Hướng dẫn cài đặt SPSS 15 (bản Full) Hình 1.

Các Thư mục trong đĩa CD SPSS15

Bước 1. Nhấp chuột vào biểu tượng Keygen  Hình 3 xuất hiện

(Xem Hình 2)

1

Hình 2 Biểu tượng Keygen Hình 3 Hộp thoại SPSSv16. trong thư mục gốc của ổ đĩa CD Hình 4 2 . Chọn biểu tượng  Hình 4 xuất hiện.Keygen Bước 2.

và bấm Next  Hình 6 3 .Chọn Install SPSS  Hình 5 Hình 5 Chọn Single user license.

Hình 6 Chọn I accept the terms in the license agreement. bấm Next  Hình 7 4 .

Hình 7 Chọn Next  Hình 8 5 .

Hình 8 Trong hình 8. Vùng User Name. và Organization bạn có thể tự nhập Vùng Serial Number: bạn hãy nhấp chuột vào đó và nhập 1234567890 Chọn Next  Hình 9 Hình 9 6 .

Chọn Next  Hình 10 Hình 10 7 .

Chọn Install  Hình 11 Hình 11 8 .

Bây giờ bạn đợi vài phút để Install các thành phần của SPSS vào máy tính. 9 .

com. rồi bấm OK Hình 13 10 . bạn hãy bỏ dấu chọn ở mục Register with spss. xuất hiện.Hình 12 Trong quá trình Install sẽ có Hộp thoại như Hình 12.

Chọn Start 11 .

rồi Next. mặc định chọn User Authorization via Phone to get Licence. Hình 15 xuất hiện 12 .Hình 14 Khi hộp thoại Hình 14 xuất hiện.

Chúng ta để ý rằng Lock Code trong ví dụ này là 10-F682 (máy của bạn có thể khác) Chúng ta quay trở lại hộp thoại Keygen và nhập mã F682 sau đó nhấp Generate. có yêu cầu bạn nhập License.Hình 15 Trong hình 15. và bấm CTRL-C Hình 16 13 . Bộ mã sẽ xuất hiện là 87P6XQVYCW9TOBC4OLZ3DSPC3D6Z6634EEKCKDBMVB7KOVTYG77RJQACZ569 99674YPRDVL5L96UTANON3O857M3BE33# (máy của bạn có thể khác) Bạn hãy đánh dấu khối các mã này. bạn hãy sử dụng Keygen. Để biết được mã số này.

Quay trở về hộp thoại như hình 15. sau đó chọn mục License và bấm CTRL-V  Hình 17 Hình 17 14 .

Chọn Next  Hình 18 Hình 18 Chọn Finish. Và bây giờ bạn đã cài đặt xong SPSS Hình 19 15 .

0 for Windows Chúc bạn thành công ! 16 .Bạn sẽ thấy biểu tượng SPSS 15. Nếu bạn muốn khởi động SPSS thì chọn mục SPSS 15.0 for Windows như Hình 19.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful