.

A.7. Việt Nam ĐT: (84-8) 3895 7586.NHAØ XUAÁT BAÛN THANH NIEÂN Mọi chi tiết xin liên hệ với tác giả tại: Trường Nhạc B. Q.org/ hoặc Công Ty Âm Nhạc B.bach@gmail.com 2 . Gò Vấp Tp.C. P. P. Q.H 551/122/9B Lê Quang Định.1. HCM.C.3 .H 123 Bis E2 Trần Quốc Thảo.ĐT: (84-8) 3932 6593 Website: http://bachmusicschool.A. ĐTDĐ: 093 800 8157 E-mail: suoiviet.

Nhịp độ II.1. KHÁI NIỆM VỀ KÝ ÂM 11 15 17 17 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 21 23 23 23 24 25 25 26 26 26 27 27 29 29 3 .2.2.1. Hòa âm III.3. Đặc tính của âm thanh II. Nhạc cụ I. Giọng người I.3. Theo đặc tính âm nhạc ở các thời kỳ Chương 2.1. NHỮNG YẾU TỐ VỀ TRƯỜNG ĐỘ I. Biến cường III.2. Âm I.2.M CL C Lời Mở đầu Phần I: DẪN VÀO ÂM NHẠC Chương 1. NHỮNG YẾU TỐ KHÁC III. NHỮNG YẾU TỐ KÝ ÂM I. SỰ SẢN SINH RA ÂM THANH I. Định nghĩa II.2. Phân loại II. Các thời kỳ phát triển của Âm nhạc Tây Phương II.1.2.2. Tiết tấu I. NHỮNG YẾU TỐ CĂN BẢN CỦA ÂM NHẠC I.3.1.1. Phân loại theo nguồn âm I. Giai điệu II.2.3. KHÁI NIỆM VỀ ÂM NHẠC II. NHỮNG YẾU TỐ VỀ CAO ĐỘ II. KHÁI NIỆM VỀ ÂM THANH VÀ ÂM NHẠC I.2.1. Theo các giai đoạn lịch sử nói chung II.3. Ca từ Chương 3. Âm sắc III.

2. THAY ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG Chương 3. Ý nghĩa của số chỉ nhịp 4 .4.1.4. Phân loại II.4.1.3.1. Giá trị trường độ của các hình nốt I. THUẬT NGỮ CHỈ NHỊP ĐỘ III.II.1. Dấu lặng II.2. Dấu chấm lưu Chương 2. PHÂN LOẠI Phần II: KÝ HIỆU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TRƯỜNG ĐỘ Chương 1.3.1. Chấm đơn II.1. Liên hai kép hay Liên bốn I.1. Nhịp .1.1.4.1.3. DẤU LẶNG – DẤU NỐI – DẤU CHẤM II.4. Liên hai I. Tiết nhịp – Phách I. KÝ HIỆU GHI TRƯỜNG ĐỘ I.2.3. Khái niệm – Phân loại I. KHÁI NIỆM II. Chấm đôi II. NHỊP ĐỘ 29 33 35 35 35 36 37 38 38 39 39 39 40 40 40 40 41 41 42 42 42 42 43 45 45 46 49 51 51 51 53 54 55 55 55 I. Các nhóm bất thường I.1.Vạch nhịp – Nhịp lấy đà I. Vị trí của dấu lặng trên khuông nhạc II. HÌNH NỐT I. Cách viết nốt nhạc – Nhóm nốt I.1.3. Nhịp đơn II.5.3. Dấu chấm kéo dài trường độ II.3. Liên ba I. Khái niệm II. Dấu nối II. MỘT SỐ KHÁI NIỆM I.3.2.3. Liên ba kép hay Liên sáu I. NHỊP ĐIỆU I. NHỊP ĐƠN và NHỊP KÉP II.4.2. Số chỉ nhịp II. Một số nhóm bất thường khác II.4.2.

2. Phương pháp số 8 I. Khóa Do IV.1. Ý nghĩa của số chỉ nhịp II. CÁCH ĐÁNH NHỊP CĂN BẢN VI.2. Nhịp kép II. KHÓA NHẠC III. Nhịp 2 phách VI. Nhịp 6 phách Phần III: KÝ HIỆU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CAO ĐỘ Chương 1.2.1.5.1.2.3. Tên gọi nốt nhạc II. DẤU HÓA IV.2. Hệ thống nhiều khuông II. Nguồn gốc I.4. KÝ HIỆU GHI CAO ĐỘ I.1.2.2. Nghịch phách V. Tính phổ biến và một vài cách gọi tên khác III. KHUÔNG NHẠC I. Liên hệ giữa nhịp đơn và nhịp kép III.II.2. Các trường hợp sử dụng IV. ĐẢO PHÁCH VÀ NGHỊCH PHÁCH IV.2.1. NỐT NHẠC II.1. Đường kẻ phụ I.3. Trường hợp thành lập âm thể của bài nhạc 55 56 56 56 57 58 59 60 61 61 64 64 64 65 65 67 69 69 69 69 70 70 70 70 71 73 75 76 77 77 78 78 79 79 5 .3.1. CÁC LOẠI NHỊP PHỨC HỢP IV.1. Nhịp 3 phách VI. Định nghĩa – Phân loại IV.2.2.2.3. Các loại nhịp đơn II. Khóa Sol III. Định nghĩa I.1. Nhịp 4 phách VI. Các loại nhịp kép II. Khóa Fa III. MỘT VÀI ĐIỆU NHẠC THÔNG DỤNG VI.4. Đảo phách IV.

4. Cấu tạo các âm giai mới bằng dấu thăng I.2.3.3. Quãng lên – quãng xuống III. Trường hợp báo hiệu Chương 2.2.3. ĐIỆU THỨC II.2. Trường hợp bất thường IV.3. Tính chất III.3.2.2. Quãng giai điệu – quãng hòa điệu III.1.2.2.1. QUÃNG III. Âm thức trong nền âm nhạc Tây Âu (kinh điển) III. ÂM THỨC hay MỐT. Phân loại III.IV.2. Quãng thuận – quãng nghịch III. SỰ PHÁT SINH ÂM GIAI TRƯỞNG I. Quãng đơn – quãng kép III.3.2. Phân biệt Chương 4.1. KHÁI NIỆM VỀ ÂM GIAI I. CÁC LOẠI NỬA CUNG III. ÂM GIAI – ÂM THỨC – ÂM THỂ I.3. Tứ liên âm I. CUNG VÀ NỬA CUNG II.4.1.2. GIỌNG III. Âm thức trong nền âm nhạc cổ Hy-Lạp II. Cấu tạo các âm giai mới bằng dấu giáng II.3.2. ÂM GIAI TRƯỞNG . Âm thức trong nền âm nhạc Gregorian (Bình ca) II. ÂM THỂ hay CUNG. SỰ PHÁT SINH ÂM GIAI THỨ 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 84 84 84 85 87 87 87 87 89 89 89 90 90 92 95 95 95 97 97 98 99 99 101 103 6 . CUNG VÀ QUÃNG I. Định nghĩa II.1.4. Định nghĩa III.THỨ I. Định nghĩa I. Tên các bậc trong âm giai I.2.2. Phân loại II. Sự đảo quãng Chương 3. Định nghĩa III.1.1. Phân loại II.3.

2. HỢP ÂM THUẬN – NGHỊCH Chương 6. Chuyển sang âm thể đồng nguyên II.1.3. Chuyển sang âm thể gần II.4. Khái niệm II. CHUYỂN DỊCH – CHUYỂN THỂ I.1. Chuyển sang âm thể xa II.1.1.3. CHUYỂN THỂ II.3. Âm thể gần III. Âm giai tương ứng III. Định nghĩa II. KHÁI NIỆM II. TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC ÂM GIAI III. PHÂN LOẠI HỢP ÂM BỐN NỐT IV. Âm thể xa lạ Chương 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ HỢP ÂM I.3.1.3.5.4. Chuyển dịch đọc về âm thể cơ bản I. NHỮNG DẤU HIỆU VÀ CHỮ GHI SỰ THAY ĐỔI CƯỜNG ĐỘ (BIẾN CƯỜNG) I. Chuyển sang âm thể xa lạ Phần IV: KÝ HIỆU GHI CƯỜNG ĐỘ VÀ NHỮNG YẾU TỐ KHÁC Chương 1. Vòng quãng 5 – Âm thể đồng âm III. Tìm âm thể của một tác phẩm âm nhạc III.1. Phân loại II. Nốt đặc biệt II.2. Chuyển dịch đọc trong thực hành II.3. DẤU BIẾN CƯỜNG 103 104 105 105 106 106 108 109 109 111 111 111 112 113 115 115 115 116 116 119 124 124 124 124 125 125 126 127 130 131 133 133 134 7 .1 Chuyển dịch viết I.2.2. PHÂN LOẠI HỢP ÂM BA NỐT III. KHÁI NIỆM II.2. Cách thành lập và Phân loại âm giai thứ III.6. Chuyển dịch đọc I. Âm thể xa III.3.5.2.3.II.2. Áp dụng kỹ thuật chuyển thể II. CHUYỂN DỊCH I.

2. Dấu nhấn (marcato) IV.4. Âm láy kép II. CÁC LOẠI DẤU LẶP LẠI Phụ lục 1. DẤU DAY (mordant) V.C. CÁC LOẠI DẤU TÁI ĐOẠN I. DẤU HOA MỸ I.) I. Dấu đinh (staccatissimo) IV.2.1.2. CHỮ BIẾN CƯỜNG IV. CÁC LOẠI DẤU NHẤN IV.5. DẤU TÁI ĐOẠN VÀ DẤU LẶP LẠI I. DẤU LUYẾN VÀ DẤU PHÂN CÂU I. Âm láy đơn I. Những ký hiệu hợp âm trong nhạc Pop Tài liệu tham khảo Chú giải thuật ngữ 134 136 136 136 136 137 137 139 139 140 143 143 143 144 145 146 147 147 147 149 149 149 150 150 150 151 153 154 156 158 160 8 .3. Dấu mũ (martelato) IV. Dấu ngang (tenuto) Chương 2. Tên gọi nốt nhạc và khóa nhạc bằng tiếng Anh – Đức – Pháp . portato) IV. Dấu CODA II.Ý Phụ lục 2. DẤU TRẢI (arpeggio) VI. Một số Âm giai và Âm thức Phụ lục 3.3. DẤU VÊ (trill) Chương 4. Dấu Segno I. Dấu hai chấm tái đoạn I.III.1. DẤU LUYẾN (slur) II. DẤU LƯỢN (grupetto) IV. Dấu chấm tách tiếng (staccato.1. DẤU PHÂN CÂU (phrasing mark) Chương 3. ÂM LÁY (appogiatura) I. DẤU VUỐT (glissando) III.4. Da Capo (D.

Nhạc sĩ của nền âm nhạc truyền thống ở các nước ấy ít khi nào phải học cách viết nhạc xuống hoặc dùng bản nhạc trong lúc biểu diễn. v. Nhiều nước phương Đông có âm nhạc truyền thống rất hay. nhưng thật ra trong âm nhạc không có và cũng chưa từng có luật lệ “theo đúng nghĩa”. cách họ ghi nhạc ra. hát. Khóa nhạc. rất đẹp nhưng hầu như ít cần đến việc ghi chép lại âm nhạc. ở Âu châu. Ngay cả những tiến bộ của kỹ thuật phòng thu ngày nay cũng không thể giúp một ca sĩ “hát sai nhịp” có thể thu âm một ca khúc cho tốt được. những yếu tố căn bản tạo thành âm nhạc và những yếu tố để ghi lại âm nhạc (ký âm).L IM U on người đã hát và chơi nhạc cụ từ lâu trước khi phát minh ra cách ghi lại âm nhạc trên các phương tiện. Rõ ràng là người ta có thể chơi. Phần II – Ký Hiệu và Những Vấn Đề Liên Quan Đến Trường Độ: Ở cuốn sách này chúng tôi không bắt đầu vào vấn đề liên quan đến cao độ (Khuông. cách họ biểu diễn tác phẩm của mình. ý nghĩa của các dấu hiệu được dùng trong âm nhạc. tức là vấn đề về trường độ. ý nghĩa của những thuật ngữ chuyên môn mà các nhạc sĩ từ xưa đến nay đã sử dụng. Cái gọi là “luật” không gì hơn là những quy ước mà người đời sau rút ra từ việc nghiên cứu những gì mà các tác giả đời trước đã sáng tác. thậm chí gần như mọi người có thể hát mặc dù không phải ai cũng có thể “đọc” nhạc được. chúng ta sẽ thấy một điều bất ngờ là ít khi người ta dùng đến ký âm (music notation). Theo chúng tôi yếu tố quan trọng nhất để phân biệt âm thanh với âm nhạc chính là tiết tấu. sáng tác nhạc mà không cần viết ra. nếu nghiên cứu âm nhạc truyền thống thế giới (world music).v…) như ở đa số các sách về Lý thuyết Âm nhạc đang phổ biến hiện nay tại Việt Nam. Ngày nay. Nội dung sách gồm 4 phần: Phần I – Dẫn Vào Âm Nhạc: nhằm giới thiệu cho độc giả khái niệm căn bản để phân biệt “âm thanh” với “âm nhạc”. Thật vậy. Chúng ta thường nói về “luật lệ” trong âm nhạc. Tuy nhiên. Để có được một cách nhìn nhất quán. chúng tôi xây dựng nội dung sách dựa trên những yếu tố căn bản tạo thành âm nhạc và tầm quan trọng của mỗi yếu tố. việc sử dụng ký âm pháp lại là trung tâm của việc phát triển âm nhạc. Cuốn sách “LÝ THUYẾT ÂM NHẠC CĂN BẢN” này là một cố gắng giúp người học nhạc hiểu được cách ghi chép âm nhạc lại. Một tác phẩm 9 C .

cung và quãng (đơn vị nhỏ nhất để tạo thành giai điệu). chúng tôi giới thiệu về các vấn đề ấy.…). Cuốn “LÝ THUYẾT ÂM NHẠC CĂN BẢN” này vừa là sách tham khảo cho những người hoạt động âm nhạc. Để vấn đề thuật ngữ không gây khó khăn cho độc giả cũng như để độc giả tiện so sánh với thuật ngữ âm nhạc các nước hầu rõ nghĩa hơn.…) trước tiên. tên gọi nốt nhạc. Bên cạnh đó.âm nhạc có thể nghe hay hơn hoặc dở hơn nếu chọn đúng hoặc sai nhịp độ (tempo). Vì thế khi bản thảo hoàn tất. việc chuyển dịch (transposition) và chuyển thể (modulation) như những phương tiện để làm phong phú một tác phẩm âm nhạc. Vì loại âm nhạc mà chúng ta nghiên cứu ở đây là của phương Tây nên chúng tôi chủ trương dùng từ tiếng Việt đúng nghĩa với nghĩa thuật ngữ gốc hoặc dùng lại tiếng gốc ngoại quốc (như: dấu Segno. Phần III – Ký Hiệu và Những Vấn Đề Liên Quan Đến Cao Độ: Trong phần này chúng tôi bàn đến: những ký hiệu ghi cao độ (khuông nhạc. vừa là hành trang cho những người chưa hoặc bắt đầu con đường tìm đến với âm nhạc. chúng tôi gặp phải một khó khăn lớn đó là vấn đề thuật ngữ âm nhạc tiếng Việt.âm thức (tonality) như những yếu tố tạo nên nét đặc thù cho các nền âm nhạc khác nhau. Trong phần này. nhịp. chúng ta chưa có tài liệu hay chuẩn mực nào để thống nhất về các thuật ngữ chuyên môn dùng trong lãnh vực âm nhạc. khi cảm thấy cần thiết chúng tôi ghi chú thuật ngữ ngoại quốc tương ứng ngay cạnh thuật ngữ tiếng Việt tương ứng.…) chứ không do dùng theo thói quen sử dụng tại các địa phương khác nhau. chúng tôi sắp xếp một bảng Chú giải Thuật ngữ Âm nhạc bằng tiếng Việt – Ý – Anh – Pháp – Đức ở phần cuối cuốn sách này. Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa” Sự thay đổi về cường độ là một trong những bí quyết tạo nên thành công cho việc trình diễn âm nhạc. Do đó. Đó là: “Tiếng khoan như gió thoảng ngoài. chúng tôi bàn về những vấn đề liên quan đến trường độ (hình nốt. Phần IV – Ký Hiệu Ghi Cường Độ và Những Yếu Tố Khác: Trong “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du có một câu thơ mà chúng tôi rất thích để lấy làm ví dụ mỗi khi nói về vấn đề cường độ trong âm nhạc. làm phong phú hóa giai điệu. chúng tôi không chỉ chuyển đến giới chuyên môn để đọc và góp ý mà còn gửi những người “ngoại đạo” nhưng yêu mến và dấn thân cho âm nhạc để 10 . khóa nhạc. và hợp âm. dấu hóa. Ngoài ra các nhạc sĩ từ nhiều thời đã dùng nhiều yếu tố khác để tô điểm. âm giai (scale) – âm thể (mode) . Khi soạn sách này. Hiện nay.

chuyên ngành Ngân hàng và Ngôn ngữ về những góp ý giá trị của anh cho nội dung của sách này. Chúng tôi cảm ơn tạp chí Âm Nhạc Việt Nam – Panorama đã giúp hỗ trợ thông tin để quảng bá cuốn sách này.A. Hội viên Hội Âm nhạc Tp.C. Một kỷ niệm riêng tư mang tính nghề nghiệp: cuốn sách này được hoàn tất đúng ngày chúng tôi trở thành hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. HCM. Lời cảm ơn đặc biệt của chúng tôi gửi đến Thạc sĩ Trần Trọng Quốc Khanh. Cuối cùng.H vì nhu cầu đòi hỏi của họ đã thúc bách chúng tôi tập trung soạn thảo cuốn “LÝ THUYẾT ÂM NHẠC CĂN BẢN” này. Chúng tôi dành lời cảm ơn đầu tiên đến nghệ sĩ piano Đoàn Lê Thanh Tú đã đồng hành cùng chúng tôi từ ý tưởng đầu tiên để viết cuốn sách này đến khi hoàn tất. Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam) 11 . chúng tôi không quên các học trò âm nhạc của mình. Ngày 12 tháng 3 năm 2011 Nhạc trưởng Nguyễn Bách (Thạc sĩ Nghệ thuật.lắng nghe ý kiến của họ hầu có những chỉnh sửa thích hợp. cách riêng trong hệ thống Trường nhạc B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful