Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________

________

MẪU SỐ: 06/CV
(Do khách hàng lập)

Hòa Phát, ngày 01 tháng 02 năm 2011
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, NỢ LÃI
Kính gửi:

- CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ
- PGD HÒA PHÁT

Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm
Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Ngày 03/04/2010 công ty chúng tôi vay tại CN.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ - PGD Hòa Phát số
tiền: 228.000.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201000773
Đã trả nợ được, số tiền gốc: 0đ, số tiền lãi:0đ
Còn nợ gốc: 228.000.000, còn nợ lãi:
Hạn phải trả vào ngày 08/02/2011
Lý do chậm trả:
Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn, lạm phát tăng cao, Nhà nước cắt giảm đầu tư
công, nên một số công trình bị gián đoạn, khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn, nên việc trả nợ
của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn
Đề nghị chi nhánh CN.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn:
- Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011
- Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011
Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.
NGƯỜI VAY

(ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG
1. Ý kiến của cán bộ tín dụng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP
KT-XD Hoàn Kiếm, tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do:

giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. . .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .Số tiền lãi . . .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn .Số tiền gốc 228. ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . . ghi rõ họ tên) 2.000. . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ. . . . .Số tiền gốc 228. .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. . đóng dấu) . . . . . . ghi rõ họ tên. .Lãi . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. . tôi đồng ý .000.

NGƯỜI VAY (ký. Nhà nước cắt giảm đầu tư công.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ . TP Đà Nẵng Ngày 08/04/2010 công ty chúng tôi vay tại CN. số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 50. Phường Hòa An.000. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1.PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan. Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm .NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 08/02/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn. NỢ LÃI Kính gửi: . nên một số công trình bị gián đoạn. Quận Cẩm Lệ.000.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 . khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn. nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201000813 Đã trả nợ được. số tiền gốc: 0đ.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: . tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: .Tự do .Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập .Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát.Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.000. lạm phát tăng cao. ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC.PGD Hòa Phát số tiền: 50.

Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . . .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . . .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . .Số tiền lãi .Lãi . tôi đồng ý . . . .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . . . . . .000. .Số tiền gốc 50.đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký.Số tiền gốc 50.000. . . ghi rõ họ tên. ghi rõ họ tên) 2. bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ. . . . đóng dấu) . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng.

NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . nên một số công trình bị gián đoạn.Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập . tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: . nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN. TP Đà Nẵng Ngày 10/05/2010 công ty chúng tôi vay tại CN. ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC. Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm . số tiền gốc: 0đ. lạm phát tăng cao.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201001082 Đã trả nợ được.000.000. Quận Cẩm Lệ. NGƯỜI VAY (ký. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn.PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan.Tự do .Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1. NỢ LÃI Kính gửi: . Phường Hòa An.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát.000. còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 10/04/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn. Nhà nước cắt giảm đầu tư công.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ .NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: .PGD Hòa Phát số tiền: 200.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 . số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 200.

. .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . . đóng dấu) .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .Số tiền gốc 200. . . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. . . .000.Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn.Số tiền gốc 200. ghi rõ họ tên) 2. .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. . tôi đồng ý . . . .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. . ghi rõ họ tên. . . . . . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính.Lãi .000. bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ.Số tiền lãi .

còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 14/04/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1.Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.000. Phường Hòa An.PGD Hòa Phát số tiền: 44.Tự do . số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 44. Quận Cẩm Lệ. tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: . TP Đà Nẵng Ngày 14/05/2010 công ty chúng tôi vay tại CN. Nhà nước cắt giảm đầu tư công. nên một số công trình bị gián đoạn.PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan. lạm phát tăng cao.000.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . NGƯỜI VAY (ký.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201001127 Đã trả nợ được. Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm .000. nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN.Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập .Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 . khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ .NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: . ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC. số tiền gốc: 0đ. NỢ LÃI Kính gửi: .

. ghi rõ họ tên) 2. . . tôi đồng ý . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. . .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký.000.Số tiền gốc 44. . . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. . . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. ghi rõ họ tên. . . . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ.Lãi . .Số tiền lãi .000. . đóng dấu) . . .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . . .Số tiền gốc 44.

NGƯỜI VAY (ký. tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: . nên một số công trình bị gián đoạn. Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm . TP Đà Nẵng Ngày 14/05/2010 công ty chúng tôi vay tại CN.Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát. số tiền gốc: 0đ.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 . số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 56. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: . lạm phát tăng cao.000.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ .PGD Hòa Phát số tiền: 56. nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN. Nhà nước cắt giảm đầu tư công.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 14/04/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn. Phường Hòa An.000.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201001138 Đã trả nợ được.Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập . ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC. NỢ LÃI Kính gửi: . Quận Cẩm Lệ. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn.PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan.Tự do .000.

bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ.Số tiền gốc 56. . đóng dấu) . . .000. . . . . ghi rõ họ tên.000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .Lãi . . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. .Số tiền lãi . .000. . .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn.Đề nghị Giám đốc cho gia hạn .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. tôi đồng ý .Số tiền gốc 56. ghi rõ họ tên) 2. . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính.000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . . . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . . . . .

Quận Cẩm Lệ. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát.Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ .CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ .Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập .000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201001226 Đã trả nợ được.Tự do . ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1. nên một số công trình bị gián đoạn. Nhà nước cắt giảm đầu tư công. Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm .000.000.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 . ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC. số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 130.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: . số tiền gốc: 0đ.PGD Hòa Phát số tiền: 130. còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 27/04/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn.000. Phường Hòa An. NỢ LÃI Kính gửi: . nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN. TP Đà Nẵng Ngày 27/05/2010 công ty chúng tôi vay tại CN. lạm phát tăng cao. NGƯỜI VAY (ký. tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: .

. .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. . . .Số tiền gốc 130. . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. tôi đồng ý . đóng dấu) .Số tiền gốc 130. ghi rõ họ tên. Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. .000. . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ.Số tiền lãi . . . . . . . .Lãi . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn .000.000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . ghi rõ họ tên) 2. . .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. .

NGƯỜI VAY (ký.PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan. nên một số công trình bị gián đoạn. số tiền gốc: 0đ.Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập .Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 . Nhà nước cắt giảm đầu tư công.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ . ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1. số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 83.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: . Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm . Phường Hòa An. NỢ LÃI Kính gửi: . tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: . nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . Quận Cẩm Lệ. ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC.Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên. TP Đà Nẵng Ngày 31/12/2010 công ty chúng tôi vay tại CN.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201003624 Đã trả nợ được.000. còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 30/06/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn.Tự do . lạm phát tăng cao.000.000.PGD Hòa Phát số tiền: 83.

000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .Số tiền gốc 83. . . . tôi đồng ý .Số tiền gốc 83. . . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ. . . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. . . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. . .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. . ghi rõ họ tên. . .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . .Số tiền lãi . . .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn .000. ghi rõ họ tên) 2. . .Lãi .000. đóng dấu) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful