HƯỚNG DẪN VIẾT TIÊU LUẬN MÔN ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1. 2.

Các sinh viên tự thành lập nhóm viết Tiểu luận (3- 6 người) Đăng ký viết Tiểu luận
a.

Lập Phiếu đăng ký viết Tiểu luận, nội dung gồm i. Danh sách thành viên trong nhóm ii. Nhóm trưởng: email, mobilephone
iii.

Đề tài tiểu luận (hoặc đề nghị giáo viên gợi ý đề tài và cung cấp tài liệu (English))

b.

Gửi Phiếu đăng ký viết Tiểu luận bằng attached file.doc tới địa chỉ email: tobinhminh@gmail.com

3.

Nhận tài liệu viết đề tài do giáo viên cung cấp (đề nghị giáo viên gợi ý đề tài và cung cấp tài liệu) Nhóm phân công dịch và biên soạn lại tài liệu ra tiếng Việt Trong nhóm trao đổi với nhau để thống nhất:
a.

4. 5.

Nội dung, hình thức

b. Gõ tiếng Việt: i. Bảng mã: Unicode ii. Font: Times New Roman hoặc Arial c. Độ dài tiểu luận (min: 2 trang A4/ thành viên)
6.

Gửi lại cho giáo viên và lớp qua email 2 files của đề tài
a. b.

File.doc (word): bản dịch tài liệu File.ppt (powerpoint): tóm tắt nội dung tài liệu

7. Thời hạn nộp: không quá 1 tuần sau khi thi kết thúc môn học.