PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ ĐỊNH KÌ 1.

Nội dung: Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương pháp kế toán không ghi chép, phản ánh thường xuyên, liên tục tình hình biến động của hàng tồn kho. Cuối kỳ, căn cứ vào kết quả kiểm kê hàng hóa, kế toán xác định trị giá hàng tồn kho cuối kỳ và trị giá hàng hóa xuất kho troang kỳ Khác với phương pháp kê khai thường xuyên là theo dõi ghi chép, phản ánh tình hình biến động của hàng tồn kho một cách thường xuyên, liên tục, phương pháp kiểm kê định kỳ chỉ cập nhập thông tin mua hàng mà không cập nhật thông tin về số dư hàng tồn kho. Phương pháp KKĐK không sử dụng các tài khoản kế toán hàng tồn kho (Nhóm 15…) để theo dõi, phản ánh mọi biến động của hàng hóa vật tư mà sử dụng TK mua hàng (TK 611) để theo dõi giá trị hàng hóa vật tư mua vào troang kỳ Công tác kiểm kê hàng hóa vật tư được tiến hành cuối mỗi kỳ kế toán để xác định trị giá hàng hóa vật tư tồn kho thực tế làm căn cứ ghi sổ kế toán các tài khoản hàng tồn kho. Đồng thời căn cứ vào trị giá vật tư hàng hóa tồn kho để xác định giá hàng hóa vật tư xuất kho trong kỳ Như vậy, khi áp dụng phương pháp KKĐK, các tài khoản kế toán hàng tồn kho chỉ sử dụng để phản ánh trị giá hàng hóa vật tư tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ kế toán Trị giá hang xuất trong kì được tính theo công thức sau: Trị giá hang xuất trong kì = Tổng giá trị hang nhậo trong ki – Chênh lệch trị giá HTK đầu kì và cưối kì 2.Phạm vi áp dụng - Phương pháp KKĐK thường áp dụng ở các DN kinh doanh mặt hàng có giá trị thấp, số lượng lớn, nhiều chủng loại, quy cách… như các nguyên phụ liệu để may mặc (kim, chỉ, khuy áo,…) và các đơn vị sản xuất ra 1 loại sản phẩm, hàng hoá nào đó vì trong trường hợp này mới tính được tương đối chính xác giá thành. 3.Uư điểm Khi sử dụng phương pháp này,số liệu trên sổ kế toán luôn trùng khớp với kết quả kiểm tra.Đồn thời giảm được số lượng ghi chép kế toán từ đó tiết kiệm được chi phí 4.Nhược điểm + Công việc kế toán dồn vào cuối kỳ. + Công việc kiểm tra không thường xuyên trong tình hình nhập, xuất kho là liên tục sẽ gây hạn chế chức năng kiểm tra của kế toán trong quản lý.

+ Khó phát hiện sai sót nếu khi kiểm kê hàng thực tế nhập kho không trùng với ghi sổ kế toán. .