CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

--------***------

ĐƠN XÁC NHẬN
Kính gửi:

Công an phường Tây Lộc

Tôi tên là: Trần Phúc Điền – công tác tại phòng Tiếp nhận – Quản lý hồ sơ Phòng Tiếp nhận – Quản lý hồ sơ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế Ngày sinh : 17/10/1982. Số CMND: 191529220

Nơi ở hiện nay: Số nhà 16 kiệt 64 Hoàng Diệu, Tây Lộc, Thành Phố Huế. Quê quán : Hương Long, Hương Sơ, Thành Phố Huế. Nội dung xin xác nhận: xác nhận bị mất ví trong đó gồm có: - Giấy CMND, giấy phép lái xe, Catvet xe. Lý do xác nhận: để thuận lợi trong việc làm lại các loại giấy tờ trên. Kính mong sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo công an phường Tây Lộc. Xác nhận của cơ quan Huế, ngày 29 tháng 01 năm 2008 Người làm đơn

Trần Phúc Điền