Ngày soạn: 12/11/2010 Ngày dạy:Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2010 KĨ THUẬT: THÊU MÓC XÍCH

I. Mục tiêu: - Học sinh biết cách thêu móc xích và ứng dụng của thêu móc xích. - Thêu được các mũi thêu móc xích. - Học sinh hứng thú khi học thêu và biết cẩn thận khi thêu. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Mẫu thêu móc xích, vải, khung thêu, kim khâu len, len, kéo, phấn, thước. - Học sinh: Vải ,khung thêu, phấn, thước, kim , chỉ, kéo. III. Các hoạt động dạy học: 1.Ôn định: Kiểm tra vật liệu 2. Bài cũ : ( Khôi, Duyền) H: Nêu các bước thực hiện khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột. H: Nêu các bước thực khâu đột. -Nhận xét 3. Bài mới: Thêu móc xích (tiết 1) Nội dung:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét mẫu (8’) Hoạt động của học sinh

Mục tiêu : Học sinh nắm được đặc điểm của mũi thêu móc xích. - Giới thiệu mẫu thêu móc xích, yêu cầu học sinh quan sát, nhận xét mẫu: H : Nêu nhận xét về đặc điểm mũi thêu móc xích? =>Nhận xét : Mặt phải của đường thêu là những vòng chỉ nhỏ móc nối tiếp nhau giống như chuỗi mắc xích. Mặt trái đường thêu là những mũi chỉ bằng nhau, nối tiếp nhau, gần giống các mũi khâu đột. H : Thế nào là thêu móc xích? =>Kết luận : Thêu móc xích là cách thêu tạo thành những vòng chỉ móc nối tiếp vào nhau gioosnh như chuỗi mắt xích. -Giôùi thiệu ứng dụng của các mũi thêu móc xích: thêu trang trí hoa lá, cảnh vật, con vật, thêu tên….
HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật (12’)

-Quan sát mẫu -Nêu nhận xét và bổ sung ý kiến.

-Trả lời câu hỏi, bổ sung. -Nhắc lại kết luận -Nghe và nêu ứng dụng của mũi thêu móc xích..

Mục tiêu: Nắm được thao tác kĩ thuật - Yêu cầu học sinh đọc sách, quan sát hình 2,3 nêu qui trình thêu móc xích => Kết luận: 1.Vạch dấu đường thêu.. 2.Thêu các mũi móc xích theo đường dấu.. -Yêu cầu học sinh quan sát hình 2, nhắc lại cách vạch dấu đường thêu. =>Theo dõi nhận xét.. -Yêu cầu học sinh quan sát hình 3a, nêu cách bắt đầu thêu. =>Theo dõi, kết luận, thực hiện. : Lên kim ở mũi số 1. -Yêu cầu học sinh đọc mục 2b và quan sát hình 3b, nêu các bước thêu mũi móc xích thứ nhất =>Kết luận , thực hiện thao tác mẫu

-Nêu qui trình thêu -Nhắc lại kết luận -Nhắc lại cách vạch dấu đường thêu. -Nêu cách thêu -Nghe giảng, theo dõi -Quan sát hình và nêu cách thêu

-Đọc ghi nhớ SGK Mục tiêu : Học sinh thực hiện thao tác kĩ thuật -Yêu cầu học sinh thực hiện: Thêu các mũi móc xích trên giấy. -Theo dõi -Nêu cách thực hiện mũi thứ hai. -Thực hành trên giấy theo nhóm. -Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ. 3. khi lên kim cần chú ý để mũi kim ở trên vòng chỉ.Vòng chỉ qua đương dấu để tạo thành vòng chỉ.. Hoạt động 3: Thực hành(15’) mũi thứ 2. -Yêu cầu học sinh nhắc lại cách kết thúc đường thêu.Xuống kim ở mũi số 1 và lên kim ở mũi số 2. =>Theo dõi. 4.Củng cố: Nhận xét tiết học -Dăn dò: Xem lại kĩ thuật thêu móc xích và chuẩn bị vật liệu cho tiết sau. -Lưu ý học sinh: Các mũi sau thực hiện tương tự như mũi thứ nhất. 2. . theo dõi nhận xét. hướng dẫn. -Nghe giảng -Nêu cách kết thúc đường thêu.Rút nhẹ sợi chỉ lên được mũi thêu thứ nhất. -Yêu cầu học sinh nêu cách thực hiện mũi thứ 2..trên vải: 1.