1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam

1. Ba vua trong câu ca dao "Một nhà sinh đặng ba vua/Vua còn, vua mất, vua thua chạy dài" là những vua nào? Trả lời: Đó là Đồng Khánh (vua còn); Kiến Phúc (vua mất) và Hàm Nghi (vua thua chạy dài) Câu ca dao này nói về gia đình Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai - Hoàng tử thứ 26 của vua Thiệu Trị. Ông có 3 người con làm vua: - Vua Kiến Phúc: tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Đăng, con thứ ba của Kiên Thái Vương và bà Bùi Thị Thanh. Vua Tự Đức vì lúc bé bị bệnh đậu mùa, không có con nên đã nhận Ưng Đăng làm con nuôi. Sau này, Ưng Đăng lên ngôi, là vị vua thứ 7 của triều Nguyễn. - Vua Hàm Nghi: tên huý là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, còn có tên là Nguyễn Phúc Minh, con thứ 5 của Kiên Thái Vương và bà Phan Thị Nhàn. Là vua thứ 8 triều Nguyễn. - Vua Đồng Khánh: tên huý là Nguyễn Phúc Ưng Kỷ, con trưởng của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh, đồng thời là con nuôi của vua Tự Đức. Là vị vua thứ 9 của triều Nguyễn. Trong 3 vua này thì vua Kiến Phúc chỉ làm vua được 8 tháng. Vua mất lúc mới 16 tuổi, chưa nạp phi, không có con cái. Vua Hàm Nghi chống lại quân Pháp, ban hịch Cần Vương, tổ chức kháng chiến nhưng thất bại. Vua phải chạy lên vùng núi Quảng Bình, Hà Tĩnh. Sau bị Pháp bắt đầy đi Algérie năm 1888. Vua Đồng Khánh lên ngôi năm 1885. Vua rất được lòng người Pháp nhưng chỉ ở ngôi được hơn 3 năm, mất ngày 28 tháng 1 năm 1889. Khi đó ông 25 tuổi. Câu ca dao này ra đời khi vua Đồng Khánh vừa lên ngôi. Vua Kiến phúc đã mất. Vua Hàm Nghi đang cùng quân Cần Vương chạy lên vùng núi. Do đó mới gọi là "vua còn, vua mất, vua thua chạy dài".

Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai...

Cảm ơn bởi:

03-10-2008, 10:36 AM (Được chỉnh sửa: 04-08-2009 03:34 AM bởi Khoai.)
Bài viết: #2

Khoai
I'm

Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 KhoaiDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài

1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam

2. Trả

Vì lời: Vì

sao mẹ

nhà vua

Nguyễn Thiệu Trị tên

kiêng là

tên Hồ Thị

Hoa? Hoa

Từ đầu triều Nguyễn, tất cả các danh từ có từ “hoa” đều phải đổi. Vì thế mà chợ Đông Hoa thành chợ Đông Ba, tỉnh Thanh Hoa thành tỉnh Thanh Hoá, cầu Hoa bắc qua rạch Thị Nghè đổi thành cầu Bông, điệu hát “hoa tình” thành “huê tình”, “hoa lợi” thành “huê lợi”, “hoa viên” thành “huê viên”,… Vì sao có chuyện kiêng cữ và chuyển đổi ấy? Chuyện kể rằng: Năm 1806, Hoàng tử Nguyễn Phúc Đảm đến tuổi lập phủ thiếp. Vua Gia Long và Hoàng hậu Thuận Thiên đã chọn bà Hồ Thị Hoa (con gái của công thần Hồ Văn Bôi) cưới cho Hoàng tử Đảm. Hồ Thị Hoa có đủ các đức tính thục, thận, hiền, trinh; sống hết đạo hiếu kính. Bà được Hoàng đế và Hoàng hậu dành cho nhiều tình cảm yêu thương. Đến tháng 5/1807, bà sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Miên Tông. Bà mất sau khi sinh con 13 ngày. Khi ấy, bà mới 17 tuổi. Mẹ mất, Miên Tông được gửi cho bà nội là Hoàng hậu Thuận Thiên nuôi cho đến trưởng thành. Thương xót cô con dân bất hạnh, vua Gia Long xuống dụ cấm triều đình và bá tánh từ nay không được nhắc đến từ “hoa” nữa. Những từ có chữ “hoa” thì phải chuyển đổi thành ba, huê, bông, hoá,… để khỏi phạm huý. Năm 1820, Hoàng tử Đảm lên nối ngôi, lấy niên hiệu Minh Mạng. Năm 1841, người con mất mẹ lúc 13 ngày tuổi Miên Tông lên ngôi, niên hiệu là Thiệu Trị. Vua Thiệu Trị đã làm nhiều việc để làm tròn đạo hiếu đối với người mẹ bạc mệnh. Đặc biệt nhất là triều đại của ông và con cháu của ông sau này đã triệt để kiêng kỵ tên “Hoa”, tên huý của mẹ ông. Việc kiêng kỵ ấy còn ảnh hưởng cho đến ngày nay. (Theo Nguyễn Đắc Xuân – Chuyện các bà trong cung Nguyễn).

Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai...

Cảm ơn bởi:

23-10-2008, 03:51 AM (Được chỉnh sửa: 19-09-2010 06:08 PM bởi T-AnhCQT.)
Bài viết: #3

Khoai
I'm

Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 Khoai Danh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài

1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam

3.Tiền Trả

giấy

được

phát lời:

hành

nước

ta Triều

dưới

triều

đại

nào? Trần

Nhiều người vẫn nhầm lẫn nghĩ rằng tiền giấy được phát hành đầu tiên ở nước ta vào triều Hồ. Có thể, Hồ Quý Ly là người đóng vai trò quyết định trong việc ban hành tiền giấy, nhưng tiền giấy được phát hành lần đầu tiên ở nước ta vào năm 1396 (dưới thời vua Trần Thuận Tông). Về việc này, nhiều sử gia có những đánh giá rất khác nhau. Có người cho rằng Hồ Quý Ly cần thu đồng để đúc vũ khí. Cũng có người đánh giá cao cải cách tiền giấy của Hồ Quý Ly bởi cùng với tiền giấy, Hồ Quý Ly còn có những cải cách khác rất tiến bộ và có đóng góp rất lớn cho sự phát triển của toàn xã hội bấy giờ. Năm 1400, Hồ Quý Ly ép cháu ngoại của mình là Trần Thiếu Đế nhường ngôi, lập ra nhà Hồ (1400 - 1407).

Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai...

Cảm ơn bởi:

24-10-2008, 01:23 PM (Được chỉnh sửa: 04-08-2009 03:35 AM bởi Khoai.)
Bài viết: #4

Khoai
I'm

Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 Khoai Danh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài

1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam

4. Trả

Tổng

thống lời:

nước Tổng

nào

muốn thống

đặt

tên Ghi

con

Hồ Nê

Chí

Minh? Sêcuturê

Sêcuturê, Tổng thống Ghi Nê sang thăm Việt Nam theo lời mời với tư cách là khách của Hồ Chủ Tịch. Trong buổi mít tinh tiễn đưa tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Sêcuturê hết lời ca ngợi và khâm phục Hồ Chủ Tịch. Ông phát biểu đại ý: Vợ tôi sắp sinh, nếu sinh con trai, tôi sẽ đặt tên con là Hồ Chí Minh. Sêcuturê quả thật rất chân thành và rất cảm phục Hồ Chí Minh nhưng ông ta chưa hiểu câu

. Chồng bà Trưng Trắc tên là Thi hay Thi Sách? Trả lời: Chồng bà Trưng Trắc tên Thi. vừa được lòng khách nước ngoài... Các bạn có thể tìm hiểu thêm về vấn đề này tại đây. Cảm ơn bởi: .. 04:24 PM (Được chỉnh sửa: 17-09-2010 06:07 PM bởi T-AnhCQT. Sách Thủy kinh chú viết "…Châu Diên lạc tướng tử danh Thi sách Mê Linh lạc tướng nữ tử danh Trưng Trắc vi thê" (nghĩa là: . vừa phù hợp với phong tục nước ta trong hoàn cảnh đó..Con trai của lạc tướng Châu Diên tên là Thi hỏi [sách] con gái lạc tướng Mê Linh tên là Trưng Trắc làm vợ). (Theo 100 điều nên biết về phong tục Việt Nam) Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai."nhập gia vấn huý" của phong tục nước ta. Do nhầm lẫn.) Bài viết: #5 Khoai I'm Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 KhoaiDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài 5. phục tài đối đáp của Bác. tài tình: "Bác không có vợ nên không có con. Cảm ơn bởi: 26-10-2008. nếu sắp tới. Từ "sách" trong câu trên vốn có nghĩa là "hỏi". Liền đó Hồ Chủ Tịch trả lời lại rất khôn khéo. vậy Bác đề nghị các cháu thanh niên. người đời sau đã ghép từ "sách" đó với từ Thi thành tên Thi Sách. Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai. cháu nào có con trai thì đặt tên cháu là Sêcuturê!" Mọi người dự lễ đều vui cười thoải mái..

năm cánh sao là sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp đồng bào chiến đấu giành độc lập. màu chiến đấu và chiến thắng. biểu tượng chung nhất của dân tộc Việt Nam.) Bài viết: #6 Khoai I'm Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 KhoaiDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài 6. da của giống nòi Đứng lên mau hồn nước gọi ta rồi Hỡi sỹ nông công thương binh Đoàn kết lại như sao vàng năm cánh". Nền đỏ tượng trưng cho màu nhiệt huyết cách mạng. 08:09 PM (Được chỉnh sửa: 27-08-2009 03:25 PM bởi Khoai. đã khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người dân Việt. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên vào thời gian nào? Trả lời: Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ chống thực dân Pháp (23/11/1940). màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho sự sáng ngời của linh hồn dân tộc Việt Nam. Tâm huyết của tác giả khi sáng tạo ra lá cờ Tổ quốc được khắc họa rõ nét trong bài thơ của ông: "Hỡi những ai máu đỏ da vàng Hãy chiến đấu dưới cờ thiêng Tổ quốc Nền cờ thắm máu đào vì nước Sao vàng tươi.26-10-2008. (Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) . ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh này là đồng chí Nguyễn Hữu Tiến (sinh ngày 5/3/1901 tại Hà Nam. lòng dân. Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của hồn nước. Lá cờ đỏ sao vàng. hy sinh ngày 28/8/1941). Tác giả sáng tạo ra lá cờ nền đỏ. tự do cho Tổ quốc. của tình đoàn kết đời đời bền vững của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Ý thức quốc gia không mạnh bằng làng xã: "phép vua thua lệ làng". người miền Nam tránh tiếng “cả” mà gọi người con lớn nhất là “anh hai” hoặc “chị hai”. họ không xưng mình là Cả (vì thực tế anh Cả còn ở ngoài kia) mà xưng là Hai.. 01:06 AM (Được chỉnh sửa: 19-09-2010 06:14 PM bởi T-AnhCQT.. Những người con trưởng thường phải ở lại quê hương để thờ cúng ông bà tổ tiên. Khi bị Pháp chiếm làm thuộc địa.Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai.... con Cả như ở ngoài Bắc. Họ luôn nhớ về quê hương. cư dân người Việt từ miền Bắc và miền Trung (đặc biệt là vùng Ngũ Quảng) được lệnh của chúa Nguyễn vào Nam khai hoang lập nghiệp. thí dụ: “Thằng cả đâu. thành thói quen. Cảm ơn bởi: 10-11-2008.. mỉa mai và bị kết tội phạm húy. rồi kế tiếp là Ba.) Bài viết: #7 Bee Một Bài viết: 19 Tham Gia: Nov 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 4 Ðã cảm ơn 3 lần trong 1 bài 7.. Trong những điều không ấy. Lâu dần. không tể tướng. vô đây biểu coi” thì vô tình đã gọi trùng với tên Hương Cả.. Nguyễn Ánh ban ra nhiều chính sách mà trong đó có “tứ bất lập” (bốn điều không) : không đặt ngôi hoàng hậu và đông cung thái tử. chăm nom nhà cửa. Sau khi lên ngôi năm 1802. xứ sở. phụng dưỡng cha mẹ. Tại sao lại như vậy? Hiện nay có một số cách giải thích khác nhau về vấn đề này: Cách thứ nhất: Từ giữa thế kỷ thứ XVII. Chính vì vậy. Những người ra đi thường là con thứ hoặc con út. Tại sao người miền Nam lại gọi con trưởng là "anh hai"? Trong phương ngữ Nam bộ. làng xã là một đơn vị rất quan trọng.. cơ quan cai trị ở mỗi xã miền Nam được gọi là Hội Đồng Tề. vườn tược. nhớ về gia đình lớn vẫn còn đang sinh sống ở vùng ngoài. Cách thứ ba: Cách giải thích này có liên quan đến “tứ bất lập” dưới thời chúa Nguyễn Ánh. trong đó người đứng đầu được gọi là Hương Cả. Điều này có thể bị suy diễn là hỗn láo. người con trưởng trong gia đình được gọi là "anh hai / chị hai" mà không gọi là "anh cả / chị cả" như theo cách nói của người miền Bắc. (Trích bài “Tị húy trong sinh hoạt của người Việt Nam” Phạm Văn Bân). Nếu gọi người con lớn nhất là “cả”. sở dĩ Nguyễn Ánh không phong hoàng hậu và đông cung là vì ông muốn . họ sinh con đẻ cái và gọi đứa con lớn trong gia đình là bé Hai. không trạng nguyên và không phong vương cho người ngoài họ. thằng Hai chứ không gọi là thằng Cả.. Vì vậy. Cách thứ hai: Ở Việt Nam.

Quảng Nam. hoàng tử Cảnh cũng đoản mệnh. mất vì bệnh đậu mùa." "Ngũ từ Quảng" trong ra không? ngoài Trả lời: Ngũ Quảng gồm Quảng Bình. Quảng Ngãi. 01:11 AM (Được chỉnh sửa: 19-09-2010 06:12 PM bởi T-AnhCQT.dành trọn vẹn hai vị trí đó cho hai người mà ông yêu thương nhất. ta biết bà Tống Thị Lan là người vợ đã một lòng một dạ. Nguyễn Phúc Cảnh lúc đó không khác gì vật “thí thân”. Dốc chỉ Quảng đất từ đất Nguyễn. Về sau. Quảng Đức (Huế). trọng nghĩa. ông muốn dành vị trí cao nhất cho hai người mà ông hết mực yêu thương này. Còn Nguyễn Phúc Cảnh. mà trong chúa Bình đất "Hai vào: tiên... cùng chia sẻ và đồng cam cộng khổ cùng Nguyễn Ánh khi ông thất thế. Nha vàng ngang Hà . đất ngoài rộng. Ngược dòng lịch sử. xa nước đằng Động bao Trị rồi miền cùng tính người xưa có phân ngoài vua Phong la lúa hiên sang Đông Trung vô. Vì thế về sau. người vợ cả Tống Thị Lan và con trai cả Nguyễn Phúc Cảnh. Có ai biết "Ngũ Quảng" không? Hỏi: Kể Có tên ai từng biết "Quảng. Nguyễn Ánh là người trọng tình. Phải chăng cách nói “anh hai / chị hai” bắt nguồn từ đây? (Nguồn: Internet) Cảm ơn bởi: 10-11-2008.. thưa rồi: đôi Lê. lúc còn phải trốn chạy nhà Tây Sơn. Quảng Trị.) Bài viết: #8 Bee Một Bài viết: 19 Tham Gia: Nov 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 4 Ðã cảm ơn 3 lần trong 1 bài 8. với ông không có gì là “thứ nhất” cả. dù có toàn vẹn thế nào thì cũng chỉ là “thứ hai” mà thôi. và ông muốn thực hiện điều ấy bằng những chính sách của mình. ra đi mà chẳng biết có ngày trở về hay không. có huyện" Quảng Miếu. khi mới 4 tuổi đã phải theo Bá Đa Lộc sang Pháp cầu viện giúp cha.. "Ngũ Quảng Quảng Cái Khi Đằng Quảng và Tiếp Cồn Quảng" Bình là Bình tên tỉnh.

ơi! (sưu tầm) thành vùng đất đã đô nước son.. rồi về co xanh Nam xanh An kia An bề.. 10:38 AM (Được chỉnh sửa: 26-09-2010 09:26 AM bởi T-AnhCQT.) Bài viết: #9 ..Dòng Một Vĩ Nhưng Nghĩa Di Biết Đã Vào Cái Sau Một Cố Vàng Về món Kể Chỉ Đi Hải Bên Một Nổi Mỹ Tháp Ngũ sông Bến Hải ruột thời chia cắt xót xa một tuyến mười bảy ngăn không ngăn được tình người.. Chiên Đài. về tên Huỳnh rồi. này Long Thiên dài thời đô. dải đất bao tiếng phố Sơn thánh địa.chìm nổi... đôi non. nước trang Liệt sĩ Trường tích lịch sử mãi còn ghi bao xương máu anh để lại đã nằm cùng chốn nữa tên đã là đổi tên "Quảng Đức" từ ngày Gia tỉnh Thừa ghi tên sử Việt một một thời Cố món bún ngọt lừ bờ ba nữa dốc lượn Đó. Sơn công hùng đây. bò môi..... Hành Sơn đứng Bây giờ Quảng Là nơi Núi Ấn Là nơi Văn Đất lịch sử 3 Ngũ Quảng ơi! Nôm na chút có mấy lời viết ra! Ngãi ta Sông Trà nhắc hoá Sa ngàn năm nay ngũ Quảng Cảm ơn bởi: 12-11-2008... trang cổ Chiêm tháp quan "Quảng" thôi là quanh lờ biển Quảng vàng sử Hội Thành xưa Bằng san bốn rà thời. đây nhớ cơm hến Huế ra được con 2 "Quảng" vào đèo Vân mây núi kia đèo.

. ném 2 quả bom làm chết một số tên cảnh sát. điều kiện lao động rất vất vả.. Họ tiến dần đến những cuộc đấu tranh có tổ chức trên qui mô lớn.5 vạn lên đến 4 vạn. nhà ở chật chội thiếu vệ sinh. Mặt dầu bị chánh quyền ngăn chặn. Cũng như ở bất cứ nơi nào trên thế giới tư bản chủ nghĩa. Bọn chủ điên cuồng chống lại bằng cách sa thải những người bãi công. số công nhân ở đây tham gia bãi công càng thêm đông đảo. 8 giờ nghỉ ngơi. gọi cảnh sát đến đàn áp. kinh nghiệm càng thêm dày dạn. Họ bị bọn cầm quyền khủng bố gắt gao nhưng ý chí không hề giảm sút. Trong suốt mấy ngày. 8 giờ học tập trong một ngày". Đến năm 1917 mới có quy định chính thức của triều Nguyễn lấy ngày mồng Mười tháng Ba hàng năm làm ngày quốc giỗ. Lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương thường được tổ chức vào mùa thu. Những người lãnh đạo phong trào bị bắt và nhiều . Đặc biệt ở Chicago. Chiều ngày 3 tháng 5. làn sóng bãi công lan nhanh ra toàn quốc. giai cấp công nhân Mỹ tiến hành đấu tranh đòi rút ngắn thời gian lao động. xuống đường biểu tình giương cao khẩu hiệu: "Phải thực hiện 8 giờ làm việc. Theo quyết nghị của Liên đoàn lao động Mỹ khi đó thì ngày 1 tháng 5 năm 1886 được chọn làm ngày đấu tranh của công nhân Chi-ca-go. Lịch Sử Ngày Quốc tế lao động 01/05 Chi-ca-go. từ 1. 15 giờ.space Một Bài viết: 26 Tham Gia: Nov 2008 saoDanh tiếng: 1 Cảm ơn: 1 Ðã cảm ơn 12 lần trong 0 bài RE: 1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam 9. cuộc xung đột vũ trang bùng nỗ. Ngày làm việc kéo dài 14. công nhân Chi-ca-go tiến hành tổng bãi công. Mượn cớ đó. các công đoàn và báo chí công nhân vẫn khẩn trương vận động nhân dân tham gia đấu tranh. Pi-xbơ-nơ. Công nhân ở New York. tăng tiền lương và cải thiện đời sống. máu đã đổ trên đường phố. Ban-ti-mo. đời sống của người lao động Mỹ vô cùng khổ cực. buộc bọn chủ phải nhận yêu sách ngày làm 8 giờ. đến nỗi họ "không bao giờ được thấy mặt vợ con dưới ánh mặt trời". Ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba có từ bao giờ? Trả lời: Ngày xưa. thành phố trung tâm công nghiệp của nước Mỹ đã đi vào lịch sử bằng những cuộc đấu tranh quyết liệt của giai cấp công nhân Mỹ hồi cuối thế kỷ XIX. Nhưng ở nhiều nơi khác. chúng xả súng vào quần chúng làm hàng trăm người chết và bị thương. Đã từ lâu. Chúng lại cho bọn khiêu khích len vào cuộc mít tinh của công nhân. chúng bắn bừa bãi vào đám biểu tình là 6 người chết và 50 người bị thương. Từ Chi-ca-go. Đồng lương không đủ sống. Đúng ngày hôm đó. đã giành được thắng lợi. 5000 cuộc bãi công có 34 vạn công nhân tham gia đã diễn ra trong các thành phố lớn của Mỹ.

chống chiến tranh đế quốc. Vinh. Long Xuyên. Mùng 1 tháng 5 năm 1938. một quyết nghị quan trọng đã được thông qua: đoàn kết giai cấp công nhân quốc tế đấu tranh cho khẩu hiệu "ngày làm 8 giờ" và chọn ngày 1 tháng 5 hằng năm làm ngày đấu tranh của giai cấp công nhân toàn thế giới. hát Quốc tế ca. Tại đại hội Quốc tế thứ hai năm 1889. ngay sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. tiểu thương và các đoàn thể xã hội đứng theo hàng ngũ. tận dụng những khả năng hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp của thời kỳ Mặt trận dân chủ. động viên tinh thần đấu tranh cách mạng. Có thể kể đến một vài sự kiện quan trọng dưới đây: Ngày 1 tháng 5 năm 1930. mít tinh được tổ chức ở Đức. Huế. chế độ khủng bố rất dã man. Nơi đầu tiến hành kỷ niệm ngày 1 tháng 5 một cách công khai và hợp pháp với tư cách của người làm chủ là nước Nga Xô-viết. dưới sự chỉ đạo của Ăng-ghen. nhiều cuộc biểu tình. Bài "Quốc tế ca" từ lời thơ phỏng dịch của đồng chí Nguyễn ái Quốc đến bài ca hoàn chỉnh đã vang lên từ các . Sa Đéc. tùy theo điều kiện mà treo cờ búa liềm. nông dân. đoàn kết lại" được giương cao. hô vang khẩu hiệu cách mạng. thu hút đến 25 nghìn người tham gia tại khu Đấu xảo Hà Nội (khu vực Nhà hát Nhân dân hiện nay). Giai cấp công nhân. Khẩu hiệu chiến đấu của Mác và Ăng-ghen: "Vô sản tất cả các nước. Lòng căm phẫn của công nhân Mỹ và những người lao động thế giới bùng cháy. Chúng không từ bất cứ một thủ đoạn nào để dập tắt phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân. Thụy Điển và nhiều nước khác. đánh dấu một cuộc tổng diễn tập thứ nhất của cách mạng: cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. nhiều đồng chí cộng sản đã tổ chức những buổi kỷ niệm trong buồng giam. ngày 1 tháng 5 được coi là ngày hội lớn của quần chúng. rải truyền đơn. 10 vạn công nhân Pháp biểu tình rầm rộ ở Paris. ngày hội của nhân dân bị bóc lột. Hưởng ứng nghị quyết nói trên. Gia Định đến các vùng nông thôn Thái Bình. giảm thuế. mít tinh. Ngày 1 tháng 5 được mở đầu bằng sự kiện Chi-ca-go đã trở thành ngày biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân. Sài Gòn. Nghệ An.người trong số đó bị kết án tử hình. Đảng ta tổ chức một cuộc mít tinh lớn. dẫn tới ngày cách mạng thành công. công nhân nhiều nước đã bãi công. nông dân tập thể cùng các tầng lớp lao động khác ra sức thi đua xã hội chủ nghĩa để lấy thành tích chào mừng ngày Quốc tế Lao động. Nhưng dòng máu hy sinh của công nhân Chi-ca-go càng nhuộm đỏ thắm lá cờ đấu tranh cách mạng do Mác và Ăng-ghen giương cao trong 40 năm qua kể từ ngày ra đời Tuyên ngôn Cộng sản. những ngày kỷ niệm 1 tháng 5 gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong nửa thế kỷ qua. ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. ngày 1 tháng 5 năm 1890. Đại diện các giai cấp công nhân. hàng ngàn nông dân kéo về sát cánh cùng giai cấp công nhân biểu tình đòi ngày làm 8 giờ. Mặc dầu nhà tù đế quốc rất khắc nghiệt. Từ các thành phố đông dân như Hà Nội. Ngày 1 tháng 5 trở thành ngày Quốc tế Lao động. Bọn tư bản đã lộ nguyên hình là những tên bóc lột tàn bạo. quê hương của Cách mạng tháng Mười vĩ đại. Công nhân Anh đòi ban hành đạo luật quy định ngày làm 8 giờ trong phạm vi cả thế giới. Bỉ. đơn sơ mà nghiêm trang. biểu tình. Cuộc đấu tranh đó mở đầu cho một cao trào cách mạng đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng. lần đầu tiên. giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động. Ở nước ta. tăng tiền lương. Ngày 1-5 đã khắn sâu vào trái tim các chiến sĩ cách mạng bị tù đày. ngày đoàn kết quốc tế của những người lao động. Những sự kiện đó chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành. đấu tranh chống tư bản. áo. Những hoạt động sôi nổi trong cả nước kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động đã góp phần thắng lợi vào cuộc tổng diễn tập thứ hai. bỏ sưu. đã bước đầu phối hợp đấu tranh trên quy mô rộng lớn. Hung. Từ đó. Đặc biệt là ở Vinh-Bến Thủy.

Người Scotland thích gửi những thông tin ngớ ngẩn đến mọi người. Những người khác tuy biết vẫn không chấp nhận lịch mới và tiếp tục đón năm mới vào ngày 1/4. Tự do. Sau khi giành Độc lập. Mỗi nền văn hóa khác nhau lại có lịch sử và thời gian kỷ niệm ngày Nói dối khác . dến năm 1564. năm mới bắt đầu từ ngày 25. ngày "Cá tháng Tư " được tổ chức vào ngày 28. Ba mươi năm sau ngày Cách mạng tháng Tám. Từ đó. 05:26 PM Bài viết: #3 macashipo CTK2 Bài viết: 374 Tham Gia: Oct 2008 Danh tiếng: 1 Cảm ơn: 38 Ðã cảm ơn 30 lần trong 6 bài Mình xin đóng góp vài bài cho bài viết cho Alibaba ha. Cảm ơn bởi: 28-10-2008. đối với chúng ta.4. Trẻ con ở Pháp thường trêu bạn bằng cách dán cá giấy vào lưng nhau rồi hô: "Cá tháng Tư!". người ta truyền tin chủ yếu bằng cách chạy bộ nên nhiều người nhận được tin đổi lịch chậm mất vài năm. toát lên ý chí chiến đấu và tinh thần bất khuất của các chiến sĩ. Cá tháng Tư nay trở thành ngày nói dối ở nhiều nước. Vào thế kỷ thứ 16. Nạn nhân của những trò đùa ấy bị gọi là " đồ ngốc tháng Tư" (April Fool) và người ta bắt đầu gọi ngày đó là "Cá tháng Tư". Một số người đẫ trêu họ bằng cách gửi những món quà nghịch ngợm. Ở Mexico.1. Lịch sử ngày cá tháng tư (1/4) Nước Pháp được coi là quê hương của ngày Cá tháng Tư. thói quen này được lan sang Anh và Mỹ. do phương tiện liên lạc thời đó còn lạc hậu. một sự trùng hợp ngẫu nhiêu trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc: ngày 1 tháng 5 năm 1975 toàn miền Nam được giải phóng. Về sau. Không giống như hầu hết các ngày đặc biệt khác trong năm. đây là dịp tưởng nhớ các trẻ em bị vua Herod giết hại.ngục tối. Người Mỹ vào ngày này thường chỉ vào giày người khác „Chưa buộc dây giày kìa !". đất nước hoàn toàn Độc lập.3 và kéo dài trong vòng 8 ngày đến 1. ngày 29 tháng 4 năm 1946. giống như yêu cầu tìm giúp răng của con gà hoặc sữa chim bồ câu. Từ đó. Ban đầu. mọi người mới nghĩ ra các trò tinh quái để đùa nhau. Dần dần. Giáo hoàng Greogry đưa ra Công lịch và năm mới bắt đầu từ ngày 1. vua Henry IX đưa ra sắc lệnh thông qua lịch Greogry.12. Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh quy định công nhân được hưởng lương ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1-5. Tuy nhiên. theo đó năm mới bắt đầu từ ngày 1/1. niềm vui của ngày 1 tháng 5 được nhân lên gấp bội. cho phép mọi người có thể trêu đùa nhau vui vẻ. Cá tháng Tư phổ biến ở Anh và Scotland suốt thế kỷ 17.4 là ngày đón năm mới. Năm 1562. ngày Cá tháng Tư có lịch sử không rõ ràng. ngày 1 tháng 5 được coi là một trong những ngày lễ chính thức của nhà nước ta. càng làm họ lầm tưởng 1.

chúng bắt 173 người đàn ông. cả loài người tiến bộ trên toàn thế giới kịch liệt lên án và đấu tranh để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. nhằm nhắc nhở nhân dân toàn thế giới nhớ đến vụ thảm sát Li-đi-xơ và Ô-ra-đua của bọn phát xít. truyền hình Anh từng chiếu một bộ phim ngắn và rất chi tiết về việc những người nông dân Anh thu hoạch vụ mùa spaghetti. Ngày thứ hai đặc biệt để trêu ghẹo phần sau lưng của mỗi người nên được gọi là “Ngày vuốt đuôi”. ٩(● )۶ ٩(--)۶ ٩(๏๏)۶ ٩(. Liên hiệp Hội phụ nữ Á Phi họp ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã đề nghị và được Liên đoàn phụ nữ Dân chủ thế giới chọn ngày 1-6 hàng năm làm ngày Quốc tế Thiếu nhi. Hai năm sau. 196 người phụ nữ và trẻ em. nhưng thường vào ngày đầu tiên của mùa xuân. Đó không phải là một lễ hội để công chức được nghỉ làm và trẻ em không phải đến trường. vua Herod ra lệnh thảm sát trẻ em vô tội. Đó là một thời khắc buồn trong lịch sử đất nước này vì đúng ngày đó. Chỉ là một ngày vui nho nhỏ. Tiếp theo quyết định lấy ngày 1 tháng 6 hàng năm là ngày Quốc tế Thiếu nhi. bọn phát xít Đức bao vây làng Li-đi-xơ (Tiệp Khắc). tháng 4 năm 1952 tại Viên ( thủ đô . 88 em đã bị chết trong các phòng hơi độc. Trong ngày cả thế giới nói dối. Các phương tiện truyền thông cũng không đứng ngoài cuộc vui một năm chỉ có một lần này. phóng hỏa đốt cháy một cách thảm thương. Tại đây.nhau. Làng Li-đi-xơ không còn một bóng người. nhà nước Tiệp Khắc lúc bấy giờ đã cho xây dựng lại làng Li-đi-xơ và Đài tưởng niệm để ghi sâu tội ác của bọn phát xít. Dù đùa kiểu gì. bọn phát xít Đức lại bao vây thị trấn Ô-ra-đua (Pháp). và hành động để bảo vệ và chăm sóc trẻ em. ngày 10-6-1944. Những trò đùa của ngày Cá tháng Tư có thể chỉ rất đơn giản (“bạn chưa buộc dây giày kìa”) nhưng cũng có khi gây ra hậu quả nghiêm trọng (như vặn đồng hồ của cậu bạn cùng phòng chậm tới một tiếng). trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em. nhưng ai cũng cần “đề cao cảnh giác” kẻo lại trở thành “con cá ngớ ngẩn”. Căm phẫn trước tội ác dã man của bọn phát xít Đức. những trò trêu ghẹo chỉ mang tính chất nhẹ nhàng. Tháng 12-1949. Ví dụ: Scotland có tới 2 ngày Cá tháng Tư. chúng đã tàn sát dã man 66 người và đưa 104 em thiếu nhi vào trại tập trung. Vì thế. kẻ lừa gạt vẫn hoàn toàn vô tội bằng cách nói với “nạn nhân”: “Ngày Cá tháng Tư mà”. 9 em khác bị đưa đi làm tay sai cho bọn phát xít. Đây được coi là ngày phát sinh của trò đùa “Hãy đá tôi một phát”.)۶ ٩(××)۶ Cảm ơn bởi: 28-10-2008. Mexico là kỷ niệm ngày Nói dối vào 28/12. chúng dồn 400 người vào nhà thờ. Sau khi phát xít Đức bị đánh bại. 05:26 PM Bài viết: #4 macashipo CTK2 Bài viết: 374 Tham Gia: Oct 2008 Danh tiếng: 1 Cảm ơn: 38 Ðã cảm ơn 30 lần trong 6 bài Lịch sử ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 Vào rạng sáng ngày 1-6-1942. Ngày Cá tháng Tư chỉ là một ngày vui.

từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. ngày 1. những tổ chức phụ nữ thanh niên ở các nước đã lấy ngày 1 . Đến năm 1955. Nhà nước ta cũng ban hành Pháp lệnh về chăm sóc và bảo vệ thiếu niên. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em. Ở nước ta. Hội nghị này đã yêu cầu tất cả Chính phủ các nước đặt ra những Pháp luật cho nước mình nhằm đảm bảo hạnh phúc cho các bà mẹ và trẻ em. đòi cấm dùng những phát minh khoa học vào mục đích chiến tranh. bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt. Đại hội các bà mẹ của hầu hết các nước trên thế giới họp tại Matxacơva đã tố cáo bọn đế quốc âm mưu gây lại chiến tranh và kêu gọi các bà mẹ khắp năm châu xiết chặt thêm hàng ngũ đấu tranh cho một nền hoà bình bền vững trên đất nước.6 làm ngày biểu dương lực lượng đấu tranh chống các thế lực gây chiến tranh để bảo vệ hạnh phúc cho các bà mẹ và trẻ em trên thế giới. ٩(● )۶ ٩(--)۶ ٩(๏๏)۶ ٩(.)۶ ٩(××)۶ Cảm ơn bởi: 31-10-2008. Từ đó đến nay.Văn kiện pháp lý Quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện đến các quyền trẻ em dựa trên nguyên tắc trẻ em có quyền được chăm sóc.nước Áo) đã có cuộc họp quốc tế bảo vệ thiếu nhi. nhi đồng coi trách nhiệm vẻ vang ấy là của toàn dân.6 đã được tổ chức hàng năm và trở thành ngày hội chăm sóc và bồi dưỡng thế hệ măng non cho Tổ Quốc. 09:06 PM Bài viết: #5 macashipo CTK2 Bài viết: 374 Tham Gia: Oct 2008 Danh tiếng: 1 Cảm ơn: 38 Ðã cảm ơn 30 lần trong 6 bài .

Sau này. Tuy nhiên. vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Ngày 2/11 hàng năm. khi linh hồn của người chết quay trở lại nhà người thân để xin thức ăn và nước uống.thời điểm kết thúc một năm. Theo giải thích khác thì người ta cho rằng vào đêm Samhain. diễn ra vào đầu mùa đông .Lịch sư ngày Halloween Cứ vào ngày 31/10 hàng năm. Lễ hội bắt đầu vào ngày 1/11. Cùng với phong trào di cư để tránh nạn thiếu khoai tây của người Ireland sang Mỹ những năm 1840. liên tục cháy ở Usinach thuộc miền trung Ireland. Tuy nhiên. chơi trò lừa nhau. Người xưa kể lại. vào ngày lễ Samhain linh hồn của người chết trong năm trước sẽ tìm đến một thể xác khác để bắt đầu cuộc sống mới trong năm tiếp theo. nên tục lệ hoá trang thành ma quỷ hay phù thuỷ chỉ còn là hình thức. người Thiên chúa giáo đi từ làng này sang làng khác xin "bánh cầu hồn". Ngày 1/11 là ngày lễ của người Thiên chúa bày tỏ lòng thành trước thánh thần. người Celtic dập tắt lửa không phải để xua đuổi những linh hồn mà để sau đó họ cùng nhau đi lấy lửa tại nguồn sáng gọi là Druidic. phong tục độc đáo này bắt nguồn từ đâu? Từ "Halloween" bắt nguồn từ nhà thờ Thiên chúa giáo. Đây là những chiếc bánh hình vuông làm từ bánh mỳ và nho Hy Lạp. Ngày này cũng chính thức bắt đầu một năm mới của người Celtic. Người đi xin nhận được càng nhiều bánh thì họ càng cầu được cho nhiều linh hồn người thân của gia chủ siêu thoát. Nhưng vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. là dấu vết còn lại của lễ hội All Hallow Eve (lễ thánh). ở xứ Celtic (Ireland) mùa màng kết thúc vào ngày 31/10 và ngày hội Halloween được gọi là ngày lễ Samhain (gieo trồng). người sống không muốn linh hồn người chết nhập vào mình. Trong suốt đêm lễ thánh Hallow‟s Eve. vì thế vào ngày 31/10 dân làng dập tắt lửa trong nhà để làm cho nhà cửa lạnh lẽo và tẻ ngắt. lễ hội Halloween được du nhập vào Mỹ cùng trò như lật ngược nhà vệ sinh và tháo cổng ra vào. Tuy nhiên. do người ta không còn tin vào linh hồn nữa. Người Celtic tổ chức kỷ niệm năm mới với lễ hội Samhain. các xác chết đi lại tự do. ngày hội "lừa phỉnh" được cho là bắt nguồn từ một phong tục gọi là tục "cầu hồn" của người Châu Âu ở thế kỷ thứ 9. họ bỏ tục lệ hiến người sống và thay vào đó là hiến hình nộm. Vậy. đục khoét bí ngô. đớp táo và gõ cửa các nhà để xin bánh kẹo. Vào thời gian này vị thần của mùa xuân và mùa hè không còn ngự trị và nhường chỗ cho thần Chết. Sau đó họ hoá trang thành ma cà rồng và lặng lẽ đi vòng quanh nhà hàng xóm vẻ hăm doạ để xua đuổi những hồn ma tìm thể xác. Theo thời gian. đêm Halloween từng được gọi là Nutcrack Night hay . người La Mã đã biến những tục lệ trên của người Celtic thành tục lệ của mình. hàng nghìn trẻ em Bắc Mỹ và Anh quốc đổ ra đường trong các bộ lễ phục hóa trang. Ở Anh trước đây.

Một số người ở các giáo phái khác tổ chức kỷ niệm nhưng coi đây là lễ hội mùa màng. vị thần Druids cho rằng người chết sẽ tìm đến lừa. chủ nhà đãi chúng kẹo. Chúng mặc trang phục hóa trang và đeo mặt nạ rồi đi từ nhà này qua nhà khác. Vị thần này thường "ẩn náu" trong giỏ hoa quả. Câu này có nghĩa là: "Nếu muốn chúng tôi không chơi xấu thì hãy đãi chúng tôi cái gì đi". Trò Trick for treat: Trong suốt lễ hội Samhain. lo sợ và phá hoại con người. trong tuần lễ Halloween.Snap Apple Night tức là một đêm dành cho gia đình ngồi bên đống lửa hồng để nghe kể chuyện.Đeo băng phản chiếu ánh sáng lên quần áo để báo hiệu cho xe cộ khỏi đâm vào. chỉ ăn những kẹo bánh còn nguyên trong gói để tránh ngộ độc. Trẻ em ở Ireland thường chơi trò đục khoét củ khoai tây và bí đao trong lễ hội Halloween. . Lễ hội đèn lồng (đèn bí ngô JackO‟-Lantern): Lễ hội đèn lồng bắt nguồn từ tập quán của người Ireland. Biện pháp an toàn cho trẻ em và người lớn trong đêm Halloween. Theo truyền thuyết kể lại. Chính vì thế. và cả cho tiền nữa. trẻ em đi chơi trò Trick or treat nên: . Bởi thế lực lượng cảnh sát phải tăng cường giữ trật tự trong đêm này. ăn trái cây. Hơi ấm duy nhất sưởi ấm cho ông trong giá lạnh là ngọn nến leo lét trong củ khoai tây thối. Để tránh bị phiền toái. Những hồn ma đi lại ăn xin và đến nhà nào. Lễ hội mang đến cho trẻ em nhiều trò chơi lý thú. Do vậy. Nếu có muốn ăn kẹo bánh người ta cho trong lúc đi đường. nhiều phong tục của người La Mã theo đó cũng du nhập vào đất Celtic.Mặc đồ hóa trang ngắn gọn và khó bén lửa để tránh vấp ngã và khỏi bị cháy.Không nên ăn bất cứ thứ gì người ta cho mà phải đợi đến khi về nhà để cha mẹ xem xét kỹ trước khi ăn.Phụ huynh phải biết rõ lộ trình các con định đi chơi trò Trick or treat để theo dõi khi cần. Quả táo là một thứ hoa quả linh thiêng dùng để thờ cúng thần linh. trẻ em phương Tây rất hứng thú với trò "gõ cửa xin ăn" này. . . Để tránh bị lạnh khi đi "lang thang gõ cửa các nhà" nên mặc quần áo thật ấm ở bên trong đồ hóa trang. nên ngày này nhiều người theo đạo Thiên chúa giáo không tổ chức lễ kỷ niệm. Nếu đeo mặt-nạ trong khi đi thì nên đẩy mặt nạ lên trán để dễ nhìn. Nhưng khi di cư sang Mỹ.Mang theo tiền và giấy tờ có ghi địa chỉ. Những người nghèo đi ăn xin (a-souling) thường được cho một thứ bánh gọi là bánh linh-hồn (soulcakes) với điều kiện họ phải cầu nguyện cho người chết. . Tối hôm trước của ngày lễ Halloween. ông phải đi lang thang nhiều nơi tìm kiếm một chỗ trú chân. thường các thanh thiếu niên hay phá phách. Do phạm nhiều tội lỗi cho nên khi chết.Vẽ mặt thay vì đeo mặt nạ để tránh bị che mất tầm quan sát trên đường. Jack thoả thuận với con quỷ nếu nó không trêu chọc anh nữa thì anh sẽ thả nó xuống. . và tên cha mẹ để phòng khi trẻ lạc thì có người giúp đưa về. . Anh đã lừa con quỷ Satan trèo lên ngọn cây. gõ cửa để gặp chủ nhà và nói câu "trick-or-treat". do đó nhiều trò chơi có liên quan đến loại quả này xuất hiện trong lễ hội Samhain. Jack là người nổi tiếng vì nghiện rượu và tư chất thông minh. gây thiệt hại đến tài sản. trong đó có lễ hội thờ nữ thần mùa màng Ponoma. số điện thoại. gia chủ phải cung cấp thức ăn cho chúng. (sưu tâm tư internet ) Chúc mọi ngươi Halloween vui vẻ . còn các bậc phụ huynh cũng coi chừng con em mình. thậm chí tính mạng của người dân. lễ hội xá tội hay đêm thánh Halleluja và họ tổ chức lễ tại nhà thờ của giáo phái mình. Đã có rất nhiều tai nạn xảy ra trong Tết Halloween. Do truyền thống Halloween được coi là bắt nguồn từ những người ngoại đạo. Ngày nay. được gọi là "đêm ma-quỉ". bánh trái.Chỉ đi vào nhà người ta bằng cửa trước và tránh dùng cửa hậu hay cửa bên để tránh các bất trắc. người ta phát hiện quả bí ngô sáng hơn bí đao nên sau này đèn lồng ở Mỹ được trang trí bằng quả bí ngô có cục than hồng bên trong. gây hoang mang. nhiều nhà thờ tổ chức tiệc Halloween hoặc tổ chức khắc đèn lồng cho trẻ em. Chính vì thế. Mọi người cùng nhau đấu tranh vì một thế giới không còn tội lỗi. Trò "đớp táo": Khi người Celtic bị người La Mã đánh chiếm. ông không được lên thiên đàng hay xuống địa ngục. tức là 30/10. sau đó khắc hình một chữ thập lên gốc cây và trói con quỷ trên đó.

Công đoàn giáo dục Việt Nam.... Hàng năm vào dịp kỷ niệm 20 tháng 11. Ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam năm 1958. Những năm sau đó.)۶ ٩(××)۶ Cảm ơn bởi: 12-11-2008..S. là thành viên của FISE từ năm 1953.. Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày lễ mang tên "Ngày nhà giáo Việt Nam"... 10:22 AM Bài viết: #6 Rin Một Bài viết: 20 Tham Gia: Nov 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 0 Ðã cảm ơn 2 lần trong 0 bài Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 . phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm chiếm. Khi Việt Nam thống nhất.....Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục).... đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo.... ngày lễ này được tổ chức ở các vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam... Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Tháng 7.. một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy tên là F. ngày 20 tháng 11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam..... động viên tinh thần giáo viên kháng chiến.....٩(● )۶ ٩(--)۶ ٩(๏๏)۶ ٩(. cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản............ xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo.. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982.. Năm 1949. đã quyết định lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo".I.... Cảm ơn bởi: 13-11-2008.. năm 1946.... phong kiến....E (tiếng Pháp: ... tại hội nghị Vácxava (thủ đô Ba Lan).... Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản.. 10:12 AM Bài viết: #7 .

có sự phối hợp các ngành giáo dục và các đoàn thể nhân dân. Đây là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là ngày "tôn sư trọng đạo" nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành này. Năm 1949. lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo".Alibaba Bốn Bài viết: 482 Tham Gia: Oct 2008 saoDanh tiếng: 8 Cảm ơn: 20 Ðã cảm ơn 380 lần trong 11 bài Mình xin bổ xung một số ý vào bài viết của bạn Rin: "LỊCH SỬ NGÀY 20 THÁNG 11" Ngày nhà giáo Việt Nam Ngày nhà giáo Việt Nam (hay ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. động viên tinh thần giáo viên kháng chiến.I. Công đoàn giáo dục Việt Nam. tránh hình thức phô trương gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh. đã quyết định. một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy tên là F. tại một hội nghị ở Warszawa (thủ đô của Ba Lan). Trong ngày này. trong cuộc họp của FISE từ 26 đến 30 tháng 8 năm 1957 tại Warszawa. kiểm điểm những việc đã làm và đề ra những việc cấp tiếp tục làm nhằm động viên đội ngũ giáo viên phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam. Các cấp các ngành cần phân công cán bộ lãnh đạo đi thăm hỏi giáo viên. năm 1946. rèn luyện phẩm chất và năng lực. Nội dung quyết định số 167-HĐBT Điều 1: Từ nay hàng năm sẽ lấy ngày 20-11 là ngày nhà giáo Việt Nam. một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (tiếng Pháp: Fédération Internationale Syndicale des Enseignants . tại một hội nghị ở Vácxava (thủ đô của . Ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam năm 1958. Khi Việt Nam thống nhất. Điều 4: Trong ngày 20-11 các trường có thể sắp xếp lại việc học tập và giảng dạy để giáo viên được nghỉ và tham gia các sinh hoạt của trường và địa phương. là thành viên của FISE từ năm 1953. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982. Ngành giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục. từ đó mà ra sức phấn đấu làm tốt nhiệm vụ cao cả của mình. làm gương sáng cho học sinh noi theo. phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm chiếm. xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo. Về phía giáo viên. Điều 3: Việc tổ chức ngày 20-11 hàng năm do Uỷ ban Nhân dân và Hội đồng các cấp chủ trì. ngày này đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Lịch sử Tháng 7 năm 1946. Hàng năm vào dịp kỷ niệm 20 tháng 11 cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản. Năm 1949. nhân dịp này có thể tổ chức khen thưởng các giáo viên có thành tích. cần có những hoạt động phong phú nhằm nâng cao nhận thức về vinh dự và trách nhiệm của người giáo viên trong xã hội nước ta ngày nay.FISE). đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo.S. Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản.Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục). Việc tổ chức này nhà giáo Việt Nam cần được tiến hành trọng thể và thiết thực. Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày lễ mang tên "Ngày nhà giáo Việt Nam". phong kiến. ngày lễ này được tổ chức ở các vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam. Những năm sau đó. Điều 2: Để ngày 20-11 có ý nghĩa thiết thực hàng năm từ tháng 10 các cấp chính quyền và toàn thể cần họp để xem xét tình hình công tác và hoạt động của đội ngũ giáo viên ở địa phương mình. tổ chức các cuộc gặp mặt thân mật với giáo viên. Một số sự kiện liên quan Tháng 7.E (tiếng Pháp: Fédération Internationale Syndicale des Enseignants .

Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo. Công đoàn giáo dục Việt Nam, là thành viên của FISE từ năm 1953, đã quyết định, trong cuộc họp của FISE từ 26 đến 30 tháng 8 năm 1957 tại Vácxava, lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo". Ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam năm 1958. Những năm sau đó, ngày lễ này được tổ chức ở các vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam. Hàng năm vào dịp kỷ niệm 20 tháng 11 cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm chiếm, động viên tinh thần giáo viên kháng chiến. Khi Việt Nam thống nhất, ngày 20 tháng 11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày lễ mang tên "ngày nhà giáo Việt Nam".

Cảm ơn bởi:

31-12-2008, 09:42 AM
Bài viết: #8

Khoai
I'm

Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 KhoaiDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài

Sau 12 tháng học tập và lao động vất vả, mọi người lại đón năm mới với những lời chúc tụng hạnh phúc, vui vẻ và may mắn. Những quả bóng được thả trong giây đầu năm mới, pháo bông được bắn sáng rực đất trời và mọi người ôm hôn nhau ngoài đường phố... Từ lịch Caesar (Julian Calendar) Ngày đầu năm mới đã có từ lâu và biến đổi qua nhiều thiên kỷ theo lịch sử tiến hóa của loài người. Nó bắt đầu từ thời cổ đại, và tồn tại cùng với dòng chảy văn minh. Ngày và Giờ được qui định khác nhau trên từng quốc gia và từng lục địa tùy theo tiết khí, múi giờ.v.v. đồng thời cũng tùy vào chủng tộc và nền văn hóa của từng nước, từng tôn giáo. Đế Quốc La Mã là nước đầu tiên chọn ngày 1.1 làm ngày Năm mới (New Year) trong hệ thống lịch Julian do Hoàng đế Julius Caesar đề xướng. Trước đó, ngày 25.3 (ngày xuân phân-vernal equinox) được chọn là ngày đầu năm Dương lịch. Ngày Năm mới 25.3 này được đa số nước theo đạo Cơ đốc ở châu Âu chấp nhận từ thời trung cổ 1.100 – 1.400 trước Công Nguyên. Ngày này không phải là thời điểm thu hoạch vụ mùa hay tiết trời đặc biệt nào mà chỉ là ngày các Nguyên lão trúng cử bắt đầu nhận nhiệm vụ mới trong Viện Nguyên lão (Thượng viện) của Đế quốc La Mã mà thôi. Như vậy, thời Đế quốc La Mã, ngày đầu năm được tính lùi lại ba tháng và ngày 25.3 đuợc xem là ngày đầu năm. Sau này mỗi Hoàng đế La Mã lên trị vì thường đặt thêm tên khác cho tháng, ví dụ tháng Chín (September) còn gọi là “Germanucus”, “Antonius” hay “Tacitus”, và tháng 11 (November) còn gọi là “Domitianus”, “Faustinus” hay “Romanus”. Thấy những bất tiện này, Hoàng đế Julius Caesar cho lập bộ Lịch mới (Julian Caesar). Lịch mới là phát minh của nhà Thiên văn người Hy Lạp Alexandria, trong đó ông tính hệ thống thời gian cho

Lịch theo mặt trời. Caesar muốn thay đổi ngày đầu năm từ ngày 1.1 mà ông cho là hợp lý nhất, vì như vậy sẽ phù hợp với điểm chí (Solstices) hay điểm phân (Equinoxes) và tiết khí. Các tháng 9, 10, 11, 12 đôn lên thành 7,8,9 và 10. Để ghi ơn Julius Caesar, bộ lịch cách tân Julian được Viện Nguyên lão dành riêng tháng 7 (July, xuất xứ từ chữ Julius) cho tháng sinh nhật của ông (Quintilis). Đến đời cháu của Caesar, Hoàng đế Augustus cũng được dành ra tháng 8 “August” để nhớ tháng sinh nhật Sextilis của ông. Công lớn của Augutus là sửa sai cách tính toán của năm nhuần. Đến lịch Gregory XII (Gregorian Claendar) Lịch Julian được chấp nhận ở Venice (Ý) năm 1522; Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Người Cơ đốc giáo ở Nam châu Âu năm 1556; Đế quốc Phổ, Đan Mạch, Thụy Điển năm 1559; Pháp năm 1564. Đến năm 1582, lịch Julian mất chỗ đứng khi Giáo hoàng Gregory XII ngay sau ngày nhậm chức đã dùng phương pháp tính Lịch hiện đại để phân chia tháng năm. Giáo hoàng sửa đổi và ấn định ngày đầu của năm mới (New Year) là ngày 1.1 bất chấp chống đối của nhiều hiệp hội tín đồ Cơ đốc giáo. Trong lịch sửa đổi có tên “Lịch Gregorian”, 10 ngày trong tháng 10 bị bỏ đi. Như vậy, ngày 4.10.1582 nhảy sang ngày 15.10.1582 và tiếp tục. Bằng cách này, Giáo hoàng đã xóa bỏ 11 ngày nhuần dự trù cho năm 1700 để các năm đầu thế kỷ 1700,1800 và 1900 không phải là năm nhuần mà đến năm 2000 chuyển giao thiên niên kỷ mới nhuần. Các nước theo đạo Công giáo tiếp nhận ngày “New Year” trong lịch Gregorian sớm nhất. Người Tin lành (bắc châu Âu), Hà Lan năm 1583; Scotland năm 1600; sau đó đến những nước theo đạo Tin Lành và Đức Quốc chấp nhận ngày “New Year” vào năm 1700, Anh, Mỹ, Canada năm 1752 và Thụy Điển năm 1753. Tất cả đều đồng tình với việc xóa bỏ 11 ngày trong của năm nhuần 1700.

Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai...

Cảm ơn bởi:

31-12-2008, 10:42 AM
Bài viết: #9

T-AnhCQT
Đồng quản

Bài viết: 50 Tham Gia: Sep 2008 trịDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 6 Ðã cảm ơn 12 lần trong 0 bài

Cám ơn Khoai về bài viết này! Khoai và các bạn có thể tham khảo thêm đoạn trích dưới đây: Năm 46 TCN, Julius Caesar ban hành lịch mới (lịch Julian). Lịch tính một năm có 365,25 ngày - dựa trên hiểu biết của người La mã lúc bấy giờ (con số đúng ngày nay là 365,242199 ngày, tương đương với 365 ngày, 5 giờ, 48 phút, và 45,96768... giây). Vì mỗi năm, theo lịch Julian dư ra ¼ ngày nên cứ mỗi 4 năm lại có một năm 366 ngày. Nhưng so với con số đúng thì lịch Julian mỗi năm lại dư ra

2422 ngày là khoảng thời gian trong một năm. Cảm ơn bởi: 31-12-2008. Ngoài ra câu chuyện còn kể thêm rằng trong lúc Valentino bị giam và chờ ngày xử thì có thương cô bé gái mù. Điều này làm cho việc xác định những ngày Xuân Phân. một cách mầu nhiệm. Giám mục Valentino di Interamna. Dưới triều đại của Giáo Hoàng Gregory XII vào thế kỷ 16. những phút dư này tích tụ thành ngày. Thánh Valentino. Clavius đã bỏ đi 10 ngày dư. đã làm sáng mắt người con . từ 5 đến 14 tháng 10. Mặt khác. Ngày 14 tháng Hai năm 270. Đây chính là Dương Lịch mà chúng ta dùng ngày nay. Thu Phân. Thánh Valentino bị ném đá cho đến chết rồi sau đó bị chặt đầu. vào năm 270. Ý: Valentino). Qua nhiều thế kỷ. Christopher Clavius. được hoàng đế Claudio II mời đến và có ý dụ Valentino bỏ sáng kiến lạ lùng này (Cơ Ðốc giáo) và làm cho quy theo trở lại đạo Tà giáo (Ða Thần). một người La Mã đã tử vì đạo do từ chối bỏ đạo Thiên Chúa. Ông mất vào ngày 14/02 năm 269. Anh: Valentine. Với đức Tin của ông. Một số các chuyên gia cho rằng nó được khởi nguồn từ thánh Valentin thánh Valentin (Pháp: Valentin. ngày sau ngày 4 tháng 10 là ngày 15 tháng 10. bạn của những tình nhân trẻ. Tại La Mã. ông đã dụ Claudio II vô Cơ Ðốc giáo. đúng vào ngày mà trước đây người ta gọi là Ngày May Rủi của Tình yêu. 09:07 PM Bài viết: #10 Alibaba Bốn Bài viết: 482 Tham Gia: Oct 2008 saoDanh tiếng: 8 Cảm ơn: 20 Ðã cảm ơn 380 lần trong 11 bài Nguồn gốc ngày Saint Valentin Về nguồn gốc của ngày này có nhiều giải thích khác nhau. đã từ chối do đức Tin của ông và một cách bất cẩn. con của ông cai ngục Asterius. số ngày dư ra là 10 ngày. Năm 1578. Hạ Chí. vào khoảng 7 ngày trong 1000 năm.khoảng 11 phút 14 giây. Giáo Hoàng Gregory XII bổ nhiệm một giáo sĩ dòng Tên rất giỏi về toán học. Lịch mới được công bố vào năm 1582. một cách bình tĩnh nghiêm trang. Clavius dùng con số 365. nghĩa là trong năm 1582. Đông Chí rất khó khăn. Chiếc thiệp Valentin đầu tiên do Esther Howland vẽ tay. Trong lịch này. Ảnh: Blog Congtuhaohoa. để nghiên cứu một hệ thống lịch sao cho đúng với các sự kiện thiên văn xảy ra hàng năm.

dal vostro Valentino". Claudius hủy bỏ tất cả các đám cưới hoặc lễ đính hôn ở La Mã. La Mã tham gia nhiều cuộc chiến đẫm máu và không được dân ủng hộ. Ngày tiếp theo của ngày 14 tháng 2. Lịch sử ngày Saint Valentin Ngày Valentin được bắt đầu từ thời kỳ đế quốc La Mã. Ðôi khi. Người ta cũng thường tổ chức một cuộc hội họp hoặc một buổi khiêu vũ. Tuy nhiên. Vào đêm hôm trước ngày hội Lupercalia. ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tưởng nhớ Junon.gái này và sau đó ông ký viết cho họ lời vĩnh biệt "quot. Claudius cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của họ. Thành phố Loveland. Mỗi một chàng trai trẻ sẽ rút thăm một cái tên bất kỳ và sau đó chàng trở thành bạn của cô gái mà anh ta chọn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. việc kết đôi của đôi bạn trẻ kéo dài nguyên cả một năm và thông thường họ yêu nhau và sau đó thì cưới nhau. một câu đã sống lâu dài sau cái chết của tác giả. Do đó. Ở Hoa Kỳ. ngày 14 tháng 2 đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và thánh Valentin đã trở thành vị thánh bảo hộ của những người yêu nhau. Dần dần. cô Esther Howland được coi là người gửi những chiếc thiệp Valentin đầu tiên. họ vẫn có thể đến với nhau thông qua phong tục rút thăm tên nhau. Dưới sự trị vì của Hoàng đế Claudius II. Ông cùng thánh Marius đã giúp đỡ những người Cơ Ðốc giáo phải chịu cảnh đọa đầy và cho những cặp vợ chồng bí mật cưới nhau. Colorado là nơi kinh doanh các dịch vụ bưu điện cho ngày 14 tháng 2. Cuộc sống của các chàng trai và cô gái trẻ bị ngăn cấm triệt để không cho gần nhau. ngày 15 tháng 2 là ngày đầu tiên của lễ Lupercalia hôn nhân. Dưới thời La Mã cổ đại. Người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và những món quà giản dị như hoa. Sự cảm xúc về cái đẹp của ngày Thánh Valentin vẫn được duy trì khi người ta gửi bưu thiếp cùng với những bài thơ tình cảm và trẻ con trao đổi nhau những chiếc thiệp Valentin ở trường học. Các bưu thiếp Valentin mang tính chất thương mại đã được giới thiệu từ những năm 1800 và hiện nay ngày lễ này đã được thương mại hóa rất nhiều. Người La Mã cũng coi bà là nữ thần cai quản phụ nữ và hôn nhân. Vì hành động nhân ái này mà thánh đã bị bắt giam và bị kéo lê trước mặt quận trưởng La Mã. Junon là nữ hoàng của các nam thần và nữ thần La Mã. Ông ta đã xử thánh Valentin phải . Claudius Bạo Tàn gặp phải khó khăn khi kêu gọi các chàng trai trẻ gia nhập vào đội chiến binh của ông ta. Thánh Valentin tốt bụng là một linh mục ở thành La Mã dưới thời Claudius II. tên của những cô gái La Mã được viết lên một mảnh giấy nhỏ và được cho vào trong các lọ.

Ông được công nhận là cha đẻ của bi kịch hiện đại. Êsin (525 . dường như phong tục các chàng trai trẻ chọn các thiếu nữ làm người yêu của mình (trong dịp Valentin) hay chọn cho mình các vị thánh bảo hộ cho năm tới cũng phát sinh do cách này. 1. Một con đại bàng đã tưởng nhầm đầu Êsin là hòn đá (Êsin bị hói) và đã thả con rùa trúng vào đó. lễ hội để nhớ đến một vị thần của người La Mã. Các Giám mục của những nhà thờ Cơ Ðốc giáo ở La Mã đã cố gắng loại bỏ yếu tố ngoại đạo của những lễ hội này bằng cách thay thế tên của các vị thánh cho những ngày hội của các thiếu nữ này. Valentin phải chịu cuộc hành hình vào đúng ngày 14 tháng 2 vào khoảng năm 270.. Vì sao Êsin (Aeschylus) chết? Trả lời: Vì bị đại bàng thả một con rùa trúng đầu. Theo truyền thuyết. đại bàng khi bắt được rùa thường tìm cách đập vỡ lớp mai cứng bằng cách thả con mồi từ trên cao xuống một tảng đá.bị đánh bằng gậy đến chết và sau đó phải bị chặt đầu. Trong số khoảng 70 vở kịch viết bởi Êsin chỉ còn 7 tác phẩm là còn tồn tại cho đến ngày nay. Bởi lễ hội Lupercalia bắt đầu vào giữa tháng 2.456TCN) là một nhà soạn kịch Hy Lạp.. Lúc đó đang diễn ra một phong tục truyền thống của người dân thà.. Êsin thường sáng tác nhiều nhân vật trong các vở kịch để tạo sự mâu thuẫn giữa các nhân vật. trong số rất nhiều nghi lễ vô thần thì có một lễ rút thăm tên của các cô gái trẻ trong một cái hộp cho những người đàn ông bốc trúng. Trong các tác phẩm của mình. các Giám mục có vẻ như đã chọn ngày Thánh Valentin làm ngày kỷ niệm cho lễ hội mới này. Do đó. . Vào dịp này.

Tượng Êsin Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai... bác sĩ riêng của Hitler thì có khả năng là do y bị bệnh giang . học thuyết mà một trong những cốt lõi và mục tiêu của chủ thuyết này là loại bỏ người Do Thái ra khỏi thế giới này? [COLOR="DarkGreen"] Hitler kêu gào tàn sát người Do Thái Theo cuốn nhật ký của Theo Morell. Cảm ơn bởi: 27-12-2008. 05:28 AM Bài viết: #2 Duanbaby92 Hai Bài viết: 51 Tham Gia: Sep 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 3 Ðã cảm ơn 6 lần trong 1 bài 2. Vì sao Hitler thù hận người Do Thái? Vì sao Hitler thù hận người Do Thái đến mức y đã nguỵ tạo nên cả một học thuyết Dân tộc thượng đẳng.

Chúng ta hãy xem sự thù hận điên cuồng người Do Thái của Hitler đến mức nào và liệu đó có là bệnh lý. Để làm sáng tỏ thêm giả thuyết này. những thói quen của họ. Những phương tiện truyền thông này đã lan tỏa tới quảng đại dân chúng giống như một căn bệnh dịch hạch trong đời sống tinh thần. những tác phẩm văn học nghệ thuật. Hitler viết rằng y bắt đầu chú ý đến những khác biệt của người Do Thái so với dân tộc Đức khi y sống ở Viên (thủ đô Áo) và bắt đầu căm thù họ. Những hình ảnh mà tôi va chạm hàng ngày với đám người Do Thái tại Viên đã làm cho tôi khiếp sợ họ. tận tủy. Nhận thức của tôi về sự xấu xa của người Do Thái ngày một thêm tăng nhất là khi hiểu rõ thêm những phong tục tập quán của họ.. Đêm đêm mọi người khi tản bộ trên đường phố Leopoldstadt. một thứ nọc độc. những tờ quảng cáo sử dụng những ngôn từ rẻ tiền của đám người Do Thái tung ra để bênh vực cho họ đã làm cho tôi nung nấu ý nghĩ: cần phải tiêu diệt dân Do Thái một cách không thương xót.. Và sau đây là đoạn liên quan trực tiếp dến khả năng sự thù hận đến mức không hiểu nổi của y là do chuốc bệnh giang mai từ một gái điếm người Do Thái: “Những hành động cần thiết phải bóc trần sự xấu xa của dân Do Thái đã bắt đầu nhen nhóm trong tôi khi tôi tiếp cận với những phương tiện thông tin đại chúng.. các hành vi Hitler dưới góc nhìn một bệnh nhân bị bệnh giang mai sẽ lý giải được nhiều điều... Warrington thì nếu nghiên cứu lý giải cuộc đời. Tôi không còn thấy lo sợ rằng mình chưa hiểu đúng người Do Thái mà tôi thấy mình phải có sứ mạng đối với vấn đề Do Thái”. Đó là vai trò chủ chứa của họ trong các hộp đêm. chúng tôi xin giới thiệu một vài đoạn trong chương: “Tiêu diệt người Do Thái. Theo tiến sĩ tâm lý học Bassem Habeeb làm việc tại bệnh viện Hollins Park Hospital. độc ác và trả thù người Do Thái đến cùng làm vậy. một sứ mệnh Thượng đế trao” của cuốn Mein Kampf (Cuộc chiến của cá nhân tôi) của Hitler. dân Do Thái hoạt động rầm rộ trong lĩnh vực này còn dễ dàng hơn nơi khác ví như ở miền nam nước Pháp. một thứ rác rưởi làm ô uế đời sống tinh thần của chúng ta. Phạm Viết Đào (Lược dịch) [/color] Cảm ơn bởi: 27-12-2008. Theo một nghiên cứu khoa học mới đây công bố tại cuộc họp hàng năm của Hội đồng tâm lý học Hoàng gia tại Edinburg thì lòng căm thù người Do Thái đến mức điên cuồng.mai. dù muốn hay không du khách cũng dễ dàng bắt gặp những màn kịch chèo kéo khách lố bịch của các tay ma cô người Do Thái. sự hung hãn bất ngờ. Nỗi căm giận về dân Do Thái bắt đầu sôi sục trong tôi. Sự căm thù đó tăng dần.. 05:39 AM Bài viết: #3 Duanbaby92 Bài Tham viết: Gia: Sep 51 2008 . một căn bệnh làm cho y trở nên điên cuồng. Phải chăng căn bệnh mà y mắc phải đã dày vò y vì nó đã loại bỏ “thiên chức” đàn ông mà thượng đế ban phát cho y nên y đã căm thù người Do Thái đến tận xương. năm y 19 tuổi. kết quả của một lần truy hoan với một gái bán hoa người Do Thái vào năm 1908. một căn bệnh nếu không chữa khỏi sẽ làm cho người mang bệnh có thể dẫn đến loạn trí hoặc mất trí như chứng giận dữ hoang tưởng. trong các nhà chứa dành cho người da trắng tại Viên. bệnh hoạn của Hitler có khả năng là hậu quả của sự sai lệch về tâm lý và hành vi bắt nguồn từ căn bệnh kín kia. Tại Viên. Tại Viên lần đầu tiên tôi được chứng kiến những việc làm trơ trẽn và vô liêm sỉ của dân Do Thái đang chà đạp và làm nhơ bẩn thành phố có nền văn hoá cổ kính này.

một mặt tuyên truyền chủ nghĩa chủng tộc.Hai saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: Ðã cảm ơn 6 lần trong 1 bài 3 3. trong dân tộc Do Thái đã xuất hiện những nhân vật kiệt xuất. còn người Do Thái là chủng tộc hạ đẳng nhất. dân tộc Do Thái vĩnh viễn là lũ người hạ đẳng. Những năm 30 của thế kỷ XX. 05:44 AM Bài viết: #4 Duanbaby92 Hai Bài viết: 51 Tham Gia: Sep 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 3 Ðã cảm ơn 6 lần trong 1 bài 4. Tại sao bọn Quốc xã muốn tiêu diệt dân tộc Do Thái? Trong cuộc chiến tranh thế giới II. trong một thời gian dài châu Phi chỉ được coi là một dải bờ biển. Do đó Đức Quốc xã coi việc tiêu diệt người Do Thái là một mục tiêu chủ yếu. Theo chúng. người Do Thái xâm lược. Cảm ơn bởi: 27-12-2008. nhà sử học Hy Lạp cổ vẫn được mệnh danh là “Cha đẻ của lịch sử” đã mô tả sa mạc. tức là học thuyết về dân tộc siêu đẳng. Khi đó người châu Âu vẽ trên bản đồ. người Do Thái sống tại các quốc gia Thiên Chúa giáo bị coi là dân dị giáo. Đức Quốc xã âm mưu thống trị toàn thế giới. Giai đoạn Trung thế kỷ. cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự phát triển của chủ nghĩa Tư bản. họ đã cải thiện được hoàn cảnh sống của mình. Nơi đây họ bị coi là những kẻ vô gia cư. phải sống lưu lạc khắp nơi trên thế giới. Năm 1415. thực dân châu Âu bắt đầu đặt chân lên mảnh đất thần kỳ này. Chúng cho rằng dân tộc German dòng dõi chính thống của người Arian thượng đẳng. người Do Thái phần nhiều vẫn giữ được bản sắc dân tộc cả về tín ngưỡng tôn giáo lẫn ngôn ngữ và phong tục tập quán. Ngoài ra chỉ có những con voi. Vì thế nên mức độ nhất định. người Bồ Đào Nha đi qua eo biển Gi-bơ-ran-ta (Gibraltar) chiếm thành Xơ-ta (Centa) của Ma Rốc. có nền văn hoá rực rỡ và lâu đời. trong sách của Hê-rôt-đơ-tôt (Herodotus). Ngay từ thế kỷ thứ năm trước Công nguyên. một mặt sử dụng vũ lực. Châu Phi đã bị chia cắt như thế nào? Châu Phi trong con mắt của người châu Âu hàng nghìn năm nay vẫn là mảnh đất thần bí. Thật ra cách nói của bọn Quốc xã về cái gọi là dân tộc thượng đẳng chỉ là cái cớ hết sức hoang đường nặn ra để nhằm tiêu diệt người Do Thái mà thôi. Người Do Thái có mặt đông nhất ở châu Âu. Nhưng người châu Âu hiểu biết về châu Phi quá ít. xây dựng một căn cứ điểm thực dân đầu tiên ở châu Phi. Với bọn Quốc xã theo thuyết chủng tộc thượng đẳng thì điều này là không thể chấp nhận được. lang bạt và bị khinh rẻ. phần đất của châu Phi vẫn bỏ trống. Tại sao người Do Thái lại bị coi là chủng tộc hạ đẳng nhất? Trên phương diện lịch sử người Do Thái cũng như tất cả các dân tộc khác. Khi sống lang bạt khắp nơi như vậy. Đi-at (Baratolomeu Dias) là người Bồ Đào Nha cùng với thuỷ thủ của ông đổ bộ lên cực Nam của bờ biển châu Phi. chứ không phải là một châu lục. Những năm 63 trước Công nguyên. Tháng 3 năm 1488. Từ đó phần lớn người Do Thái bị xua đuổi. việc người Do Thái bị bức hại đã đạt tới mức khủng khiếp. đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính. cùng với sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc. phải chịu nhiều sự bức hại rất tàn khốc Sang thời kỳ cận đại. sông lớn và rừng rậm của châu Phi. công thương và văn hoá. Nơi . Đầu thế kỷ XV. Trên đó chỉ vẽ mấy con sông lớn.

Đến cuối thế kỷ XIX. 29% châu Phi. 05:51 AM Bài viết: #5 Duanbaby92 Hai Bài viết: 51 Tham Gia: Sep 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 3 Ðã cảm ơn 6 lần trong 1 bài 5. Anh và Pháp tăng cường xâm lược châu Phi. sau khi hội nghị kết thúc họ vội vã bắt tay ngay vào hành động. Sau khi bọn thực dân cướp xong vùng ven biển. Mãi đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX các nước phương Tây mới ăn chia xong châu lục lớn thứ nhì thế giới này. Đến năm 1876. Bồ Đào Nha chiếm 2. năm 1626 lại thành lập công ty Tây Ấn. Lúc đầu. Nhưng đội săn người thường bị người da đen trừng phạt. Guinea. Các chủ trang trại và chủ mỏ cần rất nhiều lao động. Algeria.000 km2. Hầu như toàn bộ vùng ven biển châu Phi đều bị thực dân phương Tây chiếm lĩnh. 7. chúng bắt đầu xâm nhập vào nội địa với quy mô lớn. Còn tất cả các miền đất khác đều bị các nước châu Âu chia nhau hết.75%. Ghana và vùng ven biển Ni-gie-ria. 7%.000 km2. Bồ Đào Nha chiếm một phần sa mạc Sahara. 35. Dã tâm xâm chiếm và xâu xé lục địa châu Phi của bọn đế quốc chủ nghĩa đã gây nên những trận đấu đá triền miên. đạn. Bỉ chiếm 2. Năm 1502 đợt nô lệ da đen đầu tiên đến đảo Xan-tô. Đức chiếm 2. Họ nghĩ đến người da đen châu Phi. Đô-mi-gô (thuộc Hai-ti) và bị ném về các trang trại.860. Buôn bán nô lệ có từ khi nào? Buôn bán nô lệ là màn khởi xướng của người Bồ Đào Nha. 7. Tây Ban Nha chiếm 300. Người da đỏ bị bắt buộc lao động một cách nặng nhọc và bị đối xử một cách tàn nhẫn. Sang đầu thế kỷ XX. đã kịch liệt chống đối. bọn thực dân tự mình tổ chức “đội săn người” để đi săn bắt nô lệ. nhưng nó đã mang lại cho châu Phi tai họa hàng mấy trăm năm về sau.6% diện tích châu Phi. DahoMe nay là Bê-nanh (Benin). thực dân châu Âu bắt đầu xâm lược châu Phi. ký kết hiệp ước này đến hiệp ước kia để chuyển nhượng các vùng đất thuộc địa. Anh đã chiếm xong Nam Phi. khi thì ngoại giao ngọt nhạt. Họ cướp phá dọc bờ biển Tây Phi.340. Kết quả bị tàn sát rất thảm khốc. 1% diện tích châu Phi. Anh chiếm 8.333. Năm 1602 Hà Lan thành lập công ty Đông Ấn. rượu . Zambia. Cảm ơn bởi: 27-12-2008.7% châu Phi. Đến nửa sau thế kỷ XVII. trên lục địa châu Phi chỉ còn Ê-ti-ô-pia và Libê-ria là còn độc lập về danh nghĩa.000 km2.000. chúng dùng súng. các nước phương Tây tăng cường xâu xé mảnh đất châu Phi. Bờ Biển Ngà (Ivory Coast). Trong đó Pháp chiếm 10. Bọn thực dân thay đổi phương thức.340.7% châu Phi. Họ cưỡng ép người da đỏ ở đó lao động.000 km2. cùng với bước quá độ sang chủ nghĩa đế quốc. Năm 1876 họ triệu tập họp địa lý quốc tế ở Bruc-xen (Bỉ). khi thì đao búa súng gươm.000 km2.790. 7.000 km2. Song song với con đường biển mới khai phá. Italia chiếm 2.000. Khi đó bọn thực dân châu Âu xây dựng rất nhiều trang trại và các mỏ vàng ở châu Mỹ để khai thác tài nguyên nơi đây. công khai cướp bắt người. Chính phủ Hà Lan quy định lấy sông Ka-phu-ê (Kafue) làm gianh giới. phía Tây thuộc về công ty Tây Ấn. Từ đó việc buôn bán nô lệ ngày càng mở rộng. Sieraleono. Phía Đông thuộc về công ty Đông Ấn.đây được quốc vương Bồ Đào Nha đặt tên là mũi Hảo Vọng – có nghĩa là miền đất mang lại “những hy vọng tốt đẹp”. Pháp chiếm Senegal.

ăn không no. dưới sự xua đuổi bằng roi vọt. Mỗi người đến châu Mỹ. châu Phi tổn thất khoảng 100 triệu người. thế là nô lệ trở thành chiến lợi phẩm của tù trưởng. Sau mỗi cuộc chiến tranh. châu Đại Dương và các đảo ở Thái Bình Dương. chết khát. bọn thực dân châu Âu đã cướp từ châu Phi 15 triệu người. đồng thời mang đến cho nhân dân châu Phi tai hoạ khủng khiếp. không được uống nước ngọt. giết hại. chịu đựng một chuyến đi biển đầy khổ ải. bọn nô lệ bị rao bán cho các chủ trang trại. Thuyền buôn đến châu Mỹ. các nô lệ chui ra khỏi hầm và bị lùa xuống tàu. đem sản vật do nô lệ mang về châu Âu là “Quy chuyển”. Thuyền đi trên biển nhiệt đới rất dài ngày. Có người dự tính. vải hoa và một số đồ chơi. số nô lệ bắt được được đem bán. chủ mỏ. Nếu kể cả số người da đen bị đem đến châu Âu. Bọn thực dân mua những thanh niên nam nữ khoẻ mạnh. Thời bấy giờ. hôi thối không chịu nổi. đôi khi theo gió lan đi đến mấy cây số trên mặt biển. xác nô lệ bị quăng xuống biển. người nô lệ là hàng hoá thật sự quan trọng. hơi chống đối là bị đánh đập. sau đó chất đầy hàng hoá do nô lệ làm ra chuyển về châu Âu. có 4-5 người da đen bị chết trong khi săn đuổi hoặc vận chuyển. đem họ nhốt vào những căn hầm trong các pháo đài buôn nô lệ ngay bờ biển. dẫn họ tới bờ biển. Họ phải sống thời gian dài trong các nhà tù di động đó. Buôn bán nô lệ tàn nhẫn mang lại sự giàu có kinh khủng cho bọn thực dân châu Âu.ngọt. chết bệnh hoặc bị đánh chết. Trong hành trình vận chuyển tam giác này. Hàng ngày đều có nô lệ chết đói. trong hơn 300 năm từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX. Nô lệ phần lớn bị bệnh. Những chiến lợi phẩm này được đánh dấu nung đỏ. hối lộ và câu kết với các tù trưởng bộ lạc để họ tiến hành cuộc chiến tranh săn bắt nô lệ giữa các bộ lạc da đen với nhau. người ta gọi thuyền buôn chất hàng hoá rẻ mạt sản xuất ở châu Âu chở sang châu Phi là “Xuất chuyển”. trong khoang thuyền phân và nước tiểu thải ra bừa bãi. minhanh-pl Login Register Bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử Classic List Threaded X Turn off highlighting 1 message Options anhminh Reply | Threaded | More . đem nô lệ mua được ở châu Phi sang châu Mỹ là “Trung chuyển”. đợi tàu buôn đến.

Vì sao nói : Xã hội Việt Nam dưới triều Nguyễn là “một xã hội đang lên cơn sốt trầm trọng” ? Trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc để mất đất nước ta từ nửa sau thế kỷ XIX ? Câu 2. 10:18pm Bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử TuyÓn tËp 430 c©u hái tù luËn LUYỆN THI ĐẠI HỌC. sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế đã thúc đẩy các nước tư bản phương Tây mở rộng những cuộc chiến tranh giành giật thuộc địa. Thông qua các mối quan hệ đã có từ trước và lợi dụng sự suy yếu của chế độ phong kiến Việt Nam. Qua trình bày những nét chính về quá trình đấu tranh chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1885. anh (chị) hãy phân tích và nêu trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay Pháp. VIỆT NAM TRƯỚC NGUY CƠ BỊ PHÁP XÂM LƯỢC Giữa thế kỉ XIX. rồi 3 tỉnh miền Tây Nam Kì (1867). mở đầu cuộc tấn công xâm lược Việt Nam. Những khả năng nào đặt ra cho Việt Nam giữa thế kỉ XIX trước cuộc khủng hoảng trong nước và mối nguy cơ đe doạ từ bên ngoài ? Trình bày chính sách bảo thủ phản động của nhà Nguyễn về đối nội và đối ngoại ? Tại sao triều đình Nguyễn lại cố tình duy trì đường lối bảo thủ. Chính phủ Pháp ráo riết xúc tiến việc thôn tính nước ta. Đi đến đâu chúng cũng vấp phải sự chống cự quyết liệt của nhân dân ta.Dec 22. Những nguyên nhân nào thúc đẩy các nước tư bản phương Tây xâm lược phương Đông thế kỉ XIX ? Tình thế Việt Nam trong bối cảnh đó ? Thực dân Pháp đã tiến hành những thủ đoạn gì trong cuộc xâm lược Việt Nam ? Câu 3. (Đề thi HSG Quốc gia. phản động ? Câu 4. quân Pháp lần lượt đánh chiếm 3 tỉnh miền Đông (1862).“Nước Nhật Bản theo học các nước Thái Tây mà nên được phú cường. năm 2001) 2. Vậy nước ta có nên bắt chước không ?” . bảng A. 2009. về sau cũng hoá ra loài mọi rợ”.“Nhật Bản thưở trước vẫn theo văn minh của nước Tàu mà bây giờ thay đổi thói cũ theo nước Thái Tây. quân Pháp nổ súng. Quân dân ta đã anh dũng chiến đấu chống thực dân Pháp. CAO ĐẲNG & HỌC SINH GIỎI CẤP THPT M«n LÞch sö   PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 – 2000) NỘI DUNG BÀI HỌC NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÂU HỎI & BÀI TẬP 1. Việt Nam nói riêng đã trở thành nạn nhân trực tiếp của cuộc chiến tranh đó. năm 2001) Câu 5. thực dân Pháp mới tạm thời áp đặt được nền bảo hộ trên toàn Administrator 9 posts . (Đề thi HSG Quốc gia. Câu 1. bảng A. Sau khi chiếm được thành Gia Định. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1858 – 1884) Ngày 1/9/1858. thì dẫu là có nên phú cường. Bình luận câu hỏi và câu trả lời trong bài thi văn sách của khoa thi Đình năm 1876 sau đây: . Các quốc gia phương Đông nói chung. Đến năm 1884.

Triều đình nhà Nguyễn và nhân dân Nam Kì có phản ứng khác nhau. nhân dân tổ chức thành đội ngũ. Hãy đọc đoạn tư liệu sau đây : “ . chủ động tìm địch mà đánh. bố trí trên 14 chiến thuyền. . Nhưng không đợi hết hạn.. Quân ta anh dũng chống trả quân xâm lược.. Mặt trận Cuộc xâm lược của thực dân Pháp Cuộc kháng chiến của nhân dân ta Kết quả.. Câu 12. Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta. Sáng 1 – 9 – 1858..Đà Nẵng.. Nêu các lí do khiến Pháp chuyển quân từ Đà Nẵng vào đánh Gia Định. Mặt trận Cuộc tấn công của thực dân Pháp Thái độ của triều đình Cuộc kháng chiến của nhân dân Câu 9. đòi quan trấn thủ thành Đà Nẵng trả lời trong vòng 2 giờ.Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công ta đầu tiên ? . Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta tại miền Đông Nam Kì trước – sau Hiệp ước 1862 và kháng chiến ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì. Tại Quảng Nam . Thực dân Pháp phải thừa nhận “dân quân gồm tất cả những ai không đau ốm và không tàn tật ”..bộ đất nước Việt Nam. địch gửi tối hậu thư . chủ yếu là học trò của ông. Sự khác nhau đó thể hiện như thế nào ? Vì sao có sự khác nhau đó ? . kết quả và { nghĩa trên Mặt trận Đà Nẵng 1858 và chiến sự ở Gia Định từ năm 1859 đến năm 1860. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì diễn biến ra sao ? Tình thế của cuộc kháng chiến ở Nam Kì khi mất ba tỉnh miền Tây như thế nào ? Câu 13. Khi thực dân Pháp xâm lược “lục tỉnh Nam Kì”. Liên quân Pháp -Tây Ban Nha bị cầm chân suốt 5 tháng (từ cuối 8 – 1858 đến 2 – 1859) trên bán đảo Sơn Trà.Chiều 31 – 8 – 1858. lên đường vào Nam xin vua được ra chiến trường…” Qua đoạn tư liệu. liên quân Pháp. { nghĩa Câu 8. sau đó lại tích cực thực hiện “ vườn không. liên quân Pháp – Tây Ban Nha đã nổ sung rồi đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà. Trình bày những khó khăn của quân Pháp khi tổ chức đánh chiếm Gia Định và cho biết tại sao chúng vẫn đứng chân được ở Gia Định để đánh chiếm các nơi khác ? Câu 10. Câu 6. Tường thuật ngắn gọn tiến trình cuộc khởi nghĩa của Trương Định và cho biếtnNét đặc sắc trong cuộc khởi nghĩa Trương Định. đẩy lùi nhiều đợt tấn công của chúng. Từ Nam Định. đốc học Phạm Văn Nghị tự chiêu mộ 300 người.Nhận xét về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào những năm cuối 1858 đầu 1859? (Minh họa cụ thể bằng sự kiện) Câu 7. nhà trống” gây cho quân Pháp nhiều khó khăn. anh (chị) hãy cho biết: . Kế hoạch đánh chiếm từng gói nhỏ từ năm 1859 đến năm 1873 được Pháp triển khai như thế nào ? Câu 11.Tây Ban Nha với 3000 binh lính và sĩ quan. lập thành cơ ngũ. kéo tới dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.

Trận Cầu Giấy lần thứ nhất (21 – 12 – 1873) và ảnh hưởng của nó đến cục diện chiến tranh? Câu 17. thái độ nhà Nguyễn luôn chọn con đường cầu hoà. năm 2009) Câu 23. Trong quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam giai đoạn 1885 – 1918. ngoại giao. Dựa trên những điều kiện. nhiều quan lại sĩ phu tiến bộ thức thời đã đưa ra các đề nghị duy tân về nội trị. Giáp Tuất. Câu 27. Phân tích những cơ hội mà Việt Nam có khả năng thắng thực dân Pháp. có gì khác với trận Cầu Giấy lần thứ nhất (12 – 1873) ? Kết quả của việc Pháp thực hiện chủ trương đó ? Câu 21. Câu 24. nhân vật lịch sử tiêu biểu. nhượng bộ. giành độc lập dân tộc. Vì sao từ sau năm 1874. Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX. khối 11. hãy so sánh thái độ chống Pháp của vua quan triều đình nhà Nguyễn và của nhân dân ta (1858 – 1873). Thái độ của thực dân Pháp trong hai lần đưa quân ra đánh Bắc Kì có gì khác nhau ? Tại sao lại có sự khác nhau đó ? Câu 22. Cho biết nguyên nhân thất bại và { nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884. Đường lối kháng chiến của triều đình Nguyễn có gì thay đổi sau chiến thắng Cầu Giấy 12 – 1873 ? Chủ trương của Pháp sau trận Cầu Giấy lần thứ hai (5 – 1883). Kết quả đánh chiếm Hà Nội năm 1873 được Pháp thực hiện như thế nào ? Nội dung. năm 2009) Câu 25. thiếu ý chí quyết tâm chống xâm lược. Hác-măng và Pa-tơ-nốt. kết quả và { nghĩa của chiến thắng đó. hãy chứng minh trong suốt quá trình xâm lược Việt Nam từ 1858 – 1884. Câu 29. Âm mưu của Pháp sau khi chiếm được Nam Kì như thế nào ? Tình hình xã hội trong giai đoạn này có điểm gì nổi bật ? Câu 15. hiệp ước nào đánh dấu Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp ? Vì sao ? (Đề thi Olympic 30/4. văn hoá – xã hội. Câu 26. Thông qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. nội dung chính của các hiệp ước này. (Đề thi Olympic 30/4. kinh tế. Câu 16. giữa triều đình nhà Nguyễn và thực dân Pháp đã kí kết những hiệp ước nào ? Hoàn cảnh kí kết. thực dân Pháp đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân ta. Theo anh (chị). . anh (chị) hãy chứng minh câu nói của Nguyễn Trung Trực : “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”. Dùng những sự kiện để chứng minh trong quá trình Pháp tiến hành cuộc chính trị xâm lược Việt Nam. 3. Nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã anh dũng kháng chiến chống Pháp xâm lược lần thứ hai như thế nào ? Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy lần thứ hai tháng 5 – 1883. tính chất của Hiệp ước 1874.Câu 14. Câu 20. Cho biết những điểm đáng chú { về tình hình Việt Nam từ sau Hiệp ước 1874 đến trước khi thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai (1882) ? Câu 18. TRÀO LƯU CẢI CÁCH VÀ DUY TÂN Ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX Từ những năm 60 của thế kỉ XIX. khối 11. Nội dung cơ bản các hiệp ước Nhâm Tuất. thực dân Pháp lại quyết tâm chiếm bằng được Bắc Kì ? Thực dân Pháp thực hiện âm mưu đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào ? Câu 19. Quá trình phân hoá tư tưởng trong nội bộ triều đình nhà Nguyễn trước cuộc xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp nửa sau thế kỉ XIX diễn ra như thế nào ? Câu 28.

tóm lược các giai đoạn phát triển. (Đề thi Olympic 30/4. Hãy nêu những nét lớn về nội dung chương trình cải cách của Nguyễn Trường Tộ từ năm 1863 đến năm 1871. Câu 31. đồng thời để lại những bài học kinh nghiệm qu{ báu cho giai đoạn lịch sử sau. khối 11. tác dụng của chiếu Cần Vương ? . Từ năm 1863 đến năm 1871.Trong phong trào Cần Vương. những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ có khả năng thực hiện được không ? Vì sao ? Câu 32. thời gian và thách thức tương tự Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. Theo anh (chị). tốn của để tiến hành cuộc “bình định” bằng quân sự. vương quốc Xiêm đã thực hiện thành công tư tưởng cải cách.Cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1895). Thực chất của phong trào “Cần Vương” là gì ? Vì sao “Chiếu Cần Vương” thúc đẩy .mong cho nước nhà cường thịnh. song cuối cùng đều thất bại. phong trào đã chứng tỏ truyền thống yêu nước nồng nàn.Cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh (1887 – 1892). cuộc khởi nghĩa nào là tiêu biểu nhất ? Vì sao ? Câu 35.Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi hạ Chiếu Cần Vương (13 – 7 – 1885) . anh (chị) hãy làm sáng tỏ: . Nguyễn Trường Tộ đã có những đề nghị cải cách gì ? Đánh giá vị trí của tư tưởng cải cách trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ nửa cuối thế kỉ XIX đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất.Cuộc khởi nghĩa Ba Đình (1886 – 1887). (Đề thi HSG cấp THPT. Trình bày { nghĩa lịch sử của phong trào cải cách này.Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1885 – 1892). . Câu 34. Trong phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX. Song chúng còn phải mất thêm 10 năm liên tục. Câu 33. . Nguyên nhân xuất hiện trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ XIX ? Nêu tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách và những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của họ.Vì sao nói phong trào Cần Vương đã làm chậm lại quá trình bình định Việt Nam của thực dân Pháp ? . Trình bày phong trào Cần Vương : hoàn cảnh bùng nổ. một phong trào khởi nghĩa vũ trang mới dưới danh nghĩa Cần Vương diễn ra sôi nổi. . năm 2009) Câu 36. Hãy nối các sự kiện tiêu biểu của phong trào Cần Vương (1885 – 1895) sau đây thành một đoạn văn lịch sử có độ dài không quá 200 từ: . thực dân Pháp về cơ bản đã đặt được ách thống trị trên toàn bộ Việt Nam. trong khi những tư tưởng canh tân ở Việt Nam lại không được hiện thực hoá ? 4.Phân tích nội dung.Cuộc phản công của phe chủ chiến ở kinh thành Huế (đêm 4 rạng ngày 5 – 7 – 1885). Phong trào yêu nước diễn ra trong bối cảnh phức tạp. Bằng kiến thức lịch sử đã học. Ý chí bất khuất chống xâm lược của nhân dân ta. tỉnh Thừa Thiên Huế. không gian. Câu 30. nhằm đối phó với cuộc đấu tranh quyết liệt của nhân dân ta. năm 2004) Câu 37.Hoàn cảnh bùng nổ. bối cảnh. gây nhiều tổn thất cho địch. các giai đoạn phát triển và tính chất của phong trào Cần Vương ? . PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX Sau khi buộc triều đình Huế kí Hiệp định Patơnốt (1884). Tuy nhiên. Nhưng vì nhiều lí do. Tại sao trong những điều kiện. . các đề nghị cải cách đó không được thực hiện. có thể đương đầu với sự xâm lược của các nước phương Tây. hao người.

Qua phong trào nông dân Yên Thế : a) Lập bảng so sánh : Nội dung Phong trào Cần Vương Khởi nghĩa Yên Thế Mục đích Lãnh đạo Thời gian tồn tại Phương thức đấu tranh Tính chất b) Vì sao phong trào nông dân Yên Thế lại tồn tại trong một khoảng thời gian dài ? c) Nêu nguyên nhân thất bại và { nghĩa lịch sử của phong trào nông dân Yên Thế. Hoàn cảnh.Tại sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương ? Câu 44. Tại sao cuộc khởi nghĩa này có thể tồn tại gần 30 năm ? (Đề thi HSG cấp THPT. năm 2004) Câu 41. năm 2008) Câu 43. lực lượng lãnh đạo. diễn biến.phong trào yêu nước chống Pháp xâm lược dâng lên sôi nổi kéo dài đến cuối thế kỷ XIX ? Nêu đặc điểm của phong trào Cần vương. TP. Câu 38. So sánh những điểm giống và khác nhau của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương. So sánh phong trào Cần Vương (1885 – 1896) với khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) trên các mặt: mục tiêu đấu tranh. Điểm mạnh và điểm yếu của căn cứ Ba Đình ? . { nghĩa của khởi nghĩa Hương Khê. qui mô phong trào và phương thức đấu tranh. nguyên nhân thất bại. tỉnh Thừa Thiên Huế. năm 2009) Câu 45. anh (chị) hãy làm rõ các yêu cầu sau : . tỉnh Thừa Thiên Huế. (Đề thi Olympic 30/4. năm 2009) Câu 42. Câu 39. khối 11. Vì sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa điển hình trong phong trào Cần Vương ? .Hồ Chí Minh. (Theo mẫu sau) Khởi nghĩa Lãnh đạo Địa bàn Diễn biến Kết quả – { nghĩa Câu 40. Trình bày tóm tắt cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913). Lập bảng kê các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương theo các nội dung sau : Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu Người lãnh đạo và lực lượng tham gia Địa bàn hoạt động Ý nghĩa Vì sao phong trào Cần Vương lại bị thất bại ? (Đề thi HSG cấp THPT.Mô tả cấu trúc của căn cứ Ba Đình. Lập bảng hệ thống kiến thức về cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX để làm nổi bật tính chất của phong trào yêu nước chống Pháp này. (Đề thi HSG cấp THPT. Về những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX.Những điểm khác nhau giữa khởi nghĩa Bãi Sậy so với khởi nghĩa Ba Đình ? .

lực lượng tham gia. Công thương nghiệp. Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp. Câu 49. thương nghiệp và giao thông vận tải. nông dân xuất hiện giai cấp. Nông nghiệp là chủ yếu. Liên hệ với tình hình của các nước Đông Nam Á và nêu điểm giống nhau giữa tình hình Việt Nam với các nước trong khu vực trong giai đoạn này. xuất thân Thái độ đối với cách mạng Ghi chú (Giai cấp mới – cũ) . tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. xã hội ở Việt Nam. Hãy nêu nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp và phân tích sự chuyển biến cơ cấu xã hội Việt Nam do cuộc khai thác này tác động. tiến bộ hơn hẳn so với phong trào yêu nước trước đó. Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi và các dân tộc thiểu số cuối thế kỉ XIX diễn ra như thế nào ? Ý nghĩa lịch sử của nó. mục đích đấu tranh. Câu 51. lãnh đạo. năm 2004) Câu 47. do cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp và các trào lưu tư tưởng tư sản từ bên ngoài xâm nhập vào. qui mô. Anh (chị) hãy phát hoạ bức tranh kinh tế của nước ta trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp ở các ngành nông nghiệp. tính chất. Nhìn vào bảng so sánh dưới đây để nhận xét tình hình kinh tế. Trình bày đặc điểm của các phong trào đấu tranh yêu nước chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX. khối 11. Câu 54. Phong trào này có nhiều nét mới. Một học sinh đã vẽ sai sơ đồ tổ chức bộ máy thống trị của thực dân Pháp ở Đông Dương. Câu 52. tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh hai giai cấp địa chủ phong kiến. tầng lớp mới : công nhân. theo mẫu sau : Tên tầng lớp giai cấp Địa vị xã hội. tư sản. Vì sao tất cả các phong trào đó cuối cùng đều bị thất bại ? 5. XÃ HỘI VÀ TƯ TƯỞNG Ở VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỈ XX Sự chuyển biến về kinh tế.(Đề thi Olympic 30/4. xã hội Việt Nam trước và trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất : Thời gian Trước cuộc khai thác Trong cuộc khai thác Kinh tế Nông nghiệp là chủ yếu. giao thông vận tải phát triển nhằm phục vụ cho nhu cầu của chính quốc. năm 2007) Câu 46. Câu 50. nhưng chưa kịp ghi lại tên đầy đủ tên các đơn vị hành chính và quan lại. Xã hội Hai giai cấp chính : địa chủ phong kiến và nông dân. đã đưa tới sự xuất hiện phong trào yêu nước mang tính chất tư sản diễn ra khá rầm rộ ở nước ta trong vòng 10 năm đầu thế kỉ XX. Tại sao nói phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống Pháp do nhân dân Việt Nam tiến hành trong nửa sau thế kỷ XIX ? (Đề thi HSG cấp THPT. sau đó có sửa lại. tiều tư sản. Công thương nghiệp kém phát triển. Lập bảng so sánh phong trào chống Pháp xâm lược (1858 – 1884) với phong trào Cần Vương (1885 – 1896) theo các nội dung : hoàn cảnh. công nghiệp. Anh (chị) hãy tiếp tục hoàn thành và qua sơ đồ đó rút ra nhận xét về tổ chức bộ máy nhà nước của thực dân Pháp ở Đông Dương : Câu 53. Cho biết nhận xét về phong trào yêu nước của nhân dân ta vào nửa sau thế kỷ XIX ? Câu 48. SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ.

Sự khác nhau giữa hai đường lối cứu nước : Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Những điều kiện lịch sử nào dẫn đến sự hình thành trào lưu Dân tộc chủ nghĩa trong phong trào cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỷ XX ? Câu 58. b. Phan Bội Châu viết “Suốt đời đã mưu tính việc gì cốt nhằm mục đích giành thắng lợi trong phút cuối cùng. Câu 57. a. nêu lên mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc và cải cách xã hội. Tìm mối quan hệ giữa chuyển biến về kinh tế và xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX ? Câu 56. . Nêu tên một số nhân vật tiêu biểu của Quảng Nam và Đà Nẵng tham gia phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX. a. cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Sự ra đời của phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX (Trào lưu dân tộc chủ nghĩa) : . các sĩ phu Việt Nam lại noi gương Nhật Bản và cho rằng việc cứu nước phải gắn liên với duy tân đất nước ? Những tác động từ bên ngoài vào Việt Nam đầu thế kỉ XX là gì ? Bộ phận sĩ phu yêu nước có nhận thức mới về con đường cứu nước trước những chuyển biến đó như thế nào ? 6. biện pháp. Đồng bằng sông Cửu Long. Dân tộc và dân chủ là 2 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách). .Giải thích khái niệm và cho biết bối cảnh xuất hiện hai nhiệm vụ này trong lịch sử cận đại Việt Nam.Bối cảnh ra đời. Trình bày hoàn cảnh ra đời và những hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục. Qua đó. Tại sao đầu thế kỉ XX. a. Lập bảng so sánh hai xu hướng cứu nước bạo động của Phan Bội Châu và cải cách của Phan Châu Trinh về các mặt chủ trương. (Đề thi HSG 12. Hãy trình bày sơ lược những chủ trương chính trị lớn của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. năm 2006) Câu 61. b. Yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỉ XX là vấn đề gì ? Câu 60.Trong 20 năm đầu thế kỷ XX các nhà yêu nước Việt Nam đã giải quyết hai nhiệm vụ này như thế nào ? Nêu nhận xét. b. Tại sao các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX đều thất bại ? Câu 64. gắn việc đánh đuổi giặc Pháp với cải biến xã hội. (Đề thi Olympic 30/4. dù phải thay đổi thủ đoạn.Địa chủ phong kiến Nông dân Tư sản Tiểu tư sản – trí thứ Công nhân Câu 55. Câu 63. khả năng thực hiện và hạn chế.Nguyên nhân thất bại. khối 11. { nghĩa lịch sử. năm 2008) Câu 59. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914) Trong những điều kiện mới. Cho biết ảnh hưởng của Đông Kinh nghĩa thục trong phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX ? . . Trình bày những nét chính về hai khuynh hướng cơ bản trong phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX (Phan Bội Châu và xu hướng bạo động. phương châm cũng không ngần ngại”. song nhìn chung đều gắn với cứu nước với việc duy tân làm cho đất nước phát triển. Anh (chị) hãy bình luận nhận định trên ? Câu 62. Khi đánh giá lại cuộc đời hoạt động cứu nước của mình. Hãy : .

thành phần lãnh đạo. tỉnh Thừa Thiên Huế. (Đề thi Học sinh giỏi Quốc gia năm 2008) Câu 71. tỉnh Thừa Thiên Huế. tổ chức và lực lượng tham gia. Trình bày sự khác nhau về điều kiện lịch sử và khuynh hướng chủ yếu trong phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. khối 11. Trình bày những nét chính về phong trào Đông Du và phong trào Duy Tân ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. năm 2004) Câu 73. Hãy nêu rõ những điểm giống và khác nhau giữa hai phong trào và giải thích vì sao có sự khác nhau đó ? Câu 66. Tại sao binh lính người Việt trong quân đội Pháp lại đứng lên khởi nghĩa ? Trình bày khái quát diễn biến. TP. Nhận xét về khuynh hướng chính trị. Trên cơ sở phong trào dân tộc – dân chủ Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX. Đầu thế kỷ XX. So sánh xu hướng cứu nước cuối thế kỉ XIX và xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX về mục tiêu. trào lưu dân tộc chủ nghĩa đã xuất hiện như thế nào ở Việt Nam ? Nội dung ? Phân tích mặt tích cực. Câu 74. So với phong trào yêu nước Cần Vương vào cuối thế kỉ XIX. Lập bảng thống kê về các phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX ( phong trào Đông du. năm 2003) Câu 70. Cho biết về sự ra đời của trào lưu dân tộc chủ nghĩa vào đầu thế kỉ XX.Câu 65. đa dạng. Chứng minh trào lưu dân tộc chủ nghĩa tại Việt Nam đầu thế kỉ XX diễn ra với nhiều hình thức đấu tranh phong phú. bảng B. phương thức hoạt động. kết quả. (Đề thi HSG Quốc gia năm 2009) Câu 72. { nghĩa (Đề thi HSG Quốc gia. Đông Kinh nghĩa thục.Hồ Chí Minh. (Đề thi HSG cấp THPT. Trình bày nội dung phong trào Cần Vương. Những điểm mới trong phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX ? (Đề thi Olympic 30/4. tính chất. đầu thế kỉ XX. kết cục và { nghĩa của các phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX. hãy đánh giá vai trò của phong trào này đối với sự phát triển của lịch sử Việt Nam thế kỉ XX ? Câu 75. cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung kz) theo mẫu sau : Câu 68. năm 2006) . hạn chế và đặc điểm của trào lưu này. Câu 69. { nghĩa của vụ đầu độc binh lính Pháp ở Hà Nội (6 – 1908). năm 2004) Câu 76.. Tại sao nói trào lưu dân tộc chủ nghĩa đầu thế kỷ XX ở nước ta là sự kế tục phong trào Cần Vương yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX đồng thời đã mang nhiều nét mới khác trước ? (Đề thi HSG cấp THPT. trào lưu dân tộc chủ nghĩa có những điểm khác cơ bản nào ? (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 67. năm 2008) Câu 77. phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX (đến năm 1914) theo yêu cầu của bảng sau: Nội dung Phong trào Cần Vương Phong trào yêu nước và cách mạng đầu thế kỉ XX Bối cảnh lịch sử Mục tiêu đấu tranh Hình thức đấu tranh Lực lượng tham gia Kết quả.

Câu 85. Trình bày phong trào đấu tranh của quần chúng công – nông từ giữa thế kỷ XIX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất. Hà Nội. anh (chị) hãy nêu rõ đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất. trong 20 năm đầu thế kỷ XX của phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta đã diễn ra quá trình tìm kiếm con đường cứu nước mới. So sánh các cuộc bạo động nổi dậy chống Pháp của quần chúng nhân dân và tầng lớp binh lính Việt Nam với các hoạt động của giới sĩ phu. phong trào yêu nước Việt Nam diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức khác nhau. Các hội kín Nam Kz hoạt động nhằm mục đích gì ? Tại sao các hội kì lại mượn hình thức tôn giáo và sử dụng bùa chú trong tổ chức và hoạt động của mình ? Câu 84. Câu 79. Chính sách cai trị thời chiến của Pháp đã tiếp tục làm thay đổi cơ cấu kinh tế. người lãnh đạo. SỰ KHỞI ĐẦU CỦA MỘT KHUYNH HƯỚNG CỨU NƯỚC MỚI TRONG PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VIỆT NAM Đầu thế kỉ XX. Nêu nhận xét về phong trào công nhân trong thời kì này. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918) Ngày 1/8/1914. Trước sự khủng hoảng bế tắc về đường lối cứu nước. Trong phong trào đấu tranh của đồng bào dân tộc thiểu số thời kì Chiến tranh thế giới thứ nhất có những cuộc khởi nghĩa lớn nào ? Cho biết { nghĩa của các cuộc khởi nghĩa đó trong phong trào giải phóng dân tộc. Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh ? b. 8. Những hoạt động của Người trong những năm 1911 – 1918 là sự khởi đầu cho một khuynh hướng cứu nước mới ở Việt Nam. xã hội các nước thuộc địa Pháp. Câu 82. Thông qua việc trình bày nét chính về cuộc vận động khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân (1916) với khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên (1917). Trong thời gian này. Câu 87. Câu 88. phong trào cách mạng Việt Nam tiếp tục rơi vào tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. trong đó có Việt Nam. hình thức hoạt động của năm phong trào yêu nước tiêu biểu ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918). công nhân Việt Nam đã đấu tranh chống lại tư bản Pháp ? Kể tên vài cuộc đấu tranh tiêu biểu của công nhân Việt Nam từ đầu đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918). địa bàn hoàn động. năm 2006) 7. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Trong bối cảnh đó. Câu 83. Bằng những dẫn chứng lịch sử cụ thể. Chính phủ Pháp cũng tham gia vào cuộc chiến. Câu 80. Lực lượng tham gia và hình thức của Việt Nam Quang phục hội trong những năm đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất có gì đáng chú { ? Tại sao các cuộc bạo động của tổ chức này đều thất bại ? Câu 81. (Đề thi HSG cấp THPT. Bằng sự hiểu biết của mình. anh (chị) hãy làm sáng tỏ: a. So sánh tình kinh tế – xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 – 1914) với tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918). Câu 86. hãy đánh giá vai trò của binh lính người Việt trong phong trào yêu nước thời kì Chiến tranh thế giới thứ nhất. Tại sao ngay từ khi ra đời.Câu 78. Nêu nhận xét về thành phần tham gia chủ yếu. Con đường đi tìm chân l{ của Nguyễn Ái Quốc có những điểm gì khác với con đường đi của những người đi trước ? . Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước.

sự kiện về quá trình Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858 đến 1884 theo bảng sau : Thời gian Sự kiện Pháp tấn công bán đảo Sơn Trà. 10. Phân tích một sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất có ảnh hưởng đến giai đoạn lịch sử đó và những giai đoạn tiếp theo. Vị trí. khối 11. Câu 96. Trình bày khái quát về quá trình đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX. { nghĩa của con đường cứu nước mà Nguyễn Ái Quốc đã chọn đối với tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam. hãy rút ra nhận xét ? Câu 92. anh (chị) hãy nêu những nét chính về diễn biến. năm 2009) Câu 93. . Mâi thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp càng thêm sâu sắc. Điền thời gian. Câu 94. thúc đẩy phong trào đấu tranh dân tộc dân chủ có bước phát triển mới. tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong hoàn cảnh lịch sử nào Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước ? Hãy tiếp tục hoàn thành sơ đồ những chặng đường trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911 đến năm 1918 : 9. Thời gian Quá trình xâm lược của thực dân Pháp Cuộc đấu tranh của triều đình nhà Nguyễn Cuộc đấu tranh của nhân dân ta Câu 91. Qua đó. Trình bày hoàn cảnh quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ nhất . Từ những kiến thức đã học. (Đề thi HSG cấp THPT. TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 – 1919) Câu 90.c. Câu 95. năm 2000) Câu 89. Anh (chị) hãy nêu những sự kiện tiêu biểu trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến 1918. mở đầu cho cuộc xâm lược Việt Nam 3/1862 Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất 20 đến 24/6/1867 Pháp đánh Hà Nội lần thứ nhất 15/3/1874 Pháp nổ súng chiếm được thành Hà Nội lần thứ hai 6/6/1884 (Đề thi Olympic 30/4. Phong trào nông dân đầu thế kỷ XX về đại thể có hai lực lượng chủ yếu đó là : phong trào nông dân Yên Thế ở phía Bắc và phong trào nông dân mang màu sắc tôn giáo ở Nam Kz. Lập bảng thống kê các sự kiện chính về quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884. nguyên nhân thất bại và phân tích đặc điểm nổi bật của hai phong trào nông dân nêu trên.Trình bày nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương và phân tích ảnh hưởng của nó đối với sự phân hóa giai cấp trong xã hội Việt Nam từ năm 1919 . NHỮNG CHUYẾN BIẾN VỀ KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương đã tại ra những chuyển biến về kinh tế và cơ cấu giai cấp xã hội ở Việt Nam.

hình thức tổ chức đấu tranh mới. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.Hồ Chí Minh. hệ quả và tác động đến kinh tế. Vấn đề này đã được đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (3 – 2 – 1930) như thế nào ? Câu 100. năm 2004) Câu 97.Vì sao ngoài giai cấp công nhân và giai cấp nông dân lại có thể vận động các giai cấp khác và các tầng lớp khác tham gia cách mạng ? (Đề thi HSG cấp THPT. . . Phân tích thái độ và khả năng của các tầng lớp. Chương trình khai thác lần này có những điểm gì mới ? (Đề thi HSG cấp THPT. vai trò của phong trào công nhân đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (6 – 1 – 1930). Rút ra nhận xét ? Câu 108. Hãy nêu ảnh hưởng làm cho phong trào công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong những năm 1926 – 1929. Đặc điểm của phong trào công nhân trong thời kì này ? Ý nghĩa của phong trào này đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ? Câu 107. dưới dảnh hưởng của tình hình quốc tế và cuộc khai thác thuộc địa. mục đích. Sự vươn lên và triển vọng của các khuynh hướng cách mạng lúc đó ? Câu 105. Trình bày sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930. TP. giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. có nội dung.Hồ Chí Minh. Phân tích một sự kiện đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam. (Đề thi HSG cấp THPT. năm 2003) Câu 106. Trình bày những tiền đề dẫn đến phong trào cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Lập bảng so sánh cuộc khai thác thuộc địa lần nhất (1897 – 1914) với cuộc khai thác lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp ở Việt Nam về hoàn cảnh lịch sử. anh (chị) hãy nêu rõ những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến cuối những năm 20 của thế kỉ XX. Cho biết những nét chính về chính sách chính trị.đến năm 1929. Trình bày phong trào yêu nước của các tầng lớp tiểu tư sản trí thức và giai cấp tư sản dân tộc ở Việt Nam trong những năm 1919 – 1926. văn hoá – xã hội của thực dân Pháp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. năm 2007) Câu 99. Trình bày { nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga 1917. Bằng những dẫn chứng lịch sử cụ thể. Ảnh hưởng và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga đối với Cách mạng Việt Nam như thế nào ? Câu 103. Cho biết chương trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp tại Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 11. Câu 104. nội dung. năm 2005) Câu 101. So sánh phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam qua các giai đoạn 1919 – 1925 và 1926 – 1929. TP. Hãy nêu những sự kiện lớn trong phong trào đấu tranh của công nhân từ năm 1919 đến năm 1929. Phân tích vị trí. xã hội Việt Nam. Hãy nêu những nét chính của tình hình thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến giữa những năm 20 của thế kỉ XX ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam. Câu 102. phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam diễn ra sôi nổi với sự tham gia của các giai cấp và tầng lớp xã hội. Câu 98. (Đề thi HSG cấp THPT. TP. thủ đô Hà Nội.Hồ Chí Minh.

Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. anh (chị) hãy nêu rõ các khuynh hướng chính trị và bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1919 – 1929. Tại sao nói Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về mọi mặt cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam? Nêu những cống hiến của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời gian từ năm 1911 đến 1930. Chứng minh phong trào dân tộc dân chủ công khai ở Việt Nam trong những năm 1919 – 1926 phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức đấu tranh phong phú. (Đề thi HSG cấp THPT. anh (chị) hãy phân tích vai trò của Hồ Chí . Câu 123. Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng nào ? Nêu những điều kiện chủ quan và khách quan tác động đến sự lựa chọn ấy ? (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) Câu 122. Câu 112. hãy phân tích và chứng minh phong trào công nhân Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1919 đến năm 1929 đã phát triển chuyển biến từ “tự phát” sang “tự giác”. Phong trào Tư sản dân tộc Tiểu tư sản Công nhân Mục tiêu Tính chất Nhận xét Câu 114. Câu 119. Hãy lựa chọn và trình bày những hoạt động yêu nước tiêu biểu nhất của người Việt Nam ở nước ngoài từ đầu thế kỷ đến những năm 30 của thế kỷ XX. (Đề thi HSG cấp THPT. Tại sao Nguyễn Ái Quốc lại ra đi tìm con đường cứu nước mới ? Trình bày về quá trình hoạt động từ năm 1911 – 1930 và những cống hiến của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam. Câu 116. Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công Ba Son (8 – 1925) là một cái mốc quan trọng trên con đường phát triển của phong trào công nhân nước ta sau chiến tranh ? Câu 117. Phong trào yêu nước của các tầng lớp tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam trong những năm 1919 – 1926 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Năm 1920. năm 2004) Câu 113. tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó hãy rút ra nhận xét của anh (chị) về đường lối. Bằng các sự kiện và số liệu cụ thể. Lập bảng thống kê về mục tiêu và tính chất của phong trào cách mạng Việt Nam (1919 – 1925) và nêu nhận xét. Tại sao lại nói Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về chính trị. Cao đẳng năm 2000) Câu 111. chủ trương cứu nước của các cụ giai đoạn này ? Câu 115. Trình bày mục tiêu chung của các phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 – 1926) do giai cấp tư sản và tiểu tư sản phát động. Phân tích mặt tích cực và hạn chế của các phong trào này. Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể. năm 2006) Câu 110. tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời chính đảng vô sản ở Việt Nam ? Câu 120. thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Hà Nội. Quá trình chuyển biến của Nguyễn Ái Quốc từ một người yêu nước trở thành một người Cộng sản đã diễn ra như thế nào ? Câu 121.Câu 109. Sự hình thành giai cấp công nhân Việt Nam ? Vì sao giai cấp công nhân có khả năng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và giai cấp ở Việt Nam ? Câu 118.

Tại sao tháng 6 tháng 1925. bảng A. ĐB sông Cửu Long. Nguyễn Ái Quốc không thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam mà thành lập hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ? Nội dung hoạt động.Rút ra những phẩm chất tiêu biểu của Anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh và giải thích nguồn gốc của những phẩm chất đó.” 1. chủ yếu từ năm 1941 đến năm 1945. Lý giải sự lựa chọn đó ? (Đề thi HSG 12. Sự ra đời và hoạt động của Tân Việt Cách mạng đảng. ĐB sông Cửu Long. Hãy chọn lọc và trình bày 3 đóng góp to lớn nhất của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong 50 năm đầu của thế kỷ XX. Câu 127. . Từ đó. các tổ chức cách mạng lần lượt ra đời. Những điểm mới trong phong trào Cách mạng Việt Nam trong những năm 1926 – 1927 ? Câu 132. Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. tác dụng và ý nghĩa của tổ chức Việt Nam Cách mạng thanh niên ? Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập hội ? . tư tưởng chiến lược. năm 2000) Câu 128. phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam ngày càng phát triển mạnh. Trình bày chi tiết sự kiện lịch sử đó. Sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng. Trình bày những quan điểm cơ bản về chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào Việt Nam nhằm chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lậo Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong các sự kiện nêu trên. năm 2001) Câu 126. (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 133.Nêu những công lao to lớn của Người đối với dân tộc.. Câu 124. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 Từ năm 1925 đến đầu năm 1930. năm 2009) 12. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam chuyển hoàn toàn từ tự phát sang tự giác ? Câu 131. Câu 125. Trình bày khái quát những sự kiện lịch sử liên quan đến lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến 1945. 2. đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Câu 134. Anh (chị) hãy nêu và phân tích những điểm chính trong con đường cứu nước do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn cho nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở trình bày những nét chính về cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh từ năm 1911 đến năm 1969. hãy chọn một sự kiện mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc. (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 135. (Đề thi HSG Quốc gia. anh (chị) hãy : . anh (chị) hãy phát biểu suy nghĩ của mình về sự đánh giá của UNESCO đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.Minh với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 và tổ chức lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. sách lược cách mạng giải phóng dân tộc và ý nghĩa của tác phẩm “Đường Cách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc. (Đề thi HSG 12. (Đề thi HSG Quốc gia. bảng B. năm 2009) Câu 129.. Câu 130. Nghị quyết của UNESCO về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn viết : “Người là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc. Hoàn cảnh ra đời.

ở Việt Nam lại có sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản ? Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức này đã gây bất lợi như thế nào đối với tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ ? Câu 138.Hồ Chí Minh. Vì sao có những non yếu đó ? Nêu diễn biến. tư tưởng. Hãy so sánh những đặc điểm cơ bản của hai tổ chức cách mạng của Việt Nam ra đời từ 1925 – 1929 : Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng (về quá trình thành lập. đường lối cách mạng. Lập bảng thống kê 3 tổ chức yêu nước cách mạng: Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Từ sự chuyển hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.Lực lượng .Mục tiêu . sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng.Xu hướng phát triển Hãy nêu nhận xét của anh (chị) về 3 tổ chức nói trên. Tại sao nói “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời mở ra một bước ngoặc vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam” ? Câu 147. Trên cơ sở trình bày sự ra đời. Sự lựa chọn hai con đường cứu nước vô sản và tư sản trong những năm 1919 đến năm 1920 ở Việt Nam? Giải thích tại sao khuynh hướng vô sản lại thắng thế ? . Câu 141. Câu 148. Thông qua hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Tân Việt Cách mạng đảng. (Đề thi HSG cấp THPT. tổ chức và phương thức hoạt động. tỉnh Thừa Thiên Huế. nguyên nhân thất bại và { nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Bái ? Câu 137. hoạt động và vai trò của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. về cơ cấu tổ chức. động lực cách mạng. Phân tích hoạt động của tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và làm rõ vai trò của tổ chức đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 – 2 – 1930 ? Câu 143. Trình bày quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. năm 2004) Câu 140. phương pháp đấu tranh và phương pháp xây dựng Đảng). Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. hãy tìm ra nguyên nhân chung dẫn đến quá trình đó ? Câu 145. sự phân hóa của Tân Việt. hãy đánh giá vai trò của giai cấp tư sản Việt Nam trong cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX? Câu 144. TP.Câu 136. Việt Nam Quốc dân đảng trong những năm 20 của thế kỉ XX theo các nội dung sau: . Tại sao vào năm 1929. năm học 2002) Câu 139.Thời gian hoạt động . Tại sao các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản vào những năm 1919 – 1930 đều thất bại ? Ý nghĩa lịch sử của các phong trào đó ? Câu 146. Trình bày những điều kiện để dẫn đến thành lập và những non yếu của Việt Nam Quốc dân đảng về chính trị. Trình bày { nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. lí luận chính trị.Lãnh đạo . giai cấp lãnh đạo. Tại sao nói Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ? (Đề thi HSG cấp THPT. hãy cho biết tại sao có sự đấu tranh giữa hai khuynh hướng khác nhau xung quanh vấn đề thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930 ? Câu 142.

a.Tham gia Hội nghị có đủ đại biểu của ba tổ chức cộng sản. Nhưng trong một nước có ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ.Câu 149.Thành lập An Nam Cộng Sản Đảng b.. bảng A. có { nghĩa quyết định trong việc chuẩn bị tiến đến thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam Câu 150.Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên . Bác Hồ thay mặt Quốc tế Cộng sản chủ trì Hội nghị. Trình bày và phân tích một số điểm chủ yếu trong nội dung Cương lĩnh đầu tiên của Đảng để khẳng định đó là đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo.” Đoạn viết trên có những chi tiết nào sai. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã họp ở Cửu Long (Hương Cảng). Câu 151. Những yếu tố nào chứng tỏ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyển Ái Quốc khởi thảo là đúng đắn. So sánh những điểm chủ yếu trong nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và Luận cương chính trị năm 1930. năm 2003) Câu 153.Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng . Nêu những căn cứ ể có thể khẳng định Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là đúng đắn và sáng tạo. (Đề thi HSG Quốc gia. Quốc tế cộng sản đã giao cho Bác Hồ chịu trách nhiệm thống nhất các lực lượng cộng sản ở Việt Nam để thành lập một đảng cộng sản duy nhất. hãy sửa lại những chi tiết sai cho đúng. Viết lại tên sự kiện với thời gian tương ứng các sự kiện sau : . công kích lẫn nhau. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau về nhiệm vụ chiến lược cách mạng tư sản dân quyền xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng ta. Hội nghị đã nhất trí tán thành thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng cộng sản duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Đông Dương. năm 2001) Câu 154. (Đề thi HSG Quốc gia năm 2009) Câu 155.Thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam . Chọn ra và giải thích 2 sự kiện quan trọng nhất. Cho biết nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được áp dụng như thế nào trong thời kì cách mạng 1930 – 1945 ? Câu 156.Đông Dương cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam . tỉnh Thừa Thiên Huế. sáng tạo. Sau đây là đoạn viết về lý do và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3 – 2 – 1930): “Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản lúc bấy giờ là một xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam. thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Bác Hồ khởi thảo. Trước tình hình đó.. thấm đượm tính dân tộc và nhân văn ? (Đề thi HSG cấp THPT. nên có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn.Tân Việt Cách mạng Đảng ra đời . năm 2005) Câu 152. Hà Nội. nhưng . “Luận cương chính trị” đã xác định được nhiều vấn đề chiến lược cách mạng. (Đề thi HSG cấp THPT. Từ ngày 3 đến 7 – 2 – 1930.Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp .Thành lập chi Bộ Đảng đầu tiên tại nhà số 5D Hàm Long Hà Nội . Hội nghị có { nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng.

tiếp đó. 1981) đã viết: “Sau 10 năm chuẩn bị đầy đủ về các mặt chính trị. Điều đó trở thành một trong những nguyên làm bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 10 – 1930 là Đảng Cộng sản Đông Dương). sách “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” (Sơ thảo.Hồ Chí Minh. bước vào lãnh đạo cao trào cách mạng trong cả nước” Bằng các sự kiện lịch sử có chọn lọc. Qua cuộc .cũng đã bộc lộ một số hạn chế nhất định…mang tính chất “tả khuynh” giáo điều. + Trình bày và phân tích những chủ trương của Đảng trong thời gian từ 1936 đến 1941 nhằm khắc phục những hạn chế đó. hãy chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. (Đề thi HSG cấp THPT.1945 Trong những năm 1929 – 1933. NXB Giáo dục. toàn tập. Trình bày các nhân tố khách quan và chủ quan dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. cụ thể là nêu bậc lên: a. năm 2005) Câu 161. TP. 1999) Anh (chị) hãy đọc đoạn viết trên và : + Nêu những hạn chế của Luận cương chính trị. trang 28. (Đề thi HSG cấp THPT. Bằng những dẫn chứng cụ thể. d. Chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3 – 2 – 1930) là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước nhảy vọt tiếp theo trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Câu 162. Những phương hướng chiến lược cơ bản của cách mạng do Nguyễn Ái Quốc vạch ra trong thời kì này. để trình bày về sự kết hợp ba của yếu tố trên trong quá trình thành lập Đảng. Dựa vào câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh : “Chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn đến sự ra đời Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930” (Hồ Chí Minh. tập I. các nhược điểm trên mới dần khắc phục…” (Sách giáo khoa lịch sử lớp 12. trang 8). trong những năm 1932 – 1935 là cuộc đấu tranh phục hồi phong trào cách mạng. (Đề thi HSG Quốc gia. Câu 163. chuẩn bị một đội ngũ cán bộ cho sự thành lập Đảng. năm 2000) Câu 159. Câu 160. Trình bày nội dung cơ bản của Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương. Hà Nội. Việc đào tạo. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước. Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm lịch sử của cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân Việt Nam trong ba thập niên đầu thế kỉ XX. b. năm 2003) Câu 157. Tập 2. Câu 165. Ưu điểm và hạn chế của Luận cương là gì ? Câu 158. anh (chị) hãy trình bày quá trình chuẩn bị và điều kiện chín muồi cho việc thành lập Đảng ta. Việt Nam phải gánh chịu những thiệt hại của cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước Pháp. trang 102. NXB Sự Thật. Tại sao lại nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là là một tất yếu lịch sử ? Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị thành lập Đảng. Đảng … đã ra đời trong một điều kiện hoàn toàn chính muồi. 13. bảng B. phải trả qua quá trình thực tiễn đấu tranh cách mạng. c. Những điều kiện hoàn toàn chín muồi cho việc thành lập Đảng. là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm 20 của thế kỉ XX. tư tưởng và tổ chức. Phân tích một nhân tố cơ bản nhất. Câu 164. Khi nói về sự ra đời của Đảng. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 .

Trình bày những điểm khác biệt lớn nhất giữa phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong những năm 1930 – 1931 với phong trào đấu tranh trước năm 1930. mang tính chất cách mạng triệt để và sử dụng hình thức đấu tranh quyết liệt. lực lượng tham gia. Câu 172. Anh (chị) hãy bình luận ý kiến trên ? Câu 173.. Trình bày những cuộc đấu tranh của công nhân trong phong trào cách mạng 1930 – 1931.khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933. Anh (chị) có đồng ý với kiến đó không ? Hãy giải thích tại sao ? Câu 171. kết cục và { nghĩa lịch sử phong trào Cách mạng 1930 – 1931. anh (chị) hãy cho biết : . nhất là nước Pháp? . Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhận định : “Tinh thần anh dũng của nó luôn nồng nàn trong tâm hồn chúng ta và nó mở đường cho thắng lợi sau”. Tại kz họp tháng 3 – 1931. xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 ? Câu 166. trong cả nước.Những hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng đó đối với các nước tư bản chủ nghĩa. Xứ uỷ Trung Kz nhận định: “Dưới ách áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo của đế quốc Pháp và bọn cường hào phong kiến. Câu 168. các { kiến đều nhất trí cho rằng đây là cuộc diễn tập đầu tiên chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945. qua việc thiết lập bảng so sánh sau đây : Câu 175. nhưng phong trào lên cao nhất là ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. phong trào đấu tranh của công nông bùng lên mạnh mẽ cả năm 1930 sang năm 1931. tính chất. anh (chị) có những suy nghĩ gì về nguyên nhân thất bại của các cuộc đấu tranh và bài học lịch . Câu 169..Tĩnh. Nêu nhận xét của anh (chị) về quy mô. Từ hiểu biết về cao trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ .Thực trạng kinh tế. Chứng minh rằng phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh diễn ra với quy mô rộng khắp. Nêu nhận xét về các cuộc đấu tranh đó ? Câu 170. Khi đánh giá về phong trào cách mạng 1930 – 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ – Tĩnh. Tại sao phong trào lại phát triển mạnh mẽ đạt tới đỉnh cao ở Nghệ Tĩnh ? 3. hình thức đấu tranh. Chứng minh minh rằng Xô Viết Nghệ – Tĩnh là thực sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phong trào cách mạng nước ta đã được phục hồi trong những năm 1932 – 1935 như thế nào ? Nêu nội dung và { nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng.” Bằng kiến thức lịch sử đã học. Vì sao nói chính quyền Xô viết là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản ? 4. Trong phong trào cách mạng 1930 – 1931. Câu 174. Khi đánh giá về phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân trong những năm 1930 – 1931. mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới được thể hiện ở điểm nào ? Câu 167. Hoạt động của chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh khiến anh (chị) liên tưởng đến sự kiện cách mạng nào diễn ra ở thế kỉ XIX tại nước Pháp ? Trình bày nét chính về sự kiện đó. Nguyên nhân bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ? Nói rõ nguyên nhân nào là quan trọng nhất ? 2. anh (chị) hãy cho biết: 1.

vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện như thế nào ? 14. (Đề thi HSG cấp THPT. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 1939 – 1945 Cuộc đấu tranh chống phát xít của phe Đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) đã tạo cơ hội khách quan cho các thuộc địa vùng lên tự giải phóng khỏi ách thực dân. chờ thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền.Hồ Chí Minh . Vì sao nói phong trào cách mạng 1936 – 1939 là cuộc diễn tập lần thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945 ? Câu 178. hãy nhận xét tính chất của phong trào đó ? (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) 15. mục tiêu. Đảng Cộng sản Đông Dương đã kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. Hãy nêu sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai từ tháng 9 năm 1939 đến tháng 6 năm 1941 và tác động của nó đối với cách mạng Việt Nam trong thời gian đó ? . (Đề thi HSG cấp THPT. hình thức và lực lượng đấu tranh của cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 so với phong trào cách mạng 1930 – 1931. tỉnh Thừa Thiên Huế. Câu 176. Trên cơ sơ phân tích đối tượng. Những hoạt động.sử ? Qua thời kì cao trào cũng như thoái trào. tích cực chuẩn bị lực lượng. trước những biến chuyển của tình hình thế giới và trong nước. Hoàn cảnh ra đời của Mặt trận dân chủ Đông Dương. { nghĩa và kết quả của cao trào dân chủ 1936 – 1939 ? Theo anh (chị). năm 2002) Câu 179. cơm áo và hoà bình. năm 2004) Câu 180. (Đề thi HSG cấp THPT. Thí sinh hoàn thiện bảng sau về phong trào cách mạng 1930 – 1931 và cao trào dân chủ 1936 – 1939 : Phong trào cách mạng 1930 – 1931 Cao trào dân chủ 1936 – 1939 Mục tiêu đấu tranh Lực lượng tham gia Phương pháp và hình thức đấu tranh Kết quả và { nghĩa Câu 182. Đảng Cộng sản Đông Dương thay đổi chủ trương. dân chủ. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939 Vào nửa cuối những năm 30 của thế kỉ XX. nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. năm 2006) Câu 183. hợp tác và nửa hợp tác với mục tiêu đòi tự do. { nghĩa quan trọng nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 với cách mạng Việt Nam là gì ? Câu 177. Hãy nêu những đặc điểm của phong trào cách mạng 1930 – 1931 và cao trào dân chủ 1936 – 1939. Câu 184. Cách mạng tháng Tám thắng lợi. TP. Phân tích sự khác nhau về các mặt chủ trương sách lược cách mạng. chuyển sang hình thức đấu tranh công khai. lực lượng và { nghĩa của phong trào dân chủ 1936 – 1939. đẩy mạnh cuộc đấu tranh. Chứng minh cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là một phong trào cách mạng quần chúng diễn ra trên qui mô rộng lớn với nhiều hình thức đấu tranh phong phú. tỉnh Thừa Thiên Huế. dân sinh. Các phong trào cách mạng 1930 – 1931 và 1936 – 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám 1945 ? Câu 181.

Câu 194. Phân tích điều kiện thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. hãy chứng minh tính đúng đắn của chủ trương đó. bài học kinh nghiệm của ba sự kiện trên. Thực dân Pháp đã cấu kết từng bước với Phát xít Nhật từ sau năm 1940 như thế nào ? Hãy nêu tình hình Đông Dương dưới ách thống trị của Pháp – Nhật ? Câu 188. Cao đẳng năm 2003) Câu 185. nội dung cơ bản và { nghĩa của Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII (5 – 1941) tại Pác Bó (Cao Bằng). Ý nghĩa của sự chuyển hướng này đối với tiền trình phát triển của cách mạng Việt Nam ? Câu 186. Nêu những thủ đoạn bóc lột của Nhật Pháp trong những năm 1939 – 1945 đối với nhân dân Việt Nam bằng cách điền vào bảng sau : Nội dung Phát xít Nhật Thực dân Pháp Thủ đoạn bóc lột Kết quả thu được Hậu quả gây ra cho nhân dân Việt Nam Từ bảng so sánh trên. Căn cứ vào tình hình như thế nào mà Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết. và chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh ? Điều này để lại bài học kinh nghiệm gì cho hiện nay ? Câu 193. anh (chị) hãy chỉ ra điểm giống trong thủ đoạn bóc lột của Pháp và Nhật ở Việt Nam. Bằng những kiến thức lịch sử từ năm 1941 đến 1945. Qua các cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân ta trong thời kì Chiến tranh thế giới thứ hai : a) Lập so sánh theo mẫu sau : Nội dung Nguyên nhân bùng nổ Diễn biến chính Ý nghĩa Khởi nghĩa Bắc Sơn Khởi nghĩa Nam Kz Binh biến Đô Lương b) Vì sao lại nói những cuộc nổi dậy này “là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc.(Đề thi tuyển sinh Đại học. Câu 190. Phân tích nội dung sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Hội nghị Trung ương lần VI (11 – 1939). là bước đầu đấu tranh bằng vũ lực của các dân tộc Đông Dương” ? c) Nêu nguyên nhân nhân thất bại. Tại sao đến tháng 2 – 1941. Tại sao chúng cùng áp dụng những thủ đoạn đó ? Qua đó. anh (chị) có nhận xét gì về kẻ thù của nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ ? Câu 189. thực dân Pháp lại chọn việc nhân nhượng phát xít Nhật ? Điều đó nói lên bản chất gì của bọn xâm lược ? Câu 187. ngọn lửa cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Đông Dương bùng cháy và phát xít Nhật lăm le xâm lược Đông Dương. Anh (chị) hãy đánh giá { nghĩa sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VII (11 – 1939). Tại sao đứng trước hai nguy cơ. Câu 191. Nguyễn Ái Quốc mới về nước ? Vai trò của Nguyễn Ái . Hoàn cảnh ra đời của Mặt trận dân tộc Thống nhất Phản đế Đông Dương. Những nội dung đó đã được Đảng triển khai và thực hiện như thế nào để đưa tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ? Câu 192. Trình bày hoàn cảnh lịch sử. Nêu nội dung chủ trương khởi nghĩa vũ trang được đề ra trong Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (5 – 1941).

mặt trận. Câu 198. Qua thời kz 1939 – 1945. Phân tích vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945. tỉnh Thừa Thiên Huế. Cao đẳng năm 2003) Câu 204. lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang của cách mạng đã được xây dựng và phát triển như thế nào? Câu 199. so với Hội nghị Trung ương lần VI (9 – 1939) có gì mới ? Câu 207. Từ năm 1941 đến 1945. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn tháng 5 – 1941 đến tháng 6 – 1945. giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc…Tại sao lại có quyết định như vậy ? Câu 205. các phong trào đấu tranh Cách mạng của nhân dân ta phát triển như thế nào? Câu 196. anh (chị) hãy chứng minh Mặt trận Việt Minh đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945). Câu 197. theo mẫu dưới đây : Mặt trận Dân chủ Đông Dương Mặt trận Việt Minh Hoàn cảnh ra đời Mục tiêu đấu tranh Thành phần tham gia Hoạt động chính Câu 202. Chủ trương tập hợp rộng rãi lực lượng dân tộc. Những sự kiện nào xác nhận ý kiến trên là đúng ? . Chủ trương này có mâu thuẩn với mục tiêu chống đế quốc và chống phong kiến được đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930 không ? Vì sao ? (Đề thi HSG cấp THPT. Thí sinh hãy hoàn thiện bảng so sánh hai hình thức tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất. thiếu sót của Luận cương chính trị (10 – 1930) mới được khắc phục hoàn toàn. Câu 206.Quốc tại Hội nghị lần VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941) được thể hiện như thế nào ? Câu 195. Đảng Cộng sản Đông Dương và nhân dân ta đã chuẩn bị cho một cuộc tổng khởi nghĩa vũ trang như thế nào ? Phân tích mối quan hệ giữa chuẩn bị lâu dài và chớp thời cơ trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. năm 2005) Câu 200. Câu 203. Hội nghị lần thứ VI (11 – 1939) và lần thứ VIII (5 – 1941) của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng. Có ý kiến cho rằng. Trình bày rõ sự khác biệt trong chủ trương chuyển hướng đấu tranh của Đảng thời kì 1939 – 1945 so với thời kì 1936 – 1939. So sánh Hội nghị Trung ương lần VI (11 – 1939) và Hội nghị Trung ương lần Đảng thứ VIII (5 – 1941) của Đảng Cộng sản Đông Dương theo các nội dung sau : kẻ thù. Đảng ta lại đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu ? Phân tích { nghĩa của chủ trương này. Câu 201. Trong tình hình lịch sử nào của thời kz 1939 – 1945. Tại sao Đảng cộng sản Đông Dương lại chủ chương thành lập Mặt trận Việt Minh ? Từ khi Mặt trận Việt Minh ra đời. Nêu rõ chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong Hội nghị Trrung ương lần thứ VIII (5 – 1941). khẩu hiệu. hình thức đấu tranh và nêu nhận xét. nhiệm vụ cách mạng. xây dựng mặt trận thống nhất do Hội nghị lần thứ VI (11 – 1939) và Hội nghị lần thứ VIII (5 – 1941) Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra như thế nào ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. đến Hội nghị Trung ương lần VIII (5 – 1941) thì những hạn chế.

bảng A. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự phát triển của cao trào kháng Nhật cứu nước.Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh (8 – 1945) (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 211. Câu 218. Câu 210. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập.Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (9 – 1939) . dù hy sinh tới đâu. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI Giữa tháng 8 – 1945. Ý nghĩa của cao trào cách mạng đó đối với Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ? 2. Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương và khẩu hiệu gì để lãnh đạo nhân dân ta thực hiện cao trào kháng Nhật cứu nước ? (Trình bày dưới dạng biểu bảng) Thời gian Chủ trương Khẩu hiệu Câu 216. Bình luận câu nói sau đây của lãnh tụ Hồ Chí Minh trên cơ sở phân tích bối cảnh lịch sử của nước ta trước khi Cách mạng tháng Tám bùng nổ: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương và Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào tháng 8 năm 1945. dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” Anh (chị) hãy chọn và phân tích một sự kiện lịch sử trong tiến trình lịch sử Việt Nam trước 1958 để thấy được tầm quan trọng của thời cơ trong cuộc chiến đấu chống xâm lược. Cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa . Bối cảnh lịch sử và nội dung của Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Câu 208. quân đội Nhật Bản ở Đông Dương cùng Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang tan rã.16. (Đề thi HSG Quốc gia. Cao đẳng năm 2006) Câu 212. Trình bày các sự kiện xảy ra trên thế giới có quan hệ đến việc Đảng Cộng sản Đông Dương nhận biết thời cơ và quyết tâm thực hiện trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. Cao đẳng năm 2005) Câu 214. Vì sao Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945 ? Bọn thực dân Pháp ở Đông Dương đã bị nhục nhã ra sao ? Câu 215. Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thực hiện những chủ trương gì để Việt Nam với tư cách là nước độc lập đón tiếp quân đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh. Trình bày tác động của hai sự kiện lịch sử sau đây đối với cách mạng Việt nam thời kz 1939 – 1945 : . Những thắng lợi của quân Đồng minh trong việc tiêu diệt phát xít Nhật và tác động của những thắng lợi đó đối với Việt Nam năm 1945 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Việc thực hiện bản Chỉ thị đó trong thời kz tiền khởi nghĩa như thế nào và có tác dụng gì đối với tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ? Câu 217. Hồ Chí Minh. Đảng ta và Hồ Chí Minh đã chớp thời cơ phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyền như thế nào ? Câu 213. năm 1997) Câu 209. nhân dân cả nước khởi nghĩa giành chính quyền. Thời cơ tổng khởi nghĩa đã tới. Phân tích thời cơ chủ quan và khách quan trong Cách mạng tháng Tám.

(Đề thi HSG cấp THPT. Hội nghị toàn quốc của Đảng (13 – 8 – 1945). Câu 228.Khởi nghĩa Nam Kz.Nhật đảo chính Pháp (9 – 3 – 1945). Câu 226. năm 2000) Câu 223. Trình bày nguyên nhân bùng nổ và diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII (5 – 1941). Trình bày tóm tắt thắng lợi đầu tiên có { nghĩa cực kz quan trọng đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. binh biến Đô Lương. khởi nghĩa Ba Tơ. 2. 3. Thí sinh hãy hoàn thiện bảng so sánh hai phong trào cách mạng từ năm 1941 đến tháng 3 – 1945 và phong trào cách mạng từ tháng 3 – 1945 đến tháng 8 – 1945. Phong trào cách mạng từ 1941 đến tháng 3 – 1945 Phong trào cách mạng từ tháng 3 – 1945 đến tháng 8 – 1945 Bối cảnh lịch sử Mục tiêu đấu tranh Biện pháp cách mạng Câu 227. Trình bày nguyên nhân thắng lợi.Nêu đặc điểm nổi bật. Trong các nhóm kiến thức dưới đây. phát triển và vai trò của lực lượng chính trị và vũ trang trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. Quân lệnh số 1 (13 – 8 – 1945). Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện (8 – 1945). Sau đây là bảng kê một số sự kiện quan trọng trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm1939 đến 1945 : STT Thời gian Tên sự kiện 1 11 – 1939 2 27 – 9 – 1940 . Nêu những mốc lịch sử quan trọng trong thời kì cách mạng 1939 – 1945 ? Tác dụng của những mốc lịch sử đó đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà. Câu 220.Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VI (11 – 1939). Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (9 – 3 – 1945).Nhật đảo chính Pháp (9 – 3 – 1945). 1. Con đường cách mạng bạo lực của quần chúng : kết hợp giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang để đi đến giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám 1945 như thế nào ? Câu 222. Câu 225. { nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945.giành chính quyền trong toàn quốc của nhân dân Việt Nam năm 1945 đã diễn ra như thế nào ? Câu 219. Câu 221. . hãy chọn ra ba kiến thức của mỗi nhóm có liên quan và giải thích ngắn gọn mối quan hệ đó. Trình bày những hiểu biết của anh (chị) về quá trình ra đời. khởi nghĩa Bắc Sơn. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VII (11 – 1940). Câu 224. 4. Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện (8 – 1945).Trình bày những nét chính về diễn biến của quá trình đó. Quá trình khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong toàn quốc của nhân dân Việt Nam năm 1945 : . Hội nghị toàn quốc của Đảng (13 – 8 – 1945). TP.Hồ Chí Minh. Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12 – 3 – 1945).

Có ý kiến cho rằng. tính chất. kết quả và ý nghĩa lịch sử. Câu 235. năm 2001) Câu 237. năm 2003) Câu 229. lãnh đạo. Việt Nam và Lào tuyên bố độc lập vào tháng 8 – 1945.So sánh cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam với cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Inđônêxia theo các nội dung sau : mục tiêu cách mạng. Chứng minh sự lãnh đạo kịp thời và sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám (1945). Bằng những sự kiện tiêu biểu của lịch sử dân tộc trong giai đoạn 1939 – 1945. Bằng những sự kiện lịch sử đã học thời kz 1939 – 1945. Trên cơ sở đó.Vì sao chỉ có ba nước Inđônêxia. b.3 9 – 1940 4 23 – 11 – 1940 5 13 – 1 – 1941 6 28 – 1 – 1941 7 10 đến 19 – 5 – 1941 8 9 – 3 – 1945 9 13 đến 15 – 8 – 1945 a. lực lượng tham gia. Anh (chị) có nhất trí với ý kiến đó không? Hãy giải thích vì sao? Câu 231. lực lượng tham gia. anh (chị) hãy làm sáng tỏ nhận định : “Cách mạng tháng Tám thành công chính là do sự kết hợp . Hãy hoàn thành nội dung theo yêu cầu của bảng trên. tỉnh Thừa Thiên Huế. lực lượng lãnh đạo. trong khi đó ở các nước khác trong khu vực Đông Nam Á đã giành được độc lập ở mức độ thấp hơn ? . . nhiệm vụ. Lập bảng so sánh những vấn đề cơ bản của Cách mạng tháng Tám năm 1945 (mục đích. Khi đánh giá về tính chất của Cách mạng tháng Tám năm 1945 tại Việt Nam. kết quả) với nội dung của Chính chương vắn tắt. có ý kiến cho rằng : Đảng ta không những có đường lối chủ trương đúng đắn mà còn nhận thức đúng thời cơ và kiên quyết hành động cách mạng. Theo anh (chị). (Đề thi HSG cấp THPT. lực lượng tham gia. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi là “sự ăn may” vì nó diễn ra trong điều kiện “trống vắng quyền lực”. Chọn và phân tích 3 sự kiện quan trọng nhất. nhận xét đó có đúng không ? Hãy lí giải và chứng minh. TP. Bàn về thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945).Hồ Chí Minh. có { nghĩa quyết định trong việc chuẩn bị tiến tới Cách mạng tháng Tám. Sách lược vắn tắt của Nguyễn Ái Quốc khởi thảo 1930. Câu 230. lực lượng lãnh đạo. (Đề thi HSG cấp THPT. hãy trình bày tình hình này. Câu 234. hãy xác định tính chất của cuộc cách mạng này. So sánh cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam với cuộc Cách mạng năm 1932 ở Xiêm (Thái Lan) theo các nội dung sau : mục tiêu cách mạng. kết quả và { nghĩa lịch sử. Câu 236. Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam có phải là một cuộc cách mạng bạo lực không ? Tại sao ? (Đề thi HSG Quốc gia năm 2009) Câu 232. tính chất. có ý kiến cho rằng đây là một cuộc “Cách mạng xã hội chủ nghĩa”. Câu 233.

Những thắng lợi của cao trào 1939 – 1945 chính là có những thắng lợi và bài học của cao trào 1930 – 1931 và 1936 – 1939 gộp lại.giữa sự chuẩn bị lâu dài và sự chớp thời cơ của Đảng và nhân dân ta”. cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 và cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 – 1045. Câu 247. Nêu những nội dung cơ bản nổi bật nhất và { nghĩa lịch sử của các thời kz cách mạng sau : 1930 – 1931. năm 2004) Câu 239.” (Đề thi HSG cấp THPT. Theo anh (chị). năm 2004) Câu 238. anh (chị) hãy chứng minh Cách mạng tháng Tám 1945 là biểu tượng sáng ngời về tinh thần chủ động sáng tạo của Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh. nêu rõ các cuộc đấu tranh này đã dẫn tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.” Hãy trình bày ý kiến của anh (chị) về nhận định trên và lấy dẫn chứng lịch sử để chứng minh cho lập luận của mình. Bằng những sự kiện có chọn lọc trong 15 năm đấu tranh giành chính quyền của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 – 1945). Qua việc trình bày những sự kiện chủ yếu trong phong trào cách mạng 1930 – 1931. Anh (chị) hãy nêu những sự kiện tiêu biểu trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm . TP. TP. năm 2003) Câu 244. tỉnh Thừa Thiên Huế. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. anh (chị) hãy chứng minh một bài học kinh nghiệm đã được vận dụng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và chống Mỹ (1954 – 1975) của nhân dân ta. năm 2005) Câu 242. Hà Nội. NXBGD năm 1992 có đoạn viết về bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 : “Nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm bạo lực cách mạng và khởi nghĩa vũ trang. kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị. Bằng những dẫn chứng lịch sử cụ thể.HCM. đấu tranh chính trị và khởi nghĩa từng phần ở nông thôn với đấu tranh chính trị và khởi nghĩa ở đô thị để khi có thời cơ thì phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền. 1936 – 1939. (Đề thi HSG cấp THPT thủ đô Hà Nội. (Đề thi HSG cấp THPT. kết hợp chiến tranh du kích. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. đường dẫn điểm nút ấy được khởi đầu bằng sự thành lập của Đảng năm 1930. (Đề thi HSG cấp THPT. Sách giáo khoa lịch sử lớp 12 tập 2. (Đề thi HSG cấp THPT. Cách mạng Tháng Tám 1945 đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu nào cho cách mạng Việt Nam ? Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm này. anh (chị) hãy phân tích và chứng minh nhận định sau đây: “Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một điểm nút. để có cao trào 1930 – 1931 và cùng trên một sợi dây liên mạch dẫn tới cao trào 1936 – 1939. Những Nghị quyết quan trọng của Đảng Cộng sản trong thời kì Cách mạng 1939 – 1945 ? Phân tích một Nghị quyết có tác dụng dẫn đến việc vận động toàn quân. năm 2007) Câu 240.Hồ Chí Minh. công lao nào lớn nhất ? Vì sao ? Câu 241. hãy làm rõ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1920 đến năm 1945. 1932 – 1935. hãy chứng minh : Những thắng lợi của cách mạng tháng Tám (1945) là kết quả của quá trình chuẩn bị trực tiếp từ 1939 đến 1945 và kịp thời chớp lấy thời cơ của Đảng Cộng sản Đông Dương và nhân dân Việt Nam. toàn dân đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc ? Câu 243. Câu 245. đặc biệt là cao trào 1939 – 1945. Câu 246.

Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. củng cố và giữ vững chính quyền . năm 2000) Câu 248. Từ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trong giai đoạn 1930 – 1945.. Đảng ta đã vận dụng những bài học kinh nghiệm gì từ phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939 ? (Đề thi HSG cấp THPT. 1936 – 1939.là những nhiệm vụ cấp bách của Đảng. Chính phủ và nhân dân ta. năm 2001) Câu 255. trang 65) (Đề thi HSG cấp THPT. TP.Hồ Chí Minh. Câu 257. năm 2002) 17. được Đảng Cộng sản xúc tiến như thế nào trong giai đoạn cách mạng 1930 – 1945 ? Câu 252. hình thức – phương pháp cách mạng. cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập dân tộc. Phân tích những điểm chung và những nét khác nhau của các thời kì cách mạng từ 1930 đến 1945. (Đề thi HSG cấp THPT.Hồ Chí Minh. . Lập bảng so sánh ba thời kì lịch sử : 1930 – 1931. Câu 249. Trình bày những thuận lợi cơ bản của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám. Từ năm 1930 đến năm 1945. bảo vệ chính quyền. tỉnh Thừa Thiên Huế. độc lập”. tập hợp mọi tầng lớp yêu nước xây dựng khối đoàn kết toàn dân trong các Mặt trận dân tộc thống nhất. NXB Giáo dục Hà Nội. khắc phục khó khăn. năm 2005) Câu 254. 1939 – 1945 về chủ trương lớn. tên tổ chức mặt trận. cuộc đấu tranh để bảo vệ. Hãy phân tích một sự kiện tiêu biểu nhất có ảnh hưởng đến giai đoạn lịch sử trong những giai đoạn tiếp theo. Trình bày nội dung cơ bản của bản Tuyên ngôn độc lập (2 – 9 – 1945). Đảng Cộng sản đã giải quyết hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến như thế nào ? Phân tích sự sáng tạo của Đảng trong việc giải quyết hai nhiệm vụ đó. năm 2009) Câu 256. nội phản. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ TỪ SAU NGÀY 2 – 9 – 1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19 – 12 – 1946 Trong hơn một năm đầu sau Cách mạng tháng Tám. TP. (Đề HSG cấp THPT. Câu 250. 1999. Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù. Trong “Tuyên ngôn độc lập” (2 – 9 – 1945) có đoạn viết: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập.Tại nước Nga Xô viết. phát huy thuận lợi. củng cố và giữ vững chính quyền trong năm đầu tiên sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười (1917) đã được thực hiện với chủ trương của Đảng Bônsêvích như thế nào ? . nhân dân ta đã đúc kết được những bài học kinh nghiệm gì ? (Đề thi HSG cấp THPT. (Đề thi HSG Quốc gia. Câu 251.1930 đến năm 1945. Cao đẳng năm 2006) Câu 258. bảng B. Anh (chị) có nhận định gì về vấn đề này.. năm 1999) Câu 253. cách mạng nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách. Căn cứ vào những cơ sở nào mà Hồ Chí Minh đã khẳng định như vậy ? (Lịch sử lớp 12. kết quả. tập II.Tại Việt Nam. Nhiệm vụ củng cố chính quyền dân chủ nhân dân được thực hiện như thế nào trong năm 1946 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. TP. đấu tranh chống ngoại xâm. và sự thật đã thành một nước tự do. Trình bày về vấn đề tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất từ năm 1930 đến năm 1945. thủ đô Hà Nội. Xây dựng chính quyền cách mạng. có giải quyết được thì thành quả cách mạng mới được giữ vững và phát huy.Hồ Chí Minh.

theo anh (chị) còn có nguyên nhân nào khác rất quan trọng ? Vì sao ? Câu 268. Chủ tịch Hồ Chí Minh giải quyết mối quan hệ Việt – Pháp bằng con đường hòa bình từ ngày 6 –3 – 1946 đến trước ngày 19 – 12 – 1946 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. đấu tranh chống thù trong và giặc ngoài. ta đã chủ động phản động cuộc kháng chiến . + Sơ lược diễn biến. Tại sao chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà quyết định ký với chính phủ Cộng hoà Pháp Hiệp định sơ bộ 6 – 3 – 1946 ? Nêu nội dung cơ bản và { nghĩa của Hiệp định. hãy phân tích những sự kiện làm cho tình thế nước ta lúc đó trở nên hết sức hiểm nghèo. Những đối sách của Đảng và Chính phủ trước tình thế đó ? Phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ chính quyền. Câu 262. tài tình của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh. Để giành được thắng lợi trong việc xây dựng và bảo vệ chính quyền. Trình bày những biện pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chính phủ ta nhằm củng cố chính quyền nhân dân và giải quyết những khó khăn trước mắt. + Cả nước hướng về Nam Bộ như thế nào ? + Tác dụng và { nghĩa. Trên cơ sở trình bày nét chính tình hình nước ta ở thời gian đầu sau Cách mạng tháng Tám – 1945. (Đề thi HSG Quốc gia. NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 – 1950) Do hành động phá hoại Hiệp định Sơ bộ (4/3/1946) và Tạm ước (14 – 9 – 1946) nhằm đẩy nhanh đi tới chiến tranh của thực dân Pháp.trong năm đầu tiên sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945) đã được thực hiện với chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào ? . (Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2008) 18. Nêu những sự kiện tiêu biểu về xây dựng chính quyền. bảo vệ chính quyền cách mạng trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám (1945 – 1946). Tại sao Tưởng và Pháp ký với nhau Hiệp ước Hoa – Pháp ngày 28 – 2 – 1946 ? Đảng và Chính phủ ta thực hiện sách lược gì trước tình thế do Hiệp ước đó đặt ra ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Cao đẳng năm 2006) Câu 266.Anh (chị) hãy xác định nguyên nhân chung đã dẫn đến sự thắng lợi trong công cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập dân tộc và giữ vững chính quyền của nhân dân hai nước trên. Trình bày chủ trương và biện pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đối phó với Pháp và Tưởng trong thời gian trước và sau Hiệp định sơ bộ (6 – 3 –1946) có gì khác nhau ? Tại sao có sự khác nhau đó ? Câu 267. giữ vững độc lập dân tộc những năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám (2 – 9 – 1945 đến 19 – 12 – 1946). Câu 259. bảng A. giữ gìn độc lập dân tộc thì ngoài sự lãnh đạo đúng đắn. Câu 263. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Nam Bộ vào cuối năm 1945 : + Bối cảnh lịch sử. năm 2003) Câu 260. Câu 264. Câu 261. Nêu những hoạt động chủ yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ tháng 9 – 1945 đến tháng 12 – 1946) trong công cuộc xây dựng đất nước và đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc. Anh (chị) hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945 và phân tích những khó khăn làm cho nước ta đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Cao đẳng năm 2003) Câu 265. Nêu kết quả và ý nghĩa.

Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 : . Câu 269. Câu 277. chúng ta phải nhân nhượng. chiến dịch Biên giới thu đông 1950 có gì khác với chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 ? Câu 279. kết quả.toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1954). chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài và bước đầu giành thắng lợi quan trọng trong các chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 và Biên giới thu – đông năm 1947. Chứng minh : Thực dân Pháp đã vô cùng thâm độc khi mở chiến dịch Việt Bắc còn quân dân ta rất sáng suốt tổ chức bẻ gẫy cuộc tấn công của địch. Tại sao Đảng và Chính phủ phát động phong trào toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp vào ngày 19 – 12 – 1946 ? Nêu ngắn gọn đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong những năm 1946 – 1947. triều đại nào đã cho thực hiện chính sách này ? Thực hiện chính sách này có tác dụng gì ? Câu 274. vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa”. Vì sao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Câu 272. kết quả. Cuộc kháng chiến toàn dân. Tại sao cuộc kháng chiến chống Pháp lại diễn ra ở các đô thị ? Trình bày tóm tắt diễn biến.Chủ trương của Ta. Phân tích nội dung cơ bản và tác dụng của “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. thực dân Pháp càng lấn lướt tới. . quân và dân ta phải thực hiện phương châm đánh lâu dài ? (Đề thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2009) Câu 273. Câu 271. Điền vào các ô trống trong bảng được thiết kế theo mẫu dưới đây các { chính. . Trình bày hoàn cảnh bùng nổ cuộc kháng chiến chống Pháp. Tại sao chiến thắng của nhân dân ta trong chiến dịch Việt Bắc lại có một ý nghĩa vô cùng to lớn tạo nên bước ngoặt trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Pháp ? Câu 276. ta đã xây dựng lực lượng về mọi mặt. Anh (chị) hãy dùng các sự kiện lịch sử cụ thể để minh hoạ câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Chúng ta muốn hoà bình.Hoàn cảnh.Về { nghĩa. từ năm 1950. toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947 ? Câu 278.Diễn biến. . tóm lược diễn biến. Trình bày chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 : nguyên nhân bùng nổ. Với đường lối kháng chiến đúng đắn. Câu 275. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng. (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 270. cơ bản nhất để làm rõ 4 nội dung liên quan đến chiến dịch Việt Bắc (1947) và chiến dịch Biên giới (1950) do quân và dân ta tiến hành trong cuộc kháng chiến chống Pháp : Chiến dịch Nội dung Việt Bắc Biên giới . { nghĩa cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 mở đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp. Anh (chị) hiểu chính sách “Tiêu thổ kháng chiến” có nghĩa là gì ? Trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm ở nước ta thời cận đại. âm mưu của địch. Tại sao lại khẳng định từ chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 đến chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 là một bước phát triển của cuộc kháng chiến ? Câu 280. Hãy nêu những tấm gương chiến đấu dũng cảm trong trận đánh Đông Khê của chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 của quân dân ta ? Hành động cụ thể của họ ? Câu 281.

kế hoạch Đờlát đơ Tátxinhi là một bước tiến hay một bước lùi trong cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương ? Vì sao ? Câu 290. văn hoá . giáo dục. Chứng minh sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 cuộc kháng chiến của ta bước sang một giai đoạn mới. Phân tích tính chất chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương. Câu 286. Trình bày âm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ từ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950. Nêu những quyết định chính và { nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951). Câu 285. cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.giáo dục trong kháng chiến chống Pháp từ thu – đông 1950 đến đông – xuân 1953 – 1954. So với kế hoạch Rơve. Từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến trước đông xuân 1953 – 1954. kinh tế. Sau khi chiến dịch Biên giới thu – đông 1950. văn hoá. quân dân ta giành nhiều thắng lợi to lớn và toàn diện.Mục đích của chiến dịch Cách đánh của chiến dịch Kết quả của chiến dịch Ý nghĩa của chiến dịch Câu 282. Câu 283. Câu 291. BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 – 1953) Bước sang giai đoạn từ năm 1951 đến năm 1953. Nêu các sự kiện có { nghĩa chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự. 19. Hãy nêu ba sự kiện chính trị lớn trong thời kz 1951 – 1953. kinh tế. lực lượng kháng chiến của ta trưởng thành mọi mặt. hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào trên các mặt chính trị. Tại sao nói giặc Pháp đánh ra Hoà Bình là một cơ hội tốt để cho ta tiêu diệt địch ? Kết quả và { nghĩa lịch sử của chiến dịch Hoà Bình. Từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 đến trước đông xuân 1953 – 1954. Pháp – Mĩ âm mưu giành một thắng lợi quân sự quyết định nhằm “kết thúc chiến tranh danh dự”. Lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử lớn của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ khi bùng nổ đến chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950. Câu 293. chính trị. Câu 289. quân dân ta giành những thắng lợi trên mặt trận quân sự. năm 2009) Câu 292. y tế ? Câu 287. quân ta mở cuộc Tiến công chiến lược đông – . được đẩy mạnh. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1953 – 1954) Bước vào đông – xuân 1953 – 1954. quân ta đã giữ thế chủ động đánh địch như thế nào trên chiến trường chính Bắc Bộ ? (Đề thi HSG cấp THPT. tỉnh Thừa Thiên Huế. Hãy kể tên các chiến dịch đó và xác định chiến dịch nào là thắng lợi lớn nhất? Vì sao? 20. Sự kiện nào có tính chất quyết định nhất để đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tiến lên giành thắng lợi mới ? Câu 288. Câu 284. có sự giúp đỡ của đế quốc Mĩ.

Tóm tắt chủ trương chiến lược. . Câu 302. phân tích vai trò của chiến thắng Điện Biên Phủ với Hồi nghị ngoài giao ở Giơnevơ : “Anh Phạm Văn Đồng! Ở đó chắc đêm nay không ngủ Tin đây anh. năm 2007) Câu 305.Tướng Nava có thực hiện điểm theo chốt trong kế hoạch của mình không ? Vì sao ? . Từ thực tế chiến trường Đông Dương. Hoàn cảnh lịch sử ký kết.Giải thích : Chiến thắng Điện Biên Phủ là “tiếng chuông báo tử của chủ nghĩa thực dân” ? Câu 303. TP. Vì sao Pháp cử Nava làm Tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương ? Kế hoạch quân sự của Nava vào tháng 5 – 1953 có gì khác với tháng 11 – 1953 ? Kế hoạch đó lần lượt bị phá sản như thế nào ? Câu 300. chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương. Những sự kiện nào chứng tỏ chủ trương chiến lược của Đảng Lao động Việt Nam trong Đông – Xuân 1953 – 1954 là đúng đắn ? Câu 297. Chứng minh Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong kháng chiến chống Pháp và là thắng lợi quyết định buộc thực dân Pháp phải kí kết Hiệp định Giơnevơ.Vì sao ta quyết định đánh địch ở Điện Biên Phủ ? . Âm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ khi bước vào đông – xuân 1953 – 1954 ? Câu 295. lập lại hoà bình ở Đông Dương. (Đề thi HSG cấp THPT. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã buộc thực dân Pháp kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh. các chiến dịch quân sự lớn của ta làm phá sản kế hoạch Nava trong Đông – Xuân 1953 – 1954. nội dung và { nghĩa của Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương ngày 21 – 7 – 1954. Trình bày diễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của quân dân ta.Hồ Chí Minh. Cao đẳng năm 2006) Câu 306.Hồ Chí Minh. năm 2009) Câu 304. Phân tích nguyên nhân thắng lợi và { nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp . Câu 294.xuân 1953 – 1954 với đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. (Đề thi HSG cấp THPT. Cho biết { nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với nước ta và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ : . anh (chị) hãy cho biết: .Vì sao Pháp cho xây dựng tập đoàn cứ điểm ở Điện Biên Phủ ? . Nêu điểm khác nhau cơ bản giữa Hiệp định sơ bộ (6 – 3 – 1946) với Hiệp định Giơnevơ (21 – 7 – 1954) để thấy bước tiến của ta trong đấu trường ngoại giao ? Câu 301. Dựa vào các câu thơ sau của Tố Hữu. Hãy nêu tóm tắt chiến công của anh hùng Tô Vĩnh Diện và Phan Đình Giót trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã được chuẩn bị và giành thắng lợi như thế nào ? Ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ ? Câu 298. TP. Điện Biên Phủ hoàn thành”. (Đề thi tuyển sinh Đại học.Việc xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ có nằm trong kế hoạch ngay từ đầu của Nava không ? Câu 299. Câu 296.

. tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do. anh (chị) hãy chứng minh điều khẳng định trên của Hồ Chí Minh. Lê-nin đã nói : “Muốn tiến hành chiến tranh một cách nghiêm chỉnh phải có một hậu phương tổ chức vững chắc. . (Đề thi HSG cấp THPT. tổng khởi nghĩa tháng 8 – 1945. chiến thắng Nghĩa Lộ (1948). Quốc dân đại hội Tân trào (16. 17 – 8 – 1945). . 1.Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương (3 – 1945). Trong mỗi nhóm sự kiện lịch sử dưới đây. phong trào dân chủ 1936 – 1939. năm 2006) Câu 313. (Đề thi tuyển sinh Đại học. năm 2006) Câu 311. năm 2001) Câu 312. quân và dân ta chủ động tiến công địch từ nhỏ đến lớn. 2. anh (chị) hãy làm sáng tỏ các bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. (Đề thi HSG cấp THPT.Chiến thắng Việt Bắc (1947).Phong trào công nhân 1926 – 1929. TP. Theo anh (chị). chiến tranh du kích đến chiến tranh chính quy.” Bằng thực tiễn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp hãy chứng minh rằng: Đảng và nhân dân ta đã xây dựng cho mình một hậu phương vững mạnh. Bằng sự hiểu biết của mình trong giai đoạn lịch sử từ 1946 – 1954.Hồ Chí Minh. Dựa vào ba sự kiện quan trọng sau đây : Chiến thắng Việt Bắc (1947). anh (chị) hãy chứng minh điều đó.(1946 – 1954). chiến thắng Biên giới (1950) và chiến thắng Điện Biên Phủ (1954). Bằng những kiến thức lịch sử cụ thể từ năm sau năm 1945 đến năm 1954. Cao đẳng năm 2004) Câu 309. Trình bày những hiểu biết của anh (chị) về vai trò hậu phương trong cuộc kháng chiến toàn quôc chống thực dân Pháp. cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 – 1945. TP. Đoạn cuối của bản tuyên ngôn độc lập (2 – 9 – 1945) có viết : “…Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng. xã hội Câu 310. (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 308. tỉnh Thừa Thiên Huế. chiến thắng Biên Giới (1950). 3. kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh chính quy với chiến tranh du kích một cách nhịp nhàng. cân đối trên từng chiến trường và trên phạm vi cả nước. chiến thắng Điện Biên Phủ (1954). Bằng kiến thức về công cuộc xây dựng hậu phương cho cuộc kháng chiến chống Pháp.Cho biết tác dụng của việc xây dựng hậu phương đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954).Hồ Chí Minh. Trên mặt trận quân sự.Hồ Chí Minh. TP. Hội nghị toàn quốc của Đảng (từ 13 đến 15 – 8 –1945). hoàn thiện bảng sau : 1946 – 1950 1950 – 1954 Chính trị Kinh tế Văn hóa.Đề cập đến vấn đề xây dựng hậu phương. độc lập ấy”. phong trào cách mạng 1930 – 1931. mối quan hệ giữa hậu phương và tiền tuyến được biểu hiện như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp ? (Đề thi HSG cấp THPT. hãy chọn ba sự kiện có mối quan hệ gần gũi với nhau và nêu ngắn gọn mối quan hệ ấy. năm 2001) Câu 307.

miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm. theo yêu cầu sau : Thời gian Các đời tướng Pháp Âm mưu và kế hoạch của chúng Những thắng lợi của ta Ý nghĩa lịch sử Câu 319. năm 2007) Câu 321. . . anh (chị) hãy chứng minh rằng cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1954) không chỉ là cuộc chiến tranh giải phóng mà còn là bước kế tục sự nghiệp xây dựng xã hội mới của nhân dân ta. năm 2007) Câu 318. TP. giữ gìn và phát triển lực lượng. Vẽ sơ đồ về tiến trình phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp trong toàn quốc (1946 – 1954) qua các mốc lịch sử chính và giải thích vị trí. TP.” (Đề HSG cấp THPT. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ – DIỆM. Lập bảng tóm tắt các sự kiện chính trong giai đoạn 1946 đến 1954 theo thứ tự sau : thời gian – chủ trương.Hồ Chí Minh. bảo vệ độc lập dân tộc. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập cho đến khi cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi.XÃ HỘI. Trong tình hình đó. nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền.Câu 314. Câu 316. Bằng những sự kiện lịch sử. (Đề thi HSG cấp THPT. Trình bày quá trình đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh ngoại giao của nhân dân ta trong thời gian từ 2 – 9 – 1945 đến 21 – 7 – 1954 nhằm giữ vững chính quyền. Lập bảng kê về các tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất ở Việt Nam từ năm 1930 đến 1954 theo các nội dung sau: TT Tên tổ chức Mặt trận Thời gian hoạt động Chủ trương lớn Kết quả hoạt động Câu 320.Hồ Chí Minh. mỗi miền Bắc – Nam thực hiện những nhiệm vụ kinh tế xã hội.Hồ Chí Minh. từng .Chứng minh rằng : “Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và sự can can thiệp của Mỹ (1946 – 1954) của ta là một cuộc kháng chiến toàn diện. GÌN GIỮ HOÀ BÌNH (1954 – 1960) Do đế quốc Mĩ và chính quyền Ngô Đình Diệm phá hoại Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Việt Nam. { nghĩa của các mốc lịch sử đó. hoạt động của ta – âm mưu.Phân tích đường lối kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954). tỉnh Thừa Thiên Huế. Đảng ta đã họp đại hội bao nhiêu lần ? Trình bày hoàn cảnh và nội dung của từng đại hội. MIỀN BẮC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ KINH TẾ . TP. Tầm quan trọng của đấu tranh ngoại giao trong Cách mạng ? Trình bày những thắng lợi trên mặt trận ngoại giao của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954). (Đề thi HSG cấp THPT. (Đề thi HSG cấp THPT. TP. năm 2001) Câu 317.Hồ Chí Minh. 21. (Đề thi HSG cấp THPT. biện pháp của thực dân Pháp. Trình bày những điểm khác biệt về mục tiêu. năm 2007) Câu 315. năm 2006) Câu 323. Lập bảng thống kê trong thời kì kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954). nhiệm vụ và tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kì 1945 – 1954 so với thời kì 1939 – 1945 ? Tại sao lại có sự khác nhau như vậy ? Câu 322.

Câu 332. Câu 331. Câu 326. Đất nước. kết quả và giải thích vì sao “Đồng khởi” được coi là mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam ? Câu 336. Trình bày những chuyển biến của xã hội miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1960. Tại sao “Đồng khởi” được coi là mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam ? Câu 330. Ở miền Nam. hãy chứng minh phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) đã chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam đã nổ ra trong hoàn cảnh nào ? Nêu diễn biến. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” Ở MIỀN NAM VÀ CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI MIỀN BẮC LẦN THỨ NHẤT CỦA ĐẾ QUỐC MỸ (1965 – 1968) . Trình bày đặc điểm tình hình nước ta từ sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 và những yêu cầu của Cách mạng Việt Nam. Những thắng lợi lớn của quân dân miền Nam trong cuộc đấu tranh chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ từ 1961 đến 1965. Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân ta ở miền Nam đã diễn ra như thế nào trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ ? Câu 328. (Đề thi tuyển sinh Đại học.” Câu 337. Câu 324. nhân dân ta phát triển cuộc khởi nghĩa quần chúng lên chiến tranh cách mạng. Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân ta ở miền Nam đã diễn ra như thế nào trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ ? Câu 335. Cao đẳng năm 2002) 22. Cao đẳng năm 2005) Câu 334. chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ. Phân tích điều kiện bùng nổ và { nghĩa của phong trào "Đồng khởi” ở miền Nam Việt Nam (1959 – 1960). Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ ở miền Nam có gì khác nhau giữa hai giai đoạn 1954 – 1960 và 1961 – 1965 ? 23. hãy chứng minh câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Chính trị đặc biệt (3 – 1964) : “Trong 10 năm qua. xã hội và con người đều đổi mới. Câu 327. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong bối cảnh lịch sử như thế nào ? Nêu nội dung và { nghĩa của Đại hội.bước đưa cách mạng tiến lên. (Đề thi HSG Quốc gia năm 2009) Câu 329. Trình bày âm mưu và thủ đoạn của Mĩ khi tiến hành “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) ở miền Nam. bước đầu xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC. miền Bắc nước ta đã tiến hành những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. kết quả. Bằng những sự kiện lịch sử. Bằng những sự kiện lịch sử. Câu 325. Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam đã nổ ra trong hoàn cảnh nào ? Tóm lược diễn biến. Phân tích đặc điểm tình hình nước ta từ sau khi kí Hiệp định Giơnevơ về vấn đề lập lại hoà bình ở Đông Dương và nêu rõ nhiệm vụ và vị trí của cách mạng miền Bắc và cách mạng miền Nam. Phân tích mối quan hệ giữa nhiệm vụ của cách mạng hai miền. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA ĐẾ QUỐC MĨ Ở MIỀN NAM (1961 – 1965) Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất. Câu 333. (Đề thi tuyển sinh Đại học.

Giai đoạn này cả nước có chiến tranh. hải quân phá hoại miền Bắc (lần thứ hai). Câu 340. Câu 345. Câu 342. kết quả và ý nghĩa. Mĩ tiến hành chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” ở miền Nam và mở rộng chiến tranh không quân. Nêu { nghĩa của thắng lợi Vạn Tường (8 – 1965). Thời gian giữa hai cuộc chiến tranh phá hoại. Đế quốc Mĩ đã thực hiện âm mưu và dùng thủ đoạn gì trong chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1968 ? Cho biết miền Bắc đã lập được những thành tích gì trong sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ trong giai đoạn này. Trình bày những thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam (1965 – 1968). ngoại giao trong chiến đấu chống hai chiến lược này. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “VIỆT NAM HOÁ CHIẾN TRANH” Ở MIỀN NAM VÀ CHIẾN TRANH PHÁ HOẠT MIỀN BẮC LẦN THỨ HAI CỦA ĐẾ QUỐC MĨ (1969– 1973) Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. chính trị.Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. làm nghĩa vụ hậu phương. tỉnh Thừa Thiên Huế. hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ nhất). Câu 338. Diễn biến và { nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân miền Nam tết Mậu thân (1968) ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. miền Bắc chống chiến tranh phá hoại. Cao đẳng năm 2002) Câu 341. Tên chiến lược Chiến thắng mở đầu Chiến thắng kết thúc Kết quả . Mĩ tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và mở rộng chiến tranh không quân. Phân tích điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. cứu nước của dân tộc. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 ở miền Nam : diễn biến chính. tiếp tục sản xuất. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh” (1969 – 1973) ? Nêu những thắng lợi chung của ba nước Đông Dương trên các mặt trận quân sự. Câu 346.văn hoá. xây dựng trong chiến tranh và làm nghĩa vụ hậu phương kháng chiến chống Mĩ. khôi phục và phát triển kinh tế . miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh. Điền vào 2 bảng thống kê dưới đây những sự kiện thích hợp : Bảng 1 : Âm mưu của Mỹ trong việc thực hiện 3 chiến lược chiến tranh xâm lược ở miền Nam từ 1961 đến 1973 Tên chiến lược Hình thức Âm mưu Thủ đoạn Phạm vi thực hiện Bảng 2 : Những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam nhằm làm phá sản các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mĩ. Đế quốc Mĩ thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong việc tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam (1965 – 1968) ? Câu 339. năm 2005) Câu 343. miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của Mĩ. miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”. quân dân ta ở miền Bắc đã chiến đấu và sản xuất như thế nào và đã đáp ứng những yêu cầu gì của cách mạng cả nước ? 24. nhân dân hai miền trực tiếp đánh Mĩ : miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Từ năm 1965 đến năm 1968. (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 344.

+ Qui mô chiến tranh…………………………………………………………........” (Đề thi HSG Quốc gia.. Lập bảng thống kê những thủ đoạn và những sự kiện đánh dấu sự thất bại của Mỹ – Nguỵ ở ba chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.. Bốn thắng lợi nào của quân dân miền Nam có { nghĩa đánh dấu sự phá sản hoàn toàn của các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ ở miền Nam ? Hãy giải thích vì sao ? Câu 349........... (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) Câu 355......…………... nhưng có những điểm khác nhau về : + Vai trò của quân Mĩ. Đánh giá những thắng lợi quân sự của quân và dân ta trực tiếp dẫn tới việc triệu tập Hội nghị và ký kết hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.. Câu 352.. xã hội từ năm 1969 đến 1973 ? Câu 351. Nội dung cơ bản và { nghĩa của Hiệp định đó ? .......Câu 347........................... bảng B.. Đọc đoạn viết (dưới đây) trình bày lý do.……........... “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hoá” chiến tranh... Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc kí kết Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam (27 – 1 – 1973).. năm 2003) Câu 348..... Quân và dân miền Bắc đã đánh bại những cuộc tập kích bằng không quân của Mĩ cuối năm 1972 như thế nào ? Nêu kết quả và { nghĩa... theo yêu cầu của mẫu sau : Chiến lược chiến tranh Thủ đoạn của Mỹ – Nguỵ Sự kiện đánh dấu sự thất bại của Mỹ – Nguỵ ở chiến lược chiến tranh “Chiến tranh đặc biệt” “Chiến tranh cục bộ” “Việt Nam hoá” chiến tranh (Đề thi HSG Quốc gia.......... Hãy sửa những chi tiết sai và điền những nội dung còn thiếu vào chỗ trống : “Sau hàng loạt thủ đoạn “tố cộng”.. Ba chiến lược chiến tranh này tuy có điểm giống nhau đều là “loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới” của Mĩ..... bảng A....…… ở miền Nam Việt Nam........ để cứu vãn chế độ ngụy…………..... trong thời gian từ 1959 đến 1973....... “diệt cộng”.... thời gian và những điểm giống nhau......... mục đích....... khác nhau của ba chiến lược chiến tranh do Mĩ ............. Miền bắc đã thực hiện nghĩa vụ của hậu phương như thế nào đối với tiền tuyến miền Nam từ năm 1969 đến năm 1973 ? Câu 353... quân ngụy và chư hầu…………………………………………......... Mĩ – Ngụy đã lần lượt thực hiện ba chiến lược chiến tranh....................... ...... Những thắng lợi của quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc trong những năm 1965 – 1968 và 1969 – 1973 như thế nào ? Câu 354...... năm 2003) Câu 350......…...ngụy thực hiện ở miền Nam Việt Nam... Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế.... ...……….................... + Phạm vi chiến tranh…………………………………………………………..................

Nam Việt Nam từ khi Hiệp định Pari được kí kết (tháng 1 – 1973) đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Cao đẳng năm 2002) Câu 356. miền Nam đấu tranh chống địch “bình định – lấn chếm”.xã hội. ra sức chi viện cho miền Nam. Lập bảng kê về nội dung và { nghĩa của các Nghị quyết của Đảng Lao động Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ theo yêu cầu sau : Thời gian ra Nghị quyết. Miền Bắc khắc phục những hậu quả của chiến tranh.. KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ . Phân tích những điểm khác nhau giữa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 với Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. tạo thế và lực tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam. Nghị quyết đó đã đưa đến thắng lợi nào của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ? Câu 363. + Điền những ký hiệu thể hiện những nét diễn biến chính của từng chiến dịch vào bản đồ (kèm theo ở trang bên). Lập bảng so sánh những điểm giống và khác nhau giữa Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương năm 1954 và Hiệp định Pari về Việt Nam năm 1973 : hoàn cảnh kí kết.. Cao đẳng năm 2006) Câu 360. Chiến lược “Phản ứng linh hoạt” và “Ngăn đe thực tế” của Mĩ đã ứng dụng như thế nào trong chiến tranh xâm lược Việt Nam ? Sự thất bại của nó ? Câu 366.”. nội dung cơ bản và { nghĩa lịch sử của Hiệp định. sau mỗi thắng lợi lớn trên chiến trường. Mĩ rút quân về nước. tên Nghị quyết Nội dung chủ yếu của Nghị quyết Tác dụng trực tiếp của Nghị quyết Câu 357. Câu 359. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: + Công tác chuẩn bị.(Đề thi tuyển sinh Đại học. quyết định nào để sớm giải phóng hoàn toàn miền Nam ? (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 361. Những nét nổi bật về nghệ thuật chỉ đạo của Đảng ta trong cuộc Tổng tiến công và . cứu nước. lập lại hoà bình ở Việt Nam. Câu 365. bảng B. (Đề thi HSG Quốc gia. Căn cứ những điều kiện lịch sử nào mà Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam trong 2 năm : 1975 và 1976 ? Chủ trương đó được thực hiện như thế nào? Câu 364. Đảng ta đã có những chủ trương. năm 2000) Câu 367.XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC. Cuối năm 1974 – mùa Xuân 1975. Nghị quyết của Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam ngày 2 – 3 – 1975 nêu rõ : “Thời cơ chiến lược đã đến. 25. Đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh đoàn kết chiến đấu ba dân tộc Việt Nam – Lào – Campuchia ? Kết quả ra sao ? Câu 358. Câu 362. Khái quát tình hai miền Bắc. Trình bày tóm tắt diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền nam. BẢN ĐỒ CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975 Phân tích nguyên nhân thành công và { nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ. khôi phục và phát triển kinh tế . giành toàn vẹn lãnh thổ. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975) Sau Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh.

khôi phục và phát triển kinh tế .nổi dậy Xuân 1975 ở miền Nam. ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ. Sau năm 1975. cách mạng ở hai miền Bắc – Nam có những thuận lợi và khó khăn gì ? Trình bày những thành tựu trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh. chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc thực hiện hậu phương kháng chiến chống Mĩ. nhân dân đã thực hiện 3 kế hoạch kinh tế - . VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 – 2000) Việt Nam chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới từ Đại hội VI (tháng 12 – 1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam. VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 Sau Đại thắng mùa Xuân 1975. Phân tích nguyên nhân thắng lợi quan trọng nhất. Trong 10 năm (1976 – 1980 và 1981 – 1985). quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực hiện như thế nào ? Ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Trình bày nguyên nhân thắng lợi và { nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta (1954 – 1975). Câu 371. cứu nước (1954 – 1975) được thể hiện như thế nào ? 26. từ năm 1986 đến 2000. Nêu vắt tắt cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ quốc của nhân dân ta. VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1986) Cách mạng Việt Nam chuyển giai đoạn sang cách mạng xã hội chủ nghĩa từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ. 27. Câu 373. cứu nước và thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. Câu 376. ổn định tình hình miền Nam sau giải phóng năm 1975. (Đề thi HSG cấp THPT. bảng A. Câu 375. Việt Nam chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa trong hoàn cảnh thuận lợi và khó khăn gì ? Câu 379. nhân dân ta thực hiện những nhiệm vụ kinh tế . Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất. xã hội của các kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 – 1980 và 1981 – 1985. cứu nước (1954 – 1975). Câu 372.xã hội nhằm xây dựng đất nước đồng thời với đấu tranh bảo vệ tổ quốc. yếu kém gì ? Nguyên nhân của những khó khăn. Giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ. yếu kém đó. cứu nước đã thể hiện như thế nào ? 28. nước ta đã đạt được những thành tựu lẫn khó khăn. năm 2005) Câu 368. Câu 378. Câu 370. Lập bảng hệ thống những thắng lợi có { nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc trên các mặt trận quân sự. Câu 377. Sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ. năm 2007) Câu 369. Nêu nhiệm vụ và mục tiêu kinh tế. (Đề thi tuyển sinh Đại học. hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. Trong việc thực hiện từng kế hoạch Nhà nước 5 năm này. chính trị. (Đề thi HSG Quốc gia. Trình bày những sự kiện nổi bật ở Việt Nam năm 1976. cứu nước. Phân tích sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.xã hội hai miền. tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975. Cao đẳng năm 2007) Câu 374. nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong năm đầu là khắc phục hậu quả chiến tranh. Trong 15 năm. Nêu những quyết định của Quốc hội khoá VI kì họp thứ nhất về một nước Việt Nam thống nhất. khôi phục kinh tế.

Mỗi sự kiện là mốc đánh dấu một thời kì phát triển của lịch sử dân tộc. 1945 – 1954. (Đề thi HSG Quốc gia. Trình bày nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm : 1986 – 1990. . năm 2005) Câu 387. Sau năm 1929. Toàn tập. (Hồ Chí Minh. Cao đẳng năm 2003) Câu 382. Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1991 đã trải qua các giai đoạn phát triển 1919 – 1930. 1954 – 1975 và 1975 – 1991. Câu 390. Đường lối đổi mới xây dựng đất nước trong chặng đường đầu thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong hoàn cảnh nào ? Trong bước đầu thực hiện đường lối mới của Đảng. 1996 – 2000. lí giải sự lựa chọn và trình bày nội dung. đổi mới về kinh tế. 1991 – 1995. trang 28). NXB Chính trị Quốc gia. Nguyễn Ái Quốc từng có nhận định : “Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”. (Đề thi HSG Quốc gia. (Đề thi HSG Quốc gia. chính sách đối ngoại và nêu nhận xét. 1995. kháng chiến chống Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa cầu”. Hãy chọn một trong các giai đoạn nêu trên. Hà Nội. Bằng những kiến thức lịch sử. bước đầu công cuộc đổi mới. đổi mới về chính trị. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Hãy chứng tỏ rằng trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới 1986 – 2000. Cho biết thành tựu và yếu kém của nước ta trong từng kế hoạch Nhà nước 5 năm. hãy nêu ngắn gọn những thắng lợi tiêu biểu và { nghĩa lịch sử của những thắng lợi đó vào thời điểm mùa Xuân trong lịch sử dân tộc từ khi có Đảng lãnh đạo đến năm 1975. Hãy sắp xếp theo trình tự thời gian các sự kiện chủ yếu từ khi Nguyễn Ái Quốc về nước (1941) trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam đến khi Cách mạng tháng Tám thành công và giải thích mối quan hệ giữa các sự kiện này. Trình bày những thành tựu và hạn chế trong bước đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta từ năm 1986 đến năm 1991. So sánh công cuộc cải tổ ở Liên Xô với công cuộc đổi mới ở Việt Nam về các mặt bối cảnh lịch sử. Cách mạng tháng Tám với sự thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945. Nguyên nhân thắng lợi cơ bản của cách mạng là gì ? Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân những bài học kinh nghiệm gì ? Câu 389. đất nước Việt Nam ngày càng “tham gia tích cực vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế và hội nhập ngày càng sâu rộng vào thế giới hiện đại”. 29. Về công cuộc đổi mới hiện nay của đất nước: Sự khởi xướng và lãnh đạo của Đảng. 1991 – 1995. bảng A.xã hội 5 năm : 1986 – 1990. Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. năm 2005) Câu 388. TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000 Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 đã diễn ra theo một quá trình liên tục những sự kiện lớn : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930. Câu 380. Câu 385. kháng chiến chống Mĩ với Đại thắng Mùa Xuân 1975 và nay là công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986. đặc điểm của giai đoạn lịch sử đó. đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá. bảng A. 1996 – 2000. nước ta đã đạt được những thành tựu và còn có những hạn chế gì ? Câu 381. bảng A. Câu 384. triển vọng. anh (chị) hãy chứng minh điều đó. tiếp tục sự nghiệp đổi mới. có chọn lọc. 1930 – 1945. Bằng những sự kiện lịch sử chọn lọc. Câu 386. năm 2001) Câu 383.

Nêu những thủ đoạn của Mĩ và chính quyền Sài Gòn đã thực hiện trong các chiến lược chiến tranh mà chúng thực hiện ở miền Nam Việt Nam ? Theo anh (chị). Trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến 1975.Câu 391. thủ đoạn nào là thâm độc nhất ? Vì sao ? Câu 397. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. . Các giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam từ năm 1954 đến 1975 ? Những thắng lợi quân sự tiêu biểu của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ? Câu 401. anh (chị) hãy cho biết âm mưu và hành động cuối cùng của Pháp – Mĩ đã bị đánh bại như thế nào ? Qua đó.Anh (chị) hãy liên hệ với yếu tố thời cơ trong cuộc Tổng tiến công Xuân 1975 kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định như thế nào về vấn đề thời cơ thuận lợi để phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám (1945) ? . Câu 393. chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của cuộc Tổng tíên công và nổi dậy mùa xuân 1975 của nhân dân ta có { nghĩa như thế nào đối với tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam ? Câu 394. anh (chị) hãy : . Câu 395.Vì sao lại nói đây là thời cơ ngàn năm có một ? Tác dụng của thời cơ đó ? . liên hệ với những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta để có thể rút ra bài học nổi bật trong việc kết thúc chiến tranh. Trong thời kz 1954 – 1975 Việt Nam đã trở thành nơi diễn ra sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc là do những nguyên nhân nào ? (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) Câu 399. Giải thích nguyên nhân ? Câu 398.Phân tích { nghĩa lịch sử của những thắng lợi trên. chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân 1975 là những mốc lớn. Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) của dân tộc ta đã được kết thúc như thế . Thông qua trình bày hai sự kiện cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp. có những sự kiện lịch sử nào quan trọng ? Hãy cho biết những sự kiện đó có ảnh hưởng như thế nào đến từng giai đoạn của thời đó ? Câu 400.Chứng minh mỗi thắng lợi là một mốc lớn mở ra một giai đoạn phát triển cao hơn của cách mạng Việt Nam. Lập bảng thống kê mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử thế giới với lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945 theo nội dung sau : Thời gian Lịch sử Việt Nam Các sự kiện lịch sử thế giới có ảnh hưởng đến lịch sử Việt Nam Câu 392. . Câu 396. Trình bày khái quát quá trình đế quốc Mĩ đi từ can thiệp đến trực tiếp xâm lược nước ta từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1975. Thành công của Cách mạng tháng Tám. đánh dấu những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong vòng 30 năm qua (1945 – 1975). Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

đó là một quy luật đấu tranh cách mạng” (Lê Duẫn). miền Bắc đã đạt được những thành tựu cơ bản như thế nào trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ? Ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi trên đối với sự nghiệp cách mạng chung của các nước. Đại hội lần II (2 – 1951) và Đại hội lần III (9 – 1960) của Đảng ta đã lần lượt đề ra đường lối nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam như thế nào ? . Câu 413. “Đẩy lùi kẻ địch từng bước. dân chủ và chủ nghĩa xã hội như thế nào ? . tỉnh Thừa Thiên Huế. thắng lợi của cách mạng miền Nam và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta (từ tháng 7 – 1954 đến tháng 5 – 1975). năm 2006) Câu 405. Câu 409. Chứng minh rằng : Cách mạng Việt Nam từ “Đồng khởi” cuối năm 1959 đến đầu năm 1960 đến chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là quá trình liên tục tấn công. Tính chủ động. Từ năm 1930 đến năm 1975.Đường lối xuyên suốt trong cách mạng Việt Nam kể từ khi Đảng ra đời là gì ? . thắng lợi nào có tính chất quyết định làm phá sản các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam ? Câu 407. Câu 408. Câu 404. lần III. giành thắng lợi hoàn toàn.nào ? Hãy so sánh sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Pháp với sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975) ? (Đề thi HSG cấp THPT. giành thắng lợi hoàn toàn. Từ năm 1954 đến năm 1973 quân và dân miền Nam đã đánh bại những chiến lược chiến tranh nào của Mỹ ? Trong những chiến thắng đó. anh (chị) hãy chứng minh nhận định trên. tiến lên đánh bại hẳn quân địch. nhân dân ta đã thực hiện thắng lợi mục tiêu : độc lập dân tộc. Qua từng bước phát triển. tỉnh Thừa Thiên Huế. liên tục và kiên quyết tiến công trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã được thể hiện qua sự chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta như thế nào ? Thí dụ liên hệ với chiến cuộc Đông xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ để phân tích ? Câu 410. năm 2005) Câu 402. Từ ngày thành lập cho đến năm 2006. . Câu 412. đẩy lùi từng bước. (Đề thi HSG cấp THPT. giành thắng lợi từng bước cho cách mạng. Qua các kì Đại hội Đảng lần I.Chính cương vắn tắt. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1854 – 1975) đã trải qua những thời kì lịch sử nào ? Nêu tóm tắt nhiệm vụ chính của những thời lịch sử đó. Câu 403. Sách lược vắn tắt và Luận cương chính trị (1930). giành thắng lợi từng bước. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã đóng vai trò như thế nào đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ? (Đề thi HSG cấp THPT. lần II. Trong hơn 20 năm từ 1954 đến 1975. địa điểm. anh (chị) hãy chứng minh rằng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. năm 2006) Câu 406. Đảng ta đã tiến hành mấy lần Đại hội ? Nêu mốc thời gian. dưới sự lãnh đạo của Đảng. nội dung cơ bản.Thắng lợi của cách mạng nước ta đã khẳng định chân lý cách mạng lớn nhất của thời đại chúng ta là gì ? Câu 411. đánh bại địch từng âm mưu chiến lược. tỉnh Thừa Thiên Huế. tiến lên đánh bại hẳn kẻ địch. Quân và dân miền Bắc đã đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ như thế nào ? Nêu { nghĩa của những thắng lợi đó đối với tiến trình phát triển của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

đúng đắn. Hà Nội. anh (chị) hãy chứng minh nhân dân ta đã làm theo lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì qu{ hơn độc lập tự do”. Câu 423. Bằng những kiến thức lịch sử từ 1954 đến 1975. (Đề thi HSG cấp THPT. tỉnh Thừa Thiên Huế. sáng tạo…” ( SGK Lịch sử lớp 12 nâng cao. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. anh (chị) hãy phân tích nội dung chủ yếu trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945.Câu 414. năm 2001) . (Đề thi HSG cấp THPT. Nêu những sự kiện lịch sử tiêu biểu thể hiện tinh thần đoàn kết đấu tranh giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào trong thời kì chống Pháp và chống Mĩ (1945 – 1975). Từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 cho đến nay. tự chủ. Hiệp định Giơnevơ (21 – 7 – 1954) và Hiệp định Pari (27 – 1 – 1973) ? Khái quát quá trình đấu tranh của nhân dân ta để từng bước giành các quyền dân tộc cơ bản sau mỗi hiệp định trên. với đường lối chính trị. Câu 418. NXB Giáo dục. năm 2009) Câu 422. (Đề thi tuyển sinh Đại học. năm 2001) Câu 417. phát triển và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. quân sự độc lập. hãy chứng minh : trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975). Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định sơ bộ (6 – 3 – 1946). Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu. Trình bày quá trình ra đời. Cao đẳng năm 2007) Câu 421. cứu nước thắng lợi nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Bằng sự hiểu biết về lịch sử dân tộc từ năm 1945 đến 1975. Từ đó. anh (chị) hãy trình bày những cuộc đấu tranh ngoại giao của Đảng và chính phủ ta để bảo vệ độc lập và giải phóng dân tộc. Hà Nội. trang 260 ) (Đề thi HSG cấp THPT. chứng minh: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ. đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra và xúc tiến thành lập những mặt trận nào ? Vì sao Đảng lại chủ trương thành lập những mặt trận ấy. Cao đẳng năm 2005) Câu 420.  MỘT VÀI DẠNG CÂU HỎI CẦN THAM KHẢO THÊM : Câu 424. Thông qua diễn biến cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. (Đề thi tuyển sinh Đại học. diễn biến của cuộc đấu tranh ngoại giao có mối quan hệ chặt chẽ với đấu tranh quân sự trên chiến trường. Hà Nội. 2008. Cho biết những chiến công vang dội của quân đội nhân dân Việt Nam và lí giải nguyên nhân quyết định những chiến công oanh liệt đó ? Câu 416. Hãy hoàn thiện bảng sau về đấu tranh ngoại giao trong phong trào cách mạng Việt Nam : Thời gian Nội dung Kết quả và { nghĩa Từ 2 – 9 – 1945 đến 19 – 12 – 1946 Từ 8 – 5 – 1954 đến 21 – 7 – 1954 Từ tháng 5 – 1968 đến tháng 1 – 1973 (Đề thi HSG cấp THPT. Từ năm 1930 đến năm 1975 đường lối cách mạng bạo lực của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thực hiện như thế nào ? Câu 415. năm 2004) Câu 419. tỉnh Thừa Thiên Huế. rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa mặt trận ngoại giao và mặt trận quân sự trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Hồ Chí Minh o Email : budchau20@yahoo. Những bài học đó được vận dụng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 – 1975). Trường THPT Thủ Đức. tấn công và kết thúc cuộc chiến tranh này.  Sưu tầm & biên soạn : CHÂU TIẾN LỘC o HS. bảng A. Hết . của nhân dân ta như thế nào? (Đề thi HSG Quốc gia. Trên cơ sở trình bày và phân tích những nét lớn về diễn biến của cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên thế kỉ XIII. bảng A. (Đề thi Olympic 30/4. Bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến này được vận dụng như thế nào trong công cuộc giữ nước của thế hệ sau (qua việc trình bày một cuộc kháng chiến. do anh (chị) tự chọn).Câu 425. 1. Trình bày và phân tích những nét nổi bật trong việc phòng thủ.. (Đề thi HSG Quốc gia. bảng A. Bài học lịch sử nêu trên đã được vận dụng sáng tạo như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954 (Hoặc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975). năm 1998) Câu 427. (Đề thi HSG Quốc gia.vn « Return to minhanh-pl | 2280 views .. khối 11. Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống thời Lý (1075 – 1077). Qua một cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (tự chọn) của nhân dân ta trong thời gian từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII. TP. Thế kỉ XIII và thế kỉ XX. vị trí và xu hướng chuyển hóa của nền văn minh Đại Việt. bảng A. lịch sử Việt Nam ghi nhận hai sự kiện tiêu biểu thể hiện quyết tâm chống ngoại xâm của các tầng lớp nhân dân để giành và bảo vệ nền độc lập của dân tộc. năm 2002) . năm 2002) Câu 430. Lập bảng thống kê về các anh hùng dân tộc trong các cuộc kháng chiến. 2. tiếp thu và đồng hóa ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc ở phương Bắc và văn hóa Champa ở phía Nam ? Nêu đặc điểm. anh (chị) hãy nêu những bài học về huy động sức mạnh toàn dân và nghệ thuật tiến hành cuộc hiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta thời Trần. theo yêu cầu sau: Số thứ tự Anh hùng dân tộc Thời gian Chiến công nổi bật (Đề thi HSG Quốc gia. Căn cứ vào đâu để khẳng định Văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở phục hưng và phát triển Văn minh người Việt cổ.. anh (chị) hãy nêu một bài học đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến năm 1975. anh (chị) hãy : 1. năm 1999) Câu 428.. Câu 426. Đó là hai sự kiện nào ? Trình bày hiểu biết của anh (chị) về hai sự kiện đó.com. năm 2007) Câu 429. 2.

gif" style="display: none.quantcast.com/p-34EL1DZyJypTI" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://pixel.Free Embeddable Forum powered by Nabble See how NAML generates this page <a href="http://www.quantserve.com/pixel/p-34EL1DZyJypTI." border="0" height="1" width="1" alt="Quantcast"/></a> .

chính trị. quân dân ta ở miền Bắc đã chiến đấu và sản xuất như thế nào và đã đáp ứng những yêu cầu gì của cách mạng cả nước ? 24. Mĩ tiến hành chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” ở miền Nam và mở rộng chiến tranh không quân. miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh. Lập bảng thống kê những thủ đoạn và những sự kiện đánh dấu . (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 346. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “VIỆT NAM HOÁ CHIẾN TRANH” Ở MIỀN NAM VÀ CHIẾN TRANH PHÁ HOẠT MIỀN BẮC LẦN THỨ HAI CỦA ĐẾ QUỐC MĨ (1969– 1973) Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Từ năm 1965 đến năm 1968. Câu 344.“Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam (1965 – 1968) ? Câu 339.văn hoá. hải quân phá hoại miền Bắc (lần thứ hai). miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của Mĩ. Trình bày những thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam (1965 – 1968). Nêu ý nghĩa của thắng lợi Vạn Tường (8 – 1965). làm nghĩa vụ hậu phương. năm 2005) Câu 343. tỉnh Thừa Thiên Huế. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh” (1969 – 1973) ? Nêu những thắng lợi chung của ba nước Đông Dương trên các mặt trận quân sự. miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”. Cao đẳng năm 2002) Câu 341. ngoại giao trong chiến đấu chống hai chiến lược này. Diễn biến và ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân miền Nam tết Mậu thân (1968) ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Câu 342. Đế quốc Mĩ đã thực hiện âm mưu và dùng thủ đoạn gì trong chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1968 ? Cho biết miền Bắc đã lập được những thành tích gì trong sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ trong giai đoạn này. Thời gian giữa hai cuộc chiến tranh phá hoại. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 ở miền Nam : diễn biến chính. Phân tích điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Tên chiến lược Chiến thắng mở đầu Chiến thắng kết thúc Kết quả Câu 347. Điền vào 2 bảng thống kê dưới đây những sự kiện thích hợp : Bảng 1 : Âm mưu của Mỹ trong việc thực hiện 3 chiến lược chiến tranh xâm lược ở miền Nam từ 1961 đến 1973 Tên chiến lược Hình thức Âm mưu Thủ đoạn Phạm vi thực hiện Bảng 2 : Những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam nhằm làm phá sản các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mĩ. khôi phục và phát triển kinh tế . Câu 345. Câu 340. kết quả và ý nghĩa.

“diệt cộng”........….............. Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế............. ...... Miền bắc đã thực hiện nghĩa vụ của hậu phương như thế nào đối với tiền tuyến miền Nam từ năm 1969 đến năm 1973 ? Câu 353.... nhưng có những điểm khác nhau về : + Vai trò của quân Mĩ.. Quân và dân miền Bắc đã đánh bại những cuộc tập kích bằng không quân của Mĩ cuối năm 1972 như thế nào ? Nêu kết quả và ý nghĩa. Mĩ – Ngụy đã lần lượt thực hiện ba chiến lược chiến tranh..... Đọc đoạn viết (dưới đây) trình bày lý do.. Những thắng lợi của quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc trong những năm 1965 – 1968 và 1969 – 1973 như thế nào ? Câu 354...... Câu 352..................... năm 2003) Câu 348...... khác nhau của ba chiến lược chiến tranh do Mĩ ngụy thực hiện ở miền Nam Việt Nam....... để cứu vãn chế độ ngụy…………..... Ba chiến lược chiến tranh này tuy có điểm giống nhau đều là “loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới” của Mĩ................ + Qui mô chiến tranh…………………………………………………………. Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc kí kết Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam (27 – 1 – 1973). Đánh giá những thắng lợi quân sự của quân và dân ta trực tiếp dẫn tới việc triệu tập Hội nghị và ký kết hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam...... trong thời gian từ 1959 đến 1973. Nội dung cơ bản và ý nghĩa của Hiệp định đó ? ...... “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hoá” chiến tranh..………........………….....sự thất bại của Mỹ – Nguỵ ở ba chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.... năm 2003) Câu 350. bảng A.... Bốn thắng lợi nào của quân dân miền Nam có ý nghĩa đánh dấu sự phá sản hoàn toàn của các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ ở miền Nam ? Hãy giải thích vì sao ? Câu 349......... mục đích.......…… ở miền Nam Việt Nam. (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) Câu 355....... xã hội từ năm 1969 đến 1973 ? Câu 351.............. thời gian và những điểm giống nhau.....……... theo yêu cầu của mẫu sau : Chiến lược chiến tranh Thủ đoạn của Mỹ – Nguỵ Sự kiện đánh dấu sự thất bại của Mỹ – Nguỵ ở chiến lược chiến tranh “Chiến tranh đặc biệt” “Chiến tranh cục bộ” “Việt Nam hoá” chiến tranh (Đề thi HSG Quốc gia................................ bảng B.” (Đề thi HSG Quốc gia............ + Phạm vi chiến tranh…………………………………………………………..... ... Hãy sửa những chi tiết sai và điền những nội dung còn thiếu vào chỗ trống : “Sau hàng loạt thủ đoạn “tố cộng”.............. quân ngụy và chư hầu………………………………………….......

. Cao đẳng năm 2006) Câu 360. sau mỗi thắng lợi lớn trên chiến trường. KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ . tạo thế và lực tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam. Câu 365. lập lại hoà bình ở Việt Nam. Cuối năm 1974 – mùa Xuân 1975. Câu 362. ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền nam. tên Nghị quyết Nội dung chủ yếu của Nghị quyết Tác dụng trực tiếp của Nghị quyết Câu 357. 25. Khái quát tình hai miền Bắc. Đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh đoàn kết chiến đấu ba dân tộc Việt Nam – Lào – Campuchia ? Kết quả ra sao ? Câu 358. nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975) Sau Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh. Chiến lược “Phản ứng linh hoạt” và “Ngăn đe thực tế” của Mĩ đã ứng dụng như thế nào trong chiến tranh xâm lược Việt Nam ? Sự thất bại của nó ? Câu 366.”. Lập bảng kê về nội dung và ý nghĩa của các Nghị quyết của Đảng Lao động Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ theo yêu cầu sau : Thời gian ra Nghị quyết. Nam Việt Nam từ khi Hiệp định Pari được kí kết (tháng 1 – 1973) đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Nghị quyết đó đã đưa đến thắng lợi nào của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ? Câu 363. quyết định nào để sớm giải phóng hoàn toàn miền Nam ? (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 361.XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC.xã hội. Phân tích những điểm khác nhau giữa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 với Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. Mĩ rút quân về nước. Căn cứ những điều kiện lịch sử nào mà Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam trong 2 năm : 1975 và 1976 ? Chủ trương đó được thực hiện như thế nào? Câu 364. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: .. khôi phục và phát triển kinh tế . miền Nam đấu tranh chống địch “bình định – lấn chếm”. Câu 359. Nghị quyết của Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam ngày 2 – 3 – 1975 nêu rõ : “Thời cơ chiến lược đã đến. Cao đẳng năm 2002) Câu 356.(Đề thi tuyển sinh Đại học. Đảng ta đã có những chủ trương. Lập bảng so sánh những điểm giống và khác nhau giữa Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương năm 1954 và Hiệp định Pari về Việt Nam năm 1973 : hoàn cảnh kí kết. Trình bày tóm tắt diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. ra sức chi viện cho miền Nam. Miền Bắc khắc phục những hậu quả của chiến tranh. giành toàn vẹn lãnh thổ.

Câu 375. cứu nước (1954 – 1975) được thể hiện như thế nào ? 26. 27. quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực hiện như thế nào ? Ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. cách mạng ở hai miền Bắc – Nam có những thuận lợi và khó khăn gì ? Trình bày những thành tựu trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh. năm 2005) Câu 368. xã hội của các kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 – . Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta (1954 – 1975). tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975. Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất. BẢN ĐỒ CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975 Phân tích nguyên nhân thành công và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Câu 373.+ Công tác chuẩn bị. khôi phục kinh tế. (Đề thi HSG cấp THPT. cứu nước. Trình bày những sự kiện nổi bật ở Việt Nam năm 1976. chính trị. Nêu những quyết định của Quốc hội khoá VI kì họp thứ nhất về một nước Việt Nam thống nhất. nhân dân ta thực hiện những nhiệm vụ kinh tế . (Đề thi HSG Quốc gia. Câu 372. Phân tích nguyên nhân thắng lợi quan trọng nhất. hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. bảng A. Câu 370. ổn định tình hình miền Nam sau giải phóng năm 1975. Những nét nổi bật về nghệ thuật chỉ đạo của Đảng ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ở miền Nam. nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong năm đầu là khắc phục hậu quả chiến tranh. cứu nước. Nêu nhiệm vụ và mục tiêu kinh tế. cứu nước (1954 – 1975). (Đề thi HSG Quốc gia. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Cao đẳng năm 2007) Câu 374. cứu nước và thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. năm 2007) Câu 369. + Điền những ký hiệu thể hiện những nét diễn biến chính của từng chiến dịch vào bản đồ (kèm theo ở trang bên). bảng B. Câu 371. VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 Sau Đại thắng mùa Xuân 1975. chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc thực hiện hậu phương kháng chiến chống Mĩ.xã hội nhằm xây dựng đất nước đồng thời với đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ. Phân tích sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. Lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc trên các mặt trận quân sự. khôi phục và phát triển kinh tế . ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ. năm 2000) Câu 367.xã hội hai miền. Trong 10 năm (1976 – 1980 và 1981 – 1985). VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1986) Cách mạng Việt Nam chuyển giai đoạn sang cách mạng xã hội chủ nghĩa từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ.

Câu 380. năm 2001) Câu 383. bảng A. Bằng những sự kiện lịch sử chọn lọc. Hãy chứng tỏ rằng trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới 1986 – 2000. 1996 – 2000. hãy nêu ngắn gọn những thắng lợi tiêu . 1991 – 1995. Câu 378. nước ta đã đạt được những thành tựu lẫn khó khăn. yếu kém đó. Câu 386. Nêu vắt tắt cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ quốc của nhân dân ta. Giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ. nước ta đã đạt được những thành tựu và còn có những hạn chế gì ? Câu 381. VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 – 2000) Việt Nam chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới từ Đại hội VI (tháng 12 – 1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu 384. Câu 377. 29. tiếp tục sự nghiệp đổi mới. Mỗi sự kiện là mốc đánh dấu một thời kì phát triển của lịch sử dân tộc. So sánh công cuộc cải tổ ở Liên Xô với công cuộc đổi mới ở Việt Nam về các mặt bối cảnh lịch sử. Câu 385. Đường lối đổi mới xây dựng đất nước trong chặng đường đầu thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong hoàn cảnh nào ? Trong bước đầu thực hiện đường lối mới của Đảng.1980 và 1981 – 1985. Trong 15 năm. cứu nước đã thể hiện như thế nào ? 28. Trong việc thực hiện từng kế hoạch Nhà nước 5 năm này. Trình bày nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm : 1986 – 1990. (Đề thi HSG Quốc gia. Cao đẳng năm 2003) Câu 382. Trình bày những thành tựu và hạn chế trong bước đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta từ năm 1986 đến năm 1991. Cho biết thành tựu và yếu kém của nước ta trong từng kế hoạch Nhà nước 5 năm. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Sau năm 1975. đổi mới về kinh tế. đất nước Việt Nam ngày càng “tham gia tích cực vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế và hội nhập ngày càng sâu rộng vào thế giới hiện đại”. bước đầu công cuộc đổi mới. đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá. Câu 376. từ năm 1986 đến 2000. 1991 – 1995.xã hội 5 năm : 1986 – 1990. Việt Nam chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa trong hoàn cảnh thuận lợi và khó khăn gì ? Câu 379. Cách mạng tháng Tám với sự thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945. nhân dân đã thực hiện 3 kế hoạch kinh tế . 1996 – 2000. chính sách đối ngoại và nêu nhận xét. Về công cuộc đổi mới hiện nay của đất nước: Sự khởi xướng và lãnh đạo của Đảng. đổi mới về chính trị. kháng chiến chống Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa cầu”. yếu kém gì ? Nguyên nhân của những khó khăn. TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000 Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 đã diễn ra theo một quá trình liên tục những sự kiện lớn : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930. kháng chiến chống Mĩ với Đại thắng Mùa Xuân 1975 và nay là công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986. triển vọng.

bảng A. Sau năm 1929. 1930 – 1945. 1945 – 1954. Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. (Hồ Chí Minh. . năm 2005) Câu 387. NXB Chính trị Quốc gia. Nguyên nhân thắng lợi cơ bản của cách mạng là gì ? Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân những bài học kinh nghiệm gì ? Câu 389. Hãy chọn một trong các giai đoạn nêu trên. Nguyễn Ái Quốc từng có nhận định : “Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của cuộc Tổng tíên công và nổi dậy mùa xuân 1975 của nhân dân ta có ý nghĩa như thế nào đối với tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam ? Câu 394. có chọn lọc. Hãy sắp xếp theo trình tự thời gian các sự kiện chủ yếu từ khi Nguyễn Ái Quốc về nước (1941) trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam đến khi Cách mạng tháng Tám thành công và giải thích mối quan hệ giữa các sự kiện này. Câu 390. (Đề thi HSG Quốc gia. Toàn tập. Bằng những kiến thức lịch sử. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. năm 2005) Câu 388. 1954 – 1975 và 1975 – 1991. Câu 393. (Đề thi HSG Quốc gia. trang 28). anh (chị) hãy : .biểu và ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi đó vào thời điểm mùa Xuân trong lịch sử dân tộc từ khi có Đảng lãnh đạo đến năm 1975. bảng A.Chứng minh mỗi thắng lợi là một mốc lớn mở ra một giai đoạn phát triển cao hơn của cách mạng Việt Nam. chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân 1975 là những mốc lớn. anh (chị) hãy chứng minh điều đó. Hà Nội. lí giải sự lựa chọn và trình bày nội dung. đánh dấu những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong vòng 30 năm qua (1945 – 1975). Lập bảng thống kê mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử thế giới với lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945 theo nội dung sau : Thời gian Lịch sử Việt Nam Các sự kiện lịch sử thế giới có ảnh hưởng đến lịch sử Việt Nam Câu 392. Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1991 đã trải qua các giai đoạn phát triển 1919 – 1930. Thành công của Cách mạng tháng Tám. đặc điểm của giai đoạn lịch sử đó.Phân tích ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi trên. . Câu 391. 1995.Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định như thế nào về vấn đề thời cơ thuận lợi để phát động toàn dân khởi nghĩa .

tỉnh Thừa Thiên Huế. thủ đoạn nào là thâm độc nhất ? Vì sao ? Câu 397. Trình bày khái quát quá trình đế quốc Mĩ đi từ can thiệp đến trực tiếp xâm lược nước ta từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1975. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1854 – 1975) đã trải qua những thời kì lịch sử nào ? Nêu tóm tắt nhiệm vụ chính của những thời lịch sử đó.Vì sao lại nói đây là thời cơ ngàn năm có một ? Tác dụng của thời cơ đó ? . Câu 403. Câu 396. có những sự kiện lịch sử nào quan trọng ? Hãy cho biết những sự kiện đó có ảnh hưởng như thế nào đến từng giai đoạn của thời đó ? Câu 400. Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) của dân tộc ta đã được kết thúc như thế nào ? Hãy so sánh sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Pháp với sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975) ? (Đề thi HSG cấp THPT. liên hệ với những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta để có thể rút ra bài học nổi bật trong việc kết thúc chiến tranh. Giải thích nguyên nhân ? Câu 398. tỉnh Thừa Thiên Huế.giành chính quyền trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám (1945) ? . Trong hơn 20 năm từ 1954 đến 1975. (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 395. anh (chị) hãy cho biết âm mưu và hành động cuối cùng của Pháp – Mĩ đã bị đánh bại như thế nào ? Qua đó. Quân và dân miền Bắc đã đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ như thế nào ? Nêu ý nghĩa của những thắng lợi đó đối với tiến trình phát triển của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Trong thời kỳ 1954 – 1975 Việt Nam đã trở thành nơi diễn ra sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc là do những nguyên nhân nào ? (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) Câu 399. Nêu những thủ đoạn của Mĩ và chính quyền Sài Gòn đã thực hiện trong các chiến lược chiến tranh mà chúng thực hiện ở miền Nam Việt Nam ? Theo anh (chị). tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến 1975. năm 2006) . năm 2005) Câu 402. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã đóng vai trò như thế nào đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ? (Đề thi HSG cấp THPT. Thông qua trình bày hai sự kiện cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp. năm 2006) Câu 405. miền Bắc đã đạt được những thành tựu cơ bản như thế nào trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ? Ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi trên đối với sự nghiệp cách mạng chung của các nước. Các giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam từ năm 1954 đến 1975 ? Những thắng lợi quân sự tiêu biểu của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ? Câu 401.Anh (chị) hãy liên hệ với yếu tố thời cơ trong cuộc Tổng tiến công Xuân 1975 kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Câu 404.

hãy chứng minh : trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975). . Câu 413. thắng lợi nào có tính chất quyết định làm phá sản các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam ? Câu 407. Câu 408.Câu 406.Thắng lợi của cách mạng nước ta đã khẳng định chân lý cách mạng lớn nhất của thời đại chúng ta là gì ? Câu 411. liên tục và kiên quyết tiến công trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã được thể hiện qua sự chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta như thế nào ? Thí dụ liên hệ với chiến cuộc Đông xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ để phân tích ? Câu 410. đó là một quy luật đấu tranh cách mạng” (Lê Duẫn). Câu 412. Từ năm 1930 đến năm 1975 đường lối cách mạng bạo lực của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thực hiện như thế nào ? Câu 415. Qua từng bước phát triển. giành thắng lợi hoàn toàn. Trình bày quá trình ra đời. Chứng minh rằng : Cách mạng Việt Nam từ “Đồng khởi” cuối năm 1959 đến đầu năm 1960 đến chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là quá trình liên tục tấn công. nội dung cơ bản. . lần II.Chính cương vắn tắt. giành thắng lợi từng bước.Đường lối xuyên suốt trong cách mạng Việt Nam kể từ khi Đảng ra đời là gì ? . anh (chị) hãy chứng minh nhận định trên. Từ năm 1954 đến năm 1973 quân và dân miền Nam đã đánh bại những chiến lược chiến tranh nào của Mỹ ? Trong những chiến thắng đó. Tính chủ động. thắng lợi của cách mạng miền Nam và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta (từ tháng 7 – 1954 đến tháng 5 – 1975). anh (chị) hãy chứng minh rằng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. nhân dân ta đã thực hiện thắng lợi mục tiêu : độc lập dân tộc. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. Đảng ta đã tiến hành mấy lần Đại hội ? Nêu mốc thời gian. đánh bại địch từng âm mưu chiến lược. địa điểm. Từ ngày thành lập cho đến năm 2006. tiến lên đánh bại hẳn kẻ địch. lần III. Câu 409. Từ năm 1930 đến năm 1975. giành thắng lợi hoàn toàn. diễn biến của cuộc đấu tranh ngoại giao có mối quan hệ chặt chẽ với đấu tranh quân sự trên chiến trường. Qua các kì Đại hội Đảng lần I. dân chủ và chủ nghĩa xã hội như thế nào ? Câu 414. đẩy lùi từng bước. tiến lên đánh bại hẳn quân địch. “Đẩy lùi kẻ địch từng bước. Sách lược vắn tắt và Luận cương chính trị (1930). Cho biết những chiến công vang dội của quân đội nhân dân Việt Nam và lí giải nguyên nhân quyết định những chiến công oanh liệt đó ? Câu 416. giành thắng lợi từng bước cho cách mạng. phát triển và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại hội lần II (2 – 1951) và Đại hội lần III (9 – 1960) của Đảng ta đã lần lượt đề ra đường lối nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam như thế nào ? . dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể của cuộc kháng chiến chống . Hãy hoàn thiện bảng sau về đấu tranh ngoại giao trong phong trào cách mạng Việt Nam : Thời gian Nội dung Kết quả và ý nghĩa Từ 2 – 9 – 1945 đến 19 – 12 – 1946 Từ 8 – 5 – 1954 đến 21 – 7 – 1954 Từ tháng 5 – 1968 đến tháng 1 – 1973 (Đề thi HSG cấp THPT. với đường lối chính trị. năm 2001) Câu 425. năm 2004) Câu 419. đúng đắn. (Đề thi tuyển sinh Đại học. năm 2001) Câu 417. lịch sử Việt Nam ghi nhận hai sự kiện tiêu biểu thể hiện quyết tâm chống ngoại xâm của các tầng lớp nhân dân để giành và bảo vệ nền độc lập của dân tộc. (Đề thi HSG cấp THPT. Hà Nội. Từ đó. Hiệp định Giơnevơ (21 – 7 – 1954) và Hiệp định Pari (27 – 1 – 1973) ? Khái quát quá trình đấu tranh của nhân dân ta để từng bước giành các quyền dân tộc cơ bản sau mỗi hiệp định trên. 2008. Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu. Câu 426. Cao đẳng năm 2007) Câu 421. rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa mặt trận ngoại giao và mặt trận quân sự trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Hà Nội. Câu 423. tự chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra và xúc tiến thành lập những mặt trận nào ? Vì sao Đảng lại chủ trương thành lập những mặt trận ấy. Bằng những kiến thức lịch sử từ 1954 đến 1975. Bằng sự hiểu biết về lịch sử dân tộc từ năm 1945 đến 1975. Từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 cho đến nay. Hà Nội. anh (chị) hãy trình bày những cuộc đấu tranh ngoại giao của Đảng và chính phủ ta để bảo vệ độc lập và giải phóng dân tộc. anh (chị) hãy phân tích nội dung chủ yếu trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945. sáng tạo…” ( SGK Lịch sử lớp 12 nâng cao. đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là hai sự kiện nào ? Trình bày hiểu biết của anh (chị) về hai sự kiện đó. ϖ MỘT VÀI DẠNG CÂU HỎI CẦN THAM KHẢO THÊM : Câu 424. trang 260 ) (Đề thi HSG cấp THPT. anh (chị) hãy chứng minh nhân dân ta đã làm theo lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Cao đẳng năm 2005) Câu 420. Câu 418.(Đề thi HSG cấp THPT. năm 2009) Câu 422. tỉnh Thừa Thiên Huế. tỉnh Thừa Thiên Huế. cứu nước thắng lợi nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định sơ bộ (6 – 3 – 1946). NXB Giáo dục. chứng minh: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thông qua diễn biến cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Nêu những sự kiện lịch sử tiêu biểu thể hiện tinh thần đoàn kết đấu tranh giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào trong thời kì chống Pháp và chống Mĩ (1945 – 1975). Thế kỉ XIII và thế kỉ XX. quân sự độc lập.

Bài học lịch sử nêu trên đã được vận dụng sáng tạo như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954 (Hoặc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975). ≅ Sưu tầm & biên soạn : CHÂU TIẾN LỘC o HS. theo yêu cầu sau: Số thứ tự Anh hùng dân tộc Thời gian Chiến công nổi bật (Đề thi HSG Quốc gia. 1. năm 2007) Câu 429. Qua một cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (tự chọn) của nhân dân ta trong thời gian từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII.com. 2. vị trí và xu hướng chuyển hóa của nền văn minh Đại Việt. khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến năm 1975.. bảng A. do anh (chị) tự chọn). Bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến này được vận dụng như thế nào trong công cuộc giữ nước của thế hệ sau (qua việc trình bày một cuộc kháng chiến...Hồ Chí Minh o Email : budchau20@yahoo. năm 1999) Câu 428.. Lập bảng thống kê về các anh hùng dân tộc trong các cuộc kháng chiến. năm 2002) Câu 430. tiếp thu và đồng hóa ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc ở phương Bắc và văn hóa Champa ở phía Nam ? Nêu đặc điểm.quân xâm lược Tống thời Lý (1075 – 1077). Những bài học đó được vận dụng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 – 1975). khối 11. năm 1998) Câu 427. bảng A. bảng A. .vn « Return to minhanh-pl | 2280 views Loading. năm 2002) . Trên cơ sở trình bày và phân tích những nét lớn về diễn biến của cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên thế kỉ XIII. (Đề thi HSG Quốc gia. (Đề thi HSG Quốc gia. bảng A. anh (chị) hãy nêu một bài học đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Hết . 2... của nhân dân ta như thế nào? (Đề thi HSG Quốc gia. tấn công và kết thúc cuộc chiến tranh này. anh (chị) hãy nêu những bài học về huy động sức mạnh toàn dân và nghệ thuật tiến hành cuộc hiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta thời Trần. Trình bày và phân tích những nét nổi bật trong việc phòng thủ. Căn cứ vào đâu để khẳng định Văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở phục hưng và phát triển Văn minh người Việt cổ. anh (chị) hãy : 1. TP. Trường THPT Thủ Đức. (Đề thi Olympic 30/4.

" border="0" height="1" width="1" alt="Quantcast"/></a> .sample Remove Ads Free Embeddable Forum powered See how NAML generates by Nabble this page <a href="http://www.com/p-34EL1DZyJypTI" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-34EL1DZyJypTI.quantcast.gif" style="display: none.