CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……♦…… BẢN TỰ NHẬN XÉT

, ĐÁNH GIÁ THỜI GIAN THỬ VIỆC Kính gửi : -Ban lãnh đạo NH đầu tư và phát triển Vĩnh Phúc -Phòng tổ chức hành chính -Phòng giao dịch khách hàng Tên tôi là : Nguyễn Ngọc Quỳnh Hiện đã kết thúc thời gian thử việc tại :……………………………………………. Thời gian thử việc : từ ngày ………… đến ngày ………… Sau thời gian thử việc, tôi xin tự đánh giá kết quả thời gian thử việc như sau : 1.Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: - Chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương,đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. - Có lập trường tư tưởng vững vàng, có ý thức kỷ luật tốt. - Bản thân có lối sống lành mạnh, giản dị, hòa đồng với mọi người trong cơ quan. - Không có hành động vi phạm pháp luật cũng như các tệ nạn xã hội, luôn có tinh thần thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong cơ quan. - Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành mọi nội quy cũng như quy chế của cơ quan, đoàn thể.Luôn chan hòa đoàn kết với mọi người, không gây mất đoàn kết nội bộ. 2.Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao: - Nhiệm vụ được phân công và kết quả đạt được : + Tôi được phân công làm việc tại phòng Giao dịch khách hàng từ ngày 12/09/2011, hàng ngày thực hiện giao dịch tiền mặt như huy động vốn, phát vay, thu nợ, chuyển tiền, hạch toán thu ngân sách nhà nước và giải đáp một số các thắc mắc của khách hàng trong phạm vi cho phép…. - Tinh thần trách nhiệm đối với công việc: + Qua 2 tháng thử việc với sự quan tâm và sự chỉ bảo của lãnh đạo cùng với sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng, sự cố gắng hết mình của bản thân, tôi đã hoàn thành tốt các công việc được giao đồng thời luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đồng nghiệp.Bản thân có ý thức học hỏi và nghiên cứu các quy trình nhằm củng cố kiến thức cho bản thân. - Tinh thần thái độ phục vụ khách hàng: + Luôn tìm hiểu và nắm bắt các thông tin về các dịch vụ,sản phẩm hiện nay của ngân hàng nhằm giải đáp một cách nhanh và chính xác sự thắc mắc của khách hàng.

Trên đây là bản tự nhận xét của tôi sau 2 tháng làm việc tại cơ quan. tạo mối quan hệ với khách hàng ..Quan hệ trong công tác : + Bản thân luôn có thái độ khiêm tốn hòa nhã với mọi người.Tham gia đầy đủ vào các phong trào đoàn thể như biểu diễn văn nghệ 20/10.Tham gia công tác khác : .Tôi xin hứa sẽ phấn đấu và nỗ lực hết mình.chưa có những sáng kiến đề xuất trong công việc. tham gia vào bình chọn cho Vịnh Hạ Long qua tin nhắn.Sự phù hợp và khả năng đáp ứng công việc hiện tại: + Trong thời gian qua tôi nhận thấy công việc được giao hoàn toàn phù hợp với khả năng và trình độ của bản thân. tích cự rèn luyện bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. .Tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của các anh chị trong phòng và sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Ban lãnh đạo để tối tiếp tục được làm việc tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Vĩnh Phúc.Tham gia vào khóa học tập huấn đào tạo cán bộ mới .ứng xử với khách hàng. đôi khi còn lúng túng trong khâu giao tiếp. Tuy nhiên bên cạnh đó bản thân tôi vẫn còn một số hạn chế như chứ đi sâu vào nghiện cứu 1 các quy trình.Được sự giúp đỡ và chỉ bảo của lãnh đạo cùng với các anh chị trong phòng tối luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.… . Tôi xin chân thành cảm ơn! Ý kiến nhận xét và đề nghị của đơn vị chuyên môn Người tự nhận xét ( Ký tên) . kỹ năng giao tiếp với khách hàng cần phải có sự học hỏi nhiều hơn. nhiệt tình cởi mở và lắng nghe thắc mắc của khách hàng. 3.