩa. số công nhân ở đây tham gia bãi công càng thêm đông đảo. các công đoàn và báo chí công nhân vẫn khẩn trương vận động nhân dân tham gia đấu tranh. Đến năm 1917 mới có quy định chính thức của triều Nguyễn lấy ngày mồng Mười tháng Ba hàng năm làm ngày quốc giỗ.. chúng xả súng vào quần chúng làm hàng trăm người chết và bị thương. Họ bị bọn cầm quyền khủng bố gắt gao nhưng ý chí không hề giảm sút. Mặt dầu bị chánh quyền ngăn chặn. Theo quyết nghị của Liên đoàn lao động Mỹ khi đó thì ngày 1 tháng 5 năm 1886 được chọn làm ngày đấu tranh của công nhân Chi-ca-go. đến nỗi họ "không bao giờ được thấy mặt vợ con dưới ánh mặt trời".5 vạn lên đến 4 vạn. kinh nghiệm càng thêm dày dạn. nhà ở chật chội thiếu vệ sinh. tăng tiền lương và cải thiện đời sống. thành phố trung tâm công nghiệp của nước Mỹ đã đi vào lịch sử bằng những cuộc đấu tranh quyết liệt của giai cấp công nhân Mỹ hồi cuối thế kỷ XIX. giai cấp công nhân Mỹ tiến hành đấu tranh đòi rút ngắn thời gian lao động. Từ Chi-ca-go. 5000 cuộc bãi công có 34 vạn công nhân tham gia đã diễn ra trong các thành phố lớn của Mỹ. Bọn chủ điên cuồng chống lại bằng cách sa thải những người bãi công. công nhân Chi-ca-go tiến hành tổng bãi công. Chiều ngày 3 tháng 5. cuộc xung đột vũ trang bùng nỗ. Đúng ngày hôm đó.. Trong suốt mấy ngày. Lịch Sử Ngày Quốc tế lao động 01/05 Chi-ca-go. 8 giờ nghỉ ngơi. Đã từ lâu. Nhưng ở nhiều nơi khác. Họ tiến dần đến những cuộc đấu tranh có tổ chức trên qui mô lớn. xuống đường biểu tình giương cao khẩu hiệu: "Phải thực hiện 8 giờ làm việc. Chúng lại cho bọn khiêu khích len vào cuộc mít tinh của công nhân.space Một Bài viết: 26 Tham Gia: Nov 2008 saoDanh tiếng: 1 Cảm ơn: 1 Ðã cảm ơn 12 lần trong 0 bài RE: 1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam 9. 15 giờ.

Bọn tư bản đã lộ nguyên hình là những tên bóc lột tàn bạo. mít tinh. Hung. Giai cấp công nhân. đơn sơ mà nghiêm trang. hát Quốc tế ca. tùy theo điều kiện mà treo cờ búa liềm. Lòng căm phẫn của công nhân Mỹ và những người lao động thế giới bùng cháy. Khẩu hiệu chiến đấu của Mác và Ăng-ghen: "Vô sản tất cả các nước. đã bước đầu phối hợp đấu tranh trên quy mô rộng lớn. Ngày 1 tháng 5 được mở đầu bằng sự kiện Chi-ca-go đã trở thành ngày biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân. ngay sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. hô vang khẩu hiệu cách mạng. Những hoạt động sôi nổi trong cả nước kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động đã góp phần thắng lợi vào cuộc tổng diễn tập thứ hai. giảm thuế. Từ đó. hàng ngàn nông dân kéo về sát cánh cùng giai cấp công nhân biểu tình đòi ngày làm 8 giờ. mít tinh được tổ chức ở Đức.người trong số đó bị kết án tử hình. Cuộc đấu tranh đó mở đầu cho một cao trào cách mạng đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng. Huế. tận dụng những khả năng hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp của thời kỳ Mặt trận dân chủ. biểu tình. Nhưng dòng máu hy sinh của công nhân Chi-ca-go càng nhuộm đỏ thắm lá cờ đấu tranh cách mạng do Mác và Ăng-ghen giương cao trong 40 năm qua kể từ ngày ra đời Tuyên ngôn Cộng sản. Đặc biệt là ở Vinh-Bến Thủy. 10 vạn công nhân Pháp biểu tình rầm rộ ở Paris. Những sự kiện đó chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành. quê hương của Cách mạng tháng Mười vĩ đại. Có thể kể đến một vài sự kiện quan trọng dưới đây: Ngày 1 tháng 5 năm 1930. áo. ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. công nhân nhiều nước đã bãi công. bỏ sưu. Bỉ. Nghệ An. nhiều đồng chí cộng sản đã tổ chức những buổi kỷ niệm trong buồng giam. Thụy Điển và nhiều nước khác. giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động. Chúng không từ bất cứ một thủ đoạn nào để dập tắt phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân. Ngày 1 tháng 5 trở thành ngày Quốc tế Lao động. Gia Định đến các vùng nông thôn Thái Bình. rải truyền đơn. đấu tranh chống tư bản. Công nhân Anh đòi ban hành đạo luật quy định ngày làm 8 giờ trong phạm vi cả thế giới. Từ các thành phố đông dân như Hà Nội. Ở nước ta. Tại đại hội Quốc tế thứ hai năm 1889. nông dân. Vinh. động viên tinh thần đấu tranh cách mạng. dẫn tới ngày cách mạng thành công. Đảng ta tổ chức một cuộc mít tinh lớn. chế độ khủng bố rất dã man. nông dân tập thể cùng các tầng lớp lao động khác ra sức thi đua xã hội chủ nghĩa để lấy thành tích chào mừng ngày Quốc tế Lao động. Bài "Quốc tế ca" từ lời thơ phỏng dịch của đồng chí Nguyễn ái Quốc đến bài ca hoàn chỉnh đã vang lên từ các . Ngày 1-5 đã khắn sâu vào trái tim các chiến sĩ cách mạng bị tù đày. ngày hội của nhân dân bị bóc lột. tăng tiền lương. Long Xuyên. Mùng 1 tháng 5 năm 1938. chống chiến tranh đế quốc. Mặc dầu nhà tù đế quốc rất khắc nghiệt. ngày 1 tháng 5 được coi là ngày hội lớn của quần chúng. nhiều cuộc biểu tình. ngày 1 tháng 5 năm 1890. dưới sự chỉ đạo của Ăng-ghen. thu hút đến 25 nghìn người tham gia tại khu Đấu xảo Hà Nội (khu vực Nhà hát Nhân dân hiện nay). Hưởng ứng nghị quyết nói trên. ngày đoàn kết quốc tế của những người lao động. những ngày kỷ niệm 1 tháng 5 gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong nửa thế kỷ qua. tiểu thương và các đoàn thể xã hội đứng theo hàng ngũ. Sa Đéc. lần đầu tiên. Sài Gòn. Nơi đầu tiến hành kỷ niệm ngày 1 tháng 5 một cách công khai và hợp pháp với tư cách của người làm chủ là nước Nga Xô-viết. một quyết nghị quan trọng đã được thông qua: đoàn kết giai cấp công nhân quốc tế đấu tranh cho khẩu hiệu "ngày làm 8 giờ" và chọn ngày 1 tháng 5 hằng năm làm ngày đấu tranh của giai cấp công nhân toàn thế giới. đoàn kết lại" được giương cao. Đại diện các giai cấp công nhân. đánh dấu một cuộc tổng diễn tập thứ nhất của cách mạng: cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

đối với chúng ta.3 và kéo dài trong vòng 8 ngày đến 1. Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh quy định công nhân được hưởng lương ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1-5. cho phép mọi người có thể trêu đùa nhau vui vẻ. một sự trùng hợp ngẫu nhiêu trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc: ngày 1 tháng 5 năm 1975 toàn miền Nam được giải phóng. Người Scotland thích gửi những thông tin ngớ ngẩn đến mọi người. năm mới bắt đầu từ ngày 25. Ở Mexico. Người Mỹ vào ngày này thường chỉ vào giày người khác „Chưa buộc dây giày kìa !". 05:26 PM Bài viết: #3 macashipo CTK2 Bài viết: 374 Tham Gia: Oct 2008 Danh tiếng: 1 Cảm ơn: 38 Ðã cảm ơn 30 lần trong 6 bài Mình xin đóng góp vài bài cho bài viết cho Alibaba ha.1. Cá tháng Tư nay trở thành ngày nói dối ở nhiều nước. do phương tiện liên lạc thời đó còn lạc hậu. Ban đầu. vua Henry IX đưa ra sắc lệnh thông qua lịch Greogry. Trẻ con ở Pháp thường trêu bạn bằng cách dán cá giấy vào lưng nhau rồi hô: "Cá tháng Tư!". Tự do. đây là dịp tưởng nhớ các trẻ em bị vua Herod giết hại. Lịch sử ngày cá tháng tư (1/4) Nước Pháp được coi là quê hương của ngày Cá tháng Tư. theo đó năm mới bắt đầu từ ngày 1/1. Giáo hoàng Greogry đưa ra Công lịch và năm mới bắt đầu từ ngày 1. càng làm họ lầm tưởng 1. niềm vui của ngày 1 tháng 5 được nhân lên gấp bội. Ba mươi năm sau ngày Cách mạng tháng Tám. dến năm 1564. Về sau. Một số người đẫ trêu họ bằng cách gửi những món quà nghịch ngợm. ngày "Cá tháng Tư " được tổ chức vào ngày 28.12. Dần dần. Cá tháng Tư phổ biến ở Anh và Scotland suốt thế kỷ 17. Tuy nhiên. ngày 1 tháng 5 được coi là một trong những ngày lễ chính thức của nhà nước ta. Sau khi giành Độc lập. ngày Cá tháng Tư có lịch sử không rõ ràng.ngục tối. giống như yêu cầu tìm giúp răng của con gà hoặc sữa chim bồ câu. mọi người mới nghĩ ra các trò tinh quái để đùa nhau.4. đất nước hoàn toàn Độc lập. Mỗi nền văn hóa khác nhau lại có lịch sử và thời gian kỷ niệm ngày Nói dối khác . toát lên ý chí chiến đấu và tinh thần bất khuất của các chiến sĩ. Những người khác tuy biết vẫn không chấp nhận lịch mới và tiếp tục đón năm mới vào ngày 1/4. Vào thế kỷ thứ 16. thói quen này được lan sang Anh và Mỹ. Không giống như hầu hết các ngày đặc biệt khác trong năm. Nạn nhân của những trò đùa ấy bị gọi là " đồ ngốc tháng Tư" (April Fool) và người ta bắt đầu gọi ngày đó là "Cá tháng Tư". Năm 1562.4 là ngày đón năm mới. người ta truyền tin chủ yếu bằng cách chạy bộ nên nhiều người nhận được tin đổi lịch chậm mất vài năm. Cảm ơn bởi: 28-10-2008. ngày 29 tháng 4 năm 1946. Từ đó. Từ đó.

trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em. Sau khi phát xít Đức bị đánh bại. bọn phát xít Đức bao vây làng Li-đi-xơ (Tiệp Khắc). chúng đã tàn sát dã man 66 người và đưa 104 em thiếu nhi vào trại tập trung. nhưng ai cũng cần “đề cao cảnh giác” kẻo lại trở thành “con cá ngớ ngẩn”. Đây được coi là ngày phát sinh của trò đùa “Hãy đá tôi một phát”. Các phương tiện truyền thông cũng không đứng ngoài cuộc vui một năm chỉ có một lần này. Căm phẫn trước tội ác dã man của bọn phát xít Đức. Mexico là kỷ niệm ngày Nói dối vào 28/12. Làng Li-đi-xơ không còn một bóng người. nhưng thường vào ngày đầu tiên của mùa xuân. Đó không phải là một lễ hội để công chức được nghỉ làm và trẻ em không phải đến trường. vua Herod ra lệnh thảm sát trẻ em vô tội.)۶ ٩(××)۶ Cảm ơn bởi: 28-10-2008. Vì thế. ٩(● )۶ ٩(--)۶ ٩(๏๏)۶ ٩(. Trong ngày cả thế giới nói dối. Tháng 12-1949. những trò trêu ghẹo chỉ mang tính chất nhẹ nhàng. kẻ lừa gạt vẫn hoàn toàn vô tội bằng cách nói với “nạn nhân”: “Ngày Cá tháng Tư mà”. Dù đùa kiểu gì. Ngày thứ hai đặc biệt để trêu ghẹo phần sau lưng của mỗi người nên được gọi là “Ngày vuốt đuôi”. Tiếp theo quyết định lấy ngày 1 tháng 6 hàng năm là ngày Quốc tế Thiếu nhi. Tại đây. 88 em đã bị chết trong các phòng hơi độc. Hai năm sau. Những trò đùa của ngày Cá tháng Tư có thể chỉ rất đơn giản (“bạn chưa buộc dây giày kìa”) nhưng cũng có khi gây ra hậu quả nghiêm trọng (như vặn đồng hồ của cậu bạn cùng phòng chậm tới một tiếng). 05:26 PM Bài viết: #4 macashipo CTK2 Bài viết: 374 Tham Gia: Oct 2008 Danh tiếng: 1 Cảm ơn: 38 Ðã cảm ơn 30 lần trong 6 bài Lịch sử ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 Vào rạng sáng ngày 1-6-1942. 9 em khác bị đưa đi làm tay sai cho bọn phát xít. bọn phát xít Đức lại bao vây thị trấn Ô-ra-đua (Pháp). chúng bắt 173 người đàn ông.nhau. truyền hình Anh từng chiếu một bộ phim ngắn và rất chi tiết về việc những người nông dân Anh thu hoạch vụ mùa spaghetti. Liên hiệp Hội phụ nữ Á Phi họp ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã đề nghị và được Liên đoàn phụ nữ Dân chủ thế giới chọn ngày 1-6 hàng năm làm ngày Quốc tế Thiếu nhi. chúng dồn 400 người vào nhà thờ. tháng 4 năm 1952 tại Viên ( thủ đô . Ví dụ: Scotland có tới 2 ngày Cá tháng Tư. cả loài người tiến bộ trên toàn thế giới kịch liệt lên án và đấu tranh để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. ngày 10-6-1944. 196 người phụ nữ và trẻ em. nhà nước Tiệp Khắc lúc bấy giờ đã cho xây dựng lại làng Li-đi-xơ và Đài tưởng niệm để ghi sâu tội ác của bọn phát xít. Chỉ là một ngày vui nho nhỏ. Đó là một thời khắc buồn trong lịch sử đất nước này vì đúng ngày đó. Ngày Cá tháng Tư chỉ là một ngày vui. và hành động để bảo vệ và chăm sóc trẻ em. nhằm nhắc nhở nhân dân toàn thế giới nhớ đến vụ thảm sát Li-đi-xơ và Ô-ra-đua của bọn phát xít. phóng hỏa đốt cháy một cách thảm thương.

Đại hội các bà mẹ của hầu hết các nước trên thế giới họp tại Matxacơva đã tố cáo bọn đế quốc âm mưu gây lại chiến tranh và kêu gọi các bà mẹ khắp năm châu xiết chặt thêm hàng ngũ đấu tranh cho một nền hoà bình bền vững trên đất nước.Văn kiện pháp lý Quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện đến các quyền trẻ em dựa trên nguyên tắc trẻ em có quyền được chăm sóc.6 đã được tổ chức hàng năm và trở thành ngày hội chăm sóc và bồi dưỡng thế hệ măng non cho Tổ Quốc. Ở nước ta. 09:06 PM Bài viết: #5 macashipo CTK2 Bài viết: 374 Tham Gia: Oct 2008 Danh tiếng: 1 Cảm ơn: 38 Ðã cảm ơn 30 lần trong 6 bài . Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em. những tổ chức phụ nữ thanh niên ở các nước đã lấy ngày 1 .)۶ ٩(××)۶ Cảm ơn bởi: 31-10-2008.6 làm ngày biểu dương lực lượng đấu tranh chống các thế lực gây chiến tranh để bảo vệ hạnh phúc cho các bà mẹ và trẻ em trên thế giới. ٩(● )۶ ٩(--)۶ ٩(๏๏)۶ ٩(. từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. ngày 1. đòi cấm dùng những phát minh khoa học vào mục đích chiến tranh. Đến năm 1955. Hội nghị này đã yêu cầu tất cả Chính phủ các nước đặt ra những Pháp luật cho nước mình nhằm đảm bảo hạnh phúc cho các bà mẹ và trẻ em. nhi đồng coi trách nhiệm vẻ vang ấy là của toàn dân.nước Áo) đã có cuộc họp quốc tế bảo vệ thiếu nhi. bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt. Nhà nước ta cũng ban hành Pháp lệnh về chăm sóc và bảo vệ thiếu niên. Từ đó đến nay.

người Celtic dập tắt lửa không phải để xua đuổi những linh hồn mà để sau đó họ cùng nhau đi lấy lửa tại nguồn sáng gọi là Druidic. vào ngày lễ Samhain linh hồn của người chết trong năm trước sẽ tìm đến một thể xác khác để bắt đầu cuộc sống mới trong năm tiếp theo. nên tục lệ hoá trang thành ma quỷ hay phù thuỷ chỉ còn là hình thức. Tuy nhiên. Tuy nhiên. Vậy. Người đi xin nhận được càng nhiều bánh thì họ càng cầu được cho nhiều linh hồn người thân của gia chủ siêu thoát. vì thế vào ngày 31/10 dân làng dập tắt lửa trong nhà để làm cho nhà cửa lạnh lẽo và tẻ ngắt. Người Celtic tổ chức kỷ niệm năm mới với lễ hội Samhain. Lễ hội bắt đầu vào ngày 1/11. liên tục cháy ở Usinach thuộc miền trung Ireland. ngày hội "lừa phỉnh" được cho là bắt nguồn từ một phong tục gọi là tục "cầu hồn" của người Châu Âu ở thế kỷ thứ 9.Lịch sư ngày Halloween Cứ vào ngày 31/10 hàng năm. khi linh hồn của người chết quay trở lại nhà người thân để xin thức ăn và nước uống. Tuy nhiên. Đây là những chiếc bánh hình vuông làm từ bánh mỳ và nho Hy Lạp. Trong suốt đêm lễ thánh Hallow‟s Eve. chơi trò lừa nhau. các xác chết đi lại tự do. đục khoét bí ngô. Vào thời gian này vị thần của mùa xuân và mùa hè không còn ngự trị và nhường chỗ cho thần Chết. phong tục độc đáo này bắt nguồn từ đâu? Từ "Halloween" bắt nguồn từ nhà thờ Thiên chúa giáo. lễ hội Halloween được du nhập vào Mỹ cùng trò như lật ngược nhà vệ sinh và tháo cổng ra vào.thời điểm kết thúc một năm. Ngày 1/11 là ngày lễ của người Thiên chúa bày tỏ lòng thành trước thánh thần. Theo giải thích khác thì người ta cho rằng vào đêm Samhain. họ bỏ tục lệ hiến người sống và thay vào đó là hiến hình nộm. Người xưa kể lại. người Thiên chúa giáo đi từ làng này sang làng khác xin "bánh cầu hồn". người La Mã đã biến những tục lệ trên của người Celtic thành tục lệ của mình. Sau đó họ hoá trang thành ma cà rồng và lặng lẽ đi vòng quanh nhà hàng xóm vẻ hăm doạ để xua đuổi những hồn ma tìm thể xác. đớp táo và gõ cửa các nhà để xin bánh kẹo. diễn ra vào đầu mùa đông . Ngày 2/11 hàng năm. Ngày này cũng chính thức bắt đầu một năm mới của người Celtic. Ở Anh trước đây. Nhưng vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. ở xứ Celtic (Ireland) mùa màng kết thúc vào ngày 31/10 và ngày hội Halloween được gọi là ngày lễ Samhain (gieo trồng). do người ta không còn tin vào linh hồn nữa. Sau này. đêm Halloween từng được gọi là Nutcrack Night hay . hàng nghìn trẻ em Bắc Mỹ và Anh quốc đổ ra đường trong các bộ lễ phục hóa trang. người sống không muốn linh hồn người chết nhập vào mình. Theo thời gian. vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. là dấu vết còn lại của lễ hội All Hallow Eve (lễ thánh). Cùng với phong trào di cư để tránh nạn thiếu khoai tây của người Ireland sang Mỹ những năm 1840.

nhiều nhà thờ tổ chức tiệc Halloween hoặc tổ chức khắc đèn lồng cho trẻ em.Chỉ đi vào nhà người ta bằng cửa trước và tránh dùng cửa hậu hay cửa bên để tránh các bất trắc. trong tuần lễ Halloween. Đã có rất nhiều tai nạn xảy ra trong Tết Halloween. Biện pháp an toàn cho trẻ em và người lớn trong đêm Halloween. lễ hội xá tội hay đêm thánh Halleluja và họ tổ chức lễ tại nhà thờ của giáo phái mình.Không nên ăn bất cứ thứ gì người ta cho mà phải đợi đến khi về nhà để cha mẹ xem xét kỹ trước khi ăn. Ngày nay. gia chủ phải cung cấp thức ăn cho chúng. trong đó có lễ hội thờ nữ thần mùa màng Ponoma. Hơi ấm duy nhất sưởi ấm cho ông trong giá lạnh là ngọn nến leo lét trong củ khoai tây thối. trẻ em đi chơi trò Trick or treat nên: . Jack là người nổi tiếng vì nghiện rượu và tư chất thông minh. Nhưng khi di cư sang Mỹ.Phụ huynh phải biết rõ lộ trình các con định đi chơi trò Trick or treat để theo dõi khi cần. ăn trái cây. do đó nhiều trò chơi có liên quan đến loại quả này xuất hiện trong lễ hội Samhain. người ta phát hiện quả bí ngô sáng hơn bí đao nên sau này đèn lồng ở Mỹ được trang trí bằng quả bí ngô có cục than hồng bên trong. lo sợ và phá hoại con người. Mọi người cùng nhau đấu tranh vì một thế giới không còn tội lỗi. thường các thanh thiếu niên hay phá phách. . Trẻ em ở Ireland thường chơi trò đục khoét củ khoai tây và bí đao trong lễ hội Halloween. Một số người ở các giáo phái khác tổ chức kỷ niệm nhưng coi đây là lễ hội mùa màng. . . chủ nhà đãi chúng kẹo. sau đó khắc hình một chữ thập lên gốc cây và trói con quỷ trên đó. Do phạm nhiều tội lỗi cho nên khi chết. gõ cửa để gặp chủ nhà và nói câu "trick-or-treat". Tối hôm trước của ngày lễ Halloween. gây hoang mang.Vẽ mặt thay vì đeo mặt nạ để tránh bị che mất tầm quan sát trên đường. số điện thoại.Snap Apple Night tức là một đêm dành cho gia đình ngồi bên đống lửa hồng để nghe kể chuyện. Trò "đớp táo": Khi người Celtic bị người La Mã đánh chiếm. Nếu có muốn ăn kẹo bánh người ta cho trong lúc đi đường. tức là 30/10. ông phải đi lang thang nhiều nơi tìm kiếm một chỗ trú chân. Lễ hội mang đến cho trẻ em nhiều trò chơi lý thú. Chúng mặc trang phục hóa trang và đeo mặt nạ rồi đi từ nhà này qua nhà khác. thậm chí tính mạng của người dân. . nên ngày này nhiều người theo đạo Thiên chúa giáo không tổ chức lễ kỷ niệm. gây thiệt hại đến tài sản. Để tránh bị phiền toái. vị thần Druids cho rằng người chết sẽ tìm đến lừa. được gọi là "đêm ma-quỉ". Trò Trick for treat: Trong suốt lễ hội Samhain. ông không được lên thiên đàng hay xuống địa ngục.Mang theo tiền và giấy tờ có ghi địa chỉ. chỉ ăn những kẹo bánh còn nguyên trong gói để tránh ngộ độc. Nếu đeo mặt-nạ trong khi đi thì nên đẩy mặt nạ lên trán để dễ nhìn. Lễ hội đèn lồng (đèn bí ngô JackO‟-Lantern): Lễ hội đèn lồng bắt nguồn từ tập quán của người Ireland. Anh đã lừa con quỷ Satan trèo lên ngọn cây. Jack thoả thuận với con quỷ nếu nó không trêu chọc anh nữa thì anh sẽ thả nó xuống. Bởi thế lực lượng cảnh sát phải tăng cường giữ trật tự trong đêm này. nhiều phong tục của người La Mã theo đó cũng du nhập vào đất Celtic. . Chính vì thế. và tên cha mẹ để phòng khi trẻ lạc thì có người giúp đưa về. Theo truyền thuyết kể lại. Để tránh bị lạnh khi đi "lang thang gõ cửa các nhà" nên mặc quần áo thật ấm ở bên trong đồ hóa trang. bánh trái. Do truyền thống Halloween được coi là bắt nguồn từ những người ngoại đạo. Những người nghèo đi ăn xin (a-souling) thường được cho một thứ bánh gọi là bánh linh-hồn (soulcakes) với điều kiện họ phải cầu nguyện cho người chết. trẻ em phương Tây rất hứng thú với trò "gõ cửa xin ăn" này.Mặc đồ hóa trang ngắn gọn và khó bén lửa để tránh vấp ngã và khỏi bị cháy.Đeo băng phản chiếu ánh sáng lên quần áo để báo hiệu cho xe cộ khỏi đâm vào. (sưu tâm tư internet ) Chúc mọi ngươi Halloween vui vẻ . Do vậy. Câu này có nghĩa là: "Nếu muốn chúng tôi không chơi xấu thì hãy đãi chúng tôi cái gì đi". và cả cho tiền nữa. Quả táo là một thứ hoa quả linh thiêng dùng để thờ cúng thần linh. Chính vì thế. còn các bậc phụ huynh cũng coi chừng con em mình. Những hồn ma đi lại ăn xin và đến nhà nào. . Vị thần này thường "ẩn náu" trong giỏ hoa quả.

.. phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm chiếm... Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày lễ mang tên "Ngày nhà giáo Việt Nam".. Ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam năm 1958..... đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo.... Công đoàn giáo dục Việt Nam.. là thành viên của FISE từ năm 1953.... 10:12 AM Bài viết: #7 .Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục)... phong kiến. xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo. năm 1946.. Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Tháng 7.... đã quyết định lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo"........ một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy tên là F...... Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản.. Năm 1949. Những năm sau đó. ngày 20 tháng 11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam..E (tiếng Pháp: .......I....... Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982.. ngày lễ này được tổ chức ở các vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam.)۶ ٩(××)۶ Cảm ơn bởi: 12-11-2008. cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản.. Cảm ơn bởi: 13-11-2008....S.. Khi Việt Nam thống nhất. Hàng năm vào dịp kỷ niệm 20 tháng 11... tại hội nghị Vácxava (thủ đô Ba Lan).. 10:22 AM Bài viết: #6 Rin Một Bài viết: 20 Tham Gia: Nov 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 0 Ðã cảm ơn 2 lần trong 0 bài Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 . động viên tinh thần giáo viên kháng chiến.٩(● )۶ ٩(--)۶ ٩(๏๏)۶ ٩(.

Công đoàn giáo dục Việt Nam. đã quyết định. Việc tổ chức này nhà giáo Việt Nam cần được tiến hành trọng thể và thiết thực. phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm chiếm. Điều 2: Để ngày 20-11 có ý nghĩa thiết thực hàng năm từ tháng 10 các cấp chính quyền và toàn thể cần họp để xem xét tình hình công tác và hoạt động của đội ngũ giáo viên ở địa phương mình. kiểm điểm những việc đã làm và đề ra những việc cấp tiếp tục làm nhằm động viên đội ngũ giáo viên phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam.I. Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản. nhân dịp này có thể tổ chức khen thưởng các giáo viên có thành tích.Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục). Về phía giáo viên. Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày lễ mang tên "Ngày nhà giáo Việt Nam". một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (tiếng Pháp: Fédération Internationale Syndicale des Enseignants . Những năm sau đó. Năm 1949. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982. là thành viên của FISE từ năm 1953.Alibaba Bốn Bài viết: 482 Tham Gia: Oct 2008 saoDanh tiếng: 8 Cảm ơn: 20 Ðã cảm ơn 380 lần trong 11 bài Mình xin bổ xung một số ý vào bài viết của bạn Rin: "LỊCH SỬ NGÀY 20 THÁNG 11" Ngày nhà giáo Việt Nam Ngày nhà giáo Việt Nam (hay ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. tại một hội nghị ở Vácxava (thủ đô của . rèn luyện phẩm chất và năng lực. xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo. trong cuộc họp của FISE từ 26 đến 30 tháng 8 năm 1957 tại Warszawa. Khi Việt Nam thống nhất.E (tiếng Pháp: Fédération Internationale Syndicale des Enseignants . từ đó mà ra sức phấn đấu làm tốt nhiệm vụ cao cả của mình.S. cần có những hoạt động phong phú nhằm nâng cao nhận thức về vinh dự và trách nhiệm của người giáo viên trong xã hội nước ta ngày nay. Nội dung quyết định số 167-HĐBT Điều 1: Từ nay hàng năm sẽ lấy ngày 20-11 là ngày nhà giáo Việt Nam. Một số sự kiện liên quan Tháng 7. tại một hội nghị ở Warszawa (thủ đô của Ba Lan). tránh hình thức phô trương gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh. Lịch sử Tháng 7 năm 1946. năm 1946. có sự phối hợp các ngành giáo dục và các đoàn thể nhân dân. phong kiến. Ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam năm 1958. Trong ngày này. Ngành giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục. lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo". ngày lễ này được tổ chức ở các vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam. Điều 4: Trong ngày 20-11 các trường có thể sắp xếp lại việc học tập và giảng dạy để giáo viên được nghỉ và tham gia các sinh hoạt của trường và địa phương.FISE). làm gương sáng cho học sinh noi theo. Hàng năm vào dịp kỷ niệm 20 tháng 11 cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản. động viên tinh thần giáo viên kháng chiến. một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy tên là F. Năm 1949. Đây là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là ngày "tôn sư trọng đạo" nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành này. đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo. Điều 3: Việc tổ chức ngày 20-11 hàng năm do Uỷ ban Nhân dân và Hội đồng các cấp chủ trì. ngày này đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. tổ chức các cuộc gặp mặt thân mật với giáo viên. Các cấp các ngành cần phân công cán bộ lãnh đạo đi thăm hỏi giáo viên.

Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo. Công đoàn giáo dục Việt Nam, là thành viên của FISE từ năm 1953, đã quyết định, trong cuộc họp của FISE từ 26 đến 30 tháng 8 năm 1957 tại Vácxava, lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo". Ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam năm 1958. Những năm sau đó, ngày lễ này được tổ chức ở các vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam. Hàng năm vào dịp kỷ niệm 20 tháng 11 cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm chiếm, động viên tinh thần giáo viên kháng chiến. Khi Việt Nam thống nhất, ngày 20 tháng 11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày lễ mang tên "ngày nhà giáo Việt Nam".

Cảm ơn bởi:

31-12-2008, 09:42 AM
Bài viết: #8

Khoai
I'm

Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 KhoaiDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài

Sau 12 tháng học tập và lao động vất vả, mọi người lại đón năm mới với những lời chúc tụng hạnh phúc, vui vẻ và may mắn. Những quả bóng được thả trong giây đầu năm mới, pháo bông được bắn sáng rực đất trời và mọi người ôm hôn nhau ngoài đường phố... Từ lịch Caesar (Julian Calendar) Ngày đầu năm mới đã có từ lâu và biến đổi qua nhiều thiên kỷ theo lịch sử tiến hóa của loài người. Nó bắt đầu từ thời cổ đại, và tồn tại cùng với dòng chảy văn minh. Ngày và Giờ được qui định khác nhau trên từng quốc gia và từng lục địa tùy theo tiết khí, múi giờ.v.v. đồng thời cũng tùy vào chủng tộc và nền văn hóa của từng nước, từng tôn giáo. Đế Quốc La Mã là nước đầu tiên chọn ngày 1.1 làm ngày Năm mới (New Year) trong hệ thống lịch Julian do Hoàng đế Julius Caesar đề xướng. Trước đó, ngày 25.3 (ngày xuân phân-vernal equinox) được chọn là ngày đầu năm Dương lịch. Ngày Năm mới 25.3 này được đa số nước theo đạo Cơ đốc ở châu Âu chấp nhận từ thời trung cổ 1.100 – 1.400 trước Công Nguyên. Ngày này không phải là thời điểm thu hoạch vụ mùa hay tiết trời đặc biệt nào mà chỉ là ngày các Nguyên lão trúng cử bắt đầu nhận nhiệm vụ mới trong Viện Nguyên lão (Thượng viện) của Đế quốc La Mã mà thôi. Như vậy, thời Đế quốc La Mã, ngày đầu năm được tính lùi lại ba tháng và ngày 25.3 đuợc xem là ngày đầu năm. Sau này mỗi Hoàng đế La Mã lên trị vì thường đặt thêm tên khác cho tháng, ví dụ tháng Chín (September) còn gọi là “Germanucus”, “Antonius” hay “Tacitus”, và tháng 11 (November) còn gọi là “Domitianus”, “Faustinus” hay “Romanus”. Thấy những bất tiện này, Hoàng đế Julius Caesar cho lập bộ Lịch mới (Julian Caesar). Lịch mới là phát minh của nhà Thiên văn người Hy Lạp Alexandria, trong đó ông tính hệ thống thời gian cho

Lịch theo mặt trời. Caesar muốn thay đổi ngày đầu năm từ ngày 1.1 mà ông cho là hợp lý nhất, vì như vậy sẽ phù hợp với điểm chí (Solstices) hay điểm phân (Equinoxes) và tiết khí. Các tháng 9, 10, 11, 12 đôn lên thành 7,8,9 và 10. Để ghi ơn Julius Caesar, bộ lịch cách tân Julian được Viện Nguyên lão dành riêng tháng 7 (July, xuất xứ từ chữ Julius) cho tháng sinh nhật của ông (Quintilis). Đến đời cháu của Caesar, Hoàng đế Augustus cũng được dành ra tháng 8 “August” để nhớ tháng sinh nhật Sextilis của ông. Công lớn của Augutus là sửa sai cách tính toán của năm nhuần. Đến lịch Gregory XII (Gregorian Claendar) Lịch Julian được chấp nhận ở Venice (Ý) năm 1522; Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Người Cơ đốc giáo ở Nam châu Âu năm 1556; Đế quốc Phổ, Đan Mạch, Thụy Điển năm 1559; Pháp năm 1564. Đến năm 1582, lịch Julian mất chỗ đứng khi Giáo hoàng Gregory XII ngay sau ngày nhậm chức đã dùng phương pháp tính Lịch hiện đại để phân chia tháng năm. Giáo hoàng sửa đổi và ấn định ngày đầu của năm mới (New Year) là ngày 1.1 bất chấp chống đối của nhiều hiệp hội tín đồ Cơ đốc giáo. Trong lịch sửa đổi có tên “Lịch Gregorian”, 10 ngày trong tháng 10 bị bỏ đi. Như vậy, ngày 4.10.1582 nhảy sang ngày 15.10.1582 và tiếp tục. Bằng cách này, Giáo hoàng đã xóa bỏ 11 ngày nhuần dự trù cho năm 1700 để các năm đầu thế kỷ 1700,1800 và 1900 không phải là năm nhuần mà đến năm 2000 chuyển giao thiên niên kỷ mới nhuần. Các nước theo đạo Công giáo tiếp nhận ngày “New Year” trong lịch Gregorian sớm nhất. Người Tin lành (bắc châu Âu), Hà Lan năm 1583; Scotland năm 1600; sau đó đến những nước theo đạo Tin Lành và Đức Quốc chấp nhận ngày “New Year” vào năm 1700, Anh, Mỹ, Canada năm 1752 và Thụy Điển năm 1753. Tất cả đều đồng tình với việc xóa bỏ 11 ngày trong của năm nhuần 1700.

Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai...

Cảm ơn bởi:

31-12-2008, 10:42 AM
Bài viết: #9

T-AnhCQT
Đồng quản

Bài viết: 50 Tham Gia: Sep 2008 trịDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 6 Ðã cảm ơn 12 lần trong 0 bài

Cám ơn Khoai về bài viết này! Khoai và các bạn có thể tham khảo thêm đoạn trích dưới đây: Năm 46 TCN, Julius Caesar ban hành lịch mới (lịch Julian). Lịch tính một năm có 365,25 ngày - dựa trên hiểu biết của người La mã lúc bấy giờ (con số đúng ngày nay là 365,242199 ngày, tương đương với 365 ngày, 5 giờ, 48 phút, và 45,96768... giây). Vì mỗi năm, theo lịch Julian dư ra ¼ ngày nên cứ mỗi 4 năm lại có một năm 366 ngày. Nhưng so với con số đúng thì lịch Julian mỗi năm lại dư ra

Tại La Mã. Ý: Valentino). Ngoài ra câu chuyện còn kể thêm rằng trong lúc Valentino bị giam và chờ ngày xử thì có thương cô bé gái mù. Mặt khác. Clavius đã bỏ đi 10 ngày dư. bạn của những tình nhân trẻ. đã từ chối do đức Tin của ông và một cách bất cẩn. Lịch mới được công bố vào năm 1582. từ 5 đến 14 tháng 10. Thu Phân. đúng vào ngày mà trước đây người ta gọi là Ngày May Rủi của Tình yêu. Thánh Valentino bị ném đá cho đến chết rồi sau đó bị chặt đầu. những phút dư này tích tụ thành ngày. Dưới triều đại của Giáo Hoàng Gregory XII vào thế kỷ 16. để nghiên cứu một hệ thống lịch sao cho đúng với các sự kiện thiên văn xảy ra hàng năm. Cảm ơn bởi: 31-12-2008. con của ông cai ngục Asterius. Giáo Hoàng Gregory XII bổ nhiệm một giáo sĩ dòng Tên rất giỏi về toán học. một người La Mã đã tử vì đạo do từ chối bỏ đạo Thiên Chúa. được hoàng đế Claudio II mời đến và có ý dụ Valentino bỏ sáng kiến lạ lùng này (Cơ Ðốc giáo) và làm cho quy theo trở lại đạo Tà giáo (Ða Thần). nghĩa là trong năm 1582. Đây chính là Dương Lịch mà chúng ta dùng ngày nay. đã làm sáng mắt người con . Ngày 14 tháng Hai năm 270. 09:07 PM Bài viết: #10 Alibaba Bốn Bài viết: 482 Tham Gia: Oct 2008 saoDanh tiếng: 8 Cảm ơn: 20 Ðã cảm ơn 380 lần trong 11 bài Nguồn gốc ngày Saint Valentin Về nguồn gốc của ngày này có nhiều giải thích khác nhau.khoảng 11 phút 14 giây. Anh: Valentine. một cách mầu nhiệm. Một số các chuyên gia cho rằng nó được khởi nguồn từ thánh Valentin thánh Valentin (Pháp: Valentin. Giám mục Valentino di Interamna. Trong lịch này. Hạ Chí. Năm 1578. Ảnh: Blog Congtuhaohoa. số ngày dư ra là 10 ngày. Thánh Valentino.2422 ngày là khoảng thời gian trong một năm. Điều này làm cho việc xác định những ngày Xuân Phân. Với đức Tin của ông. Đông Chí rất khó khăn. ngày sau ngày 4 tháng 10 là ngày 15 tháng 10. Clavius dùng con số 365. ông đã dụ Claudio II vô Cơ Ðốc giáo. Chiếc thiệp Valentin đầu tiên do Esther Howland vẽ tay. Qua nhiều thế kỷ. vào năm 270. vào khoảng 7 ngày trong 1000 năm. Ông mất vào ngày 14/02 năm 269. Christopher Clavius. một cách bình tĩnh nghiêm trang.

ngày 15 tháng 2 là ngày đầu tiên của lễ Lupercalia hôn nhân. Ông cùng thánh Marius đã giúp đỡ những người Cơ Ðốc giáo phải chịu cảnh đọa đầy và cho những cặp vợ chồng bí mật cưới nhau. Ông ta đã xử thánh Valentin phải . Ở Hoa Kỳ. Colorado là nơi kinh doanh các dịch vụ bưu điện cho ngày 14 tháng 2. họ vẫn có thể đến với nhau thông qua phong tục rút thăm tên nhau. Vì hành động nhân ái này mà thánh đã bị bắt giam và bị kéo lê trước mặt quận trưởng La Mã. Dần dần. Claudius Bạo Tàn gặp phải khó khăn khi kêu gọi các chàng trai trẻ gia nhập vào đội chiến binh của ông ta. một câu đã sống lâu dài sau cái chết của tác giả. việc kết đôi của đôi bạn trẻ kéo dài nguyên cả một năm và thông thường họ yêu nhau và sau đó thì cưới nhau. Cuộc sống của các chàng trai và cô gái trẻ bị ngăn cấm triệt để không cho gần nhau. cô Esther Howland được coi là người gửi những chiếc thiệp Valentin đầu tiên. Ðôi khi. Junon là nữ hoàng của các nam thần và nữ thần La Mã. Người La Mã cũng coi bà là nữ thần cai quản phụ nữ và hôn nhân. Dưới sự trị vì của Hoàng đế Claudius II.gái này và sau đó ông ký viết cho họ lời vĩnh biệt "quot. Do đó. Các bưu thiếp Valentin mang tính chất thương mại đã được giới thiệu từ những năm 1800 và hiện nay ngày lễ này đã được thương mại hóa rất nhiều. Người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và những món quà giản dị như hoa. Dưới thời La Mã cổ đại. Vào đêm hôm trước ngày hội Lupercalia. ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tưởng nhớ Junon. Sự cảm xúc về cái đẹp của ngày Thánh Valentin vẫn được duy trì khi người ta gửi bưu thiếp cùng với những bài thơ tình cảm và trẻ con trao đổi nhau những chiếc thiệp Valentin ở trường học. Ngày tiếp theo của ngày 14 tháng 2. ngày 14 tháng 2 đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và thánh Valentin đã trở thành vị thánh bảo hộ của những người yêu nhau. Người ta cũng thường tổ chức một cuộc hội họp hoặc một buổi khiêu vũ. dal vostro Valentino". Thánh Valentin tốt bụng là một linh mục ở thành La Mã dưới thời Claudius II. Claudius hủy bỏ tất cả các đám cưới hoặc lễ đính hôn ở La Mã. Thành phố Loveland. Mỗi một chàng trai trẻ sẽ rút thăm một cái tên bất kỳ và sau đó chàng trở thành bạn của cô gái mà anh ta chọn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Lịch sử ngày Saint Valentin Ngày Valentin được bắt đầu từ thời kỳ đế quốc La Mã. La Mã tham gia nhiều cuộc chiến đẫm máu và không được dân ủng hộ. tên của những cô gái La Mã được viết lên một mảnh giấy nhỏ và được cho vào trong các lọ. Claudius cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của họ. Tuy nhiên.

Lúc đó đang diễn ra một phong tục truyền thống của người dân thà..bị đánh bằng gậy đến chết và sau đó phải bị chặt đầu. Vào dịp này. Êsin (525 . Trong số khoảng 70 vở kịch viết bởi Êsin chỉ còn 7 tác phẩm là còn tồn tại cho đến ngày nay. Bởi lễ hội Lupercalia bắt đầu vào giữa tháng 2. lễ hội để nhớ đến một vị thần của người La Mã. Các Giám mục của những nhà thờ Cơ Ðốc giáo ở La Mã đã cố gắng loại bỏ yếu tố ngoại đạo của những lễ hội này bằng cách thay thế tên của các vị thánh cho những ngày hội của các thiếu nữ này. Một con đại bàng đã tưởng nhầm đầu Êsin là hòn đá (Êsin bị hói) và đã thả con rùa trúng vào đó. Ông được công nhận là cha đẻ của bi kịch hiện đại. trong số rất nhiều nghi lễ vô thần thì có một lễ rút thăm tên của các cô gái trẻ trong một cái hộp cho những người đàn ông bốc trúng.. đại bàng khi bắt được rùa thường tìm cách đập vỡ lớp mai cứng bằng cách thả con mồi từ trên cao xuống một tảng đá.456TCN) là một nhà soạn kịch Hy Lạp. 1. Theo truyền thuyết. Vì sao Êsin (Aeschylus) chết? Trả lời: Vì bị đại bàng thả một con rùa trúng đầu. Trong các tác phẩm của mình. . Valentin phải chịu cuộc hành hình vào đúng ngày 14 tháng 2 vào khoảng năm 270. các Giám mục có vẻ như đã chọn ngày Thánh Valentin làm ngày kỷ niệm cho lễ hội mới này. Do đó.. dường như phong tục các chàng trai trẻ chọn các thiếu nữ làm người yêu của mình (trong dịp Valentin) hay chọn cho mình các vị thánh bảo hộ cho năm tới cũng phát sinh do cách này. Êsin thường sáng tác nhiều nhân vật trong các vở kịch để tạo sự mâu thuẫn giữa các nhân vật.

Tượng Êsin Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai. 05:28 AM Bài viết: #2 Duanbaby92 Hai Bài viết: 51 Tham Gia: Sep 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 3 Ðã cảm ơn 6 lần trong 1 bài 2.. học thuyết mà một trong những cốt lõi và mục tiêu của chủ thuyết này là loại bỏ người Do Thái ra khỏi thế giới này? [COLOR="DarkGreen"] Hitler kêu gào tàn sát người Do Thái Theo cuốn nhật ký của Theo Morell. bác sĩ riêng của Hitler thì có khả năng là do y bị bệnh giang . Cảm ơn bởi: 27-12-2008.. Vì sao Hitler thù hận người Do Thái? Vì sao Hitler thù hận người Do Thái đến mức y đã nguỵ tạo nên cả một học thuyết Dân tộc thượng đẳng.

những tác phẩm văn học nghệ thuật. trong các nhà chứa dành cho người da trắng tại Viên. năm y 19 tuổi. chúng tôi xin giới thiệu một vài đoạn trong chương: “Tiêu diệt người Do Thái. Nhận thức của tôi về sự xấu xa của người Do Thái ngày một thêm tăng nhất là khi hiểu rõ thêm những phong tục tập quán của họ. Warrington thì nếu nghiên cứu lý giải cuộc đời. Sự căm thù đó tăng dần.. Hitler viết rằng y bắt đầu chú ý đến những khác biệt của người Do Thái so với dân tộc Đức khi y sống ở Viên (thủ đô Áo) và bắt đầu căm thù họ. Phải chăng căn bệnh mà y mắc phải đã dày vò y vì nó đã loại bỏ “thiên chức” đàn ông mà thượng đế ban phát cho y nên y đã căm thù người Do Thái đến tận xương. độc ác và trả thù người Do Thái đến cùng làm vậy.. dân Do Thái hoạt động rầm rộ trong lĩnh vực này còn dễ dàng hơn nơi khác ví như ở miền nam nước Pháp. một căn bệnh nếu không chữa khỏi sẽ làm cho người mang bệnh có thể dẫn đến loạn trí hoặc mất trí như chứng giận dữ hoang tưởng. dù muốn hay không du khách cũng dễ dàng bắt gặp những màn kịch chèo kéo khách lố bịch của các tay ma cô người Do Thái. Đó là vai trò chủ chứa của họ trong các hộp đêm. kết quả của một lần truy hoan với một gái bán hoa người Do Thái vào năm 1908. Chúng ta hãy xem sự thù hận điên cuồng người Do Thái của Hitler đến mức nào và liệu đó có là bệnh lý. Theo một nghiên cứu khoa học mới đây công bố tại cuộc họp hàng năm của Hội đồng tâm lý học Hoàng gia tại Edinburg thì lòng căm thù người Do Thái đến mức điên cuồng. Những phương tiện truyền thông này đã lan tỏa tới quảng đại dân chúng giống như một căn bệnh dịch hạch trong đời sống tinh thần. những thói quen của họ. Tôi không còn thấy lo sợ rằng mình chưa hiểu đúng người Do Thái mà tôi thấy mình phải có sứ mạng đối với vấn đề Do Thái”. một căn bệnh làm cho y trở nên điên cuồng. Tại Viên lần đầu tiên tôi được chứng kiến những việc làm trơ trẽn và vô liêm sỉ của dân Do Thái đang chà đạp và làm nhơ bẩn thành phố có nền văn hoá cổ kính này. Và sau đây là đoạn liên quan trực tiếp dến khả năng sự thù hận đến mức không hiểu nổi của y là do chuốc bệnh giang mai từ một gái điếm người Do Thái: “Những hành động cần thiết phải bóc trần sự xấu xa của dân Do Thái đã bắt đầu nhen nhóm trong tôi khi tôi tiếp cận với những phương tiện thông tin đại chúng. Tại Viên. bệnh hoạn của Hitler có khả năng là hậu quả của sự sai lệch về tâm lý và hành vi bắt nguồn từ căn bệnh kín kia. Để làm sáng tỏ thêm giả thuyết này. 05:39 AM Bài viết: #3 Duanbaby92 Bài Tham viết: Gia: Sep 51 2008 . Nỗi căm giận về dân Do Thái bắt đầu sôi sục trong tôi. các hành vi Hitler dưới góc nhìn một bệnh nhân bị bệnh giang mai sẽ lý giải được nhiều điều.mai. sự hung hãn bất ngờ. Những hình ảnh mà tôi va chạm hàng ngày với đám người Do Thái tại Viên đã làm cho tôi khiếp sợ họ. một sứ mệnh Thượng đế trao” của cuốn Mein Kampf (Cuộc chiến của cá nhân tôi) của Hitler.. Phạm Viết Đào (Lược dịch) [/color] Cảm ơn bởi: 27-12-2008.. một thứ nọc độc.. Theo tiến sĩ tâm lý học Bassem Habeeb làm việc tại bệnh viện Hollins Park Hospital. một thứ rác rưởi làm ô uế đời sống tinh thần của chúng ta. Đêm đêm mọi người khi tản bộ trên đường phố Leopoldstadt.. tận tủy. những tờ quảng cáo sử dụng những ngôn từ rẻ tiền của đám người Do Thái tung ra để bênh vực cho họ đã làm cho tôi nung nấu ý nghĩ: cần phải tiêu diệt dân Do Thái một cách không thương xót.

Cảm ơn bởi: 27-12-2008. có nền văn hoá rực rỡ và lâu đời. Những năm 30 của thế kỷ XX. Những năm 63 trước Công nguyên. Khi sống lang bạt khắp nơi như vậy. Đức Quốc xã âm mưu thống trị toàn thế giới. Giai đoạn Trung thế kỷ. Tại sao người Do Thái lại bị coi là chủng tộc hạ đẳng nhất? Trên phương diện lịch sử người Do Thái cũng như tất cả các dân tộc khác. Năm 1415. người Do Thái sống tại các quốc gia Thiên Chúa giáo bị coi là dân dị giáo. xây dựng một căn cứ điểm thực dân đầu tiên ở châu Phi. Do đó Đức Quốc xã coi việc tiêu diệt người Do Thái là một mục tiêu chủ yếu. còn người Do Thái là chủng tộc hạ đẳng nhất. Tháng 3 năm 1488. Đầu thế kỷ XV. thực dân châu Âu bắt đầu đặt chân lên mảnh đất thần kỳ này. Ngay từ thế kỷ thứ năm trước Công nguyên. phải sống lưu lạc khắp nơi trên thế giới. chứ không phải là một châu lục. người Do Thái phần nhiều vẫn giữ được bản sắc dân tộc cả về tín ngưỡng tôn giáo lẫn ngôn ngữ và phong tục tập quán. cùng với sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc. 05:44 AM Bài viết: #4 Duanbaby92 Hai Bài viết: 51 Tham Gia: Sep 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 3 Ðã cảm ơn 6 lần trong 1 bài 4. cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự phát triển của chủ nghĩa Tư bản. Khi đó người châu Âu vẽ trên bản đồ. trong một thời gian dài châu Phi chỉ được coi là một dải bờ biển. Tại sao bọn Quốc xã muốn tiêu diệt dân tộc Do Thái? Trong cuộc chiến tranh thế giới II. đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính. trong dân tộc Do Thái đã xuất hiện những nhân vật kiệt xuất. phải chịu nhiều sự bức hại rất tàn khốc Sang thời kỳ cận đại. Châu Phi đã bị chia cắt như thế nào? Châu Phi trong con mắt của người châu Âu hàng nghìn năm nay vẫn là mảnh đất thần bí. Trên đó chỉ vẽ mấy con sông lớn. dân tộc Do Thái vĩnh viễn là lũ người hạ đẳng. người Do Thái xâm lược. Người Do Thái có mặt đông nhất ở châu Âu. họ đã cải thiện được hoàn cảnh sống của mình. Ngoài ra chỉ có những con voi. sông lớn và rừng rậm của châu Phi. Nơi . Với bọn Quốc xã theo thuyết chủng tộc thượng đẳng thì điều này là không thể chấp nhận được. việc người Do Thái bị bức hại đã đạt tới mức khủng khiếp. công thương và văn hoá. nhà sử học Hy Lạp cổ vẫn được mệnh danh là “Cha đẻ của lịch sử” đã mô tả sa mạc. Thật ra cách nói của bọn Quốc xã về cái gọi là dân tộc thượng đẳng chỉ là cái cớ hết sức hoang đường nặn ra để nhằm tiêu diệt người Do Thái mà thôi. người Bồ Đào Nha đi qua eo biển Gi-bơ-ran-ta (Gibraltar) chiếm thành Xơ-ta (Centa) của Ma Rốc. một mặt tuyên truyền chủ nghĩa chủng tộc. Chúng cho rằng dân tộc German dòng dõi chính thống của người Arian thượng đẳng. Vì thế nên mức độ nhất định. một mặt sử dụng vũ lực. lang bạt và bị khinh rẻ.Hai saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: Ðã cảm ơn 6 lần trong 1 bài 3 3. Từ đó phần lớn người Do Thái bị xua đuổi. Nhưng người châu Âu hiểu biết về châu Phi quá ít. Nơi đây họ bị coi là những kẻ vô gia cư. phần đất của châu Phi vẫn bỏ trống. Đi-at (Baratolomeu Dias) là người Bồ Đào Nha cùng với thuỷ thủ của ông đổ bộ lên cực Nam của bờ biển châu Phi. tức là học thuyết về dân tộc siêu đẳng. trong sách của Hê-rôt-đơ-tôt (Herodotus). Theo chúng.

Đô-mi-gô (thuộc Hai-ti) và bị ném về các trang trại. Lúc đầu. Sang đầu thế kỷ XX. Nhưng đội săn người thường bị người da đen trừng phạt. Hầu như toàn bộ vùng ven biển châu Phi đều bị thực dân phương Tây chiếm lĩnh. đã kịch liệt chống đối. ký kết hiệp ước này đến hiệp ước kia để chuyển nhượng các vùng đất thuộc địa. năm 1626 lại thành lập công ty Tây Ấn. phía Tây thuộc về công ty Tây Ấn.000 km2. 7. Năm 1502 đợt nô lệ da đen đầu tiên đến đảo Xan-tô. Algeria. Họ cướp phá dọc bờ biển Tây Phi.860. Italia chiếm 2. Zambia. Cảm ơn bởi: 27-12-2008.333. Năm 1602 Hà Lan thành lập công ty Đông Ấn.đây được quốc vương Bồ Đào Nha đặt tên là mũi Hảo Vọng – có nghĩa là miền đất mang lại “những hy vọng tốt đẹp”. Anh chiếm 8. các nước phương Tây tăng cường xâu xé mảnh đất châu Phi. Đến nửa sau thế kỷ XVII. Bọn thực dân thay đổi phương thức. Pháp chiếm Senegal. chúng dùng súng. Phía Đông thuộc về công ty Đông Ấn. DahoMe nay là Bê-nanh (Benin). 7.6% diện tích châu Phi. nhưng nó đã mang lại cho châu Phi tai họa hàng mấy trăm năm về sau. Bờ Biển Ngà (Ivory Coast). cùng với bước quá độ sang chủ nghĩa đế quốc. công khai cướp bắt người. Bỉ chiếm 2.75%. rượu . 7.7% châu Phi. chúng bắt đầu xâm nhập vào nội địa với quy mô lớn.7% châu Phi. 05:51 AM Bài viết: #5 Duanbaby92 Hai Bài viết: 51 Tham Gia: Sep 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 3 Ðã cảm ơn 6 lần trong 1 bài 5.000 km2. Guinea. Khi đó bọn thực dân châu Âu xây dựng rất nhiều trang trại và các mỏ vàng ở châu Mỹ để khai thác tài nguyên nơi đây.000. Còn tất cả các miền đất khác đều bị các nước châu Âu chia nhau hết. Đến cuối thế kỷ XIX. Từ đó việc buôn bán nô lệ ngày càng mở rộng. thực dân châu Âu bắt đầu xâm lược châu Phi. 29% châu Phi. Các chủ trang trại và chủ mỏ cần rất nhiều lao động.790. Năm 1876 họ triệu tập họp địa lý quốc tế ở Bruc-xen (Bỉ). Bồ Đào Nha chiếm một phần sa mạc Sahara. Tây Ban Nha chiếm 300. Song song với con đường biển mới khai phá. 1% diện tích châu Phi. Trong đó Pháp chiếm 10. Đến năm 1876. Chính phủ Hà Lan quy định lấy sông Ka-phu-ê (Kafue) làm gianh giới. Kết quả bị tàn sát rất thảm khốc. đạn. Sau khi bọn thực dân cướp xong vùng ven biển. Người da đỏ bị bắt buộc lao động một cách nặng nhọc và bị đối xử một cách tàn nhẫn. 7%. Ghana và vùng ven biển Ni-gie-ria.340. Sieraleono. Họ cưỡng ép người da đỏ ở đó lao động. Bồ Đào Nha chiếm 2.000 km2.000 km2.340. Dã tâm xâm chiếm và xâu xé lục địa châu Phi của bọn đế quốc chủ nghĩa đã gây nên những trận đấu đá triền miên. Đức chiếm 2. Họ nghĩ đến người da đen châu Phi.000 km2. Buôn bán nô lệ có từ khi nào? Buôn bán nô lệ là màn khởi xướng của người Bồ Đào Nha.000 km2. sau khi hội nghị kết thúc họ vội vã bắt tay ngay vào hành động.000. bọn thực dân tự mình tổ chức “đội săn người” để đi săn bắt nô lệ. trên lục địa châu Phi chỉ còn Ê-ti-ô-pia và Libê-ria là còn độc lập về danh nghĩa. Anh và Pháp tăng cường xâm lược châu Phi. Mãi đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX các nước phương Tây mới ăn chia xong châu lục lớn thứ nhì thế giới này. Anh đã chiếm xong Nam Phi. 35. khi thì đao búa súng gươm. khi thì ngoại giao ngọt nhạt.

Buôn bán nô lệ tàn nhẫn mang lại sự giàu có kinh khủng cho bọn thực dân châu Âu. Sau mỗi cuộc chiến tranh. Nếu kể cả số người da đen bị đem đến châu Âu. Thuyền buôn đến châu Mỹ. dẫn họ tới bờ biển. dưới sự xua đuổi bằng roi vọt. Mỗi người đến châu Mỹ. chết bệnh hoặc bị đánh chết. số nô lệ bắt được được đem bán. xác nô lệ bị quăng xuống biển. Trong hành trình vận chuyển tam giác này. chịu đựng một chuyến đi biển đầy khổ ải.ngọt. bọn nô lệ bị rao bán cho các chủ trang trại. không được uống nước ngọt. Họ phải sống thời gian dài trong các nhà tù di động đó. hôi thối không chịu nổi. châu Phi tổn thất khoảng 100 triệu người. Hàng ngày đều có nô lệ chết đói. chết khát. Bọn thực dân mua những thanh niên nam nữ khoẻ mạnh. minhanh-pl Login Register Bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử Classic List Threaded X Turn off highlighting 1 message Options anhminh Reply | Threaded | More . thế là nô lệ trở thành chiến lợi phẩm của tù trưởng. có 4-5 người da đen bị chết trong khi săn đuổi hoặc vận chuyển. đôi khi theo gió lan đi đến mấy cây số trên mặt biển. trong hơn 300 năm từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX. ăn không no. bọn thực dân châu Âu đã cướp từ châu Phi 15 triệu người. sau đó chất đầy hàng hoá do nô lệ làm ra chuyển về châu Âu. trong khoang thuyền phân và nước tiểu thải ra bừa bãi. hối lộ và câu kết với các tù trưởng bộ lạc để họ tiến hành cuộc chiến tranh săn bắt nô lệ giữa các bộ lạc da đen với nhau. đem họ nhốt vào những căn hầm trong các pháo đài buôn nô lệ ngay bờ biển. người nô lệ là hàng hoá thật sự quan trọng. đem nô lệ mua được ở châu Phi sang châu Mỹ là “Trung chuyển”. hơi chống đối là bị đánh đập. vải hoa và một số đồ chơi. đợi tàu buôn đến. đem sản vật do nô lệ mang về châu Âu là “Quy chuyển”. chủ mỏ. giết hại. đồng thời mang đến cho nhân dân châu Phi tai hoạ khủng khiếp. Thời bấy giờ. Có người dự tính. các nô lệ chui ra khỏi hầm và bị lùa xuống tàu. Những chiến lợi phẩm này được đánh dấu nung đỏ. Thuyền đi trên biển nhiệt đới rất dài ngày. châu Đại Dương và các đảo ở Thái Bình Dương. Nô lệ phần lớn bị bệnh. người ta gọi thuyền buôn chất hàng hoá rẻ mạt sản xuất ở châu Âu chở sang châu Phi là “Xuất chuyển”.

Thông qua các mối quan hệ đã có từ trước và lợi dụng sự suy yếu của chế độ phong kiến Việt Nam. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1858 – 1884) Ngày 1/9/1858.“Nhật Bản thưở trước vẫn theo văn minh của nước Tàu mà bây giờ thay đổi thói cũ theo nước Thái Tây. rồi 3 tỉnh miền Tây Nam Kì (1867). Quân dân ta đã anh dũng chiến đấu chống thực dân Pháp.“Nước Nhật Bản theo học các nước Thái Tây mà nên được phú cường. (Đề thi HSG Quốc gia. sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế đã thúc đẩy các nước tư bản phương Tây mở rộng những cuộc chiến tranh giành giật thuộc địa. phản động ? Câu 4. CAO ĐẲNG & HỌC SINH GIỎI CẤP THPT M«n LÞch sö   PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 – 2000) NỘI DUNG BÀI HỌC NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÂU HỎI & BÀI TẬP 1. Đến năm 1884. mở đầu cuộc tấn công xâm lược Việt Nam. Các quốc gia phương Đông nói chung. VIỆT NAM TRƯỚC NGUY CƠ BỊ PHÁP XÂM LƯỢC Giữa thế kỉ XIX. quân Pháp nổ súng. Sau khi chiếm được thành Gia Định.Dec 22. Chính phủ Pháp ráo riết xúc tiến việc thôn tính nước ta. (Đề thi HSG Quốc gia. về sau cũng hoá ra loài mọi rợ”. Qua trình bày những nét chính về quá trình đấu tranh chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1885. thực dân Pháp mới tạm thời áp đặt được nền bảo hộ trên toàn Administrator 9 posts . anh (chị) hãy phân tích và nêu trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay Pháp. Câu 1. thì dẫu là có nên phú cường. 2009. Vậy nước ta có nên bắt chước không ?” . 10:18pm Bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử TuyÓn tËp 430 c©u hái tù luËn LUYỆN THI ĐẠI HỌC. Bình luận câu hỏi và câu trả lời trong bài thi văn sách của khoa thi Đình năm 1876 sau đây: . Đi đến đâu chúng cũng vấp phải sự chống cự quyết liệt của nhân dân ta. Vì sao nói : Xã hội Việt Nam dưới triều Nguyễn là “một xã hội đang lên cơn sốt trầm trọng” ? Trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc để mất đất nước ta từ nửa sau thế kỷ XIX ? Câu 2. quân Pháp lần lượt đánh chiếm 3 tỉnh miền Đông (1862). bảng A. Những nguyên nhân nào thúc đẩy các nước tư bản phương Tây xâm lược phương Đông thế kỉ XIX ? Tình thế Việt Nam trong bối cảnh đó ? Thực dân Pháp đã tiến hành những thủ đoạn gì trong cuộc xâm lược Việt Nam ? Câu 3. năm 2001) Câu 5. Những khả năng nào đặt ra cho Việt Nam giữa thế kỉ XIX trước cuộc khủng hoảng trong nước và mối nguy cơ đe doạ từ bên ngoài ? Trình bày chính sách bảo thủ phản động của nhà Nguyễn về đối nội và đối ngoại ? Tại sao triều đình Nguyễn lại cố tình duy trì đường lối bảo thủ. Việt Nam nói riêng đã trở thành nạn nhân trực tiếp của cuộc chiến tranh đó. bảng A. năm 2001) 2.

. Khi thực dân Pháp xâm lược “lục tỉnh Nam Kì”. đốc học Phạm Văn Nghị tự chiêu mộ 300 người. Liên quân Pháp -Tây Ban Nha bị cầm chân suốt 5 tháng (từ cuối 8 – 1858 đến 2 – 1859) trên bán đảo Sơn Trà.Tây Ban Nha với 3000 binh lính và sĩ quan. . Hãy đọc đoạn tư liệu sau đây : “ . nhà trống” gây cho quân Pháp nhiều khó khăn. { nghĩa Câu 8.Đà Nẵng. liên quân Pháp. Trình bày những khó khăn của quân Pháp khi tổ chức đánh chiếm Gia Định và cho biết tại sao chúng vẫn đứng chân được ở Gia Định để đánh chiếm các nơi khác ? Câu 10. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì diễn biến ra sao ? Tình thế của cuộc kháng chiến ở Nam Kì khi mất ba tỉnh miền Tây như thế nào ? Câu 13. Từ Nam Định. Sáng 1 – 9 – 1858. chủ yếu là học trò của ông. Tường thuật ngắn gọn tiến trình cuộc khởi nghĩa của Trương Định và cho biếtnNét đặc sắc trong cuộc khởi nghĩa Trương Định. địch gửi tối hậu thư . kéo tới dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.. đẩy lùi nhiều đợt tấn công của chúng. Quân ta anh dũng chống trả quân xâm lược.Nhận xét về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào những năm cuối 1858 đầu 1859? (Minh họa cụ thể bằng sự kiện) Câu 7.. Mặt trận Cuộc xâm lược của thực dân Pháp Cuộc kháng chiến của nhân dân ta Kết quả. Triều đình nhà Nguyễn và nhân dân Nam Kì có phản ứng khác nhau.bộ đất nước Việt Nam. Thực dân Pháp phải thừa nhận “dân quân gồm tất cả những ai không đau ốm và không tàn tật ”. Câu 12. Sự khác nhau đó thể hiện như thế nào ? Vì sao có sự khác nhau đó ? .. anh (chị) hãy cho biết: . đòi quan trấn thủ thành Đà Nẵng trả lời trong vòng 2 giờ. lên đường vào Nam xin vua được ra chiến trường…” Qua đoạn tư liệu. kết quả và { nghĩa trên Mặt trận Đà Nẵng 1858 và chiến sự ở Gia Định từ năm 1859 đến năm 1860.Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công ta đầu tiên ? . liên quân Pháp – Tây Ban Nha đã nổ sung rồi đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà. Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta. Tại Quảng Nam . sau đó lại tích cực thực hiện “ vườn không. chủ động tìm địch mà đánh.. nhân dân tổ chức thành đội ngũ. bố trí trên 14 chiến thuyền. Mặt trận Cuộc tấn công của thực dân Pháp Thái độ của triều đình Cuộc kháng chiến của nhân dân Câu 9. Câu 6. Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta tại miền Đông Nam Kì trước – sau Hiệp ước 1862 và kháng chiến ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì.Chiều 31 – 8 – 1858. Nêu các lí do khiến Pháp chuyển quân từ Đà Nẵng vào đánh Gia Định. Nhưng không đợi hết hạn. Kế hoạch đánh chiếm từng gói nhỏ từ năm 1859 đến năm 1873 được Pháp triển khai như thế nào ? Câu 11.. lập thành cơ ngũ.

Thái độ của thực dân Pháp trong hai lần đưa quân ra đánh Bắc Kì có gì khác nhau ? Tại sao lại có sự khác nhau đó ? Câu 22. nhiều quan lại sĩ phu tiến bộ thức thời đã đưa ra các đề nghị duy tân về nội trị. tính chất của Hiệp ước 1874. Dùng những sự kiện để chứng minh trong quá trình Pháp tiến hành cuộc chính trị xâm lược Việt Nam. Dựa trên những điều kiện. Nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã anh dũng kháng chiến chống Pháp xâm lược lần thứ hai như thế nào ? Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy lần thứ hai tháng 5 – 1883. Trận Cầu Giấy lần thứ nhất (21 – 12 – 1873) và ảnh hưởng của nó đến cục diện chiến tranh? Câu 17. Câu 27. giành độc lập dân tộc. năm 2009) Câu 25. có gì khác với trận Cầu Giấy lần thứ nhất (12 – 1873) ? Kết quả của việc Pháp thực hiện chủ trương đó ? Câu 21. văn hoá – xã hội. kết quả và { nghĩa của chiến thắng đó. thực dân Pháp lại quyết tâm chiếm bằng được Bắc Kì ? Thực dân Pháp thực hiện âm mưu đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào ? Câu 19. 3. Trong quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam giai đoạn 1885 – 1918. Kết quả đánh chiếm Hà Nội năm 1873 được Pháp thực hiện như thế nào ? Nội dung. Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX. hãy so sánh thái độ chống Pháp của vua quan triều đình nhà Nguyễn và của nhân dân ta (1858 – 1873). Giáp Tuất. giữa triều đình nhà Nguyễn và thực dân Pháp đã kí kết những hiệp ước nào ? Hoàn cảnh kí kết. Câu 24. nhân vật lịch sử tiêu biểu. . Hác-măng và Pa-tơ-nốt. Cho biết những điểm đáng chú { về tình hình Việt Nam từ sau Hiệp ước 1874 đến trước khi thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai (1882) ? Câu 18. ngoại giao. Câu 29. nội dung chính của các hiệp ước này. hiệp ước nào đánh dấu Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp ? Vì sao ? (Đề thi Olympic 30/4. Theo anh (chị). Âm mưu của Pháp sau khi chiếm được Nam Kì như thế nào ? Tình hình xã hội trong giai đoạn này có điểm gì nổi bật ? Câu 15. Phân tích những cơ hội mà Việt Nam có khả năng thắng thực dân Pháp. Cho biết nguyên nhân thất bại và { nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884. nhượng bộ. Đường lối kháng chiến của triều đình Nguyễn có gì thay đổi sau chiến thắng Cầu Giấy 12 – 1873 ? Chủ trương của Pháp sau trận Cầu Giấy lần thứ hai (5 – 1883). hãy chứng minh trong suốt quá trình xâm lược Việt Nam từ 1858 – 1884. thiếu ý chí quyết tâm chống xâm lược. khối 11. kinh tế. năm 2009) Câu 23. Quá trình phân hoá tư tưởng trong nội bộ triều đình nhà Nguyễn trước cuộc xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp nửa sau thế kỉ XIX diễn ra như thế nào ? Câu 28. khối 11. Câu 16. TRÀO LƯU CẢI CÁCH VÀ DUY TÂN Ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX Từ những năm 60 của thế kỉ XIX.Câu 14. Vì sao từ sau năm 1874. Thông qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Câu 26. thái độ nhà Nguyễn luôn chọn con đường cầu hoà. anh (chị) hãy chứng minh câu nói của Nguyễn Trung Trực : “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”. Nội dung cơ bản các hiệp ước Nhâm Tuất. thực dân Pháp đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân ta. (Đề thi Olympic 30/4. Câu 20.

Cuộc phản công của phe chủ chiến ở kinh thành Huế (đêm 4 rạng ngày 5 – 7 – 1885). một phong trào khởi nghĩa vũ trang mới dưới danh nghĩa Cần Vương diễn ra sôi nổi. Trong phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX. thực dân Pháp về cơ bản đã đặt được ách thống trị trên toàn bộ Việt Nam. Theo anh (chị). Hãy nêu những nét lớn về nội dung chương trình cải cách của Nguyễn Trường Tộ từ năm 1863 đến năm 1871. tỉnh Thừa Thiên Huế.Cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh (1887 – 1892). thời gian và thách thức tương tự Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. Tại sao trong những điều kiện. hao người. Thực chất của phong trào “Cần Vương” là gì ? Vì sao “Chiếu Cần Vương” thúc đẩy . phong trào đã chứng tỏ truyền thống yêu nước nồng nàn. . Câu 33.Trong phong trào Cần Vương.mong cho nước nhà cường thịnh. Từ năm 1863 đến năm 1871. Nguyễn Trường Tộ đã có những đề nghị cải cách gì ? Đánh giá vị trí của tư tưởng cải cách trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ nửa cuối thế kỉ XIX đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất. . Tuy nhiên. Nguyên nhân xuất hiện trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ XIX ? Nêu tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách và những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của họ. các giai đoạn phát triển và tính chất của phong trào Cần Vương ? . Hãy nối các sự kiện tiêu biểu của phong trào Cần Vương (1885 – 1895) sau đây thành một đoạn văn lịch sử có độ dài không quá 200 từ: . trong khi những tư tưởng canh tân ở Việt Nam lại không được hiện thực hoá ? 4. nhằm đối phó với cuộc đấu tranh quyết liệt của nhân dân ta. đồng thời để lại những bài học kinh nghiệm qu{ báu cho giai đoạn lịch sử sau.Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi hạ Chiếu Cần Vương (13 – 7 – 1885) . tóm lược các giai đoạn phát triển. . Ý chí bất khuất chống xâm lược của nhân dân ta. Câu 30.Cuộc khởi nghĩa Ba Đình (1886 – 1887). tác dụng của chiếu Cần Vương ? . Bằng kiến thức lịch sử đã học. (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 34. các đề nghị cải cách đó không được thực hiện.Phân tích nội dung. những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ có khả năng thực hiện được không ? Vì sao ? Câu 32.Hoàn cảnh bùng nổ. cuộc khởi nghĩa nào là tiêu biểu nhất ? Vì sao ? Câu 35. Nhưng vì nhiều lí do. khối 11. Câu 31.Vì sao nói phong trào Cần Vương đã làm chậm lại quá trình bình định Việt Nam của thực dân Pháp ? . Phong trào yêu nước diễn ra trong bối cảnh phức tạp. Trình bày phong trào Cần Vương : hoàn cảnh bùng nổ. không gian. năm 2004) Câu 37. vương quốc Xiêm đã thực hiện thành công tư tưởng cải cách. Song chúng còn phải mất thêm 10 năm liên tục. tốn của để tiến hành cuộc “bình định” bằng quân sự. bối cảnh. song cuối cùng đều thất bại. (Đề thi Olympic 30/4. Trình bày { nghĩa lịch sử của phong trào cải cách này. có thể đương đầu với sự xâm lược của các nước phương Tây. .Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1885 – 1892).Cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1895). năm 2009) Câu 36. PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX Sau khi buộc triều đình Huế kí Hiệp định Patơnốt (1884). gây nhiều tổn thất cho địch. anh (chị) hãy làm sáng tỏ: .

phong trào yêu nước chống Pháp xâm lược dâng lên sôi nổi kéo dài đến cuối thế kỷ XIX ? Nêu đặc điểm của phong trào Cần vương. Hoàn cảnh. anh (chị) hãy làm rõ các yêu cầu sau : . Câu 38. năm 2008) Câu 43. diễn biến.Hồ Chí Minh.Tại sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương ? Câu 44. lực lượng lãnh đạo. Lập bảng hệ thống kiến thức về cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX để làm nổi bật tính chất của phong trào yêu nước chống Pháp này. TP. Lập bảng kê các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương theo các nội dung sau : Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu Người lãnh đạo và lực lượng tham gia Địa bàn hoạt động Ý nghĩa Vì sao phong trào Cần Vương lại bị thất bại ? (Đề thi HSG cấp THPT. Tại sao cuộc khởi nghĩa này có thể tồn tại gần 30 năm ? (Đề thi HSG cấp THPT. Về những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX. năm 2009) Câu 42. Qua phong trào nông dân Yên Thế : a) Lập bảng so sánh : Nội dung Phong trào Cần Vương Khởi nghĩa Yên Thế Mục đích Lãnh đạo Thời gian tồn tại Phương thức đấu tranh Tính chất b) Vì sao phong trào nông dân Yên Thế lại tồn tại trong một khoảng thời gian dài ? c) Nêu nguyên nhân thất bại và { nghĩa lịch sử của phong trào nông dân Yên Thế. (Theo mẫu sau) Khởi nghĩa Lãnh đạo Địa bàn Diễn biến Kết quả – { nghĩa Câu 40. tỉnh Thừa Thiên Huế. { nghĩa của khởi nghĩa Hương Khê. khối 11. Điểm mạnh và điểm yếu của căn cứ Ba Đình ? . năm 2009) Câu 45. (Đề thi HSG cấp THPT. qui mô phong trào và phương thức đấu tranh. So sánh những điểm giống và khác nhau của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương. Trình bày tóm tắt cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913). Câu 39. tỉnh Thừa Thiên Huế.Mô tả cấu trúc của căn cứ Ba Đình. Vì sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa điển hình trong phong trào Cần Vương ? . (Đề thi Olympic 30/4. năm 2004) Câu 41. nguyên nhân thất bại.Những điểm khác nhau giữa khởi nghĩa Bãi Sậy so với khởi nghĩa Ba Đình ? . So sánh phong trào Cần Vương (1885 – 1896) với khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) trên các mặt: mục tiêu đấu tranh.

qui mô. Bên cạnh hai giai cấp địa chủ phong kiến. đã đưa tới sự xuất hiện phong trào yêu nước mang tính chất tư sản diễn ra khá rầm rộ ở nước ta trong vòng 10 năm đầu thế kỉ XX. tỉnh Thừa Thiên Huế. theo mẫu sau : Tên tầng lớp giai cấp Địa vị xã hội. năm 2007) Câu 46. thương nghiệp và giao thông vận tải. mục đích đấu tranh. Câu 52. Xã hội Hai giai cấp chính : địa chủ phong kiến và nông dân. Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi và các dân tộc thiểu số cuối thế kỉ XIX diễn ra như thế nào ? Ý nghĩa lịch sử của nó. Nhìn vào bảng so sánh dưới đây để nhận xét tình hình kinh tế. tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. nông dân xuất hiện giai cấp.(Đề thi Olympic 30/4. tiến bộ hơn hẳn so với phong trào yêu nước trước đó. XÃ HỘI VÀ TƯ TƯỞNG Ở VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỈ XX Sự chuyển biến về kinh tế. Tại sao nói phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống Pháp do nhân dân Việt Nam tiến hành trong nửa sau thế kỷ XIX ? (Đề thi HSG cấp THPT. Một học sinh đã vẽ sai sơ đồ tổ chức bộ máy thống trị của thực dân Pháp ở Đông Dương. tầng lớp mới : công nhân. Liên hệ với tình hình của các nước Đông Nam Á và nêu điểm giống nhau giữa tình hình Việt Nam với các nước trong khu vực trong giai đoạn này. Câu 54. Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp. tiều tư sản. Câu 50. xuất thân Thái độ đối với cách mạng Ghi chú (Giai cấp mới – cũ) . nhưng chưa kịp ghi lại tên đầy đủ tên các đơn vị hành chính và quan lại. lãnh đạo. năm 2004) Câu 47. Anh (chị) hãy tiếp tục hoàn thành và qua sơ đồ đó rút ra nhận xét về tổ chức bộ máy nhà nước của thực dân Pháp ở Đông Dương : Câu 53. giao thông vận tải phát triển nhằm phục vụ cho nhu cầu của chính quốc. tư sản. Trình bày đặc điểm của các phong trào đấu tranh yêu nước chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX. sau đó có sửa lại. Vì sao tất cả các phong trào đó cuối cùng đều bị thất bại ? 5. Nông nghiệp là chủ yếu. Lập bảng so sánh phong trào chống Pháp xâm lược (1858 – 1884) với phong trào Cần Vương (1885 – 1896) theo các nội dung : hoàn cảnh. xã hội Việt Nam trước và trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất : Thời gian Trước cuộc khai thác Trong cuộc khai thác Kinh tế Nông nghiệp là chủ yếu. khối 11. Phong trào này có nhiều nét mới. SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ. Hãy nêu nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp và phân tích sự chuyển biến cơ cấu xã hội Việt Nam do cuộc khai thác này tác động. tính chất. Công thương nghiệp kém phát triển. xã hội ở Việt Nam. Câu 49. Công thương nghiệp. Câu 51. Anh (chị) hãy phát hoạ bức tranh kinh tế của nước ta trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp ở các ngành nông nghiệp. Cho biết nhận xét về phong trào yêu nước của nhân dân ta vào nửa sau thế kỷ XIX ? Câu 48. do cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp và các trào lưu tư tưởng tư sản từ bên ngoài xâm nhập vào. lực lượng tham gia. công nghiệp.

Tìm mối quan hệ giữa chuyển biến về kinh tế và xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX ? Câu 56. Sự ra đời của phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX (Trào lưu dân tộc chủ nghĩa) : .Nguyên nhân thất bại.Địa chủ phong kiến Nông dân Tư sản Tiểu tư sản – trí thứ Công nhân Câu 55. Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách). gắn việc đánh đuổi giặc Pháp với cải biến xã hội. khả năng thực hiện và hạn chế. a. Qua đó. Khi đánh giá lại cuộc đời hoạt động cứu nước của mình. nêu lên mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc và cải cách xã hội. b. Tại sao các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX đều thất bại ? Câu 64. Câu 63. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914) Trong những điều kiện mới. Cho biết ảnh hưởng của Đông Kinh nghĩa thục trong phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX ? . Trình bày hoàn cảnh ra đời và những hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục. b. Lập bảng so sánh hai xu hướng cứu nước bạo động của Phan Bội Châu và cải cách của Phan Châu Trinh về các mặt chủ trương. khối 11. Hãy trình bày sơ lược những chủ trương chính trị lớn của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. năm 2006) Câu 61. cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. a. Dân tộc và dân chủ là 2 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. b. Trình bày những nét chính về hai khuynh hướng cơ bản trong phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX (Phan Bội Châu và xu hướng bạo động. các sĩ phu Việt Nam lại noi gương Nhật Bản và cho rằng việc cứu nước phải gắn liên với duy tân đất nước ? Những tác động từ bên ngoài vào Việt Nam đầu thế kỉ XX là gì ? Bộ phận sĩ phu yêu nước có nhận thức mới về con đường cứu nước trước những chuyển biến đó như thế nào ? 6.Trong 20 năm đầu thế kỷ XX các nhà yêu nước Việt Nam đã giải quyết hai nhiệm vụ này như thế nào ? Nêu nhận xét. Yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỉ XX là vấn đề gì ? Câu 60. Câu 57. Những điều kiện lịch sử nào dẫn đến sự hình thành trào lưu Dân tộc chủ nghĩa trong phong trào cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỷ XX ? Câu 58. Nêu tên một số nhân vật tiêu biểu của Quảng Nam và Đà Nẵng tham gia phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX. (Đề thi Olympic 30/4. năm 2008) Câu 59. { nghĩa lịch sử. phương châm cũng không ngần ngại”. Anh (chị) hãy bình luận nhận định trên ? Câu 62. . dù phải thay đổi thủ đoạn.Bối cảnh ra đời. song nhìn chung đều gắn với cứu nước với việc duy tân làm cho đất nước phát triển. Đồng bằng sông Cửu Long. Hãy : .Giải thích khái niệm và cho biết bối cảnh xuất hiện hai nhiệm vụ này trong lịch sử cận đại Việt Nam. .Sự khác nhau giữa hai đường lối cứu nước : Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Phan Bội Châu viết “Suốt đời đã mưu tính việc gì cốt nhằm mục đích giành thắng lợi trong phút cuối cùng. (Đề thi HSG 12. a. biện pháp. . Tại sao đầu thế kỉ XX.

(Đề thi HSG cấp THPT. Chứng minh trào lưu dân tộc chủ nghĩa tại Việt Nam đầu thế kỉ XX diễn ra với nhiều hình thức đấu tranh phong phú. trào lưu dân tộc chủ nghĩa đã xuất hiện như thế nào ở Việt Nam ? Nội dung ? Phân tích mặt tích cực. Trên cơ sở phong trào dân tộc – dân chủ Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX. trào lưu dân tộc chủ nghĩa có những điểm khác cơ bản nào ? (Đề thi HSG cấp THPT. hạn chế và đặc điểm của trào lưu này. hãy đánh giá vai trò của phong trào này đối với sự phát triển của lịch sử Việt Nam thế kỉ XX ? Câu 75. Trình bày sự khác nhau về điều kiện lịch sử và khuynh hướng chủ yếu trong phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Những điểm mới trong phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX ? (Đề thi Olympic 30/4. tổ chức và lực lượng tham gia. tỉnh Thừa Thiên Huế. Đông Kinh nghĩa thục. { nghĩa của vụ đầu độc binh lính Pháp ở Hà Nội (6 – 1908). Trình bày những nét chính về phong trào Đông Du và phong trào Duy Tân ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. đầu thế kỉ XX. Câu 69. Hãy nêu rõ những điểm giống và khác nhau giữa hai phong trào và giải thích vì sao có sự khác nhau đó ? Câu 66. bảng B. kết quả. TP. So sánh xu hướng cứu nước cuối thế kỉ XIX và xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX về mục tiêu. Cho biết về sự ra đời của trào lưu dân tộc chủ nghĩa vào đầu thế kỉ XX.Hồ Chí Minh.. Câu 74. So với phong trào yêu nước Cần Vương vào cuối thế kỉ XIX. năm 2004) Câu 76. Tại sao binh lính người Việt trong quân đội Pháp lại đứng lên khởi nghĩa ? Trình bày khái quát diễn biến. phương thức hoạt động. năm 2008) Câu 77. Câu 67. Trình bày nội dung phong trào Cần Vương. cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung kz) theo mẫu sau : Câu 68. Tại sao nói trào lưu dân tộc chủ nghĩa đầu thế kỷ XX ở nước ta là sự kế tục phong trào Cần Vương yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX đồng thời đã mang nhiều nét mới khác trước ? (Đề thi HSG cấp THPT. khối 11. thành phần lãnh đạo.Câu 65. (Đề thi HSG Quốc gia năm 2009) Câu 72. năm 2003) Câu 70. tỉnh Thừa Thiên Huế. năm 2006) . năm 2004) Câu 73. kết cục và { nghĩa của các phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX. Đầu thế kỷ XX. Nhận xét về khuynh hướng chính trị. Lập bảng thống kê về các phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX ( phong trào Đông du. { nghĩa (Đề thi HSG Quốc gia. (Đề thi Học sinh giỏi Quốc gia năm 2008) Câu 71. phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX (đến năm 1914) theo yêu cầu của bảng sau: Nội dung Phong trào Cần Vương Phong trào yêu nước và cách mạng đầu thế kỉ XX Bối cảnh lịch sử Mục tiêu đấu tranh Hình thức đấu tranh Lực lượng tham gia Kết quả. đa dạng. tính chất.

anh (chị) hãy làm sáng tỏ: a. Trước sự khủng hoảng bế tắc về đường lối cứu nước. Trong thời gian này. anh (chị) hãy nêu rõ đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. So sánh tình kinh tế – xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 – 1914) với tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918). phong trào yêu nước Việt Nam diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức khác nhau. Nêu nhận xét về thành phần tham gia chủ yếu. Trong phong trào đấu tranh của đồng bào dân tộc thiểu số thời kì Chiến tranh thế giới thứ nhất có những cuộc khởi nghĩa lớn nào ? Cho biết { nghĩa của các cuộc khởi nghĩa đó trong phong trào giải phóng dân tộc. Câu 86. Tại sao ngay từ khi ra đời. Câu 88. Bằng sự hiểu biết của mình. Thông qua việc trình bày nét chính về cuộc vận động khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân (1916) với khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên (1917). Câu 87. Câu 85. người lãnh đạo. phong trào cách mạng Việt Nam tiếp tục rơi vào tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. SỰ KHỞI ĐẦU CỦA MỘT KHUYNH HƯỚNG CỨU NƯỚC MỚI TRONG PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VIỆT NAM Đầu thế kỉ XX. Câu 82. trong 20 năm đầu thế kỷ XX của phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta đã diễn ra quá trình tìm kiếm con đường cứu nước mới. Lực lượng tham gia và hình thức của Việt Nam Quang phục hội trong những năm đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất có gì đáng chú { ? Tại sao các cuộc bạo động của tổ chức này đều thất bại ? Câu 81. Câu 80. năm 2006) 7. địa bàn hoàn động. Câu 83. Chính phủ Pháp cũng tham gia vào cuộc chiến. Con đường đi tìm chân l{ của Nguyễn Ái Quốc có những điểm gì khác với con đường đi của những người đi trước ? . Trình bày phong trào đấu tranh của quần chúng công – nông từ giữa thế kỷ XIX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất. hãy đánh giá vai trò của binh lính người Việt trong phong trào yêu nước thời kì Chiến tranh thế giới thứ nhất. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918) Ngày 1/8/1914. Bằng những dẫn chứng lịch sử cụ thể. Chính sách cai trị thời chiến của Pháp đã tiếp tục làm thay đổi cơ cấu kinh tế. Nêu nhận xét về phong trào công nhân trong thời kì này. (Đề thi HSG cấp THPT. Các hội kín Nam Kz hoạt động nhằm mục đích gì ? Tại sao các hội kì lại mượn hình thức tôn giáo và sử dụng bùa chú trong tổ chức và hoạt động của mình ? Câu 84. Trong bối cảnh đó. Những hoạt động của Người trong những năm 1911 – 1918 là sự khởi đầu cho một khuynh hướng cứu nước mới ở Việt Nam. trong đó có Việt Nam.Câu 78. 8. hình thức hoạt động của năm phong trào yêu nước tiêu biểu ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918). Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh ? b. công nhân Việt Nam đã đấu tranh chống lại tư bản Pháp ? Kể tên vài cuộc đấu tranh tiêu biểu của công nhân Việt Nam từ đầu đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918). Hà Nội. xã hội các nước thuộc địa Pháp. Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. So sánh các cuộc bạo động nổi dậy chống Pháp của quần chúng nhân dân và tầng lớp binh lính Việt Nam với các hoạt động của giới sĩ phu. Câu 79.

hãy rút ra nhận xét ? Câu 92. mở đầu cho cuộc xâm lược Việt Nam 3/1862 Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất 20 đến 24/6/1867 Pháp đánh Hà Nội lần thứ nhất 15/3/1874 Pháp nổ súng chiếm được thành Hà Nội lần thứ hai 6/6/1884 (Đề thi Olympic 30/4. khối 11. Phong trào nông dân đầu thế kỷ XX về đại thể có hai lực lượng chủ yếu đó là : phong trào nông dân Yên Thế ở phía Bắc và phong trào nông dân mang màu sắc tôn giáo ở Nam Kz. Câu 95. Trong hoàn cảnh lịch sử nào Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước ? Hãy tiếp tục hoàn thành sơ đồ những chặng đường trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911 đến năm 1918 : 9. Lập bảng thống kê các sự kiện chính về quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884. Vị trí. Phân tích một sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất có ảnh hưởng đến giai đoạn lịch sử đó và những giai đoạn tiếp theo. TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 – 1919) Câu 90. Trình bày hoàn cảnh quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ nhất .Trình bày nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương và phân tích ảnh hưởng của nó đối với sự phân hóa giai cấp trong xã hội Việt Nam từ năm 1919 . năm 2000) Câu 89. tỉnh Thừa Thiên Huế. Trình bày khái quát về quá trình đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX. Mâi thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp càng thêm sâu sắc. 10. (Đề thi HSG cấp THPT. anh (chị) hãy nêu những nét chính về diễn biến. { nghĩa của con đường cứu nước mà Nguyễn Ái Quốc đã chọn đối với tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam. NHỮNG CHUYẾN BIẾN VỀ KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương đã tại ra những chuyển biến về kinh tế và cơ cấu giai cấp xã hội ở Việt Nam. Câu 96. nguyên nhân thất bại và phân tích đặc điểm nổi bật của hai phong trào nông dân nêu trên. sự kiện về quá trình Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858 đến 1884 theo bảng sau : Thời gian Sự kiện Pháp tấn công bán đảo Sơn Trà. thúc đẩy phong trào đấu tranh dân tộc dân chủ có bước phát triển mới. . Từ những kiến thức đã học. Thời gian Quá trình xâm lược của thực dân Pháp Cuộc đấu tranh của triều đình nhà Nguyễn Cuộc đấu tranh của nhân dân ta Câu 91. năm 2009) Câu 93. Qua đó. Anh (chị) hãy nêu những sự kiện tiêu biểu trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến 1918. Câu 94. Điền thời gian.c.

Phân tích một sự kiện đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam. Đặc điểm của phong trào công nhân trong thời kì này ? Ý nghĩa của phong trào này đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ? Câu 107. Hãy nêu những nét chính của tình hình thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến giữa những năm 20 của thế kỉ XX ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam. (Đề thi HSG cấp THPT.đến năm 1929. Rút ra nhận xét ? Câu 108. Phân tích vị trí. năm 2004) Câu 97. Trình bày những tiền đề dẫn đến phong trào cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. . anh (chị) hãy nêu rõ những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến cuối những năm 20 của thế kỉ XX.Vì sao ngoài giai cấp công nhân và giai cấp nông dân lại có thể vận động các giai cấp khác và các tầng lớp khác tham gia cách mạng ? (Đề thi HSG cấp THPT. 11. giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. TP. Sự vươn lên và triển vọng của các khuynh hướng cách mạng lúc đó ? Câu 105. thủ đô Hà Nội. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. . Câu 104. (Đề thi HSG cấp THPT. hệ quả và tác động đến kinh tế. So sánh phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam qua các giai đoạn 1919 – 1925 và 1926 – 1929. năm 2007) Câu 99. năm 2003) Câu 106. Trình bày { nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga 1917. Trình bày sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930. Câu 102. nội dung. Chương trình khai thác lần này có những điểm gì mới ? (Đề thi HSG cấp THPT.Hồ Chí Minh. Câu 98. TP. Phân tích thái độ và khả năng của các tầng lớp. Trình bày phong trào yêu nước của các tầng lớp tiểu tư sản trí thức và giai cấp tư sản dân tộc ở Việt Nam trong những năm 1919 – 1926. hình thức tổ chức đấu tranh mới.Hồ Chí Minh.Hồ Chí Minh. văn hoá – xã hội của thực dân Pháp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Bằng những dẫn chứng lịch sử cụ thể. Ảnh hưởng và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga đối với Cách mạng Việt Nam như thế nào ? Câu 103. phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam diễn ra sôi nổi với sự tham gia của các giai cấp và tầng lớp xã hội. dưới dảnh hưởng của tình hình quốc tế và cuộc khai thác thuộc địa. Hãy nêu những sự kiện lớn trong phong trào đấu tranh của công nhân từ năm 1919 đến năm 1929. TP. xã hội Việt Nam. Vấn đề này đã được đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (3 – 2 – 1930) như thế nào ? Câu 100. Hãy nêu ảnh hưởng làm cho phong trào công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong những năm 1926 – 1929. Cho biết những nét chính về chính sách chính trị. vai trò của phong trào công nhân đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (6 – 1 – 1930). năm 2005) Câu 101. Lập bảng so sánh cuộc khai thác thuộc địa lần nhất (1897 – 1914) với cuộc khai thác lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp ở Việt Nam về hoàn cảnh lịch sử. có nội dung. Cho biết chương trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp tại Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. mục đích.

Sự hình thành giai cấp công nhân Việt Nam ? Vì sao giai cấp công nhân có khả năng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và giai cấp ở Việt Nam ? Câu 118. Quá trình chuyển biến của Nguyễn Ái Quốc từ một người yêu nước trở thành một người Cộng sản đã diễn ra như thế nào ? Câu 121.Câu 109. Lập bảng thống kê về mục tiêu và tính chất của phong trào cách mạng Việt Nam (1919 – 1925) và nêu nhận xét. anh (chị) hãy phân tích vai trò của Hồ Chí . tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời chính đảng vô sản ở Việt Nam ? Câu 120. hãy phân tích và chứng minh phong trào công nhân Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1919 đến năm 1929 đã phát triển chuyển biến từ “tự phát” sang “tự giác”. Hãy lựa chọn và trình bày những hoạt động yêu nước tiêu biểu nhất của người Việt Nam ở nước ngoài từ đầu thế kỷ đến những năm 30 của thế kỷ XX. chủ trương cứu nước của các cụ giai đoạn này ? Câu 115. Bằng các sự kiện và số liệu cụ thể. Câu 112. Tại sao Nguyễn Ái Quốc lại ra đi tìm con đường cứu nước mới ? Trình bày về quá trình hoạt động từ năm 1911 – 1930 và những cống hiến của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam. Phong trào Tư sản dân tộc Tiểu tư sản Công nhân Mục tiêu Tính chất Nhận xét Câu 114. tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại sao lại nói Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về chính trị. Trình bày mục tiêu chung của các phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 – 1926) do giai cấp tư sản và tiểu tư sản phát động. Cao đẳng năm 2000) Câu 111. Phong trào yêu nước của các tầng lớp tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam trong những năm 1919 – 1926 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. (Đề thi HSG cấp THPT. thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. anh (chị) hãy nêu rõ các khuynh hướng chính trị và bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1919 – 1929. Năm 1920. Câu 123. Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng nào ? Nêu những điều kiện chủ quan và khách quan tác động đến sự lựa chọn ấy ? (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) Câu 122. Hà Nội. Phân tích mặt tích cực và hạn chế của các phong trào này. Từ đó hãy rút ra nhận xét của anh (chị) về đường lối. Tại sao nói Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về mọi mặt cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam? Nêu những cống hiến của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời gian từ năm 1911 đến 1930. Chứng minh phong trào dân tộc dân chủ công khai ở Việt Nam trong những năm 1919 – 1926 phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức đấu tranh phong phú. Câu 116. năm 2004) Câu 113. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể. (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 119. năm 2006) Câu 110. Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công Ba Son (8 – 1925) là một cái mốc quan trọng trên con đường phát triển của phong trào công nhân nước ta sau chiến tranh ? Câu 117.

Hãy chọn lọc và trình bày 3 đóng góp to lớn nhất của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong 50 năm đầu của thế kỷ XX.Minh với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 và tổ chức lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam ngày càng phát triển mạnh. Trên cơ sở trình bày những nét chính về cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh từ năm 1911 đến năm 1969. năm 2009) Câu 129. anh (chị) hãy phát biểu suy nghĩ của mình về sự đánh giá của UNESCO đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Câu 124. Tại sao tháng 6 tháng 1925. Những điểm mới trong phong trào Cách mạng Việt Nam trong những năm 1926 – 1927 ? Câu 132. Trình bày chi tiết sự kiện lịch sử đó.. sách lược cách mạng giải phóng dân tộc và ý nghĩa của tác phẩm “Đường Cách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc. Anh (chị) hãy nêu và phân tích những điểm chính trong con đường cứu nước do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn cho nhân dân Việt Nam. Trình bày khái quát những sự kiện lịch sử liên quan đến lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến 1945. Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Câu 127. (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 133. bảng B. các tổ chức cách mạng lần lượt ra đời. Trong các sự kiện nêu trên. Nguyễn Ái Quốc không thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam mà thành lập hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ? Nội dung hoạt động.” 1. Sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng. Câu 130. tác dụng và ý nghĩa của tổ chức Việt Nam Cách mạng thanh niên ? Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập hội ? . Hoàn cảnh ra đời. Câu 125. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 Từ năm 1925 đến đầu năm 1930. tư tưởng chiến lược. năm 2009) 12. Từ đó. (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 135.Rút ra những phẩm chất tiêu biểu của Anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh và giải thích nguồn gốc của những phẩm chất đó. ĐB sông Cửu Long.. anh (chị) hãy : . Sự ra đời và hoạt động của Tân Việt Cách mạng đảng. Trình bày những quan điểm cơ bản về chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào Việt Nam nhằm chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lậo Đảng Cộng sản Việt Nam.Nêu những công lao to lớn của Người đối với dân tộc. Lý giải sự lựa chọn đó ? (Đề thi HSG 12. chủ yếu từ năm 1941 đến năm 1945. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam chuyển hoàn toàn từ tự phát sang tự giác ? Câu 131. (Đề thi HSG Quốc gia. bảng A. Nghị quyết của UNESCO về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn viết : “Người là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc. (Đề thi HSG Quốc gia. (Đề thi HSG 12. năm 2000) Câu 128. 2. năm 2001) Câu 126. ĐB sông Cửu Long. hãy chọn một sự kiện mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc. . Câu 134.

Tại sao các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản vào những năm 1919 – 1930 đều thất bại ? Ý nghĩa lịch sử của các phong trào đó ? Câu 146.Mục tiêu . lí luận chính trị. năm 2004) Câu 140.Thời gian hoạt động . nguyên nhân thất bại và { nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Bái ? Câu 137. Trình bày quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. (Đề thi HSG cấp THPT. Từ sự chuyển hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. giai cấp lãnh đạo. năm học 2002) Câu 139. sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng. hãy cho biết tại sao có sự đấu tranh giữa hai khuynh hướng khác nhau xung quanh vấn đề thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930 ? Câu 142. Tân Việt Cách mạng đảng. tư tưởng. Thông qua hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái. TP. Tại sao nói Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ? (Đề thi HSG cấp THPT. Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. đường lối cách mạng.Hồ Chí Minh. Sự lựa chọn hai con đường cứu nước vô sản và tư sản trong những năm 1919 đến năm 1920 ở Việt Nam? Giải thích tại sao khuynh hướng vô sản lại thắng thế ? . Tại sao vào năm 1929. tổ chức và phương thức hoạt động. Trình bày { nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. hoạt động và vai trò của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Việt Nam Quốc dân đảng trong những năm 20 của thế kỉ XX theo các nội dung sau: . sự phân hóa của Tân Việt. động lực cách mạng.Lực lượng . Phân tích hoạt động của tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và làm rõ vai trò của tổ chức đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 – 2 – 1930 ? Câu 143. Câu 141.Xu hướng phát triển Hãy nêu nhận xét của anh (chị) về 3 tổ chức nói trên. Trên cơ sở trình bày sự ra đời. tỉnh Thừa Thiên Huế. ở Việt Nam lại có sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản ? Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức này đã gây bất lợi như thế nào đối với tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ ? Câu 138. Hãy so sánh những đặc điểm cơ bản của hai tổ chức cách mạng của Việt Nam ra đời từ 1925 – 1929 : Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng (về quá trình thành lập.Lãnh đạo . Vì sao có những non yếu đó ? Nêu diễn biến. Lập bảng thống kê 3 tổ chức yêu nước cách mạng: Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.Câu 136. Tại sao nói “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời mở ra một bước ngoặc vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam” ? Câu 147. hãy đánh giá vai trò của giai cấp tư sản Việt Nam trong cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX? Câu 144. hãy tìm ra nguyên nhân chung dẫn đến quá trình đó ? Câu 145. phương pháp đấu tranh và phương pháp xây dựng Đảng). Trình bày những điều kiện để dẫn đến thành lập và những non yếu của Việt Nam Quốc dân đảng về chính trị. về cơ cấu tổ chức. Câu 148.

năm 2003) Câu 153.Câu 149. Hà Nội.” Đoạn viết trên có những chi tiết nào sai. (Đề thi HSG Quốc gia. bảng A.Thành lập chi Bộ Đảng đầu tiên tại nhà số 5D Hàm Long Hà Nội . Trình bày và phân tích một số điểm chủ yếu trong nội dung Cương lĩnh đầu tiên của Đảng để khẳng định đó là đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo. Cho biết nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được áp dụng như thế nào trong thời kì cách mạng 1930 – 1945 ? Câu 156. thấm đượm tính dân tộc và nhân văn ? (Đề thi HSG cấp THPT.Đông Dương cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam . hãy sửa lại những chi tiết sai cho đúng.Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp . Những yếu tố nào chứng tỏ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyển Ái Quốc khởi thảo là đúng đắn.Thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam . Hội nghị có { nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng. nhưng . sáng tạo.Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng . năm 2001) Câu 154. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau về nhiệm vụ chiến lược cách mạng tư sản dân quyền xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng ta. Từ ngày 3 đến 7 – 2 – 1930. Chọn ra và giải thích 2 sự kiện quan trọng nhất. Trước tình hình đó.Thành lập An Nam Cộng Sản Đảng b. năm 2005) Câu 152.Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên . Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã họp ở Cửu Long (Hương Cảng).Tham gia Hội nghị có đủ đại biểu của ba tổ chức cộng sản. Bác Hồ thay mặt Quốc tế Cộng sản chủ trì Hội nghị. Viết lại tên sự kiện với thời gian tương ứng các sự kiện sau : . Nêu những căn cứ ể có thể khẳng định Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là đúng đắn và sáng tạo. So sánh những điểm chủ yếu trong nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và Luận cương chính trị năm 1930. công kích lẫn nhau. Hội nghị đã nhất trí tán thành thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng cộng sản duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Đông Dương. (Đề thi HSG Quốc gia năm 2009) Câu 155.. tỉnh Thừa Thiên Huế. có { nghĩa quyết định trong việc chuẩn bị tiến đến thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam Câu 150. thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Bác Hồ khởi thảo.Tân Việt Cách mạng Đảng ra đời . Nhưng trong một nước có ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ. nên có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn. Quốc tế cộng sản đã giao cho Bác Hồ chịu trách nhiệm thống nhất các lực lượng cộng sản ở Việt Nam để thành lập một đảng cộng sản duy nhất. Sau đây là đoạn viết về lý do và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3 – 2 – 1930): “Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản lúc bấy giờ là một xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam. a. Câu 151. (Đề thi HSG cấp THPT. “Luận cương chính trị” đã xác định được nhiều vấn đề chiến lược cách mạng..

các nhược điểm trên mới dần khắc phục…” (Sách giáo khoa lịch sử lớp 12. toàn tập. bảng B. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước. anh (chị) hãy trình bày quá trình chuẩn bị và điều kiện chín muồi cho việc thành lập Đảng ta. 13. trang 8). Tập 2. trong những năm 1932 – 1935 là cuộc đấu tranh phục hồi phong trào cách mạng. Qua cuộc . để trình bày về sự kết hợp ba của yếu tố trên trong quá trình thành lập Đảng. Dựa vào câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh : “Chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn đến sự ra đời Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930” (Hồ Chí Minh. c. Những phương hướng chiến lược cơ bản của cách mạng do Nguyễn Ái Quốc vạch ra trong thời kì này. là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm 20 của thế kỉ XX. Hà Nội. Việc đào tạo. Ưu điểm và hạn chế của Luận cương là gì ? Câu 158. sách “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” (Sơ thảo. Câu 163. phải trả qua quá trình thực tiễn đấu tranh cách mạng. + Trình bày và phân tích những chủ trương của Đảng trong thời gian từ 1936 đến 1941 nhằm khắc phục những hạn chế đó. d. NXB Sự Thật. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 . tiếp đó. Câu 160. Đảng … đã ra đời trong một điều kiện hoàn toàn chính muồi. Bằng những dẫn chứng cụ thể. tư tưởng và tổ chức. Chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3 – 2 – 1930) là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước nhảy vọt tiếp theo trong lịch sử dân tộc Việt Nam. năm 2000) Câu 159. Câu 164. Trình bày các nhân tố khách quan và chủ quan dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại sao lại nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là là một tất yếu lịch sử ? Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị thành lập Đảng. hãy chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. Câu 165. Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm lịch sử của cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân Việt Nam trong ba thập niên đầu thế kỉ XX.1945 Trong những năm 1929 – 1933. b. (Đề thi HSG cấp THPT. Trình bày nội dung cơ bản của Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương. cụ thể là nêu bậc lên: a. 1999) Anh (chị) hãy đọc đoạn viết trên và : + Nêu những hạn chế của Luận cương chính trị. TP.cũng đã bộc lộ một số hạn chế nhất định…mang tính chất “tả khuynh” giáo điều. năm 2003) Câu 157. trang 28. năm 2005) Câu 161. bước vào lãnh đạo cao trào cách mạng trong cả nước” Bằng các sự kiện lịch sử có chọn lọc. Phân tích một nhân tố cơ bản nhất. (Đề thi HSG Quốc gia. trang 102. Khi nói về sự ra đời của Đảng. 1981) đã viết: “Sau 10 năm chuẩn bị đầy đủ về các mặt chính trị. tập I. (Đề thi HSG cấp THPT. Những điều kiện hoàn toàn chín muồi cho việc thành lập Đảng. Việt Nam phải gánh chịu những thiệt hại của cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước Pháp. Điều đó trở thành một trong những nguyên làm bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 10 – 1930 là Đảng Cộng sản Đông Dương). NXB Giáo dục. chuẩn bị một đội ngũ cán bộ cho sự thành lập Đảng.Hồ Chí Minh. Câu 162.

Nêu nhận xét của anh (chị) về quy mô.khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933.Thực trạng kinh tế. trong cả nước. Anh (chị) có đồng ý với kiến đó không ? Hãy giải thích tại sao ? Câu 171. hình thức đấu tranh. anh (chị) có những suy nghĩ gì về nguyên nhân thất bại của các cuộc đấu tranh và bài học lịch . qua việc thiết lập bảng so sánh sau đây : Câu 175. Nêu nhận xét về các cuộc đấu tranh đó ? Câu 170. xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 ? Câu 166. lực lượng tham gia. Câu 172. Anh (chị) hãy bình luận ý kiến trên ? Câu 173. Chứng minh rằng phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh diễn ra với quy mô rộng khắp.” Bằng kiến thức lịch sử đã học. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhận định : “Tinh thần anh dũng của nó luôn nồng nàn trong tâm hồn chúng ta và nó mở đường cho thắng lợi sau”. anh (chị) hãy cho biết: 1. phong trào đấu tranh của công nông bùng lên mạnh mẽ cả năm 1930 sang năm 1931.Tĩnh. Nguyên nhân bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ? Nói rõ nguyên nhân nào là quan trọng nhất ? 2. các { kiến đều nhất trí cho rằng đây là cuộc diễn tập đầu tiên chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945. Vì sao nói chính quyền Xô viết là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản ? 4. mang tính chất cách mạng triệt để và sử dụng hình thức đấu tranh quyết liệt. Câu 169.. kết cục và { nghĩa lịch sử phong trào Cách mạng 1930 – 1931. Trình bày những cuộc đấu tranh của công nhân trong phong trào cách mạng 1930 – 1931. Khi đánh giá về phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân trong những năm 1930 – 1931. tính chất. Tại sao phong trào lại phát triển mạnh mẽ đạt tới đỉnh cao ở Nghệ Tĩnh ? 3. Trong phong trào cách mạng 1930 – 1931. Trình bày những điểm khác biệt lớn nhất giữa phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong những năm 1930 – 1931 với phong trào đấu tranh trước năm 1930.Những hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng đó đối với các nước tư bản chủ nghĩa. Chứng minh minh rằng Xô Viết Nghệ – Tĩnh là thực sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phong trào cách mạng nước ta đã được phục hồi trong những năm 1932 – 1935 như thế nào ? Nêu nội dung và { nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng. Từ hiểu biết về cao trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ . Câu 174. nhất là nước Pháp? . Xứ uỷ Trung Kz nhận định: “Dưới ách áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo của đế quốc Pháp và bọn cường hào phong kiến. Khi đánh giá về phong trào cách mạng 1930 – 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ – Tĩnh. Hoạt động của chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh khiến anh (chị) liên tưởng đến sự kiện cách mạng nào diễn ra ở thế kỉ XIX tại nước Pháp ? Trình bày nét chính về sự kiện đó. anh (chị) hãy cho biết : .. mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới được thể hiện ở điểm nào ? Câu 167. nhưng phong trào lên cao nhất là ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tại kz họp tháng 3 – 1931. Câu 168.

Câu 184. đẩy mạnh cuộc đấu tranh. Phân tích sự khác nhau về các mặt chủ trương sách lược cách mạng. tích cực chuẩn bị lực lượng. dân chủ. Chứng minh cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là một phong trào cách mạng quần chúng diễn ra trên qui mô rộng lớn với nhiều hình thức đấu tranh phong phú. tỉnh Thừa Thiên Huế. mục tiêu. Đảng Cộng sản Đông Dương đã kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện như thế nào ? 14. (Đề thi HSG cấp THPT. cơm áo và hoà bình. hợp tác và nửa hợp tác với mục tiêu đòi tự do. Trên cơ sơ phân tích đối tượng. TP. Hãy nêu sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai từ tháng 9 năm 1939 đến tháng 6 năm 1941 và tác động của nó đối với cách mạng Việt Nam trong thời gian đó ? . năm 2004) Câu 180. { nghĩa và kết quả của cao trào dân chủ 1936 – 1939 ? Theo anh (chị). Các phong trào cách mạng 1930 – 1931 và 1936 – 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám 1945 ? Câu 181. Vì sao nói phong trào cách mạng 1936 – 1939 là cuộc diễn tập lần thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945 ? Câu 178. trước những biến chuyển của tình hình thế giới và trong nước. chờ thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền. Hãy nêu những đặc điểm của phong trào cách mạng 1930 – 1931 và cao trào dân chủ 1936 – 1939. chuyển sang hình thức đấu tranh công khai. Cách mạng tháng Tám thắng lợi.sử ? Qua thời kì cao trào cũng như thoái trào. Thí sinh hoàn thiện bảng sau về phong trào cách mạng 1930 – 1931 và cao trào dân chủ 1936 – 1939 : Phong trào cách mạng 1930 – 1931 Cao trào dân chủ 1936 – 1939 Mục tiêu đấu tranh Lực lượng tham gia Phương pháp và hình thức đấu tranh Kết quả và { nghĩa Câu 182. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 1939 – 1945 Cuộc đấu tranh chống phát xít của phe Đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) đã tạo cơ hội khách quan cho các thuộc địa vùng lên tự giải phóng khỏi ách thực dân. Câu 176. { nghĩa quan trọng nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 với cách mạng Việt Nam là gì ? Câu 177. lực lượng và { nghĩa của phong trào dân chủ 1936 – 1939. năm 2006) Câu 183. (Đề thi HSG cấp THPT. (Đề thi HSG cấp THPT. năm 2002) Câu 179. hãy nhận xét tính chất của phong trào đó ? (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) 15. Những hoạt động. tỉnh Thừa Thiên Huế. Hoàn cảnh ra đời của Mặt trận dân chủ Đông Dương. Đảng Cộng sản Đông Dương thay đổi chủ trương. dân sinh. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939 Vào nửa cuối những năm 30 của thế kỉ XX. hình thức và lực lượng đấu tranh của cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 so với phong trào cách mạng 1930 – 1931.Hồ Chí Minh . nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời.

Tại sao đến tháng 2 – 1941. và chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh ? Điều này để lại bài học kinh nghiệm gì cho hiện nay ? Câu 193. Thực dân Pháp đã cấu kết từng bước với Phát xít Nhật từ sau năm 1940 như thế nào ? Hãy nêu tình hình Đông Dương dưới ách thống trị của Pháp – Nhật ? Câu 188. thực dân Pháp lại chọn việc nhân nhượng phát xít Nhật ? Điều đó nói lên bản chất gì của bọn xâm lược ? Câu 187. anh (chị) hãy chỉ ra điểm giống trong thủ đoạn bóc lột của Pháp và Nhật ở Việt Nam. là bước đầu đấu tranh bằng vũ lực của các dân tộc Đông Dương” ? c) Nêu nguyên nhân nhân thất bại. Anh (chị) hãy đánh giá { nghĩa sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VII (11 – 1939). Nguyễn Ái Quốc mới về nước ? Vai trò của Nguyễn Ái . ngọn lửa cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Đông Dương bùng cháy và phát xít Nhật lăm le xâm lược Đông Dương. Nêu những thủ đoạn bóc lột của Nhật Pháp trong những năm 1939 – 1945 đối với nhân dân Việt Nam bằng cách điền vào bảng sau : Nội dung Phát xít Nhật Thực dân Pháp Thủ đoạn bóc lột Kết quả thu được Hậu quả gây ra cho nhân dân Việt Nam Từ bảng so sánh trên.(Đề thi tuyển sinh Đại học. Qua các cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân ta trong thời kì Chiến tranh thế giới thứ hai : a) Lập so sánh theo mẫu sau : Nội dung Nguyên nhân bùng nổ Diễn biến chính Ý nghĩa Khởi nghĩa Bắc Sơn Khởi nghĩa Nam Kz Binh biến Đô Lương b) Vì sao lại nói những cuộc nổi dậy này “là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc. Ý nghĩa của sự chuyển hướng này đối với tiền trình phát triển của cách mạng Việt Nam ? Câu 186. nội dung cơ bản và { nghĩa của Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII (5 – 1941) tại Pác Bó (Cao Bằng). Cao đẳng năm 2003) Câu 185. anh (chị) có nhận xét gì về kẻ thù của nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ ? Câu 189. hãy chứng minh tính đúng đắn của chủ trương đó. Tại sao đứng trước hai nguy cơ. Nêu nội dung chủ trương khởi nghĩa vũ trang được đề ra trong Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (5 – 1941). Trình bày hoàn cảnh lịch sử. Bằng những kiến thức lịch sử từ năm 1941 đến 1945. bài học kinh nghiệm của ba sự kiện trên. Phân tích nội dung sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Hội nghị Trung ương lần VI (11 – 1939). Những nội dung đó đã được Đảng triển khai và thực hiện như thế nào để đưa tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ? Câu 192. Phân tích điều kiện thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. Câu 194. Tại sao chúng cùng áp dụng những thủ đoạn đó ? Qua đó. Câu 190. Căn cứ vào tình hình như thế nào mà Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết. Câu 191. Hoàn cảnh ra đời của Mặt trận dân tộc Thống nhất Phản đế Đông Dương.

các phong trào đấu tranh Cách mạng của nhân dân ta phát triển như thế nào? Câu 196. Từ năm 1941 đến 1945. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn tháng 5 – 1941 đến tháng 6 – 1945. Qua thời kz 1939 – 1945. nhiệm vụ cách mạng. Câu 198. So sánh Hội nghị Trung ương lần VI (11 – 1939) và Hội nghị Trung ương lần Đảng thứ VIII (5 – 1941) của Đảng Cộng sản Đông Dương theo các nội dung sau : kẻ thù. Cao đẳng năm 2003) Câu 204. anh (chị) hãy chứng minh Mặt trận Việt Minh đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945). Đảng Cộng sản Đông Dương và nhân dân ta đã chuẩn bị cho một cuộc tổng khởi nghĩa vũ trang như thế nào ? Phân tích mối quan hệ giữa chuẩn bị lâu dài và chớp thời cơ trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. thiếu sót của Luận cương chính trị (10 – 1930) mới được khắc phục hoàn toàn. Câu 206. đến Hội nghị Trung ương lần VIII (5 – 1941) thì những hạn chế. tỉnh Thừa Thiên Huế. so với Hội nghị Trung ương lần VI (9 – 1939) có gì mới ? Câu 207. Hội nghị lần thứ VI (11 – 1939) và lần thứ VIII (5 – 1941) của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng. Những sự kiện nào xác nhận ý kiến trên là đúng ? .Quốc tại Hội nghị lần VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941) được thể hiện như thế nào ? Câu 195. Câu 197. Có ý kiến cho rằng. Chủ trương này có mâu thuẩn với mục tiêu chống đế quốc và chống phong kiến được đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930 không ? Vì sao ? (Đề thi HSG cấp THPT. xây dựng mặt trận thống nhất do Hội nghị lần thứ VI (11 – 1939) và Hội nghị lần thứ VIII (5 – 1941) Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra như thế nào ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Đảng ta lại đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu ? Phân tích { nghĩa của chủ trương này. lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang của cách mạng đã được xây dựng và phát triển như thế nào? Câu 199. Câu 203. Trong tình hình lịch sử nào của thời kz 1939 – 1945. Câu 201. Trình bày rõ sự khác biệt trong chủ trương chuyển hướng đấu tranh của Đảng thời kì 1939 – 1945 so với thời kì 1936 – 1939. hình thức đấu tranh và nêu nhận xét. năm 2005) Câu 200. Tại sao Đảng cộng sản Đông Dương lại chủ chương thành lập Mặt trận Việt Minh ? Từ khi Mặt trận Việt Minh ra đời. theo mẫu dưới đây : Mặt trận Dân chủ Đông Dương Mặt trận Việt Minh Hoàn cảnh ra đời Mục tiêu đấu tranh Thành phần tham gia Hoạt động chính Câu 202. Nêu rõ chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong Hội nghị Trrung ương lần thứ VIII (5 – 1941). khẩu hiệu. giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc…Tại sao lại có quyết định như vậy ? Câu 205. mặt trận. Phân tích vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945. Thí sinh hãy hoàn thiện bảng so sánh hai hình thức tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất. Chủ trương tập hợp rộng rãi lực lượng dân tộc.

(Đề thi HSG Quốc gia. năm 1997) Câu 209. Cao đẳng năm 2006) Câu 212. Trình bày các sự kiện xảy ra trên thế giới có quan hệ đến việc Đảng Cộng sản Đông Dương nhận biết thời cơ và quyết tâm thực hiện trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương và Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào tháng 8 năm 1945. Cao đẳng năm 2005) Câu 214. Hồ Chí Minh. Ý nghĩa của cao trào cách mạng đó đối với Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ? 2. Bình luận câu nói sau đây của lãnh tụ Hồ Chí Minh trên cơ sở phân tích bối cảnh lịch sử của nước ta trước khi Cách mạng tháng Tám bùng nổ: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới. Câu 218. Đảng ta và Hồ Chí Minh đã chớp thời cơ phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyền như thế nào ? Câu 213. Phân tích thời cơ chủ quan và khách quan trong Cách mạng tháng Tám. Hoàn cảnh lịch sử và sự phát triển của cao trào kháng Nhật cứu nước. Trình bày tác động của hai sự kiện lịch sử sau đây đối với cách mạng Việt nam thời kz 1939 – 1945 : . bảng A. Bối cảnh lịch sử và nội dung của Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. 1. nhân dân cả nước khởi nghĩa giành chính quyền.16. Cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa .Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (9 – 1939) . Những thắng lợi của quân Đồng minh trong việc tiêu diệt phát xít Nhật và tác động của những thắng lợi đó đối với Việt Nam năm 1945 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Việc thực hiện bản Chỉ thị đó trong thời kz tiền khởi nghĩa như thế nào và có tác dụng gì đối với tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ? Câu 217. Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương và khẩu hiệu gì để lãnh đạo nhân dân ta thực hiện cao trào kháng Nhật cứu nước ? (Trình bày dưới dạng biểu bảng) Thời gian Chủ trương Khẩu hiệu Câu 216. Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh. dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” Anh (chị) hãy chọn và phân tích một sự kiện lịch sử trong tiến trình lịch sử Việt Nam trước 1958 để thấy được tầm quan trọng của thời cơ trong cuộc chiến đấu chống xâm lược. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập. Câu 210. Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thực hiện những chủ trương gì để Việt Nam với tư cách là nước độc lập đón tiếp quân đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Thời cơ tổng khởi nghĩa đã tới. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI Giữa tháng 8 – 1945. dù hy sinh tới đâu.Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh (8 – 1945) (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 211. Vì sao Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945 ? Bọn thực dân Pháp ở Đông Dương đã bị nhục nhã ra sao ? Câu 215. Câu 208. quân đội Nhật Bản ở Đông Dương cùng Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang tan rã.

2. 3. Câu 221. Nêu những mốc lịch sử quan trọng trong thời kì cách mạng 1939 – 1945 ? Tác dụng của những mốc lịch sử đó đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà. khởi nghĩa Bắc Sơn. Trình bày nguyên nhân bùng nổ và diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Hội nghị toàn quốc của Đảng (13 – 8 – 1945). { nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Trình bày những hiểu biết của anh (chị) về quá trình ra đời.Khởi nghĩa Nam Kz. 4. binh biến Đô Lương. Sau đây là bảng kê một số sự kiện quan trọng trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm1939 đến 1945 : STT Thời gian Tên sự kiện 1 11 – 1939 2 27 – 9 – 1940 .Trình bày những nét chính về diễn biến của quá trình đó. Thí sinh hãy hoàn thiện bảng so sánh hai phong trào cách mạng từ năm 1941 đến tháng 3 – 1945 và phong trào cách mạng từ tháng 3 – 1945 đến tháng 8 – 1945. Câu 225. Câu 226. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VII (11 – 1940). năm 2000) Câu 223. 1. . Con đường cách mạng bạo lực của quần chúng : kết hợp giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang để đi đến giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám 1945 như thế nào ? Câu 222. Trình bày nguyên nhân thắng lợi. Trong các nhóm kiến thức dưới đây.Nêu đặc điểm nổi bật.Nhật đảo chính Pháp (9 – 3 – 1945). Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (9 – 3 – 1945). TP. phát triển và vai trò của lực lượng chính trị và vũ trang trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện (8 – 1945). Phong trào cách mạng từ 1941 đến tháng 3 – 1945 Phong trào cách mạng từ tháng 3 – 1945 đến tháng 8 – 1945 Bối cảnh lịch sử Mục tiêu đấu tranh Biện pháp cách mạng Câu 227. Trình bày tóm tắt thắng lợi đầu tiên có { nghĩa cực kz quan trọng đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Câu 220.Nhật đảo chính Pháp (9 – 3 – 1945). hãy chọn ra ba kiến thức của mỗi nhóm có liên quan và giải thích ngắn gọn mối quan hệ đó. Hội nghị toàn quốc của Đảng (13 – 8 – 1945). Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện (8 – 1945).Hồ Chí Minh. Câu 228. Quân lệnh số 1 (13 – 8 – 1945). Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII (5 – 1941).Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VI (11 – 1939). (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 224. Quá trình khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong toàn quốc của nhân dân Việt Nam năm 1945 : . Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12 – 3 – 1945). khởi nghĩa Ba Tơ.giành chính quyền trong toàn quốc của nhân dân Việt Nam năm 1945 đã diễn ra như thế nào ? Câu 219.

hãy xác định tính chất của cuộc cách mạng này. Câu 236. . tính chất. kết quả và ý nghĩa lịch sử. lực lượng tham gia.So sánh cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam với cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Inđônêxia theo các nội dung sau : mục tiêu cách mạng. lực lượng lãnh đạo. có { nghĩa quyết định trong việc chuẩn bị tiến tới Cách mạng tháng Tám. tính chất. (Đề thi HSG cấp THPT. có ý kiến cho rằng : Đảng ta không những có đường lối chủ trương đúng đắn mà còn nhận thức đúng thời cơ và kiên quyết hành động cách mạng. Chọn và phân tích 3 sự kiện quan trọng nhất. lực lượng lãnh đạo. Câu 235. tỉnh Thừa Thiên Huế. Có ý kiến cho rằng. năm 2001) Câu 237. Việt Nam và Lào tuyên bố độc lập vào tháng 8 – 1945. hãy trình bày tình hình này. Bằng những sự kiện tiêu biểu của lịch sử dân tộc trong giai đoạn 1939 – 1945.Hồ Chí Minh. Câu 233. lãnh đạo. Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam có phải là một cuộc cách mạng bạo lực không ? Tại sao ? (Đề thi HSG Quốc gia năm 2009) Câu 232. Câu 230. Bằng những sự kiện lịch sử đã học thời kz 1939 – 1945. Theo anh (chị).Vì sao chỉ có ba nước Inđônêxia. (Đề thi HSG cấp THPT. năm 2003) Câu 229. anh (chị) hãy làm sáng tỏ nhận định : “Cách mạng tháng Tám thành công chính là do sự kết hợp . Bàn về thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945). nhận xét đó có đúng không ? Hãy lí giải và chứng minh. Sách lược vắn tắt của Nguyễn Ái Quốc khởi thảo 1930. Câu 234. lực lượng tham gia. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi là “sự ăn may” vì nó diễn ra trong điều kiện “trống vắng quyền lực”. Trên cơ sở đó. Anh (chị) có nhất trí với ý kiến đó không? Hãy giải thích vì sao? Câu 231. Khi đánh giá về tính chất của Cách mạng tháng Tám năm 1945 tại Việt Nam. b. có ý kiến cho rằng đây là một cuộc “Cách mạng xã hội chủ nghĩa”. lực lượng tham gia. Lập bảng so sánh những vấn đề cơ bản của Cách mạng tháng Tám năm 1945 (mục đích. TP. So sánh cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam với cuộc Cách mạng năm 1932 ở Xiêm (Thái Lan) theo các nội dung sau : mục tiêu cách mạng. nhiệm vụ.3 9 – 1940 4 23 – 11 – 1940 5 13 – 1 – 1941 6 28 – 1 – 1941 7 10 đến 19 – 5 – 1941 8 9 – 3 – 1945 9 13 đến 15 – 8 – 1945 a. kết quả) với nội dung của Chính chương vắn tắt. kết quả và { nghĩa lịch sử. Hãy hoàn thành nội dung theo yêu cầu của bảng trên. Chứng minh sự lãnh đạo kịp thời và sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám (1945). trong khi đó ở các nước khác trong khu vực Đông Nam Á đã giành được độc lập ở mức độ thấp hơn ? .

cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 và cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 – 1045. (Đề thi HSG cấp THPT. (Đề thi HSG cấp THPT. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. tỉnh Thừa Thiên Huế. toàn dân đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc ? Câu 243. năm 2004) Câu 238. Anh (chị) hãy nêu những sự kiện tiêu biểu trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm . kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị. Câu 247. năm 2004) Câu 239. Bằng những dẫn chứng lịch sử cụ thể.giữa sự chuẩn bị lâu dài và sự chớp thời cơ của Đảng và nhân dân ta”. nêu rõ các cuộc đấu tranh này đã dẫn tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.” (Đề thi HSG cấp THPT. công lao nào lớn nhất ? Vì sao ? Câu 241. (Đề thi HSG cấp THPT thủ đô Hà Nội. Câu 245. Bằng những sự kiện có chọn lọc trong 15 năm đấu tranh giành chính quyền của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 – 1945). đấu tranh chính trị và khởi nghĩa từng phần ở nông thôn với đấu tranh chính trị và khởi nghĩa ở đô thị để khi có thời cơ thì phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền. Những thắng lợi của cao trào 1939 – 1945 chính là có những thắng lợi và bài học của cao trào 1930 – 1931 và 1936 – 1939 gộp lại.HCM. TP. anh (chị) hãy chứng minh Cách mạng tháng Tám 1945 là biểu tượng sáng ngời về tinh thần chủ động sáng tạo của Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh. kết hợp chiến tranh du kích. năm 2007) Câu 240. Những Nghị quyết quan trọng của Đảng Cộng sản trong thời kì Cách mạng 1939 – 1945 ? Phân tích một Nghị quyết có tác dụng dẫn đến việc vận động toàn quân. Câu 246. Nêu những nội dung cơ bản nổi bật nhất và { nghĩa lịch sử của các thời kz cách mạng sau : 1930 – 1931. Qua việc trình bày những sự kiện chủ yếu trong phong trào cách mạng 1930 – 1931. anh (chị) hãy phân tích và chứng minh nhận định sau đây: “Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một điểm nút. năm 2003) Câu 244. đường dẫn điểm nút ấy được khởi đầu bằng sự thành lập của Đảng năm 1930. 1936 – 1939. Cách mạng Tháng Tám 1945 đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu nào cho cách mạng Việt Nam ? Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm này. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc.Hồ Chí Minh. TP. anh (chị) hãy chứng minh một bài học kinh nghiệm đã được vận dụng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và chống Mỹ (1954 – 1975) của nhân dân ta. (Đề thi HSG cấp THPT. hãy chứng minh : Những thắng lợi của cách mạng tháng Tám (1945) là kết quả của quá trình chuẩn bị trực tiếp từ 1939 đến 1945 và kịp thời chớp lấy thời cơ của Đảng Cộng sản Đông Dương và nhân dân Việt Nam. 1932 – 1935. Theo anh (chị). hãy làm rõ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1920 đến năm 1945. Sách giáo khoa lịch sử lớp 12 tập 2. để có cao trào 1930 – 1931 và cùng trên một sợi dây liên mạch dẫn tới cao trào 1936 – 1939. Hà Nội. năm 2005) Câu 242. NXBGD năm 1992 có đoạn viết về bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 : “Nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm bạo lực cách mạng và khởi nghĩa vũ trang.” Hãy trình bày ý kiến của anh (chị) về nhận định trên và lấy dẫn chứng lịch sử để chứng minh cho lập luận của mình. đặc biệt là cao trào 1939 – 1945.

1936 – 1939. Câu 257.Hồ Chí Minh. năm 2009) Câu 256. năm 1999) Câu 253. năm 2005) Câu 254. Lập bảng so sánh ba thời kì lịch sử : 1930 – 1931. được Đảng Cộng sản xúc tiến như thế nào trong giai đoạn cách mạng 1930 – 1945 ? Câu 252. Trình bày về vấn đề tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất từ năm 1930 đến năm 1945. năm 2000) Câu 248. tập hợp mọi tầng lớp yêu nước xây dựng khối đoàn kết toàn dân trong các Mặt trận dân tộc thống nhất. 1999. Chính phủ và nhân dân ta. (Đề thi HSG Quốc gia. và sự thật đã thành một nước tự do.. Cao đẳng năm 2006) Câu 258. TP. Câu 249. cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập dân tộc. Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù.1930 đến năm 1945. bảo vệ chính quyền. Từ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trong giai đoạn 1930 – 1945. Trong “Tuyên ngôn độc lập” (2 – 9 – 1945) có đoạn viết: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. đấu tranh chống ngoại xâm. nội phản. (Đề thi HSG cấp THPT. Anh (chị) có nhận định gì về vấn đề này. Từ năm 1930 đến năm 1945. củng cố và giữ vững chính quyền .Tại nước Nga Xô viết. tập II. Đảng Cộng sản đã giải quyết hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến như thế nào ? Phân tích sự sáng tạo của Đảng trong việc giải quyết hai nhiệm vụ đó. năm 2001) Câu 255. thủ đô Hà Nội. Hãy phân tích một sự kiện tiêu biểu nhất có ảnh hưởng đến giai đoạn lịch sử trong những giai đoạn tiếp theo.. Nhiệm vụ củng cố chính quyền dân chủ nhân dân được thực hiện như thế nào trong năm 1946 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Trình bày nội dung cơ bản của bản Tuyên ngôn độc lập (2 – 9 – 1945). Đảng ta đã vận dụng những bài học kinh nghiệm gì từ phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939 ? (Đề thi HSG cấp THPT. có giải quyết được thì thành quả cách mạng mới được giữ vững và phát huy. TP. . kết quả. trang 65) (Đề thi HSG cấp THPT. phát huy thuận lợi. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ TỪ SAU NGÀY 2 – 9 – 1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19 – 12 – 1946 Trong hơn một năm đầu sau Cách mạng tháng Tám. Phân tích những điểm chung và những nét khác nhau của các thời kì cách mạng từ 1930 đến 1945. Câu 250. củng cố và giữ vững chính quyền trong năm đầu tiên sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười (1917) đã được thực hiện với chủ trương của Đảng Bônsêvích như thế nào ? . NXB Giáo dục Hà Nội. tên tổ chức mặt trận. năm 2002) 17. tỉnh Thừa Thiên Huế. hình thức – phương pháp cách mạng. cuộc đấu tranh để bảo vệ. Xây dựng chính quyền cách mạng.Tại Việt Nam. TP. 1939 – 1945 về chủ trương lớn. nhân dân ta đã đúc kết được những bài học kinh nghiệm gì ? (Đề thi HSG cấp THPT. cách mạng nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách. Trình bày những thuận lợi cơ bản của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám. Câu 251. Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.Hồ Chí Minh. bảng B. độc lập”.Hồ Chí Minh.là những nhiệm vụ cấp bách của Đảng. Căn cứ vào những cơ sở nào mà Hồ Chí Minh đã khẳng định như vậy ? (Lịch sử lớp 12. (Đề HSG cấp THPT. khắc phục khó khăn.

Nêu những sự kiện tiêu biểu về xây dựng chính quyền. Tại sao Tưởng và Pháp ký với nhau Hiệp ước Hoa – Pháp ngày 28 – 2 – 1946 ? Đảng và Chính phủ ta thực hiện sách lược gì trước tình thế do Hiệp ước đó đặt ra ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Cao đẳng năm 2006) Câu 266. năm 2003) Câu 260. tài tình của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh. Câu 261. đấu tranh chống thù trong và giặc ngoài. Anh (chị) hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945 và phân tích những khó khăn làm cho nước ta đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. (Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2008) 18.trong năm đầu tiên sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945) đã được thực hiện với chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào ? . NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 – 1950) Do hành động phá hoại Hiệp định Sơ bộ (4/3/1946) và Tạm ước (14 – 9 – 1946) nhằm đẩy nhanh đi tới chiến tranh của thực dân Pháp. (Đề thi HSG Quốc gia. Câu 263. giữ vững độc lập dân tộc những năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám (2 – 9 – 1945 đến 19 – 12 – 1946). Chủ tịch Hồ Chí Minh giải quyết mối quan hệ Việt – Pháp bằng con đường hòa bình từ ngày 6 –3 – 1946 đến trước ngày 19 – 12 – 1946 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. ta đã chủ động phản động cuộc kháng chiến . hãy phân tích những sự kiện làm cho tình thế nước ta lúc đó trở nên hết sức hiểm nghèo. Trên cơ sở trình bày nét chính tình hình nước ta ở thời gian đầu sau Cách mạng tháng Tám – 1945. Để giành được thắng lợi trong việc xây dựng và bảo vệ chính quyền. + Sơ lược diễn biến.Anh (chị) hãy xác định nguyên nhân chung đã dẫn đến sự thắng lợi trong công cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập dân tộc và giữ vững chính quyền của nhân dân hai nước trên. Những đối sách của Đảng và Chính phủ trước tình thế đó ? Phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ chính quyền. Câu 264. Trình bày chủ trương và biện pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đối phó với Pháp và Tưởng trong thời gian trước và sau Hiệp định sơ bộ (6 – 3 –1946) có gì khác nhau ? Tại sao có sự khác nhau đó ? Câu 267. Nêu những hoạt động chủ yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ tháng 9 – 1945 đến tháng 12 – 1946) trong công cuộc xây dựng đất nước và đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Nam Bộ vào cuối năm 1945 : + Bối cảnh lịch sử. Câu 262. giữ gìn độc lập dân tộc thì ngoài sự lãnh đạo đúng đắn. + Cả nước hướng về Nam Bộ như thế nào ? + Tác dụng và { nghĩa. Trình bày những biện pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chính phủ ta nhằm củng cố chính quyền nhân dân và giải quyết những khó khăn trước mắt. theo anh (chị) còn có nguyên nhân nào khác rất quan trọng ? Vì sao ? Câu 268. Tại sao chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà quyết định ký với chính phủ Cộng hoà Pháp Hiệp định sơ bộ 6 – 3 – 1946 ? Nêu nội dung cơ bản và { nghĩa của Hiệp định. Nêu kết quả và ý nghĩa. Cao đẳng năm 2003) Câu 265. Câu 259. bảo vệ chính quyền cách mạng trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám (1945 – 1946). bảng A.

Câu 275. Trình bày hoàn cảnh bùng nổ cuộc kháng chiến chống Pháp. ta đã xây dựng lực lượng về mọi mặt. Hãy nêu những tấm gương chiến đấu dũng cảm trong trận đánh Đông Khê của chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 của quân dân ta ? Hành động cụ thể của họ ? Câu 281. Anh (chị) hiểu chính sách “Tiêu thổ kháng chiến” có nghĩa là gì ? Trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm ở nước ta thời cận đại. Tại sao Đảng và Chính phủ phát động phong trào toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp vào ngày 19 – 12 – 1946 ? Nêu ngắn gọn đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong những năm 1946 – 1947. { nghĩa cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 mở đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.Hoàn cảnh. Câu 269. Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 : . chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài và bước đầu giành thắng lợi quan trọng trong các chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 và Biên giới thu – đông năm 1947. kết quả. quân và dân ta phải thực hiện phương châm đánh lâu dài ? (Đề thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2009) Câu 273. kết quả. toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947 ? Câu 278. Phân tích nội dung cơ bản và tác dụng của “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. . Nhưng chúng ta càng nhân nhượng. từ năm 1950. triều đại nào đã cho thực hiện chính sách này ? Thực hiện chính sách này có tác dụng gì ? Câu 274. Câu 271. Điền vào các ô trống trong bảng được thiết kế theo mẫu dưới đây các { chính. chiến dịch Biên giới thu đông 1950 có gì khác với chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 ? Câu 279. vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa”. cơ bản nhất để làm rõ 4 nội dung liên quan đến chiến dịch Việt Bắc (1947) và chiến dịch Biên giới (1950) do quân và dân ta tiến hành trong cuộc kháng chiến chống Pháp : Chiến dịch Nội dung Việt Bắc Biên giới . .Chủ trương của Ta. Chứng minh : Thực dân Pháp đã vô cùng thâm độc khi mở chiến dịch Việt Bắc còn quân dân ta rất sáng suốt tổ chức bẻ gẫy cuộc tấn công của địch. Với đường lối kháng chiến đúng đắn. chúng ta phải nhân nhượng.Về { nghĩa. (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 270. thực dân Pháp càng lấn lướt tới. Cuộc kháng chiến toàn dân. âm mưu của địch.Diễn biến. Câu 277.toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1954). Vì sao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Anh (chị) hãy dùng các sự kiện lịch sử cụ thể để minh hoạ câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Chúng ta muốn hoà bình. Trình bày chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 : nguyên nhân bùng nổ. Tại sao cuộc kháng chiến chống Pháp lại diễn ra ở các đô thị ? Trình bày tóm tắt diễn biến. Tại sao chiến thắng của nhân dân ta trong chiến dịch Việt Bắc lại có một ý nghĩa vô cùng to lớn tạo nên bước ngoặt trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Pháp ? Câu 276. Câu 272. . Tại sao lại khẳng định từ chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 đến chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 là một bước phát triển của cuộc kháng chiến ? Câu 280. tóm lược diễn biến.

Lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử lớn của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ khi bùng nổ đến chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950. Pháp – Mĩ âm mưu giành một thắng lợi quân sự quyết định nhằm “kết thúc chiến tranh danh dự”. Từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến trước đông xuân 1953 – 1954. Nêu các sự kiện có { nghĩa chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự. tỉnh Thừa Thiên Huế. kế hoạch Đờlát đơ Tátxinhi là một bước tiến hay một bước lùi trong cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương ? Vì sao ? Câu 290. quân dân ta giành những thắng lợi trên mặt trận quân sự. Sự kiện nào có tính chất quyết định nhất để đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tiến lên giành thắng lợi mới ? Câu 288.giáo dục trong kháng chiến chống Pháp từ thu – đông 1950 đến đông – xuân 1953 – 1954. Phân tích tính chất chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương. hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào trên các mặt chính trị. Câu 289. quân ta đã giữ thế chủ động đánh địch như thế nào trên chiến trường chính Bắc Bộ ? (Đề thi HSG cấp THPT. Tại sao nói giặc Pháp đánh ra Hoà Bình là một cơ hội tốt để cho ta tiêu diệt địch ? Kết quả và { nghĩa lịch sử của chiến dịch Hoà Bình. Hãy nêu ba sự kiện chính trị lớn trong thời kz 1951 – 1953. Câu 286. cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. lực lượng kháng chiến của ta trưởng thành mọi mặt. Từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 đến trước đông xuân 1953 – 1954. Sau khi chiến dịch Biên giới thu – đông 1950. văn hoá . Hãy kể tên các chiến dịch đó và xác định chiến dịch nào là thắng lợi lớn nhất? Vì sao? 20. chính trị. quân dân ta giành nhiều thắng lợi to lớn và toàn diện. Trình bày âm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ từ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950. Chứng minh sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 cuộc kháng chiến của ta bước sang một giai đoạn mới.Mục đích của chiến dịch Cách đánh của chiến dịch Kết quả của chiến dịch Ý nghĩa của chiến dịch Câu 282. Nêu những quyết định chính và { nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951). được đẩy mạnh. 19. giáo dục. kinh tế. Câu 283. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1953 – 1954) Bước vào đông – xuân 1953 – 1954. văn hoá. năm 2009) Câu 292. y tế ? Câu 287. quân ta mở cuộc Tiến công chiến lược đông – . có sự giúp đỡ của đế quốc Mĩ. BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 – 1953) Bước sang giai đoạn từ năm 1951 đến năm 1953. Câu 293. Câu 291. Câu 284. So với kế hoạch Rơve. Câu 285. kinh tế.

lập lại hoà bình ở Đông Dương. Câu 296.Việc xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ có nằm trong kế hoạch ngay từ đầu của Nava không ? Câu 299.xuân 1953 – 1954 với đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. nội dung và { nghĩa của Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương ngày 21 – 7 – 1954. (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 302. TP. Dựa vào các câu thơ sau của Tố Hữu. Từ thực tế chiến trường Đông Dương. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã được chuẩn bị và giành thắng lợi như thế nào ? Ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ ? Câu 298.Giải thích : Chiến thắng Điện Biên Phủ là “tiếng chuông báo tử của chủ nghĩa thực dân” ? Câu 303. Điện Biên Phủ hoàn thành”. các chiến dịch quân sự lớn của ta làm phá sản kế hoạch Nava trong Đông – Xuân 1953 – 1954. Trình bày diễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của quân dân ta. Vì sao Pháp cử Nava làm Tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương ? Kế hoạch quân sự của Nava vào tháng 5 – 1953 có gì khác với tháng 11 – 1953 ? Kế hoạch đó lần lượt bị phá sản như thế nào ? Câu 300. Hãy nêu tóm tắt chiến công của anh hùng Tô Vĩnh Diện và Phan Đình Giót trong chiến dịch Điện Biên Phủ. (Đề thi HSG cấp THPT. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Chứng minh Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong kháng chiến chống Pháp và là thắng lợi quyết định buộc thực dân Pháp phải kí kết Hiệp định Giơnevơ. .Vì sao Pháp cho xây dựng tập đoàn cứ điểm ở Điện Biên Phủ ? .Hồ Chí Minh.Hồ Chí Minh.Tướng Nava có thực hiện điểm theo chốt trong kế hoạch của mình không ? Vì sao ? . chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương. năm 2007) Câu 305. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã buộc thực dân Pháp kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh. Nêu điểm khác nhau cơ bản giữa Hiệp định sơ bộ (6 – 3 – 1946) với Hiệp định Giơnevơ (21 – 7 – 1954) để thấy bước tiến của ta trong đấu trường ngoại giao ? Câu 301. Phân tích nguyên nhân thắng lợi và { nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp . Cao đẳng năm 2006) Câu 306. phân tích vai trò của chiến thắng Điện Biên Phủ với Hồi nghị ngoài giao ở Giơnevơ : “Anh Phạm Văn Đồng! Ở đó chắc đêm nay không ngủ Tin đây anh. Những sự kiện nào chứng tỏ chủ trương chiến lược của Đảng Lao động Việt Nam trong Đông – Xuân 1953 – 1954 là đúng đắn ? Câu 297. Câu 294. Âm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ khi bước vào đông – xuân 1953 – 1954 ? Câu 295. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ : . Cho biết { nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với nước ta và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Tóm tắt chủ trương chiến lược. Hoàn cảnh lịch sử ký kết. anh (chị) hãy cho biết: . TP.Vì sao ta quyết định đánh địch ở Điện Biên Phủ ? . năm 2009) Câu 304.

kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh chính quy với chiến tranh du kích một cách nhịp nhàng. năm 2001) Câu 312. 2. Bằng sự hiểu biết của mình trong giai đoạn lịch sử từ 1946 – 1954. (Đề thi tuyển sinh Đại học. quân và dân ta chủ động tiến công địch từ nhỏ đến lớn. tổng khởi nghĩa tháng 8 – 1945. xã hội Câu 310. chiến tranh du kích đến chiến tranh chính quy.Hồ Chí Minh. độc lập ấy”. 17 – 8 – 1945). chiến thắng Biên giới (1950) và chiến thắng Điện Biên Phủ (1954). Cao đẳng năm 2004) Câu 309. Quốc dân đại hội Tân trào (16. Trong mỗi nhóm sự kiện lịch sử dưới đây. Lê-nin đã nói : “Muốn tiến hành chiến tranh một cách nghiêm chỉnh phải có một hậu phương tổ chức vững chắc.Chiến thắng Việt Bắc (1947). mối quan hệ giữa hậu phương và tiền tuyến được biểu hiện như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp ? (Đề thi HSG cấp THPT. phong trào cách mạng 1930 – 1931. . chiến thắng Điện Biên Phủ (1954). (Đề thi HSG cấp THPT. Dựa vào ba sự kiện quan trọng sau đây : Chiến thắng Việt Bắc (1947). Bằng những kiến thức lịch sử cụ thể từ năm sau năm 1945 đến năm 1954. TP. năm 2001) Câu 307. năm 2006) Câu 311. TP.(1946 – 1954).Phong trào công nhân 1926 – 1929. . tỉnh Thừa Thiên Huế.Cho biết tác dụng của việc xây dựng hậu phương đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954). 1. (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 308.Đề cập đến vấn đề xây dựng hậu phương. hoàn thiện bảng sau : 1946 – 1950 1950 – 1954 Chính trị Kinh tế Văn hóa.Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương (3 – 1945). TP. anh (chị) hãy làm sáng tỏ các bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. anh (chị) hãy chứng minh điều đó. cân đối trên từng chiến trường và trên phạm vi cả nước. Hội nghị toàn quốc của Đảng (từ 13 đến 15 – 8 –1945).Hồ Chí Minh. (Đề thi HSG cấp THPT. hãy chọn ba sự kiện có mối quan hệ gần gũi với nhau và nêu ngắn gọn mối quan hệ ấy. năm 2006) Câu 313. anh (chị) hãy chứng minh điều khẳng định trên của Hồ Chí Minh. Bằng kiến thức về công cuộc xây dựng hậu phương cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Trình bày những hiểu biết của anh (chị) về vai trò hậu phương trong cuộc kháng chiến toàn quôc chống thực dân Pháp. 3. Theo anh (chị).” Bằng thực tiễn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp hãy chứng minh rằng: Đảng và nhân dân ta đã xây dựng cho mình một hậu phương vững mạnh. chiến thắng Nghĩa Lộ (1948). chiến thắng Biên Giới (1950). cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 – 1945. .Hồ Chí Minh. Trên mặt trận quân sự. tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do. Đoạn cuối của bản tuyên ngôn độc lập (2 – 9 – 1945) có viết : “…Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng. phong trào dân chủ 1936 – 1939.

nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền. từng . MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ – DIỆM. anh (chị) hãy chứng minh rằng cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1954) không chỉ là cuộc chiến tranh giải phóng mà còn là bước kế tục sự nghiệp xây dựng xã hội mới của nhân dân ta.” (Đề HSG cấp THPT. tỉnh Thừa Thiên Huế.Hồ Chí Minh. MIỀN BẮC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ KINH TẾ . Lập bảng tóm tắt các sự kiện chính trong giai đoạn 1946 đến 1954 theo thứ tự sau : thời gian – chủ trương.Câu 314. giữ gìn và phát triển lực lượng. (Đề thi HSG cấp THPT.Phân tích đường lối kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954). (Đề thi HSG cấp THPT. Lập bảng thống kê trong thời kì kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954). Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập cho đến khi cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi. . Lập bảng kê về các tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất ở Việt Nam từ năm 1930 đến 1954 theo các nội dung sau: TT Tên tổ chức Mặt trận Thời gian hoạt động Chủ trương lớn Kết quả hoạt động Câu 320.XÃ HỘI. Tầm quan trọng của đấu tranh ngoại giao trong Cách mạng ? Trình bày những thắng lợi trên mặt trận ngoại giao của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954). năm 2007) Câu 315. 21. hoạt động của ta – âm mưu. Trình bày những điểm khác biệt về mục tiêu. bảo vệ độc lập dân tộc. Câu 316. theo yêu cầu sau : Thời gian Các đời tướng Pháp Âm mưu và kế hoạch của chúng Những thắng lợi của ta Ý nghĩa lịch sử Câu 319. Trong tình hình đó. Vẽ sơ đồ về tiến trình phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp trong toàn quốc (1946 – 1954) qua các mốc lịch sử chính và giải thích vị trí. biện pháp của thực dân Pháp. (Đề thi HSG cấp THPT. . năm 2001) Câu 317.Chứng minh rằng : “Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và sự can can thiệp của Mỹ (1946 – 1954) của ta là một cuộc kháng chiến toàn diện. miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm. (Đề thi HSG cấp THPT. TP. mỗi miền Bắc – Nam thực hiện những nhiệm vụ kinh tế xã hội. Đảng ta đã họp đại hội bao nhiêu lần ? Trình bày hoàn cảnh và nội dung của từng đại hội. Bằng những sự kiện lịch sử.Hồ Chí Minh. { nghĩa của các mốc lịch sử đó. Trình bày quá trình đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh ngoại giao của nhân dân ta trong thời gian từ 2 – 9 – 1945 đến 21 – 7 – 1954 nhằm giữ vững chính quyền.Hồ Chí Minh.Hồ Chí Minh. nhiệm vụ và tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kì 1945 – 1954 so với thời kì 1939 – 1945 ? Tại sao lại có sự khác nhau như vậy ? Câu 322. năm 2007) Câu 318. GÌN GIỮ HOÀ BÌNH (1954 – 1960) Do đế quốc Mĩ và chính quyền Ngô Đình Diệm phá hoại Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Việt Nam. TP. TP. năm 2006) Câu 323. TP. năm 2007) Câu 321.

miền Bắc nước ta đã tiến hành những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc.bước đưa cách mạng tiến lên. kết quả và giải thích vì sao “Đồng khởi” được coi là mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam ? Câu 336. Bằng những sự kiện lịch sử. Ở miền Nam. Phân tích đặc điểm tình hình nước ta từ sau khi kí Hiệp định Giơnevơ về vấn đề lập lại hoà bình ở Đông Dương và nêu rõ nhiệm vụ và vị trí của cách mạng miền Bắc và cách mạng miền Nam. nhân dân ta phát triển cuộc khởi nghĩa quần chúng lên chiến tranh cách mạng. Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân ta ở miền Nam đã diễn ra như thế nào trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ ? Câu 328. Câu 325. xã hội và con người đều đổi mới. XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC. Bằng những sự kiện lịch sử.” Câu 337. Trình bày những chuyển biến của xã hội miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1960. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Những thắng lợi lớn của quân dân miền Nam trong cuộc đấu tranh chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ từ 1961 đến 1965. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA ĐẾ QUỐC MĨ Ở MIỀN NAM (1961 – 1965) Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất. Câu 327. kết quả. Câu 324. Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam đã nổ ra trong hoàn cảnh nào ? Tóm lược diễn biến. hãy chứng minh câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Chính trị đặc biệt (3 – 1964) : “Trong 10 năm qua. Cao đẳng năm 2005) Câu 334. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong bối cảnh lịch sử như thế nào ? Nêu nội dung và { nghĩa của Đại hội. Câu 326. Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam đã nổ ra trong hoàn cảnh nào ? Nêu diễn biến. hãy chứng minh phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) đã chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Cao đẳng năm 2002) 22. Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân ta ở miền Nam đã diễn ra như thế nào trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ ? Câu 335. Trình bày đặc điểm tình hình nước ta từ sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 và những yêu cầu của Cách mạng Việt Nam. Phân tích mối quan hệ giữa nhiệm vụ của cách mạng hai miền. Đất nước. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” Ở MIỀN NAM VÀ CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI MIỀN BẮC LẦN THỨ NHẤT CỦA ĐẾ QUỐC MỸ (1965 – 1968) . bước đầu xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. Câu 333. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ ở miền Nam có gì khác nhau giữa hai giai đoạn 1954 – 1960 và 1961 – 1965 ? 23. Phân tích điều kiện bùng nổ và { nghĩa của phong trào "Đồng khởi” ở miền Nam Việt Nam (1959 – 1960). Câu 331. (Đề thi HSG Quốc gia năm 2009) Câu 329. Câu 332. chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ. Tại sao “Đồng khởi” được coi là mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam ? Câu 330. Trình bày âm mưu và thủ đoạn của Mĩ khi tiến hành “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) ở miền Nam. (Đề thi tuyển sinh Đại học.

văn hoá. Câu 345. Phân tích điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. tỉnh Thừa Thiên Huế. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 ở miền Nam : diễn biến chính. xây dựng trong chiến tranh và làm nghĩa vụ hậu phương kháng chiến chống Mĩ. Câu 342. chính trị. Từ năm 1965 đến năm 1968. quân dân ta ở miền Bắc đã chiến đấu và sản xuất như thế nào và đã đáp ứng những yêu cầu gì của cách mạng cả nước ? 24. ngoại giao trong chiến đấu chống hai chiến lược này. Câu 346. Trình bày những thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam (1965 – 1968). (Đề thi HSG cấp THPT. miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của Mĩ. Giai đoạn này cả nước có chiến tranh. miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”. Mĩ tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và mở rộng chiến tranh không quân. miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh. Câu 344. hải quân phá hoại miền Bắc (lần thứ hai). Cao đẳng năm 2002) Câu 341. Thời gian giữa hai cuộc chiến tranh phá hoại. tiếp tục sản xuất. hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ nhất). Câu 338. Đế quốc Mĩ thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong việc tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam (1965 – 1968) ? Câu 339. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “VIỆT NAM HOÁ CHIẾN TRANH” Ở MIỀN NAM VÀ CHIẾN TRANH PHÁ HOẠT MIỀN BẮC LẦN THỨ HAI CỦA ĐẾ QUỐC MĨ (1969– 1973) Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Điền vào 2 bảng thống kê dưới đây những sự kiện thích hợp : Bảng 1 : Âm mưu của Mỹ trong việc thực hiện 3 chiến lược chiến tranh xâm lược ở miền Nam từ 1961 đến 1973 Tên chiến lược Hình thức Âm mưu Thủ đoạn Phạm vi thực hiện Bảng 2 : Những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam nhằm làm phá sản các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mĩ. Tên chiến lược Chiến thắng mở đầu Chiến thắng kết thúc Kết quả . khôi phục và phát triển kinh tế . miền Bắc chống chiến tranh phá hoại. làm nghĩa vụ hậu phương. kết quả và ý nghĩa. Diễn biến và { nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân miền Nam tết Mậu thân (1968) ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh” (1969 – 1973) ? Nêu những thắng lợi chung của ba nước Đông Dương trên các mặt trận quân sự. Câu 340. Nêu { nghĩa của thắng lợi Vạn Tường (8 – 1965). nhân dân hai miền trực tiếp đánh Mĩ : miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Đế quốc Mĩ đã thực hiện âm mưu và dùng thủ đoạn gì trong chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1968 ? Cho biết miền Bắc đã lập được những thành tích gì trong sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ trong giai đoạn này. năm 2005) Câu 343. cứu nước của dân tộc.Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Mĩ tiến hành chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” ở miền Nam và mở rộng chiến tranh không quân.

bảng B.......... Những thắng lợi của quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc trong những năm 1965 – 1968 và 1969 – 1973 như thế nào ? Câu 354... “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hoá” chiến tranh.. Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế...................….. “diệt cộng”.............. Nội dung cơ bản và { nghĩa của Hiệp định đó ? . Đọc đoạn viết (dưới đây) trình bày lý do.... xã hội từ năm 1969 đến 1973 ? Câu 351......... quân ngụy và chư hầu…………………………………………... khác nhau của ba chiến lược chiến tranh do Mĩ . theo yêu cầu của mẫu sau : Chiến lược chiến tranh Thủ đoạn của Mỹ – Nguỵ Sự kiện đánh dấu sự thất bại của Mỹ – Nguỵ ở chiến lược chiến tranh “Chiến tranh đặc biệt” “Chiến tranh cục bộ” “Việt Nam hoá” chiến tranh (Đề thi HSG Quốc gia........... .............. ................ để cứu vãn chế độ ngụy………….…… ở miền Nam Việt Nam.. trong thời gian từ 1959 đến 1973..Câu 347......ngụy thực hiện ở miền Nam Việt Nam..... + Qui mô chiến tranh…………………………………………………………... Hãy sửa những chi tiết sai và điền những nội dung còn thiếu vào chỗ trống : “Sau hàng loạt thủ đoạn “tố cộng”.......... nhưng có những điểm khác nhau về : + Vai trò của quân Mĩ.... Mĩ – Ngụy đã lần lượt thực hiện ba chiến lược chiến tranh.. năm 2003) Câu 348........... (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) Câu 355... Bốn thắng lợi nào của quân dân miền Nam có { nghĩa đánh dấu sự phá sản hoàn toàn của các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ ở miền Nam ? Hãy giải thích vì sao ? Câu 349.... Lập bảng thống kê những thủ đoạn và những sự kiện đánh dấu sự thất bại của Mỹ – Nguỵ ở ba chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.... Câu 352............ thời gian và những điểm giống nhau.. Quân và dân miền Bắc đã đánh bại những cuộc tập kích bằng không quân của Mĩ cuối năm 1972 như thế nào ? Nêu kết quả và { nghĩa...... + Phạm vi chiến tranh…………………………………………………………................. Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc kí kết Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam (27 – 1 – 1973).. mục đích.....…….......................................” (Đề thi HSG Quốc gia...... Đánh giá những thắng lợi quân sự của quân và dân ta trực tiếp dẫn tới việc triệu tập Hội nghị và ký kết hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam... năm 2003) Câu 350.……….... Ba chiến lược chiến tranh này tuy có điểm giống nhau đều là “loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới” của Mĩ.....…………...... bảng A.. Miền bắc đã thực hiện nghĩa vụ của hậu phương như thế nào đối với tiền tuyến miền Nam từ năm 1969 đến năm 1973 ? Câu 353.

Miền Bắc khắc phục những hậu quả của chiến tranh. Đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh đoàn kết chiến đấu ba dân tộc Việt Nam – Lào – Campuchia ? Kết quả ra sao ? Câu 358. ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền nam. miền Nam đấu tranh chống địch “bình định – lấn chếm”. Câu 359. giành toàn vẹn lãnh thổ.”. Chiến lược “Phản ứng linh hoạt” và “Ngăn đe thực tế” của Mĩ đã ứng dụng như thế nào trong chiến tranh xâm lược Việt Nam ? Sự thất bại của nó ? Câu 366. 25. tạo thế và lực tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam. bảng B. Lập bảng kê về nội dung và { nghĩa của các Nghị quyết của Đảng Lao động Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ theo yêu cầu sau : Thời gian ra Nghị quyết. Câu 362. Nghị quyết đó đã đưa đến thắng lợi nào của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ? Câu 363. nội dung cơ bản và { nghĩa lịch sử của Hiệp định. (Đề thi HSG Quốc gia. KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ .(Đề thi tuyển sinh Đại học. ra sức chi viện cho miền Nam. Câu 365. năm 2000) Câu 367..XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC. Lập bảng so sánh những điểm giống và khác nhau giữa Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương năm 1954 và Hiệp định Pari về Việt Nam năm 1973 : hoàn cảnh kí kết. cứu nước. Cao đẳng năm 2006) Câu 360.. khôi phục và phát triển kinh tế . Nghị quyết của Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam ngày 2 – 3 – 1975 nêu rõ : “Thời cơ chiến lược đã đến. lập lại hoà bình ở Việt Nam. quyết định nào để sớm giải phóng hoàn toàn miền Nam ? (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 361. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: + Công tác chuẩn bị. + Điền những ký hiệu thể hiện những nét diễn biến chính của từng chiến dịch vào bản đồ (kèm theo ở trang bên). Căn cứ những điều kiện lịch sử nào mà Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam trong 2 năm : 1975 và 1976 ? Chủ trương đó được thực hiện như thế nào? Câu 364. sau mỗi thắng lợi lớn trên chiến trường. Khái quát tình hai miền Bắc. Mĩ rút quân về nước. Phân tích những điểm khác nhau giữa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 với Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945.xã hội. Trình bày tóm tắt diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. Cuối năm 1974 – mùa Xuân 1975. Cao đẳng năm 2002) Câu 356. Những nét nổi bật về nghệ thuật chỉ đạo của Đảng ta trong cuộc Tổng tiến công và . Đảng ta đã có những chủ trương. tên Nghị quyết Nội dung chủ yếu của Nghị quyết Tác dụng trực tiếp của Nghị quyết Câu 357. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975) Sau Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh. BẢN ĐỒ CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975 Phân tích nguyên nhân thành công và { nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nam Việt Nam từ khi Hiệp định Pari được kí kết (tháng 1 – 1973) đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học.

xã hội nhằm xây dựng đất nước đồng thời với đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Nêu nhiệm vụ và mục tiêu kinh tế. chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc thực hiện hậu phương kháng chiến chống Mĩ. Câu 375. nước ta đã đạt được những thành tựu lẫn khó khăn. khôi phục và phát triển kinh tế . cách mạng ở hai miền Bắc – Nam có những thuận lợi và khó khăn gì ? Trình bày những thành tựu trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh. Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Trình bày nguyên nhân thắng lợi và { nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta (1954 – 1975).xã hội hai miền. Phân tích sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. ổn định tình hình miền Nam sau giải phóng năm 1975. Câu 370. Việt Nam chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa trong hoàn cảnh thuận lợi và khó khăn gì ? Câu 379. từ năm 1986 đến 2000. Sau năm 1975. Câu 373. cứu nước đã thể hiện như thế nào ? 28. Sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ. năm 2007) Câu 369. tỉnh Thừa Thiên Huế. Câu 371. Cao đẳng năm 2007) Câu 374. ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ. Trong việc thực hiện từng kế hoạch Nhà nước 5 năm này. Trình bày những sự kiện nổi bật ở Việt Nam năm 1976. Nêu vắt tắt cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ quốc của nhân dân ta. cứu nước (1954 – 1975) được thể hiện như thế nào ? 26. Câu 372. nhân dân đã thực hiện 3 kế hoạch kinh tế - . 27. yếu kém đó. Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975. Trong 15 năm. quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực hiện như thế nào ? Ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. nhân dân ta thực hiện những nhiệm vụ kinh tế . Câu 376. nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong năm đầu là khắc phục hậu quả chiến tranh. khôi phục kinh tế. hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 – 2000) Việt Nam chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới từ Đại hội VI (tháng 12 – 1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Đề thi HSG cấp THPT. bảng A. Giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ. Phân tích nguyên nhân thắng lợi quan trọng nhất. Trong 10 năm (1976 – 1980 và 1981 – 1985). Câu 378. yếu kém gì ? Nguyên nhân của những khó khăn. cứu nước và thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. Lập bảng hệ thống những thắng lợi có { nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc trên các mặt trận quân sự. cứu nước.nổi dậy Xuân 1975 ở miền Nam. cứu nước (1954 – 1975). xã hội của các kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 – 1980 và 1981 – 1985. chính trị. VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1986) Cách mạng Việt Nam chuyển giai đoạn sang cách mạng xã hội chủ nghĩa từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ. năm 2005) Câu 368. Nêu những quyết định của Quốc hội khoá VI kì họp thứ nhất về một nước Việt Nam thống nhất. (Đề thi HSG Quốc gia. VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 Sau Đại thắng mùa Xuân 1975. Câu 377.

Đường lối đổi mới xây dựng đất nước trong chặng đường đầu thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong hoàn cảnh nào ? Trong bước đầu thực hiện đường lối mới của Đảng. Nguyễn Ái Quốc từng có nhận định : “Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”. năm 2001) Câu 383. 1930 – 1945. có chọn lọc. chính sách đối ngoại và nêu nhận xét. triển vọng. 1945 – 1954. đổi mới về chính trị. Cách mạng tháng Tám với sự thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945. anh (chị) hãy chứng minh điều đó. Trình bày những thành tựu và hạn chế trong bước đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta từ năm 1986 đến năm 1991. đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá. Hãy chọn một trong các giai đoạn nêu trên. Câu 390. Câu 385.xã hội 5 năm : 1986 – 1990. Về công cuộc đổi mới hiện nay của đất nước: Sự khởi xướng và lãnh đạo của Đảng. Toàn tập. năm 2005) Câu 387. 29. tiếp tục sự nghiệp đổi mới. trang 28). đặc điểm của giai đoạn lịch sử đó. 1991 – 1995. Hãy chứng tỏ rằng trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới 1986 – 2000. 1991 – 1995. Nguyên nhân thắng lợi cơ bản của cách mạng là gì ? Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân những bài học kinh nghiệm gì ? Câu 389. năm 2005) Câu 388. TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000 Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 đã diễn ra theo một quá trình liên tục những sự kiện lớn : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930. So sánh công cuộc cải tổ ở Liên Xô với công cuộc đổi mới ở Việt Nam về các mặt bối cảnh lịch sử. NXB Chính trị Quốc gia. lí giải sự lựa chọn và trình bày nội dung. 1996 – 2000. nước ta đã đạt được những thành tựu và còn có những hạn chế gì ? Câu 381. bảng A. Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. (Đề thi HSG Quốc gia. Câu 384. 1995. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Câu 386. kháng chiến chống Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa cầu”. đất nước Việt Nam ngày càng “tham gia tích cực vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế và hội nhập ngày càng sâu rộng vào thế giới hiện đại”. Câu 380. Mỗi sự kiện là mốc đánh dấu một thời kì phát triển của lịch sử dân tộc. bảng A. . Sau năm 1929. Hãy sắp xếp theo trình tự thời gian các sự kiện chủ yếu từ khi Nguyễn Ái Quốc về nước (1941) trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam đến khi Cách mạng tháng Tám thành công và giải thích mối quan hệ giữa các sự kiện này. Cao đẳng năm 2003) Câu 382. Trình bày nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm : 1986 – 1990. hãy nêu ngắn gọn những thắng lợi tiêu biểu và { nghĩa lịch sử của những thắng lợi đó vào thời điểm mùa Xuân trong lịch sử dân tộc từ khi có Đảng lãnh đạo đến năm 1975. 1954 – 1975 và 1975 – 1991. Bằng những sự kiện lịch sử chọn lọc. Hà Nội. (Đề thi HSG Quốc gia. bảng A. Bằng những kiến thức lịch sử. Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1991 đã trải qua các giai đoạn phát triển 1919 – 1930. đổi mới về kinh tế. 1996 – 2000. kháng chiến chống Mĩ với Đại thắng Mùa Xuân 1975 và nay là công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986. Cho biết thành tựu và yếu kém của nước ta trong từng kế hoạch Nhà nước 5 năm. (Hồ Chí Minh. bước đầu công cuộc đổi mới. (Đề thi HSG Quốc gia.

Trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến 1975. .Chứng minh mỗi thắng lợi là một mốc lớn mở ra một giai đoạn phát triển cao hơn của cách mạng Việt Nam. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. đánh dấu những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong vòng 30 năm qua (1945 – 1975). Thành công của Cách mạng tháng Tám. Trình bày khái quát quá trình đế quốc Mĩ đi từ can thiệp đến trực tiếp xâm lược nước ta từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1975. Lập bảng thống kê mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử thế giới với lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945 theo nội dung sau : Thời gian Lịch sử Việt Nam Các sự kiện lịch sử thế giới có ảnh hưởng đến lịch sử Việt Nam Câu 392. Nêu những thủ đoạn của Mĩ và chính quyền Sài Gòn đã thực hiện trong các chiến lược chiến tranh mà chúng thực hiện ở miền Nam Việt Nam ? Theo anh (chị). liên hệ với những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta để có thể rút ra bài học nổi bật trong việc kết thúc chiến tranh. Câu 393.Anh (chị) hãy liên hệ với yếu tố thời cơ trong cuộc Tổng tiến công Xuân 1975 kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. . thủ đoạn nào là thâm độc nhất ? Vì sao ? Câu 397. Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) của dân tộc ta đã được kết thúc như thế .Vì sao lại nói đây là thời cơ ngàn năm có một ? Tác dụng của thời cơ đó ? . chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của cuộc Tổng tíên công và nổi dậy mùa xuân 1975 của nhân dân ta có { nghĩa như thế nào đối với tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam ? Câu 394. anh (chị) hãy cho biết âm mưu và hành động cuối cùng của Pháp – Mĩ đã bị đánh bại như thế nào ? Qua đó. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Các giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam từ năm 1954 đến 1975 ? Những thắng lợi quân sự tiêu biểu của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ? Câu 401. anh (chị) hãy : . chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân 1975 là những mốc lớn. Thông qua trình bày hai sự kiện cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp. Câu 395.Phân tích { nghĩa lịch sử của những thắng lợi trên. Giải thích nguyên nhân ? Câu 398.Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định như thế nào về vấn đề thời cơ thuận lợi để phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám (1945) ? . có những sự kiện lịch sử nào quan trọng ? Hãy cho biết những sự kiện đó có ảnh hưởng như thế nào đến từng giai đoạn của thời đó ? Câu 400. Trong thời kz 1954 – 1975 Việt Nam đã trở thành nơi diễn ra sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc là do những nguyên nhân nào ? (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) Câu 399. Câu 396.Câu 391.

tỉnh Thừa Thiên Huế. Câu 404. Đại hội lần II (2 – 1951) và Đại hội lần III (9 – 1960) của Đảng ta đã lần lượt đề ra đường lối nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam như thế nào ? . anh (chị) hãy chứng minh nhận định trên. anh (chị) hãy chứng minh rằng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Câu 408. giành thắng lợi từng bước. giành thắng lợi hoàn toàn. giành thắng lợi hoàn toàn. Trong hơn 20 năm từ 1954 đến 1975. Đảng ta đã tiến hành mấy lần Đại hội ? Nêu mốc thời gian. đẩy lùi từng bước. Câu 412. “Đẩy lùi kẻ địch từng bước. tỉnh Thừa Thiên Huế. Quân và dân miền Bắc đã đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ như thế nào ? Nêu { nghĩa của những thắng lợi đó đối với tiến trình phát triển của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. dưới sự lãnh đạo của Đảng. năm 2006) Câu 405. năm 2006) Câu 406. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1854 – 1975) đã trải qua những thời kì lịch sử nào ? Nêu tóm tắt nhiệm vụ chính của những thời lịch sử đó.Đường lối xuyên suốt trong cách mạng Việt Nam kể từ khi Đảng ra đời là gì ? . Tính chủ động. tiến lên đánh bại hẳn quân địch. nội dung cơ bản. địa điểm. tiến lên đánh bại hẳn kẻ địch. Câu 403. tỉnh Thừa Thiên Huế. liên tục và kiên quyết tiến công trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã được thể hiện qua sự chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta như thế nào ? Thí dụ liên hệ với chiến cuộc Đông xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ để phân tích ? Câu 410. Chứng minh rằng : Cách mạng Việt Nam từ “Đồng khởi” cuối năm 1959 đến đầu năm 1960 đến chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là quá trình liên tục tấn công. Câu 413.Thắng lợi của cách mạng nước ta đã khẳng định chân lý cách mạng lớn nhất của thời đại chúng ta là gì ? Câu 411. Từ năm 1954 đến năm 1973 quân và dân miền Nam đã đánh bại những chiến lược chiến tranh nào của Mỹ ? Trong những chiến thắng đó. lần III. giành thắng lợi từng bước cho cách mạng. nhân dân ta đã thực hiện thắng lợi mục tiêu : độc lập dân tộc. Qua từng bước phát triển. Từ ngày thành lập cho đến năm 2006. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã đóng vai trò như thế nào đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ? (Đề thi HSG cấp THPT. đánh bại địch từng âm mưu chiến lược. năm 2005) Câu 402.Chính cương vắn tắt. lần II. thắng lợi nào có tính chất quyết định làm phá sản các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam ? Câu 407. Câu 409. (Đề thi HSG cấp THPT. miền Bắc đã đạt được những thành tựu cơ bản như thế nào trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ? Ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi trên đối với sự nghiệp cách mạng chung của các nước. Qua các kì Đại hội Đảng lần I. . thắng lợi của cách mạng miền Nam và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta (từ tháng 7 – 1954 đến tháng 5 – 1975). Từ năm 1930 đến năm 1975. đó là một quy luật đấu tranh cách mạng” (Lê Duẫn). dân chủ và chủ nghĩa xã hội như thế nào ? . Sách lược vắn tắt và Luận cương chính trị (1930).nào ? Hãy so sánh sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Pháp với sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975) ? (Đề thi HSG cấp THPT.

rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa mặt trận ngoại giao và mặt trận quân sự trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. tỉnh Thừa Thiên Huế. Câu 418. tự chủ. Bằng sự hiểu biết về lịch sử dân tộc từ năm 1945 đến 1975. anh (chị) hãy phân tích nội dung chủ yếu trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945. cứu nước thắng lợi nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. với đường lối chính trị. Hà Nội. diễn biến của cuộc đấu tranh ngoại giao có mối quan hệ chặt chẽ với đấu tranh quân sự trên chiến trường. quân sự độc lập. Cho biết những chiến công vang dội của quân đội nhân dân Việt Nam và lí giải nguyên nhân quyết định những chiến công oanh liệt đó ? Câu 416. Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định sơ bộ (6 – 3 – 1946). chứng minh: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ. tỉnh Thừa Thiên Huế. năm 2001) .  MỘT VÀI DẠNG CÂU HỎI CẦN THAM KHẢO THÊM : Câu 424. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra và xúc tiến thành lập những mặt trận nào ? Vì sao Đảng lại chủ trương thành lập những mặt trận ấy. năm 2001) Câu 417.Câu 414. anh (chị) hãy chứng minh nhân dân ta đã làm theo lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì qu{ hơn độc lập tự do”. Từ đó. đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cao đẳng năm 2007) Câu 421. Bằng những kiến thức lịch sử từ 1954 đến 1975. phát triển và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Câu 423. Từ năm 1930 đến năm 1975 đường lối cách mạng bạo lực của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thực hiện như thế nào ? Câu 415. Nêu những sự kiện lịch sử tiêu biểu thể hiện tinh thần đoàn kết đấu tranh giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào trong thời kì chống Pháp và chống Mĩ (1945 – 1975). Hà Nội. NXB Giáo dục. Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu. trang 260 ) (Đề thi HSG cấp THPT. Trình bày quá trình ra đời. Từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 cho đến nay. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Hiệp định Giơnevơ (21 – 7 – 1954) và Hiệp định Pari (27 – 1 – 1973) ? Khái quát quá trình đấu tranh của nhân dân ta để từng bước giành các quyền dân tộc cơ bản sau mỗi hiệp định trên. hãy chứng minh : trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975). (Đề thi HSG cấp THPT. (Đề thi HSG cấp THPT. năm 2009) Câu 422. đúng đắn. Thông qua diễn biến cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. sáng tạo…” ( SGK Lịch sử lớp 12 nâng cao. Hà Nội. Hãy hoàn thiện bảng sau về đấu tranh ngoại giao trong phong trào cách mạng Việt Nam : Thời gian Nội dung Kết quả và { nghĩa Từ 2 – 9 – 1945 đến 19 – 12 – 1946 Từ 8 – 5 – 1954 đến 21 – 7 – 1954 Từ tháng 5 – 1968 đến tháng 1 – 1973 (Đề thi HSG cấp THPT. 2008. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Cao đẳng năm 2005) Câu 420. năm 2004) Câu 419. anh (chị) hãy trình bày những cuộc đấu tranh ngoại giao của Đảng và chính phủ ta để bảo vệ độc lập và giải phóng dân tộc. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc.

.Hồ Chí Minh o Email : budchau20@yahoo. Câu 426. Thế kỉ XIII và thế kỉ XX.vn « Return to minhanh-pl | 2280 views . Căn cứ vào đâu để khẳng định Văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở phục hưng và phát triển Văn minh người Việt cổ. tấn công và kết thúc cuộc chiến tranh này. năm 1998) Câu 427. khối 11. bảng A. bảng A. Trình bày và phân tích những nét nổi bật trong việc phòng thủ.Câu 425. Lập bảng thống kê về các anh hùng dân tộc trong các cuộc kháng chiến. của nhân dân ta như thế nào? (Đề thi HSG Quốc gia. 2. anh (chị) hãy nêu những bài học về huy động sức mạnh toàn dân và nghệ thuật tiến hành cuộc hiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta thời Trần. anh (chị) hãy nêu một bài học đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Qua một cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (tự chọn) của nhân dân ta trong thời gian từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII. Bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến này được vận dụng như thế nào trong công cuộc giữ nước của thế hệ sau (qua việc trình bày một cuộc kháng chiến. do anh (chị) tự chọn).  Sưu tầm & biên soạn : CHÂU TIẾN LỘC o HS. (Đề thi Olympic 30/4.com. (Đề thi HSG Quốc gia. Bài học lịch sử nêu trên đã được vận dụng sáng tạo như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954 (Hoặc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975). vị trí và xu hướng chuyển hóa của nền văn minh Đại Việt. năm 2007) Câu 429. Hết . bảng A. Đó là hai sự kiện nào ? Trình bày hiểu biết của anh (chị) về hai sự kiện đó. năm 2002) . Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống thời Lý (1075 – 1077). Trên cơ sở trình bày và phân tích những nét lớn về diễn biến của cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên thế kỉ XIII. năm 1999) Câu 428. lịch sử Việt Nam ghi nhận hai sự kiện tiêu biểu thể hiện quyết tâm chống ngoại xâm của các tầng lớp nhân dân để giành và bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Trường THPT Thủ Đức. năm 2002) Câu 430. (Đề thi HSG Quốc gia. anh (chị) hãy : 1. 1. 2. theo yêu cầu sau: Số thứ tự Anh hùng dân tộc Thời gian Chiến công nổi bật (Đề thi HSG Quốc gia.... khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến năm 1975. tiếp thu và đồng hóa ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc ở phương Bắc và văn hóa Champa ở phía Nam ? Nêu đặc điểm. bảng A. Những bài học đó được vận dụng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 – 1975). TP.

Free Embeddable Forum powered by Nabble See how NAML generates this page <a href="http://www.com/pixel/p-34EL1DZyJypTI." border="0" height="1" width="1" alt="Quantcast"/></a> .quantserve.quantcast.com/p-34EL1DZyJypTI" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://pixel.gif" style="display: none.

Thời gian giữa hai cuộc chiến tranh phá hoại.“Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam (1965 – 1968) ? Câu 339. ngoại giao trong chiến đấu chống hai chiến lược này. Đế quốc Mĩ đã thực hiện âm mưu và dùng thủ đoạn gì trong chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1968 ? Cho biết miền Bắc đã lập được những thành tích gì trong sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ trong giai đoạn này. quân dân ta ở miền Bắc đã chiến đấu và sản xuất như thế nào và đã đáp ứng những yêu cầu gì của cách mạng cả nước ? 24. Phân tích điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Nêu ý nghĩa của thắng lợi Vạn Tường (8 – 1965). miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”. Câu 340. Câu 346. (Đề thi HSG cấp THPT. miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của Mĩ.văn hoá. tỉnh Thừa Thiên Huế. Cao đẳng năm 2002) Câu 341. Câu 345. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “VIỆT NAM HOÁ CHIẾN TRANH” Ở MIỀN NAM VÀ CHIẾN TRANH PHÁ HOẠT MIỀN BẮC LẦN THỨ HAI CỦA ĐẾ QUỐC MĨ (1969– 1973) Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Câu 342. khôi phục và phát triển kinh tế . miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh. Trình bày những thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam (1965 – 1968). Diễn biến và ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân miền Nam tết Mậu thân (1968) ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Điền vào 2 bảng thống kê dưới đây những sự kiện thích hợp : Bảng 1 : Âm mưu của Mỹ trong việc thực hiện 3 chiến lược chiến tranh xâm lược ở miền Nam từ 1961 đến 1973 Tên chiến lược Hình thức Âm mưu Thủ đoạn Phạm vi thực hiện Bảng 2 : Những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam nhằm làm phá sản các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mĩ. Mĩ tiến hành chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” ở miền Nam và mở rộng chiến tranh không quân. Tên chiến lược Chiến thắng mở đầu Chiến thắng kết thúc Kết quả Câu 347. Từ năm 1965 đến năm 1968. hải quân phá hoại miền Bắc (lần thứ hai). chính trị. Lập bảng thống kê những thủ đoạn và những sự kiện đánh dấu . kết quả và ý nghĩa. Câu 344. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh” (1969 – 1973) ? Nêu những thắng lợi chung của ba nước Đông Dương trên các mặt trận quân sự. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 ở miền Nam : diễn biến chính. năm 2005) Câu 343. làm nghĩa vụ hậu phương.

... Ba chiến lược chiến tranh này tuy có điểm giống nhau đều là “loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới” của Mĩ..... bảng A.... Mĩ – Ngụy đã lần lượt thực hiện ba chiến lược chiến tranh..... quân ngụy và chư hầu………………………………………….. Bốn thắng lợi nào của quân dân miền Nam có ý nghĩa đánh dấu sự phá sản hoàn toàn của các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ ở miền Nam ? Hãy giải thích vì sao ? Câu 349.................... Quân và dân miền Bắc đã đánh bại những cuộc tập kích bằng không quân của Mĩ cuối năm 1972 như thế nào ? Nêu kết quả và ý nghĩa.…..……….. + Phạm vi chiến tranh………………………………………………………….. “diệt cộng”. bảng B... nhưng có những điểm khác nhau về : + Vai trò của quân Mĩ..…… ở miền Nam Việt Nam............... + Qui mô chiến tranh…………………………………………………………. năm 2003) Câu 350.... năm 2003) Câu 348........sự thất bại của Mỹ – Nguỵ ở ba chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”................ Những thắng lợi của quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc trong những năm 1965 – 1968 và 1969 – 1973 như thế nào ? Câu 354....................... xã hội từ năm 1969 đến 1973 ? Câu 351.. theo yêu cầu của mẫu sau : Chiến lược chiến tranh Thủ đoạn của Mỹ – Nguỵ Sự kiện đánh dấu sự thất bại của Mỹ – Nguỵ ở chiến lược chiến tranh “Chiến tranh đặc biệt” “Chiến tranh cục bộ” “Việt Nam hoá” chiến tranh (Đề thi HSG Quốc gia....... trong thời gian từ 1959 đến 1973.. “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hoá” chiến tranh.....................……...... . (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) Câu 355.. Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế......................... .................. thời gian và những điểm giống nhau...........” (Đề thi HSG Quốc gia........... Câu 352.. Miền bắc đã thực hiện nghĩa vụ của hậu phương như thế nào đối với tiền tuyến miền Nam từ năm 1969 đến năm 1973 ? Câu 353..………….... Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc kí kết Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam (27 – 1 – 1973).................. Đánh giá những thắng lợi quân sự của quân và dân ta trực tiếp dẫn tới việc triệu tập Hội nghị và ký kết hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam. Hãy sửa những chi tiết sai và điền những nội dung còn thiếu vào chỗ trống : “Sau hàng loạt thủ đoạn “tố cộng”.. để cứu vãn chế độ ngụy………….. Đọc đoạn viết (dưới đây) trình bày lý do........ khác nhau của ba chiến lược chiến tranh do Mĩ ngụy thực hiện ở miền Nam Việt Nam....... mục đích.. Nội dung cơ bản và ý nghĩa của Hiệp định đó ? ..

miền Nam đấu tranh chống địch “bình định – lấn chếm”. Đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh đoàn kết chiến đấu ba dân tộc Việt Nam – Lào – Campuchia ? Kết quả ra sao ? Câu 358. Nam Việt Nam từ khi Hiệp định Pari được kí kết (tháng 1 – 1973) đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học.. sau mỗi thắng lợi lớn trên chiến trường. Câu 365. tạo thế và lực tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam. nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định. giành toàn vẹn lãnh thổ. Cao đẳng năm 2002) Câu 356. tên Nghị quyết Nội dung chủ yếu của Nghị quyết Tác dụng trực tiếp của Nghị quyết Câu 357. khôi phục và phát triển kinh tế . Phân tích những điểm khác nhau giữa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 với Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975) Sau Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh.”. 25. Lập bảng so sánh những điểm giống và khác nhau giữa Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương năm 1954 và Hiệp định Pari về Việt Nam năm 1973 : hoàn cảnh kí kết. Mĩ rút quân về nước. Cao đẳng năm 2006) Câu 360. KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ . quyết định nào để sớm giải phóng hoàn toàn miền Nam ? (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 361. lập lại hoà bình ở Việt Nam. ra sức chi viện cho miền Nam. Lập bảng kê về nội dung và ý nghĩa của các Nghị quyết của Đảng Lao động Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ theo yêu cầu sau : Thời gian ra Nghị quyết.xã hội. Nghị quyết của Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam ngày 2 – 3 – 1975 nêu rõ : “Thời cơ chiến lược đã đến.XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC. Trình bày tóm tắt diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. Câu 359..(Đề thi tuyển sinh Đại học. Đảng ta đã có những chủ trương. ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền nam. Miền Bắc khắc phục những hậu quả của chiến tranh. Căn cứ những điều kiện lịch sử nào mà Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam trong 2 năm : 1975 và 1976 ? Chủ trương đó được thực hiện như thế nào? Câu 364. Chiến lược “Phản ứng linh hoạt” và “Ngăn đe thực tế” của Mĩ đã ứng dụng như thế nào trong chiến tranh xâm lược Việt Nam ? Sự thất bại của nó ? Câu 366. Khái quát tình hai miền Bắc. Câu 362. Cuối năm 1974 – mùa Xuân 1975. Nghị quyết đó đã đưa đến thắng lợi nào của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ? Câu 363. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: .

năm 2007) Câu 369. (Đề thi HSG Quốc gia. xã hội của các kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 – . + Điền những ký hiệu thể hiện những nét diễn biến chính của từng chiến dịch vào bản đồ (kèm theo ở trang bên). (Đề thi tuyển sinh Đại học. Phân tích sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. Câu 371. Câu 372. (Đề thi HSG cấp THPT. Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975. Câu 373. khôi phục và phát triển kinh tế . Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta (1954 – 1975).+ Công tác chuẩn bị. Nêu nhiệm vụ và mục tiêu kinh tế. khôi phục kinh tế. cứu nước và thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. nhân dân ta thực hiện những nhiệm vụ kinh tế . Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất. bảng A. Câu 370. BẢN ĐỒ CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975 Phân tích nguyên nhân thành công và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ. chính trị. cứu nước (1954 – 1975) được thể hiện như thế nào ? 26. Phân tích nguyên nhân thắng lợi quan trọng nhất. hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. cứu nước. cách mạng ở hai miền Bắc – Nam có những thuận lợi và khó khăn gì ? Trình bày những thành tựu trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh. năm 2005) Câu 368. (Đề thi HSG Quốc gia. quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực hiện như thế nào ? Ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.xã hội hai miền. chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc thực hiện hậu phương kháng chiến chống Mĩ. Câu 375. nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong năm đầu là khắc phục hậu quả chiến tranh. VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 Sau Đại thắng mùa Xuân 1975. Trình bày những sự kiện nổi bật ở Việt Nam năm 1976. VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1986) Cách mạng Việt Nam chuyển giai đoạn sang cách mạng xã hội chủ nghĩa từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ. Trong 10 năm (1976 – 1980 và 1981 – 1985). cứu nước (1954 – 1975).xã hội nhằm xây dựng đất nước đồng thời với đấu tranh bảo vệ tổ quốc. tỉnh Thừa Thiên Huế. Lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc trên các mặt trận quân sự. ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ. cứu nước. Nêu những quyết định của Quốc hội khoá VI kì họp thứ nhất về một nước Việt Nam thống nhất. Sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ. 27. ổn định tình hình miền Nam sau giải phóng năm 1975. Cao đẳng năm 2007) Câu 374. năm 2000) Câu 367. bảng B. Những nét nổi bật về nghệ thuật chỉ đạo của Đảng ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ở miền Nam.

đất nước Việt Nam ngày càng “tham gia tích cực vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế và hội nhập ngày càng sâu rộng vào thế giới hiện đại”. nhân dân đã thực hiện 3 kế hoạch kinh tế . Cao đẳng năm 2003) Câu 382. Hãy chứng tỏ rằng trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới 1986 – 2000. Cho biết thành tựu và yếu kém của nước ta trong từng kế hoạch Nhà nước 5 năm.xã hội 5 năm : 1986 – 1990. cứu nước đã thể hiện như thế nào ? 28. Trong 15 năm. Trình bày nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm : 1986 – 1990.1980 và 1981 – 1985. 1991 – 1995. Sau năm 1975. 1996 – 2000. tiếp tục sự nghiệp đổi mới. Bằng những sự kiện lịch sử chọn lọc. 1996 – 2000. (Đề thi HSG Quốc gia. Câu 380. Mỗi sự kiện là mốc đánh dấu một thời kì phát triển của lịch sử dân tộc. nước ta đã đạt được những thành tựu và còn có những hạn chế gì ? Câu 381. TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000 Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 đã diễn ra theo một quá trình liên tục những sự kiện lớn : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930. đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá. đổi mới về chính trị. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Đường lối đổi mới xây dựng đất nước trong chặng đường đầu thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong hoàn cảnh nào ? Trong bước đầu thực hiện đường lối mới của Đảng. 1991 – 1995. VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 – 2000) Việt Nam chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới từ Đại hội VI (tháng 12 – 1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu 378. hãy nêu ngắn gọn những thắng lợi tiêu . chính sách đối ngoại và nêu nhận xét. Trình bày những thành tựu và hạn chế trong bước đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta từ năm 1986 đến năm 1991. yếu kém đó. Câu 386. bước đầu công cuộc đổi mới. năm 2001) Câu 383. 29. Nêu vắt tắt cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ quốc của nhân dân ta. Câu 384. Câu 377. Giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ. triển vọng. bảng A. Trong việc thực hiện từng kế hoạch Nhà nước 5 năm này. So sánh công cuộc cải tổ ở Liên Xô với công cuộc đổi mới ở Việt Nam về các mặt bối cảnh lịch sử. nước ta đã đạt được những thành tựu lẫn khó khăn. Câu 385. Việt Nam chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa trong hoàn cảnh thuận lợi và khó khăn gì ? Câu 379. từ năm 1986 đến 2000. kháng chiến chống Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa cầu”. Cách mạng tháng Tám với sự thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945. yếu kém gì ? Nguyên nhân của những khó khăn. Câu 376. kháng chiến chống Mĩ với Đại thắng Mùa Xuân 1975 và nay là công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986. đổi mới về kinh tế. Về công cuộc đổi mới hiện nay của đất nước: Sự khởi xướng và lãnh đạo của Đảng.

năm 2005) Câu 388. Câu 393. Hãy sắp xếp theo trình tự thời gian các sự kiện chủ yếu từ khi Nguyễn Ái Quốc về nước (1941) trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam đến khi Cách mạng tháng Tám thành công và giải thích mối quan hệ giữa các sự kiện này. Sau năm 1929. chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của cuộc Tổng tíên công và nổi dậy mùa xuân 1975 của nhân dân ta có ý nghĩa như thế nào đối với tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam ? Câu 394. bảng A. 1995. (Hồ Chí Minh. Nguyễn Ái Quốc từng có nhận định : “Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”. lí giải sự lựa chọn và trình bày nội dung. anh (chị) hãy chứng minh điều đó. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Bằng những kiến thức lịch sử. đánh dấu những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong vòng 30 năm qua (1945 – 1975). anh (chị) hãy : . Toàn tập.Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định như thế nào về vấn đề thời cơ thuận lợi để phát động toàn dân khởi nghĩa . . Lập bảng thống kê mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử thế giới với lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945 theo nội dung sau : Thời gian Lịch sử Việt Nam Các sự kiện lịch sử thế giới có ảnh hưởng đến lịch sử Việt Nam Câu 392. Hãy chọn một trong các giai đoạn nêu trên. Thành công của Cách mạng tháng Tám. Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1991 đã trải qua các giai đoạn phát triển 1919 – 1930. (Đề thi HSG Quốc gia. trang 28).Chứng minh mỗi thắng lợi là một mốc lớn mở ra một giai đoạn phát triển cao hơn của cách mạng Việt Nam. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. năm 2005) Câu 387. Câu 390. bảng A. 1930 – 1945. 1954 – 1975 và 1975 – 1991. Nguyên nhân thắng lợi cơ bản của cách mạng là gì ? Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân những bài học kinh nghiệm gì ? Câu 389. (Đề thi HSG Quốc gia. 1945 – 1954.Phân tích ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi trên. đặc điểm của giai đoạn lịch sử đó. Câu 391. có chọn lọc. NXB Chính trị Quốc gia. . Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân 1975 là những mốc lớn. Hà Nội.biểu và ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi đó vào thời điểm mùa Xuân trong lịch sử dân tộc từ khi có Đảng lãnh đạo đến năm 1975.

Câu 404. Giải thích nguyên nhân ? Câu 398. Câu 395. Trong thời kỳ 1954 – 1975 Việt Nam đã trở thành nơi diễn ra sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc là do những nguyên nhân nào ? (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) Câu 399.Vì sao lại nói đây là thời cơ ngàn năm có một ? Tác dụng của thời cơ đó ? . Các giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam từ năm 1954 đến 1975 ? Những thắng lợi quân sự tiêu biểu của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ? Câu 401. Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) của dân tộc ta đã được kết thúc như thế nào ? Hãy so sánh sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Pháp với sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975) ? (Đề thi HSG cấp THPT. Trong hơn 20 năm từ 1954 đến 1975. năm 2006) Câu 405. tỉnh Thừa Thiên Huế. Câu 403. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã đóng vai trò như thế nào đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ? (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 396. anh (chị) hãy cho biết âm mưu và hành động cuối cùng của Pháp – Mĩ đã bị đánh bại như thế nào ? Qua đó.Anh (chị) hãy liên hệ với yếu tố thời cơ trong cuộc Tổng tiến công Xuân 1975 kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.giành chính quyền trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám (1945) ? . Quân và dân miền Bắc đã đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ như thế nào ? Nêu ý nghĩa của những thắng lợi đó đối với tiến trình phát triển của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. năm 2005) Câu 402. thủ đoạn nào là thâm độc nhất ? Vì sao ? Câu 397. tỉnh Thừa Thiên Huế. liên hệ với những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta để có thể rút ra bài học nổi bật trong việc kết thúc chiến tranh. Nêu những thủ đoạn của Mĩ và chính quyền Sài Gòn đã thực hiện trong các chiến lược chiến tranh mà chúng thực hiện ở miền Nam Việt Nam ? Theo anh (chị). Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1854 – 1975) đã trải qua những thời kì lịch sử nào ? Nêu tóm tắt nhiệm vụ chính của những thời lịch sử đó. Trình bày khái quát quá trình đế quốc Mĩ đi từ can thiệp đến trực tiếp xâm lược nước ta từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1975. Thông qua trình bày hai sự kiện cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến 1975. (Đề thi HSG cấp THPT. tỉnh Thừa Thiên Huế. năm 2006) . miền Bắc đã đạt được những thành tựu cơ bản như thế nào trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ? Ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi trên đối với sự nghiệp cách mạng chung của các nước. có những sự kiện lịch sử nào quan trọng ? Hãy cho biết những sự kiện đó có ảnh hưởng như thế nào đến từng giai đoạn của thời đó ? Câu 400.

Từ ngày thành lập cho đến năm 2006. Từ năm 1930 đến năm 1975. Câu 409. lần II. giành thắng lợi từng bước. Tính chủ động. thắng lợi của cách mạng miền Nam và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta (từ tháng 7 – 1954 đến tháng 5 – 1975). Câu 413.Chính cương vắn tắt. Qua từng bước phát triển. hãy chứng minh : trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975). diễn biến của cuộc đấu tranh ngoại giao có mối quan hệ chặt chẽ với đấu tranh quân sự trên chiến trường. giành thắng lợi hoàn toàn. Câu 412. phát triển và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. giành thắng lợi từng bước cho cách mạng. dân chủ và chủ nghĩa xã hội như thế nào ? Câu 414.Đường lối xuyên suốt trong cách mạng Việt Nam kể từ khi Đảng ra đời là gì ? . tiến lên đánh bại hẳn kẻ địch. Qua các kì Đại hội Đảng lần I. liên tục và kiên quyết tiến công trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã được thể hiện qua sự chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta như thế nào ? Thí dụ liên hệ với chiến cuộc Đông xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ để phân tích ? Câu 410. đánh bại địch từng âm mưu chiến lược. dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng ta đã tiến hành mấy lần Đại hội ? Nêu mốc thời gian. thắng lợi nào có tính chất quyết định làm phá sản các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam ? Câu 407. đẩy lùi từng bước. đó là một quy luật đấu tranh cách mạng” (Lê Duẫn).Thắng lợi của cách mạng nước ta đã khẳng định chân lý cách mạng lớn nhất của thời đại chúng ta là gì ? Câu 411. lần III.Câu 406. tiến lên đánh bại hẳn quân địch. địa điểm. Sách lược vắn tắt và Luận cương chính trị (1930). Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. anh (chị) hãy chứng minh nhận định trên. nhân dân ta đã thực hiện thắng lợi mục tiêu : độc lập dân tộc. Câu 408. . Trình bày quá trình ra đời. . Cho biết những chiến công vang dội của quân đội nhân dân Việt Nam và lí giải nguyên nhân quyết định những chiến công oanh liệt đó ? Câu 416. giành thắng lợi hoàn toàn. anh (chị) hãy chứng minh rằng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ năm 1930 đến năm 1975 đường lối cách mạng bạo lực của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thực hiện như thế nào ? Câu 415. Chứng minh rằng : Cách mạng Việt Nam từ “Đồng khởi” cuối năm 1959 đến đầu năm 1960 đến chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là quá trình liên tục tấn công. Đại hội lần II (2 – 1951) và Đại hội lần III (9 – 1960) của Đảng ta đã lần lượt đề ra đường lối nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam như thế nào ? . “Đẩy lùi kẻ địch từng bước. nội dung cơ bản. Từ năm 1954 đến năm 1973 quân và dân miền Nam đã đánh bại những chiến lược chiến tranh nào của Mỹ ? Trong những chiến thắng đó.

chứng minh: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cao đẳng năm 2005) Câu 420. năm 2009) Câu 422. anh (chị) hãy phân tích nội dung chủ yếu trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945. Câu 418. Hãy hoàn thiện bảng sau về đấu tranh ngoại giao trong phong trào cách mạng Việt Nam : Thời gian Nội dung Kết quả và ý nghĩa Từ 2 – 9 – 1945 đến 19 – 12 – 1946 Từ 8 – 5 – 1954 đến 21 – 7 – 1954 Từ tháng 5 – 1968 đến tháng 1 – 1973 (Đề thi HSG cấp THPT. Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định sơ bộ (6 – 3 – 1946). Hà Nội. ϖ MỘT VÀI DẠNG CÂU HỎI CẦN THAM KHẢO THÊM : Câu 424. Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu. lịch sử Việt Nam ghi nhận hai sự kiện tiêu biểu thể hiện quyết tâm chống ngoại xâm của các tầng lớp nhân dân để giành và bảo vệ nền độc lập của dân tộc. đúng đắn. năm 2001) Câu 417. tỉnh Thừa Thiên Huế.(Đề thi HSG cấp THPT. anh (chị) hãy trình bày những cuộc đấu tranh ngoại giao của Đảng và chính phủ ta để bảo vệ độc lập và giải phóng dân tộc. Câu 426. Cao đẳng năm 2007) Câu 421. cứu nước thắng lợi nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. năm 2004) Câu 419. NXB Giáo dục. đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiệp định Giơnevơ (21 – 7 – 1954) và Hiệp định Pari (27 – 1 – 1973) ? Khái quát quá trình đấu tranh của nhân dân ta để từng bước giành các quyền dân tộc cơ bản sau mỗi hiệp định trên. Hà Nội. với đường lối chính trị. Hà Nội. Thông qua diễn biến cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. trang 260 ) (Đề thi HSG cấp THPT. tự chủ. (Đề thi HSG cấp THPT. anh (chị) hãy chứng minh nhân dân ta đã làm theo lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 cho đến nay. sáng tạo…” ( SGK Lịch sử lớp 12 nâng cao. tỉnh Thừa Thiên Huế. Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể của cuộc kháng chiến chống . Câu 423. năm 2001) Câu 425. Bằng sự hiểu biết về lịch sử dân tộc từ năm 1945 đến 1975. 2008. Thế kỉ XIII và thế kỉ XX. rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa mặt trận ngoại giao và mặt trận quân sự trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Bằng những kiến thức lịch sử từ 1954 đến 1975. quân sự độc lập. Nêu những sự kiện lịch sử tiêu biểu thể hiện tinh thần đoàn kết đấu tranh giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào trong thời kì chống Pháp và chống Mĩ (1945 – 1975). Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra và xúc tiến thành lập những mặt trận nào ? Vì sao Đảng lại chủ trương thành lập những mặt trận ấy. Từ đó. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Đó là hai sự kiện nào ? Trình bày hiểu biết của anh (chị) về hai sự kiện đó.

khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến năm 1975.Hồ Chí Minh o Email : budchau20@yahoo. TP. 2. năm 1999) Câu 428. . (Đề thi HSG Quốc gia. Trình bày và phân tích những nét nổi bật trong việc phòng thủ. 1. Trường THPT Thủ Đức. anh (chị) hãy : 1. (Đề thi HSG Quốc gia. ≅ Sưu tầm & biên soạn : CHÂU TIẾN LỘC o HS. Trên cơ sở trình bày và phân tích những nét lớn về diễn biến của cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên thế kỉ XIII.com. năm 2007) Câu 429. vị trí và xu hướng chuyển hóa của nền văn minh Đại Việt. (Đề thi Olympic 30/4. Lập bảng thống kê về các anh hùng dân tộc trong các cuộc kháng chiến. anh (chị) hãy nêu những bài học về huy động sức mạnh toàn dân và nghệ thuật tiến hành cuộc hiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta thời Trần. Hết . bảng A.. Qua một cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (tự chọn) của nhân dân ta trong thời gian từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII. khối 11. anh (chị) hãy nêu một bài học đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. tiếp thu và đồng hóa ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc ở phương Bắc và văn hóa Champa ở phía Nam ? Nêu đặc điểm. năm 1998) Câu 427. Bài học lịch sử nêu trên đã được vận dụng sáng tạo như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954 (Hoặc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975). theo yêu cầu sau: Số thứ tự Anh hùng dân tộc Thời gian Chiến công nổi bật (Đề thi HSG Quốc gia... năm 2002) . 2. Bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến này được vận dụng như thế nào trong công cuộc giữ nước của thế hệ sau (qua việc trình bày một cuộc kháng chiến.. của nhân dân ta như thế nào? (Đề thi HSG Quốc gia..vn « Return to minhanh-pl | 2280 views Loading. bảng A. tấn công và kết thúc cuộc chiến tranh này. Căn cứ vào đâu để khẳng định Văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở phục hưng và phát triển Văn minh người Việt cổ.quân xâm lược Tống thời Lý (1075 – 1077). do anh (chị) tự chọn).. Những bài học đó được vận dụng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 – 1975). năm 2002) Câu 430. bảng A. bảng A.

" border="0" height="1" width="1" alt="Quantcast"/></a> .sample Remove Ads Free Embeddable Forum powered See how NAML generates by Nabble this page <a href="http://www.com/pixel/p-34EL1DZyJypTI.quantserve.com/p-34EL1DZyJypTI" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://pixel.gif" style="display: none.quantcast.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful