P. 1
Chuong2 GS Thi Nghiem Dat

Chuong2 GS Thi Nghiem Dat

|Views: 17,796|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3849455

More info:

Published by: api-3849455 on Oct 19, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2015

pdf

text

original

Chương

Chương
2
2
TH
TH
Í
Í
NGHI
NGHI


M Đ
M Đ


T
T
C
C
á
á
c
c
n
n


i
i
dung
dung
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
đ
đ


t
t
:
:
-
-
Th
Th
í
í
nghi
nghi


m
m
đ
đ
m
m
,
,
đ
đ


h
h
ú
ú
t
t


m
m
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
kh
kh


i
i
ng
ng
riêng
riêng
-
-
Phân
Phân
t
t
í
í
ch
ch
th
th
à
à
nh
nh
ph
ph


n
n
h
h


t
t
-
-
Th
Th
í
í
nghi
nghi


m
m
gi
gi


i
i
h
h


n
n
ch
ch


y
y
,
,
gi
gi


i
i
h
h


n
n
d
d


o
o
,
,
ch
ch


s
s


d
d


o
o
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
đ
đ
m
m
t
t


t
t
nh
nh


t
t
&
&
kh
kh


i
i
ng
ng
th
th


t
t
í
í
ch
ch
khô
khô
l
l


n
n
nh
nh


t
t
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
đ
đ


ch
ch


t
t
K
K
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh


đun
đun
đ
đ
à
à
n
n
h
h


i
i
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
ch
ch


s
s


CBR
CBR
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
s
s


c
c
ch
ch


ng
ng
c
c


t
t
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
h
h


s
s


n
n
é
é
n
n
l
l
ú
ú
n
n
2.1.
2.1.
C
C
á
á
c
c
ph
ph
é
é
p
p
th
th


t
t
í
í
nh
nh
ch
ch


t
t
c
c


a
a
đ
đ


t
t
:
:
1.
1.
Th
Th
í
í
nghi
nghi


m
m
đ
đ
m
m
:
:
a
a
.
.
Kh
Kh
á
á
i
i
ni
ni


m
m
&
&
c
c
á
á
c
c
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
a
a
1.
1.
Kh
Kh
á
á
i
i
ni
ni


m
m
:
:
đ
đ
m
m
c
c


a
a
đ
đ


t
t
l
l
à
à
%
%
ng
ng
c
c
ch
ch


a
a
trong
trong
đ
đ


t
t
so
so
v
v


i
i
kh
kh


i
i
ng
ng
đ
đ


t
t
khô
khô
;
;
đ
đ


h
h
ú
ú
t
t


m
m
c
c


a
a
đ
đ


t
t
l
l
à
à
%
%
ng
ng
c
c
ch
ch


a
a
trong
trong
đ
đ


t
t


tr
tr


ng
ng
th
th
á
á
i
i
khô
khô
gi
gi
ó
ó
so
so
v
v


i
i
kh
kh


i
i
ng
ng
đ
đ


t
t
khô
khô
.
.
a
a
2.
2.
C
C
á
á
c
c
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
&
&
ph
ph


m
m
vi
vi
á
á
p
p
d
d


ng
ng
:
:
-
-
Trong
Trong
phòng
phòng
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
Phương
Phương
ph
ph
á
á
p
p
d
d
ù
ù
ng
ng
t
t


s
s


y
y
(
(
TCVN
TCVN
4196:1995)
4196:1995)
-
-
T
T


i
i
hi
hi


n
n
trư
trư


ng
ng
:
:
.
.
Đ
Đ


t
t
c
c


n
n
(
(
không
không
á
á
p
p
d
d


ng
ng
cho
cho
đ
đ


t
t
ch
ch


a
a
nhi
nhi


u
u
t
t


p
p
ch
ch


t
t
h
h


u
u


).
).
.
.
Phao
Phao


-
-
va
va
-
-
li
li
-
-
é
é
p
p
(
(
đ
đ


t
t
l
l


y
y
đư
đư


c
c
b
b


ng
ng
dao
dao
vòng
vòng
,
,
không
không
ch
ch


a
a
nhi
nhi


u
u
h
h


t
t
s
s
é
é
t
t
).
).
.
.
B
B
ì
ì
nh
nh
th
th
m
m
(
(
đ
đ


t
t
không
không
ch
ch


a
a
nhi
nhi


u
u
h
h


t
t
s
s
é
é
t
t
,
,
Wmax
Wmax
=20% ).
=20% ).
b
b
.
.
Thi
Thi
ế
ế
t
t
b
b


,
,
d
d


ng
ng
c
c


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
-
-
M
M
á
á
ng
ng
chia
chia
m
m


u
u
.
.
-
-
Cân
Cân
k
k


thu
thu


t
t
đ
đ


ch
ch
í
í
nh
nh
x
x
á
á
c
c
0,01
0,01
g
g
(
(
theo
theo
AASHTO
AASHTO
cân
cân
c
c
ó
ó
đ
đ


ch
ch
í
í
nh
nh
x
x
á
á
c
c
đ
đ
ế
ế
n
n
0,1%
0,1%
kh
kh


i
i
ng
ng
m
m


u
u
th
th


).
).
-
-
T
T


s
s


y
y
,
,
nhi
nhi


t
t
k
k
ế
ế
.
.
-
-
B
B
ì
ì
nh
nh
h
h
ú
ú
t
t


m
m
.
.
-
-
H
H


p
p
nhôm
nhôm
.
.
-
-
Bay
Bay
,
,
ch
ch


o
o
,
,
dao
dao
con
con
.
.
Thiết bị rút gọn mẫu đến cỡ mẫu
thí nghiệm (máng chia mẫu)
Hộp nhôm thí nghiệm độ ẩm...
...và các dụng cụ vệ sinh.
Bay
Chảo
Dao
Tủ sấy
Bình hút ẩm
Các loại cân điện tử
c
c
.
.
Tr
Tr
ì
ì
nh
nh
t
t


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
c
c
1.
1.
Phương
Phương
ph
ph
á
á
p
p
s
s


y
y
:
:
-
-
R
R
ú
ú
t
t
g
g


n
n
m
m


u
u
đ
đ
ế
ế
n
n
c
c


m
m


u
u
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
( 100
( 100
÷
÷
500
500
g
g
t
t
ù
ù
y
y
theo
theo
đư
đư


ng
ng
k
k
í
í
nh
nh
h
h


t
t
l
l


n
n
nh
nh


t
t
Dmax
Dmax
).
).
-
-
Đ
Đ
á
á
nh
nh
s
s


c
c
á
á
c
c
h
h


p
p
nhôm
nhôm
,
,
cân
cân
kh
kh


i
i
ng
ng
h
h


p
p
nhôm
nhôm
đ
đ


ng
ng
m
m


u
u
(
(
Gh
Gh
).
).
-
-
Cho
Cho
đ
đ


t
t


m
m
v
v
à
à
o
o
h
h


p
p
nhôm
nhôm
,
,
cân
cân
kh
kh


i
i
ng
ng
(
(
G
G
1
1
).
).
-
-
S
S


y
y
m
m


u
u
đ
đ
ế
ế
n
n
kh
kh


i
i
ng
ng
không
không
đ
đ


i
i
( 105
( 105
o
o
C
C
ho
ho


c
c
110
110
o
o
C
C
t
t
ù
ù
y
y
theo
theo
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
c
c


a
a
VN
VN
ho
ho


c
c
AASHTO
AASHTO
).
).
-
-
L
L
à
à
m
m
ngu
ngu


i
i
m
m


u
u
trong
trong
b
b
ì
ì
nh
nh
h
h
ú
ú
t
t


m
m
.
.
-
-
Cân
Cân
l
l


i
i
kh
kh


i
i
ng
ng
m
m


u
u
khô
khô
&
&
h
h


p
p
nhôm
nhôm
(
(
G
G
2
2
).
).
c
c
2.
2.
Phương
Phương
ph
ph
á
á
p
p
đ
đ


t
t
c
c


n
n
:
:
-
-
R
R
ú
ú
t
t
g
g


n
n
m
m


u
u
đ
đ
ế
ế
n
n
c
c


m
m


u
u
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
.
.
-
-
Cân
Cân
kh
kh


i
i
ng
ng
b
b
á
á
t
t
nhôm
nhôm
đ
đ


ng
ng
m
m


u
u
.
.
-
-
Cho
Cho
đ
đ


t
t


m
m
v
v
à
à
o
o
c
c
á
á
c
c
b
b
á
á
t
t
nhôm
nhôm
,
,
cân
cân
kh
kh


i
i
ng
ng
.
.
-
-
Đ
Đ


c
c


n
n
90
90
o
o
ng
ng


p
p
m
m


u
u
đ
đ


t
t
,
,
đ
đ


t
t
c
c


n
n
cho
cho
m
m


u
u
đ
đ


t
t
khô
khô
ho
ho
à
à
n
n
to
to
à
à
n
n
(
(
đ
đ


t
t
2
2
đ
đ
ế
ế
n
n
3
3
l
l


n
n
t
t
ù
ù
y
y
theo
theo
lo
lo


i
i
đ
đ


t
t
),
),
khi
khi
ng
ng


n
n
l
l


a
a
g
g


n
n
t
t


t
t
d
d
ù
ù
ng
ng
đ
đ
ũ
ũ
a
a
th
th


y
y
tinh
tinh
đ
đ


khu
khu


y
y
.
.
-
-
L
L
à
à
m
m
ngu
ngu


i
i
m
m


u
u
&
&
cân
cân
kh
kh


i
i
ng
ng
m
m


u
u
khô
khô
&
&
b
b
á
á
t
t
nhôm
nhôm
.
.
c
c
3.
3.
Phương
Phương
ph
ph
á
á
p
p
d
d
ù
ù
ng
ng
phao
phao


-
-
va
va
-
-
li
li
-
-
é
é
p
p
:
:
-
-
Hi
Hi


u
u
ch
ch


nh
nh
phao
phao
.
.
-
-
L
L


y
y
m
m


u
u
v
v
à
à
o
o
dao
dao
vòng
vòng
200
200
cm
cm
3
3
.
.
-
-
B
B
ó
ó
p
p
v
v


tơi
tơi
m
m


u
u
,
,
cho
cho
v
v
à
à
o
o
phao
phao
.
.
-
-
Th
Th


phao
phao
v
v
à
à
o
o
b
b
ì
ì
nh
nh
ch
ch


a
a
,
,
đ
đ


c
c
s
s


đ
đ


c
c
γω
γω
.
.
-
-
Đ
Đ


đ
đ


t
t
trong
trong
phao
phao
v
v
à
à
o
o
b
b
ì
ì
nh
nh
đeo
đeo
,
,
l
l


p
p
b
b
ì
ì
nh
nh
đeo
đeo
v
v
à
à
o
o
phao
phao
.
.
th
th


phao
phao
&
&
b
b
ì
ì
nh
nh
đeo
đeo
v
v
à
à
o
o
b
b
ì
ì
nh
nh
ch
ch


a
a
,
,
đ
đ


c
c
s
s


đ
đ


c
c
γκ
γκ
.
.
-
-
T
T
í
í
nh
nh
W
W
t
t


γ
γ
w
w
v
v
à
à
γ
γ
κ
κ
.
.
100 . W
k
k w
γ
γ − γ
=
c
c
4.
4.
Phương
Phương
ph
ph
á
á
p
p
d
d
ù
ù
ng
ng
b
b
ì
ì
nh
nh
l
l


c
c


m
m
:
:
-
-
Cân
Cân
26
26
g
g
đ
đ


t
t


m
m
&
&
đong
đong
24
24
g
g
đ
đ


t
t
đ
đ
è
è
n
n
đ
đ


v
v
à
à
o
o
b
b
ì
ì
nh
nh
,
,
cho
cho
c
c
á
á
c
c
viên
viên
bi
bi
s
s


t
t
v
v
à
à
o
o
b
b
ì
ì
nh
nh
.
.
-
-
Đ
Đ


b
b
ì
ì
nh
nh
n
n


m
m
ngang
ngang
,
,
đ
đ


y
y
ch
ch


t
t
n
n


p
p
.
.
-
-
D
D


ng
ng
đ
đ


ng
ng
b
b
ì
ì
nh
nh
,
,
l
l


c
c
m
m


nh
nh
.
.
-
-
Đ
Đ


c
c
s
s


đ
đ


c
c
t
t


i
i
đa
đa
(
(
W
W
2
2
%)
%)
(
(
đ
đ
m
m
t
t
í
í
nh
nh
theo
theo
kh
kh


i
i
ng
ng
đ
đ


t
t


m
m
;
;
c
c
á
á
c
c
m
m
á
á
y
y
hi
hi


n
n
đ
đ


i
i
c
c
ó
ó
thang
thang
đ
đ


c
c
c
c


đ
đ
m
m
t
t
í
í
nh
nh
theo
theo
kh
kh


i
i
ng
ng
đ
đ


t
t
khô
khô
).
).
Dụng cụ lắc ẩm
d
d
.
.
T
T
í
í
nh
nh
to
to
á
á
n
n
k
k
ế
ế
t
t
qu
qu


(
(
PP
PP
s
s


y
y
ho
ho


c
c
đ
đ


t
t
c
c


n
n
):
):
C
C
á
á
c
c
lưu
lưu
ý
ý
:
:
-
-
Ph
Ph


n
n
đ
đ


t
t
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
ph
ph


i
i
đ
đ


i
i
di
di


n
n
cho
cho
m
m


u
u
đ
đ


t
t
&
&
đ
đ


kh
kh


i
i
ng
ng
theo
theo
đ
đ
ú
ú
ng
ng
quy
quy
tr
tr
ì
ì
nh
nh
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
.
.
-
-
Ph
Ph


i
i
s
s


y
y
khô
khô
m
m


u
u
ho
ho


c
c
đ
đ


t
t
c
c


n
n
đ
đ
ế
ế
n
n
kh
kh


i
i
ng
ng
không
không
đ
đ


i
i
.
.
100 .
G
G
100 .
G G
G G
W
k
n
h 2
2 1
=


=
-
-
Cân
Cân
k
k


thu
thu


t
t
ph
ph


i
i
đ
đ


m
m
b
b


o
o
đ
đ


ch
ch
í
í
nh
nh
x
x
á
á
c
c
yêu
yêu
c
c


u
u
,
,
n
n
ế
ế
u
u
không
không
c
c
ó
ó
cân
cân
đ
đ


ch
ch
í
í
nh
nh
x
x
á
á
c
c
cao
cao
ph
ph


i
i
tăng
tăng
kh
kh


i
i
ng
ng
m
m


u
u
th
th


.
.
-
-
M
M


i
i
l
l


n
n
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
ph
ph


i
i
l
l
à
à
m
m
2
2
ph
ph
é
é
p
p
th
th


song
song
song
song
,
,
chênh
chênh
l
l


ch
ch
2
2
ph
ph
é
é
p
p
th
th


không
không
qu
qu
á
á
10%.
10%.
-
-
Đ
Đ


h
h
ú
ú
t
t


m
m
c
c


a
a
đ
đ


t
t
ch
ch
í
í
nh
nh
l
l
à
à
đ
đ
m
m
c
c


a
a
đ
đ


t
t


tr
tr


ng
ng
th
th
á
á
i
i
phơi
phơi
khô
khô
gi
gi
ó
ó
(
(
phơi
phơi
trong
trong
b
b
ó
ó
ng
ng
râm
râm
đ
đ
ế
ế
n
n
khi
khi
kh
kh


i
i
ng
ng
không
không
đ
đ


i
i
).
).
2.
2.
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
kh
kh


i
i
ng
ng
riêng
riêng
c
c


a
a
đ
đ


t
t
(
(
TCVN
TCVN
4195:1995):
4195:1995):
a
a
.
.
Kh
Kh
á
á
i
i
ni
ni


m
m
:
:
l
l
à
à
kh
kh


i
i
ng
ng
c
c


a
a
1
1
đơn
đơn
v
v


th
th


t
t
í
í
ch
ch
ph
ph


n
n
h
h


t
t
c
c


ng
ng
,
,
khô
khô
tuy
tuy


t
t
đ
đ


i
i
,
,
x
x
ế
ế
p
p
ch
ch


t
t
kh
kh
í
í
t
t
không
không
c
c
ó
ó
l
l


r
r


ng
ng
.
.
-
-
Kh
Kh


i
i
ng
ng
riêng
riêng
c
c


a
a
đ
đ


t
t
không
không
ch
ch


a
a
mu
mu


i
i
d
d
ù
ù
ng
ng
c
c
c
c


t
t
.
.
-
-
Kh
Kh


i
i
ng
ng
riêng
riêng
c
c


a
a
đ
đ


t
t
ch
ch


a
a
mu
mu


i
i
d
d
ù
ù
ng
ng
d
d


u
u
h
h


a
a
.
.
b
b
.
.
Thi
Thi
ế
ế
t
t
b
b


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
-
-
Cân
Cân
k
k


thu
thu


t
t
đ
đ


ch
ch
í
í
nh
nh
x
x
á
á
c
c
0,01
0,01
g
g
.
.
-
-
C
C


i
i
,
,
ch
ch
à
à
y
y
b
b


c
c
cao
cao
su
su
.
.
-
-
B
B
ế
ế
p
p
c
c
á
á
t
t
,
,
t
t


s
s


y
y
.
.
-
-
B
B
ì
ì
nh
nh
t
t


tr
tr


ng
ng
.
.
-
-
Nhi
Nhi


t
t
k
k
ế
ế
.
.
-
-
S
S
à
à
ng
ng
2
2
mm
mm
.
.
-
-
C
C
á
á
c
c
d
d


ng
ng
c
c


x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
đ
đ
m
m
c
c


a
a
đ
đ


t
t
.
.
Bình tỉ trọng
Cối sứ & chày bọc cao su
Bếp diện
Nhiệt kế
c
c
.
.
Tr
Tr
ì
ì
nh
nh
t
t


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
-
-
Phơi
Phơi
m
m


u
u
đ
đ


t
t
khô
khô
gi
gi
ó
ó
,
,
nghi
nghi


n
n
b
b


ng
ng
ch
ch
à
à
y
y
cao
cao
su
su
.
.
-
-
S
S
à
à
ng
ng
đ
đ


t
t
l
l


y
y
ph
ph


n
n
qua
qua
s
s
à
à
ng
ng
2
2
mm
mm
.
.
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
đ
đ


h
h
ú
ú
t
t


m
m
Wh
Wh
c
c


a
a
đ
đ


t
t
l
l


t
t
s
s
à
à
ng
ng
.
.
-
-
R
R
ú
ú
t
t
g
g


n
n
l
l


y
y
2
2
m
m


u
u
đ
đ


t
t
m
m


i
i
ph
ph


n
n
kho
kho


ng
ng
15
15
g
g
.
.
-
-
Lau
Lau
s
s


ch
ch
b
b
ì
ì
nh
nh
,
,
cân
cân
kh
kh


i
i
ng
ng
b
b
ì
ì
nh
nh
t
t


tr
tr


ng
ng
(
(
G
G
b
b
).
).
-
-
Đ
Đ


đ
đ


t
t
đã
đã
r
r
ú
ú
t
t
g
g


n
n
v
v
à
à
o
o
b
b
ì
ì
nh
nh
,
,
cân
cân
kh
kh


i
i
ng
ng
(
(
G
G
b
b
+
+
đ
đ
).
).
-
-
Cho
Cho
c
c
c
c


t
t
đ
đ
ế
ế
n
n
kho
kho


ng
ng
1/2
1/2
b
b
ì
ì
nh
nh
,
,
đưa
đưa
lên
lên
b
b
ế
ế
p
p
c
c
á
á
t
t
đun
đun
sôi
sôi
30
30
ph
ph
(
(
c
c
á
á
t
t
,
,
á
á
-
-
c
c
á
á
t
t
) & 60
) & 60
ph
ph
(
(
s
s
é
é
t
t
,
,
á
á
-
-
s
s
é
é
t
t
).
).
-
-
Đ
Đ


ngu
ngu


i
i
b
b
ì
ì
nh
nh
,
,
châm
châm
thêm
thêm
c
c
c
c


t
t
đ
đ
ế
ế
n
n
ngang
ngang
v
v


ch
ch
đ
đ


nh
nh
m
m


c
c
,
,
đo
đo
nhi
nhi


t
t
đ
đ


c
c
&
&
cân
cân
kh
kh


i
i
ng
ng
2
2
b
b
ì
ì
nh
nh
(
(
G
G
2
2
).
).
-
-
Đ
Đ


đ
đ


t
t
&
&
c
c
,
,
v
v


sinh
sinh
b
b
ì
ì
nh
nh
,
,
đ
đ


c
c
c
c


t
t
c
c
ù
ù
ng
ng
nhi
nhi


t
t
đ
đ


đ
đ
ế
ế
n
n
ngang
ngang
v
v


ch
ch
đ
đ


nh
nh
m
m


c
c
,
,
cân
cân
kh
kh


i
i
ng
ng
(
(
G
G
3
3
).
).
d
d
.
.
T
T
í
í
nh
nh
to
to
á
á
n
n
k
k
ế
ế
t
t
qu
qu


:
:
-
-
T
T
í
í
nh
nh
to
to
á
á
n
n
kh
kh


i
i
ng
ng
đ
đ


t
t
khô
khô
G
G
1
1
:
:
-
-
T
T
í
í
nh
nh
kh
kh


i
i
ng
ng
riêng
riêng
c
c


a
a
đ
đ


t
t
:
:
h
b d b
1
W 1
G G
G
+
3 2 1
1
r
G G G
G
3.
3.
Phân
Phân
t
t
í
í
ch
ch
th
th
à
à
nh
nh
ph
ph


n
n
h
h


t
t
c
c


a
a
đ
đ


t
t
(
(
TCVN
TCVN
4198:1995 ):
4198:1995 ):
a
a
.
.
C
C
á
á
c
c
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
á
á
p
p
d
d


ng
ng
:
:
-
-
S
S
à
à
ng
ng
khô
khô
(
(
rây
rây
khô
khô
) :
) :
á
á
p
p
d
d


ng
ng
khi
khi
đ
đ


t
t
c
c
ó
ó
c
c


h
h


t
t
t
t


10
10
đ
đ
ế
ế
n
n
0,5
0,5
mm
mm
.
.
-
-
S
S
à
à
ng
ng
ư
ư


t
t
(
(
rây
rây
ư
ư


t
t
) :
) :
á
á
p
p
d
d


ng
ng
khi
khi
đ
đ


t
t
c
c
ó
ó
c
c


h
h


t
t
t
t


10
10
đ
đ
ế
ế
n
n
0,1
0,1
mm
mm
.
.
-
-
T
T


tr
tr


ng
ng
k
k
ế
ế
:
:
á
á
p
p
d
d


ng
ng
khi
khi
đ
đ


t
t
c
c
ó
ó
c
c


h
h


t
t
t
t


0,1
0,1
đ
đ
ế
ế
n
n
0,002
0,002
mm
mm
.
.
-
-
Ph
Ph


i
i
h
h


p
p
c
c
á
á
c
c
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
trên
trên
:
:
khi
khi
đ
đ


t
t
c
c
ó
ó
nhi
nhi


u
u
c
c


h
h


t
t
.
.
b
b
.
.
Thi
Thi
ế
ế
t
t
b
b


,
,
d
d


ng
ng
c
c


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
b
b
1.
1.
Phương
Phương
ph
ph
á
á
p
p
s
s
à
à
ng
ng
:
:
-
-
Cân
Cân
k
k


thu
thu


t
t
đ
đ


ch
ch
í
í
nh
nh
x
x
á
á
c
c
1
1
g
g
& 0,01
& 0,01
g
g
(
(
ho
ho


c
c
0,1
0,1
g
g
).
).
-
-
B
B


s
s
à
à
ng
ng
tiêu
tiêu
chu
chu


n
n
,
,
m
m
á
á
y
y
s
s
à
à
ng
ng
.
.
-
-
T
T


s
s


y
y
.
.
-
-
C
C


i
i
s
s


&
&
ch
ch
à
à
y
y
b
b


c
c
cao
cao
su
su
.
.
-
-
Bay
Bay
,
,
ch
ch


o
o
,
,
dao
dao
con
con
.
.
Sàng lỗ
tròn theo
tiêu
chuẩn
VN, TQ,
Nga
Sàng lỗ
vuông
theo tiêu
chuẩn
ASTM,
BS
Các loại máy
sàng
Phương
Phương
ph
ph
á
á
p
p
t
t


tr
tr


ng
ng
k
k
ế
ế
(
(
AASHTO
AASHTO
T
T
88)
88)
:
:
C
C


n
n
thêm
thêm
c
c
á
á
c
c
d
d


ng
ng
c
c


:
:
-
-
T
T


tr
tr


ng
ng
k
k
ế
ế
(
(
lo
lo


i
i
A
A
hay
hay
B
B
).
).
-
-


ng
ng
đong
đong
th
th


y
y
tinh
tinh
1000
1000
ml
ml
đư
đư


ng
ng
k
k
í
í
nh
nh
60
60
mm
mm
.
.
-
-
B
B
ì
ì
nh
nh
tam
tam
gi
gi
á
á
c
c
1000
1000
ml
ml
.
.
-
-
Que
Que
khu
khu


y
y
.
.
-
-
Nhi
Nhi


t
t
k
k
ế
ế
đ
đ


ch
ch
í
í
nh
nh
x
x
á
á
c
c
0,5
0,5
oC
oC
.
.
-
-
Bơm
Bơm
cao
cao
su
su
h
h
ì
ì
nh
nh
qu
qu
.
.
-
-
Thư
Thư


c
c
th
th


ng
ng
c
c
ó
ó
kh
kh


c
c
v
v


ch
ch
đ
đ
ế
ế
n
n
mm
mm
d
d
à
à
i
i
20
20
cm
cm
.
.
-
-
Đ
Đ


ng
ng
h
h


b
b


m
m
giây
giây
.
.
Ống đong thủy tinh
Tỉ trọng kế
Nhiệt kế điện tử
đồng hồ bấm giây
Bơm cao su
c
c
.
.
Chu
Chu


n
n
b
b


m
m


u
u
:
:
-
-
Phơi
Phơi
m
m


u
u
đ
đ


t
t
khô
khô
gi
gi
ó
ó
ho
ho


c
c
s
s


y
y


60
60
oC
oC
đ
đ
ế
ế
n
n
khi
khi
kh
kh


i
i
ng
ng
không
không
đ
đ


i
i
.
.
-
-
Nghi
Nghi


n
n
v
v


c
c
á
á
c
c
h
h


t
t
k
k
ế
ế
t
t
b
b


ng
ng
ch
ch
à
à
y
y
cao
cao
su
su
.
.
-
-
R
R
ú
ú
t
t
g
g


n
n
m
m


u
u
đ
đ
ế
ế
n
n
c
c


m
m


u
u
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
b
b


ng
ng
m
m
á
á
ng
ng
chia
chia
m
m


u
u
ho
ho


c
c
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
chia
chia


như
như
quy
quy
đ
đ


nh
nh
trong
trong
TCVN
TCVN
4198:1995.
4198:1995.
d
d
.
.
Tr
Tr
ì
ì
nh
nh
t
t


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
d
d
1.
1.
Phương
Phương
ph
ph
á
á
p
p
s
s
à
à
ng
ng
khô
khô
:
:
-
-
Cân
Cân
kh
kh


i
i
ng
ng
m
m


u
u
ban
ban
đ
đ


u
u
.
.
-
-
S
S
à
à
ng
ng
đ
đ


t
t
qua
qua
c
c
á
á
c
c
c
c


s
s
à
à
ng
ng
t
t


l
l


n
n
t
t


i
i
nh
nh


.
.
-
-
Cân
Cân
kh
kh


i
i
ng
ng
đ
đ


t
t
s
s
ó
ó
t
t
trên
trên
c
c
á
á
c
c
s
s
à
à
ng
ng
&
&
l
l


t
t
xu
xu


ng
ng
ngăn
ngăn
đ
đ
á
á
y
y
.
.
d
d
2.
2.
Phương
Phương
ph
ph
á
á
p
p
s
s
à
à
ng
ng
ư
ư


t
t
:
:
-
-
Cân
Cân
kh
kh


i
i
ng
ng
m
m


u
u
ban
ban
đ
đ


u
u
.
.
-
-
L
L
à
à
m
m


m
m
đ
đ


t
t
,
,
nghi
nghi


n
n
đ
đ


t
t
b
b


ng
ng
ch
ch
à
à
y
y
cao
cao
su
su
.
.
-
-
Đ
Đ


c
c
v
v
à
à
o
o
đ
đ


t
t
,
,
khu
khu


y
y
đ
đ


u
u
,
,
đ
đ


l
l


ng
ng
10
10
đ
đ
ế
ế
n
n
15
15
giây
giây
.
.
-
-
S
S
à
à
ng
ng
th
th


v
v


n
n
(
(
c
c
đ
đ


c
c
)
)
qua
qua
s
s
à
à
ng
ng
0,1
0,1
mm
mm
.
.
-
-
Ti
Ti
ế
ế
p
p
t
t


c
c
đ
đ


c
c
,
,
khu
khu


y
y
,
,
s
s
à
à
ng
ng
cho
cho
đ
đ
ế
ế
n
n
khi
khi
c
c
trong
trong
.
.
-
-
Phơi
Phơi
khô
khô
gi
gi
ó
ó
ph
ph


n
n
đ
đ


t
t
còn
còn
l
l


i
i
(
(
không
không
l
l


t
t
qua
qua
s
s
à
à
ng
ng
0,1
0,1
mm
mm
) ,
) ,
cân
cân
kh
kh


i
i
ng
ng
.
.
-
-
S
S
à
à
ng
ng
ph
ph


n
n
đ
đ


t
t
còn
còn
l
l


i
i
qua
qua
c
c
á
á
c
c
s
s
à
à
ng
ng
như
như
PP
PP
s
s
à
à
ng
ng
khô
khô
.
.
-
-
Cân
Cân
kh
kh


i
i
ng
ng
đ
đ


t
t
s
s
ó
ó
t
t
trên
trên
c
c
á
á
c
c
s
s
à
à
ng
ng
&
&
l
l


t
t
xu
xu


ng
ng
ngăn
ngăn
đ
đ
á
á
y
y
.
.
d
d
3.
3.
Phương
Phương
ph
ph
á
á
p
p
t
t


tr
tr


ng
ng
k
k
ế
ế
:
:
-
-
Cân
Cân
kh
kh


i
i
ng
ng
m
m


u
u
đ
đ


t
t
(
(
l
l


t
t
s
s
à
à
ng
ng
0,5
0,5
mm
mm
)
)
t
t
ù
ù
y
y
theo
theo
lo
lo


i
i
đ
đ


t
t
.
.
-
-
S
S
à
à
ng
ng
ư
ư


t
t
đ
đ


x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
h
h
à
à
m
m
ng
ng
h
h


t
t
trên
trên
s
s
à
à
ng
ng
0,25
0,25
mm
mm
& 0,1
& 0,1
mm
mm
.
.
-
-
Đ
Đ


ph
ph


n
n
c
c
đ
đ


c
c
v
v
à
à
o
o


ng
ng
đo
đo
1000
1000
ml
ml
,
,
cho
cho
thêm
thêm
c
c
c
c


t
t
đ
đ


c
c
trong
trong


ng
ng
đ
đ
ế
ế
n
n
đ
đ
ú
ú
ng
ng
v
v


ch
ch
1000
1000
ml
ml
.
.
-
-
D
D
ù
ù
ng
ng
que
que
khu
khu


y
y
đ
đ


khu
khu


y
y
huy
huy


n
n
ph
ph
ù
ù
trong
trong
1
1
ph
ph
ú
ú
t
t
(
(
c
c


2
2
giây
giây
k
k
é
é
o
o
lên
lên
đ
đ


y
y
xu
xu


ng
ng
1
1
l
l


n
n
).
).
-
-
Ghi
Ghi
l
l


i
i
th
th


i
i
đi
đi


m
m
thôi
thôi
khu
khu


y
y
.
.
-
-
Sau
Sau
20
20
giây
giây
,
,
th
th


t
t


tr
tr


ng
ng
k
k
ế
ế
v
v
à
à
o
o


ng
ng
đo
đo
.
.
-
-
Đ
Đ


c
c
s
s


đ
đ


c
c
t
t


tr
tr


ng
ng
k
k
ế
ế


c
c
á
á
c
c
th
th


i
i
đi
đi


m
m
: 30
: 30
giây
giây
, 1
, 1
ph
ph
, 3
, 3
ph
ph
, 5
, 5
ph
ph
&
&
đo
đo
nhi
nhi


t
t
đ
đ


huy
huy


n
n
ph
ph
ù
ù
m
m


i
i
l
l


n
n
đ
đ


c
c
s
s


.
.
-
-
L
L


y
y
t
t


tr
tr


ng
ng
k
k
ế
ế
kh
kh


i
i


ng
ng
đo
đo
.
.
-
-
Khu
Khu


y
y
l
l


i
i
đ
đ


t
t
trong
trong


ng
ng
đo
đo
l
l


n
n
th
th


2.
2.
-
-
Ti
Ti
ế
ế
p
p
t
t


c
c
đ
đ


c
c
s
s


đ
đ


c
c
t
t


tr
tr


ng
ng
k
k
ế
ế


c
c
á
á
c
c
th
th


i
i
đi
đi


m
m
: 15
: 15
ph
ph
, 30
, 30
ph
ph
, 1.5
, 1.5
gi
gi


, 2
, 2
gi
gi


, 3
, 3
gi
gi


& 4
& 4
gi
gi


(
(
sau
sau
m
m


i
i
l
l


n
n
đ
đ


c
c
l
l


y
y
t
t


tr
tr


ng
ng
k
k
ế
ế
ra
ra
th
th


v
v
à
à
o
o


ng
ng
đong
đong
đ
đ


ng
ng
c
c
c
c


t
t
) &
) &
đo
đo
nhi
nhi


t
t
đ
đ


huy
huy


n
n
ph
ph
ù
ù
m
m


i
i
l
l


n
n
đ
đ


c
c
s
s


.
.
e
e
.
.
T
T
í
í
nh
nh
to
to
á
á
n
n
k
k
ế
ế
t
t
qu
qu


: (
: (
Xem
Xem
t
t
à
à
i
i
li
li


u
u
)
)
C
C
á
á
c
c
lưu
lưu
ý
ý
:
:
-
-
Ph
Ph


n
n
đ
đ


t
t
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
ph
ph


i
i
đ
đ


i
i
di
di


n
n
cho
cho
m
m


u
u
đ
đ


t
t
&
&
đ
đ


kh
kh


i
i
ng
ng
theo
theo
đ
đ
ú
ú
ng
ng
quy
quy
tr
tr
ì
ì
nh
nh
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
.
.
-
-
Ph
Ph


i
i
s
s
à
à
ng
ng
cho
cho
đ
đ
ế
ế
n
n
khi
khi
không
không
còn
còn
c
c
á
á
c
c
h
h


t
t
l
l


t
t
qua
qua
s
s
à
à
ng
ng
.
.
-
-
Cân
Cân
k
k


thu
thu


t
t
ph
ph


i
i
đ
đ


m
m
b
b


o
o
đ
đ


ch
ch
í
í
nh
nh
x
x
á
á
c
c
.
.
-
-
TTK
TTK
ph
ph


i
i
c
c
ó
ó
c
c
á
á
c
c
s
s


li
li


u
u
v
v


:
:
HS
HS
hi
hi


u
u
ch
ch


nh
nh
v
v


ch
ch
kh
kh


c
c
,
,
HS
HS
hi
hi


u
u
ch
ch


nh
nh
m
m


t
t
cong, th
cong, th


t
t
í
í
ch b
ch b


u,
u,
k.c
k.c
á
á
ch t
ch t


tr
tr


ng b
ng b


u đ
u đ
ế
ế
n v
n v


ch chia đ
ch chia đ


u tiên. . .
u tiên. . .
-
-
Ph
Ph


i
i
đo
đo
nhi
nhi


t
t
đ
đ


huy
huy


n
n
ph
ph
ù
ù
m
m


i
i
l
l


n
n
đ
đ


c
c
s
s


đ
đ


c
c
trên
trên
t
t


tr
tr


ng
ng
k
k
ế
ế
.
.
4.
4.
Th
Th
í
í
nghi
nghi


m
m
gi
gi


i
i
h
h


n
n
d
d


o
o
,
,
gi
gi


i
i
h
h


n
n
ch
ch


y
y
:
:
a
a
.
.
C
C
á
á
c
c
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
á
á
p
p
d
d


ng
ng
:
:
-
-
Gi
Gi


i
i
h
h


n
n
d
d


o
o
:
:
(
(
TCVN
TCVN
4197:1995 )
4197:1995 )
-
-
Gi
Gi


i
i
h
h


n
n
ch
ch


y
y
:
:
.
.
Ch
Ch
ù
ù
y
y
Va
Va
-
-
xi
xi
-
-
li
li
-
-
é
é
p
p
.
.
.
.
Casagrande
Casagrande
.
.
b
b
.
.
Thi
Thi
ế
ế
t
t
b
b


,
,
d
d


ng
ng
c
c


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
-
-
C
C
á
á
c
c
d
d


ng
ng
c
c


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
đ
đ
m
m
c
c


a
a
đ
đ


t
t
.
.
-
-
S
S
à
à
ng
ng
1
1
mm
mm
.
.
-
-
Qu
Qu


d
d


i
i
thăng
thăng
b
b


ng
ng
Va
Va
-
-
xi
xi
-
-
li
li
-
-
é
é
p
p
(
(
ho
ho


c
c
d
d


ng
ng
c
c


xuyên
xuyên
),
),
d
d


ng
ng
c
c


Casagrande
Casagrande
.
.
-
-
C
C
á
á
c
c
t
t


m
m
k
k
í
í
nh
nh
nh
nh
á
á
m
m
.
.
B
B


d
d


ng
ng
c
c


x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
gi
gi


i
i
h
h


n
n
d
d


o
o
D
D


ng
ng
c
c


x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
gi
gi


i
i
h
h


n
n
ch
ch


y
y
(
(
ki
ki


u
u
Va
Va
-
-
xi
xi
-
-
li
li
-
-
é
é
p
p
)
)
D
D


ng
ng
c
c


x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
gi
gi


i
i
h
h


n
n
ch
ch


y
y
ki
ki


u
u
Va
Va
-
-
xi
xi
-
-
li
li
-
-
é
é
p
p
kh
kh
á
á
c
c
D
D


ng
ng
c
c


x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
gi
gi


i
i
h
h


n
n
ch
ch


y
y
Casagrande
Casagrande
hãng
hãng
Matest
Matest
D
D


ng
ng
c
c


x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
gi
gi


i
i
h
h


n
n
ch
ch


y
y
Casagrande
Casagrande
hãng
hãng
ELE
ELE
c
c
.
.
Tr
Tr
ì
ì
nh
nh
t
t


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
c
c
1.
1.
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
gi
gi


i
i
h
h


n
n
d
d


o
o
:
:
-
-
Phơi
Phơi
m
m


u
u
đ
đ


t
t
khô
khô
gi
gi
ó
ó
,
,
nghi
nghi


n
n
nh
nh


b
b


ng
ng
ch
ch
à
à
y
y
cao
cao
su
su
.
.
-
-
S
S
à
à
ng
ng
đ
đ


t
t
qua
qua
s
s
à
à
ng
ng
1
1
mm
mm
,
,
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
%
%
ng
ng
h
h


t
t
trên
trên
s
s
à
à
ng
ng
.
.
-
-
R
R
ú
ú
t
t
g
g


n
n
m
m


u
u
l
l


t
t
s
s
à
à
ng
ng
1
1
mm
mm
đ
đ
ế
ế
n
n
c
c


m
m


u
u
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
(150
(150
g
g
).
).
-
-
Tr
Tr


n
n


m
m
m
m


u
u
đ
đ


t
t
v
v


i
i
c
c
,
,


m
m


u
u
trong
trong
í
í
t
t
nh
nh


t
t
2
2
gi
gi


.
.
-
-


m
m


u
u
th
th
à
à
nh
nh
h
h
ì
ì
nh
nh
tròn
tròn
,
,
lăn
lăn
b
b


ng
ng
lòng
lòng
b
b
à
à
n
n
tay
tay
trên
trên
t
t


m
m
k
k
í
í
nh
nh
nh
nh
á
á
m
m
th
th
à
à
nh
nh
que
que
đ
đ


t
t
đ
đ
ế
ế
n
n
khi
khi
que
que
c
c
ó
ó
đư
đư


ng
ng
k
k
í
í
nh
nh
kho
kho


ng
ng
3
3
mm
mm
,
,
r
r


n
n
n
n


t
t
v
v
à
à
đ
đ


t
t
th
th
à
à
nh
nh
t
t


ng
ng
đo
đo


n
n
d
d
à
à
i
i
3
3
đ
đ
ế
ế
n
n
10
10
mm
mm
.
.
-
-
L
L


y
y
c
c
á
á
c
c
que
que
đ
đ


t
t
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
đ
đ
m
m
( 2
( 2
ph
ph
é
é
p
p
th
th


song
song
song
song
).
).
-
-
Đ
Đ
m
m
c
c


a
a
c
c
á
á
c
c
que
que
đ
đ


t
t
ch
ch
í
í
nh
nh
l
l
à
à
đ
đ
m
m
gi
gi


i
i
h
h


n
n
d
d


o
o
.
.
c
c
2.
2.
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
gi
gi


i
i
h
h


n
n
ch
ch


y
y
b
b


ng
ng
d
d


ng
ng
c
c


Va
Va
-
-
xi
xi
-
-
li
li
-
-
é
é
p
p
(
(
AASHTO
AASHTO
T
T
90)
90)
:
:
-
-
Chu
Chu


n
n
b
b


m
m


u
u
như
như
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
gi
gi


i
i
h
h


n
n
d
d


o
o
,
,
song
song
tr
tr


n
n
đ
đ


t
t
c
c
ó
ó
đ
đ
m
m
l
l


n
n
hơn
hơn
.
.
-
-
Cho
Cho
đ
đ


t
t


m
m
v
v
à
à
o
o
đ
đ


y
y
khuôn
khuôn
h
h
ì
ì
nh
nh
côn
côn
,
,
ch
ch
ú
ú
ý
ý
không
không
đ
đ


l
l


n
n
b
b


t
t
kh
kh
í
í
.
.
-
-
D
D
ù
ù
ng
ng
dao
dao
g
g


t
t
b
b


ng
ng
đ
đ


t
t
trên
trên
m
m


t
t
khuôn
khuôn
.
.
-
-
Đ
Đ


t
t
khuôn
khuôn
lên
lên
m
m


t
t
b
b
à
à
n
n
,
,
đ
đ


t
t
qu
qu


d
d


i
i
Va
Va
-
-
xi
xi
-
-
li
li
-
-
é
é
p
p
(
(
ho
ho


c
c
h
h


c
c


n
n
xuyên
xuyên
c
c


a
a
d
d


ng
ng
c
c


xuyên
xuyên
)
)
sao
sao
cho
cho
m
m
ũ
ũ
i
i
nh
nh


n
n
v
v


a
a
ch
ch


m
m
m
m


t
t
m
m


u
u
đ
đ


t
t
.
.
-
-
Th
Th


d
d


ng
ng
c
c


đ
đ


n
n
ó
ó
t
t


l
l
ú
ú
n
n
v
v
à
à
o
o
đ
đ


t
t
(
(
sau
sau
10
10
giây
giây
l
l
ú
ú
n
n
v
v
à
à
o
o
đ
đ


t
t
10
10
mm
mm
).
).
-
-
Đi
Đi


u
u
ch
ch


nh
nh
đ
đ
m
m
c
c


a
a
đ
đ


t
t
n
n
ế
ế
u
u
chi
chi


u
u
sâu
sâu
xuyên
xuyên
trong
trong
10
10
giây
giây
kh
kh
á
á
c
c
10
10
mm
mm
cho
cho
đ
đ
ế
ế
n
n
khi
khi
đ
đ


t
t
yêu
yêu
c
c


u
u
.
.
-
-
L
L


y
y
2
2
ph
ph


n
n
đ
đ


t
t


gi
gi


a
a
khuôn
khuôn
,
,
đem
đem
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
đ
đ
m
m
.
.
-
-
Đ
Đ
m
m
c
c


a
a
đ
đ


t
t
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
đư
đư


c
c
ch
ch
í
í
nh
nh
l
l
à
à
đ
đ
m
m
gi
gi


i
i
h
h


n
n
ch
ch


y
y
.
.
c
c
3.
3.
Phương
Phương
ph
ph
á
á
p
p
Casagrande
Casagrande
(
(
AASHTO
AASHTO
T
T
89)
89)
:
:
-
-
Chu
Chu


n
n
b
b


m
m


u
u
như
như
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
gi
gi


i
i
h
h


n
n
d
d


o
o
,
,
song
song
tr
tr


n
n
3
3
ph
ph


n
n
đ
đ


t
t
c
c
ó
ó
đ
đ
m
m
nh
nh


hơn
hơn
,
,
x
x


p
p
x
x


b
b


ng
ng
&
&
l
l


n
n
hơn
hơn
đ
đ
m
m
gi
gi


i
i
h
h


n
n
ch
ch


y
y
.
.
-
-
D
D
ù
ù
ng
ng
bay
bay
cho
cho
ph
ph


n
n
đ
đ


t
t
th
th


nh
nh


t
t
v
v
à
à
o
o
b
b
á
á
t
t
đ
đ


ng
ng
,
,
d
d
à
à
n
n
đ
đ


u
u
m
m


u
u
đ
đ


t
t
sao
sao
cho
cho
chi
chi


u
u
d
d
à
à
y
y
x
x


p
p
x
x


10
10
mm
mm
.
.
-
-
R
R


ch
ch
đ
đ


t
t
trong
trong
b
b
á
á
t
t
theo
theo
chi
chi


u
u
vuông
vuông
g
g
ó
ó
c
c
tr
tr


c
c
quay
quay
,
,
s
s
á
á
t
t
t
t


i
i
đ
đ
á
á
y
y
b
b
á
á
t
t
b
b


ng
ng
t
t


m
m
g
g


t
t
t
t


o
o
rãnh
rãnh
.
.
-
-
Quay
Quay
đ
đ


p
p
b
b
á
á
t
t
v
v
à
à
o
o
m
m


t
t
đ
đ
á
á
y
y
v
v


i
i
t
t


c
c
đ
đ


2
2
l
l


n
n
/
/
ph
ph
,
,
đ
đ
ế
ế
m
m
s
s


l
l


n
n
đ
đ


p
p
sao
sao
cho
cho
rãnh
rãnh
đ
đ


t
t
kh
kh
é
é
p
p
l
l


i
i
v
v


i
i
chi
chi


u
u
d
d
à
à
i
i
1
1
đo
đo


n
n
b
b


ng
ng
13
13
mm
mm
(
(
N
N
1
1
).
).
-
-
L
L


y
y
đ
đ


t
t
s
s
á
á
t
t
rãnh
rãnh
kh
kh
í
í
a
a
mang
mang
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
đ
đ
m
m
(
(
W
W
1
1
).
).
-
-
Ti
Ti
ế
ế
p
p
t
t


c
c
l
l
à
à
m
m
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
v
v


i
i
ph
ph


n
n
đ
đ


t
t
th
th


2
2
v
v
à
à
th
th


3.
3.
T
T
í
í
nh
nh
to
to
á
á
n
n
k
k
ế
ế
t
t
qu
qu


theo
theo
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
Casagrande
Casagrande
:
:
-
-
V
V


bi
bi


u
u
đ
đ


tương
tương
quan
quan
s
s


l
l


n
n
đ
đ


p
p
N
N
&
&
đ
đ
m
m
c
c


a
a
đ
đ


t
t
W
W
lên
lên
h
h


tr
tr


c
c
b
b
á
á
n
n
Logarit
Logarit
.
.
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
đ
đ
m
m
tương
tương


ng
ng
v
v


i
i
s
s


l
l


n
n
đ
đ


p
p
l
l
à
à
25
25
l
l


n
n
,
,
đ
đ
m
m
n
n
à
à
y
y
ch
ch
í
í
nh
nh
l
l
à
à
đ
đ
m
m
gi
gi


i
i
h
h


n
n
ch
ch


y
y
.
.
C
C
á
á
c
c
lưu
lưu
ý
ý
:
:
-
-
Đ
Đ


t
t
ph
ph


i
i
đư
đư


c
c
m
m
t
t


i
i
thi
thi


u
u
2
2
gi
gi


.
.
-
-
Cân
Cân
k
k


thu
thu


t
t
ph
ph


i
i
đ
đ


m
m
b
b


o
o
đ
đ


ch
ch
í
í
nh
nh
x
x
á
á
c
c
.
.
-
-
Ch
Ch


s
s


d
d


o
o
=
=
Gi
Gi


i
i
h
h


n
n
ch
ch


y
y
-
-
Gi
Gi


i
i
h
h


n
n
d
d


o
o
.
.
-
-
Ph
Ph


i
i
hi
hi


u
u
ch
ch


nh
nh
gi
gi


i
i
h
h


n
n
ch
ch


y
y
&
&
gi
gi


i
i
h
h


n
n
d
d


o
o
th
th


c
c
t
t
ế
ế
c
c


a
a
đ
đ


t
t
n
n
ế
ế
u
u
h
h
à
à
m
m
ng
ng
h
h


t
t
trên
trên
s
s
à
à
ng
ng
1
1
mm
mm
l
l


n
n
hơn
hơn
10%
10%
b
b


ng
ng
c
c
á
á
ch
ch
nhân
nhân
v
v


i
i
h
h


s
s


K
K
=
=
G
G
/
/
G
G
1.
1.
5.
5.
Th
Th
í
í
nghi
nghi


m
m
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
đ
đ
m
m
t
t


t
t
nh
nh


t
t
&
&
kh
kh


i
i
ng
ng
th
th


t
t
í
í
ch
ch
khô
khô
l
l


n
n
nh
nh


t
t
c
c


a
a
đ
đ


t
t
:
:
a
a
.
.
C
C
á
á
c
c
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
đ
đ


m
m
n
n
é
é
n
n
tiêu
tiêu
chu
chu


n
n
:
:
-
-
TCVN
TCVN
4201:1995.
4201:1995.
-
-
22
22
TCN
TCN
333:2006.
333:2006.
-
-
AASHTO
AASHTO
T
T
99 (
99 (
A
A
,
,
B
B
,
,
C
C
,
,
D
D
).
).
-
-
AASHTO
AASHTO
T
T
180(
180(
A
A
,
,
B
B
,
,
C
C
,
,
D
D
).
).
Th
Th


c
c
ch
ch


t
t
22
22
TCN
TCN
333:2006
333:2006
l
l
à
à
vi
vi


c
c
Vi
Vi


t
t
h
h
ó
ó
a
a
AASHTO
AASHTO
T
T
99 &
99 &
AASHTO
AASHTO
T
T
180.
180.
b
b
.
.
Thi
Thi
ế
ế
t
t
b
b


,
,
d
d


ng
ng
c
c


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
(
(
theo
theo
22
22
TCN
TCN
333:2006 )
333:2006 )
:
:
-
-
C
C
á
á
c
c
d
d


ng
ng
c
c


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
đ
đ
m
m
c
c


a
a
đ
đ


t
t
.
.
-
-
S
S
à
à
ng
ng
4,75
4,75
mm
mm
ho
ho


c
c
19
19
mm
mm
(
(
l
l


vuông
vuông
).
).
-
-
C
C


i
i
&
&
ch
ch
à
à
y
y
đ
đ


m
m
n
n
é
é
n
n
.
.
-
-
M
M
á
á
y
y
đ
đ


m
m
Proctor
Proctor
(
(
n
n
ế
ế
u
u
c
c
ó
ó
).
).
-
-
Cân
Cân
15
15
kg
kg
đ
đ


ch
ch
í
í
nh
nh
x
x
á
á
c
c
1
1
g
g
.
.
-
-
Bay
Bay
,
,
ch
ch


o
o
,
,


ng
ng
ng
ng
đong
đong
c
c
.
.
-
-
Dao
Dao
c
c


t
t
đ
đ


t
t
,
,
pen
pen
-
-


. . .
. . .
Kích thuớc cối đầm nén Kích thuớc chày đầm
Cối A6 (D=152,4mm)
Cối A4 (D=101,6mm)
Chày đầm A6
Chày đầm A4
Phương pháp đầm
M Mộ ột s t số ố lo loạ ại c i cố ối & ch i & chà ày đ y đầ ầm kh m khá ác c
M Má áy đ y đầ ầm t m tự ự d dộ ộng ng
c
c
.
.
Tr
Tr
ì
ì
nh
nh
t
t


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
th
th


t
t
í
í
ch
ch
&
&
kh
kh


i
i
ng
ng
ph
ph


n
n
c
c


i
i
i
i
&
&
đ
đ
ế
ế
c
c


i
i
.
.
-
-
Phơi
Phơi
đ
đ


t
t
khô
khô
gi
gi
ó
ó
.
.
-
-
Nghi
Nghi


n
n
nh
nh


đ
đ


t
t
b
b


ng
ng
ch
ch
à
à
y
y
cao
cao
su
su
.
.
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
%
%
h
h
à
à
m
m
ng
ng
h
h


t
t
trên
trên
s
s
à
à
ng
ng
4.75
4.75
(
(
ho
ho


c
c
19)
19)
v
v
à
à
kh
kh


i
i
ng
ng
th
th


t
t
í
í
ch
ch
h
h


t
t
trên
trên
s
s
à
à
ng
ng
t
t
ù
ù
y
y
theo
theo
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
.
.
-
-
R
R
ú
ú
t
t
g
g


n
n
m
m


u
u
qua
qua
s
s
à
à
ng
ng
4.75
4.75
mm
mm
(
(
ho
ho


c
c
19)
19)
đ
đ
ế
ế
n
n
kh
kh


i
i
ng
ng
m
m


u
u
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
.
.
-
-
Tr
Tr


n
n
đ
đ


u
u
c
c
v
v
à
à
o
o
m
m


u
u
đ
đ


t
t
trong
trong
ch
ch


o
o
tr
tr


n
n
đ
đ


đ
đ


m
m
n
n
é
é
n
n
c
c


i
i
th
th


nh
nh


t
t
,
,


m
m


u
u
t
t


i
i
thi
thi


u
u
4
4
đ
đ
ế
ế
n
n
12
12
gi
gi


(
(
theo
theo
22
22
TCN
TCN
333:2006).
333:2006).
-
-
Cho
Cho
m
m


u
u
v
v
à
à
o
o
trong
trong
c
c


i
i
,
,
đ
đ


m
m
56
56
ch
ch
à
à
y
y
;
;
đ
đ


m
m
xong
xong
chi
chi


u
u
cao
cao
l
l


p
p
đ
đ


t
t
đ
đ


t
t
kho
kho


ng
ng
1/5
1/5
thân
thân
c
c


i
i
i
i
.
.
-
-
L
L
à
à
m
m
x
x


m
m
b
b


m
m


t
t
l
l


p
p
th
th


nh
nh


t
t
b
b


ng
ng
que
que
s
s


t
t
ho
ho


c
c
dao
dao
.
.
-
-
Ti
Ti
ế
ế
p
p
t
t


c
c
đ
đ


m
m
l
l


p
p
th
th


2, 3, 4, 5.
2, 3, 4, 5.
Đ
Đ


m
m
xong
xong
l
l


p
p
th
th


5
5
chi
chi


u
u
cao
cao
l
l


p
p
đ
đ


t
t
cao
cao
hơn
hơn
m
m


t
t
c
c


i
i
trên
trên
t
t


i
i
đa
đa
5
5
mm
mm
.
.
-
-
Th
Th
á
á
o
o
c
c


i
i
trên
trên
,
,
d
d
ù
ù
ng
ng
dao
dao
ho
ho


c
c
thư
thư


c
c
g
g


t
t
đ
đ


t
t
b
b


ng
ng
m
m


t
t
c
c


i
i
trên
trên
.
.
-
-
V
V


sinh
sinh
s
s


ch
ch
đ
đ


t
t
b
b
á
á
m
m
bên
bên
ngo
ngo
à
à
i
i
v
v
à
à
đ
đ
á
á
y
y
c
c


i
i
,
,
cân
cân
kh
kh


i
i
ng
ng
đ
đ


t
t
v
v
à
à
c
c


i
i
.
.
-
-
Th
Th
á
á
o
o
khuôn
khuôn
c
c


i
i
,
,
d
d
ù
ù
ng
ng
dao
dao
c
c


t
t
d
d


c
c
m
m


u
u
đ
đ


t
t
;
;
l
l


y
y
2
2
ph
ph


n
n
m
m


u
u


gi
gi


a
a
đem
đem
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
đ
đ
m
m
(
(
riêng
riêng
v
v


i
i
đ
đ


t
t
c
c
á
á
t
t
l
l


y
y
m
m


u
u
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
đ
đ
m
m
trư
trư


c
c
khi
khi
đ
đ


m
m
).
).
-
-
B
B


v
v


n
n
m
m


u
u
đ
đ


t
t
cho
cho
v
v
à
à
o
o
ch
ch


o
o
tr
tr


n
n
,
,
thêm
thêm
c
c
tr
tr


n
n
đ
đ


đ
đ


m
m
c
c


i
i
th
th


2;
2;
đ
đ
m
m
tăng
tăng
2%
2%
÷
÷
4%
4%
so
so
v
v


i
i
l
l


n
n
th
th


nh
nh


t
t
,
,


m
m


u
u
t
t


i
i
thi
thi


u
u
15
15
ph
ph
ú
ú
t
t
.
.
-
-
L
L


p
p
l
l


i
i
c
c
á
á
c
c
c
c
như
như
l
l


n
n
đ
đ


m
m
c
c


i
i
th
th


nh
nh


t
t
.
.
cho
cho
đ
đ
ế
ế
n
n
khi
khi
cân
cân
kh
kh


i
i
ng
ng
c
c


i
i
v
v
à
à
đ
đ


t
t
không
không
tăng
tăng
n
n


a
a
th
th
ì
ì
l
l
à
à
m
m
kho
kho


ng
ng
1
1
đ
đ
ế
ế
n
n
2
2
c
c


i
i
n
n


a
a
(
(
t
t


ng
ng
s
s


c
c


i
i
đ
đ


m
m
kho
kho


ng
ng
t
t


4
4
đ
đ
ế
ế
n
n
6
6
c
c


i
i
).
).
d
d
.
.
T
T
í
í
nh
nh
to
to
á
á
n
n
k
k
ế
ế
t
t
qu
qu


: (
: (
Xem
Xem
22
22
TCN
TCN
333:2006 )
333:2006 )
-
-
V
V


bi
bi


u
u
đ
đ


tương
tương
quan
quan
dung
dung
tr
tr


ng
ng
khô
khô
c
c


a
a
đ
đ


t
t
đ
đ


m
m
n
n
é
é
n
n
&
&
đ
đ
m
m
c
c


a
a
đ
đ


t
t
.
.
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
đ
đ
m
m
t
t


t
t
nh
nh


t
t
v
v
à
à
dung
dung
tr
tr


ng
ng
khô
khô
l
l


n
n
nh
nh


t
t
t
t


bi
bi


u
u
đ
đ


tương
tương
quan
quan
.
.
-
-
Hi
Hi


u
u
ch
ch


nh
nh
dung
dung
tr
tr


ng
ng
khô
khô
l
l


n
n
nh
nh


t
t
v
v
à
à
đ
đ
m
m
t
t


t
t
nh
nh


t
t
theo
theo
22
22
TCN
TCN
333:2006.
333:2006.
6.
6.
Th
Th
í
í
nghi
nghi


m
m
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
đ
đ


ch
ch


t
t
đ
đ


m
m
n
n
é
é
n
n
K
K
:
:
a
a
.
.
B
B


n
n
ch
ch


t
t
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
:
:
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
kh
kh


i
i
ng
ng
th
th


t
t
í
í
ch
ch
khô
khô
c
c


a
a
v
v


t
t
li
li


u
u
đ
đ


t
t
t
t


i
i
hi
hi


n
n
trư
trư


ng
ng
.
.
-
-
So
So
s
s
á
á
nh
nh
v
v


i
i
dung
dung
tr
tr


ng
ng
khô
khô
l
l


n
n
nh
nh


t
t
c
c


a
a
đ
đ


t
t
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
trong
trong
phòng
phòng
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
b
b


ng
ng
PP
PP
đ
đ


m
m
n
n
é
é
n
n
tiêu
tiêu
chu
chu


n
n
.
.
C
max
K
tt
K
b
b
.
.
C
C
á
á
c
c
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
-
-
Dao
Dao
đai
đai
-
-
đ
đ


t
t
c
c


n
n
:
:
d
d
ù
ù
ng
ng
cho
cho
c
c
á
á
c
c
lo
lo


i
i
đ
đ


t
t


m
m
không
không
l
l


n
n
s
s


i
i
s
s


n
n
.
.
-
-
R
R
ó
ó
t
t
c
c
á
á
t
t
:
:
d
d
ù
ù
ng
ng
cho
cho
m
m


i
i
lo
lo


i
i
v
v


t
t
li
li


u
u
đ
đ


t
t
&
&
c
c


p
p
ph
ph


i
i
c
c
ó
ó
th
th


đ
đ
à
à
o
o
đư
đư


c
c
h
h


đ
đ
à
à
o
o
c
c
ó
ó
th
th
à
à
nh
nh
th
th


ng
ng
đ
đ


ng
ng
.
.
-
-
D
D


ng
ng
c
c


bao
bao
m
m


ng
ng
:
:
tương
tương
t
t


r
r
ó
ó
t
t
c
c
á
á
t
t
,
,
không
không
c
c


n
n
c
c
á
á
t
t
tiêu
tiêu
chu
chu


n
n
.
.
-
-
Phao
Phao


-
-
va
va
-
-
li
li
-
-
é
é
p
p
:
:
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
nhanh
nhanh
,
,
sai
sai
s
s


l
l


n
n
n
n
ế
ế
u
u
đ
đ


t
t
ch
ch


a
a
nhi
nhi


u
u
s
s
é
é
t
t
.
.
-
-
Phương
Phương
ph
ph
á
á
p
p
ph
ph
ó
ó
ng
ng
x
x


:
:
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
nhanh
nhanh
,
,
ph
ph


i
i
XD
XD
đư
đư


ng
ng
chu
chu


n
n
.
.
Lưu
Lưu
ý
ý
:
:
Hi
Hi


n
n
nay
nay
,
,
thư
thư


ng
ng
d
d
ù
ù
ng
ng
PP
PP
r
r
ó
ó
t
t
c
c
á
á
t
t
theo
theo
22
22
TCN
TCN
346:2006
346:2006
ho
ho


c
c
AASHTO
AASHTO
T
T
191
191
v
v
ì
ì
c
c
ó
ó
th
th


x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
đ
đ


ch
ch


t
t
c
c


a
a
c
c


đ
đ


t
t
n
n


n
n
đư
đư


ng
ng
&
&
t
t


ng
ng
m
m
ó
ó
ng
ng
c
c


p
p
ph
ph


i
i
thiên
thiên
nhiên
nhiên
,
,
c
c


p
p
ph
ph


i
i
đ
đ
á
á
dăm
dăm
.
.
c
c
.
.
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
kh
kh


i
i
ng
ng
th
th


t
t
í
í
ch
ch
đ
đ


t
t
b
b


ng
ng
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
dao
dao
vòng
vòng
(
(
AASHTO
AASHTO
T
T
204)
204)
:
:
c
c
1.
1.
D
D


ng
ng
c
c


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
-
-
C
C
á
á
c
c
d
d


ng
ng
c
c


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
đ
đ
m
m
c
c


a
a
đ
đ


t
t
.
.
-
-
Dao
Dao
vòng
vòng
c
c
ó
ó
đư
đư


ng
ng
k
k
í
í
nh
nh
85,7
85,7
mm
mm
,
,
chi
chi


u
u
cao
cao
108
108
mm
mm
(
(
th
th


t
t
í
í
ch
ch
623
623
cm
cm
3
3
).
).
-
-
Ch
Ch


p
p
dao
dao
vòng
vòng
(
(
cao
cao
25,4
25,4
mm
mm
),
),
b
b
ú
ú
a
a
đ
đ
ó
ó
ng
ng
.
.
-
-
Cân
Cân
k
k


thu
thu


t
t
đ
đ


ch
ch
í
í
nh
nh
x
x
á
á
c
c
0,1
0,1
g
g
& 0,01
& 0,01
g
g
.
.
-
-
X
X


ng
ng
,
,
bay
bay
,
,
pen
pen
-
-


,
,
t
t


m
m
đ
đ


m
m
ph
ph


ng
ng
.
.
Bộ dao vòng Việt
nam sản xuất
Bộ dao vòng của
hãng Matest
c
c
2.
2.
Tr
Tr
ì
ì
nh
nh
t
t


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
kh
kh


i
i
ng
ng
&
&
th
th


t
t
í
í
ch
ch
dao
dao
vòng
vòng
.
.
-
-
G
G


t b
t b


ph
ph


n đ
n đ


t ph
t ph
í
í
a trên, d
a trên, d


n ph
n ph


ng
ng
-
-
s
s


ch b
ch b


m
m


t l
t l


p đ
p đ


t.
t.
-
-
Bôi
Bôi
d
d


u
u
bôi
bôi
trơn
trơn
v
v
à
à
o
o
b
b


m
m


t
t
dao
dao
vòng
vòng
,
,
đ
đ


t
t
dao
dao
vòng
vòng
th
th


ng
ng
đ
đ


ng
ng
,
,
l
l


p
p
vòng
vòng
đ
đ


m
m
,
,
l
l


p
p
đ
đ


t
t
ch
ch


p
p
dao
dao
vòng
vòng
v
v
à
à
b
b
ú
ú
a
a
.
.
-
-
Đ
Đ
ó
ó
ng
ng
dao
dao
vòng
vòng
đ
đ


u
u
đ
đ


n
n
ng
ng


p
p
h
h


n
n
v
v
à
à
o
o
l
l


p
p
đ
đ


t
t
đ
đ
ế
ế
n
n
13
13
mm
mm
(0,5
(0,5
inch
inch
).
).
-
-
D
D
ù
ù
ng
ng
bay
bay
đ
đ
à
à
o
o
đ
đ


t
t
xung
xung
quanh
quanh
dao
dao
vòng
vòng
,
,
l
l


y
y
dao
dao
vòng
vòng
kh
kh


i
i
l
l


p
p
đ
đ


t
t
.
.
-
-
D
D
ù
ù
ng
ng
dao
dao
g
g


t
t
b
b


ng
ng
đ
đ


t
t
2
2
m
m


t
t
dao
dao
vòng
vòng
,
,
v
v


sinh
sinh
s
s


ch
ch
,
,
cân
cân
kh
kh


i
i
ng
ng
dao
dao
&
&
đ
đ


t
t
.
.
-
-
L
L


y
y
2
2
ph
ph


n
n
m
m


u
u
đ
đ


t
t


gi
gi


a
a
dao
dao
vòng
vòng
đem
đem
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
W
W
.
.
c
c
3.
3.
T
T
í
í
nh
nh
to
to
á
á
n
n
k
k
ế
ế
t
t
qu
qu


:
:
-
-
T
T
í
í
nh
nh
kh
kh


i
i
ng
ng
th
th


t
t
í
í
ch
ch


m
m
c
c


a
a
đ
đ


t
t
t
t


i
i
hi
hi


n
n
trư
trư


ng
ng
:
:
W 1
w
K
V
G G
1 2
W
-
-
T
T
í
í
nh
nh
kh
kh


i
i
ng
ng
th
th


t
t
í
í
ch
ch
khô
khô
c
c


a
a
đ
đ


t
t
t
t


i
i
hi
hi


n
n
trư
trư


ng
ng
:
:
d
d
.
.
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
kh
kh


i
i
ng
ng
th
th


t
t
í
í
ch
ch
đ
đ


t
t
b
b


ng
ng
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
r
r
ó
ó
t
t
c
c
á
á
t
t
22
22
TCN
TCN
346:2006
346:2006
ho
ho


c
c
AASHTO
AASHTO
T
T
191:
191:
d
d
1.
1.
Ph
Ph


m
m
vi
vi
á
á
p
p
d
d


ng
ng
:
:
-
-
á
á
p
p
d
d


ng
ng
:
:
v
v


t
t
li
li


u
u
(
(
đ
đ


t
t
,
,
c
c


p
p
ph
ph


i
i
,
,
c
c


p
p
ph
ph


i
i
đ
đ
á
á
dăm
dăm
)
)
c
c
ó
ó
không
không
qu
qu
á
á
50%
50%
trên
trên
s
s
à
à
ng
ng
19
19
mm
mm
.
.
-
-
Không
Không
á
á
p
p
d
d


ng
ng
:
:
-
-
V
V


t
t
li
li


u
u
ch
ch


a
a
qu
qu
á
á
50%
50%
trên
trên
s
s
à
à
ng
ng
19
19
mm
mm
.
.
-
-
Khi
Khi
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
c
c
ó
ó
c
c
ch
ch


y
y
v
v
à
à
o
o
h
h


đ
đ
à
à
o
o
.
.
-
-
H
H


đ
đ
à
à
o
o
b
b


bi
bi
ế
ế
n
n
d
d


ng
ng
ho
ho


c
c
s
s


p
p
khi
khi
đ
đ
à
à
o
o
.
.
d
d
2.
2.
D
D


ng
ng
c
c


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
-
-
C
C
á
á
c
c
d
d


ng
ng
c
c


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
đ
đ
m
m
c
c


a
a
đ
đ


t
t
.
.
-
-
Ph
Ph


u
u
r
r
ó
ó
t
t
c
c
á
á
t
t
.
.
-
-
Cân
Cân
k
k


thu
thu


t
t
10
10
kg
kg
đ
đ


ch
ch
í
í
nh
nh
x
x
á
á
c
c
1
1
g
g
.
.
-
-
B
B
ú
ú
a
a
,
,
đ
đ


c
c
,
,
pen
pen
-
-


,
,
b
b
á
á
t
t
đ
đ


ng
ng
đ
đ


t
t
,
,
đinh
đinh
đ
đ


a
a
.
.
-
-
C
C
á
á
t
t
tiêu
tiêu
chu
chu


n
n
(
(
c
c
á
á
t
t
s
s


ch
ch
,
,
c
c


h
h


t
t
0,075
0,075
-
-
2
2
mm
mm
).
).
-
-
Ca
Ca
chu
chu


n
n
c
c
á
á
t
t
.
.
C
C


u
u
t
t


o
o
ph
ph


u
u
r
r
ó
ó
t
t
c
c
á
á
t
t
B
B


d
d


ng
ng
c
c


r
r
ó
ó
t
t
c
c
á
á
t
t
d
d
2.
2.
Tr
Tr
ì
ì
nh
nh
t
t


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
kh
kh


i
i
ng
ng
c
c


a
a
c
c
á
á
t
t
tiêu
tiêu
chu
chu


n
n
γχ
γχ
.
.
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
kh
kh


i
i
ng
ng
c
c
á
á
t
t
trong
trong
ph
ph


u
u
v
v
à
à
t
t


m
m
đ
đ
á
á
y
y
G
G
1
1
.
.
-
-
L
L
à
à
m
m
ph
ph


ng
ng
b
b


m
m


t
t
đ
đ


t
t
,
,
c
c


đ
đ


nh
nh
t
t


m
m
đ
đ
á
á
y
y
.
.
-
-
Đ
Đ
à
à
o
o
h
h


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
đư
đư


ng
ng
k
k
í
í
nh
nh
kho
kho


ng
ng
15
15
cm
cm
(
(
h
h
ì
ì
nh
nh
côn
côn
trên
trên
to
to
,
,
i
i
nh
nh


).
).
-
-
To
To
à
à
n
n
b
b


l
l


y
y
đ
đ
à
à
o
o
đư
đư


c
c
đem
đem
cân
cân
đư
đư


c
c
G
G
2
2
.
.
-
-
L
L


y
y
2
2
ph
ph


n
n
đem
đem
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
đ
đ
m
m
.
.
-
-
Cho
Cho
c
c
á
á
t
t
v
v
à
à
o
o
2/3
2/3
b
b
ì
ì
nh
nh
,
,
kh
kh
ó
ó
a
a
van
van
,
,
cân
cân
kh
kh


i
i
ng
ng
(
(
G
G
3
3
).
).
-
-
ú
ú
p
p
ph
ph


u
u
v
v
à
à
o
o
t
t


m
m
đ
đ
á
á
y
y
,
,
m
m


van
van
ch
ch


cho
cho
c
c
á
á
t
t
ch
ch


y
y
đ
đ


y
y
ph
ph


u
u
&
&
h
h


đ
đ
à
à
o
o
.
.
-
-
Cân
Cân
l
l


i
i
kh
kh


i
i
ng
ng
c
c
á
á
t
t
&
&
b
b
ì
ì
nh
nh
(
(
G
G
4
4
).
).
d
d
3.
3.
T
T
í
í
nh
nh
to
to
á
á
n
n
k
k
ế
ế
t
t
qu
qu


:
:
-
-
Th
Th


t
t
í
í
ch
ch
h
h


đ
đ
à
à
o
o
:
:
-
-
Kh
Kh


i
i
ng
ng
th
th


t
t
í
í
ch
ch
:
:
c
1 4 3
h
G G G
V
γ
− −
=
h
2
w
V
G
= γ
Lưu
Lưu
ý
ý
:
:
-
-
kh
kh


i
i
ng
ng
đ
đ


t
t
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
ph
ph


i
i
đ
đ


m
m
b
b


o
o
t
t
ù
ù
y
y
theo
theo
k
k
í
í
ch
ch
c
c


h
h


t
t
Dmax
Dmax
.
.
-
-
N
N
ế
ế
u
u
v
v


t
t
li
li


u
u
ch
ch


a
a
nhi
nhi


u
u
h
h


t
t
qu
qu
á
á
c
c


ph
ph


i
i
t
t
á
á
ch
ch
riêng
riêng
2
2
ph
ph


n
n
c
c


h
h


t
t
b
b


ng
ng
c
c


s
s
à
à
ng
ng
như
như
trong
trong
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
đ
đ


m
m
n
n
é
é
n
n
tiêu
tiêu
chu
chu


n
n
đ
đ


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
đ
đ
m
m
,
,
r
r


i
i
t
t
í
í
nh
nh
đ
đ
m
m
b
b
ì
ì
nh
nh
quân
quân
gia
gia
quy
quy


n
n
.
.
e
e
.
.
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
kh
kh


i
i
ng
ng
th
th


t
t
í
í
ch
ch
đ
đ


t
t
b
b


ng
ng
d
d


ng
ng
c
c


bao
bao
m
m


ng
ng
(
(
ASTM
ASTM
D
D
2167):
2167):
T
T
ó
ó
m
m
t
t


t
t
:
:
-
-
L
L


p
p
bao
bao
v
v
à
à
o
o
v
v


tr
tr
í
í
,
,
đ
đ


c
c
c
c


t
t
đ
đ


y
y
b
b
ì
ì
nh
nh
;
;
-
-
Đ
Đ


t
t
thi
thi
ế
ế
t
t
b
b


lên
lên
m
m


t
t
đ
đ


t
t
,
,
bơm
bơm
qu
qu


b
b
ó
ó
ng
ng
cao
cao
su
su
đ
đ
ế
ế
n
n
á
á
p
p
su
su


t
t
quy
quy
đ
đ


nh
nh
,
,
đ
đ


c
c
s
s


đ
đ


c
c
trên
trên
b
b
ì
ì
nh
nh
;
;
-
-
Nh
Nh


c
c
thi
thi
ế
ế
t
t
b
b


ra
ra
-
-
đ
đ
à
à
o
o
h
h


,
,
cân
cân
kh
kh


i
i
ng
ng
đ
đ


t
t
&
&
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
đ
đ
m
m
c
c


a
a
đ
đ


t
t
;
;
-
-
Đ
Đ


t
t
thi
thi
ế
ế
t
t
b
b


tr
tr


l
l


i
i
,
,
bơm
bơm
đ
đ
ế
ế
n
n
á
á
p
p
su
su


t
t
quy
quy
đ
đ


nh
nh
,
,
đ
đ


c
c
s
s


;
;
Hi
Hi


u
u
2
2
s
s


đ
đ


c
c
trư
trư


c
c
&
&
sau
sau
ch
ch
í
í
nh
nh
l
l
à
à
th
th


t
t
í
í
ch
ch
c
c


a
a
h
h


đ
đ
à
à
o
o
.
.
f
f
.
.
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
kh
kh


i
i
ng
ng
th
th


t
t
í
í
ch
ch
đ
đ


t
t
phao
phao


-
-
va
va
-
-
li
li
-
-
é
é
p
p
(
(
Xem
Xem
TL
TL
):
):
g
g
.
.
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
kh
kh


i
i
ng
ng
th
th


t
t
í
í
ch
ch
đ
đ


t
t
b
b


ng
ng
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
ph
ph
ó
ó
ng
ng
x
x


TCXDVN
TCXDVN
301:2003
301:2003
ho
ho


c
c
(
(
ASTM
ASTM
D
D
2922):
2922):
Nguyên
Nguyên


:
:
Phuong ph
Phuong ph


p d
p d


a trên s
a trên s


y
y
ế
ế
u d
u d


n
n
c
c


a tia gamma xu
a tia gamma xu


t ph
t ph
á
á
t t
t t


m
m


t ngu
t ngu


n ph
n ph
á
á
t
t
gamma đ
gamma đ
ế
ế
n đ
n đ


u thu.
u thu.
Cu
Cu


ng đ
ng đ


c
c


a tia gamma khi t
a tia gamma khi t


i đ
i đ


u thu c
u thu c
à
à
ng
ng
m
m


nh th
nh th
ì
ì
v
v


t li
t li


u b
u b


chi
chi
ế
ế
u tia c
u tia c
à
à
ng đ
ng đ


c ch
c ch


c.
c.
Đi
Đi


u n
u n
à
à
y cho ta bi
y cho ta bi
ế
ế
t kh
t kh


i lu
i lu


ng th
ng th


t
t
í
í
ch t
ch t


nhiên
nhiên
c
c


a d
a d


t th
t th


ng qua vi
ng qua vi


c x
c x
á
á
c đ
c đ


nh cu
nh cu


ng đ
ng đ


tia
tia
gamma khi truy
gamma khi truy


n qua môi tru
n qua môi tru


ng đ
ng đ


t khi so
t khi so
s
s


nh v
nh v


i m
i m


t bi
t bi


u gi
u gi
á
á
tr
tr


chu
chu


n th
n th
í
í
ch h
ch h


p.
p.
C
C
ó
ó
2
2
phương ph
phương ph
á
á
p đo
p đo
:
:
-
-
T
T
á
á
n x
n x


tr
tr


c ti
c ti
ế
ế
p.
p.
-
-
T
T
á
á
n x
n x


ngu
ngu


c.
c.
M
M


t s
t s


lo
lo


i m
i m
á
á
y đo đ
y đo đ


ch
ch


t t
t t
á
á
n x
n x


ngư
ngư


c
c
7.
7.
Th
Th
í
í
nghi
nghi


m
m
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
môđun
môđun
đ
đ
à
à
n
n
h
h


i
i
c
c


a
a
đ
đ


t
t
trong
trong
phòng
phòng
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
a
a
.
.
Chu
Chu


n
n
b
b


m
m


u
u
:
:
-
-
M
M


u
u
đ
đ


t
t
nguyên
nguyên
d
d


ng
ng
ho
ho


c
c
m
m


u
u
đ
đ


t
t
ch
ch
ế
ế
b
b


theo
theo
đ
đ
m
m
&
&
đ
đ


ch
ch


t
t
yêu
yêu
c
c


u
u
c
c
ó
ó
chi
chi


u
u
cao
cao
b
b


ng
ng
đư
đư


ng
ng
k
k
í
í
nh
nh
(
(
thông
thông
thư
thư


ng
ng
H
H
=
=
D
D
= 100
= 100
mm
mm
)
)
b
b
.
.
Tr
Tr
ì
ì
nh
nh
t
t


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
á
á
p
p
l
l


c
c
n
n
é
é
n
n
= 0,2
= 0,2
Rn
Rn
(
(
daN
daN
/
/
cm
cm
2
2
)
)
-
-
Đo
Đo
chi
chi


u
u
cao
cao
m
m


u
u
ch
ch
í
í
nh
nh
x
x
á
á
c
c
đ
đ
ế
ế
n
n
0,1
0,1
mm
mm
.
.
-
-
Đưa
Đưa
m
m


u
u
v
v
à
à
o
o
m
m
á
á
y
y
n
n
é
é
n
n
.
.
-
-
L
L


p
p
đ
đ


t
t
2
2
thiên
thiên
phân
phân
k
k
ế
ế
đo
đo
bi
bi
ế
ế
n
n
d
d


ng
ng
,
,
hi
hi


u
u
ch
ch


nh
nh
&
&
đ
đ


c
c
s
s


.
.
-
-
Gia
Gia
t
t


i
i
t
t


c
c
đ
đ


50
50
mm
mm
/
/
ph
ph
ú
ú
t
t
đ
đ
ế
ế
n
n
á
á
p
p
l
l


c
c
t
t
í
í
nh
nh
to
to
á
á
n
n
&
&
gi
gi


trong
trong
2
2
ph
ph
ú
ú
t
t
.
.
-
-
Đ
Đ


c
c
gi
gi
á
á
tr
tr


2
2
thiên
thiên
phân
phân
k
k
ế
ế
.
.
-
-
Ti
Ti
ế
ế
p
p
t
t


c
c
tăng
tăng
-
-
d
d


l
l


i
i
4
4
÷
÷
5
5
l
l


n
n
đ
đ


c
c
ó
ó
đ
đ


l
l
ú
ú
n
n
đ
đ
à
à
n
n
h
h


i
i


n
n
đ
đ


nh
nh
.
.
d
d
.
.
T
T
í
í
nh
nh
to
to
á
á
n
n
k
k
ế
ế
t
t
qu
qu


:
:
n
n
ế
ế
u th
u th


t n
t n
é
é
n c
n c
ó
ó
đư
đư


ng k
ng k
í
í
nh
nh


đư
đư


ng k
ng k
í
í
nh m
nh m


u;
u;
2
cm / daN ,
L
D . P
E
dh
dh
=
ho
ho


c:
c:
n
n
ế
ế
u th
u th


t n
t n
é
é
n c
n c
ó
ó
đư
đư


ng k
ng k
í
í
nh
nh
<
<
đư
đư


ng k
ng k
í
í
nh
nh
m
m


u.
u.
2
cm / daN , ) 1 .(
L
D . P
4
E
2
dh
dh
μ −
π
=
8.
8.
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
ch
ch


s
s


CBR
CBR
(
(
California
California
Bearing
Bearing
Ratio
Ratio
)
)
c
c


a
a
đ
đ


t
t
trong
trong
phòng
phòng
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
22
22
TCN
TCN
332:2006
332:2006
ho
ho


c
c
AASHTO
AASHTO
T
T
193:
193:
a
a
.
.
B
B


n
n
ch
ch


t
t
:
:
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
á
á
p
p
l
l


c
c
khi
khi
xuyên
xuyên
c
c


n
n
xuyên
xuyên
ng
ng


p
p
v
v
à
à
o
o
m
m


u
u
đ
đ


t
t
0,1
0,1
inch
inch
(2,54
(2,54
mm
mm
)
)
ho
ho


c
c
0,2
0,2
inch
inch
( 5,08
( 5,08
mm
mm
)
)
r
r


i
i
so
so
s
s
á
á
nh
nh
v
v


i
i
á
á
p
p
l
l


c
c
khi
khi
xuyên
xuyên
v
v
à
à
o
o
m
m


u
u
chu
chu


n
n
(
(
đơn
đơn
v
v


%).
%).
CBR
CBR
l
l
à
à
m
m


t
t
ch
ch


tiêu
tiêu
đ
đ
á
á
nh
nh
gi
gi
á
á
s
s


c
c
ch
ch


u
u
t
t


i
i
c
c


a
a
đ
đ


t
t
n
n


n
n
ho
ho


c
c
l
l


p
p
m
m
ó
ó
ng
ng
,
,
d
d
ù
ù
ng
ng
đ
đ


thi
thi
ế
ế
t
t
k
k
ế
ế
k
k
ế
ế
t
t
c
c


u
u
m
m


t
t
đư
đư


ng
ng
theo
theo
AASHTO
AASHTO
.
.
b
b
.
.
Thi
Thi
ế
ế
t
t
b
b


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
-
-
B
B


03
03
khuôn
khuôn
CBR
CBR
,
,
gi
gi
á
á
đ
đ


,
,
đ
đ
ĩ
ĩ
a
a
gia
gia
t
t


i
i
,
,
đ
đ
ĩ
ĩ
a
a
đ
đ


c
c
l
l


,
,
đ
đ


ng
ng
h
h


đo
đo
đ
đ


trương
trương
n
n


;
;
-
-
Ch
Ch
à
à
y
y
đ
đ


m
m
A
A
4
4
ho
ho


c
c
A
A
6
6
t
t
ù
ù
y
y
theo
theo
yêu
yêu
c
c


u
u
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
;
;
-
-
B
B


thi
thi
ế
ế
t
t
b
b


x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
đ
đ
m
m
;
;
-
-
Cân
Cân
đ
đ
ế
ế
n
n
15
15
kg
kg
đ
đ


ch
ch
í
í
nh
nh
x
x
á
á
c
c
1
1
g
g
;
;
-
-
Thư
Thư


c
c
k
k


p
p
đo
đo
chi
chi


u
u
cao
cao
khuôn
khuôn
;
;
-
-
M
M
á
á
y
y
n
n
é
é
n
n
CBR
CBR
;
;
-
-
B
B


ngâm
ngâm
m
m


u
u
;
;
-
-
C
C
á
á
c
c
d
d


ng
ng
c
c


kh
kh
á
á
c
c
:
:
bay
bay
,
,
ch
ch


o
o
tr
tr


n
n
,
,
pen
pen
-
-


. . .
. . .
Bộ dụng cụ thí nghiệm CBR
Máy xuyên CBR
c
c
.
.
Chu
Chu


n
n
b
b


m
m


u
u
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
-
-
Đ
Đ


m
m
n
n
é
é
n
n
tiêu
tiêu
chu
chu


n
n
theo
theo
22
22
TCN
TCN
333:2006
333:2006
(
(
AASHTO
AASHTO
T
T
99
99
-
-
D
D
ho
ho


c
c
T
T
180
180
-
-
D
D
)
)
đ
đ


x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
Wo
Wo
&
&
dung
dung
tr
tr


ng
ng
khô
khô
l
l


n
n
nh
nh


t
t
c
c


a
a
đ
đ


t
t
;
;
-
-
Chu
Chu


n
n
b
b


3
3
ph
ph


n
n
đ
đ


t
t
l
l


t
t
s
s
à
à
ng
ng
19
19
mm
mm
(1
(1
ph
ph


n
n
kho
kho


ng
ng
7
7
kg
kg
);
);
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
th
th


t
t
í
í
ch
ch
,
,
kh
kh


i
i
ng
ng
03
03
khuôn
khuôn
CBR
CBR
;
;
-
-
Tr
Tr


n
n


m
m
3
3
ph
ph


n
n
đ
đ


t
t
sao
sao
cho
cho
đ
đ
m
m
x
x


p
p
x
x


Wo
Wo
,
,
l
l


y
y
đ
đ


t
t


3
3
ph
ph


n
n
đem
đem
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
đ
đ
m
m
;
;
-
-
L
L


p
p
đ
đ


t
t
t
t


m
m
đ
đ
á
á
y
y
,
,
l
l


n
n
t
t
đ
đ


m
m
03
03
ph
ph


n
n
đ
đ


t
t


03
03
khuôn
khuôn
v
v


i
i
s
s


l
l


n
n
đ
đ


m
m
l
l
à
à
10, 30
10, 30
v
v
à
à
65
65
ch
ch
à
à
y
y
đ
đ


m
m
/
/
l
l


p
p
;
;
-
-
G
G


t
t
đ
đ


t
t
b
b


ng
ng
m
m


t
t
khuôn
khuôn
,
,
cân
cân
kh
kh


i
i
ng
ng
khuôn
khuôn
&
&
đ
đ


t
t
;
;
-
-
L
L


t
t
ngư
ngư


c
c
khuôn
khuôn
,
,
đ
đ


t
t
gi
gi


y
y
l
l


c
c
,
,
l
l


p
p
khuôn
khuôn
v
v
à
à
o
o
t
t


m
m
đ
đ
á
á
y
y
đ
đ


c
c
l
l


;
;
-
-
Đ
Đ


t
t
gi
gi


y
y
l
l


c
c
,
,
l
l


p
p
đ
đ
ĩ
ĩ
a
a
phân
phân
c
c
á
á
ch
ch
c
c
ó
ó
đ
đ


c
c
l
l


,
,
đ
đ


t
t
c
c
á
á
c
c
t
t


m
m
gia
gia
t
t


i
i
,
,
l
l


p
p
đ
đ


t
t
gi
gi
á
á
đ
đ


&
&
đ
đ


ng
ng
h
h


đo
đo
đ
đ


trương
trương
n
n


;
;
-
-
Ngâm
Ngâm
03
03
khuôn
khuôn
v
v
à
à
o
o
b
b


ch
ch


a
a
sao
sao
cho
cho
c
c
ng
ng


p
p
m
m


u
u
t
t


i
i
thi
thi


u
u
25
25
mm
mm
,
,
đ
đ


c
c
s
s


đ
đ


c
c
ban
ban
đ
đ


u
u
c
c


a
a
đ
đ


ng
ng
h
h


đo
đo
đ
đ


trương
trương
n
n


.
.
Th
Th


i
i
gian
gian
ngâm
ngâm
m
m


u
u
96
96
gi
gi


( 4
( 4
ng
ng
à
à
y
y
đêm
đêm
)
)
ho
ho


c
c
l
l


n
n
hơn
hơn
t
t
ù
ù
y
y
theo
theo
yêu
yêu
c
c


u
u
c
c


a
a
thi
thi
ế
ế
t
t
k
k
ế
ế
.
.
d
d
.
.
Tr
Tr
ì
ì
nh
nh
t
t


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
xuyên
xuyên
CBR
CBR
:
:
-
-
Đ
Đ


c
c
s
s


đ
đ


c
c
đ
đ


ng
ng
h
h


đo
đo
đ
đ


trương
trương
n
n


.
.
-
-
L
L


y
y
m
m


u
u
ra
ra
kh
kh


i
i
b
b


ngâm
ngâm
,
,
x
x


c
c
trong
trong
15
15
ph
ph
.
.
-
-
L
L


y
y
đ
đ
ĩ
ĩ
a
a
đ
đ


c
c
l
l


ra
ra
kh
kh


i
i
c
c


i
i
,
,
l
l


p
p
c
c
á
á
c
c
t
t


m
m
gia
gia
t
t


i
i
l
l


i
i
.
.
-
-
Đưa
Đưa
m
m


u
u
lên
lên
m
m
á
á
y
y
CBR
CBR
,
,
h
h


c
c


n
n
xuyên
xuyên
đ
đ
ế
ế
n
n
s
s
á
á
t
t
m
m


t
t
m
m


u
u
sao
sao
cho
cho
l
l


c
c
ban
ban
đ
đ


u
u
kho
kho


ng
ng
10
10
lb
lb
(44
(44
N
N
).
).
-
-
Hi
Hi


u
u
ch
ch


nh
nh
đ
đ


ng
ng
h
h


đo
đo
đ
đ


xuyên
xuyên
sâu
sâu
v
v


0.
0.
-
-
B
B


t
t
m
m
á
á
y
y
xuyên
xuyên
m
m


u
u
v
v


i
i
t
t


c
c
đ
đ


đ
đ


u
u
1,27
1,27
mm
mm
/
/
ph
ph
.
.
-
-
Ghi
Ghi
c
c
á
á
c
c
s
s


đ
đ


c
c
đ
đ


ng
ng
h
h


l
l


c
c
t
t


i
i
c
c
á
á
c
c
đ
đ


xuyên
xuyên
sâu
sâu
:
:
0,64
0,64
-
-
1,27
1,27
-
-
1,91
1,91
-
-
2,54
2,54
-
-
5,08
5,08
-
-
7,62
7,62
-
-
10,16
10,16
-
-
12,7
12,7
mm
mm
e
e
.
.
T
T
í
í
nh
nh
to
to
á
á
n
n
k
k
ế
ế
t
t
qu
qu


:
:
e
e
1.
1.
V
V


i
i
m
m


i
i
khuôn
khuôn
CBR
CBR
:
:
-
-
T
T
í
í
nh
nh
Wi
Wi
,
,
γ
γ
ki
ki
c
c


a
a
đ
đ


t
t
trong
trong
c
c
á
á
c
c
c
c


i
i
,
,
h
h


s
s


Ki
Ki
;
;
-
-
T
T
í
í
nh
nh
đ
đ


trương
trương
n
n


th
th


t
t
í
í
ch
ch
Ri
Ri
c
c


a
a
c
c
á
á
c
c
c
c


i
i
;
;
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
l
l


c
c
xuyên
xuyên
m
m


u
u
Fi
Fi
(
(
N
N
)
)


c
c
á
á
c
c
đ
đ


xuyên
xuyên
sâu
sâu
kh
kh
á
á
c
c
nhau
nhau
b
b


ng
ng
c
c
á
á
ch
ch
tra
tra
b
b


ng
ng
hi
hi


u
u
chu
chu


n
n
vòng
vòng


ng
ng
bi
bi
ế
ế
n
n
t
t


c
c
á
á
c
c
s
s


li
li


u
u
đ
đ


c
c
trên
trên
đ
đ


ng
ng
h
h


;
;
-
-
T
T
í
í
nh
nh
á
á
p
p
l
l


c
c
xuyên
xuyên
m
m


u
u
Pi
Pi
(
(
MpA
MpA
)
)


c
c
á
á
c
c
đ
đ


sâu
sâu
kh
kh
á
á
c
c
nhau
nhau
b
b


ng
ng
c
c
á
á
ch
ch
chia
chia
l
l


c
c
xuyên
xuyên
m
m


u
u
cho
cho
di
di


n
n
t
t
í
í
ch
ch
c
c


n
n
xuyên
xuyên
( 1935
( 1935
mm
mm
2
2
);
);
-
-
V
V


đ
đ


th
th


tương
tương
quan
quan
á
á
p
p
l
l


c
c
-
-
đ
đ


xuyên
xuyên
sâu
sâu
;
;
-
-
Hi
Hi


u
u
ch
ch


nh
nh
đư
đư


ng
ng
cong
cong
quan
quan
h
h


n
n
ế
ế
u
u
c
c


n
n
thi
thi
ế
ế
t
t
;
;
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
á
á
p
p
l
l


c
c


c
c
á
á
c
c
đ
đ


xuyên
xuyên
sâu
sâu
P
P
2,54
2,54
&
&
P
P
5,08
5,08
cho
cho
c
c
á
á
c
c
c
c


i
i
đ
đ


t
t
(
(
daN
daN
/
/
cm
cm
2
2
).
).
-
-
T
T
í
í
nh
nh
CBR
CBR
i
i
cho
cho
c
c
á
á
c
c
c
c


i
i
đ
đ


t
t
theo
theo
công
công
th
th


c
c
:
:
) cm / daN 69 ( P
P
R . B . C
2 54 . 2
c
54 . 2
i
54 . 2
i
) cm / daN 103 ( P
P
R . B . C
2 08 . 5
c
08 . 5
i
08 . 5
i
-
-
N
N
ế
ế
u
u
ch
ch


s
s


CBR
CBR
i
i
2.54
2.54
>
>
CBR
CBR
i
i
5.08
5.08
th
th
ì
ì
l
l


y
y
ngay
ngay
tr
tr


s
s


n
n
à
à
y
y
.
.
-
-
N
N
ế
ế
u
u
ch
ch


s
s


CBR
CBR
i
i
2.54
2.54
<
<
CBR
CBR
i
i
5.08
5.08
th
th
ì
ì
l
l
à
à
m
m
l
l


i
i
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
;
;
N
N
ế
ế
u
u
v
v


n
n
đư
đư


c
c
k
k
ế
ế
t
t
qu
qu


tương
tương
t
t


,
,
m
m


i
i
l
l


y
y
CBR
CBR
i
i
5.08
5.08
.
.
e
e
2.
2.
V
V


đư
đư


ng
ng
cong
cong
quan
quan
h
h


CBR
CBR
-
-
dung
dung
tr
tr


ng
ng
khô
khô
(
(
ho
ho


c
c
K
K
)
)
t
t


03
03
m
m


u
u
đ
đ


t
t
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
.
.
T
T


bi
bi


u
u
đ
đ


quan
quan
h
h


x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
ch
ch


s
s


CBR
CBR
tương
tương


ng
ng
v
v


i
i
đ
đ


ch
ch


t
t
yêu
yêu
c
c


u
u
kh
kh
á
á
c
c
nhau
nhau
.
.
Quan
Quan
h
h


CBR
CBR
-
-
Đ
Đ


ch
ch


t
t
K
K
TƯƠNG QUAN CBR - ĐỘ CHẶT K y = 387,94x - 284,46
R
2
= 0,9995
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10
Độ chặt K
C
h


s


C
B
R
Quan
Quan
h
h


CBR
CBR
-
-
dung
dung
tr
tr


ng
ng
khô
khô
TƯƠNG QUAN CBR - DUNG TRỌNG KHÔ y = 195,93x - 284,46
R
2
= 0,9995
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1
Dung trong khô ( g/cm3)
C
h


s


C
B
R
Thí nghiệm CBR hiện trường (ASTM D4429)
9.
9.
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
s
s


c
c
ch
ch


ng
ng
c
c


t
t
c
c


a
a
đ
đ


t
t
trong
trong
phòng
phòng
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
b
b


ng
ng
m
m
á
á
y
y
c
c


t
t
ph
ph


ng
ng
(
(
TCVN
TCVN
4199:1995
4199:1995
-
-
ASTM
ASTM
D
D
3080 ):
3080 ):
a
a
.
.
Kh
Kh
á
á
i
i
ni
ni


m
m
:
:
PP
PP
nh
nh


m
m
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
s
s


c
c
ch
ch


ng
ng
c
c


t
t
c
c


a
a
đ
đ


t
t
s
s
é
é
t
t
&
&
đ
đ


t
t
c
c
á
á
t
t
;
;
không
không
á
á
p
p
d
d


ng
ng
cho
cho
đ
đ


t
t
c
c
á
á
t
t
thô
thô
,
,
đ
đ


t
t
l
l


n
n
s
s


i
i
s
s


n
n
ho
ho


c
c
đ
đ


t
t
s
s
é
é
t
t


tr
tr


ng
ng
th
th
á
á
i
i
ch
ch


y
y
.
.
T
T
ù
ù
y
y
theo
theo
tương
tương
quan
quan
gi
gi


a
a
t
t


c
c
đ
đ


truy
truy


n
n
l
l


c
c
n
n
é
é
n
n
&
&
l
l


c
c
c
c


t
t
&
&
đi
đi


u
u
ki
ki


n
n
tho
tho
á
á
t
t
c
c
c
c


a
a
m
m


u
u
m
m
à
à
c
c
ó
ó
c
c
á
á
c
c
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
s
s


c
c
ch
ch


ng
ng
c
c


t
t
:
:
-
-
C
C


t
t
nhanh
nhanh
không
không
c
c


k
k
ế
ế
t
t
:
:
không
không
n
n
é
é
n
n
trư
trư


c
c
,
,
c
c


t
t
nhanh
nhanh
.
.
-
-
C
C


t
t
nhanh
nhanh
c
c


k
k
ế
ế
t
t
:
:
c
c
ó
ó
n
n
é
é
n
n
trư
trư


c
c
,
,
c
c


t
t
nhanh
nhanh
(1
(1
mm
mm
/
/
ph
ph
).
).
-
-
C
C


t
t
ch
ch


m
m
c
c


k
k
ế
ế
t
t
:
:
c
c
ó
ó
n
n
é
é
n
n
trư
trư


c
c
,
,
c
c


t
t
ch
ch


m
m
( 0,01
( 0,01
mm
mm
/
/
ph
ph
).
).
M
M


u
u
đ
đ


t
t
c
c
ó
ó
th
th


c
c


t
t


tr
tr


ng
ng
th
th
á
á
i
i
thông
thông
thư
thư


ng
ng
ho
ho


c
c
tr
tr


ng
ng
th
th
á
á
i
i
bão
bão
hòa
hòa
c
c
.
.
b
b
.
.
Thi
Thi
ế
ế
t
t
b
b


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
.
.
-
-
M
M
á
á
y
y
c
c


t
t


ng
ng
l
l


c
c
ho
ho


c
c


ng
ng
bi
bi
ế
ế
n
n
;
;
-
-
B
B


dao
dao
vòng
vòng
t
t


o
o
m
m


u
u
;
;
-
-
B
B


c
c


i
i
-
-
ch
ch
à
à
y
y
đ
đ


m
m
ch
ch
ế
ế
b
b


m
m


u
u
;
;
-
-
Thi
Thi
ế
ế
t
t
b
b


gia
gia
t
t


i
i
trư
trư


c
c
;
;
-
-
B
B


thi
thi
ế
ế
t
t
b
b


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
đ
đ
m
m
;
;
-
-
Cân
Cân
k
k


thu
thu


t
t
đ
đ


ch
ch
í
í
nh
nh
x
x
á
á
c
c
0,01
0,01
g
g
;
;
-
-
Th
Th
ù
ù
ng
ng
ngâm
ngâm
m
m


u
u
bão
bão
hòa
hòa
;
;
-
-
C
C
á
á
c
c
d
d


ng
ng
c
c


kh
kh
á
á
c
c
. . .
. . .
Máy cắt phẳng ứng biến
Máy cắt phẳng ứng lực
c
c
.
.
Tr
Tr
ì
ì
nh
nh
t
t


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
c
c


t
t
ph
ph


ng
ng
:
:
-
-
L
L


y
y
m
m


u
u
đ
đ


t
t
th
th


nh
nh


t
t
b
b


ng
ng
dao
dao
vòng
vòng
,
,
g
g


t
t
ph
ph


ng
ng
2
2
m
m


t
t
m
m


u
u
;
;
-
-
Đưa
Đưa
m
m


u
u
v
v
à
à
o
o
h
h


p
p
n
n
é
é
n
n
,
,
đ
đ


t
t
c
c
á
á
c
c
qu
qu


cân
cân
gia
gia
t
t


i
i
đ
đ
ế
ế
n
n
tr
tr


ng
ng
ng
ng
t
t
í
í
nh
nh
to
to
á
á
n
n
v
v
à
à
ch
ch


cho
cho
đ
đ


th
th


i
i
gian
gian
n
n
ế
ế
u
u
c
c


t
t
c
c


k
k
ế
ế
t
t
;
;
-
-
Gia
Gia
t
t


i
i
đ
đ
ế
ế
n
n
c
c


p
p
á
á
p
p
l
l


c
c
th
th


ng
ng
đ
đ


ng
ng
σ
σ
1
1
;
;
-
-
Đ
Đ


c
c
c
c
á
á
c
c
s
s


đ
đ


c
c
ban
ban
đ
đ


u
u
trên
trên
đ
đ


ng
ng
h
h


đo
đo
bi
bi
ế
ế
n
n
d
d


ng
ng
&
&
đ
đ


ng
ng
h
h


đo
đo
l
l


c
c
;
;
-
-
C
C
à
à
i
i
đ
đ


t
t
t
t


c
c
đ
đ


c
c


t
t
m
m


u
u
,
,
b
b


t
t
m
m
á
á
y
y
c
c


t
t
cho
cho
đ
đ
ế
ế
n
n
khi
khi
m
m


u
u
ph
ph
á
á
ho
ho


i
i
;
;
-
-
Đ
Đ


c
c
c
c
á
á
c
c
s
s


đ
đ


c
c
trên
trên
đ
đ


ng
ng
h
h


đo
đo
bi
bi
ế
ế
n
n
d
d


ng
ng
&
&
đ
đ


ng
ng
h
h


đo
đo
l
l


c
c
;
;
-
-
Ti
Ti
ế
ế
p
p
t
t


c
c
l
l
à
à
m
m
như
như
v
v


y
y


c
c
á
á
c
c
m
m


u
u
2, 3, 4
2, 3, 4
v
v


i
i
c
c
á
á
c
c
c
c


p
p
á
á
p
p
l
l


c
c
th
th


ng
ng
đ
đ


ng
ng
tăng
tăng
d
d


n
n
σ
σ
2
2
-
-
σ
σ
3
3
-
-
σ
σ
4;
4;
d
d
.
.
T
T
í
í
nh
nh
to
to
á
á
n
n
k
k
ế
ế
t
t
qu
qu


:
:
-
-
T
T
í
í
nh
nh
to
to
á
á
n
n
l
l


c
c
c
c


t
t
ph
ph
á
á
ho
ho


i
i
c
c
á
á
c
c
m
m


u
u
đ
đ


t
t
-
-
V
V


bi
bi


u
u
đ
đ


quan
quan
h
h


σ
σ
-
-
τ
τ
;
;
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
ϕ
ϕ
(
(
g
g
ó
ó
c
c
n
n


i
i
ma
ma
s
s
á
á
t
t
) &
) &
C
C
(
(
l
l


c
c
d
d
í
í
nh
nh
)
)
t
t


bi
bi


u
u
đ
đ


quan
quan
h
h


ho
ho


c
c
công
công
th
th


c
c
10.
10.
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
s
s


c
c
ch
ch


ng
ng
c
c


t
t
c
c


a
a
đ
đ


t
t
trong
trong
phòng
phòng
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
b
b


ng
ng
n
n
é
é
n
n
3
3
tr
tr


c
c
ASTM
ASTM
D
D
2850,
2850,
AASHTO
AASHTO
T
T
296 ):
296 ):
a
a
.
.
Kh
Kh
á
á
i
i
ni
ni


m
m
:
:
PP
PP
nh
nh


m
m
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
s
s


c
c
ch
ch


ng
ng
c
c


t
t
c
c


a
a
đ
đ


t
t
không
không
tho
tho
á
á
t
t
c
c
ch
ch


u
u
m
m


t
t
á
á
p
p
l
l


c
c
hông
hông
σ
σ
3
3
không
không
đ
đ


i
i
đ
đ


ng
ng
th
th


i
i
ch
ch


u
u
1
1
t
t


i
i
tr
tr


ng
ng
d
d


c
c
tr
tr


c
c
σ
σ
1
1
cho
cho
đ
đ
ế
ế
n
n
khi
khi
b
b


ph
ph
á
á
ho
ho


i
i
.
.
Th
Th
í
í
nghi
nghi


m
m
đư
đư


c
c
ti
ti
ế
ế
n
n
h
h
à
à
nh
nh
trên
trên
1
1
t
t


h
h


p
p
3
3
đ
đ
ế
ế
n
n
4
4
m
m


u
u
đ
đ


t
t
tương
tương
t
t


ch
ch


u
u
á
á
p
p
l
l


c
c
hông
hông
kh
kh
á
á
c
c
nhau
nhau
.
.
b
b
.
.
Thi
Thi
ế
ế
t
t
b
b


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
.
.
-
-
M
M
á
á
y
y
n
n
é
é
n
n
3
3
tr
tr


c
c
-
-
B
B


dao
dao
vòng
vòng
t
t


o
o
m
m


u
u
-
-
B
B


c
c


i
i
-
-
ch
ch
à
à
y
y
đ
đ


m
m
ch
ch
ế
ế
b
b


m
m


u
u
-
-
B
B


thi
thi
ế
ế
t
t
b
b


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
đ
đ
m
m
-
-
Cân
Cân
k
k


thu
thu


t
t
đ
đ


ch
ch
í
í
nh
nh
x
x
á
á
c
c
0,01
0,01
g
g
-
-
Th
Th
ù
ù
ng
ng
ngâm
ngâm
m
m


u
u
bão
bão
hòa
hòa
-
-
C
C
á
á
c
c
d
d


ng
ng
c
c


kh
kh
á
á
c
c
. . .
. . .
c
c
.
.
Tr
Tr
ì
ì
nh
nh
t
t


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
n
n
é
é
n
n
3
3
tr
tr


c
c
:
:
-
-
M
M


u
u
h
h
ì
ì
nh
nh
tr
tr


,
,
chi
chi


u
u
cao
cao
b
b


ng
ng
2
2
l
l


n
n
đư
đư


ng
ng
k
k
í
í
nh
nh
;
;
L
L


y
y
m
m


u
u
th
th


nh
nh


t
t
b
b


ng
ng
dao
dao
vòng
vòng
,
,
g
g


t
t
ph
ph


ng
ng
2
2
m
m


t
t
m
m


u
u
(
(
ho
ho


c
c
đ
đ


m
m
đ
đ


t
t
đ
đ


t
t


o
o
m
m


u
u
);
);
-
-
Đ
Đ


t
t
2
2
t
t


m
m
ph
ph


ng
ng


đ
đ
á
á
y
y
&
&
đ
đ


nh
nh
m
m


u;
u;
-
-
B
B


c
c
m
m


u
u
v
v
à
à
o
o
trong
trong
m
m
à
à
ng
ng
cao
cao
su;
su;
-
-
Đưa
Đưa
m
m


u
u
v
v
à
à
o
o
h
h


p
p
n
n
é
é
n
n
,
,
l
l


p
p
đ
đ


t
t
h
h


p
p
n
n
é
é
n
n
v
v
à
à
o
o
m
m
á
á
y
y
n
n
é
é
n;
n;
-
-
Đ
Đ


c
c
v
v
à
à
o
o
h
h


p
p
n
n
é
é
n
n
,
,
t
t


o
o
á
á
p
p
l
l


c
c
hông
hông
σ
σ
3
3
;
;
-
-
Đi
Đi


u
u
ch
ch


nh
nh
th
th


t
t
n
n
é
é
n
n
đ
đ


piston
piston
ti
ti
ế
ế
p
p
x
x
ú
ú
c
c
v
v


i
i
b
b


t
t
ì
ì
;
;
-
-
Đ
Đ


c
c
c
c
á
á
c
c
s
s


đ
đ


c
c
ban
ban
đ
đ


u
u
trên
trên
đ
đ


ng
ng
h
h


đo
đo
bi
bi
ế
ế
n
n
d
d


ng
ng
&
&
đ
đ


ng
ng
h
h


đo
đo
l
l


c;
c;
-
-
C
C
à
à
i
i
đ
đ


t
t
t
t


c
c
đ
đ


n
n
é
é
n
n
m
m


u
u
,
,
b
b


t
t
m
m
á
á
y
y
n
n
é
é
n
n
cho
cho
đ
đ
ế
ế
n
n
khi
khi
m
m


u
u
ph
ph
á
á
ho
ho


i;
i;
-
-
Đ
Đ


c
c
c
c
á
á
c
c
s
s


đ
đ


c
c
trên
trên
đ
đ


ng
ng
h
h


đo
đo
bi
bi
ế
ế
n
n
d
d


ng
ng
&
&
đ
đ


ng
ng
h
h


đo
đo
l
l


c
c
sao
sao
cho
cho
đư
đư


c
c
15
15
s
s


đ
đ


c
c
cho
cho
đ
đ
ế
ế
n
n
khi
khi
m
m


u
u
b
b


ph
ph
á
á
h
h


y;
y;
-
-
Ti
Ti
ế
ế
p
p
t
t


c
c
l
l
à
à
m
m
như
như
v
v


y
y


c
c
á
á
c
c
m
m


u
u
2, 3, 4
2, 3, 4
v
v


i
i
c
c
á
á
c
c
c
c


p
p
á
á
p
p
l
l


c
c
hông
hông
tăng
tăng
d
d


n
n
.
.
d
d
.
.
T
T
í
í
nh
nh
to
to
á
á
n
n
k
k
ế
ế
t
t
qu
qu


:
:
-
-
V
V


c
c
á
á
c
c
đư
đư


ng
ng
tròn
tròn


ng
ng
su
su


t
t
theo
theo
t
t


ng
ng
c
c


p
p
σ
σ1 1
-
-
σ
σ3 3
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
ϕ
ϕ
(
(
g
g
ó
ó
c
c
n
n


i
i
ma
ma
s
s
á
á
t
t
) &
) &
C
C
(
(
l
l


c
c
d
d
í
í
nh
nh
)
)
t
t


đư
đư


ng
ng
th
th


ng
ng
bao
bao
c
c
á
á
c
c
đư
đư


ng
ng
tròn
tròn


ng
ng
su
su


t.
t.
11.
11.
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
s
s


c
c
kh
kh
á
á
ng
ng
n
n
é
é
n
n
c
c


a
a
đ
đ


t
t
b
b


ng
ng
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
n
n
é
é
n
n
1
1
tr
tr


c
c
n
n


hông
hông
t
t


do
do
:
:
a
a
.
.
Kh
Kh
á
á
i
i
ni
ni


m
m
:
:
PP
PP
nh
nh


m
m
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
s
s


c
c
kh
kh
á
á
ng
ng
n
n
é
é
n
n
c
c


a
a
đ
đ


t
t
m
m


u
u
đ
đ


t
t
h
h
ì
ì
nh
nh
tr
tr


c
c
ó
ó
chi
chi


u
u
cao
cao
b
b


ng
ng
2
2
l
l


n
n
đư
đư


ng
ng
k
k
í
í
nh
nh
.
.
L
L


c
c
n
n
é
é
n
n
d
d


c
c
tr
tr


c
c
l
l
à
à
l
l


c
c
duy
duy
nh
nh


t
t
t
t
á
á
c
c
d
d


ng
ng
lên
lên
m
m


u
u
cho
cho
đ
đ
ế
ế
n
n
khi
khi
m
m


u
u
b
b


ph
ph
á
á
h
h


y
y
trong
trong
m
m


t
t
th
th


i
i
gian
gian
đ
đ


ng
ng


n
n
đ
đ


đ
đ


m
m
b
b


o
o
c
c
không
không
th
th


v
v
à
à
o
o
ho
ho


c
c
ra
ra
kh
kh


i
i
m
m


u
u
;
;
Ch
Ch


d
d
ù
ù
ng
ng
v
v


i
i
c
c
á
á
c
c
m
m


u
u
đ
đ


t
t
d
d
í
í
nh
nh
không
không
n
n


t
t
n
n


.
.
b
b
.
.
Thi
Thi
ế
ế
t
t
b
b


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
.
.
-
-
M
M
á
á
y
y
n
n
é
é
n
n
1
1
tr
tr


c
c
t
t


c
c
đ
đ


1,27
1,27
mm
mm
/
/
ph
ph
(
(
Unconfine
Unconfine
Compression
Compression
Tester
Tester
);
);
-
-
B
B


dao
dao
vòng
vòng
t
t


o
o
m
m


u;
u;
-
-
B
B


c
c


i
i
-
-
ch
ch
à
à
y
y
đ
đ


m
m
ch
ch
ế
ế
b
b


m
m


u;
u;
-
-
B
B


thi
thi
ế
ế
t
t
b
b


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
đ
đ
m;
m;
-
-
Cân
Cân
k
k


thu
thu


t
t
đ
đ


ch
ch
í
í
nh
nh
x
x
á
á
c
c
0,01
0,01
g;
g;
-
-
Th
Th
ù
ù
ng
ng
ngâm
ngâm
m
m


u
u
bão
bão
hòa;
hòa;
-
-
C
C
á
á
c
c
d
d


ng
ng
c
c


kh
kh
á
á
c
c
. . .
. . .
c
c
.
.
Tr
Tr
ì
ì
nh
nh
t
t


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
n
n
é
é
n
n
1
1
tr
tr


c
c
c
c
ó
ó
n
n


hông
hông
:
:
T
T
ó
ó
m
m
t
t


t
t
:
:
-
-
L
L


y
y
m
m


u
u
đ
đ


t
t
th
th


nh
nh


t
t
b
b


ng
ng
dao
dao
vòng
vòng
,
,
g
g


t
t
ph
ph


ng
ng
2
2
m
m


t
t
m
m


u
u
(
(
ho
ho


c
c
đ
đ


m
m
ch
ch
ế
ế
t
t


o
o
m
m


u
u
);
);
-
-
Đưa
Đưa
m
m


u
u
v
v
à
à
o
o
th
th


t
t
i
i
m
m
á
á
y
y
n
n
é
é
n;
n;
-
-
Đi
Đi


u
u
ch
ch


nh
nh
th
th


t
t
n
n
é
é
n
n
đ
đ


th
th


t
t
trên
trên
ti
ti
ế
ế
p
p
x
x
ú
ú
c
c
v
v


i
i
m
m


t
t
m
m


u;
u;
-
-
Đ
Đ


c
c
c
c
á
á
c
c
s
s


đ
đ


c
c
ban
ban
đ
đ


u
u
trên
trên
đ
đ


ng
ng
h
h


đo
đo
bi
bi
ế
ế
n
n
d
d


ng
ng
&
&
đ
đ


ng
ng
h
h


đo
đo
l
l


c;
c;
-
-
Đ
Đ


c
c
c
c
á
á
c
c
s
s


đ
đ


c
c
trên
trên
đ
đ


ng
ng
h
h


đo
đo
bi
bi
ế
ế
n
n
d
d


ng
ng
&
&
đ
đ


ng
ng
h
h


đo
đo
l
l


c
c
,
,
đo
đo
g
g
ó
ó
c
c
nghiêng
nghiêng
m
m


t
t
trư
trư


t
t
c
c


a
a
m
m


u;
u;
-
-
Ti
Ti
ế
ế
p
p
t
t


c
c
l
l
à
à
m
m
như
như
v
v


y
y


c
c
á
á
c
c
m
m


u
u
2, 3.
2, 3.
d
d
.
.
T
T
í
í
nh
nh
to
to
á
á
n
n
k
k
ế
ế
t
t
qu
qu


:
:
-
-
T
T
í
í
nh
nh
đ
đ


gi
gi


m
m
chi
chi


u
u
cao
cao
m
m


u
u
,
,
l
l


c
c
n
n
é
é
n
n
m
m


u
u
ph
ph
á
á
ho
ho


i.
i.
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
ϕ
ϕ
(
(
g
g
ó
ó
c
c
n
n


i
i
ma
ma
s
s
á
á
t
t
) &
) &
C
C
(
(
l
l


c
c
d
d
í
í
nh
nh
)
)
theo
theo
công
công
th
th


c
c
(
(
xem
xem
t
t
à
à
i
i
li
li


u
u
).
).
12.
12.
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
h
h


s
s


n
n
é
é
n
n
l
l
ú
ú
n
n
c
c


a
a
đ
đ


t
t
b
b


ng
ng
th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
n
n
é
é
n
n
1
1
tr
tr


c
c
không
không
n
n


hông
hông
(
(
TCVN
TCVN
4200:1995,
4200:1995,
AASHTO
AASHTO
T
T
216) :
216) :
a
a
.
.
Kh
Kh
á
á
i
i
ni
ni


m
m
:
:
PP
PP
nh
nh


m
m
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
h
h


s
s


n
n
é
é
n
n
l
l
ú
ú
n
n
ε
ε
trong
trong
đi
đi


u
u
ki
ki


n
n
không
không
n
n


hông
hông
,
,
h
h


s
s


c
c


k
k
ế
ế
t
t
v
v
à
à
môđun
môđun
bi
bi
ế
ế
n
n
d
d


ng
ng
c
c


a
a
đ
đ


t
t


đi
đi


u
u
ki
ki


n
n
t
t


nhiên
nhiên
ho
ho


c
c
bão
bão
hòa
hòa
c
c
,
,
ph
ph


c
c
v
v


cho
cho
công
công
t
t
á
á
c
c
t
t
í
í
nh
nh
l
l
ú
ú
n
n
n
n


n
n
đư
đư


ng
ng
đ
đ


p
p
.
.
b
b
.
.
Thi
Thi
ế
ế
t
t
b
b


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
:
:
.
.
-
-
M
M
á
á
y
y
n
n
é
é
n
n
đơn
đơn
ho
ho


c
c
m
m
á
á
y
y
n
n
é
é
n
n
tam
tam
liên
liên
-
-
B
B


dao
dao
vòng
vòng
t
t


o
o
m
m


u
u
-
-
B
B


c
c


i
i
-
-
ch
ch
à
à
y
y
đ
đ


m
m
ch
ch
ế
ế
b
b


m
m


u
u
-
-
B
B


thi
thi
ế
ế
t
t
b
b


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
đ
đ
m
m
-
-
Cân
Cân
k
k


thu
thu


t
t
đ
đ


ch
ch
í
í
nh
nh
x
x
á
á
c
c
0,01
0,01
g
g
-
-
Th
Th
ù
ù
ng
ng
ngâm
ngâm
m
m


u
u
bão
bão
hòa
hòa
-
-
C
C
á
á
c
c
d
d


ng
ng
c
c


kh
kh
á
á
c
c
. . .
. . .
c
c
.
.
Tr
Tr
ì
ì
nh
nh
t
t


th
th
í
í
nghi
nghi


m
m
n
n
é
é
n
n
1
1
tr
tr


c
c
không
không
n
n


hông
hông
:
:
T
T
ó
ó
m
m
t
t


t
t
:
:
-
-
L
L


y
y
b
b


ng
ng
dao
dao
vòng
vòng
,
,
g
g


t
t
ph
ph


ng
ng
2
2
m
m


t
t
m
m


u
u
(
(
ho
ho


c
c
đ
đ


m
m
ch
ch
ế
ế
t
t


o
o
m
m


u
u
)
)
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
kh
kh


i
i
ng
ng
th
th


t
t
í
í
ch
ch
&
&
đ
đ
m
m
m
m


u
u
trư
trư


c
c
khi
khi
n
n
é
é
n
n
-
-
Đ
Đ


t
t
c
c
á
á
c
c
t
t


m
m
đ
đ
á
á
th
th


m
m
v
v
à
à
o
o
m
m


t
t
trên
trên
&
&
i
i
c
c


a
a
m
m


u
u
-
-
Đưa
Đưa
m
m


u
u
v
v
à
à
o
o
h
h


p
p
n
n
é
é
n
n
-
-
Đ
Đ


t
t
h
h


p
p
n
n
é
é
n
n
lên
lên
b
b
à
à
n
n
n
n
é
é
n
n
,
,
l
l


p
p
đ
đ


ng
ng
h
h


đo
đo
bi
bi
ế
ế
n
n
d
d


ng
ng
-
-
Đi
Đi


u
u
ch
ch


nh
nh
đ
đ


ng
ng
h
h


đo
đo
bi
bi
ế
ế
n
n
d
d


ng
ng
v
v


0;
0;
-
-
Gia
Gia
t
t


i
i
c
c


p
p
l
l


c
c
th
th


nh
nh


t
t
,
,
đ
đ


c
c
tr
tr


s
s


đ
đ


l
l
ú
ú
n
n


c
c
á
á
c
c
th
th


i
i
đi
đi


m
m
15
15
s
s
, 30
, 30
s
s
, 1
, 1
ph
ph
, 2, 4, 8, 15, 30
, 2, 4, 8, 15, 30
ph
ph
, 1, 2, 3, 6, 12,
, 1, 2, 3, 6, 12,
24
24
gi
gi


cho
cho
đ
đ
ế
ế
n
n
khi
khi
bi
bi
ế
ế
n
n
d
d


ng
ng


n
n
đ
đ


nh
nh
(30
(30
ph
ph
, 3
, 3
gi
gi


v
v
à
à
12
12
gi
gi


đ
đ


i
i
v
v


i
i
c
c
á
á
t
t
,
,
c
c
á
á
t
t
pha
pha
&
&
s
s
é
é
t
t
kim
kim
đ
đ


ng
ng
h
h


không
không
d
d


ch
ch
qu
qu
á
á
1
1
v
v


ch
ch
);
);
-
-
Đ
Đ


c
c
c
c
á
á
c
c
s
s


đ
đ


c
c
trên
trên
đ
đ


ng
ng
h
h


đo
đo
bi
bi
ế
ế
n
n
d
d


ng
ng
khi
khi
đ
đ


l
l
ú
ú
n
n


n
n
đ
đ


nh;
nh;
-
-
Ti
Ti
ế
ế
p
p
t
t


c
c
l
l
à
à
m
m
như
như
v
v


y
y


c
c
á
á
c
c
c
c


p
p
t
t


i
i
2, 3, 4, 5;
2, 3, 4, 5;
-
-
X
X
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
kh
kh


i
i
ng
ng
th
th


t
t
í
í
ch
ch
&
&
đ
đ
m
m
m
m


u
u
sau
sau
khi
khi
n
n
é
é
n.
n.
d
d
.
.
T
T
í
í
nh
nh
to
to
á
á
n
n
k
k
ế
ế
t
t
qu
qu


: (
: (
Xem
Xem
t
t
à
à
i
i
li
li


u
u
)
)

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->