Bài 41

Giáo sinh: Trịnh Văn Hiệp

Mục tiêu bài học
-Nêu được khái niệm sinh sản vô tính -Trình bày được đặc điểm của các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật -Giải thích cơ sơ khoa học và trình bày được cách tiến hành các phương pháp nhân giống vô tính -Nêu được vai trò của sinh sản vô tính ở thực vật và ứng dụng của sinh sản vô tính trong đời sống con người

I.Khái niệm chung về sinh sản
1-Khái niệm Hãy quan sát tranh sau đây :

 Sinh sản là gì?
 Sinh vật có những hình thức sinh sản nào?

Là quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo sự phát triển liên tục của loài SINH SẢN Ở SINH VẬT

Sinh sản vô tính

Sinh sản hữu tính

II-Sinh sản vô tính ở thực vật
1-Sinh sản vô tính là gì ?
Hãy lấy 1 số ví dụ về sinh sản vô tính ở thưc vật mà em biết ? VD:Khoai tây :củ nảy chồi thành cây con Khoai lang :đoạn thân phát triển thành 1 cây mới Vậy sinh sản vô tính ở thực vật là gì? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái,con cái giống nhau và giống bố mẹ.

2/ Các hình thức sinh sản vô tính:  Kể tên một số hình thức sinh sản vô tính ở thực vật mà em biết? SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT

Sinh sản bằng bào tử

Sinh sản sinh dưỡng

1. Sinh sản bào tử:
Hãy cho 1 số VD về sinh sản bằng bào tử ở thưc vật?

 Quan sát hình vẽ 41.1 sgk hãy xác định cơ

quan sinh sản vô tính và cơ quan sinh sản hữu tính của Rêu?
Cơ quan sinh sản vô tính là:túi bào tử
Cơ quan sinh sản hữu tính là:túi tinh và túi noãn

 Trình bày tóm tắt quá trình sinh sản bằng bào tử của dương xỉ?

1. Sinh sản bào tử:

- Cơ thể mẹ  túi bào tử  bào tử  cơ thể mới  Hiệu suất sinh sản cao, từ 1 cơ thể mẹ có thể tạo ra rất nhiều cơ thể mới - Ví dụ: dương xỉ, rêu

Bào tử (2n)

3

5 Trứng(n)
Nguyên4 tản(2n) Tinh trùng (n) 6

Hợp tử (2n)

7
Túi bào tử (2n))

2

Cây trưởng thành (2n)) 1

bào tử(2n)

 Thế nào là sinh sản bằng bào tử?

túi bào tử(2n)

 Hiệu suất sinh sản bằng bào tử cao hay thấp?

ổ bào tử(2n)

Cây trưởng thành (2n)

2. Sinh sản sinh dưỡng:  Quan sát mẫu vật (củ khoai tây, lá bỏng, củ khoai lang, rau má) và hình vẽ 41.2 sgk, trả lời các câu hỏi sau:

1. Ở các mẫu vật trên, cá thể mới được hình thành từ những bộ phận nào của cây mẹ?
2. Thế nào là sinh sản sinh dưỡng?

2. Sinh sản sinh dưỡng:  Quan sát mẫu vật (củ khoai tây, lá bỏng, củ khoai lang, rau má) và hình vẽ 41.2 sgk, trả lời các câu hỏi sau:

1. Ở các mẫu vật trên, cá thể mới được hình thành từ những bộ phận nào của cây mẹ?
2. Thế nào là sinh sản sinh dưỡng?

2. Sinh sản sinh dưỡng: - Từ 1 phần( cơ quan sinh dưỡng) của mẹ Nảy chồi

Cơ thể mới
- Ví dụ: khoai tây, thuốc bỏng …

 Sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng ở thức vật có điểm gì giống nhau? - Có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái không? - Cơ thể mới sinh ra từ mấy cơ thể mẹ? - Các cơ thể mới được sinh ra giống hay khác với cơ thể mẹ?  Thế nào là sinh sản vô tính?

II/ Khái niệm sinh sản vô tính:


-Là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. Con sinh ra giống nhau và giống cây mẹ. -Sinh sản vô tính ở thực vật bao gồm: sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng

III/ Phương pháp nhân giống vô tính:  Kể tên các phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật? Giâm, chiết, ghép và nuôi cấy mô

1. Giâm, chiết và ghép:

 Quan sát một số mẫu cành giâm, cành chiết, cành ghép, đọc thông tin sgk trang 157, thảo luận theo nhóm và hoàn thành nội dung phiếu học tập:
 So với nhân giống bằng hạt, nhân giống sinh dưỡng (giâm, chiết, ghép) có lợi thế gì?

Giâm cành -Cách làm

Chiết cành

Ghép cành

- Đối tượng thích hợp

Giâm cành - Cắt một -Cách làm đoạn thân hoặc cành, cắm hoặc vùi vào đất cho nó đâm rễ phụ và mọc thành cây mới

Chiết cành - Lấy đất bọc xung quanh 1 đoạn thân hay cành đã bóc bỏ lớp vỏ. Khi chỗ đó mọc rễ sẽ cắt rời cành đem trồng  cây mới-

Ghép cành - Lấy 1 đoạn thân, cành hay chồi của cây này ghép lên thân hay gốc của cây khác sao cho ăn khớp nhau.Chỗ ghép sẽ liền lại và chất dinh dưỡng của gốc ghép sẽ nuôi cành (chồi) ghép

- Đối - Mía, sắn, dâu - Cam, chanh, - Đào, chanh, táo tượng bưởi thích hợp

1. Giâm, chiết, ghép
* Lợi thế của nhân giống sinh dưỡng so với cây mọc từ hạt: - Giữ nguyên được tính trạng tốt mà con người mong muốn - Rút ngắn được rất nhiều thời gian phát triển của cây, sớm cho thu hoạch

2. Nuôi cấy mô:

Nuôi mô trong mt dinh dưỡng

Mô sẹo

Cây con

Phôi

2. Nuôi cấy mô:
mô Nuôi mô trong mt dinh dưỡng

Mô sẹo Cây con

Phôi

 Vì sao có thể nuôi cấy tế bào, mô thực vật thành cây mới?

2. Nuôi cấy mô: a.Cơ sở khoa học: - Tính toàn năng của tế bào: mỗi tế bào đều có khả năng phát triển thành 1 cơ thể hoàn chỉnh

b. Các hình thức * Nuôi cấy mô thực vật - Nuôi cấy đỉnh sinh trưởng - Nuôi cấy mô của cơ quan tách rời - Nuôi cấy mô sẹo từ hạt phấn * Nuôi cấy mô – tế bào thực vật bằng tế bào trần

c. Ưu điểm

 xuất hàng loạt cây sạch bệnh, sinh trưởng - SảnPhương pháp nuôi cấy mô có ưu điểm gì hơn mạnh. so với các phương pháp nhân giống vô tính khác?
- Phục chế giống cây quí, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất

 Kể một số thành tựu của phương pháp nuôi cấy mô, tế bào thực vật mà em biết?

Nhân giống lan hồ điệp bằng nuôi cấy mô

Nhân giống lan hồ điệp bằng nuôi cấy mô

Nhân giống hoa đồng tiền = nuôi cấy mô

Nhân giống cỏ vetiver bằng nuôi cấy mô

Nhân giống chuối = nuôi cấy mô

Khoai tây được nhân giống bằng nuôi cấy mô

III/ Phương pháp nhân giống vô tính:


-Trong nông nghiệp, áp dụng phương pháp nhân giống vô tính như: giâm, chiết, ghép, nuôi cấy mô, người ta đã tạo được nhiều loại cây nội địa và nhập nội cho năng suất và phẩm chất cao.

1.Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản? A. Chỉ cần một cá thể bố hoặc mẹ B. Không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái C. Bằng giao tử cái D. Có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái

2.Phương pháp nhân giống vô tính nào có hiệu quả nhất hiện nay? A. gieo từ hạt B. chiết cành C. giâm cành D. nuôi cấy mô

3. Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy tế bào, mô thực vật là tính: A. Toàn năng

B. Phân hóa
C. Chuyên hóa

D. Cảm ứng

Hướng dẫn về nhà
- Soạn bài 42 “Sinh sản hữu tính ở thực vật” - Trả lời các câu hỏi sgk trang 159 - Đọc mục “ Em có biết” sgk trang 159

- Sự phân hóa tế bào:
Hợp tử
Phân bào

phôi

Phân hóa

Các mô, cơ quan khác nhau

- Sự mất phân hóa Các mô, cơ quan

Mô sẹo

Trong điều kiện dinh dưỡng xác định mô sẹo bắt đầu quá trình phân hóa thứ sinh  cơ thể mới