1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam

1. Ba vua trong câu ca dao "Một nhà sinh đặng ba vua/Vua còn, vua mất, vua thua chạy dài" là những vua nào? Trả lời: Đó là Đồng Khánh (vua còn); Kiến Phúc (vua mất) và Hàm Nghi (vua thua chạy dài) Câu ca dao này nói về gia đình Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai - Hoàng tử thứ 26 của vua Thiệu Trị. Ông có 3 người con làm vua: - Vua Kiến Phúc: tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Đăng, con thứ ba của Kiên Thái Vương và bà Bùi Thị Thanh. Vua Tự Đức vì lúc bé bị bệnh đậu mùa, không có con nên đã nhận Ưng Đăng làm con nuôi. Sau này, Ưng Đăng lên ngôi, là vị vua thứ 7 của triều Nguyễn. - Vua Hàm Nghi: tên huý là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, còn có tên là Nguyễn Phúc Minh, con thứ 5 của Kiên Thái Vương và bà Phan Thị Nhàn. Là vua thứ 8 triều Nguyễn. - Vua Đồng Khánh: tên huý là Nguyễn Phúc Ưng Kỷ, con trưởng của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh, đồng thời là con nuôi của vua Tự Đức. Là vị vua thứ 9 của triều Nguyễn. Trong 3 vua này thì vua Kiến Phúc chỉ làm vua được 8 tháng. Vua mất lúc mới 16 tuổi, chưa nạp phi, không có con cái. Vua Hàm Nghi chống lại quân Pháp, ban hịch Cần Vương, tổ chức kháng chiến nhưng thất bại. Vua phải chạy lên vùng núi Quảng Bình, Hà Tĩnh. Sau bị Pháp bắt đầy đi Algérie năm 1888. Vua Đồng Khánh lên ngôi năm 1885. Vua rất được lòng người Pháp nhưng chỉ ở ngôi được hơn 3 năm, mất ngày 28 tháng 1 năm 1889. Khi đó ông 25 tuổi. Câu ca dao này ra đời khi vua Đồng Khánh vừa lên ngôi. Vua Kiến phúc đã mất. Vua Hàm Nghi đang cùng quân Cần Vương chạy lên vùng núi. Do đó mới gọi là "vua còn, vua mất, vua thua chạy dài".

Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai...

Cảm ơn bởi:

03-10-2008, 10:36 AM (Được chỉnh sửa: 04-08-2009 03:34 AM bởi Khoai.)
Bài viết: #2

Khoai
I'm

Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 KhoaiDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài

1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam

2. Trả

Vì lời: Vì

sao mẹ

nhà vua

Nguyễn Thiệu Trị tên

kiêng là

tên Hồ Thị

Hoa? Hoa

Từ đầu triều Nguyễn, tất cả các danh từ có từ “hoa” đều phải đổi. Vì thế mà chợ Đông Hoa thành chợ Đông Ba, tỉnh Thanh Hoa thành tỉnh Thanh Hoá, cầu Hoa bắc qua rạch Thị Nghè đổi thành cầu Bông, điệu hát “hoa tình” thành “huê tình”, “hoa lợi” thành “huê lợi”, “hoa viên” thành “huê viên”,… Vì sao có chuyện kiêng cữ và chuyển đổi ấy? Chuyện kể rằng: Năm 1806, Hoàng tử Nguyễn Phúc Đảm đến tuổi lập phủ thiếp. Vua Gia Long và Hoàng hậu Thuận Thiên đã chọn bà Hồ Thị Hoa (con gái của công thần Hồ Văn Bôi) cưới cho Hoàng tử Đảm. Hồ Thị Hoa có đủ các đức tính thục, thận, hiền, trinh; sống hết đạo hiếu kính. Bà được Hoàng đế và Hoàng hậu dành cho nhiều tình cảm yêu thương. Đến tháng 5/1807, bà sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Miên Tông. Bà mất sau khi sinh con 13 ngày. Khi ấy, bà mới 17 tuổi. Mẹ mất, Miên Tông được gửi cho bà nội là Hoàng hậu Thuận Thiên nuôi cho đến trưởng thành. Thương xót cô con dân bất hạnh, vua Gia Long xuống dụ cấm triều đình và bá tánh từ nay không được nhắc đến từ “hoa” nữa. Những từ có chữ “hoa” thì phải chuyển đổi thành ba, huê, bông, hoá,… để khỏi phạm huý. Năm 1820, Hoàng tử Đảm lên nối ngôi, lấy niên hiệu Minh Mạng. Năm 1841, người con mất mẹ lúc 13 ngày tuổi Miên Tông lên ngôi, niên hiệu là Thiệu Trị. Vua Thiệu Trị đã làm nhiều việc để làm tròn đạo hiếu đối với người mẹ bạc mệnh. Đặc biệt nhất là triều đại của ông và con cháu của ông sau này đã triệt để kiêng kỵ tên “Hoa”, tên huý của mẹ ông. Việc kiêng kỵ ấy còn ảnh hưởng cho đến ngày nay. (Theo Nguyễn Đắc Xuân – Chuyện các bà trong cung Nguyễn).

Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai...

Cảm ơn bởi:

23-10-2008, 03:51 AM (Được chỉnh sửa: 19-09-2010 06:08 PM bởi T-AnhCQT.)
Bài viết: #3

Khoai
I'm

Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 Khoai Danh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài

1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam

3.Tiền Trả

giấy

được

phát lời:

hành

nước

ta Triều

dưới

triều

đại

nào? Trần

Nhiều người vẫn nhầm lẫn nghĩ rằng tiền giấy được phát hành đầu tiên ở nước ta vào triều Hồ. Có thể, Hồ Quý Ly là người đóng vai trò quyết định trong việc ban hành tiền giấy, nhưng tiền giấy được phát hành lần đầu tiên ở nước ta vào năm 1396 (dưới thời vua Trần Thuận Tông). Về việc này, nhiều sử gia có những đánh giá rất khác nhau. Có người cho rằng Hồ Quý Ly cần thu đồng để đúc vũ khí. Cũng có người đánh giá cao cải cách tiền giấy của Hồ Quý Ly bởi cùng với tiền giấy, Hồ Quý Ly còn có những cải cách khác rất tiến bộ và có đóng góp rất lớn cho sự phát triển của toàn xã hội bấy giờ. Năm 1400, Hồ Quý Ly ép cháu ngoại của mình là Trần Thiếu Đế nhường ngôi, lập ra nhà Hồ (1400 - 1407).

Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai...

Cảm ơn bởi:

24-10-2008, 01:23 PM (Được chỉnh sửa: 04-08-2009 03:35 AM bởi Khoai.)
Bài viết: #4

Khoai
I'm

Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 Khoai Danh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài

1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam

4. Trả

Tổng

thống lời:

nước Tổng

nào

muốn thống

đặt

tên Ghi

con

Hồ Nê

Chí

Minh? Sêcuturê

Sêcuturê, Tổng thống Ghi Nê sang thăm Việt Nam theo lời mời với tư cách là khách của Hồ Chủ Tịch. Trong buổi mít tinh tiễn đưa tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Sêcuturê hết lời ca ngợi và khâm phục Hồ Chủ Tịch. Ông phát biểu đại ý: Vợ tôi sắp sinh, nếu sinh con trai, tôi sẽ đặt tên con là Hồ Chí Minh. Sêcuturê quả thật rất chân thành và rất cảm phục Hồ Chí Minh nhưng ông ta chưa hiểu câu

Con trai của lạc tướng Châu Diên tên là Thi hỏi [sách] con gái lạc tướng Mê Linh tên là Trưng Trắc làm vợ). Cảm ơn bởi: 26-10-2008. nếu sắp tới. Cảm ơn bởi: ."nhập gia vấn huý" của phong tục nước ta. vừa được lòng khách nước ngoài. cháu nào có con trai thì đặt tên cháu là Sêcuturê!" Mọi người dự lễ đều vui cười thoải mái...) Bài viết: #5 Khoai I'm Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 KhoaiDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài 5.... vừa phù hợp với phong tục nước ta trong hoàn cảnh đó. Liền đó Hồ Chủ Tịch trả lời lại rất khôn khéo. người đời sau đã ghép từ "sách" đó với từ Thi thành tên Thi Sách.. phục tài đối đáp của Bác. Sách Thủy kinh chú viết "…Châu Diên lạc tướng tử danh Thi sách Mê Linh lạc tướng nữ tử danh Trưng Trắc vi thê" (nghĩa là: . Chồng bà Trưng Trắc tên là Thi hay Thi Sách? Trả lời: Chồng bà Trưng Trắc tên Thi. Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về vấn đề này tại đây. Từ "sách" trong câu trên vốn có nghĩa là "hỏi". (Theo 100 điều nên biết về phong tục Việt Nam) Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai. Do nhầm lẫn. tài tình: "Bác không có vợ nên không có con. vậy Bác đề nghị các cháu thanh niên. 04:24 PM (Được chỉnh sửa: 17-09-2010 06:07 PM bởi T-AnhCQT.

biểu tượng chung nhất của dân tộc Việt Nam. hy sinh ngày 28/8/1941). Tác giả sáng tạo ra lá cờ nền đỏ. Lá cờ đỏ sao vàng.) Bài viết: #6 Khoai I'm Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 KhoaiDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài 6. Tâm huyết của tác giả khi sáng tạo ra lá cờ Tổ quốc được khắc họa rõ nét trong bài thơ của ông: "Hỡi những ai máu đỏ da vàng Hãy chiến đấu dưới cờ thiêng Tổ quốc Nền cờ thắm máu đào vì nước Sao vàng tươi. màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho sự sáng ngời của linh hồn dân tộc Việt Nam.26-10-2008. lòng dân. đã khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người dân Việt. màu chiến đấu và chiến thắng. Nền đỏ tượng trưng cho màu nhiệt huyết cách mạng. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên vào thời gian nào? Trả lời: Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ chống thực dân Pháp (23/11/1940). (Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) . da của giống nòi Đứng lên mau hồn nước gọi ta rồi Hỡi sỹ nông công thương binh Đoàn kết lại như sao vàng năm cánh". 08:09 PM (Được chỉnh sửa: 27-08-2009 03:25 PM bởi Khoai. Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của hồn nước. của tình đoàn kết đời đời bền vững của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh này là đồng chí Nguyễn Hữu Tiến (sinh ngày 5/3/1901 tại Hà Nam. tự do cho Tổ quốc. năm cánh sao là sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp đồng bào chiến đấu giành độc lập.

. họ không xưng mình là Cả (vì thực tế anh Cả còn ở ngoài kia) mà xưng là Hai. Ý thức quốc gia không mạnh bằng làng xã: "phép vua thua lệ làng". 01:06 AM (Được chỉnh sửa: 19-09-2010 06:14 PM bởi T-AnhCQT. Điều này có thể bị suy diễn là hỗn láo.. người con trưởng trong gia đình được gọi là "anh hai / chị hai" mà không gọi là "anh cả / chị cả" như theo cách nói của người miền Bắc. họ sinh con đẻ cái và gọi đứa con lớn trong gia đình là bé Hai.. Chính vì vậy. Khi bị Pháp chiếm làm thuộc địa. Nguyễn Ánh ban ra nhiều chính sách mà trong đó có “tứ bất lập” (bốn điều không) : không đặt ngôi hoàng hậu và đông cung thái tử.. cư dân người Việt từ miền Bắc và miền Trung (đặc biệt là vùng Ngũ Quảng) được lệnh của chúa Nguyễn vào Nam khai hoang lập nghiệp. nhớ về gia đình lớn vẫn còn đang sinh sống ở vùng ngoài. xứ sở. con Cả như ở ngoài Bắc. Trong những điều không ấy. phụng dưỡng cha mẹ.. Họ luôn nhớ về quê hương.. thành thói quen. mỉa mai và bị kết tội phạm húy. chăm nom nhà cửa. trong đó người đứng đầu được gọi là Hương Cả. Lâu dần. Tại sao lại như vậy? Hiện nay có một số cách giải thích khác nhau về vấn đề này: Cách thứ nhất: Từ giữa thế kỷ thứ XVII. sở dĩ Nguyễn Ánh không phong hoàng hậu và đông cung là vì ông muốn . vườn tược. Nếu gọi người con lớn nhất là “cả”. người miền Nam tránh tiếng “cả” mà gọi người con lớn nhất là “anh hai” hoặc “chị hai”. không tể tướng. Sau khi lên ngôi năm 1802... Cách thứ hai: Ở Việt Nam. Những người ra đi thường là con thứ hoặc con út. Tại sao người miền Nam lại gọi con trưởng là "anh hai"? Trong phương ngữ Nam bộ. (Trích bài “Tị húy trong sinh hoạt của người Việt Nam” Phạm Văn Bân). Vì vậy. vô đây biểu coi” thì vô tình đã gọi trùng với tên Hương Cả.Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai. thằng Hai chứ không gọi là thằng Cả. cơ quan cai trị ở mỗi xã miền Nam được gọi là Hội Đồng Tề. làng xã là một đơn vị rất quan trọng..) Bài viết: #7 Bee Một Bài viết: 19 Tham Gia: Nov 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 4 Ðã cảm ơn 3 lần trong 1 bài 7. Cảm ơn bởi: 10-11-2008. thí dụ: “Thằng cả đâu.. Cách thứ ba: Cách giải thích này có liên quan đến “tứ bất lập” dưới thời chúa Nguyễn Ánh. không trạng nguyên và không phong vương cho người ngoài họ. Những người con trưởng thường phải ở lại quê hương để thờ cúng ông bà tổ tiên. rồi kế tiếp là Ba.

Về sau. Nguyễn Ánh là người trọng tình. Quảng Nam. trọng nghĩa. lúc còn phải trốn chạy nhà Tây Sơn. với ông không có gì là “thứ nhất” cả. Quảng Trị. thưa rồi: đôi Lê. Vì thế về sau. mất vì bệnh đậu mùa. ông muốn dành vị trí cao nhất cho hai người mà ông hết mực yêu thương này.. hoàng tử Cảnh cũng đoản mệnh. "Ngũ Quảng Quảng Cái Khi Đằng Quảng và Tiếp Cồn Quảng" Bình là Bình tên tỉnh. xa nước đằng Động bao Trị rồi miền cùng tính người xưa có phân ngoài vua Phong la lúa hiên sang Đông Trung vô. cùng chia sẻ và đồng cam cộng khổ cùng Nguyễn Ánh khi ông thất thế. người vợ cả Tống Thị Lan và con trai cả Nguyễn Phúc Cảnh. Phải chăng cách nói “anh hai / chị hai” bắt nguồn từ đây? (Nguồn: Internet) Cảm ơn bởi: 10-11-2008. Dốc chỉ Quảng đất từ đất Nguyễn. dù có toàn vẹn thế nào thì cũng chỉ là “thứ hai” mà thôi. Quảng Ngãi. Quảng Đức (Huế). mà trong chúa Bình đất "Hai vào: tiên." "Ngũ từ Quảng" trong ra không? ngoài Trả lời: Ngũ Quảng gồm Quảng Bình. khi mới 4 tuổi đã phải theo Bá Đa Lộc sang Pháp cầu viện giúp cha.dành trọn vẹn hai vị trí đó cho hai người mà ông yêu thương nhất. ra đi mà chẳng biết có ngày trở về hay không. đất ngoài rộng. Nha vàng ngang Hà . 01:11 AM (Được chỉnh sửa: 19-09-2010 06:12 PM bởi T-AnhCQT... có huyện" Quảng Miếu. Ngược dòng lịch sử. Còn Nguyễn Phúc Cảnh.) Bài viết: #8 Bee Một Bài viết: 19 Tham Gia: Nov 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 4 Ðã cảm ơn 3 lần trong 1 bài 8. và ông muốn thực hiện điều ấy bằng những chính sách của mình. Nguyễn Phúc Cảnh lúc đó không khác gì vật “thí thân”.. Có ai biết "Ngũ Quảng" không? Hỏi: Kể Có tên ai từng biết "Quảng. ta biết bà Tống Thị Lan là người vợ đã một lòng một dạ.

. bò môi. này Long Thiên dài thời đô. về tên Huỳnh rồi.. rồi về co xanh Nam xanh An kia An bề...) Bài viết: #9 . Hành Sơn đứng Bây giờ Quảng Là nơi Núi Ấn Là nơi Văn Đất lịch sử 3 Ngũ Quảng ơi! Nôm na chút có mấy lời viết ra! Ngãi ta Sông Trà nhắc hoá Sa ngàn năm nay ngũ Quảng Cảm ơn bởi: 12-11-2008. Chiên Đài. 10:38 AM (Được chỉnh sửa: 26-09-2010 09:26 AM bởi T-AnhCQT. nước trang Liệt sĩ Trường tích lịch sử mãi còn ghi bao xương máu anh để lại đã nằm cùng chốn nữa tên đã là đổi tên "Quảng Đức" từ ngày Gia tỉnh Thừa ghi tên sử Việt một một thời Cố món bún ngọt lừ bờ ba nữa dốc lượn Đó.. dải đất bao tiếng phố Sơn thánh địa... Sơn công hùng đây... ơi! (sưu tầm) thành vùng đất đã đô nước son.Dòng Một Vĩ Nhưng Nghĩa Di Biết Đã Vào Cái Sau Một Cố Vàng Về món Kể Chỉ Đi Hải Bên Một Nổi Mỹ Tháp Ngũ sông Bến Hải ruột thời chia cắt xót xa một tuyến mười bảy ngăn không ngăn được tình người... đây nhớ cơm hến Huế ra được con 2 "Quảng" vào đèo Vân mây núi kia đèo. đôi non..chìm nổi. trang cổ Chiêm tháp quan "Quảng" thôi là quanh lờ biển Quảng vàng sử Hội Thành xưa Bằng san bốn rà thời.

. các công đoàn và báo chí công nhân vẫn khẩn trương vận động nhân dân tham gia đấu tranh.. làn sóng bãi công lan nhanh ra toàn quốc. Ban-ti-mo. Nhưng ở nhiều nơi khác. điều kiện lao động rất vất vả. đã giành được thắng lợi. buộc bọn chủ phải nhận yêu sách ngày làm 8 giờ. 15 giờ. cuộc xung đột vũ trang bùng nỗ. Ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba có từ bao giờ? Trả lời: Ngày xưa. Bọn chủ điên cuồng chống lại bằng cách sa thải những người bãi công. Mặt dầu bị chánh quyền ngăn chặn. 5000 cuộc bãi công có 34 vạn công nhân tham gia đã diễn ra trong các thành phố lớn của Mỹ. Từ Chi-ca-go. Họ tiến dần đến những cuộc đấu tranh có tổ chức trên qui mô lớn. Lịch Sử Ngày Quốc tế lao động 01/05 Chi-ca-go. số công nhân ở đây tham gia bãi công càng thêm đông đảo. giai cấp công nhân Mỹ tiến hành đấu tranh đòi rút ngắn thời gian lao động. máu đã đổ trên đường phố. Cũng như ở bất cứ nơi nào trên thế giới tư bản chủ nghĩa. Ngày làm việc kéo dài 14. Chiều ngày 3 tháng 5. tăng tiền lương và cải thiện đời sống. chúng bắn bừa bãi vào đám biểu tình là 6 người chết và 50 người bị thương. Lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương thường được tổ chức vào mùa thu. xuống đường biểu tình giương cao khẩu hiệu: "Phải thực hiện 8 giờ làm việc. Đặc biệt ở Chicago. Những người lãnh đạo phong trào bị bắt và nhiều . từ 1.space Một Bài viết: 26 Tham Gia: Nov 2008 saoDanh tiếng: 1 Cảm ơn: 1 Ðã cảm ơn 12 lần trong 0 bài RE: 1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam 9. 8 giờ học tập trong một ngày". gọi cảnh sát đến đàn áp. Đến năm 1917 mới có quy định chính thức của triều Nguyễn lấy ngày mồng Mười tháng Ba hàng năm làm ngày quốc giỗ. Công nhân ở New York. công nhân Chi-ca-go tiến hành tổng bãi công.5 vạn lên đến 4 vạn. thành phố trung tâm công nghiệp của nước Mỹ đã đi vào lịch sử bằng những cuộc đấu tranh quyết liệt của giai cấp công nhân Mỹ hồi cuối thế kỷ XIX. ném 2 quả bom làm chết một số tên cảnh sát. Chúng lại cho bọn khiêu khích len vào cuộc mít tinh của công nhân. chúng xả súng vào quần chúng làm hàng trăm người chết và bị thương. đến nỗi họ "không bao giờ được thấy mặt vợ con dưới ánh mặt trời". Theo quyết nghị của Liên đoàn lao động Mỹ khi đó thì ngày 1 tháng 5 năm 1886 được chọn làm ngày đấu tranh của công nhân Chi-ca-go. Đúng ngày hôm đó. Mượn cớ đó. kinh nghiệm càng thêm dày dạn. Đồng lương không đủ sống. 8 giờ nghỉ ngơi. Trong suốt mấy ngày. Họ bị bọn cầm quyền khủng bố gắt gao nhưng ý chí không hề giảm sút. Pi-xbơ-nơ. đời sống của người lao động Mỹ vô cùng khổ cực. Đã từ lâu. nhà ở chật chội thiếu vệ sinh.

động viên tinh thần đấu tranh cách mạng. tận dụng những khả năng hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp của thời kỳ Mặt trận dân chủ. Ngày 1-5 đã khắn sâu vào trái tim các chiến sĩ cách mạng bị tù đày. Hưởng ứng nghị quyết nói trên. Mùng 1 tháng 5 năm 1938. Ngày 1 tháng 5 trở thành ngày Quốc tế Lao động. rải truyền đơn. Bọn tư bản đã lộ nguyên hình là những tên bóc lột tàn bạo. lần đầu tiên. tiểu thương và các đoàn thể xã hội đứng theo hàng ngũ. Cuộc đấu tranh đó mở đầu cho một cao trào cách mạng đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thụy Điển và nhiều nước khác. ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Nơi đầu tiến hành kỷ niệm ngày 1 tháng 5 một cách công khai và hợp pháp với tư cách của người làm chủ là nước Nga Xô-viết. dưới sự chỉ đạo của Ăng-ghen. Lòng căm phẫn của công nhân Mỹ và những người lao động thế giới bùng cháy.người trong số đó bị kết án tử hình. Nghệ An. đoàn kết lại" được giương cao. đấu tranh chống tư bản. ngày đoàn kết quốc tế của những người lao động. Những sự kiện đó chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành. Long Xuyên. nông dân tập thể cùng các tầng lớp lao động khác ra sức thi đua xã hội chủ nghĩa để lấy thành tích chào mừng ngày Quốc tế Lao động. nhiều cuộc biểu tình. áo. mít tinh. nông dân. Sa Đéc. Nhưng dòng máu hy sinh của công nhân Chi-ca-go càng nhuộm đỏ thắm lá cờ đấu tranh cách mạng do Mác và Ăng-ghen giương cao trong 40 năm qua kể từ ngày ra đời Tuyên ngôn Cộng sản. ngày hội của nhân dân bị bóc lột. tăng tiền lương. mít tinh được tổ chức ở Đức. biểu tình. hô vang khẩu hiệu cách mạng. chống chiến tranh đế quốc. quê hương của Cách mạng tháng Mười vĩ đại. Giai cấp công nhân. 10 vạn công nhân Pháp biểu tình rầm rộ ở Paris. Từ đó. Bỉ. Đại diện các giai cấp công nhân. Sài Gòn. dẫn tới ngày cách mạng thành công. Công nhân Anh đòi ban hành đạo luật quy định ngày làm 8 giờ trong phạm vi cả thế giới. bỏ sưu. ngày 1 tháng 5 được coi là ngày hội lớn của quần chúng. đã bước đầu phối hợp đấu tranh trên quy mô rộng lớn. Đặc biệt là ở Vinh-Bến Thủy. Vinh. giảm thuế. Những hoạt động sôi nổi trong cả nước kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động đã góp phần thắng lợi vào cuộc tổng diễn tập thứ hai. Huế. Có thể kể đến một vài sự kiện quan trọng dưới đây: Ngày 1 tháng 5 năm 1930. Bài "Quốc tế ca" từ lời thơ phỏng dịch của đồng chí Nguyễn ái Quốc đến bài ca hoàn chỉnh đã vang lên từ các . tùy theo điều kiện mà treo cờ búa liềm. thu hút đến 25 nghìn người tham gia tại khu Đấu xảo Hà Nội (khu vực Nhà hát Nhân dân hiện nay). Từ các thành phố đông dân như Hà Nội. đơn sơ mà nghiêm trang. Ở nước ta. Ngày 1 tháng 5 được mở đầu bằng sự kiện Chi-ca-go đã trở thành ngày biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân. hàng ngàn nông dân kéo về sát cánh cùng giai cấp công nhân biểu tình đòi ngày làm 8 giờ. Tại đại hội Quốc tế thứ hai năm 1889. Gia Định đến các vùng nông thôn Thái Bình. hát Quốc tế ca. chế độ khủng bố rất dã man. Đảng ta tổ chức một cuộc mít tinh lớn. đánh dấu một cuộc tổng diễn tập thứ nhất của cách mạng: cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Hung. Chúng không từ bất cứ một thủ đoạn nào để dập tắt phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân. công nhân nhiều nước đã bãi công. Mặc dầu nhà tù đế quốc rất khắc nghiệt. nhiều đồng chí cộng sản đã tổ chức những buổi kỷ niệm trong buồng giam. giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động. ngay sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. ngày 1 tháng 5 năm 1890. Khẩu hiệu chiến đấu của Mác và Ăng-ghen: "Vô sản tất cả các nước. một quyết nghị quan trọng đã được thông qua: đoàn kết giai cấp công nhân quốc tế đấu tranh cho khẩu hiệu "ngày làm 8 giờ" và chọn ngày 1 tháng 5 hằng năm làm ngày đấu tranh của giai cấp công nhân toàn thế giới. những ngày kỷ niệm 1 tháng 5 gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong nửa thế kỷ qua.

ngày "Cá tháng Tư " được tổ chức vào ngày 28. Ban đầu. đối với chúng ta. Vào thế kỷ thứ 16. mọi người mới nghĩ ra các trò tinh quái để đùa nhau. Từ đó. Ba mươi năm sau ngày Cách mạng tháng Tám. cho phép mọi người có thể trêu đùa nhau vui vẻ. người ta truyền tin chủ yếu bằng cách chạy bộ nên nhiều người nhận được tin đổi lịch chậm mất vài năm. dến năm 1564. Về sau. Giáo hoàng Greogry đưa ra Công lịch và năm mới bắt đầu từ ngày 1. Cá tháng Tư phổ biến ở Anh và Scotland suốt thế kỷ 17. theo đó năm mới bắt đầu từ ngày 1/1. một sự trùng hợp ngẫu nhiêu trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc: ngày 1 tháng 5 năm 1975 toàn miền Nam được giải phóng.4 là ngày đón năm mới. Từ đó. Tuy nhiên. Năm 1562. Cảm ơn bởi: 28-10-2008. càng làm họ lầm tưởng 1. đây là dịp tưởng nhớ các trẻ em bị vua Herod giết hại. Lịch sử ngày cá tháng tư (1/4) Nước Pháp được coi là quê hương của ngày Cá tháng Tư. ngày 29 tháng 4 năm 1946. Tự do.3 và kéo dài trong vòng 8 ngày đến 1. Mỗi nền văn hóa khác nhau lại có lịch sử và thời gian kỷ niệm ngày Nói dối khác . ngày 1 tháng 5 được coi là một trong những ngày lễ chính thức của nhà nước ta. Người Scotland thích gửi những thông tin ngớ ngẩn đến mọi người. Không giống như hầu hết các ngày đặc biệt khác trong năm. giống như yêu cầu tìm giúp răng của con gà hoặc sữa chim bồ câu. vua Henry IX đưa ra sắc lệnh thông qua lịch Greogry. Ở Mexico.1. Dần dần.12. niềm vui của ngày 1 tháng 5 được nhân lên gấp bội. Trẻ con ở Pháp thường trêu bạn bằng cách dán cá giấy vào lưng nhau rồi hô: "Cá tháng Tư!". Cá tháng Tư nay trở thành ngày nói dối ở nhiều nước. Một số người đẫ trêu họ bằng cách gửi những món quà nghịch ngợm. do phương tiện liên lạc thời đó còn lạc hậu. 05:26 PM Bài viết: #3 macashipo CTK2 Bài viết: 374 Tham Gia: Oct 2008 Danh tiếng: 1 Cảm ơn: 38 Ðã cảm ơn 30 lần trong 6 bài Mình xin đóng góp vài bài cho bài viết cho Alibaba ha. toát lên ý chí chiến đấu và tinh thần bất khuất của các chiến sĩ. Những người khác tuy biết vẫn không chấp nhận lịch mới và tiếp tục đón năm mới vào ngày 1/4.4. thói quen này được lan sang Anh và Mỹ.ngục tối. Người Mỹ vào ngày này thường chỉ vào giày người khác „Chưa buộc dây giày kìa !". Sau khi giành Độc lập. ngày Cá tháng Tư có lịch sử không rõ ràng. Nạn nhân của những trò đùa ấy bị gọi là " đồ ngốc tháng Tư" (April Fool) và người ta bắt đầu gọi ngày đó là "Cá tháng Tư". đất nước hoàn toàn Độc lập. Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh quy định công nhân được hưởng lương ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1-5. năm mới bắt đầu từ ngày 25.

nhưng ai cũng cần “đề cao cảnh giác” kẻo lại trở thành “con cá ngớ ngẩn”. bọn phát xít Đức lại bao vây thị trấn Ô-ra-đua (Pháp). chúng dồn 400 người vào nhà thờ. chúng đã tàn sát dã man 66 người và đưa 104 em thiếu nhi vào trại tập trung. Ngày thứ hai đặc biệt để trêu ghẹo phần sau lưng của mỗi người nên được gọi là “Ngày vuốt đuôi”. trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em. Hai năm sau. Ví dụ: Scotland có tới 2 ngày Cá tháng Tư. 05:26 PM Bài viết: #4 macashipo CTK2 Bài viết: 374 Tham Gia: Oct 2008 Danh tiếng: 1 Cảm ơn: 38 Ðã cảm ơn 30 lần trong 6 bài Lịch sử ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 Vào rạng sáng ngày 1-6-1942. ngày 10-6-1944. Đó là một thời khắc buồn trong lịch sử đất nước này vì đúng ngày đó. ٩(● )۶ ٩(--)۶ ٩(๏๏)۶ ٩(. Trong ngày cả thế giới nói dối. tháng 4 năm 1952 tại Viên ( thủ đô . cả loài người tiến bộ trên toàn thế giới kịch liệt lên án và đấu tranh để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. Chỉ là một ngày vui nho nhỏ. Vì thế. Sau khi phát xít Đức bị đánh bại. Những trò đùa của ngày Cá tháng Tư có thể chỉ rất đơn giản (“bạn chưa buộc dây giày kìa”) nhưng cũng có khi gây ra hậu quả nghiêm trọng (như vặn đồng hồ của cậu bạn cùng phòng chậm tới một tiếng). Tiếp theo quyết định lấy ngày 1 tháng 6 hàng năm là ngày Quốc tế Thiếu nhi. truyền hình Anh từng chiếu một bộ phim ngắn và rất chi tiết về việc những người nông dân Anh thu hoạch vụ mùa spaghetti. Đây được coi là ngày phát sinh của trò đùa “Hãy đá tôi một phát”. Tháng 12-1949. kẻ lừa gạt vẫn hoàn toàn vô tội bằng cách nói với “nạn nhân”: “Ngày Cá tháng Tư mà”. 88 em đã bị chết trong các phòng hơi độc. 196 người phụ nữ và trẻ em. Làng Li-đi-xơ không còn một bóng người. Liên hiệp Hội phụ nữ Á Phi họp ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã đề nghị và được Liên đoàn phụ nữ Dân chủ thế giới chọn ngày 1-6 hàng năm làm ngày Quốc tế Thiếu nhi. nhưng thường vào ngày đầu tiên của mùa xuân. nhà nước Tiệp Khắc lúc bấy giờ đã cho xây dựng lại làng Li-đi-xơ và Đài tưởng niệm để ghi sâu tội ác của bọn phát xít. Các phương tiện truyền thông cũng không đứng ngoài cuộc vui một năm chỉ có một lần này.nhau. chúng bắt 173 người đàn ông. Đó không phải là một lễ hội để công chức được nghỉ làm và trẻ em không phải đến trường. phóng hỏa đốt cháy một cách thảm thương. Mexico là kỷ niệm ngày Nói dối vào 28/12.)۶ ٩(××)۶ Cảm ơn bởi: 28-10-2008. Tại đây. bọn phát xít Đức bao vây làng Li-đi-xơ (Tiệp Khắc). và hành động để bảo vệ và chăm sóc trẻ em. vua Herod ra lệnh thảm sát trẻ em vô tội. nhằm nhắc nhở nhân dân toàn thế giới nhớ đến vụ thảm sát Li-đi-xơ và Ô-ra-đua của bọn phát xít. Dù đùa kiểu gì. những trò trêu ghẹo chỉ mang tính chất nhẹ nhàng. Căm phẫn trước tội ác dã man của bọn phát xít Đức. Ngày Cá tháng Tư chỉ là một ngày vui. 9 em khác bị đưa đi làm tay sai cho bọn phát xít.

٩(● )۶ ٩(--)۶ ٩(๏๏)۶ ٩(. Đại hội các bà mẹ của hầu hết các nước trên thế giới họp tại Matxacơva đã tố cáo bọn đế quốc âm mưu gây lại chiến tranh và kêu gọi các bà mẹ khắp năm châu xiết chặt thêm hàng ngũ đấu tranh cho một nền hoà bình bền vững trên đất nước. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em. nhi đồng coi trách nhiệm vẻ vang ấy là của toàn dân.6 làm ngày biểu dương lực lượng đấu tranh chống các thế lực gây chiến tranh để bảo vệ hạnh phúc cho các bà mẹ và trẻ em trên thế giới. Nhà nước ta cũng ban hành Pháp lệnh về chăm sóc và bảo vệ thiếu niên. ngày 1. Hội nghị này đã yêu cầu tất cả Chính phủ các nước đặt ra những Pháp luật cho nước mình nhằm đảm bảo hạnh phúc cho các bà mẹ và trẻ em. Ở nước ta. bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt. những tổ chức phụ nữ thanh niên ở các nước đã lấy ngày 1 . từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.)۶ ٩(××)۶ Cảm ơn bởi: 31-10-2008. đòi cấm dùng những phát minh khoa học vào mục đích chiến tranh. 09:06 PM Bài viết: #5 macashipo CTK2 Bài viết: 374 Tham Gia: Oct 2008 Danh tiếng: 1 Cảm ơn: 38 Ðã cảm ơn 30 lần trong 6 bài .Văn kiện pháp lý Quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện đến các quyền trẻ em dựa trên nguyên tắc trẻ em có quyền được chăm sóc.6 đã được tổ chức hàng năm và trở thành ngày hội chăm sóc và bồi dưỡng thế hệ măng non cho Tổ Quốc. Đến năm 1955. Từ đó đến nay.nước Áo) đã có cuộc họp quốc tế bảo vệ thiếu nhi.

Người xưa kể lại. vào ngày lễ Samhain linh hồn của người chết trong năm trước sẽ tìm đến một thể xác khác để bắt đầu cuộc sống mới trong năm tiếp theo. vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. người La Mã đã biến những tục lệ trên của người Celtic thành tục lệ của mình. lễ hội Halloween được du nhập vào Mỹ cùng trò như lật ngược nhà vệ sinh và tháo cổng ra vào. Người đi xin nhận được càng nhiều bánh thì họ càng cầu được cho nhiều linh hồn người thân của gia chủ siêu thoát. Lễ hội bắt đầu vào ngày 1/11. Theo giải thích khác thì người ta cho rằng vào đêm Samhain. Ngày 1/11 là ngày lễ của người Thiên chúa bày tỏ lòng thành trước thánh thần.Lịch sư ngày Halloween Cứ vào ngày 31/10 hàng năm. đớp táo và gõ cửa các nhà để xin bánh kẹo. Tuy nhiên. ở xứ Celtic (Ireland) mùa màng kết thúc vào ngày 31/10 và ngày hội Halloween được gọi là ngày lễ Samhain (gieo trồng). Ở Anh trước đây. liên tục cháy ở Usinach thuộc miền trung Ireland.thời điểm kết thúc một năm. Nhưng vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. ngày hội "lừa phỉnh" được cho là bắt nguồn từ một phong tục gọi là tục "cầu hồn" của người Châu Âu ở thế kỷ thứ 9. Cùng với phong trào di cư để tránh nạn thiếu khoai tây của người Ireland sang Mỹ những năm 1840. người sống không muốn linh hồn người chết nhập vào mình. người Thiên chúa giáo đi từ làng này sang làng khác xin "bánh cầu hồn". phong tục độc đáo này bắt nguồn từ đâu? Từ "Halloween" bắt nguồn từ nhà thờ Thiên chúa giáo. Người Celtic tổ chức kỷ niệm năm mới với lễ hội Samhain. Theo thời gian. Tuy nhiên. Đây là những chiếc bánh hình vuông làm từ bánh mỳ và nho Hy Lạp. người Celtic dập tắt lửa không phải để xua đuổi những linh hồn mà để sau đó họ cùng nhau đi lấy lửa tại nguồn sáng gọi là Druidic. hàng nghìn trẻ em Bắc Mỹ và Anh quốc đổ ra đường trong các bộ lễ phục hóa trang. vì thế vào ngày 31/10 dân làng dập tắt lửa trong nhà để làm cho nhà cửa lạnh lẽo và tẻ ngắt. nên tục lệ hoá trang thành ma quỷ hay phù thuỷ chỉ còn là hình thức. do người ta không còn tin vào linh hồn nữa. khi linh hồn của người chết quay trở lại nhà người thân để xin thức ăn và nước uống. đục khoét bí ngô. Ngày này cũng chính thức bắt đầu một năm mới của người Celtic. Ngày 2/11 hàng năm. Sau đó họ hoá trang thành ma cà rồng và lặng lẽ đi vòng quanh nhà hàng xóm vẻ hăm doạ để xua đuổi những hồn ma tìm thể xác. là dấu vết còn lại của lễ hội All Hallow Eve (lễ thánh). họ bỏ tục lệ hiến người sống và thay vào đó là hiến hình nộm. chơi trò lừa nhau. đêm Halloween từng được gọi là Nutcrack Night hay . Sau này. các xác chết đi lại tự do. Tuy nhiên. Vào thời gian này vị thần của mùa xuân và mùa hè không còn ngự trị và nhường chỗ cho thần Chết. diễn ra vào đầu mùa đông . Trong suốt đêm lễ thánh Hallow‟s Eve. Vậy.

vị thần Druids cho rằng người chết sẽ tìm đến lừa. Mọi người cùng nhau đấu tranh vì một thế giới không còn tội lỗi. Nếu đeo mặt-nạ trong khi đi thì nên đẩy mặt nạ lên trán để dễ nhìn. ăn trái cây. gây thiệt hại đến tài sản. lo sợ và phá hoại con người. được gọi là "đêm ma-quỉ".Snap Apple Night tức là một đêm dành cho gia đình ngồi bên đống lửa hồng để nghe kể chuyện.Phụ huynh phải biết rõ lộ trình các con định đi chơi trò Trick or treat để theo dõi khi cần. gây hoang mang. trong đó có lễ hội thờ nữ thần mùa màng Ponoma. do đó nhiều trò chơi có liên quan đến loại quả này xuất hiện trong lễ hội Samhain. và cả cho tiền nữa. Lễ hội đèn lồng (đèn bí ngô JackO‟-Lantern): Lễ hội đèn lồng bắt nguồn từ tập quán của người Ireland.Chỉ đi vào nhà người ta bằng cửa trước và tránh dùng cửa hậu hay cửa bên để tránh các bất trắc. Vị thần này thường "ẩn náu" trong giỏ hoa quả. . (sưu tâm tư internet ) Chúc mọi ngươi Halloween vui vẻ . Lễ hội mang đến cho trẻ em nhiều trò chơi lý thú. tức là 30/10. Theo truyền thuyết kể lại. Một số người ở các giáo phái khác tổ chức kỷ niệm nhưng coi đây là lễ hội mùa màng. Jack là người nổi tiếng vì nghiện rượu và tư chất thông minh.Vẽ mặt thay vì đeo mặt nạ để tránh bị che mất tầm quan sát trên đường. ông phải đi lang thang nhiều nơi tìm kiếm một chỗ trú chân. bánh trái. Ngày nay. gia chủ phải cung cấp thức ăn cho chúng. Chính vì thế. Những hồn ma đi lại ăn xin và đến nhà nào. nhiều phong tục của người La Mã theo đó cũng du nhập vào đất Celtic. Để tránh bị lạnh khi đi "lang thang gõ cửa các nhà" nên mặc quần áo thật ấm ở bên trong đồ hóa trang. Biện pháp an toàn cho trẻ em và người lớn trong đêm Halloween. . Để tránh bị phiền toái. người ta phát hiện quả bí ngô sáng hơn bí đao nên sau này đèn lồng ở Mỹ được trang trí bằng quả bí ngô có cục than hồng bên trong. Do phạm nhiều tội lỗi cho nên khi chết. còn các bậc phụ huynh cũng coi chừng con em mình. . Những người nghèo đi ăn xin (a-souling) thường được cho một thứ bánh gọi là bánh linh-hồn (soulcakes) với điều kiện họ phải cầu nguyện cho người chết. . . số điện thoại. chủ nhà đãi chúng kẹo. lễ hội xá tội hay đêm thánh Halleluja và họ tổ chức lễ tại nhà thờ của giáo phái mình. trẻ em đi chơi trò Trick or treat nên: . Do vậy. nên ngày này nhiều người theo đạo Thiên chúa giáo không tổ chức lễ kỷ niệm. Chúng mặc trang phục hóa trang và đeo mặt nạ rồi đi từ nhà này qua nhà khác. Hơi ấm duy nhất sưởi ấm cho ông trong giá lạnh là ngọn nến leo lét trong củ khoai tây thối. nhiều nhà thờ tổ chức tiệc Halloween hoặc tổ chức khắc đèn lồng cho trẻ em. Chính vì thế. sau đó khắc hình một chữ thập lên gốc cây và trói con quỷ trên đó. Nếu có muốn ăn kẹo bánh người ta cho trong lúc đi đường. chỉ ăn những kẹo bánh còn nguyên trong gói để tránh ngộ độc.Đeo băng phản chiếu ánh sáng lên quần áo để báo hiệu cho xe cộ khỏi đâm vào. . Bởi thế lực lượng cảnh sát phải tăng cường giữ trật tự trong đêm này. trẻ em phương Tây rất hứng thú với trò "gõ cửa xin ăn" này. Jack thoả thuận với con quỷ nếu nó không trêu chọc anh nữa thì anh sẽ thả nó xuống. Trò Trick for treat: Trong suốt lễ hội Samhain. trong tuần lễ Halloween. gõ cửa để gặp chủ nhà và nói câu "trick-or-treat". Đã có rất nhiều tai nạn xảy ra trong Tết Halloween. Câu này có nghĩa là: "Nếu muốn chúng tôi không chơi xấu thì hãy đãi chúng tôi cái gì đi". Anh đã lừa con quỷ Satan trèo lên ngọn cây. Trò "đớp táo": Khi người Celtic bị người La Mã đánh chiếm.Mang theo tiền và giấy tờ có ghi địa chỉ. thường các thanh thiếu niên hay phá phách. thậm chí tính mạng của người dân. Nhưng khi di cư sang Mỹ. Quả táo là một thứ hoa quả linh thiêng dùng để thờ cúng thần linh. Do truyền thống Halloween được coi là bắt nguồn từ những người ngoại đạo.Không nên ăn bất cứ thứ gì người ta cho mà phải đợi đến khi về nhà để cha mẹ xem xét kỹ trước khi ăn. và tên cha mẹ để phòng khi trẻ lạc thì có người giúp đưa về. Tối hôm trước của ngày lễ Halloween. ông không được lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Trẻ em ở Ireland thường chơi trò đục khoét củ khoai tây và bí đao trong lễ hội Halloween.Mặc đồ hóa trang ngắn gọn và khó bén lửa để tránh vấp ngã và khỏi bị cháy.

..... Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982.E (tiếng Pháp: .....Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục).S....... Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Tháng 7..... Khi Việt Nam thống nhất.. đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo... 10:22 AM Bài viết: #6 Rin Một Bài viết: 20 Tham Gia: Nov 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 0 Ðã cảm ơn 2 lần trong 0 bài Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 . Hàng năm vào dịp kỷ niệm 20 tháng 11..... Công đoàn giáo dục Việt Nam... Những năm sau đó....)۶ ٩(××)۶ Cảm ơn bởi: 12-11-2008. Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày lễ mang tên "Ngày nhà giáo Việt Nam". đã quyết định lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo". ngày lễ này được tổ chức ở các vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam. tại hội nghị Vácxava (thủ đô Ba Lan)... xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo... phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm chiếm. năm 1946. Ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam năm 1958... 10:12 AM Bài viết: #7 . Năm 1949. một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy tên là F.٩(● )۶ ٩(--)۶ ٩(๏๏)۶ ٩(...... là thành viên của FISE từ năm 1953....I.... ngày 20 tháng 11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam... Cảm ơn bởi: 13-11-2008.. cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản.. phong kiến.. Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản..... động viên tinh thần giáo viên kháng chiến.

Các cấp các ngành cần phân công cán bộ lãnh đạo đi thăm hỏi giáo viên. Năm 1949. có sự phối hợp các ngành giáo dục và các đoàn thể nhân dân. Trong ngày này. đã quyết định. trong cuộc họp của FISE từ 26 đến 30 tháng 8 năm 1957 tại Warszawa. một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy tên là F. Điều 4: Trong ngày 20-11 các trường có thể sắp xếp lại việc học tập và giảng dạy để giáo viên được nghỉ và tham gia các sinh hoạt của trường và địa phương. kiểm điểm những việc đã làm và đề ra những việc cấp tiếp tục làm nhằm động viên đội ngũ giáo viên phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam. Công đoàn giáo dục Việt Nam. ngày lễ này được tổ chức ở các vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam. là thành viên của FISE từ năm 1953. ngày này đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo".Alibaba Bốn Bài viết: 482 Tham Gia: Oct 2008 saoDanh tiếng: 8 Cảm ơn: 20 Ðã cảm ơn 380 lần trong 11 bài Mình xin bổ xung một số ý vào bài viết của bạn Rin: "LỊCH SỬ NGÀY 20 THÁNG 11" Ngày nhà giáo Việt Nam Ngày nhà giáo Việt Nam (hay ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982. Lịch sử Tháng 7 năm 1946. Về phía giáo viên. Ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam năm 1958. năm 1946. phong kiến.FISE). Ngành giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục.E (tiếng Pháp: Fédération Internationale Syndicale des Enseignants . Đây là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là ngày "tôn sư trọng đạo" nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành này. phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm chiếm. Hàng năm vào dịp kỷ niệm 20 tháng 11 cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản. tổ chức các cuộc gặp mặt thân mật với giáo viên. Năm 1949. Điều 3: Việc tổ chức ngày 20-11 hàng năm do Uỷ ban Nhân dân và Hội đồng các cấp chủ trì. Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày lễ mang tên "Ngày nhà giáo Việt Nam". Điều 2: Để ngày 20-11 có ý nghĩa thiết thực hàng năm từ tháng 10 các cấp chính quyền và toàn thể cần họp để xem xét tình hình công tác và hoạt động của đội ngũ giáo viên ở địa phương mình. Khi Việt Nam thống nhất. tại một hội nghị ở Warszawa (thủ đô của Ba Lan). từ đó mà ra sức phấn đấu làm tốt nhiệm vụ cao cả của mình. rèn luyện phẩm chất và năng lực. cần có những hoạt động phong phú nhằm nâng cao nhận thức về vinh dự và trách nhiệm của người giáo viên trong xã hội nước ta ngày nay. động viên tinh thần giáo viên kháng chiến. Một số sự kiện liên quan Tháng 7. Những năm sau đó. xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo. Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản. Việc tổ chức này nhà giáo Việt Nam cần được tiến hành trọng thể và thiết thực. nhân dịp này có thể tổ chức khen thưởng các giáo viên có thành tích. Nội dung quyết định số 167-HĐBT Điều 1: Từ nay hàng năm sẽ lấy ngày 20-11 là ngày nhà giáo Việt Nam.S.I.Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục). đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo. tại một hội nghị ở Vácxava (thủ đô của . làm gương sáng cho học sinh noi theo. tránh hình thức phô trương gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh. một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (tiếng Pháp: Fédération Internationale Syndicale des Enseignants .

Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo. Công đoàn giáo dục Việt Nam, là thành viên của FISE từ năm 1953, đã quyết định, trong cuộc họp của FISE từ 26 đến 30 tháng 8 năm 1957 tại Vácxava, lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo". Ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam năm 1958. Những năm sau đó, ngày lễ này được tổ chức ở các vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam. Hàng năm vào dịp kỷ niệm 20 tháng 11 cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm chiếm, động viên tinh thần giáo viên kháng chiến. Khi Việt Nam thống nhất, ngày 20 tháng 11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày lễ mang tên "ngày nhà giáo Việt Nam".

Cảm ơn bởi:

31-12-2008, 09:42 AM
Bài viết: #8

Khoai
I'm

Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 KhoaiDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài

Sau 12 tháng học tập và lao động vất vả, mọi người lại đón năm mới với những lời chúc tụng hạnh phúc, vui vẻ và may mắn. Những quả bóng được thả trong giây đầu năm mới, pháo bông được bắn sáng rực đất trời và mọi người ôm hôn nhau ngoài đường phố... Từ lịch Caesar (Julian Calendar) Ngày đầu năm mới đã có từ lâu và biến đổi qua nhiều thiên kỷ theo lịch sử tiến hóa của loài người. Nó bắt đầu từ thời cổ đại, và tồn tại cùng với dòng chảy văn minh. Ngày và Giờ được qui định khác nhau trên từng quốc gia và từng lục địa tùy theo tiết khí, múi giờ.v.v. đồng thời cũng tùy vào chủng tộc và nền văn hóa của từng nước, từng tôn giáo. Đế Quốc La Mã là nước đầu tiên chọn ngày 1.1 làm ngày Năm mới (New Year) trong hệ thống lịch Julian do Hoàng đế Julius Caesar đề xướng. Trước đó, ngày 25.3 (ngày xuân phân-vernal equinox) được chọn là ngày đầu năm Dương lịch. Ngày Năm mới 25.3 này được đa số nước theo đạo Cơ đốc ở châu Âu chấp nhận từ thời trung cổ 1.100 – 1.400 trước Công Nguyên. Ngày này không phải là thời điểm thu hoạch vụ mùa hay tiết trời đặc biệt nào mà chỉ là ngày các Nguyên lão trúng cử bắt đầu nhận nhiệm vụ mới trong Viện Nguyên lão (Thượng viện) của Đế quốc La Mã mà thôi. Như vậy, thời Đế quốc La Mã, ngày đầu năm được tính lùi lại ba tháng và ngày 25.3 đuợc xem là ngày đầu năm. Sau này mỗi Hoàng đế La Mã lên trị vì thường đặt thêm tên khác cho tháng, ví dụ tháng Chín (September) còn gọi là “Germanucus”, “Antonius” hay “Tacitus”, và tháng 11 (November) còn gọi là “Domitianus”, “Faustinus” hay “Romanus”. Thấy những bất tiện này, Hoàng đế Julius Caesar cho lập bộ Lịch mới (Julian Caesar). Lịch mới là phát minh của nhà Thiên văn người Hy Lạp Alexandria, trong đó ông tính hệ thống thời gian cho

Lịch theo mặt trời. Caesar muốn thay đổi ngày đầu năm từ ngày 1.1 mà ông cho là hợp lý nhất, vì như vậy sẽ phù hợp với điểm chí (Solstices) hay điểm phân (Equinoxes) và tiết khí. Các tháng 9, 10, 11, 12 đôn lên thành 7,8,9 và 10. Để ghi ơn Julius Caesar, bộ lịch cách tân Julian được Viện Nguyên lão dành riêng tháng 7 (July, xuất xứ từ chữ Julius) cho tháng sinh nhật của ông (Quintilis). Đến đời cháu của Caesar, Hoàng đế Augustus cũng được dành ra tháng 8 “August” để nhớ tháng sinh nhật Sextilis của ông. Công lớn của Augutus là sửa sai cách tính toán của năm nhuần. Đến lịch Gregory XII (Gregorian Claendar) Lịch Julian được chấp nhận ở Venice (Ý) năm 1522; Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Người Cơ đốc giáo ở Nam châu Âu năm 1556; Đế quốc Phổ, Đan Mạch, Thụy Điển năm 1559; Pháp năm 1564. Đến năm 1582, lịch Julian mất chỗ đứng khi Giáo hoàng Gregory XII ngay sau ngày nhậm chức đã dùng phương pháp tính Lịch hiện đại để phân chia tháng năm. Giáo hoàng sửa đổi và ấn định ngày đầu của năm mới (New Year) là ngày 1.1 bất chấp chống đối của nhiều hiệp hội tín đồ Cơ đốc giáo. Trong lịch sửa đổi có tên “Lịch Gregorian”, 10 ngày trong tháng 10 bị bỏ đi. Như vậy, ngày 4.10.1582 nhảy sang ngày 15.10.1582 và tiếp tục. Bằng cách này, Giáo hoàng đã xóa bỏ 11 ngày nhuần dự trù cho năm 1700 để các năm đầu thế kỷ 1700,1800 và 1900 không phải là năm nhuần mà đến năm 2000 chuyển giao thiên niên kỷ mới nhuần. Các nước theo đạo Công giáo tiếp nhận ngày “New Year” trong lịch Gregorian sớm nhất. Người Tin lành (bắc châu Âu), Hà Lan năm 1583; Scotland năm 1600; sau đó đến những nước theo đạo Tin Lành và Đức Quốc chấp nhận ngày “New Year” vào năm 1700, Anh, Mỹ, Canada năm 1752 và Thụy Điển năm 1753. Tất cả đều đồng tình với việc xóa bỏ 11 ngày trong của năm nhuần 1700.

Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai...

Cảm ơn bởi:

31-12-2008, 10:42 AM
Bài viết: #9

T-AnhCQT
Đồng quản

Bài viết: 50 Tham Gia: Sep 2008 trịDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 6 Ðã cảm ơn 12 lần trong 0 bài

Cám ơn Khoai về bài viết này! Khoai và các bạn có thể tham khảo thêm đoạn trích dưới đây: Năm 46 TCN, Julius Caesar ban hành lịch mới (lịch Julian). Lịch tính một năm có 365,25 ngày - dựa trên hiểu biết của người La mã lúc bấy giờ (con số đúng ngày nay là 365,242199 ngày, tương đương với 365 ngày, 5 giờ, 48 phút, và 45,96768... giây). Vì mỗi năm, theo lịch Julian dư ra ¼ ngày nên cứ mỗi 4 năm lại có một năm 366 ngày. Nhưng so với con số đúng thì lịch Julian mỗi năm lại dư ra

Thánh Valentino bị ném đá cho đến chết rồi sau đó bị chặt đầu. những phút dư này tích tụ thành ngày. Ảnh: Blog Congtuhaohoa. được hoàng đế Claudio II mời đến và có ý dụ Valentino bỏ sáng kiến lạ lùng này (Cơ Ðốc giáo) và làm cho quy theo trở lại đạo Tà giáo (Ða Thần). con của ông cai ngục Asterius. Đông Chí rất khó khăn. Giám mục Valentino di Interamna. Lịch mới được công bố vào năm 1582. Dưới triều đại của Giáo Hoàng Gregory XII vào thế kỷ 16. Hạ Chí. Một số các chuyên gia cho rằng nó được khởi nguồn từ thánh Valentin thánh Valentin (Pháp: Valentin. Clavius đã bỏ đi 10 ngày dư. bạn của những tình nhân trẻ. Thu Phân. Với đức Tin của ông. Anh: Valentine. vào năm 270. Đây chính là Dương Lịch mà chúng ta dùng ngày nay. đã làm sáng mắt người con . ông đã dụ Claudio II vô Cơ Ðốc giáo.2422 ngày là khoảng thời gian trong một năm. Ông mất vào ngày 14/02 năm 269. một cách mầu nhiệm. ngày sau ngày 4 tháng 10 là ngày 15 tháng 10. đã từ chối do đức Tin của ông và một cách bất cẩn. Clavius dùng con số 365. Tại La Mã. Trong lịch này. Ngày 14 tháng Hai năm 270. để nghiên cứu một hệ thống lịch sao cho đúng với các sự kiện thiên văn xảy ra hàng năm. Chiếc thiệp Valentin đầu tiên do Esther Howland vẽ tay. Mặt khác. từ 5 đến 14 tháng 10. một người La Mã đã tử vì đạo do từ chối bỏ đạo Thiên Chúa.khoảng 11 phút 14 giây. Năm 1578. nghĩa là trong năm 1582. Christopher Clavius. đúng vào ngày mà trước đây người ta gọi là Ngày May Rủi của Tình yêu. vào khoảng 7 ngày trong 1000 năm. Cảm ơn bởi: 31-12-2008. Giáo Hoàng Gregory XII bổ nhiệm một giáo sĩ dòng Tên rất giỏi về toán học. Ý: Valentino). Điều này làm cho việc xác định những ngày Xuân Phân. một cách bình tĩnh nghiêm trang. 09:07 PM Bài viết: #10 Alibaba Bốn Bài viết: 482 Tham Gia: Oct 2008 saoDanh tiếng: 8 Cảm ơn: 20 Ðã cảm ơn 380 lần trong 11 bài Nguồn gốc ngày Saint Valentin Về nguồn gốc của ngày này có nhiều giải thích khác nhau. Thánh Valentino. số ngày dư ra là 10 ngày. Ngoài ra câu chuyện còn kể thêm rằng trong lúc Valentino bị giam và chờ ngày xử thì có thương cô bé gái mù. Qua nhiều thế kỷ.

Tuy nhiên. Các bưu thiếp Valentin mang tính chất thương mại đã được giới thiệu từ những năm 1800 và hiện nay ngày lễ này đã được thương mại hóa rất nhiều. Vì hành động nhân ái này mà thánh đã bị bắt giam và bị kéo lê trước mặt quận trưởng La Mã. Ngày tiếp theo của ngày 14 tháng 2. một câu đã sống lâu dài sau cái chết của tác giả. Ông cùng thánh Marius đã giúp đỡ những người Cơ Ðốc giáo phải chịu cảnh đọa đầy và cho những cặp vợ chồng bí mật cưới nhau. Colorado là nơi kinh doanh các dịch vụ bưu điện cho ngày 14 tháng 2. việc kết đôi của đôi bạn trẻ kéo dài nguyên cả một năm và thông thường họ yêu nhau và sau đó thì cưới nhau. Ông ta đã xử thánh Valentin phải . Ðôi khi. Dần dần. ngày 14 tháng 2 đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và thánh Valentin đã trở thành vị thánh bảo hộ của những người yêu nhau. Cuộc sống của các chàng trai và cô gái trẻ bị ngăn cấm triệt để không cho gần nhau. Dưới thời La Mã cổ đại. Thánh Valentin tốt bụng là một linh mục ở thành La Mã dưới thời Claudius II. dal vostro Valentino".gái này và sau đó ông ký viết cho họ lời vĩnh biệt "quot. Mỗi một chàng trai trẻ sẽ rút thăm một cái tên bất kỳ và sau đó chàng trở thành bạn của cô gái mà anh ta chọn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Claudius hủy bỏ tất cả các đám cưới hoặc lễ đính hôn ở La Mã. Thành phố Loveland. cô Esther Howland được coi là người gửi những chiếc thiệp Valentin đầu tiên. Người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và những món quà giản dị như hoa. ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tưởng nhớ Junon. Vào đêm hôm trước ngày hội Lupercalia. Junon là nữ hoàng của các nam thần và nữ thần La Mã. ngày 15 tháng 2 là ngày đầu tiên của lễ Lupercalia hôn nhân. Ở Hoa Kỳ. Sự cảm xúc về cái đẹp của ngày Thánh Valentin vẫn được duy trì khi người ta gửi bưu thiếp cùng với những bài thơ tình cảm và trẻ con trao đổi nhau những chiếc thiệp Valentin ở trường học. Do đó. Dưới sự trị vì của Hoàng đế Claudius II. tên của những cô gái La Mã được viết lên một mảnh giấy nhỏ và được cho vào trong các lọ. La Mã tham gia nhiều cuộc chiến đẫm máu và không được dân ủng hộ. Lịch sử ngày Saint Valentin Ngày Valentin được bắt đầu từ thời kỳ đế quốc La Mã. Claudius cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của họ. Người ta cũng thường tổ chức một cuộc hội họp hoặc một buổi khiêu vũ. Người La Mã cũng coi bà là nữ thần cai quản phụ nữ và hôn nhân. Claudius Bạo Tàn gặp phải khó khăn khi kêu gọi các chàng trai trẻ gia nhập vào đội chiến binh của ông ta. họ vẫn có thể đến với nhau thông qua phong tục rút thăm tên nhau.

Vì sao Êsin (Aeschylus) chết? Trả lời: Vì bị đại bàng thả một con rùa trúng đầu. Theo truyền thuyết. đại bàng khi bắt được rùa thường tìm cách đập vỡ lớp mai cứng bằng cách thả con mồi từ trên cao xuống một tảng đá. lễ hội để nhớ đến một vị thần của người La Mã. Êsin (525 . 1. dường như phong tục các chàng trai trẻ chọn các thiếu nữ làm người yêu của mình (trong dịp Valentin) hay chọn cho mình các vị thánh bảo hộ cho năm tới cũng phát sinh do cách này. Một con đại bàng đã tưởng nhầm đầu Êsin là hòn đá (Êsin bị hói) và đã thả con rùa trúng vào đó. Do đó.. Trong các tác phẩm của mình. Vào dịp này. . Valentin phải chịu cuộc hành hình vào đúng ngày 14 tháng 2 vào khoảng năm 270.. các Giám mục có vẻ như đã chọn ngày Thánh Valentin làm ngày kỷ niệm cho lễ hội mới này. Trong số khoảng 70 vở kịch viết bởi Êsin chỉ còn 7 tác phẩm là còn tồn tại cho đến ngày nay. trong số rất nhiều nghi lễ vô thần thì có một lễ rút thăm tên của các cô gái trẻ trong một cái hộp cho những người đàn ông bốc trúng.bị đánh bằng gậy đến chết và sau đó phải bị chặt đầu. Êsin thường sáng tác nhiều nhân vật trong các vở kịch để tạo sự mâu thuẫn giữa các nhân vật.456TCN) là một nhà soạn kịch Hy Lạp. Ông được công nhận là cha đẻ của bi kịch hiện đại. Các Giám mục của những nhà thờ Cơ Ðốc giáo ở La Mã đã cố gắng loại bỏ yếu tố ngoại đạo của những lễ hội này bằng cách thay thế tên của các vị thánh cho những ngày hội của các thiếu nữ này. Lúc đó đang diễn ra một phong tục truyền thống của người dân thà.. Bởi lễ hội Lupercalia bắt đầu vào giữa tháng 2.

.. Cảm ơn bởi: 27-12-2008. 05:28 AM Bài viết: #2 Duanbaby92 Hai Bài viết: 51 Tham Gia: Sep 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 3 Ðã cảm ơn 6 lần trong 1 bài 2. Vì sao Hitler thù hận người Do Thái? Vì sao Hitler thù hận người Do Thái đến mức y đã nguỵ tạo nên cả một học thuyết Dân tộc thượng đẳng. học thuyết mà một trong những cốt lõi và mục tiêu của chủ thuyết này là loại bỏ người Do Thái ra khỏi thế giới này? [COLOR="DarkGreen"] Hitler kêu gào tàn sát người Do Thái Theo cuốn nhật ký của Theo Morell. bác sĩ riêng của Hitler thì có khả năng là do y bị bệnh giang .Tượng Êsin Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai.

Phải chăng căn bệnh mà y mắc phải đã dày vò y vì nó đã loại bỏ “thiên chức” đàn ông mà thượng đế ban phát cho y nên y đã căm thù người Do Thái đến tận xương. một căn bệnh nếu không chữa khỏi sẽ làm cho người mang bệnh có thể dẫn đến loạn trí hoặc mất trí như chứng giận dữ hoang tưởng. Chúng ta hãy xem sự thù hận điên cuồng người Do Thái của Hitler đến mức nào và liệu đó có là bệnh lý. Theo tiến sĩ tâm lý học Bassem Habeeb làm việc tại bệnh viện Hollins Park Hospital. Những hình ảnh mà tôi va chạm hàng ngày với đám người Do Thái tại Viên đã làm cho tôi khiếp sợ họ. Tại Viên. Warrington thì nếu nghiên cứu lý giải cuộc đời. bệnh hoạn của Hitler có khả năng là hậu quả của sự sai lệch về tâm lý và hành vi bắt nguồn từ căn bệnh kín kia. Và sau đây là đoạn liên quan trực tiếp dến khả năng sự thù hận đến mức không hiểu nổi của y là do chuốc bệnh giang mai từ một gái điếm người Do Thái: “Những hành động cần thiết phải bóc trần sự xấu xa của dân Do Thái đã bắt đầu nhen nhóm trong tôi khi tôi tiếp cận với những phương tiện thông tin đại chúng. Tại Viên lần đầu tiên tôi được chứng kiến những việc làm trơ trẽn và vô liêm sỉ của dân Do Thái đang chà đạp và làm nhơ bẩn thành phố có nền văn hoá cổ kính này. Để làm sáng tỏ thêm giả thuyết này. Hitler viết rằng y bắt đầu chú ý đến những khác biệt của người Do Thái so với dân tộc Đức khi y sống ở Viên (thủ đô Áo) và bắt đầu căm thù họ. Phạm Viết Đào (Lược dịch) [/color] Cảm ơn bởi: 27-12-2008. Theo một nghiên cứu khoa học mới đây công bố tại cuộc họp hàng năm của Hội đồng tâm lý học Hoàng gia tại Edinburg thì lòng căm thù người Do Thái đến mức điên cuồng. các hành vi Hitler dưới góc nhìn một bệnh nhân bị bệnh giang mai sẽ lý giải được nhiều điều.. 05:39 AM Bài viết: #3 Duanbaby92 Bài Tham viết: Gia: Sep 51 2008 . Sự căm thù đó tăng dần. Đó là vai trò chủ chứa của họ trong các hộp đêm.. dân Do Thái hoạt động rầm rộ trong lĩnh vực này còn dễ dàng hơn nơi khác ví như ở miền nam nước Pháp. những tác phẩm văn học nghệ thuật. những thói quen của họ. Những phương tiện truyền thông này đã lan tỏa tới quảng đại dân chúng giống như một căn bệnh dịch hạch trong đời sống tinh thần. một căn bệnh làm cho y trở nên điên cuồng.. dù muốn hay không du khách cũng dễ dàng bắt gặp những màn kịch chèo kéo khách lố bịch của các tay ma cô người Do Thái.. kết quả của một lần truy hoan với một gái bán hoa người Do Thái vào năm 1908. trong các nhà chứa dành cho người da trắng tại Viên. Nỗi căm giận về dân Do Thái bắt đầu sôi sục trong tôi. một sứ mệnh Thượng đế trao” của cuốn Mein Kampf (Cuộc chiến của cá nhân tôi) của Hitler. năm y 19 tuổi. Đêm đêm mọi người khi tản bộ trên đường phố Leopoldstadt. một thứ nọc độc. tận tủy. độc ác và trả thù người Do Thái đến cùng làm vậy.mai.. một thứ rác rưởi làm ô uế đời sống tinh thần của chúng ta. chúng tôi xin giới thiệu một vài đoạn trong chương: “Tiêu diệt người Do Thái. Tôi không còn thấy lo sợ rằng mình chưa hiểu đúng người Do Thái mà tôi thấy mình phải có sứ mạng đối với vấn đề Do Thái”. sự hung hãn bất ngờ.. những tờ quảng cáo sử dụng những ngôn từ rẻ tiền của đám người Do Thái tung ra để bênh vực cho họ đã làm cho tôi nung nấu ý nghĩ: cần phải tiêu diệt dân Do Thái một cách không thương xót. Nhận thức của tôi về sự xấu xa của người Do Thái ngày một thêm tăng nhất là khi hiểu rõ thêm những phong tục tập quán của họ.

Trên đó chỉ vẽ mấy con sông lớn. lang bạt và bị khinh rẻ. Ngay từ thế kỷ thứ năm trước Công nguyên. nhà sử học Hy Lạp cổ vẫn được mệnh danh là “Cha đẻ của lịch sử” đã mô tả sa mạc. cùng với sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc. Nơi đây họ bị coi là những kẻ vô gia cư. Những năm 30 của thế kỷ XX. phần đất của châu Phi vẫn bỏ trống. người Bồ Đào Nha đi qua eo biển Gi-bơ-ran-ta (Gibraltar) chiếm thành Xơ-ta (Centa) của Ma Rốc. người Do Thái phần nhiều vẫn giữ được bản sắc dân tộc cả về tín ngưỡng tôn giáo lẫn ngôn ngữ và phong tục tập quán. trong dân tộc Do Thái đã xuất hiện những nhân vật kiệt xuất. Người Do Thái có mặt đông nhất ở châu Âu. Vì thế nên mức độ nhất định. Nơi . Đầu thế kỷ XV. 05:44 AM Bài viết: #4 Duanbaby92 Hai Bài viết: 51 Tham Gia: Sep 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 3 Ðã cảm ơn 6 lần trong 1 bài 4. cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự phát triển của chủ nghĩa Tư bản. Nhưng người châu Âu hiểu biết về châu Phi quá ít. Những năm 63 trước Công nguyên. người Do Thái xâm lược. một mặt tuyên truyền chủ nghĩa chủng tộc. Đức Quốc xã âm mưu thống trị toàn thế giới. phải sống lưu lạc khắp nơi trên thế giới. Năm 1415. còn người Do Thái là chủng tộc hạ đẳng nhất. đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính. người Do Thái sống tại các quốc gia Thiên Chúa giáo bị coi là dân dị giáo. trong sách của Hê-rôt-đơ-tôt (Herodotus). dân tộc Do Thái vĩnh viễn là lũ người hạ đẳng. phải chịu nhiều sự bức hại rất tàn khốc Sang thời kỳ cận đại. Khi sống lang bạt khắp nơi như vậy. Tháng 3 năm 1488. Đi-at (Baratolomeu Dias) là người Bồ Đào Nha cùng với thuỷ thủ của ông đổ bộ lên cực Nam của bờ biển châu Phi. Do đó Đức Quốc xã coi việc tiêu diệt người Do Thái là một mục tiêu chủ yếu. Chúng cho rằng dân tộc German dòng dõi chính thống của người Arian thượng đẳng. họ đã cải thiện được hoàn cảnh sống của mình.Hai saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: Ðã cảm ơn 6 lần trong 1 bài 3 3. có nền văn hoá rực rỡ và lâu đời. thực dân châu Âu bắt đầu đặt chân lên mảnh đất thần kỳ này. Tại sao bọn Quốc xã muốn tiêu diệt dân tộc Do Thái? Trong cuộc chiến tranh thế giới II. việc người Do Thái bị bức hại đã đạt tới mức khủng khiếp. Giai đoạn Trung thế kỷ. xây dựng một căn cứ điểm thực dân đầu tiên ở châu Phi. Với bọn Quốc xã theo thuyết chủng tộc thượng đẳng thì điều này là không thể chấp nhận được. chứ không phải là một châu lục. Tại sao người Do Thái lại bị coi là chủng tộc hạ đẳng nhất? Trên phương diện lịch sử người Do Thái cũng như tất cả các dân tộc khác. Từ đó phần lớn người Do Thái bị xua đuổi. sông lớn và rừng rậm của châu Phi. Theo chúng. Cảm ơn bởi: 27-12-2008. một mặt sử dụng vũ lực. công thương và văn hoá. trong một thời gian dài châu Phi chỉ được coi là một dải bờ biển. Ngoài ra chỉ có những con voi. tức là học thuyết về dân tộc siêu đẳng. Thật ra cách nói của bọn Quốc xã về cái gọi là dân tộc thượng đẳng chỉ là cái cớ hết sức hoang đường nặn ra để nhằm tiêu diệt người Do Thái mà thôi. Khi đó người châu Âu vẽ trên bản đồ. Châu Phi đã bị chia cắt như thế nào? Châu Phi trong con mắt của người châu Âu hàng nghìn năm nay vẫn là mảnh đất thần bí.

Còn tất cả các miền đất khác đều bị các nước châu Âu chia nhau hết.790. Đến năm 1876.340. trên lục địa châu Phi chỉ còn Ê-ti-ô-pia và Libê-ria là còn độc lập về danh nghĩa. Italia chiếm 2. Mãi đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX các nước phương Tây mới ăn chia xong châu lục lớn thứ nhì thế giới này. Phía Đông thuộc về công ty Đông Ấn.000 km2. Lúc đầu. Anh và Pháp tăng cường xâm lược châu Phi. Đến cuối thế kỷ XIX. Ghana và vùng ven biển Ni-gie-ria. DahoMe nay là Bê-nanh (Benin). Người da đỏ bị bắt buộc lao động một cách nặng nhọc và bị đối xử một cách tàn nhẫn. Họ nghĩ đến người da đen châu Phi. Tây Ban Nha chiếm 300. Các chủ trang trại và chủ mỏ cần rất nhiều lao động. Năm 1876 họ triệu tập họp địa lý quốc tế ở Bruc-xen (Bỉ). Sieraleono. nhưng nó đã mang lại cho châu Phi tai họa hàng mấy trăm năm về sau. Khi đó bọn thực dân châu Âu xây dựng rất nhiều trang trại và các mỏ vàng ở châu Mỹ để khai thác tài nguyên nơi đây.7% châu Phi. Năm 1602 Hà Lan thành lập công ty Đông Ấn. Cảm ơn bởi: 27-12-2008. Trong đó Pháp chiếm 10.000 km2. Đến nửa sau thế kỷ XVII. đã kịch liệt chống đối. Bọn thực dân thay đổi phương thức. Zambia.860. ký kết hiệp ước này đến hiệp ước kia để chuyển nhượng các vùng đất thuộc địa. Buôn bán nô lệ có từ khi nào? Buôn bán nô lệ là màn khởi xướng của người Bồ Đào Nha. Dã tâm xâm chiếm và xâu xé lục địa châu Phi của bọn đế quốc chủ nghĩa đã gây nên những trận đấu đá triền miên. chúng bắt đầu xâm nhập vào nội địa với quy mô lớn. sau khi hội nghị kết thúc họ vội vã bắt tay ngay vào hành động.340.000 km2. 7%. Bồ Đào Nha chiếm một phần sa mạc Sahara. Nhưng đội săn người thường bị người da đen trừng phạt.đây được quốc vương Bồ Đào Nha đặt tên là mũi Hảo Vọng – có nghĩa là miền đất mang lại “những hy vọng tốt đẹp”. 7. chúng dùng súng. Sau khi bọn thực dân cướp xong vùng ven biển. Anh chiếm 8. công khai cướp bắt người. Algeria.000.000. 29% châu Phi. Đô-mi-gô (thuộc Hai-ti) và bị ném về các trang trại. thực dân châu Âu bắt đầu xâm lược châu Phi. Song song với con đường biển mới khai phá. Kết quả bị tàn sát rất thảm khốc. Sang đầu thế kỷ XX. năm 1626 lại thành lập công ty Tây Ấn. Bờ Biển Ngà (Ivory Coast). phía Tây thuộc về công ty Tây Ấn. rượu . các nước phương Tây tăng cường xâu xé mảnh đất châu Phi. Pháp chiếm Senegal. Anh đã chiếm xong Nam Phi. 35. 7. đạn. khi thì đao búa súng gươm. Guinea. cùng với bước quá độ sang chủ nghĩa đế quốc.333. 05:51 AM Bài viết: #5 Duanbaby92 Hai Bài viết: 51 Tham Gia: Sep 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 3 Ðã cảm ơn 6 lần trong 1 bài 5. Hầu như toàn bộ vùng ven biển châu Phi đều bị thực dân phương Tây chiếm lĩnh. Đức chiếm 2. Bỉ chiếm 2.7% châu Phi.6% diện tích châu Phi. bọn thực dân tự mình tổ chức “đội săn người” để đi săn bắt nô lệ. Năm 1502 đợt nô lệ da đen đầu tiên đến đảo Xan-tô. Họ cưỡng ép người da đỏ ở đó lao động. Họ cướp phá dọc bờ biển Tây Phi. Từ đó việc buôn bán nô lệ ngày càng mở rộng. 7.000 km2.75%.000 km2. Bồ Đào Nha chiếm 2. khi thì ngoại giao ngọt nhạt.000 km2. Chính phủ Hà Lan quy định lấy sông Ka-phu-ê (Kafue) làm gianh giới. 1% diện tích châu Phi.

bọn nô lệ bị rao bán cho các chủ trang trại. đem nô lệ mua được ở châu Phi sang châu Mỹ là “Trung chuyển”. Bọn thực dân mua những thanh niên nam nữ khoẻ mạnh. Sau mỗi cuộc chiến tranh. chịu đựng một chuyến đi biển đầy khổ ải. người nô lệ là hàng hoá thật sự quan trọng. hơi chống đối là bị đánh đập. số nô lệ bắt được được đem bán. châu Đại Dương và các đảo ở Thái Bình Dương. đôi khi theo gió lan đi đến mấy cây số trên mặt biển. Những chiến lợi phẩm này được đánh dấu nung đỏ. vải hoa và một số đồ chơi. chủ mỏ. hôi thối không chịu nổi. giết hại. trong khoang thuyền phân và nước tiểu thải ra bừa bãi. dưới sự xua đuổi bằng roi vọt.ngọt. Nếu kể cả số người da đen bị đem đến châu Âu. Trong hành trình vận chuyển tam giác này. sau đó chất đầy hàng hoá do nô lệ làm ra chuyển về châu Âu. đồng thời mang đến cho nhân dân châu Phi tai hoạ khủng khiếp. có 4-5 người da đen bị chết trong khi săn đuổi hoặc vận chuyển. minhanh-pl Login Register Bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử Classic List Threaded X Turn off highlighting 1 message Options anhminh Reply | Threaded | More . đem họ nhốt vào những căn hầm trong các pháo đài buôn nô lệ ngay bờ biển. dẫn họ tới bờ biển. Buôn bán nô lệ tàn nhẫn mang lại sự giàu có kinh khủng cho bọn thực dân châu Âu. Nô lệ phần lớn bị bệnh. Thuyền buôn đến châu Mỹ. bọn thực dân châu Âu đã cướp từ châu Phi 15 triệu người. Mỗi người đến châu Mỹ. Thuyền đi trên biển nhiệt đới rất dài ngày. hối lộ và câu kết với các tù trưởng bộ lạc để họ tiến hành cuộc chiến tranh săn bắt nô lệ giữa các bộ lạc da đen với nhau. chết bệnh hoặc bị đánh chết. Họ phải sống thời gian dài trong các nhà tù di động đó. đem sản vật do nô lệ mang về châu Âu là “Quy chuyển”. đợi tàu buôn đến. Có người dự tính. châu Phi tổn thất khoảng 100 triệu người. thế là nô lệ trở thành chiến lợi phẩm của tù trưởng. Thời bấy giờ. Hàng ngày đều có nô lệ chết đói. chết khát. trong hơn 300 năm từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX. ăn không no. xác nô lệ bị quăng xuống biển. không được uống nước ngọt. người ta gọi thuyền buôn chất hàng hoá rẻ mạt sản xuất ở châu Âu chở sang châu Phi là “Xuất chuyển”. các nô lệ chui ra khỏi hầm và bị lùa xuống tàu.

Qua trình bày những nét chính về quá trình đấu tranh chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1885. bảng A. Sau khi chiếm được thành Gia Định. mở đầu cuộc tấn công xâm lược Việt Nam. phản động ? Câu 4. Vậy nước ta có nên bắt chước không ?” .“Nhật Bản thưở trước vẫn theo văn minh của nước Tàu mà bây giờ thay đổi thói cũ theo nước Thái Tây. Vì sao nói : Xã hội Việt Nam dưới triều Nguyễn là “một xã hội đang lên cơn sốt trầm trọng” ? Trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc để mất đất nước ta từ nửa sau thế kỷ XIX ? Câu 2. thì dẫu là có nên phú cường. Đến năm 1884. VIỆT NAM TRƯỚC NGUY CƠ BỊ PHÁP XÂM LƯỢC Giữa thế kỉ XIX. Câu 1. CAO ĐẲNG & HỌC SINH GIỎI CẤP THPT M«n LÞch sö   PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 – 2000) NỘI DUNG BÀI HỌC NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÂU HỎI & BÀI TẬP 1. Đi đến đâu chúng cũng vấp phải sự chống cự quyết liệt của nhân dân ta. quân Pháp nổ súng. (Đề thi HSG Quốc gia. Các quốc gia phương Đông nói chung. Chính phủ Pháp ráo riết xúc tiến việc thôn tính nước ta. (Đề thi HSG Quốc gia. anh (chị) hãy phân tích và nêu trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay Pháp. rồi 3 tỉnh miền Tây Nam Kì (1867). Những nguyên nhân nào thúc đẩy các nước tư bản phương Tây xâm lược phương Đông thế kỉ XIX ? Tình thế Việt Nam trong bối cảnh đó ? Thực dân Pháp đã tiến hành những thủ đoạn gì trong cuộc xâm lược Việt Nam ? Câu 3. Thông qua các mối quan hệ đã có từ trước và lợi dụng sự suy yếu của chế độ phong kiến Việt Nam. Bình luận câu hỏi và câu trả lời trong bài thi văn sách của khoa thi Đình năm 1876 sau đây: . về sau cũng hoá ra loài mọi rợ”.Dec 22. 2009. 10:18pm Bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử TuyÓn tËp 430 c©u hái tù luËn LUYỆN THI ĐẠI HỌC. Việt Nam nói riêng đã trở thành nạn nhân trực tiếp của cuộc chiến tranh đó. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1858 – 1884) Ngày 1/9/1858. Quân dân ta đã anh dũng chiến đấu chống thực dân Pháp. sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế đã thúc đẩy các nước tư bản phương Tây mở rộng những cuộc chiến tranh giành giật thuộc địa. bảng A. Những khả năng nào đặt ra cho Việt Nam giữa thế kỉ XIX trước cuộc khủng hoảng trong nước và mối nguy cơ đe doạ từ bên ngoài ? Trình bày chính sách bảo thủ phản động của nhà Nguyễn về đối nội và đối ngoại ? Tại sao triều đình Nguyễn lại cố tình duy trì đường lối bảo thủ. năm 2001) Câu 5.“Nước Nhật Bản theo học các nước Thái Tây mà nên được phú cường. thực dân Pháp mới tạm thời áp đặt được nền bảo hộ trên toàn Administrator 9 posts . quân Pháp lần lượt đánh chiếm 3 tỉnh miền Đông (1862). năm 2001) 2.

Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công ta đầu tiên ? . Quân ta anh dũng chống trả quân xâm lược... Từ Nam Định. Tường thuật ngắn gọn tiến trình cuộc khởi nghĩa của Trương Định và cho biếtnNét đặc sắc trong cuộc khởi nghĩa Trương Định. sau đó lại tích cực thực hiện “ vườn không.. Tại Quảng Nam . anh (chị) hãy cho biết: . chủ yếu là học trò của ông.. Khi thực dân Pháp xâm lược “lục tỉnh Nam Kì”. Sáng 1 – 9 – 1858. liên quân Pháp. kết quả và { nghĩa trên Mặt trận Đà Nẵng 1858 và chiến sự ở Gia Định từ năm 1859 đến năm 1860.bộ đất nước Việt Nam. . Triều đình nhà Nguyễn và nhân dân Nam Kì có phản ứng khác nhau. Kế hoạch đánh chiếm từng gói nhỏ từ năm 1859 đến năm 1873 được Pháp triển khai như thế nào ? Câu 11.Nhận xét về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào những năm cuối 1858 đầu 1859? (Minh họa cụ thể bằng sự kiện) Câu 7.Tây Ban Nha với 3000 binh lính và sĩ quan.. đòi quan trấn thủ thành Đà Nẵng trả lời trong vòng 2 giờ. Câu 12. Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta. Nhưng không đợi hết hạn. đốc học Phạm Văn Nghị tự chiêu mộ 300 người. Hãy đọc đoạn tư liệu sau đây : “ . Liên quân Pháp -Tây Ban Nha bị cầm chân suốt 5 tháng (từ cuối 8 – 1858 đến 2 – 1859) trên bán đảo Sơn Trà. liên quân Pháp – Tây Ban Nha đã nổ sung rồi đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì diễn biến ra sao ? Tình thế của cuộc kháng chiến ở Nam Kì khi mất ba tỉnh miền Tây như thế nào ? Câu 13.Đà Nẵng. Sự khác nhau đó thể hiện như thế nào ? Vì sao có sự khác nhau đó ? . địch gửi tối hậu thư . lên đường vào Nam xin vua được ra chiến trường…” Qua đoạn tư liệu. Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta tại miền Đông Nam Kì trước – sau Hiệp ước 1862 và kháng chiến ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì. Mặt trận Cuộc xâm lược của thực dân Pháp Cuộc kháng chiến của nhân dân ta Kết quả. nhân dân tổ chức thành đội ngũ. Câu 6. Mặt trận Cuộc tấn công của thực dân Pháp Thái độ của triều đình Cuộc kháng chiến của nhân dân Câu 9. nhà trống” gây cho quân Pháp nhiều khó khăn. chủ động tìm địch mà đánh. lập thành cơ ngũ. bố trí trên 14 chiến thuyền. Thực dân Pháp phải thừa nhận “dân quân gồm tất cả những ai không đau ốm và không tàn tật ”. kéo tới dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.Chiều 31 – 8 – 1858. Nêu các lí do khiến Pháp chuyển quân từ Đà Nẵng vào đánh Gia Định. { nghĩa Câu 8.. đẩy lùi nhiều đợt tấn công của chúng. Trình bày những khó khăn của quân Pháp khi tổ chức đánh chiếm Gia Định và cho biết tại sao chúng vẫn đứng chân được ở Gia Định để đánh chiếm các nơi khác ? Câu 10.

hãy so sánh thái độ chống Pháp của vua quan triều đình nhà Nguyễn và của nhân dân ta (1858 – 1873). TRÀO LƯU CẢI CÁCH VÀ DUY TÂN Ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX Từ những năm 60 của thế kỉ XIX. Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX. Thái độ của thực dân Pháp trong hai lần đưa quân ra đánh Bắc Kì có gì khác nhau ? Tại sao lại có sự khác nhau đó ? Câu 22. khối 11. Dựa trên những điều kiện. nhân vật lịch sử tiêu biểu. (Đề thi Olympic 30/4. hãy chứng minh trong suốt quá trình xâm lược Việt Nam từ 1858 – 1884. nội dung chính của các hiệp ước này. tính chất của Hiệp ước 1874. ngoại giao. Đường lối kháng chiến của triều đình Nguyễn có gì thay đổi sau chiến thắng Cầu Giấy 12 – 1873 ? Chủ trương của Pháp sau trận Cầu Giấy lần thứ hai (5 – 1883).Câu 14. văn hoá – xã hội. Vì sao từ sau năm 1874. Câu 20. thiếu ý chí quyết tâm chống xâm lược. hiệp ước nào đánh dấu Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp ? Vì sao ? (Đề thi Olympic 30/4. nhiều quan lại sĩ phu tiến bộ thức thời đã đưa ra các đề nghị duy tân về nội trị. năm 2009) Câu 25. kinh tế. nhượng bộ. thực dân Pháp đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân ta. Câu 26. Câu 29. Dùng những sự kiện để chứng minh trong quá trình Pháp tiến hành cuộc chính trị xâm lược Việt Nam. giữa triều đình nhà Nguyễn và thực dân Pháp đã kí kết những hiệp ước nào ? Hoàn cảnh kí kết. khối 11. Nội dung cơ bản các hiệp ước Nhâm Tuất. thực dân Pháp lại quyết tâm chiếm bằng được Bắc Kì ? Thực dân Pháp thực hiện âm mưu đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào ? Câu 19. Trận Cầu Giấy lần thứ nhất (21 – 12 – 1873) và ảnh hưởng của nó đến cục diện chiến tranh? Câu 17. Câu 16. Câu 27. Hác-măng và Pa-tơ-nốt. anh (chị) hãy chứng minh câu nói của Nguyễn Trung Trực : “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”. Trong quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam giai đoạn 1885 – 1918. Theo anh (chị). thái độ nhà Nguyễn luôn chọn con đường cầu hoà. Kết quả đánh chiếm Hà Nội năm 1873 được Pháp thực hiện như thế nào ? Nội dung. Giáp Tuất. Phân tích những cơ hội mà Việt Nam có khả năng thắng thực dân Pháp. Câu 24. kết quả và { nghĩa của chiến thắng đó. Nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã anh dũng kháng chiến chống Pháp xâm lược lần thứ hai như thế nào ? Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy lần thứ hai tháng 5 – 1883. Thông qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. năm 2009) Câu 23. Cho biết nguyên nhân thất bại và { nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884. Âm mưu của Pháp sau khi chiếm được Nam Kì như thế nào ? Tình hình xã hội trong giai đoạn này có điểm gì nổi bật ? Câu 15. Cho biết những điểm đáng chú { về tình hình Việt Nam từ sau Hiệp ước 1874 đến trước khi thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai (1882) ? Câu 18. Quá trình phân hoá tư tưởng trong nội bộ triều đình nhà Nguyễn trước cuộc xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp nửa sau thế kỉ XIX diễn ra như thế nào ? Câu 28. . giành độc lập dân tộc. 3. có gì khác với trận Cầu Giấy lần thứ nhất (12 – 1873) ? Kết quả của việc Pháp thực hiện chủ trương đó ? Câu 21.

Cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh (1887 – 1892). Bằng kiến thức lịch sử đã học.Phân tích nội dung. (Đề thi HSG cấp THPT. tác dụng của chiếu Cần Vương ? . thực dân Pháp về cơ bản đã đặt được ách thống trị trên toàn bộ Việt Nam. Câu 33. Hãy nối các sự kiện tiêu biểu của phong trào Cần Vương (1885 – 1895) sau đây thành một đoạn văn lịch sử có độ dài không quá 200 từ: . Câu 34. Tuy nhiên. phong trào đã chứng tỏ truyền thống yêu nước nồng nàn. Ý chí bất khuất chống xâm lược của nhân dân ta. Câu 31. Tại sao trong những điều kiện. năm 2004) Câu 37. PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX Sau khi buộc triều đình Huế kí Hiệp định Patơnốt (1884). Phong trào yêu nước diễn ra trong bối cảnh phức tạp.mong cho nước nhà cường thịnh.Trong phong trào Cần Vương. tỉnh Thừa Thiên Huế. những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ có khả năng thực hiện được không ? Vì sao ? Câu 32. Nguyên nhân xuất hiện trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ XIX ? Nêu tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách và những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của họ. năm 2009) Câu 36. Câu 30. có thể đương đầu với sự xâm lược của các nước phương Tây. đồng thời để lại những bài học kinh nghiệm qu{ báu cho giai đoạn lịch sử sau. nhằm đối phó với cuộc đấu tranh quyết liệt của nhân dân ta.Vì sao nói phong trào Cần Vương đã làm chậm lại quá trình bình định Việt Nam của thực dân Pháp ? . không gian. anh (chị) hãy làm sáng tỏ: . tốn của để tiến hành cuộc “bình định” bằng quân sự.Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi hạ Chiếu Cần Vương (13 – 7 – 1885) . . Thực chất của phong trào “Cần Vương” là gì ? Vì sao “Chiếu Cần Vương” thúc đẩy . Từ năm 1863 đến năm 1871. các giai đoạn phát triển và tính chất của phong trào Cần Vương ? . các đề nghị cải cách đó không được thực hiện. Song chúng còn phải mất thêm 10 năm liên tục. thời gian và thách thức tương tự Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. .Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1885 – 1892).Hoàn cảnh bùng nổ. Theo anh (chị). . trong khi những tư tưởng canh tân ở Việt Nam lại không được hiện thực hoá ? 4. khối 11. một phong trào khởi nghĩa vũ trang mới dưới danh nghĩa Cần Vương diễn ra sôi nổi. Nhưng vì nhiều lí do. . Nguyễn Trường Tộ đã có những đề nghị cải cách gì ? Đánh giá vị trí của tư tưởng cải cách trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ nửa cuối thế kỉ XIX đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất. cuộc khởi nghĩa nào là tiêu biểu nhất ? Vì sao ? Câu 35.Cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1895). Trình bày { nghĩa lịch sử của phong trào cải cách này.Cuộc phản công của phe chủ chiến ở kinh thành Huế (đêm 4 rạng ngày 5 – 7 – 1885). hao người. (Đề thi Olympic 30/4. vương quốc Xiêm đã thực hiện thành công tư tưởng cải cách. tóm lược các giai đoạn phát triển.Cuộc khởi nghĩa Ba Đình (1886 – 1887). Hãy nêu những nét lớn về nội dung chương trình cải cách của Nguyễn Trường Tộ từ năm 1863 đến năm 1871. gây nhiều tổn thất cho địch. Trong phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX. bối cảnh. Trình bày phong trào Cần Vương : hoàn cảnh bùng nổ. song cuối cùng đều thất bại.

diễn biến. TP. anh (chị) hãy làm rõ các yêu cầu sau : . qui mô phong trào và phương thức đấu tranh.Mô tả cấu trúc của căn cứ Ba Đình. Câu 39. Về những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX. Điểm mạnh và điểm yếu của căn cứ Ba Đình ? . năm 2004) Câu 41. tỉnh Thừa Thiên Huế. lực lượng lãnh đạo. Qua phong trào nông dân Yên Thế : a) Lập bảng so sánh : Nội dung Phong trào Cần Vương Khởi nghĩa Yên Thế Mục đích Lãnh đạo Thời gian tồn tại Phương thức đấu tranh Tính chất b) Vì sao phong trào nông dân Yên Thế lại tồn tại trong một khoảng thời gian dài ? c) Nêu nguyên nhân thất bại và { nghĩa lịch sử của phong trào nông dân Yên Thế. Vì sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa điển hình trong phong trào Cần Vương ? . năm 2008) Câu 43. Câu 38. nguyên nhân thất bại. Lập bảng kê các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương theo các nội dung sau : Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu Người lãnh đạo và lực lượng tham gia Địa bàn hoạt động Ý nghĩa Vì sao phong trào Cần Vương lại bị thất bại ? (Đề thi HSG cấp THPT. So sánh phong trào Cần Vương (1885 – 1896) với khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) trên các mặt: mục tiêu đấu tranh. tỉnh Thừa Thiên Huế.Những điểm khác nhau giữa khởi nghĩa Bãi Sậy so với khởi nghĩa Ba Đình ? . Trình bày tóm tắt cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913). năm 2009) Câu 42.Hồ Chí Minh. { nghĩa của khởi nghĩa Hương Khê. khối 11. (Đề thi HSG cấp THPT. (Theo mẫu sau) Khởi nghĩa Lãnh đạo Địa bàn Diễn biến Kết quả – { nghĩa Câu 40. Lập bảng hệ thống kiến thức về cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX để làm nổi bật tính chất của phong trào yêu nước chống Pháp này.phong trào yêu nước chống Pháp xâm lược dâng lên sôi nổi kéo dài đến cuối thế kỷ XIX ? Nêu đặc điểm của phong trào Cần vương. Hoàn cảnh. Tại sao cuộc khởi nghĩa này có thể tồn tại gần 30 năm ? (Đề thi HSG cấp THPT.Tại sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương ? Câu 44. (Đề thi Olympic 30/4. năm 2009) Câu 45. So sánh những điểm giống và khác nhau của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương.

Anh (chị) hãy tiếp tục hoàn thành và qua sơ đồ đó rút ra nhận xét về tổ chức bộ máy nhà nước của thực dân Pháp ở Đông Dương : Câu 53. nhưng chưa kịp ghi lại tên đầy đủ tên các đơn vị hành chính và quan lại. Hãy nêu nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp và phân tích sự chuyển biến cơ cấu xã hội Việt Nam do cuộc khai thác này tác động. giao thông vận tải phát triển nhằm phục vụ cho nhu cầu của chính quốc. sau đó có sửa lại. công nghiệp. tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Tại sao nói phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống Pháp do nhân dân Việt Nam tiến hành trong nửa sau thế kỷ XIX ? (Đề thi HSG cấp THPT. Liên hệ với tình hình của các nước Đông Nam Á và nêu điểm giống nhau giữa tình hình Việt Nam với các nước trong khu vực trong giai đoạn này. Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp. Một học sinh đã vẽ sai sơ đồ tổ chức bộ máy thống trị của thực dân Pháp ở Đông Dương. XÃ HỘI VÀ TƯ TƯỞNG Ở VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỈ XX Sự chuyển biến về kinh tế. do cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp và các trào lưu tư tưởng tư sản từ bên ngoài xâm nhập vào. lực lượng tham gia. Câu 51. Câu 54.(Đề thi Olympic 30/4. nông dân xuất hiện giai cấp. tính chất. khối 11. SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ. Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi và các dân tộc thiểu số cuối thế kỉ XIX diễn ra như thế nào ? Ý nghĩa lịch sử của nó. mục đích đấu tranh. Anh (chị) hãy phát hoạ bức tranh kinh tế của nước ta trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp ở các ngành nông nghiệp. Công thương nghiệp. đã đưa tới sự xuất hiện phong trào yêu nước mang tính chất tư sản diễn ra khá rầm rộ ở nước ta trong vòng 10 năm đầu thế kỉ XX. xuất thân Thái độ đối với cách mạng Ghi chú (Giai cấp mới – cũ) . Công thương nghiệp kém phát triển. Câu 52. Cho biết nhận xét về phong trào yêu nước của nhân dân ta vào nửa sau thế kỷ XIX ? Câu 48. qui mô. tầng lớp mới : công nhân. tiều tư sản. năm 2004) Câu 47. xã hội ở Việt Nam. xã hội Việt Nam trước và trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất : Thời gian Trước cuộc khai thác Trong cuộc khai thác Kinh tế Nông nghiệp là chủ yếu. Nhìn vào bảng so sánh dưới đây để nhận xét tình hình kinh tế. Phong trào này có nhiều nét mới. Bên cạnh hai giai cấp địa chủ phong kiến. Câu 50. năm 2007) Câu 46. thương nghiệp và giao thông vận tải. tỉnh Thừa Thiên Huế. Lập bảng so sánh phong trào chống Pháp xâm lược (1858 – 1884) với phong trào Cần Vương (1885 – 1896) theo các nội dung : hoàn cảnh. tư sản. Câu 49. Xã hội Hai giai cấp chính : địa chủ phong kiến và nông dân. Nông nghiệp là chủ yếu. Vì sao tất cả các phong trào đó cuối cùng đều bị thất bại ? 5. lãnh đạo. Trình bày đặc điểm của các phong trào đấu tranh yêu nước chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX. tiến bộ hơn hẳn so với phong trào yêu nước trước đó. theo mẫu sau : Tên tầng lớp giai cấp Địa vị xã hội.

Lập bảng so sánh hai xu hướng cứu nước bạo động của Phan Bội Châu và cải cách của Phan Châu Trinh về các mặt chủ trương. Anh (chị) hãy bình luận nhận định trên ? Câu 62.Nguyên nhân thất bại. b. a. song nhìn chung đều gắn với cứu nước với việc duy tân làm cho đất nước phát triển. Hãy trình bày sơ lược những chủ trương chính trị lớn của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Phan Bội Châu viết “Suốt đời đã mưu tính việc gì cốt nhằm mục đích giành thắng lợi trong phút cuối cùng. Trình bày hoàn cảnh ra đời và những hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục. năm 2008) Câu 59.Sự khác nhau giữa hai đường lối cứu nước : Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách). a. dù phải thay đổi thủ đoạn. các sĩ phu Việt Nam lại noi gương Nhật Bản và cho rằng việc cứu nước phải gắn liên với duy tân đất nước ? Những tác động từ bên ngoài vào Việt Nam đầu thế kỉ XX là gì ? Bộ phận sĩ phu yêu nước có nhận thức mới về con đường cứu nước trước những chuyển biến đó như thế nào ? 6. Qua đó. cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. (Đề thi Olympic 30/4. gắn việc đánh đuổi giặc Pháp với cải biến xã hội. Câu 63. Tại sao các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX đều thất bại ? Câu 64. Tại sao đầu thế kỉ XX. Hãy : . Yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỉ XX là vấn đề gì ? Câu 60. Cho biết ảnh hưởng của Đông Kinh nghĩa thục trong phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX ? . khả năng thực hiện và hạn chế. . . Sự ra đời của phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX (Trào lưu dân tộc chủ nghĩa) : . Dân tộc và dân chủ là 2 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Tìm mối quan hệ giữa chuyển biến về kinh tế và xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX ? Câu 56. Nêu tên một số nhân vật tiêu biểu của Quảng Nam và Đà Nẵng tham gia phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX. năm 2006) Câu 61. b. Khi đánh giá lại cuộc đời hoạt động cứu nước của mình.Giải thích khái niệm và cho biết bối cảnh xuất hiện hai nhiệm vụ này trong lịch sử cận đại Việt Nam. biện pháp. nêu lên mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc và cải cách xã hội. Những điều kiện lịch sử nào dẫn đến sự hình thành trào lưu Dân tộc chủ nghĩa trong phong trào cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỷ XX ? Câu 58. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914) Trong những điều kiện mới. (Đề thi HSG 12. { nghĩa lịch sử.Bối cảnh ra đời. phương châm cũng không ngần ngại”. a. Đồng bằng sông Cửu Long. . Trình bày những nét chính về hai khuynh hướng cơ bản trong phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX (Phan Bội Châu và xu hướng bạo động. b. Câu 57.Địa chủ phong kiến Nông dân Tư sản Tiểu tư sản – trí thứ Công nhân Câu 55.Trong 20 năm đầu thế kỷ XX các nhà yêu nước Việt Nam đã giải quyết hai nhiệm vụ này như thế nào ? Nêu nhận xét. khối 11.

năm 2004) Câu 73. năm 2008) Câu 77. năm 2004) Câu 76. phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX (đến năm 1914) theo yêu cầu của bảng sau: Nội dung Phong trào Cần Vương Phong trào yêu nước và cách mạng đầu thế kỉ XX Bối cảnh lịch sử Mục tiêu đấu tranh Hình thức đấu tranh Lực lượng tham gia Kết quả. Câu 69. Tại sao binh lính người Việt trong quân đội Pháp lại đứng lên khởi nghĩa ? Trình bày khái quát diễn biến. tính chất.. (Đề thi HSG cấp THPT. Cho biết về sự ra đời của trào lưu dân tộc chủ nghĩa vào đầu thế kỉ XX. năm 2003) Câu 70. kết cục và { nghĩa của các phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX. So sánh xu hướng cứu nước cuối thế kỉ XIX và xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX về mục tiêu. hãy đánh giá vai trò của phong trào này đối với sự phát triển của lịch sử Việt Nam thế kỉ XX ? Câu 75. { nghĩa (Đề thi HSG Quốc gia. Lập bảng thống kê về các phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX ( phong trào Đông du. cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung kz) theo mẫu sau : Câu 68. đầu thế kỉ XX. (Đề thi Học sinh giỏi Quốc gia năm 2008) Câu 71. đa dạng. Những điểm mới trong phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX ? (Đề thi Olympic 30/4. khối 11. Trình bày những nét chính về phong trào Đông Du và phong trào Duy Tân ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.Câu 65. So với phong trào yêu nước Cần Vương vào cuối thế kỉ XIX. TP. tổ chức và lực lượng tham gia. Hãy nêu rõ những điểm giống và khác nhau giữa hai phong trào và giải thích vì sao có sự khác nhau đó ? Câu 66. { nghĩa của vụ đầu độc binh lính Pháp ở Hà Nội (6 – 1908). hạn chế và đặc điểm của trào lưu này. (Đề thi HSG Quốc gia năm 2009) Câu 72. năm 2006) . trào lưu dân tộc chủ nghĩa đã xuất hiện như thế nào ở Việt Nam ? Nội dung ? Phân tích mặt tích cực.Hồ Chí Minh. Tại sao nói trào lưu dân tộc chủ nghĩa đầu thế kỷ XX ở nước ta là sự kế tục phong trào Cần Vương yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX đồng thời đã mang nhiều nét mới khác trước ? (Đề thi HSG cấp THPT. trào lưu dân tộc chủ nghĩa có những điểm khác cơ bản nào ? (Đề thi HSG cấp THPT. Trình bày nội dung phong trào Cần Vương. tỉnh Thừa Thiên Huế. Câu 74. Trên cơ sở phong trào dân tộc – dân chủ Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX. Câu 67. Chứng minh trào lưu dân tộc chủ nghĩa tại Việt Nam đầu thế kỉ XX diễn ra với nhiều hình thức đấu tranh phong phú. Trình bày sự khác nhau về điều kiện lịch sử và khuynh hướng chủ yếu trong phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. kết quả. thành phần lãnh đạo. Đông Kinh nghĩa thục. phương thức hoạt động. tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhận xét về khuynh hướng chính trị. bảng B. Đầu thế kỷ XX.

Tại sao ngay từ khi ra đời. Bằng những dẫn chứng lịch sử cụ thể. Câu 83. Nêu nhận xét về phong trào công nhân trong thời kì này. Câu 85. Chính phủ Pháp cũng tham gia vào cuộc chiến. So sánh tình kinh tế – xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 – 1914) với tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918). Trình bày phong trào đấu tranh của quần chúng công – nông từ giữa thế kỷ XIX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất.Câu 78. Lực lượng tham gia và hình thức của Việt Nam Quang phục hội trong những năm đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất có gì đáng chú { ? Tại sao các cuộc bạo động của tổ chức này đều thất bại ? Câu 81. Trong phong trào đấu tranh của đồng bào dân tộc thiểu số thời kì Chiến tranh thế giới thứ nhất có những cuộc khởi nghĩa lớn nào ? Cho biết { nghĩa của các cuộc khởi nghĩa đó trong phong trào giải phóng dân tộc. Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh ? b. năm 2006) 7. Câu 86. Câu 88. anh (chị) hãy nêu rõ đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất. Nêu nhận xét về thành phần tham gia chủ yếu. xã hội các nước thuộc địa Pháp. Hà Nội. Chính sách cai trị thời chiến của Pháp đã tiếp tục làm thay đổi cơ cấu kinh tế. Thông qua việc trình bày nét chính về cuộc vận động khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân (1916) với khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên (1917). hãy đánh giá vai trò của binh lính người Việt trong phong trào yêu nước thời kì Chiến tranh thế giới thứ nhất. Con đường đi tìm chân l{ của Nguyễn Ái Quốc có những điểm gì khác với con đường đi của những người đi trước ? . Câu 79. Câu 87. trong 20 năm đầu thế kỷ XX của phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta đã diễn ra quá trình tìm kiếm con đường cứu nước mới. hình thức hoạt động của năm phong trào yêu nước tiêu biểu ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918). phong trào cách mạng Việt Nam tiếp tục rơi vào tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. phong trào yêu nước Việt Nam diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức khác nhau. công nhân Việt Nam đã đấu tranh chống lại tư bản Pháp ? Kể tên vài cuộc đấu tranh tiêu biểu của công nhân Việt Nam từ đầu đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918). VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918) Ngày 1/8/1914. anh (chị) hãy làm sáng tỏ: a. Trước sự khủng hoảng bế tắc về đường lối cứu nước. So sánh các cuộc bạo động nổi dậy chống Pháp của quần chúng nhân dân và tầng lớp binh lính Việt Nam với các hoạt động của giới sĩ phu. Câu 80. SỰ KHỞI ĐẦU CỦA MỘT KHUYNH HƯỚNG CỨU NƯỚC MỚI TRONG PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VIỆT NAM Đầu thế kỉ XX. Câu 82. Trong thời gian này. Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. địa bàn hoàn động. người lãnh đạo. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Những hoạt động của Người trong những năm 1911 – 1918 là sự khởi đầu cho một khuynh hướng cứu nước mới ở Việt Nam. Các hội kín Nam Kz hoạt động nhằm mục đích gì ? Tại sao các hội kì lại mượn hình thức tôn giáo và sử dụng bùa chú trong tổ chức và hoạt động của mình ? Câu 84. trong đó có Việt Nam. 8. Bằng sự hiểu biết của mình. Trong bối cảnh đó. (Đề thi HSG cấp THPT.

sự kiện về quá trình Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858 đến 1884 theo bảng sau : Thời gian Sự kiện Pháp tấn công bán đảo Sơn Trà. NHỮNG CHUYẾN BIẾN VỀ KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương đã tại ra những chuyển biến về kinh tế và cơ cấu giai cấp xã hội ở Việt Nam. Trình bày khái quát về quá trình đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX. (Đề thi HSG cấp THPT. nguyên nhân thất bại và phân tích đặc điểm nổi bật của hai phong trào nông dân nêu trên. thúc đẩy phong trào đấu tranh dân tộc dân chủ có bước phát triển mới. năm 2000) Câu 89. Câu 94. { nghĩa của con đường cứu nước mà Nguyễn Ái Quốc đã chọn đối với tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam. tỉnh Thừa Thiên Huế. 10. Qua đó. . anh (chị) hãy nêu những nét chính về diễn biến. Phân tích một sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất có ảnh hưởng đến giai đoạn lịch sử đó và những giai đoạn tiếp theo. Vị trí. Từ những kiến thức đã học. Anh (chị) hãy nêu những sự kiện tiêu biểu trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến 1918. Trình bày hoàn cảnh quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ nhất . Mâi thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp càng thêm sâu sắc. Trong hoàn cảnh lịch sử nào Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước ? Hãy tiếp tục hoàn thành sơ đồ những chặng đường trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911 đến năm 1918 : 9. hãy rút ra nhận xét ? Câu 92. Phong trào nông dân đầu thế kỷ XX về đại thể có hai lực lượng chủ yếu đó là : phong trào nông dân Yên Thế ở phía Bắc và phong trào nông dân mang màu sắc tôn giáo ở Nam Kz.Trình bày nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương và phân tích ảnh hưởng của nó đối với sự phân hóa giai cấp trong xã hội Việt Nam từ năm 1919 . năm 2009) Câu 93.c. Lập bảng thống kê các sự kiện chính về quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884. khối 11. mở đầu cho cuộc xâm lược Việt Nam 3/1862 Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất 20 đến 24/6/1867 Pháp đánh Hà Nội lần thứ nhất 15/3/1874 Pháp nổ súng chiếm được thành Hà Nội lần thứ hai 6/6/1884 (Đề thi Olympic 30/4. Câu 96. Điền thời gian. Câu 95. TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 – 1919) Câu 90. Thời gian Quá trình xâm lược của thực dân Pháp Cuộc đấu tranh của triều đình nhà Nguyễn Cuộc đấu tranh của nhân dân ta Câu 91.

thủ đô Hà Nội. 11.Hồ Chí Minh. (Đề thi HSG cấp THPT. năm 2007) Câu 99.đến năm 1929. Phân tích một sự kiện đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam. năm 2003) Câu 106. Trình bày sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930. . Lập bảng so sánh cuộc khai thác thuộc địa lần nhất (1897 – 1914) với cuộc khai thác lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp ở Việt Nam về hoàn cảnh lịch sử. Phân tích vị trí. giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Sự vươn lên và triển vọng của các khuynh hướng cách mạng lúc đó ? Câu 105. anh (chị) hãy nêu rõ những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến cuối những năm 20 của thế kỉ XX. phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam diễn ra sôi nổi với sự tham gia của các giai cấp và tầng lớp xã hội. năm 2004) Câu 97. năm 2005) Câu 101. Trình bày phong trào yêu nước của các tầng lớp tiểu tư sản trí thức và giai cấp tư sản dân tộc ở Việt Nam trong những năm 1919 – 1926.Hồ Chí Minh. (Đề thi HSG cấp THPT. Cho biết những nét chính về chính sách chính trị. Vấn đề này đã được đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (3 – 2 – 1930) như thế nào ? Câu 100. vai trò của phong trào công nhân đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (6 – 1 – 1930). Cho biết chương trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp tại Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Phân tích thái độ và khả năng của các tầng lớp. Câu 104. TP. dưới dảnh hưởng của tình hình quốc tế và cuộc khai thác thuộc địa. Hãy nêu ảnh hưởng làm cho phong trào công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong những năm 1926 – 1929.Vì sao ngoài giai cấp công nhân và giai cấp nông dân lại có thể vận động các giai cấp khác và các tầng lớp khác tham gia cách mạng ? (Đề thi HSG cấp THPT. có nội dung. Hãy nêu những sự kiện lớn trong phong trào đấu tranh của công nhân từ năm 1919 đến năm 1929. Trình bày { nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga 1917. Đặc điểm của phong trào công nhân trong thời kì này ? Ý nghĩa của phong trào này đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ? Câu 107. mục đích. hệ quả và tác động đến kinh tế.Hồ Chí Minh. Bằng những dẫn chứng lịch sử cụ thể. Trình bày những tiền đề dẫn đến phong trào cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Hãy nêu những nét chính của tình hình thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến giữa những năm 20 của thế kỉ XX ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam. Ảnh hưởng và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga đối với Cách mạng Việt Nam như thế nào ? Câu 103. hình thức tổ chức đấu tranh mới. văn hoá – xã hội của thực dân Pháp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Rút ra nhận xét ? Câu 108. . Câu 102. Câu 98. Chương trình khai thác lần này có những điểm gì mới ? (Đề thi HSG cấp THPT. nội dung. xã hội Việt Nam. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. TP. TP. So sánh phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam qua các giai đoạn 1919 – 1925 và 1926 – 1929.

anh (chị) hãy phân tích vai trò của Hồ Chí . thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng nào ? Nêu những điều kiện chủ quan và khách quan tác động đến sự lựa chọn ấy ? (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) Câu 122. anh (chị) hãy nêu rõ các khuynh hướng chính trị và bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1919 – 1929. Cao đẳng năm 2000) Câu 111.Câu 109. Tại sao lại nói Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về chính trị. Chứng minh phong trào dân tộc dân chủ công khai ở Việt Nam trong những năm 1919 – 1926 phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức đấu tranh phong phú. Tại sao Nguyễn Ái Quốc lại ra đi tìm con đường cứu nước mới ? Trình bày về quá trình hoạt động từ năm 1911 – 1930 và những cống hiến của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam. chủ trương cứu nước của các cụ giai đoạn này ? Câu 115. tỉnh Thừa Thiên Huế. (Đề thi HSG cấp THPT. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. Từ đó hãy rút ra nhận xét của anh (chị) về đường lối. Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể. năm 2006) Câu 110. Câu 116. Tại sao nói Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về mọi mặt cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam? Nêu những cống hiến của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời gian từ năm 1911 đến 1930. Hà Nội. Câu 112. Lập bảng thống kê về mục tiêu và tính chất của phong trào cách mạng Việt Nam (1919 – 1925) và nêu nhận xét. Quá trình chuyển biến của Nguyễn Ái Quốc từ một người yêu nước trở thành một người Cộng sản đã diễn ra như thế nào ? Câu 121. Bằng các sự kiện và số liệu cụ thể. Trình bày mục tiêu chung của các phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 – 1926) do giai cấp tư sản và tiểu tư sản phát động. Hãy lựa chọn và trình bày những hoạt động yêu nước tiêu biểu nhất của người Việt Nam ở nước ngoài từ đầu thế kỷ đến những năm 30 của thế kỷ XX. Phân tích mặt tích cực và hạn chế của các phong trào này. hãy phân tích và chứng minh phong trào công nhân Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1919 đến năm 1929 đã phát triển chuyển biến từ “tự phát” sang “tự giác”. năm 2004) Câu 113. Phong trào yêu nước của các tầng lớp tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam trong những năm 1919 – 1926 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời chính đảng vô sản ở Việt Nam ? Câu 120. Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công Ba Son (8 – 1925) là một cái mốc quan trọng trên con đường phát triển của phong trào công nhân nước ta sau chiến tranh ? Câu 117. Sự hình thành giai cấp công nhân Việt Nam ? Vì sao giai cấp công nhân có khả năng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và giai cấp ở Việt Nam ? Câu 118. Năm 1920. Câu 119. (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 123. Phong trào Tư sản dân tộc Tiểu tư sản Công nhân Mục tiêu Tính chất Nhận xét Câu 114.

Trình bày những quan điểm cơ bản về chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào Việt Nam nhằm chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lậo Đảng Cộng sản Việt Nam. (Đề thi HSG Quốc gia. sách lược cách mạng giải phóng dân tộc và ý nghĩa của tác phẩm “Đường Cách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc. Lý giải sự lựa chọn đó ? (Đề thi HSG 12. năm 2001) Câu 126. Anh (chị) hãy nêu và phân tích những điểm chính trong con đường cứu nước do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn cho nhân dân Việt Nam. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 Từ năm 1925 đến đầu năm 1930. Hãy chọn lọc và trình bày 3 đóng góp to lớn nhất của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong 50 năm đầu của thế kỷ XX. Sự ra đời và hoạt động của Tân Việt Cách mạng đảng. Từ đó. Trình bày chi tiết sự kiện lịch sử đó. chủ yếu từ năm 1941 đến năm 1945..” 1. Hoàn cảnh ra đời. phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam ngày càng phát triển mạnh. Câu 130. năm 2009) Câu 129. tác dụng và ý nghĩa của tổ chức Việt Nam Cách mạng thanh niên ? Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập hội ? . (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 133. Nguyễn Ái Quốc không thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam mà thành lập hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ? Nội dung hoạt động. Nghị quyết của UNESCO về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn viết : “Người là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc. Câu 125.Nêu những công lao to lớn của Người đối với dân tộc. bảng B. anh (chị) hãy : . năm 2000) Câu 128. . (Đề thi HSG Quốc gia. Những điểm mới trong phong trào Cách mạng Việt Nam trong những năm 1926 – 1927 ? Câu 132. ĐB sông Cửu Long. 2. Câu 134.Rút ra những phẩm chất tiêu biểu của Anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh và giải thích nguồn gốc của những phẩm chất đó. Trong các sự kiện nêu trên. đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. hãy chọn một sự kiện mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam chuyển hoàn toàn từ tự phát sang tự giác ? Câu 131. bảng A. Câu 124.. (Đề thi HSG 12. tư tưởng chiến lược. Trình bày khái quát những sự kiện lịch sử liên quan đến lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến 1945. Sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng. Tại sao tháng 6 tháng 1925. anh (chị) hãy phát biểu suy nghĩ của mình về sự đánh giá của UNESCO đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. năm 2009) 12. Câu 127. các tổ chức cách mạng lần lượt ra đời. (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 135. Trên cơ sở trình bày những nét chính về cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh từ năm 1911 đến năm 1969.Minh với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 và tổ chức lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. ĐB sông Cửu Long.

Mục tiêu . Tại sao vào năm 1929. đường lối cách mạng. năm 2004) Câu 140. tỉnh Thừa Thiên Huế.Lãnh đạo . tư tưởng. nguyên nhân thất bại và { nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Bái ? Câu 137. về cơ cấu tổ chức.Hồ Chí Minh. hãy cho biết tại sao có sự đấu tranh giữa hai khuynh hướng khác nhau xung quanh vấn đề thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930 ? Câu 142. hãy tìm ra nguyên nhân chung dẫn đến quá trình đó ? Câu 145.Xu hướng phát triển Hãy nêu nhận xét của anh (chị) về 3 tổ chức nói trên. Vì sao có những non yếu đó ? Nêu diễn biến. Lập bảng thống kê 3 tổ chức yêu nước cách mạng: Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. phương pháp đấu tranh và phương pháp xây dựng Đảng). động lực cách mạng. Trình bày quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. năm học 2002) Câu 139. TP. Tại sao nói Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ? (Đề thi HSG cấp THPT. lí luận chính trị. sự phân hóa của Tân Việt. Sự lựa chọn hai con đường cứu nước vô sản và tư sản trong những năm 1919 đến năm 1920 ở Việt Nam? Giải thích tại sao khuynh hướng vô sản lại thắng thế ? . Tại sao các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản vào những năm 1919 – 1930 đều thất bại ? Ý nghĩa lịch sử của các phong trào đó ? Câu 146. Phân tích hoạt động của tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và làm rõ vai trò của tổ chức đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 – 2 – 1930 ? Câu 143. Thông qua hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Trên cơ sở trình bày sự ra đời. Trình bày những điều kiện để dẫn đến thành lập và những non yếu của Việt Nam Quốc dân đảng về chính trị. Tại sao nói “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời mở ra một bước ngoặc vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam” ? Câu 147. sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng. tổ chức và phương thức hoạt động. Câu 141. ở Việt Nam lại có sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản ? Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức này đã gây bất lợi như thế nào đối với tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ ? Câu 138. Câu 148. hoạt động và vai trò của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Tân Việt Cách mạng đảng. Việt Nam Quốc dân đảng trong những năm 20 của thế kỉ XX theo các nội dung sau: . (Đề thi HSG cấp THPT.Thời gian hoạt động . Trình bày { nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.Lực lượng .Câu 136. Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ sự chuyển hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Hãy so sánh những đặc điểm cơ bản của hai tổ chức cách mạng của Việt Nam ra đời từ 1925 – 1929 : Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng (về quá trình thành lập. giai cấp lãnh đạo. hãy đánh giá vai trò của giai cấp tư sản Việt Nam trong cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX? Câu 144.

Viết lại tên sự kiện với thời gian tương ứng các sự kiện sau : . nhưng . Trình bày và phân tích một số điểm chủ yếu trong nội dung Cương lĩnh đầu tiên của Đảng để khẳng định đó là đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo. Quốc tế cộng sản đã giao cho Bác Hồ chịu trách nhiệm thống nhất các lực lượng cộng sản ở Việt Nam để thành lập một đảng cộng sản duy nhất.” Đoạn viết trên có những chi tiết nào sai. Nêu những căn cứ ể có thể khẳng định Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là đúng đắn và sáng tạo. Chọn ra và giải thích 2 sự kiện quan trọng nhất. năm 2001) Câu 154. Nhưng trong một nước có ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ. năm 2003) Câu 153.Thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam . công kích lẫn nhau. có { nghĩa quyết định trong việc chuẩn bị tiến đến thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam Câu 150. (Đề thi HSG Quốc gia.Thành lập An Nam Cộng Sản Đảng b.Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng . thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Bác Hồ khởi thảo. (Đề thi HSG cấp THPT..Đông Dương cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam . So sánh những điểm chủ yếu trong nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và Luận cương chính trị năm 1930.Thành lập chi Bộ Đảng đầu tiên tại nhà số 5D Hàm Long Hà Nội .Câu 149. (Đề thi HSG Quốc gia năm 2009) Câu 155. nên có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn. thấm đượm tính dân tộc và nhân văn ? (Đề thi HSG cấp THPT. Sau đây là đoạn viết về lý do và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3 – 2 – 1930): “Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản lúc bấy giờ là một xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam. năm 2005) Câu 152. Hội nghị có { nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng. Trước tình hình đó. tỉnh Thừa Thiên Huế. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau về nhiệm vụ chiến lược cách mạng tư sản dân quyền xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng ta. Những yếu tố nào chứng tỏ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyển Ái Quốc khởi thảo là đúng đắn. bảng A. Cho biết nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được áp dụng như thế nào trong thời kì cách mạng 1930 – 1945 ? Câu 156. Hội nghị đã nhất trí tán thành thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng cộng sản duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Đông Dương. “Luận cương chính trị” đã xác định được nhiều vấn đề chiến lược cách mạng. sáng tạo. hãy sửa lại những chi tiết sai cho đúng.. Từ ngày 3 đến 7 – 2 – 1930.Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp . Hà Nội. Bác Hồ thay mặt Quốc tế Cộng sản chủ trì Hội nghị.Tân Việt Cách mạng Đảng ra đời .Tham gia Hội nghị có đủ đại biểu của ba tổ chức cộng sản.Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên . Câu 151. a. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã họp ở Cửu Long (Hương Cảng).

Câu 160. d. TP. chuẩn bị một đội ngũ cán bộ cho sự thành lập Đảng. NXB Sự Thật. là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm 20 của thế kỉ XX. để trình bày về sự kết hợp ba của yếu tố trên trong quá trình thành lập Đảng. năm 2000) Câu 159. Trình bày các nhân tố khách quan và chủ quan dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam phải gánh chịu những thiệt hại của cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước Pháp. Câu 162. cụ thể là nêu bậc lên: a. năm 2005) Câu 161. 1981) đã viết: “Sau 10 năm chuẩn bị đầy đủ về các mặt chính trị. trang 8). c. (Đề thi HSG Quốc gia. Câu 165. Điều đó trở thành một trong những nguyên làm bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 10 – 1930 là Đảng Cộng sản Đông Dương). tư tưởng và tổ chức. (Đề thi HSG cấp THPT. Đảng … đã ra đời trong một điều kiện hoàn toàn chính muồi. Tập 2. 13.1945 Trong những năm 1929 – 1933. anh (chị) hãy trình bày quá trình chuẩn bị và điều kiện chín muồi cho việc thành lập Đảng ta. Những phương hướng chiến lược cơ bản của cách mạng do Nguyễn Ái Quốc vạch ra trong thời kì này. tập I. sách “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” (Sơ thảo. toàn tập. tiếp đó. Bằng những dẫn chứng cụ thể. Dựa vào câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh : “Chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn đến sự ra đời Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930” (Hồ Chí Minh. Trình bày nội dung cơ bản của Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương. (Đề thi HSG cấp THPT. Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm lịch sử của cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân Việt Nam trong ba thập niên đầu thế kỉ XX. Tại sao lại nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là là một tất yếu lịch sử ? Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị thành lập Đảng.cũng đã bộc lộ một số hạn chế nhất định…mang tính chất “tả khuynh” giáo điều. b. Câu 163. 1999) Anh (chị) hãy đọc đoạn viết trên và : + Nêu những hạn chế của Luận cương chính trị. Khi nói về sự ra đời của Đảng. Chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3 – 2 – 1930) là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước nhảy vọt tiếp theo trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Những điều kiện hoàn toàn chín muồi cho việc thành lập Đảng. Phân tích một nhân tố cơ bản nhất. trang 102. năm 2003) Câu 157.Hồ Chí Minh. bảng B. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 . trong những năm 1932 – 1935 là cuộc đấu tranh phục hồi phong trào cách mạng. hãy chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. Ưu điểm và hạn chế của Luận cương là gì ? Câu 158. Việc đào tạo. trang 28. phải trả qua quá trình thực tiễn đấu tranh cách mạng. NXB Giáo dục. + Trình bày và phân tích những chủ trương của Đảng trong thời gian từ 1936 đến 1941 nhằm khắc phục những hạn chế đó. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước. Hà Nội. bước vào lãnh đạo cao trào cách mạng trong cả nước” Bằng các sự kiện lịch sử có chọn lọc. các nhược điểm trên mới dần khắc phục…” (Sách giáo khoa lịch sử lớp 12. Qua cuộc . Câu 164.

Câu 172. nhưng phong trào lên cao nhất là ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Câu 174. Nguyên nhân bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ? Nói rõ nguyên nhân nào là quan trọng nhất ? 2. nhất là nước Pháp? . Trình bày những điểm khác biệt lớn nhất giữa phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong những năm 1930 – 1931 với phong trào đấu tranh trước năm 1930. Anh (chị) hãy bình luận ý kiến trên ? Câu 173. Chứng minh rằng phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh diễn ra với quy mô rộng khắp. Chứng minh minh rằng Xô Viết Nghệ – Tĩnh là thực sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhận định : “Tinh thần anh dũng của nó luôn nồng nàn trong tâm hồn chúng ta và nó mở đường cho thắng lợi sau”. Nêu nhận xét của anh (chị) về quy mô.Những hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng đó đối với các nước tư bản chủ nghĩa. Anh (chị) có đồng ý với kiến đó không ? Hãy giải thích tại sao ? Câu 171. anh (chị) có những suy nghĩ gì về nguyên nhân thất bại của các cuộc đấu tranh và bài học lịch . các { kiến đều nhất trí cho rằng đây là cuộc diễn tập đầu tiên chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945. Hoạt động của chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh khiến anh (chị) liên tưởng đến sự kiện cách mạng nào diễn ra ở thế kỉ XIX tại nước Pháp ? Trình bày nét chính về sự kiện đó.” Bằng kiến thức lịch sử đã học.. Vì sao nói chính quyền Xô viết là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản ? 4. Tại kz họp tháng 3 – 1931. Trong phong trào cách mạng 1930 – 1931.. Khi đánh giá về phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân trong những năm 1930 – 1931. Từ hiểu biết về cao trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ . mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới được thể hiện ở điểm nào ? Câu 167.Tĩnh. Nêu nhận xét về các cuộc đấu tranh đó ? Câu 170. mang tính chất cách mạng triệt để và sử dụng hình thức đấu tranh quyết liệt. lực lượng tham gia. Phong trào cách mạng nước ta đã được phục hồi trong những năm 1932 – 1935 như thế nào ? Nêu nội dung và { nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng. phong trào đấu tranh của công nông bùng lên mạnh mẽ cả năm 1930 sang năm 1931.Thực trạng kinh tế. Tại sao phong trào lại phát triển mạnh mẽ đạt tới đỉnh cao ở Nghệ Tĩnh ? 3. tính chất. anh (chị) hãy cho biết : . xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 ? Câu 166. Khi đánh giá về phong trào cách mạng 1930 – 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ – Tĩnh. trong cả nước. qua việc thiết lập bảng so sánh sau đây : Câu 175. Xứ uỷ Trung Kz nhận định: “Dưới ách áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo của đế quốc Pháp và bọn cường hào phong kiến. Câu 169. Câu 168. kết cục và { nghĩa lịch sử phong trào Cách mạng 1930 – 1931. anh (chị) hãy cho biết: 1. hình thức đấu tranh. Trình bày những cuộc đấu tranh của công nhân trong phong trào cách mạng 1930 – 1931.

(Đề thi HSG cấp THPT. năm 2002) Câu 179. năm 2004) Câu 180. { nghĩa quan trọng nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 với cách mạng Việt Nam là gì ? Câu 177. Vì sao nói phong trào cách mạng 1936 – 1939 là cuộc diễn tập lần thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945 ? Câu 178. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939 Vào nửa cuối những năm 30 của thế kỉ XX. hình thức và lực lượng đấu tranh của cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 so với phong trào cách mạng 1930 – 1931. Chứng minh cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là một phong trào cách mạng quần chúng diễn ra trên qui mô rộng lớn với nhiều hình thức đấu tranh phong phú. năm 2006) Câu 183. tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cơ sơ phân tích đối tượng. mục tiêu. Thí sinh hoàn thiện bảng sau về phong trào cách mạng 1930 – 1931 và cao trào dân chủ 1936 – 1939 : Phong trào cách mạng 1930 – 1931 Cao trào dân chủ 1936 – 1939 Mục tiêu đấu tranh Lực lượng tham gia Phương pháp và hình thức đấu tranh Kết quả và { nghĩa Câu 182. tích cực chuẩn bị lực lượng. Hãy nêu sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai từ tháng 9 năm 1939 đến tháng 6 năm 1941 và tác động của nó đối với cách mạng Việt Nam trong thời gian đó ? . lực lượng và { nghĩa của phong trào dân chủ 1936 – 1939. Cách mạng tháng Tám thắng lợi. trước những biến chuyển của tình hình thế giới và trong nước. Câu 184. Phân tích sự khác nhau về các mặt chủ trương sách lược cách mạng. (Đề thi HSG cấp THPT. chờ thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền. dân sinh. Đảng Cộng sản Đông Dương thay đổi chủ trương. Hoàn cảnh ra đời của Mặt trận dân chủ Đông Dương. Các phong trào cách mạng 1930 – 1931 và 1936 – 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám 1945 ? Câu 181. { nghĩa và kết quả của cao trào dân chủ 1936 – 1939 ? Theo anh (chị). Đảng Cộng sản Đông Dương đã kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. chuyển sang hình thức đấu tranh công khai. cơm áo và hoà bình. TP. vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện như thế nào ? 14. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 1939 – 1945 Cuộc đấu tranh chống phát xít của phe Đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) đã tạo cơ hội khách quan cho các thuộc địa vùng lên tự giải phóng khỏi ách thực dân. Hãy nêu những đặc điểm của phong trào cách mạng 1930 – 1931 và cao trào dân chủ 1936 – 1939. tỉnh Thừa Thiên Huế. nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. đẩy mạnh cuộc đấu tranh. dân chủ. (Đề thi HSG cấp THPT.Hồ Chí Minh . hợp tác và nửa hợp tác với mục tiêu đòi tự do. Câu 176. hãy nhận xét tính chất của phong trào đó ? (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) 15.sử ? Qua thời kì cao trào cũng như thoái trào. Những hoạt động.

Câu 191. Phân tích điều kiện thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. Tại sao đến tháng 2 – 1941. Ý nghĩa của sự chuyển hướng này đối với tiền trình phát triển của cách mạng Việt Nam ? Câu 186. Phân tích nội dung sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Hội nghị Trung ương lần VI (11 – 1939). Căn cứ vào tình hình như thế nào mà Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết. hãy chứng minh tính đúng đắn của chủ trương đó. Hoàn cảnh ra đời của Mặt trận dân tộc Thống nhất Phản đế Đông Dương. là bước đầu đấu tranh bằng vũ lực của các dân tộc Đông Dương” ? c) Nêu nguyên nhân nhân thất bại. ngọn lửa cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Đông Dương bùng cháy và phát xít Nhật lăm le xâm lược Đông Dương. Qua các cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân ta trong thời kì Chiến tranh thế giới thứ hai : a) Lập so sánh theo mẫu sau : Nội dung Nguyên nhân bùng nổ Diễn biến chính Ý nghĩa Khởi nghĩa Bắc Sơn Khởi nghĩa Nam Kz Binh biến Đô Lương b) Vì sao lại nói những cuộc nổi dậy này “là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc. anh (chị) có nhận xét gì về kẻ thù của nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ ? Câu 189. Trình bày hoàn cảnh lịch sử. Nêu những thủ đoạn bóc lột của Nhật Pháp trong những năm 1939 – 1945 đối với nhân dân Việt Nam bằng cách điền vào bảng sau : Nội dung Phát xít Nhật Thực dân Pháp Thủ đoạn bóc lột Kết quả thu được Hậu quả gây ra cho nhân dân Việt Nam Từ bảng so sánh trên. Bằng những kiến thức lịch sử từ năm 1941 đến 1945. Cao đẳng năm 2003) Câu 185. Câu 190. Tại sao chúng cùng áp dụng những thủ đoạn đó ? Qua đó. thực dân Pháp lại chọn việc nhân nhượng phát xít Nhật ? Điều đó nói lên bản chất gì của bọn xâm lược ? Câu 187.(Đề thi tuyển sinh Đại học. Nêu nội dung chủ trương khởi nghĩa vũ trang được đề ra trong Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (5 – 1941). và chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh ? Điều này để lại bài học kinh nghiệm gì cho hiện nay ? Câu 193. Nguyễn Ái Quốc mới về nước ? Vai trò của Nguyễn Ái . Thực dân Pháp đã cấu kết từng bước với Phát xít Nhật từ sau năm 1940 như thế nào ? Hãy nêu tình hình Đông Dương dưới ách thống trị của Pháp – Nhật ? Câu 188. Những nội dung đó đã được Đảng triển khai và thực hiện như thế nào để đưa tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ? Câu 192. Anh (chị) hãy đánh giá { nghĩa sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VII (11 – 1939). bài học kinh nghiệm của ba sự kiện trên. Tại sao đứng trước hai nguy cơ. nội dung cơ bản và { nghĩa của Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII (5 – 1941) tại Pác Bó (Cao Bằng). Câu 194. anh (chị) hãy chỉ ra điểm giống trong thủ đoạn bóc lột của Pháp và Nhật ở Việt Nam.

Quốc tại Hội nghị lần VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941) được thể hiện như thế nào ? Câu 195. Trình bày rõ sự khác biệt trong chủ trương chuyển hướng đấu tranh của Đảng thời kì 1939 – 1945 so với thời kì 1936 – 1939. theo mẫu dưới đây : Mặt trận Dân chủ Đông Dương Mặt trận Việt Minh Hoàn cảnh ra đời Mục tiêu đấu tranh Thành phần tham gia Hoạt động chính Câu 202. So sánh Hội nghị Trung ương lần VI (11 – 1939) và Hội nghị Trung ương lần Đảng thứ VIII (5 – 1941) của Đảng Cộng sản Đông Dương theo các nội dung sau : kẻ thù. Những sự kiện nào xác nhận ý kiến trên là đúng ? . Câu 197. Chủ trương tập hợp rộng rãi lực lượng dân tộc. Câu 206. khẩu hiệu. Đảng ta lại đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu ? Phân tích { nghĩa của chủ trương này. năm 2005) Câu 200. đến Hội nghị Trung ương lần VIII (5 – 1941) thì những hạn chế. Cao đẳng năm 2003) Câu 204. các phong trào đấu tranh Cách mạng của nhân dân ta phát triển như thế nào? Câu 196. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn tháng 5 – 1941 đến tháng 6 – 1945. Đảng Cộng sản Đông Dương và nhân dân ta đã chuẩn bị cho một cuộc tổng khởi nghĩa vũ trang như thế nào ? Phân tích mối quan hệ giữa chuẩn bị lâu dài và chớp thời cơ trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. mặt trận. lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang của cách mạng đã được xây dựng và phát triển như thế nào? Câu 199. hình thức đấu tranh và nêu nhận xét. Từ năm 1941 đến 1945. anh (chị) hãy chứng minh Mặt trận Việt Minh đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945). Nêu rõ chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong Hội nghị Trrung ương lần thứ VIII (5 – 1941). thiếu sót của Luận cương chính trị (10 – 1930) mới được khắc phục hoàn toàn. Trong tình hình lịch sử nào của thời kz 1939 – 1945. Câu 198. Chủ trương này có mâu thuẩn với mục tiêu chống đế quốc và chống phong kiến được đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930 không ? Vì sao ? (Đề thi HSG cấp THPT. Qua thời kz 1939 – 1945. xây dựng mặt trận thống nhất do Hội nghị lần thứ VI (11 – 1939) và Hội nghị lần thứ VIII (5 – 1941) Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra như thế nào ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Câu 201. nhiệm vụ cách mạng. Câu 203. Thí sinh hãy hoàn thiện bảng so sánh hai hình thức tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất. so với Hội nghị Trung ương lần VI (9 – 1939) có gì mới ? Câu 207. giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc…Tại sao lại có quyết định như vậy ? Câu 205. Có ý kiến cho rằng. Tại sao Đảng cộng sản Đông Dương lại chủ chương thành lập Mặt trận Việt Minh ? Từ khi Mặt trận Việt Minh ra đời. tỉnh Thừa Thiên Huế. Phân tích vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945. Hội nghị lần thứ VI (11 – 1939) và lần thứ VIII (5 – 1941) của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng.

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI Giữa tháng 8 – 1945. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương và Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào tháng 8 năm 1945. 1. Bình luận câu nói sau đây của lãnh tụ Hồ Chí Minh trên cơ sở phân tích bối cảnh lịch sử của nước ta trước khi Cách mạng tháng Tám bùng nổ: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới. Trình bày tác động của hai sự kiện lịch sử sau đây đối với cách mạng Việt nam thời kz 1939 – 1945 : . bảng A. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. (Đề thi HSG Quốc gia. Bối cảnh lịch sử và nội dung của Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Thời cơ tổng khởi nghĩa đã tới. Cao đẳng năm 2006) Câu 212. Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thực hiện những chủ trương gì để Việt Nam với tư cách là nước độc lập đón tiếp quân đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Ý nghĩa của cao trào cách mạng đó đối với Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ? 2. Câu 208. dù hy sinh tới đâu. Cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa . nhân dân cả nước khởi nghĩa giành chính quyền. năm 1997) Câu 209. Hồ Chí Minh. Vì sao Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945 ? Bọn thực dân Pháp ở Đông Dương đã bị nhục nhã ra sao ? Câu 215. Câu 210.Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh (8 – 1945) (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 211.16. Đảng ta và Hồ Chí Minh đã chớp thời cơ phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyền như thế nào ? Câu 213. Những thắng lợi của quân Đồng minh trong việc tiêu diệt phát xít Nhật và tác động của những thắng lợi đó đối với Việt Nam năm 1945 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945. dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” Anh (chị) hãy chọn và phân tích một sự kiện lịch sử trong tiến trình lịch sử Việt Nam trước 1958 để thấy được tầm quan trọng của thời cơ trong cuộc chiến đấu chống xâm lược. Trình bày các sự kiện xảy ra trên thế giới có quan hệ đến việc Đảng Cộng sản Đông Dương nhận biết thời cơ và quyết tâm thực hiện trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. quân đội Nhật Bản ở Đông Dương cùng Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang tan rã. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập. Hoàn cảnh lịch sử và sự phát triển của cao trào kháng Nhật cứu nước. Việc thực hiện bản Chỉ thị đó trong thời kz tiền khởi nghĩa như thế nào và có tác dụng gì đối với tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ? Câu 217. Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh.Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (9 – 1939) . Cao đẳng năm 2005) Câu 214. Phân tích thời cơ chủ quan và khách quan trong Cách mạng tháng Tám. Câu 218. Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương và khẩu hiệu gì để lãnh đạo nhân dân ta thực hiện cao trào kháng Nhật cứu nước ? (Trình bày dưới dạng biểu bảng) Thời gian Chủ trương Khẩu hiệu Câu 216.

Nhật đảo chính Pháp (9 – 3 – 1945). Câu 224. 4. Trình bày nguyên nhân bùng nổ và diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (9 – 3 – 1945). Thí sinh hãy hoàn thiện bảng so sánh hai phong trào cách mạng từ năm 1941 đến tháng 3 – 1945 và phong trào cách mạng từ tháng 3 – 1945 đến tháng 8 – 1945. khởi nghĩa Bắc Sơn. Con đường cách mạng bạo lực của quần chúng : kết hợp giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang để đi đến giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám 1945 như thế nào ? Câu 222. TP. 2.giành chính quyền trong toàn quốc của nhân dân Việt Nam năm 1945 đã diễn ra như thế nào ? Câu 219. Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12 – 3 – 1945). Trình bày những hiểu biết của anh (chị) về quá trình ra đời. { nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945. khởi nghĩa Ba Tơ. 1. Quân lệnh số 1 (13 – 8 – 1945). . Câu 226. Trình bày nguyên nhân thắng lợi. Hội nghị toàn quốc của Đảng (13 – 8 – 1945). Câu 221.Trình bày những nét chính về diễn biến của quá trình đó. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VII (11 – 1940). 3. phát triển và vai trò của lực lượng chính trị và vũ trang trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện (8 – 1945). năm 2000) Câu 223. Nêu những mốc lịch sử quan trọng trong thời kì cách mạng 1939 – 1945 ? Tác dụng của những mốc lịch sử đó đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà. Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện (8 – 1945). Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII (5 – 1941). Sau đây là bảng kê một số sự kiện quan trọng trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm1939 đến 1945 : STT Thời gian Tên sự kiện 1 11 – 1939 2 27 – 9 – 1940 . Quá trình khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong toàn quốc của nhân dân Việt Nam năm 1945 : . Câu 225.Hồ Chí Minh. Trình bày tóm tắt thắng lợi đầu tiên có { nghĩa cực kz quan trọng đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Câu 220. hãy chọn ra ba kiến thức của mỗi nhóm có liên quan và giải thích ngắn gọn mối quan hệ đó.Khởi nghĩa Nam Kz. Hội nghị toàn quốc của Đảng (13 – 8 – 1945). Phong trào cách mạng từ 1941 đến tháng 3 – 1945 Phong trào cách mạng từ tháng 3 – 1945 đến tháng 8 – 1945 Bối cảnh lịch sử Mục tiêu đấu tranh Biện pháp cách mạng Câu 227.Nhật đảo chính Pháp (9 – 3 – 1945). Trong các nhóm kiến thức dưới đây. (Đề thi HSG cấp THPT. binh biến Đô Lương.Nêu đặc điểm nổi bật.Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VI (11 – 1939). Câu 228.

(Đề thi HSG cấp THPT. lực lượng tham gia. tính chất. hãy trình bày tình hình này. kết quả) với nội dung của Chính chương vắn tắt.Vì sao chỉ có ba nước Inđônêxia. (Đề thi HSG cấp THPT. có ý kiến cho rằng đây là một cuộc “Cách mạng xã hội chủ nghĩa”. Bằng những sự kiện tiêu biểu của lịch sử dân tộc trong giai đoạn 1939 – 1945. lực lượng lãnh đạo. Anh (chị) có nhất trí với ý kiến đó không? Hãy giải thích vì sao? Câu 231. TP. năm 2003) Câu 229. Hãy hoàn thành nội dung theo yêu cầu của bảng trên. lực lượng lãnh đạo.3 9 – 1940 4 23 – 11 – 1940 5 13 – 1 – 1941 6 28 – 1 – 1941 7 10 đến 19 – 5 – 1941 8 9 – 3 – 1945 9 13 đến 15 – 8 – 1945 a. Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam có phải là một cuộc cách mạng bạo lực không ? Tại sao ? (Đề thi HSG Quốc gia năm 2009) Câu 232. Theo anh (chị). Chứng minh sự lãnh đạo kịp thời và sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám (1945). Câu 236. Việt Nam và Lào tuyên bố độc lập vào tháng 8 – 1945. nhiệm vụ. Bằng những sự kiện lịch sử đã học thời kz 1939 – 1945. . trong khi đó ở các nước khác trong khu vực Đông Nam Á đã giành được độc lập ở mức độ thấp hơn ? . Câu 235.Hồ Chí Minh. tỉnh Thừa Thiên Huế.So sánh cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam với cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Inđônêxia theo các nội dung sau : mục tiêu cách mạng. Bàn về thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945). lực lượng tham gia. kết quả và { nghĩa lịch sử. Câu 234. lãnh đạo. Khi đánh giá về tính chất của Cách mạng tháng Tám năm 1945 tại Việt Nam. anh (chị) hãy làm sáng tỏ nhận định : “Cách mạng tháng Tám thành công chính là do sự kết hợp . có ý kiến cho rằng : Đảng ta không những có đường lối chủ trương đúng đắn mà còn nhận thức đúng thời cơ và kiên quyết hành động cách mạng. Sách lược vắn tắt của Nguyễn Ái Quốc khởi thảo 1930. Câu 233. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi là “sự ăn may” vì nó diễn ra trong điều kiện “trống vắng quyền lực”. b. Có ý kiến cho rằng. Lập bảng so sánh những vấn đề cơ bản của Cách mạng tháng Tám năm 1945 (mục đích. có { nghĩa quyết định trong việc chuẩn bị tiến tới Cách mạng tháng Tám. hãy xác định tính chất của cuộc cách mạng này. Trên cơ sở đó. kết quả và ý nghĩa lịch sử. So sánh cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam với cuộc Cách mạng năm 1932 ở Xiêm (Thái Lan) theo các nội dung sau : mục tiêu cách mạng. Chọn và phân tích 3 sự kiện quan trọng nhất. nhận xét đó có đúng không ? Hãy lí giải và chứng minh. tính chất. lực lượng tham gia. Câu 230. năm 2001) Câu 237.

giữa sự chuẩn bị lâu dài và sự chớp thời cơ của Đảng và nhân dân ta”. Theo anh (chị). năm 2004) Câu 239. kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị. cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 và cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 – 1045. năm 2003) Câu 244. Bằng những dẫn chứng lịch sử cụ thể. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. để có cao trào 1930 – 1931 và cùng trên một sợi dây liên mạch dẫn tới cao trào 1936 – 1939. Những thắng lợi của cao trào 1939 – 1945 chính là có những thắng lợi và bài học của cao trào 1930 – 1931 và 1936 – 1939 gộp lại. tỉnh Thừa Thiên Huế. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. Hà Nội. (Đề thi HSG cấp THPT thủ đô Hà Nội.” (Đề thi HSG cấp THPT. đặc biệt là cao trào 1939 – 1945. Anh (chị) hãy nêu những sự kiện tiêu biểu trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm . NXBGD năm 1992 có đoạn viết về bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 : “Nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm bạo lực cách mạng và khởi nghĩa vũ trang. năm 2007) Câu 240. hãy làm rõ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1920 đến năm 1945. anh (chị) hãy chứng minh Cách mạng tháng Tám 1945 là biểu tượng sáng ngời về tinh thần chủ động sáng tạo của Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh. 1936 – 1939. anh (chị) hãy phân tích và chứng minh nhận định sau đây: “Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một điểm nút.” Hãy trình bày ý kiến của anh (chị) về nhận định trên và lấy dẫn chứng lịch sử để chứng minh cho lập luận của mình. Nêu những nội dung cơ bản nổi bật nhất và { nghĩa lịch sử của các thời kz cách mạng sau : 1930 – 1931. nêu rõ các cuộc đấu tranh này đã dẫn tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.Hồ Chí Minh. 1932 – 1935.HCM. toàn dân đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc ? Câu 243. đường dẫn điểm nút ấy được khởi đầu bằng sự thành lập của Đảng năm 1930. Qua việc trình bày những sự kiện chủ yếu trong phong trào cách mạng 1930 – 1931. công lao nào lớn nhất ? Vì sao ? Câu 241. TP. Sách giáo khoa lịch sử lớp 12 tập 2. đấu tranh chính trị và khởi nghĩa từng phần ở nông thôn với đấu tranh chính trị và khởi nghĩa ở đô thị để khi có thời cơ thì phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền. hãy chứng minh : Những thắng lợi của cách mạng tháng Tám (1945) là kết quả của quá trình chuẩn bị trực tiếp từ 1939 đến 1945 và kịp thời chớp lấy thời cơ của Đảng Cộng sản Đông Dương và nhân dân Việt Nam. Câu 246. (Đề thi HSG cấp THPT. (Đề thi HSG cấp THPT. TP. Bằng những sự kiện có chọn lọc trong 15 năm đấu tranh giành chính quyền của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 – 1945). Câu 247. năm 2004) Câu 238. anh (chị) hãy chứng minh một bài học kinh nghiệm đã được vận dụng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và chống Mỹ (1954 – 1975) của nhân dân ta. Câu 245. kết hợp chiến tranh du kích. năm 2005) Câu 242. Những Nghị quyết quan trọng của Đảng Cộng sản trong thời kì Cách mạng 1939 – 1945 ? Phân tích một Nghị quyết có tác dụng dẫn đến việc vận động toàn quân. Cách mạng Tháng Tám 1945 đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu nào cho cách mạng Việt Nam ? Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm này. (Đề thi HSG cấp THPT.

NXB Giáo dục Hà Nội.Hồ Chí Minh. hình thức – phương pháp cách mạng. Cao đẳng năm 2006) Câu 258. thủ đô Hà Nội. nhân dân ta đã đúc kết được những bài học kinh nghiệm gì ? (Đề thi HSG cấp THPT. TP.Tại nước Nga Xô viết. Trong “Tuyên ngôn độc lập” (2 – 9 – 1945) có đoạn viết: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. năm 1999) Câu 253. củng cố và giữ vững chính quyền trong năm đầu tiên sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười (1917) đã được thực hiện với chủ trương của Đảng Bônsêvích như thế nào ? . Từ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trong giai đoạn 1930 – 1945. củng cố và giữ vững chính quyền . TP. độc lập”. Nhiệm vụ củng cố chính quyền dân chủ nhân dân được thực hiện như thế nào trong năm 1946 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. có giải quyết được thì thành quả cách mạng mới được giữ vững và phát huy. Căn cứ vào những cơ sở nào mà Hồ Chí Minh đã khẳng định như vậy ? (Lịch sử lớp 12. .Hồ Chí Minh. Xây dựng chính quyền cách mạng.1930 đến năm 1945. Câu 257.. 1936 – 1939. Câu 249. Trình bày những thuận lợi cơ bản của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ TỪ SAU NGÀY 2 – 9 – 1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19 – 12 – 1946 Trong hơn một năm đầu sau Cách mạng tháng Tám. Câu 251. kết quả. Trình bày về vấn đề tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất từ năm 1930 đến năm 1945. Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù. năm 2002) 17.Hồ Chí Minh. (Đề thi HSG Quốc gia. tên tổ chức mặt trận. cách mạng nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách. Đảng ta đã vận dụng những bài học kinh nghiệm gì từ phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939 ? (Đề thi HSG cấp THPT. được Đảng Cộng sản xúc tiến như thế nào trong giai đoạn cách mạng 1930 – 1945 ? Câu 252. Lập bảng so sánh ba thời kì lịch sử : 1930 – 1931. năm 2001) Câu 255. nội phản. 1939 – 1945 về chủ trương lớn. cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập dân tộc. tập hợp mọi tầng lớp yêu nước xây dựng khối đoàn kết toàn dân trong các Mặt trận dân tộc thống nhất. trang 65) (Đề thi HSG cấp THPT.Tại Việt Nam. tập II. Hãy phân tích một sự kiện tiêu biểu nhất có ảnh hưởng đến giai đoạn lịch sử trong những giai đoạn tiếp theo. TP. Anh (chị) có nhận định gì về vấn đề này. Trình bày nội dung cơ bản của bản Tuyên ngôn độc lập (2 – 9 – 1945). bảng B. (Đề thi HSG cấp THPT.là những nhiệm vụ cấp bách của Đảng.. Chính phủ và nhân dân ta. Từ năm 1930 đến năm 1945. năm 2005) Câu 254. Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. cuộc đấu tranh để bảo vệ. và sự thật đã thành một nước tự do. đấu tranh chống ngoại xâm. Câu 250. năm 2009) Câu 256. Phân tích những điểm chung và những nét khác nhau của các thời kì cách mạng từ 1930 đến 1945. tỉnh Thừa Thiên Huế. 1999. (Đề HSG cấp THPT. phát huy thuận lợi. năm 2000) Câu 248. khắc phục khó khăn. bảo vệ chính quyền. Đảng Cộng sản đã giải quyết hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến như thế nào ? Phân tích sự sáng tạo của Đảng trong việc giải quyết hai nhiệm vụ đó.

Câu 259. giữ gìn độc lập dân tộc thì ngoài sự lãnh đạo đúng đắn. Chủ tịch Hồ Chí Minh giải quyết mối quan hệ Việt – Pháp bằng con đường hòa bình từ ngày 6 –3 – 1946 đến trước ngày 19 – 12 – 1946 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. tài tình của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh. giữ vững độc lập dân tộc những năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám (2 – 9 – 1945 đến 19 – 12 – 1946). Nêu những hoạt động chủ yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ tháng 9 – 1945 đến tháng 12 – 1946) trong công cuộc xây dựng đất nước và đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc. bảng A. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Nam Bộ vào cuối năm 1945 : + Bối cảnh lịch sử. Tại sao Tưởng và Pháp ký với nhau Hiệp ước Hoa – Pháp ngày 28 – 2 – 1946 ? Đảng và Chính phủ ta thực hiện sách lược gì trước tình thế do Hiệp ước đó đặt ra ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Câu 262. Cao đẳng năm 2006) Câu 266. (Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2008) 18. Trình bày chủ trương và biện pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đối phó với Pháp và Tưởng trong thời gian trước và sau Hiệp định sơ bộ (6 – 3 –1946) có gì khác nhau ? Tại sao có sự khác nhau đó ? Câu 267. đấu tranh chống thù trong và giặc ngoài. Nêu kết quả và ý nghĩa. theo anh (chị) còn có nguyên nhân nào khác rất quan trọng ? Vì sao ? Câu 268. Để giành được thắng lợi trong việc xây dựng và bảo vệ chính quyền.Anh (chị) hãy xác định nguyên nhân chung đã dẫn đến sự thắng lợi trong công cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập dân tộc và giữ vững chính quyền của nhân dân hai nước trên. hãy phân tích những sự kiện làm cho tình thế nước ta lúc đó trở nên hết sức hiểm nghèo. Những đối sách của Đảng và Chính phủ trước tình thế đó ? Phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ chính quyền. Trên cơ sở trình bày nét chính tình hình nước ta ở thời gian đầu sau Cách mạng tháng Tám – 1945. Anh (chị) hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945 và phân tích những khó khăn làm cho nước ta đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. ta đã chủ động phản động cuộc kháng chiến . Nêu những sự kiện tiêu biểu về xây dựng chính quyền. + Cả nước hướng về Nam Bộ như thế nào ? + Tác dụng và { nghĩa. (Đề thi HSG Quốc gia. + Sơ lược diễn biến.trong năm đầu tiên sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945) đã được thực hiện với chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào ? . Câu 261. Trình bày những biện pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chính phủ ta nhằm củng cố chính quyền nhân dân và giải quyết những khó khăn trước mắt. Tại sao chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà quyết định ký với chính phủ Cộng hoà Pháp Hiệp định sơ bộ 6 – 3 – 1946 ? Nêu nội dung cơ bản và { nghĩa của Hiệp định. bảo vệ chính quyền cách mạng trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám (1945 – 1946). NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 – 1950) Do hành động phá hoại Hiệp định Sơ bộ (4/3/1946) và Tạm ước (14 – 9 – 1946) nhằm đẩy nhanh đi tới chiến tranh của thực dân Pháp. năm 2003) Câu 260. Câu 263. Cao đẳng năm 2003) Câu 265. Câu 264.

Anh (chị) hãy dùng các sự kiện lịch sử cụ thể để minh hoạ câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Chúng ta muốn hoà bình. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng. Tại sao chiến thắng của nhân dân ta trong chiến dịch Việt Bắc lại có một ý nghĩa vô cùng to lớn tạo nên bước ngoặt trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Pháp ? Câu 276. (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 270. Điền vào các ô trống trong bảng được thiết kế theo mẫu dưới đây các { chính.Hoàn cảnh. Chứng minh : Thực dân Pháp đã vô cùng thâm độc khi mở chiến dịch Việt Bắc còn quân dân ta rất sáng suốt tổ chức bẻ gẫy cuộc tấn công của địch. Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 : . Câu 275. từ năm 1950. thực dân Pháp càng lấn lướt tới.toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1954). tóm lược diễn biến. Trình bày chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 : nguyên nhân bùng nổ. Phân tích nội dung cơ bản và tác dụng của “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. kết quả. Trình bày hoàn cảnh bùng nổ cuộc kháng chiến chống Pháp. Câu 277. triều đại nào đã cho thực hiện chính sách này ? Thực hiện chính sách này có tác dụng gì ? Câu 274. toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947 ? Câu 278. Hãy nêu những tấm gương chiến đấu dũng cảm trong trận đánh Đông Khê của chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 của quân dân ta ? Hành động cụ thể của họ ? Câu 281. Vì sao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại sao Đảng và Chính phủ phát động phong trào toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp vào ngày 19 – 12 – 1946 ? Nêu ngắn gọn đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong những năm 1946 – 1947. ta đã xây dựng lực lượng về mọi mặt. Tại sao lại khẳng định từ chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 đến chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 là một bước phát triển của cuộc kháng chiến ? Câu 280. chúng ta phải nhân nhượng. chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài và bước đầu giành thắng lợi quan trọng trong các chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 và Biên giới thu – đông năm 1947. quân và dân ta phải thực hiện phương châm đánh lâu dài ? (Đề thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2009) Câu 273.Diễn biến.Chủ trương của Ta. chiến dịch Biên giới thu đông 1950 có gì khác với chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 ? Câu 279. Câu 271. kết quả. vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa”. { nghĩa cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 mở đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp. Với đường lối kháng chiến đúng đắn.Về { nghĩa. . Tại sao cuộc kháng chiến chống Pháp lại diễn ra ở các đô thị ? Trình bày tóm tắt diễn biến. . cơ bản nhất để làm rõ 4 nội dung liên quan đến chiến dịch Việt Bắc (1947) và chiến dịch Biên giới (1950) do quân và dân ta tiến hành trong cuộc kháng chiến chống Pháp : Chiến dịch Nội dung Việt Bắc Biên giới . Anh (chị) hiểu chính sách “Tiêu thổ kháng chiến” có nghĩa là gì ? Trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm ở nước ta thời cận đại. Câu 272. Cuộc kháng chiến toàn dân. âm mưu của địch. Câu 269. .

hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào trên các mặt chính trị. Câu 283. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1953 – 1954) Bước vào đông – xuân 1953 – 1954.giáo dục trong kháng chiến chống Pháp từ thu – đông 1950 đến đông – xuân 1953 – 1954. được đẩy mạnh. Sau khi chiến dịch Biên giới thu – đông 1950. Phân tích tính chất chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương. quân ta đã giữ thế chủ động đánh địch như thế nào trên chiến trường chính Bắc Bộ ? (Đề thi HSG cấp THPT. Từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến trước đông xuân 1953 – 1954. kế hoạch Đờlát đơ Tátxinhi là một bước tiến hay một bước lùi trong cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương ? Vì sao ? Câu 290. Chứng minh sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 cuộc kháng chiến của ta bước sang một giai đoạn mới. kinh tế. lực lượng kháng chiến của ta trưởng thành mọi mặt. BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 – 1953) Bước sang giai đoạn từ năm 1951 đến năm 1953. Pháp – Mĩ âm mưu giành một thắng lợi quân sự quyết định nhằm “kết thúc chiến tranh danh dự”. Lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử lớn của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ khi bùng nổ đến chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950. kinh tế. Câu 291. giáo dục. Tại sao nói giặc Pháp đánh ra Hoà Bình là một cơ hội tốt để cho ta tiêu diệt địch ? Kết quả và { nghĩa lịch sử của chiến dịch Hoà Bình. quân dân ta giành những thắng lợi trên mặt trận quân sự. văn hoá . Câu 285. quân dân ta giành nhiều thắng lợi to lớn và toàn diện. Hãy nêu ba sự kiện chính trị lớn trong thời kz 1951 – 1953. y tế ? Câu 287.Mục đích của chiến dịch Cách đánh của chiến dịch Kết quả của chiến dịch Ý nghĩa của chiến dịch Câu 282. Nêu những quyết định chính và { nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951). năm 2009) Câu 292. Từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 đến trước đông xuân 1953 – 1954. Hãy kể tên các chiến dịch đó và xác định chiến dịch nào là thắng lợi lớn nhất? Vì sao? 20. Trình bày âm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ từ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950. So với kế hoạch Rơve. cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. quân ta mở cuộc Tiến công chiến lược đông – . Câu 289. có sự giúp đỡ của đế quốc Mĩ. Câu 286. chính trị. văn hoá. Câu 293. Nêu các sự kiện có { nghĩa chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự. 19. tỉnh Thừa Thiên Huế. Sự kiện nào có tính chất quyết định nhất để đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tiến lên giành thắng lợi mới ? Câu 288. Câu 284.

Những sự kiện nào chứng tỏ chủ trương chiến lược của Đảng Lao động Việt Nam trong Đông – Xuân 1953 – 1954 là đúng đắn ? Câu 297.Tướng Nava có thực hiện điểm theo chốt trong kế hoạch của mình không ? Vì sao ? . Chứng minh Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong kháng chiến chống Pháp và là thắng lợi quyết định buộc thực dân Pháp phải kí kết Hiệp định Giơnevơ. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã được chuẩn bị và giành thắng lợi như thế nào ? Ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ ? Câu 298. Hãy nêu tóm tắt chiến công của anh hùng Tô Vĩnh Diện và Phan Đình Giót trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Nêu điểm khác nhau cơ bản giữa Hiệp định sơ bộ (6 – 3 – 1946) với Hiệp định Giơnevơ (21 – 7 – 1954) để thấy bước tiến của ta trong đấu trường ngoại giao ? Câu 301. lập lại hoà bình ở Đông Dương. các chiến dịch quân sự lớn của ta làm phá sản kế hoạch Nava trong Đông – Xuân 1953 – 1954. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ : . Chiến thắng Điện Biên Phủ đã buộc thực dân Pháp kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh. nội dung và { nghĩa của Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương ngày 21 – 7 – 1954. năm 2007) Câu 305. Dựa vào các câu thơ sau của Tố Hữu. (Đề thi HSG cấp THPT. Cao đẳng năm 2006) Câu 306. Từ thực tế chiến trường Đông Dương. Cho biết { nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với nước ta và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.Hồ Chí Minh.Giải thích : Chiến thắng Điện Biên Phủ là “tiếng chuông báo tử của chủ nghĩa thực dân” ? Câu 303. Điện Biên Phủ hoàn thành”.xuân 1953 – 1954 với đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.Hồ Chí Minh. Câu 296.Vì sao ta quyết định đánh địch ở Điện Biên Phủ ? . Câu 294. Phân tích nguyên nhân thắng lợi và { nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp . phân tích vai trò của chiến thắng Điện Biên Phủ với Hồi nghị ngoài giao ở Giơnevơ : “Anh Phạm Văn Đồng! Ở đó chắc đêm nay không ngủ Tin đây anh. năm 2009) Câu 304.Vì sao Pháp cho xây dựng tập đoàn cứ điểm ở Điện Biên Phủ ? . Âm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ khi bước vào đông – xuân 1953 – 1954 ? Câu 295. Câu 302. Tóm tắt chủ trương chiến lược. TP. Trình bày diễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của quân dân ta. (Đề thi HSG cấp THPT. chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương.Việc xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ có nằm trong kế hoạch ngay từ đầu của Nava không ? Câu 299. . Vì sao Pháp cử Nava làm Tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương ? Kế hoạch quân sự của Nava vào tháng 5 – 1953 có gì khác với tháng 11 – 1953 ? Kế hoạch đó lần lượt bị phá sản như thế nào ? Câu 300. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Hoàn cảnh lịch sử ký kết. TP. anh (chị) hãy cho biết: .

tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoạn cuối của bản tuyên ngôn độc lập (2 – 9 – 1945) có viết : “…Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng.Hồ Chí Minh. mối quan hệ giữa hậu phương và tiền tuyến được biểu hiện như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp ? (Đề thi HSG cấp THPT.” Bằng thực tiễn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp hãy chứng minh rằng: Đảng và nhân dân ta đã xây dựng cho mình một hậu phương vững mạnh. Cao đẳng năm 2004) Câu 309. 2. quân và dân ta chủ động tiến công địch từ nhỏ đến lớn. Bằng kiến thức về công cuộc xây dựng hậu phương cho cuộc kháng chiến chống Pháp. chiến thắng Điện Biên Phủ (1954). tổng khởi nghĩa tháng 8 – 1945. Câu 308. chiến tranh du kích đến chiến tranh chính quy. TP. tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do. phong trào dân chủ 1936 – 1939. Hội nghị toàn quốc của Đảng (từ 13 đến 15 – 8 –1945). Quốc dân đại hội Tân trào (16. (Đề thi HSG cấp THPT. 17 – 8 – 1945). (Đề thi HSG cấp THPT. kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh chính quy với chiến tranh du kích một cách nhịp nhàng.Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương (3 – 1945).Phong trào công nhân 1926 – 1929. năm 2001) Câu 312.Hồ Chí Minh. (Đề thi HSG cấp THPT. Lê-nin đã nói : “Muốn tiến hành chiến tranh một cách nghiêm chỉnh phải có một hậu phương tổ chức vững chắc. 3.Cho biết tác dụng của việc xây dựng hậu phương đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954). năm 2001) Câu 307. Trình bày những hiểu biết của anh (chị) về vai trò hậu phương trong cuộc kháng chiến toàn quôc chống thực dân Pháp. Dựa vào ba sự kiện quan trọng sau đây : Chiến thắng Việt Bắc (1947). Bằng những kiến thức lịch sử cụ thể từ năm sau năm 1945 đến năm 1954. hoàn thiện bảng sau : 1946 – 1950 1950 – 1954 Chính trị Kinh tế Văn hóa. chiến thắng Biên giới (1950) và chiến thắng Điện Biên Phủ (1954). chiến thắng Biên Giới (1950). (Đề thi tuyển sinh Đại học. hãy chọn ba sự kiện có mối quan hệ gần gũi với nhau và nêu ngắn gọn mối quan hệ ấy. . năm 2006) Câu 311. . . Trong mỗi nhóm sự kiện lịch sử dưới đây. Trên mặt trận quân sự. 1. anh (chị) hãy chứng minh điều đó. Theo anh (chị). anh (chị) hãy chứng minh điều khẳng định trên của Hồ Chí Minh. độc lập ấy”. cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 – 1945. cân đối trên từng chiến trường và trên phạm vi cả nước. anh (chị) hãy làm sáng tỏ các bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. TP. TP.Chiến thắng Việt Bắc (1947). chiến thắng Nghĩa Lộ (1948). phong trào cách mạng 1930 – 1931. Bằng sự hiểu biết của mình trong giai đoạn lịch sử từ 1946 – 1954. năm 2006) Câu 313.Đề cập đến vấn đề xây dựng hậu phương. xã hội Câu 310.(1946 – 1954).Hồ Chí Minh.

nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền. . Đảng ta đã họp đại hội bao nhiêu lần ? Trình bày hoàn cảnh và nội dung của từng đại hội.” (Đề HSG cấp THPT.Hồ Chí Minh. . bảo vệ độc lập dân tộc.Chứng minh rằng : “Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và sự can can thiệp của Mỹ (1946 – 1954) của ta là một cuộc kháng chiến toàn diện. 21.Hồ Chí Minh. năm 2007) Câu 318. TP. TP. biện pháp của thực dân Pháp. Trình bày quá trình đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh ngoại giao của nhân dân ta trong thời gian từ 2 – 9 – 1945 đến 21 – 7 – 1954 nhằm giữ vững chính quyền. hoạt động của ta – âm mưu. anh (chị) hãy chứng minh rằng cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1954) không chỉ là cuộc chiến tranh giải phóng mà còn là bước kế tục sự nghiệp xây dựng xã hội mới của nhân dân ta. mỗi miền Bắc – Nam thực hiện những nhiệm vụ kinh tế xã hội. theo yêu cầu sau : Thời gian Các đời tướng Pháp Âm mưu và kế hoạch của chúng Những thắng lợi của ta Ý nghĩa lịch sử Câu 319. { nghĩa của các mốc lịch sử đó.Phân tích đường lối kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954).Hồ Chí Minh. MIỀN BẮC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ KINH TẾ . Trình bày những điểm khác biệt về mục tiêu. nhiệm vụ và tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kì 1945 – 1954 so với thời kì 1939 – 1945 ? Tại sao lại có sự khác nhau như vậy ? Câu 322. (Đề thi HSG cấp THPT. năm 2007) Câu 321. từng . Lập bảng tóm tắt các sự kiện chính trong giai đoạn 1946 đến 1954 theo thứ tự sau : thời gian – chủ trương. GÌN GIỮ HOÀ BÌNH (1954 – 1960) Do đế quốc Mĩ và chính quyền Ngô Đình Diệm phá hoại Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Việt Nam. Tầm quan trọng của đấu tranh ngoại giao trong Cách mạng ? Trình bày những thắng lợi trên mặt trận ngoại giao của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954). TP. Câu 316. Lập bảng thống kê trong thời kì kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954).Câu 314. Vẽ sơ đồ về tiến trình phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp trong toàn quốc (1946 – 1954) qua các mốc lịch sử chính và giải thích vị trí. giữ gìn và phát triển lực lượng. năm 2007) Câu 315. (Đề thi HSG cấp THPT. (Đề thi HSG cấp THPT. (Đề thi HSG cấp THPT. Bằng những sự kiện lịch sử.XÃ HỘI. TP. Lập bảng kê về các tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất ở Việt Nam từ năm 1930 đến 1954 theo các nội dung sau: TT Tên tổ chức Mặt trận Thời gian hoạt động Chủ trương lớn Kết quả hoạt động Câu 320. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ – DIỆM. Trong tình hình đó. năm 2006) Câu 323. năm 2001) Câu 317.Hồ Chí Minh. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập cho đến khi cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi. tỉnh Thừa Thiên Huế. miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm.

kết quả. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” Ở MIỀN NAM VÀ CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI MIỀN BẮC LẦN THỨ NHẤT CỦA ĐẾ QUỐC MỸ (1965 – 1968) . Câu 324. (Đề thi tuyển sinh Đại học. hãy chứng minh phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) đã chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Câu 331. xã hội và con người đều đổi mới. hãy chứng minh câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Chính trị đặc biệt (3 – 1964) : “Trong 10 năm qua. Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân ta ở miền Nam đã diễn ra như thế nào trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ ? Câu 328. Phân tích mối quan hệ giữa nhiệm vụ của cách mạng hai miền. XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC. Câu 327. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA ĐẾ QUỐC MĨ Ở MIỀN NAM (1961 – 1965) Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ ở miền Nam có gì khác nhau giữa hai giai đoạn 1954 – 1960 và 1961 – 1965 ? 23.bước đưa cách mạng tiến lên.” Câu 337. chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ. Phân tích điều kiện bùng nổ và { nghĩa của phong trào "Đồng khởi” ở miền Nam Việt Nam (1959 – 1960). Ở miền Nam. Trình bày âm mưu và thủ đoạn của Mĩ khi tiến hành “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) ở miền Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong bối cảnh lịch sử như thế nào ? Nêu nội dung và { nghĩa của Đại hội. bước đầu xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. nhân dân ta phát triển cuộc khởi nghĩa quần chúng lên chiến tranh cách mạng. (Đề thi HSG Quốc gia năm 2009) Câu 329. Tại sao “Đồng khởi” được coi là mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam ? Câu 330. Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam đã nổ ra trong hoàn cảnh nào ? Nêu diễn biến. Bằng những sự kiện lịch sử. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Trình bày những chuyển biến của xã hội miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1960. Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân ta ở miền Nam đã diễn ra như thế nào trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ ? Câu 335. Cao đẳng năm 2005) Câu 334. Trình bày đặc điểm tình hình nước ta từ sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 và những yêu cầu của Cách mạng Việt Nam. Câu 332. Đất nước. kết quả và giải thích vì sao “Đồng khởi” được coi là mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam ? Câu 336. Câu 333. Câu 325. Phân tích đặc điểm tình hình nước ta từ sau khi kí Hiệp định Giơnevơ về vấn đề lập lại hoà bình ở Đông Dương và nêu rõ nhiệm vụ và vị trí của cách mạng miền Bắc và cách mạng miền Nam. Câu 326. Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam đã nổ ra trong hoàn cảnh nào ? Tóm lược diễn biến. Bằng những sự kiện lịch sử. Những thắng lợi lớn của quân dân miền Nam trong cuộc đấu tranh chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ từ 1961 đến 1965. Cao đẳng năm 2002) 22. miền Bắc nước ta đã tiến hành những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc.

hải quân phá hoại miền Bắc (lần thứ hai). Cao đẳng năm 2002) Câu 341. Đế quốc Mĩ đã thực hiện âm mưu và dùng thủ đoạn gì trong chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1968 ? Cho biết miền Bắc đã lập được những thành tích gì trong sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ trong giai đoạn này. Câu 338. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 ở miền Nam : diễn biến chính. Câu 342. Câu 340. Phân tích điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. miền Bắc chống chiến tranh phá hoại. làm nghĩa vụ hậu phương. quân dân ta ở miền Bắc đã chiến đấu và sản xuất như thế nào và đã đáp ứng những yêu cầu gì của cách mạng cả nước ? 24. ngoại giao trong chiến đấu chống hai chiến lược này. Câu 344. Mĩ tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và mở rộng chiến tranh không quân. Diễn biến và { nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân miền Nam tết Mậu thân (1968) ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Điền vào 2 bảng thống kê dưới đây những sự kiện thích hợp : Bảng 1 : Âm mưu của Mỹ trong việc thực hiện 3 chiến lược chiến tranh xâm lược ở miền Nam từ 1961 đến 1973 Tên chiến lược Hình thức Âm mưu Thủ đoạn Phạm vi thực hiện Bảng 2 : Những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam nhằm làm phá sản các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mĩ. khôi phục và phát triển kinh tế . năm 2005) Câu 343. Thời gian giữa hai cuộc chiến tranh phá hoại.Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. (Đề thi HSG cấp THPT. hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ nhất). Từ năm 1965 đến năm 1968. Nêu { nghĩa của thắng lợi Vạn Tường (8 – 1965). Đế quốc Mĩ thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong việc tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam (1965 – 1968) ? Câu 339. kết quả và ý nghĩa. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh” (1969 – 1973) ? Nêu những thắng lợi chung của ba nước Đông Dương trên các mặt trận quân sự. Mĩ tiến hành chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” ở miền Nam và mở rộng chiến tranh không quân. Tên chiến lược Chiến thắng mở đầu Chiến thắng kết thúc Kết quả . miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của Mĩ. xây dựng trong chiến tranh và làm nghĩa vụ hậu phương kháng chiến chống Mĩ. Câu 345. chính trị. Giai đoạn này cả nước có chiến tranh. tỉnh Thừa Thiên Huế.văn hoá. Câu 346. cứu nước của dân tộc. nhân dân hai miền trực tiếp đánh Mĩ : miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Trình bày những thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam (1965 – 1968). tiếp tục sản xuất. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “VIỆT NAM HOÁ CHIẾN TRANH” Ở MIỀN NAM VÀ CHIẾN TRANH PHÁ HOẠT MIỀN BẮC LẦN THỨ HAI CỦA ĐẾ QUỐC MĨ (1969– 1973) Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”. miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh.

....... mục đích... Bốn thắng lợi nào của quân dân miền Nam có { nghĩa đánh dấu sự phá sản hoàn toàn của các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ ở miền Nam ? Hãy giải thích vì sao ? Câu 349............ “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hoá” chiến tranh. Nội dung cơ bản và { nghĩa của Hiệp định đó ? .......... Mĩ – Ngụy đã lần lượt thực hiện ba chiến lược chiến tranh.... theo yêu cầu của mẫu sau : Chiến lược chiến tranh Thủ đoạn của Mỹ – Nguỵ Sự kiện đánh dấu sự thất bại của Mỹ – Nguỵ ở chiến lược chiến tranh “Chiến tranh đặc biệt” “Chiến tranh cục bộ” “Việt Nam hoá” chiến tranh (Đề thi HSG Quốc gia....... thời gian và những điểm giống nhau.. để cứu vãn chế độ ngụy…………........ ........ trong thời gian từ 1959 đến 1973..ngụy thực hiện ở miền Nam Việt Nam........... năm 2003) Câu 348............ Những thắng lợi của quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc trong những năm 1965 – 1968 và 1969 – 1973 như thế nào ? Câu 354.............. Đọc đoạn viết (dưới đây) trình bày lý do.. ............ quân ngụy và chư hầu…………………………………………. Lập bảng thống kê những thủ đoạn và những sự kiện đánh dấu sự thất bại của Mỹ – Nguỵ ở ba chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”..........…… ở miền Nam Việt Nam..” (Đề thi HSG Quốc gia.......……......... Miền bắc đã thực hiện nghĩa vụ của hậu phương như thế nào đối với tiền tuyến miền Nam từ năm 1969 đến năm 1973 ? Câu 353....………...... + Qui mô chiến tranh…………………………………………………………............... bảng B....... Quân và dân miền Bắc đã đánh bại những cuộc tập kích bằng không quân của Mĩ cuối năm 1972 như thế nào ? Nêu kết quả và { nghĩa. Ba chiến lược chiến tranh này tuy có điểm giống nhau đều là “loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới” của Mĩ. nhưng có những điểm khác nhau về : + Vai trò của quân Mĩ. Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc kí kết Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam (27 – 1 – 1973). năm 2003) Câu 350...... + Phạm vi chiến tranh………………………………………………………….......... “diệt cộng”... Câu 352.... Đánh giá những thắng lợi quân sự của quân và dân ta trực tiếp dẫn tới việc triệu tập Hội nghị và ký kết hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam....... Hãy sửa những chi tiết sai và điền những nội dung còn thiếu vào chỗ trống : “Sau hàng loạt thủ đoạn “tố cộng”....... Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế.... khác nhau của ba chiến lược chiến tranh do Mĩ ....... xã hội từ năm 1969 đến 1973 ? Câu 351.Câu 347..... (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) Câu 355....................…………....….. bảng A.................

Miền Bắc khắc phục những hậu quả của chiến tranh. Nam Việt Nam từ khi Hiệp định Pari được kí kết (tháng 1 – 1973) đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. năm 2000) Câu 367. giành toàn vẹn lãnh thổ. Khái quát tình hai miền Bắc. 25. lập lại hoà bình ở Việt Nam. Đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh đoàn kết chiến đấu ba dân tộc Việt Nam – Lào – Campuchia ? Kết quả ra sao ? Câu 358. KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ .xã hội. Phân tích những điểm khác nhau giữa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 với Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945..XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC. Nghị quyết của Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam ngày 2 – 3 – 1975 nêu rõ : “Thời cơ chiến lược đã đến. (Đề thi HSG Quốc gia. Lập bảng so sánh những điểm giống và khác nhau giữa Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương năm 1954 và Hiệp định Pari về Việt Nam năm 1973 : hoàn cảnh kí kết. miền Nam đấu tranh chống địch “bình định – lấn chếm”. tên Nghị quyết Nội dung chủ yếu của Nghị quyết Tác dụng trực tiếp của Nghị quyết Câu 357. Câu 365. ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền nam.”. Lập bảng kê về nội dung và { nghĩa của các Nghị quyết của Đảng Lao động Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ theo yêu cầu sau : Thời gian ra Nghị quyết. Câu 362. quyết định nào để sớm giải phóng hoàn toàn miền Nam ? (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 361. tạo thế và lực tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam. Cao đẳng năm 2006) Câu 360. Mĩ rút quân về nước. Trình bày tóm tắt diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. sau mỗi thắng lợi lớn trên chiến trường. Nghị quyết đó đã đưa đến thắng lợi nào của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ? Câu 363.. bảng B. Những nét nổi bật về nghệ thuật chỉ đạo của Đảng ta trong cuộc Tổng tiến công và . cứu nước. Đảng ta đã có những chủ trương. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: + Công tác chuẩn bị. Căn cứ những điều kiện lịch sử nào mà Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam trong 2 năm : 1975 và 1976 ? Chủ trương đó được thực hiện như thế nào? Câu 364. Chiến lược “Phản ứng linh hoạt” và “Ngăn đe thực tế” của Mĩ đã ứng dụng như thế nào trong chiến tranh xâm lược Việt Nam ? Sự thất bại của nó ? Câu 366. BẢN ĐỒ CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975 Phân tích nguyên nhân thành công và { nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ. ra sức chi viện cho miền Nam. khôi phục và phát triển kinh tế .(Đề thi tuyển sinh Đại học. Cuối năm 1974 – mùa Xuân 1975. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975) Sau Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh. Cao đẳng năm 2002) Câu 356. + Điền những ký hiệu thể hiện những nét diễn biến chính của từng chiến dịch vào bản đồ (kèm theo ở trang bên). Câu 359. nội dung cơ bản và { nghĩa lịch sử của Hiệp định.

chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc thực hiện hậu phương kháng chiến chống Mĩ. khôi phục và phát triển kinh tế . Việt Nam chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa trong hoàn cảnh thuận lợi và khó khăn gì ? Câu 379. nước ta đã đạt được những thành tựu lẫn khó khăn. hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.xã hội hai miền. tỉnh Thừa Thiên Huế. Câu 371.nổi dậy Xuân 1975 ở miền Nam. bảng A. (Đề thi tuyển sinh Đại học. xã hội của các kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 – 1980 và 1981 – 1985. Nêu nhiệm vụ và mục tiêu kinh tế. Câu 370. Trong 10 năm (1976 – 1980 và 1981 – 1985). Câu 372. khôi phục kinh tế. nhân dân ta thực hiện những nhiệm vụ kinh tế . VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 Sau Đại thắng mùa Xuân 1975. VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 – 2000) Việt Nam chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới từ Đại hội VI (tháng 12 – 1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ. VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1986) Cách mạng Việt Nam chuyển giai đoạn sang cách mạng xã hội chủ nghĩa từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ. Cao đẳng năm 2007) Câu 374. yếu kém gì ? Nguyên nhân của những khó khăn. (Đề thi HSG Quốc gia. cứu nước. Sau năm 1975. Trong việc thực hiện từng kế hoạch Nhà nước 5 năm này. (Đề thi HSG cấp THPT. Trình bày nguyên nhân thắng lợi và { nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta (1954 – 1975). Nêu vắt tắt cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ quốc của nhân dân ta. năm 2005) Câu 368. cứu nước (1954 – 1975) được thể hiện như thế nào ? 26. Phân tích nguyên nhân thắng lợi quan trọng nhất. Phân tích sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. cứu nước đã thể hiện như thế nào ? 28. Câu 375. nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong năm đầu là khắc phục hậu quả chiến tranh. ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ. Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất. Giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ. từ năm 1986 đến 2000. Câu 378. Trong 15 năm. Lập bảng hệ thống những thắng lợi có { nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc trên các mặt trận quân sự. quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực hiện như thế nào ? Ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. cứu nước (1954 – 1975). 27. cách mạng ở hai miền Bắc – Nam có những thuận lợi và khó khăn gì ? Trình bày những thành tựu trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh. Câu 376. chính trị. năm 2007) Câu 369. Câu 377. Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975. Nêu những quyết định của Quốc hội khoá VI kì họp thứ nhất về một nước Việt Nam thống nhất. yếu kém đó. ổn định tình hình miền Nam sau giải phóng năm 1975. cứu nước và thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. nhân dân đã thực hiện 3 kế hoạch kinh tế - .xã hội nhằm xây dựng đất nước đồng thời với đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Câu 373. Trình bày những sự kiện nổi bật ở Việt Nam năm 1976.

NXB Chính trị Quốc gia. 1991 – 1995. 1945 – 1954. bảng A. hãy nêu ngắn gọn những thắng lợi tiêu biểu và { nghĩa lịch sử của những thắng lợi đó vào thời điểm mùa Xuân trong lịch sử dân tộc từ khi có Đảng lãnh đạo đến năm 1975. Toàn tập. Đường lối đổi mới xây dựng đất nước trong chặng đường đầu thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong hoàn cảnh nào ? Trong bước đầu thực hiện đường lối mới của Đảng. Cho biết thành tựu và yếu kém của nước ta trong từng kế hoạch Nhà nước 5 năm. 1995. Câu 380. 1996 – 2000. Câu 385. Hãy sắp xếp theo trình tự thời gian các sự kiện chủ yếu từ khi Nguyễn Ái Quốc về nước (1941) trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam đến khi Cách mạng tháng Tám thành công và giải thích mối quan hệ giữa các sự kiện này. Hãy chọn một trong các giai đoạn nêu trên. So sánh công cuộc cải tổ ở Liên Xô với công cuộc đổi mới ở Việt Nam về các mặt bối cảnh lịch sử. Sau năm 1929. năm 2001) Câu 383. trang 28). lí giải sự lựa chọn và trình bày nội dung. Hãy chứng tỏ rằng trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới 1986 – 2000. 1954 – 1975 và 1975 – 1991. đổi mới về kinh tế. 1996 – 2000. TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000 Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 đã diễn ra theo một quá trình liên tục những sự kiện lớn : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930. Nguyễn Ái Quốc từng có nhận định : “Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”. anh (chị) hãy chứng minh điều đó. Câu 390. Câu 386. . Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1991 đã trải qua các giai đoạn phát triển 1919 – 1930. Hà Nội. kháng chiến chống Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa cầu”. Mỗi sự kiện là mốc đánh dấu một thời kì phát triển của lịch sử dân tộc. năm 2005) Câu 387. (Đề thi HSG Quốc gia. nước ta đã đạt được những thành tựu và còn có những hạn chế gì ? Câu 381. Nguyên nhân thắng lợi cơ bản của cách mạng là gì ? Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân những bài học kinh nghiệm gì ? Câu 389. đất nước Việt Nam ngày càng “tham gia tích cực vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế và hội nhập ngày càng sâu rộng vào thế giới hiện đại”. Bằng những kiến thức lịch sử. có chọn lọc. (Đề thi HSG Quốc gia. đổi mới về chính trị. Bằng những sự kiện lịch sử chọn lọc. bảng A. Trình bày nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm : 1986 – 1990. Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá. năm 2005) Câu 388. Trình bày những thành tựu và hạn chế trong bước đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta từ năm 1986 đến năm 1991. 1930 – 1945. triển vọng. (Đề thi HSG Quốc gia. (Hồ Chí Minh. kháng chiến chống Mĩ với Đại thắng Mùa Xuân 1975 và nay là công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986. Câu 384. tiếp tục sự nghiệp đổi mới. (Đề thi tuyển sinh Đại học. đặc điểm của giai đoạn lịch sử đó.xã hội 5 năm : 1986 – 1990. 29. 1991 – 1995. bảng A. Cách mạng tháng Tám với sự thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945. Về công cuộc đổi mới hiện nay của đất nước: Sự khởi xướng và lãnh đạo của Đảng. Cao đẳng năm 2003) Câu 382. chính sách đối ngoại và nêu nhận xét. bước đầu công cuộc đổi mới.

Trình bày khái quát quá trình đế quốc Mĩ đi từ can thiệp đến trực tiếp xâm lược nước ta từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1975. Câu 395.Câu 391. đánh dấu những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong vòng 30 năm qua (1945 – 1975). Câu 393. có những sự kiện lịch sử nào quan trọng ? Hãy cho biết những sự kiện đó có ảnh hưởng như thế nào đến từng giai đoạn của thời đó ? Câu 400.Anh (chị) hãy liên hệ với yếu tố thời cơ trong cuộc Tổng tiến công Xuân 1975 kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) của dân tộc ta đã được kết thúc như thế .Chứng minh mỗi thắng lợi là một mốc lớn mở ra một giai đoạn phát triển cao hơn của cách mạng Việt Nam. thủ đoạn nào là thâm độc nhất ? Vì sao ? Câu 397. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Các giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam từ năm 1954 đến 1975 ? Những thắng lợi quân sự tiêu biểu của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ? Câu 401. Thông qua trình bày hai sự kiện cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp. Giải thích nguyên nhân ? Câu 398.Vì sao lại nói đây là thời cơ ngàn năm có một ? Tác dụng của thời cơ đó ? . . Nêu những thủ đoạn của Mĩ và chính quyền Sài Gòn đã thực hiện trong các chiến lược chiến tranh mà chúng thực hiện ở miền Nam Việt Nam ? Theo anh (chị). Câu 396. liên hệ với những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta để có thể rút ra bài học nổi bật trong việc kết thúc chiến tranh.Phân tích { nghĩa lịch sử của những thắng lợi trên. Thành công của Cách mạng tháng Tám. anh (chị) hãy cho biết âm mưu và hành động cuối cùng của Pháp – Mĩ đã bị đánh bại như thế nào ? Qua đó. Trong thời kz 1954 – 1975 Việt Nam đã trở thành nơi diễn ra sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc là do những nguyên nhân nào ? (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) Câu 399. chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân 1975 là những mốc lớn. Trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến 1975. . chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của cuộc Tổng tíên công và nổi dậy mùa xuân 1975 của nhân dân ta có { nghĩa như thế nào đối với tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam ? Câu 394.Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định như thế nào về vấn đề thời cơ thuận lợi để phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám (1945) ? . Lập bảng thống kê mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử thế giới với lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945 theo nội dung sau : Thời gian Lịch sử Việt Nam Các sự kiện lịch sử thế giới có ảnh hưởng đến lịch sử Việt Nam Câu 392. anh (chị) hãy : .

Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1854 – 1975) đã trải qua những thời kì lịch sử nào ? Nêu tóm tắt nhiệm vụ chính của những thời lịch sử đó. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã đóng vai trò như thế nào đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ? (Đề thi HSG cấp THPT. năm 2005) Câu 402. giành thắng lợi hoàn toàn. dân chủ và chủ nghĩa xã hội như thế nào ? . Từ năm 1930 đến năm 1975. thắng lợi của cách mạng miền Nam và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta (từ tháng 7 – 1954 đến tháng 5 – 1975). Câu 408. giành thắng lợi từng bước cho cách mạng. Tính chủ động. dưới sự lãnh đạo của Đảng. lần II. địa điểm.Chính cương vắn tắt. Đại hội lần II (2 – 1951) và Đại hội lần III (9 – 1960) của Đảng ta đã lần lượt đề ra đường lối nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam như thế nào ? . Đảng ta đã tiến hành mấy lần Đại hội ? Nêu mốc thời gian. tỉnh Thừa Thiên Huế.Đường lối xuyên suốt trong cách mạng Việt Nam kể từ khi Đảng ra đời là gì ? . năm 2006) Câu 406. tỉnh Thừa Thiên Huế. liên tục và kiên quyết tiến công trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã được thể hiện qua sự chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta như thế nào ? Thí dụ liên hệ với chiến cuộc Đông xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ để phân tích ? Câu 410. anh (chị) hãy chứng minh nhận định trên. giành thắng lợi từng bước. tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ năm 1954 đến năm 1973 quân và dân miền Nam đã đánh bại những chiến lược chiến tranh nào của Mỹ ? Trong những chiến thắng đó. Câu 412. thắng lợi nào có tính chất quyết định làm phá sản các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam ? Câu 407. lần III. nhân dân ta đã thực hiện thắng lợi mục tiêu : độc lập dân tộc. Qua từng bước phát triển. (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 409. Chứng minh rằng : Cách mạng Việt Nam từ “Đồng khởi” cuối năm 1959 đến đầu năm 1960 đến chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là quá trình liên tục tấn công. tiến lên đánh bại hẳn quân địch. đó là một quy luật đấu tranh cách mạng” (Lê Duẫn). Câu 403. Câu 404. năm 2006) Câu 405. . “Đẩy lùi kẻ địch từng bước. Quân và dân miền Bắc đã đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ như thế nào ? Nêu { nghĩa của những thắng lợi đó đối với tiến trình phát triển của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Câu 413. đánh bại địch từng âm mưu chiến lược.Thắng lợi của cách mạng nước ta đã khẳng định chân lý cách mạng lớn nhất của thời đại chúng ta là gì ? Câu 411. giành thắng lợi hoàn toàn. Sách lược vắn tắt và Luận cương chính trị (1930).nào ? Hãy so sánh sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Pháp với sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975) ? (Đề thi HSG cấp THPT. anh (chị) hãy chứng minh rằng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. đẩy lùi từng bước. tiến lên đánh bại hẳn kẻ địch. Qua các kì Đại hội Đảng lần I. nội dung cơ bản. miền Bắc đã đạt được những thành tựu cơ bản như thế nào trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ? Ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi trên đối với sự nghiệp cách mạng chung của các nước. Trong hơn 20 năm từ 1954 đến 1975. Từ ngày thành lập cho đến năm 2006.

Hà Nội. Hà Nội. hãy chứng minh : trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975).  MỘT VÀI DẠNG CÂU HỎI CẦN THAM KHẢO THÊM : Câu 424. tự chủ. anh (chị) hãy chứng minh nhân dân ta đã làm theo lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì qu{ hơn độc lập tự do”.Câu 414. Hãy hoàn thiện bảng sau về đấu tranh ngoại giao trong phong trào cách mạng Việt Nam : Thời gian Nội dung Kết quả và { nghĩa Từ 2 – 9 – 1945 đến 19 – 12 – 1946 Từ 8 – 5 – 1954 đến 21 – 7 – 1954 Từ tháng 5 – 1968 đến tháng 1 – 1973 (Đề thi HSG cấp THPT. Nêu những sự kiện lịch sử tiêu biểu thể hiện tinh thần đoàn kết đấu tranh giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào trong thời kì chống Pháp và chống Mĩ (1945 – 1975). phát triển và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. (Đề thi HSG cấp THPT. năm 2001) . trang 260 ) (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 423. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Từ đó. đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. cứu nước thắng lợi nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Cho biết những chiến công vang dội của quân đội nhân dân Việt Nam và lí giải nguyên nhân quyết định những chiến công oanh liệt đó ? Câu 416. Bằng sự hiểu biết về lịch sử dân tộc từ năm 1945 đến 1975. năm 2001) Câu 417. với đường lối chính trị. quân sự độc lập. Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định sơ bộ (6 – 3 – 1946). Từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 cho đến nay. Hà Nội. rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa mặt trận ngoại giao và mặt trận quân sự trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu. tỉnh Thừa Thiên Huế. Cao đẳng năm 2007) Câu 421. năm 2004) Câu 419. diễn biến của cuộc đấu tranh ngoại giao có mối quan hệ chặt chẽ với đấu tranh quân sự trên chiến trường. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra và xúc tiến thành lập những mặt trận nào ? Vì sao Đảng lại chủ trương thành lập những mặt trận ấy. Từ năm 1930 đến năm 1975 đường lối cách mạng bạo lực của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thực hiện như thế nào ? Câu 415. 2008. NXB Giáo dục. đúng đắn. Thông qua diễn biến cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Câu 418. anh (chị) hãy trình bày những cuộc đấu tranh ngoại giao của Đảng và chính phủ ta để bảo vệ độc lập và giải phóng dân tộc. Bằng những kiến thức lịch sử từ 1954 đến 1975. năm 2009) Câu 422. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. (Đề thi HSG cấp THPT. Cao đẳng năm 2005) Câu 420. sáng tạo…” ( SGK Lịch sử lớp 12 nâng cao. tỉnh Thừa Thiên Huế. Trình bày quá trình ra đời. (Đề thi tuyển sinh Đại học. chứng minh: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ. anh (chị) hãy phân tích nội dung chủ yếu trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945. Hiệp định Giơnevơ (21 – 7 – 1954) và Hiệp định Pari (27 – 1 – 1973) ? Khái quát quá trình đấu tranh của nhân dân ta để từng bước giành các quyền dân tộc cơ bản sau mỗi hiệp định trên.

năm 2007) Câu 429.vn « Return to minhanh-pl | 2280 views . năm 2002) Câu 430.Hồ Chí Minh o Email : budchau20@yahoo. anh (chị) hãy nêu những bài học về huy động sức mạnh toàn dân và nghệ thuật tiến hành cuộc hiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta thời Trần. bảng A. Câu 426. Trên cơ sở trình bày và phân tích những nét lớn về diễn biến của cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên thế kỉ XIII. Trường THPT Thủ Đức. (Đề thi HSG Quốc gia.com. Bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến này được vận dụng như thế nào trong công cuộc giữ nước của thế hệ sau (qua việc trình bày một cuộc kháng chiến. Căn cứ vào đâu để khẳng định Văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở phục hưng và phát triển Văn minh người Việt cổ. anh (chị) hãy : 1. 2. anh (chị) hãy nêu một bài học đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Trình bày và phân tích những nét nổi bật trong việc phòng thủ. do anh (chị) tự chọn). tiếp thu và đồng hóa ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc ở phương Bắc và văn hóa Champa ở phía Nam ? Nêu đặc điểm. Bài học lịch sử nêu trên đã được vận dụng sáng tạo như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954 (Hoặc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975).. Thế kỉ XIII và thế kỉ XX. Qua một cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (tự chọn) của nhân dân ta trong thời gian từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII.. 2. Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống thời Lý (1075 – 1077). của nhân dân ta như thế nào? (Đề thi HSG Quốc gia. năm 1998) Câu 427.  Sưu tầm & biên soạn : CHÂU TIẾN LỘC o HS. Hết . năm 1999) Câu 428. bảng A. Lập bảng thống kê về các anh hùng dân tộc trong các cuộc kháng chiến. năm 2002) .. tấn công và kết thúc cuộc chiến tranh này. TP. (Đề thi HSG Quốc gia.Câu 425. 1. (Đề thi Olympic 30/4. bảng A. Những bài học đó được vận dụng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 – 1975). khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến năm 1975. lịch sử Việt Nam ghi nhận hai sự kiện tiêu biểu thể hiện quyết tâm chống ngoại xâm của các tầng lớp nhân dân để giành và bảo vệ nền độc lập của dân tộc.. vị trí và xu hướng chuyển hóa của nền văn minh Đại Việt. bảng A. theo yêu cầu sau: Số thứ tự Anh hùng dân tộc Thời gian Chiến công nổi bật (Đề thi HSG Quốc gia. khối 11. Đó là hai sự kiện nào ? Trình bày hiểu biết của anh (chị) về hai sự kiện đó.

quantserve." border="0" height="1" width="1" alt="Quantcast"/></a> .com/pixel/p-34EL1DZyJypTI.gif" style="display: none.quantcast.com/p-34EL1DZyJypTI" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://pixel.Free Embeddable Forum powered by Nabble See how NAML generates this page <a href="http://www.

Nêu ý nghĩa của thắng lợi Vạn Tường (8 – 1965). Câu 340. miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”. Câu 344. Trình bày những thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam (1965 – 1968). chính trị. tỉnh Thừa Thiên Huế. Diễn biến và ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân miền Nam tết Mậu thân (1968) ? (Đề thi tuyển sinh Đại học.văn hoá. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh” (1969 – 1973) ? Nêu những thắng lợi chung của ba nước Đông Dương trên các mặt trận quân sự. Thời gian giữa hai cuộc chiến tranh phá hoại. miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của Mĩ. Lập bảng thống kê những thủ đoạn và những sự kiện đánh dấu . Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 ở miền Nam : diễn biến chính. Mĩ tiến hành chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” ở miền Nam và mở rộng chiến tranh không quân. Từ năm 1965 đến năm 1968. Câu 345. (Đề thi HSG cấp THPT. miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh. hải quân phá hoại miền Bắc (lần thứ hai). Câu 346. khôi phục và phát triển kinh tế . Câu 342. Điền vào 2 bảng thống kê dưới đây những sự kiện thích hợp : Bảng 1 : Âm mưu của Mỹ trong việc thực hiện 3 chiến lược chiến tranh xâm lược ở miền Nam từ 1961 đến 1973 Tên chiến lược Hình thức Âm mưu Thủ đoạn Phạm vi thực hiện Bảng 2 : Những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam nhằm làm phá sản các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mĩ. Đế quốc Mĩ đã thực hiện âm mưu và dùng thủ đoạn gì trong chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1968 ? Cho biết miền Bắc đã lập được những thành tích gì trong sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ trong giai đoạn này. kết quả và ý nghĩa. quân dân ta ở miền Bắc đã chiến đấu và sản xuất như thế nào và đã đáp ứng những yêu cầu gì của cách mạng cả nước ? 24. làm nghĩa vụ hậu phương. Phân tích điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở miền Nam Việt Nam.“Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam (1965 – 1968) ? Câu 339. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “VIỆT NAM HOÁ CHIẾN TRANH” Ở MIỀN NAM VÀ CHIẾN TRANH PHÁ HOẠT MIỀN BẮC LẦN THỨ HAI CỦA ĐẾ QUỐC MĨ (1969– 1973) Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Cao đẳng năm 2002) Câu 341. năm 2005) Câu 343. Tên chiến lược Chiến thắng mở đầu Chiến thắng kết thúc Kết quả Câu 347. ngoại giao trong chiến đấu chống hai chiến lược này.

.... Những thắng lợi của quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc trong những năm 1965 – 1968 và 1969 – 1973 như thế nào ? Câu 354.........……. ......” (Đề thi HSG Quốc gia.............. Câu 352. mục đích...... “diệt cộng”....... Miền bắc đã thực hiện nghĩa vụ của hậu phương như thế nào đối với tiền tuyến miền Nam từ năm 1969 đến năm 1973 ? Câu 353............... Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc kí kết Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam (27 – 1 – 1973).. Ba chiến lược chiến tranh này tuy có điểm giống nhau đều là “loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới” của Mĩ.......... để cứu vãn chế độ ngụy………….. + Qui mô chiến tranh…………………………………………………………................. quân ngụy và chư hầu………………………………………….... nhưng có những điểm khác nhau về : + Vai trò của quân Mĩ............ + Phạm vi chiến tranh…………………………………………………………. thời gian và những điểm giống nhau....………... xã hội từ năm 1969 đến 1973 ? Câu 351. “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hoá” chiến tranh..........sự thất bại của Mỹ – Nguỵ ở ba chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Đánh giá những thắng lợi quân sự của quân và dân ta trực tiếp dẫn tới việc triệu tập Hội nghị và ký kết hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam........ Hãy sửa những chi tiết sai và điền những nội dung còn thiếu vào chỗ trống : “Sau hàng loạt thủ đoạn “tố cộng”...... bảng A.......…… ở miền Nam Việt Nam.. Quân và dân miền Bắc đã đánh bại những cuộc tập kích bằng không quân của Mĩ cuối năm 1972 như thế nào ? Nêu kết quả và ý nghĩa.. (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) Câu 355............ ... năm 2003) Câu 348... Mĩ – Ngụy đã lần lượt thực hiện ba chiến lược chiến tranh.... bảng B.......... năm 2003) Câu 350....... Bốn thắng lợi nào của quân dân miền Nam có ý nghĩa đánh dấu sự phá sản hoàn toàn của các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ ở miền Nam ? Hãy giải thích vì sao ? Câu 349.......... Đọc đoạn viết (dưới đây) trình bày lý do...................... theo yêu cầu của mẫu sau : Chiến lược chiến tranh Thủ đoạn của Mỹ – Nguỵ Sự kiện đánh dấu sự thất bại của Mỹ – Nguỵ ở chiến lược chiến tranh “Chiến tranh đặc biệt” “Chiến tranh cục bộ” “Việt Nam hoá” chiến tranh (Đề thi HSG Quốc gia..............…..... khác nhau của ba chiến lược chiến tranh do Mĩ ngụy thực hiện ở miền Nam Việt Nam........ Nội dung cơ bản và ý nghĩa của Hiệp định đó ? .........………….... trong thời gian từ 1959 đến 1973.. Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế.......

Miền Bắc khắc phục những hậu quả của chiến tranh. Mĩ rút quân về nước. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: . tên Nghị quyết Nội dung chủ yếu của Nghị quyết Tác dụng trực tiếp của Nghị quyết Câu 357.”. ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền nam. KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ . Đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh đoàn kết chiến đấu ba dân tộc Việt Nam – Lào – Campuchia ? Kết quả ra sao ? Câu 358. khôi phục và phát triển kinh tế . 25. Câu 365. Khái quát tình hai miền Bắc. Nam Việt Nam từ khi Hiệp định Pari được kí kết (tháng 1 – 1973) đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Phân tích những điểm khác nhau giữa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 với Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. ra sức chi viện cho miền Nam. Căn cứ những điều kiện lịch sử nào mà Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam trong 2 năm : 1975 và 1976 ? Chủ trương đó được thực hiện như thế nào? Câu 364. Cao đẳng năm 2002) Câu 356. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975) Sau Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh. Chiến lược “Phản ứng linh hoạt” và “Ngăn đe thực tế” của Mĩ đã ứng dụng như thế nào trong chiến tranh xâm lược Việt Nam ? Sự thất bại của nó ? Câu 366. Cao đẳng năm 2006) Câu 360. quyết định nào để sớm giải phóng hoàn toàn miền Nam ? (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 361. Lập bảng so sánh những điểm giống và khác nhau giữa Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương năm 1954 và Hiệp định Pari về Việt Nam năm 1973 : hoàn cảnh kí kết.(Đề thi tuyển sinh Đại học. nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định. Nghị quyết của Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam ngày 2 – 3 – 1975 nêu rõ : “Thời cơ chiến lược đã đến. Cuối năm 1974 – mùa Xuân 1975. Đảng ta đã có những chủ trương. giành toàn vẹn lãnh thổ. lập lại hoà bình ở Việt Nam. Câu 359. Lập bảng kê về nội dung và ý nghĩa của các Nghị quyết của Đảng Lao động Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ theo yêu cầu sau : Thời gian ra Nghị quyết.XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC. tạo thế và lực tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam. Nghị quyết đó đã đưa đến thắng lợi nào của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ? Câu 363. Trình bày tóm tắt diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. Câu 362... sau mỗi thắng lợi lớn trên chiến trường.xã hội. miền Nam đấu tranh chống địch “bình định – lấn chếm”.

bảng A. Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975. (Đề thi HSG Quốc gia. Cao đẳng năm 2007) Câu 374.+ Công tác chuẩn bị.xã hội hai miền. năm 2000) Câu 367. VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1986) Cách mạng Việt Nam chuyển giai đoạn sang cách mạng xã hội chủ nghĩa từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ. Phân tích sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. cứu nước. Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta (1954 – 1975). Trình bày những sự kiện nổi bật ở Việt Nam năm 1976. khôi phục kinh tế. bảng B. xã hội của các kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 – . Phân tích nguyên nhân thắng lợi quan trọng nhất. (Đề thi HSG Quốc gia. Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất. năm 2007) Câu 369. + Điền những ký hiệu thể hiện những nét diễn biến chính của từng chiến dịch vào bản đồ (kèm theo ở trang bên). ổn định tình hình miền Nam sau giải phóng năm 1975. Câu 373. Câu 372. hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. khôi phục và phát triển kinh tế . Trong 10 năm (1976 – 1980 và 1981 – 1985). Lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc trên các mặt trận quân sự. BẢN ĐỒ CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975 Phân tích nguyên nhân thành công và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ. chính trị. (Đề thi HSG cấp THPT. Những nét nổi bật về nghệ thuật chỉ đạo của Đảng ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ở miền Nam. quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực hiện như thế nào ? Ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Nêu những quyết định của Quốc hội khoá VI kì họp thứ nhất về một nước Việt Nam thống nhất. Câu 370.xã hội nhằm xây dựng đất nước đồng thời với đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Câu 371. cứu nước và thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. cứu nước. cứu nước (1954 – 1975). nhân dân ta thực hiện những nhiệm vụ kinh tế . Nêu nhiệm vụ và mục tiêu kinh tế. VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 Sau Đại thắng mùa Xuân 1975. năm 2005) Câu 368. cách mạng ở hai miền Bắc – Nam có những thuận lợi và khó khăn gì ? Trình bày những thành tựu trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh. (Đề thi tuyển sinh Đại học. 27. tỉnh Thừa Thiên Huế. Câu 375. chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc thực hiện hậu phương kháng chiến chống Mĩ. cứu nước (1954 – 1975) được thể hiện như thế nào ? 26. ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ. nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong năm đầu là khắc phục hậu quả chiến tranh. Sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ.

xã hội 5 năm : 1986 – 1990. nước ta đã đạt được những thành tựu và còn có những hạn chế gì ? Câu 381. Câu 380. Câu 385. Cao đẳng năm 2003) Câu 382. nhân dân đã thực hiện 3 kế hoạch kinh tế . từ năm 1986 đến 2000. bước đầu công cuộc đổi mới. Cho biết thành tựu và yếu kém của nước ta trong từng kế hoạch Nhà nước 5 năm. Câu 384. Câu 376. So sánh công cuộc cải tổ ở Liên Xô với công cuộc đổi mới ở Việt Nam về các mặt bối cảnh lịch sử. chính sách đối ngoại và nêu nhận xét. 29. yếu kém đó. 1991 – 1995. kháng chiến chống Mĩ với Đại thắng Mùa Xuân 1975 và nay là công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986. đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá. 1996 – 2000. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Trình bày những thành tựu và hạn chế trong bước đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta từ năm 1986 đến năm 1991. Trong 15 năm. cứu nước đã thể hiện như thế nào ? 28. Câu 386. đổi mới về kinh tế. VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 – 2000) Việt Nam chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới từ Đại hội VI (tháng 12 – 1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đường lối đổi mới xây dựng đất nước trong chặng đường đầu thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong hoàn cảnh nào ? Trong bước đầu thực hiện đường lối mới của Đảng. triển vọng. tiếp tục sự nghiệp đổi mới. năm 2001) Câu 383. Giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ. Bằng những sự kiện lịch sử chọn lọc. đổi mới về chính trị. Việt Nam chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa trong hoàn cảnh thuận lợi và khó khăn gì ? Câu 379. Về công cuộc đổi mới hiện nay của đất nước: Sự khởi xướng và lãnh đạo của Đảng. Câu 378. (Đề thi HSG Quốc gia. Hãy chứng tỏ rằng trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới 1986 – 2000.1980 và 1981 – 1985. bảng A. kháng chiến chống Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa cầu”. TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000 Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 đã diễn ra theo một quá trình liên tục những sự kiện lớn : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930. Trong việc thực hiện từng kế hoạch Nhà nước 5 năm này. Trình bày nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm : 1986 – 1990. Mỗi sự kiện là mốc đánh dấu một thời kì phát triển của lịch sử dân tộc. Sau năm 1975. Nêu vắt tắt cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ quốc của nhân dân ta. Câu 377. đất nước Việt Nam ngày càng “tham gia tích cực vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế và hội nhập ngày càng sâu rộng vào thế giới hiện đại”. hãy nêu ngắn gọn những thắng lợi tiêu . 1991 – 1995. nước ta đã đạt được những thành tựu lẫn khó khăn. 1996 – 2000. yếu kém gì ? Nguyên nhân của những khó khăn. Cách mạng tháng Tám với sự thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945.

(Đề thi HSG Quốc gia.Chứng minh mỗi thắng lợi là một mốc lớn mở ra một giai đoạn phát triển cao hơn của cách mạng Việt Nam.Phân tích ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi trên. Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. 1930 – 1945. . có chọn lọc. (Hồ Chí Minh. Lập bảng thống kê mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử thế giới với lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945 theo nội dung sau : Thời gian Lịch sử Việt Nam Các sự kiện lịch sử thế giới có ảnh hưởng đến lịch sử Việt Nam Câu 392. Thành công của Cách mạng tháng Tám. 1995. Hãy sắp xếp theo trình tự thời gian các sự kiện chủ yếu từ khi Nguyễn Ái Quốc về nước (1941) trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam đến khi Cách mạng tháng Tám thành công và giải thích mối quan hệ giữa các sự kiện này. bảng A. anh (chị) hãy : . Sau năm 1929. năm 2005) Câu 387. chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân 1975 là những mốc lớn. Câu 391. Câu 390. Hà Nội. Bằng những kiến thức lịch sử. . 1954 – 1975 và 1975 – 1991. Toàn tập. 1945 – 1954. Nguyễn Ái Quốc từng có nhận định : “Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”. Nguyên nhân thắng lợi cơ bản của cách mạng là gì ? Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân những bài học kinh nghiệm gì ? Câu 389. chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của cuộc Tổng tíên công và nổi dậy mùa xuân 1975 của nhân dân ta có ý nghĩa như thế nào đối với tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam ? Câu 394.biểu và ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi đó vào thời điểm mùa Xuân trong lịch sử dân tộc từ khi có Đảng lãnh đạo đến năm 1975. đặc điểm của giai đoạn lịch sử đó. bảng A. trang 28). năm 2005) Câu 388. anh (chị) hãy chứng minh điều đó. NXB Chính trị Quốc gia. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Hãy chọn một trong các giai đoạn nêu trên. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. lí giải sự lựa chọn và trình bày nội dung. Câu 393. Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1991 đã trải qua các giai đoạn phát triển 1919 – 1930. (Đề thi HSG Quốc gia. đánh dấu những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong vòng 30 năm qua (1945 – 1975).Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định như thế nào về vấn đề thời cơ thuận lợi để phát động toàn dân khởi nghĩa .

năm 2005) Câu 402. Câu 395. Câu 396. anh (chị) hãy cho biết âm mưu và hành động cuối cùng của Pháp – Mĩ đã bị đánh bại như thế nào ? Qua đó. Trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến 1975.Anh (chị) hãy liên hệ với yếu tố thời cơ trong cuộc Tổng tiến công Xuân 1975 kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Các giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam từ năm 1954 đến 1975 ? Những thắng lợi quân sự tiêu biểu của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ? Câu 401. liên hệ với những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta để có thể rút ra bài học nổi bật trong việc kết thúc chiến tranh. tỉnh Thừa Thiên Huế. tỉnh Thừa Thiên Huế. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã đóng vai trò như thế nào đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ? (Đề thi HSG cấp THPT. năm 2006) . năm 2006) Câu 405. Trình bày khái quát quá trình đế quốc Mĩ đi từ can thiệp đến trực tiếp xâm lược nước ta từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1975. Câu 403. Trong hơn 20 năm từ 1954 đến 1975. miền Bắc đã đạt được những thành tựu cơ bản như thế nào trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ? Ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi trên đối với sự nghiệp cách mạng chung của các nước. tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong thời kỳ 1954 – 1975 Việt Nam đã trở thành nơi diễn ra sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc là do những nguyên nhân nào ? (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) Câu 399. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1854 – 1975) đã trải qua những thời kì lịch sử nào ? Nêu tóm tắt nhiệm vụ chính của những thời lịch sử đó. Quân và dân miền Bắc đã đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ như thế nào ? Nêu ý nghĩa của những thắng lợi đó đối với tiến trình phát triển của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Giải thích nguyên nhân ? Câu 398. Câu 404. thủ đoạn nào là thâm độc nhất ? Vì sao ? Câu 397.Vì sao lại nói đây là thời cơ ngàn năm có một ? Tác dụng của thời cơ đó ? . có những sự kiện lịch sử nào quan trọng ? Hãy cho biết những sự kiện đó có ảnh hưởng như thế nào đến từng giai đoạn của thời đó ? Câu 400. Nêu những thủ đoạn của Mĩ và chính quyền Sài Gòn đã thực hiện trong các chiến lược chiến tranh mà chúng thực hiện ở miền Nam Việt Nam ? Theo anh (chị). Thông qua trình bày hai sự kiện cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp. (Đề thi HSG cấp THPT. Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) của dân tộc ta đã được kết thúc như thế nào ? Hãy so sánh sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Pháp với sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975) ? (Đề thi HSG cấp THPT.giành chính quyền trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám (1945) ? .

giành thắng lợi từng bước cho cách mạng. hãy chứng minh : trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975). nhân dân ta đã thực hiện thắng lợi mục tiêu : độc lập dân tộc. đó là một quy luật đấu tranh cách mạng” (Lê Duẫn). giành thắng lợi hoàn toàn. Từ ngày thành lập cho đến năm 2006.Chính cương vắn tắt. . anh (chị) hãy chứng minh rằng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng ta đã tiến hành mấy lần Đại hội ? Nêu mốc thời gian. giành thắng lợi từng bước. diễn biến của cuộc đấu tranh ngoại giao có mối quan hệ chặt chẽ với đấu tranh quân sự trên chiến trường. . Câu 412. tiến lên đánh bại hẳn kẻ địch. giành thắng lợi hoàn toàn. thắng lợi của cách mạng miền Nam và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta (từ tháng 7 – 1954 đến tháng 5 – 1975). Câu 409. Qua các kì Đại hội Đảng lần I. đánh bại địch từng âm mưu chiến lược. “Đẩy lùi kẻ địch từng bước. liên tục và kiên quyết tiến công trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã được thể hiện qua sự chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta như thế nào ? Thí dụ liên hệ với chiến cuộc Đông xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ để phân tích ? Câu 410. Câu 413.Đường lối xuyên suốt trong cách mạng Việt Nam kể từ khi Đảng ra đời là gì ? . Từ năm 1954 đến năm 1973 quân và dân miền Nam đã đánh bại những chiến lược chiến tranh nào của Mỹ ? Trong những chiến thắng đó. tiến lên đánh bại hẳn quân địch. Chứng minh rằng : Cách mạng Việt Nam từ “Đồng khởi” cuối năm 1959 đến đầu năm 1960 đến chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là quá trình liên tục tấn công. thắng lợi nào có tính chất quyết định làm phá sản các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam ? Câu 407. Qua từng bước phát triển. Tính chủ động. Từ năm 1930 đến năm 1975 đường lối cách mạng bạo lực của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thực hiện như thế nào ? Câu 415. đẩy lùi từng bước. Sách lược vắn tắt và Luận cương chính trị (1930). phát triển và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. nội dung cơ bản.Thắng lợi của cách mạng nước ta đã khẳng định chân lý cách mạng lớn nhất của thời đại chúng ta là gì ? Câu 411. anh (chị) hãy chứng minh nhận định trên. Trình bày quá trình ra đời. Đại hội lần II (2 – 1951) và Đại hội lần III (9 – 1960) của Đảng ta đã lần lượt đề ra đường lối nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam như thế nào ? . Câu 408. dân chủ và chủ nghĩa xã hội như thế nào ? Câu 414. lần II. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. dưới sự lãnh đạo của Đảng. lần III.Câu 406. Cho biết những chiến công vang dội của quân đội nhân dân Việt Nam và lí giải nguyên nhân quyết định những chiến công oanh liệt đó ? Câu 416. địa điểm. Từ năm 1930 đến năm 1975.

Bằng những kiến thức lịch sử từ 1954 đến 1975. chứng minh: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu. Từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 cho đến nay. Nêu những sự kiện lịch sử tiêu biểu thể hiện tinh thần đoàn kết đấu tranh giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào trong thời kì chống Pháp và chống Mĩ (1945 – 1975). Đó là hai sự kiện nào ? Trình bày hiểu biết của anh (chị) về hai sự kiện đó. tự chủ. Hà Nội. (Đề thi HSG cấp THPT. NXB Giáo dục. Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể của cuộc kháng chiến chống . năm 2001) Câu 417. Hà Nội. Hãy hoàn thiện bảng sau về đấu tranh ngoại giao trong phong trào cách mạng Việt Nam : Thời gian Nội dung Kết quả và ý nghĩa Từ 2 – 9 – 1945 đến 19 – 12 – 1946 Từ 8 – 5 – 1954 đến 21 – 7 – 1954 Từ tháng 5 – 1968 đến tháng 1 – 1973 (Đề thi HSG cấp THPT. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Từ đó. Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định sơ bộ (6 – 3 – 1946). đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra và xúc tiến thành lập những mặt trận nào ? Vì sao Đảng lại chủ trương thành lập những mặt trận ấy. Hà Nội. Thế kỉ XIII và thế kỉ XX. tỉnh Thừa Thiên Huế. với đường lối chính trị. Câu 423. Bằng sự hiểu biết về lịch sử dân tộc từ năm 1945 đến 1975. rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa mặt trận ngoại giao và mặt trận quân sự trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. năm 2001) Câu 425.(Đề thi HSG cấp THPT. Cao đẳng năm 2005) Câu 420. Câu 418. năm 2004) Câu 419. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Thông qua diễn biến cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. ϖ MỘT VÀI DẠNG CÂU HỎI CẦN THAM KHẢO THÊM : Câu 424. năm 2009) Câu 422. sáng tạo…” ( SGK Lịch sử lớp 12 nâng cao. trang 260 ) (Đề thi HSG cấp THPT. lịch sử Việt Nam ghi nhận hai sự kiện tiêu biểu thể hiện quyết tâm chống ngoại xâm của các tầng lớp nhân dân để giành và bảo vệ nền độc lập của dân tộc. quân sự độc lập. Câu 426. anh (chị) hãy phân tích nội dung chủ yếu trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945. cứu nước thắng lợi nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. anh (chị) hãy trình bày những cuộc đấu tranh ngoại giao của Đảng và chính phủ ta để bảo vệ độc lập và giải phóng dân tộc. 2008. anh (chị) hãy chứng minh nhân dân ta đã làm theo lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Cao đẳng năm 2007) Câu 421. Hiệp định Giơnevơ (21 – 7 – 1954) và Hiệp định Pari (27 – 1 – 1973) ? Khái quát quá trình đấu tranh của nhân dân ta để từng bước giành các quyền dân tộc cơ bản sau mỗi hiệp định trên. đúng đắn. tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến này được vận dụng như thế nào trong công cuộc giữ nước của thế hệ sau (qua việc trình bày một cuộc kháng chiến. theo yêu cầu sau: Số thứ tự Anh hùng dân tộc Thời gian Chiến công nổi bật (Đề thi HSG Quốc gia.vn « Return to minhanh-pl | 2280 views Loading.Hồ Chí Minh o Email : budchau20@yahoo. năm 2007) Câu 429. anh (chị) hãy : 1. khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến năm 1975.. anh (chị) hãy nêu một bài học đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở trình bày và phân tích những nét lớn về diễn biến của cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên thế kỉ XIII. Qua một cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (tự chọn) của nhân dân ta trong thời gian từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII. (Đề thi Olympic 30/4. anh (chị) hãy nêu những bài học về huy động sức mạnh toàn dân và nghệ thuật tiến hành cuộc hiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta thời Trần.. năm 1998) Câu 427. tấn công và kết thúc cuộc chiến tranh này. Lập bảng thống kê về các anh hùng dân tộc trong các cuộc kháng chiến. Trường THPT Thủ Đức. năm 2002) Câu 430. của nhân dân ta như thế nào? (Đề thi HSG Quốc gia. (Đề thi HSG Quốc gia. 1. . 2. bảng A. khối 11. bảng A. năm 1999) Câu 428... (Đề thi HSG Quốc gia. Hết . năm 2002) .. Trình bày và phân tích những nét nổi bật trong việc phòng thủ.. vị trí và xu hướng chuyển hóa của nền văn minh Đại Việt. bảng A. Những bài học đó được vận dụng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 – 1975). Bài học lịch sử nêu trên đã được vận dụng sáng tạo như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954 (Hoặc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975).quân xâm lược Tống thời Lý (1075 – 1077). 2.com. bảng A. do anh (chị) tự chọn). tiếp thu và đồng hóa ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc ở phương Bắc và văn hóa Champa ở phía Nam ? Nêu đặc điểm. TP. Căn cứ vào đâu để khẳng định Văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở phục hưng và phát triển Văn minh người Việt cổ. ≅ Sưu tầm & biên soạn : CHÂU TIẾN LỘC o HS.

quantserve.quantcast.sample Remove Ads Free Embeddable Forum powered See how NAML generates by Nabble this page <a href="http://www.gif" style="display: none." border="0" height="1" width="1" alt="Quantcast"/></a> .com/p-34EL1DZyJypTI" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://pixel.com/pixel/p-34EL1DZyJypTI.