Bao Dien tu Dang Cong san Viet Nam

Page 1 sur 3

Chuỗi từ cần tìm

Trang chủ Thời sự Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cấp uỷ Đảng Tư tưởng - Văn hoá Tổ chức - Cán bộ Thanh tra - Kiểm tra Dân vận Xã hội Kinh tế Tài chính và Chứng khoán Du lịch Khoa giáo Công nghệ thông tin Thể thao Văn học nghệ thuật Phụ nữ Pháp luật Nội chính Đối ngoại Thế giới Người Việt Nam ở nước ngoài Thế giới nói về Việt Nam Việt Nam - Đất nước - Con người Gương sáng Đảng viên Thi đua yêu nước Sinh hoạt tư tưởng Trò chuyện về Đảng Chống tham nhũng, lãng phí Thông tin lý luận Những vấn đề toàn cầu Diễn đàn Hỏi - Đáp Web links

VĂN KIỆN ĐẢNG Đảng kỳ | Điều lệ Đảng | Văn kiện Đảng toàn tập | Văn kiện Đại hội | Văn kiện hội ngh Bộ chính trị, Ban Bí thư | Văn kiện các Ban Đảng Trung ương
Điều lệ Đảng

Chương III: Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp Trung ương

Ngày 19/6/2006. Cập nhật lúc 16 h 31'
Ðiều 15: 1. Ðại hội đại biểu toàn quốc do Ban Chấp hành Trung ương triệu tập thường lệ năm năm mộ tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá một năm. 2. Ðại hội đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ vừa qua; quyết định đường lố Ðảng nhiệm kỳ tới; bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị và Ðiều lệ Ðảng khi cần; bầu Ban Ch ương. Số lượng Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên Trung ương dự khuyết do Ðại hội quy Ban Chấp hành Trung ương xem xét việc chuyển Ủy viên Trung ương dự khuyết có đủ điều kiệ viên Trung ương chính thức khi khuyết. 3. Khi Ban Chấp hành Trung ương xét thấy cần hoặc khi có hơn một nửa số cấp ủy trực thuộc y Chấp hành Trung ương triệu tập Ðại hội đại biểu toàn quốc bất thường. Ðại biểu dự Ðại hội b Ủy viên Trung ương đương nhiệm, đại biểu đã dự Ðại hội đại biểu toàn quốc đầu nhiệm kỳ, đủ Ðiều 16: 1. Ban Chấp hành Trung ương tổ chức chỉ đạo thực hiện Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, cá Ðại hội; quyết định những chủ trương, chính sách về đối nội, đối ngoại, công tác quần chúng v dựng đảng; chuẩn bị Ðại hội đại biểu toàn quốc của Ðảng nhiệm kỳ tiếp theo, Ðại hội đại bi thường (nếu có). 2. Ban Chấp hành Trung ương họp thường lệ sáu tháng một lần; họp bất thường khi cần. Ðiều 17: 1. Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị; bầu Tổng Bí thư trong số Ủy viên Bộ Chính tr Bí thư gồm Tổng Bí thư, một số Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và một số Ủy vi Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; bầu Ủy ban Ki ương; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong số Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ươ Số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Ban Ch Trung ương quyết định. Ðồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Ðiện thoại
08048161 08048237 0903251209 0903458659

2. Bộ Chính trị lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc, ngh Chấp hành Trung ương; quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, cán bộ tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương; báo cáo công việc đã là Ban Chấp hành Trung ương hoặc theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương. 3. Ban Bí thư lãnh đạo công việc hằng ngày của Ðảng: chỉ đạo công tác xây dựng đảng v chúng; kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng về kinh tế, xã hội, quốc ph

Fax: 08044175

http://www.cpv.org.vn/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subto... 31/10/2007 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Bao Dien tu Dang Cong san Viet Nam
E-Mail:
kythuat@cpv.org.vn dangcongsan@cpv.org.vn

Page 2 sur 3

ngoại; chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị; quyết định mộ chức, cán bộ và một số vấn đề khác theo sự phân công của Ban Chấp hành Trung ương; chỉ đạ việc chuẩn bị các vấn đề đưa ra Bộ Chính trị thảo luận và quyết định.

GỬI PHẢN HỒI

Họ tên: Nghề nghiệp: Địa chỉ: Email: Tiêu đề: Nội dung:

(*)

(*)

File đính kèm:
*Nhập mã bảo vệ:

Parcourir...

Gửi thông tin Các trường có dấu(*) là thông tin bắt buộc

Bài cùng chuyên mục:
Ðảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Ðảng Chương I: Đảng viên Chương II: Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng Chương III: Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp Trung ương Chương IV: Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở các cấp địa phương Chương V: Tổ chức cơ sở Đảng Chương VI: Tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam Chương VII: Công tác kiểm tra của Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp Chương VIII: Khen thưởng và kỷ luật Chương IX: Đảng lãnh đạo Nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội Trang trước | Trang tiế

Các tin/bài mới nhất:

http://www.cpv.org.vn/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subto... 31/10/2007 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Bao Dien tu Dang Cong san Viet Nam

Page 3 sur 3

Tổng thống Xô-ma-li bổ nhiệm thủ tướng lâm thời LHQ đòi Mỹ chấm dứt cuộc phong tỏa kinh tế, tài chính và thương mại chống Cu-ba LHQ đòi Mỹ chấm dứt cuộc phong tỏa kinh tế, tài chính và thương mại chống Cu-ba Giá dầu cao ít tác động tới nền kinh tế Mỹ Mỹ: Cổ phiếu mất giá trong lúc các nhà đầu tư chờ quyết định của FED Mỹ: Cổ phiếu mất giá trong lúc các nhà đầu tư chờ quyết định của FED Việt Nam coi chiến lược cắt giảm thảm hoạ thiên tai là một ưu tiên cao Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tấn công lực lượng PKK tại khu vực biên giới giáp I-rắc Ba Lan: Đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ mới Đức: Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất kể từ năm 1994 Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Toà soạn: 52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn Giấy phép số 157/GP-BVHTT ngày 01/12/2005 của Bộ Văn hoá - Thông tin về cung cấp thông tin lên mạng Internet

http://www.cpv.org.vn/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subto... 31/10/2007 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful