P. 1
Don Dang Ky Dau Thau

Don Dang Ky Dau Thau

4.33

|Views: 1,608|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3837368

More info:

Published by: api-3837368 on Oct 18, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘÌ CHỦ NGHĨA VÌỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------
ĐON ĐÄNG KÝ ĐÁU THÀU
Kính gửi : Bưu điện Tỉnh Bến Tre.

Tên don vj : Công ty TNHH Khoa Nguyên
Đja chi : 530/23 Thông Nhât, P.16, Q.Gò Vâp, Tp.Hô Chí Minh
Điên thoại : 08. 9960012 Fax : 08. 9961359
Giây dãng ký kinh doanh : 4102048184
Sô tài khoán thanh toán : 25886299 tại Ngân hàng: ACB

Xin duoc tham gia làm thành viên dâu thâu cung câp thiêt bj viên thông cho buu
diên tinh Bên Tre vào ngày 21 tháng 09 nãm 2007.
Chúng tôi cam kêt thực hiên dúng các quy djnh vê dâu thâu.
Tp.HCM ngày 17 tháng 09 nãm 2007
Giám dôc
Nguyên Xuân Nguyên

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->