Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________

________

MẪU SỐ: 06/CV
(Do khách hàng lập)

Hòa Phát, ngày 01 tháng 02 năm 2011
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, NỢ LÃI
Kính gửi:

- CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ
- PGD HÒA PHÁT

Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm
Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Ngày 03/04/2010 công ty chúng tôi vay tại CN.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ - PGD Hòa Phát số
tiền: 228.000.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201000773
Đã trả nợ được, số tiền gốc: 0đ, số tiền lãi:0đ
Còn nợ gốc: 228.000.000, còn nợ lãi:
Hạn phải trả vào ngày 08/02/2011
Lý do chậm trả:
Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn, lạm phát tăng cao, Nhà nước cắt giảm đầu tư
công, nên một số công trình bị gián đoạn, khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn, nên việc trả nợ
của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn
Đề nghị chi nhánh CN.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn:
- Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011
- Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011
Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.
NGƯỜI VAY

(ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG
1. Ý kiến của cán bộ tín dụng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP
KT-XD Hoàn Kiếm, tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do:

. giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. . .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . ghi rõ họ tên) 2.000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . .Lãi .Số tiền lãi . đóng dấu) . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ.000.Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. . . . . . . ghi rõ họ tên. . . .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . .Số tiền gốc 228. . .000. . . .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . tôi đồng ý .Số tiền gốc 228. . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng.

Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 .NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: .000.Tự do .Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.PGD Hòa Phát số tiền: 50. tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: . Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm . nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN.000.PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1.000. số tiền gốc: 0đ.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201000813 Đã trả nợ được. ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC. còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 08/02/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn. TP Đà Nẵng Ngày 08/04/2010 công ty chúng tôi vay tại CN.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát. NỢ LÃI Kính gửi: . khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn. Quận Cẩm Lệ. lạm phát tăng cao.Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập . nên một số công trình bị gián đoạn. số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 50.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ . NGƯỜI VAY (ký. Phường Hòa An. Nhà nước cắt giảm đầu tư công.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ .

Số tiền lãi . đóng dấu) . . . . .Lãi .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . . . . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ. ghi rõ họ tên. . . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. . .Số tiền gốc 50. tôi đồng ý . . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn.Số tiền gốc 50. . . . .000. . . ghi rõ họ tên) 2. . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký.000.000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .

Quận Cẩm Lệ.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201001082 Đã trả nợ được.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 . NGƯỜI VAY (ký.000. lạm phát tăng cao.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ . Phường Hòa An. số tiền gốc: 0đ. còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 10/04/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn.PGD Hòa Phát số tiền: 200. Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm . ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC. nên một số công trình bị gián đoạn.000.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: .Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập . TP Đà Nẵng Ngày 10/05/2010 công ty chúng tôi vay tại CN.Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1. nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: .Tự do . NỢ LÃI Kính gửi: .000. số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 200. Nhà nước cắt giảm đầu tư công.PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan.

.000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. .Số tiền gốc 200. đóng dấu) .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. ghi rõ họ tên. bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ. tôi đồng ý . .Lãi . .000. .000. . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . .Số tiền lãi .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . . . .Số tiền gốc 200. . . . . .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . . . . . ghi rõ họ tên) 2. Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. .

khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn. nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN. lạm phát tăng cao. ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC. Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm .PGD Hòa Phát số tiền: 44.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201001127 Đã trả nợ được. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát. NỢ LÃI Kính gửi: . tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: . số tiền gốc: 0đ.000.000.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ .Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ .Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 . Quận Cẩm Lệ. Phường Hòa An. NGƯỜI VAY (ký.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: . Nhà nước cắt giảm đầu tư công.PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan. số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 44.Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập . nên một số công trình bị gián đoạn. TP Đà Nẵng Ngày 14/05/2010 công ty chúng tôi vay tại CN.000.Tự do . còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 14/04/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn.

000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . .Số tiền gốc 44. .000. giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. . ghi rõ họ tên. .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . . tôi đồng ý . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: .Số tiền gốc 44. . .Số tiền lãi . .Lãi . . . đóng dấu) . .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. . . . .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. .000. ghi rõ họ tên) 2. . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ. . .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .

000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201001138 Đã trả nợ được.PGD Hòa Phát số tiền: 56.Tự do .NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1. Nhà nước cắt giảm đầu tư công.PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan. số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 56.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: .Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát. TP Đà Nẵng Ngày 14/05/2010 công ty chúng tôi vay tại CN. số tiền gốc: 0đ. nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN.000.000. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn. còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 14/04/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn.000.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ . Phường Hòa An. NGƯỜI VAY (ký. tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: . NỢ LÃI Kính gửi: .Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập . ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 . Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm . lạm phát tăng cao. Quận Cẩm Lệ. nên một số công trình bị gián đoạn.

đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. . . .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ.Số tiền lãi . ghi rõ họ tên) 2.000. . .Số tiền gốc 56. ghi rõ họ tên. . .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . . tôi đồng ý .000. hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. . . . .Lãi . . . .Số tiền gốc 56. . . . .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . đóng dấu) .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn.

NỢ LÃI Kính gửi: .CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ .000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201001226 Đã trả nợ được. lạm phát tăng cao. số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 130. nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN. còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 27/04/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn. ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1. Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm . Phường Hòa An.000.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát. TP Đà Nẵng Ngày 27/05/2010 công ty chúng tôi vay tại CN. nên một số công trình bị gián đoạn. Nhà nước cắt giảm đầu tư công.000. tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: . số tiền gốc: 0đ.Tự do .NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . NGƯỜI VAY (ký. Quận Cẩm Lệ.Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập .NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: .PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn.PGD Hòa Phát số tiền: 130.000.Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 .

. . .Số tiền gốc 130. . .Lãi . ghi rõ họ tên) 2.000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. .000. . . ghi rõ họ tên. bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ.Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . . . . đóng dấu) . . . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. .000. .Số tiền lãi . . tôi đồng ý .Số tiền gốc 130. .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký.Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. . .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .

ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn. Quận Cẩm Lệ.000. nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN. còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 30/06/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn.000.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 .000.Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1.Tự do .PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan. lạm phát tăng cao.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201003624 Đã trả nợ được. nên một số công trình bị gián đoạn.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 83.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: .Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập . số tiền gốc: 0đ. Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm . TP Đà Nẵng Ngày 31/12/2010 công ty chúng tôi vay tại CN. Nhà nước cắt giảm đầu tư công.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ .Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát.PGD Hòa Phát số tiền: 83. NỢ LÃI Kính gửi: . Phường Hòa An. NGƯỜI VAY (ký. tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: .

000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . .Số tiền lãi . . . ghi rõ họ tên. . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng.Lãi . .Số tiền gốc 83. . đóng dấu) . . . . . .Số tiền gốc 83. . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. . ghi rõ họ tên) 2. . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ.đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký.000.Đề nghị Giám đốc cho gia hạn .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn.000.000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. . . . tôi đồng ý . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful