1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam

1. Ba vua trong câu ca dao "Một nhà sinh đặng ba vua/Vua còn, vua mất, vua thua chạy dài" là những vua nào? Trả lời: Đó là Đồng Khánh (vua còn); Kiến Phúc (vua mất) và Hàm Nghi (vua thua chạy dài) Câu ca dao này nói về gia đình Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai - Hoàng tử thứ 26 của vua Thiệu Trị. Ông có 3 người con làm vua: - Vua Kiến Phúc: tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Đăng, con thứ ba của Kiên Thái Vương và bà Bùi Thị Thanh. Vua Tự Đức vì lúc bé bị bệnh đậu mùa, không có con nên đã nhận Ưng Đăng làm con nuôi. Sau này, Ưng Đăng lên ngôi, là vị vua thứ 7 của triều Nguyễn. - Vua Hàm Nghi: tên huý là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, còn có tên là Nguyễn Phúc Minh, con thứ 5 của Kiên Thái Vương và bà Phan Thị Nhàn. Là vua thứ 8 triều Nguyễn. - Vua Đồng Khánh: tên huý là Nguyễn Phúc Ưng Kỷ, con trưởng của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh, đồng thời là con nuôi của vua Tự Đức. Là vị vua thứ 9 của triều Nguyễn. Trong 3 vua này thì vua Kiến Phúc chỉ làm vua được 8 tháng. Vua mất lúc mới 16 tuổi, chưa nạp phi, không có con cái. Vua Hàm Nghi chống lại quân Pháp, ban hịch Cần Vương, tổ chức kháng chiến nhưng thất bại. Vua phải chạy lên vùng núi Quảng Bình, Hà Tĩnh. Sau bị Pháp bắt đầy đi Algérie năm 1888. Vua Đồng Khánh lên ngôi năm 1885. Vua rất được lòng người Pháp nhưng chỉ ở ngôi được hơn 3 năm, mất ngày 28 tháng 1 năm 1889. Khi đó ông 25 tuổi. Câu ca dao này ra đời khi vua Đồng Khánh vừa lên ngôi. Vua Kiến phúc đã mất. Vua Hàm Nghi đang cùng quân Cần Vương chạy lên vùng núi. Do đó mới gọi là "vua còn, vua mất, vua thua chạy dài".

Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai...

Cảm ơn bởi:

03-10-2008, 10:36 AM (Được chỉnh sửa: 04-08-2009 03:34 AM bởi Khoai.)
Bài viết: #2

Khoai
I'm

Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 KhoaiDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài

1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam

2. Trả

Vì lời: Vì

sao mẹ

nhà vua

Nguyễn Thiệu Trị tên

kiêng là

tên Hồ Thị

Hoa? Hoa

Từ đầu triều Nguyễn, tất cả các danh từ có từ “hoa” đều phải đổi. Vì thế mà chợ Đông Hoa thành chợ Đông Ba, tỉnh Thanh Hoa thành tỉnh Thanh Hoá, cầu Hoa bắc qua rạch Thị Nghè đổi thành cầu Bông, điệu hát “hoa tình” thành “huê tình”, “hoa lợi” thành “huê lợi”, “hoa viên” thành “huê viên”,… Vì sao có chuyện kiêng cữ và chuyển đổi ấy? Chuyện kể rằng: Năm 1806, Hoàng tử Nguyễn Phúc Đảm đến tuổi lập phủ thiếp. Vua Gia Long và Hoàng hậu Thuận Thiên đã chọn bà Hồ Thị Hoa (con gái của công thần Hồ Văn Bôi) cưới cho Hoàng tử Đảm. Hồ Thị Hoa có đủ các đức tính thục, thận, hiền, trinh; sống hết đạo hiếu kính. Bà được Hoàng đế và Hoàng hậu dành cho nhiều tình cảm yêu thương. Đến tháng 5/1807, bà sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Miên Tông. Bà mất sau khi sinh con 13 ngày. Khi ấy, bà mới 17 tuổi. Mẹ mất, Miên Tông được gửi cho bà nội là Hoàng hậu Thuận Thiên nuôi cho đến trưởng thành. Thương xót cô con dân bất hạnh, vua Gia Long xuống dụ cấm triều đình và bá tánh từ nay không được nhắc đến từ “hoa” nữa. Những từ có chữ “hoa” thì phải chuyển đổi thành ba, huê, bông, hoá,… để khỏi phạm huý. Năm 1820, Hoàng tử Đảm lên nối ngôi, lấy niên hiệu Minh Mạng. Năm 1841, người con mất mẹ lúc 13 ngày tuổi Miên Tông lên ngôi, niên hiệu là Thiệu Trị. Vua Thiệu Trị đã làm nhiều việc để làm tròn đạo hiếu đối với người mẹ bạc mệnh. Đặc biệt nhất là triều đại của ông và con cháu của ông sau này đã triệt để kiêng kỵ tên “Hoa”, tên huý của mẹ ông. Việc kiêng kỵ ấy còn ảnh hưởng cho đến ngày nay. (Theo Nguyễn Đắc Xuân – Chuyện các bà trong cung Nguyễn).

Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai...

Cảm ơn bởi:

23-10-2008, 03:51 AM (Được chỉnh sửa: 19-09-2010 06:08 PM bởi T-AnhCQT.)
Bài viết: #3

Khoai
I'm

Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 Khoai Danh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài

1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam

3.Tiền Trả

giấy

được

phát lời:

hành

nước

ta Triều

dưới

triều

đại

nào? Trần

Nhiều người vẫn nhầm lẫn nghĩ rằng tiền giấy được phát hành đầu tiên ở nước ta vào triều Hồ. Có thể, Hồ Quý Ly là người đóng vai trò quyết định trong việc ban hành tiền giấy, nhưng tiền giấy được phát hành lần đầu tiên ở nước ta vào năm 1396 (dưới thời vua Trần Thuận Tông). Về việc này, nhiều sử gia có những đánh giá rất khác nhau. Có người cho rằng Hồ Quý Ly cần thu đồng để đúc vũ khí. Cũng có người đánh giá cao cải cách tiền giấy của Hồ Quý Ly bởi cùng với tiền giấy, Hồ Quý Ly còn có những cải cách khác rất tiến bộ và có đóng góp rất lớn cho sự phát triển của toàn xã hội bấy giờ. Năm 1400, Hồ Quý Ly ép cháu ngoại của mình là Trần Thiếu Đế nhường ngôi, lập ra nhà Hồ (1400 - 1407).

Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai...

Cảm ơn bởi:

24-10-2008, 01:23 PM (Được chỉnh sửa: 04-08-2009 03:35 AM bởi Khoai.)
Bài viết: #4

Khoai
I'm

Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 Khoai Danh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài

1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam

4. Trả

Tổng

thống lời:

nước Tổng

nào

muốn thống

đặt

tên Ghi

con

Hồ Nê

Chí

Minh? Sêcuturê

Sêcuturê, Tổng thống Ghi Nê sang thăm Việt Nam theo lời mời với tư cách là khách của Hồ Chủ Tịch. Trong buổi mít tinh tiễn đưa tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Sêcuturê hết lời ca ngợi và khâm phục Hồ Chủ Tịch. Ông phát biểu đại ý: Vợ tôi sắp sinh, nếu sinh con trai, tôi sẽ đặt tên con là Hồ Chí Minh. Sêcuturê quả thật rất chân thành và rất cảm phục Hồ Chí Minh nhưng ông ta chưa hiểu câu

Do nhầm lẫn. Sách Thủy kinh chú viết "…Châu Diên lạc tướng tử danh Thi sách Mê Linh lạc tướng nữ tử danh Trưng Trắc vi thê" (nghĩa là: . 04:24 PM (Được chỉnh sửa: 17-09-2010 06:07 PM bởi T-AnhCQT. cháu nào có con trai thì đặt tên cháu là Sêcuturê!" Mọi người dự lễ đều vui cười thoải mái. vừa được lòng khách nước ngoài. Liền đó Hồ Chủ Tịch trả lời lại rất khôn khéo. Từ "sách" trong câu trên vốn có nghĩa là "hỏi".. tài tình: "Bác không có vợ nên không có con. người đời sau đã ghép từ "sách" đó với từ Thi thành tên Thi Sách..Con trai của lạc tướng Châu Diên tên là Thi hỏi [sách] con gái lạc tướng Mê Linh tên là Trưng Trắc làm vợ)....) Bài viết: #5 Khoai I'm Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 KhoaiDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài 5. Cảm ơn bởi: 26-10-2008. (Theo 100 điều nên biết về phong tục Việt Nam) Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai."nhập gia vấn huý" của phong tục nước ta. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về vấn đề này tại đây. Cảm ơn bởi: . Chồng bà Trưng Trắc tên là Thi hay Thi Sách? Trả lời: Chồng bà Trưng Trắc tên Thi. Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai. vừa phù hợp với phong tục nước ta trong hoàn cảnh đó. vậy Bác đề nghị các cháu thanh niên. nếu sắp tới.. phục tài đối đáp của Bác.

Lá cờ đỏ sao vàng. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên vào thời gian nào? Trả lời: Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ chống thực dân Pháp (23/11/1940). Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của hồn nước. ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh này là đồng chí Nguyễn Hữu Tiến (sinh ngày 5/3/1901 tại Hà Nam. (Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) . Tâm huyết của tác giả khi sáng tạo ra lá cờ Tổ quốc được khắc họa rõ nét trong bài thơ của ông: "Hỡi những ai máu đỏ da vàng Hãy chiến đấu dưới cờ thiêng Tổ quốc Nền cờ thắm máu đào vì nước Sao vàng tươi. tự do cho Tổ quốc. da của giống nòi Đứng lên mau hồn nước gọi ta rồi Hỡi sỹ nông công thương binh Đoàn kết lại như sao vàng năm cánh". màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho sự sáng ngời của linh hồn dân tộc Việt Nam. màu chiến đấu và chiến thắng. Tác giả sáng tạo ra lá cờ nền đỏ.) Bài viết: #6 Khoai I'm Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 KhoaiDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài 6. biểu tượng chung nhất của dân tộc Việt Nam. của tình đoàn kết đời đời bền vững của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.26-10-2008. năm cánh sao là sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp đồng bào chiến đấu giành độc lập. 08:09 PM (Được chỉnh sửa: 27-08-2009 03:25 PM bởi Khoai. đã khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người dân Việt. hy sinh ngày 28/8/1941). lòng dân. Nền đỏ tượng trưng cho màu nhiệt huyết cách mạng.

Cảm ơn bởi: 10-11-2008.. không trạng nguyên và không phong vương cho người ngoài họ.. Khi bị Pháp chiếm làm thuộc địa. Sau khi lên ngôi năm 1802. 01:06 AM (Được chỉnh sửa: 19-09-2010 06:14 PM bởi T-AnhCQT.. Ý thức quốc gia không mạnh bằng làng xã: "phép vua thua lệ làng". Những người con trưởng thường phải ở lại quê hương để thờ cúng ông bà tổ tiên.. thằng Hai chứ không gọi là thằng Cả. không tể tướng. phụng dưỡng cha mẹ. nhớ về gia đình lớn vẫn còn đang sinh sống ở vùng ngoài. xứ sở. chăm nom nhà cửa. Nguyễn Ánh ban ra nhiều chính sách mà trong đó có “tứ bất lập” (bốn điều không) : không đặt ngôi hoàng hậu và đông cung thái tử. Cách thứ hai: Ở Việt Nam. vô đây biểu coi” thì vô tình đã gọi trùng với tên Hương Cả. Tại sao người miền Nam lại gọi con trưởng là "anh hai"? Trong phương ngữ Nam bộ. trong đó người đứng đầu được gọi là Hương Cả. Cách thứ ba: Cách giải thích này có liên quan đến “tứ bất lập” dưới thời chúa Nguyễn Ánh. làng xã là một đơn vị rất quan trọng. người con trưởng trong gia đình được gọi là "anh hai / chị hai" mà không gọi là "anh cả / chị cả" như theo cách nói của người miền Bắc. cơ quan cai trị ở mỗi xã miền Nam được gọi là Hội Đồng Tề. Lâu dần.. thí dụ: “Thằng cả đâu. Nếu gọi người con lớn nhất là “cả”.. Chính vì vậy. vườn tược. rồi kế tiếp là Ba.Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai.. mỉa mai và bị kết tội phạm húy.. Vì vậy. Tại sao lại như vậy? Hiện nay có một số cách giải thích khác nhau về vấn đề này: Cách thứ nhất: Từ giữa thế kỷ thứ XVII.. thành thói quen. Những người ra đi thường là con thứ hoặc con út. (Trích bài “Tị húy trong sinh hoạt của người Việt Nam” Phạm Văn Bân). sở dĩ Nguyễn Ánh không phong hoàng hậu và đông cung là vì ông muốn . Điều này có thể bị suy diễn là hỗn láo.) Bài viết: #7 Bee Một Bài viết: 19 Tham Gia: Nov 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 4 Ðã cảm ơn 3 lần trong 1 bài 7. họ không xưng mình là Cả (vì thực tế anh Cả còn ở ngoài kia) mà xưng là Hai. cư dân người Việt từ miền Bắc và miền Trung (đặc biệt là vùng Ngũ Quảng) được lệnh của chúa Nguyễn vào Nam khai hoang lập nghiệp. họ sinh con đẻ cái và gọi đứa con lớn trong gia đình là bé Hai. con Cả như ở ngoài Bắc. Họ luôn nhớ về quê hương. Trong những điều không ấy. người miền Nam tránh tiếng “cả” mà gọi người con lớn nhất là “anh hai” hoặc “chị hai”..

Quảng Nam. lúc còn phải trốn chạy nhà Tây Sơn. và ông muốn thực hiện điều ấy bằng những chính sách của mình. ta biết bà Tống Thị Lan là người vợ đã một lòng một dạ. Vì thế về sau.dành trọn vẹn hai vị trí đó cho hai người mà ông yêu thương nhất. Còn Nguyễn Phúc Cảnh. có huyện" Quảng Miếu. "Ngũ Quảng Quảng Cái Khi Đằng Quảng và Tiếp Cồn Quảng" Bình là Bình tên tỉnh. đất ngoài rộng... ra đi mà chẳng biết có ngày trở về hay không. mà trong chúa Bình đất "Hai vào: tiên. Về sau. xa nước đằng Động bao Trị rồi miền cùng tính người xưa có phân ngoài vua Phong la lúa hiên sang Đông Trung vô. 01:11 AM (Được chỉnh sửa: 19-09-2010 06:12 PM bởi T-AnhCQT. thưa rồi: đôi Lê. Quảng Ngãi. ông muốn dành vị trí cao nhất cho hai người mà ông hết mực yêu thương này. với ông không có gì là “thứ nhất” cả. người vợ cả Tống Thị Lan và con trai cả Nguyễn Phúc Cảnh. Có ai biết "Ngũ Quảng" không? Hỏi: Kể Có tên ai từng biết "Quảng. Nha vàng ngang Hà . Quảng Đức (Huế). Dốc chỉ Quảng đất từ đất Nguyễn. Phải chăng cách nói “anh hai / chị hai” bắt nguồn từ đây? (Nguồn: Internet) Cảm ơn bởi: 10-11-2008. dù có toàn vẹn thế nào thì cũng chỉ là “thứ hai” mà thôi. Nguyễn Phúc Cảnh lúc đó không khác gì vật “thí thân”. mất vì bệnh đậu mùa.. Ngược dòng lịch sử. Nguyễn Ánh là người trọng tình." "Ngũ từ Quảng" trong ra không? ngoài Trả lời: Ngũ Quảng gồm Quảng Bình. khi mới 4 tuổi đã phải theo Bá Đa Lộc sang Pháp cầu viện giúp cha. trọng nghĩa..) Bài viết: #8 Bee Một Bài viết: 19 Tham Gia: Nov 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 4 Ðã cảm ơn 3 lần trong 1 bài 8. Quảng Trị. hoàng tử Cảnh cũng đoản mệnh. cùng chia sẻ và đồng cam cộng khổ cùng Nguyễn Ánh khi ông thất thế.

Dòng Một Vĩ Nhưng Nghĩa Di Biết Đã Vào Cái Sau Một Cố Vàng Về món Kể Chỉ Đi Hải Bên Một Nổi Mỹ Tháp Ngũ sông Bến Hải ruột thời chia cắt xót xa một tuyến mười bảy ngăn không ngăn được tình người. Chiên Đài. này Long Thiên dài thời đô... rồi về co xanh Nam xanh An kia An bề... đôi non.chìm nổi. bò môi. Hành Sơn đứng Bây giờ Quảng Là nơi Núi Ấn Là nơi Văn Đất lịch sử 3 Ngũ Quảng ơi! Nôm na chút có mấy lời viết ra! Ngãi ta Sông Trà nhắc hoá Sa ngàn năm nay ngũ Quảng Cảm ơn bởi: 12-11-2008. 10:38 AM (Được chỉnh sửa: 26-09-2010 09:26 AM bởi T-AnhCQT.. nước trang Liệt sĩ Trường tích lịch sử mãi còn ghi bao xương máu anh để lại đã nằm cùng chốn nữa tên đã là đổi tên "Quảng Đức" từ ngày Gia tỉnh Thừa ghi tên sử Việt một một thời Cố món bún ngọt lừ bờ ba nữa dốc lượn Đó... về tên Huỳnh rồi... ơi! (sưu tầm) thành vùng đất đã đô nước son. đây nhớ cơm hến Huế ra được con 2 "Quảng" vào đèo Vân mây núi kia đèo. trang cổ Chiêm tháp quan "Quảng" thôi là quanh lờ biển Quảng vàng sử Hội Thành xưa Bằng san bốn rà thời. dải đất bao tiếng phố Sơn thánh địa... Sơn công hùng đây.) Bài viết: #9 ..

đã giành được thắng lợi. Đã từ lâu. xuống đường biểu tình giương cao khẩu hiệu: "Phải thực hiện 8 giờ làm việc. Ban-ti-mo. cuộc xung đột vũ trang bùng nỗ. 8 giờ học tập trong một ngày". số công nhân ở đây tham gia bãi công càng thêm đông đảo. Mượn cớ đó. thành phố trung tâm công nghiệp của nước Mỹ đã đi vào lịch sử bằng những cuộc đấu tranh quyết liệt của giai cấp công nhân Mỹ hồi cuối thế kỷ XIX.. chúng bắn bừa bãi vào đám biểu tình là 6 người chết và 50 người bị thương. Chúng lại cho bọn khiêu khích len vào cuộc mít tinh của công nhân. tăng tiền lương và cải thiện đời sống. máu đã đổ trên đường phố. đời sống của người lao động Mỹ vô cùng khổ cực. Lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương thường được tổ chức vào mùa thu. Theo quyết nghị của Liên đoàn lao động Mỹ khi đó thì ngày 1 tháng 5 năm 1886 được chọn làm ngày đấu tranh của công nhân Chi-ca-go. nhà ở chật chội thiếu vệ sinh. Đúng ngày hôm đó. Đến năm 1917 mới có quy định chính thức của triều Nguyễn lấy ngày mồng Mười tháng Ba hàng năm làm ngày quốc giỗ.5 vạn lên đến 4 vạn. ném 2 quả bom làm chết một số tên cảnh sát. giai cấp công nhân Mỹ tiến hành đấu tranh đòi rút ngắn thời gian lao động. Họ tiến dần đến những cuộc đấu tranh có tổ chức trên qui mô lớn. Trong suốt mấy ngày. Ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba có từ bao giờ? Trả lời: Ngày xưa.. Mặt dầu bị chánh quyền ngăn chặn. 15 giờ. kinh nghiệm càng thêm dày dạn. Đồng lương không đủ sống. Nhưng ở nhiều nơi khác. từ 1. Lịch Sử Ngày Quốc tế lao động 01/05 Chi-ca-go. Những người lãnh đạo phong trào bị bắt và nhiều . Họ bị bọn cầm quyền khủng bố gắt gao nhưng ý chí không hề giảm sút. Cũng như ở bất cứ nơi nào trên thế giới tư bản chủ nghĩa. Đặc biệt ở Chicago. Pi-xbơ-nơ. chúng xả súng vào quần chúng làm hàng trăm người chết và bị thương. Chiều ngày 3 tháng 5. Bọn chủ điên cuồng chống lại bằng cách sa thải những người bãi công. 8 giờ nghỉ ngơi. làn sóng bãi công lan nhanh ra toàn quốc. gọi cảnh sát đến đàn áp. đến nỗi họ "không bao giờ được thấy mặt vợ con dưới ánh mặt trời". buộc bọn chủ phải nhận yêu sách ngày làm 8 giờ. công nhân Chi-ca-go tiến hành tổng bãi công. 5000 cuộc bãi công có 34 vạn công nhân tham gia đã diễn ra trong các thành phố lớn của Mỹ.space Một Bài viết: 26 Tham Gia: Nov 2008 saoDanh tiếng: 1 Cảm ơn: 1 Ðã cảm ơn 12 lần trong 0 bài RE: 1001 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam 9. Ngày làm việc kéo dài 14. Từ Chi-ca-go. điều kiện lao động rất vất vả. các công đoàn và báo chí công nhân vẫn khẩn trương vận động nhân dân tham gia đấu tranh. Công nhân ở New York.

dẫn tới ngày cách mạng thành công. Nghệ An. Mặc dầu nhà tù đế quốc rất khắc nghiệt. nông dân. tiểu thương và các đoàn thể xã hội đứng theo hàng ngũ. dưới sự chỉ đạo của Ăng-ghen. đánh dấu một cuộc tổng diễn tập thứ nhất của cách mạng: cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. mít tinh. những ngày kỷ niệm 1 tháng 5 gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong nửa thế kỷ qua. thu hút đến 25 nghìn người tham gia tại khu Đấu xảo Hà Nội (khu vực Nhà hát Nhân dân hiện nay). chống chiến tranh đế quốc. ngày 1 tháng 5 năm 1890. quê hương của Cách mạng tháng Mười vĩ đại. nhiều đồng chí cộng sản đã tổ chức những buổi kỷ niệm trong buồng giam. hô vang khẩu hiệu cách mạng. Công nhân Anh đòi ban hành đạo luật quy định ngày làm 8 giờ trong phạm vi cả thế giới. biểu tình. Hưởng ứng nghị quyết nói trên. nhiều cuộc biểu tình. Gia Định đến các vùng nông thôn Thái Bình. Huế. mít tinh được tổ chức ở Đức. Ngày 1-5 đã khắn sâu vào trái tim các chiến sĩ cách mạng bị tù đày. Từ các thành phố đông dân như Hà Nội. ngày 1 tháng 5 được coi là ngày hội lớn của quần chúng. ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Có thể kể đến một vài sự kiện quan trọng dưới đây: Ngày 1 tháng 5 năm 1930. Đại diện các giai cấp công nhân. Sài Gòn. lần đầu tiên. Lòng căm phẫn của công nhân Mỹ và những người lao động thế giới bùng cháy. tận dụng những khả năng hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp của thời kỳ Mặt trận dân chủ. đoàn kết lại" được giương cao. Bài "Quốc tế ca" từ lời thơ phỏng dịch của đồng chí Nguyễn ái Quốc đến bài ca hoàn chỉnh đã vang lên từ các . đấu tranh chống tư bản. Đặc biệt là ở Vinh-Bến Thủy. nông dân tập thể cùng các tầng lớp lao động khác ra sức thi đua xã hội chủ nghĩa để lấy thành tích chào mừng ngày Quốc tế Lao động. đã bước đầu phối hợp đấu tranh trên quy mô rộng lớn. hàng ngàn nông dân kéo về sát cánh cùng giai cấp công nhân biểu tình đòi ngày làm 8 giờ. Chúng không từ bất cứ một thủ đoạn nào để dập tắt phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân. Vinh. Nhưng dòng máu hy sinh của công nhân Chi-ca-go càng nhuộm đỏ thắm lá cờ đấu tranh cách mạng do Mác và Ăng-ghen giương cao trong 40 năm qua kể từ ngày ra đời Tuyên ngôn Cộng sản. ngày hội của nhân dân bị bóc lột. Mùng 1 tháng 5 năm 1938. Ngày 1 tháng 5 được mở đầu bằng sự kiện Chi-ca-go đã trở thành ngày biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân. Long Xuyên. Thụy Điển và nhiều nước khác. chế độ khủng bố rất dã man. tăng tiền lương. rải truyền đơn. ngay sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Từ đó. Những hoạt động sôi nổi trong cả nước kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động đã góp phần thắng lợi vào cuộc tổng diễn tập thứ hai. hát Quốc tế ca. Sa Đéc. Bỉ. đơn sơ mà nghiêm trang. Cuộc đấu tranh đó mở đầu cho một cao trào cách mạng đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ở nước ta. công nhân nhiều nước đã bãi công. Hung. bỏ sưu. động viên tinh thần đấu tranh cách mạng. Tại đại hội Quốc tế thứ hai năm 1889.người trong số đó bị kết án tử hình. Những sự kiện đó chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành. Đảng ta tổ chức một cuộc mít tinh lớn. 10 vạn công nhân Pháp biểu tình rầm rộ ở Paris. tùy theo điều kiện mà treo cờ búa liềm. Khẩu hiệu chiến đấu của Mác và Ăng-ghen: "Vô sản tất cả các nước. Nơi đầu tiến hành kỷ niệm ngày 1 tháng 5 một cách công khai và hợp pháp với tư cách của người làm chủ là nước Nga Xô-viết. giảm thuế. một quyết nghị quan trọng đã được thông qua: đoàn kết giai cấp công nhân quốc tế đấu tranh cho khẩu hiệu "ngày làm 8 giờ" và chọn ngày 1 tháng 5 hằng năm làm ngày đấu tranh của giai cấp công nhân toàn thế giới. Bọn tư bản đã lộ nguyên hình là những tên bóc lột tàn bạo. Giai cấp công nhân. ngày đoàn kết quốc tế của những người lao động. Ngày 1 tháng 5 trở thành ngày Quốc tế Lao động. giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động. áo.

Tuy nhiên. đối với chúng ta. Trẻ con ở Pháp thường trêu bạn bằng cách dán cá giấy vào lưng nhau rồi hô: "Cá tháng Tư!". một sự trùng hợp ngẫu nhiêu trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc: ngày 1 tháng 5 năm 1975 toàn miền Nam được giải phóng.4. Về sau. Những người khác tuy biết vẫn không chấp nhận lịch mới và tiếp tục đón năm mới vào ngày 1/4. đây là dịp tưởng nhớ các trẻ em bị vua Herod giết hại. Cá tháng Tư nay trở thành ngày nói dối ở nhiều nước. Từ đó. Sau khi giành Độc lập. Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh quy định công nhân được hưởng lương ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1-5. vua Henry IX đưa ra sắc lệnh thông qua lịch Greogry. Giáo hoàng Greogry đưa ra Công lịch và năm mới bắt đầu từ ngày 1. ngày 29 tháng 4 năm 1946. mọi người mới nghĩ ra các trò tinh quái để đùa nhau. Cảm ơn bởi: 28-10-2008. đất nước hoàn toàn Độc lập. Cá tháng Tư phổ biến ở Anh và Scotland suốt thế kỷ 17. Dần dần. theo đó năm mới bắt đầu từ ngày 1/1. Một số người đẫ trêu họ bằng cách gửi những món quà nghịch ngợm. Vào thế kỷ thứ 16. Nạn nhân của những trò đùa ấy bị gọi là " đồ ngốc tháng Tư" (April Fool) và người ta bắt đầu gọi ngày đó là "Cá tháng Tư". giống như yêu cầu tìm giúp răng của con gà hoặc sữa chim bồ câu.4 là ngày đón năm mới. Ban đầu. Năm 1562. năm mới bắt đầu từ ngày 25. Mỗi nền văn hóa khác nhau lại có lịch sử và thời gian kỷ niệm ngày Nói dối khác . Không giống như hầu hết các ngày đặc biệt khác trong năm.1. Ở Mexico. thói quen này được lan sang Anh và Mỹ. Ba mươi năm sau ngày Cách mạng tháng Tám. ngày "Cá tháng Tư " được tổ chức vào ngày 28.12. người ta truyền tin chủ yếu bằng cách chạy bộ nên nhiều người nhận được tin đổi lịch chậm mất vài năm. Người Mỹ vào ngày này thường chỉ vào giày người khác „Chưa buộc dây giày kìa !". cho phép mọi người có thể trêu đùa nhau vui vẻ.3 và kéo dài trong vòng 8 ngày đến 1. càng làm họ lầm tưởng 1. Từ đó. niềm vui của ngày 1 tháng 5 được nhân lên gấp bội. Người Scotland thích gửi những thông tin ngớ ngẩn đến mọi người. 05:26 PM Bài viết: #3 macashipo CTK2 Bài viết: 374 Tham Gia: Oct 2008 Danh tiếng: 1 Cảm ơn: 38 Ðã cảm ơn 30 lần trong 6 bài Mình xin đóng góp vài bài cho bài viết cho Alibaba ha. do phương tiện liên lạc thời đó còn lạc hậu. toát lên ý chí chiến đấu và tinh thần bất khuất của các chiến sĩ. Tự do. ngày 1 tháng 5 được coi là một trong những ngày lễ chính thức của nhà nước ta. Lịch sử ngày cá tháng tư (1/4) Nước Pháp được coi là quê hương của ngày Cá tháng Tư.ngục tối. dến năm 1564. ngày Cá tháng Tư có lịch sử không rõ ràng.

bọn phát xít Đức lại bao vây thị trấn Ô-ra-đua (Pháp). Đó là một thời khắc buồn trong lịch sử đất nước này vì đúng ngày đó. kẻ lừa gạt vẫn hoàn toàn vô tội bằng cách nói với “nạn nhân”: “Ngày Cá tháng Tư mà”. trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em. Ngày thứ hai đặc biệt để trêu ghẹo phần sau lưng của mỗi người nên được gọi là “Ngày vuốt đuôi”. chúng dồn 400 người vào nhà thờ. Căm phẫn trước tội ác dã man của bọn phát xít Đức. ngày 10-6-1944. những trò trêu ghẹo chỉ mang tính chất nhẹ nhàng. Tháng 12-1949. bọn phát xít Đức bao vây làng Li-đi-xơ (Tiệp Khắc). nhưng ai cũng cần “đề cao cảnh giác” kẻo lại trở thành “con cá ngớ ngẩn”. ٩(● )۶ ٩(--)۶ ٩(๏๏)۶ ٩(. Trong ngày cả thế giới nói dối. Làng Li-đi-xơ không còn một bóng người. Hai năm sau. Mexico là kỷ niệm ngày Nói dối vào 28/12. Sau khi phát xít Đức bị đánh bại. cả loài người tiến bộ trên toàn thế giới kịch liệt lên án và đấu tranh để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. Tại đây. và hành động để bảo vệ và chăm sóc trẻ em. phóng hỏa đốt cháy một cách thảm thương. Các phương tiện truyền thông cũng không đứng ngoài cuộc vui một năm chỉ có một lần này. vua Herod ra lệnh thảm sát trẻ em vô tội. chúng đã tàn sát dã man 66 người và đưa 104 em thiếu nhi vào trại tập trung. nhà nước Tiệp Khắc lúc bấy giờ đã cho xây dựng lại làng Li-đi-xơ và Đài tưởng niệm để ghi sâu tội ác của bọn phát xít.nhau. 88 em đã bị chết trong các phòng hơi độc. Vì thế. Đó không phải là một lễ hội để công chức được nghỉ làm và trẻ em không phải đến trường. 05:26 PM Bài viết: #4 macashipo CTK2 Bài viết: 374 Tham Gia: Oct 2008 Danh tiếng: 1 Cảm ơn: 38 Ðã cảm ơn 30 lần trong 6 bài Lịch sử ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 Vào rạng sáng ngày 1-6-1942. 196 người phụ nữ và trẻ em. Chỉ là một ngày vui nho nhỏ. truyền hình Anh từng chiếu một bộ phim ngắn và rất chi tiết về việc những người nông dân Anh thu hoạch vụ mùa spaghetti. Những trò đùa của ngày Cá tháng Tư có thể chỉ rất đơn giản (“bạn chưa buộc dây giày kìa”) nhưng cũng có khi gây ra hậu quả nghiêm trọng (như vặn đồng hồ của cậu bạn cùng phòng chậm tới một tiếng). Tiếp theo quyết định lấy ngày 1 tháng 6 hàng năm là ngày Quốc tế Thiếu nhi. Ví dụ: Scotland có tới 2 ngày Cá tháng Tư. Đây được coi là ngày phát sinh của trò đùa “Hãy đá tôi một phát”. nhưng thường vào ngày đầu tiên của mùa xuân. tháng 4 năm 1952 tại Viên ( thủ đô . 9 em khác bị đưa đi làm tay sai cho bọn phát xít. nhằm nhắc nhở nhân dân toàn thế giới nhớ đến vụ thảm sát Li-đi-xơ và Ô-ra-đua của bọn phát xít. chúng bắt 173 người đàn ông. Dù đùa kiểu gì.)۶ ٩(××)۶ Cảm ơn bởi: 28-10-2008. Ngày Cá tháng Tư chỉ là một ngày vui. Liên hiệp Hội phụ nữ Á Phi họp ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã đề nghị và được Liên đoàn phụ nữ Dân chủ thế giới chọn ngày 1-6 hàng năm làm ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Nhà nước ta cũng ban hành Pháp lệnh về chăm sóc và bảo vệ thiếu niên. Hội nghị này đã yêu cầu tất cả Chính phủ các nước đặt ra những Pháp luật cho nước mình nhằm đảm bảo hạnh phúc cho các bà mẹ và trẻ em. 09:06 PM Bài viết: #5 macashipo CTK2 Bài viết: 374 Tham Gia: Oct 2008 Danh tiếng: 1 Cảm ơn: 38 Ðã cảm ơn 30 lần trong 6 bài . Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em. Từ đó đến nay. Ở nước ta. bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt. Đại hội các bà mẹ của hầu hết các nước trên thế giới họp tại Matxacơva đã tố cáo bọn đế quốc âm mưu gây lại chiến tranh và kêu gọi các bà mẹ khắp năm châu xiết chặt thêm hàng ngũ đấu tranh cho một nền hoà bình bền vững trên đất nước. ٩(● )۶ ٩(--)۶ ٩(๏๏)۶ ٩(. Đến năm 1955. những tổ chức phụ nữ thanh niên ở các nước đã lấy ngày 1 . ngày 1. từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.6 đã được tổ chức hàng năm và trở thành ngày hội chăm sóc và bồi dưỡng thế hệ măng non cho Tổ Quốc.Văn kiện pháp lý Quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện đến các quyền trẻ em dựa trên nguyên tắc trẻ em có quyền được chăm sóc. nhi đồng coi trách nhiệm vẻ vang ấy là của toàn dân.6 làm ngày biểu dương lực lượng đấu tranh chống các thế lực gây chiến tranh để bảo vệ hạnh phúc cho các bà mẹ và trẻ em trên thế giới.nước Áo) đã có cuộc họp quốc tế bảo vệ thiếu nhi. đòi cấm dùng những phát minh khoa học vào mục đích chiến tranh.)۶ ٩(××)۶ Cảm ơn bởi: 31-10-2008.

Cùng với phong trào di cư để tránh nạn thiếu khoai tây của người Ireland sang Mỹ những năm 1840. ở xứ Celtic (Ireland) mùa màng kết thúc vào ngày 31/10 và ngày hội Halloween được gọi là ngày lễ Samhain (gieo trồng). Người đi xin nhận được càng nhiều bánh thì họ càng cầu được cho nhiều linh hồn người thân của gia chủ siêu thoát. chơi trò lừa nhau. nên tục lệ hoá trang thành ma quỷ hay phù thuỷ chỉ còn là hình thức. vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. họ bỏ tục lệ hiến người sống và thay vào đó là hiến hình nộm. do người ta không còn tin vào linh hồn nữa. hàng nghìn trẻ em Bắc Mỹ và Anh quốc đổ ra đường trong các bộ lễ phục hóa trang. liên tục cháy ở Usinach thuộc miền trung Ireland. Lễ hội bắt đầu vào ngày 1/11. Sau này. vào ngày lễ Samhain linh hồn của người chết trong năm trước sẽ tìm đến một thể xác khác để bắt đầu cuộc sống mới trong năm tiếp theo. diễn ra vào đầu mùa đông . ngày hội "lừa phỉnh" được cho là bắt nguồn từ một phong tục gọi là tục "cầu hồn" của người Châu Âu ở thế kỷ thứ 9. người Thiên chúa giáo đi từ làng này sang làng khác xin "bánh cầu hồn". Đây là những chiếc bánh hình vuông làm từ bánh mỳ và nho Hy Lạp. đêm Halloween từng được gọi là Nutcrack Night hay . Nhưng vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Người xưa kể lại. là dấu vết còn lại của lễ hội All Hallow Eve (lễ thánh).Lịch sư ngày Halloween Cứ vào ngày 31/10 hàng năm. người La Mã đã biến những tục lệ trên của người Celtic thành tục lệ của mình. khi linh hồn của người chết quay trở lại nhà người thân để xin thức ăn và nước uống. đục khoét bí ngô. người sống không muốn linh hồn người chết nhập vào mình. Vậy. Ở Anh trước đây. Ngày 1/11 là ngày lễ của người Thiên chúa bày tỏ lòng thành trước thánh thần. Tuy nhiên. Ngày 2/11 hàng năm. Người Celtic tổ chức kỷ niệm năm mới với lễ hội Samhain. Ngày này cũng chính thức bắt đầu một năm mới của người Celtic. Theo giải thích khác thì người ta cho rằng vào đêm Samhain. đớp táo và gõ cửa các nhà để xin bánh kẹo. Sau đó họ hoá trang thành ma cà rồng và lặng lẽ đi vòng quanh nhà hàng xóm vẻ hăm doạ để xua đuổi những hồn ma tìm thể xác. lễ hội Halloween được du nhập vào Mỹ cùng trò như lật ngược nhà vệ sinh và tháo cổng ra vào. Vào thời gian này vị thần của mùa xuân và mùa hè không còn ngự trị và nhường chỗ cho thần Chết. vì thế vào ngày 31/10 dân làng dập tắt lửa trong nhà để làm cho nhà cửa lạnh lẽo và tẻ ngắt. phong tục độc đáo này bắt nguồn từ đâu? Từ "Halloween" bắt nguồn từ nhà thờ Thiên chúa giáo. các xác chết đi lại tự do. Tuy nhiên. Tuy nhiên.thời điểm kết thúc một năm. Theo thời gian. người Celtic dập tắt lửa không phải để xua đuổi những linh hồn mà để sau đó họ cùng nhau đi lấy lửa tại nguồn sáng gọi là Druidic. Trong suốt đêm lễ thánh Hallow‟s Eve.

Trò "đớp táo": Khi người Celtic bị người La Mã đánh chiếm. chỉ ăn những kẹo bánh còn nguyên trong gói để tránh ngộ độc.Không nên ăn bất cứ thứ gì người ta cho mà phải đợi đến khi về nhà để cha mẹ xem xét kỹ trước khi ăn. Quả táo là một thứ hoa quả linh thiêng dùng để thờ cúng thần linh.Vẽ mặt thay vì đeo mặt nạ để tránh bị che mất tầm quan sát trên đường. Tối hôm trước của ngày lễ Halloween. trong đó có lễ hội thờ nữ thần mùa màng Ponoma.Phụ huynh phải biết rõ lộ trình các con định đi chơi trò Trick or treat để theo dõi khi cần. Do vậy. thậm chí tính mạng của người dân. nên ngày này nhiều người theo đạo Thiên chúa giáo không tổ chức lễ kỷ niệm. . Một số người ở các giáo phái khác tổ chức kỷ niệm nhưng coi đây là lễ hội mùa màng. Nếu có muốn ăn kẹo bánh người ta cho trong lúc đi đường. thường các thanh thiếu niên hay phá phách. Jack là người nổi tiếng vì nghiện rượu và tư chất thông minh.Mang theo tiền và giấy tờ có ghi địa chỉ. Nếu đeo mặt-nạ trong khi đi thì nên đẩy mặt nạ lên trán để dễ nhìn. nhiều nhà thờ tổ chức tiệc Halloween hoặc tổ chức khắc đèn lồng cho trẻ em. vị thần Druids cho rằng người chết sẽ tìm đến lừa. Đã có rất nhiều tai nạn xảy ra trong Tết Halloween. Nhưng khi di cư sang Mỹ. ông phải đi lang thang nhiều nơi tìm kiếm một chỗ trú chân. Do truyền thống Halloween được coi là bắt nguồn từ những người ngoại đạo. số điện thoại. gây thiệt hại đến tài sản. còn các bậc phụ huynh cũng coi chừng con em mình. người ta phát hiện quả bí ngô sáng hơn bí đao nên sau này đèn lồng ở Mỹ được trang trí bằng quả bí ngô có cục than hồng bên trong.Mặc đồ hóa trang ngắn gọn và khó bén lửa để tránh vấp ngã và khỏi bị cháy. Jack thoả thuận với con quỷ nếu nó không trêu chọc anh nữa thì anh sẽ thả nó xuống.Chỉ đi vào nhà người ta bằng cửa trước và tránh dùng cửa hậu hay cửa bên để tránh các bất trắc. trong tuần lễ Halloween. Theo truyền thuyết kể lại. Để tránh bị phiền toái. Trò Trick for treat: Trong suốt lễ hội Samhain. trẻ em phương Tây rất hứng thú với trò "gõ cửa xin ăn" này. sau đó khắc hình một chữ thập lên gốc cây và trói con quỷ trên đó. lo sợ và phá hoại con người. bánh trái. lễ hội xá tội hay đêm thánh Halleluja và họ tổ chức lễ tại nhà thờ của giáo phái mình.Đeo băng phản chiếu ánh sáng lên quần áo để báo hiệu cho xe cộ khỏi đâm vào. Chúng mặc trang phục hóa trang và đeo mặt nạ rồi đi từ nhà này qua nhà khác. được gọi là "đêm ma-quỉ". gây hoang mang. . tức là 30/10. nhiều phong tục của người La Mã theo đó cũng du nhập vào đất Celtic. Anh đã lừa con quỷ Satan trèo lên ngọn cây. Biện pháp an toàn cho trẻ em và người lớn trong đêm Halloween. trẻ em đi chơi trò Trick or treat nên: . Ngày nay. . Trẻ em ở Ireland thường chơi trò đục khoét củ khoai tây và bí đao trong lễ hội Halloween. Bởi thế lực lượng cảnh sát phải tăng cường giữ trật tự trong đêm này. Lễ hội đèn lồng (đèn bí ngô JackO‟-Lantern): Lễ hội đèn lồng bắt nguồn từ tập quán của người Ireland. Để tránh bị lạnh khi đi "lang thang gõ cửa các nhà" nên mặc quần áo thật ấm ở bên trong đồ hóa trang. Chính vì thế. gõ cửa để gặp chủ nhà và nói câu "trick-or-treat". Những người nghèo đi ăn xin (a-souling) thường được cho một thứ bánh gọi là bánh linh-hồn (soulcakes) với điều kiện họ phải cầu nguyện cho người chết. . Những hồn ma đi lại ăn xin và đến nhà nào. .Snap Apple Night tức là một đêm dành cho gia đình ngồi bên đống lửa hồng để nghe kể chuyện. ông không được lên thiên đàng hay xuống địa ngục. và cả cho tiền nữa. và tên cha mẹ để phòng khi trẻ lạc thì có người giúp đưa về. Mọi người cùng nhau đấu tranh vì một thế giới không còn tội lỗi. do đó nhiều trò chơi có liên quan đến loại quả này xuất hiện trong lễ hội Samhain. Lễ hội mang đến cho trẻ em nhiều trò chơi lý thú. gia chủ phải cung cấp thức ăn cho chúng. . Câu này có nghĩa là: "Nếu muốn chúng tôi không chơi xấu thì hãy đãi chúng tôi cái gì đi". (sưu tâm tư internet ) Chúc mọi ngươi Halloween vui vẻ . Hơi ấm duy nhất sưởi ấm cho ông trong giá lạnh là ngọn nến leo lét trong củ khoai tây thối. Chính vì thế. Vị thần này thường "ẩn náu" trong giỏ hoa quả. Do phạm nhiều tội lỗi cho nên khi chết. chủ nhà đãi chúng kẹo. ăn trái cây.

..... Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày lễ mang tên "Ngày nhà giáo Việt Nam"..... Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Tháng 7. ngày lễ này được tổ chức ở các vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam. là thành viên của FISE từ năm 1953. Cảm ơn bởi: 13-11-2008. phong kiến.. Ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam năm 1958. động viên tinh thần giáo viên kháng chiến.. phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm chiếm.. một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy tên là F... đã quyết định lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo"....... Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982.....)۶ ٩(××)۶ Cảm ơn bởi: 12-11-2008.E (tiếng Pháp: .. đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo. năm 1946.......I.... Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản.... cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản.......S. Hàng năm vào dịp kỷ niệm 20 tháng 11.... Công đoàn giáo dục Việt Nam. ngày 20 tháng 11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam.. Những năm sau đó.٩(● )۶ ٩(--)۶ ٩(๏๏)۶ ٩(. tại hội nghị Vácxava (thủ đô Ba Lan).. 10:12 AM Bài viết: #7 .Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục).. xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo..... Năm 1949. Khi Việt Nam thống nhất... 10:22 AM Bài viết: #6 Rin Một Bài viết: 20 Tham Gia: Nov 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 0 Ðã cảm ơn 2 lần trong 0 bài Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 ...

Công đoàn giáo dục Việt Nam. đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo. Hàng năm vào dịp kỷ niệm 20 tháng 11 cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản. phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm chiếm. Năm 1949. Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày lễ mang tên "Ngày nhà giáo Việt Nam". Việc tổ chức này nhà giáo Việt Nam cần được tiến hành trọng thể và thiết thực. ngày lễ này được tổ chức ở các vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam. một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy tên là F. cần có những hoạt động phong phú nhằm nâng cao nhận thức về vinh dự và trách nhiệm của người giáo viên trong xã hội nước ta ngày nay. làm gương sáng cho học sinh noi theo. Điều 4: Trong ngày 20-11 các trường có thể sắp xếp lại việc học tập và giảng dạy để giáo viên được nghỉ và tham gia các sinh hoạt của trường và địa phương. nhân dịp này có thể tổ chức khen thưởng các giáo viên có thành tích. tránh hình thức phô trương gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh. trong cuộc họp của FISE từ 26 đến 30 tháng 8 năm 1957 tại Warszawa. Một số sự kiện liên quan Tháng 7.E (tiếng Pháp: Fédération Internationale Syndicale des Enseignants . một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (tiếng Pháp: Fédération Internationale Syndicale des Enseignants . tổ chức các cuộc gặp mặt thân mật với giáo viên. lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo".FISE). Điều 3: Việc tổ chức ngày 20-11 hàng năm do Uỷ ban Nhân dân và Hội đồng các cấp chủ trì. từ đó mà ra sức phấn đấu làm tốt nhiệm vụ cao cả của mình. Ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam năm 1958.Alibaba Bốn Bài viết: 482 Tham Gia: Oct 2008 saoDanh tiếng: 8 Cảm ơn: 20 Ðã cảm ơn 380 lần trong 11 bài Mình xin bổ xung một số ý vào bài viết của bạn Rin: "LỊCH SỬ NGÀY 20 THÁNG 11" Ngày nhà giáo Việt Nam Ngày nhà giáo Việt Nam (hay ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. phong kiến. Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản. Khi Việt Nam thống nhất. Những năm sau đó. tại một hội nghị ở Warszawa (thủ đô của Ba Lan). rèn luyện phẩm chất và năng lực.I. xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo. năm 1946. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982. động viên tinh thần giáo viên kháng chiến. kiểm điểm những việc đã làm và đề ra những việc cấp tiếp tục làm nhằm động viên đội ngũ giáo viên phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam. là thành viên của FISE từ năm 1953. Về phía giáo viên. Nội dung quyết định số 167-HĐBT Điều 1: Từ nay hàng năm sẽ lấy ngày 20-11 là ngày nhà giáo Việt Nam.S. Năm 1949. có sự phối hợp các ngành giáo dục và các đoàn thể nhân dân. Các cấp các ngành cần phân công cán bộ lãnh đạo đi thăm hỏi giáo viên. Lịch sử Tháng 7 năm 1946. tại một hội nghị ở Vácxava (thủ đô của .Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục). Trong ngày này. Điều 2: Để ngày 20-11 có ý nghĩa thiết thực hàng năm từ tháng 10 các cấp chính quyền và toàn thể cần họp để xem xét tình hình công tác và hoạt động của đội ngũ giáo viên ở địa phương mình. đã quyết định. ngày này đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là ngày "tôn sư trọng đạo" nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành này. Ngành giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục.

Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo. Công đoàn giáo dục Việt Nam, là thành viên của FISE từ năm 1953, đã quyết định, trong cuộc họp của FISE từ 26 đến 30 tháng 8 năm 1957 tại Vácxava, lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo". Ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam năm 1958. Những năm sau đó, ngày lễ này được tổ chức ở các vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam. Hàng năm vào dịp kỷ niệm 20 tháng 11 cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm chiếm, động viên tinh thần giáo viên kháng chiến. Khi Việt Nam thống nhất, ngày 20 tháng 11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày lễ mang tên "ngày nhà giáo Việt Nam".

Cảm ơn bởi:

31-12-2008, 09:42 AM
Bài viết: #8

Khoai
I'm

Bài viết: 180 Tham Gia: Sep 2008 KhoaiDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 21 Ðã cảm ơn 77 lần trong 13 bài

Sau 12 tháng học tập và lao động vất vả, mọi người lại đón năm mới với những lời chúc tụng hạnh phúc, vui vẻ và may mắn. Những quả bóng được thả trong giây đầu năm mới, pháo bông được bắn sáng rực đất trời và mọi người ôm hôn nhau ngoài đường phố... Từ lịch Caesar (Julian Calendar) Ngày đầu năm mới đã có từ lâu và biến đổi qua nhiều thiên kỷ theo lịch sử tiến hóa của loài người. Nó bắt đầu từ thời cổ đại, và tồn tại cùng với dòng chảy văn minh. Ngày và Giờ được qui định khác nhau trên từng quốc gia và từng lục địa tùy theo tiết khí, múi giờ.v.v. đồng thời cũng tùy vào chủng tộc và nền văn hóa của từng nước, từng tôn giáo. Đế Quốc La Mã là nước đầu tiên chọn ngày 1.1 làm ngày Năm mới (New Year) trong hệ thống lịch Julian do Hoàng đế Julius Caesar đề xướng. Trước đó, ngày 25.3 (ngày xuân phân-vernal equinox) được chọn là ngày đầu năm Dương lịch. Ngày Năm mới 25.3 này được đa số nước theo đạo Cơ đốc ở châu Âu chấp nhận từ thời trung cổ 1.100 – 1.400 trước Công Nguyên. Ngày này không phải là thời điểm thu hoạch vụ mùa hay tiết trời đặc biệt nào mà chỉ là ngày các Nguyên lão trúng cử bắt đầu nhận nhiệm vụ mới trong Viện Nguyên lão (Thượng viện) của Đế quốc La Mã mà thôi. Như vậy, thời Đế quốc La Mã, ngày đầu năm được tính lùi lại ba tháng và ngày 25.3 đuợc xem là ngày đầu năm. Sau này mỗi Hoàng đế La Mã lên trị vì thường đặt thêm tên khác cho tháng, ví dụ tháng Chín (September) còn gọi là “Germanucus”, “Antonius” hay “Tacitus”, và tháng 11 (November) còn gọi là “Domitianus”, “Faustinus” hay “Romanus”. Thấy những bất tiện này, Hoàng đế Julius Caesar cho lập bộ Lịch mới (Julian Caesar). Lịch mới là phát minh của nhà Thiên văn người Hy Lạp Alexandria, trong đó ông tính hệ thống thời gian cho

Lịch theo mặt trời. Caesar muốn thay đổi ngày đầu năm từ ngày 1.1 mà ông cho là hợp lý nhất, vì như vậy sẽ phù hợp với điểm chí (Solstices) hay điểm phân (Equinoxes) và tiết khí. Các tháng 9, 10, 11, 12 đôn lên thành 7,8,9 và 10. Để ghi ơn Julius Caesar, bộ lịch cách tân Julian được Viện Nguyên lão dành riêng tháng 7 (July, xuất xứ từ chữ Julius) cho tháng sinh nhật của ông (Quintilis). Đến đời cháu của Caesar, Hoàng đế Augustus cũng được dành ra tháng 8 “August” để nhớ tháng sinh nhật Sextilis của ông. Công lớn của Augutus là sửa sai cách tính toán của năm nhuần. Đến lịch Gregory XII (Gregorian Claendar) Lịch Julian được chấp nhận ở Venice (Ý) năm 1522; Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Người Cơ đốc giáo ở Nam châu Âu năm 1556; Đế quốc Phổ, Đan Mạch, Thụy Điển năm 1559; Pháp năm 1564. Đến năm 1582, lịch Julian mất chỗ đứng khi Giáo hoàng Gregory XII ngay sau ngày nhậm chức đã dùng phương pháp tính Lịch hiện đại để phân chia tháng năm. Giáo hoàng sửa đổi và ấn định ngày đầu của năm mới (New Year) là ngày 1.1 bất chấp chống đối của nhiều hiệp hội tín đồ Cơ đốc giáo. Trong lịch sửa đổi có tên “Lịch Gregorian”, 10 ngày trong tháng 10 bị bỏ đi. Như vậy, ngày 4.10.1582 nhảy sang ngày 15.10.1582 và tiếp tục. Bằng cách này, Giáo hoàng đã xóa bỏ 11 ngày nhuần dự trù cho năm 1700 để các năm đầu thế kỷ 1700,1800 và 1900 không phải là năm nhuần mà đến năm 2000 chuyển giao thiên niên kỷ mới nhuần. Các nước theo đạo Công giáo tiếp nhận ngày “New Year” trong lịch Gregorian sớm nhất. Người Tin lành (bắc châu Âu), Hà Lan năm 1583; Scotland năm 1600; sau đó đến những nước theo đạo Tin Lành và Đức Quốc chấp nhận ngày “New Year” vào năm 1700, Anh, Mỹ, Canada năm 1752 và Thụy Điển năm 1753. Tất cả đều đồng tình với việc xóa bỏ 11 ngày trong của năm nhuần 1700.

Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai...

Cảm ơn bởi:

31-12-2008, 10:42 AM
Bài viết: #9

T-AnhCQT
Đồng quản

Bài viết: 50 Tham Gia: Sep 2008 trịDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 6 Ðã cảm ơn 12 lần trong 0 bài

Cám ơn Khoai về bài viết này! Khoai và các bạn có thể tham khảo thêm đoạn trích dưới đây: Năm 46 TCN, Julius Caesar ban hành lịch mới (lịch Julian). Lịch tính một năm có 365,25 ngày - dựa trên hiểu biết của người La mã lúc bấy giờ (con số đúng ngày nay là 365,242199 ngày, tương đương với 365 ngày, 5 giờ, 48 phút, và 45,96768... giây). Vì mỗi năm, theo lịch Julian dư ra ¼ ngày nên cứ mỗi 4 năm lại có một năm 366 ngày. Nhưng so với con số đúng thì lịch Julian mỗi năm lại dư ra

con của ông cai ngục Asterius. đã từ chối do đức Tin của ông và một cách bất cẩn. một cách bình tĩnh nghiêm trang. Ngoài ra câu chuyện còn kể thêm rằng trong lúc Valentino bị giam và chờ ngày xử thì có thương cô bé gái mù. Đông Chí rất khó khăn. Thánh Valentino bị ném đá cho đến chết rồi sau đó bị chặt đầu. Clavius đã bỏ đi 10 ngày dư. Tại La Mã. Ngày 14 tháng Hai năm 270. đúng vào ngày mà trước đây người ta gọi là Ngày May Rủi của Tình yêu. bạn của những tình nhân trẻ. Thánh Valentino. 09:07 PM Bài viết: #10 Alibaba Bốn Bài viết: 482 Tham Gia: Oct 2008 saoDanh tiếng: 8 Cảm ơn: 20 Ðã cảm ơn 380 lần trong 11 bài Nguồn gốc ngày Saint Valentin Về nguồn gốc của ngày này có nhiều giải thích khác nhau. Ý: Valentino). Đây chính là Dương Lịch mà chúng ta dùng ngày nay. Với đức Tin của ông. ông đã dụ Claudio II vô Cơ Ðốc giáo.khoảng 11 phút 14 giây. Ông mất vào ngày 14/02 năm 269. vào năm 270. được hoàng đế Claudio II mời đến và có ý dụ Valentino bỏ sáng kiến lạ lùng này (Cơ Ðốc giáo) và làm cho quy theo trở lại đạo Tà giáo (Ða Thần). Christopher Clavius. Qua nhiều thế kỷ. Thu Phân. Năm 1578.2422 ngày là khoảng thời gian trong một năm. Anh: Valentine. ngày sau ngày 4 tháng 10 là ngày 15 tháng 10. Giám mục Valentino di Interamna. Cảm ơn bởi: 31-12-2008. số ngày dư ra là 10 ngày. Lịch mới được công bố vào năm 1582. Chiếc thiệp Valentin đầu tiên do Esther Howland vẽ tay. Điều này làm cho việc xác định những ngày Xuân Phân. Ảnh: Blog Congtuhaohoa. vào khoảng 7 ngày trong 1000 năm. từ 5 đến 14 tháng 10. Mặt khác. Hạ Chí. một người La Mã đã tử vì đạo do từ chối bỏ đạo Thiên Chúa. Giáo Hoàng Gregory XII bổ nhiệm một giáo sĩ dòng Tên rất giỏi về toán học. Dưới triều đại của Giáo Hoàng Gregory XII vào thế kỷ 16. Một số các chuyên gia cho rằng nó được khởi nguồn từ thánh Valentin thánh Valentin (Pháp: Valentin. đã làm sáng mắt người con . Clavius dùng con số 365. những phút dư này tích tụ thành ngày. nghĩa là trong năm 1582. một cách mầu nhiệm. Trong lịch này. để nghiên cứu một hệ thống lịch sao cho đúng với các sự kiện thiên văn xảy ra hàng năm.

Claudius hủy bỏ tất cả các đám cưới hoặc lễ đính hôn ở La Mã. Người ta cũng thường tổ chức một cuộc hội họp hoặc một buổi khiêu vũ. Tuy nhiên. Cuộc sống của các chàng trai và cô gái trẻ bị ngăn cấm triệt để không cho gần nhau. tên của những cô gái La Mã được viết lên một mảnh giấy nhỏ và được cho vào trong các lọ. Vì hành động nhân ái này mà thánh đã bị bắt giam và bị kéo lê trước mặt quận trưởng La Mã. Người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và những món quà giản dị như hoa. Vào đêm hôm trước ngày hội Lupercalia. Dần dần. Sự cảm xúc về cái đẹp của ngày Thánh Valentin vẫn được duy trì khi người ta gửi bưu thiếp cùng với những bài thơ tình cảm và trẻ con trao đổi nhau những chiếc thiệp Valentin ở trường học.gái này và sau đó ông ký viết cho họ lời vĩnh biệt "quot. ngày 14 tháng 2 đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và thánh Valentin đã trở thành vị thánh bảo hộ của những người yêu nhau. Người La Mã cũng coi bà là nữ thần cai quản phụ nữ và hôn nhân. Ông cùng thánh Marius đã giúp đỡ những người Cơ Ðốc giáo phải chịu cảnh đọa đầy và cho những cặp vợ chồng bí mật cưới nhau. Các bưu thiếp Valentin mang tính chất thương mại đã được giới thiệu từ những năm 1800 và hiện nay ngày lễ này đã được thương mại hóa rất nhiều. Mỗi một chàng trai trẻ sẽ rút thăm một cái tên bất kỳ và sau đó chàng trở thành bạn của cô gái mà anh ta chọn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Lịch sử ngày Saint Valentin Ngày Valentin được bắt đầu từ thời kỳ đế quốc La Mã. ngày 15 tháng 2 là ngày đầu tiên của lễ Lupercalia hôn nhân. dal vostro Valentino". việc kết đôi của đôi bạn trẻ kéo dài nguyên cả một năm và thông thường họ yêu nhau và sau đó thì cưới nhau. ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tưởng nhớ Junon. cô Esther Howland được coi là người gửi những chiếc thiệp Valentin đầu tiên. Thành phố Loveland. Ông ta đã xử thánh Valentin phải . Dưới sự trị vì của Hoàng đế Claudius II. Colorado là nơi kinh doanh các dịch vụ bưu điện cho ngày 14 tháng 2. một câu đã sống lâu dài sau cái chết của tác giả. họ vẫn có thể đến với nhau thông qua phong tục rút thăm tên nhau. Do đó. Claudius Bạo Tàn gặp phải khó khăn khi kêu gọi các chàng trai trẻ gia nhập vào đội chiến binh của ông ta. Ở Hoa Kỳ. Ðôi khi. Thánh Valentin tốt bụng là một linh mục ở thành La Mã dưới thời Claudius II. Claudius cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của họ. Ngày tiếp theo của ngày 14 tháng 2. La Mã tham gia nhiều cuộc chiến đẫm máu và không được dân ủng hộ. Junon là nữ hoàng của các nam thần và nữ thần La Mã. Dưới thời La Mã cổ đại.

Theo truyền thuyết. 1. Trong số khoảng 70 vở kịch viết bởi Êsin chỉ còn 7 tác phẩm là còn tồn tại cho đến ngày nay. . đại bàng khi bắt được rùa thường tìm cách đập vỡ lớp mai cứng bằng cách thả con mồi từ trên cao xuống một tảng đá. Do đó. Trong các tác phẩm của mình. lễ hội để nhớ đến một vị thần của người La Mã. Êsin (525 . dường như phong tục các chàng trai trẻ chọn các thiếu nữ làm người yêu của mình (trong dịp Valentin) hay chọn cho mình các vị thánh bảo hộ cho năm tới cũng phát sinh do cách này.bị đánh bằng gậy đến chết và sau đó phải bị chặt đầu. Vào dịp này. Bởi lễ hội Lupercalia bắt đầu vào giữa tháng 2. Vì sao Êsin (Aeschylus) chết? Trả lời: Vì bị đại bàng thả một con rùa trúng đầu. trong số rất nhiều nghi lễ vô thần thì có một lễ rút thăm tên của các cô gái trẻ trong một cái hộp cho những người đàn ông bốc trúng.. các Giám mục có vẻ như đã chọn ngày Thánh Valentin làm ngày kỷ niệm cho lễ hội mới này..456TCN) là một nhà soạn kịch Hy Lạp. Các Giám mục của những nhà thờ Cơ Ðốc giáo ở La Mã đã cố gắng loại bỏ yếu tố ngoại đạo của những lễ hội này bằng cách thay thế tên của các vị thánh cho những ngày hội của các thiếu nữ này.. Êsin thường sáng tác nhiều nhân vật trong các vở kịch để tạo sự mâu thuẫn giữa các nhân vật. Valentin phải chịu cuộc hành hình vào đúng ngày 14 tháng 2 vào khoảng năm 270. Một con đại bàng đã tưởng nhầm đầu Êsin là hòn đá (Êsin bị hói) và đã thả con rùa trúng vào đó. Ông được công nhận là cha đẻ của bi kịch hiện đại. Lúc đó đang diễn ra một phong tục truyền thống của người dân thà.

Cảm ơn bởi: 27-12-2008. Vì sao Hitler thù hận người Do Thái? Vì sao Hitler thù hận người Do Thái đến mức y đã nguỵ tạo nên cả một học thuyết Dân tộc thượng đẳng. 05:28 AM Bài viết: #2 Duanbaby92 Hai Bài viết: 51 Tham Gia: Sep 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 3 Ðã cảm ơn 6 lần trong 1 bài 2.. học thuyết mà một trong những cốt lõi và mục tiêu của chủ thuyết này là loại bỏ người Do Thái ra khỏi thế giới này? [COLOR="DarkGreen"] Hitler kêu gào tàn sát người Do Thái Theo cuốn nhật ký của Theo Morell. bác sĩ riêng của Hitler thì có khả năng là do y bị bệnh giang ..Tượng Êsin Chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và hướng tới ngày mai.

Để làm sáng tỏ thêm giả thuyết này. trong các nhà chứa dành cho người da trắng tại Viên.. chúng tôi xin giới thiệu một vài đoạn trong chương: “Tiêu diệt người Do Thái. Warrington thì nếu nghiên cứu lý giải cuộc đời. Hitler viết rằng y bắt đầu chú ý đến những khác biệt của người Do Thái so với dân tộc Đức khi y sống ở Viên (thủ đô Áo) và bắt đầu căm thù họ. dân Do Thái hoạt động rầm rộ trong lĩnh vực này còn dễ dàng hơn nơi khác ví như ở miền nam nước Pháp. những thói quen của họ.. một sứ mệnh Thượng đế trao” của cuốn Mein Kampf (Cuộc chiến của cá nhân tôi) của Hitler. Tại Viên. năm y 19 tuổi. những tác phẩm văn học nghệ thuật. độc ác và trả thù người Do Thái đến cùng làm vậy. sự hung hãn bất ngờ. các hành vi Hitler dưới góc nhìn một bệnh nhân bị bệnh giang mai sẽ lý giải được nhiều điều. một căn bệnh làm cho y trở nên điên cuồng. Theo tiến sĩ tâm lý học Bassem Habeeb làm việc tại bệnh viện Hollins Park Hospital. 05:39 AM Bài viết: #3 Duanbaby92 Bài Tham viết: Gia: Sep 51 2008 .. kết quả của một lần truy hoan với một gái bán hoa người Do Thái vào năm 1908. Nhận thức của tôi về sự xấu xa của người Do Thái ngày một thêm tăng nhất là khi hiểu rõ thêm những phong tục tập quán của họ. Những phương tiện truyền thông này đã lan tỏa tới quảng đại dân chúng giống như một căn bệnh dịch hạch trong đời sống tinh thần.. Chúng ta hãy xem sự thù hận điên cuồng người Do Thái của Hitler đến mức nào và liệu đó có là bệnh lý. Sự căm thù đó tăng dần. những tờ quảng cáo sử dụng những ngôn từ rẻ tiền của đám người Do Thái tung ra để bênh vực cho họ đã làm cho tôi nung nấu ý nghĩ: cần phải tiêu diệt dân Do Thái một cách không thương xót. một thứ nọc độc. Những hình ảnh mà tôi va chạm hàng ngày với đám người Do Thái tại Viên đã làm cho tôi khiếp sợ họ. Và sau đây là đoạn liên quan trực tiếp dến khả năng sự thù hận đến mức không hiểu nổi của y là do chuốc bệnh giang mai từ một gái điếm người Do Thái: “Những hành động cần thiết phải bóc trần sự xấu xa của dân Do Thái đã bắt đầu nhen nhóm trong tôi khi tôi tiếp cận với những phương tiện thông tin đại chúng. Phạm Viết Đào (Lược dịch) [/color] Cảm ơn bởi: 27-12-2008. Đêm đêm mọi người khi tản bộ trên đường phố Leopoldstadt. Tại Viên lần đầu tiên tôi được chứng kiến những việc làm trơ trẽn và vô liêm sỉ của dân Do Thái đang chà đạp và làm nhơ bẩn thành phố có nền văn hoá cổ kính này. một thứ rác rưởi làm ô uế đời sống tinh thần của chúng ta. Tôi không còn thấy lo sợ rằng mình chưa hiểu đúng người Do Thái mà tôi thấy mình phải có sứ mạng đối với vấn đề Do Thái”. Phải chăng căn bệnh mà y mắc phải đã dày vò y vì nó đã loại bỏ “thiên chức” đàn ông mà thượng đế ban phát cho y nên y đã căm thù người Do Thái đến tận xương. Nỗi căm giận về dân Do Thái bắt đầu sôi sục trong tôi.mai. Đó là vai trò chủ chứa của họ trong các hộp đêm. một căn bệnh nếu không chữa khỏi sẽ làm cho người mang bệnh có thể dẫn đến loạn trí hoặc mất trí như chứng giận dữ hoang tưởng. dù muốn hay không du khách cũng dễ dàng bắt gặp những màn kịch chèo kéo khách lố bịch của các tay ma cô người Do Thái. tận tủy.. Theo một nghiên cứu khoa học mới đây công bố tại cuộc họp hàng năm của Hội đồng tâm lý học Hoàng gia tại Edinburg thì lòng căm thù người Do Thái đến mức điên cuồng.. bệnh hoạn của Hitler có khả năng là hậu quả của sự sai lệch về tâm lý và hành vi bắt nguồn từ căn bệnh kín kia.

còn người Do Thái là chủng tộc hạ đẳng nhất. Đầu thế kỷ XV. Ngay từ thế kỷ thứ năm trước Công nguyên. người Bồ Đào Nha đi qua eo biển Gi-bơ-ran-ta (Gibraltar) chiếm thành Xơ-ta (Centa) của Ma Rốc. trong dân tộc Do Thái đã xuất hiện những nhân vật kiệt xuất. Theo chúng. sông lớn và rừng rậm của châu Phi. Do đó Đức Quốc xã coi việc tiêu diệt người Do Thái là một mục tiêu chủ yếu. việc người Do Thái bị bức hại đã đạt tới mức khủng khiếp. Từ đó phần lớn người Do Thái bị xua đuổi. Với bọn Quốc xã theo thuyết chủng tộc thượng đẳng thì điều này là không thể chấp nhận được. người Do Thái phần nhiều vẫn giữ được bản sắc dân tộc cả về tín ngưỡng tôn giáo lẫn ngôn ngữ và phong tục tập quán. Tại sao người Do Thái lại bị coi là chủng tộc hạ đẳng nhất? Trên phương diện lịch sử người Do Thái cũng như tất cả các dân tộc khác. phần đất của châu Phi vẫn bỏ trống. Thật ra cách nói của bọn Quốc xã về cái gọi là dân tộc thượng đẳng chỉ là cái cớ hết sức hoang đường nặn ra để nhằm tiêu diệt người Do Thái mà thôi. Khi sống lang bạt khắp nơi như vậy. dân tộc Do Thái vĩnh viễn là lũ người hạ đẳng. Châu Phi đã bị chia cắt như thế nào? Châu Phi trong con mắt của người châu Âu hàng nghìn năm nay vẫn là mảnh đất thần bí. Tại sao bọn Quốc xã muốn tiêu diệt dân tộc Do Thái? Trong cuộc chiến tranh thế giới II. Đi-at (Baratolomeu Dias) là người Bồ Đào Nha cùng với thuỷ thủ của ông đổ bộ lên cực Nam của bờ biển châu Phi. Nhưng người châu Âu hiểu biết về châu Phi quá ít. phải chịu nhiều sự bức hại rất tàn khốc Sang thời kỳ cận đại. người Do Thái xâm lược. có nền văn hoá rực rỡ và lâu đời. cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự phát triển của chủ nghĩa Tư bản. công thương và văn hoá. trong một thời gian dài châu Phi chỉ được coi là một dải bờ biển. Năm 1415. phải sống lưu lạc khắp nơi trên thế giới.Hai saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: Ðã cảm ơn 6 lần trong 1 bài 3 3. Vì thế nên mức độ nhất định. Giai đoạn Trung thế kỷ. Ngoài ra chỉ có những con voi. nhà sử học Hy Lạp cổ vẫn được mệnh danh là “Cha đẻ của lịch sử” đã mô tả sa mạc. cùng với sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc. một mặt tuyên truyền chủ nghĩa chủng tộc. một mặt sử dụng vũ lực. lang bạt và bị khinh rẻ. Nơi đây họ bị coi là những kẻ vô gia cư. Nơi . Tháng 3 năm 1488. Những năm 63 trước Công nguyên. Trên đó chỉ vẽ mấy con sông lớn. xây dựng một căn cứ điểm thực dân đầu tiên ở châu Phi. họ đã cải thiện được hoàn cảnh sống của mình. trong sách của Hê-rôt-đơ-tôt (Herodotus). 05:44 AM Bài viết: #4 Duanbaby92 Hai Bài viết: 51 Tham Gia: Sep 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 3 Ðã cảm ơn 6 lần trong 1 bài 4. thực dân châu Âu bắt đầu đặt chân lên mảnh đất thần kỳ này. chứ không phải là một châu lục. Khi đó người châu Âu vẽ trên bản đồ. người Do Thái sống tại các quốc gia Thiên Chúa giáo bị coi là dân dị giáo. Đức Quốc xã âm mưu thống trị toàn thế giới. Người Do Thái có mặt đông nhất ở châu Âu. Cảm ơn bởi: 27-12-2008. Chúng cho rằng dân tộc German dòng dõi chính thống của người Arian thượng đẳng. tức là học thuyết về dân tộc siêu đẳng. Những năm 30 của thế kỷ XX. đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính.

rượu .000 km2. Zambia.790. Tây Ban Nha chiếm 300. khi thì đao búa súng gươm. cùng với bước quá độ sang chủ nghĩa đế quốc. Sang đầu thế kỷ XX. Đến năm 1876. Italia chiếm 2. Từ đó việc buôn bán nô lệ ngày càng mở rộng. Đô-mi-gô (thuộc Hai-ti) và bị ném về các trang trại. các nước phương Tây tăng cường xâu xé mảnh đất châu Phi.860. nhưng nó đã mang lại cho châu Phi tai họa hàng mấy trăm năm về sau. Anh đã chiếm xong Nam Phi.7% châu Phi. Đức chiếm 2. Kết quả bị tàn sát rất thảm khốc. Bồ Đào Nha chiếm một phần sa mạc Sahara. Mãi đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX các nước phương Tây mới ăn chia xong châu lục lớn thứ nhì thế giới này. chúng dùng súng. thực dân châu Âu bắt đầu xâm lược châu Phi. Họ cưỡng ép người da đỏ ở đó lao động. Đến cuối thế kỷ XIX.000. 7. đã kịch liệt chống đối. Ghana và vùng ven biển Ni-gie-ria. 7. Khi đó bọn thực dân châu Âu xây dựng rất nhiều trang trại và các mỏ vàng ở châu Mỹ để khai thác tài nguyên nơi đây. Năm 1602 Hà Lan thành lập công ty Đông Ấn. phía Tây thuộc về công ty Tây Ấn.7% châu Phi. Song song với con đường biển mới khai phá. Năm 1876 họ triệu tập họp địa lý quốc tế ở Bruc-xen (Bỉ). Trong đó Pháp chiếm 10. Pháp chiếm Senegal. khi thì ngoại giao ngọt nhạt. Phía Đông thuộc về công ty Đông Ấn. đạn. năm 1626 lại thành lập công ty Tây Ấn.000. 7%. Bờ Biển Ngà (Ivory Coast). Lúc đầu. Buôn bán nô lệ có từ khi nào? Buôn bán nô lệ là màn khởi xướng của người Bồ Đào Nha. Nhưng đội săn người thường bị người da đen trừng phạt. 1% diện tích châu Phi.6% diện tích châu Phi. Còn tất cả các miền đất khác đều bị các nước châu Âu chia nhau hết. Các chủ trang trại và chủ mỏ cần rất nhiều lao động. Người da đỏ bị bắt buộc lao động một cách nặng nhọc và bị đối xử một cách tàn nhẫn. Chính phủ Hà Lan quy định lấy sông Ka-phu-ê (Kafue) làm gianh giới. Cảm ơn bởi: 27-12-2008. Anh chiếm 8.000 km2. 29% châu Phi.75%. Họ nghĩ đến người da đen châu Phi.340. 35. Guinea. Algeria. 7. DahoMe nay là Bê-nanh (Benin). Dã tâm xâm chiếm và xâu xé lục địa châu Phi của bọn đế quốc chủ nghĩa đã gây nên những trận đấu đá triền miên. 05:51 AM Bài viết: #5 Duanbaby92 Hai Bài viết: 51 Tham Gia: Sep 2008 saoDanh tiếng: 0 Cảm ơn: 3 Ðã cảm ơn 6 lần trong 1 bài 5.000 km2. chúng bắt đầu xâm nhập vào nội địa với quy mô lớn. trên lục địa châu Phi chỉ còn Ê-ti-ô-pia và Libê-ria là còn độc lập về danh nghĩa.đây được quốc vương Bồ Đào Nha đặt tên là mũi Hảo Vọng – có nghĩa là miền đất mang lại “những hy vọng tốt đẹp”. ký kết hiệp ước này đến hiệp ước kia để chuyển nhượng các vùng đất thuộc địa. Họ cướp phá dọc bờ biển Tây Phi.340.000 km2. Hầu như toàn bộ vùng ven biển châu Phi đều bị thực dân phương Tây chiếm lĩnh.333. Đến nửa sau thế kỷ XVII. bọn thực dân tự mình tổ chức “đội săn người” để đi săn bắt nô lệ. Bồ Đào Nha chiếm 2. Sieraleono. công khai cướp bắt người.000 km2. Năm 1502 đợt nô lệ da đen đầu tiên đến đảo Xan-tô. Sau khi bọn thực dân cướp xong vùng ven biển. Bọn thực dân thay đổi phương thức. Bỉ chiếm 2. Anh và Pháp tăng cường xâm lược châu Phi.000 km2. sau khi hội nghị kết thúc họ vội vã bắt tay ngay vào hành động.

người nô lệ là hàng hoá thật sự quan trọng. Những chiến lợi phẩm này được đánh dấu nung đỏ. người ta gọi thuyền buôn chất hàng hoá rẻ mạt sản xuất ở châu Âu chở sang châu Phi là “Xuất chuyển”. hôi thối không chịu nổi. bọn nô lệ bị rao bán cho các chủ trang trại. Họ phải sống thời gian dài trong các nhà tù di động đó. Thuyền đi trên biển nhiệt đới rất dài ngày. đợi tàu buôn đến. trong hơn 300 năm từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX. chết khát. chết bệnh hoặc bị đánh chết. sau đó chất đầy hàng hoá do nô lệ làm ra chuyển về châu Âu. hối lộ và câu kết với các tù trưởng bộ lạc để họ tiến hành cuộc chiến tranh săn bắt nô lệ giữa các bộ lạc da đen với nhau. trong khoang thuyền phân và nước tiểu thải ra bừa bãi. Sau mỗi cuộc chiến tranh. bọn thực dân châu Âu đã cướp từ châu Phi 15 triệu người. Nếu kể cả số người da đen bị đem đến châu Âu. giết hại. chịu đựng một chuyến đi biển đầy khổ ải. châu Phi tổn thất khoảng 100 triệu người. ăn không no. thế là nô lệ trở thành chiến lợi phẩm của tù trưởng. Thời bấy giờ. có 4-5 người da đen bị chết trong khi săn đuổi hoặc vận chuyển. Bọn thực dân mua những thanh niên nam nữ khoẻ mạnh. đem họ nhốt vào những căn hầm trong các pháo đài buôn nô lệ ngay bờ biển. không được uống nước ngọt. Hàng ngày đều có nô lệ chết đói. Trong hành trình vận chuyển tam giác này. xác nô lệ bị quăng xuống biển. đồng thời mang đến cho nhân dân châu Phi tai hoạ khủng khiếp. đem sản vật do nô lệ mang về châu Âu là “Quy chuyển”. vải hoa và một số đồ chơi. hơi chống đối là bị đánh đập. Thuyền buôn đến châu Mỹ. đôi khi theo gió lan đi đến mấy cây số trên mặt biển. các nô lệ chui ra khỏi hầm và bị lùa xuống tàu. chủ mỏ. Buôn bán nô lệ tàn nhẫn mang lại sự giàu có kinh khủng cho bọn thực dân châu Âu. châu Đại Dương và các đảo ở Thái Bình Dương. Mỗi người đến châu Mỹ. Nô lệ phần lớn bị bệnh. số nô lệ bắt được được đem bán.ngọt. dưới sự xua đuổi bằng roi vọt. đem nô lệ mua được ở châu Phi sang châu Mỹ là “Trung chuyển”. minhanh-pl Login Register Bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử Classic List Threaded X Turn off highlighting 1 message Options anhminh Reply | Threaded | More . Có người dự tính. dẫn họ tới bờ biển.

Sau khi chiếm được thành Gia Định. CAO ĐẲNG & HỌC SINH GIỎI CẤP THPT M«n LÞch sö   PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 – 2000) NỘI DUNG BÀI HỌC NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÂU HỎI & BÀI TẬP 1. Đến năm 1884. Những nguyên nhân nào thúc đẩy các nước tư bản phương Tây xâm lược phương Đông thế kỉ XIX ? Tình thế Việt Nam trong bối cảnh đó ? Thực dân Pháp đã tiến hành những thủ đoạn gì trong cuộc xâm lược Việt Nam ? Câu 3. Thông qua các mối quan hệ đã có từ trước và lợi dụng sự suy yếu của chế độ phong kiến Việt Nam.“Nhật Bản thưở trước vẫn theo văn minh của nước Tàu mà bây giờ thay đổi thói cũ theo nước Thái Tây. năm 2001) 2. Những khả năng nào đặt ra cho Việt Nam giữa thế kỉ XIX trước cuộc khủng hoảng trong nước và mối nguy cơ đe doạ từ bên ngoài ? Trình bày chính sách bảo thủ phản động của nhà Nguyễn về đối nội và đối ngoại ? Tại sao triều đình Nguyễn lại cố tình duy trì đường lối bảo thủ. phản động ? Câu 4. quân Pháp nổ súng.Dec 22. Quân dân ta đã anh dũng chiến đấu chống thực dân Pháp. VIỆT NAM TRƯỚC NGUY CƠ BỊ PHÁP XÂM LƯỢC Giữa thế kỉ XIX. Chính phủ Pháp ráo riết xúc tiến việc thôn tính nước ta. thì dẫu là có nên phú cường. Vì sao nói : Xã hội Việt Nam dưới triều Nguyễn là “một xã hội đang lên cơn sốt trầm trọng” ? Trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc để mất đất nước ta từ nửa sau thế kỷ XIX ? Câu 2. (Đề thi HSG Quốc gia. sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế đã thúc đẩy các nước tư bản phương Tây mở rộng những cuộc chiến tranh giành giật thuộc địa. (Đề thi HSG Quốc gia. Bình luận câu hỏi và câu trả lời trong bài thi văn sách của khoa thi Đình năm 1876 sau đây: . thực dân Pháp mới tạm thời áp đặt được nền bảo hộ trên toàn Administrator 9 posts . rồi 3 tỉnh miền Tây Nam Kì (1867). 2009. anh (chị) hãy phân tích và nêu trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay Pháp. bảng A.“Nước Nhật Bản theo học các nước Thái Tây mà nên được phú cường. quân Pháp lần lượt đánh chiếm 3 tỉnh miền Đông (1862). năm 2001) Câu 5. Việt Nam nói riêng đã trở thành nạn nhân trực tiếp của cuộc chiến tranh đó. về sau cũng hoá ra loài mọi rợ”. Qua trình bày những nét chính về quá trình đấu tranh chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1885. Các quốc gia phương Đông nói chung. Câu 1. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1858 – 1884) Ngày 1/9/1858. mở đầu cuộc tấn công xâm lược Việt Nam. Đi đến đâu chúng cũng vấp phải sự chống cự quyết liệt của nhân dân ta. 10:18pm Bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử TuyÓn tËp 430 c©u hái tù luËn LUYỆN THI ĐẠI HỌC. Vậy nước ta có nên bắt chước không ?” . bảng A.

. chủ yếu là học trò của ông.. Tường thuật ngắn gọn tiến trình cuộc khởi nghĩa của Trương Định và cho biếtnNét đặc sắc trong cuộc khởi nghĩa Trương Định.bộ đất nước Việt Nam. nhân dân tổ chức thành đội ngũ. kết quả và { nghĩa trên Mặt trận Đà Nẵng 1858 và chiến sự ở Gia Định từ năm 1859 đến năm 1860. sau đó lại tích cực thực hiện “ vườn không... Thực dân Pháp phải thừa nhận “dân quân gồm tất cả những ai không đau ốm và không tàn tật ”. Câu 12. liên quân Pháp. kéo tới dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng. lên đường vào Nam xin vua được ra chiến trường…” Qua đoạn tư liệu. đòi quan trấn thủ thành Đà Nẵng trả lời trong vòng 2 giờ. Sự khác nhau đó thể hiện như thế nào ? Vì sao có sự khác nhau đó ? . Câu 6. . Liên quân Pháp -Tây Ban Nha bị cầm chân suốt 5 tháng (từ cuối 8 – 1858 đến 2 – 1859) trên bán đảo Sơn Trà. Mặt trận Cuộc tấn công của thực dân Pháp Thái độ của triều đình Cuộc kháng chiến của nhân dân Câu 9. Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta. Kế hoạch đánh chiếm từng gói nhỏ từ năm 1859 đến năm 1873 được Pháp triển khai như thế nào ? Câu 11. Nêu các lí do khiến Pháp chuyển quân từ Đà Nẵng vào đánh Gia Định. Quân ta anh dũng chống trả quân xâm lược. chủ động tìm địch mà đánh.Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công ta đầu tiên ? . đốc học Phạm Văn Nghị tự chiêu mộ 300 người. địch gửi tối hậu thư .Tây Ban Nha với 3000 binh lính và sĩ quan. { nghĩa Câu 8.Đà Nẵng.. Nhưng không đợi hết hạn. Khi thực dân Pháp xâm lược “lục tỉnh Nam Kì”. Từ Nam Định. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì diễn biến ra sao ? Tình thế của cuộc kháng chiến ở Nam Kì khi mất ba tỉnh miền Tây như thế nào ? Câu 13. Sáng 1 – 9 – 1858.Chiều 31 – 8 – 1858. Hãy đọc đoạn tư liệu sau đây : “ . Mặt trận Cuộc xâm lược của thực dân Pháp Cuộc kháng chiến của nhân dân ta Kết quả. Trình bày những khó khăn của quân Pháp khi tổ chức đánh chiếm Gia Định và cho biết tại sao chúng vẫn đứng chân được ở Gia Định để đánh chiếm các nơi khác ? Câu 10. Triều đình nhà Nguyễn và nhân dân Nam Kì có phản ứng khác nhau.Nhận xét về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào những năm cuối 1858 đầu 1859? (Minh họa cụ thể bằng sự kiện) Câu 7.. Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta tại miền Đông Nam Kì trước – sau Hiệp ước 1862 và kháng chiến ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì. Tại Quảng Nam . đẩy lùi nhiều đợt tấn công của chúng. liên quân Pháp – Tây Ban Nha đã nổ sung rồi đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà. lập thành cơ ngũ. bố trí trên 14 chiến thuyền. nhà trống” gây cho quân Pháp nhiều khó khăn. anh (chị) hãy cho biết: .

hiệp ước nào đánh dấu Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp ? Vì sao ? (Đề thi Olympic 30/4. Câu 20. Âm mưu của Pháp sau khi chiếm được Nam Kì như thế nào ? Tình hình xã hội trong giai đoạn này có điểm gì nổi bật ? Câu 15. Nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã anh dũng kháng chiến chống Pháp xâm lược lần thứ hai như thế nào ? Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy lần thứ hai tháng 5 – 1883. thực dân Pháp lại quyết tâm chiếm bằng được Bắc Kì ? Thực dân Pháp thực hiện âm mưu đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào ? Câu 19.Câu 14. thái độ nhà Nguyễn luôn chọn con đường cầu hoà. Cho biết nguyên nhân thất bại và { nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884. Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX. Kết quả đánh chiếm Hà Nội năm 1873 được Pháp thực hiện như thế nào ? Nội dung. tính chất của Hiệp ước 1874. nhân vật lịch sử tiêu biểu. giành độc lập dân tộc. Quá trình phân hoá tư tưởng trong nội bộ triều đình nhà Nguyễn trước cuộc xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp nửa sau thế kỉ XIX diễn ra như thế nào ? Câu 28. Câu 26. anh (chị) hãy chứng minh câu nói của Nguyễn Trung Trực : “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”. năm 2009) Câu 23. (Đề thi Olympic 30/4. nhượng bộ. nhiều quan lại sĩ phu tiến bộ thức thời đã đưa ra các đề nghị duy tân về nội trị. thiếu ý chí quyết tâm chống xâm lược. . Câu 24. Theo anh (chị). ngoại giao. Dựa trên những điều kiện. Trận Cầu Giấy lần thứ nhất (21 – 12 – 1873) và ảnh hưởng của nó đến cục diện chiến tranh? Câu 17. có gì khác với trận Cầu Giấy lần thứ nhất (12 – 1873) ? Kết quả của việc Pháp thực hiện chủ trương đó ? Câu 21. Câu 16. Đường lối kháng chiến của triều đình Nguyễn có gì thay đổi sau chiến thắng Cầu Giấy 12 – 1873 ? Chủ trương của Pháp sau trận Cầu Giấy lần thứ hai (5 – 1883). hãy chứng minh trong suốt quá trình xâm lược Việt Nam từ 1858 – 1884. Giáp Tuất. giữa triều đình nhà Nguyễn và thực dân Pháp đã kí kết những hiệp ước nào ? Hoàn cảnh kí kết. thực dân Pháp đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân ta. kinh tế. 3. Hác-măng và Pa-tơ-nốt. Dùng những sự kiện để chứng minh trong quá trình Pháp tiến hành cuộc chính trị xâm lược Việt Nam. khối 11. hãy so sánh thái độ chống Pháp của vua quan triều đình nhà Nguyễn và của nhân dân ta (1858 – 1873). Vì sao từ sau năm 1874. năm 2009) Câu 25. kết quả và { nghĩa của chiến thắng đó. Câu 29. nội dung chính của các hiệp ước này. Phân tích những cơ hội mà Việt Nam có khả năng thắng thực dân Pháp. Trong quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam giai đoạn 1885 – 1918. Thái độ của thực dân Pháp trong hai lần đưa quân ra đánh Bắc Kì có gì khác nhau ? Tại sao lại có sự khác nhau đó ? Câu 22. Thông qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nội dung cơ bản các hiệp ước Nhâm Tuất. Câu 27. TRÀO LƯU CẢI CÁCH VÀ DUY TÂN Ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX Từ những năm 60 của thế kỉ XIX. khối 11. văn hoá – xã hội. Cho biết những điểm đáng chú { về tình hình Việt Nam từ sau Hiệp ước 1874 đến trước khi thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai (1882) ? Câu 18.

Thực chất của phong trào “Cần Vương” là gì ? Vì sao “Chiếu Cần Vương” thúc đẩy . năm 2009) Câu 36. phong trào đã chứng tỏ truyền thống yêu nước nồng nàn. (Đề thi Olympic 30/4.Trong phong trào Cần Vương.Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi hạ Chiếu Cần Vương (13 – 7 – 1885) . Câu 33. gây nhiều tổn thất cho địch.Cuộc phản công của phe chủ chiến ở kinh thành Huế (đêm 4 rạng ngày 5 – 7 – 1885). bối cảnh.Cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1895). Phong trào yêu nước diễn ra trong bối cảnh phức tạp. tốn của để tiến hành cuộc “bình định” bằng quân sự. Nhưng vì nhiều lí do. có thể đương đầu với sự xâm lược của các nước phương Tây.Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1885 – 1892). Song chúng còn phải mất thêm 10 năm liên tục.Cuộc khởi nghĩa Ba Đình (1886 – 1887). Trình bày { nghĩa lịch sử của phong trào cải cách này. vương quốc Xiêm đã thực hiện thành công tư tưởng cải cách. năm 2004) Câu 37. một phong trào khởi nghĩa vũ trang mới dưới danh nghĩa Cần Vương diễn ra sôi nổi. Tại sao trong những điều kiện. Ý chí bất khuất chống xâm lược của nhân dân ta. thời gian và thách thức tương tự Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ có khả năng thực hiện được không ? Vì sao ? Câu 32. hao người. Theo anh (chị). Bằng kiến thức lịch sử đã học.Phân tích nội dung. cuộc khởi nghĩa nào là tiêu biểu nhất ? Vì sao ? Câu 35. các đề nghị cải cách đó không được thực hiện. . Nguyên nhân xuất hiện trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ XIX ? Nêu tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách và những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của họ. Câu 34. thực dân Pháp về cơ bản đã đặt được ách thống trị trên toàn bộ Việt Nam. anh (chị) hãy làm sáng tỏ: . Câu 31. . Trong phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX. Trình bày phong trào Cần Vương : hoàn cảnh bùng nổ. Hãy nối các sự kiện tiêu biểu của phong trào Cần Vương (1885 – 1895) sau đây thành một đoạn văn lịch sử có độ dài không quá 200 từ: . . tác dụng của chiếu Cần Vương ? .Cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh (1887 – 1892). (Đề thi HSG cấp THPT. trong khi những tư tưởng canh tân ở Việt Nam lại không được hiện thực hoá ? 4. không gian. các giai đoạn phát triển và tính chất của phong trào Cần Vương ? . Tuy nhiên. đồng thời để lại những bài học kinh nghiệm qu{ báu cho giai đoạn lịch sử sau. khối 11. PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX Sau khi buộc triều đình Huế kí Hiệp định Patơnốt (1884). song cuối cùng đều thất bại.mong cho nước nhà cường thịnh. tóm lược các giai đoạn phát triển. tỉnh Thừa Thiên Huế. Nguyễn Trường Tộ đã có những đề nghị cải cách gì ? Đánh giá vị trí của tư tưởng cải cách trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ nửa cuối thế kỉ XIX đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất. Từ năm 1863 đến năm 1871.Hoàn cảnh bùng nổ. Câu 30. nhằm đối phó với cuộc đấu tranh quyết liệt của nhân dân ta. Hãy nêu những nét lớn về nội dung chương trình cải cách của Nguyễn Trường Tộ từ năm 1863 đến năm 1871. .Vì sao nói phong trào Cần Vương đã làm chậm lại quá trình bình định Việt Nam của thực dân Pháp ? .

Điểm mạnh và điểm yếu của căn cứ Ba Đình ? . So sánh phong trào Cần Vương (1885 – 1896) với khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) trên các mặt: mục tiêu đấu tranh. { nghĩa của khởi nghĩa Hương Khê. Trình bày tóm tắt cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913). Lập bảng hệ thống kiến thức về cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX để làm nổi bật tính chất của phong trào yêu nước chống Pháp này. (Đề thi Olympic 30/4. Lập bảng kê các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương theo các nội dung sau : Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu Người lãnh đạo và lực lượng tham gia Địa bàn hoạt động Ý nghĩa Vì sao phong trào Cần Vương lại bị thất bại ? (Đề thi HSG cấp THPT. năm 2009) Câu 45.Những điểm khác nhau giữa khởi nghĩa Bãi Sậy so với khởi nghĩa Ba Đình ? . Vì sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa điển hình trong phong trào Cần Vương ? . tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại sao cuộc khởi nghĩa này có thể tồn tại gần 30 năm ? (Đề thi HSG cấp THPT. anh (chị) hãy làm rõ các yêu cầu sau : . TP. qui mô phong trào và phương thức đấu tranh. lực lượng lãnh đạo.Tại sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương ? Câu 44.Mô tả cấu trúc của căn cứ Ba Đình.phong trào yêu nước chống Pháp xâm lược dâng lên sôi nổi kéo dài đến cuối thế kỷ XIX ? Nêu đặc điểm của phong trào Cần vương. năm 2009) Câu 42. Câu 39. năm 2008) Câu 43.Hồ Chí Minh. nguyên nhân thất bại. tỉnh Thừa Thiên Huế. Về những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX. Hoàn cảnh. Câu 38. So sánh những điểm giống và khác nhau của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương. khối 11. (Theo mẫu sau) Khởi nghĩa Lãnh đạo Địa bàn Diễn biến Kết quả – { nghĩa Câu 40. (Đề thi HSG cấp THPT. Qua phong trào nông dân Yên Thế : a) Lập bảng so sánh : Nội dung Phong trào Cần Vương Khởi nghĩa Yên Thế Mục đích Lãnh đạo Thời gian tồn tại Phương thức đấu tranh Tính chất b) Vì sao phong trào nông dân Yên Thế lại tồn tại trong một khoảng thời gian dài ? c) Nêu nguyên nhân thất bại và { nghĩa lịch sử của phong trào nông dân Yên Thế. diễn biến. năm 2004) Câu 41.

Anh (chị) hãy tiếp tục hoàn thành và qua sơ đồ đó rút ra nhận xét về tổ chức bộ máy nhà nước của thực dân Pháp ở Đông Dương : Câu 53. tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhìn vào bảng so sánh dưới đây để nhận xét tình hình kinh tế. xã hội ở Việt Nam. tiều tư sản. giao thông vận tải phát triển nhằm phục vụ cho nhu cầu của chính quốc. nhưng chưa kịp ghi lại tên đầy đủ tên các đơn vị hành chính và quan lại. Câu 49. mục đích đấu tranh. Một học sinh đã vẽ sai sơ đồ tổ chức bộ máy thống trị của thực dân Pháp ở Đông Dương. qui mô. đã đưa tới sự xuất hiện phong trào yêu nước mang tính chất tư sản diễn ra khá rầm rộ ở nước ta trong vòng 10 năm đầu thế kỉ XX. Vì sao tất cả các phong trào đó cuối cùng đều bị thất bại ? 5. tư sản. Hãy nêu nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp và phân tích sự chuyển biến cơ cấu xã hội Việt Nam do cuộc khai thác này tác động. Câu 50. Lập bảng so sánh phong trào chống Pháp xâm lược (1858 – 1884) với phong trào Cần Vương (1885 – 1896) theo các nội dung : hoàn cảnh. nông dân xuất hiện giai cấp. Phong trào này có nhiều nét mới. Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi và các dân tộc thiểu số cuối thế kỉ XIX diễn ra như thế nào ? Ý nghĩa lịch sử của nó. Liên hệ với tình hình của các nước Đông Nam Á và nêu điểm giống nhau giữa tình hình Việt Nam với các nước trong khu vực trong giai đoạn này. năm 2007) Câu 46. tiến bộ hơn hẳn so với phong trào yêu nước trước đó. Anh (chị) hãy phát hoạ bức tranh kinh tế của nước ta trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp ở các ngành nông nghiệp. khối 11. lãnh đạo. xã hội Việt Nam trước và trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất : Thời gian Trước cuộc khai thác Trong cuộc khai thác Kinh tế Nông nghiệp là chủ yếu. tầng lớp mới : công nhân. Nông nghiệp là chủ yếu. tính chất. Câu 51. Câu 52. tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. xuất thân Thái độ đối với cách mạng Ghi chú (Giai cấp mới – cũ) . công nghiệp. Công thương nghiệp kém phát triển. Cho biết nhận xét về phong trào yêu nước của nhân dân ta vào nửa sau thế kỷ XIX ? Câu 48. năm 2004) Câu 47. Câu 54. Bên cạnh hai giai cấp địa chủ phong kiến. XÃ HỘI VÀ TƯ TƯỞNG Ở VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỈ XX Sự chuyển biến về kinh tế.(Đề thi Olympic 30/4. Công thương nghiệp. Trình bày đặc điểm của các phong trào đấu tranh yêu nước chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX. theo mẫu sau : Tên tầng lớp giai cấp Địa vị xã hội. lực lượng tham gia. Tại sao nói phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống Pháp do nhân dân Việt Nam tiến hành trong nửa sau thế kỷ XIX ? (Đề thi HSG cấp THPT. Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp. sau đó có sửa lại. SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ. do cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp và các trào lưu tư tưởng tư sản từ bên ngoài xâm nhập vào. thương nghiệp và giao thông vận tải. Xã hội Hai giai cấp chính : địa chủ phong kiến và nông dân.

.Địa chủ phong kiến Nông dân Tư sản Tiểu tư sản – trí thứ Công nhân Câu 55. b. Câu 63. .Trong 20 năm đầu thế kỷ XX các nhà yêu nước Việt Nam đã giải quyết hai nhiệm vụ này như thế nào ? Nêu nhận xét. Trình bày hoàn cảnh ra đời và những hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục. { nghĩa lịch sử. Dân tộc và dân chủ là 2 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.Sự khác nhau giữa hai đường lối cứu nước : Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. a. a. biện pháp. Sự ra đời của phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX (Trào lưu dân tộc chủ nghĩa) : .Nguyên nhân thất bại. Những điều kiện lịch sử nào dẫn đến sự hình thành trào lưu Dân tộc chủ nghĩa trong phong trào cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỷ XX ? Câu 58. song nhìn chung đều gắn với cứu nước với việc duy tân làm cho đất nước phát triển. Nêu tên một số nhân vật tiêu biểu của Quảng Nam và Đà Nẵng tham gia phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX. a. năm 2008) Câu 59. b. các sĩ phu Việt Nam lại noi gương Nhật Bản và cho rằng việc cứu nước phải gắn liên với duy tân đất nước ? Những tác động từ bên ngoài vào Việt Nam đầu thế kỉ XX là gì ? Bộ phận sĩ phu yêu nước có nhận thức mới về con đường cứu nước trước những chuyển biến đó như thế nào ? 6. gắn việc đánh đuổi giặc Pháp với cải biến xã hội. Lập bảng so sánh hai xu hướng cứu nước bạo động của Phan Bội Châu và cải cách của Phan Châu Trinh về các mặt chủ trương. Đồng bằng sông Cửu Long. Tìm mối quan hệ giữa chuyển biến về kinh tế và xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX ? Câu 56. Hãy trình bày sơ lược những chủ trương chính trị lớn của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. (Đề thi Olympic 30/4. . khả năng thực hiện và hạn chế. Yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỉ XX là vấn đề gì ? Câu 60. phương châm cũng không ngần ngại”. (Đề thi HSG 12. Câu 57. Anh (chị) hãy bình luận nhận định trên ? Câu 62. Trình bày những nét chính về hai khuynh hướng cơ bản trong phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX (Phan Bội Châu và xu hướng bạo động. b. Khi đánh giá lại cuộc đời hoạt động cứu nước của mình. Qua đó. Hãy : . dù phải thay đổi thủ đoạn. nêu lên mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc và cải cách xã hội. Phan Bội Châu viết “Suốt đời đã mưu tính việc gì cốt nhằm mục đích giành thắng lợi trong phút cuối cùng. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914) Trong những điều kiện mới.Bối cảnh ra đời. Cho biết ảnh hưởng của Đông Kinh nghĩa thục trong phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX ? . Tại sao đầu thế kỉ XX. khối 11. năm 2006) Câu 61. Tại sao các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX đều thất bại ? Câu 64. cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau.Giải thích khái niệm và cho biết bối cảnh xuất hiện hai nhiệm vụ này trong lịch sử cận đại Việt Nam. Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách).

Đầu thế kỷ XX. (Đề thi HSG cấp THPT. Trình bày nội dung phong trào Cần Vương. năm 2003) Câu 70. tỉnh Thừa Thiên Huế. năm 2004) Câu 73. cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung kz) theo mẫu sau : Câu 68. khối 11. { nghĩa (Đề thi HSG Quốc gia. kết quả. (Đề thi Học sinh giỏi Quốc gia năm 2008) Câu 71. Cho biết về sự ra đời của trào lưu dân tộc chủ nghĩa vào đầu thế kỉ XX. đa dạng. Lập bảng thống kê về các phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX ( phong trào Đông du. (Đề thi HSG Quốc gia năm 2009) Câu 72. năm 2006) . Câu 69. tổ chức và lực lượng tham gia. năm 2004) Câu 76. Trình bày sự khác nhau về điều kiện lịch sử và khuynh hướng chủ yếu trong phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. TP. hãy đánh giá vai trò của phong trào này đối với sự phát triển của lịch sử Việt Nam thế kỉ XX ? Câu 75. Câu 67. hạn chế và đặc điểm của trào lưu này. kết cục và { nghĩa của các phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX. tính chất.Câu 65. Chứng minh trào lưu dân tộc chủ nghĩa tại Việt Nam đầu thế kỉ XX diễn ra với nhiều hình thức đấu tranh phong phú.Hồ Chí Minh. { nghĩa của vụ đầu độc binh lính Pháp ở Hà Nội (6 – 1908). trào lưu dân tộc chủ nghĩa đã xuất hiện như thế nào ở Việt Nam ? Nội dung ? Phân tích mặt tích cực. thành phần lãnh đạo. năm 2008) Câu 77. phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX (đến năm 1914) theo yêu cầu của bảng sau: Nội dung Phong trào Cần Vương Phong trào yêu nước và cách mạng đầu thế kỉ XX Bối cảnh lịch sử Mục tiêu đấu tranh Hình thức đấu tranh Lực lượng tham gia Kết quả. So với phong trào yêu nước Cần Vương vào cuối thế kỉ XIX. trào lưu dân tộc chủ nghĩa có những điểm khác cơ bản nào ? (Đề thi HSG cấp THPT. So sánh xu hướng cứu nước cuối thế kỉ XIX và xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX về mục tiêu. Hãy nêu rõ những điểm giống và khác nhau giữa hai phong trào và giải thích vì sao có sự khác nhau đó ? Câu 66. Trên cơ sở phong trào dân tộc – dân chủ Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX. tỉnh Thừa Thiên Huế. Những điểm mới trong phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX ? (Đề thi Olympic 30/4. Trình bày những nét chính về phong trào Đông Du và phong trào Duy Tân ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. bảng B. Câu 74.. Nhận xét về khuynh hướng chính trị. phương thức hoạt động. đầu thế kỉ XX. Tại sao nói trào lưu dân tộc chủ nghĩa đầu thế kỷ XX ở nước ta là sự kế tục phong trào Cần Vương yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX đồng thời đã mang nhiều nét mới khác trước ? (Đề thi HSG cấp THPT. Đông Kinh nghĩa thục. Tại sao binh lính người Việt trong quân đội Pháp lại đứng lên khởi nghĩa ? Trình bày khái quát diễn biến.

Câu 80. So sánh tình kinh tế – xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 – 1914) với tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918). xã hội các nước thuộc địa Pháp.Câu 78. Câu 86. công nhân Việt Nam đã đấu tranh chống lại tư bản Pháp ? Kể tên vài cuộc đấu tranh tiêu biểu của công nhân Việt Nam từ đầu đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918). anh (chị) hãy làm sáng tỏ: a. Trong phong trào đấu tranh của đồng bào dân tộc thiểu số thời kì Chiến tranh thế giới thứ nhất có những cuộc khởi nghĩa lớn nào ? Cho biết { nghĩa của các cuộc khởi nghĩa đó trong phong trào giải phóng dân tộc. địa bàn hoàn động. phong trào cách mạng Việt Nam tiếp tục rơi vào tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. (Đề thi HSG cấp THPT. Trình bày phong trào đấu tranh của quần chúng công – nông từ giữa thế kỷ XIX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất. Trong bối cảnh đó. Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh ? b. Hà Nội. người lãnh đạo. So sánh các cuộc bạo động nổi dậy chống Pháp của quần chúng nhân dân và tầng lớp binh lính Việt Nam với các hoạt động của giới sĩ phu. hình thức hoạt động của năm phong trào yêu nước tiêu biểu ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918). Câu 85. Những hoạt động của Người trong những năm 1911 – 1918 là sự khởi đầu cho một khuynh hướng cứu nước mới ở Việt Nam. Nêu nhận xét về phong trào công nhân trong thời kì này. Câu 83. Câu 82. SỰ KHỞI ĐẦU CỦA MỘT KHUYNH HƯỚNG CỨU NƯỚC MỚI TRONG PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VIỆT NAM Đầu thế kỉ XX. năm 2006) 7. Trước sự khủng hoảng bế tắc về đường lối cứu nước. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918) Ngày 1/8/1914. Câu 79. Chính sách cai trị thời chiến của Pháp đã tiếp tục làm thay đổi cơ cấu kinh tế. Con đường đi tìm chân l{ của Nguyễn Ái Quốc có những điểm gì khác với con đường đi của những người đi trước ? . anh (chị) hãy nêu rõ đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất. Tại sao ngay từ khi ra đời. trong đó có Việt Nam. hãy đánh giá vai trò của binh lính người Việt trong phong trào yêu nước thời kì Chiến tranh thế giới thứ nhất. Lực lượng tham gia và hình thức của Việt Nam Quang phục hội trong những năm đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất có gì đáng chú { ? Tại sao các cuộc bạo động của tổ chức này đều thất bại ? Câu 81. Trong thời gian này. Chính phủ Pháp cũng tham gia vào cuộc chiến. trong 20 năm đầu thế kỷ XX của phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta đã diễn ra quá trình tìm kiếm con đường cứu nước mới. Nêu nhận xét về thành phần tham gia chủ yếu. Câu 87. Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Bằng những dẫn chứng lịch sử cụ thể. 8. Câu 88. phong trào yêu nước Việt Nam diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức khác nhau. Thông qua việc trình bày nét chính về cuộc vận động khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân (1916) với khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên (1917). Bằng sự hiểu biết của mình. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Các hội kín Nam Kz hoạt động nhằm mục đích gì ? Tại sao các hội kì lại mượn hình thức tôn giáo và sử dụng bùa chú trong tổ chức và hoạt động của mình ? Câu 84.

Câu 96. NHỮNG CHUYẾN BIẾN VỀ KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương đã tại ra những chuyển biến về kinh tế và cơ cấu giai cấp xã hội ở Việt Nam. (Đề thi HSG cấp THPT. Anh (chị) hãy nêu những sự kiện tiêu biểu trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến 1918. sự kiện về quá trình Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858 đến 1884 theo bảng sau : Thời gian Sự kiện Pháp tấn công bán đảo Sơn Trà. khối 11. Mâi thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp càng thêm sâu sắc. Lập bảng thống kê các sự kiện chính về quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884. Trình bày hoàn cảnh quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ nhất . nguyên nhân thất bại và phân tích đặc điểm nổi bật của hai phong trào nông dân nêu trên. Thời gian Quá trình xâm lược của thực dân Pháp Cuộc đấu tranh của triều đình nhà Nguyễn Cuộc đấu tranh của nhân dân ta Câu 91. năm 2009) Câu 93. Qua đó. 10. Điền thời gian. Câu 95. Phân tích một sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất có ảnh hưởng đến giai đoạn lịch sử đó và những giai đoạn tiếp theo. Phong trào nông dân đầu thế kỷ XX về đại thể có hai lực lượng chủ yếu đó là : phong trào nông dân Yên Thế ở phía Bắc và phong trào nông dân mang màu sắc tôn giáo ở Nam Kz. { nghĩa của con đường cứu nước mà Nguyễn Ái Quốc đã chọn đối với tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam. . Trình bày khái quát về quá trình đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX. Câu 94. Từ những kiến thức đã học. TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 – 1919) Câu 90. năm 2000) Câu 89. thúc đẩy phong trào đấu tranh dân tộc dân chủ có bước phát triển mới. Vị trí. tỉnh Thừa Thiên Huế. anh (chị) hãy nêu những nét chính về diễn biến.Trình bày nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương và phân tích ảnh hưởng của nó đối với sự phân hóa giai cấp trong xã hội Việt Nam từ năm 1919 . hãy rút ra nhận xét ? Câu 92. Trong hoàn cảnh lịch sử nào Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước ? Hãy tiếp tục hoàn thành sơ đồ những chặng đường trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911 đến năm 1918 : 9. mở đầu cho cuộc xâm lược Việt Nam 3/1862 Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất 20 đến 24/6/1867 Pháp đánh Hà Nội lần thứ nhất 15/3/1874 Pháp nổ súng chiếm được thành Hà Nội lần thứ hai 6/6/1884 (Đề thi Olympic 30/4.c.

Hãy nêu những sự kiện lớn trong phong trào đấu tranh của công nhân từ năm 1919 đến năm 1929. Rút ra nhận xét ? Câu 108. 11. Câu 102. phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam diễn ra sôi nổi với sự tham gia của các giai cấp và tầng lớp xã hội. nội dung. . xã hội Việt Nam. mục đích.Vì sao ngoài giai cấp công nhân và giai cấp nông dân lại có thể vận động các giai cấp khác và các tầng lớp khác tham gia cách mạng ? (Đề thi HSG cấp THPT. Lập bảng so sánh cuộc khai thác thuộc địa lần nhất (1897 – 1914) với cuộc khai thác lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp ở Việt Nam về hoàn cảnh lịch sử. TP.đến năm 1929. năm 2004) Câu 97. hệ quả và tác động đến kinh tế. dưới dảnh hưởng của tình hình quốc tế và cuộc khai thác thuộc địa. Bằng những dẫn chứng lịch sử cụ thể. năm 2003) Câu 106. TP. giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Câu 104. So sánh phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam qua các giai đoạn 1919 – 1925 và 1926 – 1929. Trình bày sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. hình thức tổ chức đấu tranh mới. có nội dung. anh (chị) hãy nêu rõ những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến cuối những năm 20 của thế kỉ XX. Trình bày những tiền đề dẫn đến phong trào cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Phân tích thái độ và khả năng của các tầng lớp. năm 2005) Câu 101.Hồ Chí Minh. Phân tích một sự kiện đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam.Hồ Chí Minh. . TP. Chương trình khai thác lần này có những điểm gì mới ? (Đề thi HSG cấp THPT. Hãy nêu những nét chính của tình hình thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến giữa những năm 20 của thế kỉ XX ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam. (Đề thi HSG cấp THPT. Cho biết những nét chính về chính sách chính trị. văn hoá – xã hội của thực dân Pháp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Câu 98. Trình bày { nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga 1917. Trình bày phong trào yêu nước của các tầng lớp tiểu tư sản trí thức và giai cấp tư sản dân tộc ở Việt Nam trong những năm 1919 – 1926. Vấn đề này đã được đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (3 – 2 – 1930) như thế nào ? Câu 100.Hồ Chí Minh. (Đề thi HSG cấp THPT. Ảnh hưởng và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga đối với Cách mạng Việt Nam như thế nào ? Câu 103. vai trò của phong trào công nhân đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (6 – 1 – 1930). năm 2007) Câu 99. Đặc điểm của phong trào công nhân trong thời kì này ? Ý nghĩa của phong trào này đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ? Câu 107. Phân tích vị trí. Sự vươn lên và triển vọng của các khuynh hướng cách mạng lúc đó ? Câu 105. Hãy nêu ảnh hưởng làm cho phong trào công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong những năm 1926 – 1929. Cho biết chương trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp tại Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. thủ đô Hà Nội.

thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. năm 2006) Câu 110. Câu 116. Sự hình thành giai cấp công nhân Việt Nam ? Vì sao giai cấp công nhân có khả năng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và giai cấp ở Việt Nam ? Câu 118. Câu 112. anh (chị) hãy phân tích vai trò của Hồ Chí . Phân tích mặt tích cực và hạn chế của các phong trào này. Trình bày mục tiêu chung của các phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 – 1926) do giai cấp tư sản và tiểu tư sản phát động. Phong trào Tư sản dân tộc Tiểu tư sản Công nhân Mục tiêu Tính chất Nhận xét Câu 114. (Đề thi HSG cấp THPT. năm 2004) Câu 113. Chứng minh phong trào dân tộc dân chủ công khai ở Việt Nam trong những năm 1919 – 1926 phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức đấu tranh phong phú. Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể. Tại sao Nguyễn Ái Quốc lại ra đi tìm con đường cứu nước mới ? Trình bày về quá trình hoạt động từ năm 1911 – 1930 và những cống hiến của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam. Cao đẳng năm 2000) Câu 111. Tại sao nói Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về mọi mặt cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam? Nêu những cống hiến của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời gian từ năm 1911 đến 1930. tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời chính đảng vô sản ở Việt Nam ? Câu 120. Quá trình chuyển biến của Nguyễn Ái Quốc từ một người yêu nước trở thành một người Cộng sản đã diễn ra như thế nào ? Câu 121. Bằng các sự kiện và số liệu cụ thể. Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công Ba Son (8 – 1925) là một cái mốc quan trọng trên con đường phát triển của phong trào công nhân nước ta sau chiến tranh ? Câu 117. tỉnh Thừa Thiên Huế. Lập bảng thống kê về mục tiêu và tính chất của phong trào cách mạng Việt Nam (1919 – 1925) và nêu nhận xét. Câu 123. Từ đó hãy rút ra nhận xét của anh (chị) về đường lối. Tại sao lại nói Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về chính trị. Hà Nội. Hãy lựa chọn và trình bày những hoạt động yêu nước tiêu biểu nhất của người Việt Nam ở nước ngoài từ đầu thế kỷ đến những năm 30 của thế kỷ XX. anh (chị) hãy nêu rõ các khuynh hướng chính trị và bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1919 – 1929. hãy phân tích và chứng minh phong trào công nhân Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1919 đến năm 1929 đã phát triển chuyển biến từ “tự phát” sang “tự giác”. (Đề thi HSG cấp THPT. Năm 1920. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. Phong trào yêu nước của các tầng lớp tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam trong những năm 1919 – 1926 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. chủ trương cứu nước của các cụ giai đoạn này ? Câu 115. Câu 119. Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng nào ? Nêu những điều kiện chủ quan và khách quan tác động đến sự lựa chọn ấy ? (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) Câu 122.Câu 109.

Câu 134.Minh với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 và tổ chức lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Hoàn cảnh ra đời. Câu 124. năm 2001) Câu 126. hãy chọn một sự kiện mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc. năm 2000) Câu 128.” 1. Tại sao tháng 6 tháng 1925. (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 133. Anh (chị) hãy nêu và phân tích những điểm chính trong con đường cứu nước do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn cho nhân dân Việt Nam. Trình bày những quan điểm cơ bản về chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào Việt Nam nhằm chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lậo Đảng Cộng sản Việt Nam. năm 2009) 12. Từ đó. bảng A. Nguyễn Ái Quốc không thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam mà thành lập hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ? Nội dung hoạt động. Câu 130. Những điểm mới trong phong trào Cách mạng Việt Nam trong những năm 1926 – 1927 ? Câu 132. Hãy chọn lọc và trình bày 3 đóng góp to lớn nhất của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong 50 năm đầu của thế kỷ XX. đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. 2. Lý giải sự lựa chọn đó ? (Đề thi HSG 12. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 Từ năm 1925 đến đầu năm 1930. . Trình bày khái quát những sự kiện lịch sử liên quan đến lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến 1945. tác dụng và ý nghĩa của tổ chức Việt Nam Cách mạng thanh niên ? Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập hội ? . Câu 125. Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. (Đề thi HSG 12. Trong các sự kiện nêu trên. ĐB sông Cửu Long. Trên cơ sở trình bày những nét chính về cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh từ năm 1911 đến năm 1969. anh (chị) hãy phát biểu suy nghĩ của mình về sự đánh giá của UNESCO đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 135. sách lược cách mạng giải phóng dân tộc và ý nghĩa của tác phẩm “Đường Cách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc.Rút ra những phẩm chất tiêu biểu của Anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh và giải thích nguồn gốc của những phẩm chất đó. (Đề thi HSG Quốc gia. bảng B. tư tưởng chiến lược. ĐB sông Cửu Long.Nêu những công lao to lớn của Người đối với dân tộc. Nghị quyết của UNESCO về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn viết : “Người là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc. các tổ chức cách mạng lần lượt ra đời. Sự ra đời và hoạt động của Tân Việt Cách mạng đảng. (Đề thi HSG Quốc gia. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam chuyển hoàn toàn từ tự phát sang tự giác ? Câu 131. anh (chị) hãy : .. Sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng. năm 2009) Câu 129. phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam ngày càng phát triển mạnh. chủ yếu từ năm 1941 đến năm 1945. Trình bày chi tiết sự kiện lịch sử đó. Câu 127..

Lập bảng thống kê 3 tổ chức yêu nước cách mạng: Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. hãy tìm ra nguyên nhân chung dẫn đến quá trình đó ? Câu 145. tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ sự chuyển hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.Thời gian hoạt động . Tại sao các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản vào những năm 1919 – 1930 đều thất bại ? Ý nghĩa lịch sử của các phong trào đó ? Câu 146. hãy đánh giá vai trò của giai cấp tư sản Việt Nam trong cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX? Câu 144. nguyên nhân thất bại và { nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Bái ? Câu 137. Phân tích hoạt động của tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và làm rõ vai trò của tổ chức đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 – 2 – 1930 ? Câu 143. (Đề thi HSG cấp THPT. Trên cơ sở trình bày sự ra đời. đường lối cách mạng.Xu hướng phát triển Hãy nêu nhận xét của anh (chị) về 3 tổ chức nói trên. động lực cách mạng. Câu 141. Vì sao có những non yếu đó ? Nêu diễn biến.Lãnh đạo . về cơ cấu tổ chức. Trình bày những điều kiện để dẫn đến thành lập và những non yếu của Việt Nam Quốc dân đảng về chính trị.Hồ Chí Minh. Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. hãy cho biết tại sao có sự đấu tranh giữa hai khuynh hướng khác nhau xung quanh vấn đề thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930 ? Câu 142. hoạt động và vai trò của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng.Lực lượng . ở Việt Nam lại có sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản ? Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức này đã gây bất lợi như thế nào đối với tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ ? Câu 138. sự phân hóa của Tân Việt. Tại sao nói Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ? (Đề thi HSG cấp THPT. Tại sao nói “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời mở ra một bước ngoặc vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam” ? Câu 147. phương pháp đấu tranh và phương pháp xây dựng Đảng). Việt Nam Quốc dân đảng trong những năm 20 của thế kỉ XX theo các nội dung sau: .Câu 136. lí luận chính trị. Câu 148. tư tưởng. giai cấp lãnh đạo. năm học 2002) Câu 139. TP.Mục tiêu . Hãy so sánh những đặc điểm cơ bản của hai tổ chức cách mạng của Việt Nam ra đời từ 1925 – 1929 : Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng (về quá trình thành lập. Thông qua hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Tại sao vào năm 1929. tổ chức và phương thức hoạt động. Trình bày quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự lựa chọn hai con đường cứu nước vô sản và tư sản trong những năm 1919 đến năm 1920 ở Việt Nam? Giải thích tại sao khuynh hướng vô sản lại thắng thế ? . Tân Việt Cách mạng đảng. năm 2004) Câu 140. Trình bày { nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị có { nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng. Chọn ra và giải thích 2 sự kiện quan trọng nhất.Câu 149. nhưng . hãy sửa lại những chi tiết sai cho đúng.Đông Dương cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam . Nhưng trong một nước có ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ. tỉnh Thừa Thiên Huế. Bác Hồ thay mặt Quốc tế Cộng sản chủ trì Hội nghị. Sau đây là đoạn viết về lý do và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3 – 2 – 1930): “Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản lúc bấy giờ là một xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam..Thành lập An Nam Cộng Sản Đảng b. Từ ngày 3 đến 7 – 2 – 1930. thấm đượm tính dân tộc và nhân văn ? (Đề thi HSG cấp THPT.Thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam . Cho biết nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được áp dụng như thế nào trong thời kì cách mạng 1930 – 1945 ? Câu 156.Tham gia Hội nghị có đủ đại biểu của ba tổ chức cộng sản. nên có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn. Hội nghị đã nhất trí tán thành thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng cộng sản duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Đông Dương.” Đoạn viết trên có những chi tiết nào sai. bảng A. năm 2003) Câu 153..Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên . Hà Nội. So sánh những điểm chủ yếu trong nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và Luận cương chính trị năm 1930. (Đề thi HSG Quốc gia năm 2009) Câu 155. “Luận cương chính trị” đã xác định được nhiều vấn đề chiến lược cách mạng. năm 2005) Câu 152. Trước tình hình đó. năm 2001) Câu 154.Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng . có { nghĩa quyết định trong việc chuẩn bị tiến đến thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam Câu 150.Tân Việt Cách mạng Đảng ra đời . Nêu những căn cứ ể có thể khẳng định Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là đúng đắn và sáng tạo. sáng tạo. Trình bày và phân tích một số điểm chủ yếu trong nội dung Cương lĩnh đầu tiên của Đảng để khẳng định đó là đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã họp ở Cửu Long (Hương Cảng). Quốc tế cộng sản đã giao cho Bác Hồ chịu trách nhiệm thống nhất các lực lượng cộng sản ở Việt Nam để thành lập một đảng cộng sản duy nhất. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau về nhiệm vụ chiến lược cách mạng tư sản dân quyền xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng ta. công kích lẫn nhau. Những yếu tố nào chứng tỏ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyển Ái Quốc khởi thảo là đúng đắn. (Đề thi HSG Quốc gia. Câu 151.Thành lập chi Bộ Đảng đầu tiên tại nhà số 5D Hàm Long Hà Nội . Viết lại tên sự kiện với thời gian tương ứng các sự kiện sau : . thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Bác Hồ khởi thảo.Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp . a. (Đề thi HSG cấp THPT.

TP. cụ thể là nêu bậc lên: a. Việt Nam phải gánh chịu những thiệt hại của cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước Pháp. phải trả qua quá trình thực tiễn đấu tranh cách mạng. tư tưởng và tổ chức. Khi nói về sự ra đời của Đảng. Trình bày các nhân tố khách quan và chủ quan dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trình bày nội dung cơ bản của Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương. hãy chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. tiếp đó. Những phương hướng chiến lược cơ bản của cách mạng do Nguyễn Ái Quốc vạch ra trong thời kì này. sách “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” (Sơ thảo. chuẩn bị một đội ngũ cán bộ cho sự thành lập Đảng. trang 8). là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm 20 của thế kỉ XX. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 . bảng B.1945 Trong những năm 1929 – 1933. 1999) Anh (chị) hãy đọc đoạn viết trên và : + Nêu những hạn chế của Luận cương chính trị. c. Câu 162. Qua cuộc . Đảng … đã ra đời trong một điều kiện hoàn toàn chính muồi. bước vào lãnh đạo cao trào cách mạng trong cả nước” Bằng các sự kiện lịch sử có chọn lọc. Câu 165. (Đề thi HSG cấp THPT. NXB Giáo dục. 13. (Đề thi HSG Quốc gia. anh (chị) hãy trình bày quá trình chuẩn bị và điều kiện chín muồi cho việc thành lập Đảng ta. Hà Nội. d. trang 102. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước. các nhược điểm trên mới dần khắc phục…” (Sách giáo khoa lịch sử lớp 12. Tại sao lại nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là là một tất yếu lịch sử ? Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị thành lập Đảng. Việc đào tạo. toàn tập. Chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3 – 2 – 1930) là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước nhảy vọt tiếp theo trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 1981) đã viết: “Sau 10 năm chuẩn bị đầy đủ về các mặt chính trị. Câu 164. Câu 160. năm 2003) Câu 157. Những điều kiện hoàn toàn chín muồi cho việc thành lập Đảng. Phân tích một nhân tố cơ bản nhất. Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm lịch sử của cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân Việt Nam trong ba thập niên đầu thế kỉ XX. trang 28. trong những năm 1932 – 1935 là cuộc đấu tranh phục hồi phong trào cách mạng. Ưu điểm và hạn chế của Luận cương là gì ? Câu 158. Tập 2. Dựa vào câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh : “Chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn đến sự ra đời Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930” (Hồ Chí Minh. Điều đó trở thành một trong những nguyên làm bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 10 – 1930 là Đảng Cộng sản Đông Dương). năm 2000) Câu 159. + Trình bày và phân tích những chủ trương của Đảng trong thời gian từ 1936 đến 1941 nhằm khắc phục những hạn chế đó. để trình bày về sự kết hợp ba của yếu tố trên trong quá trình thành lập Đảng. tập I. năm 2005) Câu 161. (Đề thi HSG cấp THPT.Hồ Chí Minh. Bằng những dẫn chứng cụ thể. Câu 163. b. NXB Sự Thật.cũng đã bộc lộ một số hạn chế nhất định…mang tính chất “tả khuynh” giáo điều.

Nguyên nhân bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ? Nói rõ nguyên nhân nào là quan trọng nhất ? 2. anh (chị) hãy cho biết: 1.khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933. mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới được thể hiện ở điểm nào ? Câu 167. Tại sao phong trào lại phát triển mạnh mẽ đạt tới đỉnh cao ở Nghệ Tĩnh ? 3. Câu 169. Trình bày những cuộc đấu tranh của công nhân trong phong trào cách mạng 1930 – 1931. Trình bày những điểm khác biệt lớn nhất giữa phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong những năm 1930 – 1931 với phong trào đấu tranh trước năm 1930.Tĩnh. phong trào đấu tranh của công nông bùng lên mạnh mẽ cả năm 1930 sang năm 1931. các { kiến đều nhất trí cho rằng đây là cuộc diễn tập đầu tiên chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945. Xứ uỷ Trung Kz nhận định: “Dưới ách áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo của đế quốc Pháp và bọn cường hào phong kiến. Câu 174. Anh (chị) hãy bình luận ý kiến trên ? Câu 173. Chứng minh minh rằng Xô Viết Nghệ – Tĩnh là thực sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu 168. trong cả nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhận định : “Tinh thần anh dũng của nó luôn nồng nàn trong tâm hồn chúng ta và nó mở đường cho thắng lợi sau”. tính chất. anh (chị) hãy cho biết : . Hoạt động của chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh khiến anh (chị) liên tưởng đến sự kiện cách mạng nào diễn ra ở thế kỉ XIX tại nước Pháp ? Trình bày nét chính về sự kiện đó. nhất là nước Pháp? . mang tính chất cách mạng triệt để và sử dụng hình thức đấu tranh quyết liệt. Trong phong trào cách mạng 1930 – 1931. xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 ? Câu 166. lực lượng tham gia.. Anh (chị) có đồng ý với kiến đó không ? Hãy giải thích tại sao ? Câu 171. Khi đánh giá về phong trào cách mạng 1930 – 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ – Tĩnh. Nêu nhận xét về các cuộc đấu tranh đó ? Câu 170. Từ hiểu biết về cao trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ . hình thức đấu tranh. kết cục và { nghĩa lịch sử phong trào Cách mạng 1930 – 1931. Chứng minh rằng phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh diễn ra với quy mô rộng khắp.” Bằng kiến thức lịch sử đã học. Nêu nhận xét của anh (chị) về quy mô. Câu 172.Những hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng đó đối với các nước tư bản chủ nghĩa. Phong trào cách mạng nước ta đã được phục hồi trong những năm 1932 – 1935 như thế nào ? Nêu nội dung và { nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng. Tại kz họp tháng 3 – 1931. anh (chị) có những suy nghĩ gì về nguyên nhân thất bại của các cuộc đấu tranh và bài học lịch . Khi đánh giá về phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân trong những năm 1930 – 1931. Vì sao nói chính quyền Xô viết là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản ? 4.Thực trạng kinh tế. qua việc thiết lập bảng so sánh sau đây : Câu 175. nhưng phong trào lên cao nhất là ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh..

PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939 Vào nửa cuối những năm 30 của thế kỉ XX. Câu 176. Chứng minh cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là một phong trào cách mạng quần chúng diễn ra trên qui mô rộng lớn với nhiều hình thức đấu tranh phong phú. Trên cơ sơ phân tích đối tượng. năm 2002) Câu 179. (Đề thi HSG cấp THPT. (Đề thi HSG cấp THPT. hãy nhận xét tính chất của phong trào đó ? (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) 15. tỉnh Thừa Thiên Huế. hình thức và lực lượng đấu tranh của cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 so với phong trào cách mạng 1930 – 1931. { nghĩa và kết quả của cao trào dân chủ 1936 – 1939 ? Theo anh (chị). lực lượng và { nghĩa của phong trào dân chủ 1936 – 1939. Những hoạt động. trước những biến chuyển của tình hình thế giới và trong nước. năm 2006) Câu 183. chờ thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền. hợp tác và nửa hợp tác với mục tiêu đòi tự do. dân sinh. (Đề thi HSG cấp THPT. Thí sinh hoàn thiện bảng sau về phong trào cách mạng 1930 – 1931 và cao trào dân chủ 1936 – 1939 : Phong trào cách mạng 1930 – 1931 Cao trào dân chủ 1936 – 1939 Mục tiêu đấu tranh Lực lượng tham gia Phương pháp và hình thức đấu tranh Kết quả và { nghĩa Câu 182. nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. năm 2004) Câu 180. tích cực chuẩn bị lực lượng. Các phong trào cách mạng 1930 – 1931 và 1936 – 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám 1945 ? Câu 181. { nghĩa quan trọng nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 với cách mạng Việt Nam là gì ? Câu 177. Đảng Cộng sản Đông Dương thay đổi chủ trương. tỉnh Thừa Thiên Huế. dân chủ. Phân tích sự khác nhau về các mặt chủ trương sách lược cách mạng. TP. Vì sao nói phong trào cách mạng 1936 – 1939 là cuộc diễn tập lần thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945 ? Câu 178. Hãy nêu những đặc điểm của phong trào cách mạng 1930 – 1931 và cao trào dân chủ 1936 – 1939. cơm áo và hoà bình. Cách mạng tháng Tám thắng lợi. Đảng Cộng sản Đông Dương đã kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. chuyển sang hình thức đấu tranh công khai.Hồ Chí Minh . vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện như thế nào ? 14. mục tiêu. Câu 184.sử ? Qua thời kì cao trào cũng như thoái trào. Hãy nêu sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai từ tháng 9 năm 1939 đến tháng 6 năm 1941 và tác động của nó đối với cách mạng Việt Nam trong thời gian đó ? . Hoàn cảnh ra đời của Mặt trận dân chủ Đông Dương. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 1939 – 1945 Cuộc đấu tranh chống phát xít của phe Đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) đã tạo cơ hội khách quan cho các thuộc địa vùng lên tự giải phóng khỏi ách thực dân. đẩy mạnh cuộc đấu tranh.

nội dung cơ bản và { nghĩa của Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII (5 – 1941) tại Pác Bó (Cao Bằng). Thực dân Pháp đã cấu kết từng bước với Phát xít Nhật từ sau năm 1940 như thế nào ? Hãy nêu tình hình Đông Dương dưới ách thống trị của Pháp – Nhật ? Câu 188. Cao đẳng năm 2003) Câu 185. anh (chị) có nhận xét gì về kẻ thù của nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ ? Câu 189. Bằng những kiến thức lịch sử từ năm 1941 đến 1945. Những nội dung đó đã được Đảng triển khai và thực hiện như thế nào để đưa tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ? Câu 192. Phân tích điều kiện thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. hãy chứng minh tính đúng đắn của chủ trương đó. bài học kinh nghiệm của ba sự kiện trên. Hoàn cảnh ra đời của Mặt trận dân tộc Thống nhất Phản đế Đông Dương. Anh (chị) hãy đánh giá { nghĩa sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VII (11 – 1939). Phân tích nội dung sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Hội nghị Trung ương lần VI (11 – 1939). Tại sao đến tháng 2 – 1941. Ý nghĩa của sự chuyển hướng này đối với tiền trình phát triển của cách mạng Việt Nam ? Câu 186. là bước đầu đấu tranh bằng vũ lực của các dân tộc Đông Dương” ? c) Nêu nguyên nhân nhân thất bại. Trình bày hoàn cảnh lịch sử. Căn cứ vào tình hình như thế nào mà Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết. Câu 191. Nêu nội dung chủ trương khởi nghĩa vũ trang được đề ra trong Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (5 – 1941). thực dân Pháp lại chọn việc nhân nhượng phát xít Nhật ? Điều đó nói lên bản chất gì của bọn xâm lược ? Câu 187. Nêu những thủ đoạn bóc lột của Nhật Pháp trong những năm 1939 – 1945 đối với nhân dân Việt Nam bằng cách điền vào bảng sau : Nội dung Phát xít Nhật Thực dân Pháp Thủ đoạn bóc lột Kết quả thu được Hậu quả gây ra cho nhân dân Việt Nam Từ bảng so sánh trên. anh (chị) hãy chỉ ra điểm giống trong thủ đoạn bóc lột của Pháp và Nhật ở Việt Nam. Tại sao đứng trước hai nguy cơ. Câu 194.(Đề thi tuyển sinh Đại học. Câu 190. Qua các cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân ta trong thời kì Chiến tranh thế giới thứ hai : a) Lập so sánh theo mẫu sau : Nội dung Nguyên nhân bùng nổ Diễn biến chính Ý nghĩa Khởi nghĩa Bắc Sơn Khởi nghĩa Nam Kz Binh biến Đô Lương b) Vì sao lại nói những cuộc nổi dậy này “là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc. ngọn lửa cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Đông Dương bùng cháy và phát xít Nhật lăm le xâm lược Đông Dương. Tại sao chúng cùng áp dụng những thủ đoạn đó ? Qua đó. Nguyễn Ái Quốc mới về nước ? Vai trò của Nguyễn Ái . và chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh ? Điều này để lại bài học kinh nghiệm gì cho hiện nay ? Câu 193.

Đảng Cộng sản Đông Dương và nhân dân ta đã chuẩn bị cho một cuộc tổng khởi nghĩa vũ trang như thế nào ? Phân tích mối quan hệ giữa chuẩn bị lâu dài và chớp thời cơ trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc…Tại sao lại có quyết định như vậy ? Câu 205. Câu 198. Câu 201. các phong trào đấu tranh Cách mạng của nhân dân ta phát triển như thế nào? Câu 196. xây dựng mặt trận thống nhất do Hội nghị lần thứ VI (11 – 1939) và Hội nghị lần thứ VIII (5 – 1941) Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra như thế nào ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. đến Hội nghị Trung ương lần VIII (5 – 1941) thì những hạn chế. lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang của cách mạng đã được xây dựng và phát triển như thế nào? Câu 199.Quốc tại Hội nghị lần VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941) được thể hiện như thế nào ? Câu 195. Chủ trương này có mâu thuẩn với mục tiêu chống đế quốc và chống phong kiến được đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930 không ? Vì sao ? (Đề thi HSG cấp THPT. Đảng ta lại đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu ? Phân tích { nghĩa của chủ trương này. hình thức đấu tranh và nêu nhận xét. khẩu hiệu. tỉnh Thừa Thiên Huế. Cao đẳng năm 2003) Câu 204. Phân tích vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945. anh (chị) hãy chứng minh Mặt trận Việt Minh đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945). Những sự kiện nào xác nhận ý kiến trên là đúng ? . nhiệm vụ cách mạng. Tại sao Đảng cộng sản Đông Dương lại chủ chương thành lập Mặt trận Việt Minh ? Từ khi Mặt trận Việt Minh ra đời. năm 2005) Câu 200. Qua thời kz 1939 – 1945. mặt trận. Trình bày rõ sự khác biệt trong chủ trương chuyển hướng đấu tranh của Đảng thời kì 1939 – 1945 so với thời kì 1936 – 1939. Thí sinh hãy hoàn thiện bảng so sánh hai hình thức tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất. Câu 206. So sánh Hội nghị Trung ương lần VI (11 – 1939) và Hội nghị Trung ương lần Đảng thứ VIII (5 – 1941) của Đảng Cộng sản Đông Dương theo các nội dung sau : kẻ thù. Từ năm 1941 đến 1945. Nêu rõ chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong Hội nghị Trrung ương lần thứ VIII (5 – 1941). so với Hội nghị Trung ương lần VI (9 – 1939) có gì mới ? Câu 207. thiếu sót của Luận cương chính trị (10 – 1930) mới được khắc phục hoàn toàn. Hội nghị lần thứ VI (11 – 1939) và lần thứ VIII (5 – 1941) của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng. Trong tình hình lịch sử nào của thời kz 1939 – 1945. Câu 197. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn tháng 5 – 1941 đến tháng 6 – 1945. Có ý kiến cho rằng. Câu 203. Chủ trương tập hợp rộng rãi lực lượng dân tộc. theo mẫu dưới đây : Mặt trận Dân chủ Đông Dương Mặt trận Việt Minh Hoàn cảnh ra đời Mục tiêu đấu tranh Thành phần tham gia Hoạt động chính Câu 202.

năm 1997) Câu 209. Đảng ta và Hồ Chí Minh đã chớp thời cơ phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyền như thế nào ? Câu 213. Ý nghĩa của cao trào cách mạng đó đối với Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ? 2. Vì sao Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945 ? Bọn thực dân Pháp ở Đông Dương đã bị nhục nhã ra sao ? Câu 215. Bối cảnh lịch sử và nội dung của Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương và khẩu hiệu gì để lãnh đạo nhân dân ta thực hiện cao trào kháng Nhật cứu nước ? (Trình bày dưới dạng biểu bảng) Thời gian Chủ trương Khẩu hiệu Câu 216.Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh (8 – 1945) (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 211. Phân tích thời cơ chủ quan và khách quan trong Cách mạng tháng Tám. Câu 218. bảng A. (Đề thi HSG Quốc gia. Trình bày các sự kiện xảy ra trên thế giới có quan hệ đến việc Đảng Cộng sản Đông Dương nhận biết thời cơ và quyết tâm thực hiện trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. quân đội Nhật Bản ở Đông Dương cùng Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang tan rã. Việc thực hiện bản Chỉ thị đó trong thời kz tiền khởi nghĩa như thế nào và có tác dụng gì đối với tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ? Câu 217.16. Cao đẳng năm 2006) Câu 212. 1. Thời cơ tổng khởi nghĩa đã tới. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương và Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào tháng 8 năm 1945. Câu 210. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. dù hy sinh tới đâu. Câu 208. Bình luận câu nói sau đây của lãnh tụ Hồ Chí Minh trên cơ sở phân tích bối cảnh lịch sử của nước ta trước khi Cách mạng tháng Tám bùng nổ: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới. dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” Anh (chị) hãy chọn và phân tích một sự kiện lịch sử trong tiến trình lịch sử Việt Nam trước 1958 để thấy được tầm quan trọng của thời cơ trong cuộc chiến đấu chống xâm lược. Trình bày tác động của hai sự kiện lịch sử sau đây đối với cách mạng Việt nam thời kz 1939 – 1945 : . CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945. Những thắng lợi của quân Đồng minh trong việc tiêu diệt phát xít Nhật và tác động của những thắng lợi đó đối với Việt Nam năm 1945 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa . Hoàn cảnh lịch sử và sự phát triển của cao trào kháng Nhật cứu nước. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI Giữa tháng 8 – 1945. Hồ Chí Minh. nhân dân cả nước khởi nghĩa giành chính quyền. Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thực hiện những chủ trương gì để Việt Nam với tư cách là nước độc lập đón tiếp quân đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập. Cao đẳng năm 2005) Câu 214. Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh.Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (9 – 1939) .

năm 2000) Câu 223. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VII (11 – 1940). Nêu những mốc lịch sử quan trọng trong thời kì cách mạng 1939 – 1945 ? Tác dụng của những mốc lịch sử đó đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà. { nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Trình bày những hiểu biết của anh (chị) về quá trình ra đời.Trình bày những nét chính về diễn biến của quá trình đó. Quá trình khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong toàn quốc của nhân dân Việt Nam năm 1945 : . Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện (8 – 1945). Câu 226. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII (5 – 1941). khởi nghĩa Ba Tơ. Câu 224. binh biến Đô Lương. Câu 220. . 3. Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12 – 3 – 1945).giành chính quyền trong toàn quốc của nhân dân Việt Nam năm 1945 đã diễn ra như thế nào ? Câu 219. 4. Thí sinh hãy hoàn thiện bảng so sánh hai phong trào cách mạng từ năm 1941 đến tháng 3 – 1945 và phong trào cách mạng từ tháng 3 – 1945 đến tháng 8 – 1945. Sau đây là bảng kê một số sự kiện quan trọng trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm1939 đến 1945 : STT Thời gian Tên sự kiện 1 11 – 1939 2 27 – 9 – 1940 . Trình bày nguyên nhân thắng lợi. Con đường cách mạng bạo lực của quần chúng : kết hợp giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang để đi đến giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám 1945 như thế nào ? Câu 222.Khởi nghĩa Nam Kz. Hội nghị toàn quốc của Đảng (13 – 8 – 1945). khởi nghĩa Bắc Sơn.Nhật đảo chính Pháp (9 – 3 – 1945). Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (9 – 3 – 1945). Trình bày tóm tắt thắng lợi đầu tiên có { nghĩa cực kz quan trọng đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Quân lệnh số 1 (13 – 8 – 1945). Trong các nhóm kiến thức dưới đây.Nêu đặc điểm nổi bật. Trình bày nguyên nhân bùng nổ và diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Câu 221. hãy chọn ra ba kiến thức của mỗi nhóm có liên quan và giải thích ngắn gọn mối quan hệ đó. Hội nghị toàn quốc của Đảng (13 – 8 – 1945).Hồ Chí Minh.Nhật đảo chính Pháp (9 – 3 – 1945).Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VI (11 – 1939). 1. phát triển và vai trò của lực lượng chính trị và vũ trang trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. TP. Câu 228. Câu 225. Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện (8 – 1945). (Đề thi HSG cấp THPT. 2. Phong trào cách mạng từ 1941 đến tháng 3 – 1945 Phong trào cách mạng từ tháng 3 – 1945 đến tháng 8 – 1945 Bối cảnh lịch sử Mục tiêu đấu tranh Biện pháp cách mạng Câu 227.

kết quả) với nội dung của Chính chương vắn tắt.So sánh cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam với cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Inđônêxia theo các nội dung sau : mục tiêu cách mạng. hãy trình bày tình hình này. Sách lược vắn tắt của Nguyễn Ái Quốc khởi thảo 1930. nhiệm vụ. (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 233. Hãy hoàn thành nội dung theo yêu cầu của bảng trên. năm 2003) Câu 229. Có ý kiến cho rằng. Bằng những sự kiện tiêu biểu của lịch sử dân tộc trong giai đoạn 1939 – 1945. kết quả và ý nghĩa lịch sử. có ý kiến cho rằng : Đảng ta không những có đường lối chủ trương đúng đắn mà còn nhận thức đúng thời cơ và kiên quyết hành động cách mạng. Bằng những sự kiện lịch sử đã học thời kz 1939 – 1945. Câu 236. lực lượng lãnh đạo. b. Lập bảng so sánh những vấn đề cơ bản của Cách mạng tháng Tám năm 1945 (mục đích. Bàn về thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945). (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 234. tính chất.Hồ Chí Minh. Câu 235. Việt Nam và Lào tuyên bố độc lập vào tháng 8 – 1945. trong khi đó ở các nước khác trong khu vực Đông Nam Á đã giành được độc lập ở mức độ thấp hơn ? . Chứng minh sự lãnh đạo kịp thời và sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám (1945). Anh (chị) có nhất trí với ý kiến đó không? Hãy giải thích vì sao? Câu 231. lãnh đạo.3 9 – 1940 4 23 – 11 – 1940 5 13 – 1 – 1941 6 28 – 1 – 1941 7 10 đến 19 – 5 – 1941 8 9 – 3 – 1945 9 13 đến 15 – 8 – 1945 a. năm 2001) Câu 237. lực lượng tham gia. kết quả và { nghĩa lịch sử. có ý kiến cho rằng đây là một cuộc “Cách mạng xã hội chủ nghĩa”. lực lượng lãnh đạo. So sánh cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam với cuộc Cách mạng năm 1932 ở Xiêm (Thái Lan) theo các nội dung sau : mục tiêu cách mạng. có { nghĩa quyết định trong việc chuẩn bị tiến tới Cách mạng tháng Tám.Vì sao chỉ có ba nước Inđônêxia. lực lượng tham gia. Theo anh (chị). Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi là “sự ăn may” vì nó diễn ra trong điều kiện “trống vắng quyền lực”. tính chất. Câu 230. nhận xét đó có đúng không ? Hãy lí giải và chứng minh. hãy xác định tính chất của cuộc cách mạng này. anh (chị) hãy làm sáng tỏ nhận định : “Cách mạng tháng Tám thành công chính là do sự kết hợp . Khi đánh giá về tính chất của Cách mạng tháng Tám năm 1945 tại Việt Nam. Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam có phải là một cuộc cách mạng bạo lực không ? Tại sao ? (Đề thi HSG Quốc gia năm 2009) Câu 232. tỉnh Thừa Thiên Huế. . TP. Chọn và phân tích 3 sự kiện quan trọng nhất. Trên cơ sở đó. lực lượng tham gia.

TP. (Đề thi HSG cấp THPT thủ đô Hà Nội.Hồ Chí Minh.giữa sự chuẩn bị lâu dài và sự chớp thời cơ của Đảng và nhân dân ta”. nêu rõ các cuộc đấu tranh này đã dẫn tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945. năm 2003) Câu 244. Anh (chị) hãy nêu những sự kiện tiêu biểu trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm . kết hợp chiến tranh du kích. kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị. năm 2004) Câu 239. (Đề thi HSG cấp THPT. TP. Những thắng lợi của cao trào 1939 – 1945 chính là có những thắng lợi và bài học của cao trào 1930 – 1931 và 1936 – 1939 gộp lại. Bằng những dẫn chứng lịch sử cụ thể. Hà Nội. toàn dân đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc ? Câu 243.” Hãy trình bày ý kiến của anh (chị) về nhận định trên và lấy dẫn chứng lịch sử để chứng minh cho lập luận của mình. Câu 247. Bằng những sự kiện có chọn lọc trong 15 năm đấu tranh giành chính quyền của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 – 1945). công lao nào lớn nhất ? Vì sao ? Câu 241. năm 2005) Câu 242. anh (chị) hãy chứng minh một bài học kinh nghiệm đã được vận dụng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và chống Mỹ (1954 – 1975) của nhân dân ta. Nêu những nội dung cơ bản nổi bật nhất và { nghĩa lịch sử của các thời kz cách mạng sau : 1930 – 1931. để có cao trào 1930 – 1931 và cùng trên một sợi dây liên mạch dẫn tới cao trào 1936 – 1939. Những Nghị quyết quan trọng của Đảng Cộng sản trong thời kì Cách mạng 1939 – 1945 ? Phân tích một Nghị quyết có tác dụng dẫn đến việc vận động toàn quân. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. 1932 – 1935. (Đề thi HSG cấp THPT. đặc biệt là cao trào 1939 – 1945. Theo anh (chị). anh (chị) hãy chứng minh Cách mạng tháng Tám 1945 là biểu tượng sáng ngời về tinh thần chủ động sáng tạo của Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Câu 246. đấu tranh chính trị và khởi nghĩa từng phần ở nông thôn với đấu tranh chính trị và khởi nghĩa ở đô thị để khi có thời cơ thì phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền. năm 2004) Câu 238. hãy chứng minh : Những thắng lợi của cách mạng tháng Tám (1945) là kết quả của quá trình chuẩn bị trực tiếp từ 1939 đến 1945 và kịp thời chớp lấy thời cơ của Đảng Cộng sản Đông Dương và nhân dân Việt Nam.HCM. năm 2007) Câu 240. Qua việc trình bày những sự kiện chủ yếu trong phong trào cách mạng 1930 – 1931. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. Cách mạng Tháng Tám 1945 đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu nào cho cách mạng Việt Nam ? Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm này. tỉnh Thừa Thiên Huế. (Đề thi HSG cấp THPT. NXBGD năm 1992 có đoạn viết về bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 : “Nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm bạo lực cách mạng và khởi nghĩa vũ trang. Câu 245. cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 và cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 – 1045. 1936 – 1939. hãy làm rõ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1920 đến năm 1945.” (Đề thi HSG cấp THPT. đường dẫn điểm nút ấy được khởi đầu bằng sự thành lập của Đảng năm 1930. anh (chị) hãy phân tích và chứng minh nhận định sau đây: “Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một điểm nút. Sách giáo khoa lịch sử lớp 12 tập 2.

Từ năm 1930 đến năm 1945. Lập bảng so sánh ba thời kì lịch sử : 1930 – 1931. . Nhiệm vụ củng cố chính quyền dân chủ nhân dân được thực hiện như thế nào trong năm 1946 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Chính phủ và nhân dân ta. bảng B. củng cố và giữ vững chính quyền trong năm đầu tiên sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười (1917) đã được thực hiện với chủ trương của Đảng Bônsêvích như thế nào ? . Câu 257. năm 2001) Câu 255. phát huy thuận lợi.Tại nước Nga Xô viết.1930 đến năm 1945. Câu 251. và sự thật đã thành một nước tự do. khắc phục khó khăn. Đảng ta đã vận dụng những bài học kinh nghiệm gì từ phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939 ? (Đề thi HSG cấp THPT. Đảng Cộng sản đã giải quyết hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến như thế nào ? Phân tích sự sáng tạo của Đảng trong việc giải quyết hai nhiệm vụ đó. Trình bày nội dung cơ bản của bản Tuyên ngôn độc lập (2 – 9 – 1945).là những nhiệm vụ cấp bách của Đảng. (Đề thi HSG cấp THPT. NXB Giáo dục Hà Nội. Hãy phân tích một sự kiện tiêu biểu nhất có ảnh hưởng đến giai đoạn lịch sử trong những giai đoạn tiếp theo. tỉnh Thừa Thiên Huế. đấu tranh chống ngoại xâm. tập hợp mọi tầng lớp yêu nước xây dựng khối đoàn kết toàn dân trong các Mặt trận dân tộc thống nhất.. Câu 250.Tại Việt Nam. Căn cứ vào những cơ sở nào mà Hồ Chí Minh đã khẳng định như vậy ? (Lịch sử lớp 12. Trong “Tuyên ngôn độc lập” (2 – 9 – 1945) có đoạn viết: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập dân tộc. Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù.Hồ Chí Minh. Xây dựng chính quyền cách mạng. hình thức – phương pháp cách mạng. Phân tích những điểm chung và những nét khác nhau của các thời kì cách mạng từ 1930 đến 1945. Câu 249. TP. năm 2000) Câu 248. cuộc đấu tranh để bảo vệ. tên tổ chức mặt trận. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ TỪ SAU NGÀY 2 – 9 – 1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19 – 12 – 1946 Trong hơn một năm đầu sau Cách mạng tháng Tám. (Đề thi HSG Quốc gia.. Trình bày những thuận lợi cơ bản của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám.Hồ Chí Minh. trang 65) (Đề thi HSG cấp THPT. cách mạng nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách. thủ đô Hà Nội. Trình bày về vấn đề tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất từ năm 1930 đến năm 1945. có giải quyết được thì thành quả cách mạng mới được giữ vững và phát huy. TP. củng cố và giữ vững chính quyền . 1999. nhân dân ta đã đúc kết được những bài học kinh nghiệm gì ? (Đề thi HSG cấp THPT. năm 2005) Câu 254. tập II. năm 2002) 17. được Đảng Cộng sản xúc tiến như thế nào trong giai đoạn cách mạng 1930 – 1945 ? Câu 252. năm 1999) Câu 253. Anh (chị) có nhận định gì về vấn đề này. 1939 – 1945 về chủ trương lớn. Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. bảo vệ chính quyền. độc lập”. kết quả. năm 2009) Câu 256. Cao đẳng năm 2006) Câu 258. nội phản. Từ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trong giai đoạn 1930 – 1945.Hồ Chí Minh. 1936 – 1939. TP. (Đề HSG cấp THPT.

(Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2008) 18. (Đề thi HSG Quốc gia. Câu 263. Câu 262. giữ vững độc lập dân tộc những năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám (2 – 9 – 1945 đến 19 – 12 – 1946). Tại sao Tưởng và Pháp ký với nhau Hiệp ước Hoa – Pháp ngày 28 – 2 – 1946 ? Đảng và Chính phủ ta thực hiện sách lược gì trước tình thế do Hiệp ước đó đặt ra ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. tài tình của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh. + Sơ lược diễn biến. năm 2003) Câu 260. hãy phân tích những sự kiện làm cho tình thế nước ta lúc đó trở nên hết sức hiểm nghèo. Câu 261. ta đã chủ động phản động cuộc kháng chiến . Những đối sách của Đảng và Chính phủ trước tình thế đó ? Phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ chính quyền. Trình bày chủ trương và biện pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đối phó với Pháp và Tưởng trong thời gian trước và sau Hiệp định sơ bộ (6 – 3 –1946) có gì khác nhau ? Tại sao có sự khác nhau đó ? Câu 267. Trên cơ sở trình bày nét chính tình hình nước ta ở thời gian đầu sau Cách mạng tháng Tám – 1945. đấu tranh chống thù trong và giặc ngoài. Cao đẳng năm 2006) Câu 266. Để giành được thắng lợi trong việc xây dựng và bảo vệ chính quyền. bảng A. + Cả nước hướng về Nam Bộ như thế nào ? + Tác dụng và { nghĩa. NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 – 1950) Do hành động phá hoại Hiệp định Sơ bộ (4/3/1946) và Tạm ước (14 – 9 – 1946) nhằm đẩy nhanh đi tới chiến tranh của thực dân Pháp. theo anh (chị) còn có nguyên nhân nào khác rất quan trọng ? Vì sao ? Câu 268. Trình bày những biện pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chính phủ ta nhằm củng cố chính quyền nhân dân và giải quyết những khó khăn trước mắt. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Nam Bộ vào cuối năm 1945 : + Bối cảnh lịch sử. Cao đẳng năm 2003) Câu 265. Tại sao chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà quyết định ký với chính phủ Cộng hoà Pháp Hiệp định sơ bộ 6 – 3 – 1946 ? Nêu nội dung cơ bản và { nghĩa của Hiệp định. Chủ tịch Hồ Chí Minh giải quyết mối quan hệ Việt – Pháp bằng con đường hòa bình từ ngày 6 –3 – 1946 đến trước ngày 19 – 12 – 1946 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học.Anh (chị) hãy xác định nguyên nhân chung đã dẫn đến sự thắng lợi trong công cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập dân tộc và giữ vững chính quyền của nhân dân hai nước trên. Nêu những hoạt động chủ yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ tháng 9 – 1945 đến tháng 12 – 1946) trong công cuộc xây dựng đất nước và đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc. Nêu những sự kiện tiêu biểu về xây dựng chính quyền.trong năm đầu tiên sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945) đã được thực hiện với chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào ? . bảo vệ chính quyền cách mạng trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám (1945 – 1946). Anh (chị) hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945 và phân tích những khó khăn làm cho nước ta đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Câu 264. giữ gìn độc lập dân tộc thì ngoài sự lãnh đạo đúng đắn. Nêu kết quả và ý nghĩa. Câu 259.

Phân tích nội dung cơ bản và tác dụng của “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. tóm lược diễn biến.Diễn biến. . Điền vào các ô trống trong bảng được thiết kế theo mẫu dưới đây các { chính. Vì sao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.Chủ trương của Ta. thực dân Pháp càng lấn lướt tới. Anh (chị) hiểu chính sách “Tiêu thổ kháng chiến” có nghĩa là gì ? Trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm ở nước ta thời cận đại.toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1954). Hãy nêu những tấm gương chiến đấu dũng cảm trong trận đánh Đông Khê của chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 của quân dân ta ? Hành động cụ thể của họ ? Câu 281. . Chứng minh : Thực dân Pháp đã vô cùng thâm độc khi mở chiến dịch Việt Bắc còn quân dân ta rất sáng suốt tổ chức bẻ gẫy cuộc tấn công của địch. Câu 271. chúng ta phải nhân nhượng. Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 : . Câu 269. Tại sao Đảng và Chính phủ phát động phong trào toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp vào ngày 19 – 12 – 1946 ? Nêu ngắn gọn đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong những năm 1946 – 1947. (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 270. Tại sao cuộc kháng chiến chống Pháp lại diễn ra ở các đô thị ? Trình bày tóm tắt diễn biến. { nghĩa cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 mở đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.Về { nghĩa. triều đại nào đã cho thực hiện chính sách này ? Thực hiện chính sách này có tác dụng gì ? Câu 274. chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài và bước đầu giành thắng lợi quan trọng trong các chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 và Biên giới thu – đông năm 1947. . toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947 ? Câu 278. Trình bày chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 : nguyên nhân bùng nổ. vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa”. Với đường lối kháng chiến đúng đắn. ta đã xây dựng lực lượng về mọi mặt. kết quả.Hoàn cảnh. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng. chiến dịch Biên giới thu đông 1950 có gì khác với chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 ? Câu 279. Tại sao chiến thắng của nhân dân ta trong chiến dịch Việt Bắc lại có một ý nghĩa vô cùng to lớn tạo nên bước ngoặt trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Pháp ? Câu 276. Câu 275. từ năm 1950. âm mưu của địch. kết quả. quân và dân ta phải thực hiện phương châm đánh lâu dài ? (Đề thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2009) Câu 273. cơ bản nhất để làm rõ 4 nội dung liên quan đến chiến dịch Việt Bắc (1947) và chiến dịch Biên giới (1950) do quân và dân ta tiến hành trong cuộc kháng chiến chống Pháp : Chiến dịch Nội dung Việt Bắc Biên giới . Trình bày hoàn cảnh bùng nổ cuộc kháng chiến chống Pháp. Câu 272. Tại sao lại khẳng định từ chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 đến chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 là một bước phát triển của cuộc kháng chiến ? Câu 280. Câu 277. Anh (chị) hãy dùng các sự kiện lịch sử cụ thể để minh hoạ câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Chúng ta muốn hoà bình. Cuộc kháng chiến toàn dân.

Nêu các sự kiện có { nghĩa chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự. giáo dục.giáo dục trong kháng chiến chống Pháp từ thu – đông 1950 đến đông – xuân 1953 – 1954. Chứng minh sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 cuộc kháng chiến của ta bước sang một giai đoạn mới. Câu 293. Sau khi chiến dịch Biên giới thu – đông 1950. kinh tế. Phân tích tính chất chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương. Hãy nêu ba sự kiện chính trị lớn trong thời kz 1951 – 1953. Câu 286.Mục đích của chiến dịch Cách đánh của chiến dịch Kết quả của chiến dịch Ý nghĩa của chiến dịch Câu 282. có sự giúp đỡ của đế quốc Mĩ. quân ta mở cuộc Tiến công chiến lược đông – . quân ta đã giữ thế chủ động đánh địch như thế nào trên chiến trường chính Bắc Bộ ? (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 285. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1953 – 1954) Bước vào đông – xuân 1953 – 1954. hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào trên các mặt chính trị. năm 2009) Câu 292. Sự kiện nào có tính chất quyết định nhất để đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tiến lên giành thắng lợi mới ? Câu 288. Lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử lớn của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ khi bùng nổ đến chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950. 19. Trình bày âm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ từ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950. chính trị. Câu 284. văn hoá . quân dân ta giành những thắng lợi trên mặt trận quân sự. Câu 289. lực lượng kháng chiến của ta trưởng thành mọi mặt. Câu 283. cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. Hãy kể tên các chiến dịch đó và xác định chiến dịch nào là thắng lợi lớn nhất? Vì sao? 20. được đẩy mạnh. quân dân ta giành nhiều thắng lợi to lớn và toàn diện. kinh tế. Từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 đến trước đông xuân 1953 – 1954. kế hoạch Đờlát đơ Tátxinhi là một bước tiến hay một bước lùi trong cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương ? Vì sao ? Câu 290. Tại sao nói giặc Pháp đánh ra Hoà Bình là một cơ hội tốt để cho ta tiêu diệt địch ? Kết quả và { nghĩa lịch sử của chiến dịch Hoà Bình. Câu 291. So với kế hoạch Rơve. Pháp – Mĩ âm mưu giành một thắng lợi quân sự quyết định nhằm “kết thúc chiến tranh danh dự”. tỉnh Thừa Thiên Huế. BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 – 1953) Bước sang giai đoạn từ năm 1951 đến năm 1953. y tế ? Câu 287. Nêu những quyết định chính và { nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951). Từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến trước đông xuân 1953 – 1954. văn hoá.

Nêu điểm khác nhau cơ bản giữa Hiệp định sơ bộ (6 – 3 – 1946) với Hiệp định Giơnevơ (21 – 7 – 1954) để thấy bước tiến của ta trong đấu trường ngoại giao ? Câu 301. Điện Biên Phủ hoàn thành”. Hoàn cảnh lịch sử ký kết. Tóm tắt chủ trương chiến lược.Vì sao Pháp cho xây dựng tập đoàn cứ điểm ở Điện Biên Phủ ? . nội dung và { nghĩa của Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương ngày 21 – 7 – 1954. Cho biết { nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với nước ta và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. lập lại hoà bình ở Đông Dương. năm 2009) Câu 304. Từ thực tế chiến trường Đông Dương. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ : .Hồ Chí Minh. Dựa vào các câu thơ sau của Tố Hữu.xuân 1953 – 1954 với đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. (Đề thi HSG cấp THPT. anh (chị) hãy cho biết: . phân tích vai trò của chiến thắng Điện Biên Phủ với Hồi nghị ngoài giao ở Giơnevơ : “Anh Phạm Văn Đồng! Ở đó chắc đêm nay không ngủ Tin đây anh. Câu 302.Việc xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ có nằm trong kế hoạch ngay từ đầu của Nava không ? Câu 299. Hãy nêu tóm tắt chiến công của anh hùng Tô Vĩnh Diện và Phan Đình Giót trong chiến dịch Điện Biên Phủ. năm 2007) Câu 305. Câu 294.Hồ Chí Minh. Âm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ khi bước vào đông – xuân 1953 – 1954 ? Câu 295. chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã buộc thực dân Pháp kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh. Phân tích nguyên nhân thắng lợi và { nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp . .Giải thích : Chiến thắng Điện Biên Phủ là “tiếng chuông báo tử của chủ nghĩa thực dân” ? Câu 303. TP. Vì sao Pháp cử Nava làm Tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương ? Kế hoạch quân sự của Nava vào tháng 5 – 1953 có gì khác với tháng 11 – 1953 ? Kế hoạch đó lần lượt bị phá sản như thế nào ? Câu 300. Trình bày diễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của quân dân ta.Vì sao ta quyết định đánh địch ở Điện Biên Phủ ? . TP. Chứng minh Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong kháng chiến chống Pháp và là thắng lợi quyết định buộc thực dân Pháp phải kí kết Hiệp định Giơnevơ. các chiến dịch quân sự lớn của ta làm phá sản kế hoạch Nava trong Đông – Xuân 1953 – 1954. (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 296. (Đề thi tuyển sinh Đại học.Tướng Nava có thực hiện điểm theo chốt trong kế hoạch của mình không ? Vì sao ? . Những sự kiện nào chứng tỏ chủ trương chiến lược của Đảng Lao động Việt Nam trong Đông – Xuân 1953 – 1954 là đúng đắn ? Câu 297. Cao đẳng năm 2006) Câu 306. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã được chuẩn bị và giành thắng lợi như thế nào ? Ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ ? Câu 298.

quân và dân ta chủ động tiến công địch từ nhỏ đến lớn. Bằng sự hiểu biết của mình trong giai đoạn lịch sử từ 1946 – 1954. TP. chiến thắng Nghĩa Lộ (1948). độc lập ấy”. Trên mặt trận quân sự. (Đề thi HSG cấp THPT.Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương (3 – 1945). năm 2001) Câu 312. TP. Hội nghị toàn quốc của Đảng (từ 13 đến 15 – 8 –1945). chiến tranh du kích đến chiến tranh chính quy. năm 2006) Câu 313.Đề cập đến vấn đề xây dựng hậu phương. Theo anh (chị). hoàn thiện bảng sau : 1946 – 1950 1950 – 1954 Chính trị Kinh tế Văn hóa.(1946 – 1954).Cho biết tác dụng của việc xây dựng hậu phương đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954). năm 2001) Câu 307. Quốc dân đại hội Tân trào (16. cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 – 1945.Hồ Chí Minh. (Đề thi tuyển sinh Đại học. phong trào dân chủ 1936 – 1939. Trình bày những hiểu biết của anh (chị) về vai trò hậu phương trong cuộc kháng chiến toàn quôc chống thực dân Pháp.” Bằng thực tiễn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp hãy chứng minh rằng: Đảng và nhân dân ta đã xây dựng cho mình một hậu phương vững mạnh. chiến thắng Điện Biên Phủ (1954). chiến thắng Biên giới (1950) và chiến thắng Điện Biên Phủ (1954). . Cao đẳng năm 2004) Câu 309. chiến thắng Biên Giới (1950).Hồ Chí Minh. . 3. Bằng kiến thức về công cuộc xây dựng hậu phương cho cuộc kháng chiến chống Pháp.Phong trào công nhân 1926 – 1929. (Đề thi HSG cấp THPT. cân đối trên từng chiến trường và trên phạm vi cả nước. xã hội Câu 310. tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do. Đoạn cuối của bản tuyên ngôn độc lập (2 – 9 – 1945) có viết : “…Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng. anh (chị) hãy chứng minh điều khẳng định trên của Hồ Chí Minh. Trong mỗi nhóm sự kiện lịch sử dưới đây. mối quan hệ giữa hậu phương và tiền tuyến được biểu hiện như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp ? (Đề thi HSG cấp THPT. 17 – 8 – 1945).Hồ Chí Minh. tổng khởi nghĩa tháng 8 – 1945. . Câu 308. TP. phong trào cách mạng 1930 – 1931. kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh chính quy với chiến tranh du kích một cách nhịp nhàng. (Đề thi HSG cấp THPT. Dựa vào ba sự kiện quan trọng sau đây : Chiến thắng Việt Bắc (1947).Chiến thắng Việt Bắc (1947). 1. Bằng những kiến thức lịch sử cụ thể từ năm sau năm 1945 đến năm 1954. tỉnh Thừa Thiên Huế. hãy chọn ba sự kiện có mối quan hệ gần gũi với nhau và nêu ngắn gọn mối quan hệ ấy. Lê-nin đã nói : “Muốn tiến hành chiến tranh một cách nghiêm chỉnh phải có một hậu phương tổ chức vững chắc. 2. anh (chị) hãy chứng minh điều đó. năm 2006) Câu 311. anh (chị) hãy làm sáng tỏ các bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta.

TP. 21.Hồ Chí Minh. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập cho đến khi cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi. bảo vệ độc lập dân tộc. năm 2007) Câu 321. anh (chị) hãy chứng minh rằng cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1954) không chỉ là cuộc chiến tranh giải phóng mà còn là bước kế tục sự nghiệp xây dựng xã hội mới của nhân dân ta. (Đề thi HSG cấp THPT.Hồ Chí Minh. GÌN GIỮ HOÀ BÌNH (1954 – 1960) Do đế quốc Mĩ và chính quyền Ngô Đình Diệm phá hoại Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Việt Nam. TP.Hồ Chí Minh. hoạt động của ta – âm mưu. giữ gìn và phát triển lực lượng. miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm. (Đề thi HSG cấp THPT.Câu 314. Vẽ sơ đồ về tiến trình phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp trong toàn quốc (1946 – 1954) qua các mốc lịch sử chính và giải thích vị trí. TP. tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong tình hình đó. Bằng những sự kiện lịch sử.” (Đề HSG cấp THPT. { nghĩa của các mốc lịch sử đó. Lập bảng thống kê trong thời kì kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954). năm 2007) Câu 318. biện pháp của thực dân Pháp.Chứng minh rằng : “Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và sự can can thiệp của Mỹ (1946 – 1954) của ta là một cuộc kháng chiến toàn diện. nhiệm vụ và tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kì 1945 – 1954 so với thời kì 1939 – 1945 ? Tại sao lại có sự khác nhau như vậy ? Câu 322. . mỗi miền Bắc – Nam thực hiện những nhiệm vụ kinh tế xã hội. Lập bảng tóm tắt các sự kiện chính trong giai đoạn 1946 đến 1954 theo thứ tự sau : thời gian – chủ trương. từng . Tầm quan trọng của đấu tranh ngoại giao trong Cách mạng ? Trình bày những thắng lợi trên mặt trận ngoại giao của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954). . theo yêu cầu sau : Thời gian Các đời tướng Pháp Âm mưu và kế hoạch của chúng Những thắng lợi của ta Ý nghĩa lịch sử Câu 319. Trình bày quá trình đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh ngoại giao của nhân dân ta trong thời gian từ 2 – 9 – 1945 đến 21 – 7 – 1954 nhằm giữ vững chính quyền. (Đề thi HSG cấp THPT. Trình bày những điểm khác biệt về mục tiêu. nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền. Đảng ta đã họp đại hội bao nhiêu lần ? Trình bày hoàn cảnh và nội dung của từng đại hội. năm 2006) Câu 323. năm 2007) Câu 315.Hồ Chí Minh. (Đề thi HSG cấp THPT. TP. Lập bảng kê về các tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất ở Việt Nam từ năm 1930 đến 1954 theo các nội dung sau: TT Tên tổ chức Mặt trận Thời gian hoạt động Chủ trương lớn Kết quả hoạt động Câu 320.XÃ HỘI. năm 2001) Câu 317.Phân tích đường lối kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954). MIỀN BẮC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ KINH TẾ . Câu 316. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ – DIỆM.

Phân tích đặc điểm tình hình nước ta từ sau khi kí Hiệp định Giơnevơ về vấn đề lập lại hoà bình ở Đông Dương và nêu rõ nhiệm vụ và vị trí của cách mạng miền Bắc và cách mạng miền Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong bối cảnh lịch sử như thế nào ? Nêu nội dung và { nghĩa của Đại hội. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA ĐẾ QUỐC MĨ Ở MIỀN NAM (1961 – 1965) Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Trình bày đặc điểm tình hình nước ta từ sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 và những yêu cầu của Cách mạng Việt Nam. nhân dân ta phát triển cuộc khởi nghĩa quần chúng lên chiến tranh cách mạng. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ ở miền Nam có gì khác nhau giữa hai giai đoạn 1954 – 1960 và 1961 – 1965 ? 23. Bằng những sự kiện lịch sử. Những thắng lợi lớn của quân dân miền Nam trong cuộc đấu tranh chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ từ 1961 đến 1965. Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam đã nổ ra trong hoàn cảnh nào ? Tóm lược diễn biến. Cao đẳng năm 2005) Câu 334. XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC. Câu 327. (Đề thi tuyển sinh Đại học. miền Bắc nước ta đã tiến hành những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. (Đề thi HSG Quốc gia năm 2009) Câu 329. Cao đẳng năm 2002) 22. kết quả và giải thích vì sao “Đồng khởi” được coi là mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam ? Câu 336. Trình bày những chuyển biến của xã hội miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1960. kết quả. Phân tích điều kiện bùng nổ và { nghĩa của phong trào "Đồng khởi” ở miền Nam Việt Nam (1959 – 1960).bước đưa cách mạng tiến lên. hãy chứng minh phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) đã chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Ở miền Nam. Trình bày âm mưu và thủ đoạn của Mĩ khi tiến hành “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) ở miền Nam. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” Ở MIỀN NAM VÀ CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI MIỀN BẮC LẦN THỨ NHẤT CỦA ĐẾ QUỐC MỸ (1965 – 1968) . chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ. Câu 332. Câu 324. Phân tích mối quan hệ giữa nhiệm vụ của cách mạng hai miền. bước đầu xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.” Câu 337. Câu 331. Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân ta ở miền Nam đã diễn ra như thế nào trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ ? Câu 335. xã hội và con người đều đổi mới. hãy chứng minh câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Chính trị đặc biệt (3 – 1964) : “Trong 10 năm qua. Câu 325. Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam đã nổ ra trong hoàn cảnh nào ? Nêu diễn biến. Tại sao “Đồng khởi” được coi là mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam ? Câu 330. Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân ta ở miền Nam đã diễn ra như thế nào trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ ? Câu 328. Câu 326. Câu 333. Bằng những sự kiện lịch sử. Đất nước.

năm 2005) Câu 343. tỉnh Thừa Thiên Huế. xây dựng trong chiến tranh và làm nghĩa vụ hậu phương kháng chiến chống Mĩ. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 ở miền Nam : diễn biến chính. Trình bày những thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam (1965 – 1968). hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ nhất). Thời gian giữa hai cuộc chiến tranh phá hoại. Câu 342. Điền vào 2 bảng thống kê dưới đây những sự kiện thích hợp : Bảng 1 : Âm mưu của Mỹ trong việc thực hiện 3 chiến lược chiến tranh xâm lược ở miền Nam từ 1961 đến 1973 Tên chiến lược Hình thức Âm mưu Thủ đoạn Phạm vi thực hiện Bảng 2 : Những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam nhằm làm phá sản các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mĩ. Câu 340. Câu 346. Nêu { nghĩa của thắng lợi Vạn Tường (8 – 1965). miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh. Đế quốc Mĩ đã thực hiện âm mưu và dùng thủ đoạn gì trong chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1968 ? Cho biết miền Bắc đã lập được những thành tích gì trong sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ trong giai đoạn này. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh” (1969 – 1973) ? Nêu những thắng lợi chung của ba nước Đông Dương trên các mặt trận quân sự. khôi phục và phát triển kinh tế . kết quả và ý nghĩa. Tên chiến lược Chiến thắng mở đầu Chiến thắng kết thúc Kết quả . chính trị. miền Bắc chống chiến tranh phá hoại. hải quân phá hoại miền Bắc (lần thứ hai).văn hoá. Phân tích điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Câu 344. Mĩ tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và mở rộng chiến tranh không quân. nhân dân hai miền trực tiếp đánh Mĩ : miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Diễn biến và { nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân miền Nam tết Mậu thân (1968) ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. tiếp tục sản xuất. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “VIỆT NAM HOÁ CHIẾN TRANH” Ở MIỀN NAM VÀ CHIẾN TRANH PHÁ HOẠT MIỀN BẮC LẦN THỨ HAI CỦA ĐẾ QUỐC MĨ (1969– 1973) Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. quân dân ta ở miền Bắc đã chiến đấu và sản xuất như thế nào và đã đáp ứng những yêu cầu gì của cách mạng cả nước ? 24. miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”. (Đề thi HSG cấp THPT. ngoại giao trong chiến đấu chống hai chiến lược này. Cao đẳng năm 2002) Câu 341. Mĩ tiến hành chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” ở miền Nam và mở rộng chiến tranh không quân.Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Câu 345. miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của Mĩ. làm nghĩa vụ hậu phương. cứu nước của dân tộc. Đế quốc Mĩ thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong việc tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam (1965 – 1968) ? Câu 339. Câu 338. Giai đoạn này cả nước có chiến tranh. Từ năm 1965 đến năm 1968.

.. năm 2003) Câu 350............ + Phạm vi chiến tranh………………………………………………………….......... bảng B.. Quân và dân miền Bắc đã đánh bại những cuộc tập kích bằng không quân của Mĩ cuối năm 1972 như thế nào ? Nêu kết quả và { nghĩa...... Bốn thắng lợi nào của quân dân miền Nam có { nghĩa đánh dấu sự phá sản hoàn toàn của các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ ở miền Nam ? Hãy giải thích vì sao ? Câu 349.... Ba chiến lược chiến tranh này tuy có điểm giống nhau đều là “loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới” của Mĩ. theo yêu cầu của mẫu sau : Chiến lược chiến tranh Thủ đoạn của Mỹ – Nguỵ Sự kiện đánh dấu sự thất bại của Mỹ – Nguỵ ở chiến lược chiến tranh “Chiến tranh đặc biệt” “Chiến tranh cục bộ” “Việt Nam hoá” chiến tranh (Đề thi HSG Quốc gia.... Lập bảng thống kê những thủ đoạn và những sự kiện đánh dấu sự thất bại của Mỹ – Nguỵ ở ba chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.... “diệt cộng”...... Nội dung cơ bản và { nghĩa của Hiệp định đó ? ............... Mĩ – Ngụy đã lần lượt thực hiện ba chiến lược chiến tranh.. thời gian và những điểm giống nhau........ Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc kí kết Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam (27 – 1 – 1973)........ .ngụy thực hiện ở miền Nam Việt Nam..................…..... mục đích.....…………....................……......... để cứu vãn chế độ ngụy…………............…… ở miền Nam Việt Nam....... bảng A.... Đọc đoạn viết (dưới đây) trình bày lý do............. Hãy sửa những chi tiết sai và điền những nội dung còn thiếu vào chỗ trống : “Sau hàng loạt thủ đoạn “tố cộng”.. xã hội từ năm 1969 đến 1973 ? Câu 351.... trong thời gian từ 1959 đến 1973....... Đánh giá những thắng lợi quân sự của quân và dân ta trực tiếp dẫn tới việc triệu tập Hội nghị và ký kết hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam..... Miền bắc đã thực hiện nghĩa vụ của hậu phương như thế nào đối với tiền tuyến miền Nam từ năm 1969 đến năm 1973 ? Câu 353................. quân ngụy và chư hầu…………………………………………... Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế. . năm 2003) Câu 348.........Câu 347.................. Câu 352..………... nhưng có những điểm khác nhau về : + Vai trò của quân Mĩ... (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) Câu 355............. “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hoá” chiến tranh. + Qui mô chiến tranh…………………………………………………………..” (Đề thi HSG Quốc gia.... khác nhau của ba chiến lược chiến tranh do Mĩ . Những thắng lợi của quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc trong những năm 1965 – 1968 và 1969 – 1973 như thế nào ? Câu 354...

Nghị quyết của Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam ngày 2 – 3 – 1975 nêu rõ : “Thời cơ chiến lược đã đến. lập lại hoà bình ở Việt Nam. Những nét nổi bật về nghệ thuật chỉ đạo của Đảng ta trong cuộc Tổng tiến công và . Lập bảng kê về nội dung và { nghĩa của các Nghị quyết của Đảng Lao động Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ theo yêu cầu sau : Thời gian ra Nghị quyết. Đảng ta đã có những chủ trương. bảng B.. giành toàn vẹn lãnh thổ.(Đề thi tuyển sinh Đại học. ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền nam. năm 2000) Câu 367.xã hội. Nghị quyết đó đã đưa đến thắng lợi nào của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ? Câu 363. Cuối năm 1974 – mùa Xuân 1975. Mĩ rút quân về nước. miền Nam đấu tranh chống địch “bình định – lấn chếm”.XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC. Khái quát tình hai miền Bắc. Chiến lược “Phản ứng linh hoạt” và “Ngăn đe thực tế” của Mĩ đã ứng dụng như thế nào trong chiến tranh xâm lược Việt Nam ? Sự thất bại của nó ? Câu 366. 25. Căn cứ những điều kiện lịch sử nào mà Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam trong 2 năm : 1975 và 1976 ? Chủ trương đó được thực hiện như thế nào? Câu 364. Cao đẳng năm 2006) Câu 360. tên Nghị quyết Nội dung chủ yếu của Nghị quyết Tác dụng trực tiếp của Nghị quyết Câu 357. BẢN ĐỒ CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975 Phân tích nguyên nhân thành công và { nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cao đẳng năm 2002) Câu 356. cứu nước. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: + Công tác chuẩn bị. nội dung cơ bản và { nghĩa lịch sử của Hiệp định. Miền Bắc khắc phục những hậu quả của chiến tranh. sau mỗi thắng lợi lớn trên chiến trường. Phân tích những điểm khác nhau giữa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 với Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. Trình bày tóm tắt diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.. (Đề thi HSG Quốc gia. Nam Việt Nam từ khi Hiệp định Pari được kí kết (tháng 1 – 1973) đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. ra sức chi viện cho miền Nam. khôi phục và phát triển kinh tế . Câu 362. Đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh đoàn kết chiến đấu ba dân tộc Việt Nam – Lào – Campuchia ? Kết quả ra sao ? Câu 358.”. quyết định nào để sớm giải phóng hoàn toàn miền Nam ? (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 361. tạo thế và lực tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam. KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ . GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975) Sau Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh. Câu 365. Câu 359. + Điền những ký hiệu thể hiện những nét diễn biến chính của từng chiến dịch vào bản đồ (kèm theo ở trang bên). Lập bảng so sánh những điểm giống và khác nhau giữa Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương năm 1954 và Hiệp định Pari về Việt Nam năm 1973 : hoàn cảnh kí kết.

Câu 373. xã hội của các kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 – 1980 và 1981 – 1985. Phân tích nguyên nhân thắng lợi quan trọng nhất. nhân dân ta thực hiện những nhiệm vụ kinh tế . Nêu vắt tắt cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ quốc của nhân dân ta. nhân dân đã thực hiện 3 kế hoạch kinh tế - .nổi dậy Xuân 1975 ở miền Nam. cách mạng ở hai miền Bắc – Nam có những thuận lợi và khó khăn gì ? Trình bày những thành tựu trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh. khôi phục kinh tế. Cao đẳng năm 2007) Câu 374. Trong 10 năm (1976 – 1980 và 1981 – 1985). Câu 371. (Đề thi HSG Quốc gia. nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong năm đầu là khắc phục hậu quả chiến tranh. tỉnh Thừa Thiên Huế. Nêu nhiệm vụ và mục tiêu kinh tế. khôi phục và phát triển kinh tế .xã hội hai miền. Trình bày những sự kiện nổi bật ở Việt Nam năm 1976. Nêu những quyết định của Quốc hội khoá VI kì họp thứ nhất về một nước Việt Nam thống nhất. Trình bày nguyên nhân thắng lợi và { nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta (1954 – 1975). VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1986) Cách mạng Việt Nam chuyển giai đoạn sang cách mạng xã hội chủ nghĩa từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ. cứu nước và thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. Trong việc thực hiện từng kế hoạch Nhà nước 5 năm này. cứu nước (1954 – 1975) được thể hiện như thế nào ? 26. yếu kém gì ? Nguyên nhân của những khó khăn.xã hội nhằm xây dựng đất nước đồng thời với đấu tranh bảo vệ tổ quốc. ổn định tình hình miền Nam sau giải phóng năm 1975. Câu 377. năm 2007) Câu 369. bảng A. cứu nước (1954 – 1975). Câu 372. VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 Sau Đại thắng mùa Xuân 1975. Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất. năm 2005) Câu 368. chính trị. Câu 376. VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 – 2000) Việt Nam chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới từ Đại hội VI (tháng 12 – 1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam. cứu nước đã thể hiện như thế nào ? 28. Sau năm 1975. hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. Lập bảng hệ thống những thắng lợi có { nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc trên các mặt trận quân sự. ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ. Trong 15 năm. Sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ. Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975. (Đề thi HSG cấp THPT. từ năm 1986 đến 2000. Việt Nam chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa trong hoàn cảnh thuận lợi và khó khăn gì ? Câu 379. (Đề thi tuyển sinh Đại học. nước ta đã đạt được những thành tựu lẫn khó khăn. Câu 375. Câu 370. quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực hiện như thế nào ? Ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Câu 378. 27. yếu kém đó. cứu nước. chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc thực hiện hậu phương kháng chiến chống Mĩ. Phân tích sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. Giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ.

(Hồ Chí Minh. Về công cuộc đổi mới hiện nay của đất nước: Sự khởi xướng và lãnh đạo của Đảng. 1991 – 1995. 1945 – 1954. đặc điểm của giai đoạn lịch sử đó. Hãy sắp xếp theo trình tự thời gian các sự kiện chủ yếu từ khi Nguyễn Ái Quốc về nước (1941) trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam đến khi Cách mạng tháng Tám thành công và giải thích mối quan hệ giữa các sự kiện này. Đường lối đổi mới xây dựng đất nước trong chặng đường đầu thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong hoàn cảnh nào ? Trong bước đầu thực hiện đường lối mới của Đảng. NXB Chính trị Quốc gia. . bảng A. (Đề thi HSG Quốc gia. 1991 – 1995. 1995. TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000 Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 đã diễn ra theo một quá trình liên tục những sự kiện lớn : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930. Trình bày những thành tựu và hạn chế trong bước đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta từ năm 1986 đến năm 1991. năm 2005) Câu 387.xã hội 5 năm : 1986 – 1990. Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. Câu 385. năm 2005) Câu 388. kháng chiến chống Mĩ với Đại thắng Mùa Xuân 1975 và nay là công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986. anh (chị) hãy chứng minh điều đó. Nguyễn Ái Quốc từng có nhận định : “Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”. Hà Nội. kháng chiến chống Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa cầu”. có chọn lọc. nước ta đã đạt được những thành tựu và còn có những hạn chế gì ? Câu 381. đất nước Việt Nam ngày càng “tham gia tích cực vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế và hội nhập ngày càng sâu rộng vào thế giới hiện đại”. năm 2001) Câu 383. Mỗi sự kiện là mốc đánh dấu một thời kì phát triển của lịch sử dân tộc. Câu 386. Bằng những kiến thức lịch sử. Hãy chọn một trong các giai đoạn nêu trên. 29. Hãy chứng tỏ rằng trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới 1986 – 2000. 1996 – 2000. Câu 384. bảng A. Nguyên nhân thắng lợi cơ bản của cách mạng là gì ? Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân những bài học kinh nghiệm gì ? Câu 389. đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá. (Đề thi HSG Quốc gia. hãy nêu ngắn gọn những thắng lợi tiêu biểu và { nghĩa lịch sử của những thắng lợi đó vào thời điểm mùa Xuân trong lịch sử dân tộc từ khi có Đảng lãnh đạo đến năm 1975. (Đề thi tuyển sinh Đại học. 1930 – 1945. Cách mạng tháng Tám với sự thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945. Cao đẳng năm 2003) Câu 382. bảng A. chính sách đối ngoại và nêu nhận xét. bước đầu công cuộc đổi mới. đổi mới về chính trị. 1996 – 2000. lí giải sự lựa chọn và trình bày nội dung. Sau năm 1929. Cho biết thành tựu và yếu kém của nước ta trong từng kế hoạch Nhà nước 5 năm. 1954 – 1975 và 1975 – 1991. Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1991 đã trải qua các giai đoạn phát triển 1919 – 1930. (Đề thi HSG Quốc gia. đổi mới về kinh tế. Trình bày nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm : 1986 – 1990. Toàn tập. So sánh công cuộc cải tổ ở Liên Xô với công cuộc đổi mới ở Việt Nam về các mặt bối cảnh lịch sử. tiếp tục sự nghiệp đổi mới. Câu 380. trang 28). Câu 390. triển vọng. Bằng những sự kiện lịch sử chọn lọc.

chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân 1975 là những mốc lớn.Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định như thế nào về vấn đề thời cơ thuận lợi để phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám (1945) ? .Câu 391. anh (chị) hãy cho biết âm mưu và hành động cuối cùng của Pháp – Mĩ đã bị đánh bại như thế nào ? Qua đó. Thông qua trình bày hai sự kiện cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trình bày khái quát quá trình đế quốc Mĩ đi từ can thiệp đến trực tiếp xâm lược nước ta từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1975. Thành công của Cách mạng tháng Tám. Trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến 1975. đánh dấu những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong vòng 30 năm qua (1945 – 1975). Nêu những thủ đoạn của Mĩ và chính quyền Sài Gòn đã thực hiện trong các chiến lược chiến tranh mà chúng thực hiện ở miền Nam Việt Nam ? Theo anh (chị). Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) của dân tộc ta đã được kết thúc như thế .Phân tích { nghĩa lịch sử của những thắng lợi trên. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Câu 393.Vì sao lại nói đây là thời cơ ngàn năm có một ? Tác dụng của thời cơ đó ? . . Trong thời kz 1954 – 1975 Việt Nam đã trở thành nơi diễn ra sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc là do những nguyên nhân nào ? (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) Câu 399.Chứng minh mỗi thắng lợi là một mốc lớn mở ra một giai đoạn phát triển cao hơn của cách mạng Việt Nam.Anh (chị) hãy liên hệ với yếu tố thời cơ trong cuộc Tổng tiến công Xuân 1975 kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Câu 396. anh (chị) hãy : . Giải thích nguyên nhân ? Câu 398. chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của cuộc Tổng tíên công và nổi dậy mùa xuân 1975 của nhân dân ta có { nghĩa như thế nào đối với tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam ? Câu 394. có những sự kiện lịch sử nào quan trọng ? Hãy cho biết những sự kiện đó có ảnh hưởng như thế nào đến từng giai đoạn của thời đó ? Câu 400. Lập bảng thống kê mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử thế giới với lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945 theo nội dung sau : Thời gian Lịch sử Việt Nam Các sự kiện lịch sử thế giới có ảnh hưởng đến lịch sử Việt Nam Câu 392. Câu 395. thủ đoạn nào là thâm độc nhất ? Vì sao ? Câu 397. liên hệ với những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta để có thể rút ra bài học nổi bật trong việc kết thúc chiến tranh. Các giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam từ năm 1954 đến 1975 ? Những thắng lợi quân sự tiêu biểu của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ? Câu 401. . Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc.

tỉnh Thừa Thiên Huế. thắng lợi của cách mạng miền Nam và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta (từ tháng 7 – 1954 đến tháng 5 – 1975). Qua các kì Đại hội Đảng lần I. Câu 408. đó là một quy luật đấu tranh cách mạng” (Lê Duẫn). Miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã đóng vai trò như thế nào đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ? (Đề thi HSG cấp THPT. (Đề thi HSG cấp THPT. giành thắng lợi hoàn toàn. dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ năm 1954 đến năm 1973 quân và dân miền Nam đã đánh bại những chiến lược chiến tranh nào của Mỹ ? Trong những chiến thắng đó. Đại hội lần II (2 – 1951) và Đại hội lần III (9 – 1960) của Đảng ta đã lần lượt đề ra đường lối nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam như thế nào ? . Từ ngày thành lập cho đến năm 2006. thắng lợi nào có tính chất quyết định làm phá sản các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam ? Câu 407. tỉnh Thừa Thiên Huế.Thắng lợi của cách mạng nước ta đã khẳng định chân lý cách mạng lớn nhất của thời đại chúng ta là gì ? Câu 411.Đường lối xuyên suốt trong cách mạng Việt Nam kể từ khi Đảng ra đời là gì ? . Đảng ta đã tiến hành mấy lần Đại hội ? Nêu mốc thời gian. Câu 412. Trong hơn 20 năm từ 1954 đến 1975. năm 2006) Câu 406. đẩy lùi từng bước. địa điểm. giành thắng lợi từng bước. Chứng minh rằng : Cách mạng Việt Nam từ “Đồng khởi” cuối năm 1959 đến đầu năm 1960 đến chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là quá trình liên tục tấn công. năm 2006) Câu 405. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1854 – 1975) đã trải qua những thời kì lịch sử nào ? Nêu tóm tắt nhiệm vụ chính của những thời lịch sử đó. năm 2005) Câu 402. Câu 404. . Tính chủ động. “Đẩy lùi kẻ địch từng bước. tỉnh Thừa Thiên Huế. anh (chị) hãy chứng minh nhận định trên.nào ? Hãy so sánh sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Pháp với sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975) ? (Đề thi HSG cấp THPT. Sách lược vắn tắt và Luận cương chính trị (1930). Câu 403. lần II. lần III. Qua từng bước phát triển. nội dung cơ bản. tiến lên đánh bại hẳn kẻ địch. Quân và dân miền Bắc đã đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ như thế nào ? Nêu { nghĩa của những thắng lợi đó đối với tiến trình phát triển của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. tiến lên đánh bại hẳn quân địch. Câu 413. giành thắng lợi từng bước cho cách mạng. Từ năm 1930 đến năm 1975. Câu 409.Chính cương vắn tắt. đánh bại địch từng âm mưu chiến lược. miền Bắc đã đạt được những thành tựu cơ bản như thế nào trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ? Ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi trên đối với sự nghiệp cách mạng chung của các nước. anh (chị) hãy chứng minh rằng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. giành thắng lợi hoàn toàn. liên tục và kiên quyết tiến công trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã được thể hiện qua sự chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta như thế nào ? Thí dụ liên hệ với chiến cuộc Đông xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ để phân tích ? Câu 410. nhân dân ta đã thực hiện thắng lợi mục tiêu : độc lập dân tộc. dân chủ và chủ nghĩa xã hội như thế nào ? .

tự chủ. Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định sơ bộ (6 – 3 – 1946). quân sự độc lập. (Đề thi tuyển sinh Đại học. năm 2001) Câu 417. Nêu những sự kiện lịch sử tiêu biểu thể hiện tinh thần đoàn kết đấu tranh giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào trong thời kì chống Pháp và chống Mĩ (1945 – 1975). Từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 cho đến nay. đúng đắn. Hiệp định Giơnevơ (21 – 7 – 1954) và Hiệp định Pari (27 – 1 – 1973) ? Khái quát quá trình đấu tranh của nhân dân ta để từng bước giành các quyền dân tộc cơ bản sau mỗi hiệp định trên. năm 2001) . tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông qua diễn biến cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa mặt trận ngoại giao và mặt trận quân sự trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra và xúc tiến thành lập những mặt trận nào ? Vì sao Đảng lại chủ trương thành lập những mặt trận ấy. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc.Câu 414. đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 2008.  MỘT VÀI DẠNG CÂU HỎI CẦN THAM KHẢO THÊM : Câu 424. Hà Nội. phát triển và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. tỉnh Thừa Thiên Huế. cứu nước thắng lợi nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Cho biết những chiến công vang dội của quân đội nhân dân Việt Nam và lí giải nguyên nhân quyết định những chiến công oanh liệt đó ? Câu 416. năm 2009) Câu 422. Trình bày quá trình ra đời. (Đề thi HSG cấp THPT. sáng tạo…” ( SGK Lịch sử lớp 12 nâng cao. Hà Nội. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Bằng những kiến thức lịch sử từ 1954 đến 1975. năm 2004) Câu 419. Bằng sự hiểu biết về lịch sử dân tộc từ năm 1945 đến 1975. trang 260 ) (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 418. Hà Nội. Hãy hoàn thiện bảng sau về đấu tranh ngoại giao trong phong trào cách mạng Việt Nam : Thời gian Nội dung Kết quả và { nghĩa Từ 2 – 9 – 1945 đến 19 – 12 – 1946 Từ 8 – 5 – 1954 đến 21 – 7 – 1954 Từ tháng 5 – 1968 đến tháng 1 – 1973 (Đề thi HSG cấp THPT. với đường lối chính trị. NXB Giáo dục. anh (chị) hãy trình bày những cuộc đấu tranh ngoại giao của Đảng và chính phủ ta để bảo vệ độc lập và giải phóng dân tộc. anh (chị) hãy phân tích nội dung chủ yếu trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945. Cao đẳng năm 2005) Câu 420. chứng minh: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ. hãy chứng minh : trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975). Cao đẳng năm 2007) Câu 421. (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 423. Từ đó. Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu. Từ năm 1930 đến năm 1975 đường lối cách mạng bạo lực của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thực hiện như thế nào ? Câu 415. anh (chị) hãy chứng minh nhân dân ta đã làm theo lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì qu{ hơn độc lập tự do”. diễn biến của cuộc đấu tranh ngoại giao có mối quan hệ chặt chẽ với đấu tranh quân sự trên chiến trường.

Câu 426. năm 1999) Câu 428.vn « Return to minhanh-pl | 2280 views . Căn cứ vào đâu để khẳng định Văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở phục hưng và phát triển Văn minh người Việt cổ. bảng A. Đó là hai sự kiện nào ? Trình bày hiểu biết của anh (chị) về hai sự kiện đó. Qua một cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (tự chọn) của nhân dân ta trong thời gian từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII. Bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến này được vận dụng như thế nào trong công cuộc giữ nước của thế hệ sau (qua việc trình bày một cuộc kháng chiến. khối 11. Bài học lịch sử nêu trên đã được vận dụng sáng tạo như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954 (Hoặc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975). năm 2002) Câu 430.. 2. bảng A. (Đề thi Olympic 30/4. tiếp thu và đồng hóa ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc ở phương Bắc và văn hóa Champa ở phía Nam ? Nêu đặc điểm. (Đề thi HSG Quốc gia. năm 2007) Câu 429. Thế kỉ XIII và thế kỉ XX. do anh (chị) tự chọn). anh (chị) hãy nêu những bài học về huy động sức mạnh toàn dân và nghệ thuật tiến hành cuộc hiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta thời Trần. Trình bày và phân tích những nét nổi bật trong việc phòng thủ. Lập bảng thống kê về các anh hùng dân tộc trong các cuộc kháng chiến. bảng A. của nhân dân ta như thế nào? (Đề thi HSG Quốc gia. anh (chị) hãy : 1.. năm 1998) Câu 427. tấn công và kết thúc cuộc chiến tranh này. 2. Những bài học đó được vận dụng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 – 1975). năm 2002) . Trường THPT Thủ Đức.Hồ Chí Minh o Email : budchau20@yahoo. Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống thời Lý (1075 – 1077). khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến năm 1975. theo yêu cầu sau: Số thứ tự Anh hùng dân tộc Thời gian Chiến công nổi bật (Đề thi HSG Quốc gia. Trên cơ sở trình bày và phân tích những nét lớn về diễn biến của cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên thế kỉ XIII. vị trí và xu hướng chuyển hóa của nền văn minh Đại Việt.Câu 425. (Đề thi HSG Quốc gia. TP.  Sưu tầm & biên soạn : CHÂU TIẾN LỘC o HS. lịch sử Việt Nam ghi nhận hai sự kiện tiêu biểu thể hiện quyết tâm chống ngoại xâm của các tầng lớp nhân dân để giành và bảo vệ nền độc lập của dân tộc. anh (chị) hãy nêu một bài học đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.com... Hết . 1. bảng A.

quantcast.quantserve.Free Embeddable Forum powered by Nabble See how NAML generates this page <a href="http://www." border="0" height="1" width="1" alt="Quantcast"/></a> .com/p-34EL1DZyJypTI" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://pixel.gif" style="display: none.com/pixel/p-34EL1DZyJypTI.

hải quân phá hoại miền Bắc (lần thứ hai). khôi phục và phát triển kinh tế .“Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam (1965 – 1968) ? Câu 339. Trình bày những thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam (1965 – 1968). Câu 345. Đế quốc Mĩ đã thực hiện âm mưu và dùng thủ đoạn gì trong chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1968 ? Cho biết miền Bắc đã lập được những thành tích gì trong sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ trong giai đoạn này. Điền vào 2 bảng thống kê dưới đây những sự kiện thích hợp : Bảng 1 : Âm mưu của Mỹ trong việc thực hiện 3 chiến lược chiến tranh xâm lược ở miền Nam từ 1961 đến 1973 Tên chiến lược Hình thức Âm mưu Thủ đoạn Phạm vi thực hiện Bảng 2 : Những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam nhằm làm phá sản các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mĩ. Tên chiến lược Chiến thắng mở đầu Chiến thắng kết thúc Kết quả Câu 347. miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh. làm nghĩa vụ hậu phương. miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của Mĩ. (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 342. Phân tích điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Câu 344. năm 2005) Câu 343. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh” (1969 – 1973) ? Nêu những thắng lợi chung của ba nước Đông Dương trên các mặt trận quân sự. tỉnh Thừa Thiên Huế. miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”. Diễn biến và ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân miền Nam tết Mậu thân (1968) ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Từ năm 1965 đến năm 1968. kết quả và ý nghĩa. Câu 340. ngoại giao trong chiến đấu chống hai chiến lược này. Thời gian giữa hai cuộc chiến tranh phá hoại. Nêu ý nghĩa của thắng lợi Vạn Tường (8 – 1965). Lập bảng thống kê những thủ đoạn và những sự kiện đánh dấu . Câu 346. quân dân ta ở miền Bắc đã chiến đấu và sản xuất như thế nào và đã đáp ứng những yêu cầu gì của cách mạng cả nước ? 24.văn hoá. Mĩ tiến hành chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” ở miền Nam và mở rộng chiến tranh không quân. Cao đẳng năm 2002) Câu 341. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 ở miền Nam : diễn biến chính. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “VIỆT NAM HOÁ CHIẾN TRANH” Ở MIỀN NAM VÀ CHIẾN TRANH PHÁ HOẠT MIỀN BẮC LẦN THỨ HAI CỦA ĐẾ QUỐC MĨ (1969– 1973) Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. chính trị.

. trong thời gian từ 1959 đến 1973.. “diệt cộng”................................. bảng A.......................... “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hoá” chiến tranh.…………............... (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) Câu 355..... Bốn thắng lợi nào của quân dân miền Nam có ý nghĩa đánh dấu sự phá sản hoàn toàn của các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ ở miền Nam ? Hãy giải thích vì sao ? Câu 349...... Những thắng lợi của quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc trong những năm 1965 – 1968 và 1969 – 1973 như thế nào ? Câu 354... thời gian và những điểm giống nhau..... Đánh giá những thắng lợi quân sự của quân và dân ta trực tiếp dẫn tới việc triệu tập Hội nghị và ký kết hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam..... + Phạm vi chiến tranh…………………………………………………………............sự thất bại của Mỹ – Nguỵ ở ba chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.…..... để cứu vãn chế độ ngụy…………..... quân ngụy và chư hầu………………………………………….....…….... Quân và dân miền Bắc đã đánh bại những cuộc tập kích bằng không quân của Mĩ cuối năm 1972 như thế nào ? Nêu kết quả và ý nghĩa. Mĩ – Ngụy đã lần lượt thực hiện ba chiến lược chiến tranh....... ...............…… ở miền Nam Việt Nam. Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc kí kết Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam (27 – 1 – 1973). Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế.... mục đích......... Nội dung cơ bản và ý nghĩa của Hiệp định đó ? ... xã hội từ năm 1969 đến 1973 ? Câu 351...... nhưng có những điểm khác nhau về : + Vai trò của quân Mĩ. Ba chiến lược chiến tranh này tuy có điểm giống nhau đều là “loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới” của Mĩ..... bảng B.. . năm 2003) Câu 348...... khác nhau của ba chiến lược chiến tranh do Mĩ ngụy thực hiện ở miền Nam Việt Nam.................. Câu 352.......... Đọc đoạn viết (dưới đây) trình bày lý do. Hãy sửa những chi tiết sai và điền những nội dung còn thiếu vào chỗ trống : “Sau hàng loạt thủ đoạn “tố cộng”........……….............. Miền bắc đã thực hiện nghĩa vụ của hậu phương như thế nào đối với tiền tuyến miền Nam từ năm 1969 đến năm 1973 ? Câu 353......... + Qui mô chiến tranh…………………………………………………………........ năm 2003) Câu 350...” (Đề thi HSG Quốc gia..... theo yêu cầu của mẫu sau : Chiến lược chiến tranh Thủ đoạn của Mỹ – Nguỵ Sự kiện đánh dấu sự thất bại của Mỹ – Nguỵ ở chiến lược chiến tranh “Chiến tranh đặc biệt” “Chiến tranh cục bộ” “Việt Nam hoá” chiến tranh (Đề thi HSG Quốc gia...

Lập bảng kê về nội dung và ý nghĩa của các Nghị quyết của Đảng Lao động Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ theo yêu cầu sau : Thời gian ra Nghị quyết. nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định. Khái quát tình hai miền Bắc. Mĩ rút quân về nước. Đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh đoàn kết chiến đấu ba dân tộc Việt Nam – Lào – Campuchia ? Kết quả ra sao ? Câu 358. Cuối năm 1974 – mùa Xuân 1975.”. 25. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975) Sau Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh..XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC. KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ . Lập bảng so sánh những điểm giống và khác nhau giữa Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương năm 1954 và Hiệp định Pari về Việt Nam năm 1973 : hoàn cảnh kí kết. Trình bày tóm tắt diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. quyết định nào để sớm giải phóng hoàn toàn miền Nam ? (Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Câu 361. Câu 365.. Căn cứ những điều kiện lịch sử nào mà Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam trong 2 năm : 1975 và 1976 ? Chủ trương đó được thực hiện như thế nào? Câu 364. Câu 362. Nghị quyết của Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam ngày 2 – 3 – 1975 nêu rõ : “Thời cơ chiến lược đã đến. miền Nam đấu tranh chống địch “bình định – lấn chếm”. Cao đẳng năm 2002) Câu 356. Phân tích những điểm khác nhau giữa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 với Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. sau mỗi thắng lợi lớn trên chiến trường. giành toàn vẹn lãnh thổ. Chiến lược “Phản ứng linh hoạt” và “Ngăn đe thực tế” của Mĩ đã ứng dụng như thế nào trong chiến tranh xâm lược Việt Nam ? Sự thất bại của nó ? Câu 366. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: . Nghị quyết đó đã đưa đến thắng lợi nào của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ? Câu 363. khôi phục và phát triển kinh tế .(Đề thi tuyển sinh Đại học. ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền nam. Cao đẳng năm 2006) Câu 360. tên Nghị quyết Nội dung chủ yếu của Nghị quyết Tác dụng trực tiếp của Nghị quyết Câu 357. Nam Việt Nam từ khi Hiệp định Pari được kí kết (tháng 1 – 1973) đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 ? (Đề thi tuyển sinh Đại học. Đảng ta đã có những chủ trương. lập lại hoà bình ở Việt Nam. tạo thế và lực tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam.xã hội. Miền Bắc khắc phục những hậu quả của chiến tranh. ra sức chi viện cho miền Nam. Câu 359.

Nêu nhiệm vụ và mục tiêu kinh tế. Nêu những quyết định của Quốc hội khoá VI kì họp thứ nhất về một nước Việt Nam thống nhất. Sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ. cách mạng ở hai miền Bắc – Nam có những thuận lợi và khó khăn gì ? Trình bày những thành tựu trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh. Câu 375. Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975. VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1986) Cách mạng Việt Nam chuyển giai đoạn sang cách mạng xã hội chủ nghĩa từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ. năm 2000) Câu 367. hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong năm đầu là khắc phục hậu quả chiến tranh. năm 2005) Câu 368. chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc thực hiện hậu phương kháng chiến chống Mĩ. Câu 372. khôi phục kinh tế. VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 Sau Đại thắng mùa Xuân 1975.xã hội nhằm xây dựng đất nước đồng thời với đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Câu 371. cứu nước (1954 – 1975). nhân dân ta thực hiện những nhiệm vụ kinh tế . khôi phục và phát triển kinh tế . Cao đẳng năm 2007) Câu 374. Trình bày những sự kiện nổi bật ở Việt Nam năm 1976. Câu 373. (Đề thi tuyển sinh Đại học. Trong 10 năm (1976 – 1980 và 1981 – 1985).xã hội hai miền. xã hội của các kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 – . bảng A. ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ. Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất. bảng B. 27. chính trị. Câu 370. cứu nước. (Đề thi HSG Quốc gia. ổn định tình hình miền Nam sau giải phóng năm 1975. (Đề thi HSG cấp THPT. năm 2007) Câu 369. Lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc trên các mặt trận quân sự. Phân tích nguyên nhân thắng lợi quan trọng nhất. BẢN ĐỒ CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975 Phân tích nguyên nhân thành công và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ. cứu nước (1954 – 1975) được thể hiện như thế nào ? 26. Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta (1954 – 1975). Những nét nổi bật về nghệ thuật chỉ đạo của Đảng ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ở miền Nam. cứu nước và thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.+ Công tác chuẩn bị. + Điền những ký hiệu thể hiện những nét diễn biến chính của từng chiến dịch vào bản đồ (kèm theo ở trang bên). tỉnh Thừa Thiên Huế. (Đề thi HSG Quốc gia. Phân tích sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực hiện như thế nào ? Ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. cứu nước.

Nêu vắt tắt cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ quốc của nhân dân ta. chính sách đối ngoại và nêu nhận xét. Câu 386. 1996 – 2000. kháng chiến chống Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa cầu”. Trong 15 năm. Hãy chứng tỏ rằng trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới 1986 – 2000. Bằng những sự kiện lịch sử chọn lọc. hãy nêu ngắn gọn những thắng lợi tiêu . nước ta đã đạt được những thành tựu lẫn khó khăn. Câu 377. đất nước Việt Nam ngày càng “tham gia tích cực vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế và hội nhập ngày càng sâu rộng vào thế giới hiện đại”. Câu 384. Câu 380. (Đề thi tuyển sinh Đại học. đổi mới về chính trị.xã hội 5 năm : 1986 – 1990. Trình bày nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm : 1986 – 1990. Câu 378. Cách mạng tháng Tám với sự thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945. triển vọng. So sánh công cuộc cải tổ ở Liên Xô với công cuộc đổi mới ở Việt Nam về các mặt bối cảnh lịch sử. Đường lối đổi mới xây dựng đất nước trong chặng đường đầu thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong hoàn cảnh nào ? Trong bước đầu thực hiện đường lối mới của Đảng. 1991 – 1995. Trình bày những thành tựu và hạn chế trong bước đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta từ năm 1986 đến năm 1991. (Đề thi HSG Quốc gia. Sau năm 1975. Trong việc thực hiện từng kế hoạch Nhà nước 5 năm này. TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000 Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 đã diễn ra theo một quá trình liên tục những sự kiện lớn : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930. Giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ. tiếp tục sự nghiệp đổi mới. yếu kém gì ? Nguyên nhân của những khó khăn. Về công cuộc đổi mới hiện nay của đất nước: Sự khởi xướng và lãnh đạo của Đảng. Câu 385. Cao đẳng năm 2003) Câu 382. VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 – 2000) Việt Nam chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới từ Đại hội VI (tháng 12 – 1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi sự kiện là mốc đánh dấu một thời kì phát triển của lịch sử dân tộc. nhân dân đã thực hiện 3 kế hoạch kinh tế . bảng A. Câu 376. Việt Nam chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa trong hoàn cảnh thuận lợi và khó khăn gì ? Câu 379. 1996 – 2000. nước ta đã đạt được những thành tựu và còn có những hạn chế gì ? Câu 381. đổi mới về kinh tế. cứu nước đã thể hiện như thế nào ? 28. kháng chiến chống Mĩ với Đại thắng Mùa Xuân 1975 và nay là công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986. năm 2001) Câu 383. từ năm 1986 đến 2000. yếu kém đó. bước đầu công cuộc đổi mới. 29.1980 và 1981 – 1985. đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá. Cho biết thành tựu và yếu kém của nước ta trong từng kế hoạch Nhà nước 5 năm. 1991 – 1995.

Câu 390. NXB Chính trị Quốc gia. . lí giải sự lựa chọn và trình bày nội dung. năm 2005) Câu 387. 1945 – 1954. 1930 – 1945. trang 28). Nguyên nhân thắng lợi cơ bản của cách mạng là gì ? Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân những bài học kinh nghiệm gì ? Câu 389. Hà Nội. năm 2005) Câu 388.Chứng minh mỗi thắng lợi là một mốc lớn mở ra một giai đoạn phát triển cao hơn của cách mạng Việt Nam. anh (chị) hãy : . Nguyễn Ái Quốc từng có nhận định : “Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”. bảng A. Sau năm 1929. anh (chị) hãy chứng minh điều đó. 1995. Hãy sắp xếp theo trình tự thời gian các sự kiện chủ yếu từ khi Nguyễn Ái Quốc về nước (1941) trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam đến khi Cách mạng tháng Tám thành công và giải thích mối quan hệ giữa các sự kiện này. chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của cuộc Tổng tíên công và nổi dậy mùa xuân 1975 của nhân dân ta có ý nghĩa như thế nào đối với tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam ? Câu 394. Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000.Phân tích ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi trên. đặc điểm của giai đoạn lịch sử đó. Toàn tập. (Đề thi HSG Quốc gia. có chọn lọc. (Hồ Chí Minh. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân 1975 là những mốc lớn.Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định như thế nào về vấn đề thời cơ thuận lợi để phát động toàn dân khởi nghĩa . Hãy chọn một trong các giai đoạn nêu trên.biểu và ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi đó vào thời điểm mùa Xuân trong lịch sử dân tộc từ khi có Đảng lãnh đạo đến năm 1975. Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1991 đã trải qua các giai đoạn phát triển 1919 – 1930. . Câu 393. đánh dấu những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong vòng 30 năm qua (1945 – 1975). Thành công của Cách mạng tháng Tám. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 1954 – 1975 và 1975 – 1991. Bằng những kiến thức lịch sử. (Đề thi HSG Quốc gia. bảng A. Câu 391. Lập bảng thống kê mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử thế giới với lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945 theo nội dung sau : Thời gian Lịch sử Việt Nam Các sự kiện lịch sử thế giới có ảnh hưởng đến lịch sử Việt Nam Câu 392.

Vì sao lại nói đây là thời cơ ngàn năm có một ? Tác dụng của thời cơ đó ? . Nêu những thủ đoạn của Mĩ và chính quyền Sài Gòn đã thực hiện trong các chiến lược chiến tranh mà chúng thực hiện ở miền Nam Việt Nam ? Theo anh (chị). năm 2006) Câu 405. (Đề thi HSG cấp THPT. Câu 395. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1854 – 1975) đã trải qua những thời kì lịch sử nào ? Nêu tóm tắt nhiệm vụ chính của những thời lịch sử đó.Anh (chị) hãy liên hệ với yếu tố thời cơ trong cuộc Tổng tiến công Xuân 1975 kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến 1975. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã đóng vai trò như thế nào đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ? (Đề thi HSG cấp THPT. Thông qua trình bày hai sự kiện cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp. Câu 404. năm 2006) . Các giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam từ năm 1954 đến 1975 ? Những thắng lợi quân sự tiêu biểu của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ? Câu 401. Câu 396. Trình bày khái quát quá trình đế quốc Mĩ đi từ can thiệp đến trực tiếp xâm lược nước ta từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1975. liên hệ với những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta để có thể rút ra bài học nổi bật trong việc kết thúc chiến tranh. Trong hơn 20 năm từ 1954 đến 1975. năm 2005) Câu 402. Câu 403. Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) của dân tộc ta đã được kết thúc như thế nào ? Hãy so sánh sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Pháp với sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975) ? (Đề thi HSG cấp THPT. Quân và dân miền Bắc đã đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ như thế nào ? Nêu ý nghĩa của những thắng lợi đó đối với tiến trình phát triển của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong thời kỳ 1954 – 1975 Việt Nam đã trở thành nơi diễn ra sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc là do những nguyên nhân nào ? (Đề thi HSG Quốc gia năm 2008) Câu 399. có những sự kiện lịch sử nào quan trọng ? Hãy cho biết những sự kiện đó có ảnh hưởng như thế nào đến từng giai đoạn của thời đó ? Câu 400.giành chính quyền trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám (1945) ? . thủ đoạn nào là thâm độc nhất ? Vì sao ? Câu 397. tỉnh Thừa Thiên Huế. tỉnh Thừa Thiên Huế. miền Bắc đã đạt được những thành tựu cơ bản như thế nào trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ? Ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi trên đối với sự nghiệp cách mạng chung của các nước. anh (chị) hãy cho biết âm mưu và hành động cuối cùng của Pháp – Mĩ đã bị đánh bại như thế nào ? Qua đó. Giải thích nguyên nhân ? Câu 398.

Từ năm 1930 đến năm 1975. lần II. Đảng ta đã tiến hành mấy lần Đại hội ? Nêu mốc thời gian. nhân dân ta đã thực hiện thắng lợi mục tiêu : độc lập dân tộc. địa điểm. giành thắng lợi hoàn toàn. thắng lợi nào có tính chất quyết định làm phá sản các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam ? Câu 407. tiến lên đánh bại hẳn quân địch. . hãy chứng minh : trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975). “Đẩy lùi kẻ địch từng bước. Câu 409. Qua các kì Đại hội Đảng lần I. liên tục và kiên quyết tiến công trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã được thể hiện qua sự chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta như thế nào ? Thí dụ liên hệ với chiến cuộc Đông xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ để phân tích ? Câu 410. Cho biết những chiến công vang dội của quân đội nhân dân Việt Nam và lí giải nguyên nhân quyết định những chiến công oanh liệt đó ? Câu 416. lần III. giành thắng lợi từng bước.Câu 406. đẩy lùi từng bước. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc. dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chứng minh rằng : Cách mạng Việt Nam từ “Đồng khởi” cuối năm 1959 đến đầu năm 1960 đến chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là quá trình liên tục tấn công. Từ năm 1954 đến năm 1973 quân và dân miền Nam đã đánh bại những chiến lược chiến tranh nào của Mỹ ? Trong những chiến thắng đó. Từ năm 1930 đến năm 1975 đường lối cách mạng bạo lực của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thực hiện như thế nào ? Câu 415. nội dung cơ bản. tiến lên đánh bại hẳn kẻ địch.Chính cương vắn tắt. diễn biến của cuộc đấu tranh ngoại giao có mối quan hệ chặt chẽ với đấu tranh quân sự trên chiến trường. giành thắng lợi từng bước cho cách mạng. giành thắng lợi hoàn toàn. thắng lợi của cách mạng miền Nam và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta (từ tháng 7 – 1954 đến tháng 5 – 1975). Qua từng bước phát triển. đánh bại địch từng âm mưu chiến lược.Đường lối xuyên suốt trong cách mạng Việt Nam kể từ khi Đảng ra đời là gì ? . . Đại hội lần II (2 – 1951) và Đại hội lần III (9 – 1960) của Đảng ta đã lần lượt đề ra đường lối nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam như thế nào ? . Câu 408. phát triển và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tính chủ động. đó là một quy luật đấu tranh cách mạng” (Lê Duẫn). Từ ngày thành lập cho đến năm 2006. Sách lược vắn tắt và Luận cương chính trị (1930). Trình bày quá trình ra đời. Câu 412. anh (chị) hãy chứng minh rằng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.Thắng lợi của cách mạng nước ta đã khẳng định chân lý cách mạng lớn nhất của thời đại chúng ta là gì ? Câu 411. Câu 413. dân chủ và chủ nghĩa xã hội như thế nào ? Câu 414. anh (chị) hãy chứng minh nhận định trên.

2008. Cao đẳng năm 2005) Câu 420. trang 260 ) (Đề thi HSG cấp THPT. Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể của cuộc kháng chiến chống . Hiệp định Giơnevơ (21 – 7 – 1954) và Hiệp định Pari (27 – 1 – 1973) ? Khái quát quá trình đấu tranh của nhân dân ta để từng bước giành các quyền dân tộc cơ bản sau mỗi hiệp định trên. Hà Nội. rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa mặt trận ngoại giao và mặt trận quân sự trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. đúng đắn. cứu nước thắng lợi nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. NXB Giáo dục. Hãy hoàn thiện bảng sau về đấu tranh ngoại giao trong phong trào cách mạng Việt Nam : Thời gian Nội dung Kết quả và ý nghĩa Từ 2 – 9 – 1945 đến 19 – 12 – 1946 Từ 8 – 5 – 1954 đến 21 – 7 – 1954 Từ tháng 5 – 1968 đến tháng 1 – 1973 (Đề thi HSG cấp THPT. Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định sơ bộ (6 – 3 – 1946). quân sự độc lập. Câu 418. (Đề thi tuyển sinh Đại học. tỉnh Thừa Thiên Huế. Thế kỉ XIII và thế kỉ XX. năm 2001) Câu 417. Cao đẳng năm 2007) Câu 421. với đường lối chính trị. (Đề thi HSG cấp THPT. sáng tạo…” ( SGK Lịch sử lớp 12 nâng cao. Hà Nội. Bằng những kiến thức lịch sử từ 1954 đến 1975. Từ đó. anh (chị) hãy phân tích nội dung chủ yếu trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945. năm 2009) Câu 422. tỉnh Thừa Thiên Huế. Câu 426. Đó là hai sự kiện nào ? Trình bày hiểu biết của anh (chị) về hai sự kiện đó. Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu. Bằng sự hiểu biết về lịch sử dân tộc từ năm 1945 đến 1975. năm 2001) Câu 425. chứng minh: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra và xúc tiến thành lập những mặt trận nào ? Vì sao Đảng lại chủ trương thành lập những mặt trận ấy. Hà Nội. đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. lịch sử Việt Nam ghi nhận hai sự kiện tiêu biểu thể hiện quyết tâm chống ngoại xâm của các tầng lớp nhân dân để giành và bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Câu 423. Từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 cho đến nay. anh (chị) hãy trình bày những cuộc đấu tranh ngoại giao của Đảng và chính phủ ta để bảo vệ độc lập và giải phóng dân tộc. năm 2004) Câu 419.(Đề thi HSG cấp THPT. Thông qua diễn biến cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. ϖ MỘT VÀI DẠNG CÂU HỎI CẦN THAM KHẢO THÊM : Câu 424. (Đề thi tuyển sinh Đại học. tự chủ. anh (chị) hãy chứng minh nhân dân ta đã làm theo lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Nêu những sự kiện lịch sử tiêu biểu thể hiện tinh thần đoàn kết đấu tranh giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào trong thời kì chống Pháp và chống Mĩ (1945 – 1975).

Căn cứ vào đâu để khẳng định Văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở phục hưng và phát triển Văn minh người Việt cổ. anh (chị) hãy nêu một bài học đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. năm 1998) Câu 427. do anh (chị) tự chọn). (Đề thi HSG Quốc gia. Trình bày và phân tích những nét nổi bật trong việc phòng thủ. vị trí và xu hướng chuyển hóa của nền văn minh Đại Việt. năm 2007) Câu 429. tấn công và kết thúc cuộc chiến tranh này. bảng A.Hồ Chí Minh o Email : budchau20@yahoo.. Bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến này được vận dụng như thế nào trong công cuộc giữ nước của thế hệ sau (qua việc trình bày một cuộc kháng chiến. năm 2002) Câu 430... Trường THPT Thủ Đức. Qua một cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (tự chọn) của nhân dân ta trong thời gian từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII. 1. của nhân dân ta như thế nào? (Đề thi HSG Quốc gia.. 2. anh (chị) hãy nêu những bài học về huy động sức mạnh toàn dân và nghệ thuật tiến hành cuộc hiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta thời Trần. . khối 11. năm 1999) Câu 428.. (Đề thi Olympic 30/4. TP. ≅ Sưu tầm & biên soạn : CHÂU TIẾN LỘC o HS. bảng A. Hết . tiếp thu và đồng hóa ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc ở phương Bắc và văn hóa Champa ở phía Nam ? Nêu đặc điểm. năm 2002) . bảng A.vn « Return to minhanh-pl | 2280 views Loading. Bài học lịch sử nêu trên đã được vận dụng sáng tạo như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954 (Hoặc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975).. Lập bảng thống kê về các anh hùng dân tộc trong các cuộc kháng chiến. 2.com. anh (chị) hãy : 1. theo yêu cầu sau: Số thứ tự Anh hùng dân tộc Thời gian Chiến công nổi bật (Đề thi HSG Quốc gia. Trên cơ sở trình bày và phân tích những nét lớn về diễn biến của cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên thế kỉ XIII. khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến năm 1975.quân xâm lược Tống thời Lý (1075 – 1077). bảng A. (Đề thi HSG Quốc gia. Những bài học đó được vận dụng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 – 1975).

" border="0" height="1" width="1" alt="Quantcast"/></a> .com/pixel/p-34EL1DZyJypTI.gif" style="display: none.quantserve.quantcast.com/p-34EL1DZyJypTI" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://pixel.sample Remove Ads Free Embeddable Forum powered See how NAML generates by Nabble this page <a href="http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful